pLenti-GIII-CMV-DIO-SV40-GFP

Vector Name pLenti-GIII-CMV-DIO-SV40-GFP
VectorType Lentiviral Vector
Antibiotic Information Kanamycin
Sequencing Primers CMV sequencing primer
5`---CGC AAA TGG GCG GTA GGC GTG---3`
Additional Information No Additional Information
***Note: Features may not be to scale, please refer to sequence or text map for detailed information.
***Note: The vector sequence shown below is representative of the parental vector only and does not include the gene of interest. The sequence of the gene can be found through the accession number link on the product page. The restriction sites within the cloning region may differ from the provided sequence.
    1 ttttggattg aagccaatat gataatgagg gggtggagtt tgtgacgtgg cgcggggcgt   
    61 gggaacgggg cgggtgacgt agtagtgtgg cggaagtgtg atgttgcaag tgtggcggaa   
   121 cacatgtaag cgacggatgt ggcaaaagtg acgtttttgg tgtgcgccgg tgtacacagg   
   181 aagtgacaat tttcgcgcgg ttttaggcgg atgttgtagt aaatttgggc gtaaccgagt   
   241 aagatttggc cattttcgcg ggaaaactga ataagaggaa gtgaaatctg aataattttg   
   301 tgttactcat agcgcgtaat acggcagacc tcagcgctag attattgaag catttatcag   
   361 ggttattgtc tcatgagcgg atacatattt gaatgtattt agaaaaataa acaaataggg   
   421 gttccgcgca catttccccg aaaagtgcca cctgacgtta actataacgg tcctaaggta   
   481 gcgaaaatgt agtcttatgc aatactcttg tagtcttgca acatggtaac gatgagttag   
   541 caacatgcct tacaaggaga gaaaaagcac cgtgcatgcc gattggtgga agtaaggtgg   
   601 tacgatcgtg ccttattagg aaggcaacag acgggtctga catggattgg acgaaccact   
   661 gaattgccgc attgcagaga tattgtattt aagtgcctag ctcgatacat aaacgggtct   
   721 ctctggttag accagatctg agcctgggag ctctctggct aactagggaa cccactgctt   
   781 aagcctcaat aaagcttgcc ttgagtgctt caagtagtgt gtgcccgtct gttgtgtgac   
   841 tctggtaact agagatccct cagacccttt tagtcagtgt ggaaaatctc tagcagtggc   
   901 gcccgaacag ggacttgaaa gcgaaaggga aaccagagga gctctctcga cgcaggactc   
   961 ggcttgctga agcgcgcacg gcaagaggcg aggggcggcg actggtgagt acgccaaaaa   
   1021 ttttgactag cggaggctag aaggagagag atgggtgcga gagcgtcagt attaagcggg   
   1081 ggagaattag atcgcgatgg gaaaaaattc ggttaaggcc agggggaaag aaaaaatata   
   1141 aattaaaaca tatagtatgg gcaagcaggg agctagaacg attcgcagtt aatcctggcc   
   1201 tgttagaaac atcagaaggc tgtagacaaa tactgggaca gctacaacca tcccttcaga   
   1261 caggatcaga agaacttaga tcattatata atacagtagc aaccctctat tgtgtgcatc   
   1321 aaaggataga gataaaagac accaaggaag ctttagacaa gatagaggaa gagcaaaaca   
   1381 aaagtaagac caccgcacag caagcccgct gatcttcaga cctggaggag gagatatgag   
   1441 ggacattgga gaagtgaatt atataaatat aaagtagtaa aaattgaacc attaggagta   
   1501 gcacccacca aggcaaagag aagagtggtg cagagagaaa aaagagcagt gggaatagga   
   1561 gctttgttcc ttgggttctt gggagcagca ggaagcacta tgggcgcagc gtcaatgacg   
   1621 ctgacggtac aggccagaca attattgtct ggtatagtgc agcagcagaa caatttgctg   
   1681 agggctattg aggcgcaaca gcatctgttg caactcacag tctggggcat caagcagctc   
   1741 caggcaagaa tcctggctgt ggaaagatac ctaaaggatc aacagctcct ggggatttgg   
   1801 ggttgctctg gaaaactcat ttgcaccact gctgtgcctt ggaatgctag ttggagtaat   
   1861 aaatctctgg aacagatttg gaatcacacg acctggatgg agtgggacag agaaattaac   
   1921 aattacacaa gcttaataca ctccttaatt gaagaatcgc aaaaccagca agaaaagaat   
   1981 gaacaagaat tattggaatt agataaatgg gcaagtttgt ggaattggtt taacataaca   
   2041 aattggctgt ggtatataaa attattcata atgatagtag gaggcttggt aggtttaaga   
   2101 atagtttttg ctgtactttc tatagtgaat agagttaggc agggatattc accattatcg   
   2161 tttcagaccc acctcccaac cccgagggga cccgacaggc ccgaaggaat agaagaagaa   
   2221 ggtggagaga gagacagaga cagatccatt cgattagtga acggatctcg acggtatcga   
   2281 aagcttggga ttcgaattta aaagaaaagg ggggattggg gggtacagtg caggggaaag   
   2341 aatagtagac ataatagcaa cagacataca aactaaagaa ctacaaaaac aaattacaaa   
   2401 aattcaaaat tttcgggttt ttcgaaccta gggttccgcg ttacataact tacggtaaat   
   2461 ggcccgcctg gctgaccgcc caacgacccc cgcccattga cgtcaataat gacgtatgtt   
   2521 cccatagtaa cgccaatagg gactttccat tgacgtcaat gggtggagta tttacggtaa   
   2581 actgcccact tggcagtaca tcaagtgtat catatgccaa gtacgccccc tattgacgtc   
   2641 aatgacggta aatggcccgc ctggcattat gcccagtaca tgaccttatg ggactttcct   
   2701 acttggcagt acatctacgt ttagtcatcg ctattaccat ggtgatgcgg ttttggcagt   
   2761 acatcaatgg gcgtggatag cggtttgact cacggggatt tccaagtctc caccccattg   
   2821 acgtcaatgg gagtttgttt tggcaccaaa atcaacggga ctttccaaaa tgtcgtaaca   
   2881 actccgcccc attgacgcaa atgggcggta ggcgtgtacg gtgggaggtc tatataagca   
   2941 gagctcgttt agtgaaccgt cagatcgcct ggagacgcca tccacgctgt tttgacctcc   
   3001 atagaagaac cgagtttaaa ctccctatca gtgatagaga tctccctatc agtgatagag   
   3061 agctagcccc gggatcgatc aattgagtac ttacgtaggt accaatcagc tcgctcacca   
   3121 tataacttcg tataaagtat cctatacgaa gttatatcaa aataggaaga ccaatgcttc   
   3181 accatcgacc cgaattgcca agcatcacca tcgacccata acttcgtata atgtatgcta   
   3241 tacgaagtta tctcgagtca gatatcaacc actttgtaca agaaagctga acgagaaacg   
   3301 taaaatgata taaatatcaa tatattaaat tagattttgc ataaaaaaca gactacataa   
   3361 tactgtaaaa cacaacatat ccagtcacta tggtcgacct gcagactggc tgtgtataag   
   3421 ggagcctgac atttatattc cccagaacat caggttaatg gcgtttttga tgtcattttc   
   3481 gcggtggctg agatcagcca cttcttcccc gataacggag accggcacac tggccatatc   
   3541 ggtggtcatc atgcgccagc tttcatcccc gatatgcacc accgggtaaa gttcacggga   
   3601 gactttatct gacagcagac gtgcactggc cagggggatc accatccgtc gcccgggcgt   
   3661 gtcaataata tcactctgta catccacaaa cagacgataa cggctctctc ttttataggt   
   3721 gtaaacctta aactgcattt caccagcccc tgttctcgtc agcaaaagag ccgttcattt   
   3781 caataaaccg ggcgacctca gccatccctt cctgattttc cgctttccag cgttcggcac   
   3841 gcagacgacg ggcttcattc tgcatggttg tgcttaccag accggagata ttgacatcat   
   3901 atatgccttg agcaactgat agctgtcgct gtcaactgtc actgtaatac gctgcttcat   
   3961 agcatacctc tttttgacat acttcgggta tacatatcag tatatattct tataccgcaa   
   4021 aaatcagcgc gcaaatacgc atactgttat ctggctttta gtaagccgga tccagatctt   
   4081 tacgccccgc cctgccactc atcgcagtac tgttgtaatt cattaagcat tctgccgaca   
   4141 tggaagccat cacaaacggc atgatgaacc tgaatcgcca gcggcatcag caccttgtcg   
   4201 ccttgcgtat aatatttgcc catggtgaaa acgggggcga agaagttgtc catattggcc   
   4261 acgtttaaat caaaactggt gaaactcacc cagggattgg ctgagacgaa aaacatattc   
   4321 tcaataaacc ctttagggaa ataggccagg ttttcaccgt aacacgccac atcttgcgaa   
   4381 tatatgtgta gaaactgccg gaaatcgtcg tggtattcac tccagagcga tgaaaacgtt   
   4441 tcagtttgct catggaaaac ggtgtaacaa gggtgaacac tatcccatat caccagctca   
   4501 ccgtctttca ttgccatacg gaattccgga tgagcattca tcaggcgggc aagaatgtga   
   4561 ataaaggccg gataaaactt gtgcttattt ttctttacgg tctttaaaaa ggccgtaata   
   4621 tccagctgaa cggtctggtt ataggtacat tgagcaactg actgaaatgc ctcaaaatgt   
   4681 tctttacgat gccattggga tatatcaacg gtggtatatc cagtgatttt tttctccatt   
   4741 ttagcttcct tagctcctga aaatctcgac ggatcctaac tcaaaatcca cacattatac   
   4801 gagccggaag cataaagtgt aaagcctggg gtgcctaatg cggccgccat agtgactgga   
   4861 tatgttgtgt tttacagtat tatgtagtct gttttttatg caaaatctaa tttaatatat   
   4921 tgatatttat atcattttac gtttctcgtt cagctttttt gtacaaactt gttgatatcg   
   4981 ctagccaatt gataacttcg tataggatac tttatacgaa gttatcattg ggattcttcc   
   5041 tattttgatc caagcatcac catcgaccct ctagtccaga tctcaccatc gacccataac   
   5101 ttcgtatagc atacattata cgaagttata tggtgagcaa gggcgattct agactgcagc   
   5161 tcgagtaccc atacgacgtc ccagactacg cttgagttta aacacgcgtg gtgtggaaag   
   5221 tccccaggct ccccagcagg cagaagtatg caaagcatgc atctcaatta gtcagcaacc   
   5281 aggtgtggaa agtccccagg ctccccagca ggcagaagta tgcaaagcat gcatctcaat   
   5341 tagtcagcaa ccatagtccc gcccctaact ccgcccatcc cgcccctaac tccgcccagt   
   5401 tccgcccatt ctccgcccca tggctgacta atttttttta tttatgcaga ggccgaggcc   
   5461 gcctcggcct ctgagctatt ccagaagtag tgaggaggct tttttggagg ccgccaccat   
   5521 ggagagcgac gagagcggcc tgcccgccat ggagatcgag tgccgcatca ccggcaccct   
   5581 gaacggcgtg gagttcgagc tggtgggcgg cggagagggc acccccaagc agggccgcat   
   5641 gaccaacaag atgaagagca ccaaaggcgc cctgaccttc agcccctacc tgctgagcca   
   5701 cgtgatgggc tacggcttct accacttcgg cacctacccc agcggctacg agaacccctt   
   5761 cctgcacgcc atcaacaacg gcggctacac caacacccgc atcgagaagt acgaggacgg   
   5821 cggcgtgctg cacgtgagct tcagctaccg ctacgaggcc ggccgcgtga tcggcgactt   
   5881 caaggtggtg ggcaccggct tccccgagga cagcgtgatc ttcaccgaca agatcatccg   
   5941 cagcaacgcc accgtggagc acctgcaccc catgggcgat aacgtgctgg tgggcagctt   
   6001 cgcccgcacc ttcagcctgc gcgacggcgg ctactacagc ttcgtggtgg acagccacat   
   6061 gcacttcaag agcgccatcc accccagcat cctgcagaac gggggcccca tgttcgcctt   
   6121 ccgccgcgtg gaggagctgc acagcaacac cgagctgggc atcgtggagt accagcacgc   
   6181 cttcaagacc cccatcgcct tcgccagatc ccgcgctcag tcgtccaatt ctgccgtgga   
   6241 cggcaccgcc ggacccggct ccaccggatc tcgctgaacg cgttccggaa atcaacctct   
   6301 ggattacaaa atttgtgaaa gattgactgg tattcttaac tatgttgctc cttttacgct   
   6361 atgtggatac gctgctttaa tgcctttgta tcatgctatt gcttcccgta tggctttcat   
   6421 tttctcctcc ttgtataaat cctggttgct gtctctttat gaggagttgt ggcccgttgt   
   6481 caggcaacgt ggcgtggtgt gcactgtgtt tgctgacgca acccccactg gttggggcat   
   6541 tgccaccacc tgtcagctcc tttccgggac tttcgctttc cccctcccta ttgccacggc   
   6601 ggaactcatc gccgcctgcc ttgcccgctg ctggacaggg gctcggctgt tgggcactga   
   6661 caattccgtg gtgttgtcgg ggaagctgac gtcctttcca tggctgctcg cctgtgttgc   
   6721 cacctggatt ctgcgcggga cgtccttctg ctacgtccct tcggccctca atccagcgga   
   6781 ccttccttcc cgcggcctgc tgccggctct gcggcctctt ccgcgtctcg ccttcgccct   
   6841 cagacgagtc ggatctccct ttgggccgcc tccccgcctg tccggatgga agggctaatt   
   6901 cactcccaac gaatacaaga tctgcttttt gcttgtactg ggtctctctg gttagaccag   
   6961 atctgagcct gggagctctc tggctaacta gggaacccac tgcttaagcc tcaataaagc   
   7021 ttgccttgag tgcttcaagt agtgtgtgcc cgtctgttgt gtgactctgg taactagaga   
   7081 tccctcagac ccttttagtc agtgtggaaa atctctagca gtagtagttc atgtcatctt   
   7141 attattcagt atttataact tgcaaagaaa tgaatatcag agagtgagag gaacttgttt   
   7201 attgcagctt ataatggtta caaataaagc aatagcatca caaatttcac aaataaagca   
   7261 tttttttcac tgcattctag ttgtggtttg tccaaactca tcaatgtatc ttatcatgtc   
   7321 tggcatctat gtcgggtgcg gagaaagagg taatgaaatg gcattatggg tattatgggt   
   7381 ctgcattaat gaatcggcca acgatcccgg tgtgaaatac cgcacagatg cgtaaggaga   
   7441 aaataccgca tcaggcgctc ttccgcttcc tcgctcactg actcgctgcg ctcggtcgtt   
   7501 cggctgcggc gagcggtatc agctcactca aaggcggtaa tacggttatc cacagaatca   
   7561 ggggataacg caggaaagaa catgtgagca aaaggccagc aaaaggccag gaaccgtaaa   
   7621 aaggccgcgt tgctggcgtt tttccatagg ctccgccccc ctgacgagca tcacaaaaat   
   7681 cgacgctcaa gtcagaggtg gcgaaacccg acaggactat aaagatacca ggcgtttccc   
   7741 cctggaagct ccctcgtgcg ctctcctgtt ccgaccctgc cgcttaccgg atacctgtcc   
   7801 gcctttctcc cttcgggaag cgtggcgctt tctcatagct cacgctgtag gtatctcagt   
   7861 tcggtgtagg tcgttcgctc caagctgggc tgtgtgcacg aaccccccgt tcagcccgac   
   7921 cgctgcgcct tatccggtaa ctatcgtctt gagtccaacc cggtaagaca cgacttatcg   
   7981 ccactggcag cagccactgg taacaggatt agcagagcga ggtatgtagg cggtgctaca   
   8041 gagttcttga agtggtggcc taactacggc tacactagaa ggacagtatt tggtatctgc   
   8101 gctctgctga agccagttac cttcggaaaa agagttggta gctcttgatc cggcaaacaa   
   8161 accaccgctg gtagcggtgg tttttttgtt tgcaagcagc agattacgcg cagaaaaaaa   
   8221 ggatctcaag aagatccttt gatcttttct acggggtctg acgctcagtg gaacgaaaac   
   8281 tcacgttaag ggattttggt catgagatta tcaaaaagga tcttcaccta gatcctttta   
   8341 aattaaaaat gaagttttaa atcaatctaa agtatatatg agtaaacttg gtctgacagt   
   8401 taccaatgct taatcagtga ggcacctatc tcagcgatct gtctatttcg ttcatccata   
   8461 gttgcctgac tccccgtcgt gtagataact acgatacggg agggcttacc atctggcccc   
   8521 agtgctgcaa tgataccgcg agacccacgc tcaccggctc cagatttatc agcaataaac   
   8581 cagccagccg gaagggccga gcgcagaagt ggtcctgcaa ctttatccgc ctccatccag   
   8641 tctattaatt gttgccggga agctagagta agtagttcgc cagttaatag tttgcgcaac   
   8701 gttgttgaaa aaggatcttc acctagatcc ttttcacgta gaaagccagt ccgcagaaac   
   8761 ggtgctgacc ccggatgaat gtcagctact gggctatctg gacaagggaa aacgcaagcg   
   8821 caaagagaaa gcaggtagct tgcagtgggc ttacatggcg atagctagac tgggcggttt   
   8881 tatggacagc aagcgaaccg gaattgccag ctggggcgcc ctctggtaag gttgggaagc   
   8941 cctgcaaagt aaactggatg gctttctcgc cgccaaggat ctgatggcgc aggggatcaa   
   9001 gctctgatca agagacagga tgaggatcgt ttcgcatgat tgaacaagat ggattgcacg   
   9061 caggttctcc ggccgcttgg gtggagaggc tattcggcta tgactgggca caacagacaa   
   9121 tcggctgctc tgatgccgcc gtgttccggc tgtcagcgca ggggcgcccg gttctttttg   
   9181 tcaagaccga cctgtccggt gccctgaatg aactgcaaga cgaggcagcg cggctatcgt   
   9241 ggctggccac gacgggcgtt ccttgcgcag ctgtgctcga cgttgtcact gaagcgggaa   
   9301 gggactggct gctattgggc gaagtgccgg ggcaggatct cctgtcatct caccttgctc   
   9361 ctgccgagaa agtatccatc atggctgatg caatgcggcg gctgcatacg cttgatccgg   
   9421 ctacctgccc attcgaccac caagcgaaac atcgcatcga gcgagcacgt actcggatgg   
   9481 aagccggtct tgtcgatcag gatgatctgg acgaagagca tcaggggctc gcgccagccg   
   9541 aactgttcgc caggctcaag gcgagcatgc ccgacggcga ggatctcgtc gtgacccatg   
   9601 gcgatgcctg cttgccgaat atcatggtgg aaaatggccg cttttctgga ttcatcgact   
   9661 gtggccggct gggtgtggcg gaccgctatc aggacatagc gttggctacc cgtgatattg   
   9721 ctgaagagct tggcggcgaa tgggctgacc gcttcctcgt gctttacggt atcgccgctc   
   9781 ccgattcgca gcgcatcgcc ttctatcgcc ttcttgacga gttcttctga attttgttaa   
   9841 aatttttgtt aaatcagctc attttttaac caataggccg aaatcggcaa catcccttat   
   9901 aaatcaaaag aatagaccgc gatagggttg agtgttgttc cagtttggaa caagagtcca   
   9961 ctattaaaga acgtggactc caacgtcaaa gggcgaaaaa ccgtctatca gggcgatggc   
  10021 ccactacgtg aaccatcacc caaatcaagt tttttgcggt cgaggtgccg taaagctcta   
  10081 aatcggaacc ctaaagggag cccccgattt agagcttgac ggggaaagcc ggcgaacgtg   
  10141 gcgagaaagg aagggaagaa agcgaaagga gcgggcgcta gggcgctggc aagtgtagcg   
  10201 gtcacgctgc gcgtaaccac cacacccgcg cgcttaatgc gccgctacag ggcgcgtcca   
  10261 ttcgccattc aggatcgaat taattcttaa ttaacatcat caataatata cctt      
              LOCUS    dna           10314 bp                  
FEATURES       Location/Qualifiers
   Other Gene   162..310
           /gene="Encap other"
   Promoter    365..393
           /gene="amp prom"
   misc_binding  457..462
           /dbxref="REBASE:HpaI"
   Other Gene   715..895
           /gene="HIV-1_5_LTR other"
   Other Gene   1006..1050
           /gene="HIV-1_psi_pack other"
   misc_binding  1092..1097
           /dbxref="REBASE:NruI"
   Regulatory_Seq 1557..1790
           /gene="RRE reg"
   ORF       1600..2301
           /sequence="ORF_1 rf(1)"
   misc_binding  2611..2616
           /dbxref="REBASE:NdeI"
   Promoter    2885..2966
           /gene="CMV prom"
   Regulatory_Seq 3022..3061
           /gene="tetO reg"
   misc_binding  3074..3079
           /dbxref="REBASE:ClaI"
   misc_binding  3098..3103
           /dbxref="REBASE:KpnI"
   Other Gene   3218..3251
           /gene="loxP other"
   Other Gene   3273..3392
           /gene="attR1 other"
   Other Gene   3292..3392
           /gene="attR2 other"
   Other Gene   3433..3738
           /gene="ccdB other"
   Marker     4080..4739
           /gene="CAT marker"
   ORF       4080..4739
           /sequence="ORF_4 rf(5)"
   misc_binding  4521..4526
           /dbxref="REBASE:EcoRI"
   misc_binding  4840..4847
           /dbxref="REBASE:NotI"
   Other Gene   4848..4972
           /gene="attR1 other"
   Other Gene   4848..4948
           /gene="attR2 other"
   Other Gene   5096..5129
           /gene="loxP other"
   misc_binding  5148..5153
           /dbxref="REBASE:XbaI"
   Promoter    5210..5478
           /gene="SV40 prom"
   Rep_Origin   5377..5454
           /gene="SV40 origin"
   ORF       5444..6277
           /sequence="ORF_2 rf(2)"
   misc_binding  5457..5469
           /dbxref="REBASE:SfiI"
   misc_binding  6103..6108
           /dbxref="REBASE:ApaI"
   Other Gene   6887..6939
           /gene="delta_U3 other"
   Other Gene   6940..7120
           /gene="HIV-1_5_LTR other"
   Rep_Origin   7626..8245
           /gene="pBR322 origin"
   Promoter    8898..8947
           /gene="NEOKAN prom"
   misc_binding  9005..9010
           /dbxref="REBASE:BclI"
   ORF       9036..9830
           /sequence="ORF_3 rf(3)"
   Marker     9039..9827
           /gene="NTP_II marker"
   Rep_Origin   9935..10240
           /gene="f1 origin"
BASE COUNT  2698 a  2516 c  2603 g  2497 t  0 others
ORIGIN
    1 ttttggattg aagccaatat gataatgagg gggtggagtt tgtgacgtgg cgcggggcgt   
    61 gggaacgggg cgggtgacgt agtagtgtgg cggaagtgtg atgttgcaag tgtggcggaa   
   121 cacatgtaag cgacggatgt ggcaaaagtg acgtttttgg tgtgcgccgg tgtacacagg   
   181 aagtgacaat tttcgcgcgg ttttaggcgg atgttgtagt aaatttgggc gtaaccgagt   
   241 aagatttggc cattttcgcg ggaaaactga ataagaggaa gtgaaatctg aataattttg   
   301 tgttactcat agcgcgtaat acggcagacc tcagcgctag attattgaag catttatcag   
   361 ggttattgtc tcatgagcgg atacatattt gaatgtattt agaaaaataa acaaataggg   
   421 gttccgcgca catttccccg aaaagtgcca cctgacgtta actataacgg tcctaaggta   
   481 gcgaaaatgt agtcttatgc aatactcttg tagtcttgca acatggtaac gatgagttag   
   541 caacatgcct tacaaggaga gaaaaagcac cgtgcatgcc gattggtgga agtaaggtgg   
   601 tacgatcgtg ccttattagg aaggcaacag acgggtctga catggattgg acgaaccact   
   661 gaattgccgc attgcagaga tattgtattt aagtgcctag ctcgatacat aaacgggtct   
   721 ctctggttag accagatctg agcctgggag ctctctggct aactagggaa cccactgctt   
   781 aagcctcaat aaagcttgcc ttgagtgctt caagtagtgt gtgcccgtct gttgtgtgac   
   841 tctggtaact agagatccct cagacccttt tagtcagtgt ggaaaatctc tagcagtggc   
   901 gcccgaacag ggacttgaaa gcgaaaggga aaccagagga gctctctcga cgcaggactc   
   961 ggcttgctga agcgcgcacg gcaagaggcg aggggcggcg actggtgagt acgccaaaaa   
   1021 ttttgactag cggaggctag aaggagagag atgggtgcga gagcgtcagt attaagcggg   
   1081 ggagaattag atcgcgatgg gaaaaaattc ggttaaggcc agggggaaag aaaaaatata   
   1141 aattaaaaca tatagtatgg gcaagcaggg agctagaacg attcgcagtt aatcctggcc   
   1201 tgttagaaac atcagaaggc tgtagacaaa tactgggaca gctacaacca tcccttcaga   
   1261 caggatcaga agaacttaga tcattatata atacagtagc aaccctctat tgtgtgcatc   
   1321 aaaggataga gataaaagac accaaggaag ctttagacaa gatagaggaa gagcaaaaca   
   1381 aaagtaagac caccgcacag caagcccgct gatcttcaga cctggaggag gagatatgag   
   1441 ggacattgga gaagtgaatt atataaatat aaagtagtaa aaattgaacc attaggagta   
   1501 gcacccacca aggcaaagag aagagtggtg cagagagaaa aaagagcagt gggaatagga   
   1561 gctttgttcc ttgggttctt gggagcagca ggaagcacta tgggcgcagc gtcaatgacg   
   1621 ctgacggtac aggccagaca attattgtct ggtatagtgc agcagcagaa caatttgctg   
   1681 agggctattg aggcgcaaca gcatctgttg caactcacag tctggggcat caagcagctc   
   1741 caggcaagaa tcctggctgt ggaaagatac ctaaaggatc aacagctcct ggggatttgg   
   1801 ggttgctctg gaaaactcat ttgcaccact gctgtgcctt ggaatgctag ttggagtaat   
   1861 aaatctctgg aacagatttg gaatcacacg acctggatgg agtgggacag agaaattaac   
   1921 aattacacaa gcttaataca ctccttaatt gaagaatcgc aaaaccagca agaaaagaat   
   1981 gaacaagaat tattggaatt agataaatgg gcaagtttgt ggaattggtt taacataaca   
   2041 aattggctgt ggtatataaa attattcata atgatagtag gaggcttggt aggtttaaga   
   2101 atagtttttg ctgtactttc tatagtgaat agagttaggc agggatattc accattatcg   
   2161 tttcagaccc acctcccaac cccgagggga cccgacaggc ccgaaggaat agaagaagaa   
   2221 ggtggagaga gagacagaga cagatccatt cgattagtga acggatctcg acggtatcga   
   2281 aagcttggga ttcgaattta aaagaaaagg ggggattggg gggtacagtg caggggaaag   
   2341 aatagtagac ataatagcaa cagacataca aactaaagaa ctacaaaaac aaattacaaa   
   2401 aattcaaaat tttcgggttt ttcgaaccta gggttccgcg ttacataact tacggtaaat   
   2461 ggcccgcctg gctgaccgcc caacgacccc cgcccattga cgtcaataat gacgtatgtt   
   2521 cccatagtaa cgccaatagg gactttccat tgacgtcaat gggtggagta tttacggtaa   
   2581 actgcccact tggcagtaca tcaagtgtat catatgccaa gtacgccccc tattgacgtc   
   2641 aatgacggta aatggcccgc ctggcattat gcccagtaca tgaccttatg ggactttcct   
   2701 acttggcagt acatctacgt ttagtcatcg ctattaccat ggtgatgcgg ttttggcagt   
   2761 acatcaatgg gcgtggatag cggtttgact cacggggatt tccaagtctc caccccattg   
   2821 acgtcaatgg gagtttgttt tggcaccaaa atcaacggga ctttccaaaa tgtcgtaaca   
   2881 actccgcccc attgacgcaa atgggcggta ggcgtgtacg gtgggaggtc tatataagca   
   2941 gagctcgttt agtgaaccgt cagatcgcct ggagacgcca tccacgctgt tttgacctcc   
   3001 atagaagaac cgagtttaaa ctccctatca gtgatagaga tctccctatc agtgatagag   
   3061 agctagcccc gggatcgatc aattgagtac ttacgtaggt accaatcagc tcgctcacca   
   3121 tataacttcg tataaagtat cctatacgaa gttatatcaa aataggaaga ccaatgcttc   
   3181 accatcgacc cgaattgcca agcatcacca tcgacccata acttcgtata atgtatgcta   
   3241 tacgaagtta tctcgagtca gatatcaacc actttgtaca agaaagctga acgagaaacg   
   3301 taaaatgata taaatatcaa tatattaaat tagattttgc ataaaaaaca gactacataa   
   3361 tactgtaaaa cacaacatat ccagtcacta tggtcgacct gcagactggc tgtgtataag   
   3421 ggagcctgac atttatattc cccagaacat caggttaatg gcgtttttga tgtcattttc   
   3481 gcggtggctg agatcagcca cttcttcccc gataacggag accggcacac tggccatatc   
   3541 ggtggtcatc atgcgccagc tttcatcccc gatatgcacc accgggtaaa gttcacggga   
   3601 gactttatct gacagcagac gtgcactggc cagggggatc accatccgtc gcccgggcgt   
   3661 gtcaataata tcactctgta catccacaaa cagacgataa cggctctctc ttttataggt   
   3721 gtaaacctta aactgcattt caccagcccc tgttctcgtc agcaaaagag ccgttcattt   
   3781 caataaaccg ggcgacctca gccatccctt cctgattttc cgctttccag cgttcggcac   
   3841 gcagacgacg ggcttcattc tgcatggttg tgcttaccag accggagata ttgacatcat   
   3901 atatgccttg agcaactgat agctgtcgct gtcaactgtc actgtaatac gctgcttcat   
   3961 agcatacctc tttttgacat acttcgggta tacatatcag tatatattct tataccgcaa   
   4021 aaatcagcgc gcaaatacgc atactgttat ctggctttta gtaagccgga tccagatctt   
   4081 tacgccccgc cctgccactc atcgcagtac tgttgtaatt cattaagcat tctgccgaca   
   4141 tggaagccat cacaaacggc atgatgaacc tgaatcgcca gcggcatcag caccttgtcg   
   4201 ccttgcgtat aatatttgcc catggtgaaa acgggggcga agaagttgtc catattggcc   
   4261 acgtttaaat caaaactggt gaaactcacc cagggattgg ctgagacgaa aaacatattc   
   4321 tcaataaacc ctttagggaa ataggccagg ttttcaccgt aacacgccac atcttgcgaa   
   4381 tatatgtgta gaaactgccg gaaatcgtcg tggtattcac tccagagcga tgaaaacgtt   
   4441 tcagtttgct catggaaaac ggtgtaacaa gggtgaacac tatcccatat caccagctca   
   4501 ccgtctttca ttgccatacg gaattccgga tgagcattca tcaggcgggc aagaatgtga   
   4561 ataaaggccg gataaaactt gtgcttattt ttctttacgg tctttaaaaa ggccgtaata   
   4621 tccagctgaa cggtctggtt ataggtacat tgagcaactg actgaaatgc ctcaaaatgt   
   4681 tctttacgat gccattggga tatatcaacg gtggtatatc cagtgatttt tttctccatt   
   4741 ttagcttcct tagctcctga aaatctcgac ggatcctaac tcaaaatcca cacattatac   
   4801 gagccggaag cataaagtgt aaagcctggg gtgcctaatg cggccgccat agtgactgga   
   4861 tatgttgtgt tttacagtat tatgtagtct gttttttatg caaaatctaa tttaatatat   
   4921 tgatatttat atcattttac gtttctcgtt cagctttttt gtacaaactt gttgatatcg   
   4981 ctagccaatt gataacttcg tataggatac tttatacgaa gttatcattg ggattcttcc   
   5041 tattttgatc caagcatcac catcgaccct ctagtccaga tctcaccatc gacccataac   
   5101 ttcgtatagc atacattata cgaagttata tggtgagcaa gggcgattct agactgcagc   
   5161 tcgagtaccc atacgacgtc ccagactacg cttgagttta aacacgcgtg gtgtggaaag   
   5221 tccccaggct ccccagcagg cagaagtatg caaagcatgc atctcaatta gtcagcaacc   
   5281 aggtgtggaa agtccccagg ctccccagca ggcagaagta tgcaaagcat gcatctcaat   
   5341 tagtcagcaa ccatagtccc gcccctaact ccgcccatcc cgcccctaac tccgcccagt   
   5401 tccgcccatt ctccgcccca tggctgacta atttttttta tttatgcaga ggccgaggcc   
   5461 gcctcggcct ctgagctatt ccagaagtag tgaggaggct tttttggagg ccgccaccat   
   5521 ggagagcgac gagagcggcc tgcccgccat ggagatcgag tgccgcatca ccggcaccct   
   5581 gaacggcgtg gagttcgagc tggtgggcgg cggagagggc acccccaagc agggccgcat   
   5641 gaccaacaag atgaagagca ccaaaggcgc cctgaccttc agcccctacc tgctgagcca   
   5701 cgtgatgggc tacggcttct accacttcgg cacctacccc agcggctacg agaacccctt   
   5761 cctgcacgcc atcaacaacg gcggctacac caacacccgc atcgagaagt acgaggacgg   
   5821 cggcgtgctg cacgtgagct tcagctaccg ctacgaggcc ggccgcgtga tcggcgactt   
   5881 caaggtggtg ggcaccggct tccccgagga cagcgtgatc ttcaccgaca agatcatccg   
   5941 cagcaacgcc accgtggagc acctgcaccc catgggcgat aacgtgctgg tgggcagctt   
   6001 cgcccgcacc ttcagcctgc gcgacggcgg ctactacagc ttcgtggtgg acagccacat   
   6061 gcacttcaag agcgccatcc accccagcat cctgcagaac gggggcccca tgttcgcctt   
   6121 ccgccgcgtg gaggagctgc acagcaacac cgagctgggc atcgtggagt accagcacgc   
   6181 cttcaagacc cccatcgcct tcgccagatc ccgcgctcag tcgtccaatt ctgccgtgga   
   6241 cggcaccgcc ggacccggct ccaccggatc tcgctgaacg cgttccggaa atcaacctct   
   6301 ggattacaaa atttgtgaaa gattgactgg tattcttaac tatgttgctc cttttacgct   
   6361 atgtggatac gctgctttaa tgcctttgta tcatgctatt gcttcccgta tggctttcat   
   6421 tttctcctcc ttgtataaat cctggttgct gtctctttat gaggagttgt ggcccgttgt   
   6481 caggcaacgt ggcgtggtgt gcactgtgtt tgctgacgca acccccactg gttggggcat   
   6541 tgccaccacc tgtcagctcc tttccgggac tttcgctttc cccctcccta ttgccacggc   
   6601 ggaactcatc gccgcctgcc ttgcccgctg ctggacaggg gctcggctgt tgggcactga   
   6661 caattccgtg gtgttgtcgg ggaagctgac gtcctttcca tggctgctcg cctgtgttgc   
   6721 cacctggatt ctgcgcggga cgtccttctg ctacgtccct tcggccctca atccagcgga   
   6781 ccttccttcc cgcggcctgc tgccggctct gcggcctctt ccgcgtctcg ccttcgccct   
   6841 cagacgagtc ggatctccct ttgggccgcc tccccgcctg tccggatgga agggctaatt   
   6901 cactcccaac gaatacaaga tctgcttttt gcttgtactg ggtctctctg gttagaccag   
   6961 atctgagcct gggagctctc tggctaacta gggaacccac tgcttaagcc tcaataaagc   
   7021 ttgccttgag tgcttcaagt agtgtgtgcc cgtctgttgt gtgactctgg taactagaga   
   7081 tccctcagac ccttttagtc agtgtggaaa atctctagca gtagtagttc atgtcatctt   
   7141 attattcagt atttataact tgcaaagaaa tgaatatcag agagtgagag gaacttgttt   
   7201 attgcagctt ataatggtta caaataaagc aatagcatca caaatttcac aaataaagca   
   7261 tttttttcac tgcattctag ttgtggtttg tccaaactca tcaatgtatc ttatcatgtc   
   7321 tggcatctat gtcgggtgcg gagaaagagg taatgaaatg gcattatggg tattatgggt   
   7381 ctgcattaat gaatcggcca acgatcccgg tgtgaaatac cgcacagatg cgtaaggaga   
   7441 aaataccgca tcaggcgctc ttccgcttcc tcgctcactg actcgctgcg ctcggtcgtt   
   7501 cggctgcggc gagcggtatc agctcactca aaggcggtaa tacggttatc cacagaatca   
   7561 ggggataacg caggaaagaa catgtgagca aaaggccagc aaaaggccag gaaccgtaaa   
   7621 aaggccgcgt tgctggcgtt tttccatagg ctccgccccc ctgacgagca tcacaaaaat   
   7681 cgacgctcaa gtcagaggtg gcgaaacccg acaggactat aaagatacca ggcgtttccc   
   7741 cctggaagct ccctcgtgcg ctctcctgtt ccgaccctgc cgcttaccgg atacctgtcc   
   7801 gcctttctcc cttcgggaag cgtggcgctt tctcatagct cacgctgtag gtatctcagt   
   7861 tcggtgtagg tcgttcgctc caagctgggc tgtgtgcacg aaccccccgt tcagcccgac   
   7921 cgctgcgcct tatccggtaa ctatcgtctt gagtccaacc cggtaagaca cgacttatcg   
   7981 ccactggcag cagccactgg taacaggatt agcagagcga ggtatgtagg cggtgctaca   
   8041 gagttcttga agtggtggcc taactacggc tacactagaa ggacagtatt tggtatctgc   
   8101 gctctgctga agccagttac cttcggaaaa agagttggta gctcttgatc cggcaaacaa   
   8161 accaccgctg gtagcggtgg tttttttgtt tgcaagcagc agattacgcg cagaaaaaaa   
   8221 ggatctcaag aagatccttt gatcttttct acggggtctg acgctcagtg gaacgaaaac   
   8281 tcacgttaag ggattttggt catgagatta tcaaaaagga tcttcaccta gatcctttta   
   8341 aattaaaaat gaagttttaa atcaatctaa agtatatatg agtaaacttg gtctgacagt   
   8401 taccaatgct taatcagtga ggcacctatc tcagcgatct gtctatttcg ttcatccata   
   8461 gttgcctgac tccccgtcgt gtagataact acgatacggg agggcttacc atctggcccc   
   8521 agtgctgcaa tgataccgcg agacccacgc tcaccggctc cagatttatc agcaataaac   
   8581 cagccagccg gaagggccga gcgcagaagt ggtcctgcaa ctttatccgc ctccatccag   
   8641 tctattaatt gttgccggga agctagagta agtagttcgc cagttaatag tttgcgcaac   
   8701 gttgttgaaa aaggatcttc acctagatcc ttttcacgta gaaagccagt ccgcagaaac   
   8761 ggtgctgacc ccggatgaat gtcagctact gggctatctg gacaagggaa aacgcaagcg   
   8821 caaagagaaa gcaggtagct tgcagtgggc ttacatggcg atagctagac tgggcggttt   
   8881 tatggacagc aagcgaaccg gaattgccag ctggggcgcc ctctggtaag gttgggaagc   
   8941 cctgcaaagt aaactggatg gctttctcgc cgccaaggat ctgatggcgc aggggatcaa   
   9001 gctctgatca agagacagga tgaggatcgt ttcgcatgat tgaacaagat ggattgcacg   
   9061 caggttctcc ggccgcttgg gtggagaggc tattcggcta tgactgggca caacagacaa   
   9121 tcggctgctc tgatgccgcc gtgttccggc tgtcagcgca ggggcgcccg gttctttttg   
   9181 tcaagaccga cctgtccggt gccctgaatg aactgcaaga cgaggcagcg cggctatcgt   
   9241 ggctggccac gacgggcgtt ccttgcgcag ctgtgctcga cgttgtcact gaagcgggaa   
   9301 gggactggct gctattgggc gaagtgccgg ggcaggatct cctgtcatct caccttgctc   
   9361 ctgccgagaa agtatccatc atggctgatg caatgcggcg gctgcatacg cttgatccgg   
   9421 ctacctgccc attcgaccac caagcgaaac atcgcatcga gcgagcacgt actcggatgg   
   9481 aagccggtct tgtcgatcag gatgatctgg acgaagagca tcaggggctc gcgccagccg   
   9541 aactgttcgc caggctcaag gcgagcatgc ccgacggcga ggatctcgtc gtgacccatg   
   9601 gcgatgcctg cttgccgaat atcatggtgg aaaatggccg cttttctgga ttcatcgact   
   9661 gtggccggct gggtgtggcg gaccgctatc aggacatagc gttggctacc cgtgatattg   
   9721 ctgaagagct tggcggcgaa tgggctgacc gcttcctcgt gctttacggt atcgccgctc   
   9781 ccgattcgca gcgcatcgcc ttctatcgcc ttcttgacga gttcttctga attttgttaa   
   9841 aatttttgtt aaatcagctc attttttaac caataggccg aaatcggcaa catcccttat   
   9901 aaatcaaaag aatagaccgc gatagggttg agtgttgttc cagtttggaa caagagtcca   
   9961 ctattaaaga acgtggactc caacgtcaaa gggcgaaaaa ccgtctatca gggcgatggc   
  10021 ccactacgtg aaccatcacc caaatcaagt tttttgcggt cgaggtgccg taaagctcta   
  10081 aatcggaacc ctaaagggag cccccgattt agagcttgac ggggaaagcc ggcgaacgtg   
  10141 gcgagaaagg aagggaagaa agcgaaagga gcgggcgcta gggcgctggc aagtgtagcg   
  10201 gtcacgctgc gcgtaaccac cacacccgcg cgcttaatgc gccgctacag ggcgcgtcca   
  10261 ttcgccattc aggatcgaat taattcttaa ttaacatcat caataatata cctt      
//
            
***Note: The text map shown below is representative of the parental vector only and does not include the gene of interest. The sequence of the gene can be found through the accession number link on the product page.
1   ttttggattgaagccaatatgataatgagggggtggagtttgtgacgtggcgcggggcgt 60
   AAAACCTAACTTCGGTTATACTATTACTCCCCCACCTCAAACACTGCACCGCGCCCCGCA

61  gggaacggggcgggtgacgtagtagtgtggcggaagtgtgatgttgcaagtgtggcggaa 120
   CCCTTGCCCCGCCCACTGCATCATCACACCGCCTTCACACTACAACGTTCACACCGCCTT

                        Encap other(162,310)>>> 
                        |
121  cacatgtaagcgacggatgtggcaaaagtgacgtttttggtgtgcgccggtgtacacagg 180
   GTGTACATTCGCTGCCTACACCGTTTTCACTGCAAAAACCACACGCGGCCACATGTGTCC

181  aagtgacaattttcgcgcggttttaggcggatgttgtagtaaatttgggcgtaaccgagt 240
   TTCACTGTTAAAAGCGCGCCAAAATCCGCCTACAACATCATTTAAACCCGCATTGGCTCA

241  aagatttggccattttcgcgggaaaactgaataagaggaagtgaaatctgaataattttg 300
   TTCTAAACCGGTAAAAGCGCCCTTTTGACTTATTCTCCTTCACTTTAGACTTATTAAAAC

301  tgttactcatagcgcgtaatacggcagacctcagcgctagattattgaagcatttatcag 360
   ACAATGAGTATCGCGCATTATGCCGTCTGGAGTCGCGATCTAATAACTTCGTAAATAGTC

     amp prom(365,393)<<< 
     |
361  ggttattgtctcatgagcggatacatatttgaatgtatttagaaaaataaacaaataggg 420
   CCAATAACAGAGTACTCGCCTATGTATAAACTTACATAAATCTTTTTATTTGTTTATCCC

                       HpaI 
                       |
421  gttccgcgcacatttccccgaaaagtgccacctgacgttaactataacggtcctaaggta 480
   CAAGGCGCGTGTAAAGGGGCTTTTCACGGTGGACTGCAATTGATATTGCCAGGATTCCAT

481  gcgaaaatgtagtcttatgcaatactcttgtagtcttgcaacatggtaacgatgagttag 540
   CGCTTTTACATCAGAATACGTTATGAGAACATCAGAACGTTGTACCATTGCTACTCAATC

541  caacatgccttacaaggagagaaaaagcaccgtgcatgccgattggtggaagtaaggtgg 600
   GTTGTACGGAATGTTCCTCTCTTTTTCGTGGCACGTACGGCTAACCACCTTCATTCCACC

601  tacgatcgtgccttattaggaaggcaacagacgggtctgacatggattggacgaaccact 660
   ATGCTAGCACGGAATAATCCTTCCGTTGTCTGCCCAGACTGTACCTAACCTGCTTGGTGA

                              HIV-1_5_LTR other(715,895)>>> 
                              |
661  gaattgccgcattgcagagatattgtatttaagtgcctagctcgatacataaacgggtct 720
   CTTAACGGCGTAACGTCTCTATAACATAAATTCACGGATCGAGCTATGTATTTGCCCAGA

721  ctctggttagaccagatctgagcctgggagctctctggctaactagggaacccactgctt 780
   GAGACCAATCTGGTCTAGACTCGGACCCTCGAGAGACCGATTGATCCCTTGGGTGACGAA

781  aagcctcaataaagcttgccttgagtgcttcaagtagtgtgtgcccgtctgttgtgtgac 840
   TTCGGAGTTATTTCGAACGGAACTCACGAAGTTCATCACACACGGGCAGACAACACACTG

841  tctggtaactagagatccctcagacccttttagtcagtgtggaaaatctctagcagtggc 900
   AGACCATTGATCTCTAGGGAGTCTGGGAAAATCAGTCACACCTTTTAGAGATCGTCACCG

901  gcccgaacagggacttgaaagcgaaagggaaaccagaggagctctctcgacgcaggactc 960
   CGGGCTTGTCCCTGAACTTTCGCTTTCCCTTTGGTCTCCTCGAGAGAGCTGCGTCCTGAG

                          HIV-1_psi_pack other(1006,1050)>>> 
                          |
961  ggcttgctgaagcgcgcacggcaagaggcgaggggcggcgactggtgagtacgccaaaaa 1020
   CCGAACGACTTCGCGCGTGCCGTTCTCCGCTCCCCGCCGCTGACCACTCATGCGGTTTTT

1021 ttttgactagcggaggctagaaggagagagatgggtgcgagagcgtcagtattaagcggg 1080
   AAAACTGATCGCCTCCGATCTTCCTCTCTCTACCCACGCTCTCGCAGTCATAATTCGCCC

          NruI 
          |
1081 ggagaattagatcgcgatgggaaaaaattcggttaaggccagggggaaagaaaaaatata 1140
   CCTCTTAATCTAGCGCTACCCTTTTTTAAGCCAATTCCGGTCCCCCTTTCTTTTTTATAT

1141 aattaaaacatatagtatgggcaagcagggagctagaacgattcgcagttaatcctggcc 1200
   TTAATTTTGTATATCATACCCGTTCGTCCCTCGATCTTGCTAAGCGTCAATTAGGACCGG

1201 tgttagaaacatcagaaggctgtagacaaatactgggacagctacaaccatcccttcaga 1260
   ACAATCTTTGTAGTCTTCCGACATCTGTTTATGACCCTGTCGATGTTGGTAGGGAAGTCT

1261 caggatcagaagaacttagatcattatataatacagtagcaaccctctattgtgtgcatc 1320
   GTCCTAGTCTTCTTGAATCTAGTAATATATTATGTCATCGTTGGGAGATAACACACGTAG

1321 aaaggatagagataaaagacaccaaggaagctttagacaagatagaggaagagcaaaaca 1380
   TTTCCTATCTCTATTTTCTGTGGTTCCTTCGAAATCTGTTCTATCTCCTTCTCGTTTTGT

1381 aaagtaagaccaccgcacagcaagcccgctgatcttcagacctggaggaggagatatgag 1440
   TTTCATTCTGGTGGCGTGTCGTTCGGGCGACTAGAAGTCTGGACCTCCTCCTCTATACTC

1441 ggacattggagaagtgaattatataaatataaagtagtaaaaattgaaccattaggagta 1500
   CCTGTAACCTCTTCACTTAATATATTTATATTTCATCATTTTTAACTTGGTAATCCTCAT

                               RRE reg(1557,1790)>>> 
                               |
1501 gcacccaccaaggcaaagagaagagtggtgcagagagaaaaaagagcagtgggaatagga 1560
   CGTGGGTGGTTCCGTTTCTCTTCTCACCACGTCTCTCTTTTTTCTCGTCACCCTTATCCT

                       ORF_1 rf(1)(1600,2301)>>> 
                       |
1561 gctttgttccttgggttcttgggagcagcaggaagcactatgggcgcagcgtcaatgacg 1620
   CGAAACAAGGAACCCAAGAACCCTCGTCGTCCTTCGTGATACCCGCGTCGCAGTTACTGC

1621 ctgacggtacaggccagacaattattgtctggtatagtgcagcagcagaacaatttgctg 1680
   GACTGCCATGTCCGGTCTGTTAATAACAGACCATATCACGTCGTCGTCTTGTTAAACGAC

1681 agggctattgaggcgcaacagcatctgttgcaactcacagtctggggcatcaagcagctc 1740
   TCCCGATAACTCCGCGTTGTCGTAGACAACGTTGAGTGTCAGACCCCGTAGTTCGTCGAG

1741 caggcaagaatcctggctgtggaaagatacctaaaggatcaacagctcctggggatttgg 1800
   GTCCGTTCTTAGGACCGACACCTTTCTATGGATTTCCTAGTTGTCGAGGACCCCTAAACC

1801 ggttgctctggaaaactcatttgcaccactgctgtgccttggaatgctagttggagtaat 1860
   CCAACGAGACCTTTTGAGTAAACGTGGTGACGACACGGAACCTTACGATCAACCTCATTA

1861 aaatctctggaacagatttggaatcacacgacctggatggagtgggacagagaaattaac 1920
   TTTAGAGACCTTGTCTAAACCTTAGTGTGCTGGACCTACCTCACCCTGTCTCTTTAATTG

1921 aattacacaagcttaatacactccttaattgaagaatcgcaaaaccagcaagaaaagaat 1980
   TTAATGTGTTCGAATTATGTGAGGAATTAACTTCTTAGCGTTTTGGTCGTTCTTTTCTTA

1981 gaacaagaattattggaattagataaatgggcaagtttgtggaattggtttaacataaca 2040
   CTTGTTCTTAATAACCTTAATCTATTTACCCGTTCAAACACCTTAACCAAATTGTATTGT

2041 aattggctgtggtatataaaattattcataatgatagtaggaggcttggtaggtttaaga 2100
   TTAACCGACACCATATATTTTAATAAGTATTACTATCATCCTCCGAACCATCCAAATTCT

2101 atagtttttgctgtactttctatagtgaatagagttaggcagggatattcaccattatcg 2160
   TATCAAAAACGACATGAAAGATATCACTTATCTCAATCCGTCCCTATAAGTGGTAATAGC

2161 tttcagacccacctcccaaccccgaggggacccgacaggcccgaaggaatagaagaagaa 2220
   AAAGTCTGGGTGGAGGGTTGGGGCTCCCCTGGGCTGTCCGGGCTTCCTTATCTTCTTCTT

2221 ggtggagagagagacagagacagatccattcgattagtgaacggatctcgacggtatcga 2280
   CCACCTCTCTCTCTGTCTCTGTCTAGGTAAGCTAATCACTTGCCTAGAGCTGCCATAGCT

2281 aagcttgggattcgaatttaaaagaaaaggggggattggggggtacagtgcaggggaaag 2340
   TTCGAACCCTAAGCTTAAATTTTCTTTTCCCCCCTAACCCCCCATGTCACGTCCCCTTTC

2341 aatagtagacataatagcaacagacatacaaactaaagaactacaaaaacaaattacaaa 2400
   TTATCATCTGTATTATCGTTGTCTGTATGTTTGATTTCTTGATGTTTTTGTTTAATGTTT

2401 aattcaaaattttcgggtttttcgaacctagggttccgcgttacataacttacggtaaat 2460
   TTAAGTTTTAAAAGCCCAAAAAGCTTGGATCCCAAGGCGCAATGTATTGAATGCCATTTA

2461 ggcccgcctggctgaccgcccaacgacccccgcccattgacgtcaataatgacgtatgtt 2520
   CCGGGCGGACCGACTGGCGGGTTGCTGGGGGCGGGTAACTGCAGTTATTACTGCATACAA

2521 cccatagtaacgccaatagggactttccattgacgtcaatgggtggagtatttacggtaa 2580
   GGGTATCATTGCGGTTATCCCTGAAAGGTAACTGCAGTTACCCACCTCATAAATGCCATT

                   NdeI 
                   |
2581 actgcccacttggcagtacatcaagtgtatcatatgccaagtacgccccctattgacgtc 2640
   TGACGGGTGAACCGTCATGTAGTTCACATAGTATACGGTTCATGCGGGGGATAACTGCAG

2641 aatgacggtaaatggcccgcctggcattatgcccagtacatgaccttatgggactttcct 2700
   TTACTGCCATTTACCGGGCGGACCGTAATACGGGTCATGTACTGGAATACCCTGAAAGGA

2701 acttggcagtacatctacgtttagtcatcgctattaccatggtgatgcggttttggcagt 2760
   TGAACCGTCATGTAGATGCAAATCAGTAGCGATAATGGTACCACTACGCCAAAACCGTCA

2761 acatcaatgggcgtggatagcggtttgactcacggggatttccaagtctccaccccattg 2820
   TGTAGTTACCCGCACCTATCGCCAAACTGAGTGCCCCTAAAGGTTCAGAGGTGGGGTAAC

2821 acgtcaatgggagtttgttttggcaccaaaatcaacgggactttccaaaatgtcgtaaca 2880
   TGCAGTTACCCTCAAACAAAACCGTGGTTTTAGTTGCCCTGAAAGGTTTTACAGCATTGT

     CMV prom(2885,2966)>>> 
     |
2881 actccgccccattgacgcaaatgggcggtaggcgtgtacggtgggaggtctatataagca 2940
   TGAGGCGGGGTAACTGCGTTTACCCGCCATCCGCACATGCCACCCTCCAGATATATTCGT

2941 gagctcgtttagtgaaccgtcagatcgcctggagacgccatccacgctgttttgacctcc 3000
   CTCGAGCAAATCACTTGGCAGTCTAGCGGACCTCTGCGGTAGGTGCGACAAAACTGGAGG

              tetO reg(3022,3061)>>> 
              |
3001 atagaagaaccgagtttaaactccctatcagtgatagagatctccctatcagtgatagag 3060
   TATCTTCTTGGCTCAAATTTGAGGGATAGTCACTATCTCTAGAGGGATAGTCACTATCTC

           ClaI            KpnI 
           |             |
3061 agctagccccgggatcgatcaattgagtacttacgtaggtaccaatcagctcgctcacca 3120
   TCGATCGGGGCCCTAGCTAGTTAACTCATGAATGCATCCATGGTTAGTCGAGCGAGTGGT

3121 tataacttcgtataaagtatcctatacgaagttatatcaaaataggaagaccaatgcttc 3180
   ATATTGAAGCATATTTCATAGGATATGCTTCAATATAGTTTTATCCTTCTGGTTACGAAG

                      loxP other(3218,3251)<<< 
                      |
3181 accatcgacccgaattgccaagcatcaccatcgacccataacttcgtataatgtatgcta 3240
   TGGTAGCTGGGCTTAACGGTTCGTAGTGGTAGCTGGGTATTGAAGCATATTACATACGAT

                             attR2 other(3292,3392)<<< 
                             |
                   attR1 other(3273,3392)>>> 
                   |         |
3241 tacgaagttatctcgagtcagatatcaaccactttgtacaagaaagctgaacgagaaacg 3300
   ATGCTTCAATAGAGCTCAGTCTATAGTTGGTGAAACATGTTCTTTCGACTTGCTCTTTGC

3301 taaaatgatataaatatcaatatattaaattagattttgcataaaaaacagactacataa 3360
   ATTTTACTATATTTATAGTTATATAATTTAATCTAAAACGTATTTTTTGTCTGATGTATT

3361 tactgtaaaacacaacatatccagtcactatggtcgacctgcagactggctgtgtataag 3420
   ATGACATTTTGTGTTGTATAGGTCAGTGATACCAGCTGGACGTCTGACCGACACATATTC

         ccdB other(3433,3738)<<< 
         |
3421 ggagcctgacatttatattccccagaacatcaggttaatggcgtttttgatgtcattttc 3480
   CCTCGGACTGTAAATATAAGGGGTCTTGTAGTCCAATTACCGCAAAAACTACAGTAAAAG

3481 gcggtggctgagatcagccacttcttccccgataacggagaccggcacactggccatatc 3540
   CGCCACCGACTCTAGTCGGTGAAGAAGGGGCTATTGCCTCTGGCCGTGTGACCGGTATAG

3541 ggtggtcatcatgcgccagctttcatccccgatatgcaccaccgggtaaagttcacggga 3600
   CCACCAGTAGTACGCGGTCGAAAGTAGGGGCTATACGTGGTGGCCCATTTCAAGTGCCCT

3601 gactttatctgacagcagacgtgcactggccagggggatcaccatccgtcgcccgggcgt 3660
   CTGAAATAGACTGTCGTCTGCACGTGACCGGTCCCCCTAGTGGTAGGCAGCGGGCCCGCA

3661 gtcaataatatcactctgtacatccacaaacagacgataacggctctctcttttataggt 3720
   CAGTTATTATAGTGAGACATGTAGGTGTTTGTCTGCTATTGCCGAGAGAGAAAATATCCA

3721 gtaaaccttaaactgcatttcaccagcccctgttctcgtcagcaaaagagccgttcattt 3780
   CATTTGGAATTTGACGTAAAGTGGTCGGGGACAAGAGCAGTCGTTTTCTCGGCAAGTAAA

3781 caataaaccgggcgacctcagccatcccttcctgattttccgctttccagcgttcggcac 3840
   GTTATTTGGCCCGCTGGAGTCGGTAGGGAAGGACTAAAAGGCGAAAGGTCGCAAGCCGTG

3841 gcagacgacgggcttcattctgcatggttgtgcttaccagaccggagatattgacatcat 3900
   CGTCTGCTGCCCGAAGTAAGACGTACCAACACGAATGGTCTGGCCTCTATAACTGTAGTA

3901 atatgccttgagcaactgatagctgtcgctgtcaactgtcactgtaatacgctgcttcat 3960
   TATACGGAACTCGTTGACTATCGACAGCGACAGTTGACAGTGACATTATGCGACGAAGTA

3961 agcatacctctttttgacatacttcgggtatacatatcagtatatattcttataccgcaa 4020
   TCGTATGGAGAAAAACTGTATGAAGCCCATATGTATAGTCATATATAAGAATATGGCGTT

4021 aaatcagcgcgcaaatacgcatactgttatctggcttttagtaagccggatccagatctt 4080
   TTTAGTCGCGCGTTTATGCGTATGACAATAGACCGAAAATCATTCGGCCTAGGTCTAGAA

   ORF_4 rf(5)(4080,4739)<<< 
   |
   CAT marker(4080,4739)<<< 
   |
4081 tacgccccgccctgccactcatcgcagtactgttgtaattcattaagcattctgccgaca 4140
   ATGCGGGGCGGGACGGTGAGTAGCGTCATGACAACATTAAGTAATTCGTAAGACGGCTGT

4141 tggaagccatcacaaacggcatgatgaacctgaatcgccagcggcatcagcaccttgtcg 4200
   ACCTTCGGTAGTGTTTGCCGTACTACTTGGACTTAGCGGTCGCCGTAGTCGTGGAACAGC

4201 ccttgcgtataatatttgcccatggtgaaaacgggggcgaagaagttgtccatattggcc 4260
   GGAACGCATATTATAAACGGGTACCACTTTTGCCCCCGCTTCTTCAACAGGTATAACCGG

4261 acgtttaaatcaaaactggtgaaactcacccagggattggctgagacgaaaaacatattc 4320
   TGCAAATTTAGTTTTGACCACTTTGAGTGGGTCCCTAACCGACTCTGCTTTTTGTATAAG

4321 tcaataaaccctttagggaaataggccaggttttcaccgtaacacgccacatcttgcgaa 4380
   AGTTATTTGGGAAATCCCTTTATCCGGTCCAAAAGTGGCATTGTGCGGTGTAGAACGCTT

4381 tatatgtgtagaaactgccggaaatcgtcgtggtattcactccagagcgatgaaaacgtt 4440
   ATATACACATCTTTGACGGCCTTTAGCAGCACCATAAGTGAGGTCTCGCTACTTTTGCAA

4441 tcagtttgctcatggaaaacggtgtaacaagggtgaacactatcccatatcaccagctca 4500
   AGTCAAACGAGTACCTTTTGCCACATTGTTCCCACTTGTGATAGGGTATAGTGGTCGAGT

              EcoRI 
              |
4501 ccgtctttcattgccatacggaattccggatgagcattcatcaggcgggcaagaatgtga 4560
   GGCAGAAAGTAACGGTATGCCTTAAGGCCTACTCGTAAGTAGTCCGCCCGTTCTTACACT

4561 ataaaggccggataaaacttgtgcttatttttctttacggtctttaaaaaggccgtaata 4620
   TATTTCCGGCCTATTTTGAACACGAATAAAAAGAAATGCCAGAAATTTTTCCGGCATTAT

4621 tccagctgaacggtctggttataggtacattgagcaactgactgaaatgcctcaaaatgt 4680
   AGGTCGACTTGCCAGACCAATATCCATGTAACTCGTTGACTGACTTTACGGAGTTTTACA

4681 tctttacgatgccattgggatatatcaacggtggtatatccagtgatttttttctccatt 4740
   AGAAATGCTACGGTAACCCTATATAGTTGCCACCATATAGGTCACTAAAAAAAGAGGTAA

4741 ttagcttccttagctcctgaaaatctcgacggatcctaactcaaaatccacacattatac 4800
   AATCGAAGGAATCGAGGACTTTTAGAGCTGCCTAGGATTGAGTTTTAGGTGTGTAATATG

                           attR1 other(4848,4972)<<< 
                           |
                        NotI attR2 other(4848,4948)>>> 
                        |   |
4801 gagccggaagcataaagtgtaaagcctggggtgcctaatgcggccgccatagtgactgga 4860
   CTCGGCCTTCGTATTTCACATTTCGGACCCCACGGATTACGCCGGCGGTATCACTGACCT

4861 tatgttgtgttttacagtattatgtagtctgttttttatgcaaaatctaatttaatatat 4920
   ATACAACACAAAATGTCATAATACATCAGACAAAAAATACGTTTTAGATTAAATTATATA

4921 tgatatttatatcattttacgtttctcgttcagcttttttgtacaaacttgttgatatcg 4980
   ACTATAAATATAGTAAAATGCAAAGAGCAAGTCGAAAAAACATGTTTGAACAACTATAGC

4981 ctagccaattgataacttcgtataggatactttatacgaagttatcattgggattcttcc 5040
   GATCGGTTAACTATTGAAGCATATCCTATGAAATATGCTTCAATAGTAACCCTAAGAAGG

                               loxP other(5096,5129)>>> 
                               |
5041 tattttgatccaagcatcaccatcgaccctctagtccagatctcaccatcgacccataac 5100
   ATAAAACTAGGTTCGTAGTGGTAGCTGGGAGATCAGGTCTAGAGTGGTAGCTGGGTATTG

                           XbaI 
                           |
5101 ttcgtatagcatacattatacgaagttatatggtgagcaagggcgattctagactgcagc 5160
   AAGCATATCGTATGTAATATGCTTCAATATACCACTCGTTCCCGCTAAGATCTGACGTCG

                            SV40 prom(5210,5478)>>> 
                            |
5161 tcgagtacccatacgacgtcccagactacgcttgagtttaaacacgcgtggtgtggaaag 5220
   AGCTCATGGGTATGCTGCAGGGTCTGATGCGAACTCAAATTTGTGCGCACCACACCTTTC

5221 tccccaggctccccagcaggcagaagtatgcaaagcatgcatctcaattagtcagcaacc 5280
   AGGGGTCCGAGGGGTCGTCCGTCTTCATACGTTTCGTACGTAGAGTTAATCAGTCGTTGG

5281 aggtgtggaaagtccccaggctccccagcaggcagaagtatgcaaagcatgcatctcaat 5340
   TCCACACCTTTCAGGGGTCCGAGGGGTCGTCCGTCTTCATACGTTTCGTACGTAGAGTTA

                     SV40 origin(5377,5454)>>> 
                     |
5341 tagtcagcaaccatagtcccgcccctaactccgcccatcccgcccctaactccgcccagt 5400
   ATCAGTCGTTGGTATCAGGGCGGGGATTGAGGCGGGTAGGGCGGGGATTGAGGCGGGTCA

                         ORF_2 rf(2)(5444,6277)>>> 
                         |
5401 tccgcccattctccgccccatggctgactaattttttttatttatgcagaggccgaggcc 5460
   AGGCGGGTAAGAGGCGGGGTACCGACTGATTAAAAAAAATAAATACGTCTCCGGCTCCGG

     SfiI 
     |
5461 gcctcggcctctgagctattccagaagtagtgaggaggcttttttggaggccgccaccAt 5520
   CGGAGCCGGAGACTCGATAAGGTCTTCATCACTCCTCCGAAAAAACCTCCGGCGGTGGTA

5521 ggagagcgacgagagcggcctgcccgccatggagatcgagtgccgcatcaccggcaccct 5580
   CCTCTCGCTGCTCTCGCCGGACGGGCGGTACCTCTAGCTCACGGCGTAGTGGCCGTGGGA

5581 gaacggcgtggagttcgagctggtgggcggcggagagggcacccccaagcagggccgcat 5640
   CTTGCCGCACCTCAAGCTCGACCACCCGCCGCCTCTCCCGTGGGGGTTCGTCCCGGCGTA

5641 gaccaacaagatgaagagcaccaaaggcgccctgaccttcagcccctacctgctgagcca 5700
   CTGGTTGTTCTACTTCTCGTGGTTTCCGCGGGACTGGAAGTCGGGGATGGACGACTCGGT

5701 cgtgatgggctacggcttctaccacttcggcacctaccccagcggctacgagaacccctt 5760
   GCACTACCCGATGCCGAAGATGGTGAAGCCGTGGATGGGGTCGCCGATGCTCTTGGGGAA

5761 cctgcacgccatcaacaacggcggctacaccaacacccgcatcgagaagtacgaggacgg 5820
   GGACGTGCGGTAGTTGTTGCCGCCGATGTGGTTGTGGGCGTAGCTCTTCATGCTCCTGCC

5821 cggcgtgctgcacgtgagcttcagctaccgctacgaggccggccgcgtgatcggcgactt 5880
   GCCGCACGACGTGCACTCGAAGTCGATGGCGATGCTCCGGCCGGCGCACTAGCCGCTGAA

5881 caaggtggtgggcaccggcttccccgaggacagcgtgatcttcaccgacaagatcatccg 5940
   GTTCCACCACCCGTGGCCGAAGGGGCTCCTGTCGCACTAGAAGTGGCTGTTCTAGTAGGC

5941 cagcaacgccaccgtggagcacctgcaccccatgggcgataacgtgctggtgggcagctt 6000
   GTCGTTGCGGTGGCACCTCGTGGACGTGGGGTACCCGCTATTGCACGACCACCCGTCGAA

6001 cgcccgcaccttcagcctgcgcgacggcggctactacagcttcgtggtggacagccacat 6060
   GCGGGCGTGGAAGTCGGACGCGCTGCCGCCGATGATGTCGAAGCACCACCTGTCGGTGTA

                           ApaI 
                           |
6061 gcacttcaagagcgccatccaccccagcatcctgcagaacgggggccccatgttcgcctt 6120
   CGTGAAGTTCTCGCGGTAGGTGGGGTCGTAGGACGTCTTGCCCCCGGGGTACAAGCGGAA

6121 ccgccgcgtggaggagctgcacagcaacaccgagctgggcatcgtggagtaccagcacgc 6180
   GGCGGCGCACCTCCTCGACGTGTCGTTGTGGCTCGACCCGTAGCACCTCATGGTCGTGCG

6181 cttcaagacccccatcgccttcgccagatcccgcgctcagtcgtccaattctgccgtgga 6240
   GAAGTTCTGGGGGTAGCGGAAGCGGTCTAGGGCGCGAGTCAGCAGGTTAAGACGGCACCT

6241 cggcaccgccggacccggctccaccggatctcgctgaacgcgttccggaaatcaacctct 6300
   GCCGTGGCGGCCTGGGCCGAGGTGGCCTAGAGCGACTTGCGCAAGGCCTTTAGTTGGAGA

6301 ggattacaaaatttgtgaaagattgactggtattcttaactatgttgctccttttacgct 6360
   CCTAATGTTTTAAACACTTTCTAACTGACCATAAGAATTGATACAACGAGGAAAATGCGA

6361 atgtggatacgctgctttaatgcctttgtatcatgctattgcttcccgtatggctttcat 6420
   TACACCTATGCGACGAAATTACGGAAACATAGTACGATAACGAAGGGCATACCGAAAGTA

6421 tttctcctccttgtataaatcctggttgctgtctctttatgaggagttgtggcccgttgt 6480
   AAAGAGGAGGAACATATTTAGGACCAACGACAGAGAAATACTCCTCAACACCGGGCAACA

6481 caggcaacgtggcgtggtgtgcactgtgtttgctgacgcaacccccactggttggggcat 6540
   GTCCGTTGCACCGCACCACACGTGACACAAACGACTGCGTTGGGGGTGACCAACCCCGTA

6541 tgccaccacctgtcagctcctttccgggactttcgctttccccctccctattgccacggc 6600
   ACGGTGGTGGACAGTCGAGGAAAGGCCCTGAAAGCGAAAGGGGGAGGGATAACGGTGCCG

6601 ggaactcatcgccgcctgccttgcccgctgctggacaggggctcggctgttgggcactga 6660
   CCTTGAGTAGCGGCGGACGGAACGGGCGACGACCTGTCCCCGAGCCGACAACCCGTGACT

6661 caattccgtggtgttgtcggggaagctgacgtcctttccatggctgctcgcctgtgttgc 6720
   GTTAAGGCACCACAACAGCCCCTTCGACTGCAGGAAAGGTACCGACGAGCGGACACAACG

6721 cacctggattctgcgcgggacgtccttctgctacgtcccttcggccctcaatccagcgga 6780
   GTGGACCTAAGACGCGCCCTGCAGGAAGACGATGCAGGGAAGCCGGGAGTTAGGTCGCCT

6781 ccttccttcccgcggcctgctgccggctctgcggcctcttccgcgtctcgccttcgccct 6840
   GGAAGGAAGGGCGCCGGACGACGGCCGAGACGCCGGAGAAGGCGCAGAGCGGAAGCGGGA

                          delta_U3 other(6887,6939)>>> 
                          |
6841 cagacgagtcggatctccctttgggccgcctccccgcctgtccggatggaagggctaatt 6900
   GTCTGCTCAGCCTAGAGGGAAACCCGGCGGAGGGGCGGACAGGCCTACCTTCCCGATTAA

                       HIV-1_5_LTR other(6940,7120)>>> 
                       |
6901 cactcccaacgaatacaagatctgctttttgcttgtactgggtctctctggttagaccag 6960
   GTGAGGGTTGCTTATGTTCTAGACGAAAAACGAACATGACCCAGAGAGACCAATCTGGTC

6961 atctgagcctgggagctctctggctaactagggaacccactgcttaagcctcaataaagc 7020
   TAGACTCGGACCCTCGAGAGACCGATTGATCCCTTGGGTGACGAATTCGGAGTTATTTCG

7021 ttgccttgagtgcttcaagtagtgtgtgcccgtctgttgtgtgactctggtaactagaga 7080
   AACGGAACTCACGAAGTTCATCACACACGGGCAGACAACACACTGAGACCATTGATCTCT

7081 tccctcagacccttttagtcagtgtggaaaatctctagcagtagtagttcatgtcatctt 7140
   AGGGAGTCTGGGAAAATCAGTCACACCTTTTAGAGATCGTCATCATCAAGTACAGTAGAA

7141 attattcagtatttataacttgcaaagaaatgaatatcagagagtgagaggaacttgttt 7200
   TAATAAGTCATAAATATTGAACGTTTCTTTACTTATAGTCTCTCACTCTCCTTGAACAAA

7201 attgcagcttataatggttacaaataaagcaatagcatcacaaatttcacaaataaagca 7260
   TAACGTCGAATATTACCAATGTTTATTTCGTTATCGTAGTGTTTAAAGTGTTTATTTCGT

7261 tttttttcactgcattctagttgtggtttgtccaaactcatcaatgtatcttatcatgtc 7320
   AAAAAAAGTGACGTAAGATCAACACCAAACAGGTTTGAGTAGTTACATAGAATAGTACAG

7321 tggcatctatgtcgggtgcggagaaagaggtaatgaaatggcattatgggtattatgggt 7380
   ACCGTAGATACAGCCCACGCCTCTTTCTCCATTACTTTACCGTAATACCCATAATACCCA

7381 ctgcattaatgaatcggccaacgatcccggtgtgaaataccgcacagatgcgtaaggaga 7440
   GACGTAATTACTTAGCCGGTTGCTAGGGCCACACTTTATGGCGTGTCTACGCATTCCTCT

7441 aaataccgcatcaggcgctcttccgcttcctcgctcactgactcgctgcgctcggtcgtt 7500
   TTTATGGCGTAGTCCGCGAGAAGGCGAAGGAGCGAGTGACTGAGCGACGCGAGCCAGCAA

7501 cggctgcggcgagcggtatcagctcactcaaaggcggtaatacggttatccacagaatca 7560
   GCCGACGCCGCTCGCCATAGTCGAGTGAGTTTCCGCCATTATGCCAATAGGTGTCTTAGT

7561 ggggataacgcaggaaagaacatgtgagcaaaaggccagcaaaaggccaggaaccgtaaa 7620
   CCCCTATTGCGTCCTTTCTTGTACACTCGTTTTCCGGTCGTTTTCCGGTCCTTGGCATTT

      pBR322 origin(7626,8245)<<< 
      |
7621 aaggccgcgttgctggcgtttttccataggctccgcccccctgacgagcatcacaaaaat 7680
   TTCCGGCGCAACGACCGCAAAAAGGTATCCGAGGCGGGGGGACTGCTCGTAGTGTTTTTA

7681 cgacgctcaagtcagaggtggcgaaacccgacaggactataaagataccaggcgtttccc 7740
   GCTGCGAGTTCAGTCTCCACCGCTTTGGGCTGTCCTGATATTTCTATGGTCCGCAAAGGG

7741 cctggaagctccctcgtgcgctctcctgttccgaccctgccgcttaccggatacctgtcc 7800
   GGACCTTCGAGGGAGCACGCGAGAGGACAAGGCTGGGACGGCGAATGGCCTATGGACAGG

7801 gcctttctcccttcgggaagcgtggcgctttctcatagctcacgctgtaggtatctcagt 7860
   CGGAAAGAGGGAAGCCCTTCGCACCGCGAAAGAGTATCGAGTGCGACATCCATAGAGTCA

7861 tcggtgtaggtcgttcgctccaagctgggctgtgtgcacgaaccccccgttcagcccgac 7920
   AGCCACATCCAGCAAGCGAGGTTCGACCCGACACACGTGCTTGGGGGGCAAGTCGGGCTG

7921 cgctgcgccttatccggtaactatcgtcttgagtccaacccggtaagacacgacttatcg 7980
   GCGACGCGGAATAGGCCATTGATAGCAGAACTCAGGTTGGGCCATTCTGTGCTGAATAGC

7981 ccactggcagcagccactggtaacaggattagcagagcgaggtatgtaggcggtgctaca 8040
   GGTGACCGTCGTCGGTGACCATTGTCCTAATCGTCTCGCTCCATACATCCGCCACGATGT

8041 gagttcttgaagtggtggcctaactacggctacactagaaggacagtatttggtatctgc 8100
   CTCAAGAACTTCACCACCGGATTGATGCCGATGTGATCTTCCTGTCATAAACCATAGACG

8101 gctctgctgaagccagttaccttcggaaaaagagttggtagctcttgatccggcaaacaa 8160
   CGAGACGACTTCGGTCAATGGAAGCCTTTTTCTCAACCATCGAGAACTAGGCCGTTTGTT

8161 accaccgctggtagcggtggtttttttgtttgcaagcagcagattacgcgcagaaaaaaa 8220
   TGGTGGCGACCATCGCCACCAAAAAAACAAACGTTCGTCGTCTAATGCGCGTCTTTTTTT

8221 ggatctcaagaagatcctttgatcttttctacggggtctgacgctcagtggaacgaaaac 8280
   CCTAGAGTTCTTCTAGGAAACTAGAAAAGATGCCCCAGACTGCGAGTCACCTTGCTTTTG

8281 tcacgttaagggattttggtcatgagattatcaaaaaggatcttcacctagatcctttta 8340
   AGTGCAATTCCCTAAAACCAGTACTCTAATAGTTTTTCCTAGAAGTGGATCTAGGAAAAT

8341 aattaaaaatgaagttttaaatcaatctaaagtatatatgagtaaacttggtctgacagt 8400
   TTAATTTTTACTTCAAAATTTAGTTAGATTTCATATATACTCATTTGAACCAGACTGTCA

8401 taccaatgcttaatcagtgaggcacctatctcagcgatctgtctatttcgttcatccata 8460
   ATGGTTACGAATTAGTCACTCCGTGGATAGAGTCGCTAGACAGATAAAGCAAGTAGGTAT

8461 gttgcctgactccccgtcgtgtagataactacgatacgggagggcttaccatctggcccc 8520
   CAACGGACTGAGGGGCAGCACATCTATTGATGCTATGCCCTCCCGAATGGTAGACCGGGG

8521 agtgctgcaatgataccgcgagacccacgctcaccggctccagatttatcagcaataaac 8580
   TCACGACGTTACTATGGCGCTCTGGGTGCGAGTGGCCGAGGTCTAAATAGTCGTTATTTG

8581 cagccagccggaagggccgagcgcagaagtggtcctgcaactttatccgcctccatccag 8640
   GTCGGTCGGCCTTCCCGGCTCGCGTCTTCACCAGGACGTTGAAATAGGCGGAGGTAGGTC

8641 tctattaattgttgccgggaagctagagtaagtagttcgccagttaatagtttgcgcaac 8700
   AGATAATTAACAACGGCCCTTCGATCTCATTCATCAAGCGGTCAATTATCAAACGCGTTG

8701 gttgttgaaaaaggatcttcacctagatccttttcacgtagaaagccagtccgcagaaac 8760
   CAACAACTTTTTCCTAGAAGTGGATCTAGGAAAAGTGCATCTTTCGGTCAGGCGTCTTTG

8761 ggtgctgaccccggatgaatgtcagctactgggctatctggacaagggaaaacgcaagcg 8820
   CCACGACTGGGGCCTACTTACAGTCGATGACCCGATAGACCTGTTCCCTTTTGCGTTCGC

8821 caaagagaaagcaggtagcttgcagtgggcttacatggcgatagctagactgggcggttt 8880
   GTTTCTCTTTCGTCCATCGAACGTCACCCGAATGTACCGCTATCGATCTGACCCGCCAAA

            NEOKAN prom(8898,8947)>>> 
            |
8881 tatggacagcaagcgaaccggaattgccagctggggcgccctctggtaaggttgggaagc 8940
   ATACCTGTCGTTCGCTTGGCCTTAACGGTCGACCCCGCGGGAGACCATTCCAACCCTTCG

8941 cctgcaaagtaaactggatggctttctcgccgccaaggatctgatggcgcaggggatcaa 9000
   GGACGTTTCATTTGACCTACCGAAAGAGCGGCGGTTCCTAGACTACCGCGTCCCCTAGTT

                      NTP_II marker(9039,9827)>>> 
                      |
      BclI             ORF_3 rf(3)(9036,9830)>>> 
      |               | |
9001 gctctgatcaagagacaggatgaggatcgtttcgcatgattgaacaagatggattgcacg 9060
   CGAGACTAGTTCTCTGTCCTACTCCTAGCAAAGCGTACTAACTTGTTCTACCTAACGTGC

9061 caggttctccggccgcttgggtggagaggctattcggctatgactgggcacaacagacaa 9120
   GTCCAAGAGGCCGGCGAACCCACCTCTCCGATAAGCCGATACTGACCCGTGTTGTCTGTT

9121 tcggctgctctgatgccgccgtgttccggctgtcagcgcaggggcgcccggttctttttg 9180
   AGCCGACGAGACTACGGCGGCACAAGGCCGACAGTCGCGTCCCCGCGGGCCAAGAAAAAC

9181 tcaagaccgacctgtccggtgccctgaatgaactgcaagacgaggcagcgcggctatcgt 9240
   AGTTCTGGCTGGACAGGCCACGGGACTTACTTGACGTTCTGCTCCGTCGCGCCGATAGCA

9241 ggctggccacgacgggcgttccttgcgcagctgtgctcgacgttgtcactgaagcgggaa 9300
   CCGACCGGTGCTGCCCGCAAGGAACGCGTCGACACGAGCTGCAACAGTGACTTCGCCCTT

9301 gggactggctgctattgggcgaagtgccggggcaggatctcctgtcatctcaccttgctc 9360
   CCCTGACCGACGATAACCCGCTTCACGGCCCCGTCCTAGAGGACAGTAGAGTGGAACGAG

9361 ctgccgagaaagtatccatcatggctgatgcaatgcggcggctgcatacgcttgatccgg 9420
   GACGGCTCTTTCATAGGTAGTACCGACTACGTTACGCCGCCGACGTATGCGAACTAGGCC

9421 ctacctgcccattcgaccaccaagcgaaacatcgcatcgagcgagcacgtactcggatgg 9480
   GATGGACGGGTAAGCTGGTGGTTCGCTTTGTAGCGTAGCTCGCTCGTGCATGAGCCTACC

9481 aagccggtcttgtcgatcaggatgatctggacgaagagcatcaggggctcgcgccagccg 9540
   TTCGGCCAGAACAGCTAGTCCTACTAGACCTGCTTCTCGTAGTCCCCGAGCGCGGTCGGC

9541 aactgttcgccaggctcaaggcgagcatgcccgacggcgaggatctcgtcgtgacccatg 9600
   TTGACAAGCGGTCCGAGTTCCGCTCGTACGGGCTGCCGCTCCTAGAGCAGCACTGGGTAC

9601 gcgatgcctgcttgccgaatatcatggtggaaaatggccgcttttctggattcatcgact 9660
   CGCTACGGACGAACGGCTTATAGTACCACCTTTTACCGGCGAAAAGACCTAAGTAGCTGA

9661 gtggccggctgggtgtggcggaccgctatcaggacatagcgttggctacccgtgatattg 9720
   CACCGGCCGACCCACACCGCCTGGCGATAGTCCTGTATCGCAACCGATGGGCACTATAAC

9721 ctgaagagcttggcggcgaatgggctgaccgcttcctcgtgctttacggtatcgccgctc 9780
   GACTTCTCGAACCGCCGCTTACCCGACTGGCGAAGGAGCACGAAATGCCATAGCGGCGAG

9781 ccgattcgcagcgcatcgccttctatcgccttcttgacgagttcttctgaattttgttaa 9840
   GGCTAAGCGTCGCGTAGCGGAAGATAGCGGAAGAACTGCTCAAGAAGACTTAAAACAATT

9841 aatttttgttaaatcagctcattttttaaccaataggccgaaatcggcaacatcccttat 9900
   TTAAAAACAATTTAGTCGAGTAAAAAATTGGTTATCCGGCTTTAGCCGTTGTAGGGAATA

                    f1 origin(9935,10240)<<< 
                    |
9901 aaatcaaaagaatagaccgcgatagggttgagtgttgttccagtttggaacaagagtcca 9960
   TTTAGTTTTCTTATCTGGCGCTATCCCAACTCACAACAAGGTCAAACCTTGTTCTCAGGT

9961 ctattaaagaacgtggactccaacgtcaaagggcgaaaaaccgtctatcagggcgatggc 10020
   GATAATTTCTTGCACCTGAGGTTGCAGTTTCCCGCTTTTTGGCAGATAGTCCCGCTACCG

10021 ccactacgtgaaccatcacccaaatcaagttttttgcggtcgaggtgccgtaaagctcta 10080
   GGTGATGCACTTGGTAGTGGGTTTAGTTCAAAAAACGCCAGCTCCACGGCATTTCGAGAT

10081 aatcggaaccctaaagggagcccccgatttagagcttgacggggaaagccggcgaacgtg 10140
   TTAGCCTTGGGATTTCCCTCGGGGGCTAAATCTCGAACTGCCCCTTTCGGCCGCTTGCAC

10141 gcgagaaaggaagggaagaaagcgaaaggagcgggcgctagggcgctggcaagtgtagcg 10200
   CGCTCTTTCCTTCCCTTCTTTCGCTTTCCTCGCCCGCGATCCCGCGACCGTTCACATCGC

10201 gtcacgctgcgcgtaaccaccacacccgcgcgcttaatgcgccgctacagggcgcgtcca 10260
   CAGTGCGACGCGCATTGGTGGTGTGGGCGCGCGAATTACGCGGCGATGTCCCGCGCAGGT

10261 ttcgccattcaggatcgaattaattcttaattaacatcatcaataatatacctt 10314
   AAGCGGTAAGTCCTAGCTTAATTAAGAATTAATTGTAGTAGTTATTATATGGAA
              LOCUS    dna           10314 bp                  
FEATURES       Location/Qualifiers
   Other Gene   162..310
           /gene="Encap other"
   Promoter    365..393
           /gene="amp prom"
   misc_binding  457..462
           /dbxref="REBASE:HpaI"
   Other Gene   715..895
           /gene="HIV-1_5_LTR other"
   Other Gene   1006..1050
           /gene="HIV-1_psi_pack other"
   misc_binding  1092..1097
           /dbxref="REBASE:NruI"
   Regulatory_Seq 1557..1790
           /gene="RRE reg"
   ORF       1600..2301
           /sequence="ORF_1 rf(1)"
   misc_binding  2611..2616
           /dbxref="REBASE:NdeI"
   Promoter    2885..2966
           /gene="CMV prom"
   Regulatory_Seq 3022..3061
           /gene="tetO reg"
   misc_binding  3074..3079
           /dbxref="REBASE:ClaI"
   misc_binding  3098..3103
           /dbxref="REBASE:KpnI"
   Other Gene   3218..3251
           /gene="loxP other"
   Other Gene   3273..3392
           /gene="attR1 other"
   Other Gene   3292..3392
           /gene="attR2 other"
   Other Gene   3433..3738
           /gene="ccdB other"
   Marker     4080..4739
           /gene="CAT marker"
   ORF       4080..4739
           /sequence="ORF_4 rf(5)"
   misc_binding  4521..4526
           /dbxref="REBASE:EcoRI"
   misc_binding  4840..4847
           /dbxref="REBASE:NotI"
   Other Gene   4848..4972
           /gene="attR1 other"
   Other Gene   4848..4948
           /gene="attR2 other"
   Other Gene   5096..5129
           /gene="loxP other"
   misc_binding  5148..5153
           /dbxref="REBASE:XbaI"
   Promoter    5210..5478
           /gene="SV40 prom"
   Rep_Origin   5377..5454
           /gene="SV40 origin"
   ORF       5444..6277
           /sequence="ORF_2 rf(2)"
   misc_binding  5457..5469
           /dbxref="REBASE:SfiI"
   misc_binding  6103..6108
           /dbxref="REBASE:ApaI"
   Other Gene   6887..6939
           /gene="delta_U3 other"
   Other Gene   6940..7120
           /gene="HIV-1_5_LTR other"
   Rep_Origin   7626..8245
           /gene="pBR322 origin"
   Promoter    8898..8947
           /gene="NEOKAN prom"
   misc_binding  9005..9010
           /dbxref="REBASE:BclI"
   ORF       9036..9830
           /sequence="ORF_3 rf(3)"
   Marker     9039..9827
           /gene="NTP_II marker"
   Rep_Origin   9935..10240
           /gene="f1 origin"
BASE COUNT  2698 a  2516 c  2603 g  2497 t  0 others