pLenti-GIII-CMV-DIO-SV40-Puro

Vector Name pLenti-GIII-CMV-DIO-SV40-Puro
VectorType Lentiviral Vector
Antibiotic Information Bacterial: Kanamycin
Mammalian: Puromycin
Sequencing Primers CMV sequencing primer
5`---CGC AAA TGG GCG GTA GGC GTG---3`
Additional Information No Additional Information
***Note: Features may not be to scale, please refer to sequence or text map for detailed information.
***Note: The vector sequence shown below is representative of the parental vector only and does not include the gene of interest. The sequence of the gene can be found through the accession number link on the product page. The restriction sites within the cloning region may differ from the provided sequence.
    1 ttttggattg aagccaatat gataatgagg gggtggagtt tgtgacgtgg cgcggggcgt   
    61 gggaacgggg cgggtgacgt agtagtgtgg cggaagtgtg atgttgcaag tgtggcggaa   
   121 cacatgtaag cgacggatgt ggcaaaagtg acgtttttgg tgtgcgccgg tgtacacagg   
   181 aagtgacaat tttcgcgcgg ttttaggcgg atgttgtagt aaatttgggc gtaaccgagt   
   241 aagatttggc cattttcgcg ggaaaactga ataagaggaa gtgaaatctg aataattttg   
   301 tgttactcat agcgcgtaat acggcagacc tcagcgctag attattgaag catttatcag   
   361 ggttattgtc tcatgagcgg atacatattt gaatgtattt agaaaaataa acaaataggg   
   421 gttccgcgca catttccccg aaaagtgcca cctgacgtta actataacgg tcctaaggta   
   481 gcgaaaatgt agtcttatgc aatactcttg tagtcttgca acatggtaac gatgagttag   
   541 caacatgcct tacaaggaga gaaaaagcac cgtgcatgcc gattggtgga agtaaggtgg   
   601 tacgatcgtg ccttattagg aaggcaacag acgggtctga catggattgg acgaaccact   
   661 gaattgccgc attgcagaga tattgtattt aagtgcctag ctcgatacat aaacgggtct   
   721 ctctggttag accagatctg agcctgggag ctctctggct aactagggaa cccactgctt   
   781 aagcctcaat aaagcttgcc ttgagtgctt caagtagtgt gtgcccgtct gttgtgtgac   
   841 tctggtaact agagatccct cagacccttt tagtcagtgt ggaaaatctc tagcagtggc   
   901 gcccgaacag ggacttgaaa gcgaaaggga aaccagagga gctctctcga cgcaggactc   
   961 ggcttgctga agcgcgcacg gcaagaggcg aggggcggcg actggtgagt acgccaaaaa   
   1021 ttttgactag cggaggctag aaggagagag atgggtgcga gagcgtcagt attaagcggg   
   1081 ggagaattag atcgcgatgg gaaaaaattc ggttaaggcc agggggaaag aaaaaatata   
   1141 aattaaaaca tatagtatgg gcaagcaggg agctagaacg attcgcagtt aatcctggcc   
   1201 tgttagaaac atcagaaggc tgtagacaaa tactgggaca gctacaacca tcccttcaga   
   1261 caggatcaga agaacttaga tcattatata atacagtagc aaccctctat tgtgtgcatc   
   1321 aaaggataga gataaaagac accaaggaag ctttagacaa gatagaggaa gagcaaaaca   
   1381 aaagtaagac caccgcacag caagcccgct gatcttcaga cctggaggag gagatatgag   
   1441 ggacattgga gaagtgaatt atataaatat aaagtagtaa aaattgaacc attaggagta   
   1501 gcacccacca aggcaaagag aagagtggtg cagagagaaa aaagagcagt gggaatagga   
   1561 gctttgttcc ttgggttctt gggagcagca ggaagcacta tgggcgcagc gtcaatgacg   
   1621 ctgacggtac aggccagaca attattgtct ggtatagtgc agcagcagaa caatttgctg   
   1681 agggctattg aggcgcaaca gcatctgttg caactcacag tctggggcat caagcagctc   
   1741 caggcaagaa tcctggctgt ggaaagatac ctaaaggatc aacagctcct ggggatttgg   
   1801 ggttgctctg gaaaactcat ttgcaccact gctgtgcctt ggaatgctag ttggagtaat   
   1861 aaatctctgg aacagatttg gaatcacacg acctggatgg agtgggacag agaaattaac   
   1921 aattacacaa gcttaataca ctccttaatt gaagaatcgc aaaaccagca agaaaagaat   
   1981 gaacaagaat tattggaatt agataaatgg gcaagtttgt ggaattggtt taacataaca   
   2041 aattggctgt ggtatataaa attattcata atgatagtag gaggcttggt aggtttaaga   
   2101 atagtttttg ctgtactttc tatagtgaat agagttaggc agggatattc accattatcg   
   2161 tttcagaccc acctcccaac cccgagggga cccgacaggc ccgaaggaat agaagaagaa   
   2221 ggtggagaga gagacagaga cagatccatt cgattagtga acggatctcg acggtatcga   
   2281 aagcttggga ttcgaattta aaagaaaagg ggggattggg gggtacagtg caggggaaag   
   2341 aatagtagac ataatagcaa cagacataca aactaaagaa ctacaaaaac aaattacaaa   
   2401 aattcaaaat tttcgggttt ttcgaaccta gggttccgcg ttacataact tacggtaaat   
   2461 ggcccgcctg gctgaccgcc caacgacccc cgcccattga cgtcaataat gacgtatgtt   
   2521 cccatagtaa cgccaatagg gactttccat tgacgtcaat gggtggagta tttacggtaa   
   2581 actgcccact tggcagtaca tcaagtgtat catatgccaa gtacgccccc tattgacgtc   
   2641 aatgacggta aatggcccgc ctggcattat gcccagtaca tgaccttatg ggactttcct   
   2701 acttggcagt acatctacgt ttagtcatcg ctattaccat ggtgatgcgg ttttggcagt   
   2761 acatcaatgg gcgtggatag cggtttgact cacggggatt tccaagtctc caccccattg   
   2821 acgtcaatgg gagtttgttt tggcaccaaa atcaacggga ctttccaaaa tgtcgtaaca   
   2881 actccgcccc attgacgcaa atgggcggta ggcgtgtacg gtgggaggtc tatataagca   
   2941 gagctcgttt agtgaaccgt cagatcgcct ggagacgcca tccacgctgt tttgacctcc   
   3001 atagaagaac cgagtttaaa ctccctatca gtgatagaga tctccctatc agtgatagag   
   3061 agctagcccc gggatcgatc aattgagtac ttacgtaggt accaatcagc tcgctcacca   
   3121 tataacttcg tataaagtat cctatacgaa gttatatcaa aataggaaga ccaatgcttc   
   3181 accatcgacc cgaattgcca agcatcacca tcgacccata acttcgtata atgtatgcta   
   3241 tacgaagtta tctcgagtca gatatcaacc actttgtaca agaaagctga acgagaaacg   
   3301 taaaatgata taaatatcaa tatattaaat tagattttgc ataaaaaaca gactacataa   
   3361 tactgtaaaa cacaacatat ccagtcacta tggtcgacct gcagactggc tgtgtataag   
   3421 ggagcctgac atttatattc cccagaacat caggttaatg gcgtttttga tgtcattttc   
   3481 gcggtggctg agatcagcca cttcttcccc gataacggag accggcacac tggccatatc   
   3541 ggtggtcatc atgcgccagc tttcatcccc gatatgcacc accgggtaaa gttcacggga   
   3601 gactttatct gacagcagac gtgcactggc cagggggatc accatccgtc gcccgggcgt   
   3661 gtcaataata tcactctgta catccacaaa cagacgataa cggctctctc ttttataggt   
   3721 gtaaacctta aactgcattt caccagcccc tgttctcgtc agcaaaagag ccgttcattt   
   3781 caataaaccg ggcgacctca gccatccctt cctgattttc cgctttccag cgttcggcac   
   3841 gcagacgacg ggcttcattc tgcatggttg tgcttaccag accggagata ttgacatcat   
   3901 atatgccttg agcaactgat agctgtcgct gtcaactgtc actgtaatac gctgcttcat   
   3961 agcatacctc tttttgacat acttcgggta tacatatcag tatatattct tataccgcaa   
   4021 aaatcagcgc gcaaatacgc atactgttat ctggctttta gtaagccgga tccagatctt   
   4081 tacgccccgc cctgccactc atcgcagtac tgttgtaatt cattaagcat tctgccgaca   
   4141 tggaagccat cacaaacggc atgatgaacc tgaatcgcca gcggcatcag caccttgtcg   
   4201 ccttgcgtat aatatttgcc catggtgaaa acgggggcga agaagttgtc catattggcc   
   4261 acgtttaaat caaaactggt gaaactcacc cagggattgg ctgagacgaa aaacatattc   
   4321 tcaataaacc ctttagggaa ataggccagg ttttcaccgt aacacgccac atcttgcgaa   
   4381 tatatgtgta gaaactgccg gaaatcgtcg tggtattcac tccagagcga tgaaaacgtt   
   4441 tcagtttgct catggaaaac ggtgtaacaa gggtgaacac tatcccatat caccagctca   
   4501 ccgtctttca ttgccatacg gaattccgga tgagcattca tcaggcgggc aagaatgtga   
   4561 ataaaggccg gataaaactt gtgcttattt ttctttacgg tctttaaaaa ggccgtaata   
   4621 tccagctgaa cggtctggtt ataggtacat tgagcaactg actgaaatgc ctcaaaatgt   
   4681 tctttacgat gccattggga tatatcaacg gtggtatatc cagtgatttt tttctccatt   
   4741 ttagcttcct tagctcctga aaatctcgac ggatcctaac tcaaaatcca cacattatac   
   4801 gagccggaag cataaagtgt aaagcctggg gtgcctaatg cggccgccat agtgactgga   
   4861 tatgttgtgt tttacagtat tatgtagtct gttttttatg caaaatctaa tttaatatat   
   4921 tgatatttat atcattttac gtttctcgtt cagctttttt gtacaaactt gttgatatcg   
   4981 ctagccaatt gataacttcg tataggatac tttatacgaa gttatcattg ggattcttcc   
   5041 tattttgatc caagcatcac catcgaccct ctagtccaga tctcaccatc gacccataac   
   5101 ttcgtatagc atacattata cgaagttata tggtgagcaa gggcgattct agactgcagc   
   5161 tcgagtaccc atacgacgtc ccagactacg cttgagttta aacacgcgtg gtgtggaaag   
   5221 tccccaggct ccccagcagg cagaagtatg caaagcatgc atctcaatta gtcagcaacc   
   5281 aggtgtggaa agtccccagg ctccccagca ggcagaagta tgcaaagcat gcatctcaat   
   5341 tagtcagcaa ccatagtccc gcccctaact ccgcccatcc cgcccctaac tccgcccagt   
   5401 tccgcccatt ctccgcccca tggctgacta atttttttta tttatgcaga ggccgaggcc   
   5461 gcctcggcct ctgagctatt ccagaagtag tgaggaggct tttttggagg ccatgaccga   
   5521 gtacaagccc acggtgcgcc tcgccacccg cgacgacgtc cctcgggccg tacgcaccct   
   5581 cgccgccgcg ttcgccgact accccgccac gcgccacacc gtggacccgg accgccacat   
   5641 cgagcgggtc accgagctgc aagaactctt cctcacgcgc gtcgggctcg acatcggcaa   
   5701 ggtgtgggtc gcggacgacg gcgccgcggt ggcggtctgg accacgccgg agagcgtcga   
   5761 agcgggggcg gtgttcgccg agatcggccc gcgcatggcc gagttgagcg gttcccggct   
   5821 ggccgcgcag caacagatgg aagggctcct ggcgccgcac cggcccaagg agcccgcgtg   
   5881 gttcctggcc accgtcggcg tctcgcccga ccaccagggc aagggtctgg gcagcgccgt   
   5941 cgtgctcccc ggagtggagg cggccgagcg cgccggggtg cccgccttcc tggagacctc   
   6001 cgcgccccgc aacctcccct tctacgagcg gctcggcttc accgtcaccg ccgacgtcga   
   6061 ggtgcccgaa ggaccgcgca cctggtgcat gacccgcaag cccggtgcct gaacgcgttc   
   6121 cggaaatcaa cctctggatt acaaaatttg tgaaagattg actggtattc ttaactatgt   
   6181 tgctcctttt acgctatgtg gatacgctgc tttaatgcct ttgtatcatg ctattgcttc   
   6241 ccgtatggct ttcattttct cctccttgta taaatcctgg ttgctgtctc tttatgagga   
   6301 gttgtggccc gttgtcaggc aacgtggcgt ggtgtgcact gtgtttgctg acgcaacccc   
   6361 cactggttgg ggcattgcca ccacctgtca gctcctttcc gggactttcg ctttccccct   
   6421 ccctattgcc acggcggaac tcatcgccgc ctgccttgcc cgctgctgga caggggctcg   
   6481 gctgttgggc actgacaatt ccgtggtgtt gtcggggaag ctgacgtcct ttccatggct   
   6541 gctcgcctgt gttgccacct ggattctgcg cgggacgtcc ttctgctacg tcccttcggc   
   6601 cctcaatcca gcggaccttc cttcccgcgg cctgctgccg gctctgcggc ctcttccgcg   
   6661 tctcgccttc gccctcagac gagtcggatc tccctttggg ccgcctcccc gcctgtccgg   
   6721 atggaagggc taattcactc ccaacgaata caagatctgc tttttgcttg tactgggtct   
   6781 ctctggttag accagatctg agcctgggag ctctctggct aactagggaa cccactgctt   
   6841 aagcctcaat aaagcttgcc ttgagtgctt caagtagtgt gtgcccgtct gttgtgtgac   
   6901 tctggtaact agagatccct cagacccttt tagtcagtgt ggaaaatctc tagcagtagt   
   6961 agttcatgtc atcttattat tcagtattta taacttgcaa agaaatgaat atcagagagt   
   7021 gagaggaact tgtttattgc agcttataat ggttacaaat aaagcaatag catcacaaat   
   7081 ttcacaaata aagcattttt ttcactgcat tctagttgtg gtttgtccaa actcatcaat   
   7141 gtatcttatc atgtctggca tctatgtcgg gtgcggagaa agaggtaatg aaatggcatt   
   7201 atgggtatta tgggtctgca ttaatgaatc ggccaacgat cccggtgtga aataccgcac   
   7261 agatgcgtaa ggagaaaata ccgcatcagg cgctcttccg cttcctcgct cactgactcg   
   7321 ctgcgctcgg tcgttcggct gcggcgagcg gtatcagctc actcaaaggc ggtaatacgg   
   7381 ttatccacag aatcagggga taacgcagga aagaacatgt gagcaaaagg ccagcaaaag   
   7441 gccaggaacc gtaaaaaggc cgcgttgctg gcgtttttcc ataggctccg cccccctgac   
   7501 gagcatcaca aaaatcgacg ctcaagtcag aggtggcgaa acccgacagg actataaaga   
   7561 taccaggcgt ttccccctgg aagctccctc gtgcgctctc ctgttccgac cctgccgctt   
   7621 accggatacc tgtccgcctt tctcccttcg ggaagcgtgg cgctttctca tagctcacgc   
   7681 tgtaggtatc tcagttcggt gtaggtcgtt cgctccaagc tgggctgtgt gcacgaaccc   
   7741 cccgttcagc ccgaccgctg cgccttatcc ggtaactatc gtcttgagtc caacccggta   
   7801 agacacgact tatcgccact ggcagcagcc actggtaaca ggattagcag agcgaggtat   
   7861 gtaggcggtg ctacagagtt cttgaagtgg tggcctaact acggctacac tagaaggaca   
   7921 gtatttggta tctgcgctct gctgaagcca gttaccttcg gaaaaagagt tggtagctct   
   7981 tgatccggca aacaaaccac cgctggtagc ggtggttttt ttgtttgcaa gcagcagatt   
   8041 acgcgcagaa aaaaaggatc tcaagaagat cctttgatct tttctacggg gtctgacgct   
   8101 cagtggaacg aaaactcacg ttaagggatt ttggtcatga gattatcaaa aaggatcttc   
   8161 acctagatcc ttttaaatta aaaatgaagt tttaaatcaa tctaaagtat atatgagtaa   
   8221 acttggtctg acagttacca atgcttaatc agtgaggcac ctatctcagc gatctgtcta   
   8281 tttcgttcat ccatagttgc ctgactcccc gtcgtgtaga taactacgat acgggagggc   
   8341 ttaccatctg gccccagtgc tgcaatgata ccgcgagacc cacgctcacc ggctccagat   
   8401 ttatcagcaa taaaccagcc agccggaagg gccgagcgca gaagtggtcc tgcaacttta   
   8461 tccgcctcca tccagtctat taattgttgc cgggaagcta gagtaagtag ttcgccagtt   
   8521 aatagtttgc gcaacgttgt tgaaaaagga tcttcaccta gatccttttc acgtagaaag   
   8581 ccagtccgca gaaacggtgc tgaccccgga tgaatgtcag ctactgggct atctggacaa   
   8641 gggaaaacgc aagcgcaaag agaaagcagg tagcttgcag tgggcttaca tggcgatagc   
   8701 tagactgggc ggttttatgg acagcaagcg aaccggaatt gccagctggg gcgccctctg   
   8761 gtaaggttgg gaagccctgc aaagtaaact ggatggcttt ctcgccgcca aggatctgat   
   8821 ggcgcagggg atcaagctct gatcaagaga caggatgagg atcgtttcgc atgattgaac   
   8881 aagatggatt gcacgcaggt tctccggccg cttgggtgga gaggctattc ggctatgact   
   8941 gggcacaaca gacaatcggc tgctctgatg ccgccgtgtt ccggctgtca gcgcaggggc   
   9001 gcccggttct ttttgtcaag accgacctgt ccggtgccct gaatgaactg caagacgagg   
   9061 cagcgcggct atcgtggctg gccacgacgg gcgttccttg cgcagctgtg ctcgacgttg   
   9121 tcactgaagc gggaagggac tggctgctat tgggcgaagt gccggggcag gatctcctgt   
   9181 catctcacct tgctcctgcc gagaaagtat ccatcatggc tgatgcaatg cggcggctgc   
   9241 atacgcttga tccggctacc tgcccattcg accaccaagc gaaacatcgc atcgagcgag   
   9301 cacgtactcg gatggaagcc ggtcttgtcg atcaggatga tctggacgaa gagcatcagg   
   9361 ggctcgcgcc agccgaactg ttcgccaggc tcaaggcgag catgcccgac ggcgaggatc   
   9421 tcgtcgtgac ccatggcgat gcctgcttgc cgaatatcat ggtggaaaat ggccgctttt   
   9481 ctggattcat cgactgtggc cggctgggtg tggcggaccg ctatcaggac atagcgttgg   
   9541 ctacccgtga tattgctgaa gagcttggcg gcgaatgggc tgaccgcttc ctcgtgcttt   
   9601 acggtatcgc cgctcccgat tcgcagcgca tcgccttcta tcgccttctt gacgagttct   
   9661 tctgaatttt gttaaaattt ttgttaaatc agctcatttt ttaaccaata ggccgaaatc   
   9721 ggcaacatcc cttataaatc aaaagaatag accgcgatag ggttgagtgt tgttccagtt   
   9781 tggaacaaga gtccactatt aaagaacgtg gactccaacg tcaaagggcg aaaaaccgtc   
   9841 tatcagggcg atggcccact acgtgaacca tcacccaaat caagtttttt gcggtcgagg   
   9901 tgccgtaaag ctctaaatcg gaaccctaaa gggagccccc gatttagagc ttgacgggga   
   9961 aagccggcga acgtggcgag aaaggaaggg aagaaagcga aaggagcggg cgctagggcg   
  10021 ctggcaagtg tagcggtcac gctgcgcgta accaccacac ccgcgcgctt aatgcgccgc   
  10081 tacagggcgc gtccattcgc cattcaggat cgaattaatt cttaattaac atcatcaata   
  10141 atatacctt                               
              LOCUS    dna           10149 bp                  
FEATURES       Location/Qualifiers
   Other Gene   162..310
           /gene="Encap other"
   Promoter    365..393
           /gene="amp prom"
   misc_binding  457..462
           /dbxref="REBASE:HpaI"
   Other Gene   715..895
           /gene="HIV-1_5_LTR other"
   Other Gene   1006..1050
           /gene="HIV-1_psi_pack other"
   misc_binding  1092..1097
           /dbxref="REBASE:NruI"
   Regulatory_Seq 1557..1790
           /gene="RRE reg"
   ORF       1600..2301
           /sequence="ORF_1 rf(1)"
   misc_binding  2611..2616
           /dbxref="REBASE:NdeI"
   Promoter    2885..2966
           /gene="CMV prom"
   Regulatory_Seq 3022..3061
           /gene="tetO reg"
   misc_binding  3074..3079
           /dbxref="REBASE:ClaI"
   misc_binding  3098..3103
           /dbxref="REBASE:KpnI"
   Other Gene   3218..3251
           /gene="loxP other"
   Other Gene   3273..3392
           /gene="attR1 other"
   Other Gene   3292..3392
           /gene="attR2 other"
   Other Gene   3433..3738
           /gene="ccdB other"
   Marker     4080..4739
           /gene="CAT marker"
   ORF       4080..4739
           /sequence="ORF_4 rf(5)"
   misc_binding  4521..4526
           /dbxref="REBASE:EcoRI"
   misc_binding  4840..4847
           /dbxref="REBASE:NotI"
   Other Gene   4848..4972
           /gene="attR1 other"
   Other Gene   4848..4948
           /gene="attR2 other"
   Other Gene   5096..5129
           /gene="loxP other"
   misc_binding  5148..5153
           /dbxref="REBASE:XbaI"
   Promoter    5210..5478
           /gene="SV40 prom"
   Rep_Origin   5377..5454
           /gene="SV40 origin"
   ORF       5444..6112
           /sequence="ORF_2 rf(2)"
   misc_binding  5457..5469
           /dbxref="REBASE:SfiI"
   Marker     5513..6112
           /gene="puro marker"
   Other Gene   6722..6774
           /gene="delta_U3 other"
   Other Gene   6775..6955
           /gene="HIV-1_5_LTR other"
   Rep_Origin   7461..8080
           /gene="pBR322 origin"
   Promoter    8733..8782
           /gene="NEOKAN prom"
   misc_binding  8840..8845
           /dbxref="REBASE:BclI"
   ORF       8871..9665
           /sequence="ORF_3 rf(3)"
   Marker     8874..9662
           /gene="NTP_II marker"
   Rep_Origin   9770..10075
           /gene="f1 origin"
BASE COUNT  2629 a  2473 c  2585 g  2462 t  0 others
ORIGIN
    1 ttttggattg aagccaatat gataatgagg gggtggagtt tgtgacgtgg cgcggggcgt   
    61 gggaacgggg cgggtgacgt agtagtgtgg cggaagtgtg atgttgcaag tgtggcggaa   
   121 cacatgtaag cgacggatgt ggcaaaagtg acgtttttgg tgtgcgccgg tgtacacagg   
   181 aagtgacaat tttcgcgcgg ttttaggcgg atgttgtagt aaatttgggc gtaaccgagt   
   241 aagatttggc cattttcgcg ggaaaactga ataagaggaa gtgaaatctg aataattttg   
   301 tgttactcat agcgcgtaat acggcagacc tcagcgctag attattgaag catttatcag   
   361 ggttattgtc tcatgagcgg atacatattt gaatgtattt agaaaaataa acaaataggg   
   421 gttccgcgca catttccccg aaaagtgcca cctgacgtta actataacgg tcctaaggta   
   481 gcgaaaatgt agtcttatgc aatactcttg tagtcttgca acatggtaac gatgagttag   
   541 caacatgcct tacaaggaga gaaaaagcac cgtgcatgcc gattggtgga agtaaggtgg   
   601 tacgatcgtg ccttattagg aaggcaacag acgggtctga catggattgg acgaaccact   
   661 gaattgccgc attgcagaga tattgtattt aagtgcctag ctcgatacat aaacgggtct   
   721 ctctggttag accagatctg agcctgggag ctctctggct aactagggaa cccactgctt   
   781 aagcctcaat aaagcttgcc ttgagtgctt caagtagtgt gtgcccgtct gttgtgtgac   
   841 tctggtaact agagatccct cagacccttt tagtcagtgt ggaaaatctc tagcagtggc   
   901 gcccgaacag ggacttgaaa gcgaaaggga aaccagagga gctctctcga cgcaggactc   
   961 ggcttgctga agcgcgcacg gcaagaggcg aggggcggcg actggtgagt acgccaaaaa   
   1021 ttttgactag cggaggctag aaggagagag atgggtgcga gagcgtcagt attaagcggg   
   1081 ggagaattag atcgcgatgg gaaaaaattc ggttaaggcc agggggaaag aaaaaatata   
   1141 aattaaaaca tatagtatgg gcaagcaggg agctagaacg attcgcagtt aatcctggcc   
   1201 tgttagaaac atcagaaggc tgtagacaaa tactgggaca gctacaacca tcccttcaga   
   1261 caggatcaga agaacttaga tcattatata atacagtagc aaccctctat tgtgtgcatc   
   1321 aaaggataga gataaaagac accaaggaag ctttagacaa gatagaggaa gagcaaaaca   
   1381 aaagtaagac caccgcacag caagcccgct gatcttcaga cctggaggag gagatatgag   
   1441 ggacattgga gaagtgaatt atataaatat aaagtagtaa aaattgaacc attaggagta   
   1501 gcacccacca aggcaaagag aagagtggtg cagagagaaa aaagagcagt gggaatagga   
   1561 gctttgttcc ttgggttctt gggagcagca ggaagcacta tgggcgcagc gtcaatgacg   
   1621 ctgacggtac aggccagaca attattgtct ggtatagtgc agcagcagaa caatttgctg   
   1681 agggctattg aggcgcaaca gcatctgttg caactcacag tctggggcat caagcagctc   
   1741 caggcaagaa tcctggctgt ggaaagatac ctaaaggatc aacagctcct ggggatttgg   
   1801 ggttgctctg gaaaactcat ttgcaccact gctgtgcctt ggaatgctag ttggagtaat   
   1861 aaatctctgg aacagatttg gaatcacacg acctggatgg agtgggacag agaaattaac   
   1921 aattacacaa gcttaataca ctccttaatt gaagaatcgc aaaaccagca agaaaagaat   
   1981 gaacaagaat tattggaatt agataaatgg gcaagtttgt ggaattggtt taacataaca   
   2041 aattggctgt ggtatataaa attattcata atgatagtag gaggcttggt aggtttaaga   
   2101 atagtttttg ctgtactttc tatagtgaat agagttaggc agggatattc accattatcg   
   2161 tttcagaccc acctcccaac cccgagggga cccgacaggc ccgaaggaat agaagaagaa   
   2221 ggtggagaga gagacagaga cagatccatt cgattagtga acggatctcg acggtatcga   
   2281 aagcttggga ttcgaattta aaagaaaagg ggggattggg gggtacagtg caggggaaag   
   2341 aatagtagac ataatagcaa cagacataca aactaaagaa ctacaaaaac aaattacaaa   
   2401 aattcaaaat tttcgggttt ttcgaaccta gggttccgcg ttacataact tacggtaaat   
   2461 ggcccgcctg gctgaccgcc caacgacccc cgcccattga cgtcaataat gacgtatgtt   
   2521 cccatagtaa cgccaatagg gactttccat tgacgtcaat gggtggagta tttacggtaa   
   2581 actgcccact tggcagtaca tcaagtgtat catatgccaa gtacgccccc tattgacgtc   
   2641 aatgacggta aatggcccgc ctggcattat gcccagtaca tgaccttatg ggactttcct   
   2701 acttggcagt acatctacgt ttagtcatcg ctattaccat ggtgatgcgg ttttggcagt   
   2761 acatcaatgg gcgtggatag cggtttgact cacggggatt tccaagtctc caccccattg   
   2821 acgtcaatgg gagtttgttt tggcaccaaa atcaacggga ctttccaaaa tgtcgtaaca   
   2881 actccgcccc attgacgcaa atgggcggta ggcgtgtacg gtgggaggtc tatataagca   
   2941 gagctcgttt agtgaaccgt cagatcgcct ggagacgcca tccacgctgt tttgacctcc   
   3001 atagaagaac cgagtttaaa ctccctatca gtgatagaga tctccctatc agtgatagag   
   3061 agctagcccc gggatcgatc aattgagtac ttacgtaggt accaatcagc tcgctcacca   
   3121 tataacttcg tataaagtat cctatacgaa gttatatcaa aataggaaga ccaatgcttc   
   3181 accatcgacc cgaattgcca agcatcacca tcgacccata acttcgtata atgtatgcta   
   3241 tacgaagtta tctcgagtca gatatcaacc actttgtaca agaaagctga acgagaaacg   
   3301 taaaatgata taaatatcaa tatattaaat tagattttgc ataaaaaaca gactacataa   
   3361 tactgtaaaa cacaacatat ccagtcacta tggtcgacct gcagactggc tgtgtataag   
   3421 ggagcctgac atttatattc cccagaacat caggttaatg gcgtttttga tgtcattttc   
   3481 gcggtggctg agatcagcca cttcttcccc gataacggag accggcacac tggccatatc   
   3541 ggtggtcatc atgcgccagc tttcatcccc gatatgcacc accgggtaaa gttcacggga   
   3601 gactttatct gacagcagac gtgcactggc cagggggatc accatccgtc gcccgggcgt   
   3661 gtcaataata tcactctgta catccacaaa cagacgataa cggctctctc ttttataggt   
   3721 gtaaacctta aactgcattt caccagcccc tgttctcgtc agcaaaagag ccgttcattt   
   3781 caataaaccg ggcgacctca gccatccctt cctgattttc cgctttccag cgttcggcac   
   3841 gcagacgacg ggcttcattc tgcatggttg tgcttaccag accggagata ttgacatcat   
   3901 atatgccttg agcaactgat agctgtcgct gtcaactgtc actgtaatac gctgcttcat   
   3961 agcatacctc tttttgacat acttcgggta tacatatcag tatatattct tataccgcaa   
   4021 aaatcagcgc gcaaatacgc atactgttat ctggctttta gtaagccgga tccagatctt   
   4081 tacgccccgc cctgccactc atcgcagtac tgttgtaatt cattaagcat tctgccgaca   
   4141 tggaagccat cacaaacggc atgatgaacc tgaatcgcca gcggcatcag caccttgtcg   
   4201 ccttgcgtat aatatttgcc catggtgaaa acgggggcga agaagttgtc catattggcc   
   4261 acgtttaaat caaaactggt gaaactcacc cagggattgg ctgagacgaa aaacatattc   
   4321 tcaataaacc ctttagggaa ataggccagg ttttcaccgt aacacgccac atcttgcgaa   
   4381 tatatgtgta gaaactgccg gaaatcgtcg tggtattcac tccagagcga tgaaaacgtt   
   4441 tcagtttgct catggaaaac ggtgtaacaa gggtgaacac tatcccatat caccagctca   
   4501 ccgtctttca ttgccatacg gaattccgga tgagcattca tcaggcgggc aagaatgtga   
   4561 ataaaggccg gataaaactt gtgcttattt ttctttacgg tctttaaaaa ggccgtaata   
   4621 tccagctgaa cggtctggtt ataggtacat tgagcaactg actgaaatgc ctcaaaatgt   
   4681 tctttacgat gccattggga tatatcaacg gtggtatatc cagtgatttt tttctccatt   
   4741 ttagcttcct tagctcctga aaatctcgac ggatcctaac tcaaaatcca cacattatac   
   4801 gagccggaag cataaagtgt aaagcctggg gtgcctaatg cggccgccat agtgactgga   
   4861 tatgttgtgt tttacagtat tatgtagtct gttttttatg caaaatctaa tttaatatat   
   4921 tgatatttat atcattttac gtttctcgtt cagctttttt gtacaaactt gttgatatcg   
   4981 ctagccaatt gataacttcg tataggatac tttatacgaa gttatcattg ggattcttcc   
   5041 tattttgatc caagcatcac catcgaccct ctagtccaga tctcaccatc gacccataac   
   5101 ttcgtatagc atacattata cgaagttata tggtgagcaa gggcgattct agactgcagc   
   5161 tcgagtaccc atacgacgtc ccagactacg cttgagttta aacacgcgtg gtgtggaaag   
   5221 tccccaggct ccccagcagg cagaagtatg caaagcatgc atctcaatta gtcagcaacc   
   5281 aggtgtggaa agtccccagg ctccccagca ggcagaagta tgcaaagcat gcatctcaat   
   5341 tagtcagcaa ccatagtccc gcccctaact ccgcccatcc cgcccctaac tccgcccagt   
   5401 tccgcccatt ctccgcccca tggctgacta atttttttta tttatgcaga ggccgaggcc   
   5461 gcctcggcct ctgagctatt ccagaagtag tgaggaggct tttttggagg ccatgaccga   
   5521 gtacaagccc acggtgcgcc tcgccacccg cgacgacgtc cctcgggccg tacgcaccct   
   5581 cgccgccgcg ttcgccgact accccgccac gcgccacacc gtggacccgg accgccacat   
   5641 cgagcgggtc accgagctgc aagaactctt cctcacgcgc gtcgggctcg acatcggcaa   
   5701 ggtgtgggtc gcggacgacg gcgccgcggt ggcggtctgg accacgccgg agagcgtcga   
   5761 agcgggggcg gtgttcgccg agatcggccc gcgcatggcc gagttgagcg gttcccggct   
   5821 ggccgcgcag caacagatgg aagggctcct ggcgccgcac cggcccaagg agcccgcgtg   
   5881 gttcctggcc accgtcggcg tctcgcccga ccaccagggc aagggtctgg gcagcgccgt   
   5941 cgtgctcccc ggagtggagg cggccgagcg cgccggggtg cccgccttcc tggagacctc   
   6001 cgcgccccgc aacctcccct tctacgagcg gctcggcttc accgtcaccg ccgacgtcga   
   6061 ggtgcccgaa ggaccgcgca cctggtgcat gacccgcaag cccggtgcct gaacgcgttc   
   6121 cggaaatcaa cctctggatt acaaaatttg tgaaagattg actggtattc ttaactatgt   
   6181 tgctcctttt acgctatgtg gatacgctgc tttaatgcct ttgtatcatg ctattgcttc   
   6241 ccgtatggct ttcattttct cctccttgta taaatcctgg ttgctgtctc tttatgagga   
   6301 gttgtggccc gttgtcaggc aacgtggcgt ggtgtgcact gtgtttgctg acgcaacccc   
   6361 cactggttgg ggcattgcca ccacctgtca gctcctttcc gggactttcg ctttccccct   
   6421 ccctattgcc acggcggaac tcatcgccgc ctgccttgcc cgctgctgga caggggctcg   
   6481 gctgttgggc actgacaatt ccgtggtgtt gtcggggaag ctgacgtcct ttccatggct   
   6541 gctcgcctgt gttgccacct ggattctgcg cgggacgtcc ttctgctacg tcccttcggc   
   6601 cctcaatcca gcggaccttc cttcccgcgg cctgctgccg gctctgcggc ctcttccgcg   
   6661 tctcgccttc gccctcagac gagtcggatc tccctttggg ccgcctcccc gcctgtccgg   
   6721 atggaagggc taattcactc ccaacgaata caagatctgc tttttgcttg tactgggtct   
   6781 ctctggttag accagatctg agcctgggag ctctctggct aactagggaa cccactgctt   
   6841 aagcctcaat aaagcttgcc ttgagtgctt caagtagtgt gtgcccgtct gttgtgtgac   
   6901 tctggtaact agagatccct cagacccttt tagtcagtgt ggaaaatctc tagcagtagt   
   6961 agttcatgtc atcttattat tcagtattta taacttgcaa agaaatgaat atcagagagt   
   7021 gagaggaact tgtttattgc agcttataat ggttacaaat aaagcaatag catcacaaat   
   7081 ttcacaaata aagcattttt ttcactgcat tctagttgtg gtttgtccaa actcatcaat   
   7141 gtatcttatc atgtctggca tctatgtcgg gtgcggagaa agaggtaatg aaatggcatt   
   7201 atgggtatta tgggtctgca ttaatgaatc ggccaacgat cccggtgtga aataccgcac   
   7261 agatgcgtaa ggagaaaata ccgcatcagg cgctcttccg cttcctcgct cactgactcg   
   7321 ctgcgctcgg tcgttcggct gcggcgagcg gtatcagctc actcaaaggc ggtaatacgg   
   7381 ttatccacag aatcagggga taacgcagga aagaacatgt gagcaaaagg ccagcaaaag   
   7441 gccaggaacc gtaaaaaggc cgcgttgctg gcgtttttcc ataggctccg cccccctgac   
   7501 gagcatcaca aaaatcgacg ctcaagtcag aggtggcgaa acccgacagg actataaaga   
   7561 taccaggcgt ttccccctgg aagctccctc gtgcgctctc ctgttccgac cctgccgctt   
   7621 accggatacc tgtccgcctt tctcccttcg ggaagcgtgg cgctttctca tagctcacgc   
   7681 tgtaggtatc tcagttcggt gtaggtcgtt cgctccaagc tgggctgtgt gcacgaaccc   
   7741 cccgttcagc ccgaccgctg cgccttatcc ggtaactatc gtcttgagtc caacccggta   
   7801 agacacgact tatcgccact ggcagcagcc actggtaaca ggattagcag agcgaggtat   
   7861 gtaggcggtg ctacagagtt cttgaagtgg tggcctaact acggctacac tagaaggaca   
   7921 gtatttggta tctgcgctct gctgaagcca gttaccttcg gaaaaagagt tggtagctct   
   7981 tgatccggca aacaaaccac cgctggtagc ggtggttttt ttgtttgcaa gcagcagatt   
   8041 acgcgcagaa aaaaaggatc tcaagaagat cctttgatct tttctacggg gtctgacgct   
   8101 cagtggaacg aaaactcacg ttaagggatt ttggtcatga gattatcaaa aaggatcttc   
   8161 acctagatcc ttttaaatta aaaatgaagt tttaaatcaa tctaaagtat atatgagtaa   
   8221 acttggtctg acagttacca atgcttaatc agtgaggcac ctatctcagc gatctgtcta   
   8281 tttcgttcat ccatagttgc ctgactcccc gtcgtgtaga taactacgat acgggagggc   
   8341 ttaccatctg gccccagtgc tgcaatgata ccgcgagacc cacgctcacc ggctccagat   
   8401 ttatcagcaa taaaccagcc agccggaagg gccgagcgca gaagtggtcc tgcaacttta   
   8461 tccgcctcca tccagtctat taattgttgc cgggaagcta gagtaagtag ttcgccagtt   
   8521 aatagtttgc gcaacgttgt tgaaaaagga tcttcaccta gatccttttc acgtagaaag   
   8581 ccagtccgca gaaacggtgc tgaccccgga tgaatgtcag ctactgggct atctggacaa   
   8641 gggaaaacgc aagcgcaaag agaaagcagg tagcttgcag tgggcttaca tggcgatagc   
   8701 tagactgggc ggttttatgg acagcaagcg aaccggaatt gccagctggg gcgccctctg   
   8761 gtaaggttgg gaagccctgc aaagtaaact ggatggcttt ctcgccgcca aggatctgat   
   8821 ggcgcagggg atcaagctct gatcaagaga caggatgagg atcgtttcgc atgattgaac   
   8881 aagatggatt gcacgcaggt tctccggccg cttgggtgga gaggctattc ggctatgact   
   8941 gggcacaaca gacaatcggc tgctctgatg ccgccgtgtt ccggctgtca gcgcaggggc   
   9001 gcccggttct ttttgtcaag accgacctgt ccggtgccct gaatgaactg caagacgagg   
   9061 cagcgcggct atcgtggctg gccacgacgg gcgttccttg cgcagctgtg ctcgacgttg   
   9121 tcactgaagc gggaagggac tggctgctat tgggcgaagt gccggggcag gatctcctgt   
   9181 catctcacct tgctcctgcc gagaaagtat ccatcatggc tgatgcaatg cggcggctgc   
   9241 atacgcttga tccggctacc tgcccattcg accaccaagc gaaacatcgc atcgagcgag   
   9301 cacgtactcg gatggaagcc ggtcttgtcg atcaggatga tctggacgaa gagcatcagg   
   9361 ggctcgcgcc agccgaactg ttcgccaggc tcaaggcgag catgcccgac ggcgaggatc   
   9421 tcgtcgtgac ccatggcgat gcctgcttgc cgaatatcat ggtggaaaat ggccgctttt   
   9481 ctggattcat cgactgtggc cggctgggtg tggcggaccg ctatcaggac atagcgttgg   
   9541 ctacccgtga tattgctgaa gagcttggcg gcgaatgggc tgaccgcttc ctcgtgcttt   
   9601 acggtatcgc cgctcccgat tcgcagcgca tcgccttcta tcgccttctt gacgagttct   
   9661 tctgaatttt gttaaaattt ttgttaaatc agctcatttt ttaaccaata ggccgaaatc   
   9721 ggcaacatcc cttataaatc aaaagaatag accgcgatag ggttgagtgt tgttccagtt   
   9781 tggaacaaga gtccactatt aaagaacgtg gactccaacg tcaaagggcg aaaaaccgtc   
   9841 tatcagggcg atggcccact acgtgaacca tcacccaaat caagtttttt gcggtcgagg   
   9901 tgccgtaaag ctctaaatcg gaaccctaaa gggagccccc gatttagagc ttgacgggga   
   9961 aagccggcga acgtggcgag aaaggaaggg aagaaagcga aaggagcggg cgctagggcg   
  10021 ctggcaagtg tagcggtcac gctgcgcgta accaccacac ccgcgcgctt aatgcgccgc   
  10081 tacagggcgc gtccattcgc cattcaggat cgaattaatt cttaattaac atcatcaata   
  10141 atatacctt                               
//
            
***Note: The text map shown below is representative of the parental vector only and does not include the gene of interest. The sequence of the gene can be found through the accession number link on the product page.
1   ttttggattgaagccaatatgataatgagggggtggagtttgtgacgtggcgcggggcgt 60
   AAAACCTAACTTCGGTTATACTATTACTCCCCCACCTCAAACACTGCACCGCGCCCCGCA

61  gggaacggggcgggtgacgtagtagtgtggcggaagtgtgatgttgcaagtgtggcggaa 120
   CCCTTGCCCCGCCCACTGCATCATCACACCGCCTTCACACTACAACGTTCACACCGCCTT

                        Encap other(162,310)>>> 
                        |
121  cacatgtaagcgacggatgtggcaaaagtgacgtttttggtgtgcgccggtgtacacagg 180
   GTGTACATTCGCTGCCTACACCGTTTTCACTGCAAAAACCACACGCGGCCACATGTGTCC

181  aagtgacaattttcgcgcggttttaggcggatgttgtagtaaatttgggcgtaaccgagt 240
   TTCACTGTTAAAAGCGCGCCAAAATCCGCCTACAACATCATTTAAACCCGCATTGGCTCA

241  aagatttggccattttcgcgggaaaactgaataagaggaagtgaaatctgaataattttg 300
   TTCTAAACCGGTAAAAGCGCCCTTTTGACTTATTCTCCTTCACTTTAGACTTATTAAAAC

301  tgttactcatagcgcgtaatacggcagacctcagcgctagattattgaagcatttatcag 360
   ACAATGAGTATCGCGCATTATGCCGTCTGGAGTCGCGATCTAATAACTTCGTAAATAGTC

     amp prom(365,393)<<< 
     |
361  ggttattgtctcatgagcggatacatatttgaatgtatttagaaaaataaacaaataggg 420
   CCAATAACAGAGTACTCGCCTATGTATAAACTTACATAAATCTTTTTATTTGTTTATCCC

                       HpaI 
                       |
421  gttccgcgcacatttccccgaaaagtgccacctgacgttaactataacggtcctaaggta 480
   CAAGGCGCGTGTAAAGGGGCTTTTCACGGTGGACTGCAATTGATATTGCCAGGATTCCAT

481  gcgaaaatgtagtcttatgcaatactcttgtagtcttgcaacatggtaacgatgagttag 540
   CGCTTTTACATCAGAATACGTTATGAGAACATCAGAACGTTGTACCATTGCTACTCAATC

541  caacatgccttacaaggagagaaaaagcaccgtgcatgccgattggtggaagtaaggtgg 600
   GTTGTACGGAATGTTCCTCTCTTTTTCGTGGCACGTACGGCTAACCACCTTCATTCCACC

601  tacgatcgtgccttattaggaaggcaacagacgggtctgacatggattggacgaaccact 660
   ATGCTAGCACGGAATAATCCTTCCGTTGTCTGCCCAGACTGTACCTAACCTGCTTGGTGA

                              HIV-1_5_LTR other(715,895)>>> 
                              |
661  gaattgccgcattgcagagatattgtatttaagtgcctagctcgatacataaacgggtct 720
   CTTAACGGCGTAACGTCTCTATAACATAAATTCACGGATCGAGCTATGTATTTGCCCAGA

721  ctctggttagaccagatctgagcctgggagctctctggctaactagggaacccactgctt 780
   GAGACCAATCTGGTCTAGACTCGGACCCTCGAGAGACCGATTGATCCCTTGGGTGACGAA

781  aagcctcaataaagcttgccttgagtgcttcaagtagtgtgtgcccgtctgttgtgtgac 840
   TTCGGAGTTATTTCGAACGGAACTCACGAAGTTCATCACACACGGGCAGACAACACACTG

841  tctggtaactagagatccctcagacccttttagtcagtgtggaaaatctctagcagtggc 900
   AGACCATTGATCTCTAGGGAGTCTGGGAAAATCAGTCACACCTTTTAGAGATCGTCACCG

901  gcccgaacagggacttgaaagcgaaagggaaaccagaggagctctctcgacgcaggactc 960
   CGGGCTTGTCCCTGAACTTTCGCTTTCCCTTTGGTCTCCTCGAGAGAGCTGCGTCCTGAG

                          HIV-1_psi_pack other(1006,1050)>>> 
                          |
961  ggcttgctgaagcgcgcacggcaagaggcgaggggcggcgactggtgagtacgccaaaaa 1020
   CCGAACGACTTCGCGCGTGCCGTTCTCCGCTCCCCGCCGCTGACCACTCATGCGGTTTTT

1021 ttttgactagcggaggctagaaggagagagatgggtgcgagagcgtcagtattaagcggg 1080
   AAAACTGATCGCCTCCGATCTTCCTCTCTCTACCCACGCTCTCGCAGTCATAATTCGCCC

          NruI 
          |
1081 ggagaattagatcgcgatgggaaaaaattcggttaaggccagggggaaagaaaaaatata 1140
   CCTCTTAATCTAGCGCTACCCTTTTTTAAGCCAATTCCGGTCCCCCTTTCTTTTTTATAT

1141 aattaaaacatatagtatgggcaagcagggagctagaacgattcgcagttaatcctggcc 1200
   TTAATTTTGTATATCATACCCGTTCGTCCCTCGATCTTGCTAAGCGTCAATTAGGACCGG

1201 tgttagaaacatcagaaggctgtagacaaatactgggacagctacaaccatcccttcaga 1260
   ACAATCTTTGTAGTCTTCCGACATCTGTTTATGACCCTGTCGATGTTGGTAGGGAAGTCT

1261 caggatcagaagaacttagatcattatataatacagtagcaaccctctattgtgtgcatc 1320
   GTCCTAGTCTTCTTGAATCTAGTAATATATTATGTCATCGTTGGGAGATAACACACGTAG

1321 aaaggatagagataaaagacaccaaggaagctttagacaagatagaggaagagcaaaaca 1380
   TTTCCTATCTCTATTTTCTGTGGTTCCTTCGAAATCTGTTCTATCTCCTTCTCGTTTTGT

1381 aaagtaagaccaccgcacagcaagcccgctgatcttcagacctggaggaggagatatgag 1440
   TTTCATTCTGGTGGCGTGTCGTTCGGGCGACTAGAAGTCTGGACCTCCTCCTCTATACTC

1441 ggacattggagaagtgaattatataaatataaagtagtaaaaattgaaccattaggagta 1500
   CCTGTAACCTCTTCACTTAATATATTTATATTTCATCATTTTTAACTTGGTAATCCTCAT

                               RRE reg(1557,1790)>>> 
                               |
1501 gcacccaccaaggcaaagagaagagtggtgcagagagaaaaaagagcagtgggaatagga 1560
   CGTGGGTGGTTCCGTTTCTCTTCTCACCACGTCTCTCTTTTTTCTCGTCACCCTTATCCT

                       ORF_1 rf(1)(1600,2301)>>> 
                       |
1561 gctttgttccttgggttcttgggagcagcaggaagcactatgggcgcagcgtcaatgacg 1620
   CGAAACAAGGAACCCAAGAACCCTCGTCGTCCTTCGTGATACCCGCGTCGCAGTTACTGC

1621 ctgacggtacaggccagacaattattgtctggtatagtgcagcagcagaacaatttgctg 1680
   GACTGCCATGTCCGGTCTGTTAATAACAGACCATATCACGTCGTCGTCTTGTTAAACGAC

1681 agggctattgaggcgcaacagcatctgttgcaactcacagtctggggcatcaagcagctc 1740
   TCCCGATAACTCCGCGTTGTCGTAGACAACGTTGAGTGTCAGACCCCGTAGTTCGTCGAG

1741 caggcaagaatcctggctgtggaaagatacctaaaggatcaacagctcctggggatttgg 1800
   GTCCGTTCTTAGGACCGACACCTTTCTATGGATTTCCTAGTTGTCGAGGACCCCTAAACC

1801 ggttgctctggaaaactcatttgcaccactgctgtgccttggaatgctagttggagtaat 1860
   CCAACGAGACCTTTTGAGTAAACGTGGTGACGACACGGAACCTTACGATCAACCTCATTA

1861 aaatctctggaacagatttggaatcacacgacctggatggagtgggacagagaaattaac 1920
   TTTAGAGACCTTGTCTAAACCTTAGTGTGCTGGACCTACCTCACCCTGTCTCTTTAATTG

1921 aattacacaagcttaatacactccttaattgaagaatcgcaaaaccagcaagaaaagaat 1980
   TTAATGTGTTCGAATTATGTGAGGAATTAACTTCTTAGCGTTTTGGTCGTTCTTTTCTTA

1981 gaacaagaattattggaattagataaatgggcaagtttgtggaattggtttaacataaca 2040
   CTTGTTCTTAATAACCTTAATCTATTTACCCGTTCAAACACCTTAACCAAATTGTATTGT

2041 aattggctgtggtatataaaattattcataatgatagtaggaggcttggtaggtttaaga 2100
   TTAACCGACACCATATATTTTAATAAGTATTACTATCATCCTCCGAACCATCCAAATTCT

2101 atagtttttgctgtactttctatagtgaatagagttaggcagggatattcaccattatcg 2160
   TATCAAAAACGACATGAAAGATATCACTTATCTCAATCCGTCCCTATAAGTGGTAATAGC

2161 tttcagacccacctcccaaccccgaggggacccgacaggcccgaaggaatagaagaagaa 2220
   AAAGTCTGGGTGGAGGGTTGGGGCTCCCCTGGGCTGTCCGGGCTTCCTTATCTTCTTCTT

2221 ggtggagagagagacagagacagatccattcgattagtgaacggatctcgacggtatcga 2280
   CCACCTCTCTCTCTGTCTCTGTCTAGGTAAGCTAATCACTTGCCTAGAGCTGCCATAGCT

2281 aagcttgggattcgaatttaaaagaaaaggggggattggggggtacagtgcaggggaaag 2340
   TTCGAACCCTAAGCTTAAATTTTCTTTTCCCCCCTAACCCCCCATGTCACGTCCCCTTTC

2341 aatagtagacataatagcaacagacatacaaactaaagaactacaaaaacaaattacaaa 2400
   TTATCATCTGTATTATCGTTGTCTGTATGTTTGATTTCTTGATGTTTTTGTTTAATGTTT

2401 aattcaaaattttcgggtttttcgaacctagggttccgcgttacataacttacggtaaat 2460
   TTAAGTTTTAAAAGCCCAAAAAGCTTGGATCCCAAGGCGCAATGTATTGAATGCCATTTA

2461 ggcccgcctggctgaccgcccaacgacccccgcccattgacgtcaataatgacgtatgtt 2520
   CCGGGCGGACCGACTGGCGGGTTGCTGGGGGCGGGTAACTGCAGTTATTACTGCATACAA

2521 cccatagtaacgccaatagggactttccattgacgtcaatgggtggagtatttacggtaa 2580
   GGGTATCATTGCGGTTATCCCTGAAAGGTAACTGCAGTTACCCACCTCATAAATGCCATT

                   NdeI 
                   |
2581 actgcccacttggcagtacatcaagtgtatcatatgccaagtacgccccctattgacgtc 2640
   TGACGGGTGAACCGTCATGTAGTTCACATAGTATACGGTTCATGCGGGGGATAACTGCAG

2641 aatgacggtaaatggcccgcctggcattatgcccagtacatgaccttatgggactttcct 2700
   TTACTGCCATTTACCGGGCGGACCGTAATACGGGTCATGTACTGGAATACCCTGAAAGGA

2701 acttggcagtacatctacgtttagtcatcgctattaccatggtgatgcggttttggcagt 2760
   TGAACCGTCATGTAGATGCAAATCAGTAGCGATAATGGTACCACTACGCCAAAACCGTCA

2761 acatcaatgggcgtggatagcggtttgactcacggggatttccaagtctccaccccattg 2820
   TGTAGTTACCCGCACCTATCGCCAAACTGAGTGCCCCTAAAGGTTCAGAGGTGGGGTAAC

2821 acgtcaatgggagtttgttttggcaccaaaatcaacgggactttccaaaatgtcgtaaca 2880
   TGCAGTTACCCTCAAACAAAACCGTGGTTTTAGTTGCCCTGAAAGGTTTTACAGCATTGT

     CMV prom(2885,2966)>>> 
     |
2881 actccgccccattgacgcaaatgggcggtaggcgtgtacggtgggaggtctatataagca 2940
   TGAGGCGGGGTAACTGCGTTTACCCGCCATCCGCACATGCCACCCTCCAGATATATTCGT

2941 gagctcgtttagtgaaccgtcagatcgcctggagacgccatccacgctgttttgacctcc 3000
   CTCGAGCAAATCACTTGGCAGTCTAGCGGACCTCTGCGGTAGGTGCGACAAAACTGGAGG

              tetO reg(3022,3061)>>> 
              |
3001 atagaagaaccgagtttaaactccctatcagtgatagagatctccctatcagtgatagag 3060
   TATCTTCTTGGCTCAAATTTGAGGGATAGTCACTATCTCTAGAGGGATAGTCACTATCTC

           ClaI            KpnI 
           |             |
3061 agctagccccgggatcgatcaattgagtacttacgtaggtaccaatcagctcgctcacca 3120
   TCGATCGGGGCCCTAGCTAGTTAACTCATGAATGCATCCATGGTTAGTCGAGCGAGTGGT

3121 tataacttcgtataaagtatcctatacgaagttatatcaaaataggaagaccaatgcttc 3180
   ATATTGAAGCATATTTCATAGGATATGCTTCAATATAGTTTTATCCTTCTGGTTACGAAG

                      loxP other(3218,3251)<<< 
                      |
3181 accatcgacccgaattgccaagcatcaccatcgacccataacttcgtataatgtatgcta 3240
   TGGTAGCTGGGCTTAACGGTTCGTAGTGGTAGCTGGGTATTGAAGCATATTACATACGAT

                             attR2 other(3292,3392)<<< 
                             |
                   attR1 other(3273,3392)>>> 
                   |         |
3241 tacgaagttatctcgagtcagatatcaaccactttgtacaagaaagctgaacgagaaacg 3300
   ATGCTTCAATAGAGCTCAGTCTATAGTTGGTGAAACATGTTCTTTCGACTTGCTCTTTGC

3301 taaaatgatataaatatcaatatattaaattagattttgcataaaaaacagactacataa 3360
   ATTTTACTATATTTATAGTTATATAATTTAATCTAAAACGTATTTTTTGTCTGATGTATT

3361 tactgtaaaacacaacatatccagtcactatggtcgacctgcagactggctgtgtataag 3420
   ATGACATTTTGTGTTGTATAGGTCAGTGATACCAGCTGGACGTCTGACCGACACATATTC

         ccdB other(3433,3738)<<< 
         |
3421 ggagcctgacatttatattccccagaacatcaggttaatggcgtttttgatgtcattttc 3480
   CCTCGGACTGTAAATATAAGGGGTCTTGTAGTCCAATTACCGCAAAAACTACAGTAAAAG

3481 gcggtggctgagatcagccacttcttccccgataacggagaccggcacactggccatatc 3540
   CGCCACCGACTCTAGTCGGTGAAGAAGGGGCTATTGCCTCTGGCCGTGTGACCGGTATAG

3541 ggtggtcatcatgcgccagctttcatccccgatatgcaccaccgggtaaagttcacggga 3600
   CCACCAGTAGTACGCGGTCGAAAGTAGGGGCTATACGTGGTGGCCCATTTCAAGTGCCCT

3601 gactttatctgacagcagacgtgcactggccagggggatcaccatccgtcgcccgggcgt 3660
   CTGAAATAGACTGTCGTCTGCACGTGACCGGTCCCCCTAGTGGTAGGCAGCGGGCCCGCA

3661 gtcaataatatcactctgtacatccacaaacagacgataacggctctctcttttataggt 3720
   CAGTTATTATAGTGAGACATGTAGGTGTTTGTCTGCTATTGCCGAGAGAGAAAATATCCA

3721 gtaaaccttaaactgcatttcaccagcccctgttctcgtcagcaaaagagccgttcattt 3780
   CATTTGGAATTTGACGTAAAGTGGTCGGGGACAAGAGCAGTCGTTTTCTCGGCAAGTAAA

3781 caataaaccgggcgacctcagccatcccttcctgattttccgctttccagcgttcggcac 3840
   GTTATTTGGCCCGCTGGAGTCGGTAGGGAAGGACTAAAAGGCGAAAGGTCGCAAGCCGTG

3841 gcagacgacgggcttcattctgcatggttgtgcttaccagaccggagatattgacatcat 3900
   CGTCTGCTGCCCGAAGTAAGACGTACCAACACGAATGGTCTGGCCTCTATAACTGTAGTA

3901 atatgccttgagcaactgatagctgtcgctgtcaactgtcactgtaatacgctgcttcat 3960
   TATACGGAACTCGTTGACTATCGACAGCGACAGTTGACAGTGACATTATGCGACGAAGTA

3961 agcatacctctttttgacatacttcgggtatacatatcagtatatattcttataccgcaa 4020
   TCGTATGGAGAAAAACTGTATGAAGCCCATATGTATAGTCATATATAAGAATATGGCGTT

4021 aaatcagcgcgcaaatacgcatactgttatctggcttttagtaagccggatccagatctt 4080
   TTTAGTCGCGCGTTTATGCGTATGACAATAGACCGAAAATCATTCGGCCTAGGTCTAGAA

   ORF_4 rf(5)(4080,4739)<<< 
   |
   CAT marker(4080,4739)<<< 
   |
4081 tacgccccgccctgccactcatcgcagtactgttgtaattcattaagcattctgccgaca 4140
   ATGCGGGGCGGGACGGTGAGTAGCGTCATGACAACATTAAGTAATTCGTAAGACGGCTGT

4141 tggaagccatcacaaacggcatgatgaacctgaatcgccagcggcatcagcaccttgtcg 4200
   ACCTTCGGTAGTGTTTGCCGTACTACTTGGACTTAGCGGTCGCCGTAGTCGTGGAACAGC

4201 ccttgcgtataatatttgcccatggtgaaaacgggggcgaagaagttgtccatattggcc 4260
   GGAACGCATATTATAAACGGGTACCACTTTTGCCCCCGCTTCTTCAACAGGTATAACCGG

4261 acgtttaaatcaaaactggtgaaactcacccagggattggctgagacgaaaaacatattc 4320
   TGCAAATTTAGTTTTGACCACTTTGAGTGGGTCCCTAACCGACTCTGCTTTTTGTATAAG

4321 tcaataaaccctttagggaaataggccaggttttcaccgtaacacgccacatcttgcgaa 4380
   AGTTATTTGGGAAATCCCTTTATCCGGTCCAAAAGTGGCATTGTGCGGTGTAGAACGCTT

4381 tatatgtgtagaaactgccggaaatcgtcgtggtattcactccagagcgatgaaaacgtt 4440
   ATATACACATCTTTGACGGCCTTTAGCAGCACCATAAGTGAGGTCTCGCTACTTTTGCAA

4441 tcagtttgctcatggaaaacggtgtaacaagggtgaacactatcccatatcaccagctca 4500
   AGTCAAACGAGTACCTTTTGCCACATTGTTCCCACTTGTGATAGGGTATAGTGGTCGAGT

              EcoRI 
              |
4501 ccgtctttcattgccatacggaattccggatgagcattcatcaggcgggcaagaatgtga 4560
   GGCAGAAAGTAACGGTATGCCTTAAGGCCTACTCGTAAGTAGTCCGCCCGTTCTTACACT

4561 ataaaggccggataaaacttgtgcttatttttctttacggtctttaaaaaggccgtaata 4620
   TATTTCCGGCCTATTTTGAACACGAATAAAAAGAAATGCCAGAAATTTTTCCGGCATTAT

4621 tccagctgaacggtctggttataggtacattgagcaactgactgaaatgcctcaaaatgt 4680
   AGGTCGACTTGCCAGACCAATATCCATGTAACTCGTTGACTGACTTTACGGAGTTTTACA

4681 tctttacgatgccattgggatatatcaacggtggtatatccagtgatttttttctccatt 4740
   AGAAATGCTACGGTAACCCTATATAGTTGCCACCATATAGGTCACTAAAAAAAGAGGTAA

4741 ttagcttccttagctcctgaaaatctcgacggatcctaactcaaaatccacacattatac 4800
   AATCGAAGGAATCGAGGACTTTTAGAGCTGCCTAGGATTGAGTTTTAGGTGTGTAATATG

                           attR1 other(4848,4972)<<< 
                           |
                        NotI attR2 other(4848,4948)>>> 
                        |   |
4801 gagccggaagcataaagtgtaaagcctggggtgcctaatgcggccgccatagtgactgga 4860
   CTCGGCCTTCGTATTTCACATTTCGGACCCCACGGATTACGCCGGCGGTATCACTGACCT

4861 tatgttgtgttttacagtattatgtagtctgttttttatgcaaaatctaatttaatatat 4920
   ATACAACACAAAATGTCATAATACATCAGACAAAAAATACGTTTTAGATTAAATTATATA

4921 tgatatttatatcattttacgtttctcgttcagcttttttgtacaaacttgttgatatcg 4980
   ACTATAAATATAGTAAAATGCAAAGAGCAAGTCGAAAAAACATGTTTGAACAACTATAGC

4981 ctagccaattgataacttcgtataggatactttatacgaagttatcattgggattcttcc 5040
   GATCGGTTAACTATTGAAGCATATCCTATGAAATATGCTTCAATAGTAACCCTAAGAAGG

                               loxP other(5096,5129)>>> 
                               |
5041 tattttgatccaagcatcaccatcgaccctctagtccagatctcaccatcgacccataac 5100
   ATAAAACTAGGTTCGTAGTGGTAGCTGGGAGATCAGGTCTAGAGTGGTAGCTGGGTATTG

                           XbaI 
                           |
5101 ttcgtatagcatacattatacgaagttatatggtgagcaagggcgattctagactgcagc 5160
   AAGCATATCGTATGTAATATGCTTCAATATACCACTCGTTCCCGCTAAGATCTGACGTCG

                            SV40 prom(5210,5478)>>> 
                            |
5161 tcgagtacccatacgacgtcccagactacgcttgagtttaaacacgcgtggtgtggaaag 5220
   AGCTCATGGGTATGCTGCAGGGTCTGATGCGAACTCAAATTTGTGCGCACCACACCTTTC

5221 tccccaggctccccagcaggcagaagtatgcaaagcatgcatctcaattagtcagcaacc 5280
   AGGGGTCCGAGGGGTCGTCCGTCTTCATACGTTTCGTACGTAGAGTTAATCAGTCGTTGG

5281 aggtgtggaaagtccccaggctccccagcaggcagaagtatgcaaagcatgcatctcaat 5340
   TCCACACCTTTCAGGGGTCCGAGGGGTCGTCCGTCTTCATACGTTTCGTACGTAGAGTTA

                     SV40 origin(5377,5454)>>> 
                     |
5341 tagtcagcaaccatagtcccgcccctaactccgcccatcccgcccctaactccgcccagt 5400
   ATCAGTCGTTGGTATCAGGGCGGGGATTGAGGCGGGTAGGGCGGGGATTGAGGCGGGTCA

                         ORF_2 rf(2)(5444,6112)>>> 
                         |
5401 tccgcccattctccgccccatggctgactaattttttttatttatgcagaggccgaggcc 5460
   AGGCGGGTAAGAGGCGGGGTACCGACTGATTAAAAAAAATAAATACGTCTCCGGCTCCGG

     SfiI                      puro marker(5513,6112)>>> 
     |                        |
5461 gcctcggcctctgagctattccagaagtagtgaggaggcttttttggaggccatgaccga 5520
   CGGAGCCGGAGACTCGATAAGGTCTTCATCACTCCTCCGAAAAAACCTCCGGTACTGGCT

5521 gtacaagcccacggtgcgcctcgccacccgcgacgacgtccctcgggccgtacgcaccct 5580
   CATGTTCGGGTGCCACGCGGAGCGGTGGGCGCTGCTGCAGGGAGCCCGGCATGCGTGGGA

5581 cgccgccgcgttcgccgactaccccgccacgcgccacaccgtggacccggaccgccacat 5640
   GCGGCGGCGCAAGCGGCTGATGGGGCGGTGCGCGGTGTGGCACCTGGGCCTGGCGGTGTA

5641 cgagcgggtcaccgagctgcaagaactcttcctcacgcgcgtcgggctcgacatcggcaa 5700
   GCTCGCCCAGTGGCTCGACGTTCTTGAGAAGGAGTGCGCGCAGCCCGAGCTGTAGCCGTT

5701 ggtgtgggtcgcggacgacggcgccgcggtggcggtctggaccacgccggagagcgtcga 5760
   CCACACCCAGCGCCTGCTGCCGCGGCGCCACCGCCAGACCTGGTGCGGCCTCTCGCAGCT

5761 agcgggggcggtgttcgccgagatcggcccgcgcatggccgagttgagcggttcccggct 5820
   TCGCCCCCGCCACAAGCGGCTCTAGCCGGGCGCGTACCGGCTCAACTCGCCAAGGGCCGA

5821 ggccgcgcagcaacagatggaagggctcctggcgccgcaccggcccaaggagcccgcgtg 5880
   CCGGCGCGTCGTTGTCTACCTTCCCGAGGACCGCGGCGTGGCCGGGTTCCTCGGGCGCAC

5881 gttcctggccaccgtcggcgtctcgcccgaccaccagggcaagggtctgggcagcgccgt 5940
   CAAGGACCGGTGGCAGCCGCAGAGCGGGCTGGTGGTCCCGTTCCCAGACCCGTCGCGGCA

5941 cgtgctccccggagtggaggcggccgagcgcgccggggtgcccgccttcctggagacctc 6000
   GCACGAGGGGCCTCACCTCCGCCGGCTCGCGCGGCCCCACGGGCGGAAGGACCTCTGGAG

6001 cgcgccccgcaacctccccttctacgagcggctcggcttcaccgtcaccgccgacgtcga 6060
   GCGCGGGGCGTTGGAGGGGAAGATGCTCGCCGAGCCGAAGTGGCAGTGGCGGCTGCAGCT

6061 ggtgcccgaaggaccgcgcacctggtgcatgacccgcaagcccggtgcctgaacgcgttc 6120
   CCACGGGCTTCCTGGCGCGTGGACCACGTACTGGGCGTTCGGGCCACGGACTTGCGCAAG

6121 cggaaatcaacctctggattacaaaatttgtgaaagattgactggtattcttaactatgt 6180
   GCCTTTAGTTGGAGACCTAATGTTTTAAACACTTTCTAACTGACCATAAGAATTGATACA

6181 tgctccttttacgctatgtggatacgctgctttaatgcctttgtatcatgctattgcttc 6240
   ACGAGGAAAATGCGATACACCTATGCGACGAAATTACGGAAACATAGTACGATAACGAAG

6241 ccgtatggctttcattttctcctccttgtataaatcctggttgctgtctctttatgagga 6300
   GGCATACCGAAAGTAAAAGAGGAGGAACATATTTAGGACCAACGACAGAGAAATACTCCT

6301 gttgtggcccgttgtcaggcaacgtggcgtggtgtgcactgtgtttgctgacgcaacccc 6360
   CAACACCGGGCAACAGTCCGTTGCACCGCACCACACGTGACACAAACGACTGCGTTGGGG

6361 cactggttggggcattgccaccacctgtcagctcctttccgggactttcgctttccccct 6420
   GTGACCAACCCCGTAACGGTGGTGGACAGTCGAGGAAAGGCCCTGAAAGCGAAAGGGGGA

6421 ccctattgccacggcggaactcatcgccgcctgccttgcccgctgctggacaggggctcg 6480
   GGGATAACGGTGCCGCCTTGAGTAGCGGCGGACGGAACGGGCGACGACCTGTCCCCGAGC

6481 gctgttgggcactgacaattccgtggtgttgtcggggaagctgacgtcctttccatggct 6540
   CGACAACCCGTGACTGTTAAGGCACCACAACAGCCCCTTCGACTGCAGGAAAGGTACCGA

6541 gctcgcctgtgttgccacctggattctgcgcgggacgtccttctgctacgtcccttcggc 6600
   CGAGCGGACACAACGGTGGACCTAAGACGCGCCCTGCAGGAAGACGATGCAGGGAAGCCG

6601 cctcaatccagcggaccttccttcccgcggcctgctgccggctctgcggcctcttccgcg 6660
   GGAGTTAGGTCGCCTGGAAGGAAGGGCGCCGGACGACGGCCGAGACGCCGGAGAAGGCGC

6661 tctcgccttcgccctcagacgagtcggatctccctttgggccgcctccccgcctgtccgg 6720
   AGAGCGGAAGCGGGAGTCTGCTCAGCCTAGAGGGAAACCCGGCGGAGGGGCGGACAGGCC

    delta_U3 other(6722,6774)>>>             HIV-1_5_LTR other(6775,6955)>>> 
    |                          |
6721 atggaagggctaattcactcccaacgaatacaagatctgctttttgcttgtactgggtct 6780
   TACCTTCCCGATTAAGTGAGGGTTGCTTATGTTCTAGACGAAAAACGAACATGACCCAGA

6781 ctctggttagaccagatctgagcctgggagctctctggctaactagggaacccactgctt 6840
   GAGACCAATCTGGTCTAGACTCGGACCCTCGAGAGACCGATTGATCCCTTGGGTGACGAA

6841 aagcctcaataaagcttgccttgagtgcttcaagtagtgtgtgcccgtctgttgtgtgac 6900
   TTCGGAGTTATTTCGAACGGAACTCACGAAGTTCATCACACACGGGCAGACAACACACTG

6901 tctggtaactagagatccctcagacccttttagtcagtgtggaaaatctctagcagtagt 6960
   AGACCATTGATCTCTAGGGAGTCTGGGAAAATCAGTCACACCTTTTAGAGATCGTCATCA

6961 agttcatgtcatcttattattcagtatttataacttgcaaagaaatgaatatcagagagt 7020
   TCAAGTACAGTAGAATAATAAGTCATAAATATTGAACGTTTCTTTACTTATAGTCTCTCA

7021 gagaggaacttgtttattgcagcttataatggttacaaataaagcaatagcatcacaaat 7080
   CTCTCCTTGAACAAATAACGTCGAATATTACCAATGTTTATTTCGTTATCGTAGTGTTTA

7081 ttcacaaataaagcatttttttcactgcattctagttgtggtttgtccaaactcatcaat 7140
   AAGTGTTTATTTCGTAAAAAAAGTGACGTAAGATCAACACCAAACAGGTTTGAGTAGTTA

7141 gtatcttatcatgtctggcatctatgtcgggtgcggagaaagaggtaatgaaatggcatt 7200
   CATAGAATAGTACAGACCGTAGATACAGCCCACGCCTCTTTCTCCATTACTTTACCGTAA

7201 atgggtattatgggtctgcattaatgaatcggccaacgatcccggtgtgaaataccgcac 7260
   TACCCATAATACCCAGACGTAATTACTTAGCCGGTTGCTAGGGCCACACTTTATGGCGTG

7261 agatgcgtaaggagaaaataccgcatcaggcgctcttccgcttcctcgctcactgactcg 7320
   TCTACGCATTCCTCTTTTATGGCGTAGTCCGCGAGAAGGCGAAGGAGCGAGTGACTGAGC

7321 ctgcgctcggtcgttcggctgcggcgagcggtatcagctcactcaaaggcggtaatacgg 7380
   GACGCGAGCCAGCAAGCCGACGCCGCTCGCCATAGTCGAGTGAGTTTCCGCCATTATGCC

7381 ttatccacagaatcaggggataacgcaggaaagaacatgtgagcaaaaggccagcaaaag 7440
   AATAGGTGTCTTAGTCCCCTATTGCGTCCTTTCTTGTACACTCGTTTTCCGGTCGTTTTC

             pBR322 origin(7461,8080)<<< 
             |
7441 gccaggaaccgtaaaaaggccgcgttgctggcgtttttccataggctccgcccccctgac 7500
   CGGTCCTTGGCATTTTTCCGGCGCAACGACCGCAAAAAGGTATCCGAGGCGGGGGGACTG

7501 gagcatcacaaaaatcgacgctcaagtcagaggtggcgaaacccgacaggactataaaga 7560
   CTCGTAGTGTTTTTAGCTGCGAGTTCAGTCTCCACCGCTTTGGGCTGTCCTGATATTTCT

7561 taccaggcgtttccccctggaagctccctcgtgcgctctcctgttccgaccctgccgctt 7620
   ATGGTCCGCAAAGGGGGACCTTCGAGGGAGCACGCGAGAGGACAAGGCTGGGACGGCGAA

7621 accggatacctgtccgcctttctcccttcgggaagcgtggcgctttctcatagctcacgc 7680
   TGGCCTATGGACAGGCGGAAAGAGGGAAGCCCTTCGCACCGCGAAAGAGTATCGAGTGCG

7681 tgtaggtatctcagttcggtgtaggtcgttcgctccaagctgggctgtgtgcacgaaccc 7740
   ACATCCATAGAGTCAAGCCACATCCAGCAAGCGAGGTTCGACCCGACACACGTGCTTGGG

7741 cccgttcagcccgaccgctgcgccttatccggtaactatcgtcttgagtccaacccggta 7800
   GGGCAAGTCGGGCTGGCGACGCGGAATAGGCCATTGATAGCAGAACTCAGGTTGGGCCAT

7801 agacacgacttatcgccactggcagcagccactggtaacaggattagcagagcgaggtat 7860
   TCTGTGCTGAATAGCGGTGACCGTCGTCGGTGACCATTGTCCTAATCGTCTCGCTCCATA

7861 gtaggcggtgctacagagttcttgaagtggtggcctaactacggctacactagaaggaca 7920
   CATCCGCCACGATGTCTCAAGAACTTCACCACCGGATTGATGCCGATGTGATCTTCCTGT

7921 gtatttggtatctgcgctctgctgaagccagttaccttcggaaaaagagttggtagctct 7980
   CATAAACCATAGACGCGAGACGACTTCGGTCAATGGAAGCCTTTTTCTCAACCATCGAGA

7981 tgatccggcaaacaaaccaccgctggtagcggtggtttttttgtttgcaagcagcagatt 8040
   ACTAGGCCGTTTGTTTGGTGGCGACCATCGCCACCAAAAAAACAAACGTTCGTCGTCTAA

8041 acgcgcagaaaaaaaggatctcaagaagatcctttgatcttttctacggggtctgacgct 8100
   TGCGCGTCTTTTTTTCCTAGAGTTCTTCTAGGAAACTAGAAAAGATGCCCCAGACTGCGA

8101 cagtggaacgaaaactcacgttaagggattttggtcatgagattatcaaaaaggatcttc 8160
   GTCACCTTGCTTTTGAGTGCAATTCCCTAAAACCAGTACTCTAATAGTTTTTCCTAGAAG

8161 acctagatccttttaaattaaaaatgaagttttaaatcaatctaaagtatatatgagtaa 8220
   TGGATCTAGGAAAATTTAATTTTTACTTCAAAATTTAGTTAGATTTCATATATACTCATT

8221 acttggtctgacagttaccaatgcttaatcagtgaggcacctatctcagcgatctgtcta 8280
   TGAACCAGACTGTCAATGGTTACGAATTAGTCACTCCGTGGATAGAGTCGCTAGACAGAT

8281 tttcgttcatccatagttgcctgactccccgtcgtgtagataactacgatacgggagggc 8340
   AAAGCAAGTAGGTATCAACGGACTGAGGGGCAGCACATCTATTGATGCTATGCCCTCCCG

8341 ttaccatctggccccagtgctgcaatgataccgcgagacccacgctcaccggctccagat 8400
   AATGGTAGACCGGGGTCACGACGTTACTATGGCGCTCTGGGTGCGAGTGGCCGAGGTCTA

8401 ttatcagcaataaaccagccagccggaagggccgagcgcagaagtggtcctgcaacttta 8460
   AATAGTCGTTATTTGGTCGGTCGGCCTTCCCGGCTCGCGTCTTCACCAGGACGTTGAAAT

8461 tccgcctccatccagtctattaattgttgccgggaagctagagtaagtagttcgccagtt 8520
   AGGCGGAGGTAGGTCAGATAATTAACAACGGCCCTTCGATCTCATTCATCAAGCGGTCAA

8521 aatagtttgcgcaacgttgttgaaaaaggatcttcacctagatccttttcacgtagaaag 8580
   TTATCAAACGCGTTGCAACAACTTTTTCCTAGAAGTGGATCTAGGAAAAGTGCATCTTTC

8581 ccagtccgcagaaacggtgctgaccccggatgaatgtcagctactgggctatctggacaa 8640
   GGTCAGGCGTCTTTGCCACGACTGGGGCCTACTTACAGTCGATGACCCGATAGACCTGTT

8641 gggaaaacgcaagcgcaaagagaaagcaggtagcttgcagtgggcttacatggcgatagc 8700
   CCCTTTTGCGTTCGCGTTTCTCTTTCGTCCATCGAACGTCACCCGAATGTACCGCTATCG

                   NEOKAN prom(8733,8782)>>> 
                   |
8701 tagactgggcggttttatggacagcaagcgaaccggaattgccagctggggcgccctctg 8760
   ATCTGACCCGCCAAAATACCTGTCGTTCGCTTGGCCTTAACGGTCGACCCCGCGGGAGAC

8761 gtaaggttgggaagccctgcaaagtaaactggatggctttctcgccgccaaggatctgat 8820
   CATTCCAACCCTTCGGGACGTTTCATTTGACCTACCGAAAGAGCGGCGGTTCCTAGACTA

                              NTP_II marker(8874,9662)>>> 
                              |
             BclI             ORF_3 rf(3)(8871,9665)>>> 
             |               | |
8821 ggcgcaggggatcaagctctgatcaagagacaggatgaggatcgtttcgcatgattgaac 8880
   CCGCGTCCCCTAGTTCGAGACTAGTTCTCTGTCCTACTCCTAGCAAAGCGTACTAACTTG

8881 aagatggattgcacgcaggttctccggccgcttgggtggagaggctattcggctatgact 8940
   TTCTACCTAACGTGCGTCCAAGAGGCCGGCGAACCCACCTCTCCGATAAGCCGATACTGA

8941 gggcacaacagacaatcggctgctctgatgccgccgtgttccggctgtcagcgcaggggc 9000
   CCCGTGTTGTCTGTTAGCCGACGAGACTACGGCGGCACAAGGCCGACAGTCGCGTCCCCG

9001 gcccggttctttttgtcaagaccgacctgtccggtgccctgaatgaactgcaagacgagg 9060
   CGGGCCAAGAAAAACAGTTCTGGCTGGACAGGCCACGGGACTTACTTGACGTTCTGCTCC

9061 cagcgcggctatcgtggctggccacgacgggcgttccttgcgcagctgtgctcgacgttg 9120
   GTCGCGCCGATAGCACCGACCGGTGCTGCCCGCAAGGAACGCGTCGACACGAGCTGCAAC

9121 tcactgaagcgggaagggactggctgctattgggcgaagtgccggggcaggatctcctgt 9180
   AGTGACTTCGCCCTTCCCTGACCGACGATAACCCGCTTCACGGCCCCGTCCTAGAGGACA

9181 catctcaccttgctcctgccgagaaagtatccatcatggctgatgcaatgcggcggctgc 9240
   GTAGAGTGGAACGAGGACGGCTCTTTCATAGGTAGTACCGACTACGTTACGCCGCCGACG

9241 atacgcttgatccggctacctgcccattcgaccaccaagcgaaacatcgcatcgagcgag 9300
   TATGCGAACTAGGCCGATGGACGGGTAAGCTGGTGGTTCGCTTTGTAGCGTAGCTCGCTC

9301 cacgtactcggatggaagccggtcttgtcgatcaggatgatctggacgaagagcatcagg 9360
   GTGCATGAGCCTACCTTCGGCCAGAACAGCTAGTCCTACTAGACCTGCTTCTCGTAGTCC

9361 ggctcgcgccagccgaactgttcgccaggctcaaggcgagcatgcccgacggcgaggatc 9420
   CCGAGCGCGGTCGGCTTGACAAGCGGTCCGAGTTCCGCTCGTACGGGCTGCCGCTCCTAG

9421 tcgtcgtgacccatggcgatgcctgcttgccgaatatcatggtggaaaatggccgctttt 9480
   AGCAGCACTGGGTACCGCTACGGACGAACGGCTTATAGTACCACCTTTTACCGGCGAAAA

9481 ctggattcatcgactgtggccggctgggtgtggcggaccgctatcaggacatagcgttgg 9540
   GACCTAAGTAGCTGACACCGGCCGACCCACACCGCCTGGCGATAGTCCTGTATCGCAACC

9541 ctacccgtgatattgctgaagagcttggcggcgaatgggctgaccgcttcctcgtgcttt 9600
   GATGGGCACTATAACGACTTCTCGAACCGCCGCTTACCCGACTGGCGAAGGAGCACGAAA

9601 acggtatcgccgctcccgattcgcagcgcatcgccttctatcgccttcttgacgagttct 9660
   TGCCATAGCGGCGAGGGCTAAGCGTCGCGTAGCGGAAGATAGCGGAAGAACTGCTCAAGA

9661 tctgaattttgttaaaatttttgttaaatcagctcattttttaaccaataggccgaaatc 9720
   AGACTTAAAACAATTTTAAAAACAATTTAGTCGAGTAAAAAATTGGTTATCCGGCTTTAG

                            f1 origin(9770,10075)<<< 
                            |
9721 ggcaacatcccttataaatcaaaagaatagaccgcgatagggttgagtgttgttccagtt 9780
   CCGTTGTAGGGAATATTTAGTTTTCTTATCTGGCGCTATCCCAACTCACAACAAGGTCAA

9781 tggaacaagagtccactattaaagaacgtggactccaacgtcaaagggcgaaaaaccgtc 9840
   ACCTTGTTCTCAGGTGATAATTTCTTGCACCTGAGGTTGCAGTTTCCCGCTTTTTGGCAG

9841 tatcagggcgatggcccactacgtgaaccatcacccaaatcaagttttttgcggtcgagg 9900
   ATAGTCCCGCTACCGGGTGATGCACTTGGTAGTGGGTTTAGTTCAAAAAACGCCAGCTCC

9901 tgccgtaaagctctaaatcggaaccctaaagggagcccccgatttagagcttgacgggga 9960
   ACGGCATTTCGAGATTTAGCCTTGGGATTTCCCTCGGGGGCTAAATCTCGAACTGCCCCT

9961 aagccggcgaacgtggcgagaaaggaagggaagaaagcgaaaggagcgggcgctagggcg 10020
   TTCGGCCGCTTGCACCGCTCTTTCCTTCCCTTCTTTCGCTTTCCTCGCCCGCGATCCCGC

10021 ctggcaagtgtagcggtcacgctgcgcgtaaccaccacacccgcgcgcttaatgcgccgc 10080
   GACCGTTCACATCGCCAGTGCGACGCGCATTGGTGGTGTGGGCGCGCGAATTACGCGGCG

10081 tacagggcgcgtccattcgccattcaggatcgaattaattcttaattaacatcatcaata 10140
   ATGTCCCGCGCAGGTAAGCGGTAAGTCCTAGCTTAATTAAGAATTAATTGTAGTAGTTAT

10141 atatacctt 10149
   TATATGGAA
              LOCUS    dna           10149 bp                  
FEATURES       Location/Qualifiers
   Other Gene   162..310
           /gene="Encap other"
   Promoter    365..393
           /gene="amp prom"
   misc_binding  457..462
           /dbxref="REBASE:HpaI"
   Other Gene   715..895
           /gene="HIV-1_5_LTR other"
   Other Gene   1006..1050
           /gene="HIV-1_psi_pack other"
   misc_binding  1092..1097
           /dbxref="REBASE:NruI"
   Regulatory_Seq 1557..1790
           /gene="RRE reg"
   ORF       1600..2301
           /sequence="ORF_1 rf(1)"
   misc_binding  2611..2616
           /dbxref="REBASE:NdeI"
   Promoter    2885..2966
           /gene="CMV prom"
   Regulatory_Seq 3022..3061
           /gene="tetO reg"
   misc_binding  3074..3079
           /dbxref="REBASE:ClaI"
   misc_binding  3098..3103
           /dbxref="REBASE:KpnI"
   Other Gene   3218..3251
           /gene="loxP other"
   Other Gene   3273..3392
           /gene="attR1 other"
   Other Gene   3292..3392
           /gene="attR2 other"
   Other Gene   3433..3738
           /gene="ccdB other"
   Marker     4080..4739
           /gene="CAT marker"
   ORF       4080..4739
           /sequence="ORF_4 rf(5)"
   misc_binding  4521..4526
           /dbxref="REBASE:EcoRI"
   misc_binding  4840..4847
           /dbxref="REBASE:NotI"
   Other Gene   4848..4972
           /gene="attR1 other"
   Other Gene   4848..4948
           /gene="attR2 other"
   Other Gene   5096..5129
           /gene="loxP other"
   misc_binding  5148..5153
           /dbxref="REBASE:XbaI"
   Promoter    5210..5478
           /gene="SV40 prom"
   Rep_Origin   5377..5454
           /gene="SV40 origin"
   ORF       5444..6112
           /sequence="ORF_2 rf(2)"
   misc_binding  5457..5469
           /dbxref="REBASE:SfiI"
   Marker     5513..6112
           /gene="puro marker"
   Other Gene   6722..6774
           /gene="delta_U3 other"
   Other Gene   6775..6955
           /gene="HIV-1_5_LTR other"
   Rep_Origin   7461..8080
           /gene="pBR322 origin"
   Promoter    8733..8782
           /gene="NEOKAN prom"
   misc_binding  8840..8845
           /dbxref="REBASE:BclI"
   ORF       8871..9665
           /sequence="ORF_3 rf(3)"
   Marker     8874..9662
           /gene="NTP_II marker"
   Rep_Origin   9770..10075
           /gene="f1 origin"
BASE COUNT  2629 a  2473 c  2585 g  2462 t  0 others