pAAV-G-MSCV-2A-Luc-Blank

Vector Name pAAV-G-MSCV-2A-Luc-Blank
VectorType AAV Plasmid
Antibiotic Information Bacterial: Kanamycin
Sequencing Primers MSCV sequencing primer
5'--GCC CAC AAC CCC TCA CTT--3'
Additional Information The blank expression is driven by a MSCV promoter, with a Luciferase reporter (not fusion).
Vector size: 6189bp
***Note: Features may not be to scale, please refer to sequence or text map for detailed information.
***Note: The vector sequence shown below is representative of the parental vector only and does not include the gene of interest. The sequence of the gene can be found through the accession number link on the product page. The restriction sites within the cloning region may differ from the provided sequence.
    1 ttttggattg aagccaatat gataatgagg gggtggagtt tgtgacgtgg cgcggggcgt   
    61 gggaacgggg cgggtgacgt agtagtgtgg cggaagtgtg atgttgcaag tgtggcggaa   
   121 cacatgtaag cgacggatgt ggcaaaagtg acgtttttgg tgtgcgccgg tgtacacagg   
   181 aagtgacaat tttcgcgcgg ttttaggcgg atgttgtagt aaatttgggc gtaaccgagt   
   241 aagatttggc cattttcgcg ggaaaactga ataagaggaa gtgaaatctg aataattttg   
   301 tgttactcat agcgcgtaat acggcagacc tcagcgctag attattgaag catttatcag   
   361 ggttattgtc tcatgagcgg atacatattt gaatgtattt agaaaaataa acaaataggg   
   421 gttccgcgca catttccccg aaaagtgcca cctgacgtta acctgcgcgc tcgctcgctc   
   481 actgaggccg cccgggcaaa gcccgggcgt cgggcgacct ttggtcgccc ggcctcagtg   
   541 agcgagcgag cgcgcagaga gggagtggcc aactccatca ctaggggttc cttgtagtta   
   601 atgattaacc cgccatgcta cttatctacg tagccatgct ctaggaagat cgcctaggtg   
   661 aaagacccca cctgtaggtt tggcaagtta gcttaagtaa cgccattttg caaggcatgg   
   721 aaaatacata actgagaata gagaagttca gatcaaggtt aggaacagag agacagcaga   
   781 atatgggcca aacaggatat ctgtggtaag cagttcctgc cccggctcag ggccaagaac   
   841 agatggtccc cagatgcggt cccgccctca gcagtttcta gcgaaccatc agatgtttcc   
   901 agggtgcccc aaggacctga aatgaccctg tgccttattt gaactaacca atcagtttgc   
   961 ttcttgcttc tgtttgtgtg cttctgctcc ctgagctcaa taaaagagcc cacaacccct   
   1021 cacttggtgg gccagtcctc tgatagactg tgtcccctgg atacccgtat gctagcgata   
   1081 tcgagggcag aggaagtctt ctaacatgcg gtgacgtgga ggagaatccc ggccctgaat   
   1141 tcatggaaga tgccaaaaac attaagaagg gcccagcgcc attctaccca ctcgaagacg   
   1201 ggaccgccgg cgagcagctg cacaaagcca tgaagcgcta cgccctggtg cccggcacca   
   1261 tcgcctttac cgacgcacat atcgaggtgg acattaccta cgccgagtac ttcgagatga   
   1321 gcgttcggct ggcagaagct atgaagcgct atgggctgaa tacaaaccat cggatcgtgg   
   1381 tgtgcagcga gaatagcttg cagttcttca tgcccgtgtt gggtgccctg ttcatcggtg   
   1441 tggctgtggc cccagctaac gacatctaca acgagcgcga gctgctgaac agcatgggca   
   1501 tcagccagcc caccgtcgta ttcgtgagca agaaagggct gcaaaagatc ctcaacgtgc   
   1561 aaaagaagct accgatcata caaaagatca tcatcatgga tagcaagacc gactaccagg   
   1621 gcttccaaag catgtacacc ttcgtgactt cccatttgcc acccggcttc aacgagtacg   
   1681 acttcgtgcc cgagagcttc gaccgggaca aaaccatcgc cctgatcatg aacagtagtg   
   1741 gcagtaccgg attgcccaag ggcgtagccc taccgcaccg caccgcttgt gtccgattca   
   1801 gtcatgcccg cgaccccatc ttcggcaacc agatcatccc cgacaccgct atcctcagcg   
   1861 tggtgccatt tcaccacggc ttcggcatgt tcaccacgct gggctacttg atctgcggct   
   1921 ttcgggtcgt gctcatgtac cgcttcgagg aggagctatt cttgcgcagc ttgcaagact   
   1981 ataagattca atctgccctg ctggtgccca cactatttag cttcttcgct aagagcactc   
   2041 tcatcgacaa gtacgaccta agcaacttgc acgagatcgc cagcggcggg gcgccgctca   
   2101 gcaaggaggt aggtgaggcc gtggccaaac gcttccacct accaggcatc cgccagggct   
   2161 acggcctgac agaaacaacc agcgccattc tgatcacccc cgaaggggac gacaagcctg   
   2221 gcgcagtagg caaggtggtg cccttcttcg aggctaaggt ggtggacttg gacaccggta   
   2281 agacactggg tgtgaaccag cgcggcgagc tgtgcgtccg tggccccatg atcatgagcg   
   2341 gctacgttaa caaccccgag gctacaaacg ctctcatcga caaggacggc tggctgcaca   
   2401 gcggcgacat cgcctactgg gacgaggacg agcacttctt catcgtggac cggctgaaga   
   2461 gcctgatcaa atacaagggc taccaggtag ccccagccga actggagagc atcctgctgc   
   2521 aacaccccaa catcttcgac gccggggtcg ccggcctgcc cgacgacgat gccggcgagc   
   2581 tgcccgccgc agtcgtcgtg ctggaacacg gtaaaaccat gaccgagaag gagatcgtgg   
   2641 actatgtggc cagccaggtt acaaccgcca agaagctgcg cggtggtgtt gtgttcgtgg   
   2701 acgaggtgcc taaaggactg accggcaagt tggacgcccg caagatccgc gagattctca   
   2761 ttaaggccaa gaagggcggc aagatcgccg tgtaactcga gtacccatac gacgtcccag   
   2821 actacgctac gcgtcttaag gcgatcgcag acatgataag atacattgat gagtttggac   
   2881 aaaccacaac tagaatgcag tgaaaaaaat gctttatttg tgaaatttgt gatgctattg   
   2941 ctttatttgt aaccattata agctgcaata aacaagttaa taacaacaat tccattcatt   
   3001 ttatgtttca ggttcagggg gagatgtggg aggtttttta aagcaagtaa aacctctaca   
   3061 aatgtggtag tcgaaattcc cgataaggat cttcctagag catggctacg tagataagta   
   3121 gcatggcggg ttaatcatta actacaagga acccctagtg atggagttgg ccactccctc   
   3181 tctgcgcgct cgctcgctca ctgaggccgg gcgaccaaag gtcgcccgac gcccgggctt   
   3241 tgcccgggcg gcctcagtga gcgagcgagc gcgcagggat cccggtgtga aataccgcac   
   3301 agatgcgtaa ggagaaaata ccgcatcagg cgctcttccg cttcctcgct cactgactcg   
   3361 ctgcgctcgg tcgttcggct gcggcgagcg gtatcagctc actcaaaggc ggtaatacgg   
   3421 ttatccacag aatcagggga taacgcagga aagaacatgt gagcaaaagg ccagcaaaag   
   3481 gccaggaacc gtaaaaaggc cgcgttgctg gcgtttttcc ataggctccg cccccctgac   
   3541 gagcatcaca aaaatcgacg ctcaagtcag aggtggcgaa acccgacagg actataaaga   
   3601 taccaggcgt ttccccctgg aagctccctc gtgcgctctc ctgttccgac cctgccgctt   
   3661 accggatacc tgtccgcctt tctcccttcg ggaagcgtgg cgctttctca tagctcacgc   
   3721 tgtaggtatc tcagttcggt gtaggtcgtt cgctccaagc tgggctgtgt gcacgaaccc   
   3781 cccgttcagc ccgaccgctg cgccttatcc ggtaactatc gtcttgagtc caacccggta   
   3841 agacacgact tatcgccact ggcagcagcc actggtaaca ggattagcag agcgaggtat   
   3901 gtaggcggtg ctacagagtt cttgaagtgg tggcctaact acggctacac tagaaggaca   
   3961 gtatttggta tctgcgctct gctgaagcca gttaccttcg gaaaaagagt tggtagctct   
   4021 tgatccggca aacaaaccac cgctggtagc ggtggttttt ttgtttgcaa gcagcagatt   
   4081 acgcgcagaa aaaaaggatc tcaagaagat cctttgatct tttctacggg gtctgacgct   
   4141 cagtggaacg aaaactcacg ttaagggatt ttggtcatga gattatcaaa aaggatcttc   
   4201 acctagatcc ttttaaatta aaaatgaagt tttaaatcaa tctaaagtat atatgagtaa   
   4261 acttggtctg acagttacca atgcttaatc agtgaggcac ctatctcagc gatctgtcta   
   4321 tttcgttcat ccatagttgc ctgactcccc gtcgtgtaga taactacgat acgggagggc   
   4381 ttaccatctg gccccagtgc tgcaatgata ccgcgagacc cacgctcacc ggctccagat   
   4441 ttatcagcaa taaaccagcc agccggaagg gccgagcgca gaagtggtcc tgcaacttta   
   4501 tccgcctcca tccagtctat taattgttgc cgggaagcta gagtaagtag ttcgccagtt   
   4561 aatagtttgc gcaacgttgt tgaaaaagga tcttcaccta gatccttttc acgtagaaag   
   4621 ccagtccgca gaaacggtgc tgaccccgga tgaatgtcag ctactgggct atctggacaa   
   4681 gggaaaacgc aagcgcaaag agaaagcagg tagcttgcag tgggcttaca tggcgatagc   
   4741 tagactgggc ggttttatgg acagcaagcg aaccggaatt gccagctggg gcgccctctg   
   4801 gtaaggttgg gaagccctgc aaagtaaact ggatggcttt ctcgccgcca aggatctgat   
   4861 ggcgcagggg atcaagctct gatcaagaga caggatgagg atcgtttcgc atgattgaac   
   4921 aagatggatt gcacgcaggt tctccggccg cttgggtgga gaggctattc ggctatgact   
   4981 gggcacaaca gacaatcggc tgctctgatg ccgccgtgtt ccggctgtca gcgcaggggc   
   5041 gcccggttct ttttgtcaag accgacctgt ccggtgccct gaatgaactg caagacgagg   
   5101 cagcgcggct atcgtggctg gccacgacgg gcgttccttg cgcagctgtg ctcgacgttg   
   5161 tcactgaagc gggaagggac tggctgctat tgggcgaagt gccggggcag gatctcctgt   
   5221 catctcacct tgctcctgcc gagaaagtat ccatcatggc tgatgcaatg cggcggctgc   
   5281 atacgcttga tccggctacc tgcccattcg accaccaagc gaaacatcgc atcgagcgag   
   5341 cacgtactcg gatggaagcc ggtcttgtcg atcaggatga tctggacgaa gagcatcagg   
   5401 ggctcgcgcc agccgaactg ttcgccaggc tcaaggcgag catgcccgac ggcgaggatc   
   5461 tcgtcgtgac ccatggcgat gcctgcttgc cgaatatcat ggtggaaaat ggccgctttt   
   5521 ctggattcat cgactgtggc cggctgggtg tggcggaccg ctatcaggac atagcgttgg   
   5581 ctacccgtga tattgctgaa gagcttggcg gcgaatgggc tgaccgcttc ctcgtgcttt   
   5641 acggtatcgc cgctcccgat tcgcagcgca tcgccttcta tcgccttctt gacgagttct   
   5701 tctgaatttt gttaaaattt ttgttaaatc agctcatttt ttaaccaata ggccgaaatc   
   5761 ggcaacatcc cttataaatc aaaagaatag accgcgatag ggttgagtgt tgttccagtt   
   5821 tggaacaaga gtccactatt aaagaacgtg gactccaacg tcaaagggcg aaaaaccgtc   
   5881 tatcagggcg atggcccact acgtgaacca tcacccaaat caagtttttt gcggtcgagg   
   5941 tgccgtaaag ctctaaatcg gaaccctaaa gggagccccc gatttagagc ttgacgggga   
   6001 aagccggcga acgtggcgag aaaggaaggg aagaaagcga aaggagcggg cgctagggcg   
   6061 ctggcaagtg tagcggtcac gctgcgcgta accaccacac ccgcgcgctt aatgcgccgc   
   6121 tacagggcgc gtccattcgc cattcaggat cgaattaatt cttaattaac atcatcaata   
   6181 atatacctt                            
              LOCUS    dna           6189 bp                  
FEATURES       Location/Qualifiers
   Other Gene   162..310
           /gene="Encap other"
   Promoter    365..393
           /gene="amp prom"
   misc_binding  993..998
           /dbxref="REBASE:SacI"
   misc_binding  1137..1142
           /dbxref="REBASE:EcoRI"
   ORF       1143..2795
           /sequence="ORF_1 rf(3)"
   misc_binding  1169..1174
           /dbxref="REBASE:ApaI"
   misc_binding  2796..2801
           /dbxref="REBASE:XhoI"
   misc_binding  3277..3282
           /dbxref="REBASE:BamHI"
   Rep_Origin   3501..4120
           /gene="pBR322 origin"
   Promoter    4773..4822
           /gene="NEOKAN prom"
   ORF       4911..5705
           /sequence="ORF_2 rf(3)"
   Marker     4914..5702
           /gene="NTP_II marker"
   misc_binding  5440..5445
           /dbxref="REBASE:SphI"
   misc_binding  5471..5476
           /dbxref="REBASE:NcoI"
   Rep_Origin   5810..6115
           /gene="f1 origin"
BASE COUNT  1519 a  1614 c  1702 g  1354 t  0 others
ORIGIN
            
***Note: The text map shown below is representative of the parental vector only and does not include the gene of interest. The sequence of the gene can be found through the accession number link on the product page.
1   ttttggattgaagccaatatgataatgagggggtggagtttgtgacgtggcgcggggcgt 60
   AAAACCTAACTTCGGTTATACTATTACTCCCCCACCTCAAACACTGCACCGCGCCCCGCA

61  gggaacggggcgggtgacgtagtagtgtggcggaagtgtgatgttgcaagtgtggcggaa 120
   CCCTTGCCCCGCCCACTGCATCATCACACCGCCTTCACACTACAACGTTCACACCGCCTT

                        Encap other(162,310)>>> 
                        |
121  cacatgtaagcgacggatgtggcaaaagtgacgtttttggtgtgcgccggtgtacacagg 180
   GTGTACATTCGCTGCCTACACCGTTTTCACTGCAAAAACCACACGCGGCCACATGTGTCC

181  aagtgacaattttcgcgcggttttaggcggatgttgtagtaaatttgggcgtaaccgagt 240
   TTCACTGTTAAAAGCGCGCCAAAATCCGCCTACAACATCATTTAAACCCGCATTGGCTCA

241  aagatttggccattttcgcgggaaaactgaataagaggaagtgaaatctgaataattttg 300
   TTCTAAACCGGTAAAAGCGCCCTTTTGACTTATTCTCCTTCACTTTAGACTTATTAAAAC

301  tgttactcatagcgcgtaatacggcagacctcagcgctagattattgaagcatttatcag 360
   ACAATGAGTATCGCGCATTATGCCGTCTGGAGTCGCGATCTAATAACTTCGTAAATAGTC

     amp prom(365,393)<<< 
     |
361  ggttattgtctcatgagcggatacatatttgaatgtatttagaaaaataaacaaataggg 420
   CCAATAACAGAGTACTCGCCTATGTATAAACTTACATAAATCTTTTTATTTGTTTATCCC

421  gttccgcgcacatttccccgaaaagtgccacctgacgttaacctgcgcgctcgctcgctc 480
   CAAGGCGCGTGTAAAGGGGCTTTTCACGGTGGACTGCAATTGGACGCGCGAGCGAGCGAG

481  actgaggccgcccgggcaaagcccgggcgtcgggcgacctttggtcgcccggcctcagtg 540
   TGACTCCGGCGGGCCCGTTTCGGGCCCGCAGCCCGCTGGAAACCAGCGGGCCGGAGTCAC

541  agcgagcgagcgcgcagagagggagtggccaactccatcactaggggttccttgtagtta 600
   TCGCTCGCTCGCGCGTCTCTCCCTCACCGGTTGAGGTAGTGATCCCCAAGGAACATCAAT

601  atgattaacccgccatgctacttatctacgtagccatgctctaggaagatcgcctaggtg 660
   TACTAATTGGGCGGTACGATGAATAGATGCATCGGTACGAGATCCTTCTAGCGGATCCAC

661  aaagaccccacctgtaggtttggcaagttagcttaagtaacgccattttgcaaggcatgg 720
   TTTCTGGGGTGGACATCCAAACCGTTCAATCGAATTCATTGCGGTAAAACGTTCCGTACC

721  aaaatacataactgagaatagagaagttcagatcaaggttaggaacagagagacagcaga 780
   TTTTATGTATTGACTCTTATCTCTTCAAGTCTAGTTCCAATCCTTGTCTCTCTGTCGTCT

781  atatgggccaaacaggatatctgtggtaagcagttcctgccccggctcagggccaagaac 840
   TATACCCGGTTTGTCCTATAGACACCATTCGTCAAGGACGGGGCCGAGTCCCGGTTCTTG

841  agatggtccccagatgcggtcccgccctcagcagtttctagcgaaccatcagatgtttcc 900
   TCTACCAGGGGTCTACGCCAGGGCGGGAGTCGTCAAAGATCGCTTGGTAGTCTACAAAGG

901  agggtgccccaaggacctgaaatgaccctgtgccttatttgaactaaccaatcagtttgc 960
   TCCCACGGGGTTCCTGGACTTTACTGGGACACGGAATAAACTTGATTGGTTAGTCAAACG

                      SacI 
                      |
961  ttcttgcttctgtttgtgtgcttctgctccctgagctcaataaaagagcccacaacccct 1020
   AAGAACGAAGACAAACACACGAAGACGAGGGACTCGAGTTATTTTCTCGGGTGTTGGGGA

1021 cacttggtgggccagtcctctgatagactgtgtcccctggatacccgtatgctagcgata 1080
   GTGAACCACCCGGTCAGGAGACTATCTGACACAGGGGACCTATGGGCATACGATCGCTAT

                                EcoRI 
                                |
1081 tcgagggcagaggaagtcttctaacatgcggtgacgtggaggagaatcccggccctgaat 1140
   AGCTCCCGTCTCCTTCAGAAGATTGTACGCCACTGCACCTCCTCTTAGGGCCGGGACTTA

    ORF_1 rf(3)(1143,2795)>>>   ApaI 
    |               |
1141 tcatggaagatgccaaaaacattaagaagggcccagcgccattctacccactcgaagacg 1200
   AGTACCTTCTACGGTTTTTGTAATTCTTCCCGGGTCGCGGTAAGATGGGTGAGCTTCTGC

1201 ggaccgccggcgagcagctgcacaaagccatgaagcgctacgccctggtgcccggcacca 1260
   CCTGGCGGCCGCTCGTCGACGTGTTTCGGTACTTCGCGATGCGGGACCACGGGCCGTGGT

1261 tcgcctttaccgacgcacatatcgaggtggacattacctacgccgagtacttcgagatga 1320
   AGCGGAAATGGCTGCGTGTATAGCTCCACCTGTAATGGATGCGGCTCATGAAGCTCTACT

1321 gcgttcggctggcagaagctatgaagcgctatgggctgaatacaaaccatcggatcgtgg 1380
   CGCAAGCCGACCGTCTTCGATACTTCGCGATACCCGACTTATGTTTGGTAGCCTAGCACC

1381 tgtgcagcgagaatagcttgcagttcttcatgcccgtgttgggtgccctgttcatcggtg 1440
   ACACGTCGCTCTTATCGAACGTCAAGAAGTACGGGCACAACCCACGGGACAAGTAGCCAC

1441 tggctgtggccccagctaacgacatctacaacgagcgcgagctgctgaacagcatgggca 1500
   ACCGACACCGGGGTCGATTGCTGTAGATGTTGCTCGCGCTCGACGACTTGTCGTACCCGT

1501 tcagccagcccaccgtcgtattcgtgagcaagaaagggctgcaaaagatcctcaacgtgc 1560
   AGTCGGTCGGGTGGCAGCATAAGCACTCGTTCTTTCCCGACGTTTTCTAGGAGTTGCACG

1561 aaaagaagctaccgatcatacaaaagatcatcatcatggatagcaagaccgactaccagg 1620
   TTTTCTTCGATGGCTAGTATGTTTTCTAGTAGTAGTACCTATCGTTCTGGCTGATGGTCC

1621 gcttccaaagcatgtacaccttcgtgacttcccatttgccacccggcttcaacgagtacg 1680
   CGAAGGTTTCGTACATGTGGAAGCACTGAAGGGTAAACGGTGGGCCGAAGTTGCTCATGC

1681 acttcgtgcccgagagcttcgaccgggacaaaaccatcgccctgatcatgaacagtagtg 1740
   TGAAGCACGGGCTCTCGAAGCTGGCCCTGTTTTGGTAGCGGGACTAGTACTTGTCATCAC

1741 gcagtaccggattgcccaagggcgtagccctaccgcaccgcaccgcttgtgtccgattca 1800
   CGTCATGGCCTAACGGGTTCCCGCATCGGGATGGCGTGGCGTGGCGAACACAGGCTAAGT

1801 gtcatgcccgcgaccccatcttcggcaaccagatcatccccgacaccgctatcctcagcg 1860
   CAGTACGGGCGCTGGGGTAGAAGCCGTTGGTCTAGTAGGGGCTGTGGCGATAGGAGTCGC

1861 tggtgccatttcaccacggcttcggcatgttcaccacgctgggctacttgatctgcggct 1920
   ACCACGGTAAAGTGGTGCCGAAGCCGTACAAGTGGTGCGACCCGATGAACTAGACGCCGA

1921 ttcgggtcgtgctcatgtaccgcttcgaggaggagctattcttgcgcagcttgcaagact 1980
   AAGCCCAGCACGAGTACATGGCGAAGCTCCTCCTCGATAAGAACGCGTCGAACGTTCTGA

1981 ataagattcaatctgccctgctggtgcccacactatttagcttcttcgctaagagcactc 2040
   TATTCTAAGTTAGACGGGACGACCACGGGTGTGATAAATCGAAGAAGCGATTCTCGTGAG

2041 tcatcgacaagtacgacctaagcaacttgcacgagatcgccagcggcggggcgccgctca 2100
   AGTAGCTGTTCATGCTGGATTCGTTGAACGTGCTCTAGCGGTCGCCGCCCCGCGGCGAGT

2101 gcaaggaggtaggtgaggccgtggccaaacgcttccacctaccaggcatccgccagggct 2160
   CGTTCCTCCATCCACTCCGGCACCGGTTTGCGAAGGTGGATGGTCCGTAGGCGGTCCCGA

2161 acggcctgacagaaacaaccagcgccattctgatcacccccgaaggggacgacaagcctg 2220
   TGCCGGACTGTCTTTGTTGGTCGCGGTAAGACTAGTGGGGGCTTCCCCTGCTGTTCGGAC

2221 gcgcagtaggcaaggtggtgcccttcttcgaggctaaggtggtggacttggacaccggta 2280
   CGCGTCATCCGTTCCACCACGGGAAGAAGCTCCGATTCCACCACCTGAACCTGTGGCCAT

2281 agacactgggtgtgaaccagcgcggcgagctgtgcgtccgtggccccatgatcatgagcg 2340
   TCTGTGACCCACACTTGGTCGCGCCGCTCGACACGCAGGCACCGGGGTACTAGTACTCGC

2341 gctacgttaacaaccccgaggctacaaacgctctcatcgacaaggacggctggctgcaca 2400
   CGATGCAATTGTTGGGGCTCCGATGTTTGCGAGAGTAGCTGTTCCTGCCGACCGACGTGT

2401 gcggcgacatcgcctactgggacgaggacgagcacttcttcatcgtggaccggctgaaga 2460
   CGCCGCTGTAGCGGATGACCCTGCTCCTGCTCGTGAAGAAGTAGCACCTGGCCGACTTCT

2461 gcctgatcaaatacaagggctaccaggtagccccagccgaactggagagcatcctgctgc 2520
   CGGACTAGTTTATGTTCCCGATGGTCCATCGGGGTCGGCTTGACCTCTCGTAGGACGACG

2521 aacaccccaacatcttcgacgccggggtcgccggcctgcccgacgacgatgccggcgagc 2580
   TTGTGGGGTTGTAGAAGCTGCGGCCCCAGCGGCCGGACGGGCTGCTGCTACGGCCGCTCG

2581 tgcccgccgcagtcgtcgtgctggaacacggtaaaaccatgaccgagaaggagatcgtgg 2640
   ACGGGCGGCGTCAGCAGCACGACCTTGTGCCATTTTGGTACTGGCTCTTCCTCTAGCACC

2641 actatgtggccagccaggttacaaccgccaagaagctgcgcggtggtgttgtgttcgtgg 2700
   TGATACACCGGTCGGTCCAATGTTGGCGGTTCTTCGACGCGCCACCACAACACAAGCACC

2701 acgaggtgcctaaaggactgaccggcaagttggacgcccgcaagatccgcgagattctca 2760
   TGCTCCACGGATTTCCTGACTGGCCGTTCAACCTGCGGGCGTTCTAGGCGCTCTAAGAGT

                     XhoI 
                     |
2761 ttaaggccaagaagggcggcaagatcgccgtgtaactcgagtacccatacgacgtcccag 2820
   AATTCCGGTTCTTCCCGCCGTTCTAGCGGCACATTGAGCTCATGGGTATGCTGCAGGGTC

2821 actacgctacgcgtcttaaggcgatcgcagacatgataagatacattgatgagtttggac 2880
   TGATGCGATGCGCAGAATTCCGCTAGCGTCTGTACTATTCTATGTAACTACTCAAACCTG

2881 aaaccacaactagaatgcagtgaaaaaaatgctttatttgtgaaatttgtgatgctattg 2940
   TTTGGTGTTGATCTTACGTCACTTTTTTTACGAAATAAACACTTTAAACACTACGATAAC

2941 ctttatttgtaaccattataagctgcaataaacaagttaataacaacaattccattcatt 3000
   GAAATAAACATTGGTAATATTCGACGTTATTTGTTCAATTATTGTTGTTAAGGTAAGTAA

3001 ttatgtttcaggttcagggggagatgtgggaggttttttaaagcaagtaaaacctctaca 3060
   AATACAAAGTCCAAGTCCCCCTCTACACCCTCCAAAAAATTTCGTTCATTTTGGAGATGT

3061 aatgtggtagtcgaaattcccgataaggatcttcctagagcatggctacgtagataagta 3120
   TTACACCATCAGCTTTAAGGGCTATTCCTAGAAGGATCTCGTACCGATGCATCTATTCAT

3121 gcatggcgggttaatcattaactacaaggaacccctagtgatggagttggccactccctc 3180
   CGTACCGCCCAATTAGTAATTGATGTTCCTTGGGGATCACTACCTCAACCGGTGAGGGAG

3181 tctgcgcgctcgctcgctcactgaggccgggcgaccaaaggtcgcccgacgcccgggctt 3240
   AGACGCGCGAGCGAGCGAGTGACTCCGGCCCGCTGGTTTCCAGCGGGCTGCGGGCCCGAA

                      BamHI 
                      |
3241 tgcccgggcggcctcagtgagcgagcgagcgcgcagggatcccggtgtgaaataccgcac 3300
   ACGGGCCCGCCGGAGTCACTCGCTCGCTCGCGCGTCCCTAGGGCCACACTTTATGGCGTG

3301 agatgcgtaaggagaaaataccgcatcaggcgctcttccgcttcctcgctcactgactcg 3360
   TCTACGCATTCCTCTTTTATGGCGTAGTCCGCGAGAAGGCGAAGGAGCGAGTGACTGAGC

3361 ctgcgctcggtcgttcggctgcggcgagcggtatcagctcactcaaaggcggtaatacgg 3420
   GACGCGAGCCAGCAAGCCGACGCCGCTCGCCATAGTCGAGTGAGTTTCCGCCATTATGCC

3421 ttatccacagaatcaggggataacgcaggaaagaacatgtgagcaaaaggccagcaaaag 3480
   AATAGGTGTCTTAGTCCCCTATTGCGTCCTTTCTTGTACACTCGTTTTCCGGTCGTTTTC

             pBR322 origin(3501,4120)<<< 
             |
3481 gccaggaaccgtaaaaaggccgcgttgctggcgtttttccataggctccgcccccctgac 3540
   CGGTCCTTGGCATTTTTCCGGCGCAACGACCGCAAAAAGGTATCCGAGGCGGGGGGACTG

3541 gagcatcacaaaaatcgacgctcaagtcagaggtggcgaaacccgacaggactataaaga 3600
   CTCGTAGTGTTTTTAGCTGCGAGTTCAGTCTCCACCGCTTTGGGCTGTCCTGATATTTCT

3601 taccaggcgtttccccctggaagctccctcgtgcgctctcctgttccgaccctgccgctt 3660
   ATGGTCCGCAAAGGGGGACCTTCGAGGGAGCACGCGAGAGGACAAGGCTGGGACGGCGAA

3661 accggatacctgtccgcctttctcccttcgggaagcgtggcgctttctcatagctcacgc 3720
   TGGCCTATGGACAGGCGGAAAGAGGGAAGCCCTTCGCACCGCGAAAGAGTATCGAGTGCG

3721 tgtaggtatctcagttcggtgtaggtcgttcgctccaagctgggctgtgtgcacgaaccc 3780
   ACATCCATAGAGTCAAGCCACATCCAGCAAGCGAGGTTCGACCCGACACACGTGCTTGGG

3781 cccgttcagcccgaccgctgcgccttatccggtaactatcgtcttgagtccaacccggta 3840
   GGGCAAGTCGGGCTGGCGACGCGGAATAGGCCATTGATAGCAGAACTCAGGTTGGGCCAT

3841 agacacgacttatcgccactggcagcagccactggtaacaggattagcagagcgaggtat 3900
   TCTGTGCTGAATAGCGGTGACCGTCGTCGGTGACCATTGTCCTAATCGTCTCGCTCCATA

3901 gtaggcggtgctacagagttcttgaagtggtggcctaactacggctacactagaaggaca 3960
   CATCCGCCACGATGTCTCAAGAACTTCACCACCGGATTGATGCCGATGTGATCTTCCTGT

3961 gtatttggtatctgcgctctgctgaagccagttaccttcggaaaaagagttggtagctct 4020
   CATAAACCATAGACGCGAGACGACTTCGGTCAATGGAAGCCTTTTTCTCAACCATCGAGA

4021 tgatccggcaaacaaaccaccgctggtagcggtggtttttttgtttgcaagcagcagatt 4080
   ACTAGGCCGTTTGTTTGGTGGCGACCATCGCCACCAAAAAAACAAACGTTCGTCGTCTAA

4081 acgcgcagaaaaaaaggatctcaagaagatcctttgatcttttctacggggtctgacgct 4140
   TGCGCGTCTTTTTTTCCTAGAGTTCTTCTAGGAAACTAGAAAAGATGCCCCAGACTGCGA

4141 cagtggaacgaaaactcacgttaagggattttggtcatgagattatcaaaaaggatcttc 4200
   GTCACCTTGCTTTTGAGTGCAATTCCCTAAAACCAGTACTCTAATAGTTTTTCCTAGAAG

4201 acctagatccttttaaattaaaaatgaagttttaaatcaatctaaagtatatatgagtaa 4260
   TGGATCTAGGAAAATTTAATTTTTACTTCAAAATTTAGTTAGATTTCATATATACTCATT

4261 acttggtctgacagttaccaatgcttaatcagtgaggcacctatctcagcgatctgtcta 4320
   TGAACCAGACTGTCAATGGTTACGAATTAGTCACTCCGTGGATAGAGTCGCTAGACAGAT

4321 tttcgttcatccatagttgcctgactccccgtcgtgtagataactacgatacgggagggc 4380
   AAAGCAAGTAGGTATCAACGGACTGAGGGGCAGCACATCTATTGATGCTATGCCCTCCCG

4381 ttaccatctggccccagtgctgcaatgataccgcgagacccacgctcaccggctccagat 4440
   AATGGTAGACCGGGGTCACGACGTTACTATGGCGCTCTGGGTGCGAGTGGCCGAGGTCTA

4441 ttatcagcaataaaccagccagccggaagggccgagcgcagaagtggtcctgcaacttta 4500
   AATAGTCGTTATTTGGTCGGTCGGCCTTCCCGGCTCGCGTCTTCACCAGGACGTTGAAAT

4501 tccgcctccatccagtctattaattgttgccgggaagctagagtaagtagttcgccagtt 4560
   AGGCGGAGGTAGGTCAGATAATTAACAACGGCCCTTCGATCTCATTCATCAAGCGGTCAA

4561 aatagtttgcgcaacgttgttgaaaaaggatcttcacctagatccttttcacgtagaaag 4620
   TTATCAAACGCGTTGCAACAACTTTTTCCTAGAAGTGGATCTAGGAAAAGTGCATCTTTC

4621 ccagtccgcagaaacggtgctgaccccggatgaatgtcagctactgggctatctggacaa 4680
   GGTCAGGCGTCTTTGCCACGACTGGGGCCTACTTACAGTCGATGACCCGATAGACCTGTT

4681 gggaaaacgcaagcgcaaagagaaagcaggtagcttgcagtgggcttacatggcgatagc 4740
   CCCTTTTGCGTTCGCGTTTCTCTTTCGTCCATCGAACGTCACCCGAATGTACCGCTATCG

                   NEOKAN prom(4773,4822)>>> 
                   |
4741 tagactgggcggttttatggacagcaagcgaaccggaattgccagctggggcgccctctg 4800
   ATCTGACCCGCCAAAATACCTGTCGTTCGCTTGGCCTTAACGGTCGACCCCGCGGGAGAC

4801 gtaaggttgggaagccctgcaaagtaaactggatggctttctcgccgccaaggatctgat 4860
   CATTCCAACCCTTCGGGACGTTTCATTTGACCTACCGAAAGAGCGGCGGTTCCTAGACTA

                              NTP_II marker(4914,5702)>>> 
                              |
                            ORF_2 rf(3)(4911,5705)>>> 
                            | |
4861 ggcgcaggggatcaagctctgatcaagagacaggatgaggatcgtttcgcatgattgaac 4920
   CCGCGTCCCCTAGTTCGAGACTAGTTCTCTGTCCTACTCCTAGCAAAGCGTACTAACTTG

4921 aagatggattgcacgcaggttctccggccgcttgggtggagaggctattcggctatgact 4980
   TTCTACCTAACGTGCGTCCAAGAGGCCGGCGAACCCACCTCTCCGATAAGCCGATACTGA

4981 gggcacaacagacaatcggctgctctgatgccgccgtgttccggctgtcagcgcaggggc 5040
   CCCGTGTTGTCTGTTAGCCGACGAGACTACGGCGGCACAAGGCCGACAGTCGCGTCCCCG

5041 gcccggttctttttgtcaagaccgacctgtccggtgccctgaatgaactgcaagacgagg 5100
   CGGGCCAAGAAAAACAGTTCTGGCTGGACAGGCCACGGGACTTACTTGACGTTCTGCTCC

5101 cagcgcggctatcgtggctggccacgacgggcgttccttgcgcagctgtgctcgacgttg 5160
   GTCGCGCCGATAGCACCGACCGGTGCTGCCCGCAAGGAACGCGTCGACACGAGCTGCAAC

5161 tcactgaagcgggaagggactggctgctattgggcgaagtgccggggcaggatctcctgt 5220
   AGTGACTTCGCCCTTCCCTGACCGACGATAACCCGCTTCACGGCCCCGTCCTAGAGGACA

5221 catctcaccttgctcctgccgagaaagtatccatcatggctgatgcaatgcggcggctgc 5280
   GTAGAGTGGAACGAGGACGGCTCTTTCATAGGTAGTACCGACTACGTTACGCCGCCGACG

5281 atacgcttgatccggctacctgcccattcgaccaccaagcgaaacatcgcatcgagcgag 5340
   TATGCGAACTAGGCCGATGGACGGGTAAGCTGGTGGTTCGCTTTGTAGCGTAGCTCGCTC

5341 cacgtactcggatggaagccggtcttgtcgatcaggatgatctggacgaagagcatcagg 5400
   GTGCATGAGCCTACCTTCGGCCAGAACAGCTAGTCCTACTAGACCTGCTTCTCGTAGTCC

                         SphI 
                         |
5401 ggctcgcgccagccgaactgttcgccaggctcaaggcgagcatgcccgacggcgaggatc 5460
   CCGAGCGCGGTCGGCTTGACAAGCGGTCCGAGTTCCGCTCGTACGGGCTGCCGCTCCTAG

         NcoI 
         |
5461 tcgtcgtgacccatggcgatgcctgcttgccgaatatcatggtggaaaatggccgctttt 5520
   AGCAGCACTGGGTACCGCTACGGACGAACGGCTTATAGTACCACCTTTTACCGGCGAAAA

5521 ctggattcatcgactgtggccggctgggtgtggcggaccgctatcaggacatagcgttgg 5580
   GACCTAAGTAGCTGACACCGGCCGACCCACACCGCCTGGCGATAGTCCTGTATCGCAACC

5581 ctacccgtgatattgctgaagagcttggcggcgaatgggctgaccgcttcctcgtgcttt 5640
   GATGGGCACTATAACGACTTCTCGAACCGCCGCTTACCCGACTGGCGAAGGAGCACGAAA

5641 acggtatcgccgctcccgattcgcagcgcatcgccttctatcgccttcttgacgagttct 5700
   TGCCATAGCGGCGAGGGCTAAGCGTCGCGTAGCGGAAGATAGCGGAAGAACTGCTCAAGA

5701 tctgaattttgttaaaatttttgttaaatcagctcattttttaaccaataggccgaaatc 5760
   AGACTTAAAACAATTTTAAAAACAATTTAGTCGAGTAAAAAATTGGTTATCCGGCTTTAG

                            f1 origin(5810,6115)<<< 
                            |
5761 ggcaacatcccttataaatcaaaagaatagaccgcgatagggttgagtgttgttccagtt 5820
   CCGTTGTAGGGAATATTTAGTTTTCTTATCTGGCGCTATCCCAACTCACAACAAGGTCAA

5821 tggaacaagagtccactattaaagaacgtggactccaacgtcaaagggcgaaaaaccgtc 5880
   ACCTTGTTCTCAGGTGATAATTTCTTGCACCTGAGGTTGCAGTTTCCCGCTTTTTGGCAG

5881 tatcagggcgatggcccactacgtgaaccatcacccaaatcaagttttttgcggtcgagg 5940
   ATAGTCCCGCTACCGGGTGATGCACTTGGTAGTGGGTTTAGTTCAAAAAACGCCAGCTCC

5941 tgccgtaaagctctaaatcggaaccctaaagggagcccccgatttagagcttgacgggga 6000
   ACGGCATTTCGAGATTTAGCCTTGGGATTTCCCTCGGGGGCTAAATCTCGAACTGCCCCT

6001 aagccggcgaacgtggcgagaaaggaagggaagaaagcgaaaggagcgggcgctagggcg 6060
   TTCGGCCGCTTGCACCGCTCTTTCCTTCCCTTCTTTCGCTTTCCTCGCCCGCGATCCCGC

6061 ctggcaagtgtagcggtcacgctgcgcgtaaccaccacacccgcgcgcttaatgcgccgc 6120
   GACCGTTCACATCGCCAGTGCGACGCGCATTGGTGGTGTGGGCGCGCGAATTACGCGGCG

6121 tacagggcgcgtccattcgccattcaggatcgaattaattcttaattaacatcatcaata 6180
   ATGTCCCGCGCAGGTAAGCGGTAAGTCCTAGCTTAATTAAGAATTAATTGTAGTAGTTAT

6181 atatacctt 6189
   TATATGGAA