pAAV-PGK-saCas9-U6-sgRNAsa-hGH-amp

Vector Name pAAV-PGK-saCas9-U6-sgRNAsa-hGH-amp
VectorType AAV Plasmid
Antibiotic Information Ampicillin
Sequencing Primers PGK Forward: AAT TCT ACC GGG TAG GGG AGG CGC T
Additional Information No Additional Information
***Note: Features may not be to scale, please refer to sequence or text map for detailed information.
***Note: The vector sequence shown below is representative of the parental vector only and does not include the gene of interest. The sequence of the gene can be found through the accession number link on the product page. The restriction sites within the cloning region may differ from the provided sequence.
1 cctgcaggca gctgcgcgct cgctcgctca ctgaggccgc ccgggcgtcg ggcgaccttt
61 ggtcgcccgg cctcagtgag cgagcgagcg cgcagagagg gagtggccaa ctccatcact
121 aggggttcct gcggccgccc taggaaaaaa atctcgccaa caagttgacg agataaacac
181 ggcattttgc cttgttttag tagattctgt ttccagagta ctaaaacggg tcttcccatg
241 ggaagacggc gtcctttcca caagatatat aaagccaaga aatcgaaata ctttcaagtt
301 acggtaagca tatgatagtc cattttaaaa cataatttta aaactgcaaa ctacccaaga
361 aattattact ttctacgtca cgtattttgt actaatatct ttgtgtttac agtcaaatta
421 attccaatta tctctctaac agccttgtat cgtatatgca aatatgaagg aatcatggga
481 aataggccct caccggtagg cgccaaccgg ctccgttctt tggtggcccc ttcgcgccac
541 cttctactcc tcccctagtc aggaagttcc cccccgcccc gcagctcgcg tcgtgcagga
601 cgtgacaaat ggaagtagca cgtctcacta gtctcgtgca gatggacagc accgctgagc
661 aatggaagcg ggtaggcctt tggggcagcg gccaatagca gctttgctcc ttcgctttct
721 gggctcagag gctgggaagg ggtgggtccg ggggcgggct caggggcggg ctcaggggcg
781 gggcgggcgc ccgaaggtcc tccggaggcc cggcattctg cacgcttcaa aagcgcacgt
841 ctgccgcgct gttctcctct tcctcatctc cgggcctttc gacgaattcg ccaccatggc
901 cccaaagaag aagcggaagg tcggtatcca cggagtccca gcagccaagc ggaactacat
961 cctgggcctg gacatcggca tcaccagcgt gggctacggc atcatcgact acgagacacg
1021 ggacgtgatc gatgccggcg tgcggctgtt caaagaggcc aacgtggaaa acaacgaggg
1081 caggcggagc aagagaggcg ccagaaggct gaagcggcgg aggcggcata gaatccagag
1141 agtgaagaag ctgctgttcg actacaacct gctgaccgac cacagcgagc tgagcggcat
1201 caacccctac gaggccagag tgaagggcct gagccagaag ctgagcgagg aagagttctc
1261 tgccgccctg ctgcacctgg ccaagagaag aggcgtgcac aacgtgaacg aggtggaaga
1321 ggacaccggc aacgagctgt ccaccaaaga gcagatcagc cggaacagca aggccctgga
1381 agagaaatac gtggccgaac tgcagctgga acggctgaag aaagacggcg aagtgcgggg
1441 cagcatcaac agattcaaga ccagcgacta cgtgaaagaa gccaaacagc tgctgaaggt
1501 gcagaaggcc taccaccagc tggaccagag cttcatcgac acctacatcg acctgctgga
1561 aacccggcgg acctactatg agggacctgg cgagggcagc cccttcggct ggaaggacat
1621 caaagaatgg tacgagatgc tgatgggcca ctgcacctac ttccccgagg aactgcggag
1681 cgtgaagtac gcctacaacg ccgacctgta caacgccctg aacgacctga acaatctcgt
1741 gatcaccagg gacgagaacg agaagctgga atattacgag aagttccaga tcatcgagaa
1801 cgtgttcaag cagaagaaga agcccaccct gaagcagatc gccaaagaaa tcctcgtgaa
1861 cgaagaggat attaagggct acagagtgac cagcaccggc aagcccgagt tcaccaacct
1921 gaaggtgtac cacgacatca aggacattac cgcccggaaa gagattattg agaacgccga
1981 gctgctggat cagattgcca agatcctgac catctaccag agcagcgagg acatccagga
2041 agaactgacc aatctgaact ccgagctgac ccaggaagag atcgagcaga tctctaatct
2101 gaagggctat accggcaccc acaacctgag cctgaaggcc atcaacctga tcctggacga
2161 gctgtggcac accaacgaca accagatcgc tatcttcaac cggctgaagc tggtgcccaa
2221 gaaggtggac ctgtcccagc agaaagagat ccccaccacc ctggtggacg acttcatcct
2281 gagccccgtc gtgaagagaa gcttcatcca gagcatcaaa gtgatcaacg ccatcatcaa
2341 gaagtacggc ctgcccaacg acatcattat cgagctggcc cgcgagaaga actccaagga
2401 cgcccagaaa atgatcaacg agatgcagaa gcggaaccgg cagaccaacg agcggatcga
2461 ggaaatcatc cggaccaccg gcaaagagaa cgccaagtac ctgatcgaga agatcaagct
2521 gcacgacatg caggaaggca agtgcctgta cagcctggaa gccatccctc tggaagatct
2581 gctgaacaac cccttcaact atgaggtgga ccacatcatc cccagaagcg tgtccttcga
2641 caacagcttc aacaacaagg tgctcgtgaa gcaggaagaa aacagcaaga agggcaaccg
2701 gaccccattc cagtacctga gcagcagcga cagcaagatc agctacgaaa ccttcaagaa
2761 gcacatcctg aatctggcca agggcaaggg cagaatcagc aagaccaaga aagagtatct
2821 gctggaagaa cgggacatca acaggttctc cgtgcagaaa gacttcatca accggaacct
2881 ggtggatacc agatacgcca ccagaggcct gatgaacctg ctgcggagct acttcagagt
2941 gaacaacctg gacgtgaaag tgaagtccat caatggcggc ttcaccagct ttctgcggcg
3001 gaagtggaag tttaagaaag agcggaacaa ggggtacaag caccacgccg aggacgccct
3061 gatcattgcc aacgccgatt tcatcttcaa agagtggaag aaactggaca aggccaaaaa
3121 agtgatggaa aaccagatgt tcgaggaaaa gcaggccgag agcatgcccg agatcgaaac
3181 cgagcaggag tacaaagaga tcttcatcac cccccaccag atcaagcaca ttaaggactt
3241 caaggactac aagtacagcc accgggtgga caagaagcct aatagagagc tgattaacga
3301 caccctgtac tccacccgga aggacgacaa gggcaacacc ctgatcgtga acaatctgaa
3361 cggcctgtac gacaaggaca atgacaagct gaaaaagctg atcaacaaga gccccgaaaa
3421 gctgctgatg taccaccacg acccccagac ctaccagaaa ctgaagctga ttatggaaca
3481 gtacggcgac gagaagaatc ccctgtacaa gtactacgag gaaaccggga actacctgac
3541 caagtactcc aaaaaggaca acggccccgt gatcaagaag attaagtatt acggcaacaa
3601 actgaacgcc catctggaca tcaccgacga ctaccccaac agcagaaaca aggtcgtgaa
3661 gctgtccctg aagccctaca gattcgacgt gtacctggac aatggcgtgt acaagttcgt
3721 gaccgtgaag aatctggatg tgatcaaaaa agaaaactac tacgaagtga atagcaagtg
3781 ctatgaggaa gctaagaagc tgaagaagat cagcaaccag gccgagttta tcgcctcctt
3841 ctacaacaac gatctgatca agatcaacgg cgagctgtat agagtgatcg gcgtgaacaa
3901 cgacctgctg aaccggatcg aagtgaacat gatcgacatc acctaccgcg agtacctgga
3961 aaacatgaac gacaagaggc cccccaggat cattaagaca atcgcctcca agacccagag
4021 cattaagaag tacagcacag acattctggg caacctgtat gaagtgaaat ctaagaagca
4081 ccctcagatc atcaaaaagg gcaaaaggcc ggcggccacg aaaaaggccg gccaggcaaa
4141 aaagaaaaag ggatcctgac tcgagccaat cttaaggggt ggcatccctg tgacccctcc
4201 ccagtgcctc tcctggccct ggaagttgcc actccagtgc ccaccagcct tgtcctaata
4261 aaattaagtt gcatcatttt gtctgactag gtgtccttct ataatattat ggggtggagg
4321 ggggtggtat ggagcaaggg gcaagttggg aagagaacct gtagggcctg cggggtctat
4381 tgggaaccaa gctggagtgc agtggcacaa tcttggctca ctgcaatctc cgcctcctgg
4441 gttcaagcga ttctcctgcc tcagcctccc gagttgttgg gattccaggc atgcatgacc
4501 aggctcagct aatttttgtt tttttggtag agacggggtt tcaccatatt ggccaggctg
4561 gtctccaact cctaatctca ggtgatctac ccaccttggc ctcccaaatt gctgggatta
4621 caggcgtgaa ccactgctcc cttccctgtc cttcacgtgc ggaccgagcg gccgcaggaa
4681 cccctagtga tggagttggc cactccctct ctgcgcgctc gctcgctcac tgaggccggg
4741 cgaccaaagg tcgcccgacg cccgggcttt gcccgggcgg cctcagtgag cgagcgagcg
4801 cgcagctgcc tgcaggggcg cctgatgcgg tattttctcc ttacgcatct gtgcggtatt
4861 tcacaccgca tacgtcaaag caaccatagt acgcgccctg tagcggcgca ttaagcgcgg
4921 cgggtgtggt ggttacgcgc agcgtgaccg ctacacttgc cagcgcctta gcgcccgctc
4981 ctttcgcttt cttcccttcc tttctcgcca cgttcgccgg ctttccccgt caagctctaa
5041 atcgggggct ccctttaggg ttccgattta gtgctttacg gcacctcgac cccaaaaaac
5101 ttgatttggg tgatggttca cgtagtgggc catcgccctg atagacggtt tttcgccctt
5161 tgacgttgga gtccacgttc tttaatagtg gactcttgtt ccaaactgga acaacactca
5221 actctatctc gggctattct tttgatttat aagggatttt gccgatttcg gtctattggt
5281 taaaaaatga gctgatttaa caaaaattta acgcgaattt taacaaaata ttaacgttta
5341 caattttatg gtgcactctc agtacaatct gctctgatgc cgcatagtta agccagcccc
5401 gacacccgcc aacacccgct gacgcgccct gacgggcttg tctgctcccg gcatccgctt
5461 acagacaagc tgtgaccgtc tccgggagct gcatgtgtca gaggttttca ccgtcatcac
5521 cgaaacgcgc gagccgggag ctgcatgtgt cagaggtttt caccgtcatc accgaaacgc
5581 gcgagacgaa agggcctcgt gatacgccta tttttatagg ttaatgtcat gataataatg
5641 gtttcttaga cgtcaggtgg cacttttcgg ggaaatgtgc gcggaacccc tatttgttta
5701 tttttctaaa tacattcaaa tatgtatccg ctcatgagac aataaccctg ataaatgctt
5761 caataatatt gaaaaaggaa gagtatgagt attcaacatt tccgtgtcgc ccttattccc
5821 ttttttgcgg cattttgcct tcctgttttt gctcacccag aaacgctggt gaaagtaaaa
5881 gatgctgaag atcagttggg tgcacgagtg ggttacatcg aactggatct caacagcggt
5941 aagatccttg agagttttcg ccccgaagaa cgttttccaa tgatgagcac ttttaaagtt
6001 ctgctatgtg gcgcggtatt atcccgtatt gacgccgggc aagagcaact cggtcgccgc
6061 atacactatt ctcagaatga cttggttgag tactcaccag tcacagaaaa gcatcttacg
6121 gatggcatga cagtaagaga attatgcagt gctgccataa ccatgagtga taacactgcg
6181 gccaacttac ttctgacaac gatcggagga ccgaaggagc taaccgcttt tttgcacaac
6241 atgggggatc atgtaactcg ccttgatcgt tgggaaccgg agctgaatga agccatacca
6301 aacgacgagc gtgacaccac gatgcctgta gcaatggcaa caacgttgcg caaactatta
6361 actggcgaac tacttactct agcttcccgg caacaattaa tagactggat ggaggcggat
6421 aaagttgcag gaccacttct gcgctcggcc cttccggctg gctggtttat tgctgataaa
6481 tctggagccg gtgagcgtgg gtctcgcggt atcattgcag cactggggcc agatggtaag
6541 ccctcccgta tcgtagttat ctacacgacg gggagtcagg caactatgga tgaacgaaat
6601 agacagatcg ctgagatagg tgcctcactg attaagcatt ggtaactgtc agaccaagtt
6661 tactcatata tactttagat tgatttaaaa cttcattttt aatttaaaag gatctaggtg
6721 aagatccttt ttgataatct catgaccaaa atcccttaac gtgagttttc gttccactga
6781 gcgtcagacc ccgtagaaaa gatcaaagga tcttcttgag atcctttttt tctgcgcgta
6841 atctgctgct tgcaaacaaa aaaaccaccg ctaccagcgg tggtttgttt gccggatcaa
6901 gagctaccaa ctctttttcc gaaggtaact ggcttcagca gagcgcagat accaaatact
6961 gttcttctag tgtagccgta gttaggccac cacttcaaga actctgtagc accgcctaca
7021 tacctcgctc tgctaatcct gttaccagtg gctgctgcca gtggcgataa gtcgtgtctt
7081 accgggttgg actcaagacg atagttaccg gataaggcgc agcggtcggg ctgaacgggg
7141 ggttcgtgca cacagcccag cttggagcga acgacctaca ccgaactgag atacctacag
7201 cgtgagctat gagaaagcgc cacgcttccc gaagggagaa aggcggacag gtatccggta
7261 agcggcaggg tcggaacagg agagcgcacg agggagcttc cagggggaaa cgcctggtat
7321 ctttatagtc ctgtcgggtt tcgccacctc tgacttgagc gtcgattttt gtgatgctcg
7381 tcaggggggc ggagcctatg gaaaaacgcc agcaacgcgg cctttttacg gttcctggcc
7441 ttttgctggc cttttgctca catgt