pLenti-III-HA

Vector Name pLenti-III-HA
VectorType Lentiviral vector
Antibiotic Information Kanamycin
Sequencing Primers CMV sequencing primer
5`---CGC AAA TGG GCG GTA GGC GTG---3`
SV40 reverse sequencing primer
5`---TAG TCA GCC ATG GGG CGG AGA ---3`
Additional Information No Additional Information
***Note: Features may not be to scale, please refer to sequence or text map for detailed information.
***Note: The vector sequence shown below is representative of the parental vector only and does not include the gene of interest. The sequence of the gene can be found through the accession number link on the product page. The restriction sites within the cloning region may differ from the provided sequence.
    1 cgtgccttat taggaaggca acagacgggt ctgacatgga ttggacgaac cactgaattg   
    61 ccgcattgca gagatattgt atttaagtgc ctagctcgat acataaacgg gtctctctgg   
   121 ttagaccaga tctgagcctg ggagctctct ggctaactag ggaacccact gcttaagcct   
   181 caataaagct tgccttgagt gcttcaagta gtgtgtgccc gtctgttgtg tgactctggt   
   241 aactagagat ccctcagacc cttttagtca gtgtggaaaa tctctagcag tggcgcccga   
   301 acagggactt gaaagcgaaa gggaaaccag aggagctctc tcgacgcagg actcggcttg   
   361 ctgaagcgcg cacggcaaga ggcgaggggc ggcgactggt gagtacgcca aaaattttga   
   421 ctagcggagg ctagaaggag agagatgggt gcgagagcgt cagtattaag cgggggagaa   
   481 ttagatcgcg atgggaaaaa attcggttaa ggccaggggg aaagaaaaaa tataaattaa   
   541 aacatatagt atgggcaagc agggagctag aacgattcgc agttaatcct ggcctgttag   
   601 aaacatcaga aggctgtaga caaatactgg gacagctaca accatccctt cagacaggat   
   661 cagaagaact tagatcatta tataatacag tagcaaccct ctattgtgtg catcaaagga   
   721 tagagataaa agacaccaag gaagctttag acaagataga ggaagagcaa aacaaaagta   
   781 agaccaccgc acagcaagcc cgctgatctt cagacctgga ggaggagata tgagggacat   
   841 tggagaagtg aattatataa atataaagta gtaaaaattg aaccattagg agtagcaccc   
   901 accaaggcaa agagaagagt ggtgcagaga gaaaaaagag cagtgggaat aggagctttg   
   961 ttccttgggt tcttgggagc agcaggaagc actatgggcg cagcgtcaat gacgctgacg   
   1021 gtacaggcca gacaattatt gtctggtata gtgcagcagc agaacaattt gctgagggct   
   1081 attgaggcgc aacagcatct gttgcaactc acagtctggg gcatcaagca gctccaggca   
   1141 agaatcctgg ctgtggaaag atacctaaag gatcaacagc tcctggggat ttggggttgc   
   1201 tctggaaaac tcatttgcac cactgctgtg ccttggaatg ctagttggag taataaatct   
   1261 ctggaacaga tttggaatca cacgacctgg atggagtggg acagagaaat taacaattac   
   1321 acaagcttaa tacactcctt aattgaagaa tcgcaaaacc agcaagaaaa gaatgaacaa   
   1381 gaattattgg aattagataa atgggcaagt ttgtggaatt ggtttaacat aacaaattgg   
   1441 ctgtggtata taaaattatt cataatgata gtaggaggct tggtaggttt aagaatagtt   
   1501 tttgctgtac tttctatagt gaatagagtt aggcagggat attcaccatt atcgtttcag   
   1561 acccacctcc caaccccgag gggacccgac aggcccgaag gaatagaaga agaaggtgga   
   1621 gagagagaca gagacagatc cattcgatta gtgaacggat ctcgacggta tcgaaagctt   
   1681 gggattcgaa tttaaaagaa aaggggggat tggggggtac agtgcagggg aaagaatagt   
   1741 agacataata gcaacagaca tacaaactaa agaactacaa aaacaaatta caaaaattca   
   1801 aaattttcgg gtttttcgaa cctagggttc cgcgttacat aacttacggt aaatggcccg   
   1861 cctggctgac cgcccaacga cccccgccca ttgacgtcaa taatgacgta tgttcccata   
   1921 gtaacgccaa tagggacttt ccattgacgt caatgggtgg agtatttacg gtaaactgcc   
   1981 cacttggcag tacatcaagt gtatcatatg ccaagtacgc cccctattga cgtcaatgac   
   2041 ggtaaatggc ccgcctggca ttatgcccag tacatgacct tatgggactt tcctacttgg   
   2101 cagtacatct acgtttagtc atcgctatta ccatggtgat gcggttttgg cagtacatca   
   2161 atgggcgtgg atagcggttt gactcacggg gatttccaag tctccacccc attgacgtca   
   2221 atgggagttt gttttggcac caaaatcaac gggactttcc aaaatgtcgt aacaactccg   
   2281 ccccattgac gcaaatgggc ggtaggcgtg tacggtggga ggtctatata agcagagctc   
   2341 gtttagtgaa ccgtcagatc gcctggagac gccatccacg ctgttttgac ctccatagaa   
   2401 gaaccgagtt taaactccct atcagtgata gagatctccc tatcagtgat agagagctag   
   2461 ccccgggatc gatcaattga gtacttacgt aggtacccca gtgtggtggc ctgcaggtga   
   2521 attcactagt accggtaggc ctgtcgacga tatcgggccc gcggccgctg gatcctctag   
   2581 actgcagctc gagtacccat acgacgtccc agactacgct tgagtttaaa cacgcgtggt   
   2641 gtggaaagtc cccaggctcc ccagcaggca gaagtatgca aagcatgcat ctcaattagt   
   2701 cagcaaccag gtgtggaaag tccccaggct ccccagcagg cagaagtatg caaagcatgc   
   2761 atctcaatta gtcagcaacc atagtcccgc ccctaactcc gcccatcccg cccctaactc   
   2821 cgcccagttc cgcccattct ccgccccatg gctgactaat tttttttatt tatgcagagg   
   2881 ccgaggccgc ctcggcctct gagctattcc agaagtagtg aggaggcttt tttggaggcc   
   2941 atgaccgagt acaagcccac ggtgcgcctc gccacccgcg acgacgtccc tcgggccgta   
   3001 cgcaccctcg ccgccgcgtt cgccgactac cccgccacgc gccacaccgt ggacccggac   
   3061 cgccacatcg agcgggtcac cgagctgcaa gaactcttcc tcacgcgcgt cgggctcgac   
   3121 atcggcaagg tgtgggtcgc ggacgacggc gccgcggtgg cggtctggac cacgccggag   
   3181 agcgtcgaag cgggggcggt gttcgccgag atcggcccgc gcatggccga gttgagcggt   
   3241 tcccggctgg ccgcgcagca acagatggaa gggctcctgg cgccgcaccg gcccaaggag   
   3301 cccgcgtggt tcctggccac cgtcggcgtc tcgcccgacc accagggcaa gggtctgggc   
   3361 agcgccgtcg tgctccccgg agtggaggcg gccgagcgcg ccggggtgcc cgccttcctg   
   3421 gagacctccg cgccccgcaa cctccccttc tacgagcggc tcggcttcac cgtcaccgcc   
   3481 gacgtcgagg tgcccgaagg accgcgcacc tggtgcatga cccgcaagcc cggtgcctga   
   3541 acgcgttccg gaaatcaacc tctggattac aaaatttgtg aaagattgac tggtattctt   
   3601 aactatgttg ctccttttac gctatgtgga tacgctgctt taatgccttt gtatcatgct   
   3661 attgcttccc gtatggcttt cattttctcc tccttgtata aatcctggtt gctgtctctt   
   3721 tatgaggagt tgtggcccgt tgtcaggcaa cgtggcgtgg tgtgcactgt gtttgctgac   
   3781 gcaaccccca ctggttgggg cattgccacc acctgtcagc tcctttccgg gactttcgct   
   3841 ttccccctcc ctattgccac ggcggaactc atcgccgcct gccttgcccg ctgctggaca   
   3901 ggggctcggc tgttgggcac tgacaattcc gtggtgttgt cggggaagct gacgtccttt   
   3961 ccatggctgc tcgcctgtgt tgccacctgg attctgcgcg ggacgtcctt ctgctacgtc   
   4021 ccttcggccc tcaatccagc ggaccttcct tcccgcggcc tgctgccggc tctgcggcct   
   4081 cttccgcgtc tcgccttcgc cctcagacga gtcggatctc cctttgggcc gcctccccgc   
   4141 ctgtccggat ggaagggcta attcactccc aacgaataca agatctgctt tttgcttgta   
   4201 ctgggtctct ctggttagac cagatctgag cctgggagct ctctggctaa ctagggaacc   
   4261 cactgcttaa gcctcaataa agcttgcctt gagtgcttca agtagtgtgt gcccgtctgt   
   4321 tgtgtgactc tggtaactag agatccctca gaccctttta gtcagtgtgg aaaatctcta   
   4381 gcagtagtag ttcatgtcat cttattattc agtatttata acttgcaaag aaatgaatat   
   4441 cagagagtga gaggaacttg tttattgcag cttataatgg ttacaaataa agcaatagca   
   4501 tcacaaattt cacaaataaa gcattttttt cactgcattc tagttgtggt ttgtccaaac   
   4561 tcatcaatgt atcttatcat gtctggcatc tatgtcgggt gcggagaaag aggtaatgaa   
   4621 atggcattat gggtattatg ggtctgcatt aatgaatcgg ccaacggatg tcggtgtgaa   
   4681 ataccgcaca gatgcgtaag gagaaaatac cgcatcaggc gctcttccgc ttcctcgctc   
   4741 actgactcgc tgcgctcggt cgttcggctg cggcgagcgg tatcagctca ctcaaaggcg   
   4801 gtaatacggt tatccacaga atcaggggat aacgcaggaa agaacatgtg agcaaaaggc   
   4861 cagcaaaagg ccaggaaccg taaaaaggcc gcgttgctgg cgtttttcca taggctccgc   
   4921 ccccctgacg agcatcacaa aaatcgacgc tcaagtcaga ggtggcgaaa cccgacagga   
   4981 ctataaagat accaggcgtt tccccctgga agctccctcg tgcgctctcc tgttccgacc   
   5041 ctgccgctta ccggatacct gtccgccttt ctcccttcgg gaagcgtggc gctttctcat   
   5101 agctcacgct gtaggtatct cagttcggtg taggtcgttc gctccaagct gggctgtgtg   
   5161 cacgaacccc ccgttcagcc cgaccgctgc gccttatccg gtaactatcg tcttgagtcc   
   5221 aacccggtaa gacacgactt atcgccactg gcagcagcca ctggtaacag gattagcaga   
   5281 gcgaggtatg taggcggtgc tacagagttc ttgaagtggt ggcctaacta cggctacact   
   5341 agaaggacag tatttggtat ctgcgctctg ctgaagccag ttaccttcgg aaaaagagtt   
   5401 ggtagctctt gatccggcaa acaaaccacc gctggtagcg gtggtttttt tgtttgcaag   
   5461 cagcagatta cgcgcagaaa aaaaggatct caagaagatc ctttgatctt ttctacgggg   
   5521 tctgacgctc agtggaacga aaactcacgt taagggattt tggccatgag attatcaaaa   
   5581 aggatcttca cctagatcct tttcacgtag aaagccagtc cgcagaaacg gtgctgaccc   
   5641 cggatgaatg tcagctactg ggctatctgg acaagggaaa acgcaagcgc aaagagaaag   
   5701 caggtagctt gcagtgggct tacatggcga tagctagact gggcggtttt atggacagca   
   5761 agcgaaccgg aattgccagc tggggcgccc tctggtaagg ttgggaagcc ctgcaaagta   
   5821 aactggatgg ctttcttgcc gccaaggatc tgatggcgca ggggatcaag ctctgatcaa   
   5881 gagacaggat gaggatcgtt tcgcatgatt gaacaagatg gattgcacgc aggttctccg   
   5941 gccgcttggg tggagaggct attcggctat gactgggcac aacagacaat cggctgctct   
   6001 gatgccgccg tgttccggct gtcagcgcag gggcgcccgg ttctttttgt caagaccgac   
   6061 ctgtccggtg ccctgaatga actgcaagac gaggcagcgc ggctatcgtg gctggccacg   
   6121 acgggcgttc cttgcgcagc tgtgctcgac gttgtcactg aagcgggaag ggactggctg   
   6181 ctattgggcg aagtgccggg gcaggatctc ctgtcatctc accttgctcc tgccgagaaa   
   6241 gtatccatca tggctgatgc aatgcggcgg ctgcatacgc ttgatccggc tacctgccca   
   6301 ttcgaccacc aagcgaaaca tcgcatcgag cgagcacgta ctcggatgga agccggtctt   
   6361 gtcgatcagg atgatctgga cgaagagcat caggggctcg cgccagccga actgttcgcc   
   6421 aggctcaagg cgagcatgcc cgacggcgag gatctcgtcg tgacccatgg cgatgcctgc   
   6481 ttgccgaata tcatggtgga aaatggccgc ttttctggat tcatcgactg tggccggctg   
   6541 ggtgtggcgg accgctatca ggacatagcg ttggctaccc gtgatattgc tgaagagctt   
   6601 ggcggcgaat gggctgaccg cttcctcgtg ctttacggta tcgccgctcc cgattcgcag   
   6661 cgcatcgcct tctatcgcct tcttgacgag ttcttctgaa ttttgttaaa atttttgtta   
   6721 aatcagctca ttttttaacc aataggccga aatcggcaaa atcccttata aatcaaaaga   
   6781 atagaccgag atagggttga gtgttgttcc agtttggaac aagagtccac tattaaagaa   
   6841 cgtggactcc aacgtcaaag ggcgaaaaac cgtctatcag ggcgatggcc cactacgtga   
   6901 accatcaccc taatcaagtt ttttggggtc gaggtgccgt aaagcactaa atcggaaccc   
   6961 taaagggagc ccccgattta gagcttgacg gggaaagccg gcgaacgtgg cgagaaagga   
   7021 agggaagaaa gcgaaaggag cgggcgctag ggcgctggca agtgtagcgg tcacgctgcg   
   7081 cgtaaccacc acacccgccg cgcttaatgc gccgctacag ggcgcgtcca ttcgccattc   
   7141 aggatcgaat taattcttaa ttaacatcat caataatata ccttttttgg attgaagcca   
   7201 atatgataat gagggggtgg agtttgtgac gtggcgcggg gcgtgggaac ggggcgggtg   
   7261 acgtagtagt gtggcggaag tgtgatgttg caagtgtggc ggaacacatg taagcgacgg   
   7321 atgtggcaaa agtgacgttt ttggtgtgcg ccggtgtaca caggaagtga caattttcgc   
   7381 gcggttttag gcggatgttg tagtaaattt gggcgtaacc gagtaagatt tggccatttt   
   7441 cgcgggaaaa ctgaataaga ggaagtgaaa tctgaataat tttgtgttac tcatagcgcg   
   7501 taatactctc atgagcggat acatatttga atgtatttag aaaaataaac aaataggggt   
   7561 tccgcgcaca tttccccgaa aagtgccacc tgacgtaact ataacggtcc taaggtagcg   
   7621 aaaatgtagt cttatgcaat actcttgtag tcttgcaaca tggtaacgat gagttagcaa   
   7681 catgccttac aaggagagaa aaagcaccgt gcatgccgat tggtggaagt aaggtggtac   
   7741 gat                                  
              LOCUS    dna           7743 bp                  
FEATURES       Location/Qualifiers
   Other Gene   109..289
           /gene="HIV-1_5_LTR other"
   Other Gene   400..444
           /gene="HIV-1_psi_pack other"
   misc_binding  486..491
           /dbxref="REBASE:NruI"
   Regulatory_Seq 951..1184
           /gene="RRE reg"
   ORF       994..1695
           /sequence="ORF_1 rf(1)"
   misc_binding  2005..2010
           /dbxref="REBASE:NdeI"
   Promoter    2279..2360
           /gene="CMV prom"
   Regulatory_Seq 2416..2455
           /gene="tetO reg"
   misc_binding  2462..2467
           /dbxref="REBASE:SmaI"
   misc_binding  2462..2467
           /dbxref="REBASE:XmaI"
   misc_binding  2468..2473
           /dbxref="REBASE:ClaI"
   misc_binding  2492..2497
           /dbxref="REBASE:KpnI"
   misc_binding  2519..2524
           /dbxref="REBASE:EcoRI"
   misc_binding  2537..2542
           /dbxref="REBASE:StuI"
   misc_binding  2543..2548
           /dbxref="REBASE:HincII"
   misc_binding  2549..2554
           /dbxref="REBASE:EcoRV"
   misc_binding  2555..2560
           /dbxref="REBASE:ApaI"
   misc_binding  2561..2568
           /dbxref="REBASE:NotI"
   misc_binding  2570..2575
           /dbxref="REBASE:BamHI"
   misc_binding  2576..2581
           /dbxref="REBASE:XbaI"
   misc_binding  2588..2593
           /dbxref="REBASE:XhoI"
   Promoter    2638..2906
           /gene="SV40 prom"
   Rep_Origin   2805..2882
           /gene="SV40 origin"
   ORF       2872..3540
           /sequence="ORF_2 rf(1)"
   misc_binding  2885..2897
           /dbxref="REBASE:SfiI"
   Marker     2941..3540
           /gene="puro marker"
   Other Gene   4150..4202
           /gene="delta_U3 other"
   Other Gene   4203..4383
           /gene="HIV-1_5_LTR other"
   Rep_Origin   4890..5509
           /gene="pBR322 origin"
   Promoter    5767..5816
           /gene="NEOKAN prom"
   misc_binding  5874..5879
           /dbxref="REBASE:BclI"
   ORF       5905..6699
           /sequence="ORF_3 rf(1)"
   Marker     5908..6696
           /gene="NTP_II marker"
   Rep_Origin   6804..7110
           /gene="f1 origin"
   Other Gene   7165..7266
           /gene="RITR other"
   Other Gene   7165..7266
           /gene="LITR other"
   Other Gene   7346..7494
           /gene="Encap other"
BASE COUNT  1937 a  1906 c  2120 g  1780 t  0 others
ORIGIN
    1 cgtgccttat taggaaggca acagacgggt ctgacatgga ttggacgaac cactgaattg   
    61 ccgcattgca gagatattgt atttaagtgc ctagctcgat acataaacgg gtctctctgg   
   121 ttagaccaga tctgagcctg ggagctctct ggctaactag ggaacccact gcttaagcct   
   181 caataaagct tgccttgagt gcttcaagta gtgtgtgccc gtctgttgtg tgactctggt   
   241 aactagagat ccctcagacc cttttagtca gtgtggaaaa tctctagcag tggcgcccga   
   301 acagggactt gaaagcgaaa gggaaaccag aggagctctc tcgacgcagg actcggcttg   
   361 ctgaagcgcg cacggcaaga ggcgaggggc ggcgactggt gagtacgcca aaaattttga   
   421 ctagcggagg ctagaaggag agagatgggt gcgagagcgt cagtattaag cgggggagaa   
   481 ttagatcgcg atgggaaaaa attcggttaa ggccaggggg aaagaaaaaa tataaattaa   
   541 aacatatagt atgggcaagc agggagctag aacgattcgc agttaatcct ggcctgttag   
   601 aaacatcaga aggctgtaga caaatactgg gacagctaca accatccctt cagacaggat   
   661 cagaagaact tagatcatta tataatacag tagcaaccct ctattgtgtg catcaaagga   
   721 tagagataaa agacaccaag gaagctttag acaagataga ggaagagcaa aacaaaagta   
   781 agaccaccgc acagcaagcc cgctgatctt cagacctgga ggaggagata tgagggacat   
   841 tggagaagtg aattatataa atataaagta gtaaaaattg aaccattagg agtagcaccc   
   901 accaaggcaa agagaagagt ggtgcagaga gaaaaaagag cagtgggaat aggagctttg   
   961 ttccttgggt tcttgggagc agcaggaagc actatgggcg cagcgtcaat gacgctgacg   
   1021 gtacaggcca gacaattatt gtctggtata gtgcagcagc agaacaattt gctgagggct   
   1081 attgaggcgc aacagcatct gttgcaactc acagtctggg gcatcaagca gctccaggca   
   1141 agaatcctgg ctgtggaaag atacctaaag gatcaacagc tcctggggat ttggggttgc   
   1201 tctggaaaac tcatttgcac cactgctgtg ccttggaatg ctagttggag taataaatct   
   1261 ctggaacaga tttggaatca cacgacctgg atggagtggg acagagaaat taacaattac   
   1321 acaagcttaa tacactcctt aattgaagaa tcgcaaaacc agcaagaaaa gaatgaacaa   
   1381 gaattattgg aattagataa atgggcaagt ttgtggaatt ggtttaacat aacaaattgg   
   1441 ctgtggtata taaaattatt cataatgata gtaggaggct tggtaggttt aagaatagtt   
   1501 tttgctgtac tttctatagt gaatagagtt aggcagggat attcaccatt atcgtttcag   
   1561 acccacctcc caaccccgag gggacccgac aggcccgaag gaatagaaga agaaggtgga   
   1621 gagagagaca gagacagatc cattcgatta gtgaacggat ctcgacggta tcgaaagctt   
   1681 gggattcgaa tttaaaagaa aaggggggat tggggggtac agtgcagggg aaagaatagt   
   1741 agacataata gcaacagaca tacaaactaa agaactacaa aaacaaatta caaaaattca   
   1801 aaattttcgg gtttttcgaa cctagggttc cgcgttacat aacttacggt aaatggcccg   
   1861 cctggctgac cgcccaacga cccccgccca ttgacgtcaa taatgacgta tgttcccata   
   1921 gtaacgccaa tagggacttt ccattgacgt caatgggtgg agtatttacg gtaaactgcc   
   1981 cacttggcag tacatcaagt gtatcatatg ccaagtacgc cccctattga cgtcaatgac   
   2041 ggtaaatggc ccgcctggca ttatgcccag tacatgacct tatgggactt tcctacttgg   
   2101 cagtacatct acgtttagtc atcgctatta ccatggtgat gcggttttgg cagtacatca   
   2161 atgggcgtgg atagcggttt gactcacggg gatttccaag tctccacccc attgacgtca   
   2221 atgggagttt gttttggcac caaaatcaac gggactttcc aaaatgtcgt aacaactccg   
   2281 ccccattgac gcaaatgggc ggtaggcgtg tacggtggga ggtctatata agcagagctc   
   2341 gtttagtgaa ccgtcagatc gcctggagac gccatccacg ctgttttgac ctccatagaa   
   2401 gaaccgagtt taaactccct atcagtgata gagatctccc tatcagtgat agagagctag   
   2461 ccccgggatc gatcaattga gtacttacgt aggtacccca gtgtggtggc ctgcaggtga   
   2521 attcactagt accggtaggc ctgtcgacga tatcgggccc gcggccgctg gatcctctag   
   2581 actgcagctc gagtacccat acgacgtccc agactacgct tgagtttaaa cacgcgtggt   
   2641 gtggaaagtc cccaggctcc ccagcaggca gaagtatgca aagcatgcat ctcaattagt   
   2701 cagcaaccag gtgtggaaag tccccaggct ccccagcagg cagaagtatg caaagcatgc   
   2761 atctcaatta gtcagcaacc atagtcccgc ccctaactcc gcccatcccg cccctaactc   
   2821 cgcccagttc cgcccattct ccgccccatg gctgactaat tttttttatt tatgcagagg   
   2881 ccgaggccgc ctcggcctct gagctattcc agaagtagtg aggaggcttt tttggaggcc   
   2941 atgaccgagt acaagcccac ggtgcgcctc gccacccgcg acgacgtccc tcgggccgta   
   3001 cgcaccctcg ccgccgcgtt cgccgactac cccgccacgc gccacaccgt ggacccggac   
   3061 cgccacatcg agcgggtcac cgagctgcaa gaactcttcc tcacgcgcgt cgggctcgac   
   3121 atcggcaagg tgtgggtcgc ggacgacggc gccgcggtgg cggtctggac cacgccggag   
   3181 agcgtcgaag cgggggcggt gttcgccgag atcggcccgc gcatggccga gttgagcggt   
   3241 tcccggctgg ccgcgcagca acagatggaa gggctcctgg cgccgcaccg gcccaaggag   
   3301 cccgcgtggt tcctggccac cgtcggcgtc tcgcccgacc accagggcaa gggtctgggc   
   3361 agcgccgtcg tgctccccgg agtggaggcg gccgagcgcg ccggggtgcc cgccttcctg   
   3421 gagacctccg cgccccgcaa cctccccttc tacgagcggc tcggcttcac cgtcaccgcc   
   3481 gacgtcgagg tgcccgaagg accgcgcacc tggtgcatga cccgcaagcc cggtgcctga   
   3541 acgcgttccg gaaatcaacc tctggattac aaaatttgtg aaagattgac tggtattctt   
   3601 aactatgttg ctccttttac gctatgtgga tacgctgctt taatgccttt gtatcatgct   
   3661 attgcttccc gtatggcttt cattttctcc tccttgtata aatcctggtt gctgtctctt   
   3721 tatgaggagt tgtggcccgt tgtcaggcaa cgtggcgtgg tgtgcactgt gtttgctgac   
   3781 gcaaccccca ctggttgggg cattgccacc acctgtcagc tcctttccgg gactttcgct   
   3841 ttccccctcc ctattgccac ggcggaactc atcgccgcct gccttgcccg ctgctggaca   
   3901 ggggctcggc tgttgggcac tgacaattcc gtggtgttgt cggggaagct gacgtccttt   
   3961 ccatggctgc tcgcctgtgt tgccacctgg attctgcgcg ggacgtcctt ctgctacgtc   
   4021 ccttcggccc tcaatccagc ggaccttcct tcccgcggcc tgctgccggc tctgcggcct   
   4081 cttccgcgtc tcgccttcgc cctcagacga gtcggatctc cctttgggcc gcctccccgc   
   4141 ctgtccggat ggaagggcta attcactccc aacgaataca agatctgctt tttgcttgta   
   4201 ctgggtctct ctggttagac cagatctgag cctgggagct ctctggctaa ctagggaacc   
   4261 cactgcttaa gcctcaataa agcttgcctt gagtgcttca agtagtgtgt gcccgtctgt   
   4321 tgtgtgactc tggtaactag agatccctca gaccctttta gtcagtgtgg aaaatctcta   
   4381 gcagtagtag ttcatgtcat cttattattc agtatttata acttgcaaag aaatgaatat   
   4441 cagagagtga gaggaacttg tttattgcag cttataatgg ttacaaataa agcaatagca   
   4501 tcacaaattt cacaaataaa gcattttttt cactgcattc tagttgtggt ttgtccaaac   
   4561 tcatcaatgt atcttatcat gtctggcatc tatgtcgggt gcggagaaag aggtaatgaa   
   4621 atggcattat gggtattatg ggtctgcatt aatgaatcgg ccaacggatg tcggtgtgaa   
   4681 ataccgcaca gatgcgtaag gagaaaatac cgcatcaggc gctcttccgc ttcctcgctc   
   4741 actgactcgc tgcgctcggt cgttcggctg cggcgagcgg tatcagctca ctcaaaggcg   
   4801 gtaatacggt tatccacaga atcaggggat aacgcaggaa agaacatgtg agcaaaaggc   
   4861 cagcaaaagg ccaggaaccg taaaaaggcc gcgttgctgg cgtttttcca taggctccgc   
   4921 ccccctgacg agcatcacaa aaatcgacgc tcaagtcaga ggtggcgaaa cccgacagga   
   4981 ctataaagat accaggcgtt tccccctgga agctccctcg tgcgctctcc tgttccgacc   
   5041 ctgccgctta ccggatacct gtccgccttt ctcccttcgg gaagcgtggc gctttctcat   
   5101 agctcacgct gtaggtatct cagttcggtg taggtcgttc gctccaagct gggctgtgtg   
   5161 cacgaacccc ccgttcagcc cgaccgctgc gccttatccg gtaactatcg tcttgagtcc   
   5221 aacccggtaa gacacgactt atcgccactg gcagcagcca ctggtaacag gattagcaga   
   5281 gcgaggtatg taggcggtgc tacagagttc ttgaagtggt ggcctaacta cggctacact   
   5341 agaaggacag tatttggtat ctgcgctctg ctgaagccag ttaccttcgg aaaaagagtt   
   5401 ggtagctctt gatccggcaa acaaaccacc gctggtagcg gtggtttttt tgtttgcaag   
   5461 cagcagatta cgcgcagaaa aaaaggatct caagaagatc ctttgatctt ttctacgggg   
   5521 tctgacgctc agtggaacga aaactcacgt taagggattt tggccatgag attatcaaaa   
   5581 aggatcttca cctagatcct tttcacgtag aaagccagtc cgcagaaacg gtgctgaccc   
   5641 cggatgaatg tcagctactg ggctatctgg acaagggaaa acgcaagcgc aaagagaaag   
   5701 caggtagctt gcagtgggct tacatggcga tagctagact gggcggtttt atggacagca   
   5761 agcgaaccgg aattgccagc tggggcgccc tctggtaagg ttgggaagcc ctgcaaagta   
   5821 aactggatgg ctttcttgcc gccaaggatc tgatggcgca ggggatcaag ctctgatcaa   
   5881 gagacaggat gaggatcgtt tcgcatgatt gaacaagatg gattgcacgc aggttctccg   
   5941 gccgcttggg tggagaggct attcggctat gactgggcac aacagacaat cggctgctct   
   6001 gatgccgccg tgttccggct gtcagcgcag gggcgcccgg ttctttttgt caagaccgac   
   6061 ctgtccggtg ccctgaatga actgcaagac gaggcagcgc ggctatcgtg gctggccacg   
   6121 acgggcgttc cttgcgcagc tgtgctcgac gttgtcactg aagcgggaag ggactggctg   
   6181 ctattgggcg aagtgccggg gcaggatctc ctgtcatctc accttgctcc tgccgagaaa   
   6241 gtatccatca tggctgatgc aatgcggcgg ctgcatacgc ttgatccggc tacctgccca   
   6301 ttcgaccacc aagcgaaaca tcgcatcgag cgagcacgta ctcggatgga agccggtctt   
   6361 gtcgatcagg atgatctgga cgaagagcat caggggctcg cgccagccga actgttcgcc   
   6421 aggctcaagg cgagcatgcc cgacggcgag gatctcgtcg tgacccatgg cgatgcctgc   
   6481 ttgccgaata tcatggtgga aaatggccgc ttttctggat tcatcgactg tggccggctg   
   6541 ggtgtggcgg accgctatca ggacatagcg ttggctaccc gtgatattgc tgaagagctt   
   6601 ggcggcgaat gggctgaccg cttcctcgtg ctttacggta tcgccgctcc cgattcgcag   
   6661 cgcatcgcct tctatcgcct tcttgacgag ttcttctgaa ttttgttaaa atttttgtta   
   6721 aatcagctca ttttttaacc aataggccga aatcggcaaa atcccttata aatcaaaaga   
   6781 atagaccgag atagggttga gtgttgttcc agtttggaac aagagtccac tattaaagaa   
   6841 cgtggactcc aacgtcaaag ggcgaaaaac cgtctatcag ggcgatggcc cactacgtga   
   6901 accatcaccc taatcaagtt ttttggggtc gaggtgccgt aaagcactaa atcggaaccc   
   6961 taaagggagc ccccgattta gagcttgacg gggaaagccg gcgaacgtgg cgagaaagga   
   7021 agggaagaaa gcgaaaggag cgggcgctag ggcgctggca agtgtagcgg tcacgctgcg   
   7081 cgtaaccacc acacccgccg cgcttaatgc gccgctacag ggcgcgtcca ttcgccattc   
   7141 aggatcgaat taattcttaa ttaacatcat caataatata ccttttttgg attgaagcca   
   7201 atatgataat gagggggtgg agtttgtgac gtggcgcggg gcgtgggaac ggggcgggtg   
   7261 acgtagtagt gtggcggaag tgtgatgttg caagtgtggc ggaacacatg taagcgacgg   
   7321 atgtggcaaa agtgacgttt ttggtgtgcg ccggtgtaca caggaagtga caattttcgc   
   7381 gcggttttag gcggatgttg tagtaaattt gggcgtaacc gagtaagatt tggccatttt   
   7441 cgcgggaaaa ctgaataaga ggaagtgaaa tctgaataat tttgtgttac tcatagcgcg   
   7501 taatactctc atgagcggat acatatttga atgtatttag aaaaataaac aaataggggt   
   7561 tccgcgcaca tttccccgaa aagtgccacc tgacgtaact ataacggtcc taaggtagcg   
   7621 aaaatgtagt cttatgcaat actcttgtag tcttgcaaca tggtaacgat gagttagcaa   
   7681 catgccttac aaggagagaa aaagcaccgt gcatgccgat tggtggaagt aaggtggtac   
   7741 gat                                  
//
            
***Note: The text map shown below is representative of the parental vector only and does not include the gene of interest. The sequence of the gene can be found through the accession number link on the product page.
1   cgtgccttattaggaaggcaacagacgggtctgacatggattggacgaaccactgaattg 60
   GCACGGAATAATCCTTCCGTTGTCTGCCCAGACTGTACCTAACCTGCTTGGTGACTTAAC

                           HIV-1_5_LTR other(109,289)>>> 
                           |
61  ccgcattgcagagatattgtatttaagtgcctagctcgatacataaacgggtctctctgg 120
   GGCGTAACGTCTCTATAACATAAATTCACGGATCGAGCTATGTATTTGCCCAGAGAGACC

121  ttagaccagatctgagcctgggagctctctggctaactagggaacccactgcttaagcct 180
   AATCTGGTCTAGACTCGGACCCTCGAGAGACCGATTGATCCCTTGGGTGACGAATTCGGA

181  caataaagcttgccttgagtgcttcaagtagtgtgtgcccgtctgttgtgtgactctggt 240
   GTTATTTCGAACGGAACTCACGAAGTTCATCACACACGGGCAGACAACACACTGAGACCA

241  aactagagatccctcagacccttttagtcagtgtggaaaatctctagcagtggcgcccga 300
   TTGATCTCTAGGGAGTCTGGGAAAATCAGTCACACCTTTTAGAGATCGTCACCGCGGGCT

301  acagggacttgaaagcgaaagggaaaccagaggagctctctcgacgcaggactcggcttg 360
   TGTCCCTGAACTTTCGCTTTCCCTTTGGTCTCCTCGAGAGAGCTGCGTCCTGAGCCGAAC

                       HIV-1_psi_pack other(400,444)>>> 
                       |
361  ctgaagcgcgcacggcaagaggcgaggggcggcgactggtgagtacgccaaaaattttga 420
   GACTTCGCGCGTGCCGTTCTCCGCTCCCCGCCGCTGACCACTCATGCGGTTTTTAAAACT

421  ctagcggaggctagaaggagagagatgggtgcgagagcgtcagtattaagcgggggagaa 480
   GATCGCCTCCGATCTTCCTCTCTCTACCCACGCTCTCGCAGTCATAATTCGCCCCCTCTT

       NruI 
       |
481  ttagatcgcgatgggaaaaaattcggttaaggccagggggaaagaaaaaatataaattaa 540
   AATCTAGCGCTACCCTTTTTTAAGCCAATTCCGGTCCCCCTTTCTTTTTTATATTTAATT

541  aacatatagtatgggcaagcagggagctagaacgattcgcagttaatcctggcctgttag 600
   TTGTATATCATACCCGTTCGTCCCTCGATCTTGCTAAGCGTCAATTAGGACCGGACAATC

601  aaacatcagaaggctgtagacaaatactgggacagctacaaccatcccttcagacaggat 660
   TTTGTAGTCTTCCGACATCTGTTTATGACCCTGTCGATGTTGGTAGGGAAGTCTGTCCTA

661  cagaagaacttagatcattatataatacagtagcaaccctctattgtgtgcatcaaagga 720
   GTCTTCTTGAATCTAGTAATATATTATGTCATCGTTGGGAGATAACACACGTAGTTTCCT

721  tagagataaaagacaccaaggaagctttagacaagatagaggaagagcaaaacaaaagta 780
   ATCTCTATTTTCTGTGGTTCCTTCGAAATCTGTTCTATCTCCTTCTCGTTTTGTTTTCAT

781  agaccaccgcacagcaagcccgctgatcttcagacctggaggaggagatatgagggacat 840
   TCTGGTGGCGTGTCGTTCGGGCGACTAGAAGTCTGGACCTCCTCCTCTATACTCCCTGTA

841  tggagaagtgaattatataaatataaagtagtaaaaattgaaccattaggagtagcaccc 900
   ACCTCTTCACTTAATATATTTATATTTCATCATTTTTAACTTGGTAATCCTCATCGTGGG

                            RRE reg(951,1184)>>> 
                            |
901  accaaggcaaagagaagagtggtgcagagagaaaaaagagcagtgggaataggagctttg 960
   TGGTTCCGTTTCTCTTCTCACCACGTCTCTCTTTTTTCTCGTCACCCTTATCCTCGAAAC

                    ORF_1 rf(1)(994,1695)>>> 
                    |
961  ttccttgggttcttgggagcagcaggaagcactatgggcgcagcgtcaatgacgctgacg 1020
   AAGGAACCCAAGAACCCTCGTCGTCCTTCGTGATACCCGCGTCGCAGTTACTGCGACTGC

1021 gtacaggccagacaattattgtctggtatagtgcagcagcagaacaatttgctgagggct 1080
   CATGTCCGGTCTGTTAATAACAGACCATATCACGTCGTCGTCTTGTTAAACGACTCCCGA

1081 attgaggcgcaacagcatctgttgcaactcacagtctggggcatcaagcagctccaggca 1140
   TAACTCCGCGTTGTCGTAGACAACGTTGAGTGTCAGACCCCGTAGTTCGTCGAGGTCCGT

1141 agaatcctggctgtggaaagatacctaaaggatcaacagctcctggggatttggggttgc 1200
   TCTTAGGACCGACACCTTTCTATGGATTTCCTAGTTGTCGAGGACCCCTAAACCCCAACG

1201 tctggaaaactcatttgcaccactgctgtgccttggaatgctagttggagtaataaatct 1260
   AGACCTTTTGAGTAAACGTGGTGACGACACGGAACCTTACGATCAACCTCATTATTTAGA

1261 ctggaacagatttggaatcacacgacctggatggagtgggacagagaaattaacaattac 1320
   GACCTTGTCTAAACCTTAGTGTGCTGGACCTACCTCACCCTGTCTCTTTAATTGTTAATG

1321 acaagcttaatacactccttaattgaagaatcgcaaaaccagcaagaaaagaatgaacaa 1380
   TGTTCGAATTATGTGAGGAATTAACTTCTTAGCGTTTTGGTCGTTCTTTTCTTACTTGTT

1381 gaattattggaattagataaatgggcaagtttgtggaattggtttaacataacaaattgg 1440
   CTTAATAACCTTAATCTATTTACCCGTTCAAACACCTTAACCAAATTGTATTGTTTAACC

1441 ctgtggtatataaaattattcataatgatagtaggaggcttggtaggtttaagaatagtt 1500
   GACACCATATATTTTAATAAGTATTACTATCATCCTCCGAACCATCCAAATTCTTATCAA

1501 tttgctgtactttctatagtgaatagagttaggcagggatattcaccattatcgtttcag 1560
   AAACGACATGAAAGATATCACTTATCTCAATCCGTCCCTATAAGTGGTAATAGCAAAGTC

1561 acccacctcccaaccccgaggggacccgacaggcccgaaggaatagaagaagaaggtgga 1620
   TGGGTGGAGGGTTGGGGCTCCCCTGGGCTGTCCGGGCTTCCTTATCTTCTTCTTCCACCT

1621 gagagagacagagacagatccattcgattagtgaacggatctcgacggtatcgaaagctt 1680
   CTCTCTCTGTCTCTGTCTAGGTAAGCTAATCACTTGCCTAGAGCTGCCATAGCTTTCGAA

1681 gggattcgaatttaaaagaaaaggggggattggggggtacagtgcaggggaaagaatagt 1740
   CCCTAAGCTTAAATTTTCTTTTCCCCCCTAACCCCCCATGTCACGTCCCCTTTCTTATCA

1741 agacataatagcaacagacatacaaactaaagaactacaaaaacaaattacaaaaattca 1800
   TCTGTATTATCGTTGTCTGTATGTTTGATTTCTTGATGTTTTTGTTTAATGTTTTTAAGT

1801 aaattttcgggtttttcgaacctagggttccgcgttacataacttacggtaaatggcccg 1860
   TTTAAAAGCCCAAAAAGCTTGGATCCCAAGGCGCAATGTATTGAATGCCATTTACCGGGC

1861 cctggctgaccgcccaacgacccccgcccattgacgtcaataatgacgtatgttcccata 1920
   GGACCGACTGGCGGGTTGCTGGGGGCGGGTAACTGCAGTTATTACTGCATACAAGGGTAT

1921 gtaacgccaatagggactttccattgacgtcaatgggtggagtatttacggtaaactgcc 1980
   CATTGCGGTTATCCCTGAAAGGTAACTGCAGTTACCCACCTCATAAATGCCATTTGACGG

                NdeI 
                |
1981 cacttggcagtacatcaagtgtatcatatgccaagtacgccccctattgacgtcaatgac 2040
   GTGAACCGTCATGTAGTTCACATAGTATACGGTTCATGCGGGGGATAACTGCAGTTACTG

2041 ggtaaatggcccgcctggcattatgcccagtacatgaccttatgggactttcctacttgg 2100
   CCATTTACCGGGCGGACCGTAATACGGGTCATGTACTGGAATACCCTGAAAGGATGAACC

2101 cagtacatctacgtttagtcatcgctattaccatggtgatgcggttttggcagtacatca 2160
   GTCATGTAGATGCAAATCAGTAGCGATAATGGTACCACTACGCCAAAACCGTCATGTAGT

2161 atgggcgtggatagcggtttgactcacggggatttccaagtctccaccccattgacgtca 2220
   TACCCGCACCTATCGCCAAACTGAGTGCCCCTAAAGGTTCAGAGGTGGGGTAACTGCAGT

                                CMV prom(2279,2360)>>> 
                                |
2221 atgggagtttgttttggcaccaaaatcaacgggactttccaaaatgtcgtaacaactccg 2280
   TACCCTCAAACAAAACCGTGGTTTTAGTTGCCCTGAAAGGTTTTACAGCATTGTTGAGGC

2281 ccccattgacgcaaatgggcggtaggcgtgtacggtgggaggtctatataagcagagctc 2340
   GGGGTAACTGCGTTTACCCGCCATCCGCACATGCCACCCTCCAGATATATTCGTCTCGAG

2341 gtttagtgaaccgtcagatcgcctggagacgccatccacgctgttttgacctccatagaa 2400
   CAAATCACTTGGCAGTCTAGCGGACCTCTGCGGTAGGTGCGACAAAACTGGAGGTATCTT

           tetO reg(2416,2455)>>> 
           |
2401 gaaccgagtttaaactccctatcagtgatagagatctccctatcagtgatagagagctag 2460
   CTTGGCTCAAATTTGAGGGATAGTCACTATCTCTAGAGGGATAGTCACTATCTCTCGATC

     SmaI 
     |
    XmaI  ClaI            KpnI 
    | |  |             |
2461 ccccgggatcgatcaattgagtacttacgtaggtaccccagtgtggtggcctgcaggtga 2520
   GGGGCCCTAGCTAGTTAACTCATGAATGCATCCATGGGGTCACACCACCGGACGTCCACT

                   EcoRV   NotI 
                   |     |
   EcoRI        StuI HincII    ApaI    BamHI XbaI 
   |          |   |   |    | |    |   |
2521 attcactagtaccggtaggcctgtcgacgatatcgggcccgcggccgctggatcctctag 2580
   TAAGTGATCATGGCCATCCGGACAGCTGCTATAGCCCGGGCGCCGGCGACCTAGGAGATC

       XhoI                       SV40 prom(2638,2906)>>> 
       |                        |
2581 actgcagctcgagtacccatacgacgtcccagactacgcttgagtttaaacacgcgtggt 2640
   TGACGTCGAGCTCATGGGTATGCTGCAGGGTCTGATGCGAACTCAAATTTGTGCGCACCA

2641 gtggaaagtccccaggctccccagcaggcagaagtatgcaaagcatgcatctcaattagt 2700
   CACCTTTCAGGGGTCCGAGGGGTCGTCCGTCTTCATACGTTTCGTACGTAGAGTTAATCA

2701 cagcaaccaggtgtggaaagtccccaggctccccagcaggcagaagtatgcaaagcatgc 2760
   GTCGTTGGTCCACACCTTTCAGGGGTCCGAGGGGTCGTCCGTCTTCATACGTTTCGTACG

                         SV40 origin(2805,2882)>>> 
                         |
2761 atctcaattagtcagcaaccatagtcccgcccctaactccgcccatcccgcccctaactc 2820
   TAGAGTTAATCAGTCGTTGGTATCAGGGCGGGGATTGAGGCGGGTAGGGCGGGGATTGAG

                             ORF_2 rf(1)(2872,3540)>>> 
                             |
2821 cgcccagttccgcccattctccgccccatggctgactaattttttttatttatgcagagg 2880
   GCGGGTCAAGGCGGGTAAGAGGCGGGGTACCGACTGATTAAAAAAAATAAATACGTCTCC

         SfiI 
         |
2881 ccgaggccgcctcggcctctgagctattccagaagtagtgaggaggcttttttggaggcc 2940
   GGCTCCGGCGGAGCCGGAGACTCGATAAGGTCTTCATCACTCCTCCGAAAAAACCTCCGG

   puro marker(2941,3540)>>> 
   |
2941 atgaccgagtacaagcccacggtgcgcctcgccacccgcgacgacgtccctcgggccgta 3000
   TACTGGCTCATGTTCGGGTGCCACGCGGAGCGGTGGGCGCTGCTGCAGGGAGCCCGGCAT

3001 cgcaccctcgccgccgcgttcgccgactaccccgccacgcgccacaccgtggacccggac 3060
   GCGTGGGAGCGGCGGCGCAAGCGGCTGATGGGGCGGTGCGCGGTGTGGCACCTGGGCCTG

3061 cgccacatcgagcgggtcaccgagctgcaagaactcttcctcacgcgcgtcgggctcgac 3120
   GCGGTGTAGCTCGCCCAGTGGCTCGACGTTCTTGAGAAGGAGTGCGCGCAGCCCGAGCTG

3121 atcggcaaggtgtgggtcgcggacgacggcgccgcggtggcggtctggaccacgccggag 3180
   TAGCCGTTCCACACCCAGCGCCTGCTGCCGCGGCGCCACCGCCAGACCTGGTGCGGCCTC

3181 agcgtcgaagcgggggcggtgttcgccgagatcggcccgcgcatggccgagttgagcggt 3240
   TCGCAGCTTCGCCCCCGCCACAAGCGGCTCTAGCCGGGCGCGTACCGGCTCAACTCGCCA

3241 tcccggctggccgcgcagcaacagatggaagggctcctggcgccgcaccggcccaaggag 3300
   AGGGCCGACCGGCGCGTCGTTGTCTACCTTCCCGAGGACCGCGGCGTGGCCGGGTTCCTC

3301 cccgcgtggttcctggccaccgtcggcgtctcgcccgaccaccagggcaagggtctgggc 3360
   GGGCGCACCAAGGACCGGTGGCAGCCGCAGAGCGGGCTGGTGGTCCCGTTCCCAGACCCG

3361 agcgccgtcgtgctccccggagtggaggcggccgagcgcgccggggtgcccgccttcctg 3420
   TCGCGGCAGCACGAGGGGCCTCACCTCCGCCGGCTCGCGCGGCCCCACGGGCGGAAGGAC

3421 gagacctccgcgccccgcaacctccccttctacgagcggctcggcttcaccgtcaccgcc 3480
   CTCTGGAGGCGCGGGGCGTTGGAGGGGAAGATGCTCGCCGAGCCGAAGTGGCAGTGGCGG

3481 gacgtcgaggtgcccgaaggaccgcgcacctggtgcatgacccgcaagcccggtgcctga 3540
   CTGCAGCTCCACGGGCTTCCTGGCGCGTGGACCACGTACTGGGCGTTCGGGCCACGGACT

3541 acgcgttccggaaatcaacctctggattacaaaatttgtgaaagattgactggtattctt 3600
   TGCGCAAGGCCTTTAGTTGGAGACCTAATGTTTTAAACACTTTCTAACTGACCATAAGAA

3601 aactatgttgctccttttacgctatgtggatacgctgctttaatgcctttgtatcatgct 3660
   TTGATACAACGAGGAAAATGCGATACACCTATGCGACGAAATTACGGAAACATAGTACGA

3661 attgcttcccgtatggctttcattttctcctccttgtataaatcctggttgctgtctctt 3720
   TAACGAAGGGCATACCGAAAGTAAAAGAGGAGGAACATATTTAGGACCAACGACAGAGAA

3721 tatgaggagttgtggcccgttgtcaggcaacgtggcgtggtgtgcactgtgtttgctgac 3780
   ATACTCCTCAACACCGGGCAACAGTCCGTTGCACCGCACCACACGTGACACAAACGACTG

3781 gcaacccccactggttggggcattgccaccacctgtcagctcctttccgggactttcgct 3840
   CGTTGGGGGTGACCAACCCCGTAACGGTGGTGGACAGTCGAGGAAAGGCCCTGAAAGCGA

3841 ttccccctccctattgccacggcggaactcatcgccgcctgccttgcccgctgctggaca 3900
   AAGGGGGAGGGATAACGGTGCCGCCTTGAGTAGCGGCGGACGGAACGGGCGACGACCTGT

3901 ggggctcggctgttgggcactgacaattccgtggtgttgtcggggaagctgacgtccttt 3960
   CCCCGAGCCGACAACCCGTGACTGTTAAGGCACCACAACAGCCCCTTCGACTGCAGGAAA

3961 ccatggctgctcgcctgtgttgccacctggattctgcgcgggacgtccttctgctacgtc 4020
   GGTACCGACGAGCGGACACAACGGTGGACCTAAGACGCGCCCTGCAGGAAGACGATGCAG

4021 ccttcggccctcaatccagcggaccttccttcccgcggcctgctgccggctctgcggcct 4080
   GGAAGCCGGGAGTTAGGTCGCCTGGAAGGAAGGGCGCCGGACGACGGCCGAGACGCCGGA

4081 cttccgcgtctcgccttcgccctcagacgagtcggatctccctttgggccgcctccccgc 4140
   GAAGGCGCAGAGCGGAAGCGGGAGTCTGCTCAGCCTAGAGGGAAACCCGGCGGAGGGGCG

        delta_U3 other(4150,4202)>>> 
        |
4141 ctgtccggatggaagggctaattcactcccaacgaatacaagatctgctttttgcttgta 4200
   GACAGGCCTACCTTCCCGATTAAGTGAGGGTTGCTTATGTTCTAGACGAAAAACGAACAT

    HIV-1_5_LTR other(4203,4383)>>> 
    |
4201 ctgggtctctctggttagaccagatctgagcctgggagctctctggctaactagggaacc 4260
   GACCCAGAGAGACCAATCTGGTCTAGACTCGGACCCTCGAGAGACCGATTGATCCCTTGG

4261 cactgcttaagcctcaataaagcttgccttgagtgcttcaagtagtgtgtgcccgtctgt 4320
   GTGACGAATTCGGAGTTATTTCGAACGGAACTCACGAAGTTCATCACACACGGGCAGACA

4321 tgtgtgactctggtaactagagatccctcagacccttttagtcagtgtggaaaatctcta 4380
   ACACACTGAGACCATTGATCTCTAGGGAGTCTGGGAAAATCAGTCACACCTTTTAGAGAT

4381 gcagtagtagttcatgtcatcttattattcagtatttataacttgcaaagaaatgaatat 4440
   CGTCATCATCAAGTACAGTAGAATAATAAGTCATAAATATTGAACGTTTCTTTACTTATA

4441 cagagagtgagaggaacttgtttattgcagcttataatggttacaaataaagcaatagca 4500
   GTCTCTCACTCTCCTTGAACAAATAACGTCGAATATTACCAATGTTTATTTCGTTATCGT

4501 tcacaaatttcacaaataaagcatttttttcactgcattctagttgtggtttgtccaaac 4560
   AGTGTTTAAAGTGTTTATTTCGTAAAAAAAGTGACGTAAGATCAACACCAAACAGGTTTG

4561 tcatcaatgtatcttatcatgtctggcatctatgtcgggtgcggagaaagaggtaatgaa 4620
   AGTAGTTACATAGAATAGTACAGACCGTAGATACAGCCCACGCCTCTTTCTCCATTACTT

4621 atggcattatgggtattatgggtctgcattaatgaatcggccaacggatgtcggtgtgaa 4680
   TACCGTAATACCCATAATACCCAGACGTAATTACTTAGCCGGTTGCCTACAGCCACACTT

4681 ataccgcacagatgcgtaaggagaaaataccgcatcaggcgctcttccgcttcctcgctc 4740
   TATGGCGTGTCTACGCATTCCTCTTTTATGGCGTAGTCCGCGAGAAGGCGAAGGAGCGAG

4741 actgactcgctgcgctcggtcgttcggctgcggcgagcggtatcagctcactcaaaggcg 4800
   TGACTGAGCGACGCGAGCCAGCAAGCCGACGCCGCTCGCCATAGTCGAGTGAGTTTCCGC

4801 gtaatacggttatccacagaatcaggggataacgcaggaaagaacatgtgagcaaaaggc 4860
   CATTATGCCAATAGGTGTCTTAGTCCCCTATTGCGTCCTTTCTTGTACACTCGTTTTCCG

                  pBR322 origin(4890,5509)<<< 
                  |
4861 cagcaaaaggccaggaaccgtaaaaaggccgcgttgctggcgtttttccataggctccgc 4920
   GTCGTTTTCCGGTCCTTGGCATTTTTCCGGCGCAACGACCGCAAAAAGGTATCCGAGGCG

4921 ccccctgacgagcatcacaaaaatcgacgctcaagtcagaggtggcgaaacccgacagga 4980
   GGGGGACTGCTCGTAGTGTTTTTAGCTGCGAGTTCAGTCTCCACCGCTTTGGGCTGTCCT

4981 ctataaagataccaggcgtttccccctggaagctccctcgtgcgctctcctgttccgacc 5040
   GATATTTCTATGGTCCGCAAAGGGGGACCTTCGAGGGAGCACGCGAGAGGACAAGGCTGG

5041 ctgccgcttaccggatacctgtccgcctttctcccttcgggaagcgtggcgctttctcat 5100
   GACGGCGAATGGCCTATGGACAGGCGGAAAGAGGGAAGCCCTTCGCACCGCGAAAGAGTA

5101 agctcacgctgtaggtatctcagttcggtgtaggtcgttcgctccaagctgggctgtgtg 5160
   TCGAGTGCGACATCCATAGAGTCAAGCCACATCCAGCAAGCGAGGTTCGACCCGACACAC

5161 cacgaaccccccgttcagcccgaccgctgcgccttatccggtaactatcgtcttgagtcc 5220
   GTGCTTGGGGGGCAAGTCGGGCTGGCGACGCGGAATAGGCCATTGATAGCAGAACTCAGG

5221 aacccggtaagacacgacttatcgccactggcagcagccactggtaacaggattagcaga 5280
   TTGGGCCATTCTGTGCTGAATAGCGGTGACCGTCGTCGGTGACCATTGTCCTAATCGTCT

5281 gcgaggtatgtaggcggtgctacagagttcttgaagtggtggcctaactacggctacact 5340
   CGCTCCATACATCCGCCACGATGTCTCAAGAACTTCACCACCGGATTGATGCCGATGTGA

5341 agaaggacagtatttggtatctgcgctctgctgaagccagttaccttcggaaaaagagtt 5400
   TCTTCCTGTCATAAACCATAGACGCGAGACGACTTCGGTCAATGGAAGCCTTTTTCTCAA

5401 ggtagctcttgatccggcaaacaaaccaccgctggtagcggtggtttttttgtttgcaag 5460
   CCATCGAGAACTAGGCCGTTTGTTTGGTGGCGACCATCGCCACCAAAAAAACAAACGTTC

5461 cagcagattacgcgcagaaaaaaaggatctcaagaagatcctttgatcttttctacgggg 5520
   GTCGTCTAATGCGCGTCTTTTTTTCCTAGAGTTCTTCTAGGAAACTAGAAAAGATGCCCC

5521 tctgacgctcagtggaacgaaaactcacgttaagggattttggccatgagattatcaaaa 5580
   AGACTGCGAGTCACCTTGCTTTTGAGTGCAATTCCCTAAAACCGGTACTCTAATAGTTTT

5581 aggatcttcacctagatccttttcacgtagaaagccagtccgcagaaacggtgctgaccc 5640
   TCCTAGAAGTGGATCTAGGAAAAGTGCATCTTTCGGTCAGGCGTCTTTGCCACGACTGGG

5641 cggatgaatgtcagctactgggctatctggacaagggaaaacgcaagcgcaaagagaaag 5700
   GCCTACTTACAGTCGATGACCCGATAGACCTGTTCCCTTTTGCGTTCGCGTTTCTCTTTC

5701 caggtagcttgcagtgggcttacatggcgatagctagactgggcggttttatggacagca 5760
   GTCCATCGAACGTCACCCGAATGTACCGCTATCGATCTGACCCGCCAAAATACCTGTCGT

      NEOKAN prom(5767,5816)>>> 
      |
5761 agcgaaccggaattgccagctggggcgccctctggtaaggttgggaagccctgcaaagta 5820
   TCGCTTGGCCTTAACGGTCGACCCCGCGGGAGACCATTCCAACCCTTCGGGACGTTTCAT

                              BclI 
                              |
5821 aactggatggctttcttgccgccaaggatctgatggcgcaggggatcaagctctgatcaa 5880
   TTGACCTACCGAAAGAACGGCGGTTCCTAGACTACCGCGTCCCCTAGTTCGAGACTAGTT

                 NTP_II marker(5908,6696)>>> 
                 |
               ORF_3 rf(1)(5905,6699)>>> 
               | |
5881 gagacaggatgaggatcgtttcgcatgattgaacaagatggattgcacgcaggttctccg 5940
   CTCTGTCCTACTCCTAGCAAAGCGTACTAACTTGTTCTACCTAACGTGCGTCCAAGAGGC

5941 gccgcttgggtggagaggctattcggctatgactgggcacaacagacaatcggctgctct 6000
   CGGCGAACCCACCTCTCCGATAAGCCGATACTGACCCGTGTTGTCTGTTAGCCGACGAGA

6001 gatgccgccgtgttccggctgtcagcgcaggggcgcccggttctttttgtcaagaccgac 6060
   CTACGGCGGCACAAGGCCGACAGTCGCGTCCCCGCGGGCCAAGAAAAACAGTTCTGGCTG

6061 ctgtccggtgccctgaatgaactgcaagacgaggcagcgcggctatcgtggctggccacg 6120
   GACAGGCCACGGGACTTACTTGACGTTCTGCTCCGTCGCGCCGATAGCACCGACCGGTGC

6121 acgggcgttccttgcgcagctgtgctcgacgttgtcactgaagcgggaagggactggctg 6180
   TGCCCGCAAGGAACGCGTCGACACGAGCTGCAACAGTGACTTCGCCCTTCCCTGACCGAC

6181 ctattgggcgaagtgccggggcaggatctcctgtcatctcaccttgctcctgccgagaaa 6240
   GATAACCCGCTTCACGGCCCCGTCCTAGAGGACAGTAGAGTGGAACGAGGACGGCTCTTT

6241 gtatccatcatggctgatgcaatgcggcggctgcatacgcttgatccggctacctgccca 6300
   CATAGGTAGTACCGACTACGTTACGCCGCCGACGTATGCGAACTAGGCCGATGGACGGGT

6301 ttcgaccaccaagcgaaacatcgcatcgagcgagcacgtactcggatggaagccggtctt 6360
   AAGCTGGTGGTTCGCTTTGTAGCGTAGCTCGCTCGTGCATGAGCCTACCTTCGGCCAGAA

6361 gtcgatcaggatgatctggacgaagagcatcaggggctcgcgccagccgaactgttcgcc 6420
   CAGCTAGTCCTACTAGACCTGCTTCTCGTAGTCCCCGAGCGCGGTCGGCTTGACAAGCGG

6421 aggctcaaggcgagcatgcccgacggcgaggatctcgtcgtgacccatggcgatgcctgc 6480
   TCCGAGTTCCGCTCGTACGGGCTGCCGCTCCTAGAGCAGCACTGGGTACCGCTACGGACG

6481 ttgccgaatatcatggtggaaaatggccgcttttctggattcatcgactgtggccggctg 6540
   AACGGCTTATAGTACCACCTTTTACCGGCGAAAAGACCTAAGTAGCTGACACCGGCCGAC

6541 ggtgtggcggaccgctatcaggacatagcgttggctacccgtgatattgctgaagagctt 6600
   CCACACCGCCTGGCGATAGTCCTGTATCGCAACCGATGGGCACTATAACGACTTCTCGAA

6601 ggcggcgaatgggctgaccgcttcctcgtgctttacggtatcgccgctcccgattcgcag 6660
   CCGCCGCTTACCCGACTGGCGAAGGAGCACGAAATGCCATAGCGGCGAGGGCTAAGCGTC

6661 cgcatcgccttctatcgccttcttgacgagttcttctgaattttgttaaaatttttgtta 6720
   GCGTAGCGGAAGATAGCGGAAGAACTGCTCAAGAAGACTTAAAACAATTTTAAAAACAAT

6721 aatcagctcattttttaaccaataggccgaaatcggcaaaatcccttataaatcaaaaga 6780
   TTAGTCGAGTAAAAAATTGGTTATCCGGCTTTAGCCGTTTTAGGGAATATTTAGTTTTCT

               f1 origin(6804,7110)<<< 
               |
6781 atagaccgagatagggttgagtgttgttccagtttggaacaagagtccactattaaagaa 6840
   TATCTGGCTCTATCCCAACTCACAACAAGGTCAAACCTTGTTCTCAGGTGATAATTTCTT

6841 cgtggactccaacgtcaaagggcgaaaaaccgtctatcagggcgatggcccactacgtga 6900
   GCACCTGAGGTTGCAGTTTCCCGCTTTTTGGCAGATAGTCCCGCTACCGGGTGATGCACT

6901 accatcaccctaatcaagttttttggggtcgaggtgccgtaaagcactaaatcggaaccc 6960
   TGGTAGTGGGATTAGTTCAAAAAACCCCAGCTCCACGGCATTTCGTGATTTAGCCTTGGG

6961 taaagggagcccccgatttagagcttgacggggaaagccggcgaacgtggcgagaaagga 7020
   ATTTCCCTCGGGGGCTAAATCTCGAACTGCCCCTTTCGGCCGCTTGCACCGCTCTTTCCT

7021 agggaagaaagcgaaaggagcgggcgctagggcgctggcaagtgtagcggtcacgctgcg 7080
   TCCCTTCTTTCGCTTTCCTCGCCCGCGATCCCGCGACCGTTCACATCGCCAGTGCGACGC

7081 cgtaaccaccacacccgccgcgcttaatgcgccgctacagggcgcgtccattcgccattc 7140
   GCATTGGTGGTGTGGGCGGCGCGAATTACGCGGCGATGTCCCGCGCAGGTAAGCGGTAAG

               LITR other(7165,7266)>>> 
               |
               RITR other(7165,7266)<<< 
               |
7141 aggatcgaattaattcttaattaacatcatcaataatataccttttttggattgaagcca 7200
   TCCTAGCTTAATTAAGAATTAATTGTAGTAGTTATTATATGGAAAAAACCTAACTTCGGT

7201 atatgataatgagggggtggagtttgtgacgtggcgcggggcgtgggaacggggcgggtg 7260
   TATACTATTACTCCCCCACCTCAAACACTGCACCGCGCCCCGCACCCTTGCCCCGCCCAC

7261 acgtagtagtgtggcggaagtgtgatgttgcaagtgtggcggaacacatgtaagcgacgg 7320
   TGCATCATCACACCGCCTTCACACTACAACGTTCACACCGCCTTGTGTACATTCGCTGCC

                Encap other(7346,7494)>>> 
                |
7321 atgtggcaaaagtgacgtttttggtgtgcgccggtgtacacaggaagtgacaattttcgc 7380
   TACACCGTTTTCACTGCAAAAACCACACGCGGCCACATGTGTCCTTCACTGTTAAAAGCG

7381 gcggttttaggcggatgttgtagtaaatttgggcgtaaccgagtaagatttggccatttt 7440
   CGCCAAAATCCGCCTACAACATCATTTAAACCCGCATTGGCTCATTCTAAACCGGTAAAA

7441 cgcgggaaaactgaataagaggaagtgaaatctgaataattttgtgttactcatagcgcg 7500
   GCGCCCTTTTGACTTATTCTCCTTCACTTTAGACTTATTAAAACACAATGAGTATCGCGC

7501 taatactctcatgagcggatacatatttgaatgtatttagaaaaataaacaaataggggt 7560
   ATTATGAGAGTACTCGCCTATGTATAAACTTACATAAATCTTTTTATTTGTTTATCCCCA

7561 tccgcgcacatttccccgaaaagtgccacctgacgtaactataacggtcctaaggtagcg 7620
   AGGCGCGTGTAAAGGGGCTTTTCACGGTGGACTGCATTGATATTGCCAGGATTCCATCGC

7621 aaaatgtagtcttatgcaatactcttgtagtcttgcaacatggtaacgatgagttagcaa 7680
   TTTTACATCAGAATACGTTATGAGAACATCAGAACGTTGTACCATTGCTACTCAATCGTT

7681 catgccttacaaggagagaaaaagcaccgtgcatgccgattggtggaagtaaggtggtac 7740
   GTACGGAATGTTCCTCTCTTTTTCGTGGCACGTACGGCTAACCACCTTCATTCCACCATG

7741 gat 7743
   CTA
              LOCUS    dna           7743 bp                  
FEATURES       Location/Qualifiers
   Other Gene   109..289
           /gene="HIV-1_5_LTR other"
   Other Gene   400..444
           /gene="HIV-1_psi_pack other"
   misc_binding  486..491
           /dbxref="REBASE:NruI"
   Regulatory_Seq 951..1184
           /gene="RRE reg"
   ORF       994..1695
           /sequence="ORF_1 rf(1)"
   misc_binding  2005..2010
           /dbxref="REBASE:NdeI"
   Promoter    2279..2360
           /gene="CMV prom"
   Regulatory_Seq 2416..2455
           /gene="tetO reg"
   misc_binding  2462..2467
           /dbxref="REBASE:SmaI"
   misc_binding  2462..2467
           /dbxref="REBASE:XmaI"
   misc_binding  2468..2473
           /dbxref="REBASE:ClaI"
   misc_binding  2492..2497
           /dbxref="REBASE:KpnI"
   misc_binding  2519..2524
           /dbxref="REBASE:EcoRI"
   misc_binding  2537..2542
           /dbxref="REBASE:StuI"
   misc_binding  2543..2548
           /dbxref="REBASE:HincII"
   misc_binding  2549..2554
           /dbxref="REBASE:EcoRV"
   misc_binding  2555..2560
           /dbxref="REBASE:ApaI"
   misc_binding  2561..2568
           /dbxref="REBASE:NotI"
   misc_binding  2570..2575
           /dbxref="REBASE:BamHI"
   misc_binding  2576..2581
           /dbxref="REBASE:XbaI"
   misc_binding  2588..2593
           /dbxref="REBASE:XhoI"
   Promoter    2638..2906
           /gene="SV40 prom"
   Rep_Origin   2805..2882
           /gene="SV40 origin"
   ORF       2872..3540
           /sequence="ORF_2 rf(1)"
   misc_binding  2885..2897
           /dbxref="REBASE:SfiI"
   Marker     2941..3540
           /gene="puro marker"
   Other Gene   4150..4202
           /gene="delta_U3 other"
   Other Gene   4203..4383
           /gene="HIV-1_5_LTR other"
   Rep_Origin   4890..5509
           /gene="pBR322 origin"
   Promoter    5767..5816
           /gene="NEOKAN prom"
   misc_binding  5874..5879
           /dbxref="REBASE:BclI"
   ORF       5905..6699
           /sequence="ORF_3 rf(1)"
   Marker     5908..6696
           /gene="NTP_II marker"
   Rep_Origin   6804..7110
           /gene="f1 origin"
   Other Gene   7165..7266
           /gene="RITR other"
   Other Gene   7165..7266
           /gene="LITR other"
   Other Gene   7346..7494
           /gene="Encap other"
BASE COUNT  1937 a  1906 c  2120 g  1780 t  0 others