pLenti-HOXB8-C-term-HA

Vector Name pLenti-HOXB8-C-term-HA
VectorType Lentiviral Vector
Antibiotic Information No selection marker needed for cell immortalization. Primary cells that are not successfully immortalized will die after several passage rounds.
Sequencing Primers CMV sequencing primer
5`---CGC AAA TGG GCG GTA GGC GTG---3`
SV40 reverse sequencing primer
5`---TAG TCA GCC ATG GGG CGG AGA ---3`
Additional Information No Additional Information
***Note: Features may not be to scale, please refer to sequence or text map for detailed information.
***Note: The vector sequence shown below is representative of the parental vector only and does not include the gene of interest. The sequence of the gene can be found through the accession number link on the product page. The restriction sites within the cloning region may differ from the provided sequence.
    1 ttttggattg aagccaatat gataatgagg gggtggagtt tgtgacgtgg cgcggggcgt   
    61 gggaacgggg cgggtgacgt agtagtgtgg cggaagtgtg atgttgcaag tgtggcggaa   
   121 cacatgtaag cgacggatgt ggcaaaagtg acgtttttgg tgtgcgccgg tgtacacagg   
   181 aagtgacaat tttcgcgcgg ttttaggcgg atgttgtagt aaatttgggc gtaaccgagt   
   241 aagatttggc cattttcgcg ggaaaactga ataagaggaa gtgaaatctg aataattttg   
   301 tgttactcat agcgcgtaat acggcagacc tcagcgctag attattgaag catttatcag   
   361 ggttattgtc tcatgagcgg atacatattt gaatgtattt agaaaaataa acaaataggg   
   421 gttccgcgca catttccccg aaaagtgcca cctgacgtta actataacgg tcctaaggta   
   481 gcgaaaatgt agtcttatgc aatactcttg tagtcttgca acatggtaac gatgagttag   
   541 caacatgcct tacaaggaga gaaaaagcac cgtgcatgcc gattggtgga agtaaggtgg   
   601 tacgatcgtg ccttattagg aaggcaacag acgggtctga catggattgg acgaaccact   
   661 gaattgccgc attgcagaga tattgtattt aagtgcctag ctcgatacat aaacgggtct   
   721 ctctggttag accagatctg agcctgggag ctctctggct aactagggaa cccactgctt   
   781 aagcctcaat aaagcttgcc ttgagtgctt caagtagtgt gtgcccgtct gttgtgtgac   
   841 tctggtaact agagatccct cagacccttt tagtcagtgt ggaaaatctc tagcagtggc   
   901 gcccgaacag ggacttgaaa gcgaaaggga aaccagagga gctctctcga cgcaggactc   
   961 ggcttgctga agcgcgcacg gcaagaggcg aggggcggcg actggtgagt acgccaaaaa   
   1021 ttttgactag cggaggctag aaggagagag atgggtgcga gagcgtcagt attaagcggg   
   1081 ggagaattag atcgcgatgg gaaaaaattc ggttaaggcc agggggaaag aaaaaatata   
   1141 aattaaaaca tatagtatgg gcaagcaggg agctagaacg attcgcagtt aatcctggcc   
   1201 tgttagaaac atcagaaggc tgtagacaaa tactgggaca gctacaacca tcccttcaga   
   1261 caggatcaga agaacttaga tcattatata atacagtagc aaccctctat tgtgtgcatc   
   1321 aaaggataga gataaaagac accaaggaag ctttagacaa gatagaggaa gagcaaaaca   
   1381 aaagtaagac caccgcacag caagcccgct gatcttcaga cctggaggag gagatatgag   
   1441 ggacattgga gaagtgaatt atataaatat aaagtagtaa aaattgaacc attaggagta   
   1501 gcacccacca aggcaaagag aagagtggtg cagagagaaa aaagagcagt gggaatagga   
   1561 gctttgttcc ttgggttctt gggagcagca ggaagcacta tgggcgcagc gtcaatgacg   
   1621 ctgacggtac aggccagaca attattgtct ggtatagtgc agcagcagaa caatttgctg   
   1681 agggctattg aggcgcaaca gcatctgttg caactcacag tctggggcat caagcagctc   
   1741 caggcaagaa tcctggctgt ggaaagatac ctaaaggatc aacagctcct ggggatttgg   
   1801 ggttgctctg gaaaactcat ttgcaccact gctgtgcctt ggaatgctag ttggagtaat   
   1861 aaatctctgg aacagatttg gaatcacacg acctggatgg agtgggacag agaaattaac   
   1921 aattacacaa gcttaataca ctccttaatt gaagaatcgc aaaaccagca agaaaagaat   
   1981 gaacaagaat tattggaatt agataaatgg gcaagtttgt ggaattggtt taacataaca   
   2041 aattggctgt ggtatataaa attattcata atgatagtag gaggcttggt aggtttaaga   
   2101 atagtttttg ctgtactttc tatagtgaat agagttaggc agggatattc accattatcg   
   2161 tttcagaccc acctcccaac cccgagggga cccgacaggc ccgaaggaat agaagaagaa   
   2221 ggtggagaga gagacagaga cagatccatt cgattagtga acggatctcg acggtatcga   
   2281 aagcttggga ttcgaattta aaagaaaagg ggggattggg gggtacagtg caggggaaag   
   2341 aatagtagac ataatagcaa cagacataca aactaaagaa ctacaaaaac aaattacaaa   
   2401 aattcaaaat tttcgggttt ttcgaaccta gggttccgcg ttacataact tacggtaaat   
   2461 ggcccgcctg gctgaccgcc caacgacccc cgcccattga cgtcaataat gacgtatgtt   
   2521 cccatagtaa cgccaatagg gactttccat tgacgtcaat gggtggagta tttacggtaa   
   2581 actgcccact tggcagtaca tcaagtgtat catatgccaa gtacgccccc tattgacgtc   
   2641 aatgacggta aatggcccgc ctggcattat gcccagtaca tgaccttatg ggactttcct   
   2701 acttggcagt acatctacgt ttagtcatcg ctattaccat ggtgatgcgg ttttggcagt   
   2761 acatcaatgg gcgtggatag cggtttgact cacggggatt tccaagtctc caccccattg   
   2821 acgtcaatgg gagtttgttt tggcaccaaa atcaacggga ctttccaaaa tgtcgtaaca   
   2881 actccgcccc attgacgcaa atgggcggta ggcgtgtacg gtgggaggtc tatataagca   
   2941 gagctcgttt agtgaaccgt cagatcgcct ggagacgcca tccacgctgt tttgacctcc   
   3001 atagaagaac cgagtttaaa ctccctatca gtgatagaga tctccctatc agtgatagag   
   3061 agctagcgat atcaacaagt ttgtacaaaa aagttggcat gagctcttat ttcgtcaact   
   3121 cactgttctc caaatacaaa accggggagt ccctgcgccc caattattat gactgcggct   
   3181 tcgcccagga cctgggcggc cgacccaccg tggtgtacgg tcccagcagc ggcggcagct   
   3241 tccagcaccc gtcgcaaatc caggagttct accacgggcc gtcgtcgctg tccacggctc   
   3301 cctaccagca gaacccgtgc gccgtggcgt gccacgggga ccccggcaat ttctacggct   
   3361 acgacccgct gcaacgccag agcctattcg gtgcgcagga tccagacctg gtgcagtacg   
   3421 cagactgcaa gcttgccgcc gccagcggcc tgggcgagga ggccgagggc tccgagcaga   
   3481 gcccgtcgcc cacacagctc ttcccctgga tgcgcccgca agcagccgcc ggacgcaggc   
   3541 gaggccgaca gacctacagc cgctaccaga ccctggagct ggagaaggag ttcctattta   
   3601 atccctatct gactcgtaag cggcgaatcg aggtatcgca cgccctggga ctgacagaga   
   3661 gacaggtcaa aatctggttc cagaaccgga ggatgaagtg gaaaaaagag aacaacaaag   
   3721 acaagttccc cagcagcaaa tgcgagcagg aggagctgga gaaacagaag ctggagcggg   
   3781 ccccagaggc ggcggacgag ggcgacgcgc agaagggcga caagaagtgc ccaactttct   
   3841 tgtacaaagt ggttgatatc ctcgagtacc catacgacgt cccagactac gcttgagttt   
   3901 aaacacgcgt ggtgtggaaa gtccccaggc tccccagcag gcagaagtat gcaaagcatg   
   3961 catctcaatt agtcagcaac caggtgtgga aagtccccag gctccccagc aggcagaagt   
   4021 atgcaaagca tgcatctcaa ttagtcagca accatagtcc cgcccctaac tccgcccatc   
   4081 ccgcccctaa ctccgcccag ttccgcccat tctccgcccc atggctgact aatttttttt   
   4141 atttatgcag aggccgaggc cgcctcggcc tctgagctat tccagaagta gtgaggaggc   
   4201 ttttttggag gccatgaccg agtacaagcc cacggtgcgc ctcgccaccc gcgacgacgt   
   4261 ccctcgggcc gtacgcaccc tcgccgccgc gttcgccgac taccccgcca cgcgccacac   
   4321 cgtggacccg gaccgccaca tcgagcgggt caccgagctg caagaactct tcctcacgcg   
   4381 cgtcgggctc gacatcggca aggtgtgggt cgcggacgac ggcgccgcgg tggcggtctg   
   4441 gaccacgccg gagagcgtcg aagcgggggc ggtgttcgcc gagatcggcc cgcgcatggc   
   4501 cgagttgagc ggttcccggc tggccgcgca gcaacagatg gaagggctcc tggcgccgca   
   4561 ccggcccaag gagcccgcgt ggttcctggc caccgtcggc gtctcgcccg accaccaggg   
   4621 caagggtctg ggcagcgccg tcgtgctccc cggagtggag gcggccgagc gcgccggggt   
   4681 gcccgccttc ctggagacct ccgcgccccg caacctcccc ttctacgagc ggctcggctt   
   4741 caccgtcacc gccgacgtcg aggtgcccga aggaccgcgc acctggtgca tgacccgcaa   
   4801 gcccggtgcc tgaacgcgtt ccggaaatca acctctggat tacaaaattt gtgaaagatt   
   4861 gactggtatt cttaactatg ttgctccttt tacgctatgt ggatacgctg ctttaatgcc   
   4921 tttgtatcat gctattgctt cccgtatggc tttcattttc tcctccttgt ataaatcctg   
   4981 gttgctgtct ctttatgagg agttgtggcc cgttgtcagg caacgtggcg tggtgtgcac   
   5041 tgtgtttgct gacgcaaccc ccactggttg gggcattgcc accacctgtc agctcctttc   
   5101 cgggactttc gctttccccc tccctattgc cacggcggaa ctcatcgccg cctgccttgc   
   5161 ccgctgctgg acaggggctc ggctgttggg cactgacaat tccgtggtgt tgtcggggaa   
   5221 gctgacgtcc tttccatggc tgctcgcctg tgttgccacc tggattctgc gcgggacgtc   
   5281 cttctgctac gtcccttcgg ccctcaatcc agcggacctt ccttcccgcg gcctgctgcc   
   5341 ggctctgcgg cctcttccgc gtctcgcctt cgccctcaga cgagtcggat ctccctttgg   
   5401 gccgcctccc cgcctgtccg gatggaaggg ctaattcact cccaacgaat acaagatctg   
   5461 ctttttgctt gtactgggtc tctctggtta gaccagatct gagcctggga gctctctggc   
   5521 taactaggga acccactgct taagcctcaa taaagcttgc cttgagtgct tcaagtagtg   
   5581 tgtgcccgtc tgttgtgtga ctctggtaac tagagatccc tcagaccctt ttagtcagtg   
   5641 tggaaaatct ctagcagtag tagttcatgt catcttatta ttcagtattt ataacttgca   
   5701 aagaaatgaa tatcagagag tgagaggaac ttgtttattg cagcttataa tggttacaaa   
   5761 taaagcaata gcatcacaaa tttcacaaat aaagcatttt tttcactgca ttctagttgt   
   5821 ggtttgtcca aactcatcaa tgtatcttat catgtctggc atctatgtcg ggtgcggaga   
   5881 aagaggtaat gaaatggcat tatgggtatt atgggtctgc attaatgaat cggccaacga   
   5941 tcccggtgtg aaataccgca cagatgcgta aggagaaaat accgcatcag gcgctcttcc   
   6001 gcttcctcgc tcactgactc gctgcgctcg gtcgttcggc tgcggcgagc ggtatcagct   
   6061 cactcaaagg cggtaatacg gttatccaca gaatcagggg ataacgcagg aaagaacatg   
   6121 tgagcaaaag gccagcaaaa ggccaggaac cgtaaaaagg ccgcgttgct ggcgtttttc   
   6181 cataggctcc gcccccctga cgagcatcac aaaaatcgac gctcaagtca gaggtggcga   
   6241 aacccgacag gactataaag ataccaggcg tttccccctg gaagctccct cgtgcgctct   
   6301 cctgttccga ccctgccgct taccggatac ctgtccgcct ttctcccttc gggaagcgtg   
   6361 gcgctttctc atagctcacg ctgtaggtat ctcagttcgg tgtaggtcgt tcgctccaag   
   6421 ctgggctgtg tgcacgaacc ccccgttcag cccgaccgct gcgccttatc cggtaactat   
   6481 cgtcttgagt ccaacccggt aagacacgac ttatcgccac tggcagcagc cactggtaac   
   6541 aggattagca gagcgaggta tgtaggcggt gctacagagt tcttgaagtg gtggcctaac   
   6601 tacggctaca ctagaaggac agtatttggt atctgcgctc tgctgaagcc agttaccttc   
   6661 ggaaaaagag ttggtagctc ttgatccggc aaacaaacca ccgctggtag cggtggtttt   
   6721 tttgtttgca agcagcagat tacgcgcaga aaaaaaggat ctcaagaaga tcctttgatc   
   6781 ttttctacgg ggtctgacgc tcagtggaac gaaaactcac gttaagggat tttggtcatg   
   6841 agattatcaa aaaggatctt cacctagatc cttttaaatt aaaaatgaag ttttaaatca   
   6901 atctaaagta tatatgagta aacttggtct gacagttacc aatgcttaat cagtgaggca   
   6961 cctatctcag cgatctgtct atttcgttca tccatagttg cctgactccc cgtcgtgtag   
   7021 ataactacga tacgggaggg cttaccatct ggccccagtg ctgcaatgat accgcgagac   
   7081 ccacgctcac cggctccaga tttatcagca ataaaccagc cagccggaag ggccgagcgc   
   7141 agaagtggtc ctgcaacttt atccgcctcc atccagtcta ttaattgttg ccgggaagct   
   7201 agagtaagta gttcgccagt taatagtttg cgcaacgttg ttgaaaaagg atcttcacct   
   7261 agatcctttt cacgtagaaa gccagtccgc agaaacggtg ctgaccccgg atgaatgtca   
   7321 gctactgggc tatctggaca agggaaaacg caagcgcaaa gagaaagcag gtagcttgca   
   7381 gtgggcttac atggcgatag ctagactggg cggttttatg gacagcaagc gaaccggaat   
   7441 tgccagctgg ggcgccctct ggtaaggttg ggaagccctg caaagtaaac tggatggctt   
   7501 tctcgccgcc aaggatctga tggcgcaggg gatcaagctc tgatcaagag acaggatgag   
   7561 gatcgtttcg catgattgaa caagatggat tgcacgcagg ttctccggcc gcttgggtgg   
   7621 agaggctatt cggctatgac tgggcacaac agacaatcgg ctgctctgat gccgccgtgt   
   7681 tccggctgtc agcgcagggg cgcccggttc tttttgtcaa gaccgacctg tccggtgccc   
   7741 tgaatgaact gcaagacgag gcagcgcggc tatcgtggct ggccacgacg ggcgttcctt   
   7801 gcgcagctgt gctcgacgtt gtcactgaag cgggaaggga ctggctgcta ttgggcgaag   
   7861 tgccggggca ggatctcctg tcatctcacc ttgctcctgc cgagaaagta tccatcatgg   
   7921 ctgatgcaat gcggcggctg catacgcttg atccggctac ctgcccattc gaccaccaag   
   7981 cgaaacatcg catcgagcga gcacgtactc ggatggaagc cggtcttgtc gatcaggatg   
   8041 atctggacga agagcatcag gggctcgcgc cagccgaact gttcgccagg ctcaaggcga   
   8101 gcatgcccga cggcgaggat ctcgtcgtga cccatggcga tgcctgcttg ccgaatatca   
   8161 tggtggaaaa tggccgcttt tctggattca tcgactgtgg ccggctgggt gtggcggacc   
   8221 gctatcagga catagcgttg gctacccgtg atattgctga agagcttggc ggcgaatggg   
   8281 ctgaccgctt cctcgtgctt tacggtatcg ccgctcccga ttcgcagcgc atcgccttct   
   8341 atcgccttct tgacgagttc ttctgaattt tgttaaaatt tttgttaaat cagctcattt   
   8401 tttaaccaat aggccgaaat cggcaacatc ccttataaat caaaagaata gaccgcgata   
   8461 gggttgagtg ttgttccagt ttggaacaag agtccactat taaagaacgt ggactccaac   
   8521 gtcaaagggc gaaaaaccgt ctatcagggc gatggcccac tacgtgaacc atcacccaaa   
   8581 tcaagttttt tgcggtcgag gtgccgtaaa gctctaaatc ggaaccctaa agggagcccc   
   8641 cgatttagag cttgacgggg aaagccggcg aacgtggcga gaaaggaagg gaagaaagcg   
   8701 aaaggagcgg gcgctagggc gctggcaagt gtagcggtca cgctgcgcgt aaccaccaca   
   8761 cccgcgcgct taatgcgccg ctacagggcg cgtccattcg ccattcagga tcgaattaat   
   8821 tcttaattaa catcatcaat aatatacctt                   
              LOCUS    dna           8850 bp                  
FEATURES       Location/Qualifiers
   Other Gene   162..310
           /gene="Encap other"
   Promoter    365..393
           /gene="amp prom"
   misc_binding  457..462
           /dbxref="REBASE:HpaI"
   Other Gene   715..895
           /gene="HIV-1_5_LTR other"
   Other Gene   1006..1050
           /gene="HIV-1_psi_pack other"
   misc_binding  1092..1097
           /dbxref="REBASE:NruI"
   Regulatory_Seq 1557..1790
           /gene="RRE reg"
   ORF       1600..2301
           /sequence="ORF_1 rf(1)"
   misc_binding  2611..2616
           /dbxref="REBASE:NdeI"
   Promoter    2885..2966
           /gene="CMV prom"
   ORF       2901..3896
           /sequence="ORF_3 rf(3)"
   Regulatory_Seq 3022..3061
           /gene="tetO reg"
   misc_binding  3398..3403
           /dbxref="REBASE:BamHI"
   misc_binding  3778..3783
           /dbxref="REBASE:ApaI"
   misc_binding  3861..3866
           /dbxref="REBASE:XhoI"
   Promoter    3911..4179
           /gene="SV40 prom"
   Rep_Origin   4078..4155
           /gene="SV40 origin"
   ORF       4145..4813
           /sequence="ORF_2 rf(2)"
   misc_binding  4158..4170
           /dbxref="REBASE:SfiI"
   Marker     4214..4813
           /gene="puro marker"
   Other Gene   5423..5475
           /gene="delta_U3 other"
   Other Gene   5476..5656
           /gene="HIV-1_5_LTR other"
   Rep_Origin   6162..6781
           /gene="pBR322 origin"
   Promoter    7434..7483
           /gene="NEOKAN prom"
   misc_binding  7541..7546
           /dbxref="REBASE:BclI"
   ORF       7572..8366
           /sequence="ORF_4 rf(3)"
   Marker     7575..8363
           /gene="NTP_II marker"
   Rep_Origin   8471..8776
           /gene="f1 origin"
BASE COUNT  2225 a  2221 c  2409 g  1995 t  0 others
ORIGIN
    1 ttttggattg aagccaatat gataatgagg gggtggagtt tgtgacgtgg cgcggggcgt   
    61 gggaacgggg cgggtgacgt agtagtgtgg cggaagtgtg atgttgcaag tgtggcggaa   
   121 cacatgtaag cgacggatgt ggcaaaagtg acgtttttgg tgtgcgccgg tgtacacagg   
   181 aagtgacaat tttcgcgcgg ttttaggcgg atgttgtagt aaatttgggc gtaaccgagt   
   241 aagatttggc cattttcgcg ggaaaactga ataagaggaa gtgaaatctg aataattttg   
   301 tgttactcat agcgcgtaat acggcagacc tcagcgctag attattgaag catttatcag   
   361 ggttattgtc tcatgagcgg atacatattt gaatgtattt agaaaaataa acaaataggg   
   421 gttccgcgca catttccccg aaaagtgcca cctgacgtta actataacgg tcctaaggta   
   481 gcgaaaatgt agtcttatgc aatactcttg tagtcttgca acatggtaac gatgagttag   
   541 caacatgcct tacaaggaga gaaaaagcac cgtgcatgcc gattggtgga agtaaggtgg   
   601 tacgatcgtg ccttattagg aaggcaacag acgggtctga catggattgg acgaaccact   
   661 gaattgccgc attgcagaga tattgtattt aagtgcctag ctcgatacat aaacgggtct   
   721 ctctggttag accagatctg agcctgggag ctctctggct aactagggaa cccactgctt   
   781 aagcctcaat aaagcttgcc ttgagtgctt caagtagtgt gtgcccgtct gttgtgtgac   
   841 tctggtaact agagatccct cagacccttt tagtcagtgt ggaaaatctc tagcagtggc   
   901 gcccgaacag ggacttgaaa gcgaaaggga aaccagagga gctctctcga cgcaggactc   
   961 ggcttgctga agcgcgcacg gcaagaggcg aggggcggcg actggtgagt acgccaaaaa   
   1021 ttttgactag cggaggctag aaggagagag atgggtgcga gagcgtcagt attaagcggg   
   1081 ggagaattag atcgcgatgg gaaaaaattc ggttaaggcc agggggaaag aaaaaatata   
   1141 aattaaaaca tatagtatgg gcaagcaggg agctagaacg attcgcagtt aatcctggcc   
   1201 tgttagaaac atcagaaggc tgtagacaaa tactgggaca gctacaacca tcccttcaga   
   1261 caggatcaga agaacttaga tcattatata atacagtagc aaccctctat tgtgtgcatc   
   1321 aaaggataga gataaaagac accaaggaag ctttagacaa gatagaggaa gagcaaaaca   
   1381 aaagtaagac caccgcacag caagcccgct gatcttcaga cctggaggag gagatatgag   
   1441 ggacattgga gaagtgaatt atataaatat aaagtagtaa aaattgaacc attaggagta   
   1501 gcacccacca aggcaaagag aagagtggtg cagagagaaa aaagagcagt gggaatagga   
   1561 gctttgttcc ttgggttctt gggagcagca ggaagcacta tgggcgcagc gtcaatgacg   
   1621 ctgacggtac aggccagaca attattgtct ggtatagtgc agcagcagaa caatttgctg   
   1681 agggctattg aggcgcaaca gcatctgttg caactcacag tctggggcat caagcagctc   
   1741 caggcaagaa tcctggctgt ggaaagatac ctaaaggatc aacagctcct ggggatttgg   
   1801 ggttgctctg gaaaactcat ttgcaccact gctgtgcctt ggaatgctag ttggagtaat   
   1861 aaatctctgg aacagatttg gaatcacacg acctggatgg agtgggacag agaaattaac   
   1921 aattacacaa gcttaataca ctccttaatt gaagaatcgc aaaaccagca agaaaagaat   
   1981 gaacaagaat tattggaatt agataaatgg gcaagtttgt ggaattggtt taacataaca   
   2041 aattggctgt ggtatataaa attattcata atgatagtag gaggcttggt aggtttaaga   
   2101 atagtttttg ctgtactttc tatagtgaat agagttaggc agggatattc accattatcg   
   2161 tttcagaccc acctcccaac cccgagggga cccgacaggc ccgaaggaat agaagaagaa   
   2221 ggtggagaga gagacagaga cagatccatt cgattagtga acggatctcg acggtatcga   
   2281 aagcttggga ttcgaattta aaagaaaagg ggggattggg gggtacagtg caggggaaag   
   2341 aatagtagac ataatagcaa cagacataca aactaaagaa ctacaaaaac aaattacaaa   
   2401 aattcaaaat tttcgggttt ttcgaaccta gggttccgcg ttacataact tacggtaaat   
   2461 ggcccgcctg gctgaccgcc caacgacccc cgcccattga cgtcaataat gacgtatgtt   
   2521 cccatagtaa cgccaatagg gactttccat tgacgtcaat gggtggagta tttacggtaa   
   2581 actgcccact tggcagtaca tcaagtgtat catatgccaa gtacgccccc tattgacgtc   
   2641 aatgacggta aatggcccgc ctggcattat gcccagtaca tgaccttatg ggactttcct   
   2701 acttggcagt acatctacgt ttagtcatcg ctattaccat ggtgatgcgg ttttggcagt   
   2761 acatcaatgg gcgtggatag cggtttgact cacggggatt tccaagtctc caccccattg   
   2821 acgtcaatgg gagtttgttt tggcaccaaa atcaacggga ctttccaaaa tgtcgtaaca   
   2881 actccgcccc attgacgcaa atgggcggta ggcgtgtacg gtgggaggtc tatataagca   
   2941 gagctcgttt agtgaaccgt cagatcgcct ggagacgcca tccacgctgt tttgacctcc   
   3001 atagaagaac cgagtttaaa ctccctatca gtgatagaga tctccctatc agtgatagag   
   3061 agctagcgat atcaacaagt ttgtacaaaa aagttggcat gagctcttat ttcgtcaact   
   3121 cactgttctc caaatacaaa accggggagt ccctgcgccc caattattat gactgcggct   
   3181 tcgcccagga cctgggcggc cgacccaccg tggtgtacgg tcccagcagc ggcggcagct   
   3241 tccagcaccc gtcgcaaatc caggagttct accacgggcc gtcgtcgctg tccacggctc   
   3301 cctaccagca gaacccgtgc gccgtggcgt gccacgggga ccccggcaat ttctacggct   
   3361 acgacccgct gcaacgccag agcctattcg gtgcgcagga tccagacctg gtgcagtacg   
   3421 cagactgcaa gcttgccgcc gccagcggcc tgggcgagga ggccgagggc tccgagcaga   
   3481 gcccgtcgcc cacacagctc ttcccctgga tgcgcccgca agcagccgcc ggacgcaggc   
   3541 gaggccgaca gacctacagc cgctaccaga ccctggagct ggagaaggag ttcctattta   
   3601 atccctatct gactcgtaag cggcgaatcg aggtatcgca cgccctggga ctgacagaga   
   3661 gacaggtcaa aatctggttc cagaaccgga ggatgaagtg gaaaaaagag aacaacaaag   
   3721 acaagttccc cagcagcaaa tgcgagcagg aggagctgga gaaacagaag ctggagcggg   
   3781 ccccagaggc ggcggacgag ggcgacgcgc agaagggcga caagaagtgc ccaactttct   
   3841 tgtacaaagt ggttgatatc ctcgagtacc catacgacgt cccagactac gcttgagttt   
   3901 aaacacgcgt ggtgtggaaa gtccccaggc tccccagcag gcagaagtat gcaaagcatg   
   3961 catctcaatt agtcagcaac caggtgtgga aagtccccag gctccccagc aggcagaagt   
   4021 atgcaaagca tgcatctcaa ttagtcagca accatagtcc cgcccctaac tccgcccatc   
   4081 ccgcccctaa ctccgcccag ttccgcccat tctccgcccc atggctgact aatttttttt   
   4141 atttatgcag aggccgaggc cgcctcggcc tctgagctat tccagaagta gtgaggaggc   
   4201 ttttttggag gccatgaccg agtacaagcc cacggtgcgc ctcgccaccc gcgacgacgt   
   4261 ccctcgggcc gtacgcaccc tcgccgccgc gttcgccgac taccccgcca cgcgccacac   
   4321 cgtggacccg gaccgccaca tcgagcgggt caccgagctg caagaactct tcctcacgcg   
   4381 cgtcgggctc gacatcggca aggtgtgggt cgcggacgac ggcgccgcgg tggcggtctg   
   4441 gaccacgccg gagagcgtcg aagcgggggc ggtgttcgcc gagatcggcc cgcgcatggc   
   4501 cgagttgagc ggttcccggc tggccgcgca gcaacagatg gaagggctcc tggcgccgca   
   4561 ccggcccaag gagcccgcgt ggttcctggc caccgtcggc gtctcgcccg accaccaggg   
   4621 caagggtctg ggcagcgccg tcgtgctccc cggagtggag gcggccgagc gcgccggggt   
   4681 gcccgccttc ctggagacct ccgcgccccg caacctcccc ttctacgagc ggctcggctt   
   4741 caccgtcacc gccgacgtcg aggtgcccga aggaccgcgc acctggtgca tgacccgcaa   
   4801 gcccggtgcc tgaacgcgtt ccggaaatca acctctggat tacaaaattt gtgaaagatt   
   4861 gactggtatt cttaactatg ttgctccttt tacgctatgt ggatacgctg ctttaatgcc   
   4921 tttgtatcat gctattgctt cccgtatggc tttcattttc tcctccttgt ataaatcctg   
   4981 gttgctgtct ctttatgagg agttgtggcc cgttgtcagg caacgtggcg tggtgtgcac   
   5041 tgtgtttgct gacgcaaccc ccactggttg gggcattgcc accacctgtc agctcctttc   
   5101 cgggactttc gctttccccc tccctattgc cacggcggaa ctcatcgccg cctgccttgc   
   5161 ccgctgctgg acaggggctc ggctgttggg cactgacaat tccgtggtgt tgtcggggaa   
   5221 gctgacgtcc tttccatggc tgctcgcctg tgttgccacc tggattctgc gcgggacgtc   
   5281 cttctgctac gtcccttcgg ccctcaatcc agcggacctt ccttcccgcg gcctgctgcc   
   5341 ggctctgcgg cctcttccgc gtctcgcctt cgccctcaga cgagtcggat ctccctttgg   
   5401 gccgcctccc cgcctgtccg gatggaaggg ctaattcact cccaacgaat acaagatctg   
   5461 ctttttgctt gtactgggtc tctctggtta gaccagatct gagcctggga gctctctggc   
   5521 taactaggga acccactgct taagcctcaa taaagcttgc cttgagtgct tcaagtagtg   
   5581 tgtgcccgtc tgttgtgtga ctctggtaac tagagatccc tcagaccctt ttagtcagtg   
   5641 tggaaaatct ctagcagtag tagttcatgt catcttatta ttcagtattt ataacttgca   
   5701 aagaaatgaa tatcagagag tgagaggaac ttgtttattg cagcttataa tggttacaaa   
   5761 taaagcaata gcatcacaaa tttcacaaat aaagcatttt tttcactgca ttctagttgt   
   5821 ggtttgtcca aactcatcaa tgtatcttat catgtctggc atctatgtcg ggtgcggaga   
   5881 aagaggtaat gaaatggcat tatgggtatt atgggtctgc attaatgaat cggccaacga   
   5941 tcccggtgtg aaataccgca cagatgcgta aggagaaaat accgcatcag gcgctcttcc   
   6001 gcttcctcgc tcactgactc gctgcgctcg gtcgttcggc tgcggcgagc ggtatcagct   
   6061 cactcaaagg cggtaatacg gttatccaca gaatcagggg ataacgcagg aaagaacatg   
   6121 tgagcaaaag gccagcaaaa ggccaggaac cgtaaaaagg ccgcgttgct ggcgtttttc   
   6181 cataggctcc gcccccctga cgagcatcac aaaaatcgac gctcaagtca gaggtggcga   
   6241 aacccgacag gactataaag ataccaggcg tttccccctg gaagctccct cgtgcgctct   
   6301 cctgttccga ccctgccgct taccggatac ctgtccgcct ttctcccttc gggaagcgtg   
   6361 gcgctttctc atagctcacg ctgtaggtat ctcagttcgg tgtaggtcgt tcgctccaag   
   6421 ctgggctgtg tgcacgaacc ccccgttcag cccgaccgct gcgccttatc cggtaactat   
   6481 cgtcttgagt ccaacccggt aagacacgac ttatcgccac tggcagcagc cactggtaac   
   6541 aggattagca gagcgaggta tgtaggcggt gctacagagt tcttgaagtg gtggcctaac   
   6601 tacggctaca ctagaaggac agtatttggt atctgcgctc tgctgaagcc agttaccttc   
   6661 ggaaaaagag ttggtagctc ttgatccggc aaacaaacca ccgctggtag cggtggtttt   
   6721 tttgtttgca agcagcagat tacgcgcaga aaaaaaggat ctcaagaaga tcctttgatc   
   6781 ttttctacgg ggtctgacgc tcagtggaac gaaaactcac gttaagggat tttggtcatg   
   6841 agattatcaa aaaggatctt cacctagatc cttttaaatt aaaaatgaag ttttaaatca   
   6901 atctaaagta tatatgagta aacttggtct gacagttacc aatgcttaat cagtgaggca   
   6961 cctatctcag cgatctgtct atttcgttca tccatagttg cctgactccc cgtcgtgtag   
   7021 ataactacga tacgggaggg cttaccatct ggccccagtg ctgcaatgat accgcgagac   
   7081 ccacgctcac cggctccaga tttatcagca ataaaccagc cagccggaag ggccgagcgc   
   7141 agaagtggtc ctgcaacttt atccgcctcc atccagtcta ttaattgttg ccgggaagct   
   7201 agagtaagta gttcgccagt taatagtttg cgcaacgttg ttgaaaaagg atcttcacct   
   7261 agatcctttt cacgtagaaa gccagtccgc agaaacggtg ctgaccccgg atgaatgtca   
   7321 gctactgggc tatctggaca agggaaaacg caagcgcaaa gagaaagcag gtagcttgca   
   7381 gtgggcttac atggcgatag ctagactggg cggttttatg gacagcaagc gaaccggaat   
   7441 tgccagctgg ggcgccctct ggtaaggttg ggaagccctg caaagtaaac tggatggctt   
   7501 tctcgccgcc aaggatctga tggcgcaggg gatcaagctc tgatcaagag acaggatgag   
   7561 gatcgtttcg catgattgaa caagatggat tgcacgcagg ttctccggcc gcttgggtgg   
   7621 agaggctatt cggctatgac tgggcacaac agacaatcgg ctgctctgat gccgccgtgt   
   7681 tccggctgtc agcgcagggg cgcccggttc tttttgtcaa gaccgacctg tccggtgccc   
   7741 tgaatgaact gcaagacgag gcagcgcggc tatcgtggct ggccacgacg ggcgttcctt   
   7801 gcgcagctgt gctcgacgtt gtcactgaag cgggaaggga ctggctgcta ttgggcgaag   
   7861 tgccggggca ggatctcctg tcatctcacc ttgctcctgc cgagaaagta tccatcatgg   
   7921 ctgatgcaat gcggcggctg catacgcttg atccggctac ctgcccattc gaccaccaag   
   7981 cgaaacatcg catcgagcga gcacgtactc ggatggaagc cggtcttgtc gatcaggatg   
   8041 atctggacga agagcatcag gggctcgcgc cagccgaact gttcgccagg ctcaaggcga   
   8101 gcatgcccga cggcgaggat ctcgtcgtga cccatggcga tgcctgcttg ccgaatatca   
   8161 tggtggaaaa tggccgcttt tctggattca tcgactgtgg ccggctgggt gtggcggacc   
   8221 gctatcagga catagcgttg gctacccgtg atattgctga agagcttggc ggcgaatggg   
   8281 ctgaccgctt cctcgtgctt tacggtatcg ccgctcccga ttcgcagcgc atcgccttct   
   8341 atcgccttct tgacgagttc ttctgaattt tgttaaaatt tttgttaaat cagctcattt   
   8401 tttaaccaat aggccgaaat cggcaacatc ccttataaat caaaagaata gaccgcgata   
   8461 gggttgagtg ttgttccagt ttggaacaag agtccactat taaagaacgt ggactccaac   
   8521 gtcaaagggc gaaaaaccgt ctatcagggc gatggcccac tacgtgaacc atcacccaaa   
   8581 tcaagttttt tgcggtcgag gtgccgtaaa gctctaaatc ggaaccctaa agggagcccc   
   8641 cgatttagag cttgacgggg aaagccggcg aacgtggcga gaaaggaagg gaagaaagcg   
   8701 aaaggagcgg gcgctagggc gctggcaagt gtagcggtca cgctgcgcgt aaccaccaca   
   8761 cccgcgcgct taatgcgccg ctacagggcg cgtccattcg ccattcagga tcgaattaat   
   8821 tcttaattaa catcatcaat aatatacctt                   
//
            
***Note: The text map shown below is representative of the parental vector only and does not include the gene of interest. The sequence of the gene can be found through the accession number link on the product page.
1   TTTTGGATTGAAGCCAATATGATAATGAGGGGGTGGAGTTTGTGACGTGGCGCGGGGCGT 60
   AAAACCTAACTTCGGTTATACTATTACTCCCCCACCTCAAACACTGCACCGCGCCCCGCA

61  GGGAACGGGGCGGGTGACGTAGTAGTGTGGCGGAAGTGTGATGTTGCAAGTGTGGCGGAA 120
   CCCTTGCCCCGCCCACTGCATCATCACACCGCCTTCACACTACAACGTTCACACCGCCTT

                        Encap other(162,310)>>> 
                        |
121  CACATGTAAGCGACGGATGTGGCAAAAGTGACGTTTTTGGTGTGCGCCGGTGTACACAGG 180
   GTGTACATTCGCTGCCTACACCGTTTTCACTGCAAAAACCACACGCGGCCACATGTGTCC

181  AAGTGACAATTTTCGCGCGGTTTTAGGCGGATGTTGTAGTAAATTTGGGCGTAACCGAGT 240
   TTCACTGTTAAAAGCGCGCCAAAATCCGCCTACAACATCATTTAAACCCGCATTGGCTCA

241  AAGATTTGGCCATTTTCGCGGGAAAACTGAATAAGAGGAAGTGAAATCTGAATAATTTTG 300
   TTCTAAACCGGTAAAAGCGCCCTTTTGACTTATTCTCCTTCACTTTAGACTTATTAAAAC

301  TGTTACTCATAGCGCGTAATACGGCAGACCTCAGCGCTAGATTATTGAAGCATTTATCAG 360
   ACAATGAGTATCGCGCATTATGCCGTCTGGAGTCGCGATCTAATAACTTCGTAAATAGTC

     amp prom(365,393)<<< 
     |
361  GGTTATTGTCTCATGAGCGGATACATATTTGAATGTATTTAGAAAAATAAACAAATAGGG 420
   CCAATAACAGAGTACTCGCCTATGTATAAACTTACATAAATCTTTTTATTTGTTTATCCC

                       HpaI 
                       |
421  GTTCCGCGCACATTTCCCCGAAAAGTGCCACCTGACGTTAACTATAACGGTCCTAAGGTA 480
   CAAGGCGCGTGTAAAGGGGCTTTTCACGGTGGACTGCAATTGATATTGCCAGGATTCCAT

481  GCGAAAATGTAGTCTTATGCAATACTCTTGTAGTCTTGCAACATGGTAACGATGAGTTAG 540
   CGCTTTTACATCAGAATACGTTATGAGAACATCAGAACGTTGTACCATTGCTACTCAATC

541  CAACATGCCTTACAAGGAGAGAAAAAGCACCGTGCATGCCGATTGGTGGAAGTAAGGTGG 600
   GTTGTACGGAATGTTCCTCTCTTTTTCGTGGCACGTACGGCTAACCACCTTCATTCCACC

601  TACGATCGTGCCTTATTAGGAAGGCAACAGACGGGTCTGACATGGATTGGACGAACCACT 660
   ATGCTAGCACGGAATAATCCTTCCGTTGTCTGCCCAGACTGTACCTAACCTGCTTGGTGA

                              HIV-1_5_LTR other(715,895)>>> 
                              |
661  GAATTGCCGCATTGCAGAGATATTGTATTTAAGTGCCTAGCTCGATACATAAACGGGTCT 720
   CTTAACGGCGTAACGTCTCTATAACATAAATTCACGGATCGAGCTATGTATTTGCCCAGA

721  CTCTGGTTAGACCAGATCTGAGCCTGGGAGCTCTCTGGCTAACTAGGGAACCCACTGCTT 780
   GAGACCAATCTGGTCTAGACTCGGACCCTCGAGAGACCGATTGATCCCTTGGGTGACGAA

781  AAGCCTCAATAAAGCTTGCCTTGAGTGCTTCAAGTAGTGTGTGCCCGTCTGTTGTGTGAC 840
   TTCGGAGTTATTTCGAACGGAACTCACGAAGTTCATCACACACGGGCAGACAACACACTG

841  TCTGGTAACTAGAGATCCCTCAGACCCTTTTAGTCAGTGTGGAAAATCTCTAGCAGTGGC 900
   AGACCATTGATCTCTAGGGAGTCTGGGAAAATCAGTCACACCTTTTAGAGATCGTCACCG

901  GCCCGAACAGGGACTTGAAAGCGAAAGGGAAACCAGAGGAGCTCTCTCGACGCAGGACTC 960
   CGGGCTTGTCCCTGAACTTTCGCTTTCCCTTTGGTCTCCTCGAGAGAGCTGCGTCCTGAG

                          HIV-1_psi_pack other(1006,1050)>>> 
                          |
961  GGCTTGCTGAAGCGCGCACGGCAAGAGGCGAGGGGCGGCGACTGGTGAGTACGCCAAAAA 1020
   CCGAACGACTTCGCGCGTGCCGTTCTCCGCTCCCCGCCGCTGACCACTCATGCGGTTTTT

1021 TTTTGACTAGCGGAGGCTAGAAGGAGAGAGATGGGTGCGAGAGCGTCAGTATTAAGCGGG 1080
   AAAACTGATCGCCTCCGATCTTCCTCTCTCTACCCACGCTCTCGCAGTCATAATTCGCCC

          NruI 
          |
1081 GGAGAATTAGATCGCGATGGGAAAAAATTCGGTTAAGGCCAGGGGGAAAGAAAAAATATA 1140
   CCTCTTAATCTAGCGCTACCCTTTTTTAAGCCAATTCCGGTCCCCCTTTCTTTTTTATAT

1141 AATTAAAACATATAGTATGGGCAAGCAGGGAGCTAGAACGATTCGCAGTTAATCCTGGCC 1200
   TTAATTTTGTATATCATACCCGTTCGTCCCTCGATCTTGCTAAGCGTCAATTAGGACCGG

1201 TGTTAGAAACATCAGAAGGCTGTAGACAAATACTGGGACAGCTACAACCATCCCTTCAGA 1260
   ACAATCTTTGTAGTCTTCCGACATCTGTTTATGACCCTGTCGATGTTGGTAGGGAAGTCT

1261 CAGGATCAGAAGAACTTAGATCATTATATAATACAGTAGCAACCCTCTATTGTGTGCATC 1320
   GTCCTAGTCTTCTTGAATCTAGTAATATATTATGTCATCGTTGGGAGATAACACACGTAG

1321 AAAGGATAGAGATAAAAGACACCAAGGAAGCTTTAGACAAGATAGAGGAAGAGCAAAACA 1380
   TTTCCTATCTCTATTTTCTGTGGTTCCTTCGAAATCTGTTCTATCTCCTTCTCGTTTTGT

1381 AAAGTAAGACCACCGCACAGCAAGCCCGCTGATCTTCAGACCTGGAGGAGGAGATATGAG 1440
   TTTCATTCTGGTGGCGTGTCGTTCGGGCGACTAGAAGTCTGGACCTCCTCCTCTATACTC

1441 GGACATTGGAGAAGTGAATTATATAAATATAAAGTAGTAAAAATTGAACCATTAGGAGTA 1500
   CCTGTAACCTCTTCACTTAATATATTTATATTTCATCATTTTTAACTTGGTAATCCTCAT

                               RRE reg(1557,1790)>>> 
                               |
1501 GCACCCACCAAGGCAAAGAGAAGAGTGGTGCAGAGAGAAAAAAGAGCAGTGGGAATAGGA 1560
   CGTGGGTGGTTCCGTTTCTCTTCTCACCACGTCTCTCTTTTTTCTCGTCACCCTTATCCT

                       ORF_1 rf(1)(1600,2301)>>> 
                       |
1561 GCTTTGTTCCTTGGGTTCTTGGGAGCAGCAGGAAGCACTATGGGCGCAGCGTCAATGACG 1620
   CGAAACAAGGAACCCAAGAACCCTCGTCGTCCTTCGTGATACCCGCGTCGCAGTTACTGC

1621 CTGACGGTACAGGCCAGACAATTATTGTCTGGTATAGTGCAGCAGCAGAACAATTTGCTG 1680
   GACTGCCATGTCCGGTCTGTTAATAACAGACCATATCACGTCGTCGTCTTGTTAAACGAC

1681 AGGGCTATTGAGGCGCAACAGCATCTGTTGCAACTCACAGTCTGGGGCATCAAGCAGCTC 1740
   TCCCGATAACTCCGCGTTGTCGTAGACAACGTTGAGTGTCAGACCCCGTAGTTCGTCGAG

1741 CAGGCAAGAATCCTGGCTGTGGAAAGATACCTAAAGGATCAACAGCTCCTGGGGATTTGG 1800
   GTCCGTTCTTAGGACCGACACCTTTCTATGGATTTCCTAGTTGTCGAGGACCCCTAAACC

1801 GGTTGCTCTGGAAAACTCATTTGCACCACTGCTGTGCCTTGGAATGCTAGTTGGAGTAAT 1860
   CCAACGAGACCTTTTGAGTAAACGTGGTGACGACACGGAACCTTACGATCAACCTCATTA

1861 AAATCTCTGGAACAGATTTGGAATCACACGACCTGGATGGAGTGGGACAGAGAAATTAAC 1920
   TTTAGAGACCTTGTCTAAACCTTAGTGTGCTGGACCTACCTCACCCTGTCTCTTTAATTG

1921 AATTACACAAGCTTAATACACTCCTTAATTGAAGAATCGCAAAACCAGCAAGAAAAGAAT 1980
   TTAATGTGTTCGAATTATGTGAGGAATTAACTTCTTAGCGTTTTGGTCGTTCTTTTCTTA

1981 GAACAAGAATTATTGGAATTAGATAAATGGGCAAGTTTGTGGAATTGGTTTAACATAACA 2040
   CTTGTTCTTAATAACCTTAATCTATTTACCCGTTCAAACACCTTAACCAAATTGTATTGT

2041 AATTGGCTGTGGTATATAAAATTATTCATAATGATAGTAGGAGGCTTGGTAGGTTTAAGA 2100
   TTAACCGACACCATATATTTTAATAAGTATTACTATCATCCTCCGAACCATCCAAATTCT

2101 ATAGTTTTTGCTGTACTTTCTATAGTGAATAGAGTTAGGCAGGGATATTCACCATTATCG 2160
   TATCAAAAACGACATGAAAGATATCACTTATCTCAATCCGTCCCTATAAGTGGTAATAGC

2161 TTTCAGACCCACCTCCCAACCCCGAGGGGACCCGACAGGCCCGAAGGAATAGAAGAAGAA 2220
   AAAGTCTGGGTGGAGGGTTGGGGCTCCCCTGGGCTGTCCGGGCTTCCTTATCTTCTTCTT

2221 GGTGGAGAGAGAGACAGAGACAGATCCATTCGATTAGTGAACGGATCTCGACGGTATCGA 2280
   CCACCTCTCTCTCTGTCTCTGTCTAGGTAAGCTAATCACTTGCCTAGAGCTGCCATAGCT

2281 AAGCTTGGGATTCGAATTTAAAAGAAAAGGGGGGATTGGGGGGTACAGTGCAGGGGAAAG 2340
   TTCGAACCCTAAGCTTAAATTTTCTTTTCCCCCCTAACCCCCCATGTCACGTCCCCTTTC

2341 AATAGTAGACATAATAGCAACAGACATACAAACTAAAGAACTACAAAAACAAATTACAAA 2400
   TTATCATCTGTATTATCGTTGTCTGTATGTTTGATTTCTTGATGTTTTTGTTTAATGTTT

2401 AATTCAAAATTTTCGGGTTTTTCGAACCTAGGGTTCCGCGTTACATAACTTACGGTAAAT 2460
   TTAAGTTTTAAAAGCCCAAAAAGCTTGGATCCCAAGGCGCAATGTATTGAATGCCATTTA

2461 GGCCCGCCTGGCTGACCGCCCAACGACCCCCGCCCATTGACGTCAATAATGACGTATGTT 2520
   CCGGGCGGACCGACTGGCGGGTTGCTGGGGGCGGGTAACTGCAGTTATTACTGCATACAA

2521 CCCATAGTAACGCCAATAGGGACTTTCCATTGACGTCAATGGGTGGAGTATTTACGGTAA 2580
   GGGTATCATTGCGGTTATCCCTGAAAGGTAACTGCAGTTACCCACCTCATAAATGCCATT

                   NdeI 
                   |
2581 ACTGCCCACTTGGCAGTACATCAAGTGTATCATATGCCAAGTACGCCCCCTATTGACGTC 2640
   TGACGGGTGAACCGTCATGTAGTTCACATAGTATACGGTTCATGCGGGGGATAACTGCAG

2641 AATGACGGTAAATGGCCCGCCTGGCATTATGCCCAGTACATGACCTTATGGGACTTTCCT 2700
   TTACTGCCATTTACCGGGCGGACCGTAATACGGGTCATGTACTGGAATACCCTGAAAGGA

2701 ACTTGGCAGTACATCTACGTTTAGTCATCGCTATTACCATGGTGATGCGGTTTTGGCAGT 2760
   TGAACCGTCATGTAGATGCAAATCAGTAGCGATAATGGTACCACTACGCCAAAACCGTCA

2761 ACATCAATGGGCGTGGATAGCGGTTTGACTCACGGGGATTTCCAAGTCTCCACCCCATTG 2820
   TGTAGTTACCCGCACCTATCGCCAAACTGAGTGCCCCTAAAGGTTCAGAGGTGGGGTAAC

2821 ACGTCAATGGGAGTTTGTTTTGGCACCAAAATCAACGGGACTTTCCAAAATGTCGTAACA 2880
   TGCAGTTACCCTCAAACAAAACCGTGGTTTTAGTTGCCCTGAAAGGTTTTACAGCATTGT

             ORF_3 rf(3)(2901,3896)>>> 
             |
     CMV prom(2885,2966)>>> 
     |        |
2881 ACTCCGCCCCATTGACGCAAATGGGCGGTAGGCGTGTACGGTGGGAGGTCTATATAAGCA 2940
   TGAGGCGGGGTAACTGCGTTTACCCGCCATCCGCACATGCCACCCTCCAGATATATTCGT

2941 GAGCTCGTTTAGTGAACCGTCAGATCGCCTGGAGACGCCATCCACGCTGTTTTGACCTCC 3000
   CTCGAGCAAATCACTTGGCAGTCTAGCGGACCTCTGCGGTAGGTGCGACAAAACTGGAGG

              tetO reg(3022,3061)>>> 
              |
3001 ATAGAAGAACCGAGTTTAAACTCCCTATCAGTGATAGAGATCTCCCTATCAGTGATAGAG 3060
   TATCTTCTTGGCTCAAATTTGAGGGATAGTCACTATCTCTAGAGGGATAGTCACTATCTC

3061 AGCTAGCGATATCAACAAGTTTGTACAAAAAAGTTGGCATGAGCTCTTATTTCGTCAACT 3120
   TCGATCGCTATAGTTGTTCAAACATGTTTTTTCAACCGTACTCGAGAATAAAGCAGTTGA

3121 CACTGTTCTCCAAATACAAAACCGGGGAGTCCCTGCGCCCCAATTATTATGACTGCGGCT 3180
   GTGACAAGAGGTTTATGTTTTGGCCCCTCAGGGACGCGGGGTTAATAATACTGACGCCGA

3181 TCGCCCAGGACCTGGGCGGCCGACCCACCGTGGTGTACGGTCCCAGCAGCGGCGGCAGCT 3240
   AGCGGGTCCTGGACCCGCCGGCTGGGTGGCACCACATGCCAGGGTCGTCGCCGCCGTCGA

3241 TCCAGCACCCGTCGCAAATCCAGGAGTTCTACCACGGGCCGTCGTCGCTGTCCACGGCTC 3300
   AGGTCGTGGGCAGCGTTTAGGTCCTCAAGATGGTGCCCGGCAGCAGCGACAGGTGCCGAG

3301 CCTACCAGCAGAACCCGTGCGCCGTGGCGTGCCACGGGGACCCCGGCAATTTCTACGGCT 3360
   GGATGGTCGTCTTGGGCACGCGGCACCGCACGGTGCCCCTGGGGCCGTTAAAGATGCCGA

                      BamHI 
                      |
3361 ACGACCCGCTGCAACGCCAGAGCCTATTCGGTGCGCAGGATCCAGACCTGGTGCAGTACG 3420
   TGCTGGGCGACGTTGCGGTCTCGGATAAGCCACGCGTCCTAGGTCTGGACCACGTCATGC

3421 CAGACTGCAAGCTTGCCGCCGCCAGCGGCCTGGGCGAGGAGGCCGAGGGCTCCGAGCAGA 3480
   GTCTGACGTTCGAACGGCGGCGGTCGCCGGACCCGCTCCTCCGGCTCCCGAGGCTCGTCT

3481 GCCCGTCGCCCACACAGCTCTTCCCCTGGATGCGCCCGCAAGCAGCCGCCGGACGCAGGC 3540
   CGGGCAGCGGGTGTGTCGAGAAGGGGACCTACGCGGGCGTTCGTCGGCGGCCTGCGTCCG

3541 GAGGCCGACAGACCTACAGCCGCTACCAGACCCTGGAGCTGGAGAAGGAGTTCCTATTTA 3600
   CTCCGGCTGTCTGGATGTCGGCGATGGTCTGGGACCTCGACCTCTTCCTCAAGGATAAAT

3601 ATCCCTATCTGACTCGTAAGCGGCGAATCGAGGTATCGCACGCCCTGGGACTGACAGAGA 3660
   TAGGGATAGACTGAGCATTCGCCGCTTAGCTCCATAGCGTGCGGGACCCTGACTGTCTCT

3661 GACAGGTCAAAATCTGGTTCCAGAACCGGAGGATGAAGTGGAAAAAAGAGAACAACAAAG 3720
   CTGTCCAGTTTTAGACCAAGGTCTTGGCCTCCTACTTCACCTTTTTTCTCTTGTTGTTTC

3721 ACAAGTTCCCCAGCAGCAAATGCGAGCAGGAGGAGCTGGAGAAACAGAAGCTGGAGCGGG 3780
   TGTTCAAGGGGTCGTCGTTTACGCTCGTCCTCCTCGACCTCTTTGTCTTCGACCTCGCCC

    ApaI 
    |
3781 CCCCAGAGGCGGCGGACGAGGGCGACGCGCAGAAGGGCGACAAGAAGTGCCCAACTTTCT 3840
   GGGGTCTCCGCCGCCTGCTCCCGCTGCGCGTCTTCCCGCTGTTCTTCACGGGTTGAAAGA

              XhoI 
              |
3841 TGTACAAAGTGGTTGATATCCTCGAGTACCCATACGACGTCCCAGACTACGCTTGAGTTT 3900
   ACATGTTTCACCAACTATAGGAGCTCATGGGTATGCTGCAGGGTCTGATGCGAACTCAAA

        SV40 prom(3911,4179)>>> 
        |
3901 AAACACGCGTGGTGTGGAAAGTCCCCAGGCTCCCCAGCAGGCAGAAGTATGCAAAGCATG 3960
   TTTGTGCGCACCACACCTTTCAGGGGTCCGAGGGGTCGTCCGTCTTCATACGTTTCGTAC

3961 CATCTCAATTAGTCAGCAACCAGGTGTGGAAAGTCCCCAGGCTCCCCAGCAGGCAGAAGT 4020
   GTAGAGTTAATCAGTCGTTGGTCCACACCTTTCAGGGGTCCGAGGGGTCGTCCGTCTTCA

                                SV40 origin(4078,4155)>>> 
                                |
4021 ATGCAAAGCATGCATCTCAATTAGTCAGCAACCATAGTCCCGCCCCTAACTCCGCCCATC 4080
   TACGTTTCGTACGTAGAGTTAATCAGTCGTTGGTATCAGGGCGGGGATTGAGGCGGGTAG

4081 CCGCCCCTAACTCCGCCCAGTTCCGCCCATTCTCCGCCCCATGGCTGACTAATTTTTTTT 4140
   GGCGGGGATTGAGGCGGGTCAAGGCGGGTAAGAGGCGGGGTACCGACTGATTAAAAAAAA

                SfiI 
                |
     ORF_2 rf(2)(4145,4813)>>> 
     |          |
4141 ATTTATGCAGAGGCCGAGGCCGCCTCGGCCTCTGAGCTATTCCAGAAGTAGTGAGGAGGC 4200
   TAAATACGTCTCCGGCTCCGGCGGAGCCGGAGACTCGATAAGGTCTTCATCACTCCTCCG

          puro marker(4214,4813)>>> 
          |
4201 TTTTTTGGAGGCCATGACCGAGTACAAGCCCACGGTGCGCCTCGCCACCCGCGACGACGT 4260
   AAAAAACCTCCGGTACTGGCTCATGTTCGGGTGCCACGCGGAGCGGTGGGCGCTGCTGCA

4261 CCCTCGGGCCGTACGCACCCTCGCCGCCGCGTTCGCCGACTACCCCGCCACGCGCCACAC 4320
   GGGAGCCCGGCATGCGTGGGAGCGGCGGCGCAAGCGGCTGATGGGGCGGTGCGCGGTGTG

4321 CGTGGACCCGGACCGCCACATCGAGCGGGTCACCGAGCTGCAAGAACTCTTCCTCACGCG 4380
   GCACCTGGGCCTGGCGGTGTAGCTCGCCCAGTGGCTCGACGTTCTTGAGAAGGAGTGCGC

4381 CGTCGGGCTCGACATCGGCAAGGTGTGGGTCGCGGACGACGGCGCCGCGGTGGCGGTCTG 4440
   GCAGCCCGAGCTGTAGCCGTTCCACACCCAGCGCCTGCTGCCGCGGCGCCACCGCCAGAC

4441 GACCACGCCGGAGAGCGTCGAAGCGGGGGCGGTGTTCGCCGAGATCGGCCCGCGCATGGC 4500
   CTGGTGCGGCCTCTCGCAGCTTCGCCCCCGCCACAAGCGGCTCTAGCCGGGCGCGTACCG

4501 CGAGTTGAGCGGTTCCCGGCTGGCCGCGCAGCAACAGATGGAAGGGCTCCTGGCGCCGCA 4560
   GCTCAACTCGCCAAGGGCCGACCGGCGCGTCGTTGTCTACCTTCCCGAGGACCGCGGCGT

4561 CCGGCCCAAGGAGCCCGCGTGGTTCCTGGCCACCGTCGGCGTCTCGCCCGACCACCAGGG 4620
   GGCCGGGTTCCTCGGGCGCACCAAGGACCGGTGGCAGCCGCAGAGCGGGCTGGTGGTCCC

4621 CAAGGGTCTGGGCAGCGCCGTCGTGCTCCCCGGAGTGGAGGCGGCCGAGCGCGCCGGGGT 4680
   GTTCCCAGACCCGTCGCGGCAGCACGAGGGGCCTCACCTCCGCCGGCTCGCGCGGCCCCA

4681 GCCCGCCTTCCTGGAGACCTCCGCGCCCCGCAACCTCCCCTTCTACGAGCGGCTCGGCTT 4740
   CGGGCGGAAGGACCTCTGGAGGCGCGGGGCGTTGGAGGGGAAGATGCTCGCCGAGCCGAA

4741 CACCGTCACCGCCGACGTCGAGGTGCCCGAAGGACCGCGCACCTGGTGCATGACCCGCAA 4800
   GTGGCAGTGGCGGCTGCAGCTCCACGGGCTTCCTGGCGCGTGGACCACGTACTGGGCGTT

4801 GCCCGGTGCCTGAACGCGTTCCGGAAATCAACCTCTGGATTACAAAATTTGTGAAAGATT 4860
   CGGGCCACGGACTTGCGCAAGGCCTTTAGTTGGAGACCTAATGTTTTAAACACTTTCTAA

4861 GACTGGTATTCTTAACTATGTTGCTCCTTTTACGCTATGTGGATACGCTGCTTTAATGCC 4920
   CTGACCATAAGAATTGATACAACGAGGAAAATGCGATACACCTATGCGACGAAATTACGG

4921 TTTGTATCATGCTATTGCTTCCCGTATGGCTTTCATTTTCTCCTCCTTGTATAAATCCTG 4980
   AAACATAGTACGATAACGAAGGGCATACCGAAAGTAAAAGAGGAGGAACATATTTAGGAC

4981 GTTGCTGTCTCTTTATGAGGAGTTGTGGCCCGTTGTCAGGCAACGTGGCGTGGTGTGCAC 5040
   CAACGACAGAGAAATACTCCTCAACACCGGGCAACAGTCCGTTGCACCGCACCACACGTG

5041 TGTGTTTGCTGACGCAACCCCCACTGGTTGGGGCATTGCCACCACCTGTCAGCTCCTTTC 5100
   ACACAAACGACTGCGTTGGGGGTGACCAACCCCGTAACGGTGGTGGACAGTCGAGGAAAG

5101 CGGGACTTTCGCTTTCCCCCTCCCTATTGCCACGGCGGAACTCATCGCCGCCTGCCTTGC 5160
   GCCCTGAAAGCGAAAGGGGGAGGGATAACGGTGCCGCCTTGAGTAGCGGCGGACGGAACG

5161 CCGCTGCTGGACAGGGGCTCGGCTGTTGGGCACTGACAATTCCGTGGTGTTGTCGGGGAA 5220
   GGCGACGACCTGTCCCCGAGCCGACAACCCGTGACTGTTAAGGCACCACAACAGCCCCTT

5221 GCTGACGTCCTTTCCATGGCTGCTCGCCTGTGTTGCCACCTGGATTCTGCGCGGGACGTC 5280
   CGACTGCAGGAAAGGTACCGACGAGCGGACACAACGGTGGACCTAAGACGCGCCCTGCAG

5281 CTTCTGCTACGTCCCTTCGGCCCTCAATCCAGCGGACCTTCCTTCCCGCGGCCTGCTGCC 5340
   GAAGACGATGCAGGGAAGCCGGGAGTTAGGTCGCCTGGAAGGAAGGGCGCCGGACGACGG

5341 GGCTCTGCGGCCTCTTCCGCGTCTCGCCTTCGCCCTCAGACGAGTCGGATCTCCCTTTGG 5400
   CCGAGACGCCGGAGAAGGCGCAGAGCGGAAGCGGGAGTCTGCTCAGCCTAGAGGGAAACC

              delta_U3 other(5423,5475)>>> 
              |
5401 GCCGCCTCCCCGCCTGTCCGGATGGAAGGGCTAATTCACTCCCAACGAATACAAGATCTG 5460
   CGGCGGAGGGGCGGACAGGCCTACCTTCCCGATTAAGTGAGGGTTGCTTATGTTCTAGAC

           HIV-1_5_LTR other(5476,5656)>>> 
           |
5461 CTTTTTGCTTGTACTGGGTCTCTCTGGTTAGACCAGATCTGAGCCTGGGAGCTCTCTGGC 5520
   GAAAAACGAACATGACCCAGAGAGACCAATCTGGTCTAGACTCGGACCCTCGAGAGACCG

5521 TAACTAGGGAACCCACTGCTTAAGCCTCAATAAAGCTTGCCTTGAGTGCTTCAAGTAGTG 5580
   ATTGATCCCTTGGGTGACGAATTCGGAGTTATTTCGAACGGAACTCACGAAGTTCATCAC

5581 TGTGCCCGTCTGTTGTGTGACTCTGGTAACTAGAGATCCCTCAGACCCTTTTAGTCAGTG 5640
   ACACGGGCAGACAACACACTGAGACCATTGATCTCTAGGGAGTCTGGGAAAATCAGTCAC

5641 TGGAAAATCTCTAGCAGTAGTAGTTCATGTCATCTTATTATTCAGTATTTATAACTTGCA 5700
   ACCTTTTAGAGATCGTCATCATCAAGTACAGTAGAATAATAAGTCATAAATATTGAACGT

5701 AAGAAATGAATATCAGAGAGTGAGAGGAACTTGTTTATTGCAGCTTATAATGGTTACAAA 5760
   TTCTTTACTTATAGTCTCTCACTCTCCTTGAACAAATAACGTCGAATATTACCAATGTTT

5761 TAAAGCAATAGCATCACAAATTTCACAAATAAAGCATTTTTTTCACTGCATTCTAGTTGT 5820
   ATTTCGTTATCGTAGTGTTTAAAGTGTTTATTTCGTAAAAAAAGTGACGTAAGATCAACA

5821 GGTTTGTCCAAACTCATCAATGTATCTTATCATGTCTGGCATCTATGTCGGGTGCGGAGA 5880
   CCAAACAGGTTTGAGTAGTTACATAGAATAGTACAGACCGTAGATACAGCCCACGCCTCT

5881 AAGAGGTAATGAAATGGCATTATGGGTATTATGGGTCTGCATTAATGAATCGGCCAACGA 5940
   TTCTCCATTACTTTACCGTAATACCCATAATACCCAGACGTAATTACTTAGCCGGTTGCT

5941 TCCCGGTGTGAAATACCGCACAGATGCGTAAGGAGAAAATACCGCATCAGGCGCTCTTCC 6000
   AGGGCCACACTTTATGGCGTGTCTACGCATTCCTCTTTTATGGCGTAGTCCGCGAGAAGG

6001 GCTTCCTCGCTCACTGACTCGCTGCGCTCGGTCGTTCGGCTGCGGCGAGCGGTATCAGCT 6060
   CGAAGGAGCGAGTGACTGAGCGACGCGAGCCAGCAAGCCGACGCCGCTCGCCATAGTCGA

6061 CACTCAAAGGCGGTAATACGGTTATCCACAGAATCAGGGGATAACGCAGGAAAGAACATG 6120
   GTGAGTTTCCGCCATTATGCCAATAGGTGTCTTAGTCCCCTATTGCGTCCTTTCTTGTAC

                        pBR322 origin(6162,6781)<<< 
                        |
6121 TGAGCAAAAGGCCAGCAAAAGGCCAGGAACCGTAAAAAGGCCGCGTTGCTGGCGTTTTTC 6180
   ACTCGTTTTCCGGTCGTTTTCCGGTCCTTGGCATTTTTCCGGCGCAACGACCGCAAAAAG

6181 CATAGGCTCCGCCCCCCTGACGAGCATCACAAAAATCGACGCTCAAGTCAGAGGTGGCGA 6240
   GTATCCGAGGCGGGGGGACTGCTCGTAGTGTTTTTAGCTGCGAGTTCAGTCTCCACCGCT

6241 AACCCGACAGGACTATAAAGATACCAGGCGTTTCCCCCTGGAAGCTCCCTCGTGCGCTCT 6300
   TTGGGCTGTCCTGATATTTCTATGGTCCGCAAAGGGGGACCTTCGAGGGAGCACGCGAGA

6301 CCTGTTCCGACCCTGCCGCTTACCGGATACCTGTCCGCCTTTCTCCCTTCGGGAAGCGTG 6360
   GGACAAGGCTGGGACGGCGAATGGCCTATGGACAGGCGGAAAGAGGGAAGCCCTTCGCAC

6361 GCGCTTTCTCATAGCTCACGCTGTAGGTATCTCAGTTCGGTGTAGGTCGTTCGCTCCAAG 6420
   CGCGAAAGAGTATCGAGTGCGACATCCATAGAGTCAAGCCACATCCAGCAAGCGAGGTTC

6421 CTGGGCTGTGTGCACGAACCCCCCGTTCAGCCCGACCGCTGCGCCTTATCCGGTAACTAT 6480
   GACCCGACACACGTGCTTGGGGGGCAAGTCGGGCTGGCGACGCGGAATAGGCCATTGATA

6481 CGTCTTGAGTCCAACCCGGTAAGACACGACTTATCGCCACTGGCAGCAGCCACTGGTAAC 6540
   GCAGAACTCAGGTTGGGCCATTCTGTGCTGAATAGCGGTGACCGTCGTCGGTGACCATTG

6541 AGGATTAGCAGAGCGAGGTATGTAGGCGGTGCTACAGAGTTCTTGAAGTGGTGGCCTAAC 6600
   TCCTAATCGTCTCGCTCCATACATCCGCCACGATGTCTCAAGAACTTCACCACCGGATTG

6601 TACGGCTACACTAGAAGGACAGTATTTGGTATCTGCGCTCTGCTGAAGCCAGTTACCTTC 6660
   ATGCCGATGTGATCTTCCTGTCATAAACCATAGACGCGAGACGACTTCGGTCAATGGAAG

6661 GGAAAAAGAGTTGGTAGCTCTTGATCCGGCAAACAAACCACCGCTGGTAGCGGTGGTTTT 6720
   CCTTTTTCTCAACCATCGAGAACTAGGCCGTTTGTTTGGTGGCGACCATCGCCACCAAAA

6721 TTTGTTTGCAAGCAGCAGATTACGCGCAGAAAAAAAGGATCTCAAGAAGATCCTTTGATC 6780
   AAACAAACGTTCGTCGTCTAATGCGCGTCTTTTTTTCCTAGAGTTCTTCTAGGAAACTAG

6781 TTTTCTACGGGGTCTGACGCTCAGTGGAACGAAAACTCACGTTAAGGGATTTTGGTCATG 6840
   AAAAGATGCCCCAGACTGCGAGTCACCTTGCTTTTGAGTGCAATTCCCTAAAACCAGTAC

6841 AGATTATCAAAAAGGATCTTCACCTAGATCCTTTTAAATTAAAAATGAAGTTTTAAATCA 6900
   TCTAATAGTTTTTCCTAGAAGTGGATCTAGGAAAATTTAATTTTTACTTCAAAATTTAGT

6901 ATCTAAAGTATATATGAGTAAACTTGGTCTGACAGTTACCAATGCTTAATCAGTGAGGCA 6960
   TAGATTTCATATATACTCATTTGAACCAGACTGTCAATGGTTACGAATTAGTCACTCCGT

6961 CCTATCTCAGCGATCTGTCTATTTCGTTCATCCATAGTTGCCTGACTCCCCGTCGTGTAG 7020
   GGATAGAGTCGCTAGACAGATAAAGCAAGTAGGTATCAACGGACTGAGGGGCAGCACATC

7021 ATAACTACGATACGGGAGGGCTTACCATCTGGCCCCAGTGCTGCAATGATACCGCGAGAC 7080
   TATTGATGCTATGCCCTCCCGAATGGTAGACCGGGGTCACGACGTTACTATGGCGCTCTG

7081 CCACGCTCACCGGCTCCAGATTTATCAGCAATAAACCAGCCAGCCGGAAGGGCCGAGCGC 7140
   GGTGCGAGTGGCCGAGGTCTAAATAGTCGTTATTTGGTCGGTCGGCCTTCCCGGCTCGCG

7141 AGAAGTGGTCCTGCAACTTTATCCGCCTCCATCCAGTCTATTAATTGTTGCCGGGAAGCT 7200
   TCTTCACCAGGACGTTGAAATAGGCGGAGGTAGGTCAGATAATTAACAACGGCCCTTCGA

7201 AGAGTAAGTAGTTCGCCAGTTAATAGTTTGCGCAACGTTGTTGAAAAAGGATCTTCACCT 7260
   TCTCATTCATCAAGCGGTCAATTATCAAACGCGTTGCAACAACTTTTTCCTAGAAGTGGA

7261 AGATCCTTTTCACGTAGAAAGCCAGTCCGCAGAAACGGTGCTGACCCCGGATGAATGTCA 7320
   TCTAGGAAAAGTGCATCTTTCGGTCAGGCGTCTTTGCCACGACTGGGGCCTACTTACAGT

7321 GCTACTGGGCTATCTGGACAAGGGAAAACGCAAGCGCAAAGAGAAAGCAGGTAGCTTGCA 7380
   CGATGACCCGATAGACCTGTTCCCTTTTGCGTTCGCGTTTCTCTTTCGTCCATCGAACGT

                              NEOKAN prom(7434,7483)>>> 
                              |
7381 GTGGGCTTACATGGCGATAGCTAGACTGGGCGGTTTTATGGACAGCAAGCGAACCGGAAT 7440
   CACCCGAATGTACCGCTATCGATCTGACCCGCCAAAATACCTGTCGTTCGCTTGGCCTTA

7441 TGCCAGCTGGGGCGCCCTCTGGTAAGGTTGGGAAGCCCTGCAAAGTAAACTGGATGGCTT 7500
   ACGGTCGACCCCGCGGGAGACCATTCCAACCCTTCGGGACGTTTCATTTGACCTACCGAA

                        BclI 
                        |
7501 TCTCGCCGCCAAGGATCTGATGGCGCAGGGGATCAAGCTCTGATCAAGAGACAGGATGAG 7560
   AGAGCGGCGGTTCCTAGACTACCGCGTCCCCTAGTTCGAGACTAGTTCTCTGTCCTACTC

          NTP_II marker(7575,8363)>>> 
          |
         ORF_4 rf(3)(7572,8366)>>> 
         | |
7561 GATCGTTTCGCATGATTGAACAAGATGGATTGCACGCAGGTTCTCCGGCCGCTTGGGTGG 7620
   CTAGCAAAGCGTACTAACTTGTTCTACCTAACGTGCGTCCAAGAGGCCGGCGAACCCACC

7621 AGAGGCTATTCGGCTATGACTGGGCACAACAGACAATCGGCTGCTCTGATGCCGCCGTGT 7680
   TCTCCGATAAGCCGATACTGACCCGTGTTGTCTGTTAGCCGACGAGACTACGGCGGCACA

7681 TCCGGCTGTCAGCGCAGGGGCGCCCGGTTCTTTTTGTCAAGACCGACCTGTCCGGTGCCC 7740
   AGGCCGACAGTCGCGTCCCCGCGGGCCAAGAAAAACAGTTCTGGCTGGACAGGCCACGGG

7741 TGAATGAACTGCAAGACGAGGCAGCGCGGCTATCGTGGCTGGCCACGACGGGCGTTCCTT 7800
   ACTTACTTGACGTTCTGCTCCGTCGCGCCGATAGCACCGACCGGTGCTGCCCGCAAGGAA

7801 GCGCAGCTGTGCTCGACGTTGTCACTGAAGCGGGAAGGGACTGGCTGCTATTGGGCGAAG 7860
   CGCGTCGACACGAGCTGCAACAGTGACTTCGCCCTTCCCTGACCGACGATAACCCGCTTC

7861 TGCCGGGGCAGGATCTCCTGTCATCTCACCTTGCTCCTGCCGAGAAAGTATCCATCATGG 7920
   ACGGCCCCGTCCTAGAGGACAGTAGAGTGGAACGAGGACGGCTCTTTCATAGGTAGTACC

7921 CTGATGCAATGCGGCGGCTGCATACGCTTGATCCGGCTACCTGCCCATTCGACCACCAAG 7980
   GACTACGTTACGCCGCCGACGTATGCGAACTAGGCCGATGGACGGGTAAGCTGGTGGTTC

7981 CGAAACATCGCATCGAGCGAGCACGTACTCGGATGGAAGCCGGTCTTGTCGATCAGGATG 8040
   GCTTTGTAGCGTAGCTCGCTCGTGCATGAGCCTACCTTCGGCCAGAACAGCTAGTCCTAC

8041 ATCTGGACGAAGAGCATCAGGGGCTCGCGCCAGCCGAACTGTTCGCCAGGCTCAAGGCGA 8100
   TAGACCTGCTTCTCGTAGTCCCCGAGCGCGGTCGGCTTGACAAGCGGTCCGAGTTCCGCT

8101 GCATGCCCGACGGCGAGGATCTCGTCGTGACCCATGGCGATGCCTGCTTGCCGAATATCA 8160
   CGTACGGGCTGCCGCTCCTAGAGCAGCACTGGGTACCGCTACGGACGAACGGCTTATAGT

8161 TGGTGGAAAATGGCCGCTTTTCTGGATTCATCGACTGTGGCCGGCTGGGTGTGGCGGACC 8220
   ACCACCTTTTACCGGCGAAAAGACCTAAGTAGCTGACACCGGCCGACCCACACCGCCTGG

8221 GCTATCAGGACATAGCGTTGGCTACCCGTGATATTGCTGAAGAGCTTGGCGGCGAATGGG 8280
   CGATAGTCCTGTATCGCAACCGATGGGCACTATAACGACTTCTCGAACCGCCGCTTACCC

8281 CTGACCGCTTCCTCGTGCTTTACGGTATCGCCGCTCCCGATTCGCAGCGCATCGCCTTCT 8340
   GACTGGCGAAGGAGCACGAAATGCCATAGCGGCGAGGGCTAAGCGTCGCGTAGCGGAAGA

8341 ATCGCCTTCTTGACGAGTTCTTCTGAATTTTGTTAAAATTTTTGTTAAATCAGCTCATTT 8400
   TAGCGGAAGAACTGCTCAAGAAGACTTAAAACAATTTTAAAAACAATTTAGTCGAGTAAA

8401 TTTAACCAATAGGCCGAAATCGGCAACATCCCTTATAAATCAAAAGAATAGACCGCGATA 8460
   AAATTGGTTATCCGGCTTTAGCCGTTGTAGGGAATATTTAGTTTTCTTATCTGGCGCTAT

        f1 origin(8471,8776)<<< 
        |
8461 GGGTTGAGTGTTGTTCCAGTTTGGAACAAGAGTCCACTATTAAAGAACGTGGACTCCAAC 8520
   CCCAACTCACAACAAGGTCAAACCTTGTTCTCAGGTGATAATTTCTTGCACCTGAGGTTG

8521 GTCAAAGGGCGAAAAACCGTCTATCAGGGCGATGGCCCACTACGTGAACCATCACCCAAA 8580
   CAGTTTCCCGCTTTTTGGCAGATAGTCCCGCTACCGGGTGATGCACTTGGTAGTGGGTTT

8581 TCAAGTTTTTTGCGGTCGAGGTGCCGTAAAGCTCTAAATCGGAACCCTAAAGGGAGCCCC 8640
   AGTTCAAAAAACGCCAGCTCCACGGCATTTCGAGATTTAGCCTTGGGATTTCCCTCGGGG

8641 CGATTTAGAGCTTGACGGGGAAAGCCGGCGAACGTGGCGAGAAAGGAAGGGAAGAAAGCG 8700
   GCTAAATCTCGAACTGCCCCTTTCGGCCGCTTGCACCGCTCTTTCCTTCCCTTCTTTCGC

8701 AAAGGAGCGGGCGCTAGGGCGCTGGCAAGTGTAGCGGTCACGCTGCGCGTAACCACCACA 8760
   TTTCCTCGCCCGCGATCCCGCGACCGTTCACATCGCCAGTGCGACGCGCATTGGTGGTGT

8761 CCCGCGCGCTTAATGCGCCGCTACAGGGCGCGTCCATTCGCCATTCAGGATCGAATTAAT 8820
   GGGCGCGCGAATTACGCGGCGATGTCCCGCGCAGGTAAGCGGTAAGTCCTAGCTTAATTA

8821 TCTTAATTAACATCATCAATAATATACCTT 8850
   AGAATTAATTGTAGTAGTTATTATATGGAA
              LOCUS    dna           8850 bp                  
FEATURES       Location/Qualifiers
   Other Gene   162..310
           /gene="Encap other"
   Promoter    365..393
           /gene="amp prom"
   misc_binding  457..462
           /dbxref="REBASE:HpaI"
   Other Gene   715..895
           /gene="HIV-1_5_LTR other"
   Other Gene   1006..1050
           /gene="HIV-1_psi_pack other"
   misc_binding  1092..1097
           /dbxref="REBASE:NruI"
   Regulatory_Seq 1557..1790
           /gene="RRE reg"
   ORF       1600..2301
           /sequence="ORF_1 rf(1)"
   misc_binding  2611..2616
           /dbxref="REBASE:NdeI"
   Promoter    2885..2966
           /gene="CMV prom"
   ORF       2901..3896
           /sequence="ORF_3 rf(3)"
   Regulatory_Seq 3022..3061
           /gene="tetO reg"
   misc_binding  3398..3403
           /dbxref="REBASE:BamHI"
   misc_binding  3778..3783
           /dbxref="REBASE:ApaI"
   misc_binding  3861..3866
           /dbxref="REBASE:XhoI"
   Promoter    3911..4179
           /gene="SV40 prom"
   Rep_Origin   4078..4155
           /gene="SV40 origin"
   ORF       4145..4813
           /sequence="ORF_2 rf(2)"
   misc_binding  4158..4170
           /dbxref="REBASE:SfiI"
   Marker     4214..4813
           /gene="puro marker"
   Other Gene   5423..5475
           /gene="delta_U3 other"
   Other Gene   5476..5656
           /gene="HIV-1_5_LTR other"
   Rep_Origin   6162..6781
           /gene="pBR322 origin"
   Promoter    7434..7483
           /gene="NEOKAN prom"
   misc_binding  7541..7546
           /dbxref="REBASE:BclI"
   ORF       7572..8366
           /sequence="ORF_4 rf(3)"
   Marker     7575..8363
           /gene="NTP_II marker"
   Rep_Origin   8471..8776
           /gene="f1 origin"
BASE COUNT  2225 a  2221 c  2409 g  1995 t  0 others