Lenti-Rb siRNA

Vector Name Lenti-Rb siRNA
VectorType Lentiviral Vector
Antibiotic Information No selection marker needed for cell immortalization. Primary cells that are not successfully immortalized will die after several passage rounds.
Sequencing Primers Sequencing primers (2601-2620)
5`---AATCTTATAAGTTCTGTATG---3`
Additional Information Target site: 5'--AAAA GGAGAAAGTTTCATCTGTGGA--3'
***Note: Features may not be to scale, please refer to sequence or text map for detailed information.
***Note: The vector sequence shown below is representative of the parental vector only and does not include the gene of interest. The sequence of the gene can be found through the accession number link on the product page. The restriction sites within the cloning region may differ from the provided sequence.
1    ttttggattg aagccaatat gataatgagg gggtggagtt tgtgacgtgg cgcggggcgt 60
61 gggaacgggg cgggtgacgt agtagtgtgg cggaagtgtg atgttgcaag tgtggcggaa 120
121 cacatgtaag cgacggatgt ggcaaaagtg acgtttttgg tgtgcgccgg tgtacacagg 180
181 aagtgacaat tttcgcgcgg ttttaggcgg atgttgtagt aaatttgggc gtaaccgagt 240
241 aagatttggc cattttcgcg ggaaaactga ataagaggaa gtgaaatctg aataattttg 300
301 tgttactcat agcgcgtaat acggcagacc tcagcgctag attattgaag catttatcag 360
361 ggttattgtc tcatgagcgg atacatattt gaatgtattt agaaaaataa acaaataggg 420
421 gttccgcgca catttccccg aaaagtgcca cctgacgtta actataacgg tcctaaggta 480
481 gcgaaagctc agatctggat ctcccgatcc cctatggtcg actctcagta caatctgctc 540
541 tgatgccgca tagttaagcc agtatctgct ccctgcttgt gtgttggagg tcgctgagta 600
601 gtgcgcgagc aaaatttaag ctacaacaag gcaaggcttg accgacaatt aatgtagtct 660
661 tatgcaatac tcttgtagtc ttgcaacatg gtaacgatga gttagcaaca tgccttacaa 720
721 ggagagaaaa agcaccgtgc atgccgattg gtggaagtaa ggtggtacga tcgtgcctta 780
781 ttaggaaggc aacagacggg tctgacatgg attggacgaa ccactgaatt gccgcattgc 840
841 agagatattg tatttaagtg cctagctcga tacataaacg ggtctctctg gttagaccag 900
901 atctgagcct gggagctctc tggctaacta gggaacccac tgcttaagcc tcaataaagc 960
961 ttgccttgag tgcttcaagt agtgtgtgcc cgtctgttgt gtgactctgg taactagaga 1020
1021 tccctcagac ccttttagtc agtgtggaaa atctctagca gtggcgcccg aacagggact 1080
1081 tgaaagcgaa agggaaacca gaggagctct ctcgacgcag gactcggctt gctgaagcgc 1140
1141 gcacggcaag aggcgagggg cggcgactgg tgagtacgcc aaaaattttg actagcggag 1200
1201 gctagaagga gagagatggg tgcgagagcg tcagtattaa gcgggggaga attagatcgc 1260
1261 gatgggaaaa aattcggtta aggccagggg gaaagaaaaa atataaatta aaacatatag 1320
1321 tatgggcaag cagggagcta gaacgattcg cagttaatcc tggcctgtta gaaacatcag 1380
1381 aaggctgtag acaaatactg ggacagctac aaccatccct tcagacagga tcagaagaac 1440
1441 ttagatcatt atataataca gtagcaaccc tctattgtgt gcatcaaagg atagagataa 1500
1501 aagacaccaa ggaagcttta gacaagatag aggaagagca aaacaaaagt aagaccaccg 1560
1561 cacagcaagc gccgctgatc ttcagacctg gaggaggaga tatgagggac aattgagaag 1620
1621 tgaattatat aaatataaag tagtaaaaat tgaaccatta ggagtagcac ccaccaaggc 1680
1681 aaagagaaga gtggtgcaga gagaaaaaag agcagtggga ataggagctt tgttccttgg 1740
1741 gttcttggga gcagcaggaa gcactatggg cgcagcgtca atgacgctga cggtacaggc 1800
1801 cagacaatta ttgtctggta tagtgcagca gcagaacaat ttgctgaggg ctattgaggc 1860
1861 gcaacagcat ctgttgcaac tcacagtctg gggcatcaag cagctccagg caagaatcct 1920
1921 ggctgtggaa agatacctaa aggatcaaca gctcctgggg atttggggtt gctctggaaa 1980
1981 actcatttgc accactgctg tgccttggaa tgctagttgg agtaataaat ctctggaaca 2040
2041 gatttggaat cacacgacct ggatggagtg ggacagagaa attaacaatt acacaagctt 2100
2101 aatacactcc ttaattgaag aatcgcaaaa ccagcaagaa aagaatgaac aagaattatt 2160
2161 ggaattagat aaatgggcaa gtttgtggaa ttggtttaac ataacaaatt ggctgtggta 2220
2221 tataaaatta ttcataatga tagtaggagg cttggtaggt ttaagaatag tttttgctgt 2280
2281 actttctata gtgaatagag ttaggcaggg atattcacca ttatcgtttc agacccacct 2340
2341 cccaaccccg agggacccgc tagcaccggt tacgtaggta ccggatccac tagtgaattc 2400
2401 tctagatacg tagaacgctg acgtcatcaa cccgctccaa ggaatcgcgg gcccagtgtc 2460
2461 actaggcggg aacacccagc gcgcgtgcgc cctggcagga agatggctgt gagggacagg 2520
2521 ggagtggcgc cctgcaatat ttgcatgtcg ctatgtgttc tgggaaatca ccataaacgt 2580
2581 gaaatgtctt tggatttggg aatcttataa gttctgtatg agaccacaaa aatagtcttc 2640
2641 cagaagacag ctttttttgg tgtttcgtcc tttccacaag atatataaag ccaagaaatc 2700
2701 gaaatacttt caagttacgg taagcatatg atagtccatt ttaaaacata attttaaaac 2760
2761 tgcaaactac ccaagaaatt attactttct acgtcacgta ttttgtacta atatctttgt 2820
2821 gtttacagtc aaattaattc taattatctc tctaacagcc ttgtatcgta tatgcaaata 2880
2881 tgaaggaatc atgggaaata ggccctcttc ctgcccgacc ttggctcgag catcatcacc 2940
2941 atcaccattg atgatgatcc ccggctgtgg aatgtgtgtc agttagggtg tggaaagtcc 3000
3001 ccaggctccc cagcaggcag aagtatgcaa agcatgcatc tcaattagtc agcaaccagg 3060
3061 tgtggaaagt ccccaggctc cccagcaggc agaagtatgc aaagcatgca tctcaattag 3120
3121 tcagcaacca tagtcccgcc cctaactccg cccatcccgc ccctaactcc gcccagttcc 3180
3181 gcccattctc cgccccatgg ctgactaatt ttttttattt atgcagaggc cgaggccgcc 3240
3241 tcggcctctg agctattcca gaagtagtga ggaggctttt ttggaggcct agtgaccaga 3300
3301 tctaatgcgt ctaggctttt gcaaaaagct tgggctgcag gtcgaggcgg atctgatcaa 3360
3361 gagacaggat gaggatcgtt tcgcatgatt gaacaagatg gattgcacgc aggttctccg 3420
3421 gccgcttggg tggagaggct attcggctat gactgggcac aacagacaat cggctgctct 3480
3481 gatgccgccg tgttccggct gtcagcgcag gggcgcccgg ttctttttgt caagaccgac 3540
3541 ctgtccggtg ccctgaatga actgcaggac gaggcagcgc ggctatcgtg gctggccacg 3600
3601 acgggcgttc cttgcgcagc tgtgctcgac gttgtcactg aagcgggaag ggactggctg 3660
3661 ctattgggcg aagtgccggg gcaggatctc ctgtcatctc accttgctcc tgccgagaaa 3720
3721 gtatccatca tggctgatgc aatgcggcgg ctgcatacgc ttgatccggc tacctgccca 3780
3781 ttcgaccacc aagcgaaaca tcgcatcgag cgagcacgta ctcggatgga agccggtctt 3840
3841 gtcgatcagg atgatctgga cgaagagcat caggggctcg cgccagccga actgttcgcc 3900
3901 aggctcaagg cgcgcatgcc cgacggcgag gatctcgtcg tgacccatgg cgatgcctgc 3960
3961 ttgccgaata tcatggtgga aaatggccgc ttttctggat tcatcgactg tggccggctg 4020
4021 ggtgtggcgg accgctatca ggacatagcg ttggctaccc gtgatattgc tgaagagctt 4080
4081 ggcggcgaat gggctgaccg cttcctcgtg ctttacggta tcgccgctcc cgattcgcag 4140
4141 cgcatcgcct tctatcgcct tcttgacgag ttcttctgag cgggactctg gggttcgata 4200
4201 tctagcgacc agatctaatt gcgtgcaagg cagctgtaga tcttagccac tttttaaaag 4260
4261 aaaagggggg actggaaggg ctaattcact cccaacaaag acaagatctg ctttttgctt 4320
4321 gtactgggtc tctctggtta gaccagatct gagcctggga gctctctggc taactaggga 4380
4381 acccactgct taagcctcaa taaagcttgc cttgagtgct tcaagtagtg tgtgcccgtc 4440
4441 tgttgtgtga ctctggtaac tagagatccc tcagaccctt ttagtcagtg tggaaaatct 4500
4501 ctagcagtag tagttcatgt catcttatta ttcagtattt ataacttgca aagaaatgaa 4560
4561 tatcagagag tgagaggaac ttgggcctga ccagatctaa tgcgtaggcc gtttaaaccg 4620
4621 ctgatcagcc tcgactgtgc cttctagttg ccagccatct gttgttgccc gggcgcgatc 4680
4681 gctgcccctc ccccgtgcct tccttgaccc tggaaggtgc cactcccact gtcctttcct 4740
4741 aataaaatga ggaaattgca tcgcattgtc tgagtaggtg tcattctatt ctggggggtg 4800
4801 gggtggggca ggacagcaag ggggaggatt ggaaagacaa tagcaggcat gctggggatg 4860
4861 cggtgggctc tatggcttct gaggcggaaa gaaccagcag atcgatctgc atctatgtcg 4920
4921 ggtgcggaga aagaggtaat gaaatggcat tatgggtatt atgggtctgc attaatgaat 4980
4981 cggccaacga tcccggtgtg aaataccgca cagatgcgta aggagaaaat accgcatcag 5040
5041 gcgctcttcc gcttcctcgc tcactgactc gctgcgctcg gtcgttcggc tgcggcgagc 5100
5101 ggtatcagct cactcaaagg cggtaatacg gttatccaca gaatcagggg ataacgcagg 5160
5161 aaagaacatg tgagcaaaag gccagcaaaa ggccaggaac cgtaaaaagg ccgcgttgct 5220
5221 ggcgtttttc cataggctcc gcccccctga cgagcatcac aaaaatcgac gctcaagtca 5280
5281 gaggtggcga aacccgacag gactataaag ataccaggcg tttccccctg gaagctccct 5340
5341 cgtgcgctct cctgttccga ccctgccgct taccggatac ctgtccgcct ttctcccttc 5400
5401 gggaagcgtg gcgctttctc atagctcacg ctgtaggtat ctcagttcgg tgtaggtcgt 5460
5461 tcgctccaag ctgggctgtg tgcacgaacc ccccgttcag cccgaccgct gcgccttatc 5520
5521 cggtaactat cgtcttgagt ccaacccggt aagacacgac ttatcgccac tggcagcagc 5580
5581 cactggtaac aggattagca gagcgaggta tgtaggcggt gctacagagt tcttgaagtg 5640
5641 gtggcctaac tacggctaca ctagaaggac agtatttggt atctgcgctc tgctgaagcc 5700
5701 agttaccttc ggaaaaagag ttggtagctc ttgatccggc aaacaaacca ccgctggtag 5760
5761 cggtggtttt tttgtttgca agcagcagat tacgcgcaga aaaaaaggat ctcaagaaga 5820
5821 tcctttgatc ttttctacgg ggtctgacgc tcagtggaac gaaaactcac gttaagggat 5880
5881 tttggtcatg agattatcaa aaaggatctt cacctagatc cttttaaatt aaaaatgaag 5940
5941 ttttaaatca atctaaagta tatatgagta aacttggtct gacagttacc aatgcttaat 6000
6001 cagtgaggca cctatctcag cgatctgtct atttcgttca tccatagttg cctgactccc 6060
6061 cgtcgtgtag ataactacga tacgggaggg cttaccatct ggccccagtg ctgcaatgat 6120
6121 accgcgagac ccacgctcac cggctccaga tttatcagca ataaaccagc cagccggaag 6180
6181 ggccgagcgc agaagtggtc ctgcaacttt atccgcctcc atccagtcta ttaattgttg 6240
6241 ccgggaagct agagtaagta gttcgccagt taatagtttg cgcaacgttg ttgaaaaagg 6300
6301 atcttcacct agatcctttt cacgtagaaa gccagtccgc agaaacggtg ctgaccccgg 6360
6361 atgaatgtca gctactgggc tatctggaca agggaaaacg caagcgcaaa gagaaagcag 6420
6421 gtagcttgca gtgggcttac atggcgatag ctagactggg cggttttatg gacagcaagc 6480
6481 gaaccggaat tgccagctgg ggcgccctct ggtaaggttg ggaagccctg caaagtaaac 6540
6541 tggatggctt tctcgccgcc aaggatctga tggcgcaggg gatcaagctc tgatcaagag 6600
6601 acaggatgag gatcgtttcg catgattgaa caagatggat tgcacgcagg ttctccggcc 6660
6661 gcttgggtgg agaggctatt cggctatgac tgggcacaac agacaatcgg ctgctctgat 6720
6721 gccgccgtgt tccggctgtc agcgcagggg cgcccggttc tttttgtcaa gaccgacctg 6780
6781 tccggtgccc tgaatgaact gcaagacgag gcagcgcggc tatcgtggct ggccacgacg 6840
6841 ggcgttcctt gcgcagctgt gctcgacgtt gtcactgaag cgggaaggga ctggctgcta 6900
6901 ttgggcgaag tgccggggca ggatctcctg tcatctcacc ttgctcctgc cgagaaagta 6960
6961 tccatcatgg ctgatgcaat gcggcggctg catacgcttg atccggctac ctgcccattc 7020
7021 gaccaccaag cgaaacatcg catcgagcga gcacgtactc ggatggaagc cggtcttgtc 7080
7081 gatcaggatg atctggacga agagcatcag gggctcgcgc cagccgaact gttcgccagg 7140
7141 ctcaaggcga gcatgcccga cggcgaggat ctcgtcgtga cccatggcga tgcctgcttg 7200
7201 ccgaatatca tggtggaaaa tggccgcttt tctggattca tcgactgtgg ccggctgggt 7260
7261 gtggcggacc gctatcagga catagcgttg gctacccgtg atattgctga agagcttggc 7320
7321 ggcgaatggg ctgaccgctt cctcgtgctt tacggtatcg ccgctcccga ttcgcagcgc 7380
7381 atcgccttct atcgccttct tgacgagttc ttctgaattt tgttaaaatt tttgttaaat 7440
7441 cagctcattt tttaaccaat aggccgaaat cggcaacatc ccttataaat caaaagaata 7500
7501 gaccgcgata gggttgagtg ttgttccagt ttggaacaag agtccactat taaagaacgt 7560
7561 ggactccaac gtcaaagggc gaaaaaccgt ctatcagggc gatggcccac tacgtgaacc 7620
7621 atcacccaaa tcaagttttt tgcggtcgag gtgccgtaaa gctctaaatc ggaaccctaa 7680
7681 agggagcccc cgatttagag cttgacgggg aaagccggcg aacgtggcga gaaaggaagg 7740
7741 gaagaaagcg aaaggagcgg gcgctagggc gctggcaagt gtagcggtca cgctgcgcgt 7800
7801 aaccaccaca cccgcgcgct taatgcgccg ctacagggcg cgtccattcg ccattcagga 7860
7861 tcgaattaat tcttaattaa catcatcaat aatatacctt 7900
              LOCUS    dna           7919 bp                  
FEATURES Location/Qualifiers
Other Gene 162..310
/gene="Encap other"
Promoter 365..393
/gene="amp prom"
misc_binding 457..462
/dbxref="REBASE:HpaI"
Other Gene 880..1060
/gene="HIV-1_5_LTR other"
Other Gene 1171..1215
/gene="HIV-1_psi_pack other"
misc_binding 1257..1262
/dbxref="REBASE:NruI"
Regulatory_Seq 1723..1956
/gene="RRE reg"
ORF 1766..2377
/sequence="ORF_1 rf(2)"
misc_binding 2377..2382
/dbxref="REBASE:KpnI"
misc_binding 2383..2388
/dbxref="REBASE:BamHI"
misc_binding 2395..2400
/dbxref="REBASE:EcoRI"
misc_binding 2401..2406
/dbxref="REBASE:XbaI"
promoter 2412..2627
/gene="H1 Promoter"
misc_binding 2449..2454
/dbxref="REBASE:ApaI"
promoter 2677..2943
/gene="U6 Promoter"
Promoter 2685..2941
/gene="hU6 prom"
misc_binding 2744..2749
/dbxref="REBASE:NdeI"
misc_binding 2944..2949
/dbxref="REBASE:XhoI"
Tag 2950..2967
/gene="6xHis tag"
Regulatory_Seq 2983..3219
/gene="SV40ER reg"
Promoter 3006..3274
/gene="SV40 prom"
Rep_Origin 3173..3250
/gene="SV40 origin"
misc_binding 3253..3265
/dbxref="REBASE:SfiI"
misc_binding 3304..3309
/dbxref="REBASE:StuI"
selectable_marker403..4198
/gene="Kan/Neo"
ORF 3404..4198
/sequence="ORF_2 rf(2)"
Marker 3407..4195
/gene="NTP_II marker"
Other Gene 4292..4344
/gene="delta_U3 other"
Other Gene 4345..4525
/gene="HIV-1_5_LTR other"
misc_binding 4687..4692
/dbxref="REBASE:SmaI"
misc_binding 4687..4692
/dbxref="REBASE:XmaI"
misc_binding 4920..4925
/dbxref="REBASE:ClaI"
Rep_Origin 5231..5850
/gene="pBR322 origin"
Promoter 6503..6552
/gene="NEOKAN prom"
ORF 6641..7435
/sequence="ORF_3 rf(2)"
Marker 6644..7432
/gene="NTP_II marker"
Rep_Origin 7540..7845
/gene="f1 origin"
BASE COUNT 2041 a 1845 c 2155 g 1878 t 0 others
ORIGIN
1 ttttggattg aagccaatat gataatgagg gggtggagtt tgtgacgtgg cgcggggcgt
61 gggaacgggg cgggtgacgt agtagtgtgg cggaagtgtg atgttgcaag tgtggcggaa
121 cacatgtaag cgacggatgt ggcaaaagtg acgtttttgg tgtgcgccgg tgtacacagg
181 aagtgacaat tttcgcgcgg ttttaggcgg atgttgtagt aaatttgggc gtaaccgagt
241 aagatttggc cattttcgcg ggaaaactga ataagaggaa gtgaaatctg aataattttg
301 tgttactcat agcgcgtaat acggcagacc tcagcgctag attattgaag catttatcag
361 ggttattgtc tcatgagcgg atacatattt gaatgtattt agaaaaataa acaaataggg
421 gttccgcgca catttccccg aaaagtgcca cctgacgtta actataacgg tcctaaggta
481 gcgaaagctc agatctggat ctcccgatcc cctatggtcg actctcagta caatctgctc
541 tgatgccgca tagttaagcc agtatctgct ccctgcttgt gtgttggagg tcgctgagta
601 gtgcgcgagc aaaatttaag ctacaacaag gcaaggcttg accgacaatt aatgtagtct
661 tatgcaatac tcttgtagtc ttgcaacatg gtaacgatga gttagcaaca tgccttacaa
721 ggagagaaaa agcaccgtgc atgccgattg gtggaagtaa ggtggtacga tcgtgcctta
781 ttaggaaggc aacagacggg tctgacatgg attggacgaa ccactgaatt gccgcattgc
841 agagatattg tatttaagtg cctagctcga tacataaacg ggtctctctg gttagaccag
901 atctgagcct gggagctctc tggctaacta gggaacccac tgcttaagcc tcaataaagc
961 ttgccttgag tgcttcaagt agtgtgtgcc cgtctgttgt gtgactctgg taactagaga
1021 tccctcagac ccttttagtc agtgtggaaa atctctagca gtggcgcccg aacagggact
1081 tgaaagcgaa agggaaacca gaggagctct ctcgacgcag gactcggctt gctgaagcgc
1141 gcacggcaag aggcgagggg cggcgactgg tgagtacgcc aaaaattttg actagcggag
1201 gctagaagga gagagatggg tgcgagagcg tcagtattaa gcgggggaga attagatcgc
1261 gatgggaaaa aattcggtta aggccagggg gaaagaaaaa atataaatta aaacatatag
1321 tatgggcaag cagggagcta gaacgattcg cagttaatcc tggcctgtta gaaacatcag
1381 aaggctgtag acaaatactg ggacagctac aaccatccct tcagacagga tcagaagaac
1441 ttagatcatt atataataca gtagcaaccc tctattgtgt gcatcaaagg atagagataa
1501 aagacaccaa ggaagcttta gacaagatag aggaagagca aaacaaaagt aagaccaccg
1561 cacagcaagc gccgctgatc ttcagacctg gaggaggaga tatgagggac aattgagaag
1621 tgaattatat aaatataaag tagtaaaaat tgaaccatta ggagtagcac ccaccaaggc
1681 aaagagaaga gtggtgcaga gagaaaaaag agcagtggga ataggagctt tgttccttgg
1741 gttcttggga gcagcaggaa gcactatggg cgcagcgtca atgacgctga cggtacaggc
1801 cagacaatta ttgtctggta tagtgcagca gcagaacaat ttgctgaggg ctattgaggc
1861 gcaacagcat ctgttgcaac tcacagtctg gggcatcaag cagctccagg caagaatcct
1921 ggctgtggaa agatacctaa aggatcaaca gctcctgggg atttggggtt gctctggaaa
1981 actcatttgc accactgctg tgccttggaa tgctagttgg agtaataaat ctctggaaca
2041 gatttggaat cacacgacct ggatggagtg ggacagagaa attaacaatt acacaagctt
2101 aatacactcc ttaattgaag aatcgcaaaa ccagcaagaa aagaatgaac aagaattatt
2161 ggaattagat aaatgggcaa gtttgtggaa ttggtttaac ataacaaatt ggctgtggta
2221 tataaaatta ttcataatga tagtaggagg cttggtaggt ttaagaatag tttttgctgt
2281 actttctata gtgaatagag ttaggcaggg atattcacca ttatcgtttc agacccacct
2341 cccaaccccg agggacccgc tagcaccggt tacgtaggta ccggatccac tagtgaattc
2401 tctagatacg tagaacgctg acgtcatcaa cccgctccaa ggaatcgcgg gcccagtgtc
2461 actaggcggg aacacccagc gcgcgtgcgc cctggcagga agatggctgt gagggacagg
2521 ggagtggcgc cctgcaatat ttgcatgtcg ctatgtgttc tgggaaatca ccataaacgt
2581 gaaatgtctt tggatttggg aatcttataa gttctgtatg agaccacaaa aatagtcttc
2641 gatatcattt aaatgtcgac agaagacagc tttttttggt gtttcgtcct ttccacaaga
2701 tatataaagc caagaaatcg aaatactttc aagttacggt aagcatatga tagtccattt
2761 taaaacataa ttttaaaact gcaaactacc caagaaatta ttactttcta cgtcacgtat
2821 tttgtactaa tatctttgtg tttacagtca aattaattct aattatctct ctaacagcct
2881 tgtatcgtat atgcaaatat gaaggaatca tgggaaatag gccctcttcc tgcccgacct
2941 tggctcgagc atcatcacca tcaccattga tgatgatccc cggctgtgga atgtgtgtca
3001 gttagggtgt ggaaagtccc caggctcccc agcaggcaga agtatgcaaa gcatgcatct
3061 caattagtca gcaaccaggt gtggaaagtc cccaggctcc ccagcaggca gaagtatgca
3121 aagcatgcat ctcaattagt cagcaaccat agtcccgccc ctaactccgc ccatcccgcc
3181 cctaactccg cccagttccg cccattctcc gccccatggc tgactaattt tttttattta
3241 tgcagaggcc gaggccgcct cggcctctga gctattccag aagtagtgag gaggcttttt
3301 tggaggccta gtgaccagat ctaatgcgtc taggcttttg caaaaagctt gggctgcagg
3361 tcgaggcgga tctgatcaag agacaggatg aggatcgttt cgcatgattg aacaagatgg
3421 attgcacgca ggttctccgg ccgcttgggt ggagaggcta ttcggctatg actgggcaca
3481 acagacaatc ggctgctctg atgccgccgt gttccggctg tcagcgcagg ggcgcccggt
3541 tctttttgtc aagaccgacc tgtccggtgc cctgaatgaa ctgcaggacg aggcagcgcg
3601 gctatcgtgg ctggccacga cgggcgttcc ttgcgcagct gtgctcgacg ttgtcactga
3661 agcgggaagg gactggctgc tattgggcga agtgccgggg caggatctcc tgtcatctca
3721 ccttgctcct gccgagaaag tatccatcat ggctgatgca atgcggcggc tgcatacgct
3781 tgatccggct acctgcccat tcgaccacca agcgaaacat cgcatcgagc gagcacgtac
3841 tcggatggaa gccggtcttg tcgatcagga tgatctggac gaagagcatc aggggctcgc
3901 gccagccgaa ctgttcgcca ggctcaaggc gcgcatgccc gacggcgagg atctcgtcgt
3961 gacccatggc gatgcctgct tgccgaatat catggtggaa aatggccgct tttctggatt
4021 catcgactgt ggccggctgg gtgtggcgga ccgctatcag gacatagcgt tggctacccg
4081 tgatattgct gaagagcttg gcggcgaatg ggctgaccgc ttcctcgtgc tttacggtat
4141 cgccgctccc gattcgcagc gcatcgcctt ctatcgcctt cttgacgagt tcttctgagc
4201 gggactctgg ggttcgatat ctagcgacca gatctaattg cgtgcaaggc agctgtagat
4261 cttagccact ttttaaaaga aaagggggga ctggaagggc taattcactc ccaacaaaga
4321 caagatctgc tttttgcttg tactgggtct ctctggttag accagatctg agcctgggag
4381 ctctctggct aactagggaa cccactgctt aagcctcaat aaagcttgcc ttgagtgctt
4441 caagtagtgt gtgcccgtct gttgtgtgac tctggtaact agagatccct cagacccttt
4501 tagtcagtgt ggaaaatctc tagcagtagt agttcatgtc atcttattat tcagtattta
4561 taacttgcaa agaaatgaat atcagagagt gagaggaact tgggcctgac cagatctaat
4621 gcgtaggccg tttaaaccgc tgatcagcct cgactgtgcc ttctagttgc cagccatctg
4681 ttgttgcccg ggcgcgatcg ctgcccctcc cccgtgcctt ccttgaccct ggaaggtgcc
4741 actcccactg tcctttccta ataaaatgag gaaattgcat cgcattgtct gagtaggtgt
4801 cattctattc tggggggtgg ggtggggcag gacagcaagg gggaggattg gaaagacaat
4861 agcaggcatg ctggggatgc ggtgggctct atggcttctg aggcggaaag aaccagcaga
4921 tcgatctgca tctatgtcgg gtgcggagaa agaggtaatg aaatggcatt atgggtatta
4981 tgggtctgca ttaatgaatc ggccaacgat cccggtgtga aataccgcac agatgcgtaa
5041 ggagaaaata ccgcatcagg cgctcttccg cttcctcgct cactgactcg ctgcgctcgg
5101 tcgttcggct gcggcgagcg gtatcagctc actcaaaggc ggtaatacgg ttatccacag
5161 aatcagggga taacgcagga aagaacatgt gagcaaaagg ccagcaaaag gccaggaacc
5221 gtaaaaaggc cgcgttgctg gcgtttttcc ataggctccg cccccctgac gagcatcaca
5281 aaaatcgacg ctcaagtcag aggtggcgaa acccgacagg actataaaga taccaggcgt
5341 ttccccctgg aagctccctc gtgcgctctc ctgttccgac cctgccgctt accggatacc
5401 tgtccgcctt tctcccttcg ggaagcgtgg cgctttctca tagctcacgc tgtaggtatc
5461 tcagttcggt gtaggtcgtt cgctccaagc tgggctgtgt gcacgaaccc cccgttcagc
5521 ccgaccgctg cgccttatcc ggtaactatc gtcttgagtc caacccggta agacacgact
5581 tatcgccact ggcagcagcc actggtaaca ggattagcag agcgaggtat gtaggcggtg
5641 ctacagagtt cttgaagtgg tggcctaact acggctacac tagaaggaca gtatttggta
5701 tctgcgctct gctgaagcca gttaccttcg gaaaaagagt tggtagctct tgatccggca
5761 aacaaaccac cgctggtagc ggtggttttt ttgtttgcaa gcagcagatt acgcgcagaa
5821 aaaaaggatc tcaagaagat cctttgatct tttctacggg gtctgacgct cagtggaacg
5881 aaaactcacg ttaagggatt ttggtcatga gattatcaaa aaggatcttc acctagatcc
5941 ttttaaatta aaaatgaagt tttaaatcaa tctaaagtat atatgagtaa acttggtctg
6001 acagttacca atgcttaatc agtgaggcac ctatctcagc gatctgtcta tttcgttcat
6061 ccatagttgc ctgactcccc gtcgtgtaga taactacgat acgggagggc ttaccatctg
6121 gccccagtgc tgcaatgata ccgcgagacc cacgctcacc ggctccagat ttatcagcaa
6181 taaaccagcc agccggaagg gccgagcgca gaagtggtcc tgcaacttta tccgcctcca
6241 tccagtctat taattgttgc cgggaagcta gagtaagtag ttcgccagtt aatagtttgc
6301 gcaacgttgt tgaaaaagga tcttcaccta gatccttttc acgtagaaag ccagtccgca
6361 gaaacggtgc tgaccccgga tgaatgtcag ctactgggct atctggacaa gggaaaacgc
6421 aagcgcaaag agaaagcagg tagcttgcag tgggcttaca tggcgatagc tagactgggc
6481 ggttttatgg acagcaagcg aaccggaatt gccagctggg gcgccctctg gtaaggttgg
6541 gaagccctgc aaagtaaact ggatggcttt ctcgccgcca aggatctgat ggcgcagggg
6601 atcaagctct gatcaagaga caggatgagg atcgtttcgc atgattgaac aagatggatt
6661 gcacgcaggt tctccggccg cttgggtgga gaggctattc ggctatgact gggcacaaca
6721 gacaatcggc tgctctgatg ccgccgtgtt ccggctgtca gcgcaggggc gcccggttct
6781 ttttgtcaag accgacctgt ccggtgccct gaatgaactg caagacgagg cagcgcggct
6841 atcgtggctg gccacgacgg gcgttccttg cgcagctgtg ctcgacgttg tcactgaagc
6901 gggaagggac tggctgctat tgggcgaagt gccggggcag gatctcctgt catctcacct
6961 tgctcctgcc gagaaagtat ccatcatggc tgatgcaatg cggcggctgc atacgcttga
7021 tccggctacc tgcccattcg accaccaagc gaaacatcgc atcgagcgag cacgtactcg
7081 gatggaagcc ggtcttgtcg atcaggatga tctggacgaa gagcatcagg ggctcgcgcc
7141 agccgaactg ttcgccaggc tcaaggcgag catgcccgac ggcgaggatc tcgtcgtgac
7201 ccatggcgat gcctgcttgc cgaatatcat ggtggaaaat ggccgctttt ctggattcat
7261 cgactgtggc cggctgggtg tggcggaccg ctatcaggac atagcgttgg ctacccgtga
7321 tattgctgaa gagcttggcg gcgaatgggc tgaccgcttc ctcgtgcttt acggtatcgc
7381 cgctcccgat tcgcagcgca tcgccttcta tcgccttctt gacgagttct tctgaatttt
7441 gttaaaattt ttgttaaatc agctcatttt ttaaccaata ggccgaaatc ggcaacatcc
7501 cttataaatc aaaagaatag accgcgatag ggttgagtgt tgttccagtt tggaacaaga
7561 gtccactatt aaagaacgtg gactccaacg tcaaagggcg aaaaaccgtc tatcagggcg
7621 atggcccact acgtgaacca tcacccaaat caagtttttt gcggtcgagg tgccgtaaag
7681 ctctaaatcg gaaccctaaa gggagccccc gatttagagc ttgacgggga aagccggcga
7741 acgtggcgag aaaggaaggg aagaaagcga aaggagcggg cgctagggcg ctggcaagtg
7801 tagcggtcac gctgcgcgta accaccacac ccgcgcgctt aatgcgccgc tacagggcgc
7861 gtccattcgc cattcaggat cgaattaatt cttaattaac atcatcaata atatacctt
//
***Note: The text map shown below is representative of the parental vector only and does not include the gene of interest. The sequence of the gene can be found through the accession number link on the product page.
1   ttttggattgaagccaatatgataatgagggggtggagtttgtgacgtggcgcggggcgt 60
AAAACCTAACTTCGGTTATACTATTACTCCCCCACCTCAAACACTGCACCGCGCCCCGCA

61 gggaacggggcgggtgacgtagtagtgtggcggaagtgtgatgttgcaagtgtggcggaa 120
CCCTTGCCCCGCCCACTGCATCATCACACCGCCTTCACACTACAACGTTCACACCGCCTT

Encap other(162,310)>>>
|
121 cacatgtaagcgacggatgtggcaaaagtgacgtttttggtgtgcgccggtgtacacagg 180
GTGTACATTCGCTGCCTACACCGTTTTCACTGCAAAAACCACACGCGGCCACATGTGTCC

181 aagtgacaattttcgcgcggttttaggcggatgttgtagtaaatttgggcgtaaccgagt 240
TTCACTGTTAAAAGCGCGCCAAAATCCGCCTACAACATCATTTAAACCCGCATTGGCTCA

241 aagatttggccattttcgcgggaaaactgaataagaggaagtgaaatctgaataattttg 300
TTCTAAACCGGTAAAAGCGCCCTTTTGACTTATTCTCCTTCACTTTAGACTTATTAAAAC

301 tgttactcatagcgcgtaatacggcagacctcagcgctagattattgaagcatttatcag 360
ACAATGAGTATCGCGCATTATGCCGTCTGGAGTCGCGATCTAATAACTTCGTAAATAGTC

amp prom(365,393)<<<
|
361 ggttattgtctcatgagcggatacatatttgaatgtatttagaaaaataaacaaataggg 420
CCAATAACAGAGTACTCGCCTATGTATAAACTTACATAAATCTTTTTATTTGTTTATCCC

HpaI
|
421 gttccgcgcacatttccccgaaaagtgccacctgacgttaactataacggtcctaaggta 480
CAAGGCGCGTGTAAAGGGGCTTTTCACGGTGGACTGCAATTGATATTGCCAGGATTCCAT

481 gcgaaagctcagatctggatctcccgatcccctatggtcgactctcagtacaatctgctc 540
CGCTTTCGAGTCTAGACCTAGAGGGCTAGGGGATACCAGCTGAGAGTCATGTTAGACGAG

541 tgatgccgcatagttaagccagtatctgctccctgcttgtgtgttggaggtcgctgagta 600
ACTACGGCGTATCAATTCGGTCATAGACGAGGGACGAACACACAACCTCCAGCGACTCAT

601 gtgcgcgagcaaaatttaagctacaacaaggcaaggcttgaccgacaattaatgtagtct 660
CACGCGCTCGTTTTAAATTCGATGTTGTTCCGTTCCGAACTGGCTGTTAATTACATCAGA

661 tatgcaatactcttgtagtcttgcaacatggtaacgatgagttagcaacatgccttacaa 720
ATACGTTATGAGAACATCAGAACGTTGTACCATTGCTACTCAATCGTTGTACGGAATGTT

721 ggagagaaaaagcaccgtgcatgccgattggtggaagtaaggtggtacgatcgtgcctta 780
CCTCTCTTTTTCGTGGCACGTACGGCTAACCACCTTCATTCCACCATGCTAGCACGGAAT

781 ttaggaaggcaacagacgggtctgacatggattggacgaaccactgaattgccgcattgc 840
AATCCTTCCGTTGTCTGCCCAGACTGTACCTAACCTGCTTGGTGACTTAACGGCGTAACG

HIV-1_5_LTR other(880,1060)>>>
|
841 agagatattgtatttaagtgcctagctcgatacataaacgggtctctctggttagaccag 900
TCTCTATAACATAAATTCACGGATCGAGCTATGTATTTGCCCAGAGAGACCAATCTGGTC

901 atctgagcctgggagctctctggctaactagggaacccactgcttaagcctcaataaagc 960
TAGACTCGGACCCTCGAGAGACCGATTGATCCCTTGGGTGACGAATTCGGAGTTATTTCG

961 ttgccttgagtgcttcaagtagtgtgtgcccgtctgttgtgtgactctggtaactagaga 1020
AACGGAACTCACGAAGTTCATCACACACGGGCAGACAACACACTGAGACCATTGATCTCT

1021 tccctcagacccttttagtcagtgtggaaaatctctagcagtggcgcccgaacagggact 1080
AGGGAGTCTGGGAAAATCAGTCACACCTTTTAGAGATCGTCACCGCGGGCTTGTCCCTGA

1081 tgaaagcgaaagggaaaccagaggagctctctcgacgcaggactcggcttgctgaagcgc 1140
ACTTTCGCTTTCCCTTTGGTCTCCTCGAGAGAGCTGCGTCCTGAGCCGAACGACTTCGCG

HIV-1_psi_pack other(1171,1215)>>>
|
1141 gcacggcaagaggcgaggggcggcgactggtgagtacgccaaaaattttgactagcggag 1200
CGTGCCGTTCTCCGCTCCCCGCCGCTGACCACTCATGCGGTTTTTAAAACTGATCGCCTC

1201 gctagaaggagagagatgggtgcgagagcgtcagtattaagcgggggagaattagatcgc 1260
CGATCTTCCTCTCTCTACCCACGCTCTCGCAGTCATAATTCGCCCCCTCTTAATCTAGCG

NruI
|
1261 gatgggaaaaaattcggttaaggccagggggaaagaaaaaatataaattaaaacatatag 1320
CTACCCTTTTTTAAGCCAATTCCGGTCCCCCTTTCTTTTTTATATTTAATTTTGTATATC

1321 tatgggcaagcagggagctagaacgattcgcagttaatcctggcctgttagaaacatcag 1380
ATACCCGTTCGTCCCTCGATCTTGCTAAGCGTCAATTAGGACCGGACAATCTTTGTAGTC

1381 aaggctgtagacaaatactgggacagctacaaccatcccttcagacaggatcagaagaac 1440
TTCCGACATCTGTTTATGACCCTGTCGATGTTGGTAGGGAAGTCTGTCCTAGTCTTCTTG

1441 ttagatcattatataatacagtagcaaccctctattgtgtgcatcaaaggatagagataa 1500
AATCTAGTAATATATTATGTCATCGTTGGGAGATAACACACGTAGTTTCCTATCTCTATT

1501 aagacaccaaggaagctttagacaagatagaggaagagcaaaacaaaagtaagaccaccg 1560
TTCTGTGGTTCCTTCGAAATCTGTTCTATCTCCTTCTCGTTTTGTTTTCATTCTGGTGGC

1561 cacagcaagcgccgctgatcttcagacctggaggaggagatatgagggacaattgagaag 1620
GTGTCGTTCGCGGCGACTAGAAGTCTGGACCTCCTCCTCTATACTCCCTGTTAACTCTTC

1621 tgaattatataaatataaagtagtaaaaattgaaccattaggagtagcacccaccaaggc 1680
ACTTAATATATTTATATTTCATCATTTTTAACTTGGTAATCCTCATCGTGGGTGGTTCCG

RRE reg(1723,1956)>>>
|
1681 aaagagaagagtggtgcagagagaaaaaagagcagtgggaataggagctttgttccttgg 1740
TTTCTCTTCTCACCACGTCTCTCTTTTTTCTCGTCACCCTTATCCTCGAAACAAGGAACC

ORF_1 rf(2)(1766,2377)>>>
|
1741 gttcttgggagcagcaggaagcactatgggcgcagcgtcaatgacgctgacggtacaggc 1800
CAAGAACCCTCGTCGTCCTTCGTGATACCCGCGTCGCAGTTACTGCGACTGCCATGTCCG

1801 cagacaattattgtctggtatagtgcagcagcagaacaatttgctgagggctattgaggc 1860
GTCTGTTAATAACAGACCATATCACGTCGTCGTCTTGTTAAACGACTCCCGATAACTCCG

1861 gcaacagcatctgttgcaactcacagtctggggcatcaagcagctccaggcaagaatcct 1920
CGTTGTCGTAGACAACGTTGAGTGTCAGACCCCGTAGTTCGTCGAGGTCCGTTCTTAGGA

1921 ggctgtggaaagatacctaaaggatcaacagctcctggggatttggggttgctctggaaa 1980
CCGACACCTTTCTATGGATTTCCTAGTTGTCGAGGACCCCTAAACCCCAACGAGACCTTT

1981 actcatttgcaccactgctgtgccttggaatgctagttggagtaataaatctctggaaca 2040
TGAGTAAACGTGGTGACGACACGGAACCTTACGATCAACCTCATTATTTAGAGACCTTGT

2041 gatttggaatcacacgacctggatggagtgggacagagaaattaacaattacacaagctt 2100
CTAAACCTTAGTGTGCTGGACCTACCTCACCCTGTCTCTTTAATTGTTAATGTGTTCGAA

2101 aatacactccttaattgaagaatcgcaaaaccagcaagaaaagaatgaacaagaattatt 2160
TTATGTGAGGAATTAACTTCTTAGCGTTTTGGTCGTTCTTTTCTTACTTGTTCTTAATAA

2161 ggaattagataaatgggcaagtttgtggaattggtttaacataacaaattggctgtggta 2220
CCTTAATCTATTTACCCGTTCAAACACCTTAACCAAATTGTATTGTTTAACCGACACCAT

2221 tataaaattattcataatgatagtaggaggcttggtaggtttaagaatagtttttgctgt 2280
ATATTTTAATAAGTATTACTATCATCCTCCGAACCATCCAAATTCTTATCAAAAACGACA

2281 actttctatagtgaatagagttaggcagggatattcaccattatcgtttcagacccacct 2340
TGAAAGATATCACTTATCTCAATCCGTCCCTATAAGTGGTAATAGCAAAGTCTGGGTGGA

BamHI
|
KpnI EcoRI
| | |
2341 cccaaccccgagggacccgctagcaccggttacgtaggtaccggatccactagtgaattc 2400
GGGTTGGGGCTCCCTGGGCGATCGTGGCCAATGCATCCATGGCCTAGGTGATCACTTAAG

XbaI H1 Promoter(2412,2627)<<< ApaI
| | |
2401 tctagatacgtagaacgctgacgtcatcaacccgctccaaggaatcgcgggcccagtgtc 2460
AGATCTATGCATCTTGCGACTGCAGTAGTTGGGCGAGGTTCCTTAGCGCCCGGGTCACAG

2461 actaggcgggaacacccagcgcgcgtgcgccctggcaggaagatggctgtgagggacagg 2520
TGATCCGCCCTTGTGGGTCGCGCGCACGCGGGACCGTCCTTCTACCGACACTCCCTGTCC

2521 ggagtggcgccctgcaatatttgcatgtcgctatgtgttctgggaaatcaccataaacgt 2580
CCTCACCGCGGGACGTTATAAACGTACAGCGATACACAAGACCCTTTAGTGGTATTTGCA

2581 gaaatgtctttggatttgggaatcttataagttctgtatgagaccacaaaaatagtcttc 2640
CTTTACAGAAACCTAAACCCTTAGAATATTCAAGACATACTCTGGTGTTTTTATCAGAAG

hU6 prom(2685,2941)<<<
|
U6 Promoter(2677,2943)>>>
| |
2641 gatatcatttaaatgtcgacagaagacagctttttttggtgtttcgtcctttccacaaga 2700
CTATAGTAAATTTACAGCTGTCTTCTGTCGAAAAAAACCACAAAGCAGGAAAGGTGTTCT

NdeI
|
2701 tatataaagccaagaaatcgaaatactttcaagttacggtaagcatatgatagtccattt 2760
ATATATTTCGGTTCTTTAGCTTTATGAAAGTTCAATGCCATTCGTATACTATCAGGTAAA

2761 taaaacataattttaaaactgcaaactacccaagaaattattactttctacgtcacgtat 2820
ATTTTGTATTAAAATTTTGACGTTTGATGGGTTCTTTAATAATGAAAGATGCAGTGCATA

2821 tttgtactaatatctttgtgtttacagtcaaattaattctaattatctctctaacagcct 2880
AAACATGATTATAGAAACACAAATGTCAGTTTAATTAAGATTAATAGAGAGATTGTCGGA

2881 tgtatcgtatatgcaaatatgaaggaatcatgggaaataggccctcttcctgcccgacct 2940
ACATAGCATATACGTTTATACTTCCTTAGTACCCTTTATCCGGGAGAAGGACGGGCTGGA

XhoI 6xHis tag(2950,2967)>>> SV40ER reg(2983,3219)<<<
| | |
2941 tggctcgagcatcatcaccatcaccattgatgatgatccccggctgtggaatgtgtgtca 3000
ACCGAGCTCGTAGTAGTGGTAGTGGTAACTACTACTAGGGGCCGACACCTTACACACAGT

SV40 prom(3006,3274)>>>
|
3001 gttagggtgtggaaagtccccaggctccccagcaggcagaagtatgcaaagcatgcatct 3060
CAATCCCACACCTTTCAGGGGTCCGAGGGGTCGTCCGTCTTCATACGTTTCGTACGTAGA

3061 caattagtcagcaaccaggtgtggaaagtccccaggctccccagcaggcagaagtatgca 3120
GTTAATCAGTCGTTGGTCCACACCTTTCAGGGGTCCGAGGGGTCGTCCGTCTTCATACGT

SV40 origin(3173,3250)>>>
|
3121 aagcatgcatctcaattagtcagcaaccatagtcccgcccctaactccgcccatcccgcc 3180
TTCGTACGTAGAGTTAATCAGTCGTTGGTATCAGGGCGGGGATTGAGGCGGGTAGGGCGG

3181 cctaactccgcccagttccgcccattctccgccccatggctgactaattttttttattta 3240
GGATTGAGGCGGGTCAAGGCGGGTAAGAGGCGGGGTACCGACTGATTAAAAAAAATAAAT

SfiI
|
3241 tgcagaggccgaggccgcctcggcctctgagctattccagaagtagtgaggaggcttttt 3300
ACGTCTCCGGCTCCGGCGGAGCCGGAGACTCGATAAGGTCTTCATCACTCCTCCGAAAAA

StuI
|
3301 tggaggcctagtgaccagatctaatgcgtctaggcttttgcaaaaagcttgggctgcagg 3360
ACCTCCGGATCACTGGTCTAGATTACGCAGATCCGAAAACGTTTTTCGAACCCGACGTCC

NTP_II marker(3407,4195)>>>
|
ORF_2 rf(2)(3404,4198)>>>
| |
Kan/Neo(3403,4198)>>>
|| |
3361 tcgaggcggatctgatcaagagacaggatgaggatcgtttcgcatgattgaacaagatgg 3420
AGCTCCGCCTAGACTAGTTCTCTGTCCTACTCCTAGCAAAGCGTACTAACTTGTTCTACC

3421 attgcacgcaggttctccggccgcttgggtggagaggctattcggctatgactgggcaca 3480
TAACGTGCGTCCAAGAGGCCGGCGAACCCACCTCTCCGATAAGCCGATACTGACCCGTGT

3481 acagacaatcggctgctctgatgccgccgtgttccggctgtcagcgcaggggcgcccggt 3540
TGTCTGTTAGCCGACGAGACTACGGCGGCACAAGGCCGACAGTCGCGTCCCCGCGGGCCA

3541 tctttttgtcaagaccgacctgtccggtgccctgaatgaactgcaggacgaggcagcgcg 3600
AGAAAAACAGTTCTGGCTGGACAGGCCACGGGACTTACTTGACGTCCTGCTCCGTCGCGC

3601 gctatcgtggctggccacgacgggcgttccttgcgcagctgtgctcgacgttgtcactga 3660
CGATAGCACCGACCGGTGCTGCCCGCAAGGAACGCGTCGACACGAGCTGCAACAGTGACT

3661 agcgggaagggactggctgctattgggcgaagtgccggggcaggatctcctgtcatctca 3720
TCGCCCTTCCCTGACCGACGATAACCCGCTTCACGGCCCCGTCCTAGAGGACAGTAGAGT

3721 ccttgctcctgccgagaaagtatccatcatggctgatgcaatgcggcggctgcatacgct 3780
GGAACGAGGACGGCTCTTTCATAGGTAGTACCGACTACGTTACGCCGCCGACGTATGCGA

3781 tgatccggctacctgcccattcgaccaccaagcgaaacatcgcatcgagcgagcacgtac 3840
ACTAGGCCGATGGACGGGTAAGCTGGTGGTTCGCTTTGTAGCGTAGCTCGCTCGTGCATG

3841 tcggatggaagccggtcttgtcgatcaggatgatctggacgaagagcatcaggggctcgc 3900
AGCCTACCTTCGGCCAGAACAGCTAGTCCTACTAGACCTGCTTCTCGTAGTCCCCGAGCG

3901 gccagccgaactgttcgccaggctcaaggcgcgcatgcccgacggcgaggatctcgtcgt 3960
CGGTCGGCTTGACAAGCGGTCCGAGTTCCGCGCGTACGGGCTGCCGCTCCTAGAGCAGCA

3961 gacccatggcgatgcctgcttgccgaatatcatggtggaaaatggccgcttttctggatt 4020
CTGGGTACCGCTACGGACGAACGGCTTATAGTACCACCTTTTACCGGCGAAAAGACCTAA

4021 catcgactgtggccggctgggtgtggcggaccgctatcaggacatagcgttggctacccg 4080
GTAGCTGACACCGGCCGACCCACACCGCCTGGCGATAGTCCTGTATCGCAACCGATGGGC

4081 tgatattgctgaagagcttggcggcgaatgggctgaccgcttcctcgtgctttacggtat 4140
ACTATAACGACTTCTCGAACCGCCGCTTACCCGACTGGCGAAGGAGCACGAAATGCCATA

4141 cgccgctcccgattcgcagcgcatcgccttctatcgccttcttgacgagttcttctgagc 4200
GCGGCGAGGGCTAAGCGTCGCGTAGCGGAAGATAGCGGAAGAACTGCTCAAGAAGACTCG

4201 gggactctggggttcgatatctagcgaccagatctaattgcgtgcaaggcagctgtagat 4260
CCCTGAGACCCCAAGCTATAGATCGCTGGTCTAGATTAACGCACGTTCCGTCGACATCTA

delta_U3 other(4292,4344)>>>
|
4261 cttagccactttttaaaagaaaaggggggactggaagggctaattcactcccaacaaaga 4320
GAATCGGTGAAAAATTTTCTTTTCCCCCCTGACCTTCCCGATTAAGTGAGGGTTGTTTCT

HIV-1_5_LTR other(4345,4525)>>>
|
4321 caagatctgctttttgcttgtactgggtctctctggttagaccagatctgagcctgggag 4380
GTTCTAGACGAAAAACGAACATGACCCAGAGAGACCAATCTGGTCTAGACTCGGACCCTC

4381 ctctctggctaactagggaacccactgcttaagcctcaataaagcttgccttgagtgctt 4440
GAGAGACCGATTGATCCCTTGGGTGACGAATTCGGAGTTATTTCGAACGGAACTCACGAA

4441 caagtagtgtgtgcccgtctgttgtgtgactctggtaactagagatccctcagacccttt 4500
GTTCATCACACACGGGCAGACAACACACTGAGACCATTGATCTCTAGGGAGTCTGGGAAA

4501 tagtcagtgtggaaaatctctagcagtagtagttcatgtcatcttattattcagtattta 4560
ATCAGTCACACCTTTTAGAGATCGTCATCATCAAGTACAGTAGAATAATAAGTCATAAAT

4561 taacttgcaaagaaatgaatatcagagagtgagaggaacttgggcctgaccagatctaat 4620
ATTGAACGTTTCTTTACTTATAGTCTCTCACTCTCCTTGAACCCGGACTGGTCTAGATTA

4621 gcgtaggccgtttaaaccgctgatcagcctcgactgtgccttctagttgccagccatctg 4680
CGCATCCGGCAAATTTGGCGACTAGTCGGAGCTGACACGGAAGATCAACGGTCGGTAGAC

SmaI
|
XmaI
| |
4681 ttgttgcccgggcgcgatcgctgcccctcccccgtgccttccttgaccctggaaggtgcc 4740
AACAACGGGCCCGCGCTAGCGACGGGGAGGGGGCACGGAAGGAACTGGGACCTTCCACGG

4741 actcccactgtcctttcctaataaaatgaggaaattgcatcgcattgtctgagtaggtgt 4800
TGAGGGTGACAGGAAAGGATTATTTTACTCCTTTAACGTAGCGTAACAGACTCATCCACA

4801 cattctattctggggggtggggtggggcaggacagcaagggggaggattggaaagacaat 4860
GTAAGATAAGACCCCCCACCCCACCCCGTCCTGTCGTTCCCCCTCCTAACCTTTCTGTTA

4861 agcaggcatgctggggatgcggtgggctctatggcttctgaggcggaaagaaccagcaga 4920
TCGTCCGTACGACCCCTACGCCACCCGAGATACCGAAGACTCCGCCTTTCTTGGTCGTCT

ClaI
|
4921 tcgatctgcatctatgtcgggtgcggagaaagaggtaatgaaatggcattatgggtatta 4980
AGCTAGACGTAGATACAGCCCACGCCTCTTTCTCCATTACTTTACCGTAATACCCATAAT

4981 tgggtctgcattaatgaatcggccaacgatcccggtgtgaaataccgcacagatgcgtaa 5040
ACCCAGACGTAATTACTTAGCCGGTTGCTAGGGCCACACTTTATGGCGTGTCTACGCATT

5041 ggagaaaataccgcatcaggcgctcttccgcttcctcgctcactgactcgctgcgctcgg 5100
CCTCTTTTATGGCGTAGTCCGCGAGAAGGCGAAGGAGCGAGTGACTGAGCGACGCGAGCC

5101 tcgttcggctgcggcgagcggtatcagctcactcaaaggcggtaatacggttatccacag 5160
AGCAAGCCGACGCCGCTCGCCATAGTCGAGTGAGTTTCCGCCATTATGCCAATAGGTGTC

5161 aatcaggggataacgcaggaaagaacatgtgagcaaaaggccagcaaaaggccaggaacc 5220
TTAGTCCCCTATTGCGTCCTTTCTTGTACACTCGTTTTCCGGTCGTTTTCCGGTCCTTGG

pBR322 origin(5231,5850)<<<
|
5221 gtaaaaaggccgcgttgctggcgtttttccataggctccgcccccctgacgagcatcaca 5280
CATTTTTCCGGCGCAACGACCGCAAAAAGGTATCCGAGGCGGGGGGACTGCTCGTAGTGT

5281 aaaatcgacgctcaagtcagaggtggcgaaacccgacaggactataaagataccaggcgt 5340
TTTTAGCTGCGAGTTCAGTCTCCACCGCTTTGGGCTGTCCTGATATTTCTATGGTCCGCA

5341 ttccccctggaagctccctcgtgcgctctcctgttccgaccctgccgcttaccggatacc 5400
AAGGGGGACCTTCGAGGGAGCACGCGAGAGGACAAGGCTGGGACGGCGAATGGCCTATGG

5401 tgtccgcctttctcccttcgggaagcgtggcgctttctcatagctcacgctgtaggtatc 5460
ACAGGCGGAAAGAGGGAAGCCCTTCGCACCGCGAAAGAGTATCGAGTGCGACATCCATAG

5461 tcagttcggtgtaggtcgttcgctccaagctgggctgtgtgcacgaaccccccgttcagc 5520
AGTCAAGCCACATCCAGCAAGCGAGGTTCGACCCGACACACGTGCTTGGGGGGCAAGTCG

5521 ccgaccgctgcgccttatccggtaactatcgtcttgagtccaacccggtaagacacgact 5580
GGCTGGCGACGCGGAATAGGCCATTGATAGCAGAACTCAGGTTGGGCCATTCTGTGCTGA

5581 tatcgccactggcagcagccactggtaacaggattagcagagcgaggtatgtaggcggtg 5640
ATAGCGGTGACCGTCGTCGGTGACCATTGTCCTAATCGTCTCGCTCCATACATCCGCCAC

5641 ctacagagttcttgaagtggtggcctaactacggctacactagaaggacagtatttggta 5700
GATGTCTCAAGAACTTCACCACCGGATTGATGCCGATGTGATCTTCCTGTCATAAACCAT

5701 tctgcgctctgctgaagccagttaccttcggaaaaagagttggtagctcttgatccggca 5760
AGACGCGAGACGACTTCGGTCAATGGAAGCCTTTTTCTCAACCATCGAGAACTAGGCCGT

5761 aacaaaccaccgctggtagcggtggtttttttgtttgcaagcagcagattacgcgcagaa 5820
TTGTTTGGTGGCGACCATCGCCACCAAAAAAACAAACGTTCGTCGTCTAATGCGCGTCTT

5821 aaaaaggatctcaagaagatcctttgatcttttctacggggtctgacgctcagtggaacg 5880
TTTTTCCTAGAGTTCTTCTAGGAAACTAGAAAAGATGCCCCAGACTGCGAGTCACCTTGC

5881 aaaactcacgttaagggattttggtcatgagattatcaaaaaggatcttcacctagatcc 5940
TTTTGAGTGCAATTCCCTAAAACCAGTACTCTAATAGTTTTTCCTAGAAGTGGATCTAGG

5941 ttttaaattaaaaatgaagttttaaatcaatctaaagtatatatgagtaaacttggtctg 6000
AAAATTTAATTTTTACTTCAAAATTTAGTTAGATTTCATATATACTCATTTGAACCAGAC

6001 acagttaccaatgcttaatcagtgaggcacctatctcagcgatctgtctatttcgttcat 6060
TGTCAATGGTTACGAATTAGTCACTCCGTGGATAGAGTCGCTAGACAGATAAAGCAAGTA

6061 ccatagttgcctgactccccgtcgtgtagataactacgatacgggagggcttaccatctg 6120
GGTATCAACGGACTGAGGGGCAGCACATCTATTGATGCTATGCCCTCCCGAATGGTAGAC

6121 gccccagtgctgcaatgataccgcgagacccacgctcaccggctccagatttatcagcaa 6180
CGGGGTCACGACGTTACTATGGCGCTCTGGGTGCGAGTGGCCGAGGTCTAAATAGTCGTT

6181 taaaccagccagccggaagggccgagcgcagaagtggtcctgcaactttatccgcctcca 6240
ATTTGGTCGGTCGGCCTTCCCGGCTCGCGTCTTCACCAGGACGTTGAAATAGGCGGAGGT

6241 tccagtctattaattgttgccgggaagctagagtaagtagttcgccagttaatagtttgc 6300
AGGTCAGATAATTAACAACGGCCCTTCGATCTCATTCATCAAGCGGTCAATTATCAAACG

6301 gcaacgttgttgaaaaaggatcttcacctagatccttttcacgtagaaagccagtccgca 6360
CGTTGCAACAACTTTTTCCTAGAAGTGGATCTAGGAAAAGTGCATCTTTCGGTCAGGCGT

6361 gaaacggtgctgaccccggatgaatgtcagctactgggctatctggacaagggaaaacgc 6420
CTTTGCCACGACTGGGGCCTACTTACAGTCGATGACCCGATAGACCTGTTCCCTTTTGCG

6421 aagcgcaaagagaaagcaggtagcttgcagtgggcttacatggcgatagctagactgggc 6480
TTCGCGTTTCTCTTTCGTCCATCGAACGTCACCCGAATGTACCGCTATCGATCTGACCCG

NEOKAN prom(6503,6552)>>>
|
6481 ggttttatggacagcaagcgaaccggaattgccagctggggcgccctctggtaaggttgg 6540
CCAAAATACCTGTCGTTCGCTTGGCCTTAACGGTCGACCCCGCGGGAGACCATTCCAACC

6541 gaagccctgcaaagtaaactggatggctttctcgccgccaaggatctgatggcgcagggg 6600
CTTCGGGACGTTTCATTTGACCTACCGAAAGAGCGGCGGTTCCTAGACTACCGCGTCCCC

NTP_II marker(6644,7432)>>>
|
ORF_3 rf(2)(6641,7435)>>>
| |
6601 atcaagctctgatcaagagacaggatgaggatcgtttcgcatgattgaacaagatggatt 6660
TAGTTCGAGACTAGTTCTCTGTCCTACTCCTAGCAAAGCGTACTAACTTGTTCTACCTAA

6661 gcacgcaggttctccggccgcttgggtggagaggctattcggctatgactgggcacaaca 6720
CGTGCGTCCAAGAGGCCGGCGAACCCACCTCTCCGATAAGCCGATACTGACCCGTGTTGT

6721 gacaatcggctgctctgatgccgccgtgttccggctgtcagcgcaggggcgcccggttct 6780
CTGTTAGCCGACGAGACTACGGCGGCACAAGGCCGACAGTCGCGTCCCCGCGGGCCAAGA

6781 ttttgtcaagaccgacctgtccggtgccctgaatgaactgcaagacgaggcagcgcggct 6840
AAAACAGTTCTGGCTGGACAGGCCACGGGACTTACTTGACGTTCTGCTCCGTCGCGCCGA

6841 atcgtggctggccacgacgggcgttccttgcgcagctgtgctcgacgttgtcactgaagc 6900
TAGCACCGACCGGTGCTGCCCGCAAGGAACGCGTCGACACGAGCTGCAACAGTGACTTCG

6901 gggaagggactggctgctattgggcgaagtgccggggcaggatctcctgtcatctcacct 6960
CCCTTCCCTGACCGACGATAACCCGCTTCACGGCCCCGTCCTAGAGGACAGTAGAGTGGA

6961 tgctcctgccgagaaagtatccatcatggctgatgcaatgcggcggctgcatacgcttga 7020
ACGAGGACGGCTCTTTCATAGGTAGTACCGACTACGTTACGCCGCCGACGTATGCGAACT

7021 tccggctacctgcccattcgaccaccaagcgaaacatcgcatcgagcgagcacgtactcg 7080
AGGCCGATGGACGGGTAAGCTGGTGGTTCGCTTTGTAGCGTAGCTCGCTCGTGCATGAGC

7081 gatggaagccggtcttgtcgatcaggatgatctggacgaagagcatcaggggctcgcgcc 7140
CTACCTTCGGCCAGAACAGCTAGTCCTACTAGACCTGCTTCTCGTAGTCCCCGAGCGCGG

7141 agccgaactgttcgccaggctcaaggcgagcatgcccgacggcgaggatctcgtcgtgac 7200
TCGGCTTGACAAGCGGTCCGAGTTCCGCTCGTACGGGCTGCCGCTCCTAGAGCAGCACTG

7201 ccatggcgatgcctgcttgccgaatatcatggtggaaaatggccgcttttctggattcat 7260
GGTACCGCTACGGACGAACGGCTTATAGTACCACCTTTTACCGGCGAAAAGACCTAAGTA

7261 cgactgtggccggctgggtgtggcggaccgctatcaggacatagcgttggctacccgtga 7320
GCTGACACCGGCCGACCCACACCGCCTGGCGATAGTCCTGTATCGCAACCGATGGGCACT

7321 tattgctgaagagcttggcggcgaatgggctgaccgcttcctcgtgctttacggtatcgc 7380
ATAACGACTTCTCGAACCGCCGCTTACCCGACTGGCGAAGGAGCACGAAATGCCATAGCG

7381 cgctcccgattcgcagcgcatcgccttctatcgccttcttgacgagttcttctgaatttt 7440
GCGAGGGCTAAGCGTCGCGTAGCGGAAGATAGCGGAAGAACTGCTCAAGAAGACTTAAAA

7441 gttaaaatttttgttaaatcagctcattttttaaccaataggccgaaatcggcaacatcc 7500
CAATTTTAAAAACAATTTAGTCGAGTAAAAAATTGGTTATCCGGCTTTAGCCGTTGTAGG

f1 origin(7540,7845)<<<
|
7501 cttataaatcaaaagaatagaccgcgatagggttgagtgttgttccagtttggaacaaga 7560
GAATATTTAGTTTTCTTATCTGGCGCTATCCCAACTCACAACAAGGTCAAACCTTGTTCT

7561 gtccactattaaagaacgtggactccaacgtcaaagggcgaaaaaccgtctatcagggcg 7620
CAGGTGATAATTTCTTGCACCTGAGGTTGCAGTTTCCCGCTTTTTGGCAGATAGTCCCGC

7621 atggcccactacgtgaaccatcacccaaatcaagttttttgcggtcgaggtgccgtaaag 7680
TACCGGGTGATGCACTTGGTAGTGGGTTTAGTTCAAAAAACGCCAGCTCCACGGCATTTC

7681 ctctaaatcggaaccctaaagggagcccccgatttagagcttgacggggaaagccggcga 7740
GAGATTTAGCCTTGGGATTTCCCTCGGGGGCTAAATCTCGAACTGCCCCTTTCGGCCGCT

7741 acgtggcgagaaaggaagggaagaaagcgaaaggagcgggcgctagggcgctggcaagtg 7800
TGCACCGCTCTTTCCTTCCCTTCTTTCGCTTTCCTCGCCCGCGATCCCGCGACCGTTCAC

7801 tagcggtcacgctgcgcgtaaccaccacacccgcgcgcttaatgcgccgctacagggcgc 7860
ATCGCCAGTGCGACGCGCATTGGTGGTGTGGGCGCGCGAATTACGCGGCGATGTCCCGCG

7861 gtccattcgccattcaggatcgaattaattcttaattaacatcatcaataatatacctt 7919
CAGGTAAGCGGTAAGTCCTAGCTTAATTAAGAATTAATTGTAGTAGTTATTATATGGAA

              	LTR (1 total)
5'-LTR
Start: 670 End: 1151
Original Location Description:
670..1151
Misc. Feature (4 total)
H1 Promoter
Start: 2413 End: 2627
U6 Promoter
Start: 2678 End: 2943 (Complementary)
Neomycin
Start: 3404 End: 4198
Original Location Description:
3404..4198
3'-LTR
Start: 4320 End: 4609 (Complementary)
Original Location Description:
4320..4609