pAAV-CMV-DIO-Blank-SV40-Puro

Vector Name pAAV-CMV-DIO-Blank-SV40-Puro
VectorType AAV Vector
Antibiotic Information Bacterial: Kanamycin
Mammalian: Puromycin
Sequencing Primers CMV sequencing primer
5`---CGC AAA TGG GCG GTA GGC GTG---3`
Additional Information No Additional Information
***Note: Features may not be to scale, please refer to sequence or text map for detailed information.
***Note: The vector sequence shown below is representative of the parental vector only and does not include the gene of interest. The sequence of the gene can be found through the accession number link on the product page. The restriction sites within the cloning region may differ from the provided sequence.
    1 ttttggattg aagccaatat gataatgagg gggtggagtt tgtgacgtgg cgcggggcgt   
    61 gggaacgggg cgggtgacgt agtagtgtgg cggaagtgtg atgttgcaag tgtggcggaa   
   121 cacatgtaag cgacggatgt ggcaaaagtg acgtttttgg tgtgcgccgg tgtacacagg   
   181 aagtgacaat tttcgcgcgg ttttaggcgg atgttgtagt aaatttgggc gtaaccgagt   
   241 aagatttggc cattttcgcg ggaaaactga ataagaggaa gtgaaatctg aataattttg   
   301 tgttactcat agcgcgtaat acggcagacc tcagcgctag attattgaag catttatcag   
   361 ggttattgtc tcatgagcgg atacatattt gaatgtattt agaaaaataa acaaataggg   
   421 gttccgcgca catttccccg aaaagtgcca cctgacgtta acctgcgcgc tcgctcgctc   
   481 actgaggccg cccgggcaaa gcccgggcgt cgggcgacct ttggtcgccc ggcctcagtg   
   541 agcgagcgag cgcgcagaga gggagtggcc aactccatca ctaggggttc cttgtagtta   
   601 atgattaacc cgccatgcta cttatctacg tagccatgct ctaggaagat cgcctaggcg   
   661 cgttacataa cttacggtaa atggcccgcc tggctgaccg cccaacgacc cccgcccatt   
   721 gacgtcaata atgacgtatg ttcccatagt aacgccaata gggactttcc attgacgtca   
   781 atgggtggag tatttacggt aaactgccca cttggcagta catcaagtgt atcatatgcc   
   841 aagtacgccc cctattgacg tcaatgacgg taaatggccc gcctggcatt atgcccagta   
   901 catgacctta tgggactttc ctacttggca gtacatctac gtttagtcat cgctattacc   
   961 atggtgatgc ggttttggca gtacatcaat gggcgtggat agcggtttga ctcacgggga   
   1021 tttccaagtc tccaccccat tgacgtcaat gggagtttgt tttggcacca aaatcaacgg   
   1081 gactttccaa aatgtcgtaa caactccgcc ccattgacgc aaatgggcgg taggcgtgta   
   1141 cggtgggagg tctatataag cagagctggt accaatcagc tcgctcacca tataacttcg   
   1201 tataaagtat cctatacgaa gttatatcaa aataggaaga ccaatgcttc accatcgacc   
   1261 cgaattgcca agcatcacca tcgacccata acttcgtata atgtatgcta tacgaagtta   
   1321 tctcgagtca gatatcgcta gccaattgat aacttcgtat aggatacttt atacgaagtt   
   1381 atcattggga ttcttcctat tttgatccaa gcatcaccat cgaccctcta gtccagatct   
   1441 caccatcgac ccataacttc gtatagcata cattatacga agttatatgg tgagcaaggg   
   1501 cgattctaga aacttgttta ttgcagctta taatggttac aaataaagca atagcatcac   
   1561 aaatttcaca aataaagcat ttttttcact gcattctagt tgtggtttgt ccaaactcat   
   1621 caatgtatct taaagcttgg tgtggaaagt ccccaggctc cccagcaggc agaagtatgc   
   1681 aaagcatgca tctcaattag tcagcaacca ggtgtggaaa gtccccaggc tccccagcag   
   1741 gcagaagtat gcaaagcatg catctcaatt agtcagcaac catagtcccg cccctaactc   
   1801 cgcccatccc gcccctaact ccgcccagtt ccgcccattc tccgccccat ggctgactaa   
   1861 ttttttttat ttatgcagag gccgaggccg cctcggcctc tgagctattc cagaagtagt   
   1921 gaggaggctt ttttggaggc catgaccgag tacaagccca cggtgcgcct cgccacccgc   
   1981 gacgacgtcc ctcgggccgt acgcaccctc gccgccgcgt tcgccgacta ccccgccacg   
   2041 cgccacaccg tggacccgga ccgccacatc gagcgggtca ccgagctgca agaactcttc   
   2101 ctcacgcgcg tcgggctcga catcggcaag gtgtgggtcg cggacgacgg cgccgcggtg   
   2161 gcggtctgga ccacgccgga gagcgtcgaa gcgggggcgg tgttcgccga gatcggcccg   
   2221 cgcatggccg agttgagcgg ttcccggctg gccgcgcagc aacagatgga agggctcctg   
   2281 gcgccgcacc ggcccaagga gcccgcgtgg ttcctggcca ccgtcggcgt ctcgcccgac   
   2341 caccagggca agggtctggg cagcgccgtc gtgctccccg gagtggaggc ggccgagcgc   
   2401 gccggggtgc ccgccttcct ggagacctcc gcgccccgca acctcccctt ctacgagcgg   
   2461 ctcggcttca ccgtcaccgc cgacgtcgag gtgcccgaag gaccgcgcac ctggtgcatg   
   2521 acccgcaagc ccggtgcctg actgtgcctt ctagttgcca gccatctgtt gtttgcccct   
   2581 cccccgtgcc ttccttgacc ctggaaggtg ccactcccac tgtcctttcc taataaaatg   
   2641 aggaaattgc atcgcattgt ctgagtaggt gtcattctat tctggggggt ggggtggggc   
   2701 aggacagcaa gggggaggat tgggaagaga atagcaggca tgctggggaa agcttaggaa   
   2761 cccctagtga tggagttggc cactccctct ctgcgcgctc gctcgctcac tgaggccggg   
   2821 cgaccaaagg tcgcccgacg cccgggcttt gcccgggcgg cctcagtgag cgagcgagcg   
   2881 cgcagggatc ccggtgtgaa ataccgcaca gatgcgtaag gagaaaatac cgcatcaggc   
   2941 gctcttccgc ttcctcgctc actgactcgc tgcgctcggt cgttcggctg cggcgagcgg   
   3001 tatcagctca ctcaaaggcg gtaatacggt tatccacaga atcaggggat aacgcaggaa   
   3061 agaacatgtg agcaaaaggc cagcaaaagg ccaggaaccg taaaaaggcc gcgttgctgg   
   3121 cgtttttcca taggctccgc ccccctgacg agcatcacaa aaatcgacgc tcaagtcaga   
   3181 ggtggcgaaa cccgacagga ctataaagat accaggcgtt tccccctgga agctccctcg   
   3241 tgcgctctcc tgttccgacc ctgccgctta ccggatacct gtccgccttt ctcccttcgg   
   3301 gaagcgtggc gctttctcat agctcacgct gtaggtatct cagttcggtg taggtcgttc   
   3361 gctccaagct gggctgtgtg cacgaacccc ccgttcagcc cgaccgctgc gccttatccg   
   3421 gtaactatcg tcttgagtcc aacccggtaa gacacgactt atcgccactg gcagcagcca   
   3481 ctggtaacag gattagcaga gcgaggtatg taggcggtgc tacagagttc ttgaagtggt   
   3541 ggcctaacta cggctacact agaaggacag tatttggtat ctgcgctctg ctgaagccag   
   3601 ttaccttcgg aaaaagagtt ggtagctctt gatccggcaa acaaaccacc gctggtagcg   
   3661 gtggtttttt tgtttgcaag cagcagatta cgcgcagaaa aaaaggatct caagaagatc   
   3721 ctttgatctt ttctacgggg tctgacgctc agtggaacga aaactcacgt taagggattt   
   3781 tggtcatgag attatcaaaa aggatcttca cctagatcct tttaaattaa aaatgaagtt   
   3841 ttaaatcaat ctaaagtata tatgagtaaa cttggtctga cagttaccaa tgcttaatca   
   3901 gtgaggcacc tatctcagcg atctgtctat ttcgttcatc catagttgcc tgactccccg   
   3961 tcgtgtagat aactacgata cgggagggct taccatctgg ccccagtgct gcaatgatac   
   4021 cgcgagaccc acgctcaccg gctccagatt tatcagcaat aaaccagcca gccggaaggg   
   4081 ccgagcgcag aagtggtcct gcaactttat ccgcctccat ccagtctatt aattgttgcc   
   4141 gggaagctag agtaagtagt tcgccagtta atagtttgcg caacgttgtt gaaaaaggat   
   4201 cttcacctag atccttttca cgtagaaagc cagtccgcag aaacggtgct gaccccggat   
   4261 gaatgtcagc tactgggcta tctggacaag ggaaaacgca agcgcaaaga gaaagcaggt   
   4321 agcttgcagt gggcttacat ggcgatagct agactgggcg gttttatgga cagcaagcga   
   4381 accggaattg ccagctgggg cgccctctgg taaggttggg aagccctgca aagtaaactg   
   4441 gatggctttc tcgccgccaa ggatctgatg gcgcagggga tcaagctctg atcaagagac   
   4501 aggatgagga tcgtttcgca tgattgaaca agatggattg cacgcaggtt ctccggccgc   
   4561 ttgggtggag aggctattcg gctatgactg ggcacaacag acaatcggct gctctgatgc   
   4621 cgccgtgttc cggctgtcag cgcaggggcg cccggttctt tttgtcaaga ccgacctgtc   
   4681 cggtgccctg aatgaactgc aagacgaggc agcgcggcta tcgtggctgg ccacgacggg   
   4741 cgttccttgc gcagctgtgc tcgacgttgt cactgaagcg ggaagggact ggctgctatt   
   4801 gggcgaagtg ccggggcagg atctcctgtc atctcacctt gctcctgccg agaaagtatc   
   4861 catcatggct gatgcaatgc ggcggctgca tacgcttgat ccggctacct gcccattcga   
   4921 ccaccaagcg aaacatcgca tcgagcgagc acgtactcgg atggaagccg gtcttgtcga   
   4981 tcaggatgat ctggacgaag agcatcaggg gctcgcgcca gccgaactgt tcgccaggct   
   5041 caaggcgagc atgcccgacg gcgaggatct cgtcgtgacc catggcgatg cctgcttgcc   
   5101 gaatatcatg gtggaaaatg gccgcttttc tggattcatc gactgtggcc ggctgggtgt   
   5161 ggcggaccgc tatcaggaca tagcgttggc tacccgtgat attgctgaag agcttggcgg   
   5221 cgaatgggct gaccgcttcc tcgtgcttta cggtatcgcc gctcccgatt cgcagcgcat   
   5281 cgccttctat cgccttcttg acgagttctt ctgaattttg ttaaaatttt tgttaaatca   
   5341 gctcattttt taaccaatag gccgaaatcg gcaacatccc ttataaatca aaagaataga   
   5401 ccgcgatagg gttgagtgtt gttccagttt ggaacaagag tccactatta aagaacgtgg   
   5461 actccaacgt caaagggcga aaaaccgtct atcagggcga tggcccacta cgtgaaccat   
   5521 cacccaaatc aagttttttg cggtcgaggt gccgtaaagc tctaaatcgg aaccctaaag   
   5581 ggagcccccg atttagagct tgacggggaa agccggcgaa cgtggcgaga aaggaaggga   
   5641 agaaagcgaa aggagcgggc gctagggcgc tggcaagtgt agcggtcacg ctgcgcgtaa   
   5701 ccaccacacc cgcgcgctta atgcgccgct acagggcgcg tccattcgcc attcaggatc   
   5761 gaattaattc ttaattaaca tcatcaataa tatacctt               
              LOCUS    dna           5798 bp                  
FEATURES       Location/Qualifiers
   Other Gene   162..310
           /gene="Encap other"
   Promoter    365..393
           /gene="amp prom"
   misc_binding  457..462
           /dbxref="REBASE:HpaI"
   misc_binding  457..462
           /dbxref="REBASE:HincII"
   misc_binding  833..838
           /dbxref="REBASE:NdeI"
   misc_binding  1168..1173
           /dbxref="REBASE:KpnI"
   Other Gene   1288..1321
           /gene="loxP other"
   misc_binding  1322..1327
           /dbxref="REBASE:XhoI"
   misc_binding  1331..1336
           /dbxref="REBASE:EcoRV"
   misc_binding  1435..1440
           /dbxref="REBASE:BglII"
   Other Gene   1453..1486
           /gene="loxP other"
   misc_binding  1505..1510
           /dbxref="REBASE:XbaI"
   Promoter    1639..1907
           /gene="SV40 prom"
   Rep_Origin   1806..1883
           /gene="SV40 origin"
   ORF       1873..2541
           /sequence="ORF_1 rf(1)"
   misc_binding  1886..1898
           /dbxref="REBASE:SfiI"
   Marker     1942..2541
           /gene="puro marker"
   misc_binding  2886..2891
           /dbxref="REBASE:BamHI"
   Rep_Origin   3110..3729
           /gene="pBR322 origin"
   Promoter    4382..4431
           /gene="NEOKAN prom"
   misc_binding  4489..4494
           /dbxref="REBASE:BclI"
   ORF       4520..5314
           /sequence="ORF_2 rf(2)"
   Marker     4523..5311
           /gene="NTP_II marker"
   Rep_Origin   5419..5724
           /gene="f1 origin"
BASE COUNT  1359 a  1547 c  1583 g  1309 t  0 others
ORIGIN
    1 ttttggattg aagccaatat gataatgagg gggtggagtt tgtgacgtgg cgcggggcgt   
    61 gggaacgggg cgggtgacgt agtagtgtgg cggaagtgtg atgttgcaag tgtggcggaa   
   121 cacatgtaag cgacggatgt ggcaaaagtg acgtttttgg tgtgcgccgg tgtacacagg   
   181 aagtgacaat tttcgcgcgg ttttaggcgg atgttgtagt aaatttgggc gtaaccgagt   
   241 aagatttggc cattttcgcg ggaaaactga ataagaggaa gtgaaatctg aataattttg   
   301 tgttactcat agcgcgtaat acggcagacc tcagcgctag attattgaag catttatcag   
   361 ggttattgtc tcatgagcgg atacatattt gaatgtattt agaaaaataa acaaataggg   
   421 gttccgcgca catttccccg aaaagtgcca cctgacgtta acctgcgcgc tcgctcgctc   
   481 actgaggccg cccgggcaaa gcccgggcgt cgggcgacct ttggtcgccc ggcctcagtg   
   541 agcgagcgag cgcgcagaga gggagtggcc aactccatca ctaggggttc cttgtagtta   
   601 atgattaacc cgccatgcta cttatctacg tagccatgct ctaggaagat cgcctaggcg   
   661 cgttacataa cttacggtaa atggcccgcc tggctgaccg cccaacgacc cccgcccatt   
   721 gacgtcaata atgacgtatg ttcccatagt aacgccaata gggactttcc attgacgtca   
   781 atgggtggag tatttacggt aaactgccca cttggcagta catcaagtgt atcatatgcc   
   841 aagtacgccc cctattgacg tcaatgacgg taaatggccc gcctggcatt atgcccagta   
   901 catgacctta tgggactttc ctacttggca gtacatctac gtttagtcat cgctattacc   
   961 atggtgatgc ggttttggca gtacatcaat gggcgtggat agcggtttga ctcacgggga   
   1021 tttccaagtc tccaccccat tgacgtcaat gggagtttgt tttggcacca aaatcaacgg   
   1081 gactttccaa aatgtcgtaa caactccgcc ccattgacgc aaatgggcgg taggcgtgta   
   1141 cggtgggagg tctatataag cagagctggt accaatcagc tcgctcacca tataacttcg   
   1201 tataaagtat cctatacgaa gttatatcaa aataggaaga ccaatgcttc accatcgacc   
   1261 cgaattgcca agcatcacca tcgacccata acttcgtata atgtatgcta tacgaagtta   
   1321 tctcgagtca gatatcgcta gccaattgat aacttcgtat aggatacttt atacgaagtt   
   1381 atcattggga ttcttcctat tttgatccaa gcatcaccat cgaccctcta gtccagatct   
   1441 caccatcgac ccataacttc gtatagcata cattatacga agttatatgg tgagcaaggg   
   1501 cgattctaga aacttgttta ttgcagctta taatggttac aaataaagca atagcatcac   
   1561 aaatttcaca aataaagcat ttttttcact gcattctagt tgtggtttgt ccaaactcat   
   1621 caatgtatct taaagcttgg tgtggaaagt ccccaggctc cccagcaggc agaagtatgc   
   1681 aaagcatgca tctcaattag tcagcaacca ggtgtggaaa gtccccaggc tccccagcag   
   1741 gcagaagtat gcaaagcatg catctcaatt agtcagcaac catagtcccg cccctaactc   
   1801 cgcccatccc gcccctaact ccgcccagtt ccgcccattc tccgccccat ggctgactaa   
   1861 ttttttttat ttatgcagag gccgaggccg cctcggcctc tgagctattc cagaagtagt   
   1921 gaggaggctt ttttggaggc catgaccgag tacaagccca cggtgcgcct cgccacccgc   
   1981 gacgacgtcc ctcgggccgt acgcaccctc gccgccgcgt tcgccgacta ccccgccacg   
   2041 cgccacaccg tggacccgga ccgccacatc gagcgggtca ccgagctgca agaactcttc   
   2101 ctcacgcgcg tcgggctcga catcggcaag gtgtgggtcg cggacgacgg cgccgcggtg   
   2161 gcggtctgga ccacgccgga gagcgtcgaa gcgggggcgg tgttcgccga gatcggcccg   
   2221 cgcatggccg agttgagcgg ttcccggctg gccgcgcagc aacagatgga agggctcctg   
   2281 gcgccgcacc ggcccaagga gcccgcgtgg ttcctggcca ccgtcggcgt ctcgcccgac   
   2341 caccagggca agggtctggg cagcgccgtc gtgctccccg gagtggaggc ggccgagcgc   
   2401 gccggggtgc ccgccttcct ggagacctcc gcgccccgca acctcccctt ctacgagcgg   
   2461 ctcggcttca ccgtcaccgc cgacgtcgag gtgcccgaag gaccgcgcac ctggtgcatg   
   2521 acccgcaagc ccggtgcctg actgtgcctt ctagttgcca gccatctgtt gtttgcccct   
   2581 cccccgtgcc ttccttgacc ctggaaggtg ccactcccac tgtcctttcc taataaaatg   
   2641 aggaaattgc atcgcattgt ctgagtaggt gtcattctat tctggggggt ggggtggggc   
   2701 aggacagcaa gggggaggat tgggaagaga atagcaggca tgctggggaa agcttaggaa   
   2761 cccctagtga tggagttggc cactccctct ctgcgcgctc gctcgctcac tgaggccggg   
   2821 cgaccaaagg tcgcccgacg cccgggcttt gcccgggcgg cctcagtgag cgagcgagcg   
   2881 cgcagggatc ccggtgtgaa ataccgcaca gatgcgtaag gagaaaatac cgcatcaggc   
   2941 gctcttccgc ttcctcgctc actgactcgc tgcgctcggt cgttcggctg cggcgagcgg   
   3001 tatcagctca ctcaaaggcg gtaatacggt tatccacaga atcaggggat aacgcaggaa   
   3061 agaacatgtg agcaaaaggc cagcaaaagg ccaggaaccg taaaaaggcc gcgttgctgg   
   3121 cgtttttcca taggctccgc ccccctgacg agcatcacaa aaatcgacgc tcaagtcaga   
   3181 ggtggcgaaa cccgacagga ctataaagat accaggcgtt tccccctgga agctccctcg   
   3241 tgcgctctcc tgttccgacc ctgccgctta ccggatacct gtccgccttt ctcccttcgg   
   3301 gaagcgtggc gctttctcat agctcacgct gtaggtatct cagttcggtg taggtcgttc   
   3361 gctccaagct gggctgtgtg cacgaacccc ccgttcagcc cgaccgctgc gccttatccg   
   3421 gtaactatcg tcttgagtcc aacccggtaa gacacgactt atcgccactg gcagcagcca   
   3481 ctggtaacag gattagcaga gcgaggtatg taggcggtgc tacagagttc ttgaagtggt   
   3541 ggcctaacta cggctacact agaaggacag tatttggtat ctgcgctctg ctgaagccag   
   3601 ttaccttcgg aaaaagagtt ggtagctctt gatccggcaa acaaaccacc gctggtagcg   
   3661 gtggtttttt tgtttgcaag cagcagatta cgcgcagaaa aaaaggatct caagaagatc   
   3721 ctttgatctt ttctacgggg tctgacgctc agtggaacga aaactcacgt taagggattt   
   3781 tggtcatgag attatcaaaa aggatcttca cctagatcct tttaaattaa aaatgaagtt   
   3841 ttaaatcaat ctaaagtata tatgagtaaa cttggtctga cagttaccaa tgcttaatca   
   3901 gtgaggcacc tatctcagcg atctgtctat ttcgttcatc catagttgcc tgactccccg   
   3961 tcgtgtagat aactacgata cgggagggct taccatctgg ccccagtgct gcaatgatac   
   4021 cgcgagaccc acgctcaccg gctccagatt tatcagcaat aaaccagcca gccggaaggg   
   4081 ccgagcgcag aagtggtcct gcaactttat ccgcctccat ccagtctatt aattgttgcc   
   4141 gggaagctag agtaagtagt tcgccagtta atagtttgcg caacgttgtt gaaaaaggat   
   4201 cttcacctag atccttttca cgtagaaagc cagtccgcag aaacggtgct gaccccggat   
   4261 gaatgtcagc tactgggcta tctggacaag ggaaaacgca agcgcaaaga gaaagcaggt   
   4321 agcttgcagt gggcttacat ggcgatagct agactgggcg gttttatgga cagcaagcga   
   4381 accggaattg ccagctgggg cgccctctgg taaggttggg aagccctgca aagtaaactg   
   4441 gatggctttc tcgccgccaa ggatctgatg gcgcagggga tcaagctctg atcaagagac   
   4501 aggatgagga tcgtttcgca tgattgaaca agatggattg cacgcaggtt ctccggccgc   
   4561 ttgggtggag aggctattcg gctatgactg ggcacaacag acaatcggct gctctgatgc   
   4621 cgccgtgttc cggctgtcag cgcaggggcg cccggttctt tttgtcaaga ccgacctgtc   
   4681 cggtgccctg aatgaactgc aagacgaggc agcgcggcta tcgtggctgg ccacgacggg   
   4741 cgttccttgc gcagctgtgc tcgacgttgt cactgaagcg ggaagggact ggctgctatt   
   4801 gggcgaagtg ccggggcagg atctcctgtc atctcacctt gctcctgccg agaaagtatc   
   4861 catcatggct gatgcaatgc ggcggctgca tacgcttgat ccggctacct gcccattcga   
   4921 ccaccaagcg aaacatcgca tcgagcgagc acgtactcgg atggaagccg gtcttgtcga   
   4981 tcaggatgat ctggacgaag agcatcaggg gctcgcgcca gccgaactgt tcgccaggct   
   5041 caaggcgagc atgcccgacg gcgaggatct cgtcgtgacc catggcgatg cctgcttgcc   
   5101 gaatatcatg gtggaaaatg gccgcttttc tggattcatc gactgtggcc ggctgggtgt   
   5161 ggcggaccgc tatcaggaca tagcgttggc tacccgtgat attgctgaag agcttggcgg   
   5221 cgaatgggct gaccgcttcc tcgtgcttta cggtatcgcc gctcccgatt cgcagcgcat   
   5281 cgccttctat cgccttcttg acgagttctt ctgaattttg ttaaaatttt tgttaaatca   
   5341 gctcattttt taaccaatag gccgaaatcg gcaacatccc ttataaatca aaagaataga   
   5401 ccgcgatagg gttgagtgtt gttccagttt ggaacaagag tccactatta aagaacgtgg   
   5461 actccaacgt caaagggcga aaaaccgtct atcagggcga tggcccacta cgtgaaccat   
   5521 cacccaaatc aagttttttg cggtcgaggt gccgtaaagc tctaaatcgg aaccctaaag   
   5581 ggagcccccg atttagagct tgacggggaa agccggcgaa cgtggcgaga aaggaaggga   
   5641 agaaagcgaa aggagcgggc gctagggcgc tggcaagtgt agcggtcacg ctgcgcgtaa   
   5701 ccaccacacc cgcgcgctta atgcgccgct acagggcgcg tccattcgcc attcaggatc   
   5761 gaattaattc ttaattaaca tcatcaataa tatacctt               
//
            
***Note: The text map shown below is representative of the parental vector only and does not include the gene of interest. The sequence of the gene can be found through the accession number link on the product page.
1   ttttggattgaagccaatatgataatgagggggtggagtttgtgacgtggcgcggggcgt 60
   AAAACCTAACTTCGGTTATACTATTACTCCCCCACCTCAAACACTGCACCGCGCCCCGCA

61  gggaacggggcgggtgacgtagtagtgtggcggaagtgtgatgttgcaagtgtggcggaa 120
   CCCTTGCCCCGCCCACTGCATCATCACACCGCCTTCACACTACAACGTTCACACCGCCTT

                        Encap other(162,310)>>> 
                        |
121  cacatgtaagcgacggatgtggcaaaagtgacgtttttggtgtgcgccggtgtacacagg 180
   GTGTACATTCGCTGCCTACACCGTTTTCACTGCAAAAACCACACGCGGCCACATGTGTCC

181  aagtgacaattttcgcgcggttttaggcggatgttgtagtaaatttgggcgtaaccgagt 240
   TTCACTGTTAAAAGCGCGCCAAAATCCGCCTACAACATCATTTAAACCCGCATTGGCTCA

241  aagatttggccattttcgcgggaaaactgaataagaggaagtgaaatctgaataattttg 300
   TTCTAAACCGGTAAAAGCGCCCTTTTGACTTATTCTCCTTCACTTTAGACTTATTAAAAC

301  tgttactcatagcgcgtaatacggcagacctcagcgctagattattgaagcatttatcag 360
   ACAATGAGTATCGCGCATTATGCCGTCTGGAGTCGCGATCTAATAACTTCGTAAATAGTC

     amp prom(365,393)<<< 
     |
361  ggttattgtctcatgagcggatacatatttgaatgtatttagaaaaataaacaaataggg 420
   CCAATAACAGAGTACTCGCCTATGTATAAACTTACATAAATCTTTTTATTTGTTTATCCC

                       HincII 
                       |
                       HpaI 
                       |
421  gttccgcgcacatttccccgaaaagtgccacctgacgttaacctgcgcgctcgctcgctc 480
   CAAGGCGCGTGTAAAGGGGCTTTTCACGGTGGACTGCAATTGGACGCGCGAGCGAGCGAG

481  actgaggccgcccgggcaaagcccgggcgtcgggcgacctttggtcgcccggcctcagtg 540
   TGACTCCGGCGGGCCCGTTTCGGGCCCGCAGCCCGCTGGAAACCAGCGGGCCGGAGTCAC

541  agcgagcgagcgcgcagagagggagtggccaactccatcactaggggttccttgtagtta 600
   TCGCTCGCTCGCGCGTCTCTCCCTCACCGGTTGAGGTAGTGATCCCCAAGGAACATCAAT

601  atgattaacccgccatgctacttatctacgtagccatgctctaggaagatcgcctaggcg 660
   TACTAATTGGGCGGTACGATGAATAGATGCATCGGTACGAGATCCTTCTAGCGGATCCGC

661  cgttacataacttacggtaaatggcccgcctggctgaccgcccaacgacccccgcccatt 720
   GCAATGTATTGAATGCCATTTACCGGGCGGACCGACTGGCGGGTTGCTGGGGGCGGGTAA

721  gacgtcaataatgacgtatgttcccatagtaacgccaatagggactttccattgacgtca 780
   CTGCAGTTATTACTGCATACAAGGGTATCATTGCGGTTATCCCTGAAAGGTAACTGCAGT

                              NdeI 
                              |
781  atgggtggagtatttacggtaaactgcccacttggcagtacatcaagtgtatcatatgcc 840
   TACCCACCTCATAAATGCCATTTGACGGGTGAACCGTCATGTAGTTCACATAGTATACGG

841  aagtacgccccctattgacgtcaatgacggtaaatggcccgcctggcattatgcccagta 900
   TTCATGCGGGGGATAACTGCAGTTACTGCCATTTACCGGGCGGACCGTAATACGGGTCAT

901  catgaccttatgggactttcctacttggcagtacatctacgtttagtcatcgctattacc 960
   GTACTGGAATACCCTGAAAGGATGAACCGTCATGTAGATGCAAATCAGTAGCGATAATGG

961  atggtgatgcggttttggcagtacatcaatgggcgtggatagcggtttgactcacgggga 1020
   TACCACTACGCCAAAACCGTCATGTAGTTACCCGCACCTATCGCCAAACTGAGTGCCCCT

1021 tttccaagtctccaccccattgacgtcaatgggagtttgttttggcaccaaaatcaacgg 1080
   AAAGGTTCAGAGGTGGGGTAACTGCAGTTACCCTCAAACAAAACCGTGGTTTTAGTTGCC

1081 gactttccaaaatgtcgtaacaactccgccccattgacgcaaatgggcggtaggcgtgta 1140
   CTGAAAGGTTTTACAGCATTGTTGAGGCGGGGTAACTGCGTTTACCCGCCATCCGCACAT

                   KpnI 
                   |
1141 cggtgggaggtctatataagcagagctggtaccaatcagctcgctcaccatataacttcg 1200
   GCCACCCTCCAGATATATTCGTCTCGACCATGGTTAGTCGAGCGAGTGGTATATTGAAGC

1201 tataaagtatcctatacgaagttatatcaaaataggaagaccaatgcttcaccatcgacc 1260
   ATATTTCATAGGATATGCTTCAATATAGTTTTATCCTTCTGGTTACGAAGTGGTAGCTGG

                 loxP other(1288,1321)<<< 
                 |
1261 cgaattgccaagcatcaccatcgacccataacttcgtataatgtatgctatacgaagtta 1320
   GCTTAACGGTTCGTAGTGGTAGCTGGGTATTGAAGCATATTACATACGATATGCTTCAAT

    XhoI    EcoRV 
    |     |
1321 tctcgagtcagatatcgctagccaattgataacttcgtataggatactttatacgaagtt 1380
   AGAGCTCAGTCTATAGCGATCGGTTAACTATTGAAGCATATCCTATGAAATATGCTTCAA

                               BglII 
                               |
1381 atcattgggattcttcctattttgatccaagcatcaccatcgaccctctagtccagatct 1440
   TAGTAACCCTAAGAAGGATAAAACTAGGTTCGTAGTGGTAGCTGGGAGATCAGGTCTAGA

         loxP other(1453,1486)>>> 
         |
1441 caccatcgacccataacttcgtatagcatacattatacgaagttatatggtgagcaaggg 1500
   GTGGTAGCTGGGTATTGAAGCATATCGTATGTAATATGCTTCAATATACCACTCGTTCCC

      XbaI 
      |
1501 cgattctagaaacttgtttattgcagcttataatggttacaaataaagcaatagcatcac 1560
   GCTAAGATCTTTGAACAAATAACGTCGAATATTACCAATGTTTATTTCGTTATCGTAGTG

1561 aaatttcacaaataaagcatttttttcactgcattctagttgtggtttgtccaaactcat 1620
   TTTAAAGTGTTTATTTCGTAAAAAAAGTGACGTAAGATCAACACCAAACAGGTTTGAGTA

            SV40 prom(1639,1907)>>> 
            |
1621 caatgtatcttaaagcttggtgtggaaagtccccaggctccccagcaggcagaagtatgc 1680
   GTTACATAGAATTTCGAACCACACCTTTCAGGGGTCCGAGGGGTCGTCCGTCTTCATACG

1681 aaagcatgcatctcaattagtcagcaaccaggtgtggaaagtccccaggctccccagcag 1740
   TTTCGTACGTAGAGTTAATCAGTCGTTGGTCCACACCTTTCAGGGGTCCGAGGGGTCGTC

1741 gcagaagtatgcaaagcatgcatctcaattagtcagcaaccatagtcccgcccctaactc 1800
   CGTCTTCATACGTTTCGTACGTAGAGTTAATCAGTCGTTGGTATCAGGGCGGGGATTGAG

      SV40 origin(1806,1883)>>> 
      |
1801 cgcccatcccgcccctaactccgcccagttccgcccattctccgccccatggctgactaa 1860
   GCGGGTAGGGCGGGGATTGAGGCGGGTCAAGGCGGGTAAGAGGCGGGGTACCGACTGATT

                    SfiI 
                    |
         ORF_1 rf(1)(1873,2541)>>> 
         |          |
1861 ttttttttatttatgcagaggccgaggccgcctcggcctctgagctattccagaagtagt 1920
   AAAAAAAATAAATACGTCTCCGGCTCCGGCGGAGCCGGAGACTCGATAAGGTCTTCATCA

              puro marker(1942,2541)>>> 
              |
1921 gaggaggcttttttggaggccatgaccgagtacaagcccacggtgcgcctcgccacccgc 1980
   CTCCTCCGAAAAAACCTCCGGTACTGGCTCATGTTCGGGTGCCACGCGGAGCGGTGGGCG

1981 gacgacgtccctcgggccgtacgcaccctcgccgccgcgttcgccgactaccccgccacg 2040
   CTGCTGCAGGGAGCCCGGCATGCGTGGGAGCGGCGGCGCAAGCGGCTGATGGGGCGGTGC

2041 cgccacaccgtggacccggaccgccacatcgagcgggtcaccgagctgcaagaactcttc 2100
   GCGGTGTGGCACCTGGGCCTGGCGGTGTAGCTCGCCCAGTGGCTCGACGTTCTTGAGAAG

2101 ctcacgcgcgtcgggctcgacatcggcaaggtgtgggtcgcggacgacggcgccgcggtg 2160
   GAGTGCGCGCAGCCCGAGCTGTAGCCGTTCCACACCCAGCGCCTGCTGCCGCGGCGCCAC

2161 gcggtctggaccacgccggagagcgtcgaagcgggggcggtgttcgccgagatcggcccg 2220
   CGCCAGACCTGGTGCGGCCTCTCGCAGCTTCGCCCCCGCCACAAGCGGCTCTAGCCGGGC

2221 cgcatggccgagttgagcggttcccggctggccgcgcagcaacagatggaagggctcctg 2280
   GCGTACCGGCTCAACTCGCCAAGGGCCGACCGGCGCGTCGTTGTCTACCTTCCCGAGGAC

2281 gcgccgcaccggcccaaggagcccgcgtggttcctggccaccgtcggcgtctcgcccgac 2340
   CGCGGCGTGGCCGGGTTCCTCGGGCGCACCAAGGACCGGTGGCAGCCGCAGAGCGGGCTG

2341 caccagggcaagggtctgggcagcgccgtcgtgctccccggagtggaggcggccgagcgc 2400
   GTGGTCCCGTTCCCAGACCCGTCGCGGCAGCACGAGGGGCCTCACCTCCGCCGGCTCGCG

2401 gccggggtgcccgccttcctggagacctccgcgccccgcaacctccccttctacgagcgg 2460
   CGGCCCCACGGGCGGAAGGACCTCTGGAGGCGCGGGGCGTTGGAGGGGAAGATGCTCGCC

2461 ctcggcttcaccgtcaccgccgacgtcgaggtgcccgaaggaccgcgcacctggtgcatg 2520
   GAGCCGAAGTGGCAGTGGCGGCTGCAGCTCCACGGGCTTCCTGGCGCGTGGACCACGTAC

2521 acccgcaagcccggtgcctgactgtgccttctagttgccagccatctgttgtttgcccct 2580
   TGGGCGTTCGGGCCACGGACTGACACGGAAGATCAACGGTCGGTAGACAACAAACGGGGA

2581 cccccgtgccttccttgaccctggaaggtgccactcccactgtcctttcctaataaaatg 2640
   GGGGGCACGGAAGGAACTGGGACCTTCCACGGTGAGGGTGACAGGAAAGGATTATTTTAC

2641 aggaaattgcatcgcattgtctgagtaggtgtcattctattctggggggtggggtggggc 2700
   TCCTTTAACGTAGCGTAACAGACTCATCCACAGTAAGATAAGACCCCCCACCCCACCCCG

2701 aggacagcaagggggaggattgggaagagaatagcaggcatgctggggaaagcttaggaa 2760
   TCCTGTCGTTCCCCCTCCTAACCCTTCTCTTATCGTCCGTACGACCCCTTTCGAATCCTT

2761 cccctagtgatggagttggccactccctctctgcgcgctcgctcgctcactgaggccggg 2820
   GGGGATCACTACCTCAACCGGTGAGGGAGAGACGCGCGAGCGAGCGAGTGACTCCGGCCC

2821 cgaccaaaggtcgcccgacgcccgggctttgcccgggcggcctcagtgagcgagcgagcg 2880
   GCTGGTTTCCAGCGGGCTGCGGGCCCGAAACGGGCCCGCCGGAGTCACTCGCTCGCTCGC

      BamHI 
      |
2881 cgcagggatcccggtgtgaaataccgcacagatgcgtaaggagaaaataccgcatcaggc 2940
   GCGTCCCTAGGGCCACACTTTATGGCGTGTCTACGCATTCCTCTTTTATGGCGTAGTCCG

2941 gctcttccgcttcctcgctcactgactcgctgcgctcggtcgttcggctgcggcgagcgg 3000
   CGAGAAGGCGAAGGAGCGAGTGACTGAGCGACGCGAGCCAGCAAGCCGACGCCGCTCGCC

3001 tatcagctcactcaaaggcggtaatacggttatccacagaatcaggggataacgcaggaa 3060
   ATAGTCGAGTGAGTTTCCGCCATTATGCCAATAGGTGTCTTAGTCCCCTATTGCGTCCTT

                            pBR322 origin(3110,3729)<<< 
                            |
3061 agaacatgtgagcaaaaggccagcaaaaggccaggaaccgtaaaaaggccgcgttgctgg 3120
   TCTTGTACACTCGTTTTCCGGTCGTTTTCCGGTCCTTGGCATTTTTCCGGCGCAACGACC

3121 cgtttttccataggctccgcccccctgacgagcatcacaaaaatcgacgctcaagtcaga 3180
   GCAAAAAGGTATCCGAGGCGGGGGGACTGCTCGTAGTGTTTTTAGCTGCGAGTTCAGTCT

3181 ggtggcgaaacccgacaggactataaagataccaggcgtttccccctggaagctccctcg 3240
   CCACCGCTTTGGGCTGTCCTGATATTTCTATGGTCCGCAAAGGGGGACCTTCGAGGGAGC

3241 tgcgctctcctgttccgaccctgccgcttaccggatacctgtccgcctttctcccttcgg 3300
   ACGCGAGAGGACAAGGCTGGGACGGCGAATGGCCTATGGACAGGCGGAAAGAGGGAAGCC

3301 gaagcgtggcgctttctcatagctcacgctgtaggtatctcagttcggtgtaggtcgttc 3360
   CTTCGCACCGCGAAAGAGTATCGAGTGCGACATCCATAGAGTCAAGCCACATCCAGCAAG

3361 gctccaagctgggctgtgtgcacgaaccccccgttcagcccgaccgctgcgccttatccg 3420
   CGAGGTTCGACCCGACACACGTGCTTGGGGGGCAAGTCGGGCTGGCGACGCGGAATAGGC

3421 gtaactatcgtcttgagtccaacccggtaagacacgacttatcgccactggcagcagcca 3480
   CATTGATAGCAGAACTCAGGTTGGGCCATTCTGTGCTGAATAGCGGTGACCGTCGTCGGT

3481 ctggtaacaggattagcagagcgaggtatgtaggcggtgctacagagttcttgaagtggt 3540
   GACCATTGTCCTAATCGTCTCGCTCCATACATCCGCCACGATGTCTCAAGAACTTCACCA

3541 ggcctaactacggctacactagaaggacagtatttggtatctgcgctctgctgaagccag 3600
   CCGGATTGATGCCGATGTGATCTTCCTGTCATAAACCATAGACGCGAGACGACTTCGGTC

3601 ttaccttcggaaaaagagttggtagctcttgatccggcaaacaaaccaccgctggtagcg 3660
   AATGGAAGCCTTTTTCTCAACCATCGAGAACTAGGCCGTTTGTTTGGTGGCGACCATCGC

3661 gtggtttttttgtttgcaagcagcagattacgcgcagaaaaaaaggatctcaagaagatc 3720
   CACCAAAAAAACAAACGTTCGTCGTCTAATGCGCGTCTTTTTTTCCTAGAGTTCTTCTAG

3721 ctttgatcttttctacggggtctgacgctcagtggaacgaaaactcacgttaagggattt 3780
   GAAACTAGAAAAGATGCCCCAGACTGCGAGTCACCTTGCTTTTGAGTGCAATTCCCTAAA

3781 tggtcatgagattatcaaaaaggatcttcacctagatccttttaaattaaaaatgaagtt 3840
   ACCAGTACTCTAATAGTTTTTCCTAGAAGTGGATCTAGGAAAATTTAATTTTTACTTCAA

3841 ttaaatcaatctaaagtatatatgagtaaacttggtctgacagttaccaatgcttaatca 3900
   AATTTAGTTAGATTTCATATATACTCATTTGAACCAGACTGTCAATGGTTACGAATTAGT

3901 gtgaggcacctatctcagcgatctgtctatttcgttcatccatagttgcctgactccccg 3960
   CACTCCGTGGATAGAGTCGCTAGACAGATAAAGCAAGTAGGTATCAACGGACTGAGGGGC

3961 tcgtgtagataactacgatacgggagggcttaccatctggccccagtgctgcaatgatac 4020
   AGCACATCTATTGATGCTATGCCCTCCCGAATGGTAGACCGGGGTCACGACGTTACTATG

4021 cgcgagacccacgctcaccggctccagatttatcagcaataaaccagccagccggaaggg 4080
   GCGCTCTGGGTGCGAGTGGCCGAGGTCTAAATAGTCGTTATTTGGTCGGTCGGCCTTCCC

4081 ccgagcgcagaagtggtcctgcaactttatccgcctccatccagtctattaattgttgcc 4140
   GGCTCGCGTCTTCACCAGGACGTTGAAATAGGCGGAGGTAGGTCAGATAATTAACAACGG

4141 gggaagctagagtaagtagttcgccagttaatagtttgcgcaacgttgttgaaaaaggat 4200
   CCCTTCGATCTCATTCATCAAGCGGTCAATTATCAAACGCGTTGCAACAACTTTTTCCTA

4201 cttcacctagatccttttcacgtagaaagccagtccgcagaaacggtgctgaccccggat 4260
   GAAGTGGATCTAGGAAAAGTGCATCTTTCGGTCAGGCGTCTTTGCCACGACTGGGGCCTA

4261 gaatgtcagctactgggctatctggacaagggaaaacgcaagcgcaaagagaaagcaggt 4320
   CTTACAGTCGATGACCCGATAGACCTGTTCCCTTTTGCGTTCGCGTTTCTCTTTCGTCCA

4321 agcttgcagtgggcttacatggcgatagctagactgggcggttttatggacagcaagcga 4380
   TCGAACGTCACCCGAATGTACCGCTATCGATCTGACCCGCCAAAATACCTGTCGTTCGCT

    NEOKAN prom(4382,4431)>>> 
    |
4381 accggaattgccagctggggcgccctctggtaaggttgggaagccctgcaaagtaaactg 4440
   TGGCCTTAACGGTCGACCCCGCGGGAGACCATTCCAACCCTTCGGGACGTTTCATTTGAC

                            BclI 
                            |
4441 gatggctttctcgccgccaaggatctgatggcgcaggggatcaagctctgatcaagagac 4500
   CTACCGAAAGAGCGGCGGTTCCTAGACTACCGCGTCCCCTAGTTCGAGACTAGTTCTCTG

              NTP_II marker(4523,5311)>>> 
              |
             ORF_2 rf(2)(4520,5314)>>> 
             | |
4501 aggatgaggatcgtttcgcatgattgaacaagatggattgcacgcaggttctccggccgc 4560
   TCCTACTCCTAGCAAAGCGTACTAACTTGTTCTACCTAACGTGCGTCCAAGAGGCCGGCG

4561 ttgggtggagaggctattcggctatgactgggcacaacagacaatcggctgctctgatgc 4620
   AACCCACCTCTCCGATAAGCCGATACTGACCCGTGTTGTCTGTTAGCCGACGAGACTACG

4621 cgccgtgttccggctgtcagcgcaggggcgcccggttctttttgtcaagaccgacctgtc 4680
   GCGGCACAAGGCCGACAGTCGCGTCCCCGCGGGCCAAGAAAAACAGTTCTGGCTGGACAG

4681 cggtgccctgaatgaactgcaagacgaggcagcgcggctatcgtggctggccacgacggg 4740
   GCCACGGGACTTACTTGACGTTCTGCTCCGTCGCGCCGATAGCACCGACCGGTGCTGCCC

4741 cgttccttgcgcagctgtgctcgacgttgtcactgaagcgggaagggactggctgctatt 4800
   GCAAGGAACGCGTCGACACGAGCTGCAACAGTGACTTCGCCCTTCCCTGACCGACGATAA

4801 gggcgaagtgccggggcaggatctcctgtcatctcaccttgctcctgccgagaaagtatc 4860
   CCCGCTTCACGGCCCCGTCCTAGAGGACAGTAGAGTGGAACGAGGACGGCTCTTTCATAG

4861 catcatggctgatgcaatgcggcggctgcatacgcttgatccggctacctgcccattcga 4920
   GTAGTACCGACTACGTTACGCCGCCGACGTATGCGAACTAGGCCGATGGACGGGTAAGCT

4921 ccaccaagcgaaacatcgcatcgagcgagcacgtactcggatggaagccggtcttgtcga 4980
   GGTGGTTCGCTTTGTAGCGTAGCTCGCTCGTGCATGAGCCTACCTTCGGCCAGAACAGCT

4981 tcaggatgatctggacgaagagcatcaggggctcgcgccagccgaactgttcgccaggct 5040
   AGTCCTACTAGACCTGCTTCTCGTAGTCCCCGAGCGCGGTCGGCTTGACAAGCGGTCCGA

5041 caaggcgagcatgcccgacggcgaggatctcgtcgtgacccatggcgatgcctgcttgcc 5100
   GTTCCGCTCGTACGGGCTGCCGCTCCTAGAGCAGCACTGGGTACCGCTACGGACGAACGG

5101 gaatatcatggtggaaaatggccgcttttctggattcatcgactgtggccggctgggtgt 5160
   CTTATAGTACCACCTTTTACCGGCGAAAAGACCTAAGTAGCTGACACCGGCCGACCCACA

5161 ggcggaccgctatcaggacatagcgttggctacccgtgatattgctgaagagcttggcgg 5220
   CCGCCTGGCGATAGTCCTGTATCGCAACCGATGGGCACTATAACGACTTCTCGAACCGCC

5221 cgaatgggctgaccgcttcctcgtgctttacggtatcgccgctcccgattcgcagcgcat 5280
   GCTTACCCGACTGGCGAAGGAGCACGAAATGCCATAGCGGCGAGGGCTAAGCGTCGCGTA

5281 cgccttctatcgccttcttgacgagttcttctgaattttgttaaaatttttgttaaatca 5340
   GCGGAAGATAGCGGAAGAACTGCTCAAGAAGACTTAAAACAATTTTAAAAACAATTTAGT

5341 gctcattttttaaccaataggccgaaatcggcaacatcccttataaatcaaaagaataga 5400
   CGAGTAAAAAATTGGTTATCCGGCTTTAGCCGTTGTAGGGAATATTTAGTTTTCTTATCT

            f1 origin(5419,5724)<<< 
            |
5401 ccgcgatagggttgagtgttgttccagtttggaacaagagtccactattaaagaacgtgg 5460
   GGCGCTATCCCAACTCACAACAAGGTCAAACCTTGTTCTCAGGTGATAATTTCTTGCACC

5461 actccaacgtcaaagggcgaaaaaccgtctatcagggcgatggcccactacgtgaaccat 5520
   TGAGGTTGCAGTTTCCCGCTTTTTGGCAGATAGTCCCGCTACCGGGTGATGCACTTGGTA

5521 cacccaaatcaagttttttgcggtcgaggtgccgtaaagctctaaatcggaaccctaaag 5580
   GTGGGTTTAGTTCAAAAAACGCCAGCTCCACGGCATTTCGAGATTTAGCCTTGGGATTTC

5581 ggagcccccgatttagagcttgacggggaaagccggcgaacgtggcgagaaaggaaggga 5640
   CCTCGGGGGCTAAATCTCGAACTGCCCCTTTCGGCCGCTTGCACCGCTCTTTCCTTCCCT

5641 agaaagcgaaaggagcgggcgctagggcgctggcaagtgtagcggtcacgctgcgcgtaa 5700
   TCTTTCGCTTTCCTCGCCCGCGATCCCGCGACCGTTCACATCGCCAGTGCGACGCGCATT

5701 ccaccacacccgcgcgcttaatgcgccgctacagggcgcgtccattcgccattcaggatc 5760
   GGTGGTGTGGGCGCGCGAATTACGCGGCGATGTCCCGCGCAGGTAAGCGGTAAGTCCTAG

5761 gaattaattcttaattaacatcatcaataatatacctt 5798
   CTTAATTAAGAATTAATTGTAGTAGTTATTATATGGAA
              LOCUS    dna           5798 bp                  
FEATURES       Location/Qualifiers
   Other Gene   162..310
           /gene="Encap other"
   Promoter    365..393
           /gene="amp prom"
   misc_binding  457..462
           /dbxref="REBASE:HpaI"
   misc_binding  457..462
           /dbxref="REBASE:HincII"
   misc_binding  833..838
           /dbxref="REBASE:NdeI"
   misc_binding  1168..1173
           /dbxref="REBASE:KpnI"
   Other Gene   1288..1321
           /gene="loxP other"
   misc_binding  1322..1327
           /dbxref="REBASE:XhoI"
   misc_binding  1331..1336
           /dbxref="REBASE:EcoRV"
   misc_binding  1435..1440
           /dbxref="REBASE:BglII"
   Other Gene   1453..1486
           /gene="loxP other"
   misc_binding  1505..1510
           /dbxref="REBASE:XbaI"
   Promoter    1639..1907
           /gene="SV40 prom"
   Rep_Origin   1806..1883
           /gene="SV40 origin"
   ORF       1873..2541
           /sequence="ORF_1 rf(1)"
   misc_binding  1886..1898
           /dbxref="REBASE:SfiI"
   Marker     1942..2541
           /gene="puro marker"
   misc_binding  2886..2891
           /dbxref="REBASE:BamHI"
   Rep_Origin   3110..3729
           /gene="pBR322 origin"
   Promoter    4382..4431
           /gene="NEOKAN prom"
   misc_binding  4489..4494
           /dbxref="REBASE:BclI"
   ORF       4520..5314
           /sequence="ORF_2 rf(2)"
   Marker     4523..5311
           /gene="NTP_II marker"
   Rep_Origin   5419..5724
           /gene="f1 origin"
BASE COUNT  1359 a  1547 c  1583 g  1309 t  0 others