pLenti-Bi-cistronic

Vector Name pLenti-Bi-cistronic
VectorType Lentivirus
Antibiotic Information Puromycin
Additional Information No Additional Information
***Note: Features may not be to scale, please refer to sequence or text map for detailed information.
***Note: The vector sequence shown below is representative of the parental vector only and does not include the gene of interest. The sequence of the gene can be found through the accession number link on the product page. The restriction sites within the cloning region may differ from the provided sequence.
      1 cgtgccttat taggaaggca acagacgggt ctgacatgga ttggacgaac cactgaattg 
     61 ccgcattgca gagatattgt atttaagtgc ctagctcgat acataaacgg gtctctctgg 
    121 ttagaccaga tctgagcctg ggagctctct ggctaactag ggaacccact gcttaagcct 
    181 caataaagct tgccttgagt gcttcaagta gtgtgtgccc gtctgttgtg tgactctggt 
    241 aactagagat ccctcagacc cttttagtca gtgtggaaaa tctctagcag tggcgcccga 
    301 acagggactt gaaagcgaaa gggaaaccag aggagctctc tcgacgcagg actcggcttg 
    361 ctgaagcgcg cacggcaaga ggcgaggggc ggcgactggt gagtacgcca aaaattttga 
    421 ctagcggagg ctagaaggag agagatgggt gcgagagcgt cagtattaag cgggggagaa 
    481 ttagatcgcg atgggaaaaa attcggttaa ggccaggggg aaagaaaaaa tataaattaa 
    541 aacatatagt atgggcaagc agggagctag aacgattcgc agttaatcct ggcctgttag 
    601 aaacatcaga aggctgtaga caaatactgg gacagctaca accatccctt cagacaggat 
    661 cagaagaact tagatcatta tataatacag tagcaaccct ctattgtgtg catcaaagga 
    721 tagagataaa agacaccaag gaagctttag acaagataga ggaagagcaa aacaaaagta 
    781 agaccaccgc acagcaagcc cgctgatctt cagacctgga ggaggagata tgagggacat 
    841 tggagaagtg aattatataa atataaagta gtaaaaattg aaccattagg agtagcaccc 
    901 accaaggcaa agagaagagt ggtgcagaga gaaaaaagag cagtgggaat aggagctttg 
    961 ttccttgggt tcttgggagc agcaggaagc actatgggcg cagcgtcaat gacgctgacg 
   1021 gtacaggcca gacaattatt gtctggtata gtgcagcagc agaacaattt gctgagggct 
   1081 attgaggcgc aacagcatct gttgcaactc acagtctggg gcatcaagca gctccaggca 
   1141 agaatcctgg ctgtggaaag atacctaaag gatcaacagc tcctggggat ttggggttgc 
   1201 tctggaaaac tcatttgcac cactgctgtg ccttggaatg ctagttggag taataaatct 
   1261 ctggaacaga tttggaatca cacgacctgg atggagtggg acagagaaat taacaattac 
   1321 acaagcttaa tacactcctt aattgaagaa tcgcaaaacc agcaagaaaa gaatgaacaa 
   1381 gaattattgg aattagataa atgggcaagt ttgtggaatt ggtttaacat aacaaattgg 
   1441 ctgtggtata taaaattatt cataatgata gtaggaggct tggtaggttt aagaatagtt 
   1501 tttgctgtac tttctatagt gaatagagtt aggcagggat attcaccatt atcgtttcag 
   1561 acccacctcc caaccccgag gggacccgac aggcccgaag gaatagaaga agaaggtgga 
   1621 gagagagaca gagacagatc cattcgatta gtgaacggat ctcgacggta tcgaaagctt 
   1681 gggattcgaa tttaaaagaa aaggggggat tggggggtac agtgcagggg aaagaatagt 
   1741 agacataata gcaacagaca tacaaactaa agaactacaa aaacaaatta caaaaattca 
   1801 aaattttcgg gtttttcgaa cctagcagac gtcggcagtg aaaaaaatgc tttatttgtg 
   1861 aaatttgtga tgctattgct ttatttgtaa ccattataag ctgcaataaa caagttaaca 
   1921 acaagaattg cattcatttt atgtttcagg ttcaggggga ggtgtgggag gttttttaaa 
   1981 gcaagtaaaa cctctacaaa tgtggtatgg ctgattatga tctcacctag gctcgagcat 
   2041 atggctagcg gatcccccgg gcgatctgac ggttcactaa acgagctctg cttatatagg 
   2101 cctcccaccg tacacgccac ctcgacataa attctaccgg gtaggggagg cgcttttccc 
   2161 aaggcagtct ggagcatgcg ctttagcagc cccgctgggc acttggcgct acacaagtgg 
   2221 cctctggcct cgcacacatt ccacatccac cggtaggcgc caaccggctc cgttctttgg 
   2281 tggccccttc gcgccacctt ctactcctcc cctagtcagg aagttccccc ccgccccgca 
   2341 gctcgcgtcg tgcaggacgt gacaaatgga agtagcacgt ctcactagtc tcgtgcagat 
   2401 ggacagcacc gctgagcaat ggaagcgggt aggcctttgg ggcagcggcc aatagcagct 
   2461 ttgctccttc gctttctggg ctcagaggct gggaaggggt gggtccgggg gcgggctcag 
   2521 gggcgggctc aggggcgggg cgggcgcccg aaggtcctcc ggaggcccgg cattctgcac 
   2581 gcttcaaaag cgcacgtctg ccgcgctgtt ctcctcttcc tcatctccgg gcctttcgac 
   2641 ctatcgatca attgagtact tacgtaggta ccgaattcga tatcgggccc gcggccgcgt 
   2701 ctagatgagt cgagtaccca tacgacgtcc cagactacgc ttgagtttaa acacgcgtgg 
   2761 tgtggaaagt ccccaggctc cccagcaggc agaagtatgc aaagcatgca tctcaattag 
   2821 tcagcaacca ggtgtggaaa gtccccaggc tccccagcag gcagaagtat gcaaagcatg 
   2881 catctcaatt agtcagcaac catagtcccg cccctaactc cgcccatccc gcccctaact 
   2941 ccgcccagtt ccgcccattc tccgccccat ggctgactaa ttttttttat ttatgcagag 
   3001 gccgaggccg cctcggcctc tgagctattc cagaagtagt gaggaggctt ttttggaggc 
   3061 catgaccgag tacaagccca cggtgcgcct cgccacccgc gacgacgtcc ctcgggccgt 
   3121 acgcaccctc gccgccgcgt tcgccgacta ccccgccacg cgccacaccg tggacccgga 
   3181 ccgccacatc gagcgggtca ccgagctgca agaactcttc ctcacgcgcg tcgggctcga 
   3241 catcggcaag gtgtgggtcg cggacgacgg cgccgcggtg gcggtctgga ccacgccgga 
   3301 gagcgtcgaa gcgggggcgg tgttcgccga gatcggcccg cgcatggccg agttgagcgg 
   3361 ttcccggctg gccgcgcagc aacagatgga agggctcctg gcgccgcacc ggcccaagga 
   3421 gcccgcgtgg ttcctggcca ccgtcggcgt ctcgcccgac caccagggca agggtctggg 
   3481 cagcgccgtc gtgctccccg gagtggaggc ggccgagcgc gccggggtgc ccgccttcct 
   3541 ggagacctcc gcgccccgca acctcccctt ctacgagcgg ctcggcttca ccgtcaccgc 
   3601 cgacgtcgag gtgcccgaag gaccgcgcac ctggtgcatg acccgcaagc ccggtgcctg 
   3661 aacgcgttcc ggaaatcaac ctctggatta caaaatttgt gaaagattga ctggtattct 
   3721 taactatgtt gctcctttta cgctatgtgg atacgctgct ttaatgcctt tgtatcatgc 
   3781 tattgcttcc cgtatggctt tcattttctc ctccttgtat aaatcctggt tgctgtctct 
   3841 ttatgaggag ttgtggcccg ttgtcaggca acgtggcgtg gtgtgcactg tgtttgctga 
   3901 cgcaaccccc actggttggg gcattgccac cacctgtcag ctcctttccg ggactttcgc 
   3961 tttccccctc cctattgcca cggcggaact catcgccgcc tgccttgccc gctgctggac 
   4021 aggggctcgg ctgttgggca ctgacaattc cgtggtgttg tcggggaagc tgacgtcctt 
   4081 tccatggctg ctcgcctgtg ttgccacctg gattctgcgc gggacgtcct tctgctacgt 
   4141 cccttcggcc ctcaatccag cggaccttcc ttcccgcggc ctgctgccgg ctctgcggcc 
   4201 tcttccgcgt ctcgccttcg ccctcagacg agtcggatct ccctttgggc cgcctccccg 
   4261 cctgtccgga tggaagggct aattcactcc caacgaatac aagatctgct ttttgcttgt 
   4321 actgggtctc tctggttaga ccagatctga gcctgggagc tctctggcta actagggaac 
   4381 ccactgctta agcctcaata aagcttgcct tgagtgcttc aagtagtgtg tgcccgtctg 
   4441 ttgtgtgact ctggtaacta gagatccctc agaccctttt agtcagtgtg gaaaatctct 
   4501 agcagtagta gttcatgtca tcttattatt cagtatttat aacttgcaaa gaaatgaata 
   4561 tcagagagtg agaggaactt gtttattgca gcttataatg gttacaaata aagcaatagc 
   4621 atcacaaatt tcacaaataa agcatttttt tcactgcatt ctagttgtgg tttgtccaaa 
   4681 ctcatcaatg tatcttatca tgtctggcat ctatgtcggg tgcggagaaa gaggtaatga 
   4741 aatggcatta tgggtattat gggtctgcat taatgaatcg gccaacggat gtcggtgtga 
   4801 aataccgcac agatgcgtaa ggagaaaata ccgcatcagg cgctcttccg cttcctcgct 
   4861 cactgactcg ctgcgctcgg tcgttcggct gcggcgagcg gtatcagctc actcaaaggc 
   4921 ggtaatacgg ttatccacag aatcagggga taacgcagga aagaacatgt gagcaaaagg 
   4981 ccagcaaaag gccaggaacc gtaaaaaggc cgcgttgctg gcgtttttcc ataggctccg 
   5041 cccccctgac gagcatcaca aaaatcgacg ctcaagtcag aggtggcgaa acccgacagg 
   5101 actataaaga taccaggcgt ttccccctgg aagctccctc gtgcgctctc ctgttccgac 
   5161 cctgccgctt accggatacc tgtccgcctt tctcccttcg ggaagcgtgg cgctttctca 
   5221 tagctcacgc tgtaggtatc tcagttcggt gtaggtcgtt cgctccaagc tgggctgtgt 
   5281 gcacgaaccc cccgttcagc ccgaccgctg cgccttatcc ggtaactatc gtcttgagtc 
   5341 caacccggta agacacgact tatcgccact ggcagcagcc actggtaaca ggattagcag 
   5401 agcgaggtat gtaggcggtg ctacagagtt cttgaagtgg tggcctaact acggctacac 
   5461 tagaaggaca gtatttggta tctgcgctct gctgaagcca gttaccttcg gaaaaagagt 
   5521 tggtagctct tgatccggca aacaaaccac cgctggtagc ggtggttttt ttgtttgcaa 
   5581 gcagcagatt acgcgcagaa aaaaaggatc tcaagaagat cctttgatct tttctacggg 
   5641 gtctgacgct cagtggaacg aaaactcacg ttaagggatt ttggccatga gattatcaaa 
   5701 aaggatcttc acctagatcc ttttcacgta gaaagccagt ccgcagaaac ggtgctgacc 
   5761 ccggatgaat gtcagctact gggctatctg gacaagggaa aacgcaagcg caaagagaaa 
   5821 gcaggtagct tgcagtgggc ttacatggcg atagctagac tgggcggttt tatggacagc 
   5881 aagcgaaccg gaattgccag ctggggcgcc ctctggtaag gttgggaagc cctgcaaagt 
   5941 aaactggatg gctttcttgc cgccaaggat ctgatggcgc aggggatcaa gctctgatca 
   6001 agagacagga tgaggatcgt ttcgcatgat tgaacaagat ggattgcacg caggttctcc 
   6061 ggccgcttgg gtggagaggc tattcggcta tgactgggca caacagacaa tcggctgctc 
   6121 tgatgccgcc gtgttccggc tgtcagcgca ggggcgcccg gttctttttg tcaagaccga 
   6181 cctgtccggt gccctgaatg aactgcaaga cgaggcagcg cggctatcgt ggctggccac 
   6241 gacgggcgtt ccttgcgcag ctgtgctcga cgttgtcact gaagcgggaa gggactggct 
   6301 gctattgggc gaagtgccgg ggcaggatct cctgtcatct caccttgctc ctgccgagaa 
   6361 agtatccatc atggctgatg caatgcggcg gctgcatacg cttgatccgg ctacctgccc 
   6421 attcgaccac caagcgaaac atcgcatcga gcgagcacgt actcggatgg aagccggtct 
   6481 tgtcgatcag gatgatctgg acgaagagca tcaggggctc gcgccagccg aactgttcgc 
   6541 caggctcaag gcgagcatgc ccgacggcga ggatctcgtc gtgacccatg gcgatgcctg 
   6601 cttgccgaat atcatggtgg aaaatggccg cttttctgga ttcatcgact gtggccggct 
   6661 gggtgtggcg gaccgctatc aggacatagc gttggctacc cgtgatattg ctgaagagct 
   6721 tggcggcgaa tgggctgacc gcttcctcgt gctttacggt atcgccgctc ccgattcgca 
   6781 gcgcatcgcc ttctatcgcc ttcttgacga gttcttctga attttgttaa aatttttgtt 
   6841 aaatcagctc attttttaac caataggccg aaatcggcaa aatcccttat aaatcaaaag 
   6901 aatagaccga gatagggttg agtgttgttc cagtttggaa caagagtcca ctattaaaga 
   6961 acgtggactc caacgtcaaa gggcgaaaaa ccgtctatca gggcgatggc ccactacgtg 
   7021 aaccatcacc ctaatcaagt tttttggggt cgaggtgccg taaagcacta aatcggaacc 
   7081 ctaaagggag cccccgattt agagcttgac ggggaaagcc ggcgaacgtg gcgagaaagg 
   7141 aagggaagaa agcgaaagga gcgggcgcta gggcgctggc aagtgtagcg gtcacgctgc 
   7201 gcgtaaccac cacacccgcc gcgcttaatg cgccgctaca gggcgcgtcc attcgccatt 
   7261 caggatcgaa ttaattctta attaacatca tcaataatat accttatttt ggattgaagc 
   7321 caatatgata atgagggggt ggagtttgtg acgtggcgcg gggcgtggga acggggcggg 
   7381 tgacgtagta gtgtggcgga agtgtgatgt tgcaagtgtg gcggaacaca tgtaagcgac 
   7441 ggatgtggca aaagtgacgt ttttggtgtg cgccggtgta cacaggaagt gacaattttc 
   7501 gcgcggtttt aggcggatgt tgtagtaaat ttgggcgtaa ccgagtaaga tttggccatt 
   7561 ttcgcgggaa aactgaataa gaggaagtga aatctgaata attttgtgtt actcatagcg 
   7621 cgtaatactc tcatgagcgg atacatattt gaatgtattt agaaaaataa acaaataggg 
   7681 gttccgcgca catttccccg aaaagtgcca cctgacgtaa ctataacggt cctaaggtag 
   7741 cgaaaatgta gtcttatgca atactcttgt agtcttgcaa catggtaacg atgagttagc 
   7801 aacatgcctt acaaggagag aaaaagcacc gtgcatgccg attggtggaa gtaaggtggt 
   7861 acgat
              FEATURES Location/Qualifiers source 1..7864 /organism="recombinant plasmid" /mol_type="other DNA" LTR 109..289 /note="5' LTR" /note="truncated 5' long terminal repeat (LTR) from HIV-1" /note="color: #ffe4c4" misc_feature 336..461 /note="HIV-1 psi" /note="packaging signal of human immunodeficiency virus type 1" /note="color: #ffe4c4" misc_feature 951..1184 /note="HIV-1 RRE" /note="The Rev response element (RRE) of human immunodeficiency virus type 1 allows for Rev-dependent mRNA export from the nucleus to the cytoplasm." /note="color: #ffe4c4" misc_feature 1691..1807 /note="cPPT/CTS" /note="color: #ffe4c4" polyA_signal 1835..1916 /note="SV40 poly(A) signal" /note="color: #a6acb3" promoter complement(2062..2129) /note="miniCMV" /note="color: #ffffff; direction: LEFT" promoter 2139..2638 /note="PGK promoter" /note="color: #ffffff; direction: RIGHT" CDS 2715..2741 /codon_start=1 /note="HA" /note="color: #cc99b2" /translation="YPYDVPDYA" promoter 2759..3056 /note="SV40 promoter" /note="color: #ffffff; direction: RIGHT" rep_origin 2926..3061 /note="SV40 ori" /note="color: #ffff00" CDS 3062..3661 /codon_start=1 /gene="pac from Streptomyces alboniger" /product="puromycin N-acetyltransferase" /note="PuroR" /note="confers resistance to puromycin" /note="This feature has 2 segments:    1: 3062 .. 3196 / #ccffcc    2: 3197 .. 3661 / #ccffcc" /translation="MTEYKPTVRLATRDDVPRAVRTLAAAFADYPATRHTVDPDRHIER VTELQELFLTRVGLDIGKVWVADDGAAVAVWTTPESVEAGAVFAEIGPRMAELSGSRLA AQQQMEGLLAPHRPKEPAWFLATVGVSPDHQGKGLGSAVVLPGVEAAERAGVPAFLETS APRNLPFYERLGFTVTADVEVPEGPRTWCMTRKPGA" misc_feature 3674..4261 /note="WPRE" /note="woodchuck posttranscriptional regulatory element" /note="color: #ffffff" CDS complement(4145..4156) /codon_start=1 /product="Factor Xa recognition and cleavage site" /note="Factor Xa site" /note="color: #cc99b2" /translation="IEGR" misc_feature 4271..4504 /note="3'LTR (Delta-U3)" /note="self-inactivating 3' long terminal repeat (LTR) from HIV-1" /note="color: #ffe4c4" LTR 4324..4504 /note="5' LTR" /note="truncated 5' long terminal repeat (LTR) from HIV-1" /note="color: #ffe4c4" polyA_signal 4576..4697 /note="SV40 poly(A) signal" /note="SV40 polyadenylation signal" /note="color: #a6acb3" rep_origin complement(5026..5614) /direction=LEFT /note="ori" /note="high-copy-number colE1/pMB1/pBR322/pUC origin of replication" /note="color: #ffff00" CDS 6026..6820 /codon_start=1 /gene="aph(3')-II (or nptII)" /product="aminoglycoside phosphotransferase from Tn5" /note="NeoR/KanR" /note="confers resistance to neomycin, kanamycin, and G418 (Geneticin)" /note="color: #ccffcc" /translation="MIEQDGLHAGSPAAWVERLFGYDWAQQTIGCSDAAVFRLSAQGRP VLFVKTDLSGALNELQDEAARLSWLATTGVPCAAVLDVVTEAGRDWLLLGEVPGQDLLS SHLAPAEKVSIMADAMRRLHTLDPATCPFDHQAKHRIERARTRMEAGLVDQDDLDEEHQ GLAPAELFARLKASMPDGEDLVVTHGDACLPNIMVENGRFSGFIDCGRLGVADRYQDIA LATRDIAEELGGEWADRFLVLYGIAAPDSQRIAFYRLLDEFF" ORIGIN 1 cgtgccttat taggaaggca acagacgggt ctgacatgga ttggacgaac cactgaattg 61 ccgcattgca gagatattgt atttaagtgc ctagctcgat acataaacgg gtctctctgg 121 ttagaccaga tctgagcctg ggagctctct ggctaactag ggaacccact gcttaagcct 181 caataaagct tgccttgagt gcttcaagta gtgtgtgccc gtctgttgtg tgactctggt 241 aactagagat ccctcagacc cttttagtca gtgtggaaaa tctctagcag tggcgcccga 301 acagggactt gaaagcgaaa gggaaaccag aggagctctc tcgacgcagg actcggcttg 361 ctgaagcgcg cacggcaaga ggcgaggggc ggcgactggt gagtacgcca aaaattttga 421 ctagcggagg ctagaaggag agagatgggt gcgagagcgt cagtattaag cgggggagaa 481 ttagatcgcg atgggaaaaa attcggttaa ggccaggggg aaagaaaaaa tataaattaa 541 aacatatagt atgggcaagc agggagctag aacgattcgc agttaatcct ggcctgttag 601 aaacatcaga aggctgtaga caaatactgg gacagctaca accatccctt cagacaggat 661 cagaagaact tagatcatta tataatacag tagcaaccct ctattgtgtg catcaaagga 721 tagagataaa agacaccaag gaagctttag acaagataga ggaagagcaa aacaaaagta 781 agaccaccgc acagcaagcc cgctgatctt cagacctgga ggaggagata tgagggacat 841 tggagaagtg aattatataa atataaagta gtaaaaattg aaccattagg agtagcaccc 901 accaaggcaa agagaagagt ggtgcagaga gaaaaaagag cagtgggaat aggagctttg 961 ttccttgggt tcttgggagc agcaggaagc actatgggcg cagcgtcaat gacgctgacg 1021 gtacaggcca gacaattatt gtctggtata gtgcagcagc agaacaattt gctgagggct 1081 attgaggcgc aacagcatct gttgcaactc acagtctggg gcatcaagca gctccaggca 1141 agaatcctgg ctgtggaaag atacctaaag gatcaacagc tcctggggat ttggggttgc 1201 tctggaaaac tcatttgcac cactgctgtg ccttggaatg ctagttggag taataaatct 1261 ctggaacaga tttggaatca cacgacctgg atggagtggg acagagaaat taacaattac 1321 acaagcttaa tacactcctt aattgaagaa tcgcaaaacc agcaagaaaa gaatgaacaa 1381 gaattattgg aattagataa atgggcaagt ttgtggaatt ggtttaacat aacaaattgg 1441 ctgtggtata taaaattatt cataatgata gtaggaggct tggtaggttt aagaatagtt 1501 tttgctgtac tttctatagt gaatagagtt aggcagggat attcaccatt atcgtttcag 1561 acccacctcc caaccccgag gggacccgac aggcccgaag gaatagaaga agaaggtgga 1621 gagagagaca gagacagatc cattcgatta gtgaacggat ctcgacggta tcgaaagctt 1681 gggattcgaa tttaaaagaa aaggggggat tggggggtac agtgcagggg aaagaatagt 1741 agacataata gcaacagaca tacaaactaa agaactacaa aaacaaatta caaaaattca 1801 aaattttcgg gtttttcgaa cctagcagac gtcggcagtg aaaaaaatgc tttatttgtg 1861 aaatttgtga tgctattgct ttatttgtaa ccattataag ctgcaataaa caagttaaca 1921 acaagaattg cattcatttt atgtttcagg ttcaggggga ggtgtgggag gttttttaaa 1981 gcaagtaaaa cctctacaaa tgtggtatgg ctgattatga tctcacctag gctcgagcat 2041 atggctagcg gatcccccgg gcgatctgac ggttcactaa acgagctctg cttatatagg 2101 cctcccaccg tacacgccac ctcgacataa attctaccgg gtaggggagg cgcttttccc 2161 aaggcagtct ggagcatgcg ctttagcagc cccgctgggc acttggcgct acacaagtgg 2221 cctctggcct cgcacacatt ccacatccac cggtaggcgc caaccggctc cgttctttgg 2281 tggccccttc gcgccacctt ctactcctcc cctagtcagg aagttccccc ccgccccgca 2341 gctcgcgtcg tgcaggacgt gacaaatgga agtagcacgt ctcactagtc tcgtgcagat 2401 ggacagcacc gctgagcaat ggaagcgggt aggcctttgg ggcagcggcc aatagcagct 2461 ttgctccttc gctttctggg ctcagaggct gggaaggggt gggtccgggg gcgggctcag 2521 gggcgggctc aggggcgggg cgggcgcccg aaggtcctcc ggaggcccgg cattctgcac 2581 gcttcaaaag cgcacgtctg ccgcgctgtt ctcctcttcc tcatctccgg gcctttcgac 2641 ctatcgatca attgagtact tacgtaggta ccgaattcga tatcgggccc gcggccgcgt 2701 ctagatgagt cgagtaccca tacgacgtcc cagactacgc ttgagtttaa acacgcgtgg 2761 tgtggaaagt ccccaggctc cccagcaggc agaagtatgc aaagcatgca tctcaattag 2821 tcagcaacca ggtgtggaaa gtccccaggc tccccagcag gcagaagtat gcaaagcatg 2881 catctcaatt agtcagcaac catagtcccg cccctaactc cgcccatccc gcccctaact 2941 ccgcccagtt ccgcccattc tccgccccat ggctgactaa ttttttttat ttatgcagag 3001 gccgaggccg cctcggcctc tgagctattc cagaagtagt gaggaggctt ttttggaggc 3061 catgaccgag tacaagccca cggtgcgcct cgccacccgc gacgacgtcc ctcgggccgt 3121 acgcaccctc gccgccgcgt tcgccgacta ccccgccacg cgccacaccg tggacccgga 3181 ccgccacatc gagcgggtca ccgagctgca agaactcttc ctcacgcgcg tcgggctcga 3241 catcggcaag gtgtgggtcg cggacgacgg cgccgcggtg gcggtctgga ccacgccgga 3301 gagcgtcgaa gcgggggcgg tgttcgccga gatcggcccg cgcatggccg agttgagcgg 3361 ttcccggctg gccgcgcagc aacagatgga agggctcctg gcgccgcacc ggcccaagga 3421 gcccgcgtgg ttcctggcca ccgtcggcgt ctcgcccgac caccagggca agggtctggg 3481 cagcgccgtc gtgctccccg gagtggaggc ggccgagcgc gccggggtgc ccgccttcct 3541 ggagacctcc gcgccccgca acctcccctt ctacgagcgg ctcggcttca ccgtcaccgc 3601 cgacgtcgag gtgcccgaag gaccgcgcac ctggtgcatg acccgcaagc ccggtgcctg 3661 aacgcgttcc ggaaatcaac ctctggatta caaaatttgt gaaagattga ctggtattct 3721 taactatgtt gctcctttta cgctatgtgg atacgctgct ttaatgcctt tgtatcatgc 3781 tattgcttcc cgtatggctt tcattttctc ctccttgtat aaatcctggt tgctgtctct 3841 ttatgaggag ttgtggcccg ttgtcaggca acgtggcgtg gtgtgcactg tgtttgctga 3901 cgcaaccccc actggttggg gcattgccac cacctgtcag ctcctttccg ggactttcgc 3961 tttccccctc cctattgcca cggcggaact catcgccgcc tgccttgccc gctgctggac 4021 aggggctcgg ctgttgggca ctgacaattc cgtggtgttg tcggggaagc tgacgtcctt 4081 tccatggctg ctcgcctgtg ttgccacctg gattctgcgc gggacgtcct tctgctacgt 4141 cccttcggcc ctcaatccag cggaccttcc ttcccgcggc ctgctgccgg ctctgcggcc 4201 tcttccgcgt ctcgccttcg ccctcagacg agtcggatct ccctttgggc cgcctccccg 4261 cctgtccgga tggaagggct aattcactcc caacgaatac aagatctgct ttttgcttgt 4321 actgggtctc tctggttaga ccagatctga gcctgggagc tctctggcta actagggaac 4381 ccactgctta agcctcaata aagcttgcct tgagtgcttc aagtagtgtg tgcccgtctg 4441 ttgtgtgact ctggtaacta gagatccctc agaccctttt agtcagtgtg gaaaatctct 4501 agcagtagta gttcatgtca tcttattatt cagtatttat aacttgcaaa gaaatgaata 4561 tcagagagtg agaggaactt gtttattgca gcttataatg gttacaaata aagcaatagc 4621 atcacaaatt tcacaaataa agcatttttt tcactgcatt ctagttgtgg tttgtccaaa 4681 ctcatcaatg tatcttatca tgtctggcat ctatgtcggg tgcggagaaa gaggtaatga 4741 aatggcatta tgggtattat gggtctgcat taatgaatcg gccaacggat gtcggtgtga 4801 aataccgcac agatgcgtaa ggagaaaata ccgcatcagg cgctcttccg cttcctcgct 4861 cactgactcg ctgcgctcgg tcgttcggct gcggcgagcg gtatcagctc actcaaaggc 4921 ggtaatacgg ttatccacag aatcagggga taacgcagga aagaacatgt gagcaaaagg 4981 ccagcaaaag gccaggaacc gtaaaaaggc cgcgttgctg gcgtttttcc ataggctccg 5041 cccccctgac gagcatcaca aaaatcgacg ctcaagtcag aggtggcgaa acccgacagg 5101 actataaaga taccaggcgt ttccccctgg aagctccctc gtgcgctctc ctgttccgac 5161 cctgccgctt accggatacc tgtccgcctt tctcccttcg ggaagcgtgg cgctttctca 5221 tagctcacgc tgtaggtatc tcagttcggt gtaggtcgtt cgctccaagc tgggctgtgt 5281 gcacgaaccc cccgttcagc ccgaccgctg cgccttatcc ggtaactatc gtcttgagtc 5341 caacccggta agacacgact tatcgccact ggcagcagcc actggtaaca ggattagcag 5401 agcgaggtat gtaggcggtg ctacagagtt cttgaagtgg tggcctaact acggctacac 5461 tagaaggaca gtatttggta tctgcgctct gctgaagcca gttaccttcg gaaaaagagt 5521 tggtagctct tgatccggca aacaaaccac cgctggtagc ggtggttttt ttgtttgcaa 5581 gcagcagatt acgcgcagaa aaaaaggatc tcaagaagat cctttgatct tttctacggg 5641 gtctgacgct cagtggaacg aaaactcacg ttaagggatt ttggccatga gattatcaaa 5701 aaggatcttc acctagatcc ttttcacgta gaaagccagt ccgcagaaac ggtgctgacc 5761 ccggatgaat gtcagctact gggctatctg gacaagggaa aacgcaagcg caaagagaaa 5821 gcaggtagct tgcagtgggc ttacatggcg atagctagac tgggcggttt tatggacagc 5881 aagcgaaccg gaattgccag ctggggcgcc ctctggtaag gttgggaagc cctgcaaagt 5941 aaactggatg gctttcttgc cgccaaggat ctgatggcgc aggggatcaa gctctgatca 6001 agagacagga tgaggatcgt ttcgcatgat tgaacaagat ggattgcacg caggttctcc 6061 ggccgcttgg gtggagaggc tattcggcta tgactgggca caacagacaa tcggctgctc 6121 tgatgccgcc gtgttccggc tgtcagcgca ggggcgcccg gttctttttg tcaagaccga 6181 cctgtccggt gccctgaatg aactgcaaga cgaggcagcg cggctatcgt ggctggccac 6241 gacgggcgtt ccttgcgcag ctgtgctcga cgttgtcact gaagcgggaa gggactggct 6301 gctattgggc gaagtgccgg ggcaggatct cctgtcatct caccttgctc ctgccgagaa 6361 agtatccatc atggctgatg caatgcggcg gctgcatacg cttgatccgg ctacctgccc 6421 attcgaccac caagcgaaac atcgcatcga gcgagcacgt actcggatgg aagccggtct 6481 tgtcgatcag gatgatctgg acgaagagca tcaggggctc gcgccagccg aactgttcgc 6541 caggctcaag gcgagcatgc ccgacggcga ggatctcgtc gtgacccatg gcgatgcctg 6601 cttgccgaat atcatggtgg aaaatggccg cttttctgga ttcatcgact gtggccggct 6661 gggtgtggcg gaccgctatc aggacatagc gttggctacc cgtgatattg ctgaagagct 6721 tggcggcgaa tgggctgacc gcttcctcgt gctttacggt atcgccgctc ccgattcgca 6781 gcgcatcgcc ttctatcgcc ttcttgacga gttcttctga attttgttaa aatttttgtt 6841 aaatcagctc attttttaac caataggccg aaatcggcaa aatcccttat aaatcaaaag 6901 aatagaccga gatagggttg agtgttgttc cagtttggaa caagagtcca ctattaaaga 6961 acgtggactc caacgtcaaa gggcgaaaaa ccgtctatca gggcgatggc ccactacgtg 7021 aaccatcacc ctaatcaagt tttttggggt cgaggtgccg taaagcacta aatcggaacc 7081 ctaaagggag cccccgattt agagcttgac ggggaaagcc ggcgaacgtg gcgagaaagg 7141 aagggaagaa agcgaaagga gcgggcgcta gggcgctggc aagtgtagcg gtcacgctgc 7201 gcgtaaccac cacacccgcc gcgcttaatg cgccgctaca gggcgcgtcc attcgccatt 7261 caggatcgaa ttaattctta attaacatca tcaataatat accttttttg gattgaagcc 7321 aatatgataa tgagggggtg gagtttgtga cgtggcgcgg ggcgtgggaa cggggcgggt 7381 gacgtagtag tgtggcggaa gtgtgatgtt gcaagtgtgg cggaacacat gtaagcgacg 7441 gatgtggcaa aagtgacgtt tttggtgtgc gccggtgtac acaggaagtg acaattttcg 7501 cgcggtttta ggcggatgtt gtagtaaatt tgggcgtaac cgagtaagat ttggccattt 7561 tcgcgggaaa actgaataag aggaagtgaa atctgaataa ttttgtgtta ctcatagcgc 7621 gtaatactct catgagcgga tacatatttg aatgtattta gaaaaataaa caaatagggg 7681 ttccgcgcac atttccccga aaagtgccac ctgacgtaac tataacggtc ctaaggtagc 7741 gaaaatgtag tcttatgcaa tactcttgta gtcttgcaac atggtaacga tgagttagca 7801 acatgcctta caaggagaga aaaagcaccg tgcatgccga ttggtggaag taaggtggta 7861 cgat
            
***Note: The text map shown below is representative of the parental vector only and does not include the gene of interest. The sequence of the gene can be found through the accession number link on the product page.
      1 cgtgccttat taggaaggca acagacgggt ctgacatgga ttggacgaac cactgaattg 
     61 ccgcattgca gagatattgt atttaagtgc ctagctcgat acataaacgg gtctctctgg 
    121 ttagaccaga tctgagcctg ggagctctct ggctaactag ggaacccact gcttaagcct 
    181 caataaagct tgccttgagt gcttcaagta gtgtgtgccc gtctgttgtg tgactctggt 
    241 aactagagat ccctcagacc cttttagtca gtgtggaaaa tctctagcag tggcgcccga 
    301 acagggactt gaaagcgaaa gggaaaccag aggagctctc tcgacgcagg actcggcttg 
    361 ctgaagcgcg cacggcaaga ggcgaggggc ggcgactggt gagtacgcca aaaattttga 
    421 ctagcggagg ctagaaggag agagatgggt gcgagagcgt cagtattaag cgggggagaa 
    481 ttagatcgcg atgggaaaaa attcggttaa ggccaggggg aaagaaaaaa tataaattaa 
    541 aacatatagt atgggcaagc agggagctag aacgattcgc agttaatcct ggcctgttag 
    601 aaacatcaga aggctgtaga caaatactgg gacagctaca accatccctt cagacaggat 
    661 cagaagaact tagatcatta tataatacag tagcaaccct ctattgtgtg catcaaagga 
    721 tagagataaa agacaccaag gaagctttag acaagataga ggaagagcaa aacaaaagta 
    781 agaccaccgc acagcaagcc cgctgatctt cagacctgga ggaggagata tgagggacat 
    841 tggagaagtg aattatataa atataaagta gtaaaaattg aaccattagg agtagcaccc 
    901 accaaggcaa agagaagagt ggtgcagaga gaaaaaagag cagtgggaat aggagctttg 
    961 ttccttgggt tcttgggagc agcaggaagc actatgggcg cagcgtcaat gacgctgacg 
   1021 gtacaggcca gacaattatt gtctggtata gtgcagcagc agaacaattt gctgagggct 
   1081 attgaggcgc aacagcatct gttgcaactc acagtctggg gcatcaagca gctccaggca 
   1141 agaatcctgg ctgtggaaag atacctaaag gatcaacagc tcctggggat ttggggttgc 
   1201 tctggaaaac tcatttgcac cactgctgtg ccttggaatg ctagttggag taataaatct 
   1261 ctggaacaga tttggaatca cacgacctgg atggagtggg acagagaaat taacaattac 
   1321 acaagcttaa tacactcctt aattgaagaa tcgcaaaacc agcaagaaaa gaatgaacaa 
   1381 gaattattgg aattagataa atgggcaagt ttgtggaatt ggtttaacat aacaaattgg 
   1441 ctgtggtata taaaattatt cataatgata gtaggaggct tggtaggttt aagaatagtt 
   1501 tttgctgtac tttctatagt gaatagagtt aggcagggat attcaccatt atcgtttcag 
   1561 acccacctcc caaccccgag gggacccgac aggcccgaag gaatagaaga agaaggtgga 
   1621 gagagagaca gagacagatc cattcgatta gtgaacggat ctcgacggta tcgaaagctt 
   1681 gggattcgaa tttaaaagaa aaggggggat tggggggtac agtgcagggg aaagaatagt 
   1741 agacataata gcaacagaca tacaaactaa agaactacaa aaacaaatta caaaaattca 
   1801 aaattttcgg gtttttcgaa cctagcagac gtcggcagtg aaaaaaatgc tttatttgtg 
   1861 aaatttgtga tgctattgct ttatttgtaa ccattataag ctgcaataaa caagttaaca 
   1921 acaagaattg cattcatttt atgtttcagg ttcaggggga ggtgtgggag gttttttaaa 
   1981 gcaagtaaaa cctctacaaa tgtggtatgg ctgattatga tctcacctag gctcgagcat 
   2041 atggctagcg gatcccccgg gcgatctgac ggttcactaa acgagctctg cttatatagg 
   2101 cctcccaccg tacacgccac ctcgacataa attctaccgg gtaggggagg cgcttttccc 
   2161 aaggcagtct ggagcatgcg ctttagcagc cccgctgggc acttggcgct acacaagtgg 
   2221 cctctggcct cgcacacatt ccacatccac cggtaggcgc caaccggctc cgttctttgg 
   2281 tggccccttc gcgccacctt ctactcctcc cctagtcagg aagttccccc ccgccccgca 
   2341 gctcgcgtcg tgcaggacgt gacaaatgga agtagcacgt ctcactagtc tcgtgcagat 
   2401 ggacagcacc gctgagcaat ggaagcgggt aggcctttgg ggcagcggcc aatagcagct 
   2461 ttgctccttc gctttctggg ctcagaggct gggaaggggt gggtccgggg gcgggctcag 
   2521 gggcgggctc aggggcgggg cgggcgcccg aaggtcctcc ggaggcccgg cattctgcac 
   2581 gcttcaaaag cgcacgtctg ccgcgctgtt ctcctcttcc tcatctccgg gcctttcgac 
   2641 ctatcgatca attgagtact tacgtaggta ccgaattcga tatcgggccc gcggccgcgt 
   2701 ctagatgagt cgagtaccca tacgacgtcc cagactacgc ttgagtttaa acacgcgtgg 
   2761 tgtggaaagt ccccaggctc cccagcaggc agaagtatgc aaagcatgca tctcaattag 
   2821 tcagcaacca ggtgtggaaa gtccccaggc tccccagcag gcagaagtat gcaaagcatg 
   2881 catctcaatt agtcagcaac catagtcccg cccctaactc cgcccatccc gcccctaact 
   2941 ccgcccagtt ccgcccattc tccgccccat ggctgactaa ttttttttat ttatgcagag 
   3001 gccgaggccg cctcggcctc tgagctattc cagaagtagt gaggaggctt ttttggaggc 
   3061 catgaccgag tacaagccca cggtgcgcct cgccacccgc gacgacgtcc ctcgggccgt 
   3121 acgcaccctc gccgccgcgt tcgccgacta ccccgccacg cgccacaccg tggacccgga 
   3181 ccgccacatc gagcgggtca ccgagctgca agaactcttc ctcacgcgcg tcgggctcga 
   3241 catcggcaag gtgtgggtcg cggacgacgg cgccgcggtg gcggtctgga ccacgccgga 
   3301 gagcgtcgaa gcgggggcgg tgttcgccga gatcggcccg cgcatggccg agttgagcgg 
   3361 ttcccggctg gccgcgcagc aacagatgga agggctcctg gcgccgcacc ggcccaagga 
   3421 gcccgcgtgg ttcctggcca ccgtcggcgt ctcgcccgac caccagggca agggtctggg 
   3481 cagcgccgtc gtgctccccg gagtggaggc ggccgagcgc gccggggtgc ccgccttcct 
   3541 ggagacctcc gcgccccgca acctcccctt ctacgagcgg ctcggcttca ccgtcaccgc 
   3601 cgacgtcgag gtgcccgaag gaccgcgcac ctggtgcatg acccgcaagc ccggtgcctg 
   3661 aacgcgttcc ggaaatcaac ctctggatta caaaatttgt gaaagattga ctggtattct 
   3721 taactatgtt gctcctttta cgctatgtgg atacgctgct ttaatgcctt tgtatcatgc 
   3781 tattgcttcc cgtatggctt tcattttctc ctccttgtat aaatcctggt tgctgtctct 
   3841 ttatgaggag ttgtggcccg ttgtcaggca acgtggcgtg gtgtgcactg tgtttgctga 
   3901 cgcaaccccc actggttggg gcattgccac cacctgtcag ctcctttccg ggactttcgc 
   3961 tttccccctc cctattgcca cggcggaact catcgccgcc tgccttgccc gctgctggac 
   4021 aggggctcgg ctgttgggca ctgacaattc cgtggtgttg tcggggaagc tgacgtcctt 
   4081 tccatggctg ctcgcctgtg ttgccacctg gattctgcgc gggacgtcct tctgctacgt 
   4141 cccttcggcc ctcaatccag cggaccttcc ttcccgcggc ctgctgccgg ctctgcggcc 
   4201 tcttccgcgt ctcgccttcg ccctcagacg agtcggatct ccctttgggc cgcctccccg 
   4261 cctgtccgga tggaagggct aattcactcc caacgaatac aagatctgct ttttgcttgt 
   4321 actgggtctc tctggttaga ccagatctga gcctgggagc tctctggcta actagggaac 
   4381 ccactgctta agcctcaata aagcttgcct tgagtgcttc aagtagtgtg tgcccgtctg 
   4441 ttgtgtgact ctggtaacta gagatccctc agaccctttt agtcagtgtg gaaaatctct 
   4501 agcagtagta gttcatgtca tcttattatt cagtatttat aacttgcaaa gaaatgaata 
   4561 tcagagagtg agaggaactt gtttattgca gcttataatg gttacaaata aagcaatagc 
   4621 atcacaaatt tcacaaataa agcatttttt tcactgcatt ctagttgtgg tttgtccaaa 
   4681 ctcatcaatg tatcttatca tgtctggcat ctatgtcggg tgcggagaaa gaggtaatga 
   4741 aatggcatta tgggtattat gggtctgcat taatgaatcg gccaacggat gtcggtgtga 
   4801 aataccgcac agatgcgtaa ggagaaaata ccgcatcagg cgctcttccg cttcctcgct 
   4861 cactgactcg ctgcgctcgg tcgttcggct gcggcgagcg gtatcagctc actcaaaggc 
   4921 ggtaatacgg ttatccacag aatcagggga taacgcagga aagaacatgt gagcaaaagg 
   4981 ccagcaaaag gccaggaacc gtaaaaaggc cgcgttgctg gcgtttttcc ataggctccg 
   5041 cccccctgac gagcatcaca aaaatcgacg ctcaagtcag aggtggcgaa acccgacagg 
   5101 actataaaga taccaggcgt ttccccctgg aagctccctc gtgcgctctc ctgttccgac 
   5161 cctgccgctt accggatacc tgtccgcctt tctcccttcg ggaagcgtgg cgctttctca 
   5221 tagctcacgc tgtaggtatc tcagttcggt gtaggtcgtt cgctccaagc tgggctgtgt 
   5281 gcacgaaccc cccgttcagc ccgaccgctg cgccttatcc ggtaactatc gtcttgagtc 
   5341 caacccggta agacacgact tatcgccact ggcagcagcc actggtaaca ggattagcag 
   5401 agcgaggtat gtaggcggtg ctacagagtt cttgaagtgg tggcctaact acggctacac 
   5461 tagaaggaca gtatttggta tctgcgctct gctgaagcca gttaccttcg gaaaaagagt 
   5521 tggtagctct tgatccggca aacaaaccac cgctggtagc ggtggttttt ttgtttgcaa 
   5581 gcagcagatt acgcgcagaa aaaaaggatc tcaagaagat cctttgatct tttctacggg 
   5641 gtctgacgct cagtggaacg aaaactcacg ttaagggatt ttggccatga gattatcaaa 
   5701 aaggatcttc acctagatcc ttttcacgta gaaagccagt ccgcagaaac ggtgctgacc 
   5761 ccggatgaat gtcagctact gggctatctg gacaagggaa aacgcaagcg caaagagaaa 
   5821 gcaggtagct tgcagtgggc ttacatggcg atagctagac tgggcggttt tatggacagc 
   5881 aagcgaaccg gaattgccag ctggggcgcc ctctggtaag gttgggaagc cctgcaaagt 
   5941 aaactggatg gctttcttgc cgccaaggat ctgatggcgc aggggatcaa gctctgatca 
   6001 agagacagga tgaggatcgt ttcgcatgat tgaacaagat ggattgcacg caggttctcc 
   6061 ggccgcttgg gtggagaggc tattcggcta tgactgggca caacagacaa tcggctgctc 
   6121 tgatgccgcc gtgttccggc tgtcagcgca ggggcgcccg gttctttttg tcaagaccga 
   6181 cctgtccggt gccctgaatg aactgcaaga cgaggcagcg cggctatcgt ggctggccac 
   6241 gacgggcgtt ccttgcgcag ctgtgctcga cgttgtcact gaagcgggaa gggactggct 
   6301 gctattgggc gaagtgccgg ggcaggatct cctgtcatct caccttgctc ctgccgagaa 
   6361 agtatccatc atggctgatg caatgcggcg gctgcatacg cttgatccgg ctacctgccc 
   6421 attcgaccac caagcgaaac atcgcatcga gcgagcacgt actcggatgg aagccggtct 
   6481 tgtcgatcag gatgatctgg acgaagagca tcaggggctc gcgccagccg aactgttcgc 
   6541 caggctcaag gcgagcatgc ccgacggcga ggatctcgtc gtgacccatg gcgatgcctg 
   6601 cttgccgaat atcatggtgg aaaatggccg cttttctgga ttcatcgact gtggccggct 
   6661 gggtgtggcg gaccgctatc aggacatagc gttggctacc cgtgatattg ctgaagagct 
   6721 tggcggcgaa tgggctgacc gcttcctcgt gctttacggt atcgccgctc ccgattcgca 
   6781 gcgcatcgcc ttctatcgcc ttcttgacga gttcttctga attttgttaa aatttttgtt 
   6841 aaatcagctc attttttaac caataggccg aaatcggcaa aatcccttat aaatcaaaag 
   6901 aatagaccga gatagggttg agtgttgttc cagtttggaa caagagtcca ctattaaaga 
   6961 acgtggactc caacgtcaaa gggcgaaaaa ccgtctatca gggcgatggc ccactacgtg 
   7021 aaccatcacc ctaatcaagt tttttggggt cgaggtgccg taaagcacta aatcggaacc 
   7081 ctaaagggag cccccgattt agagcttgac ggggaaagcc ggcgaacgtg gcgagaaagg 
   7141 aagggaagaa agcgaaagga gcgggcgcta gggcgctggc aagtgtagcg gtcacgctgc 
   7201 gcgtaaccac cacacccgcc gcgcttaatg cgccgctaca gggcgcgtcc attcgccatt 
   7261 caggatcgaa ttaattctta attaacatca tcaataatat accttatttt ggattgaagc 
   7321 caatatgata atgagggggt ggagtttgtg acgtggcgcg gggcgtggga acggggcggg 
   7381 tgacgtagta gtgtggcgga agtgtgatgt tgcaagtgtg gcggaacaca tgtaagcgac 
   7441 ggatgtggca aaagtgacgt ttttggtgtg cgccggtgta cacaggaagt gacaattttc 
   7501 gcgcggtttt aggcggatgt tgtagtaaat ttgggcgtaa ccgagtaaga tttggccatt 
   7561 ttcgcgggaa aactgaataa gaggaagtga aatctgaata attttgtgtt actcatagcg 
   7621 cgtaatactc tcatgagcgg atacatattt gaatgtattt agaaaaataa acaaataggg 
   7681 gttccgcgca catttccccg aaaagtgcca cctgacgtaa ctataacggt cctaaggtag 
   7741 cgaaaatgta gtcttatgca atactcttgt agtcttgcaa catggtaacg atgagttagc 
   7801 aacatgcctt acaaggagag aaaaagcacc gtgcatgccg attggtggaa gtaaggtggt 
   7861 acgat
              FEATURES Location/Qualifiers source 1..7864 /organism="recombinant plasmid" /mol_type="other DNA" LTR 109..289 /note="5' LTR" /note="truncated 5' long terminal repeat (LTR) from HIV-1" /note="color: #ffe4c4" misc_feature 336..461 /note="HIV-1 psi" /note="packaging signal of human immunodeficiency virus type 1" /note="color: #ffe4c4" misc_feature 951..1184 /note="HIV-1 RRE" /note="The Rev response element (RRE) of human immunodeficiency virus type 1 allows for Rev-dependent mRNA export from the nucleus to the cytoplasm." /note="color: #ffe4c4" misc_feature 1691..1807 /note="cPPT/CTS" /note="color: #ffe4c4" polyA_signal 1835..1916 /note="SV40 poly(A) signal" /note="color: #a6acb3" promoter complement(2062..2129) /note="miniCMV" /note="color: #ffffff; direction: LEFT" promoter 2139..2638 /note="PGK promoter" /note="color: #ffffff; direction: RIGHT" CDS 2715..2741 /codon_start=1 /note="HA" /note="color: #cc99b2" /translation="YPYDVPDYA" promoter 2759..3056 /note="SV40 promoter" /note="color: #ffffff; direction: RIGHT" rep_origin 2926..3061 /note="SV40 ori" /note="color: #ffff00" CDS 3062..3661 /codon_start=1 /gene="pac from Streptomyces alboniger" /product="puromycin N-acetyltransferase" /note="PuroR" /note="confers resistance to puromycin" /note="This feature has 2 segments:    1: 3062 .. 3196 / #ccffcc    2: 3197 .. 3661 / #ccffcc" /translation="MTEYKPTVRLATRDDVPRAVRTLAAAFADYPATRHTVDPDRHIER VTELQELFLTRVGLDIGKVWVADDGAAVAVWTTPESVEAGAVFAEIGPRMAELSGSRLA AQQQMEGLLAPHRPKEPAWFLATVGVSPDHQGKGLGSAVVLPGVEAAERAGVPAFLETS APRNLPFYERLGFTVTADVEVPEGPRTWCMTRKPGA" misc_feature 3674..4261 /note="WPRE" /note="woodchuck posttranscriptional regulatory element" /note="color: #ffffff" CDS complement(4145..4156) /codon_start=1 /product="Factor Xa recognition and cleavage site" /note="Factor Xa site" /note="color: #cc99b2" /translation="IEGR" misc_feature 4271..4504 /note="3'LTR (Delta-U3)" /note="self-inactivating 3' long terminal repeat (LTR) from HIV-1" /note="color: #ffe4c4" LTR 4324..4504 /note="5' LTR" /note="truncated 5' long terminal repeat (LTR) from HIV-1" /note="color: #ffe4c4" polyA_signal 4576..4697 /note="SV40 poly(A) signal" /note="SV40 polyadenylation signal" /note="color: #a6acb3" rep_origin complement(5026..5614) /direction=LEFT /note="ori" /note="high-copy-number colE1/pMB1/pBR322/pUC origin of replication" /note="color: #ffff00" CDS 6026..6820 /codon_start=1 /gene="aph(3')-II (or nptII)" /product="aminoglycoside phosphotransferase from Tn5" /note="NeoR/KanR" /note="confers resistance to neomycin, kanamycin, and G418 (Geneticin)" /note="color: #ccffcc" /translation="MIEQDGLHAGSPAAWVERLFGYDWAQQTIGCSDAAVFRLSAQGRP VLFVKTDLSGALNELQDEAARLSWLATTGVPCAAVLDVVTEAGRDWLLLGEVPGQDLLS SHLAPAEKVSIMADAMRRLHTLDPATCPFDHQAKHRIERARTRMEAGLVDQDDLDEEHQ GLAPAELFARLKASMPDGEDLVVTHGDACLPNIMVENGRFSGFIDCGRLGVADRYQDIA LATRDIAEELGGEWADRFLVLYGIAAPDSQRIAFYRLLDEFF" ORIGIN