pLenti SV40

Vector Name pLenti SV40
VectorType Lentiviral Vector
Antibiotic Information No selection marker needed for cell immortalization. Primary cells that are not successfully immortalized will die after several passage rounds.
Sequencing Primers N/A
Additional Information N/A
***Note: Features may not be to scale, please refer to sequence or text map for detailed information.
***Note: The vector sequence shown below is representative of the parental vector only and does not include the gene of interest. The sequence of the gene can be found through the accession number link on the product page. The restriction sites within the cloning region may differ from the provided sequence.
LOCUS    seq_16440       11285 bp                  
ORIGIN   
    1 TTTTGGATTG AAGCCAATAT GATAATGAGG GGGTGGAGTT TGTGACGTGG CGCGGGGCGT
    61 GGGAACGGGG CGGGTGACGT AGTAGTGTGG CGGAAGTGTG ATGTTGCAAG TGTGGCGGAA
   121 CACATGTAAG CGACGGATGT GGCAAAAGTG ACGTTTTTGG TGTGCGCCGG TGTACACAGG
   181 AAGTGACAAT TTTCGCGCGG TTTTAGGCGG ATGTTGTAGT AAATTTGGGC GTAACCGAGT
   241 AAGATTTGGC CATTTTCGCG GGAAAACTGA ATAAGAGGAA GTGAAATCTG AATAATTTTG
   301 TGTTACTCAT AGCGCGTAAT ACGGCAGACC TCAGCGCTAG ATTATTGAAG CATTTATCAG
   361 GGTTATTGTC TCATGAGCGG ATACATATTT GAATGTATTT AGAAAAATAA ACAAATAGGG
   421 GTTCCGCGCA CATTTCCCCG AAAAGTGCCA CCTGACGTTA ACTATAACGG TCCTAAGGTA
   481 GCGAAAATGT AGTCTTATGC AATACTCTTG TAGTCTTGCA ACATGGTAAC GATGAGTTAG
   541 CAACATGCCT TACAAGGAGA GAAAAAGCAC CGTGCATGCC GATTGGTGGA AGTAAGGTGG
   601 TACGATCGTG CCTTATTAGG AAGGCAACAG ACGGGTCTGA CATGGATTGG ACGAACCACT
   661 GAATTGCCGC ATTGCAGAGA TATTGTATTT AAGTGCCTAG CTCGATACAT AAACGGGTCT
   721 CTCTGGTTAG ACCAGATCTG AGCCTGGGAG CTCTCTGGCT AACTAGGGAA CCCACTGCTT
   781 AAGCCTCAAT AAAGCTTGCC TTGAGTGCTT CAAGTAGTGT GTGCCCGTCT GTTGTGTGAC
   841 TCTGGTAACT AGAGATCCCT CAGACCCTTT TAGTCAGTGT GGAAAATCTC TAGCAGTGGC
   901 GCCCGAACAG GGACTTGAAA GCGAAAGGGA AACCAGAGGA GCTCTCTCGA CGCAGGACTC
   961 GGCTTGCTGA AGCGCGCACG GCAAGAGGCG AGGGGCGGCG ACTGGTGAGT ACGCCAAAAA
   1021 TTTTGACTAG CGGAGGCTAG AAGGAGAGAG ATGGGTGCGA GAGCGTCAGT ATTAAGCGGG
   1081 GGAGAATTAG ATCGCGATGG GAAAAAATTC GGTTAAGGCC AGGGGGAAAG AAAAAATATA
   1141 AATTAAAACA TATAGTATGG GCAAGCAGGG AGCTAGAACG ATTCGCAGTT AATCCTGGCC
   1201 TGTTAGAAAC ATCAGAAGGC TGTAGACAAA TACTGGGACA GCTACAACCA TCCCTTCAGA
   1261 CAGGATCAGA AGAACTTAGA TCATTATATA ATACAGTAGC AACCCTCTAT TGTGTGCATC
   1321 AAAGGATAGA GATAAAAGAC ACCAAGGAAG CTTTAGACAA GATAGAGGAA GAGCAAAACA
   1381 AAAGTAAGAC CACCGCACAG CAAGCCCGCT GATCTTCAGA CCTGGAGGAG GAGATATGAG
   1441 GGACATTGGA GAAGTGAATT ATATAAATAT AAAGTAGTAA AAATTGAACC ATTAGGAGTA
   1501 GCACCCACCA AGGCAAAGAG AAGAGTGGTG CAGAGAGAAA AAAGAGCAGT GGGAATAGGA
   1561 GCTTTGTTCC TTGGGTTCTT GGGAGCAGCA GGAAGCACTA TGGGCGCAGC GTCAATGACG
   1621 CTGACGGTAC AGGCCAGACA ATTATTGTCT GGTATAGTGC AGCAGCAGAA CAATTTGCTG
   1681 AGGGCTATTG AGGCGCAACA GCATCTGTTG CAACTCACAG TCTGGGGCAT CAAGCAGCTC
   1741 CAGGCAAGAA TCCTGGCTGT GGAAAGATAC CTAAAGGATC AACAGCTCCT GGGGATTTGG
   1801 GGTTGCTCTG GAAAACTCAT TTGCACCACT GCTGTGCCTT GGAATGCTAG TTGGAGTAAT
   1861 AAATCTCTGG AACAGATTTG GAATCACACG ACCTGGATGG AGTGGGACAG AGAAATTAAC
   1921 AATTACACAA GCTTAATACA CTCCTTAATT GAAGAATCGC AAAACCAGCA AGAAAAGAAT
   1981 GAACAAGAAT TATTGGAATT AGATAAATGG GCAAGTTTGT GGAATTGGTT TAACATAACA
   2041 AATTGGCTGT GGTATATAAA ATTATTCATA ATGATAGTAG GAGGCTTGGT AGGTTTAAGA
   2101 ATAGTTTTTG CTGTACTTTC TATAGTGAAT AGAGTTAGGC AGGGATATTC ACCATTATCG
   2161 TTTCAGACCC ACCTCCCAAC CCCGAGGGGA CCCGACAGGC CCGAAGGAAT AGAAGAAGAA
   2221 GGTGGAGAGA GAGACAGAGA CAGATCCATT CGATTAGTGA ACGGATCTCG ACGGTATCGA
   2281 AAGCTTGGGA TTCGAATTTA AAAGAAAAGG GGGGATTGGG GGGTACAGTG CAGGGGAAAG
   2341 AATAGTAGAC ATAATAGCAA CAGACATACA AACTAAAGAA CTACAAAAAC AAATTACAAA
   2401 AATTCAAAAT TTTCGGGTTT TTCGAACCTA GCCCCGGGAT CGATCAATTG AGTACTTACG
   2461 TAGGTACCCC AGTGTGGTGG CCTGCAGGTG AATTCTAGCC ACACTGTAGC AAGGCAGTTG
   2521 TTCTTTGTCT GGAGAGTCAT CTGTAAACTG TTTTTCAGCT GCTAAGCTTT TACTTAAGCC
   2581 TTTTTGATGT TCATCAGGAT TGCCCATTTG AGGATTTAAA AAGCACTCCA CCTCAGTGAA
   2641 GCTGTCTACT CCAGTTTTAA CTCCTAGAAC TTCTATTCCT CCTTTTATGA CGAGCTTTGG
   2701 CACTTGCACT GGTTCCTTTG GTTTTTTGGG AGCTGCCCCT GGACAACTTC CTTTTCTTTT
   2761 TGTTGGGGCC ATCTTCATAA GCTTTTAGAG CAGAAGTAAC ACTTCCGTAC AGGCCTAGAA
   2821 GTAAAGGCAA CATCCACTGA GGAGCAGTTC TTTGATTTGC ACCACCAGGA GCCTCAAATT
   2881 TTTCAATAAA TTCACCTGAC TGCACATTAG GACTTTGGCT TTGAGCTTCC CACCTCTCAG
   2941 TTACTTGCTG AATACTGTCT GCTTCATCAA TATTATCATA GGTGTGCCCA AATGATATTT
   3001 GCAACCCTTC CCTGTTGGCT ACTTGTCTCA CCATTGTAGG CCTAATGGGA GACAAAGTAG
   3061 AGTAGTAATC TTGTAAAGAG TTATACCAAT TAACAGGAGC ATTAATTACT GTCCAAGTAG
   3121 TTTCCTCTAA AAACCTTGCC AAACTGTCCC TTAAATATCT TTGGGTTCTT CTTTCAAGCT
   3181 CCTGTGAGGT GAGCCTAGGA ATGTCATTTT GTATTACACG CCAAAAAGCT TGAGAAATGG
   3241 CATTAAAAAG TGTTGGACCC CAATGTCTGG GGTCAAGATA CTGAACACTG TGAACAAAGG
   3301 TTTGTACTCC AGGAAATAAA ATATCATAAT AATCATCTGG CCTATACAAA TCTACAGCCA
   3361 TTCCTGGTTG TTGATATAAA CCAACAGTAG AAACTTTGTG ATCCCAGTCA CTAAAAAATC
   3421 TATACCCCAC TTGAGCAACA GCGCTCACAC CAGTCACAGT TTGCAGTAAA GCTGCAAATC
   3481 CAGCTATAGC AGCAGGAGCC CCAGATATCA CAGCATAGGC CTGTGGAGTG AGGCCTATAG
   3541 CAGCAATTGC CTCAGAGGTT GTTAGGCCTT CAACAGTAGC AACAGATGCA AGTTGCACTT
   3601 CAATTGCAGC AGCGGCCTCT CCAGCAGCAA TTTCAGCTAC TGAAAATCCA GTAGCAGCAG
   3661 CAGCTTCAGA CACAGTAGCA ATTAGGTCCC CCAACAGTGT TAAAGCAGCA CCCATGGACC
   3721 TGAAATAAAA GACAAAAAGA CTAAACTTAC CAGTTAACTT TCTGGTTTTT CAGTTAACCT
   3781 TTCTGGTTTT TTGCGTTTCC CGTCAACAGT ATCTTCCCCT TCACAAAATT GCAGCAAAAG
   3841 CTCTAAAACA AACACAAAAA GGCGTTGAGC TGTTTTTTTA CTTTCAGTCC ATGACCTACG
   3901 AACCTTAACG GAGGCCTGGC GTGACAGCCG GCGCAGCACC ATGGCCTGAA ATAACCTCTG
   3961 AAAGAGGAAC TTGGTTAGGT ACCTTCTGAG GCGGAAAGAA CCAGCTGTGG AATGTGTGTC
   4021 AGTTAGGGTG TGGAAAGTCC CCAGGCTCCC CAGCAGGCAG AAGTATGCAA AGCATGCATC
   4081 TCAATTAGTC AGCAACCAGG TGTGGAAAGT CCCCAGGCTC CCCAGCAGGC AGAAGTATGC
   4141 AAAGCATGCA TCTCAATTAG TCAGCAACCA TAGTCCCGCC CCTAACTCCG CCCATCCCGC
   4201 CCCTAACTCC GCCCAGTTCC GCCCATTCTC CGCCCCATGG CTGACTAATT TTTTTTATTT
   4261 ATGCAGAGGC CGAGCCTCGA GGGGCCTCTG AGCTATTCCA GAAGTAGTGA GGAGGCTTTT
   4321 TTGGAGGCCT AGGCTTTTGC AAAAAGCTTT GCAAAGATGG ATAAAGTTTT AAACAGAGAG
   4381 GAATCTTTGC AGCTAATGGA CCTTCTAGGT CTTGAAAGGA GTGCCTGGGG GAATATTCCT
   4441 CTGATGAGAA AGGCATATTT AAAAAAATGC AAGGAGTTTC ATCCTGATAA AGGAGGAGAT
   4501 GAAGAAAAAA TGAAGAAAAT GAATACTCTG TACAAGAAAA TGGAAGATGG AGTAAAATAT
   4561 GCTCATCAAC CTGACTTTGG AGGCTTCTGG GATGCAACTG AGGTATTTGC TTCTTCCTTA
   4621 AATCCTGGTG TTGATGCAAT GTACTGCAAA CAATGGCCTG AGTGTGCAAA GAAAATGTCT
   4681 GCTAACTGCA TATGCTTGCT GTGCTTACTG AGGATGAAGC ATGAAAATAG AAAATTATAC
   4741 AGGAAAGATC CACTTGTGTG GGTTGATTGC TACTGCTTCG ATTGCTTTAG AATGTGGTTT
   4801 GGACTTGATC TTTGTGAAGG AACCTTACTT CTGTGGTGTG ACATAATTGG ACAAACTACC
   4861 TACAGAGATT TAAAGCTCTA AGGTAAATAT AAAATTTTTA AGTGTATAAT GTGTTAAACT
   4921 ACTGATTCTA ATTGTTTGTG TATTTTAGAT TCCAACCTAT GGAACTGATG AATGGGAGCA
   4981 GTGGTGGAAT GCCTTTAATG AGGAAAACCT GTTTTGCTCA GAAGAAATGC CATCTAGTGA
   5041 TGATGAGGCT ACTGCTGACT CTCAACATTC TACTCCTCCA AAAAAGAAGA GAAAGGTAGA
   5101 AGACCCCAAG GACTTTCCTT CAGAATTGCT AAGTTTTTTG AGTCATGCTG TGTTTAGTAA
   5161 TAGAACTCTT GCTTGCTTTG CTATTTACAC CACAAAGGAA AAAGCTGCAC TGCTATACAA
   5221 GAAAATTATG GAAAAATATT CTGTAACCTT TATAAGTAGG CATAACAGTT ATAATCATAA
   5281 CATACTGTTT TTTCTTACTC CACACAGGCA TAGAGTGTCT GCTATTAATA ACTATGCTCA
   5341 AAAATTGTGT ACCTTTAGCT TTTTAATTTG TAAAGGGGTT AATAAGGAAT ATTTGATGTA
   5401 TAGTGCCTTG ACTAGAGATC CATTTTCTGT TATTGAGGAA AGTTTGCCAG GTGGGTTAAA
   5461 GGAGCATGAT TTTAATCCAG AAGAAGCAGA GGAAACTAAA CAAGTGTCCT GGAAGCTTGT
   5521 AACAGAGTAT GCAATGGAAA CAAAATGTGA TGATGTGTTG TTATTGCTTG GGATGTACTT
   5581 GGAATTTCAG TACAGTTTTG AAATGTGTTT AAAATGTATT AAAAAAGAAC AGCCCAGCCA
   5641 CTATAAGTAC CATGAAAAGC ATTATGCAAA TGCTGCTATA TTTGCTGACA GCAAAAACCA
   5701 AAAAACCATA TGCCAACAGG CTGTTGATAC TGTTTTAGCT AAAAAGCGGG TTGATAGCCT
   5761 ACAATTAACT AGAGAACAAA TGTTAACAAA CAGATTTAAT GATCTTTTGG ATAGGATGGA
   5821 TATAATGTTT GGTTCTACAG GCTCTGCTGA CATAGAAGAA TGGATGGCTG GAGTTGCTTG
   5881 GCTACACTGT TTGTTGCCCA AAATGGATTC AGTGGTGTAT GACTTTTTAA AATGCATGGT
   5941 GTACAACATT CCTAAAAAAA GATACTGGCT GTTTAAAGGA CCAATTGATA GTGGTAAAAC
   6001 TACATTAGCA GCTGCTTTGC TTGAATTATG TGGGGGGAAA GCTTTAAATG TTAATTTGCC
   6061 CTTGGACAGG CTGAACTTTG AGCTAGGAGT AGCTATTGAC CAGTTTTTAG TAGTTTTTGA
   6121 GGATGTAAAG GGCACTGGAG GGGAGTCCAG AGATTTGCCT TCAGGTCAGG GAATTAATAA
   6181 CCTGGACAAT TTAAGGGATT ATTTGGATGG CAGTGTTAAG GTAAACTTAG AAAAGAAACA
   6241 CCTAAATAAA AGAACTCAAA TATTTCCCCC TGGAATAGTC ACCATGAATG AGTACAGTGT
   6301 GCCTAAAACA CTGCAGGCCA GATTTGTAAA ACAAATAGAT TTTAGGCCCA AAGATTATTT
   6361 AAAGCATTGC CTGGAACGCA GTGAGTTTTT GTTAGAAAAG AGAATAATTC AAAGTGGCAT
   6421 TGCTTTGCTT CTTATGTTAA TTTGGTACAG ACCTGTGGCT GAGTTTGCTC AAAGTATTCA
   6481 GAGCAGAATT GTGGAGTGGA AAGAGAGATT GGACAAAGAG TTTAGTTTGT CAGTGTATCA
   6541 AAAAATGAAG TTTAATGTGG CTATGGGAAT TGGAGTTTTA GATTGGCTAA GAAACAGTGA
   6601 TGATGATGAT GAAGACAGCC AGGAAAATGC TGATAAAAAT GAAGATGGTG GGGAGAAGAA
   6661 CATGGAAGAC TCAGGGCATG AAACAGGCAT TGATTCACAG TCCCAAGGCT CATTTCAGGC
   6721 CCCTCAGTCC TCACAGTCTG TTCATGATCA TAATCAGCCA TACCACATTT GTAGAGGTTT
   6781 TACTTGCTTT AAAAAACCTC CCACACCTCC CCCTGAACCT GAAACATAAA ATGAATGCAA
   6841 TTGTTGTTGT TAACTTGTTT ATTGCAGCTT ATAATGGTTA CAAATAAAGC AATAGCATCA
   6901 CAAATTTCAC AAATAAAGCA TTTTTTTCAC TGCATTCTAG TTGTGGTTTG TCCAAACTCA
   6961 TCAATGTATC TTATCATGTC TGGATCCCCA GGAAGCTCCT CTGTGTCCTC ATAAACCCTA
   7021 ACCTCCTCTA CTTGAGAGGA CATTCCAATC ATAGGCTGCC CATCCACCCT CTGTGTCCTC
   7081 CTGTTAATTA GGTCACTTAA CAAAAAGGAA ATTGGGTAGG GGTTTTTCAC AGACCGCTTT
   7141 CTAAGGGTAA TTTTAAAATA TCTGGGAAGT CCCTTCCACT GCTGTGTTCC AGAAGTGTTG
   7201 GTAAACAGCC CACAAATGTC AACAGCAGAA ACATACAAGC TGTCAGCTTT GCACAAGGGC
   7261 CCAACACCCT GCTCATCAAG AAGCACTGTG GTTGCTGTGT TAGTAATGTG CAAAACAGGA
   7321 GGCACATTTT CCCCACCTGT GTAGGTTCCA AAATATCTAG TGTTTTCATT TTTACTTGGA
   7381 TCAGGAACCC AGCACTCCAC TGGATAAGCA TTATCCTTAT CCAAAACAGC CTTGTGGTCA
   7441 GTGTTCATCT GCTGACTGTC AACTGTAGCA TTTTTTGGGG TTACAGTTTG AGCAGGATAT
   7501 TTGGTCCTGT AGTTTGCTAA CACACCCTGC AGCTCCAAAG GTTCCCCACC AACAGCAAAA
   7561 AAATGAAAAT TTGACCCTTG AATGGGTTTT CCAGCACCAT TTTCATGAGT TTTTTGTGTC
   7621 CCTGAATGCA AGTTTAACAT AGCAGTTACC CCAATAACCT CAGTTTTAAC AGTAACAGCT
   7681 TCCCACATCA AAATATTTCC ACAGGTTAAG TCCTCATTTA AATTAGGCAA AGGAATTCAC
   7741 TAGTACCGGT AGGCCTGTCG ACGATATCGG GCCCGCGGCC GCTGGATCCT CTAGACTGCA
   7801 GCTCGAGTAC CCATACGACG TCCCAGACTA CGCTTGAGTT TAAACACGCG TTCCGGATGG
   7861 AAGGGCTAAT TCACTCCCAA CGAATACAAG ATCTGCTTTT TGCTTGTACT GGGTCTCTCT
   7921 GGTTAGACCA GATCTGAGCC TGGGAGCTCT CTGGCTAACT AGGGAACCCA CTGCTTAAGC
   7981 CTCAATAAAG CTTGCCTTGA GTGCTTCAAG TAGTGTGTGC CCGTCTGTTG TGTGACTCTG
   8041 GTAACTAGAG ATCCCTCAGA CCCTTTTAGT CAGTGTGGAA AATCTCTAGC AGTAGTAGTT
   8101 CATGTCATCT TATTATTCAG TATTTATAAC TTGCAAAGAA ATGAATATCA GAGAGTGAGA
   8161 GGAACTTGTT TATTGCAGCT TATAATGGTT ACAAATAAAG CAATAGCATC ACAAATTTCA
   8221 CAAATAAAGC ATTTTTTTCA CTGCATTCTA GTTGTGGTTT GTCCAAACTC ATCAATGTAT
   8281 CTTATCATGT CTGGCATCTA TGTCGGGTGC GGAGAAAGAG GTAATGAAAT GGCATTATGG
   8341 GTATTATGGG TCTGCATTAA TGAATCGGCC AACGATCCCG GTGTGAAATA CCGCACAGAT
   8401 GCGTAAGGAG AAAATACCGC ATCAGGCGCT CTTCCGCTTC CTCGCTCACT GACTCGCTGC
   8461 GCTCGGTCGT TCGGCTGCGG CGAGCGGTAT CAGCTCACTC AAAGGCGGTA ATACGGTTAT
   8521 CCACAGAATC AGGGGATAAC GCAGGAAAGA ACATGTGAGC AAAAGGCCAG CAAAAGGCCA
   8581 GGAACCGTAA AAAGGCCGCG TTGCTGGCGT TTTTCCATAG GCTCCGCCCC CCTGACGAGC
   8641 ATCACAAAAA TCGACGCTCA AGTCAGAGGT GGCGAAACCC GACAGGACTA TAAAGATACC
   8701 AGGCGTTTCC CCCTGGAAGC TCCCTCGTGC GCTCTCCTGT TCCGACCCTG CCGCTTACCG
   8761 GATACCTGTC CGCCTTTCTC CCTTCGGGAA GCGTGGCGCT TTCTCATAGC TCACGCTGTA
   8821 GGTATCTCAG TTCGGTGTAG GTCGTTCGCT CCAAGCTGGG CTGTGTGCAC GAACCCCCCG
   8881 TTCAGCCCGA CCGCTGCGCC TTATCCGGTA ACTATCGTCT TGAGTCCAAC CCGGTAAGAC
   8941 ACGACTTATC GCCACTGGCA GCAGCCACTG GTAACAGGAT TAGCAGAGCG AGGTATGTAG
   9001 GCGGTGCTAC AGAGTTCTTG AAGTGGTGGC CTAACTACGG CTACACTAGA AGGACAGTAT
   9061 TTGGTATCTG CGCTCTGCTG AAGCCAGTTA CCTTCGGAAA AAGAGTTGGT AGCTCTTGAT
   9121 CCGGCAAACA AACCACCGCT GGTAGCGGTG GTTTTTTTGT TTGCAAGCAG CAGATTACGC
   9181 GCAGAAAAAA AGGATCTCAA GAAGATCCTT TGATCTTTTC TACGGGGTCT GACGCTCAGT
   9241 GGAACGAAAA CTCACGTTAA GGGATTTTGG TCATGAGATT ATCAAAAAGG ATCTTCACCT
   9301 AGATCCTTTT AAATTAAAAA TGAAGTTTTA AATCAATCTA AAGTATATAT GAGTAAACTT
   9361 GGTCTGACAG TTACCAATGC TTAATCAGTG AGGCACCTAT CTCAGCGATC TGTCTATTTC
   9421 GTTCATCCAT AGTTGCCTGA CTCCCCGTCG TGTAGATAAC TACGATACGG GAGGGCTTAC
   9481 CATCTGGCCC CAGTGCTGCA ATGATACCGC GAGACCCACG CTCACCGGCT CCAGATTTAT
   9541 CAGCAATAAA CCAGCCAGCC GGAAGGGCCG AGCGCAGAAG TGGTCCTGCA ACTTTATCCG
   9601 CCTCCATCCA GTCTATTAAT TGTTGCCGGG AAGCTAGAGT AAGTAGTTCG CCAGTTAATA
   9661 GTTTGCGCAA CGTTGTTGAA AAAGGATCTT CACCTAGATC CTTTTCACGT AGAAAGCCAG
   9721 TCCGCAGAAA CGGTGCTGAC CCCGGATGAA TGTCAGCTAC TGGGCTATCT GGACAAGGGA
   9781 AAACGCAAGC GCAAAGAGAA AGCAGGTAGC TTGCAGTGGG CTTACATGGC GATAGCTAGA
   9841 CTGGGCGGTT TTATGGACAG CAAGCGAACC GGAATTGCCA GCTGGGGCGC CCTCTGGTAA
   9901 GGTTGGGAAG CCCTGCAAAG TAAACTGGAT GGCTTTCTCG CCGCCAAGGA TCTGATGGCG
   9961 CAGGGGATCA AGCTCTGATC AAGAGACAGG ATGAGGATCG TTTCGCATGA TTGAACAAGA
  10021 TGGATTGCAC GCAGGTTCTC CGGCCGCTTG GGTGGAGAGG CTATTCGGCT ATGACTGGGC
  10081 ACAACAGACA ATCGGCTGCT CTGATGCCGC CGTGTTCCGG CTGTCAGCGC AGGGGCGCCC
  10141 GGTTCTTTTT GTCAAGACCG ACCTGTCCGG TGCCCTGAAT GAACTGCAAG ACGAGGCAGC
  10201 GCGGCTATCG TGGCTGGCCA CGACGGGCGT TCCTTGCGCA GCTGTGCTCG ACGTTGTCAC
  10261 TGAAGCGGGA AGGGACTGGC TGCTATTGGG CGAAGTGCCG GGGCAGGATC TCCTGTCATC
  10321 TCACCTTGCT CCTGCCGAGA AAGTATCCAT CATGGCTGAT GCAATGCGGC GGCTGCATAC
  10381 GCTTGATCCG GCTACCTGCC CATTCGACCA CCAAGCGAAA CATCGCATCG AGCGAGCACG
  10441 TACTCGGATG GAAGCCGGTC TTGTCGATCA GGATGATCTG GACGAAGAGC ATCAGGGGCT
  10501 CGCGCCAGCC GAACTGTTCG CCAGGCTCAA GGCGAGCATG CCCGACGGCG AGGATCTCGT
  10561 CGTGACCCAT GGCGATGCCT GCTTGCCGAA TATCATGGTG GAAAATGGCC GCTTTTCTGG
  10621 ATTCATCGAC TGTGGCCGGC TGGGTGTGGC GGACCGCTAT CAGGACATAG CGTTGGCTAC
  10681 CCGTGATATT GCTGAAGAGC TTGGCGGCGA ATGGGCTGAC CGCTTCCTCG TGCTTTACGG
  10741 TATCGCCGCT CCCGATTCGC AGCGCATCGC CTTCTATCGC CTTCTTGACG AGTTCTTCTG
  10801 AATTTTGTTA AAATTTTTGT TAAATCAGCT CATTTTTTAA CCAATAGGCC GAAATCGGCA
  10861 ACATCCCTTA TAAATCAAAA GAATAGACCG CGATAGGGTT GAGTGTTGTT CCAGTTTGGA
  10921 ACAAGAGTCC ACTATTAAAG AACGTGGACT CCAACGTCAA AGGGCGAAAA ACCGTCTATC
  10981 AGGGCGATGG CCCACTACGT GAACCATCAC CCAAATCAAG TTTTTTGCGG TCGAGGTGCC
  11041 GTAAAGCTCT AAATCGGAAC CCTAAAGGGA GCCCCCGATT TAGAGCTTGA CGGGGAAAGC
  11101 CGGCGAACGT GGCGAGAAAG GAAGGGAAGA AAGCGAAAGG AGCGGGCGCT AGGGCGCTGG
  11161 CAAGTGTAGC GGTCACGCTG CGCGTAACCA CCACACCCGC GCGCTTAATG CGCCGCTACA
  11221 GGGCGCGTCC ATTCGCCATT CAGGATCGAA TTAATTCTTA ATTAACATCA TCAATAATAT
  11281 ACCTT
//
***Note: The text map shown below is representative of the parental vector only and does not include the gene of interest. The sequence of the gene can be found through the accession number link on the product page.
LOCUS    seq_16440       11285 bp                  
ORIGIN   
    1 TTTTGGATTG AAGCCAATAT GATAATGAGG GGGTGGAGTT TGTGACGTGG CGCGGGGCGT
    61 GGGAACGGGG CGGGTGACGT AGTAGTGTGG CGGAAGTGTG ATGTTGCAAG TGTGGCGGAA
   121 CACATGTAAG CGACGGATGT GGCAAAAGTG ACGTTTTTGG TGTGCGCCGG TGTACACAGG
   181 AAGTGACAAT TTTCGCGCGG TTTTAGGCGG ATGTTGTAGT AAATTTGGGC GTAACCGAGT
   241 AAGATTTGGC CATTTTCGCG GGAAAACTGA ATAAGAGGAA GTGAAATCTG AATAATTTTG
   301 TGTTACTCAT AGCGCGTAAT ACGGCAGACC TCAGCGCTAG ATTATTGAAG CATTTATCAG
   361 GGTTATTGTC TCATGAGCGG ATACATATTT GAATGTATTT AGAAAAATAA ACAAATAGGG
   421 GTTCCGCGCA CATTTCCCCG AAAAGTGCCA CCTGACGTTA ACTATAACGG TCCTAAGGTA
   481 GCGAAAATGT AGTCTTATGC AATACTCTTG TAGTCTTGCA ACATGGTAAC GATGAGTTAG
   541 CAACATGCCT TACAAGGAGA GAAAAAGCAC CGTGCATGCC GATTGGTGGA AGTAAGGTGG
   601 TACGATCGTG CCTTATTAGG AAGGCAACAG ACGGGTCTGA CATGGATTGG ACGAACCACT
   661 GAATTGCCGC ATTGCAGAGA TATTGTATTT AAGTGCCTAG CTCGATACAT AAACGGGTCT
   721 CTCTGGTTAG ACCAGATCTG AGCCTGGGAG CTCTCTGGCT AACTAGGGAA CCCACTGCTT
   781 AAGCCTCAAT AAAGCTTGCC TTGAGTGCTT CAAGTAGTGT GTGCCCGTCT GTTGTGTGAC
   841 TCTGGTAACT AGAGATCCCT CAGACCCTTT TAGTCAGTGT GGAAAATCTC TAGCAGTGGC
   901 GCCCGAACAG GGACTTGAAA GCGAAAGGGA AACCAGAGGA GCTCTCTCGA CGCAGGACTC
   961 GGCTTGCTGA AGCGCGCACG GCAAGAGGCG AGGGGCGGCG ACTGGTGAGT ACGCCAAAAA
   1021 TTTTGACTAG CGGAGGCTAG AAGGAGAGAG ATGGGTGCGA GAGCGTCAGT ATTAAGCGGG
   1081 GGAGAATTAG ATCGCGATGG GAAAAAATTC GGTTAAGGCC AGGGGGAAAG AAAAAATATA
   1141 AATTAAAACA TATAGTATGG GCAAGCAGGG AGCTAGAACG ATTCGCAGTT AATCCTGGCC
   1201 TGTTAGAAAC ATCAGAAGGC TGTAGACAAA TACTGGGACA GCTACAACCA TCCCTTCAGA
   1261 CAGGATCAGA AGAACTTAGA TCATTATATA ATACAGTAGC AACCCTCTAT TGTGTGCATC
   1321 AAAGGATAGA GATAAAAGAC ACCAAGGAAG CTTTAGACAA GATAGAGGAA GAGCAAAACA
   1381 AAAGTAAGAC CACCGCACAG CAAGCCCGCT GATCTTCAGA CCTGGAGGAG GAGATATGAG
   1441 GGACATTGGA GAAGTGAATT ATATAAATAT AAAGTAGTAA AAATTGAACC ATTAGGAGTA
   1501 GCACCCACCA AGGCAAAGAG AAGAGTGGTG CAGAGAGAAA AAAGAGCAGT GGGAATAGGA
   1561 GCTTTGTTCC TTGGGTTCTT GGGAGCAGCA GGAAGCACTA TGGGCGCAGC GTCAATGACG
   1621 CTGACGGTAC AGGCCAGACA ATTATTGTCT GGTATAGTGC AGCAGCAGAA CAATTTGCTG
   1681 AGGGCTATTG AGGCGCAACA GCATCTGTTG CAACTCACAG TCTGGGGCAT CAAGCAGCTC
   1741 CAGGCAAGAA TCCTGGCTGT GGAAAGATAC CTAAAGGATC AACAGCTCCT GGGGATTTGG
   1801 GGTTGCTCTG GAAAACTCAT TTGCACCACT GCTGTGCCTT GGAATGCTAG TTGGAGTAAT
   1861 AAATCTCTGG AACAGATTTG GAATCACACG ACCTGGATGG AGTGGGACAG AGAAATTAAC
   1921 AATTACACAA GCTTAATACA CTCCTTAATT GAAGAATCGC AAAACCAGCA AGAAAAGAAT
   1981 GAACAAGAAT TATTGGAATT AGATAAATGG GCAAGTTTGT GGAATTGGTT TAACATAACA
   2041 AATTGGCTGT GGTATATAAA ATTATTCATA ATGATAGTAG GAGGCTTGGT AGGTTTAAGA
   2101 ATAGTTTTTG CTGTACTTTC TATAGTGAAT AGAGTTAGGC AGGGATATTC ACCATTATCG
   2161 TTTCAGACCC ACCTCCCAAC CCCGAGGGGA CCCGACAGGC CCGAAGGAAT AGAAGAAGAA
   2221 GGTGGAGAGA GAGACAGAGA CAGATCCATT CGATTAGTGA ACGGATCTCG ACGGTATCGA
   2281 AAGCTTGGGA TTCGAATTTA AAAGAAAAGG GGGGATTGGG GGGTACAGTG CAGGGGAAAG
   2341 AATAGTAGAC ATAATAGCAA CAGACATACA AACTAAAGAA CTACAAAAAC AAATTACAAA
   2401 AATTCAAAAT TTTCGGGTTT TTCGAACCTA GCCCCGGGAT CGATCAATTG AGTACTTACG
   2461 TAGGTACCCC AGTGTGGTGG CCTGCAGGTG AATTCTAGCC ACACTGTAGC AAGGCAGTTG
   2521 TTCTTTGTCT GGAGAGTCAT CTGTAAACTG TTTTTCAGCT GCTAAGCTTT TACTTAAGCC
   2581 TTTTTGATGT TCATCAGGAT TGCCCATTTG AGGATTTAAA AAGCACTCCA CCTCAGTGAA
   2641 GCTGTCTACT CCAGTTTTAA CTCCTAGAAC TTCTATTCCT CCTTTTATGA CGAGCTTTGG
   2701 CACTTGCACT GGTTCCTTTG GTTTTTTGGG AGCTGCCCCT GGACAACTTC CTTTTCTTTT
   2761 TGTTGGGGCC ATCTTCATAA GCTTTTAGAG CAGAAGTAAC ACTTCCGTAC AGGCCTAGAA
   2821 GTAAAGGCAA CATCCACTGA GGAGCAGTTC TTTGATTTGC ACCACCAGGA GCCTCAAATT
   2881 TTTCAATAAA TTCACCTGAC TGCACATTAG GACTTTGGCT TTGAGCTTCC CACCTCTCAG
   2941 TTACTTGCTG AATACTGTCT GCTTCATCAA TATTATCATA GGTGTGCCCA AATGATATTT
   3001 GCAACCCTTC CCTGTTGGCT ACTTGTCTCA CCATTGTAGG CCTAATGGGA GACAAAGTAG
   3061 AGTAGTAATC TTGTAAAGAG TTATACCAAT TAACAGGAGC ATTAATTACT GTCCAAGTAG
   3121 TTTCCTCTAA AAACCTTGCC AAACTGTCCC TTAAATATCT TTGGGTTCTT CTTTCAAGCT
   3181 CCTGTGAGGT GAGCCTAGGA ATGTCATTTT GTATTACACG CCAAAAAGCT TGAGAAATGG
   3241 CATTAAAAAG TGTTGGACCC CAATGTCTGG GGTCAAGATA CTGAACACTG TGAACAAAGG
   3301 TTTGTACTCC AGGAAATAAA ATATCATAAT AATCATCTGG CCTATACAAA TCTACAGCCA
   3361 TTCCTGGTTG TTGATATAAA CCAACAGTAG AAACTTTGTG ATCCCAGTCA CTAAAAAATC
   3421 TATACCCCAC TTGAGCAACA GCGCTCACAC CAGTCACAGT TTGCAGTAAA GCTGCAAATC
   3481 CAGCTATAGC AGCAGGAGCC CCAGATATCA CAGCATAGGC CTGTGGAGTG AGGCCTATAG
   3541 CAGCAATTGC CTCAGAGGTT GTTAGGCCTT CAACAGTAGC AACAGATGCA AGTTGCACTT
   3601 CAATTGCAGC AGCGGCCTCT CCAGCAGCAA TTTCAGCTAC TGAAAATCCA GTAGCAGCAG
   3661 CAGCTTCAGA CACAGTAGCA ATTAGGTCCC CCAACAGTGT TAAAGCAGCA CCCATGGACC
   3721 TGAAATAAAA GACAAAAAGA CTAAACTTAC CAGTTAACTT TCTGGTTTTT CAGTTAACCT
   3781 TTCTGGTTTT TTGCGTTTCC CGTCAACAGT ATCTTCCCCT TCACAAAATT GCAGCAAAAG
   3841 CTCTAAAACA AACACAAAAA GGCGTTGAGC TGTTTTTTTA CTTTCAGTCC ATGACCTACG
   3901 AACCTTAACG GAGGCCTGGC GTGACAGCCG GCGCAGCACC ATGGCCTGAA ATAACCTCTG
   3961 AAAGAGGAAC TTGGTTAGGT ACCTTCTGAG GCGGAAAGAA CCAGCTGTGG AATGTGTGTC
   4021 AGTTAGGGTG TGGAAAGTCC CCAGGCTCCC CAGCAGGCAG AAGTATGCAA AGCATGCATC
   4081 TCAATTAGTC AGCAACCAGG TGTGGAAAGT CCCCAGGCTC CCCAGCAGGC AGAAGTATGC
   4141 AAAGCATGCA TCTCAATTAG TCAGCAACCA TAGTCCCGCC CCTAACTCCG CCCATCCCGC
   4201 CCCTAACTCC GCCCAGTTCC GCCCATTCTC CGCCCCATGG CTGACTAATT TTTTTTATTT
   4261 ATGCAGAGGC CGAGCCTCGA GGGGCCTCTG AGCTATTCCA GAAGTAGTGA GGAGGCTTTT
   4321 TTGGAGGCCT AGGCTTTTGC AAAAAGCTTT GCAAAGATGG ATAAAGTTTT AAACAGAGAG
   4381 GAATCTTTGC AGCTAATGGA CCTTCTAGGT CTTGAAAGGA GTGCCTGGGG GAATATTCCT
   4441 CTGATGAGAA AGGCATATTT AAAAAAATGC AAGGAGTTTC ATCCTGATAA AGGAGGAGAT
   4501 GAAGAAAAAA TGAAGAAAAT GAATACTCTG TACAAGAAAA TGGAAGATGG AGTAAAATAT
   4561 GCTCATCAAC CTGACTTTGG AGGCTTCTGG GATGCAACTG AGGTATTTGC TTCTTCCTTA
   4621 AATCCTGGTG TTGATGCAAT GTACTGCAAA CAATGGCCTG AGTGTGCAAA GAAAATGTCT
   4681 GCTAACTGCA TATGCTTGCT GTGCTTACTG AGGATGAAGC ATGAAAATAG AAAATTATAC
   4741 AGGAAAGATC CACTTGTGTG GGTTGATTGC TACTGCTTCG ATTGCTTTAG AATGTGGTTT
   4801 GGACTTGATC TTTGTGAAGG AACCTTACTT CTGTGGTGTG ACATAATTGG ACAAACTACC
   4861 TACAGAGATT TAAAGCTCTA AGGTAAATAT AAAATTTTTA AGTGTATAAT GTGTTAAACT
   4921 ACTGATTCTA ATTGTTTGTG TATTTTAGAT TCCAACCTAT GGAACTGATG AATGGGAGCA
   4981 GTGGTGGAAT GCCTTTAATG AGGAAAACCT GTTTTGCTCA GAAGAAATGC CATCTAGTGA
   5041 TGATGAGGCT ACTGCTGACT CTCAACATTC TACTCCTCCA AAAAAGAAGA GAAAGGTAGA
   5101 AGACCCCAAG GACTTTCCTT CAGAATTGCT AAGTTTTTTG AGTCATGCTG TGTTTAGTAA
   5161 TAGAACTCTT GCTTGCTTTG CTATTTACAC CACAAAGGAA AAAGCTGCAC TGCTATACAA
   5221 GAAAATTATG GAAAAATATT CTGTAACCTT TATAAGTAGG CATAACAGTT ATAATCATAA
   5281 CATACTGTTT TTTCTTACTC CACACAGGCA TAGAGTGTCT GCTATTAATA ACTATGCTCA
   5341 AAAATTGTGT ACCTTTAGCT TTTTAATTTG TAAAGGGGTT AATAAGGAAT ATTTGATGTA
   5401 TAGTGCCTTG ACTAGAGATC CATTTTCTGT TATTGAGGAA AGTTTGCCAG GTGGGTTAAA
   5461 GGAGCATGAT TTTAATCCAG AAGAAGCAGA GGAAACTAAA CAAGTGTCCT GGAAGCTTGT
   5521 AACAGAGTAT GCAATGGAAA CAAAATGTGA TGATGTGTTG TTATTGCTTG GGATGTACTT
   5581 GGAATTTCAG TACAGTTTTG AAATGTGTTT AAAATGTATT AAAAAAGAAC AGCCCAGCCA
   5641 CTATAAGTAC CATGAAAAGC ATTATGCAAA TGCTGCTATA TTTGCTGACA GCAAAAACCA
   5701 AAAAACCATA TGCCAACAGG CTGTTGATAC TGTTTTAGCT AAAAAGCGGG TTGATAGCCT
   5761 ACAATTAACT AGAGAACAAA TGTTAACAAA CAGATTTAAT GATCTTTTGG ATAGGATGGA
   5821 TATAATGTTT GGTTCTACAG GCTCTGCTGA CATAGAAGAA TGGATGGCTG GAGTTGCTTG
   5881 GCTACACTGT TTGTTGCCCA AAATGGATTC AGTGGTGTAT GACTTTTTAA AATGCATGGT
   5941 GTACAACATT CCTAAAAAAA GATACTGGCT GTTTAAAGGA CCAATTGATA GTGGTAAAAC
   6001 TACATTAGCA GCTGCTTTGC TTGAATTATG TGGGGGGAAA GCTTTAAATG TTAATTTGCC
   6061 CTTGGACAGG CTGAACTTTG AGCTAGGAGT AGCTATTGAC CAGTTTTTAG TAGTTTTTGA
   6121 GGATGTAAAG GGCACTGGAG GGGAGTCCAG AGATTTGCCT TCAGGTCAGG GAATTAATAA
   6181 CCTGGACAAT TTAAGGGATT ATTTGGATGG CAGTGTTAAG GTAAACTTAG AAAAGAAACA
   6241 CCTAAATAAA AGAACTCAAA TATTTCCCCC TGGAATAGTC ACCATGAATG AGTACAGTGT
   6301 GCCTAAAACA CTGCAGGCCA GATTTGTAAA ACAAATAGAT TTTAGGCCCA AAGATTATTT
   6361 AAAGCATTGC CTGGAACGCA GTGAGTTTTT GTTAGAAAAG AGAATAATTC AAAGTGGCAT
   6421 TGCTTTGCTT CTTATGTTAA TTTGGTACAG ACCTGTGGCT GAGTTTGCTC AAAGTATTCA
   6481 GAGCAGAATT GTGGAGTGGA AAGAGAGATT GGACAAAGAG TTTAGTTTGT CAGTGTATCA
   6541 AAAAATGAAG TTTAATGTGG CTATGGGAAT TGGAGTTTTA GATTGGCTAA GAAACAGTGA
   6601 TGATGATGAT GAAGACAGCC AGGAAAATGC TGATAAAAAT GAAGATGGTG GGGAGAAGAA
   6661 CATGGAAGAC TCAGGGCATG AAACAGGCAT TGATTCACAG TCCCAAGGCT CATTTCAGGC
   6721 CCCTCAGTCC TCACAGTCTG TTCATGATCA TAATCAGCCA TACCACATTT GTAGAGGTTT
   6781 TACTTGCTTT AAAAAACCTC CCACACCTCC CCCTGAACCT GAAACATAAA ATGAATGCAA
   6841 TTGTTGTTGT TAACTTGTTT ATTGCAGCTT ATAATGGTTA CAAATAAAGC AATAGCATCA
   6901 CAAATTTCAC AAATAAAGCA TTTTTTTCAC TGCATTCTAG TTGTGGTTTG TCCAAACTCA
   6961 TCAATGTATC TTATCATGTC TGGATCCCCA GGAAGCTCCT CTGTGTCCTC ATAAACCCTA
   7021 ACCTCCTCTA CTTGAGAGGA CATTCCAATC ATAGGCTGCC CATCCACCCT CTGTGTCCTC
   7081 CTGTTAATTA GGTCACTTAA CAAAAAGGAA ATTGGGTAGG GGTTTTTCAC AGACCGCTTT
   7141 CTAAGGGTAA TTTTAAAATA TCTGGGAAGT CCCTTCCACT GCTGTGTTCC AGAAGTGTTG
   7201 GTAAACAGCC CACAAATGTC AACAGCAGAA ACATACAAGC TGTCAGCTTT GCACAAGGGC
   7261 CCAACACCCT GCTCATCAAG AAGCACTGTG GTTGCTGTGT TAGTAATGTG CAAAACAGGA
   7321 GGCACATTTT CCCCACCTGT GTAGGTTCCA AAATATCTAG TGTTTTCATT TTTACTTGGA
   7381 TCAGGAACCC AGCACTCCAC TGGATAAGCA TTATCCTTAT CCAAAACAGC CTTGTGGTCA
   7441 GTGTTCATCT GCTGACTGTC AACTGTAGCA TTTTTTGGGG TTACAGTTTG AGCAGGATAT
   7501 TTGGTCCTGT AGTTTGCTAA CACACCCTGC AGCTCCAAAG GTTCCCCACC AACAGCAAAA
   7561 AAATGAAAAT TTGACCCTTG AATGGGTTTT CCAGCACCAT TTTCATGAGT TTTTTGTGTC
   7621 CCTGAATGCA AGTTTAACAT AGCAGTTACC CCAATAACCT CAGTTTTAAC AGTAACAGCT
   7681 TCCCACATCA AAATATTTCC ACAGGTTAAG TCCTCATTTA AATTAGGCAA AGGAATTCAC
   7741 TAGTACCGGT AGGCCTGTCG ACGATATCGG GCCCGCGGCC GCTGGATCCT CTAGACTGCA
   7801 GCTCGAGTAC CCATACGACG TCCCAGACTA CGCTTGAGTT TAAACACGCG TTCCGGATGG
   7861 AAGGGCTAAT TCACTCCCAA CGAATACAAG ATCTGCTTTT TGCTTGTACT GGGTCTCTCT
   7921 GGTTAGACCA GATCTGAGCC TGGGAGCTCT CTGGCTAACT AGGGAACCCA CTGCTTAAGC
   7981 CTCAATAAAG CTTGCCTTGA GTGCTTCAAG TAGTGTGTGC CCGTCTGTTG TGTGACTCTG
   8041 GTAACTAGAG ATCCCTCAGA CCCTTTTAGT CAGTGTGGAA AATCTCTAGC AGTAGTAGTT
   8101 CATGTCATCT TATTATTCAG TATTTATAAC TTGCAAAGAA ATGAATATCA GAGAGTGAGA
   8161 GGAACTTGTT TATTGCAGCT TATAATGGTT ACAAATAAAG CAATAGCATC ACAAATTTCA
   8221 CAAATAAAGC ATTTTTTTCA CTGCATTCTA GTTGTGGTTT GTCCAAACTC ATCAATGTAT
   8281 CTTATCATGT CTGGCATCTA TGTCGGGTGC GGAGAAAGAG GTAATGAAAT GGCATTATGG
   8341 GTATTATGGG TCTGCATTAA TGAATCGGCC AACGATCCCG GTGTGAAATA CCGCACAGAT
   8401 GCGTAAGGAG AAAATACCGC ATCAGGCGCT CTTCCGCTTC CTCGCTCACT GACTCGCTGC
   8461 GCTCGGTCGT TCGGCTGCGG CGAGCGGTAT CAGCTCACTC AAAGGCGGTA ATACGGTTAT
   8521 CCACAGAATC AGGGGATAAC GCAGGAAAGA ACATGTGAGC AAAAGGCCAG CAAAAGGCCA
   8581 GGAACCGTAA AAAGGCCGCG TTGCTGGCGT TTTTCCATAG GCTCCGCCCC CCTGACGAGC
   8641 ATCACAAAAA TCGACGCTCA AGTCAGAGGT GGCGAAACCC GACAGGACTA TAAAGATACC
   8701 AGGCGTTTCC CCCTGGAAGC TCCCTCGTGC GCTCTCCTGT TCCGACCCTG CCGCTTACCG
   8761 GATACCTGTC CGCCTTTCTC CCTTCGGGAA GCGTGGCGCT TTCTCATAGC TCACGCTGTA
   8821 GGTATCTCAG TTCGGTGTAG GTCGTTCGCT CCAAGCTGGG CTGTGTGCAC GAACCCCCCG
   8881 TTCAGCCCGA CCGCTGCGCC TTATCCGGTA ACTATCGTCT TGAGTCCAAC CCGGTAAGAC
   8941 ACGACTTATC GCCACTGGCA GCAGCCACTG GTAACAGGAT TAGCAGAGCG AGGTATGTAG
   9001 GCGGTGCTAC AGAGTTCTTG AAGTGGTGGC CTAACTACGG CTACACTAGA AGGACAGTAT
   9061 TTGGTATCTG CGCTCTGCTG AAGCCAGTTA CCTTCGGAAA AAGAGTTGGT AGCTCTTGAT
   9121 CCGGCAAACA AACCACCGCT GGTAGCGGTG GTTTTTTTGT TTGCAAGCAG CAGATTACGC
   9181 GCAGAAAAAA AGGATCTCAA GAAGATCCTT TGATCTTTTC TACGGGGTCT GACGCTCAGT
   9241 GGAACGAAAA CTCACGTTAA GGGATTTTGG TCATGAGATT ATCAAAAAGG ATCTTCACCT
   9301 AGATCCTTTT AAATTAAAAA TGAAGTTTTA AATCAATCTA AAGTATATAT GAGTAAACTT
   9361 GGTCTGACAG TTACCAATGC TTAATCAGTG AGGCACCTAT CTCAGCGATC TGTCTATTTC
   9421 GTTCATCCAT AGTTGCCTGA CTCCCCGTCG TGTAGATAAC TACGATACGG GAGGGCTTAC
   9481 CATCTGGCCC CAGTGCTGCA ATGATACCGC GAGACCCACG CTCACCGGCT CCAGATTTAT
   9541 CAGCAATAAA CCAGCCAGCC GGAAGGGCCG AGCGCAGAAG TGGTCCTGCA ACTTTATCCG
   9601 CCTCCATCCA GTCTATTAAT TGTTGCCGGG AAGCTAGAGT AAGTAGTTCG CCAGTTAATA
   9661 GTTTGCGCAA CGTTGTTGAA AAAGGATCTT CACCTAGATC CTTTTCACGT AGAAAGCCAG
   9721 TCCGCAGAAA CGGTGCTGAC CCCGGATGAA TGTCAGCTAC TGGGCTATCT GGACAAGGGA
   9781 AAACGCAAGC GCAAAGAGAA AGCAGGTAGC TTGCAGTGGG CTTACATGGC GATAGCTAGA
   9841 CTGGGCGGTT TTATGGACAG CAAGCGAACC GGAATTGCCA GCTGGGGCGC CCTCTGGTAA
   9901 GGTTGGGAAG CCCTGCAAAG TAAACTGGAT GGCTTTCTCG CCGCCAAGGA TCTGATGGCG
   9961 CAGGGGATCA AGCTCTGATC AAGAGACAGG ATGAGGATCG TTTCGCATGA TTGAACAAGA
  10021 TGGATTGCAC GCAGGTTCTC CGGCCGCTTG GGTGGAGAGG CTATTCGGCT ATGACTGGGC
  10081 ACAACAGACA ATCGGCTGCT CTGATGCCGC CGTGTTCCGG CTGTCAGCGC AGGGGCGCCC
  10141 GGTTCTTTTT GTCAAGACCG ACCTGTCCGG TGCCCTGAAT GAACTGCAAG ACGAGGCAGC
  10201 GCGGCTATCG TGGCTGGCCA CGACGGGCGT TCCTTGCGCA GCTGTGCTCG ACGTTGTCAC
  10261 TGAAGCGGGA AGGGACTGGC TGCTATTGGG CGAAGTGCCG GGGCAGGATC TCCTGTCATC
  10321 TCACCTTGCT CCTGCCGAGA AAGTATCCAT CATGGCTGAT GCAATGCGGC GGCTGCATAC
  10381 GCTTGATCCG GCTACCTGCC CATTCGACCA CCAAGCGAAA CATCGCATCG AGCGAGCACG
  10441 TACTCGGATG GAAGCCGGTC TTGTCGATCA GGATGATCTG GACGAAGAGC ATCAGGGGCT
  10501 CGCGCCAGCC GAACTGTTCG CCAGGCTCAA GGCGAGCATG CCCGACGGCG AGGATCTCGT
  10561 CGTGACCCAT GGCGATGCCT GCTTGCCGAA TATCATGGTG GAAAATGGCC GCTTTTCTGG
  10621 ATTCATCGAC TGTGGCCGGC TGGGTGTGGC GGACCGCTAT CAGGACATAG CGTTGGCTAC
  10681 CCGTGATATT GCTGAAGAGC TTGGCGGCGA ATGGGCTGAC CGCTTCCTCG TGCTTTACGG
  10741 TATCGCCGCT CCCGATTCGC AGCGCATCGC CTTCTATCGC CTTCTTGACG AGTTCTTCTG
  10801 AATTTTGTTA AAATTTTTGT TAAATCAGCT CATTTTTTAA CCAATAGGCC GAAATCGGCA
  10861 ACATCCCTTA TAAATCAAAA GAATAGACCG CGATAGGGTT GAGTGTTGTT CCAGTTTGGA
  10921 ACAAGAGTCC ACTATTAAAG AACGTGGACT CCAACGTCAA AGGGCGAAAA ACCGTCTATC
  10981 AGGGCGATGG CCCACTACGT GAACCATCAC CCAAATCAAG TTTTTTGCGG TCGAGGTGCC
  11041 GTAAAGCTCT AAATCGGAAC CCTAAAGGGA GCCCCCGATT TAGAGCTTGA CGGGGAAAGC
  11101 CGGCGAACGT GGCGAGAAAG GAAGGGAAGA AAGCGAAAGG AGCGGGCGCT AGGGCGCTGG
  11161 CAAGTGTAGC GGTCACGCTG CGCGTAACCA CCACACCCGC GCGCTTAATG CGCCGCTACA
  11221 GGGCGCGTCC ATTCGCCATT CAGGATCGAA TTAATTCTTA ATTAACATCA TCAATAATAT
  11281 ACCTT
//