pLenti-CMV-DIO-GFP-SV40-Puro

Vector Name pLenti-CMV-DIO-GFP-SV40-Puro
VectorType Lentiviral Vector
Antibiotic Information Bacterial: Kanamycin
Mammalian: Puromycin
Sequencing Primers CMV sequencing primer
5`---CGC AAA TGG GCG GTA GGC GTG---3`
Additional Information No Additional Information
***Note: Features may not be to scale, please refer to sequence or text map for detailed information.
***Note: The vector sequence shown below is representative of the parental vector only and does not include the gene of interest. The sequence of the gene can be found through the accession number link on the product page. The restriction sites within the cloning region may differ from the provided sequence.
    1 ttttggattg aagccaatat gataatgagg gggtggagtt tgtgacgtgg cgcggggcgt   
    61 gggaacgggg cgggtgacgt agtagtgtgg cggaagtgtg atgttgcaag tgtggcggaa   
   121 cacatgtaag cgacggatgt ggcaaaagtg acgtttttgg tgtgcgccgg tgtacacagg   
   181 aagtgacaat tttcgcgcgg ttttaggcgg atgttgtagt aaatttgggc gtaaccgagt   
   241 aagatttggc cattttcgcg ggaaaactga ataagaggaa gtgaaatctg aataattttg   
   301 tgttactcat agcgcgtaat acggcagacc tcagcgctag attattgaag catttatcag   
   361 ggttattgtc tcatgagcgg atacatattt gaatgtattt agaaaaataa acaaataggg   
   421 gttccgcgca catttccccg aaaagtgcca cctgacgtta actataacgg tcctaaggta   
   481 gcgaaaatgt agtcttatgc aatactcttg tagtcttgca acatggtaac gatgagttag   
   541 caacatgcct tacaaggaga gaaaaagcac cgtgcatgcc gattggtgga agtaaggtgg   
   601 tacgatcgtg ccttattagg aaggcaacag acgggtctga catggattgg acgaaccact   
   661 gaattgccgc attgcagaga tattgtattt aagtgcctag ctcgatacat aaacgggtct   
   721 ctctggttag accagatctg agcctgggag ctctctggct aactagggaa cccactgctt   
   781 aagcctcaat aaagcttgcc ttgagtgctt caagtagtgt gtgcccgtct gttgtgtgac   
   841 tctggtaact agagatccct cagacccttt tagtcagtgt ggaaaatctc tagcagtggc   
   901 gcccgaacag ggacttgaaa gcgaaaggga aaccagagga gctctctcga cgcaggactc   
   961 ggcttgctga agcgcgcacg gcaagaggcg aggggcggcg actggtgagt acgccaaaaa   
   1021 ttttgactag cggaggctag aaggagagag atgggtgcga gagcgtcagt attaagcggg   
   1081 ggagaattag atcgcgatgg gaaaaaattc ggttaaggcc agggggaaag aaaaaatata   
   1141 aattaaaaca tatagtatgg gcaagcaggg agctagaacg attcgcagtt aatcctggcc   
   1201 tgttagaaac atcagaaggc tgtagacaaa tactgggaca gctacaacca tcccttcaga   
   1261 caggatcaga agaacttaga tcattatata atacagtagc aaccctctat tgtgtgcatc   
   1321 aaaggataga gataaaagac accaaggaag ctttagacaa gatagaggaa gagcaaaaca   
   1381 aaagtaagac caccgcacag caagcccgct gatcttcaga cctggaggag gagatatgag   
   1441 ggacattgga gaagtgaatt atataaatat aaagtagtaa aaattgaacc attaggagta   
   1501 gcacccacca aggcaaagag aagagtggtg cagagagaaa aaagagcagt gggaatagga   
   1561 gctttgttcc ttgggttctt gggagcagca ggaagcacta tgggcgcagc gtcaatgacg   
   1621 ctgacggtac aggccagaca attattgtct ggtatagtgc agcagcagaa caatttgctg   
   1681 agggctattg aggcgcaaca gcatctgttg caactcacag tctggggcat caagcagctc   
   1741 caggcaagaa tcctggctgt ggaaagatac ctaaaggatc aacagctcct ggggatttgg   
   1801 ggttgctctg gaaaactcat ttgcaccact gctgtgcctt ggaatgctag ttggagtaat   
   1861 aaatctctgg aacagatttg gaatcacacg acctggatgg agtgggacag agaaattaac   
   1921 aattacacaa gcttaataca ctccttaatt gaagaatcgc aaaaccagca agaaaagaat   
   1981 gaacaagaat tattggaatt agataaatgg gcaagtttgt ggaattggtt taacataaca   
   2041 aattggctgt ggtatataaa attattcata atgatagtag gaggcttggt aggtttaaga   
   2101 atagtttttg ctgtactttc tatagtgaat agagttaggc agggatattc accattatcg   
   2161 tttcagaccc acctcccaac cccgagggga cccgacaggc ccgaaggaat agaagaagaa   
   2221 ggtggagaga gagacagaga cagatccatt cgattagtga acggatctcg acggtatcga   
   2281 aagcttggga ttcgaattta aaagaaaagg ggggattggg gggtacagtg caggggaaag   
   2341 aatagtagac ataatagcaa cagacataca aactaaagaa ctacaaaaac aaattacaaa   
   2401 aattcaaaat tttcgggttt ttcgaaccta gggttccgcg ttacataact tacggtaaat   
   2461 ggcccgcctg gctgaccgcc caacgacccc cgcccattga cgtcaataat gacgtatgtt   
   2521 cccatagtaa cgccaatagg gactttccat tgacgtcaat gggtggagta tttacggtaa   
   2581 actgcccact tggcagtaca tcaagtgtat catatgccaa gtacgccccc tattgacgtc   
   2641 aatgacggta aatggcccgc ctggcattat gcccagtaca tgaccttatg ggactttcct   
   2701 acttggcagt acatctacgt ttagtcatcg ctattaccat ggtgatgcgg ttttggcagt   
   2761 acatcaatgg gcgtggatag cggtttgact cacggggatt tccaagtctc caccccattg   
   2821 acgtcaatgg gagtttgttt tggcaccaaa atcaacggga ctttccaaaa tgtcgtaaca   
   2881 actccgcccc attgacgcaa atgggcggta ggcgtgtacg gtgggaggtc tatataagca   
   2941 gagctcgttt agtgaaccgt cagatcgcct ggagacgcca tccacgctgt tttgacctcc   
   3001 atagaagaac cgagtttaaa ctccctatca gtgatagaga tctccctatc agtgatagag   
   3061 agctagcccc gggatcgatc aattgagtac ttacgtaggt accaatcagc tcgctcacca   
   3121 tataacttcg tataaagtat cctatacgaa gttatatcaa aataggaaga ccaatgcttc   
   3181 accatcgacc cgaattgcca agcatcacca tcgacccata acttcgtata atgtatgcta   
   3241 tacgaagtta tctcgagcaa gtttgtacaa aaaagcaggc ttcagcgaga tccggtggag   
   3301 ccgggtccgg cggtgccgtc cacggcagaa ttggacgact gagcgcggga tctggcgaag   
   3361 gcgatggggg tcttgaaggc gtgctggtac tccacgatgc ccagctcggt gttgctgtgc   
   3421 agctcctcca cgcggcggaa ggcgaacatg gggcccccgt tctgcaggat gctggggtgg   
   3481 atggcgctct tgaagtgcat gtggctgtcc accacgaagc tgtagtagcc gccgtcgcgc   
   3541 aggctgaagg tgcgggcgaa gctgcccacc agcacgttat cgcccatggg gtgcaggtgc   
   3601 tccacggtgg cgttgctgcg gatgatcttg tcggtgaaga tcacgctgtc ctcggggaag   
   3661 ccggtgccca ccaccttgaa gtcgccgatc acgcggccgg cctcgtagcg gtagctgaag   
   3721 ctcacgtgca gcacgccgcc gtcctcgtac ttctcgatgc gggtgttggt gtagccgccg   
   3781 ttgttgatgg cgtgcaggaa ggggttctcg tagccgctgg ggtaggtgcc gaagtggtag   
   3841 aagccgtagc ccatcacgtg gctcagcagg taggggctga aggtcagggc gcctttggtg   
   3901 ctcttcatct tgttggtcat gcggccctgc ttgggggtgc cctctccgcc gcccaccagc   
   3961 tcgaactcca cgccgttcag ggtgccggtg atgcggcact cgatctccat ggcgggcagg   
   4021 ccgctctcgt cgctctccat acccagcttt cttgtacaaa gtgggctagc caattgataa   
   4081 cttcgtatag gatactttat acgaagttat cattgggatt cttcctattt tgatccaagc   
   4141 atcaccatcg accctctagt ccagatctca ccatcgaccc ataacttcgt atagcataca   
   4201 ttatacgaag ttatatggtg agcaagggcg attctagact gcagctcgag tacccatacg   
   4261 acgtcccaga ctacgcttga gtttaaacac gcgtggtgtg gaaagtcccc aggctcccca   
   4321 gcaggcagaa gtatgcaaag catgcatctc aattagtcag caaccaggtg tggaaagtcc   
   4381 ccaggctccc cagcaggcag aagtatgcaa agcatgcatc tcaattagtc agcaaccata   
   4441 gtcccgcccc taactccgcc catcccgccc ctaactccgc ccagttccgc ccattctccg   
   4501 ccccatggct gactaatttt ttttatttat gcagaggccg aggccgcctc ggcctctgag   
   4561 ctattccaga agtagtgagg aggctttttt ggaggccatg accgagtaca agcccacggt   
   4621 gcgcctcgcc acccgcgacg acgtccctcg ggccgtacgc accctcgccg ccgcgttcgc   
   4681 cgactacccc gccacgcgcc acaccgtgga cccggaccgc cacatcgagc gggtcaccga   
   4741 gctgcaagaa ctcttcctca cgcgcgtcgg gctcgacatc ggcaaggtgt gggtcgcgga   
   4801 cgacggcgcc gcggtggcgg tctggaccac gccggagagc gtcgaagcgg gggcggtgtt   
   4861 cgccgagatc ggcccgcgca tggccgagtt gagcggttcc cggctggccg cgcagcaaca   
   4921 gatggaaggg ctcctggcgc cgcaccggcc caaggagccc gcgtggttcc tggccaccgt   
   4981 cggcgtctcg cccgaccacc agggcaaggg tctgggcagc gccgtcgtgc tccccggagt   
   5041 ggaggcggcc gagcgcgccg gggtgcccgc cttcctggag acctccgcgc cccgcaacct   
   5101 ccccttctac gagcggctcg gcttcaccgt caccgccgac gtcgaggtgc ccgaaggacc   
   5161 gcgcacctgg tgcatgaccc gcaagcccgg tgcctgaacg cgttccggaa atcaacctct   
   5221 ggattacaaa atttgtgaaa gattgactgg tattcttaac tatgttgctc cttttacgct   
   5281 atgtggatac gctgctttaa tgcctttgta tcatgctatt gcttcccgta tggctttcat   
   5341 tttctcctcc ttgtataaat cctggttgct gtctctttat gaggagttgt ggcccgttgt   
   5401 caggcaacgt ggcgtggtgt gcactgtgtt tgctgacgca acccccactg gttggggcat   
   5461 tgccaccacc tgtcagctcc tttccgggac tttcgctttc cccctcccta ttgccacggc   
   5521 ggaactcatc gccgcctgcc ttgcccgctg ctggacaggg gctcggctgt tgggcactga   
   5581 caattccgtg gtgttgtcgg ggaagctgac gtcctttcca tggctgctcg cctgtgttgc   
   5641 cacctggatt ctgcgcggga cgtccttctg ctacgtccct tcggccctca atccagcgga   
   5701 ccttccttcc cgcggcctgc tgccggctct gcggcctctt ccgcgtctcg ccttcgccct   
   5761 cagacgagtc ggatctccct ttgggccgcc tccccgcctg tccggatgga agggctaatt   
   5821 cactcccaac gaatacaaga tctgcttttt gcttgtactg ggtctctctg gttagaccag   
   5881 atctgagcct gggagctctc tggctaacta gggaacccac tgcttaagcc tcaataaagc   
   5941 ttgccttgag tgcttcaagt agtgtgtgcc cgtctgttgt gtgactctgg taactagaga   
   6001 tccctcagac ccttttagtc agtgtggaaa atctctagca gtagtagttc atgtcatctt   
   6061 attattcagt atttataact tgcaaagaaa tgaatatcag agagtgagag gaacttgttt   
   6121 attgcagctt ataatggtta caaataaagc aatagcatca caaatttcac aaataaagca   
   6181 tttttttcac tgcattctag ttgtggtttg tccaaactca tcaatgtatc ttatcatgtc   
   6241 tggcatctat gtcgggtgcg gagaaagagg taatgaaatg gcattatggg tattatgggt   
   6301 ctgcattaat gaatcggcca acgatcccgg tgtgaaatac cgcacagatg cgtaaggaga   
   6361 aaataccgca tcaggcgctc ttccgcttcc tcgctcactg actcgctgcg ctcggtcgtt   
   6421 cggctgcggc gagcggtatc agctcactca aaggcggtaa tacggttatc cacagaatca   
   6481 ggggataacg caggaaagaa catgtgagca aaaggccagc aaaaggccag gaaccgtaaa   
   6541 aaggccgcgt tgctggcgtt tttccatagg ctccgccccc ctgacgagca tcacaaaaat   
   6601 cgacgctcaa gtcagaggtg gcgaaacccg acaggactat aaagatacca ggcgtttccc   
   6661 cctggaagct ccctcgtgcg ctctcctgtt ccgaccctgc cgcttaccgg atacctgtcc   
   6721 gcctttctcc cttcgggaag cgtggcgctt tctcatagct cacgctgtag gtatctcagt   
   6781 tcggtgtagg tcgttcgctc caagctgggc tgtgtgcacg aaccccccgt tcagcccgac   
   6841 cgctgcgcct tatccggtaa ctatcgtctt gagtccaacc cggtaagaca cgacttatcg   
   6901 ccactggcag cagccactgg taacaggatt agcagagcga ggtatgtagg cggtgctaca   
   6961 gagttcttga agtggtggcc taactacggc tacactagaa ggacagtatt tggtatctgc   
   7021 gctctgctga agccagttac cttcggaaaa agagttggta gctcttgatc cggcaaacaa   
   7081 accaccgctg gtagcggtgg tttttttgtt tgcaagcagc agattacgcg cagaaaaaaa   
   7141 ggatctcaag aagatccttt gatcttttct acggggtctg acgctcagtg gaacgaaaac   
   7201 tcacgttaag ggattttggt catgagatta tcaaaaagga tcttcaccta gatcctttta   
   7261 aattaaaaat gaagttttaa atcaatctaa agtatatatg agtaaacttg gtctgacagt   
   7321 taccaatgct taatcagtga ggcacctatc tcagcgatct gtctatttcg ttcatccata   
   7381 gttgcctgac tccccgtcgt gtagataact acgatacggg agggcttacc atctggcccc   
   7441 agtgctgcaa tgataccgcg agacccacgc tcaccggctc cagatttatc agcaataaac   
   7501 cagccagccg gaagggccga gcgcagaagt ggtcctgcaa ctttatccgc ctccatccag   
   7561 tctattaatt gttgccggga agctagagta agtagttcgc cagttaatag tttgcgcaac   
   7621 gttgttgaaa aaggatcttc acctagatcc ttttcacgta gaaagccagt ccgcagaaac   
   7681 ggtgctgacc ccggatgaat gtcagctact gggctatctg gacaagggaa aacgcaagcg   
   7741 caaagagaaa gcaggtagct tgcagtgggc ttacatggcg atagctagac tgggcggttt   
   7801 tatggacagc aagcgaaccg gaattgccag ctggggcgcc ctctggtaag gttgggaagc   
   7861 cctgcaaagt aaactggatg gctttctcgc cgccaaggat ctgatggcgc aggggatcaa   
   7921 gctctgatca agagacagga tgaggatcgt ttcgcatgat tgaacaagat ggattgcacg   
   7981 caggttctcc ggccgcttgg gtggagaggc tattcggcta tgactgggca caacagacaa   
   8041 tcggctgctc tgatgccgcc gtgttccggc tgtcagcgca ggggcgcccg gttctttttg   
   8101 tcaagaccga cctgtccggt gccctgaatg aactgcaaga cgaggcagcg cggctatcgt   
   8161 ggctggccac gacgggcgtt ccttgcgcag ctgtgctcga cgttgtcact gaagcgggaa   
   8221 gggactggct gctattgggc gaagtgccgg ggcaggatct cctgtcatct caccttgctc   
   8281 ctgccgagaa agtatccatc atggctgatg caatgcggcg gctgcatacg cttgatccgg   
   8341 ctacctgccc attcgaccac caagcgaaac atcgcatcga gcgagcacgt actcggatgg   
   8401 aagccggtct tgtcgatcag gatgatctgg acgaagagca tcaggggctc gcgccagccg   
   8461 aactgttcgc caggctcaag gcgagcatgc ccgacggcga ggatctcgtc gtgacccatg   
   8521 gcgatgcctg cttgccgaat atcatggtgg aaaatggccg cttttctgga ttcatcgact   
   8581 gtggccggct gggtgtggcg gaccgctatc aggacatagc gttggctacc cgtgatattg   
   8641 ctgaagagct tggcggcgaa tgggctgacc gcttcctcgt gctttacggt atcgccgctc   
   8701 ccgattcgca gcgcatcgcc ttctatcgcc ttcttgacga gttcttctga attttgttaa   
   8761 aatttttgtt aaatcagctc attttttaac caataggccg aaatcggcaa catcccttat   
   8821 aaatcaaaag aatagaccgc gatagggttg agtgttgttc cagtttggaa caagagtcca   
   8881 ctattaaaga acgtggactc caacgtcaaa gggcgaaaaa ccgtctatca gggcgatggc   
   8941 ccactacgtg aaccatcacc caaatcaagt tttttgcggt cgaggtgccg taaagctcta   
   9001 aatcggaacc ctaaagggag cccccgattt agagcttgac ggggaaagcc ggcgaacgtg   
   9061 gcgagaaagg aagggaagaa agcgaaagga gcgggcgcta gggcgctggc aagtgtagcg   
   9121 gtcacgctgc gcgtaaccac cacacccgcg cgcttaatgc gccgctacag ggcgcgtcca   
   9181 ttcgccattc aggatcgaat taattcttaa ttaacatcat caataatata cctt    
              LOCUS    dna           9234 bp                  
FEATURES       Location/Qualifiers
   Other Gene   162..310
           /gene="Encap other"
   Promoter    365..393
           /gene="amp prom"
   misc_binding  457..462
           /dbxref="REBASE:HpaI"
   misc_binding  457..462
           /dbxref="REBASE:HincII"
   Other Gene   715..895
           /gene="HIV-1_5_LTR other"
   Other Gene   1006..1050
           /gene="HIV-1_psi_pack other"
   misc_binding  1092..1097
           /dbxref="REBASE:NruI"
   Regulatory_Seq 1557..1790
           /gene="RRE reg"
   ORF       1600..2301
           /sequence="ORF_1 rf(1)"
   misc_binding  2611..2616
           /dbxref="REBASE:NdeI"
   Promoter    2885..2966
           /gene="CMV prom"
   Regulatory_Seq 3022..3061
           /gene="tetO reg"
   misc_binding  3068..3073
           /dbxref="REBASE:XmaI"
   misc_binding  3068..3073
           /dbxref="REBASE:SmaI"
   misc_binding  3074..3079
           /dbxref="REBASE:ClaI"
   misc_binding  3098..3103
           /dbxref="REBASE:KpnI"
   Other Gene   3218..3251
           /gene="loxP other"
   ORF       3231..4133
           /sequence="ORF_3 rf(3)"
   ORF       3282..4040
           /sequence="ORF_5 rf(5)"
   misc_binding  3451..3456
           /dbxref="REBASE:ApaI"
   Other Gene   4181..4214
           /gene="loxP other"
   misc_binding  4233..4238
           /dbxref="REBASE:XbaI"
   Promoter    4295..4563
           /gene="SV40 prom"
   Rep_Origin   4462..4539
           /gene="SV40 origin"
   ORF       4529..5197
           /sequence="ORF_2 rf(2)"
   misc_binding  4542..4554
           /dbxref="REBASE:SfiI"
   Marker     4598..5197
           /gene="puro marker"
   Other Gene   5807..5859
           /gene="delta_U3 other"
   Other Gene   5860..6040
           /gene="HIV-1_5_LTR other"
   Rep_Origin   6546..7165
           /gene="pBR322 origin"
   Promoter    7818..7867
           /gene="NEOKAN prom"
   misc_binding  7925..7930
           /dbxref="REBASE:BclI"
   ORF       7956..8750
           /sequence="ORF_4 rf(3)"
   Marker     7959..8747
           /gene="NTP_II marker"
   Rep_Origin   8855..9160
           /gene="f1 origin"
BASE COUNT  2272 a  2302 c  2519 g  2141 t  0 others
ORIGIN
    1 ttttggattg aagccaatat gataatgagg gggtggagtt tgtgacgtgg cgcggggcgt   
    61 gggaacgggg cgggtgacgt agtagtgtgg cggaagtgtg atgttgcaag tgtggcggaa   
   121 cacatgtaag cgacggatgt ggcaaaagtg acgtttttgg tgtgcgccgg tgtacacagg   
   181 aagtgacaat tttcgcgcgg ttttaggcgg atgttgtagt aaatttgggc gtaaccgagt   
   241 aagatttggc cattttcgcg ggaaaactga ataagaggaa gtgaaatctg aataattttg   
   301 tgttactcat agcgcgtaat acggcagacc tcagcgctag attattgaag catttatcag   
   361 ggttattgtc tcatgagcgg atacatattt gaatgtattt agaaaaataa acaaataggg   
   421 gttccgcgca catttccccg aaaagtgcca cctgacgtta actataacgg tcctaaggta   
   481 gcgaaaatgt agtcttatgc aatactcttg tagtcttgca acatggtaac gatgagttag   
   541 caacatgcct tacaaggaga gaaaaagcac cgtgcatgcc gattggtgga agtaaggtgg   
   601 tacgatcgtg ccttattagg aaggcaacag acgggtctga catggattgg acgaaccact   
   661 gaattgccgc attgcagaga tattgtattt aagtgcctag ctcgatacat aaacgggtct   
   721 ctctggttag accagatctg agcctgggag ctctctggct aactagggaa cccactgctt   
   781 aagcctcaat aaagcttgcc ttgagtgctt caagtagtgt gtgcccgtct gttgtgtgac   
   841 tctggtaact agagatccct cagacccttt tagtcagtgt ggaaaatctc tagcagtggc   
   901 gcccgaacag ggacttgaaa gcgaaaggga aaccagagga gctctctcga cgcaggactc   
   961 ggcttgctga agcgcgcacg gcaagaggcg aggggcggcg actggtgagt acgccaaaaa   
   1021 ttttgactag cggaggctag aaggagagag atgggtgcga gagcgtcagt attaagcggg   
   1081 ggagaattag atcgcgatgg gaaaaaattc ggttaaggcc agggggaaag aaaaaatata   
   1141 aattaaaaca tatagtatgg gcaagcaggg agctagaacg attcgcagtt aatcctggcc   
   1201 tgttagaaac atcagaaggc tgtagacaaa tactgggaca gctacaacca tcccttcaga   
   1261 caggatcaga agaacttaga tcattatata atacagtagc aaccctctat tgtgtgcatc   
   1321 aaaggataga gataaaagac accaaggaag ctttagacaa gatagaggaa gagcaaaaca   
   1381 aaagtaagac caccgcacag caagcccgct gatcttcaga cctggaggag gagatatgag   
   1441 ggacattgga gaagtgaatt atataaatat aaagtagtaa aaattgaacc attaggagta   
   1501 gcacccacca aggcaaagag aagagtggtg cagagagaaa aaagagcagt gggaatagga   
   1561 gctttgttcc ttgggttctt gggagcagca ggaagcacta tgggcgcagc gtcaatgacg   
   1621 ctgacggtac aggccagaca attattgtct ggtatagtgc agcagcagaa caatttgctg   
   1681 agggctattg aggcgcaaca gcatctgttg caactcacag tctggggcat caagcagctc   
   1741 caggcaagaa tcctggctgt ggaaagatac ctaaaggatc aacagctcct ggggatttgg   
   1801 ggttgctctg gaaaactcat ttgcaccact gctgtgcctt ggaatgctag ttggagtaat   
   1861 aaatctctgg aacagatttg gaatcacacg acctggatgg agtgggacag agaaattaac   
   1921 aattacacaa gcttaataca ctccttaatt gaagaatcgc aaaaccagca agaaaagaat   
   1981 gaacaagaat tattggaatt agataaatgg gcaagtttgt ggaattggtt taacataaca   
   2041 aattggctgt ggtatataaa attattcata atgatagtag gaggcttggt aggtttaaga   
   2101 atagtttttg ctgtactttc tatagtgaat agagttaggc agggatattc accattatcg   
   2161 tttcagaccc acctcccaac cccgagggga cccgacaggc ccgaaggaat agaagaagaa   
   2221 ggtggagaga gagacagaga cagatccatt cgattagtga acggatctcg acggtatcga   
   2281 aagcttggga ttcgaattta aaagaaaagg ggggattggg gggtacagtg caggggaaag   
   2341 aatagtagac ataatagcaa cagacataca aactaaagaa ctacaaaaac aaattacaaa   
   2401 aattcaaaat tttcgggttt ttcgaaccta gggttccgcg ttacataact tacggtaaat   
   2461 ggcccgcctg gctgaccgcc caacgacccc cgcccattga cgtcaataat gacgtatgtt   
   2521 cccatagtaa cgccaatagg gactttccat tgacgtcaat gggtggagta tttacggtaa   
   2581 actgcccact tggcagtaca tcaagtgtat catatgccaa gtacgccccc tattgacgtc   
   2641 aatgacggta aatggcccgc ctggcattat gcccagtaca tgaccttatg ggactttcct   
   2701 acttggcagt acatctacgt ttagtcatcg ctattaccat ggtgatgcgg ttttggcagt   
   2761 acatcaatgg gcgtggatag cggtttgact cacggggatt tccaagtctc caccccattg   
   2821 acgtcaatgg gagtttgttt tggcaccaaa atcaacggga ctttccaaaa tgtcgtaaca   
   2881 actccgcccc attgacgcaa atgggcggta ggcgtgtacg gtgggaggtc tatataagca   
   2941 gagctcgttt agtgaaccgt cagatcgcct ggagacgcca tccacgctgt tttgacctcc   
   3001 atagaagaac cgagtttaaa ctccctatca gtgatagaga tctccctatc agtgatagag   
   3061 agctagcccc gggatcgatc aattgagtac ttacgtaggt accaatcagc tcgctcacca   
   3121 tataacttcg tataaagtat cctatacgaa gttatatcaa aataggaaga ccaatgcttc   
   3181 accatcgacc cgaattgcca agcatcacca tcgacccata acttcgtata atgtatgcta   
   3241 tacgaagtta tctcgagcaa gtttgtacaa aaaagcaggc ttcagcgaga tccggtggag   
   3301 ccgggtccgg cggtgccgtc cacggcagaa ttggacgact gagcgcggga tctggcgaag   
   3361 gcgatggggg tcttgaaggc gtgctggtac tccacgatgc ccagctcggt gttgctgtgc   
   3421 agctcctcca cgcggcggaa ggcgaacatg gggcccccgt tctgcaggat gctggggtgg   
   3481 atggcgctct tgaagtgcat gtggctgtcc accacgaagc tgtagtagcc gccgtcgcgc   
   3541 aggctgaagg tgcgggcgaa gctgcccacc agcacgttat cgcccatggg gtgcaggtgc   
   3601 tccacggtgg cgttgctgcg gatgatcttg tcggtgaaga tcacgctgtc ctcggggaag   
   3661 ccggtgccca ccaccttgaa gtcgccgatc acgcggccgg cctcgtagcg gtagctgaag   
   3721 ctcacgtgca gcacgccgcc gtcctcgtac ttctcgatgc gggtgttggt gtagccgccg   
   3781 ttgttgatgg cgtgcaggaa ggggttctcg tagccgctgg ggtaggtgcc gaagtggtag   
   3841 aagccgtagc ccatcacgtg gctcagcagg taggggctga aggtcagggc gcctttggtg   
   3901 ctcttcatct tgttggtcat gcggccctgc ttgggggtgc cctctccgcc gcccaccagc   
   3961 tcgaactcca cgccgttcag ggtgccggtg atgcggcact cgatctccat ggcgggcagg   
   4021 ccgctctcgt cgctctccat acccagcttt cttgtacaaa gtgggctagc caattgataa   
   4081 cttcgtatag gatactttat acgaagttat cattgggatt cttcctattt tgatccaagc   
   4141 atcaccatcg accctctagt ccagatctca ccatcgaccc ataacttcgt atagcataca   
   4201 ttatacgaag ttatatggtg agcaagggcg attctagact gcagctcgag tacccatacg   
   4261 acgtcccaga ctacgcttga gtttaaacac gcgtggtgtg gaaagtcccc aggctcccca   
   4321 gcaggcagaa gtatgcaaag catgcatctc aattagtcag caaccaggtg tggaaagtcc   
   4381 ccaggctccc cagcaggcag aagtatgcaa agcatgcatc tcaattagtc agcaaccata   
   4441 gtcccgcccc taactccgcc catcccgccc ctaactccgc ccagttccgc ccattctccg   
   4501 ccccatggct gactaatttt ttttatttat gcagaggccg aggccgcctc ggcctctgag   
   4561 ctattccaga agtagtgagg aggctttttt ggaggccatg accgagtaca agcccacggt   
   4621 gcgcctcgcc acccgcgacg acgtccctcg ggccgtacgc accctcgccg ccgcgttcgc   
   4681 cgactacccc gccacgcgcc acaccgtgga cccggaccgc cacatcgagc gggtcaccga   
   4741 gctgcaagaa ctcttcctca cgcgcgtcgg gctcgacatc ggcaaggtgt gggtcgcgga   
   4801 cgacggcgcc gcggtggcgg tctggaccac gccggagagc gtcgaagcgg gggcggtgtt   
   4861 cgccgagatc ggcccgcgca tggccgagtt gagcggttcc cggctggccg cgcagcaaca   
   4921 gatggaaggg ctcctggcgc cgcaccggcc caaggagccc gcgtggttcc tggccaccgt   
   4981 cggcgtctcg cccgaccacc agggcaaggg tctgggcagc gccgtcgtgc tccccggagt   
   5041 ggaggcggcc gagcgcgccg gggtgcccgc cttcctggag acctccgcgc cccgcaacct   
   5101 ccccttctac gagcggctcg gcttcaccgt caccgccgac gtcgaggtgc ccgaaggacc   
   5161 gcgcacctgg tgcatgaccc gcaagcccgg tgcctgaacg cgttccggaa atcaacctct   
   5221 ggattacaaa atttgtgaaa gattgactgg tattcttaac tatgttgctc cttttacgct   
   5281 atgtggatac gctgctttaa tgcctttgta tcatgctatt gcttcccgta tggctttcat   
   5341 tttctcctcc ttgtataaat cctggttgct gtctctttat gaggagttgt ggcccgttgt   
   5401 caggcaacgt ggcgtggtgt gcactgtgtt tgctgacgca acccccactg gttggggcat   
   5461 tgccaccacc tgtcagctcc tttccgggac tttcgctttc cccctcccta ttgccacggc   
   5521 ggaactcatc gccgcctgcc ttgcccgctg ctggacaggg gctcggctgt tgggcactga   
   5581 caattccgtg gtgttgtcgg ggaagctgac gtcctttcca tggctgctcg cctgtgttgc   
   5641 cacctggatt ctgcgcggga cgtccttctg ctacgtccct tcggccctca atccagcgga   
   5701 ccttccttcc cgcggcctgc tgccggctct gcggcctctt ccgcgtctcg ccttcgccct   
   5761 cagacgagtc ggatctccct ttgggccgcc tccccgcctg tccggatgga agggctaatt   
   5821 cactcccaac gaatacaaga tctgcttttt gcttgtactg ggtctctctg gttagaccag   
   5881 atctgagcct gggagctctc tggctaacta gggaacccac tgcttaagcc tcaataaagc   
   5941 ttgccttgag tgcttcaagt agtgtgtgcc cgtctgttgt gtgactctgg taactagaga   
   6001 tccctcagac ccttttagtc agtgtggaaa atctctagca gtagtagttc atgtcatctt   
   6061 attattcagt atttataact tgcaaagaaa tgaatatcag agagtgagag gaacttgttt   
   6121 attgcagctt ataatggtta caaataaagc aatagcatca caaatttcac aaataaagca   
   6181 tttttttcac tgcattctag ttgtggtttg tccaaactca tcaatgtatc ttatcatgtc   
   6241 tggcatctat gtcgggtgcg gagaaagagg taatgaaatg gcattatggg tattatgggt   
   6301 ctgcattaat gaatcggcca acgatcccgg tgtgaaatac cgcacagatg cgtaaggaga   
   6361 aaataccgca tcaggcgctc ttccgcttcc tcgctcactg actcgctgcg ctcggtcgtt   
   6421 cggctgcggc gagcggtatc agctcactca aaggcggtaa tacggttatc cacagaatca   
   6481 ggggataacg caggaaagaa catgtgagca aaaggccagc aaaaggccag gaaccgtaaa   
   6541 aaggccgcgt tgctggcgtt tttccatagg ctccgccccc ctgacgagca tcacaaaaat   
   6601 cgacgctcaa gtcagaggtg gcgaaacccg acaggactat aaagatacca ggcgtttccc   
   6661 cctggaagct ccctcgtgcg ctctcctgtt ccgaccctgc cgcttaccgg atacctgtcc   
   6721 gcctttctcc cttcgggaag cgtggcgctt tctcatagct cacgctgtag gtatctcagt   
   6781 tcggtgtagg tcgttcgctc caagctgggc tgtgtgcacg aaccccccgt tcagcccgac   
   6841 cgctgcgcct tatccggtaa ctatcgtctt gagtccaacc cggtaagaca cgacttatcg   
   6901 ccactggcag cagccactgg taacaggatt agcagagcga ggtatgtagg cggtgctaca   
   6961 gagttcttga agtggtggcc taactacggc tacactagaa ggacagtatt tggtatctgc   
   7021 gctctgctga agccagttac cttcggaaaa agagttggta gctcttgatc cggcaaacaa   
   7081 accaccgctg gtagcggtgg tttttttgtt tgcaagcagc agattacgcg cagaaaaaaa   
   7141 ggatctcaag aagatccttt gatcttttct acggggtctg acgctcagtg gaacgaaaac   
   7201 tcacgttaag ggattttggt catgagatta tcaaaaagga tcttcaccta gatcctttta   
   7261 aattaaaaat gaagttttaa atcaatctaa agtatatatg agtaaacttg gtctgacagt   
   7321 taccaatgct taatcagtga ggcacctatc tcagcgatct gtctatttcg ttcatccata   
   7381 gttgcctgac tccccgtcgt gtagataact acgatacggg agggcttacc atctggcccc   
   7441 agtgctgcaa tgataccgcg agacccacgc tcaccggctc cagatttatc agcaataaac   
   7501 cagccagccg gaagggccga gcgcagaagt ggtcctgcaa ctttatccgc ctccatccag   
   7561 tctattaatt gttgccggga agctagagta agtagttcgc cagttaatag tttgcgcaac   
   7621 gttgttgaaa aaggatcttc acctagatcc ttttcacgta gaaagccagt ccgcagaaac   
   7681 ggtgctgacc ccggatgaat gtcagctact gggctatctg gacaagggaa aacgcaagcg   
   7741 caaagagaaa gcaggtagct tgcagtgggc ttacatggcg atagctagac tgggcggttt   
   7801 tatggacagc aagcgaaccg gaattgccag ctggggcgcc ctctggtaag gttgggaagc   
   7861 cctgcaaagt aaactggatg gctttctcgc cgccaaggat ctgatggcgc aggggatcaa   
   7921 gctctgatca agagacagga tgaggatcgt ttcgcatgat tgaacaagat ggattgcacg   
   7981 caggttctcc ggccgcttgg gtggagaggc tattcggcta tgactgggca caacagacaa   
   8041 tcggctgctc tgatgccgcc gtgttccggc tgtcagcgca ggggcgcccg gttctttttg   
   8101 tcaagaccga cctgtccggt gccctgaatg aactgcaaga cgaggcagcg cggctatcgt   
   8161 ggctggccac gacgggcgtt ccttgcgcag ctgtgctcga cgttgtcact gaagcgggaa   
   8221 gggactggct gctattgggc gaagtgccgg ggcaggatct cctgtcatct caccttgctc   
   8281 ctgccgagaa agtatccatc atggctgatg caatgcggcg gctgcatacg cttgatccgg   
   8341 ctacctgccc attcgaccac caagcgaaac atcgcatcga gcgagcacgt actcggatgg   
   8401 aagccggtct tgtcgatcag gatgatctgg acgaagagca tcaggggctc gcgccagccg   
   8461 aactgttcgc caggctcaag gcgagcatgc ccgacggcga ggatctcgtc gtgacccatg   
   8521 gcgatgcctg cttgccgaat atcatggtgg aaaatggccg cttttctgga ttcatcgact   
   8581 gtggccggct gggtgtggcg gaccgctatc aggacatagc gttggctacc cgtgatattg   
   8641 ctgaagagct tggcggcgaa tgggctgacc gcttcctcgt gctttacggt atcgccgctc   
   8701 ccgattcgca gcgcatcgcc ttctatcgcc ttcttgacga gttcttctga attttgttaa   
   8761 aatttttgtt aaatcagctc attttttaac caataggccg aaatcggcaa catcccttat   
   8821 aaatcaaaag aatagaccgc gatagggttg agtgttgttc cagtttggaa caagagtcca   
   8881 ctattaaaga acgtggactc caacgtcaaa gggcgaaaaa ccgtctatca gggcgatggc   
   8941 ccactacgtg aaccatcacc caaatcaagt tttttgcggt cgaggtgccg taaagctcta   
   9001 aatcggaacc ctaaagggag cccccgattt agagcttgac ggggaaagcc ggcgaacgtg   
   9061 gcgagaaagg aagggaagaa agcgaaagga gcgggcgcta gggcgctggc aagtgtagcg   
   9121 gtcacgctgc gcgtaaccac cacacccgcg cgcttaatgc gccgctacag ggcgcgtcca   
   9181 ttcgccattc aggatcgaat taattcttaa ttaacatcat caataatata cctt      
//
            
***Note: The text map shown below is representative of the parental vector only and does not include the gene of interest. The sequence of the gene can be found through the accession number link on the product page.
1   ttttggattgaagccaatatgataatgagggggtggagtttgtgacgtggcgcggggcgt 60
   AAAACCTAACTTCGGTTATACTATTACTCCCCCACCTCAAACACTGCACCGCGCCCCGCA

61  gggaacggggcgggtgacgtagtagtgtggcggaagtgtgatgttgcaagtgtggcggaa 120
   CCCTTGCCCCGCCCACTGCATCATCACACCGCCTTCACACTACAACGTTCACACCGCCTT

                        Encap other(162,310)>>> 
                        |
121  cacatgtaagcgacggatgtggcaaaagtgacgtttttggtgtgcgccggtgtacacagg 180
   GTGTACATTCGCTGCCTACACCGTTTTCACTGCAAAAACCACACGCGGCCACATGTGTCC

181  aagtgacaattttcgcgcggttttaggcggatgttgtagtaaatttgggcgtaaccgagt 240
   TTCACTGTTAAAAGCGCGCCAAAATCCGCCTACAACATCATTTAAACCCGCATTGGCTCA

241  aagatttggccattttcgcgggaaaactgaataagaggaagtgaaatctgaataattttg 300
   TTCTAAACCGGTAAAAGCGCCCTTTTGACTTATTCTCCTTCACTTTAGACTTATTAAAAC

301  tgttactcatagcgcgtaatacggcagacctcagcgctagattattgaagcatttatcag 360
   ACAATGAGTATCGCGCATTATGCCGTCTGGAGTCGCGATCTAATAACTTCGTAAATAGTC

     amp prom(365,393)<<< 
     |
361  ggttattgtctcatgagcggatacatatttgaatgtatttagaaaaataaacaaataggg 420
   CCAATAACAGAGTACTCGCCTATGTATAAACTTACATAAATCTTTTTATTTGTTTATCCC

                       HincII 
                       |
                       HpaI 
                       |
421  gttccgcgcacatttccccgaaaagtgccacctgacgttaactataacggtcctaaggta 480
   CAAGGCGCGTGTAAAGGGGCTTTTCACGGTGGACTGCAATTGATATTGCCAGGATTCCAT

481  gcgaaaatgtagtcttatgcaatactcttgtagtcttgcaacatggtaacgatgagttag 540
   CGCTTTTACATCAGAATACGTTATGAGAACATCAGAACGTTGTACCATTGCTACTCAATC

541  caacatgccttacaaggagagaaaaagcaccgtgcatgccgattggtggaagtaaggtgg 600
   GTTGTACGGAATGTTCCTCTCTTTTTCGTGGCACGTACGGCTAACCACCTTCATTCCACC

601  tacgatcgtgccttattaggaaggcaacagacgggtctgacatggattggacgaaccact 660
   ATGCTAGCACGGAATAATCCTTCCGTTGTCTGCCCAGACTGTACCTAACCTGCTTGGTGA

                              HIV-1_5_LTR other(715,895)>>> 
                              |
661  gaattgccgcattgcagagatattgtatttaagtgcctagctcgatacataaacgggtct 720
   CTTAACGGCGTAACGTCTCTATAACATAAATTCACGGATCGAGCTATGTATTTGCCCAGA

721  ctctggttagaccagatctgagcctgggagctctctggctaactagggaacccactgctt 780
   GAGACCAATCTGGTCTAGACTCGGACCCTCGAGAGACCGATTGATCCCTTGGGTGACGAA

781  aagcctcaataaagcttgccttgagtgcttcaagtagtgtgtgcccgtctgttgtgtgac 840
   TTCGGAGTTATTTCGAACGGAACTCACGAAGTTCATCACACACGGGCAGACAACACACTG

841  tctggtaactagagatccctcagacccttttagtcagtgtggaaaatctctagcagtggc 900
   AGACCATTGATCTCTAGGGAGTCTGGGAAAATCAGTCACACCTTTTAGAGATCGTCACCG

901  gcccgaacagggacttgaaagcgaaagggaaaccagaggagctctctcgacgcaggactc 960
   CGGGCTTGTCCCTGAACTTTCGCTTTCCCTTTGGTCTCCTCGAGAGAGCTGCGTCCTGAG

                          HIV-1_psi_pack other(1006,1050)>>> 
                          |
961  ggcttgctgaagcgcgcacggcaagaggcgaggggcggcgactggtgagtacgccaaaaa 1020
   CCGAACGACTTCGCGCGTGCCGTTCTCCGCTCCCCGCCGCTGACCACTCATGCGGTTTTT

1021 ttttgactagcggaggctagaaggagagagatgggtgcgagagcgtcagtattaagcggg 1080
   AAAACTGATCGCCTCCGATCTTCCTCTCTCTACCCACGCTCTCGCAGTCATAATTCGCCC

          NruI 
          |
1081 ggagaattagatcgcgatgggaaaaaattcggttaaggccagggggaaagaaaaaatata 1140
   CCTCTTAATCTAGCGCTACCCTTTTTTAAGCCAATTCCGGTCCCCCTTTCTTTTTTATAT

1141 aattaaaacatatagtatgggcaagcagggagctagaacgattcgcagttaatcctggcc 1200
   TTAATTTTGTATATCATACCCGTTCGTCCCTCGATCTTGCTAAGCGTCAATTAGGACCGG

1201 tgttagaaacatcagaaggctgtagacaaatactgggacagctacaaccatcccttcaga 1260
   ACAATCTTTGTAGTCTTCCGACATCTGTTTATGACCCTGTCGATGTTGGTAGGGAAGTCT

1261 caggatcagaagaacttagatcattatataatacagtagcaaccctctattgtgtgcatc 1320
   GTCCTAGTCTTCTTGAATCTAGTAATATATTATGTCATCGTTGGGAGATAACACACGTAG

1321 aaaggatagagataaaagacaccaaggaagctttagacaagatagaggaagagcaaaaca 1380
   TTTCCTATCTCTATTTTCTGTGGTTCCTTCGAAATCTGTTCTATCTCCTTCTCGTTTTGT

1381 aaagtaagaccaccgcacagcaagcccgctgatcttcagacctggaggaggagatatgag 1440
   TTTCATTCTGGTGGCGTGTCGTTCGGGCGACTAGAAGTCTGGACCTCCTCCTCTATACTC

1441 ggacattggagaagtgaattatataaatataaagtagtaaaaattgaaccattaggagta 1500
   CCTGTAACCTCTTCACTTAATATATTTATATTTCATCATTTTTAACTTGGTAATCCTCAT

                               RRE reg(1557,1790)>>> 
                               |
1501 gcacccaccaaggcaaagagaagagtggtgcagagagaaaaaagagcagtgggaatagga 1560
   CGTGGGTGGTTCCGTTTCTCTTCTCACCACGTCTCTCTTTTTTCTCGTCACCCTTATCCT

                       ORF_1 rf(1)(1600,2301)>>> 
                       |
1561 gctttgttccttgggttcttgggagcagcaggaagcactatgggcgcagcgtcaatgacg 1620
   CGAAACAAGGAACCCAAGAACCCTCGTCGTCCTTCGTGATACCCGCGTCGCAGTTACTGC

1621 ctgacggtacaggccagacaattattgtctggtatagtgcagcagcagaacaatttgctg 1680
   GACTGCCATGTCCGGTCTGTTAATAACAGACCATATCACGTCGTCGTCTTGTTAAACGAC

1681 agggctattgaggcgcaacagcatctgttgcaactcacagtctggggcatcaagcagctc 1740
   TCCCGATAACTCCGCGTTGTCGTAGACAACGTTGAGTGTCAGACCCCGTAGTTCGTCGAG

1741 caggcaagaatcctggctgtggaaagatacctaaaggatcaacagctcctggggatttgg 1800
   GTCCGTTCTTAGGACCGACACCTTTCTATGGATTTCCTAGTTGTCGAGGACCCCTAAACC

1801 ggttgctctggaaaactcatttgcaccactgctgtgccttggaatgctagttggagtaat 1860
   CCAACGAGACCTTTTGAGTAAACGTGGTGACGACACGGAACCTTACGATCAACCTCATTA

1861 aaatctctggaacagatttggaatcacacgacctggatggagtgggacagagaaattaac 1920
   TTTAGAGACCTTGTCTAAACCTTAGTGTGCTGGACCTACCTCACCCTGTCTCTTTAATTG

1921 aattacacaagcttaatacactccttaattgaagaatcgcaaaaccagcaagaaaagaat 1980
   TTAATGTGTTCGAATTATGTGAGGAATTAACTTCTTAGCGTTTTGGTCGTTCTTTTCTTA

1981 gaacaagaattattggaattagataaatgggcaagtttgtggaattggtttaacataaca 2040
   CTTGTTCTTAATAACCTTAATCTATTTACCCGTTCAAACACCTTAACCAAATTGTATTGT

2041 aattggctgtggtatataaaattattcataatgatagtaggaggcttggtaggtttaaga 2100
   TTAACCGACACCATATATTTTAATAAGTATTACTATCATCCTCCGAACCATCCAAATTCT

2101 atagtttttgctgtactttctatagtgaatagagttaggcagggatattcaccattatcg 2160
   TATCAAAAACGACATGAAAGATATCACTTATCTCAATCCGTCCCTATAAGTGGTAATAGC

2161 tttcagacccacctcccaaccccgaggggacccgacaggcccgaaggaatagaagaagaa 2220
   AAAGTCTGGGTGGAGGGTTGGGGCTCCCCTGGGCTGTCCGGGCTTCCTTATCTTCTTCTT

2221 ggtggagagagagacagagacagatccattcgattagtgaacggatctcgacggtatcga 2280
   CCACCTCTCTCTCTGTCTCTGTCTAGGTAAGCTAATCACTTGCCTAGAGCTGCCATAGCT

2281 aagcttgggattcgaatttaaaagaaaaggggggattggggggtacagtgcaggggaaag 2340
   TTCGAACCCTAAGCTTAAATTTTCTTTTCCCCCCTAACCCCCCATGTCACGTCCCCTTTC

2341 aatagtagacataatagcaacagacatacaaactaaagaactacaaaaacaaattacaaa 2400
   TTATCATCTGTATTATCGTTGTCTGTATGTTTGATTTCTTGATGTTTTTGTTTAATGTTT

2401 aattcaaaattttcgggtttttcgaacctagggttccgcgttacataacttacggtaaat 2460
   TTAAGTTTTAAAAGCCCAAAAAGCTTGGATCCCAAGGCGCAATGTATTGAATGCCATTTA

2461 ggcccgcctggctgaccgcccaacgacccccgcccattgacgtcaataatgacgtatgtt 2520
   CCGGGCGGACCGACTGGCGGGTTGCTGGGGGCGGGTAACTGCAGTTATTACTGCATACAA

2521 cccatagtaacgccaatagggactttccattgacgtcaatgggtggagtatttacggtaa 2580
   GGGTATCATTGCGGTTATCCCTGAAAGGTAACTGCAGTTACCCACCTCATAAATGCCATT

                   NdeI 
                   |
2581 actgcccacttggcagtacatcaagtgtatcatatgccaagtacgccccctattgacgtc 2640
   TGACGGGTGAACCGTCATGTAGTTCACATAGTATACGGTTCATGCGGGGGATAACTGCAG

2641 aatgacggtaaatggcccgcctggcattatgcccagtacatgaccttatgggactttcct 2700
   TTACTGCCATTTACCGGGCGGACCGTAATACGGGTCATGTACTGGAATACCCTGAAAGGA

2701 acttggcagtacatctacgtttagtcatcgctattaccatggtgatgcggttttggcagt 2760
   TGAACCGTCATGTAGATGCAAATCAGTAGCGATAATGGTACCACTACGCCAAAACCGTCA

2761 acatcaatgggcgtggatagcggtttgactcacggggatttccaagtctccaccccattg 2820
   TGTAGTTACCCGCACCTATCGCCAAACTGAGTGCCCCTAAAGGTTCAGAGGTGGGGTAAC

2821 acgtcaatgggagtttgttttggcaccaaaatcaacgggactttccaaaatgtcgtaaca 2880
   TGCAGTTACCCTCAAACAAAACCGTGGTTTTAGTTGCCCTGAAAGGTTTTACAGCATTGT

     CMV prom(2885,2966)>>> 
     |
2881 actccgccccattgacgcaaatgggcggtaggcgtgtacggtgggaggtctatataagca 2940
   TGAGGCGGGGTAACTGCGTTTACCCGCCATCCGCACATGCCACCCTCCAGATATATTCGT

2941 gagctcgtttagtgaaccgtcagatcgcctggagacgccatccacgctgttttgacctcc 3000
   CTCGAGCAAATCACTTGGCAGTCTAGCGGACCTCTGCGGTAGGTGCGACAAAACTGGAGG

              tetO reg(3022,3061)>>> 
              |
3001 atagaagaaccgagtttaaactccctatcagtgatagagatctccctatcagtgatagag 3060
   TATCTTCTTGGCTCAAATTTGAGGGATAGTCACTATCTCTAGAGGGATAGTCACTATCTC

        SmaI 
        |
       XmaI  ClaI            KpnI 
       | |  |             |
3061 agctagccccgggatcgatcaattgagtacttacgtaggtaccaatcagctcgctcacca 3120
   TCGATCGGGGCCCTAGCTAGTTAACTCATGAATGCATCCATGGTTAGTCGAGCGAGTGGT

3121 tataacttcgtataaagtatcctatacgaagttatatcaaaataggaagaccaatgcttc 3180
   ATATTGAAGCATATTTCATAGGATATGCTTCAATATAGTTTTATCCTTCTGGTTACGAAG

                            ORF_3 rf(3)(3231,4133)>>> 
                            |
                      loxP other(3218,3251)<<< 
                      |      |
3181 accatcgacccgaattgccaagcatcaccatcgacccataacttcgtataatgtatgcta 3240
   TGGTAGCTGGGCTTAACGGTTCGTAGTGGTAGCTGGGTATTGAAGCATATTACATACGAT

                        ORF_5 rf(5)(3282,4040)<<< 
                        |
3241 tacgaagttatctcgagCAAGTTTGTACAAAAAAGCAGGCTtcagcgagatccggtggag 3300
   ATGCTTCAATAGAGCTCGTTCAAACATGTTTTTTCGTCCGAAGTCGCTCTAGGCCACCTC

3301 ccgggtccggcggtgccgtccacggcagaattggacgactgagcgcgggatctggcgaag 3360
   GGCCCAGGCCGCCACGGCAGGTGCCGTCTTAACCTGCTGACTCGCGCCCTAGACCGCTTC

3361 gcgatgggggtcttgaaggcgtgctggtactccacgatgcccagctcggtgttgctgtgc 3420
   CGCTACCCCCAGAACTTCCGCACGACCATGAGGTGCTACGGGTCGAGCCACAACGACACG

                     ApaI 
                     |
3421 agctcctccacgcggcggaaggcgaacatggggcccccgttctgcaggatgctggggtgg 3480
   TCGAGGAGGTGCGCCGCCTTCCGCTTGTACCCCGGGGGCAAGACGTCCTACGACCCCACC

3481 atggcgctcttgaagtgcatgtggctgtccaccacgaagctgtagtagccgccgtcgcgc 3540
   TACCGCGAGAACTTCACGTACACCGACAGGTGGTGCTTCGACATCATCGGCGGCAGCGCG

3541 aggctgaaggtgcgggcgaagctgcccaccagcacgttatcgcccatggggtgcaggtgc 3600
   TCCGACTTCCACGCCCGCTTCGACGGGTGGTCGTGCAATAGCGGGTACCCCACGTCCACG

3601 tccacggtggcgttgctgcggatgatcttgtcggtgaagatcacgctgtcctcggggaag 3660
   AGGTGCCACCGCAACGACGCCTACTAGAACAGCCACTTCTAGTGCGACAGGAGCCCCTTC

3661 ccggtgcccaccaccttgaagtcgccgatcacgcggccggcctcgtagcggtagctgaag 3720
   GGCCACGGGTGGTGGAACTTCAGCGGCTAGTGCGCCGGCCGGAGCATCGCCATCGACTTC

3721 ctcacgtgcagcacgccgccgtcctcgtacttctcgatgcgggtgttggtgtagccgccg 3780
   GAGTGCACGTCGTGCGGCGGCAGGAGCATGAAGAGCTACGCCCACAACCACATCGGCGGC

3781 ttgttgatggcgtgcaggaaggggttctcgtagccgctggggtaggtgccgaagtggtag 3840
   AACAACTACCGCACGTCCTTCCCCAAGAGCATCGGCGACCCCATCCACGGCTTCACCATC

3841 aagccgtagcccatcacgtggctcagcaggtaggggctgaaggtcagggcgcctttggtg 3900
   TTCGGCATCGGGTAGTGCACCGAGTCGTCCATCCCCGACTTCCAGTCCCGCGGAAACCAC

3901 ctcttcatcttgttggtcatgcggccctgcttgggggtgccctctccgccgcccaccagc 3960
   GAGAAGTAGAACAACCAGTACGCCGGGACGAACCCCCACGGGAGAGGCGGCGGGTGGTCG

3961 tcgaactccacgccgttcagggtgccggtgatgcggcactcgatctccatggcgggcagg 4020
   AGCTTGAGGTGCGGCAAGTCCCACGGCCACTACGCCGTGAGCTAGAGGTACCGCCCGTCC

4021 ccgctctcgtcgctctccaTACCCAGCTTTCTTGTACAAAGTGGgctagccaattgataa 4080
   GGCGAGAGCAGCGAGAGGTATGGGTCGAAAGAACATGTTTCACCCGATCGGTTAACTATT

4081 cttcgtataggatactttatacgaagttatcattgggattcttcctattttgatccaagc 4140
   GAAGCATATCCTATGAAATATGCTTCAATAGTAACCCTAAGAAGGATAAAACTAGGTTCG

                       loxP other(4181,4214)>>> 
                       |
4141 atcaccatcgaccctctagtccagatctcaccatcgacccataacttcgtatagcataca 4200
   TAGTGGTAGCTGGGAGATCAGGTCTAGAGTGGTAGCTGGGTATTGAAGCATATCGTATGT

                    XbaI 
                    |
4201 ttatacgaagttatatggtgagcaagggcgattctagactgcagctcgagtacccatacg 4260
   AATATGCTTCAATATACCACTCGTTCCCGCTAAGATCTGACGTCGAGCTCATGGGTATGC

                    SV40 prom(4295,4563)>>> 
                    |
4261 acgtcccagactacgcttgagtttaaacacgcgtggtgtggaaagtccccaggctcccca 4320
   TGCAGGGTCTGATGCGAACTCAAATTTGTGCGCACCACACCTTTCAGGGGTCCGAGGGGT

4321 gcaggcagaagtatgcaaagcatgcatctcaattagtcagcaaccaggtgtggaaagtcc 4380
   CGTCCGTCTTCATACGTTTCGTACGTAGAGTTAATCAGTCGTTGGTCCACACCTTTCAGG

4381 ccaggctccccagcaggcagaagtatgcaaagcatgcatctcaattagtcagcaaccata 4440
   GGTCCGAGGGGTCGTCCGTCTTCATACGTTTCGTACGTAGAGTTAATCAGTCGTTGGTAT

              SV40 origin(4462,4539)>>> 
              |
4441 gtcccgcccctaactccgcccatcccgcccctaactccgcccagttccgcccattctccg 4500
   CAGGGCGGGGATTGAGGCGGGTAGGGCGGGGATTGAGGCGGGTCAAGGCGGGTAAGAGGC

                            SfiI 
                            |
                 ORF_2 rf(2)(4529,5197)>>> 
                 |          |
4501 ccccatggctgactaattttttttatttatgcagaggccgaggccgcctcggcctctgag 4560
   GGGGTACCGACTGATTAAAAAAAATAAATACGTCTCCGGCTCCGGCGGAGCCGGAGACTC

                      puro marker(4598,5197)>>> 
                      |
4561 ctattccagaagtagtgaggaggcttttttggaggccatgaccgagtacaagcccacggt 4620
   GATAAGGTCTTCATCACTCCTCCGAAAAAACCTCCGGTACTGGCTCATGTTCGGGTGCCA

4621 gcgcctcgccacccgcgacgacgtccctcgggccgtacgcaccctcgccgccgcgttcgc 4680
   CGCGGAGCGGTGGGCGCTGCTGCAGGGAGCCCGGCATGCGTGGGAGCGGCGGCGCAAGCG

4681 cgactaccccgccacgcgccacaccgtggacccggaccgccacatcgagcgggtcaccga 4740
   GCTGATGGGGCGGTGCGCGGTGTGGCACCTGGGCCTGGCGGTGTAGCTCGCCCAGTGGCT

4741 gctgcaagaactcttcctcacgcgcgtcgggctcgacatcggcaaggtgtgggtcgcgga 4800
   CGACGTTCTTGAGAAGGAGTGCGCGCAGCCCGAGCTGTAGCCGTTCCACACCCAGCGCCT

4801 cgacggcgccgcggtggcggtctggaccacgccggagagcgtcgaagcgggggcggtgtt 4860
   GCTGCCGCGGCGCCACCGCCAGACCTGGTGCGGCCTCTCGCAGCTTCGCCCCCGCCACAA

4861 cgccgagatcggcccgcgcatggccgagttgagcggttcccggctggccgcgcagcaaca 4920
   GCGGCTCTAGCCGGGCGCGTACCGGCTCAACTCGCCAAGGGCCGACCGGCGCGTCGTTGT

4921 gatggaagggctcctggcgccgcaccggcccaaggagcccgcgtggttcctggccaccgt 4980
   CTACCTTCCCGAGGACCGCGGCGTGGCCGGGTTCCTCGGGCGCACCAAGGACCGGTGGCA

4981 cggcgtctcgcccgaccaccagggcaagggtctgggcagcgccgtcgtgctccccggagt 5040
   GCCGCAGAGCGGGCTGGTGGTCCCGTTCCCAGACCCGTCGCGGCAGCACGAGGGGCCTCA

5041 ggaggcggccgagcgcgccggggtgcccgccttcctggagacctccgcgccccgcaacct 5100
   CCTCCGCCGGCTCGCGCGGCCCCACGGGCGGAAGGACCTCTGGAGGCGCGGGGCGTTGGA

5101 ccccttctacgagcggctcggcttcaccgtcaccgccgacgtcgaggtgcccgaaggacc 5160
   GGGGAAGATGCTCGCCGAGCCGAAGTGGCAGTGGCGGCTGCAGCTCCACGGGCTTCCTGG

5161 gcgcacctggtgcatgacccgcaagcccggtgcctgaacgcgttccggaaatcaacctct 5220
   CGCGTGGACCACGTACTGGGCGTTCGGGCCACGGACTTGCGCAAGGCCTTTAGTTGGAGA

5221 ggattacaaaatttgtgaaagattgactggtattcttaactatgttgctccttttacgct 5280
   CCTAATGTTTTAAACACTTTCTAACTGACCATAAGAATTGATACAACGAGGAAAATGCGA

5281 atgtggatacgctgctttaatgcctttgtatcatgctattgcttcccgtatggctttcat 5340
   TACACCTATGCGACGAAATTACGGAAACATAGTACGATAACGAAGGGCATACCGAAAGTA

5341 tttctcctccttgtataaatcctggttgctgtctctttatgaggagttgtggcccgttgt 5400
   AAAGAGGAGGAACATATTTAGGACCAACGACAGAGAAATACTCCTCAACACCGGGCAACA

5401 caggcaacgtggcgtggtgtgcactgtgtttgctgacgcaacccccactggttggggcat 5460
   GTCCGTTGCACCGCACCACACGTGACACAAACGACTGCGTTGGGGGTGACCAACCCCGTA

5461 tgccaccacctgtcagctcctttccgggactttcgctttccccctccctattgccacggc 5520
   ACGGTGGTGGACAGTCGAGGAAAGGCCCTGAAAGCGAAAGGGGGAGGGATAACGGTGCCG

5521 ggaactcatcgccgcctgccttgcccgctgctggacaggggctcggctgttgggcactga 5580
   CCTTGAGTAGCGGCGGACGGAACGGGCGACGACCTGTCCCCGAGCCGACAACCCGTGACT

5581 caattccgtggtgttgtcggggaagctgacgtcctttccatggctgctcgcctgtgttgc 5640
   GTTAAGGCACCACAACAGCCCCTTCGACTGCAGGAAAGGTACCGACGAGCGGACACAACG

5641 cacctggattctgcgcgggacgtccttctgctacgtcccttcggccctcaatccagcgga 5700
   GTGGACCTAAGACGCGCCCTGCAGGAAGACGATGCAGGGAAGCCGGGAGTTAGGTCGCCT

5701 ccttccttcccgcggcctgctgccggctctgcggcctcttccgcgtctcgccttcgccct 5760
   GGAAGGAAGGGCGCCGGACGACGGCCGAGACGCCGGAGAAGGCGCAGAGCGGAAGCGGGA

                          delta_U3 other(5807,5859)>>> 
                          |
5761 cagacgagtcggatctccctttgggccgcctccccgcctgtccggatggaagggctaatt 5820
   GTCTGCTCAGCCTAGAGGGAAACCCGGCGGAGGGGCGGACAGGCCTACCTTCCCGATTAA

                       HIV-1_5_LTR other(5860,6040)>>> 
                       |
5821 cactcccaacgaatacaagatctgctttttgcttgtactgggtctctctggttagaccag 5880
   GTGAGGGTTGCTTATGTTCTAGACGAAAAACGAACATGACCCAGAGAGACCAATCTGGTC

5881 atctgagcctgggagctctctggctaactagggaacccactgcttaagcctcaataaagc 5940
   TAGACTCGGACCCTCGAGAGACCGATTGATCCCTTGGGTGACGAATTCGGAGTTATTTCG

5941 ttgccttgagtgcttcaagtagtgtgtgcccgtctgttgtgtgactctggtaactagaga 6000
   AACGGAACTCACGAAGTTCATCACACACGGGCAGACAACACACTGAGACCATTGATCTCT

6001 tccctcagacccttttagtcagtgtggaaaatctctagcagtagtagttcatgtcatctt 6060
   AGGGAGTCTGGGAAAATCAGTCACACCTTTTAGAGATCGTCATCATCAAGTACAGTAGAA

6061 attattcagtatttataacttgcaaagaaatgaatatcagagagtgagaggaacttgttt 6120
   TAATAAGTCATAAATATTGAACGTTTCTTTACTTATAGTCTCTCACTCTCCTTGAACAAA

6121 attgcagcttataatggttacaaataaagcaatagcatcacaaatttcacaaataaagca 6180
   TAACGTCGAATATTACCAATGTTTATTTCGTTATCGTAGTGTTTAAAGTGTTTATTTCGT

6181 tttttttcactgcattctagttgtggtttgtccaaactcatcaatgtatcttatcatgtc 6240
   AAAAAAAGTGACGTAAGATCAACACCAAACAGGTTTGAGTAGTTACATAGAATAGTACAG

6241 tggcatctatgtcgggtgcggagaaagaggtaatgaaatggcattatgggtattatgggt 6300
   ACCGTAGATACAGCCCACGCCTCTTTCTCCATTACTTTACCGTAATACCCATAATACCCA

6301 ctgcattaatgaatcggccaacgatcccggtgtgaaataccgcacagatgcgtaaggaga 6360
   GACGTAATTACTTAGCCGGTTGCTAGGGCCACACTTTATGGCGTGTCTACGCATTCCTCT

6361 aaataccgcatcaggcgctcttccgcttcctcgctcactgactcgctgcgctcggtcgtt 6420
   TTTATGGCGTAGTCCGCGAGAAGGCGAAGGAGCGAGTGACTGAGCGACGCGAGCCAGCAA

6421 cggctgcggcgagcggtatcagctcactcaaaggcggtaatacggttatccacagaatca 6480
   GCCGACGCCGCTCGCCATAGTCGAGTGAGTTTCCGCCATTATGCCAATAGGTGTCTTAGT

6481 ggggataacgcaggaaagaacatgtgagcaaaaggccagcaaaaggccaggaaccgtaaa 6540
   CCCCTATTGCGTCCTTTCTTGTACACTCGTTTTCCGGTCGTTTTCCGGTCCTTGGCATTT

      pBR322 origin(6546,7165)<<< 
      |
6541 aaggccgcgttgctggcgtttttccataggctccgcccccctgacgagcatcacaaaaat 6600
   TTCCGGCGCAACGACCGCAAAAAGGTATCCGAGGCGGGGGGACTGCTCGTAGTGTTTTTA

6601 cgacgctcaagtcagaggtggcgaaacccgacaggactataaagataccaggcgtttccc 6660
   GCTGCGAGTTCAGTCTCCACCGCTTTGGGCTGTCCTGATATTTCTATGGTCCGCAAAGGG

6661 cctggaagctccctcgtgcgctctcctgttccgaccctgccgcttaccggatacctgtcc 6720
   GGACCTTCGAGGGAGCACGCGAGAGGACAAGGCTGGGACGGCGAATGGCCTATGGACAGG

6721 gcctttctcccttcgggaagcgtggcgctttctcatagctcacgctgtaggtatctcagt 6780
   CGGAAAGAGGGAAGCCCTTCGCACCGCGAAAGAGTATCGAGTGCGACATCCATAGAGTCA

6781 tcggtgtaggtcgttcgctccaagctgggctgtgtgcacgaaccccccgttcagcccgac 6840
   AGCCACATCCAGCAAGCGAGGTTCGACCCGACACACGTGCTTGGGGGGCAAGTCGGGCTG

6841 cgctgcgccttatccggtaactatcgtcttgagtccaacccggtaagacacgacttatcg 6900
   GCGACGCGGAATAGGCCATTGATAGCAGAACTCAGGTTGGGCCATTCTGTGCTGAATAGC

6901 ccactggcagcagccactggtaacaggattagcagagcgaggtatgtaggcggtgctaca 6960
   GGTGACCGTCGTCGGTGACCATTGTCCTAATCGTCTCGCTCCATACATCCGCCACGATGT

6961 gagttcttgaagtggtggcctaactacggctacactagaaggacagtatttggtatctgc 7020
   CTCAAGAACTTCACCACCGGATTGATGCCGATGTGATCTTCCTGTCATAAACCATAGACG

7021 gctctgctgaagccagttaccttcggaaaaagagttggtagctcttgatccggcaaacaa 7080
   CGAGACGACTTCGGTCAATGGAAGCCTTTTTCTCAACCATCGAGAACTAGGCCGTTTGTT

7081 accaccgctggtagcggtggtttttttgtttgcaagcagcagattacgcgcagaaaaaaa 7140
   TGGTGGCGACCATCGCCACCAAAAAAACAAACGTTCGTCGTCTAATGCGCGTCTTTTTTT

7141 ggatctcaagaagatcctttgatcttttctacggggtctgacgctcagtggaacgaaaac 7200
   CCTAGAGTTCTTCTAGGAAACTAGAAAAGATGCCCCAGACTGCGAGTCACCTTGCTTTTG

7201 tcacgttaagggattttggtcatgagattatcaaaaaggatcttcacctagatcctttta 7260
   AGTGCAATTCCCTAAAACCAGTACTCTAATAGTTTTTCCTAGAAGTGGATCTAGGAAAAT

7261 aattaaaaatgaagttttaaatcaatctaaagtatatatgagtaaacttggtctgacagt 7320
   TTAATTTTTACTTCAAAATTTAGTTAGATTTCATATATACTCATTTGAACCAGACTGTCA

7321 taccaatgcttaatcagtgaggcacctatctcagcgatctgtctatttcgttcatccata 7380
   ATGGTTACGAATTAGTCACTCCGTGGATAGAGTCGCTAGACAGATAAAGCAAGTAGGTAT

7381 gttgcctgactccccgtcgtgtagataactacgatacgggagggcttaccatctggcccc 7440
   CAACGGACTGAGGGGCAGCACATCTATTGATGCTATGCCCTCCCGAATGGTAGACCGGGG

7441 agtgctgcaatgataccgcgagacccacgctcaccggctccagatttatcagcaataaac 7500
   TCACGACGTTACTATGGCGCTCTGGGTGCGAGTGGCCGAGGTCTAAATAGTCGTTATTTG

7501 cagccagccggaagggccgagcgcagaagtggtcctgcaactttatccgcctccatccag 7560
   GTCGGTCGGCCTTCCCGGCTCGCGTCTTCACCAGGACGTTGAAATAGGCGGAGGTAGGTC

7561 tctattaattgttgccgggaagctagagtaagtagttcgccagttaatagtttgcgcaac 7620
   AGATAATTAACAACGGCCCTTCGATCTCATTCATCAAGCGGTCAATTATCAAACGCGTTG

7621 gttgttgaaaaaggatcttcacctagatccttttcacgtagaaagccagtccgcagaaac 7680
   CAACAACTTTTTCCTAGAAGTGGATCTAGGAAAAGTGCATCTTTCGGTCAGGCGTCTTTG

7681 ggtgctgaccccggatgaatgtcagctactgggctatctggacaagggaaaacgcaagcg 7740
   CCACGACTGGGGCCTACTTACAGTCGATGACCCGATAGACCTGTTCCCTTTTGCGTTCGC

7741 caaagagaaagcaggtagcttgcagtgggcttacatggcgatagctagactgggcggttt 7800
   GTTTCTCTTTCGTCCATCGAACGTCACCCGAATGTACCGCTATCGATCTGACCCGCCAAA

            NEOKAN prom(7818,7867)>>> 
            |
7801 tatggacagcaagcgaaccggaattgccagctggggcgccctctggtaaggttgggaagc 7860
   ATACCTGTCGTTCGCTTGGCCTTAACGGTCGACCCCGCGGGAGACCATTCCAACCCTTCG

7861 cctgcaaagtaaactggatggctttctcgccgccaaggatctgatggcgcaggggatcaa 7920
   GGACGTTTCATTTGACCTACCGAAAGAGCGGCGGTTCCTAGACTACCGCGTCCCCTAGTT

                      NTP_II marker(7959,8747)>>> 
                      |
      BclI             ORF_4 rf(3)(7956,8750)>>> 
      |               | |
7921 gctctgatcaagagacaggatgaggatcgtttcgcatgattgaacaagatggattgcacg 7980
   CGAGACTAGTTCTCTGTCCTACTCCTAGCAAAGCGTACTAACTTGTTCTACCTAACGTGC

7981 caggttctccggccgcttgggtggagaggctattcggctatgactgggcacaacagacaa 8040
   GTCCAAGAGGCCGGCGAACCCACCTCTCCGATAAGCCGATACTGACCCGTGTTGTCTGTT

8041 tcggctgctctgatgccgccgtgttccggctgtcagcgcaggggcgcccggttctttttg 8100
   AGCCGACGAGACTACGGCGGCACAAGGCCGACAGTCGCGTCCCCGCGGGCCAAGAAAAAC

8101 tcaagaccgacctgtccggtgccctgaatgaactgcaagacgaggcagcgcggctatcgt 8160
   AGTTCTGGCTGGACAGGCCACGGGACTTACTTGACGTTCTGCTCCGTCGCGCCGATAGCA

8161 ggctggccacgacgggcgttccttgcgcagctgtgctcgacgttgtcactgaagcgggaa 8220
   CCGACCGGTGCTGCCCGCAAGGAACGCGTCGACACGAGCTGCAACAGTGACTTCGCCCTT

8221 gggactggctgctattgggcgaagtgccggggcaggatctcctgtcatctcaccttgctc 8280
   CCCTGACCGACGATAACCCGCTTCACGGCCCCGTCCTAGAGGACAGTAGAGTGGAACGAG

8281 ctgccgagaaagtatccatcatggctgatgcaatgcggcggctgcatacgcttgatccgg 8340
   GACGGCTCTTTCATAGGTAGTACCGACTACGTTACGCCGCCGACGTATGCGAACTAGGCC

8341 ctacctgcccattcgaccaccaagcgaaacatcgcatcgagcgagcacgtactcggatgg 8400
   GATGGACGGGTAAGCTGGTGGTTCGCTTTGTAGCGTAGCTCGCTCGTGCATGAGCCTACC

8401 aagccggtcttgtcgatcaggatgatctggacgaagagcatcaggggctcgcgccagccg 8460
   TTCGGCCAGAACAGCTAGTCCTACTAGACCTGCTTCTCGTAGTCCCCGAGCGCGGTCGGC

8461 aactgttcgccaggctcaaggcgagcatgcccgacggcgaggatctcgtcgtgacccatg 8520
   TTGACAAGCGGTCCGAGTTCCGCTCGTACGGGCTGCCGCTCCTAGAGCAGCACTGGGTAC

8521 gcgatgcctgcttgccgaatatcatggtggaaaatggccgcttttctggattcatcgact 8580
   CGCTACGGACGAACGGCTTATAGTACCACCTTTTACCGGCGAAAAGACCTAAGTAGCTGA

8581 gtggccggctgggtgtggcggaccgctatcaggacatagcgttggctacccgtgatattg 8640
   CACCGGCCGACCCACACCGCCTGGCGATAGTCCTGTATCGCAACCGATGGGCACTATAAC

8641 ctgaagagcttggcggcgaatgggctgaccgcttcctcgtgctttacggtatcgccgctc 8700
   GACTTCTCGAACCGCCGCTTACCCGACTGGCGAAGGAGCACGAAATGCCATAGCGGCGAG

8701 ccgattcgcagcgcatcgccttctatcgccttcttgacgagttcttctgaattttgttaa 8760
   GGCTAAGCGTCGCGTAGCGGAAGATAGCGGAAGAACTGCTCAAGAAGACTTAAAACAATT

8761 aatttttgttaaatcagctcattttttaaccaataggccgaaatcggcaacatcccttat 8820
   TTAAAAACAATTTAGTCGAGTAAAAAATTGGTTATCCGGCTTTAGCCGTTGTAGGGAATA

                    f1 origin(8855,9160)<<< 
                    |
8821 aaatcaaaagaatagaccgcgatagggttgagtgttgttccagtttggaacaagagtcca 8880
   TTTAGTTTTCTTATCTGGCGCTATCCCAACTCACAACAAGGTCAAACCTTGTTCTCAGGT

8881 ctattaaagaacgtggactccaacgtcaaagggcgaaaaaccgtctatcagggcgatggc 8940
   GATAATTTCTTGCACCTGAGGTTGCAGTTTCCCGCTTTTTGGCAGATAGTCCCGCTACCG

8941 ccactacgtgaaccatcacccaaatcaagttttttgcggtcgaggtgccgtaaagctcta 9000
   GGTGATGCACTTGGTAGTGGGTTTAGTTCAAAAAACGCCAGCTCCACGGCATTTCGAGAT

9001 aatcggaaccctaaagggagcccccgatttagagcttgacggggaaagccggcgaacgtg 9060
   TTAGCCTTGGGATTTCCCTCGGGGGCTAAATCTCGAACTGCCCCTTTCGGCCGCTTGCAC

9061 gcgagaaaggaagggaagaaagcgaaaggagcgggcgctagggcgctggcaagtgtagcg 9120
   CGCTCTTTCCTTCCCTTCTTTCGCTTTCCTCGCCCGCGATCCCGCGACCGTTCACATCGC

9121 gtcacgctgcgcgtaaccaccacacccgcgcgcttaatgcgccgctacagggcgcgtcca 9180
   CAGTGCGACGCGCATTGGTGGTGTGGGCGCGCGAATTACGCGGCGATGTCCCGCGCAGGT

9181 ttcgccattcaggatcgaattaattcttaattaacatcatcaataatatacctt 9234
   AAGCGGTAAGTCCTAGCTTAATTAAGAATTAATTGTAGTAGTTATTATATGGAA
              LOCUS    dna           9234 bp                  
FEATURES       Location/Qualifiers
   Other Gene   162..310
           /gene="Encap other"
   Promoter    365..393
           /gene="amp prom"
   misc_binding  457..462
           /dbxref="REBASE:HpaI"
   misc_binding  457..462
           /dbxref="REBASE:HincII"
   Other Gene   715..895
           /gene="HIV-1_5_LTR other"
   Other Gene   1006..1050
           /gene="HIV-1_psi_pack other"
   misc_binding  1092..1097
           /dbxref="REBASE:NruI"
   Regulatory_Seq 1557..1790
           /gene="RRE reg"
   ORF       1600..2301
           /sequence="ORF_1 rf(1)"
   misc_binding  2611..2616
           /dbxref="REBASE:NdeI"
   Promoter    2885..2966
           /gene="CMV prom"
   Regulatory_Seq 3022..3061
           /gene="tetO reg"
   misc_binding  3068..3073
           /dbxref="REBASE:XmaI"
   misc_binding  3068..3073
           /dbxref="REBASE:SmaI"
   misc_binding  3074..3079
           /dbxref="REBASE:ClaI"
   misc_binding  3098..3103
           /dbxref="REBASE:KpnI"
   Other Gene   3218..3251
           /gene="loxP other"
   ORF       3231..4133
           /sequence="ORF_3 rf(3)"
   ORF       3282..4040
           /sequence="ORF_5 rf(5)"
   misc_binding  3451..3456
           /dbxref="REBASE:ApaI"
   Other Gene   4181..4214
           /gene="loxP other"
   misc_binding  4233..4238
           /dbxref="REBASE:XbaI"
   Promoter    4295..4563
           /gene="SV40 prom"
   Rep_Origin   4462..4539
           /gene="SV40 origin"
   ORF       4529..5197
           /sequence="ORF_2 rf(2)"
   misc_binding  4542..4554
           /dbxref="REBASE:SfiI"
   Marker     4598..5197
           /gene="puro marker"
   Other Gene   5807..5859
           /gene="delta_U3 other"
   Other Gene   5860..6040
           /gene="HIV-1_5_LTR other"
   Rep_Origin   6546..7165
           /gene="pBR322 origin"
   Promoter    7818..7867
           /gene="NEOKAN prom"
   misc_binding  7925..7930
           /dbxref="REBASE:BclI"
   ORF       7956..8750
           /sequence="ORF_4 rf(3)"
   Marker     7959..8747
           /gene="NTP_II marker"
   Rep_Origin   8855..9160
           /gene="f1 origin"
BASE COUNT  2272 a  2302 c  2519 g  2141 t  0 others