iLenti-siRNA

Vector Name iLenti-siRNA
VectorType Lentiviral vector
Antibiotic Information Kanamycin for bacterial selection and puromycin for mammalian selection.
Sequencing Primers 5'---CAACCCGCTCCAAGGAATCG---3'
Additional Information No Additional Information
***Note: Features may not be to scale, please refer to sequence or text map for detailed information.
***Note: The vector sequence shown below is representative of the parental vector only and does not include the gene of interest. The sequence of the gene can be found through the accession number link on the product page. The restriction sites within the cloning region may differ from the provided sequence.
    1 cgtgccttat taggaaggca acagacgggt ctgacatgga ttggacgaac cactgaattg   
    61 ccgcattgca gagatattgt atttaagtgc ctagctcgat acataaacgg gtctctctgg   
   121 ttagaccaga tctgagcctg ggagctctct ggctaactag ggaacccact gcttaagcct   
   181 caataaagct tgccttgagt gcttcaagta gtgtgtgccc gtctgttgtg tgactctggt   
   241 aactagagat ccctcagacc cttttagtca gtgtggaaaa tctctagcag tggcgcccga   
   301 acagggactt gaaagcgaaa gggaaaccag aggagctctc tcgacgcagg actcggcttg   
   361 ctgaagcgcg cacggcaaga ggcgaggggc ggcgactggt gagtacgcca aaaattttga   
   421 ctagcggagg ctagaaggag agagatgggt gcgagagcgt cagtattaag cgggggagaa   
   481 ttagatcgcg atgggaaaaa attcggttaa ggccaggggg aaagaaaaaa tataaattaa   
   541 aacatatagt atgggcaagc agggagctag aacgattcgc agttaatcct ggcctgttag   
   601 aaacatcaga aggctgtaga caaatactgg gacagctaca accatccctt cagacaggat   
   661 cagaagaact tagatcatta tataatacag tagcaaccct ctattgtgtg catcaaagga   
   721 tagagataaa agacaccaag gaagctttag acaagataga ggaagagcaa aacaaaagta   
   781 agaccaccgc acagcaagcc cgctgatctt cagacctgga ggaggagata tgagggacat   
   841 tggagaagtg aattatataa atataaagta gtaaaaattg aaccattagg agtagcaccc   
   901 accaaggcaa agagaagagt ggtgcagaga gaaaaaagag cagtgggaat aggagctttg   
   961 ttccttgggt tcttgggagc agcaggaagc actatgggcg cagcgtcaat gacgctgacg   
   1021 gtacaggcca gacaattatt gtctggtata gtgcagcagc agaacaattt gctgagggct   
   1081 attgaggcgc aacagcatct gttgcaactc acagtctggg gcatcaagca gctccaggca   
   1141 agaatcctgg ctgtggaaag atacctaaag gatcaacagc tcctggggat ttggggttgc   
   1201 tctggaaaac tcatttgcac cactgctgtg ccttggaatg ctagttggag taataaatct   
   1261 ctggaacaga tttggaatca cacgacctgg atggagtggg acagagaaat taacaattac   
   1321 acaagcttaa tacactcctt aattgaagaa tcgcaaaacc agcaagaaaa gaatgaacaa   
   1381 gaattattgg aattagataa atgggcaagt ttgtggaatt ggtttaacat aacaaattgg   
   1441 ctgtggtata taaaattatt cataatgata gtaggaggct tggtaggttt aagaatagtt   
   1501 tttgctgtac tttctatagt gaatagagtt aggcagggat attcaccatt atcgtttcag   
   1561 acccacctcc caaccccgag gggacccgac aggcccgaag gaatagaaga agaaggtgga   
   1621 gagagagaca gagacagatc cattcgatta gtgaacggat ctcgacggta tcgaaagctt   
   1681 gggattcgaa tttaaaagaa aaggggggat tggggggtac agtgcagggg aaagaatagt   
   1741 agacataata gcaacagaca tacaaactaa agaactacaa aaacaaatta caaaaattca   
   1801 aaattttcgg gtttttcgaa cctagggcta gctctagata cgtagaacgc tgacgtcatc   
   1861 aacccgctcc aaggaatcgc gggcccagtg tcactaggcg ggaacaccca gcgcgcgtgc   
   1921 gccctggcag gaagatggct gtgagggaca ggggagtggc gccctgcaat atttgcatgt   
   1981 cgctatgtgt tctgggaaat caccataaac gtgaaatgtc tttggatttg ggaatcttat   
   2041 aagttctgta tgagaccaca aaaatagtct tcgatatcat ttaaatgtcg acagaagaca   
   2101 gctttttttg gtgtttcgtc ctttccacaa gatatataaa gccaagaaat cgaaatactt   
   2161 tcaagttacg gtaagcatat gatagtccat tttaaaacat aattttaaaa ctgcaaacta   
   2221 cccaagaaat tattactttc tacgtcacgt attttgtact aatatctttg tgtttacagt   
   2281 caaattaatt ctaattatct ctctaacagc cttgtatcgt atatgcaaat atgaaggaat   
   2341 catgggaaat aggccctctt cctgcccgac cttggctcga gcaattgtag taatcaatta   
   2401 cggggtcatt agttcatagc ccatatatgg agttccgcgt tacataactt acggtaaatg   
   2461 gcccgcctgg ctgaccgccc aacgaccccc gcccattgac gtcaataatg acgtatgttc   
   2521 ccatagtaac gccaataggg actttccatt gacgtcaatg ggtggagtat ttacggtaaa   
   2581 ctgcccactt ggcagtacat caagtgtatc atatgccaag tacgccccct attgacgtca   
   2641 atgacggtaa atggcccgcc tggcattatg cccagtacat gaccttatgg gactttccta   
   2701 cttggcagta catctacgta ttagtcatcg ctattaccat ggtgatgcgg ttttggcagt   
   2761 acatcaatgg gcgtggatag cggtttgact cacggggatt tccaagtctc caccccattg   
   2821 acgtcaatgg gagtttgttt tggcaccaaa atcaacggga ctttccaaaa tgtcgtaaca   
   2881 actccgcccc attgacgcaa atgggcggta ggcgtgtacg gtgggaggtc tatataagca   
   2941 gagctggttt agtgaaccgt cagggtaccg atatcactag tggatccatg gccaccgagt   
   3001 acaagcccac ggtgcgcctc gccacccgcg acgacgtccc ccgggccgta cgcaccctcg   
   3061 ccgccgcgtt cgccgactac cccgccacgc gccacaccgt cgacccggac cgccacatcg   
   3121 agcgggtcac cgagctgcaa gaactcttcc tcacgcgcgt cgggctcgac atcggcaagg   
   3181 tgtgggtcgc ggacgacggc gccgcggtgg cggtctggac cacgccggag agcgtcgaag   
   3241 cgggggcggt gttcgccgag atcggctcgc gcatggccga gttgagcggt tcccggctgg   
   3301 ccgcgcagca acagatggaa ggcctcctgg cgccgcaccg gcccaaggag cccgcgtggt   
   3361 tcctggccac cgtcggcgtc tcgcccgacc accagggcaa gggtctgggc agcgccgtcg   
   3421 tgctccccgg agtggaggcg gccgagcgcg ctggggtgcc cgccttcctg gagacctccg   
   3481 cgccccgcaa cctccccttc tacgagcggc tcggcttcac cgtcaccgcc gacgtcgagg   
   3541 tgcccgaagg accgcgcacc tggtgcatga cccgcaagcc cggtgcctga acgcgttccg   
   3601 gaaatcaacc tctggattac aaaatttgtg aaagattgac tggtattctt aactatgttg   
   3661 ctccttttac gctatgtgga tacgctgctt taatgccttt gtatcatgct attgcttccc   
   3721 gtatggcttt cattttctcc tccttgtata aatcctggtt gctgtctctt tatgaggagt   
   3781 tgtggcccgt tgtcaggcaa cgtggcgtgg tgtgcactgt gtttgctgac gcaaccccca   
   3841 ctggttgggg cattgccacc acctgtcagc tcctttccgg gactttcgct ttccccctcc   
   3901 ctattgccac ggcggaactc atcgccgcct gccttgcccg ctgctggaca ggggctcggc   
   3961 tgttgggcac tgacaattcc gtggtgttgt cggggaagct gacgtccttt ccatggctgc   
   4021 tcgcctgtgt tgccacctgg attctgcgcg ggacgtcctt ctgctacgtc ccttcggccc   
   4081 tcaatccagc ggaccttcct tcccgcggcc tgctgccggc tctgcggcct cttccgcgtc   
   4141 tcgccttcgc cctcagacga gtcggatctc cctttgggcc gcctccccgc ctgtccggat   
   4201 ggaagggcta attcactccc aacgaataca agatctgctt tttgcttgta ctgggtctct   
   4261 ctggttagac cagatctgag cctgggagct ctctggctaa ctagggaacc cactgcttaa   
   4321 gcctcaataa agcttgcctt gagtgcttca agtagtgtgt gcccgtctgt tgtgtgactc   
   4381 tggtaactag agatccctca gaccctttta gtcagtgtgg aaaatctcta gcagtagtag   
   4441 ttcatgtcat cttattattc agtatttata acttgcaaag aaatgaatat cagagagtga   
   4501 gaggaacttg tttattgcag cttataatgg ttacaaataa agcaatagca tcacaaattt   
   4561 cacaaataaa gcattttttt cactgcattc tagttgtggt ttgtccaaac tcatcaatgt   
   4621 atcttatcat gtctggcatc tatgtcgggt gcggagaaag aggtaatgaa atggcattat   
   4681 gggtattatg ggtctgcatt aatgaatcgg ccaacggatg tcggtgtgaa ataccgcaca   
   4741 gatgcgtaag gagaaaatac cgcatcaggc gctcttccgc ttcctcgctc actgactcgc   
   4801 tgcgctcggt cgttcggctg cggcgagcgg tatcagctca ctcaaaggcg gtaatacggt   
   4861 tatccacaga atcaggggat aacgcaggaa agaacatgtg agcaaaaggc cagcaaaagg   
   4921 ccaggaaccg taaaaaggcc gcgttgctgg cgtttttcca taggctccgc ccccctgacg   
   4981 agcatcacaa aaatcgacgc tcaagtcaga ggtggcgaaa cccgacagga ctataaagat   
   5041 accaggcgtt tccccctgga agctccctcg tgcgctctcc tgttccgacc ctgccgctta   
   5101 ccggatacct gtccgccttt ctcccttcgg gaagcgtggc gctttctcat agctcacgct   
   5161 gtaggtatct cagttcggtg taggtcgttc gctccaagct gggctgtgtg cacgaacccc   
   5221 ccgttcagcc cgaccgctgc gccttatccg gtaactatcg tcttgagtcc aacccggtaa   
   5281 gacacgactt atcgccactg gcagcagcca ctggtaacag gattagcaga gcgaggtatg   
   5341 taggcggtgc tacagagttc ttgaagtggt ggcctaacta cggctacact agaaggacag   
   5401 tatttggtat ctgcgctctg ctgaagccag ttaccttcgg aaaaagagtt ggtagctctt   
   5461 gatccggcaa acaaaccacc gctggtagcg gtggtttttt tgtttgcaag cagcagatta   
   5521 cgcgcagaaa aaaaggatct caagaagatc ctttgatctt ttctacgggg tctgacgctc   
   5581 agtggaacga aaactcacgt taagggattt tggccatgag attatcaaaa aggatcttca   
   5641 cctagatcct tttcacgtag aaagccagtc cgcagaaacg gtgctgaccc cggatgaatg   
   5701 tcagctactg ggctatctgg acaagggaaa acgcaagcgc aaagagaaag caggtagctt   
   5761 gcagtgggct tacatggcga tagctagact gggcggtttt atggacagca agcgaaccgg   
   5821 aattgccagc tggggcgccc tctggtaagg ttgggaagcc ctgcaaagta aactggatgg   
   5881 ctttcttgcc gccaaggatc tgatggcgca ggggatcaag ctctgatcaa gagacaggat   
   5941 gaggatcgtt tcgcatgatt gaacaagatg gattgcacgc aggttctccg gccgcttggg   
   6001 tggagaggct attcggctat gactgggcac aacagacaat cggctgctct gatgccgccg   
   6061 tgttccggct gtcagcgcag gggcgcccgg ttctttttgt caagaccgac ctgtccggtg   
   6121 ccctgaatga actgcaagac gaggcagcgc ggctatcgtg gctggccacg acgggcgttc   
   6181 cttgcgcagc tgtgctcgac gttgtcactg aagcgggaag ggactggctg ctattgggcg   
   6241 aagtgccggg gcaggatctc ctgtcatctc accttgctcc tgccgagaaa gtatccatca   
   6301 tggctgatgc aatgcggcgg ctgcatacgc ttgatccggc tacctgccca ttcgaccacc   
   6361 aagcgaaaca tcgcatcgag cgagcacgta ctcggatgga agccggtctt gtcgatcagg   
   6421 atgatctgga cgaagagcat caggggctcg cgccagccga actgttcgcc aggctcaagg   
   6481 cgagcatgcc cgacggcgag gatctcgtcg tgacccatgg cgatgcctgc ttgccgaata   
   6541 tcatggtgga aaatggccgc ttttctggat tcatcgactg tggccggctg ggtgtggcgg   
   6601 accgctatca ggacatagcg ttggctaccc gtgatattgc tgaagagctt ggcggcgaat   
   6661 gggctgaccg cttcctcgtg ctttacggta tcgccgctcc cgattcgcag cgcatcgcct   
   6721 tctatcgcct tcttgacgag ttcttctgaa ttttgttaaa atttttgtta aatcagctca   
   6781 ttttttaacc aataggccga aatcggcaaa atcccttata aatcaaaaga atagaccgag   
   6841 atagggttga gtgttgttcc agtttggaac aagagtccac tattaaagaa cgtggactcc   
   6901 aacgtcaaag ggcgaaaaac cgtctatcag ggcgatggcc cactacgtga accatcaccc   
   6961 taatcaagtt ttttggggtc gaggtgccgt aaagcactaa atcggaaccc taaagggagc   
   7021 ccccgattta gagcttgacg gggaaagccg gcgaacgtgg cgagaaagga agggaagaaa   
   7081 gcgaaaggag cgggcgctag ggcgctggca agtgtagcgg tcacgctgcg cgtaaccacc   
   7141 acacccgccg cgcttaatgc gccgctacag ggcgcgtcca ttcgccattc aggatcgaat   
   7201 taattcttaa ttaacatcat caataatata ccttttttgg attgaagcca atatgataat   
   7261 gagggggtgg agtttgtgac gtggcgcggg gcgtgggaac ggggcgggtg acgtagtagt   
   7321 gtggcggaag tgtgatgttg caagtgtggc ggaacacatg taagcgacgg atgtggcaaa   
   7381 agtgacgttt ttggtgtgcg ccggtgtaca caggaagtga caattttcgc gcggttttag   
   7441 gcggatgttg tagtaaattt gggcgtaacc gagtaagatt tggccatttt cgcgggaaaa   
   7501 ctgaataaga ggaagtgaaa tctgaataat tttgtgttac tcatagcgcg taatactctc   
   7561 atgagcggat acatatttga atgtatttag aaaaataaac aaataggggt tccgcgcaca   
   7621 tttccccgaa aagtgccacc tgacgtaact ataacggtcc taaggtagcg aaaatgtagt   
   7681 cttatgcaat actcttgtag tcttgcaaca tggtaacgat gagttagcaa catgccttac   
   7741 aaggagagaa aaagcaccgt gcatgccgat tggtggaagt aaggtggtac gat      
              LOCUS    dna           7793 bp                  
FEATURES       Location/Qualifiers
   Other Gene   109..289
           /gene="HIV-1_5_LTR other"
   Other Gene   400..444
           /gene="HIV-1_psi_pack other"
   misc_binding  486..491
           /dbxref="REBASE:NruI"
   Regulatory_Seq 951..1184
           /gene="RRE reg"
   ORF       994..1695
           /sequence="ORF_1 rf(1)"
   misc_binding  1833..1838
           /dbxref="REBASE:XbaI"
   misc_binding  1881..1886
           /dbxref="REBASE:ApaI"
   Promoter    2117..2373
           /gene="hU6 prom"
   misc_binding  2376..2381
           /dbxref="REBASE:XhoI"
   ORF       2901..3590
           /sequence="ORF_2 rf(3)"
   misc_binding  2964..2969
           /dbxref="REBASE:KpnI"
   misc_binding  2982..2987
           /dbxref="REBASE:BamHI"
   Marker     2994..3590
           /gene="puro marker"
   misc_binding  3040..3045
           /dbxref="REBASE:SmaI"
   misc_binding  3040..3045
           /dbxref="REBASE:XmaI"
   misc_binding  3320..3325
           /dbxref="REBASE:StuI"
   Other Gene   4200..4252
           /gene="delta_U3 other"
   Other Gene   4253..4433
           /gene="HIV-1_5_LTR other"
   Rep_Origin   4940..5559
           /gene="pBR322 origin"
   Promoter    5817..5866
           /gene="NEOKAN prom"
   misc_binding  5924..5929
           /dbxref="REBASE:BclI"
   ORF       5955..6749
           /sequence="ORF_3 rf(3)"
   Marker     5958..6746
           /gene="NTP_II marker"
   Rep_Origin   6854..7160
           /gene="f1 origin"
   Other Gene   7215..7316
           /gene="RITR other"
   Other Gene   7215..7316
           /gene="LITR other"
   Other Gene   7396..7544
           /gene="Encap other"
BASE COUNT  1986 a  1863 c  2110 g  1834 t  0 others
ORIGIN
    1 cgtgccttat taggaaggca acagacgggt ctgacatgga ttggacgaac cactgaattg   
    61 ccgcattgca gagatattgt atttaagtgc ctagctcgat acataaacgg gtctctctgg   
   121 ttagaccaga tctgagcctg ggagctctct ggctaactag ggaacccact gcttaagcct   
   181 caataaagct tgccttgagt gcttcaagta gtgtgtgccc gtctgttgtg tgactctggt   
   241 aactagagat ccctcagacc cttttagtca gtgtggaaaa tctctagcag tggcgcccga   
   301 acagggactt gaaagcgaaa gggaaaccag aggagctctc tcgacgcagg actcggcttg   
   361 ctgaagcgcg cacggcaaga ggcgaggggc ggcgactggt gagtacgcca aaaattttga   
   421 ctagcggagg ctagaaggag agagatgggt gcgagagcgt cagtattaag cgggggagaa   
   481 ttagatcgcg atgggaaaaa attcggttaa ggccaggggg aaagaaaaaa tataaattaa   
   541 aacatatagt atgggcaagc agggagctag aacgattcgc agttaatcct ggcctgttag   
   601 aaacatcaga aggctgtaga caaatactgg gacagctaca accatccctt cagacaggat   
   661 cagaagaact tagatcatta tataatacag tagcaaccct ctattgtgtg catcaaagga   
   721 tagagataaa agacaccaag gaagctttag acaagataga ggaagagcaa aacaaaagta   
   781 agaccaccgc acagcaagcc cgctgatctt cagacctgga ggaggagata tgagggacat   
   841 tggagaagtg aattatataa atataaagta gtaaaaattg aaccattagg agtagcaccc   
   901 accaaggcaa agagaagagt ggtgcagaga gaaaaaagag cagtgggaat aggagctttg   
   961 ttccttgggt tcttgggagc agcaggaagc actatgggcg cagcgtcaat gacgctgacg   
   1021 gtacaggcca gacaattatt gtctggtata gtgcagcagc agaacaattt gctgagggct   
   1081 attgaggcgc aacagcatct gttgcaactc acagtctggg gcatcaagca gctccaggca   
   1141 agaatcctgg ctgtggaaag atacctaaag gatcaacagc tcctggggat ttggggttgc   
   1201 tctggaaaac tcatttgcac cactgctgtg ccttggaatg ctagttggag taataaatct   
   1261 ctggaacaga tttggaatca cacgacctgg atggagtggg acagagaaat taacaattac   
   1321 acaagcttaa tacactcctt aattgaagaa tcgcaaaacc agcaagaaaa gaatgaacaa   
   1381 gaattattgg aattagataa atgggcaagt ttgtggaatt ggtttaacat aacaaattgg   
   1441 ctgtggtata taaaattatt cataatgata gtaggaggct tggtaggttt aagaatagtt   
   1501 tttgctgtac tttctatagt gaatagagtt aggcagggat attcaccatt atcgtttcag   
   1561 acccacctcc caaccccgag gggacccgac aggcccgaag gaatagaaga agaaggtgga   
   1621 gagagagaca gagacagatc cattcgatta gtgaacggat ctcgacggta tcgaaagctt   
   1681 gggattcgaa tttaaaagaa aaggggggat tggggggtac agtgcagggg aaagaatagt   
   1741 agacataata gcaacagaca tacaaactaa agaactacaa aaacaaatta caaaaattca   
   1801 aaattttcgg gtttttcgaa cctagggcta gctctagata cgtagaacgc tgacgtcatc   
   1861 aacccgctcc aaggaatcgc gggcccagtg tcactaggcg ggaacaccca gcgcgcgtgc   
   1921 gccctggcag gaagatggct gtgagggaca ggggagtggc gccctgcaat atttgcatgt   
   1981 cgctatgtgt tctgggaaat caccataaac gtgaaatgtc tttggatttg ggaatcttat   
   2041 aagttctgta tgagaccaca aaaatagtct tcgatatcat ttaaatgtcg acagaagaca   
   2101 gctttttttg gtgtttcgtc ctttccacaa gatatataaa gccaagaaat cgaaatactt   
   2161 tcaagttacg gtaagcatat gatagtccat tttaaaacat aattttaaaa ctgcaaacta   
   2221 cccaagaaat tattactttc tacgtcacgt attttgtact aatatctttg tgtttacagt   
   2281 caaattaatt ctaattatct ctctaacagc cttgtatcgt atatgcaaat atgaaggaat   
   2341 catgggaaat aggccctctt cctgcccgac cttggctcga gcaattgtag taatcaatta   
   2401 cggggtcatt agttcatagc ccatatatgg agttccgcgt tacataactt acggtaaatg   
   2461 gcccgcctgg ctgaccgccc aacgaccccc gcccattgac gtcaataatg acgtatgttc   
   2521 ccatagtaac gccaataggg actttccatt gacgtcaatg ggtggagtat ttacggtaaa   
   2581 ctgcccactt ggcagtacat caagtgtatc atatgccaag tacgccccct attgacgtca   
   2641 atgacggtaa atggcccgcc tggcattatg cccagtacat gaccttatgg gactttccta   
   2701 cttggcagta catctacgta ttagtcatcg ctattaccat ggtgatgcgg ttttggcagt   
   2761 acatcaatgg gcgtggatag cggtttgact cacggggatt tccaagtctc caccccattg   
   2821 acgtcaatgg gagtttgttt tggcaccaaa atcaacggga ctttccaaaa tgtcgtaaca   
   2881 actccgcccc attgacgcaa atgggcggta ggcgtgtacg gtgggaggtc tatataagca   
   2941 gagctggttt agtgaaccgt cagggtaccg atatcactag tggatccatg gccaccgagt   
   3001 acaagcccac ggtgcgcctc gccacccgcg acgacgtccc ccgggccgta cgcaccctcg   
   3061 ccgccgcgtt cgccgactac cccgccacgc gccacaccgt cgacccggac cgccacatcg   
   3121 agcgggtcac cgagctgcaa gaactcttcc tcacgcgcgt cgggctcgac atcggcaagg   
   3181 tgtgggtcgc ggacgacggc gccgcggtgg cggtctggac cacgccggag agcgtcgaag   
   3241 cgggggcggt gttcgccgag atcggctcgc gcatggccga gttgagcggt tcccggctgg   
   3301 ccgcgcagca acagatggaa ggcctcctgg cgccgcaccg gcccaaggag cccgcgtggt   
   3361 tcctggccac cgtcggcgtc tcgcccgacc accagggcaa gggtctgggc agcgccgtcg   
   3421 tgctccccgg agtggaggcg gccgagcgcg ctggggtgcc cgccttcctg gagacctccg   
   3481 cgccccgcaa cctccccttc tacgagcggc tcggcttcac cgtcaccgcc gacgtcgagg   
   3541 tgcccgaagg accgcgcacc tggtgcatga cccgcaagcc cggtgcctga acgcgttccg   
   3601 gaaatcaacc tctggattac aaaatttgtg aaagattgac tggtattctt aactatgttg   
   3661 ctccttttac gctatgtgga tacgctgctt taatgccttt gtatcatgct attgcttccc   
   3721 gtatggcttt cattttctcc tccttgtata aatcctggtt gctgtctctt tatgaggagt   
   3781 tgtggcccgt tgtcaggcaa cgtggcgtgg tgtgcactgt gtttgctgac gcaaccccca   
   3841 ctggttgggg cattgccacc acctgtcagc tcctttccgg gactttcgct ttccccctcc   
   3901 ctattgccac ggcggaactc atcgccgcct gccttgcccg ctgctggaca ggggctcggc   
   3961 tgttgggcac tgacaattcc gtggtgttgt cggggaagct gacgtccttt ccatggctgc   
   4021 tcgcctgtgt tgccacctgg attctgcgcg ggacgtcctt ctgctacgtc ccttcggccc   
   4081 tcaatccagc ggaccttcct tcccgcggcc tgctgccggc tctgcggcct cttccgcgtc   
   4141 tcgccttcgc cctcagacga gtcggatctc cctttgggcc gcctccccgc ctgtccggat   
   4201 ggaagggcta attcactccc aacgaataca agatctgctt tttgcttgta ctgggtctct   
   4261 ctggttagac cagatctgag cctgggagct ctctggctaa ctagggaacc cactgcttaa   
   4321 gcctcaataa agcttgcctt gagtgcttca agtagtgtgt gcccgtctgt tgtgtgactc   
   4381 tggtaactag agatccctca gaccctttta gtcagtgtgg aaaatctcta gcagtagtag   
   4441 ttcatgtcat cttattattc agtatttata acttgcaaag aaatgaatat cagagagtga   
   4501 gaggaacttg tttattgcag cttataatgg ttacaaataa agcaatagca tcacaaattt   
   4561 cacaaataaa gcattttttt cactgcattc tagttgtggt ttgtccaaac tcatcaatgt   
   4621 atcttatcat gtctggcatc tatgtcgggt gcggagaaag aggtaatgaa atggcattat   
   4681 gggtattatg ggtctgcatt aatgaatcgg ccaacggatg tcggtgtgaa ataccgcaca   
   4741 gatgcgtaag gagaaaatac cgcatcaggc gctcttccgc ttcctcgctc actgactcgc   
   4801 tgcgctcggt cgttcggctg cggcgagcgg tatcagctca ctcaaaggcg gtaatacggt   
   4861 tatccacaga atcaggggat aacgcaggaa agaacatgtg agcaaaaggc cagcaaaagg   
   4921 ccaggaaccg taaaaaggcc gcgttgctgg cgtttttcca taggctccgc ccccctgacg   
   4981 agcatcacaa aaatcgacgc tcaagtcaga ggtggcgaaa cccgacagga ctataaagat   
   5041 accaggcgtt tccccctgga agctccctcg tgcgctctcc tgttccgacc ctgccgctta   
   5101 ccggatacct gtccgccttt ctcccttcgg gaagcgtggc gctttctcat agctcacgct   
   5161 gtaggtatct cagttcggtg taggtcgttc gctccaagct gggctgtgtg cacgaacccc   
   5221 ccgttcagcc cgaccgctgc gccttatccg gtaactatcg tcttgagtcc aacccggtaa   
   5281 gacacgactt atcgccactg gcagcagcca ctggtaacag gattagcaga gcgaggtatg   
   5341 taggcggtgc tacagagttc ttgaagtggt ggcctaacta cggctacact agaaggacag   
   5401 tatttggtat ctgcgctctg ctgaagccag ttaccttcgg aaaaagagtt ggtagctctt   
   5461 gatccggcaa acaaaccacc gctggtagcg gtggtttttt tgtttgcaag cagcagatta   
   5521 cgcgcagaaa aaaaggatct caagaagatc ctttgatctt ttctacgggg tctgacgctc   
   5581 agtggaacga aaactcacgt taagggattt tggccatgag attatcaaaa aggatcttca   
   5641 cctagatcct tttcacgtag aaagccagtc cgcagaaacg gtgctgaccc cggatgaatg   
   5701 tcagctactg ggctatctgg acaagggaaa acgcaagcgc aaagagaaag caggtagctt   
   5761 gcagtgggct tacatggcga tagctagact gggcggtttt atggacagca agcgaaccgg   
   5821 aattgccagc tggggcgccc tctggtaagg ttgggaagcc ctgcaaagta aactggatgg   
   5881 ctttcttgcc gccaaggatc tgatggcgca ggggatcaag ctctgatcaa gagacaggat   
   5941 gaggatcgtt tcgcatgatt gaacaagatg gattgcacgc aggttctccg gccgcttggg   
   6001 tggagaggct attcggctat gactgggcac aacagacaat cggctgctct gatgccgccg   
   6061 tgttccggct gtcagcgcag gggcgcccgg ttctttttgt caagaccgac ctgtccggtg   
   6121 ccctgaatga actgcaagac gaggcagcgc ggctatcgtg gctggccacg acgggcgttc   
   6181 cttgcgcagc tgtgctcgac gttgtcactg aagcgggaag ggactggctg ctattgggcg   
   6241 aagtgccggg gcaggatctc ctgtcatctc accttgctcc tgccgagaaa gtatccatca   
   6301 tggctgatgc aatgcggcgg ctgcatacgc ttgatccggc tacctgccca ttcgaccacc   
   6361 aagcgaaaca tcgcatcgag cgagcacgta ctcggatgga agccggtctt gtcgatcagg   
   6421 atgatctgga cgaagagcat caggggctcg cgccagccga actgttcgcc aggctcaagg   
   6481 cgagcatgcc cgacggcgag gatctcgtcg tgacccatgg cgatgcctgc ttgccgaata   
   6541 tcatggtgga aaatggccgc ttttctggat tcatcgactg tggccggctg ggtgtggcgg   
   6601 accgctatca ggacatagcg ttggctaccc gtgatattgc tgaagagctt ggcggcgaat   
   6661 gggctgaccg cttcctcgtg ctttacggta tcgccgctcc cgattcgcag cgcatcgcct   
   6721 tctatcgcct tcttgacgag ttcttctgaa ttttgttaaa atttttgtta aatcagctca   
   6781 ttttttaacc aataggccga aatcggcaaa atcccttata aatcaaaaga atagaccgag   
   6841 atagggttga gtgttgttcc agtttggaac aagagtccac tattaaagaa cgtggactcc   
   6901 aacgtcaaag ggcgaaaaac cgtctatcag ggcgatggcc cactacgtga accatcaccc   
   6961 taatcaagtt ttttggggtc gaggtgccgt aaagcactaa atcggaaccc taaagggagc   
   7021 ccccgattta gagcttgacg gggaaagccg gcgaacgtgg cgagaaagga agggaagaaa   
   7081 gcgaaaggag cgggcgctag ggcgctggca agtgtagcgg tcacgctgcg cgtaaccacc   
   7141 acacccgccg cgcttaatgc gccgctacag ggcgcgtcca ttcgccattc aggatcgaat   
   7201 taattcttaa ttaacatcat caataatata ccttttttgg attgaagcca atatgataat   
   7261 gagggggtgg agtttgtgac gtggcgcggg gcgtgggaac ggggcgggtg acgtagtagt   
   7321 gtggcggaag tgtgatgttg caagtgtggc ggaacacatg taagcgacgg atgtggcaaa   
   7381 agtgacgttt ttggtgtgcg ccggtgtaca caggaagtga caattttcgc gcggttttag   
   7441 gcggatgttg tagtaaattt gggcgtaacc gagtaagatt tggccatttt cgcgggaaaa   
   7501 ctgaataaga ggaagtgaaa tctgaataat tttgtgttac tcatagcgcg taatactctc   
   7561 atgagcggat acatatttga atgtatttag aaaaataaac aaataggggt tccgcgcaca   
   7621 tttccccgaa aagtgccacc tgacgtaact ataacggtcc taaggtagcg aaaatgtagt   
   7681 cttatgcaat actcttgtag tcttgcaaca tggtaacgat gagttagcaa catgccttac   
   7741 aaggagagaa aaagcaccgt gcatgccgat tggtggaagt aaggtggtac gat      
            
***Note: The text map shown below is representative of the parental vector only and does not include the gene of interest. The sequence of the gene can be found through the accession number link on the product page.
1   cgtgccttattaggaaggcaacagacgggtctgacatggattggacgaaccactgaattg 60
   GCACGGAATAATCCTTCCGTTGTCTGCCCAGACTGTACCTAACCTGCTTGGTGACTTAAC

                           HIV-1_5_LTR other(109,289)>>> 
                           |
61  ccgcattgcagagatattgtatttaagtgcctagctcgatacataaacgggtctctctgg 120
   GGCGTAACGTCTCTATAACATAAATTCACGGATCGAGCTATGTATTTGCCCAGAGAGACC

121  ttagaccagatctgagcctgggagctctctggctaactagggaacccactgcttaagcct 180
   AATCTGGTCTAGACTCGGACCCTCGAGAGACCGATTGATCCCTTGGGTGACGAATTCGGA

181  caataaagcttgccttgagtgcttcaagtagtgtgtgcccgtctgttgtgtgactctggt 240
   GTTATTTCGAACGGAACTCACGAAGTTCATCACACACGGGCAGACAACACACTGAGACCA

241  aactagagatccctcagacccttttagtcagtgtggaaaatctctagcagtggcgcccga 300
   TTGATCTCTAGGGAGTCTGGGAAAATCAGTCACACCTTTTAGAGATCGTCACCGCGGGCT

301  acagggacttgaaagcgaaagggaaaccagaggagctctctcgacgcaggactcggcttg 360
   TGTCCCTGAACTTTCGCTTTCCCTTTGGTCTCCTCGAGAGAGCTGCGTCCTGAGCCGAAC

                       HIV-1_psi_pack other(400,444)>>> 
                       |
361  ctgaagcgcgcacggcaagaggcgaggggcggcgactggtgagtacgccaaaaattttga 420
   GACTTCGCGCGTGCCGTTCTCCGCTCCCCGCCGCTGACCACTCATGCGGTTTTTAAAACT

421  ctagcggaggctagaaggagagagatgggtgcgagagcgtcagtattaagcgggggagaa 480
   GATCGCCTCCGATCTTCCTCTCTCTACCCACGCTCTCGCAGTCATAATTCGCCCCCTCTT

       NruI 
       |
481  ttagatcgcgatgggaaaaaattcggttaaggccagggggaaagaaaaaatataaattaa 540
   AATCTAGCGCTACCCTTTTTTAAGCCAATTCCGGTCCCCCTTTCTTTTTTATATTTAATT

541  aacatatagtatgggcaagcagggagctagaacgattcgcagttaatcctggcctgttag 600
   TTGTATATCATACCCGTTCGTCCCTCGATCTTGCTAAGCGTCAATTAGGACCGGACAATC

601  aaacatcagaaggctgtagacaaatactgggacagctacaaccatcccttcagacaggat 660
   TTTGTAGTCTTCCGACATCTGTTTATGACCCTGTCGATGTTGGTAGGGAAGTCTGTCCTA

661  cagaagaacttagatcattatataatacagtagcaaccctctattgtgtgcatcaaagga 720
   GTCTTCTTGAATCTAGTAATATATTATGTCATCGTTGGGAGATAACACACGTAGTTTCCT

721  tagagataaaagacaccaaggaagctttagacaagatagaggaagagcaaaacaaaagta 780
   ATCTCTATTTTCTGTGGTTCCTTCGAAATCTGTTCTATCTCCTTCTCGTTTTGTTTTCAT

781  agaccaccgcacagcaagcccgctgatcttcagacctggaggaggagatatgagggacat 840
   TCTGGTGGCGTGTCGTTCGGGCGACTAGAAGTCTGGACCTCCTCCTCTATACTCCCTGTA

841  tggagaagtgaattatataaatataaagtagtaaaaattgaaccattaggagtagcaccc 900
   ACCTCTTCACTTAATATATTTATATTTCATCATTTTTAACTTGGTAATCCTCATCGTGGG

                            RRE reg(951,1184)>>> 
                            |
901  accaaggcaaagagaagagtggtgcagagagaaaaaagagcagtgggaataggagctttg 960
   TGGTTCCGTTTCTCTTCTCACCACGTCTCTCTTTTTTCTCGTCACCCTTATCCTCGAAAC

                    ORF_1 rf(1)(994,1695)>>> 
                    |
961  ttccttgggttcttgggagcagcaggaagcactatgggcgcagcgtcaatgacgctgacg 1020
   AAGGAACCCAAGAACCCTCGTCGTCCTTCGTGATACCCGCGTCGCAGTTACTGCGACTGC

1021 gtacaggccagacaattattgtctggtatagtgcagcagcagaacaatttgctgagggct 1080
   CATGTCCGGTCTGTTAATAACAGACCATATCACGTCGTCGTCTTGTTAAACGACTCCCGA

1081 attgaggcgcaacagcatctgttgcaactcacagtctggggcatcaagcagctccaggca 1140
   TAACTCCGCGTTGTCGTAGACAACGTTGAGTGTCAGACCCCGTAGTTCGTCGAGGTCCGT

1141 agaatcctggctgtggaaagatacctaaaggatcaacagctcctggggatttggggttgc 1200
   TCTTAGGACCGACACCTTTCTATGGATTTCCTAGTTGTCGAGGACCCCTAAACCCCAACG

1201 tctggaaaactcatttgcaccactgctgtgccttggaatgctagttggagtaataaatct 1260
   AGACCTTTTGAGTAAACGTGGTGACGACACGGAACCTTACGATCAACCTCATTATTTAGA

1261 ctggaacagatttggaatcacacgacctggatggagtgggacagagaaattaacaattac 1320
   GACCTTGTCTAAACCTTAGTGTGCTGGACCTACCTCACCCTGTCTCTTTAATTGTTAATG

1321 acaagcttaatacactccttaattgaagaatcgcaaaaccagcaagaaaagaatgaacaa 1380
   TGTTCGAATTATGTGAGGAATTAACTTCTTAGCGTTTTGGTCGTTCTTTTCTTACTTGTT

1381 gaattattggaattagataaatgggcaagtttgtggaattggtttaacataacaaattgg 1440
   CTTAATAACCTTAATCTATTTACCCGTTCAAACACCTTAACCAAATTGTATTGTTTAACC

1441 ctgtggtatataaaattattcataatgatagtaggaggcttggtaggtttaagaatagtt 1500
   GACACCATATATTTTAATAAGTATTACTATCATCCTCCGAACCATCCAAATTCTTATCAA

1501 tttgctgtactttctatagtgaatagagttaggcagggatattcaccattatcgtttcag 1560
   AAACGACATGAAAGATATCACTTATCTCAATCCGTCCCTATAAGTGGTAATAGCAAAGTC

1561 acccacctcccaaccccgaggggacccgacaggcccgaaggaatagaagaagaaggtgga 1620
   TGGGTGGAGGGTTGGGGCTCCCCTGGGCTGTCCGGGCTTCCTTATCTTCTTCTTCCACCT

1621 gagagagacagagacagatccattcgattagtgaacggatctcgacggtatcgaaagctt 1680
   CTCTCTCTGTCTCTGTCTAGGTAAGCTAATCACTTGCCTAGAGCTGCCATAGCTTTCGAA

1681 gggattcgaatttaaaagaaaaggggggattggggggtacagtgcaggggaaagaatagt 1740
   CCCTAAGCTTAAATTTTCTTTTCCCCCCTAACCCCCCATGTCACGTCCCCTTTCTTATCA

1741 agacataatagcaacagacatacaaactaaagaactacaaaaacaaattacaaaaattca 1800
   TCTGTATTATCGTTGTCTGTATGTTTGATTTCTTGATGTTTTTGTTTAATGTTTTTAAGT

                    XbaI 
                    |
1801 aaattttcgggtttttcgaacctagggctagctctagatacgtagaacgctgacgtcatc 1860
   TTTAAAAGCCCAAAAAGCTTGGATCCCGATCGAGATCTATGCATCTTGCGACTGCAGTAG

                ApaI 
                |
1861 aacccgctccaaggaatcgcgggcccagtgtcactaggcgggaacacccagcgcgcgtgc 1920
   TTGGGCGAGGTTCCTTAGCGCCCGGGTCACAGTGATCCGCCCTTGTGGGTCGCGCGCACG

1921 gccctggcaggaagatggctgtgagggacaggggagtggcgccctgcaatatttgcatgt 1980
   CGGGACCGTCCTTCTACCGACACTCCCTGTCCCCTCACCGCGGGACGTTATAAACGTACA

1981 cgctatgtgttctgggaaatcaccataaacgtgaaatgtctttggatttgggaatcttat 2040
   GCGATACACAAGACCCTTTAGTGGTATTTGCACTTTACAGAAACCTAAACCCTTAGAATA

2041 aagttctgtatgagaccacaaaaatagtcttcgatatcatttaaatgtcgacagaagaca 2100
   TTCAAGACATACTCTGGTGTTTTTATCAGAAGCTATAGTAAATTTACAGCTGTCTTCTGT

           hU6 prom(2117,2373)<<< 
           |
2101 gctttttttggtgtttcgtcctttccacaagatatataaagccaagaaatcgaaatactt 2160
   CGAAAAAAACCACAAAGCAGGAAAGGTGTTCTATATATTTCGGTTCTTTAGCTTTATGAA

2161 tcaagttacggtaagcatatgatagtccattttaaaacataattttaaaactgcaaacta 2220
   AGTTCAATGCCATTCGTATACTATCAGGTAAAATTTTGTATTAAAATTTTGACGTTTGAT

2221 cccaagaaattattactttctacgtcacgtattttgtactaatatctttgtgtttacagt 2280
   GGGTTCTTTAATAATGAAAGATGCAGTGCATAAAACATGATTATAGAAACACAAATGTCA

2281 caaattaattctaattatctctctaacagccttgtatcgtatatgcaaatatgaaggaat 2340
   GTTTAATTAAGATTAATAGAGAGATTGTCGGAACATAGCATATACGTTTATACTTCCTTA

                     XhoI 
                     |
2341 catgggaaataggccctcttcctgcccgaccttggctcgagcaattgtagtaatcaatta 2400
   GTACCCTTTATCCGGGAGAAGGACGGGCTGGAACCGAGCTCGTTAACATCATTAGTTAAT

2401 cggggtcattagttcatagcccatatatggagttccgcgttacataacttacggtaaatg 2460
   GCCCCAGTAATCAAGTATCGGGTATATACCTCAAGGCGCAATGTATTGAATGCCATTTAC

2461 gcccgcctggctgaccgcccaacgacccccgcccattgacgtcaataatgacgtatgttc 2520
   CGGGCGGACCGACTGGCGGGTTGCTGGGGGCGGGTAACTGCAGTTATTACTGCATACAAG

2521 ccatagtaacgccaatagggactttccattgacgtcaatgggtggagtatttacggtaaa 2580
   GGTATCATTGCGGTTATCCCTGAAAGGTAACTGCAGTTACCCACCTCATAAATGCCATTT

2581 ctgcccacttggcagtacatcaagtgtatcatatgccaagtacgccccctattgacgtca 2640
   GACGGGTGAACCGTCATGTAGTTCACATAGTATACGGTTCATGCGGGGGATAACTGCAGT

2641 atgacggtaaatggcccgcctggcattatgcccagtacatgaccttatgggactttccta 2700
   TACTGCCATTTACCGGGCGGACCGTAATACGGGTCATGTACTGGAATACCCTGAAAGGAT

2701 cttggcagtacatctacgtattagtcatcgctattaccatggtgatgcggttttggcagt 2760
   GAACCGTCATGTAGATGCATAATCAGTAGCGATAATGGTACCACTACGCCAAAACCGTCA

2761 acatcaatgggcgtggatagcggtttgactcacggggatttccaagtctccaccccattg 2820
   TGTAGTTACCCGCACCTATCGCCAAACTGAGTGCCCCTAAAGGTTCAGAGGTGGGGTAAC

2821 acgtcaatgggagtttgttttggcaccaaaatcaacgggactttccaaaatgtcgtaaca 2880
   TGCAGTTACCCTCAAACAAAACCGTGGTTTTAGTTGCCCTGAAAGGTTTTACAGCATTGT

             ORF_2 rf(3)(2901,3590)>>> 
             |
2881 actccgccccattgacgcaaatgggcggtaggcgtgtacggtgggaggtctatataagca 2940
   TGAGGCGGGGTAACTGCGTTTACCCGCCATCCGCACATGCCACCCTCCAGATATATTCGT

                 KpnI     BamHI   puro marker(2994,3590)>>> 
                 |       |     |
2941 gagctggtttagtgaaccgtcagggtaccgatatcactagtggatccatggccaccgagt 3000
   CTCGACCAAATCACTTGGCAGTCCCATGGCTATAGTGATCACCTAGGTACCGGTGGCTCA

                        SmaI 
                        |
                       XmaI 
                       | |
3001 acaagcccacggtgcgcctcgccacccgcgacgacgtcccccgggccgtacgcaccctcg 3060
   TGTTCGGGTGCCACGCGGAGCGGTGGGCGCTGCTGCAGGGGGCCCGGCATGCGTGGGAGC

3061 ccgccgcgttcgccgactaccccgccacgcgccacaccgtcgacccggaccgccacatcg 3120
   GGCGGCGCAAGCGGCTGATGGGGCGGTGCGCGGTGTGGCAGCTGGGCCTGGCGGTGTAGC

3121 agcgggtcaccgagctgcaagaactcttcctcacgcgcgtcgggctcgacatcggcaagg 3180
   TCGCCCAGTGGCTCGACGTTCTTGAGAAGGAGTGCGCGCAGCCCGAGCTGTAGCCGTTCC

3181 tgtgggtcgcggacgacggcgccgcggtggcggtctggaccacgccggagagcgtcgaag 3240
   ACACCCAGCGCCTGCTGCCGCGGCGCCACCGCCAGACCTGGTGCGGCCTCTCGCAGCTTC

3241 cgggggcggtgttcgccgagatcggctcgcgcatggccgagttgagcggttcccggctgg 3300
   GCCCCCGCCACAAGCGGCTCTAGCCGAGCGCGTACCGGCTCAACTCGCCAAGGGCCGACC

              StuI 
              |
3301 ccgcgcagcaacagatggaaggcctcctggcgccgcaccggcccaaggagcccgcgtggt 3360
   GGCGCGTCGTTGTCTACCTTCCGGAGGACCGCGGCGTGGCCGGGTTCCTCGGGCGCACCA

3361 tcctggccaccgtcggcgtctcgcccgaccaccagggcaagggtctgggcagcgccgtcg 3420
   AGGACCGGTGGCAGCCGCAGAGCGGGCTGGTGGTCCCGTTCCCAGACCCGTCGCGGCAGC

3421 tgctccccggagtggaggcggccgagcgcgctggggtgcccgccttcctggagacctccg 3480
   ACGAGGGGCCTCACCTCCGCCGGCTCGCGCGACCCCACGGGCGGAAGGACCTCTGGAGGC

3481 cgccccgcaacctccccttctacgagcggctcggcttcaccgtcaccgccgacgtcgagg 3540
   GCGGGGCGTTGGAGGGGAAGATGCTCGCCGAGCCGAAGTGGCAGTGGCGGCTGCAGCTCC

3541 tgcccgaaggaccgcgcacctggtgcatgacccgcaagcccggtgcctgaacgcgttccg 3600
   ACGGGCTTCCTGGCGCGTGGACCACGTACTGGGCGTTCGGGCCACGGACTTGCGCAAGGC

3601 gaaatcaacctctggattacaaaatttgtgaaagattgactggtattcttaactatgttg 3660
   CTTTAGTTGGAGACCTAATGTTTTAAACACTTTCTAACTGACCATAAGAATTGATACAAC

3661 ctccttttacgctatgtggatacgctgctttaatgcctttgtatcatgctattgcttccc 3720
   GAGGAAAATGCGATACACCTATGCGACGAAATTACGGAAACATAGTACGATAACGAAGGG

3721 gtatggctttcattttctcctccttgtataaatcctggttgctgtctctttatgaggagt 3780
   CATACCGAAAGTAAAAGAGGAGGAACATATTTAGGACCAACGACAGAGAAATACTCCTCA

3781 tgtggcccgttgtcaggcaacgtggcgtggtgtgcactgtgtttgctgacgcaaccccca 3840
   ACACCGGGCAACAGTCCGTTGCACCGCACCACACGTGACACAAACGACTGCGTTGGGGGT

3841 ctggttggggcattgccaccacctgtcagctcctttccgggactttcgctttccccctcc 3900
   GACCAACCCCGTAACGGTGGTGGACAGTCGAGGAAAGGCCCTGAAAGCGAAAGGGGGAGG

3901 ctattgccacggcggaactcatcgccgcctgccttgcccgctgctggacaggggctcggc 3960
   GATAACGGTGCCGCCTTGAGTAGCGGCGGACGGAACGGGCGACGACCTGTCCCCGAGCCG

3961 tgttgggcactgacaattccgtggtgttgtcggggaagctgacgtcctttccatggctgc 4020
   ACAACCCGTGACTGTTAAGGCACCACAACAGCCCCTTCGACTGCAGGAAAGGTACCGACG

4021 tcgcctgtgttgccacctggattctgcgcgggacgtccttctgctacgtcccttcggccc 4080
   AGCGGACACAACGGTGGACCTAAGACGCGCCCTGCAGGAAGACGATGCAGGGAAGCCGGG

4081 tcaatccagcggaccttccttcccgcggcctgctgccggctctgcggcctcttccgcgtc 4140
   AGTTAGGTCGCCTGGAAGGAAGGGCGCCGGACGACGGCCGAGACGCCGGAGAAGGCGCAG

4141 tcgccttcgccctcagacgagtcggatctccctttgggccgcctccccgcctgtccggat 4200
   AGCGGAAGCGGGAGTCTGCTCAGCCTAGAGGGAAACCCGGCGGAGGGGCGGACAGGCCTA

   delta_U3 other(4200,4252)>>>             HIV-1_5_LTR other(4253,4433)>>> 
   |                          |
4201 ggaagggctaattcactcccaacgaatacaagatctgctttttgcttgtactgggtctct 4260
   CCTTCCCGATTAAGTGAGGGTTGCTTATGTTCTAGACGAAAAACGAACATGACCCAGAGA

4261 ctggttagaccagatctgagcctgggagctctctggctaactagggaacccactgcttaa 4320
   GACCAATCTGGTCTAGACTCGGACCCTCGAGAGACCGATTGATCCCTTGGGTGACGAATT

4321 gcctcaataaagcttgccttgagtgcttcaagtagtgtgtgcccgtctgttgtgtgactc 4380
   CGGAGTTATTTCGAACGGAACTCACGAAGTTCATCACACACGGGCAGACAACACACTGAG

4381 tggtaactagagatccctcagacccttttagtcagtgtggaaaatctctagcagtagtag 4440
   ACCATTGATCTCTAGGGAGTCTGGGAAAATCAGTCACACCTTTTAGAGATCGTCATCATC

4441 ttcatgtcatcttattattcagtatttataacttgcaaagaaatgaatatcagagagtga 4500
   AAGTACAGTAGAATAATAAGTCATAAATATTGAACGTTTCTTTACTTATAGTCTCTCACT

4501 gaggaacttgtttattgcagcttataatggttacaaataaagcaatagcatcacaaattt 4560
   CTCCTTGAACAAATAACGTCGAATATTACCAATGTTTATTTCGTTATCGTAGTGTTTAAA

4561 cacaaataaagcatttttttcactgcattctagttgtggtttgtccaaactcatcaatgt 4620
   GTGTTTATTTCGTAAAAAAAGTGACGTAAGATCAACACCAAACAGGTTTGAGTAGTTACA

4621 atcttatcatgtctggcatctatgtcgggtgcggagaaagaggtaatgaaatggcattat 4680
   TAGAATAGTACAGACCGTAGATACAGCCCACGCCTCTTTCTCCATTACTTTACCGTAATA

4681 gggtattatgggtctgcattaatgaatcggccaacggatgtcggtgtgaaataccgcaca 4740
   CCCATAATACCCAGACGTAATTACTTAGCCGGTTGCCTACAGCCACACTTTATGGCGTGT

4741 gatgcgtaaggagaaaataccgcatcaggcgctcttccgcttcctcgctcactgactcgc 4800
   CTACGCATTCCTCTTTTATGGCGTAGTCCGCGAGAAGGCGAAGGAGCGAGTGACTGAGCG

4801 tgcgctcggtcgttcggctgcggcgagcggtatcagctcactcaaaggcggtaatacggt 4860
   ACGCGAGCCAGCAAGCCGACGCCGCTCGCCATAGTCGAGTGAGTTTCCGCCATTATGCCA

4861 tatccacagaatcaggggataacgcaggaaagaacatgtgagcaaaaggccagcaaaagg 4920
   ATAGGTGTCTTAGTCCCCTATTGCGTCCTTTCTTGTACACTCGTTTTCCGGTCGTTTTCC

             pBR322 origin(4940,5559)<<< 
             |
4921 ccaggaaccgtaaaaaggccgcgttgctggcgtttttccataggctccgcccccctgacg 4980
   GGTCCTTGGCATTTTTCCGGCGCAACGACCGCAAAAAGGTATCCGAGGCGGGGGGACTGC

4981 agcatcacaaaaatcgacgctcaagtcagaggtggcgaaacccgacaggactataaagat 5040
   TCGTAGTGTTTTTAGCTGCGAGTTCAGTCTCCACCGCTTTGGGCTGTCCTGATATTTCTA

5041 accaggcgtttccccctggaagctccctcgtgcgctctcctgttccgaccctgccgctta 5100
   TGGTCCGCAAAGGGGGACCTTCGAGGGAGCACGCGAGAGGACAAGGCTGGGACGGCGAAT

5101 ccggatacctgtccgcctttctcccttcgggaagcgtggcgctttctcatagctcacgct 5160
   GGCCTATGGACAGGCGGAAAGAGGGAAGCCCTTCGCACCGCGAAAGAGTATCGAGTGCGA

5161 gtaggtatctcagttcggtgtaggtcgttcgctccaagctgggctgtgtgcacgaacccc 5220
   CATCCATAGAGTCAAGCCACATCCAGCAAGCGAGGTTCGACCCGACACACGTGCTTGGGG

5221 ccgttcagcccgaccgctgcgccttatccggtaactatcgtcttgagtccaacccggtaa 5280
   GGCAAGTCGGGCTGGCGACGCGGAATAGGCCATTGATAGCAGAACTCAGGTTGGGCCATT

5281 gacacgacttatcgccactggcagcagccactggtaacaggattagcagagcgaggtatg 5340
   CTGTGCTGAATAGCGGTGACCGTCGTCGGTGACCATTGTCCTAATCGTCTCGCTCCATAC

5341 taggcggtgctacagagttcttgaagtggtggcctaactacggctacactagaaggacag 5400
   ATCCGCCACGATGTCTCAAGAACTTCACCACCGGATTGATGCCGATGTGATCTTCCTGTC

5401 tatttggtatctgcgctctgctgaagccagttaccttcggaaaaagagttggtagctctt 5460
   ATAAACCATAGACGCGAGACGACTTCGGTCAATGGAAGCCTTTTTCTCAACCATCGAGAA

5461 gatccggcaaacaaaccaccgctggtagcggtggtttttttgtttgcaagcagcagatta 5520
   CTAGGCCGTTTGTTTGGTGGCGACCATCGCCACCAAAAAAACAAACGTTCGTCGTCTAAT

5521 cgcgcagaaaaaaaggatctcaagaagatcctttgatcttttctacggggtctgacgctc 5580
   GCGCGTCTTTTTTTCCTAGAGTTCTTCTAGGAAACTAGAAAAGATGCCCCAGACTGCGAG

5581 agtggaacgaaaactcacgttaagggattttggccatgagattatcaaaaaggatcttca 5640
   TCACCTTGCTTTTGAGTGCAATTCCCTAAAACCGGTACTCTAATAGTTTTTCCTAGAAGT

5641 cctagatccttttcacgtagaaagccagtccgcagaaacggtgctgaccccggatgaatg 5700
   GGATCTAGGAAAAGTGCATCTTTCGGTCAGGCGTCTTTGCCACGACTGGGGCCTACTTAC

5701 tcagctactgggctatctggacaagggaaaacgcaagcgcaaagagaaagcaggtagctt 5760
   AGTCGATGACCCGATAGACCTGTTCCCTTTTGCGTTCGCGTTTCTCTTTCGTCCATCGAA

                               NEOKAN prom(5817,5866)>>> 
                               |
5761 gcagtgggcttacatggcgatagctagactgggcggttttatggacagcaagcgaaccgg 5820
   CGTCACCCGAATGTACCGCTATCGATCTGACCCGCCAAAATACCTGTCGTTCGCTTGGCC

5821 aattgccagctggggcgccctctggtaaggttgggaagccctgcaaagtaaactggatgg 5880
   TTAACGGTCGACCCCGCGGGAGACCATTCCAACCCTTCGGGACGTTTCATTTGACCTACC

                         BclI 
                         |
5881 ctttcttgccgccaaggatctgatggcgcaggggatcaagctctgatcaagagacaggat 5940
   GAAAGAACGGCGGTTCCTAGACTACCGCGTCCCCTAGTTCGAGACTAGTTCTCTGTCCTA

            NTP_II marker(5958,6746)>>> 
            |
          ORF_3 rf(3)(5955,6749)>>> 
          | |
5941 gaggatcgtttcgcatgattgaacaagatggattgcacgcaggttctccggccgcttggg 6000
   CTCCTAGCAAAGCGTACTAACTTGTTCTACCTAACGTGCGTCCAAGAGGCCGGCGAACCC

6001 tggagaggctattcggctatgactgggcacaacagacaatcggctgctctgatgccgccg 6060
   ACCTCTCCGATAAGCCGATACTGACCCGTGTTGTCTGTTAGCCGACGAGACTACGGCGGC

6061 tgttccggctgtcagcgcaggggcgcccggttctttttgtcaagaccgacctgtccggtg 6120
   ACAAGGCCGACAGTCGCGTCCCCGCGGGCCAAGAAAAACAGTTCTGGCTGGACAGGCCAC

6121 ccctgaatgaactgcaagacgaggcagcgcggctatcgtggctggccacgacgggcgttc 6180
   GGGACTTACTTGACGTTCTGCTCCGTCGCGCCGATAGCACCGACCGGTGCTGCCCGCAAG

6181 cttgcgcagctgtgctcgacgttgtcactgaagcgggaagggactggctgctattgggcg 6240
   GAACGCGTCGACACGAGCTGCAACAGTGACTTCGCCCTTCCCTGACCGACGATAACCCGC

6241 aagtgccggggcaggatctcctgtcatctcaccttgctcctgccgagaaagtatccatca 6300
   TTCACGGCCCCGTCCTAGAGGACAGTAGAGTGGAACGAGGACGGCTCTTTCATAGGTAGT

6301 tggctgatgcaatgcggcggctgcatacgcttgatccggctacctgcccattcgaccacc 6360
   ACCGACTACGTTACGCCGCCGACGTATGCGAACTAGGCCGATGGACGGGTAAGCTGGTGG

6361 aagcgaaacatcgcatcgagcgagcacgtactcggatggaagccggtcttgtcgatcagg 6420
   TTCGCTTTGTAGCGTAGCTCGCTCGTGCATGAGCCTACCTTCGGCCAGAACAGCTAGTCC

6421 atgatctggacgaagagcatcaggggctcgcgccagccgaactgttcgccaggctcaagg 6480
   TACTAGACCTGCTTCTCGTAGTCCCCGAGCGCGGTCGGCTTGACAAGCGGTCCGAGTTCC

6481 cgagcatgcccgacggcgaggatctcgtcgtgacccatggcgatgcctgcttgccgaata 6540
   GCTCGTACGGGCTGCCGCTCCTAGAGCAGCACTGGGTACCGCTACGGACGAACGGCTTAT

6541 tcatggtggaaaatggccgcttttctggattcatcgactgtggccggctgggtgtggcgg 6600
   AGTACCACCTTTTACCGGCGAAAAGACCTAAGTAGCTGACACCGGCCGACCCACACCGCC

6601 accgctatcaggacatagcgttggctacccgtgatattgctgaagagcttggcggcgaat 6660
   TGGCGATAGTCCTGTATCGCAACCGATGGGCACTATAACGACTTCTCGAACCGCCGCTTA

6661 gggctgaccgcttcctcgtgctttacggtatcgccgctcccgattcgcagcgcatcgcct 6720
   CCCGACTGGCGAAGGAGCACGAAATGCCATAGCGGCGAGGGCTAAGCGTCGCGTAGCGGA

6721 tctatcgccttcttgacgagttcttctgaattttgttaaaatttttgttaaatcagctca 6780
   AGATAGCGGAAGAACTGCTCAAGAAGACTTAAAACAATTTTAAAAACAATTTAGTCGAGT

6781 ttttttaaccaataggccgaaatcggcaaaatcccttataaatcaaaagaatagaccgag 6840
   AAAAAATTGGTTATCCGGCTTTAGCCGTTTTAGGGAATATTTAGTTTTCTTATCTGGCTC

          f1 origin(6854,7160)<<< 
          |
6841 atagggttgagtgttgttccagtttggaacaagagtccactattaaagaacgtggactcc 6900
   TATCCCAACTCACAACAAGGTCAAACCTTGTTCTCAGGTGATAATTTCTTGCACCTGAGG

6901 aacgtcaaagggcgaaaaaccgtctatcagggcgatggcccactacgtgaaccatcaccc 6960
   TTGCAGTTTCCCGCTTTTTGGCAGATAGTCCCGCTACCGGGTGATGCACTTGGTAGTGGG

6961 taatcaagttttttggggtcgaggtgccgtaaagcactaaatcggaaccctaaagggagc 7020
   ATTAGTTCAAAAAACCCCAGCTCCACGGCATTTCGTGATTTAGCCTTGGGATTTCCCTCG

7021 ccccgatttagagcttgacggggaaagccggcgaacgtggcgagaaaggaagggaagaaa 7080
   GGGGCTAAATCTCGAACTGCCCCTTTCGGCCGCTTGCACCGCTCTTTCCTTCCCTTCTTT

7081 gcgaaaggagcgggcgctagggcgctggcaagtgtagcggtcacgctgcgcgtaaccacc 7140
   CGCTTTCCTCGCCCGCGATCCCGCGACCGTTCACATCGCCAGTGCGACGCGCATTGGTGG

7141 acacccgccgcgcttaatgcgccgctacagggcgcgtccattcgccattcaggatcgaat 7200
   TGTGGGCGGCGCGAATTACGCGGCGATGTCCCGCGCAGGTAAGCGGTAAGTCCTAGCTTA

          RITR other(7215,7316)<<< 
          |
          LITR other(7215,7316)>>> 
          |
7201 taattcttaattaacatcatcaataatataccttttttggattgaagccaatatgataat 7260
   ATTAAGAATTAATTGTAGTAGTTATTATATGGAAAAAACCTAACTTCGGTTATACTATTA

7261 gagggggtggagtttgtgacgtggcgcggggcgtgggaacggggcgggtgacgtagtagt 7320
   CTCCCCCACCTCAAACACTGCACCGCGCCCCGCACCCTTGCCCCGCCCACTGCATCATCA

7321 gtggcggaagtgtgatgttgcaagtgtggcggaacacatgtaagcgacggatgtggcaaa 7380
   CACCGCCTTCACACTACAACGTTCACACCGCCTTGTGTACATTCGCTGCCTACACCGTTT

           Encap other(7396,7544)>>> 
           |
7381 agtgacgtttttggtgtgcgccggtgtacacaggaagtgacaattttcgcgcggttttag 7440
   TCACTGCAAAAACCACACGCGGCCACATGTGTCCTTCACTGTTAAAAGCGCGCCAAAATC

7441 gcggatgttgtagtaaatttgggcgtaaccgagtaagatttggccattttcgcgggaaaa 7500
   CGCCTACAACATCATTTAAACCCGCATTGGCTCATTCTAAACCGGTAAAAGCGCCCTTTT

7501 ctgaataagaggaagtgaaatctgaataattttgtgttactcatagcgcgtaatactctc 7560
   GACTTATTCTCCTTCACTTTAGACTTATTAAAACACAATGAGTATCGCGCATTATGAGAG

7561 atgagcggatacatatttgaatgtatttagaaaaataaacaaataggggttccgcgcaca 7620
   TACTCGCCTATGTATAAACTTACATAAATCTTTTTATTTGTTTATCCCCAAGGCGCGTGT

7621 tttccccgaaaagtgccacctgacgtaactataacggtcctaaggtagcgaaaatgtagt 7680
   AAAGGGGCTTTTCACGGTGGACTGCATTGATATTGCCAGGATTCCATCGCTTTTACATCA

7681 cttatgcaatactcttgtagtcttgcaacatggtaacgatgagttagcaacatgccttac 7740
   GAATACGTTATGAGAACATCAGAACGTTGTACCATTGCTACTCAATCGTTGTACGGAATG

7741 aaggagagaaaaagcaccgtgcatgccgattggtggaagtaaggtggtacgat 7793
   TTCCTCTCTTTTTCGTGGCACGTACGGCTAACCACCTTCATTCCACCATGCTA
              LOCUS    dna           7793 bp                  
FEATURES       Location/Qualifiers
   Other Gene   109..289
           /gene="HIV-1_5_LTR other"
   Other Gene   400..444
           /gene="HIV-1_psi_pack other"
   misc_binding  486..491
           /dbxref="REBASE:NruI"
   Regulatory_Seq 951..1184
           /gene="RRE reg"
   ORF       994..1695
           /sequence="ORF_1 rf(1)"
   misc_binding  1833..1838
           /dbxref="REBASE:XbaI"
   misc_binding  1881..1886
           /dbxref="REBASE:ApaI"
   Promoter    2117..2373
           /gene="hU6 prom"
   misc_binding  2376..2381
           /dbxref="REBASE:XhoI"
   ORF       2901..3590
           /sequence="ORF_2 rf(3)"
   misc_binding  2964..2969
           /dbxref="REBASE:KpnI"
   misc_binding  2982..2987
           /dbxref="REBASE:BamHI"
   Marker     2994..3590
           /gene="puro marker"
   misc_binding  3040..3045
           /dbxref="REBASE:SmaI"
   misc_binding  3040..3045
           /dbxref="REBASE:XmaI"
   misc_binding  3320..3325
           /dbxref="REBASE:StuI"
   Other Gene   4200..4252
           /gene="delta_U3 other"
   Other Gene   4253..4433
           /gene="HIV-1_5_LTR other"
   Rep_Origin   4940..5559
           /gene="pBR322 origin"
   Promoter    5817..5866
           /gene="NEOKAN prom"
   misc_binding  5924..5929
           /dbxref="REBASE:BclI"
   ORF       5955..6749
           /sequence="ORF_3 rf(3)"
   Marker     5958..6746
           /gene="NTP_II marker"
   Rep_Origin   6854..7160
           /gene="f1 origin"
   Other Gene   7215..7316
           /gene="RITR other"
   Other Gene   7215..7316
           /gene="LITR other"
   Other Gene   7396..7544
           /gene="Encap other"
BASE COUNT  1986 a  1863 c  2110 g  1834 t  0 others
ORIGIN