pLenti-EF1a-Blank

Vector Name pLenti-EF1a-Blank
VectorType Lentiviral Blank Control Vector
Antibiotic Information Bacterial: Kanamycin
Mammalian: Puromycin
Sequencing Primers
Additional Information No Additional Information
***Note: Features may not be to scale, please refer to sequence or text map for detailed information.
***Note: The vector sequence shown below is representative of the parental vector only and does not include the gene of interest. The sequence of the gene can be found through the accession number link on the product page. The restriction sites within the cloning region may differ from the provided sequence.
    1 cgtgccttat taggaaggca acagacgggt ctgacatgga ttggacgaac cactgaattg   
    61 ccgcattgca gagatattgt atttaagtgc ctagctcgat acataaacgg gtctctctgg   
   121 ttagaccaga tctgagcctg ggagctctct ggctaactag ggaacccact gcttaagcct   
   181 caataaagct tgccttgagt gcttcaagta gtgtgtgccc gtctgttgtg tgactctggt   
   241 aactagagat ccctcagacc cttttagtca gtgtggaaaa tctctagcag tggcgcccga   
   301 acagggactt gaaagcgaaa gggaaaccag aggagctctc tcgacgcagg actcggcttg   
   361 ctgaagcgcg cacggcaaga ggcgaggggc ggcgactggt gagtacgcca aaaattttga   
   421 ctagcggagg ctagaaggag agagatgggt gcgagagcgt cagtattaag cgggggagaa   
   481 ttagatcgcg atgggaaaaa attcggttaa ggccaggggg aaagaaaaaa tataaattaa   
   541 aacatatagt atgggcaagc agggagctag aacgattcgc agttaatcct ggcctgttag   
   601 aaacatcaga aggctgtaga caaatactgg gacagctaca accatccctt cagacaggat   
   661 cagaagaact tagatcatta tataatacag tagcaaccct ctattgtgtg catcaaagga   
   721 tagagataaa agacaccaag gaagctttag acaagataga ggaagagcaa aacaaaagta   
   781 agaccaccgc acagcaagcc cgctgatctt cagacctgga ggaggagata tgagggacat   
   841 tggagaagtg aattatataa atataaagta gtaaaaattg aaccattagg agtagcaccc   
   901 accaaggcaa agagaagagt ggtgcagaga gaaaaaagag cagtgggaat aggagctttg   
   961 ttccttgggt tcttgggagc agcaggaagc actatgggcg cagcgtcaat gacgctgacg   
   1021 gtacaggcca gacaattatt gtctggtata gtgcagcagc agaacaattt gctgagggct   
   1081 attgaggcgc aacagcatct gttgcaactc acagtctggg gcatcaagca gctccaggca   
   1141 agaatcctgg ctgtggaaag atacctaaag gatcaacagc tcctggggat ttggggttgc   
   1201 tctggaaaac tcatttgcac cactgctgtg ccttggaatg ctagttggag taataaatct   
   1261 ctggaacaga tttggaatca cacgacctgg atggagtggg acagagaaat taacaattac   
   1321 acaagcttaa tacactcctt aattgaagaa tcgcaaaacc agcaagaaaa gaatgaacaa   
   1381 gaattattgg aattagataa atgggcaagt ttgtggaatt ggtttaacat aacaaattgg   
   1441 ctgtggtata taaaattatt cataatgata gtaggaggct tggtaggttt aagaatagtt   
   1501 tttgctgtac tttctatagt gaatagagtt aggcagggat attcaccatt atcgtttcag   
   1561 acccacctcc caaccccgag gggacccgac aggcccgaag gaatagaaga agaaggtgga   
   1621 gagagagaca gagacagatc cattcgatta gtgaacggat ctcgacggta tcgaaagctt   
   1681 gggattcgaa tttaaaagaa aaggggggat tggggggtac agtgcagggg aaagaatagt   
   1741 agacataata gcaacagaca tacaaactaa agaactacaa aaacaaatta caaaaattca   
   1801 aaattttcgg gtttttcgaa cctagggagt gggaattggc tccggtgccc gtcagtgggc   
   1861 agagcgcaca tcgcccacag tccccgagaa gttgggggga ggggtcggca attgaaccgg   
   1921 tgcctagaga aggtggcgcg gggtaaactg ggaaagtgat gtcgtgtact ggctccgcct   
   1981 ttttcccgag ggtgggggag aaccgtatat aagtgcagta gtcgccgtga acgttctttt   
   2041 tcgcaacggg tttgccgcca gaacacaggt aagtgccgtg tgtggttccc gcgggcctgg   
   2101 cctctttacg ggttatggcc cttgcgtgcc ttgaattact tccactggct gcagtacgtg   
   2161 attcttgatc ccgagcttcg ggttggaagt gggtgggaga gttcgaggcc ttgcgcttaa   
   2221 ggagcccctt cgcctcgtgc ttgagttgag gcctggcctg ggcgctgggg ccgccgcgtg   
   2281 cgaatctggt ggcaccttcg cgcctgtctc gctgctttcg ataagtctct agccatttaa   
   2341 aatttttgat gacctgctgc gacgcttttt ttctggcaag atagtcttgt aaatgcgggc   
   2401 caagatctgc acactggtat ttcggttttt ggggccgcgg gcggcgacgg ggcccgtgcg   
   2461 tcccagcgca catgttcggc gaggcggggc ctgcgagcgc ggccaccgag aatcggacgg   
   2521 gggtagtctc aagctggccg gcctgctctg gtgcctggcc tcgcgccgcc gtgtatcgcc   
   2581 ccgccctggg cggcaaggct ggcccggtcg gcaccagttg cgtgagcgga aagatggccg   
   2641 cttcccggcc ctgctgcagg gagctcaaaa tggaggacgc ggcgctcggg agagcgggcg   
   2701 ggtgagtcac ccacacaaag gaaaagggcc tttccgtcct cagccgtcgc ttcatgtgac   
   2761 tccacggagt accgggcgcc gtccaggcac ctcgattagt tctcgagctt ttggagtacg   
   2821 tcgtctttag gttgggggga ggggttttat gcgatggagt ttccccacac tgagtgggtg   
   2881 gagactgaag ttaggccagc ttggcacttg atgtaattct ccttggaatt tgcccttttt   
   2941 gagtttggat cttggttcat tctcaagcct cagacagtgg ttcaaagttt ttttcttcca   
   3001 tttcaggtgt cgtgaggaat ttcgactgct agactgcagc tcgagtaccc atacgacgtc   
   3061 ccagactacg cttgagttta aacacgcgtg gtgtggaaag tccccaggct ccccagcagg   
   3121 cagaagtatg caaagcatgc atctcaatta gtcagcaacc aggtgtggaa agtccccagg   
   3181 ctccccagca ggcagaagta tgcaaagcat gcatctcaat tagtcagcaa ccatagtccc   
   3241 gcccctaact ccgcccatcc cgcccctaac tccgcccagt tccgcccatt ctccgcccca   
   3301 tggctgacta atttttttta tttatgcaga ggccgaggcc gcctcggcct ctgagctatt   
   3361 ccagaagtag tgaggaggct tttttggagg ccatgaccga gtacaagccc acggtgcgcc   
   3421 tcgccacccg cgacgacgtc cctcgggccg tacgcaccct cgccgccgcg ttcgccgact   
   3481 accccgccac gcgccacacc gtggacccgg accgccacat cgagcgggtc accgagctgc   
   3541 aagaactctt cctcacgcgc gtcgggctcg acatcggcaa ggtgtgggtc gcggacgacg   
   3601 gcgccgcggt ggcggtctgg accacgccgg agagcgtcga agcgggggcg gtgttcgccg   
   3661 agatcggccc gcgcatggcc gagttgagcg gttcccggct ggccgcgcag caacagatgg   
   3721 aagggctcct ggcgccgcac cggcccaagg agcccgcgtg gttcctggcc accgtcggcg   
   3781 tctcgcccga ccaccagggc aagggtctgg gcagcgccgt cgtgctcccc ggagtggagg   
   3841 cggccgagcg cgccggggtg cccgccttcc tggagacctc cgcgccccgc aacctcccct   
   3901 tctacgagcg gctcggcttc accgtcaccg ccgacgtcga ggtgcccgaa ggaccgcgca   
   3961 cctggtgcat gacccgcaag cccggtgcct gaacgcgttc cggaaatcaa cctctggatt   
   4021 acaaaatttg tgaaagattg actggtattc ttaactatgt tgctcctttt acgctatgtg   
   4081 gatacgctgc tttaatgcct ttgtatcatg ctattgcttc ccgtatggct ttcattttct   
   4141 cctccttgta taaatcctgg ttgctgtctc tttatgagga gttgtggccc gttgtcaggc   
   4201 aacgtggcgt ggtgtgcact gtgtttgctg acgcaacccc cactggttgg ggcattgcca   
   4261 ccacctgtca gctcctttcc gggactttcg ctttccccct ccctattgcc acggcggaac   
   4321 tcatcgccgc ctgccttgcc cgctgctgga caggggctcg gctgttgggc actgacaatt   
   4381 ccgtggtgtt gtcggggaag ctgacgtcct ttccatggct gctcgcctgt gttgccacct   
   4441 ggattctgcg cgggacgtcc ttctgctacg tcccttcggc cctcaatcca gcggaccttc   
   4501 cttcccgcgg cctgctgccg gctctgcggc ctcttccgcg tctcgccttc gccctcagac   
   4561 gagtcggatc tccctttggg ccgcctcccc gcctgtccgg atggaagggc taattcactc   
   4621 ccaacgaata caagatctgc tttttgcttg tactgggtct ctctggttag accagatctg   
   4681 agcctgggag ctctctggct aactagggaa cccactgctt aagcctcaat aaagcttgcc   
   4741 ttgagtgctt caagtagtgt gtgcccgtct gttgtgtgac tctggtaact agagatccct   
   4801 cagacccttt tagtcagtgt ggaaaatctc tagcagtagt agttcatgtc atcttattat   
   4861 tcagtattta taacttgcaa agaaatgaat atcagagagt gagaggaact tgtttattgc   
   4921 agcttataat ggttacaaat aaagcaatag catcacaaat ttcacaaata aagcattttt   
   4981 ttcactgcat tctagttgtg gtttgtccaa actcatcaat gtatcttatc atgtctggca   
   5041 tctatgtcgg gtgcggagaa agaggtaatg aaatggcatt atgggtatta tgggtctgca   
   5101 ttaatgaatc ggccaacgga tgtcggtgtg aaataccgca cagatgcgta aggagaaaat   
   5161 accgcatcag gcgctcttcc gcttcctcgc tcactgactc gctgcgctcg gtcgttcggc   
   5221 tgcggcgagc ggtatcagct cactcaaagg cggtaatacg gttatccaca gaatcagggg   
   5281 ataacgcagg aaagaacatg tgagcaaaag gccagcaaaa ggccaggaac cgtaaaaagg   
   5341 ccgcgttgct ggcgtttttc cataggctcc gcccccctga cgagcatcac aaaaatcgac   
   5401 gctcaagtca gaggtggcga aacccgacag gactataaag ataccaggcg tttccccctg   
   5461 gaagctccct cgtgcgctct cctgttccga ccctgccgct taccggatac ctgtccgcct   
   5521 ttctcccttc gggaagcgtg gcgctttctc atagctcacg ctgtaggtat ctcagttcgg   
   5581 tgtaggtcgt tcgctccaag ctgggctgtg tgcacgaacc ccccgttcag cccgaccgct   
   5641 gcgccttatc cggtaactat cgtcttgagt ccaacccggt aagacacgac ttatcgccac   
   5701 tggcagcagc cactggtaac aggattagca gagcgaggta tgtaggcggt gctacagagt   
   5761 tcttgaagtg gtggcctaac tacggctaca ctagaaggac agtatttggt atctgcgctc   
   5821 tgctgaagcc agttaccttc ggaaaaagag ttggtagctc ttgatccggc aaacaaacca   
   5881 ccgctggtag cggtggtttt tttgtttgca agcagcagat tacgcgcaga aaaaaaggat   
   5941 ctcaagaaga tcctttgatc ttttctacgg ggtctgacgc tcagtggaac gaaaactcac   
   6001 gttaagggat tttggccatg agattatcaa aaaggatctt cacctagatc cttttcacgt   
   6061 agaaagccag tccgcagaaa cggtgctgac cccggatgaa tgtcagctac tgggctatct   
   6121 ggacaaggga aaacgcaagc gcaaagagaa agcaggtagc ttgcagtggg cttacatggc   
   6181 gatagctaga ctgggcggtt ttatggacag caagcgaacc ggaattgcca gctggggcgc   
   6241 cctctggtaa ggttgggaag ccctgcaaag taaactggat ggctttcttg ccgccaagga   
   6301 tctgatggcg caggggatca agctctgatc aagagacagg atgaggatcg tttcgcatga   
   6361 ttgaacaaga tggattgcac gcaggttctc cggccgcttg ggtggagagg ctattcggct   
   6421 atgactgggc acaacagaca atcggctgct ctgatgccgc cgtgttccgg ctgtcagcgc   
   6481 aggggcgccc ggttcttttt gtcaagaccg acctgtccgg tgccctgaat gaactgcaag   
   6541 acgaggcagc gcggctatcg tggctggcca cgacgggcgt tccttgcgca gctgtgctcg   
   6601 acgttgtcac tgaagcggga agggactggc tgctattggg cgaagtgccg gggcaggatc   
   6661 tcctgtcatc tcaccttgct cctgccgaga aagtatccat catggctgat gcaatgcggc   
   6721 ggctgcatac gcttgatccg gctacctgcc cattcgacca ccaagcgaaa catcgcatcg   
   6781 agcgagcacg tactcggatg gaagccggtc ttgtcgatca ggatgatctg gacgaagagc   
   6841 atcaggggct cgcgccagcc gaactgttcg ccaggctcaa ggcgagcatg cccgacggcg   
   6901 aggatctcgt cgtgacccat ggcgatgcct gcttgccgaa tatcatggtg gaaaatggcc   
   6961 gcttttctgg attcatcgac tgtggccggc tgggtgtggc ggaccgctat caggacatag   
   7021 cgttggctac ccgtgatatt gctgaagagc ttggcggcga atgggctgac cgcttcctcg   
   7081 tgctttacgg tatcgccgct cccgattcgc agcgcatcgc cttctatcgc cttcttgacg   
   7141 agttcttctg aattttgtta aaatttttgt taaatcagct cattttttaa ccaataggcc   
   7201 gaaatcggca aaatccctta taaatcaaaa gaatagaccg agatagggtt gagtgttgtt   
   7261 ccagtttgga acaagagtcc actattaaag aacgtggact ccaacgtcaa agggcgaaaa   
   7321 accgtctatc agggcgatgg cccactacgt gaaccatcac cctaatcaag ttttttgggg   
   7381 tcgaggtgcc gtaaagcact aaatcggaac cctaaaggga gcccccgatt tagagcttga   
   7441 cggggaaagc cggcgaacgt ggcgagaaag gaagggaaga aagcgaaagg agcgggcgct   
   7501 agggcgctgg caagtgtagc ggtcacgctg cgcgtaacca ccacacccgc cgcgcttaat   
   7561 gcgccgctac agggcgcgtc cattcgccat tcaggatcga attaattctt aattaacatc   
   7621 atcaataata tacctttttt ggattgaagc caatatgata atgagggggt ggagtttgtg   
   7681 acgtggcgcg gggcgtggga acggggcggg tgacgtagta gtgtggcgga agtgtgatgt   
   7741 tgcaagtgtg gcggaacaca tgtaagcgac ggatgtggca aaagtgacgt ttttggtgtg   
   7801 cgccggtgta cacaggaagt gacaattttc gcgcggtttt aggcggatgt tgtagtaaat   
   7861 ttgggcgtaa ccgagtaaga tttggccatt ttcgcgggaa aactgaataa gaggaagtga   
   7921 aatctgaata attttgtgtt actcatagcg cgtaatactc tcatgagcgg atacatattt   
   7981 gaatgtattt agaaaaataa acaaataggg gttccgcgca catttccccg aaaagtgcca   
   8041 cctgacgtaa ctataacggt cctaaggtag cgaaaatgta gtcttatgca atactcttgt   
   8101 agtcttgcaa catggtaacg atgagttagc aacatgcctt acaaggagag aaaaagcacc   
   8161 gtgcatgccg attggtggaa gtaaggtggt acgat                
//
              LOCUS    dna           8195 bp                  
FEATURES       Location/Qualifiers
   Other Gene   109..289
           /gene="HIV-1_5_LTR other"
   Other Gene   400..444
           /gene="HIV-1_psi_pack other"
   misc_binding  486..491
           /dbxref="REBASE:NruI"
   Regulatory_Seq 951..1184
           /gene="RRE reg"
   ORF       994..1695
           /sequence="ORF_1 rf(1)"
   ORF       1775..2755
           /sequence="ORF_4 rf(5)"
   Promoter    1838..3015
           /gene="EF1a prom"
   misc_binding  2450..2455
           /dbxref="REBASE:ApaI"
   Promoter    3090..3358
           /gene="SV40 prom"
   Rep_Origin   3257..3334
           /gene="SV40 origin"
   ORF       3324..3992
           /sequence="ORF_2 rf(3)"
   misc_binding  3337..3349
           /dbxref="REBASE:SfiI"
   Marker     3393..3992
           /gene="puro marker"
   Other Gene   4602..4654
           /gene="delta_U3 other"
   Other Gene   4655..4835
           /gene="HIV-1_5_LTR other"
   Rep_Origin   5342..5961
           /gene="pBR322 origin"
   Promoter    6219..6268
           /gene="NEOKAN prom"
   misc_binding  6326..6331
           /dbxref="REBASE:BclI"
   ORF       6357..7151
           /sequence="ORF_3 rf(3)"
   Marker     6360..7148
           /gene="NTP_II marker"
   Rep_Origin   7256..7562
           /gene="f1 origin"
   Other Gene   7617..7718
           /gene="RITR other"
   Other Gene   7617..7718
           /gene="LITR other"
   Other Gene   7798..7946
           /gene="Encap other"
BASE COUNT  1953 a  2021 c  2335 g  1886 t  0 others
ORIGIN
    1 cgtgccttat taggaaggca acagacgggt ctgacatgga ttggacgaac cactgaattg   
    61 ccgcattgca gagatattgt atttaagtgc ctagctcgat acataaacgg gtctctctgg   
   121 ttagaccaga tctgagcctg ggagctctct ggctaactag ggaacccact gcttaagcct   
   181 caataaagct tgccttgagt gcttcaagta gtgtgtgccc gtctgttgtg tgactctggt   
   241 aactagagat ccctcagacc cttttagtca gtgtggaaaa tctctagcag tggcgcccga   
   301 acagggactt gaaagcgaaa gggaaaccag aggagctctc tcgacgcagg actcggcttg   
   361 ctgaagcgcg cacggcaaga ggcgaggggc ggcgactggt gagtacgcca aaaattttga   
   421 ctagcggagg ctagaaggag agagatgggt gcgagagcgt cagtattaag cgggggagaa   
   481 ttagatcgcg atgggaaaaa attcggttaa ggccaggggg aaagaaaaaa tataaattaa   
   541 aacatatagt atgggcaagc agggagctag aacgattcgc agttaatcct ggcctgttag   
   601 aaacatcaga aggctgtaga caaatactgg gacagctaca accatccctt cagacaggat   
   661 cagaagaact tagatcatta tataatacag tagcaaccct ctattgtgtg catcaaagga   
   721 tagagataaa agacaccaag gaagctttag acaagataga ggaagagcaa aacaaaagta   
   781 agaccaccgc acagcaagcc cgctgatctt cagacctgga ggaggagata tgagggacat   
   841 tggagaagtg aattatataa atataaagta gtaaaaattg aaccattagg agtagcaccc   
   901 accaaggcaa agagaagagt ggtgcagaga gaaaaaagag cagtgggaat aggagctttg   
   961 ttccttgggt tcttgggagc agcaggaagc actatgggcg cagcgtcaat gacgctgacg   
   1021 gtacaggcca gacaattatt gtctggtata gtgcagcagc agaacaattt gctgagggct   
   1081 attgaggcgc aacagcatct gttgcaactc acagtctggg gcatcaagca gctccaggca   
   1141 agaatcctgg ctgtggaaag atacctaaag gatcaacagc tcctggggat ttggggttgc   
   1201 tctggaaaac tcatttgcac cactgctgtg ccttggaatg ctagttggag taataaatct   
   1261 ctggaacaga tttggaatca cacgacctgg atggagtggg acagagaaat taacaattac   
   1321 acaagcttaa tacactcctt aattgaagaa tcgcaaaacc agcaagaaaa gaatgaacaa   
   1381 gaattattgg aattagataa atgggcaagt ttgtggaatt ggtttaacat aacaaattgg   
   1441 ctgtggtata taaaattatt cataatgata gtaggaggct tggtaggttt aagaatagtt   
   1501 tttgctgtac tttctatagt gaatagagtt aggcagggat attcaccatt atcgtttcag   
   1561 acccacctcc caaccccgag gggacccgac aggcccgaag gaatagaaga agaaggtgga   
   1621 gagagagaca gagacagatc cattcgatta gtgaacggat ctcgacggta tcgaaagctt   
   1681 gggattcgaa tttaaaagaa aaggggggat tggggggtac agtgcagggg aaagaatagt   
   1741 agacataata gcaacagaca tacaaactaa agaactacaa aaacaaatta caaaaattca   
   1801 aaattttcgg gtttttcgaa cctagggagt gggaattggc tccggtgccc gtcagtgggc   
   1861 agagcgcaca tcgcccacag tccccgagaa gttgggggga ggggtcggca attgaaccgg   
   1921 tgcctagaga aggtggcgcg gggtaaactg ggaaagtgat gtcgtgtact ggctccgcct   
   1981 ttttcccgag ggtgggggag aaccgtatat aagtgcagta gtcgccgtga acgttctttt   
   2041 tcgcaacggg tttgccgcca gaacacaggt aagtgccgtg tgtggttccc gcgggcctgg   
   2101 cctctttacg ggttatggcc cttgcgtgcc ttgaattact tccactggct gcagtacgtg   
   2161 attcttgatc ccgagcttcg ggttggaagt gggtgggaga gttcgaggcc ttgcgcttaa   
   2221 ggagcccctt cgcctcgtgc ttgagttgag gcctggcctg ggcgctgggg ccgccgcgtg   
   2281 cgaatctggt ggcaccttcg cgcctgtctc gctgctttcg ataagtctct agccatttaa   
   2341 aatttttgat gacctgctgc gacgcttttt ttctggcaag atagtcttgt aaatgcgggc   
   2401 caagatctgc acactggtat ttcggttttt ggggccgcgg gcggcgacgg ggcccgtgcg   
   2461 tcccagcgca catgttcggc gaggcggggc ctgcgagcgc ggccaccgag aatcggacgg   
   2521 gggtagtctc aagctggccg gcctgctctg gtgcctggcc tcgcgccgcc gtgtatcgcc   
   2581 ccgccctggg cggcaaggct ggcccggtcg gcaccagttg cgtgagcgga aagatggccg   
   2641 cttcccggcc ctgctgcagg gagctcaaaa tggaggacgc ggcgctcggg agagcgggcg   
   2701 ggtgagtcac ccacacaaag gaaaagggcc tttccgtcct cagccgtcgc ttcatgtgac   
   2761 tccacggagt accgggcgcc gtccaggcac ctcgattagt tctcgagctt ttggagtacg   
   2821 tcgtctttag gttgggggga ggggttttat gcgatggagt ttccccacac tgagtgggtg   
   2881 gagactgaag ttaggccagc ttggcacttg atgtaattct ccttggaatt tgcccttttt   
   2941 gagtttggat cttggttcat tctcaagcct cagacagtgg ttcaaagttt ttttcttcca   
   3001 tttcaggtgt cgtgaggaat ttcgactgct agactgcagc tcgagtaccc atacgacgtc   
   3061 ccagactacg cttgagttta aacacgcgtg gtgtggaaag tccccaggct ccccagcagg   
   3121 cagaagtatg caaagcatgc atctcaatta gtcagcaacc aggtgtggaa agtccccagg   
   3181 ctccccagca ggcagaagta tgcaaagcat gcatctcaat tagtcagcaa ccatagtccc   
   3241 gcccctaact ccgcccatcc cgcccctaac tccgcccagt tccgcccatt ctccgcccca   
   3301 tggctgacta atttttttta tttatgcaga ggccgaggcc gcctcggcct ctgagctatt   
   3361 ccagaagtag tgaggaggct tttttggagg ccatgaccga gtacaagccc acggtgcgcc   
   3421 tcgccacccg cgacgacgtc cctcgggccg tacgcaccct cgccgccgcg ttcgccgact   
   3481 accccgccac gcgccacacc gtggacccgg accgccacat cgagcgggtc accgagctgc   
   3541 aagaactctt cctcacgcgc gtcgggctcg acatcggcaa ggtgtgggtc gcggacgacg   
   3601 gcgccgcggt ggcggtctgg accacgccgg agagcgtcga agcgggggcg gtgttcgccg   
   3661 agatcggccc gcgcatggcc gagttgagcg gttcccggct ggccgcgcag caacagatgg   
   3721 aagggctcct ggcgccgcac cggcccaagg agcccgcgtg gttcctggcc accgtcggcg   
   3781 tctcgcccga ccaccagggc aagggtctgg gcagcgccgt cgtgctcccc ggagtggagg   
   3841 cggccgagcg cgccggggtg cccgccttcc tggagacctc cgcgccccgc aacctcccct   
   3901 tctacgagcg gctcggcttc accgtcaccg ccgacgtcga ggtgcccgaa ggaccgcgca   
   3961 cctggtgcat gacccgcaag cccggtgcct gaacgcgttc cggaaatcaa cctctggatt   
   4021 acaaaatttg tgaaagattg actggtattc ttaactatgt tgctcctttt acgctatgtg   
   4081 gatacgctgc tttaatgcct ttgtatcatg ctattgcttc ccgtatggct ttcattttct   
   4141 cctccttgta taaatcctgg ttgctgtctc tttatgagga gttgtggccc gttgtcaggc   
   4201 aacgtggcgt ggtgtgcact gtgtttgctg acgcaacccc cactggttgg ggcattgcca   
   4261 ccacctgtca gctcctttcc gggactttcg ctttccccct ccctattgcc acggcggaac   
   4321 tcatcgccgc ctgccttgcc cgctgctgga caggggctcg gctgttgggc actgacaatt   
   4381 ccgtggtgtt gtcggggaag ctgacgtcct ttccatggct gctcgcctgt gttgccacct   
   4441 ggattctgcg cgggacgtcc ttctgctacg tcccttcggc cctcaatcca gcggaccttc   
   4501 cttcccgcgg cctgctgccg gctctgcggc ctcttccgcg tctcgccttc gccctcagac   
   4561 gagtcggatc tccctttggg ccgcctcccc gcctgtccgg atggaagggc taattcactc   
   4621 ccaacgaata caagatctgc tttttgcttg tactgggtct ctctggttag accagatctg   
   4681 agcctgggag ctctctggct aactagggaa cccactgctt aagcctcaat aaagcttgcc   
   4741 ttgagtgctt caagtagtgt gtgcccgtct gttgtgtgac tctggtaact agagatccct   
   4801 cagacccttt tagtcagtgt ggaaaatctc tagcagtagt agttcatgtc atcttattat   
   4861 tcagtattta taacttgcaa agaaatgaat atcagagagt gagaggaact tgtttattgc   
   4921 agcttataat ggttacaaat aaagcaatag catcacaaat ttcacaaata aagcattttt   
   4981 ttcactgcat tctagttgtg gtttgtccaa actcatcaat gtatcttatc atgtctggca   
   5041 tctatgtcgg gtgcggagaa agaggtaatg aaatggcatt atgggtatta tgggtctgca   
   5101 ttaatgaatc ggccaacgga tgtcggtgtg aaataccgca cagatgcgta aggagaaaat   
   5161 accgcatcag gcgctcttcc gcttcctcgc tcactgactc gctgcgctcg gtcgttcggc   
   5221 tgcggcgagc ggtatcagct cactcaaagg cggtaatacg gttatccaca gaatcagggg   
   5281 ataacgcagg aaagaacatg tgagcaaaag gccagcaaaa ggccaggaac cgtaaaaagg   
   5341 ccgcgttgct ggcgtttttc cataggctcc gcccccctga cgagcatcac aaaaatcgac   
   5401 gctcaagtca gaggtggcga aacccgacag gactataaag ataccaggcg tttccccctg   
   5461 gaagctccct cgtgcgctct cctgttccga ccctgccgct taccggatac ctgtccgcct   
   5521 ttctcccttc gggaagcgtg gcgctttctc atagctcacg ctgtaggtat ctcagttcgg   
   5581 tgtaggtcgt tcgctccaag ctgggctgtg tgcacgaacc ccccgttcag cccgaccgct   
   5641 gcgccttatc cggtaactat cgtcttgagt ccaacccggt aagacacgac ttatcgccac   
   5701 tggcagcagc cactggtaac aggattagca gagcgaggta tgtaggcggt gctacagagt   
   5761 tcttgaagtg gtggcctaac tacggctaca ctagaaggac agtatttggt atctgcgctc   
   5821 tgctgaagcc agttaccttc ggaaaaagag ttggtagctc ttgatccggc aaacaaacca   
   5881 ccgctggtag cggtggtttt tttgtttgca agcagcagat tacgcgcaga aaaaaaggat   
   5941 ctcaagaaga tcctttgatc ttttctacgg ggtctgacgc tcagtggaac gaaaactcac   
   6001 gttaagggat tttggccatg agattatcaa aaaggatctt cacctagatc cttttcacgt   
   6061 agaaagccag tccgcagaaa cggtgctgac cccggatgaa tgtcagctac tgggctatct   
   6121 ggacaaggga aaacgcaagc gcaaagagaa agcaggtagc ttgcagtggg cttacatggc   
   6181 gatagctaga ctgggcggtt ttatggacag caagcgaacc ggaattgcca gctggggcgc   
   6241 cctctggtaa ggttgggaag ccctgcaaag taaactggat ggctttcttg ccgccaagga   
   6301 tctgatggcg caggggatca agctctgatc aagagacagg atgaggatcg tttcgcatga   
   6361 ttgaacaaga tggattgcac gcaggttctc cggccgcttg ggtggagagg ctattcggct   
   6421 atgactgggc acaacagaca atcggctgct ctgatgccgc cgtgttccgg ctgtcagcgc   
   6481 aggggcgccc ggttcttttt gtcaagaccg acctgtccgg tgccctgaat gaactgcaag   
   6541 acgaggcagc gcggctatcg tggctggcca cgacgggcgt tccttgcgca gctgtgctcg   
   6601 acgttgtcac tgaagcggga agggactggc tgctattggg cgaagtgccg gggcaggatc   
   6661 tcctgtcatc tcaccttgct cctgccgaga aagtatccat catggctgat gcaatgcggc   
   6721 ggctgcatac gcttgatccg gctacctgcc cattcgacca ccaagcgaaa catcgcatcg   
   6781 agcgagcacg tactcggatg gaagccggtc ttgtcgatca ggatgatctg gacgaagagc   
   6841 atcaggggct cgcgccagcc gaactgttcg ccaggctcaa ggcgagcatg cccgacggcg   
   6901 aggatctcgt cgtgacccat ggcgatgcct gcttgccgaa tatcatggtg gaaaatggcc   
   6961 gcttttctgg attcatcgac tgtggccggc tgggtgtggc ggaccgctat caggacatag   
   7021 cgttggctac ccgtgatatt gctgaagagc ttggcggcga atgggctgac cgcttcctcg   
   7081 tgctttacgg tatcgccgct cccgattcgc agcgcatcgc cttctatcgc cttcttgacg   
   7141 agttcttctg aattttgtta aaatttttgt taaatcagct cattttttaa ccaataggcc   
   7201 gaaatcggca aaatccctta taaatcaaaa gaatagaccg agatagggtt gagtgttgtt   
   7261 ccagtttgga acaagagtcc actattaaag aacgtggact ccaacgtcaa agggcgaaaa   
   7321 accgtctatc agggcgatgg cccactacgt gaaccatcac cctaatcaag ttttttgggg   
   7381 tcgaggtgcc gtaaagcact aaatcggaac cctaaaggga gcccccgatt tagagcttga   
   7441 cggggaaagc cggcgaacgt ggcgagaaag gaagggaaga aagcgaaagg agcgggcgct   
   7501 agggcgctgg caagtgtagc ggtcacgctg cgcgtaacca ccacacccgc cgcgcttaat   
   7561 gcgccgctac agggcgcgtc cattcgccat tcaggatcga attaattctt aattaacatc   
   7621 atcaataata tacctttttt ggattgaagc caatatgata atgagggggt ggagtttgtg   
   7681 acgtggcgcg gggcgtggga acggggcggg tgacgtagta gtgtggcgga agtgtgatgt   
   7741 tgcaagtgtg gcggaacaca tgtaagcgac ggatgtggca aaagtgacgt ttttggtgtg   
   7801 cgccggtgta cacaggaagt gacaattttc gcgcggtttt aggcggatgt tgtagtaaat   
   7861 ttgggcgtaa ccgagtaaga tttggccatt ttcgcgggaa aactgaataa gaggaagtga   
   7921 aatctgaata attttgtgtt actcatagcg cgtaatactc tcatgagcgg atacatattt   
   7981 gaatgtattt agaaaaataa acaaataggg gttccgcgca catttccccg aaaagtgcca   
   8041 cctgacgtaa ctataacggt cctaaggtag cgaaaatgta gtcttatgca atactcttgt   
   8101 agtcttgcaa catggtaacg atgagttagc aacatgcctt acaaggagag aaaaagcacc   
   8161 gtgcatgccg attggtggaa gtaaggtggt acgat                
//
            
***Note: The text map shown below is representative of the parental vector only and does not include the gene of interest. The sequence of the gene can be found through the accession number link on the product page.
1   cgtgccttattaggaaggcaacagacgggtctgacatggattggacgaaccactgaattg 60
   GCACGGAATAATCCTTCCGTTGTCTGCCCAGACTGTACCTAACCTGCTTGGTGACTTAAC

                           HIV-1_5_LTR other(109,289)>>> 
                           |
61  ccgcattgcagagatattgtatttaagtgcctagctcgatacataaacgggtctctctgg 120
   GGCGTAACGTCTCTATAACATAAATTCACGGATCGAGCTATGTATTTGCCCAGAGAGACC

121  ttagaccagatctgagcctgggagctctctggctaactagggaacccactgcttaagcct 180
   AATCTGGTCTAGACTCGGACCCTCGAGAGACCGATTGATCCCTTGGGTGACGAATTCGGA

181  caataaagcttgccttgagtgcttcaagtagtgtgtgcccgtctgttgtgtgactctggt 240
   GTTATTTCGAACGGAACTCACGAAGTTCATCACACACGGGCAGACAACACACTGAGACCA

241  aactagagatccctcagacccttttagtcagtgtggaaaatctctagcagtggcgcccga 300
   TTGATCTCTAGGGAGTCTGGGAAAATCAGTCACACCTTTTAGAGATCGTCACCGCGGGCT

301  acagggacttgaaagcgaaagggaaaccagaggagctctctcgacgcaggactcggcttg 360
   TGTCCCTGAACTTTCGCTTTCCCTTTGGTCTCCTCGAGAGAGCTGCGTCCTGAGCCGAAC

                       HIV-1_psi_pack other(400,444)>>> 
                       |
361  ctgaagcgcgcacggcaagaggcgaggggcggcgactggtgagtacgccaaaaattttga 420
   GACTTCGCGCGTGCCGTTCTCCGCTCCCCGCCGCTGACCACTCATGCGGTTTTTAAAACT

421  ctagcggaggctagaaggagagagatgggtgcgagagcgtcagtattaagcgggggagaa 480
   GATCGCCTCCGATCTTCCTCTCTCTACCCACGCTCTCGCAGTCATAATTCGCCCCCTCTT

       NruI 
       |
481  ttagatcgcgatgggaaaaaattcggttaaggccagggggaaagaaaaaatataaattaa 540
   AATCTAGCGCTACCCTTTTTTAAGCCAATTCCGGTCCCCCTTTCTTTTTTATATTTAATT

541  aacatatagtatgggcaagcagggagctagaacgattcgcagttaatcctggcctgttag 600
   TTGTATATCATACCCGTTCGTCCCTCGATCTTGCTAAGCGTCAATTAGGACCGGACAATC

601  aaacatcagaaggctgtagacaaatactgggacagctacaaccatcccttcagacaggat 660
   TTTGTAGTCTTCCGACATCTGTTTATGACCCTGTCGATGTTGGTAGGGAAGTCTGTCCTA

661  cagaagaacttagatcattatataatacagtagcaaccctctattgtgtgcatcaaagga 720
   GTCTTCTTGAATCTAGTAATATATTATGTCATCGTTGGGAGATAACACACGTAGTTTCCT

721  tagagataaaagacaccaaggaagctttagacaagatagaggaagagcaaaacaaaagta 780
   ATCTCTATTTTCTGTGGTTCCTTCGAAATCTGTTCTATCTCCTTCTCGTTTTGTTTTCAT

781  agaccaccgcacagcaagcccgctgatcttcagacctggaggaggagatatgagggacat 840
   TCTGGTGGCGTGTCGTTCGGGCGACTAGAAGTCTGGACCTCCTCCTCTATACTCCCTGTA

841  tggagaagtgaattatataaatataaagtagtaaaaattgaaccattaggagtagcaccc 900
   ACCTCTTCACTTAATATATTTATATTTCATCATTTTTAACTTGGTAATCCTCATCGTGGG

                            RRE reg(951,1184)>>> 
                            |
901  accaaggcaaagagaagagtggtgcagagagaaaaaagagcagtgggaataggagctttg 960
   TGGTTCCGTTTCTCTTCTCACCACGTCTCTCTTTTTTCTCGTCACCCTTATCCTCGAAAC

                    ORF_1 rf(1)(994,1695)>>> 
                    |
961  ttccttgggttcttgggagcagcaggaagcactatgggcgcagcgtcaatgacgctgacg 1020
   AAGGAACCCAAGAACCCTCGTCGTCCTTCGTGATACCCGCGTCGCAGTTACTGCGACTGC

1021 gtacaggccagacaattattgtctggtatagtgcagcagcagaacaatttgctgagggct 1080
   CATGTCCGGTCTGTTAATAACAGACCATATCACGTCGTCGTCTTGTTAAACGACTCCCGA

1081 attgaggcgcaacagcatctgttgcaactcacagtctggggcatcaagcagctccaggca 1140
   TAACTCCGCGTTGTCGTAGACAACGTTGAGTGTCAGACCCCGTAGTTCGTCGAGGTCCGT

1141 agaatcctggctgtggaaagatacctaaaggatcaacagctcctggggatttggggttgc 1200
   TCTTAGGACCGACACCTTTCTATGGATTTCCTAGTTGTCGAGGACCCCTAAACCCCAACG

1201 tctggaaaactcatttgcaccactgctgtgccttggaatgctagttggagtaataaatct 1260
   AGACCTTTTGAGTAAACGTGGTGACGACACGGAACCTTACGATCAACCTCATTATTTAGA

1261 ctggaacagatttggaatcacacgacctggatggagtgggacagagaaattaacaattac 1320
   GACCTTGTCTAAACCTTAGTGTGCTGGACCTACCTCACCCTGTCTCTTTAATTGTTAATG

1321 acaagcttaatacactccttaattgaagaatcgcaaaaccagcaagaaaagaatgaacaa 1380
   TGTTCGAATTATGTGAGGAATTAACTTCTTAGCGTTTTGGTCGTTCTTTTCTTACTTGTT

1381 gaattattggaattagataaatgggcaagtttgtggaattggtttaacataacaaattgg 1440
   CTTAATAACCTTAATCTATTTACCCGTTCAAACACCTTAACCAAATTGTATTGTTTAACC

1441 ctgtggtatataaaattattcataatgatagtaggaggcttggtaggtttaagaatagtt 1500
   GACACCATATATTTTAATAAGTATTACTATCATCCTCCGAACCATCCAAATTCTTATCAA

1501 tttgctgtactttctatagtgaatagagttaggcagggatattcaccattatcgtttcag 1560
   AAACGACATGAAAGATATCACTTATCTCAATCCGTCCCTATAAGTGGTAATAGCAAAGTC

1561 acccacctcccaaccccgaggggacccgacaggcccgaaggaatagaagaagaaggtgga 1620
   TGGGTGGAGGGTTGGGGCTCCCCTGGGCTGTCCGGGCTTCCTTATCTTCTTCTTCCACCT

1621 gagagagacagagacagatccattcgattagtgaacggatctcgacggtatcgaaagctt 1680
   CTCTCTCTGTCTCTGTCTAGGTAAGCTAATCACTTGCCTAGAGCTGCCATAGCTTTCGAA

1681 gggattcgaatttaaaagaaaaggggggattggggggtacagtgcaggggaaagaatagt 1740
   CCCTAAGCTTAAATTTTCTTTTCCCCCCTAACCCCCCATGTCACGTCCCCTTTCTTATCA

                    ORF_4 rf(5)(1775,2755)<<< 
                    |
1741 agacataatagcaacagacatacaaactaaagaactacaaaaacaaattacaaaaattca 1800
   TCTGTATTATCGTTGTCTGTATGTTTGATTTCTTGATGTTTTTGTTTAATGTTTTTAAGT

                      EF1a prom(1838,3015)>>> 
                      |
1801 aaattttcgggtttttcgaacctagggagtgggaattggctccggtgcccgtcagtgggc 1860
   TTTAAAAGCCCAAAAAGCTTGGATCCCTCACCCTTAACCGAGGCCACGGGCAGTCACCCG

1861 agagcgcacatcgcccacagtccccgagaagttggggggaggggtcggcaattgaaccgg 1920
   TCTCGCGTGTAGCGGGTGTCAGGGGCTCTTCAACCCCCCTCCCCAGCCGTTAACTTGGCC

1921 tgcctagagaaggtggcgcggggtaaactgggaaagtgatgtcgtgtactggctccgcct 1980
   ACGGATCTCTTCCACCGCGCCCCATTTGACCCTTTCACTACAGCACATGACCGAGGCGGA

1981 ttttcccgagggtgggggagaaccgtatataagtgcagtagtcgccgtgaacgttctttt 2040
   AAAAGGGCTCCCACCCCCTCTTGGCATATATTCACGTCATCAGCGGCACTTGCAAGAAAA

2041 tcgcaacgggtttgccgccagaacacaggtaagtgccgtgtgtggttcccgcgggcctgg 2100
   AGCGTTGCCCAAACGGCGGTCTTGTGTCCATTCACGGCACACACCAAGGGCGCCCGGACC

2101 cctctttacgggttatggcccttgcgtgccttgaattacttccactggctgcagtacgtg 2160
   GGAGAAATGCCCAATACCGGGAACGCACGGAACTTAATGAAGGTGACCGACGTCATGCAC

2161 attcttgatcccgagcttcgggttggaagtgggtgggagagttcgaggccttgcgcttaa 2220
   TAAGAACTAGGGCTCGAAGCCCAACCTTCACCCACCCTCTCAAGCTCCGGAACGCGAATT

2221 ggagccccttcgcctcgtgcttgagttgaggcctggcctgggcgctggggccgccgcgtg 2280
   CCTCGGGGAAGCGGAGCACGAACTCAACTCCGGACCGGACCCGCGACCCCGGCGGCGCAC

2281 cgaatctggtggcaccttcgcgcctgtctcgctgctttcgataagtctctagccatttaa 2340
   GCTTAGACCACCGTGGAAGCGCGGACAGAGCGACGAAAGCTATTCAGAGATCGGTAAATT

2341 aatttttgatgacctgctgcgacgctttttttctggcaagatagtcttgtaaatgcgggc 2400
   TTAAAAACTACTGGACGACGCTGCGAAAAAAAGACCGTTCTATCAGAACATTTACGCCCG

                              ApaI 
                              |
2401 caagatctgcacactggtatttcggtttttggggccgcgggcggcgacggggcccgtgcg 2460
   GTTCTAGACGTGTGACCATAAAGCCAAAAACCCCGGCGCCCGCCGCTGCCCCGGGCACGC

2461 tcccagcgcacatgttcggcgaggcggggcctgcgagcgcggccaccgagaatcggacgg 2520
   AGGGTCGCGTGTACAAGCCGCTCCGCCCCGGACGCTCGCGCCGGTGGCTCTTAGCCTGCC

2521 gggtagtctcaagctggccggcctgctctggtgcctggcctcgcgccgccgtgtatcgcc 2580
   CCCATCAGAGTTCGACCGGCCGGACGAGACCACGGACCGGAGCGCGGCGGCACATAGCGG

2581 ccgccctgggcggcaaggctggcccggtcggcaccagttgcgtgagcggaaagatggccg 2640
   GGCGGGACCCGCCGTTCCGACCGGGCCAGCCGTGGTCAACGCACTCGCCTTTCTACCGGC

2641 cttcccggccctgctgcagggagctcaaaatggaggacgcggcgctcgggagagcgggcg 2700
   GAAGGGCCGGGACGACGTCCCTCGAGTTTTACCTCCTGCGCCGCGAGCCCTCTCGCCCGC

2701 ggtgagtcacccacacaaaggaaaagggcctttccgtcctcagccgtcgcttcatgtgac 2760
   CCACTCAGTGGGTGTGTTTCCTTTTCCCGGAAAGGCAGGAGTCGGCAGCGAAGTACACTG

2761 tccacggagtaccgggcgccgtccaggcacctcgattagttctcgagcttttggagtacg 2820
   AGGTGCCTCATGGCCCGCGGCAGGTCCGTGGAGCTAATCAAGAGCTCGAAAACCTCATGC

2821 tcgtctttaggttggggggaggggttttatgcgatggagtttccccacactgagtgggtg 2880
   AGCAGAAATCCAACCCCCCTCCCCAAAATACGCTACCTCAAAGGGGTGTGACTCACCCAC

2881 gagactgaagttaggccagcttggcacttgatgtaattctccttggaatttgcccttttt 2940
   CTCTGACTTCAATCCGGTCGAACCGTGAACTACATTAAGAGGAACCTTAAACGGGAAAAA

2941 gagtttggatcttggttcattctcaagcctcagacagtggttcaaagtttttttcttcca 3000
   CTCAAACCTAGAACCAAGTAAGAGTTCGGAGTCTGTCACCAAGTTTCAAAAAAAGAAGGT

3001 tttcaggtgtcgtgaggaatttcgactgctagactgcagctcgagtacccatacgacgtc 3060
   AAAGTCCACAGCACTCCTTAAAGCTGACGATCTGACGTCGAGCTCATGGGTATGCTGCAG

                  SV40 prom(3090,3358)>>> 
                  |
3061 ccagactacgcttgagtttaaacacgcgtggtgtggaaagtccccaggctccccagcagg 3120
   GGTCTGATGCGAACTCAAATTTGTGCGCACCACACCTTTCAGGGGTCCGAGGGGTCGTCC

3121 cagaagtatgcaaagcatgcatctcaattagtcagcaaccaggtgtggaaagtccccagg 3180
   GTCTTCATACGTTTCGTACGTAGAGTTAATCAGTCGTTGGTCCACACCTTTCAGGGGTCC

3181 ctccccagcaggcagaagtatgcaaagcatgcatctcaattagtcagcaaccatagtccc 3240
   GAGGGGTCGTCCGTCTTCATACGTTTCGTACGTAGAGTTAATCAGTCGTTGGTATCAGGG

           SV40 origin(3257,3334)>>> 
           |
3241 gcccctaactccgcccatcccgcccctaactccgcccagttccgcccattctccgcccca 3300
   CGGGGATTGAGGCGGGTAGGGCGGGGATTGAGGCGGGTCAAGGCGGGTAAGAGGCGGGGT

                         SfiI 
                         |
               ORF_2 rf(3)(3324,3992)>>> 
               |          |
3301 tggctgactaattttttttatttatgcagaggccgaggccgcctcggcctctgagctatt 3360
   ACCGACTGATTAAAAAAAATAAATACGTCTCCGGCTCCGGCGGAGCCGGAGACTCGATAA

                   puro marker(3393,3992)>>> 
                   |
3361 ccagaagtagtgaggaggcttttttggaggccatgaccgagtacaagcccacggtgcgcc 3420
   GGTCTTCATCACTCCTCCGAAAAAACCTCCGGTACTGGCTCATGTTCGGGTGCCACGCGG

3421 tcgccacccgcgacgacgtccctcgggccgtacgcaccctcgccgccgcgttcgccgact 3480
   AGCGGTGGGCGCTGCTGCAGGGAGCCCGGCATGCGTGGGAGCGGCGGCGCAAGCGGCTGA

3481 accccgccacgcgccacaccgtggacccggaccgccacatcgagcgggtcaccgagctgc 3540
   TGGGGCGGTGCGCGGTGTGGCACCTGGGCCTGGCGGTGTAGCTCGCCCAGTGGCTCGACG

3541 aagaactcttcctcacgcgcgtcgggctcgacatcggcaaggtgtgggtcgcggacgacg 3600
   TTCTTGAGAAGGAGTGCGCGCAGCCCGAGCTGTAGCCGTTCCACACCCAGCGCCTGCTGC

3601 gcgccgcggtggcggtctggaccacgccggagagcgtcgaagcgggggcggtgttcgccg 3660
   CGCGGCGCCACCGCCAGACCTGGTGCGGCCTCTCGCAGCTTCGCCCCCGCCACAAGCGGC

3661 agatcggcccgcgcatggccgagttgagcggttcccggctggccgcgcagcaacagatgg 3720
   TCTAGCCGGGCGCGTACCGGCTCAACTCGCCAAGGGCCGACCGGCGCGTCGTTGTCTACC

3721 aagggctcctggcgccgcaccggcccaaggagcccgcgtggttcctggccaccgtcggcg 3780
   TTCCCGAGGACCGCGGCGTGGCCGGGTTCCTCGGGCGCACCAAGGACCGGTGGCAGCCGC

3781 tctcgcccgaccaccagggcaagggtctgggcagcgccgtcgtgctccccggagtggagg 3840
   AGAGCGGGCTGGTGGTCCCGTTCCCAGACCCGTCGCGGCAGCACGAGGGGCCTCACCTCC

3841 cggccgagcgcgccggggtgcccgccttcctggagacctccgcgccccgcaacctcccct 3900
   GCCGGCTCGCGCGGCCCCACGGGCGGAAGGACCTCTGGAGGCGCGGGGCGTTGGAGGGGA

3901 tctacgagcggctcggcttcaccgtcaccgccgacgtcgaggtgcccgaaggaccgcgca 3960
   AGATGCTCGCCGAGCCGAAGTGGCAGTGGCGGCTGCAGCTCCACGGGCTTCCTGGCGCGT

3961 cctggtgcatgacccgcaagcccggtgcctgaacgcgttccggaaatcaacctctggatt 4020
   GGACCACGTACTGGGCGTTCGGGCCACGGACTTGCGCAAGGCCTTTAGTTGGAGACCTAA

4021 acaaaatttgtgaaagattgactggtattcttaactatgttgctccttttacgctatgtg 4080
   TGTTTTAAACACTTTCTAACTGACCATAAGAATTGATACAACGAGGAAAATGCGATACAC

4081 gatacgctgctttaatgcctttgtatcatgctattgcttcccgtatggctttcattttct 4140
   CTATGCGACGAAATTACGGAAACATAGTACGATAACGAAGGGCATACCGAAAGTAAAAGA

4141 cctccttgtataaatcctggttgctgtctctttatgaggagttgtggcccgttgtcaggc 4200
   GGAGGAACATATTTAGGACCAACGACAGAGAAATACTCCTCAACACCGGGCAACAGTCCG

4201 aacgtggcgtggtgtgcactgtgtttgctgacgcaacccccactggttggggcattgcca 4260
   TTGCACCGCACCACACGTGACACAAACGACTGCGTTGGGGGTGACCAACCCCGTAACGGT

4261 ccacctgtcagctcctttccgggactttcgctttccccctccctattgccacggcggaac 4320
   GGTGGACAGTCGAGGAAAGGCCCTGAAAGCGAAAGGGGGAGGGATAACGGTGCCGCCTTG

4321 tcatcgccgcctgccttgcccgctgctggacaggggctcggctgttgggcactgacaatt 4380
   AGTAGCGGCGGACGGAACGGGCGACGACCTGTCCCCGAGCCGACAACCCGTGACTGTTAA

4381 ccgtggtgttgtcggggaagctgacgtcctttccatggctgctcgcctgtgttgccacct 4440
   GGCACCACAACAGCCCCTTCGACTGCAGGAAAGGTACCGACGAGCGGACACAACGGTGGA

4441 ggattctgcgcgggacgtccttctgctacgtcccttcggccctcaatccagcggaccttc 4500
   CCTAAGACGCGCCCTGCAGGAAGACGATGCAGGGAAGCCGGGAGTTAGGTCGCCTGGAAG

4501 cttcccgcggcctgctgccggctctgcggcctcttccgcgtctcgccttcgccctcagac 4560
   GAAGGGCGCCGGACGACGGCCGAGACGCCGGAGAAGGCGCAGAGCGGAAGCGGGAGTCTG

                        delta_U3 other(4602,4654)>>> 
                        |
4561 gagtcggatctccctttgggccgcctccccgcctgtccggatggaagggctaattcactc 4620
   CTCAGCCTAGAGGGAAACCCGGCGGAGGGGCGGACAGGCCTACCTTCCCGATTAAGTGAG

                    HIV-1_5_LTR other(4655,4835)>>> 
                    |
4621 ccaacgaatacaagatctgctttttgcttgtactgggtctctctggttagaccagatctg 4680
   GGTTGCTTATGTTCTAGACGAAAAACGAACATGACCCAGAGAGACCAATCTGGTCTAGAC

4681 agcctgggagctctctggctaactagggaacccactgcttaagcctcaataaagcttgcc 4740
   TCGGACCCTCGAGAGACCGATTGATCCCTTGGGTGACGAATTCGGAGTTATTTCGAACGG

4741 ttgagtgcttcaagtagtgtgtgcccgtctgttgtgtgactctggtaactagagatccct 4800
   AACTCACGAAGTTCATCACACACGGGCAGACAACACACTGAGACCATTGATCTCTAGGGA

4801 cagacccttttagtcagtgtggaaaatctctagcagtagtagttcatgtcatcttattat 4860
   GTCTGGGAAAATCAGTCACACCTTTTAGAGATCGTCATCATCAAGTACAGTAGAATAATA

4861 tcagtatttataacttgcaaagaaatgaatatcagagagtgagaggaacttgtttattgc 4920
   AGTCATAAATATTGAACGTTTCTTTACTTATAGTCTCTCACTCTCCTTGAACAAATAACG

4921 agcttataatggttacaaataaagcaatagcatcacaaatttcacaaataaagcattttt 4980
   TCGAATATTACCAATGTTTATTTCGTTATCGTAGTGTTTAAAGTGTTTATTTCGTAAAAA

4981 ttcactgcattctagttgtggtttgtccaaactcatcaatgtatcttatcatgtctggca 5040
   AAGTGACGTAAGATCAACACCAAACAGGTTTGAGTAGTTACATAGAATAGTACAGACCGT

5041 tctatgtcgggtgcggagaaagaggtaatgaaatggcattatgggtattatgggtctgca 5100
   AGATACAGCCCACGCCTCTTTCTCCATTACTTTACCGTAATACCCATAATACCCAGACGT

5101 ttaatgaatcggccaacggatgtcggtgtgaaataccgcacagatgcgtaaggagaaaat 5160
   AATTACTTAGCCGGTTGCCTACAGCCACACTTTATGGCGTGTCTACGCATTCCTCTTTTA

5161 accgcatcaggcgctcttccgcttcctcgctcactgactcgctgcgctcggtcgttcggc 5220
   TGGCGTAGTCCGCGAGAAGGCGAAGGAGCGAGTGACTGAGCGACGCGAGCCAGCAAGCCG

5221 tgcggcgagcggtatcagctcactcaaaggcggtaatacggttatccacagaatcagggg 5280
   ACGCCGCTCGCCATAGTCGAGTGAGTTTCCGCCATTATGCCAATAGGTGTCTTAGTCCCC

5281 ataacgcaggaaagaacatgtgagcaaaaggccagcaaaaggccaggaaccgtaaaaagg 5340
   TATTGCGTCCTTTCTTGTACACTCGTTTTCCGGTCGTTTTCCGGTCCTTGGCATTTTTCC

    pBR322 origin(5342,5961)<<< 
    |
5341 ccgcgttgctggcgtttttccataggctccgcccccctgacgagcatcacaaaaatcgac 5400
   GGCGCAACGACCGCAAAAAGGTATCCGAGGCGGGGGGACTGCTCGTAGTGTTTTTAGCTG

5401 gctcaagtcagaggtggcgaaacccgacaggactataaagataccaggcgtttccccctg 5460
   CGAGTTCAGTCTCCACCGCTTTGGGCTGTCCTGATATTTCTATGGTCCGCAAAGGGGGAC

5461 gaagctccctcgtgcgctctcctgttccgaccctgccgcttaccggatacctgtccgcct 5520
   CTTCGAGGGAGCACGCGAGAGGACAAGGCTGGGACGGCGAATGGCCTATGGACAGGCGGA

5521 ttctcccttcgggaagcgtggcgctttctcatagctcacgctgtaggtatctcagttcgg 5580
   AAGAGGGAAGCCCTTCGCACCGCGAAAGAGTATCGAGTGCGACATCCATAGAGTCAAGCC

5581 tgtaggtcgttcgctccaagctgggctgtgtgcacgaaccccccgttcagcccgaccgct 5640
   ACATCCAGCAAGCGAGGTTCGACCCGACACACGTGCTTGGGGGGCAAGTCGGGCTGGCGA

5641 gcgccttatccggtaactatcgtcttgagtccaacccggtaagacacgacttatcgccac 5700
   CGCGGAATAGGCCATTGATAGCAGAACTCAGGTTGGGCCATTCTGTGCTGAATAGCGGTG

5701 tggcagcagccactggtaacaggattagcagagcgaggtatgtaggcggtgctacagagt 5760
   ACCGTCGTCGGTGACCATTGTCCTAATCGTCTCGCTCCATACATCCGCCACGATGTCTCA

5761 tcttgaagtggtggcctaactacggctacactagaaggacagtatttggtatctgcgctc 5820
   AGAACTTCACCACCGGATTGATGCCGATGTGATCTTCCTGTCATAAACCATAGACGCGAG

5821 tgctgaagccagttaccttcggaaaaagagttggtagctcttgatccggcaaacaaacca 5880
   ACGACTTCGGTCAATGGAAGCCTTTTTCTCAACCATCGAGAACTAGGCCGTTTGTTTGGT

5881 ccgctggtagcggtggtttttttgtttgcaagcagcagattacgcgcagaaaaaaaggat 5940
   GGCGACCATCGCCACCAAAAAAACAAACGTTCGTCGTCTAATGCGCGTCTTTTTTTCCTA

5941 ctcaagaagatcctttgatcttttctacggggtctgacgctcagtggaacgaaaactcac 6000
   GAGTTCTTCTAGGAAACTAGAAAAGATGCCCCAGACTGCGAGTCACCTTGCTTTTGAGTG

6001 gttaagggattttggccatgagattatcaaaaaggatcttcacctagatccttttcacgt 6060
   CAATTCCCTAAAACCGGTACTCTAATAGTTTTTCCTAGAAGTGGATCTAGGAAAAGTGCA

6061 agaaagccagtccgcagaaacggtgctgaccccggatgaatgtcagctactgggctatct 6120
   TCTTTCGGTCAGGCGTCTTTGCCACGACTGGGGCCTACTTACAGTCGATGACCCGATAGA

6121 ggacaagggaaaacgcaagcgcaaagagaaagcaggtagcttgcagtgggcttacatggc 6180
   CCTGTTCCCTTTTGCGTTCGCGTTTCTCTTTCGTCCATCGAACGTCACCCGAATGTACCG

                      NEOKAN prom(6219,6268)>>> 
                      |
6181 gatagctagactgggcggttttatggacagcaagcgaaccggaattgccagctggggcgc 6240
   CTATCGATCTGACCCGCCAAAATACCTGTCGTTCGCTTGGCCTTAACGGTCGACCCCGCG

6241 cctctggtaaggttgggaagccctgcaaagtaaactggatggctttcttgccgccaagga 6300
   GGAGACCATTCCAACCCTTCGGGACGTTTCATTTGACCTACCGAAAGAACGGCGGTTCCT

                BclI             ORF_3 rf(3)(6357,7151)>>> 
                |               |
6301 tctgatggcgcaggggatcaagctctgatcaagagacaggatgaggatcgtttcgcatga 6360
   AGACTACCGCGTCCCCTAGTTCGAGACTAGTTCTCTGTCCTACTCCTAGCAAAGCGTACT

   NTP_II marker(6360,7148)>>> 
   |
6361 ttgaacaagatggattgcacgcaggttctccggccgcttgggtggagaggctattcggct 6420
   AACTTGTTCTACCTAACGTGCGTCCAAGAGGCCGGCGAACCCACCTCTCCGATAAGCCGA

6421 atgactgggcacaacagacaatcggctgctctgatgccgccgtgttccggctgtcagcgc 6480
   TACTGACCCGTGTTGTCTGTTAGCCGACGAGACTACGGCGGCACAAGGCCGACAGTCGCG

6481 aggggcgcccggttctttttgtcaagaccgacctgtccggtgccctgaatgaactgcaag 6540
   TCCCCGCGGGCCAAGAAAAACAGTTCTGGCTGGACAGGCCACGGGACTTACTTGACGTTC

6541 acgaggcagcgcggctatcgtggctggccacgacgggcgttccttgcgcagctgtgctcg 6600
   TGCTCCGTCGCGCCGATAGCACCGACCGGTGCTGCCCGCAAGGAACGCGTCGACACGAGC

6601 acgttgtcactgaagcgggaagggactggctgctattgggcgaagtgccggggcaggatc 6660
   TGCAACAGTGACTTCGCCCTTCCCTGACCGACGATAACCCGCTTCACGGCCCCGTCCTAG

6661 tcctgtcatctcaccttgctcctgccgagaaagtatccatcatggctgatgcaatgcggc 6720
   AGGACAGTAGAGTGGAACGAGGACGGCTCTTTCATAGGTAGTACCGACTACGTTACGCCG

6721 ggctgcatacgcttgatccggctacctgcccattcgaccaccaagcgaaacatcgcatcg 6780
   CCGACGTATGCGAACTAGGCCGATGGACGGGTAAGCTGGTGGTTCGCTTTGTAGCGTAGC

6781 agcgagcacgtactcggatggaagccggtcttgtcgatcaggatgatctggacgaagagc 6840
   TCGCTCGTGCATGAGCCTACCTTCGGCCAGAACAGCTAGTCCTACTAGACCTGCTTCTCG

6841 atcaggggctcgcgccagccgaactgttcgccaggctcaaggcgagcatgcccgacggcg 6900
   TAGTCCCCGAGCGCGGTCGGCTTGACAAGCGGTCCGAGTTCCGCTCGTACGGGCTGCCGC

6901 aggatctcgtcgtgacccatggcgatgcctgcttgccgaatatcatggtggaaaatggcc 6960
   TCCTAGAGCAGCACTGGGTACCGCTACGGACGAACGGCTTATAGTACCACCTTTTACCGG

6961 gcttttctggattcatcgactgtggccggctgggtgtggcggaccgctatcaggacatag 7020
   CGAAAAGACCTAAGTAGCTGACACCGGCCGACCCACACCGCCTGGCGATAGTCCTGTATC

7021 cgttggctacccgtgatattgctgaagagcttggcggcgaatgggctgaccgcttcctcg 7080
   GCAACCGATGGGCACTATAACGACTTCTCGAACCGCCGCTTACCCGACTGGCGAAGGAGC

7081 tgctttacggtatcgccgctcccgattcgcagcgcatcgccttctatcgccttcttgacg 7140
   ACGAAATGCCATAGCGGCGAGGGCTAAGCGTCGCGTAGCGGAAGATAGCGGAAGAACTGC

7141 agttcttctgaattttgttaaaatttttgttaaatcagctcattttttaaccaataggcc 7200
   TCAAGAAGACTTAAAACAATTTTAAAAACAATTTAGTCGAGTAAAAAATTGGTTATCCGG

                               f1 origin(7256,7562)<<< 
                               |
7201 gaaatcggcaaaatcccttataaatcaaaagaatagaccgagatagggttgagtgttgtt 7260
   CTTTAGCCGTTTTAGGGAATATTTAGTTTTCTTATCTGGCTCTATCCCAACTCACAACAA

7261 ccagtttggaacaagagtccactattaaagaacgtggactccaacgtcaaagggcgaaaa 7320
   GGTCAAACCTTGTTCTCAGGTGATAATTTCTTGCACCTGAGGTTGCAGTTTCCCGCTTTT

7321 accgtctatcagggcgatggcccactacgtgaaccatcaccctaatcaagttttttgggg 7380
   TGGCAGATAGTCCCGCTACCGGGTGATGCACTTGGTAGTGGGATTAGTTCAAAAAACCCC

7381 tcgaggtgccgtaaagcactaaatcggaaccctaaagggagcccccgatttagagcttga 7440
   AGCTCCACGGCATTTCGTGATTTAGCCTTGGGATTTCCCTCGGGGGCTAAATCTCGAACT

7441 cggggaaagccggcgaacgtggcgagaaaggaagggaagaaagcgaaaggagcgggcgct 7500
   GCCCCTTTCGGCCGCTTGCACCGCTCTTTCCTTCCCTTCTTTCGCTTTCCTCGCCCGCGA

7501 agggcgctggcaagtgtagcggtcacgctgcgcgtaaccaccacacccgccgcgcttaat 7560
   TCCCGCGACCGTTCACATCGCCAGTGCGACGCGCATTGGTGGTGTGGGCGGCGCGAATTA

                               LITR other(7617,7718)>>> 
                               |
                               RITR other(7617,7718)<<< 
                               |
7561 gcgccgctacagggcgcgtccattcgccattcaggatcgaattaattcttaattaacatc 7620
   CGCGGCGATGTCCCGCGCAGGTAAGCGGTAAGTCCTAGCTTAATTAAGAATTAATTGTAG

7621 atcaataatataccttttttggattgaagccaatatgataatgagggggtggagtttgtg 7680
   TAGTTATTATATGGAAAAAACCTAACTTCGGTTATACTATTACTCCCCCACCTCAAACAC

7681 acgtggcgcggggcgtgggaacggggcgggtgacgtagtagtgtggcggaagtgtgatgt 7740
   TGCACCGCGCCCCGCACCCTTGCCCCGCCCACTGCATCATCACACCGCCTTCACACTACA

                                Encap other(7798,7946)>>> 
                                |
7741 tgcaagtgtggcggaacacatgtaagcgacggatgtggcaaaagtgacgtttttggtgtg 7800
   ACGTTCACACCGCCTTGTGTACATTCGCTGCCTACACCGTTTTCACTGCAAAAACCACAC

7801 cgccggtgtacacaggaagtgacaattttcgcgcggttttaggcggatgttgtagtaaat 7860
   GCGGCCACATGTGTCCTTCACTGTTAAAAGCGCGCCAAAATCCGCCTACAACATCATTTA

7861 ttgggcgtaaccgagtaagatttggccattttcgcgggaaaactgaataagaggaagtga 7920
   AACCCGCATTGGCTCATTCTAAACCGGTAAAAGCGCCCTTTTGACTTATTCTCCTTCACT

7921 aatctgaataattttgtgttactcatagcgcgtaatactctcatgagcggatacatattt 7980
   TTAGACTTATTAAAACACAATGAGTATCGCGCATTATGAGAGTACTCGCCTATGTATAAA

7981 gaatgtatttagaaaaataaacaaataggggttccgcgcacatttccccgaaaagtgcca 8040
   CTTACATAAATCTTTTTATTTGTTTATCCCCAAGGCGCGTGTAAAGGGGCTTTTCACGGT

8041 cctgacgtaactataacggtcctaaggtagcgaaaatgtagtcttatgcaatactcttgt 8100
   GGACTGCATTGATATTGCCAGGATTCCATCGCTTTTACATCAGAATACGTTATGAGAACA

8101 agtcttgcaacatggtaacgatgagttagcaacatgccttacaaggagagaaaaagcacc 8160
   TCAGAACGTTGTACCATTGCTACTCAATCGTTGTACGGAATGTTCCTCTCTTTTTCGTGG

8161 gtgcatgccgattggtggaagtaaggtggtacgat 8195
   CACGTACGGCTAACCACCTTCATTCCACCATGCTA
              LOCUS    dna           8195 bp                  
FEATURES       Location/Qualifiers
   Other Gene   109..289
           /gene="HIV-1_5_LTR other"
   Other Gene   400..444
           /gene="HIV-1_psi_pack other"
   misc_binding  486..491
           /dbxref="REBASE:NruI"
   Regulatory_Seq 951..1184
           /gene="RRE reg"
   ORF       994..1695
           /sequence="ORF_1 rf(1)"
   ORF       1775..2755
           /sequence="ORF_4 rf(5)"
   Promoter    1838..3015
           /gene="EF1a prom"
   misc_binding  2450..2455
           /dbxref="REBASE:ApaI"
   Promoter    3090..3358
           /gene="SV40 prom"
   Rep_Origin   3257..3334
           /gene="SV40 origin"
   ORF       3324..3992
           /sequence="ORF_2 rf(3)"
   misc_binding  3337..3349
           /dbxref="REBASE:SfiI"
   Marker     3393..3992
           /gene="puro marker"
   Other Gene   4602..4654
           /gene="delta_U3 other"
   Other Gene   4655..4835
           /gene="HIV-1_5_LTR other"
   Rep_Origin   5342..5961
           /gene="pBR322 origin"
   Promoter    6219..6268
           /gene="NEOKAN prom"
   misc_binding  6326..6331
           /dbxref="REBASE:BclI"
   ORF       6357..7151
           /sequence="ORF_3 rf(3)"
   Marker     6360..7148
           /gene="NTP_II marker"
   Rep_Origin   7256..7562
           /gene="f1 origin"
   Other Gene   7617..7718
           /gene="RITR other"
   Other Gene   7617..7718
           /gene="LITR other"
   Other Gene   7798..7946
           /gene="Encap other"
BASE COUNT  1953 a  2021 c  2335 g  1886 t  0 others