pLenti-SV40-T(Neo)

Vector Name pLenti-SV40-T(Neo)
VectorType Lentivector
Antibiotic Information Neomycin
Additional Information No Additional Information
***Note: Features may not be to scale, please refer to sequence or text map for detailed information.
***Note: The vector sequence shown below is representative of the parental vector only and does not include the gene of interest. The sequence of the gene can be found through the accession number link on the product page. The restriction sites within the cloning region may differ from the provided sequence.
1 ttttggattg aagccaatat gataatgagg gggtggagtt tgtgacgtgg cgcggggcgt   
61 gggaacgggg cgggtgacgt agtagtgtgg cggaagtgtg atgttgcaag tgtggcggaa
121 cacatgtaag cgacggatgt ggcaaaagtg acgtttttgg tgtgcgccgg tgtacacagg
181 aagtgacaat tttcgcgcgg ttttaggcgg atgttgtagt aaatttgggc gtaaccgagt
241 aagatttggc cattttcgcg ggaaaactga ataagaggaa gtgaaatctg aataattttg
301 tgttactcat agcgcgtaat acggcagacc tcagcgctag attattgaag catttatcag
361 ggttattgtc tcatgagcgg atacatattt gaatgtattt agaaaaataa acaaataggg
421 gttccgcgca catttccccg aaaagtgcca cctgacgtta actataacgg tcctaaggta
481 gcgaaaatgt agtcttatgc aatactcttg tagtcttgca acatggtaac gatgagttag
541 caacatgcct tacaaggaga gaaaaagcac cgtgcatgcc gattggtgga agtaaggtgg
601 tacgatcgtg ccttattagg aaggcaacag acgggtctga catggattgg acgaaccact
661 gaattgccgc attgcagaga tattgtattt aagtgcctag ctcgatacat aaacgggtct
721 ctctggttag accagatctg agcctgggag ctctctggct aactagggaa cccactgctt
781 aagcctcaat aaagcttgcc ttgagtgctt caagtagtgt gtgcccgtct gttgtgtgac
841 tctggtaact agagatccct cagacccttt tagtcagtgt ggaaaatctc tagcagtggc
901 gcccgaacag ggacttgaaa gcgaaaggga aaccagagga gctctctcga cgcaggactc
961 ggcttgctga agcgcgcacg gcaagaggcg aggggcggcg actggtgagt acgccaaaaa
1021 ttttgactag cggaggctag aaggagagag atgggtgcga gagcgtcagt attaagcggg
1081 ggagaattag atcgcgatgg gaaaaaattc ggttaaggcc agggggaaag aaaaaatata
1141 aattaaaaca tatagtatgg gcaagcaggg agctagaacg attcgcagtt aatcctggcc
1201 tgttagaaac atcagaaggc tgtagacaaa tactgggaca gctacaacca tcccttcaga
1261 caggatcaga agaacttaga tcattatata atacagtagc aaccctctat tgtgtgcatc
1321 aaaggataga gataaaagac accaaggaag ctttagacaa gatagaggaa gagcaaaaca
1381 aaagtaagac caccgcacag caagcccgct gatcttcaga cctggaggag gagatatgag
1441 ggacattgga gaagtgaatt atataaatat aaagtagtaa aaattgaacc attaggagta
1501 gcacccacca aggcaaagag aagagtggtg cagagagaaa aaagagcagt gggaatagga
1561 gctttgttcc ttgggttctt gggagcagca ggaagcacta tgggcgcagc gtcaatgacg
1621 ctgacggtac aggccagaca attattgtct ggtatagtgc agcagcagaa caatttgctg
1681 agggctattg aggcgcaaca gcatctgttg caactcacag tctggggcat caagcagctc
1741 caggcaagaa tcctggctgt ggaaagatac ctaaaggatc aacagctcct ggggatttgg
1801 ggttgctctg gaaaactcat ttgcaccact gctgtgcctt ggaatgctag ttggagtaat
1861 aaatctctgg aacagatttg gaatcacacg acctggatgg agtgggacag agaaattaac
1921 aattacacaa gcttaataca ctccttaatt gaagaatcgc aaaaccagca agaaaagaat
1981 gaacaagaat tattggaatt agataaatgg gcaagtttgt ggaattggtt taacataaca
2041 aattggctgt ggtatataaa attattcata atgatagtag gaggcttggt aggtttaaga
2101 atagtttttg ctgtactttc tatagtgaat agagttaggc agggatattc accattatcg
2161 tttcagaccc acctcccaac cccgagggga cccgacaggc ccgaaggaat agaagaagaa
2221 ggtggagaga gagacagaga cagatccatt cgattagtga acggatctcg acggtatcga
2281 aagcttggga ttcgaattta aaagaaaagg ggggattggg gggtacagtg caggggaaag
2341 aatagtagac ataatagcaa cagacataca aactaaagaa ctacaaaaac aaattacaaa
2401 aattcaaaat tttcgggttt ttcgaaccta gggttccgcg ttacataact tacggtaaat
2461 ggcccgcctg gctgaccgcc caacgacccc cgcccattga cgtcaataat gacgtatgtt
2521 cccatagtaa cgccaatagg gactttccat tgacgtcaat gggtggagta tttacggtaa
2581 actgcccact tggcagtaca tcaagtgtat catatgccaa gtacgccccc tattgacgtc
2641 aatgacggta aatggcccgc ctggcattat gcccagtaca tgaccttatg ggactttcct
2701 acttggcagt acatctacgt ttagtcatcg ctattaccat ggtgatgcgg ttttggcagt
2761 acatcaatgg gcgtggatag cggtttgact cacggggatt tccaagtctc caccccattg
2821 acgtcaatgg gagtttgttt tggcaccaaa atcaacggga ctttccaaaa tgtcgtaaca
2881 actccgcccc attgacgcaa atgggcggta ggcgtgtacg gtgggaggtc tatataagca
2941 gagctcgttt agtgaaccgt cagatcgcct ggagacgcca tccacgctgt tttgacctcc
3001 atagaagaac cgagtttaaa ctccctatca gtgatagaga tctccctatc agtgatagag
3061 agctagcccc gggatcgatc aattgagtac ttacgtaggt accccagtgt ggtggcctgc
3121 aggtgaattc actagtaccg gtaggcctgt cgacgatatc gggcccgcgg ccgctggatc
3181 ccgcgaccgg tcgaccagct ttgcaaagat ggataaagtt ttaaacagag aggaatcttt
3241 gcagctaatg gaccttctag gtcttgaaag gagtgcctgg gggaatattc ctctgatgag
3301 aaaggcatat ttaaaaaaat gcaaggagtt tcatcctgat aaaggaggag atgaagaaaa
3361 aatgaagaaa atgaatactc tgtacaagaa aatggaagat ggagtaaaat atgctcatca
3421 acctgacttt ggaggcttct gggatgcaac tgagattcca acctatggaa ctgatgaatg
3481 ggagcagtgg tggaatgcct ttaatgagga aaacctgttt tgctcagaag aaatgccatc
3541 tagtgatgat gaggctactg ctgactctca acattctact cctccaaaaa agaagagaaa
3601 ggtagaagac cccaaggact ttccttcaga attgctaagt tttttgagtc atgctgtgtt
3661 tagtaataga actcttgctt gctttgctat ttacaccaca aaggaaaaag ctgcactgct
3721 atacaagaaa attatggaaa aatattctgt aacctttata agtaggcata acagttataa
3781 tcataacata ctgttttttc ttactccaca caggcataga gtgtctgcta ttaataacta
3841 tgctcaaaaa ttgtgtacct ttagcttttt aatttgtaaa ggggttaata aggaatattt
3901 gatgtatagt gccttgacta gagatccatt ttctgttatt gaggaaagtt tgccaggtgg
3961 gttaaaggag catgatttta atccagaaga agcagaggaa actaaacaag tgtcctggaa
4021 gcttgtaaca gagtatgcaa tggaaacaaa atgtgatgat gtgttgttat tgcttgggat
4081 gtacttggaa tttcagtaca gttttgaaat gtgtttaaaa tgtattaaaa aagaacagcc
4141 cagccactat aagtaccatg aaaagcatta tgcaaatgct gctatatttg ctgacagcaa
4201 aaaccaaaaa accatatgcc aacaggctgt tgatactgtt ttagctaaaa agcgggttga
4261 tagcctacaa ttaactagag aacaaatgtt aacaaacaga tttaatgatc ttttggatag
4321 gatggatata atgtttggtt ctacaggctc tgctgacata gaagaatgga tggctggagt
4381 tgcttggcta cactgtttgt tgcccaaaat ggattcagtg gtgtatgact ttttaaaatg
4441 catggtgtac aacattccta aaaaaagata ctggctgttt aaaggaccaa ttgatagtgg
4501 taaaactaca ttagcagctg ctttgcttga attatgtggg gggaaagctt taaatgttaa
4561 tttgcccttg gacaggctga actttgagct aggagtagct attgaccagt ttttagtagt
4621 ttttgaggat gtaaagggca ctggagggga gtccagagat ttgccttcag gtcagggaat
4681 taataacctg gacaatttaa gggattattt ggatggcagt gttaaggtaa acttagaaaa
4741 gaaacaccta aataaaagaa ctcaaatatt tccccctgga atagtcacca tgaatgagta
4801 cagtgtgcct aaaacactgc aggccagatt tgtaaaacaa atagatttta ggcccaaaga
4861 ttatttaaag cattgcctgg aacgcagtga gtttttgtta gaaaagagaa taattcaaag
4921 tggcattgct ttgcttctta tgttaatttg gtacagacct gtggctgagt ttgctcaaag
4981 tattcagagc agaattgtgg agtggaaaga gagattggac aaagagttta gtttgtcagt
5041 gtatcaaaaa atgaagttta atgtggctat gggaattgga gttttagatt ggctaagaaa
5101 cagtgatgat gatgatgaag acagccagga aaatgctgat aaaaatgaag atggtgggga
5161 gaagaacatg gaagactcag ggcatgaaac aggcattgat tcacagtccc aaggctcatt
5221 tcaggcccct cagtcctcac agtctgttca tgatcataat cagccatacc acatttgtag
5281 aggttttact tgctttaaaa aacctcccac acctccccct gaacctgaaa cataaggatc
5341 ctctagaacg cttgagttta aacacgcgtg gtgtggaaag tccccaggct ccccagcagg
5401 cagaagtatg caaagcatgc atctcaatta gtcagcaacc aggtgtggaa agtccccagg
5461 ctccccagca ggcagaagta tgcaaagcat gcatctcaat tagtcagcaa ccatagtccc
5521 gcccctaact ccgcccatcc cgcccctaac tccgcccagt tccgcccatt ctccgcccca
5581 tggctgacta atttttttta tttatgcaga ggccgaggcc gcctcggcct ctgagctatt
5641 ccagaagtag tgaggaggct tttttggagg ccggtaccgt gacgtggagg agaatcccgg
5701 ccctatgatt gaacaagatg gattgcacgc aggttctccg gccgcttggg tggagaggct
5761 attcggctat gactgggcac aacagacaat cggctgctct gatgccgccg tgttccggct
5821 gtcagcgcag gggcgcccgg ttctttttgt caagaccgac ctgtccggtg ccctgaatga
5881 actgcaggac gaggcagcgc ggctatcgtg gctggccacg acgggcgttc cttgcgcagc
5941 tgtgctcgac gttgtcactg aagcgggaag ggactggctg ctattgggcg aagtgccggg
6001 gcaggatctc ctgtcatctc accttgctcc tgccgagaaa gtatccatca tggctgatgc
6061 aatgcggcgg ctgcatacgc ttgatccggc tacctgccca ttcgaccacc aagcgaaaca
6121 tcgcatcgag cgagcacgta ctcggatgga agccggtctt gtcgatcagg atgatctgga
6181 cgaagagcat caggggctcg cgccagccga actgttcgcc aggctcaagg cgcgcatgcc
6241 cgacggcgag gatctcgtcg tgacccatgg cgatgcctgc ttgccgaata tcatggtgga
6301 aaatggccgc ttttctggat tcatcgactg tggccggctg ggtgtggcgg accgctatca
6361 ggacatagcg ttggctaccc gtgatattgc tgaagagctt ggcggcgaat gggctgaccg
6421 cttcctcgtg ctttacggta tcgccgctcc cgattcgcag cgcatcgcct tctatcgcct
6481 tcttgacgag ttcttctgaa cgcgttccgg aaatcaacct ctggattaca aaatttgtga
6541 aagattgact ggtattctta actatgttgc tccttttacg ctatgtggat acgctgcttt
6601 aatgcctttg tatcatgcta ttgcttcccg tatggctttc attttctcct ccttgtataa
6661 atcctggttg ctgtctcttt atgaggagtt gtggcccgtt gtcaggcaac gtggcgtggt
6721 gtgcactgtg tttgctgacg caacccccac tggttggggc attgccacca cctgtcagct
6781 cctttccggg actttcgctt tccccctccc tattgccacg gcggaactca tcgccgcctg
6841 ccttgcccgc tgctggacag gggctcggct gttgggcact gacaattccg tggtgttgtc
6901 ggggaagctg acgtcctttc catggctgct cgcctgtgtt gccacctgga ttctgcgcgg
6961 gacgtccttc tgctacgtcc cttcggccct caatccagcg gaccttcctt cccgcggcct
7021 gctgccggct ctgcggcctc ttccgcgtct cgccttcgcc ctcagacgag tcggatctcc
7081 ctttgggccg cctccccgcc tgtccggatg gaagggctaa ttcactccca acgaatacaa
7141 gatctgcttt ttgcttgtac tgggtctctc tggttagacc agatctgagc ctgggagctc
7201 tctggctaac tagggaaccc actgcttaag cctcaataaa gcttgccttg agtgcttcaa
7261 gtagtgtgtg cccgtctgtt gtgtgactct ggtaactaga gatccctcag acccttttag
7321 tcagtgtgga aaatctctag cagtagtagt tcatgtcatc ttattattca gtatttataa
7381 cttgcaaaga aatgaatatc agagagtgag aggaacttgt ttattgcagc ttataatggt
7441 tacaaataaa gcaatagcat cacaaatttc acaaataaag catttttttc actgcattct
7501 agttgtggtt tgtccaaact catcaatgta tcttatcatg tctggcatct atgtcgggtg
7561 cggagaaaga ggtaatgaaa tggcattatg ggtattatgg gtctgcatta atgaatcggc
7621 caacgatccc ggtgtgaaat accgcacaga tgcgtaagga gaaaataccg catcaggcgc
7681 tcttccgctt cctcgctcac tgactcgctg cgctcggtcg ttcggctgcg gcgagcggta
7741 tcagctcact caaaggcggt aatacggtta tccacagaat caggggataa cgcaggaaag
7801 aacatgtgag caaaaggcca gcaaaaggcc aggaaccgta aaaaggccgc gttgctggcg
7861 tttttccata ggctccgccc ccctgacgag catcacaaaa atcgacgctc aagtcagagg
7921 tggcgaaacc cgacaggact ataaagatac caggcgtttc cccctggaag ctccctcgtg
7981 cgctctcctg ttccgaccct gccgcttacc ggatacctgt ccgcctttct cccttcggga
8041 agcgtggcgc tttctcatag ctcacgctgt aggtatctca gttcggtgta ggtcgttcgc
8101 tccaagctgg gctgtgtgca cgaacccccc gttcagcccg accgctgcgc cttatccggt
8161 aactatcgtc ttgagtccaa cccggtaaga cacgacttat cgccactggc agcagccact
8221 ggtaacagga ttagcagagc gaggtatgta ggcggtgcta cagagttctt gaagtggtgg
8281 cctaactacg gctacactag aaggacagta tttggtatct gcgctctgct gaagccagtt
8341 accttcggaa aaagagttgg tagctcttga tccggcaaac aaaccaccgc tggtagcggt
8401 ggtttttttg tttgcaagca gcagattacg cgcagaaaaa aaggatctca agaagatcct
8461 ttgatctttt ctacggggtc tgacgctcag tggaacgaaa actcacgtta agggattttg
8521 gtcatgagat tatcaaaaag gatcttcacc tagatccttt taaattaaaa atgaagtttt
8581 aaatcaatct aaagtatata tgagtaaact tggtctgaca gttaccaatg cttaatcagt
8641 gaggcaccta tctcagcgat ctgtctattt cgttcatcca tagttgcctg actccccgtc
8701 gtgtagataa ctacgatacg ggagggctta ccatctggcc ccagtgctgc aatgataccg
8761 cgagacccac gctcaccggc tccagattta tcagcaataa accagccagc cggaagggcc
8821 gagcgcagaa gtggtcctgc aactttatcc gcctccatcc agtctattaa ttgttgccgg
8881 gaagctagag taagtagttc gccagttaat agtttgcgca acgttgttga aaaaggatct
8941 tcacctagat ccttttcacg tagaaagcca gtccgcagaa acggtgctga ccccggatga
9001 atgtcagcta ctgggctatc tggacaaggg aaaacgcaag cgcaaagaga aagcaggtag
9061 cttgcagtgg gcttacatgg cgatagctag actgggcggt tttatggaca gcaagcgaac
9121 cggaattgcc agctggggcg ccctctggta aggttgggaa gccctgcaaa gtaaactgga
9181 tggctttctc gccgccaagg atctgatggc gcaggggatc aagctctgat caagagacag
9241 gatgaggatc gtttcgcatg attgaacaag atggattgca cgcaggttct ccggccgctt
9301 gggtggagag gctattcggc tatgactggg cacaacagac aatcggctgc tctgatgccg
9361 ccgtgttccg gctgtcagcg caggggcgcc cggttctttt tgtcaagacc gacctgtccg
9421 gtgccctgaa tgaactgcaa gacgaggcag cgcggctatc gtggctggcc acgacgggcg
9481 ttccttgcgc agctgtgctc gacgttgtca ctgaagcggg aagggactgg ctgctattgg
9541 gcgaagtgcc ggggcaggat ctcctgtcat ctcaccttgc tcctgccgag aaagtatcca
9601 tcatggctga tgcaatgcgg cggctgcata cgcttgatcc ggctacctgc ccattcgacc
9661 accaagcgaa acatcgcatc gagcgagcac gtactcggat ggaagccggt cttgtcgatc
9721 aggatgatct ggacgaagag catcaggggc tcgcgccagc cgaactgttc gccaggctca
9781 aggcgagcat gcccgacggc gaggatctcg tcgtgaccca tggcgatgcc tgcttgccga
9841 atatcatggt ggaaaatggc cgcttttctg gattcatcga ctgtggccgg ctgggtgtgg
9901 cggaccgcta tcaggacata gcgttggcta cccgtgatat tgctgaagag cttggcggcg
9961 aatgggctga ccgcttcctc gtgctttacg gtatcgccgc tcccgattcg cagcgcatcg
10021 ccttctatcg ccttcttgac gagttcttct gaattttgtt aaaatttttg ttaaatcagc
10081 tcatttttta accaataggc cgaaatcggc aacatccctt ataaatcaaa agaatagacc
10141 gcgatagggt tgagtgttgt tccagtttgg aacaagagtc cactattaaa gaacgtggac
10201 tccaacgtca aagggcgaaa aaccgtctat cagggcgatg gcccactacg tgaaccatca
10261 cccaaatcaa gttttttgcg gtcgaggtgc cgtaaagctc taaatcggaa ccctaaaggg
10321 agcccccgat ttagagcttg acggggaaag ccggcgaacg tggcgagaaa ggaagggaag
10381 aaagcgaaag gagcgggcgc tagggcgctg gcaagtgtag cggtcacgct gcgcgtaacc
10441 accacacccg cgcgcttaat gcgccgctac agggcgcgtc cattcgccat tcaggatcga
10501 attaattctt aattaacatc atcaataata tacctt
              LOCUS    dna           10536 bp                  
FEATURES Location/Qualifiers
Other Gene 162..310
/gene="Encap other"
Promoter 365..393
/gene="amp prom"
Other Gene 715..895
/gene="HIV-1_5_LTR other"
Other Gene 1006..1050
/gene="HIV-1_psi_pack other"
misc_binding 1092..1097
/dbxref="REBASE:NruI"
Regulatory_Seq 1557..1790
/gene="RRE reg"
ORF 1600..2301
/sequence="ORF_1 rf(1)"
Promoter 2885..2966
/gene="CMV prom"
Regulatory_Seq 3022..3061
/gene="tetO reg"
misc_binding 3068..3073
/dbxref="REBASE:XmaI"
misc_binding 3068..3073
/dbxref="REBASE:SmaI"
misc_binding 3074..3079
/dbxref="REBASE:ClaI"
misc_binding 3125..3130
/dbxref="REBASE:EcoRI"
misc_binding 3143..3148
/dbxref="REBASE:StuI"
misc_binding 3155..3160
/dbxref="REBASE:EcoRV"
misc_binding 3161..3166
/dbxref="REBASE:ApaI"
misc_binding 3167..3174
/dbxref="REBASE:NotI"
ORF 3209..5335
/sequence="ORF_2 rf(2)"
Other Gene 3467..5335
/gene="SV40_lrgT other"
misc_binding 5342..5347
/dbxref="REBASE:XbaI"
Promoter 5370..5638
/gene="SV40 prom"
Rep_Origin 5537..5614
/gene="SV40 origin"
misc_binding 5617..5629
/dbxref="REBASE:SfiI"
ORF 5705..6499
/sequence="ORF_3 rf(2)"
Marker 5708..6496
/gene="NTP_II marker"
Other Gene 7109..7161
/gene="delta_U3 other"
Other Gene 7162..7342
/gene="HIV-1_5_LTR other"
Rep_Origin 7848..8467
/gene="pBR322 origin"
Promoter 9120..9169
/gene="NEOKAN prom"
ORF 9258..10052
/sequence="ORF_4 rf(3)"
Marker 9261..10049
/gene="NTP_II marker"
Rep_Origin 10157..10462
/gene="f1 origin"
BASE COUNT 2832 a 2337 c 2752 g 2615 t 0 others
ORIGIN
1 ttttggattg aagccaatat gataatgagg gggtggagtt tgtgacgtgg cgcggggcgt
61 gggaacgggg cgggtgacgt agtagtgtgg cggaagtgtg atgttgcaag tgtggcggaa
121 cacatgtaag cgacggatgt ggcaaaagtg acgtttttgg tgtgcgccgg tgtacacagg
181 aagtgacaat tttcgcgcgg ttttaggcgg atgttgtagt aaatttgggc gtaaccgagt
241 aagatttggc cattttcgcg ggaaaactga ataagaggaa gtgaaatctg aataattttg
301 tgttactcat agcgcgtaat acggcagacc tcagcgctag attattgaag catttatcag
361 ggttattgtc tcatgagcgg atacatattt gaatgtattt agaaaaataa acaaataggg
421 gttccgcgca catttccccg aaaagtgcca cctgacgtta actataacgg tcctaaggta
481 gcgaaaatgt agtcttatgc aatactcttg tagtcttgca acatggtaac gatgagttag
541 caacatgcct tacaaggaga gaaaaagcac cgtgcatgcc gattggtgga agtaaggtgg
601 tacgatcgtg ccttattagg aaggcaacag acgggtctga catggattgg acgaaccact
661 gaattgccgc attgcagaga tattgtattt aagtgcctag ctcgatacat aaacgggtct
721 ctctggttag accagatctg agcctgggag ctctctggct aactagggaa cccactgctt
781 aagcctcaat aaagcttgcc ttgagtgctt caagtagtgt gtgcccgtct gttgtgtgac
841 tctggtaact agagatccct cagacccttt tagtcagtgt ggaaaatctc tagcagtggc
901 gcccgaacag ggacttgaaa gcgaaaggga aaccagagga gctctctcga cgcaggactc
961 ggcttgctga agcgcgcacg gcaagaggcg aggggcggcg actggtgagt acgccaaaaa
1021 ttttgactag cggaggctag aaggagagag atgggtgcga gagcgtcagt attaagcggg
1081 ggagaattag atcgcgatgg gaaaaaattc ggttaaggcc agggggaaag aaaaaatata
1141 aattaaaaca tatagtatgg gcaagcaggg agctagaacg attcgcagtt aatcctggcc
1201 tgttagaaac atcagaaggc tgtagacaaa tactgggaca gctacaacca tcccttcaga
1261 caggatcaga agaacttaga tcattatata atacagtagc aaccctctat tgtgtgcatc
1321 aaaggataga gataaaagac accaaggaag ctttagacaa gatagaggaa gagcaaaaca
1381 aaagtaagac caccgcacag caagcccgct gatcttcaga cctggaggag gagatatgag
1441 ggacattgga gaagtgaatt atataaatat aaagtagtaa aaattgaacc attaggagta
1501 gcacccacca aggcaaagag aagagtggtg cagagagaaa aaagagcagt gggaatagga
1561 gctttgttcc ttgggttctt gggagcagca ggaagcacta tgggcgcagc gtcaatgacg
1621 ctgacggtac aggccagaca attattgtct ggtatagtgc agcagcagaa caatttgctg
1681 agggctattg aggcgcaaca gcatctgttg caactcacag tctggggcat caagcagctc
1741 caggcaagaa tcctggctgt ggaaagatac ctaaaggatc aacagctcct ggggatttgg
1801 ggttgctctg gaaaactcat ttgcaccact gctgtgcctt ggaatgctag ttggagtaat
1861 aaatctctgg aacagatttg gaatcacacg acctggatgg agtgggacag agaaattaac
1921 aattacacaa gcttaataca ctccttaatt gaagaatcgc aaaaccagca agaaaagaat
1981 gaacaagaat tattggaatt agataaatgg gcaagtttgt ggaattggtt taacataaca
2041 aattggctgt ggtatataaa attattcata atgatagtag gaggcttggt aggtttaaga
2101 atagtttttg ctgtactttc tatagtgaat agagttaggc agggatattc accattatcg
2161 tttcagaccc acctcccaac cccgagggga cccgacaggc ccgaaggaat agaagaagaa
2221 ggtggagaga gagacagaga cagatccatt cgattagtga acggatctcg acggtatcga
2281 aagcttggga ttcgaattta aaagaaaagg ggggattggg gggtacagtg caggggaaag
2341 aatagtagac ataatagcaa cagacataca aactaaagaa ctacaaaaac aaattacaaa
2401 aattcaaaat tttcgggttt ttcgaaccta gggttccgcg ttacataact tacggtaaat
2461 ggcccgcctg gctgaccgcc caacgacccc cgcccattga cgtcaataat gacgtatgtt
2521 cccatagtaa cgccaatagg gactttccat tgacgtcaat gggtggagta tttacggtaa
2581 actgcccact tggcagtaca tcaagtgtat catatgccaa gtacgccccc tattgacgtc
2641 aatgacggta aatggcccgc ctggcattat gcccagtaca tgaccttatg ggactttcct
2701 acttggcagt acatctacgt ttagtcatcg ctattaccat ggtgatgcgg ttttggcagt
2761 acatcaatgg gcgtggatag cggtttgact cacggggatt tccaagtctc caccccattg
2821 acgtcaatgg gagtttgttt tggcaccaaa atcaacggga ctttccaaaa tgtcgtaaca
2881 actccgcccc attgacgcaa atgggcggta ggcgtgtacg gtgggaggtc tatataagca
2941 gagctcgttt agtgaaccgt cagatcgcct ggagacgcca tccacgctgt tttgacctcc
3001 atagaagaac cgagtttaaa ctccctatca gtgatagaga tctccctatc agtgatagag
3061 agctagcccc gggatcgatc aattgagtac ttacgtaggt accccagtgt ggtggcctgc
3121 aggtgaattc actagtaccg gtaggcctgt cgacgatatc gggcccgcgg ccgctggatc
3181 ccgcgaccgg tcgaccagct ttgcaaagat ggataaagtt ttaaacagag aggaatcttt
3241 gcagctaatg gaccttctag gtcttgaaag gagtgcctgg gggaatattc ctctgatgag
3301 aaaggcatat ttaaaaaaat gcaaggagtt tcatcctgat aaaggaggag atgaagaaaa
3361 aatgaagaaa atgaatactc tgtacaagaa aatggaagat ggagtaaaat atgctcatca
3421 acctgacttt ggaggcttct gggatgcaac tgagattcca acctatggaa ctgatgaatg
3481 ggagcagtgg tggaatgcct ttaatgagga aaacctgttt tgctcagaag aaatgccatc
3541 tagtgatgat gaggctactg ctgactctca acattctact cctccaaaaa agaagagaaa
3601 ggtagaagac cccaaggact ttccttcaga attgctaagt tttttgagtc atgctgtgtt
3661 tagtaataga actcttgctt gctttgctat ttacaccaca aaggaaaaag ctgcactgct
3721 atacaagaaa attatggaaa aatattctgt aacctttata agtaggcata acagttataa
3781 tcataacata ctgttttttc ttactccaca caggcataga gtgtctgcta ttaataacta
3841 tgctcaaaaa ttgtgtacct ttagcttttt aatttgtaaa ggggttaata aggaatattt
3901 gatgtatagt gccttgacta gagatccatt ttctgttatt gaggaaagtt tgccaggtgg
3961 gttaaaggag catgatttta atccagaaga agcagaggaa actaaacaag tgtcctggaa
4021 gcttgtaaca gagtatgcaa tggaaacaaa atgtgatgat gtgttgttat tgcttgggat
4081 gtacttggaa tttcagtaca gttttgaaat gtgtttaaaa tgtattaaaa aagaacagcc
4141 cagccactat aagtaccatg aaaagcatta tgcaaatgct gctatatttg ctgacagcaa
4201 aaaccaaaaa accatatgcc aacaggctgt tgatactgtt ttagctaaaa agcgggttga
4261 tagcctacaa ttaactagag aacaaatgtt aacaaacaga tttaatgatc ttttggatag
4321 gatggatata atgtttggtt ctacaggctc tgctgacata gaagaatgga tggctggagt
4381 tgcttggcta cactgtttgt tgcccaaaat ggattcagtg gtgtatgact ttttaaaatg
4441 catggtgtac aacattccta aaaaaagata ctggctgttt aaaggaccaa ttgatagtgg
4501 taaaactaca ttagcagctg ctttgcttga attatgtggg gggaaagctt taaatgttaa
4561 tttgcccttg gacaggctga actttgagct aggagtagct attgaccagt ttttagtagt
4621 ttttgaggat gtaaagggca ctggagggga gtccagagat ttgccttcag gtcagggaat
4681 taataacctg gacaatttaa gggattattt ggatggcagt gttaaggtaa acttagaaaa
4741 gaaacaccta aataaaagaa ctcaaatatt tccccctgga atagtcacca tgaatgagta
4801 cagtgtgcct aaaacactgc aggccagatt tgtaaaacaa atagatttta ggcccaaaga
4861 ttatttaaag cattgcctgg aacgcagtga gtttttgtta gaaaagagaa taattcaaag
4921 tggcattgct ttgcttctta tgttaatttg gtacagacct gtggctgagt ttgctcaaag
4981 tattcagagc agaattgtgg agtggaaaga gagattggac aaagagttta gtttgtcagt
5041 gtatcaaaaa atgaagttta atgtggctat gggaattgga gttttagatt ggctaagaaa
5101 cagtgatgat gatgatgaag acagccagga aaatgctgat aaaaatgaag atggtgggga
5161 gaagaacatg gaagactcag ggcatgaaac aggcattgat tcacagtccc aaggctcatt
5221 tcaggcccct cagtcctcac agtctgttca tgatcataat cagccatacc acatttgtag
5281 aggttttact tgctttaaaa aacctcccac acctccccct gaacctgaaa cataaggatc
5341 ctctagaacg cttgagttta aacacgcgtg gtgtggaaag tccccaggct ccccagcagg
5401 cagaagtatg caaagcatgc atctcaatta gtcagcaacc aggtgtggaa agtccccagg
5461 ctccccagca ggcagaagta tgcaaagcat gcatctcaat tagtcagcaa ccatagtccc
5521 gcccctaact ccgcccatcc cgcccctaac tccgcccagt tccgcccatt ctccgcccca
5581 tggctgacta atttttttta tttatgcaga ggccgaggcc gcctcggcct ctgagctatt
5641 ccagaagtag tgaggaggct tttttggagg ccggtaccgt gacgtggagg agaatcccgg
5701 ccctatgatt gaacaagatg gattgcacgc aggttctccg gccgcttggg tggagaggct
5761 attcggctat gactgggcac aacagacaat cggctgctct gatgccgccg tgttccggct
5821 gtcagcgcag gggcgcccgg ttctttttgt caagaccgac ctgtccggtg ccctgaatga
5881 actgcaggac gaggcagcgc ggctatcgtg gctggccacg acgggcgttc cttgcgcagc
5941 tgtgctcgac gttgtcactg aagcgggaag ggactggctg ctattgggcg aagtgccggg
6001 gcaggatctc ctgtcatctc accttgctcc tgccgagaaa gtatccatca tggctgatgc
6061 aatgcggcgg ctgcatacgc ttgatccggc tacctgccca ttcgaccacc aagcgaaaca
6121 tcgcatcgag cgagcacgta ctcggatgga agccggtctt gtcgatcagg atgatctgga
6181 cgaagagcat caggggctcg cgccagccga actgttcgcc aggctcaagg cgcgcatgcc
6241 cgacggcgag gatctcgtcg tgacccatgg cgatgcctgc ttgccgaata tcatggtgga
6301 aaatggccgc ttttctggat tcatcgactg tggccggctg ggtgtggcgg accgctatca
6361 ggacatagcg ttggctaccc gtgatattgc tgaagagctt ggcggcgaat gggctgaccg
6421 cttcctcgtg ctttacggta tcgccgctcc cgattcgcag cgcatcgcct tctatcgcct
6481 tcttgacgag ttcttctgaa cgcgttccgg aaatcaacct ctggattaca aaatttgtga
6541 aagattgact ggtattctta actatgttgc tccttttacg ctatgtggat acgctgcttt
6601 aatgcctttg tatcatgcta ttgcttcccg tatggctttc attttctcct ccttgtataa
6661 atcctggttg ctgtctcttt atgaggagtt gtggcccgtt gtcaggcaac gtggcgtggt
6721 gtgcactgtg tttgctgacg caacccccac tggttggggc attgccacca cctgtcagct
6781 cctttccggg actttcgctt tccccctccc tattgccacg gcggaactca tcgccgcctg
6841 ccttgcccgc tgctggacag gggctcggct gttgggcact gacaattccg tggtgttgtc
6901 ggggaagctg acgtcctttc catggctgct cgcctgtgtt gccacctgga ttctgcgcgg
6961 gacgtccttc tgctacgtcc cttcggccct caatccagcg gaccttcctt cccgcggcct
7021 gctgccggct ctgcggcctc ttccgcgtct cgccttcgcc ctcagacgag tcggatctcc
7081 ctttgggccg cctccccgcc tgtccggatg gaagggctaa ttcactccca acgaatacaa
7141 gatctgcttt ttgcttgtac tgggtctctc tggttagacc agatctgagc ctgggagctc
7201 tctggctaac tagggaaccc actgcttaag cctcaataaa gcttgccttg agtgcttcaa
7261 gtagtgtgtg cccgtctgtt gtgtgactct ggtaactaga gatccctcag acccttttag
7321 tcagtgtgga aaatctctag cagtagtagt tcatgtcatc ttattattca gtatttataa
7381 cttgcaaaga aatgaatatc agagagtgag aggaacttgt ttattgcagc ttataatggt
7441 tacaaataaa gcaatagcat cacaaatttc acaaataaag catttttttc actgcattct
7501 agttgtggtt tgtccaaact catcaatgta tcttatcatg tctggcatct atgtcgggtg
7561 cggagaaaga ggtaatgaaa tggcattatg ggtattatgg gtctgcatta atgaatcggc
7621 caacgatccc ggtgtgaaat accgcacaga tgcgtaagga gaaaataccg catcaggcgc
7681 tcttccgctt cctcgctcac tgactcgctg cgctcggtcg ttcggctgcg gcgagcggta
7741 tcagctcact caaaggcggt aatacggtta tccacagaat caggggataa cgcaggaaag
7801 aacatgtgag caaaaggcca gcaaaaggcc aggaaccgta aaaaggccgc gttgctggcg
7861 tttttccata ggctccgccc ccctgacgag catcacaaaa atcgacgctc aagtcagagg
7921 tggcgaaacc cgacaggact ataaagatac caggcgtttc cccctggaag ctccctcgtg
7981 cgctctcctg ttccgaccct gccgcttacc ggatacctgt ccgcctttct cccttcggga
8041 agcgtggcgc tttctcatag ctcacgctgt aggtatctca gttcggtgta ggtcgttcgc
8101 tccaagctgg gctgtgtgca cgaacccccc gttcagcccg accgctgcgc cttatccggt
8161 aactatcgtc ttgagtccaa cccggtaaga cacgacttat cgccactggc agcagccact
8221 ggtaacagga ttagcagagc gaggtatgta ggcggtgcta cagagttctt gaagtggtgg
8281 cctaactacg gctacactag aaggacagta tttggtatct gcgctctgct gaagccagtt
8341 accttcggaa aaagagttgg tagctcttga tccggcaaac aaaccaccgc tggtagcggt
8401 ggtttttttg tttgcaagca gcagattacg cgcagaaaaa aaggatctca agaagatcct
8461 ttgatctttt ctacggggtc tgacgctcag tggaacgaaa actcacgtta agggattttg
8521 gtcatgagat tatcaaaaag gatcttcacc tagatccttt taaattaaaa atgaagtttt
8581 aaatcaatct aaagtatata tgagtaaact tggtctgaca gttaccaatg cttaatcagt
8641 gaggcaccta tctcagcgat ctgtctattt cgttcatcca tagttgcctg actccccgtc
8701 gtgtagataa ctacgatacg ggagggctta ccatctggcc ccagtgctgc aatgataccg
8761 cgagacccac gctcaccggc tccagattta tcagcaataa accagccagc cggaagggcc
8821 gagcgcagaa gtggtcctgc aactttatcc gcctccatcc agtctattaa ttgttgccgg
8881 gaagctagag taagtagttc gccagttaat agtttgcgca acgttgttga aaaaggatct
8941 tcacctagat ccttttcacg tagaaagcca gtccgcagaa acggtgctga ccccggatga
9001 atgtcagcta ctgggctatc tggacaaggg aaaacgcaag cgcaaagaga aagcaggtag
9061 cttgcagtgg gcttacatgg cgatagctag actgggcggt tttatggaca gcaagcgaac
9121 cggaattgcc agctggggcg ccctctggta aggttgggaa gccctgcaaa gtaaactgga
9181 tggctttctc gccgccaagg atctgatggc gcaggggatc aagctctgat caagagacag
9241 gatgaggatc gtttcgcatg attgaacaag atggattgca cgcaggttct ccggccgctt
9301 gggtggagag gctattcggc tatgactggg cacaacagac aatcggctgc tctgatgccg
9361 ccgtgttccg gctgtcagcg caggggcgcc cggttctttt tgtcaagacc gacctgtccg
9421 gtgccctgaa tgaactgcaa gacgaggcag cgcggctatc gtggctggcc acgacgggcg
9481 ttccttgcgc agctgtgctc gacgttgtca ctgaagcggg aagggactgg ctgctattgg
9541 gcgaagtgcc ggggcaggat ctcctgtcat ctcaccttgc tcctgccgag aaagtatcca
9601 tcatggctga tgcaatgcgg cggctgcata cgcttgatcc ggctacctgc ccattcgacc
9661 accaagcgaa acatcgcatc gagcgagcac gtactcggat ggaagccggt cttgtcgatc
9721 aggatgatct ggacgaagag catcaggggc tcgcgccagc cgaactgttc gccaggctca
9781 aggcgagcat gcccgacggc gaggatctcg tcgtgaccca tggcgatgcc tgcttgccga
9841 atatcatggt ggaaaatggc cgcttttctg gattcatcga ctgtggccgg ctgggtgtgg
9901 cggaccgcta tcaggacata gcgttggcta cccgtgatat tgctgaagag cttggcggcg
9961 aatgggctga ccgcttcctc gtgctttacg gtatcgccgc tcccgattcg cagcgcatcg
10021 ccttctatcg ccttcttgac gagttcttct gaattttgtt aaaatttttg ttaaatcagc
10081 tcatttttta accaataggc cgaaatcggc aacatccctt ataaatcaaa agaatagacc
10141 gcgatagggt tgagtgttgt tccagtttgg aacaagagtc cactattaaa gaacgtggac
10201 tccaacgtca aagggcgaaa aaccgtctat cagggcgatg gcccactacg tgaaccatca
10261 cccaaatcaa gttttttgcg gtcgaggtgc cgtaaagctc taaatcggaa ccctaaaggg
10321 agcccccgat ttagagcttg acggggaaag ccggcgaacg tggcgagaaa ggaagggaag
10381 aaagcgaaag gagcgggcgc tagggcgctg gcaagtgtag cggtcacgct gcgcgtaacc
10441 accacacccg cgcgcttaat gcgccgctac agggcgcgtc cattcgccat tcaggatcga
10501 attaattctt aattaacatc atcaataata tacctt
//
***Note: The text map shown below is representative of the parental vector only and does not include the gene of interest. The sequence of the gene can be found through the accession number link on the product page.
1   ttttggattgaagccaatatgataatgagggggtggagtttgtgacgtggcgcggggcgt 60
AAAACCTAACTTCGGTTATACTATTACTCCCCCACCTCAAACACTGCACCGCGCCCCGCA

61 gggaacggggcgggtgacgtagtagtgtggcggaagtgtgatgttgcaagtgtggcggaa 120
CCCTTGCCCCGCCCACTGCATCATCACACCGCCTTCACACTACAACGTTCACACCGCCTT

Encap other(162,310)>>>
|
121 cacatgtaagcgacggatgtggcaaaagtgacgtttttggtgtgcgccggtgtacacagg 180
GTGTACATTCGCTGCCTACACCGTTTTCACTGCAAAAACCACACGCGGCCACATGTGTCC

181 aagtgacaattttcgcgcggttttaggcggatgttgtagtaaatttgggcgtaaccgagt 240
TTCACTGTTAAAAGCGCGCCAAAATCCGCCTACAACATCATTTAAACCCGCATTGGCTCA

241 aagatttggccattttcgcgggaaaactgaataagaggaagtgaaatctgaataattttg 300
TTCTAAACCGGTAAAAGCGCCCTTTTGACTTATTCTCCTTCACTTTAGACTTATTAAAAC

301 tgttactcatagcgcgtaatacggcagacctcagcgctagattattgaagcatttatcag 360
ACAATGAGTATCGCGCATTATGCCGTCTGGAGTCGCGATCTAATAACTTCGTAAATAGTC

amp prom(365,393)<<<
|
361 ggttattgtctcatgagcggatacatatttgaatgtatttagaaaaataaacaaataggg 420
CCAATAACAGAGTACTCGCCTATGTATAAACTTACATAAATCTTTTTATTTGTTTATCCC

421 gttccgcgcacatttccccgaaaagtgccacctgacgttaactataacggtcctaaggta 480
CAAGGCGCGTGTAAAGGGGCTTTTCACGGTGGACTGCAATTGATATTGCCAGGATTCCAT

481 gcgaaaatgtagtcttatgcaatactcttgtagtcttgcaacatggtaacgatgagttag 540
CGCTTTTACATCAGAATACGTTATGAGAACATCAGAACGTTGTACCATTGCTACTCAATC

541 caacatgccttacaaggagagaaaaagcaccgtgcatgccgattggtggaagtaaggtgg 600
GTTGTACGGAATGTTCCTCTCTTTTTCGTGGCACGTACGGCTAACCACCTTCATTCCACC

601 tacgatcgtgccttattaggaaggcaacagacgggtctgacatggattggacgaaccact 660
ATGCTAGCACGGAATAATCCTTCCGTTGTCTGCCCAGACTGTACCTAACCTGCTTGGTGA

HIV-1_5_LTR other(715,895)>>>
|
661 gaattgccgcattgcagagatattgtatttaagtgcctagctcgatacataaacgggtct 720
CTTAACGGCGTAACGTCTCTATAACATAAATTCACGGATCGAGCTATGTATTTGCCCAGA

721 ctctggttagaccagatctgagcctgggagctctctggctaactagggaacccactgctt 780
GAGACCAATCTGGTCTAGACTCGGACCCTCGAGAGACCGATTGATCCCTTGGGTGACGAA

781 aagcctcaataaagcttgccttgagtgcttcaagtagtgtgtgcccgtctgttgtgtgac 840
TTCGGAGTTATTTCGAACGGAACTCACGAAGTTCATCACACACGGGCAGACAACACACTG

841 tctggtaactagagatccctcagacccttttagtcagtgtggaaaatctctagcagtggc 900
AGACCATTGATCTCTAGGGAGTCTGGGAAAATCAGTCACACCTTTTAGAGATCGTCACCG

901 gcccgaacagggacttgaaagcgaaagggaaaccagaggagctctctcgacgcaggactc 960
CGGGCTTGTCCCTGAACTTTCGCTTTCCCTTTGGTCTCCTCGAGAGAGCTGCGTCCTGAG

HIV-1_psi_pack other(1006,1050)>>>
|
961 ggcttgctgaagcgcgcacggcaagaggcgaggggcggcgactggtgagtacgccaaaaa 1020
CCGAACGACTTCGCGCGTGCCGTTCTCCGCTCCCCGCCGCTGACCACTCATGCGGTTTTT

1021 ttttgactagcggaggctagaaggagagagatgggtgcgagagcgtcagtattaagcggg 1080
AAAACTGATCGCCTCCGATCTTCCTCTCTCTACCCACGCTCTCGCAGTCATAATTCGCCC

NruI
|
1081 ggagaattagatcgcgatgggaaaaaattcggttaaggccagggggaaagaaaaaatata 1140
CCTCTTAATCTAGCGCTACCCTTTTTTAAGCCAATTCCGGTCCCCCTTTCTTTTTTATAT

1141 aattaaaacatatagtatgggcaagcagggagctagaacgattcgcagttaatcctggcc 1200
TTAATTTTGTATATCATACCCGTTCGTCCCTCGATCTTGCTAAGCGTCAATTAGGACCGG

1201 tgttagaaacatcagaaggctgtagacaaatactgggacagctacaaccatcccttcaga 1260
ACAATCTTTGTAGTCTTCCGACATCTGTTTATGACCCTGTCGATGTTGGTAGGGAAGTCT

1261 caggatcagaagaacttagatcattatataatacagtagcaaccctctattgtgtgcatc 1320
GTCCTAGTCTTCTTGAATCTAGTAATATATTATGTCATCGTTGGGAGATAACACACGTAG

1321 aaaggatagagataaaagacaccaaggaagctttagacaagatagaggaagagcaaaaca 1380
TTTCCTATCTCTATTTTCTGTGGTTCCTTCGAAATCTGTTCTATCTCCTTCTCGTTTTGT

1381 aaagtaagaccaccgcacagcaagcccgctgatcttcagacctggaggaggagatatgag 1440
TTTCATTCTGGTGGCGTGTCGTTCGGGCGACTAGAAGTCTGGACCTCCTCCTCTATACTC

1441 ggacattggagaagtgaattatataaatataaagtagtaaaaattgaaccattaggagta 1500
CCTGTAACCTCTTCACTTAATATATTTATATTTCATCATTTTTAACTTGGTAATCCTCAT

RRE reg(1557,1790)>>>
|
1501 gcacccaccaaggcaaagagaagagtggtgcagagagaaaaaagagcagtgggaatagga 1560
CGTGGGTGGTTCCGTTTCTCTTCTCACCACGTCTCTCTTTTTTCTCGTCACCCTTATCCT

ORF_1 rf(1)(1600,2301)>>>
|
1561 gctttgttccttgggttcttgggagcagcaggaagcactatgggcgcagcgtcaatgacg 1620
CGAAACAAGGAACCCAAGAACCCTCGTCGTCCTTCGTGATACCCGCGTCGCAGTTACTGC

1621 ctgacggtacaggccagacaattattgtctggtatagtgcagcagcagaacaatttgctg 1680
GACTGCCATGTCCGGTCTGTTAATAACAGACCATATCACGTCGTCGTCTTGTTAAACGAC

1681 agggctattgaggcgcaacagcatctgttgcaactcacagtctggggcatcaagcagctc 1740
TCCCGATAACTCCGCGTTGTCGTAGACAACGTTGAGTGTCAGACCCCGTAGTTCGTCGAG

1741 caggcaagaatcctggctgtggaaagatacctaaaggatcaacagctcctggggatttgg 1800
GTCCGTTCTTAGGACCGACACCTTTCTATGGATTTCCTAGTTGTCGAGGACCCCTAAACC

1801 ggttgctctggaaaactcatttgcaccactgctgtgccttggaatgctagttggagtaat 1860
CCAACGAGACCTTTTGAGTAAACGTGGTGACGACACGGAACCTTACGATCAACCTCATTA

1861 aaatctctggaacagatttggaatcacacgacctggatggagtgggacagagaaattaac 1920
TTTAGAGACCTTGTCTAAACCTTAGTGTGCTGGACCTACCTCACCCTGTCTCTTTAATTG

1921 aattacacaagcttaatacactccttaattgaagaatcgcaaaaccagcaagaaaagaat 1980
TTAATGTGTTCGAATTATGTGAGGAATTAACTTCTTAGCGTTTTGGTCGTTCTTTTCTTA

1981 gaacaagaattattggaattagataaatgggcaagtttgtggaattggtttaacataaca 2040
CTTGTTCTTAATAACCTTAATCTATTTACCCGTTCAAACACCTTAACCAAATTGTATTGT

2041 aattggctgtggtatataaaattattcataatgatagtaggaggcttggtaggtttaaga 2100
TTAACCGACACCATATATTTTAATAAGTATTACTATCATCCTCCGAACCATCCAAATTCT

2101 atagtttttgctgtactttctatagtgaatagagttaggcagggatattcaccattatcg 2160
TATCAAAAACGACATGAAAGATATCACTTATCTCAATCCGTCCCTATAAGTGGTAATAGC

2161 tttcagacccacctcccaaccccgaggggacccgacaggcccgaaggaatagaagaagaa 2220
AAAGTCTGGGTGGAGGGTTGGGGCTCCCCTGGGCTGTCCGGGCTTCCTTATCTTCTTCTT

2221 ggtggagagagagacagagacagatccattcgattagtgaacggatctcgacggtatcga 2280
CCACCTCTCTCTCTGTCTCTGTCTAGGTAAGCTAATCACTTGCCTAGAGCTGCCATAGCT

2281 aagcttgggattcgaatttaaaagaaaaggggggattggggggtacagtgcaggggaaag 2340
TTCGAACCCTAAGCTTAAATTTTCTTTTCCCCCCTAACCCCCCATGTCACGTCCCCTTTC

2341 aatagtagacataatagcaacagacatacaaactaaagaactacaaaaacaaattacaaa 2400
TTATCATCTGTATTATCGTTGTCTGTATGTTTGATTTCTTGATGTTTTTGTTTAATGTTT

2401 aattcaaaattttcgggtttttcgaacctagggttccgcgttacataacttacggtaaat 2460
TTAAGTTTTAAAAGCCCAAAAAGCTTGGATCCCAAGGCGCAATGTATTGAATGCCATTTA

2461 ggcccgcctggctgaccgcccaacgacccccgcccattgacgtcaataatgacgtatgtt 2520
CCGGGCGGACCGACTGGCGGGTTGCTGGGGGCGGGTAACTGCAGTTATTACTGCATACAA

2521 cccatagtaacgccaatagggactttccattgacgtcaatgggtggagtatttacggtaa 2580
GGGTATCATTGCGGTTATCCCTGAAAGGTAACTGCAGTTACCCACCTCATAAATGCCATT

2581 actgcccacttggcagtacatcaagtgtatcatatgccaagtacgccccctattgacgtc 2640
TGACGGGTGAACCGTCATGTAGTTCACATAGTATACGGTTCATGCGGGGGATAACTGCAG

2641 aatgacggtaaatggcccgcctggcattatgcccagtacatgaccttatgggactttcct 2700
TTACTGCCATTTACCGGGCGGACCGTAATACGGGTCATGTACTGGAATACCCTGAAAGGA

2701 acttggcagtacatctacgtttagtcatcgctattaccatggtgatgcggttttggcagt 2760
TGAACCGTCATGTAGATGCAAATCAGTAGCGATAATGGTACCACTACGCCAAAACCGTCA

2761 acatcaatgggcgtggatagcggtttgactcacggggatttccaagtctccaccccattg 2820
TGTAGTTACCCGCACCTATCGCCAAACTGAGTGCCCCTAAAGGTTCAGAGGTGGGGTAAC

2821 acgtcaatgggagtttgttttggcaccaaaatcaacgggactttccaaaatgtcgtaaca 2880
TGCAGTTACCCTCAAACAAAACCGTGGTTTTAGTTGCCCTGAAAGGTTTTACAGCATTGT

CMV prom(2885,2966)>>>
|
2881 actccgccccattgacgcaaatgggcggtaggcgtgtacggtgggaggtctatataagca 2940
TGAGGCGGGGTAACTGCGTTTACCCGCCATCCGCACATGCCACCCTCCAGATATATTCGT

2941 gagctcgtttagtgaaccgtcagatcgcctggagacgccatccacgctgttttgacctcc 3000
CTCGAGCAAATCACTTGGCAGTCTAGCGGACCTCTGCGGTAGGTGCGACAAAACTGGAGG

tetO reg(3022,3061)>>>
|
3001 atagaagaaccgagtttaaactccctatcagtgatagagatctccctatcagtgatagag 3060
TATCTTCTTGGCTCAAATTTGAGGGATAGTCACTATCTCTAGAGGGATAGTCACTATCTC

SmaI
|
XmaI ClaI
| | |
3061 agctagccccgggatcgatcaattgagtacttacgtaggtaccccagtgtggtggcctgc 3120
TCGATCGGGGCCCTAGCTAGTTAACTCATGAATGCATCCATGGGGTCACACCACCGGACG

NotI
|
EcoRI StuI EcoRV ApaI
| | | | |
3121 aggtgaattcactagtaccggtaggcctgtcgacgatatcgggccCGCGGCCGCTGGATC 3180
TCCACTTAAGTGATCATGGCCATCCGGACAGCTGCTATAGCCCGGGCGCCGGCGACCTAG

ORF_2 rf(2)(3209,5335)>>>
|
3181 CCGCGACCGGTCGACCAGCTTTGCAAAGATGGATAAAGTTTTAAACAGAGAGGAATCTTT 3240
GGCGCTGGCCAGCTGGTCGAAACGTTTCTACCTATTTCAAAATTTGTCTCTCCTTAGAAA

3241 GCAGCTAATGGACCTTCTAGGTCTTgaaaggagtgcctgggggaatattcctctgatgag 3300
CGTCGATTACCTGGAAGATCCAGAACTTTCCTCACGGACCCCCTTATAAGGAGACTACTC

3301 aaaggcatatttaaaaaaatgcaaggagtttcatcctgataaaggaggagatgaagaaaa 3360
TTTCCGTATAAATTTTTTTACGTTCCTCAAAGTAGGACTATTTCCTCCTCTACTTCTTTT

3361 aatgaagaaaatgaatactctgtacaagaaaatggaagatggagtaaaatatgctcatca 3420
TTACTTCTTTTACTTATGAGACATGTTCTTTTACCTTCTACCTCATTTTATACGAGTAGT

SV40_lrgT other(3467,5335)>>>
|
3421 acctgactttggaggcttctgggatgcaactgagattccaacctatggaactgatgaatg 3480
TGGACTGAAACCTCCGAAGACCCTACGTTGACTCTAAGGTTGGATACCTTGACTACTTAC

3481 ggagcagtggtggaatgcctttaatgaggaaaacctgttttgctcagaagaaatgccatc 3540
CCTCGTCACCACCTTACGGAAATTACTCCTTTTGGACAAAACGAGTCTTCTTTACGGTAG

3541 tagtgatgatgaggctactgctgactctcaacattctactcctccaaaaaagaagagaaa 3600
ATCACTACTACTCCGATGACGACTGAGAGTTGTAAGATGAGGAGGTTTTTTCTTCTCTTT

3601 ggtagaagaccccaaggactttccttcagaattgctaagttttttgagtcatgctgtgtt 3660
CCATCTTCTGGGGTTCCTGAAAGGAAGTCTTAACGATTCAAAAAACTCAGTACGACACAA

3661 tagtaatagaactcttgcttgctttgctatttacaccacaaaggaaaaagctgcactgct 3720
ATCATTATCTTGAGAACGAACGAAACGATAAATGTGGTGTTTCCTTTTTCGACGTGACGA

3721 atacaagaaaattatggaaaaatattctgtaacctttataagtaggcataacagttataa 3780
TATGTTCTTTTAATACCTTTTTATAAGACATTGGAAATATTCATCCGTATTGTCAATATT

3781 tcataacatactgttttttcttactccacacaggcatagagtgtctgctattaataacta 3840
AGTATTGTATGACAAAAAAGAATGAGGTGTGTCCGTATCTCACAGACGATAATTATTGAT

3841 tgctcaaaaattgtgtacctttagctttttaatttgtaaaggggttaataaggaatattt 3900
ACGAGTTTTTAACACATGGAAATCGAAAAATTAAACATTTCCCCAATTATTCCTTATAAA

3901 gatgtatagtgccttgactagagatccattttctgttattgaggaaagtttgccaggtgg 3960
CTACATATCACGGAACTGATCTCTAGGTAAAAGACAATAACTCCTTTCAAACGGTCCACC

3961 gttaaaggagcatgattttaatccagaagaagcagaggaaactaaacaagtgtcctggaa 4020
CAATTTCCTCGTACTAAAATTAGGTCTTCTTCGTCTCCTTTGATTTGTTCACAGGACCTT

4021 gcttgtaacagagtatgcaatggaaacaaaatgtgatgatgtgttgttattgcttgggat 4080
CGAACATTGTCTCATACGTTACCTTTGTTTTACACTACTACACAACAATAACGAACCCTA

4081 gtacttggaatttcagtacagttttgaaatgtgtttaaaatgtattaaaaaagaacagcc 4140
CATGAACCTTAAAGTCATGTCAAAACTTTACACAAATTTTACATAATTTTTTCTTGTCGG

4141 cagccactataagtaccatgaaaagcattatgcaaatgctgctatatttgctgacagcaa 4200
GTCGGTGATATTCATGGTACTTTTCGTAATACGTTTACGACGATATAAACGACTGTCGTT

4201 aaaccaaaaaaccatatgccaacaggctgttgatactgttttagctaaaaagcgggttga 4260
TTTGGTTTTTTGGTATACGGTTGTCCGACAACTATGACAAAATCGATTTTTCGCCCAACT

4261 tagcctacaattaactagagaacaaatgttaacaaacagatttaatgatcttttggatag 4320
ATCGGATGTTAATTGATCTCTTGTTTACAATTGTTTGTCTAAATTACTAGAAAACCTATC

4321 gatggatataatgtttggttctacaggctctgctgacatagaagaatggatggctggagt 4380
CTACCTATATTACAAACCAAGATGTCCGAGACGACTGTATCTTCTTACCTACCGACCTCA

4381 tgcttggctacactgtttgttgcccaaaatggattcagtggtgtatgactttttaaaatg 4440
ACGAACCGATGTGACAAACAACGGGTTTTACCTAAGTCACCACATACTGAAAAATTTTAC

4441 catggtgtacaacattcctaaaaaaagatactggctgtttaaaggaccaattgatagtgg 4500
GTACCACATGTTGTAAGGATTTTTTTCTATGACCGACAAATTTCCTGGTTAACTATCACC

4501 taaaactacattagcagctgctttgcttgaattatgtggggggaaagctttaaatgttaa 4560
ATTTTGATGTAATCGTCGACGAAACGAACTTAATACACCCCCCTTTCGAAATTTACAATT

4561 tttgcccttggacaggctgaactttgagctaggagtagctattgaccagtttttagtagt 4620
AAACGGGAACCTGTCCGACTTGAAACTCGATCCTCATCGATAACTGGTCAAAAATCATCA

4621 ttttgaggatgtaaagggcactggaggggagtccagagatttgccttcaggtcagggaat 4680
AAAACTCCTACATTTCCCGTGACCTCCCCTCAGGTCTCTAAACGGAAGTCCAGTCCCTTA

4681 taataacctggacaatttaagggattatttggatggcagtgttaaggtaaacttagaaaa 4740
ATTATTGGACCTGTTAAATTCCCTAATAAACCTACCGTCACAATTCCATTTGAATCTTTT

4741 gaaacacctaaataaaagaactcaaatatttccccctggaatagtcaccatgaatgagta 4800
CTTTGTGGATTTATTTTCTTGAGTTTATAAAGGGGGACCTTATCAGTGGTACTTACTCAT

4801 cagtgtgcctaaaacactgcaggccagatttgtaaaacaaatagattttaggcccaaaga 4860
GTCACACGGATTTTGTGACGTCCGGTCTAAACATTTTGTTTATCTAAAATCCGGGTTTCT

4861 ttatttaaagcattgcctggaacgcagtgagtttttgttagaaaagagaataattcaaag 4920
AATAAATTTCGTAACGGACCTTGCGTCACTCAAAAACAATCTTTTCTCTTATTAAGTTTC

4921 tggcattgctttgcttcttatgttaatttggtacagacctgtggctgagtttgctcaaag 4980
ACCGTAACGAAACGAAGAATACAATTAAACCATGTCTGGACACCGACTCAAACGAGTTTC

4981 tattcagagcagaattgtggagtggaaagagagattggacaaagagtttagtttgtcagt 5040
ATAAGTCTCGTCTTAACACCTCACCTTTCTCTCTAACCTGTTTCTCAAATCAAACAGTCA

5041 gtatcaaaaaatgaagtttaatgtggctatgggaattggagttttagattggctaagaaa 5100
CATAGTTTTTTACTTCAAATTACACCGATACCCTTAACCTCAAAATCTAACCGATTCTTT

5101 cagtgatgatgatgatgaagacagccaggaaaatgctgataaaaatgaagatggtgggga 5160
GTCACTACTACTACTACTTCTGTCGGTCCTTTTACGACTATTTTTACTTCTACCACCCCT

5161 gaagaacatggaagactcagggcatgaaacaggcattgattcacagtcccaaggctcatt 5220
CTTCTTGTACCTTCTGAGTCCCGTACTTTGTCCGTAACTAAGTGTCAGGGTTCCGAGTAA

5221 tcaggcccctcagtcctcacagtctgttcatgatcataatcagccataccacatttgtag 5280
AGTCCGGGGAGTCAGGAGTGTCAGACAAGTACTAGTATTAGTCGGTATGGTGTAAACATC

5281 aggttttacttgctttaaaaaacctcccacacctccccctgaacctgaaacataaggatc 5340
TCCAAAATGAACGAAATTTTTTGGAGGGTGTGGAGGGGGACTTGGACTTTGTATTCCTAG

XbaI SV40 prom(5370,5638)>>>
| |
5341 ctctagaacgcttgagtttaaacacgcgtggtgtggaaagtccccaggctccccagcagg 5400
GAGATCTTGCGAACTCAAATTTGTGCGCACCACACCTTTCAGGGGTCCGAGGGGTCGTCC

5401 cagaagtatgcaaagcatgcatctcaattagtcagcaaccaggtgtggaaagtccccagg 5460
GTCTTCATACGTTTCGTACGTAGAGTTAATCAGTCGTTGGTCCACACCTTTCAGGGGTCC

5461 ctccccagcaggcagaagtatgcaaagcatgcatctcaattagtcagcaaccatagtccc 5520
GAGGGGTCGTCCGTCTTCATACGTTTCGTACGTAGAGTTAATCAGTCGTTGGTATCAGGG

SV40 origin(5537,5614)>>>
|
5521 gcccctaactccgcccatcccgcccctaactccgcccagttccgcccattctccgcccca 5580
CGGGGATTGAGGCGGGTAGGGCGGGGATTGAGGCGGGTCAAGGCGGGTAAGAGGCGGGGT

SfiI
|
5581 tggctgactaattttttttatttatgcagaggccgaggccgcctcggcctctgagctatt 5640
ACCGACTGATTAAAAAAAATAAATACGTCTCCGGCTCCGGCGGAGCCGGAGACTCGATAA

5641 ccagaagtagtgaggaggcttttttggaggccggtaccgtgacgtggaggagaatcccgg 5700
GGTCTTCATCACTCCTCCGAAAAAACCTCCGGCCATGGCACTGCACCTCCTCTTAGGGCC

NTP_II marker(5708,6496)>>>
|
ORF_3 rf(2)(5705,6499)>>>
| |
5701 ccctatgattgaacaagatggattgcacgcaggttctccggccgcttgggtggagaggct 5760
GGGATACTAACTTGTTCTACCTAACGTGCGTCCAAGAGGCCGGCGAACCCACCTCTCCGA

5761 attcggctatgactgggcacaacagacaatcggctgctctgatgccgccgtgttccggct 5820
TAAGCCGATACTGACCCGTGTTGTCTGTTAGCCGACGAGACTACGGCGGCACAAGGCCGA

5821 gtcagcgcaggggcgcccggttctttttgtcaagaccgacctgtccggtgccctgaatga 5880
CAGTCGCGTCCCCGCGGGCCAAGAAAAACAGTTCTGGCTGGACAGGCCACGGGACTTACT

5881 actgcaggacgaggcagcgcggctatcgtggctggccacgacgggcgttccttgcgcagc 5940
TGACGTCCTGCTCCGTCGCGCCGATAGCACCGACCGGTGCTGCCCGCAAGGAACGCGTCG

5941 tgtgctcgacgttgtcactgaagcgggaagggactggctgctattgggcgaagtgccggg 6000
ACACGAGCTGCAACAGTGACTTCGCCCTTCCCTGACCGACGATAACCCGCTTCACGGCCC

6001 gcaggatctcctgtcatctcaccttgctcctgccgagaaagtatccatcatggctgatgc 6060
CGTCCTAGAGGACAGTAGAGTGGAACGAGGACGGCTCTTTCATAGGTAGTACCGACTACG

6061 aatgcggcggctgcatacgcttgatccggctacctgcccattcgaccaccaagcgaaaca 6120
TTACGCCGCCGACGTATGCGAACTAGGCCGATGGACGGGTAAGCTGGTGGTTCGCTTTGT

6121 tcgcatcgagcgagcacgtactcggatggaagccggtcttgtcgatcaggatgatctgga 6180
AGCGTAGCTCGCTCGTGCATGAGCCTACCTTCGGCCAGAACAGCTAGTCCTACTAGACCT

6181 cgaagagcatcaggggctcgcgccagccgaactgttcgccaggctcaaggcgcgcatgcc 6240
GCTTCTCGTAGTCCCCGAGCGCGGTCGGCTTGACAAGCGGTCCGAGTTCCGCGCGTACGG

6241 cgacggcgaggatctcgtcgtgacccatggcgatgcctgcttgccgaatatcatggtgga 6300
GCTGCCGCTCCTAGAGCAGCACTGGGTACCGCTACGGACGAACGGCTTATAGTACCACCT

6301 aaatggccgcttttctggattcatcgactgtggccggctgggtgtggcggaccgctatca 6360
TTTACCGGCGAAAAGACCTAAGTAGCTGACACCGGCCGACCCACACCGCCTGGCGATAGT

6361 ggacatagcgttggctacccgtgatattgctgaagagcttggcggcgaatgggctgaccg 6420
CCTGTATCGCAACCGATGGGCACTATAACGACTTCTCGAACCGCCGCTTACCCGACTGGC

6421 cttcctcgtgctttacggtatcgccgctcccgattcgcagcgcatcgccttctatcgcct 6480
GAAGGAGCACGAAATGCCATAGCGGCGAGGGCTAAGCGTCGCGTAGCGGAAGATAGCGGA

6481 tcttgacgagttcttctgaacgcgttccggaaatcaacctctggattacaaaatttgtga 6540
AGAACTGCTCAAGAAGACTTGCGCAAGGCCTTTAGTTGGAGACCTAATGTTTTAAACACT

6541 aagattgactggtattcttaactatgttgctccttttacgctatgtggatacgctgcttt 6600
TTCTAACTGACCATAAGAATTGATACAACGAGGAAAATGCGATACACCTATGCGACGAAA

6601 aatgcctttgtatcatgctattgcttcccgtatggctttcattttctcctccttgtataa 6660
TTACGGAAACATAGTACGATAACGAAGGGCATACCGAAAGTAAAAGAGGAGGAACATATT

6661 atcctggttgctgtctctttatgaggagttgtggcccgttgtcaggcaacgtggcgtggt 6720
TAGGACCAACGACAGAGAAATACTCCTCAACACCGGGCAACAGTCCGTTGCACCGCACCA

6721 gtgcactgtgtttgctgacgcaacccccactggttggggcattgccaccacctgtcagct 6780
CACGTGACACAAACGACTGCGTTGGGGGTGACCAACCCCGTAACGGTGGTGGACAGTCGA

6781 cctttccgggactttcgctttccccctccctattgccacggcggaactcatcgccgcctg 6840
GGAAAGGCCCTGAAAGCGAAAGGGGGAGGGATAACGGTGCCGCCTTGAGTAGCGGCGGAC

6841 ccttgcccgctgctggacaggggctcggctgttgggcactgacaattccgtggtgttgtc 6900
GGAACGGGCGACGACCTGTCCCCGAGCCGACAACCCGTGACTGTTAAGGCACCACAACAG

6901 ggggaagctgacgtcctttccatggctgctcgcctgtgttgccacctggattctgcgcgg 6960
CCCCTTCGACTGCAGGAAAGGTACCGACGAGCGGACACAACGGTGGACCTAAGACGCGCC

6961 gacgtccttctgctacgtcccttcggccctcaatccagcggaccttccttcccgcggcct 7020
CTGCAGGAAGACGATGCAGGGAAGCCGGGAGTTAGGTCGCCTGGAAGGAAGGGCGCCGGA

7021 gctgccggctctgcggcctcttccgcgtctcgccttcgccctcagacgagtcggatctcc 7080
CGACGGCCGAGACGCCGGAGAAGGCGCAGAGCGGAAGCGGGAGTCTGCTCAGCCTAGAGG

delta_U3 other(7109,7161)>>>
|
7081 ctttgggccgcctccccgcctgtccggatggaagggctaattcactcccaacgaatacaa 7140
GAAACCCGGCGGAGGGGCGGACAGGCCTACCTTCCCGATTAAGTGAGGGTTGCTTATGTT

HIV-1_5_LTR other(7162,7342)>>>
|
7141 gatctgctttttgcttgtactgggtctctctggttagaccagatctgagcctgggagctc 7200
CTAGACGAAAAACGAACATGACCCAGAGAGACCAATCTGGTCTAGACTCGGACCCTCGAG

7201 tctggctaactagggaacccactgcttaagcctcaataaagcttgccttgagtgcttcaa 7260
AGACCGATTGATCCCTTGGGTGACGAATTCGGAGTTATTTCGAACGGAACTCACGAAGTT

7261 gtagtgtgtgcccgtctgttgtgtgactctggtaactagagatccctcagacccttttag 7320
CATCACACACGGGCAGACAACACACTGAGACCATTGATCTCTAGGGAGTCTGGGAAAATC

7321 tcagtgtggaaaatctctagcagtagtagttcatgtcatcttattattcagtatttataa 7380
AGTCACACCTTTTAGAGATCGTCATCATCAAGTACAGTAGAATAATAAGTCATAAATATT

7381 cttgcaaagaaatgaatatcagagagtgagaggaacttgtttattgcagcttataatggt 7440
GAACGTTTCTTTACTTATAGTCTCTCACTCTCCTTGAACAAATAACGTCGAATATTACCA

7441 tacaaataaagcaatagcatcacaaatttcacaaataaagcatttttttcactgcattct 7500
ATGTTTATTTCGTTATCGTAGTGTTTAAAGTGTTTATTTCGTAAAAAAAGTGACGTAAGA

7501 agttgtggtttgtccaaactcatcaatgtatcttatcatgtctggcatctatgtcgggtg 7560
TCAACACCAAACAGGTTTGAGTAGTTACATAGAATAGTACAGACCGTAGATACAGCCCAC

7561 cggagaaagaggtaatgaaatggcattatgggtattatgggtctgcattaatgaatcggc 7620
GCCTCTTTCTCCATTACTTTACCGTAATACCCATAATACCCAGACGTAATTACTTAGCCG

7621 caacgatcccggtgtgaaataccgcacagatgcgtaaggagaaaataccgcatcaggcgc 7680
GTTGCTAGGGCCACACTTTATGGCGTGTCTACGCATTCCTCTTTTATGGCGTAGTCCGCG

7681 tcttccgcttcctcgctcactgactcgctgcgctcggtcgttcggctgcggcgagcggta 7740
AGAAGGCGAAGGAGCGAGTGACTGAGCGACGCGAGCCAGCAAGCCGACGCCGCTCGCCAT

7741 tcagctcactcaaaggcggtaatacggttatccacagaatcaggggataacgcaggaaag 7800
AGTCGAGTGAGTTTCCGCCATTATGCCAATAGGTGTCTTAGTCCCCTATTGCGTCCTTTC

pBR322 origin(7848,8467)<<<
|
7801 aacatgtgagcaaaaggccagcaaaaggccaggaaccgtaaaaaggccgcgttgctggcg 7860
TTGTACACTCGTTTTCCGGTCGTTTTCCGGTCCTTGGCATTTTTCCGGCGCAACGACCGC

7861 tttttccataggctccgcccccctgacgagcatcacaaaaatcgacgctcaagtcagagg 7920
AAAAAGGTATCCGAGGCGGGGGGACTGCTCGTAGTGTTTTTAGCTGCGAGTTCAGTCTCC

7921 tggcgaaacccgacaggactataaagataccaggcgtttccccctggaagctccctcgtg 7980
ACCGCTTTGGGCTGTCCTGATATTTCTATGGTCCGCAAAGGGGGACCTTCGAGGGAGCAC

7981 cgctctcctgttccgaccctgccgcttaccggatacctgtccgcctttctcccttcggga 8040
GCGAGAGGACAAGGCTGGGACGGCGAATGGCCTATGGACAGGCGGAAAGAGGGAAGCCCT

8041 agcgtggcgctttctcatagctcacgctgtaggtatctcagttcggtgtaggtcgttcgc 8100
TCGCACCGCGAAAGAGTATCGAGTGCGACATCCATAGAGTCAAGCCACATCCAGCAAGCG

8101 tccaagctgggctgtgtgcacgaaccccccgttcagcccgaccgctgcgccttatccggt 8160
AGGTTCGACCCGACACACGTGCTTGGGGGGCAAGTCGGGCTGGCGACGCGGAATAGGCCA

8161 aactatcgtcttgagtccaacccggtaagacacgacttatcgccactggcagcagccact 8220
TTGATAGCAGAACTCAGGTTGGGCCATTCTGTGCTGAATAGCGGTGACCGTCGTCGGTGA

8221 ggtaacaggattagcagagcgaggtatgtaggcggtgctacagagttcttgaagtggtgg 8280
CCATTGTCCTAATCGTCTCGCTCCATACATCCGCCACGATGTCTCAAGAACTTCACCACC

8281 cctaactacggctacactagaaggacagtatttggtatctgcgctctgctgaagccagtt 8340
GGATTGATGCCGATGTGATCTTCCTGTCATAAACCATAGACGCGAGACGACTTCGGTCAA

8341 accttcggaaaaagagttggtagctcttgatccggcaaacaaaccaccgctggtagcggt 8400
TGGAAGCCTTTTTCTCAACCATCGAGAACTAGGCCGTTTGTTTGGTGGCGACCATCGCCA

8401 ggtttttttgtttgcaagcagcagattacgcgcagaaaaaaaggatctcaagaagatcct 8460
CCAAAAAAACAAACGTTCGTCGTCTAATGCGCGTCTTTTTTTCCTAGAGTTCTTCTAGGA

8461 ttgatcttttctacggggtctgacgctcagtggaacgaaaactcacgttaagggattttg 8520
AACTAGAAAAGATGCCCCAGACTGCGAGTCACCTTGCTTTTGAGTGCAATTCCCTAAAAC

8521 gtcatgagattatcaaaaaggatcttcacctagatccttttaaattaaaaatgaagtttt 8580
CAGTACTCTAATAGTTTTTCCTAGAAGTGGATCTAGGAAAATTTAATTTTTACTTCAAAA

8581 aaatcaatctaaagtatatatgagtaaacttggtctgacagttaccaatgcttaatcagt 8640
TTTAGTTAGATTTCATATATACTCATTTGAACCAGACTGTCAATGGTTACGAATTAGTCA

8641 gaggcacctatctcagcgatctgtctatttcgttcatccatagttgcctgactccccgtc 8700
CTCCGTGGATAGAGTCGCTAGACAGATAAAGCAAGTAGGTATCAACGGACTGAGGGGCAG

8701 gtgtagataactacgatacgggagggcttaccatctggccccagtgctgcaatgataccg 8760
CACATCTATTGATGCTATGCCCTCCCGAATGGTAGACCGGGGTCACGACGTTACTATGGC

8761 cgagacccacgctcaccggctccagatttatcagcaataaaccagccagccggaagggcc 8820
GCTCTGGGTGCGAGTGGCCGAGGTCTAAATAGTCGTTATTTGGTCGGTCGGCCTTCCCGG

8821 gagcgcagaagtggtcctgcaactttatccgcctccatccagtctattaattgttgccgg 8880
CTCGCGTCTTCACCAGGACGTTGAAATAGGCGGAGGTAGGTCAGATAATTAACAACGGCC

8881 gaagctagagtaagtagttcgccagttaatagtttgcgcaacgttgttgaaaaaggatct 8940
CTTCGATCTCATTCATCAAGCGGTCAATTATCAAACGCGTTGCAACAACTTTTTCCTAGA

8941 tcacctagatccttttcacgtagaaagccagtccgcagaaacggtgctgaccccggatga 9000
AGTGGATCTAGGAAAAGTGCATCTTTCGGTCAGGCGTCTTTGCCACGACTGGGGCCTACT

9001 atgtcagctactgggctatctggacaagggaaaacgcaagcgcaaagagaaagcaggtag 9060
TACAGTCGATGACCCGATAGACCTGTTCCCTTTTGCGTTCGCGTTTCTCTTTCGTCCATC

9061 cttgcagtgggcttacatggcgatagctagactgggcggttttatggacagcaagcgaac 9120
GAACGTCACCCGAATGTACCGCTATCGATCTGACCCGCCAAAATACCTGTCGTTCGCTTG

NEOKAN prom(9120,9169)>>>
|
9121 cggaattgccagctggggcgccctctggtaaggttgggaagccctgcaaagtaaactgga 9180
GCCTTAACGGTCGACCCCGCGGGAGACCATTCCAACCCTTCGGGACGTTTCATTTGACCT

9181 tggctttctcgccgccaaggatctgatggcgcaggggatcaagctctgatcaagagacag 9240
ACCGAAAGAGCGGCGGTTCCTAGACTACCGCGTCCCCTAGTTCGAGACTAGTTCTCTGTC

NTP_II marker(9261,10049)>>>
|
ORF_4 rf(3)(9258,10052)>>>
| |
9241 gatgaggatcgtttcgcatgattgaacaagatggattgcacgcaggttctccggccgctt 9300
CTACTCCTAGCAAAGCGTACTAACTTGTTCTACCTAACGTGCGTCCAAGAGGCCGGCGAA

9301 gggtggagaggctattcggctatgactgggcacaacagacaatcggctgctctgatgccg 9360
CCCACCTCTCCGATAAGCCGATACTGACCCGTGTTGTCTGTTAGCCGACGAGACTACGGC

9361 ccgtgttccggctgtcagcgcaggggcgcccggttctttttgtcaagaccgacctgtccg 9420
GGCACAAGGCCGACAGTCGCGTCCCCGCGGGCCAAGAAAAACAGTTCTGGCTGGACAGGC

9421 gtgccctgaatgaactgcaagacgaggcagcgcggctatcgtggctggccacgacgggcg 9480
CACGGGACTTACTTGACGTTCTGCTCCGTCGCGCCGATAGCACCGACCGGTGCTGCCCGC

9481 ttccttgcgcagctgtgctcgacgttgtcactgaagcgggaagggactggctgctattgg 9540
AAGGAACGCGTCGACACGAGCTGCAACAGTGACTTCGCCCTTCCCTGACCGACGATAACC

9541 gcgaagtgccggggcaggatctcctgtcatctcaccttgctcctgccgagaaagtatcca 9600
CGCTTCACGGCCCCGTCCTAGAGGACAGTAGAGTGGAACGAGGACGGCTCTTTCATAGGT

9601 tcatggctgatgcaatgcggcggctgcatacgcttgatccggctacctgcccattcgacc 9660
AGTACCGACTACGTTACGCCGCCGACGTATGCGAACTAGGCCGATGGACGGGTAAGCTGG

9661 accaagcgaaacatcgcatcgagcgagcacgtactcggatggaagccggtcttgtcgatc 9720
TGGTTCGCTTTGTAGCGTAGCTCGCTCGTGCATGAGCCTACCTTCGGCCAGAACAGCTAG

9721 aggatgatctggacgaagagcatcaggggctcgcgccagccgaactgttcgccaggctca 9780
TCCTACTAGACCTGCTTCTCGTAGTCCCCGAGCGCGGTCGGCTTGACAAGCGGTCCGAGT

9781 aggcgagcatgcccgacggcgaggatctcgtcgtgacccatggcgatgcctgcttgccga 9840
TCCGCTCGTACGGGCTGCCGCTCCTAGAGCAGCACTGGGTACCGCTACGGACGAACGGCT

9841 atatcatggtggaaaatggccgcttttctggattcatcgactgtggccggctgggtgtgg 9900
TATAGTACCACCTTTTACCGGCGAAAAGACCTAAGTAGCTGACACCGGCCGACCCACACC

9901 cggaccgctatcaggacatagcgttggctacccgtgatattgctgaagagcttggcggcg 9960
GCCTGGCGATAGTCCTGTATCGCAACCGATGGGCACTATAACGACTTCTCGAACCGCCGC

9961 aatgggctgaccgcttcctcgtgctttacggtatcgccgctcccgattcgcagcgcatcg 10020
TTACCCGACTGGCGAAGGAGCACGAAATGCCATAGCGGCGAGGGCTAAGCGTCGCGTAGC

10021 ccttctatcgccttcttgacgagttcttctgaattttgttaaaatttttgttaaatcagc 10080
GGAAGATAGCGGAAGAACTGCTCAAGAAGACTTAAAACAATTTTAAAAACAATTTAGTCG

10081 tcattttttaaccaataggccgaaatcggcaacatcccttataaatcaaaagaatagacc 10140
AGTAAAAAATTGGTTATCCGGCTTTAGCCGTTGTAGGGAATATTTAGTTTTCTTATCTGG

f1 origin(10157,10462)<<<
|
10141 gcgatagggttgagtgttgttccagtttggaacaagagtccactattaaagaacgtggac 10200
CGCTATCCCAACTCACAACAAGGTCAAACCTTGTTCTCAGGTGATAATTTCTTGCACCTG

10201 tccaacgtcaaagggcgaaaaaccgtctatcagggcgatggcccactacgtgaaccatca 10260
AGGTTGCAGTTTCCCGCTTTTTGGCAGATAGTCCCGCTACCGGGTGATGCACTTGGTAGT

10261 cccaaatcaagttttttgcggtcgaggtgccgtaaagctctaaatcggaaccctaaaggg 10320
GGGTTTAGTTCAAAAAACGCCAGCTCCACGGCATTTCGAGATTTAGCCTTGGGATTTCCC

10321 agcccccgatttagagcttgacggggaaagccggcgaacgtggcgagaaaggaagggaag 10380
TCGGGGGCTAAATCTCGAACTGCCCCTTTCGGCCGCTTGCACCGCTCTTTCCTTCCCTTC

10381 aaagcgaaaggagcgggcgctagggcgctggcaagtgtagcggtcacgctgcgcgtaacc 10440
TTTCGCTTTCCTCGCCCGCGATCCCGCGACCGTTCACATCGCCAGTGCGACGCGCATTGG

10441 accacacccgcgcgcttaatgcgccgctacagggcgcgtccattcgccattcaggatcga 10500
TGGTGTGGGCGCGCGAATTACGCGGCGATGTCCCGCGCAGGTAAGCGGTAAGTCCTAGCT

10501 attaattcttaattaacatcatcaataatatacctt 10536
TAATTAAGAATTAATTGTAGTAGTTATTATATGGAA
              LOCUS    dna           10536 bp                  
FEATURES Location/Qualifiers
Other Gene 162..310
/gene="Encap other"
Promoter 365..393
/gene="amp prom"
Other Gene 715..895
/gene="HIV-1_5_LTR other"
Other Gene 1006..1050
/gene="HIV-1_psi_pack other"
misc_binding 1092..1097
/dbxref="REBASE:NruI"
Regulatory_Seq 1557..1790
/gene="RRE reg"
ORF 1600..2301
/sequence="ORF_1 rf(1)"
Promoter 2885..2966
/gene="CMV prom"
Regulatory_Seq 3022..3061
/gene="tetO reg"
misc_binding 3068..3073
/dbxref="REBASE:XmaI"
misc_binding 3068..3073
/dbxref="REBASE:SmaI"
misc_binding 3074..3079
/dbxref="REBASE:ClaI"
misc_binding 3125..3130
/dbxref="REBASE:EcoRI"
misc_binding 3143..3148
/dbxref="REBASE:StuI"
misc_binding 3155..3160
/dbxref="REBASE:EcoRV"
misc_binding 3161..3166
/dbxref="REBASE:ApaI"
misc_binding 3167..3174
/dbxref="REBASE:NotI"
ORF 3209..5335
/sequence="ORF_2 rf(2)"
Other Gene 3467..5335
/gene="SV40_lrgT other"
misc_binding 5342..5347
/dbxref="REBASE:XbaI"
Promoter 5370..5638
/gene="SV40 prom"
Rep_Origin 5537..5614
/gene="SV40 origin"
misc_binding 5617..5629
/dbxref="REBASE:SfiI"
ORF 5705..6499
/sequence="ORF_3 rf(2)"
Marker 5708..6496
/gene="NTP_II marker"
Other Gene 7109..7161
/gene="delta_U3 other"
Other Gene 7162..7342
/gene="HIV-1_5_LTR other"
Rep_Origin 7848..8467
/gene="pBR322 origin"
Promoter 9120..9169
/gene="NEOKAN prom"
ORF 9258..10052
/sequence="ORF_4 rf(3)"
Marker 9261..10049
/gene="NTP_II marker"
Rep_Origin 10157..10462
/gene="f1 origin"
BASE COUNT 2832 a 2337 c 2752 g 2615 t 0 others