pLenti-SV40-T-No-Selection

Vector Name pLenti-SV40-T-No-Selection
VectorType Lentivector
Antibiotic Information No selection marker needed for cell immortalization. Primary cells that are not successfully immortalized will die after several passage rounds.
Sequencing Primers CMV sequencing primer
5`---CGC AAA TGG GCG GTA GGC GTG---3`
Additional Information No Additional Information
***Note: Features may not be to scale, please refer to sequence or text map for detailed information.
***Note: The vector sequence shown below is representative of the parental vector only and does not include the gene of interest. The sequence of the gene can be found through the accession number link on the product page. The restriction sites within the cloning region may differ from the provided sequence.
    1 ttttggattg aagccaatat gataatgagg gggtggagtt tgtgacgtgg cgcggggcgt   
    61 gggaacgggg cgggtgacgt agtagtgtgg cggaagtgtg atgttgcaag tgtggcggaa   
   121 cacatgtaag cgacggatgt ggcaaaagtg acgtttttgg tgtgcgccgg tgtacacagg   
   181 aagtgacaat tttcgcgcgg ttttaggcgg atgttgtagt aaatttgggc gtaaccgagt   
   241 aagatttggc cattttcgcg ggaaaactga ataagaggaa gtgaaatctg aataattttg   
   301 tgttactcat agcgcgtaat acggcagacc tcagcgctag attattgaag catttatcag   
   361 ggttattgtc tcatgagcgg atacatattt gaatgtattt agaaaaataa acaaataggg   
   421 gttccgcgca catttccccg aaaagtgcca cctgacgtta actataacgg tcctaaggta   
   481 gcgaaaatgt agtcttatgc aatactcttg tagtcttgca acatggtaac gatgagttag   
   541 caacatgcct tacaaggaga gaaaaagcac cgtgcatgcc gattggtgga agtaaggtgg   
   601 tacgatcgtg ccttattagg aaggcaacag acgggtctga catggattgg acgaaccact   
   661 gaattgccgc attgcagaga tattgtattt aagtgcctag ctcgatacat aaacgggtct   
   721 ctctggttag accagatctg agcctgggag ctctctggct aactagggaa cccactgctt   
   781 aagcctcaat aaagcttgcc ttgagtgctt caagtagtgt gtgcccgtct gttgtgtgac   
   841 tctggtaact agagatccct cagacccttt tagtcagtgt ggaaaatctc tagcagtggc   
   901 gcccgaacag ggacttgaaa gcgaaaggga aaccagagga gctctctcga cgcaggactc   
   961 ggcttgctga agcgcgcacg gcaagaggcg aggggcggcg actggtgagt acgccaaaaa   
   1021 ttttgactag cggaggctag aaggagagag atgggtgcga gagcgtcagt attaagcggg   
   1081 ggagaattag atcgcgatgg gaaaaaattc ggttaaggcc agggggaaag aaaaaatata   
   1141 aattaaaaca tatagtatgg gcaagcaggg agctagaacg attcgcagtt aatcctggcc   
   1201 tgttagaaac atcagaaggc tgtagacaaa tactgggaca gctacaacca tcccttcaga   
   1261 caggatcaga agaacttaga tcattatata atacagtagc aaccctctat tgtgtgcatc   
   1321 aaaggataga gataaaagac accaaggaag ctttagacaa gatagaggaa gagcaaaaca   
   1381 aaagtaagac caccgcacag caagcccgct gatcttcaga cctggaggag gagatatgag   
   1441 ggacattgga gaagtgaatt atataaatat aaagtagtaa aaattgaacc attaggagta   
   1501 gcacccacca aggcaaagag aagagtggtg cagagagaaa aaagagcagt gggaatagga   
   1561 gctttgttcc ttgggttctt gggagcagca ggaagcacta tgggcgcagc gtcaatgacg   
   1621 ctgacggtac aggccagaca attattgtct ggtatagtgc agcagcagaa caatttgctg   
   1681 agggctattg aggcgcaaca gcatctgttg caactcacag tctggggcat caagcagctc   
   1741 caggcaagaa tcctggctgt ggaaagatac ctaaaggatc aacagctcct ggggatttgg   
   1801 ggttgctctg gaaaactcat ttgcaccact gctgtgcctt ggaatgctag ttggagtaat   
   1861 aaatctctgg aacagatttg gaatcacacg acctggatgg agtgggacag agaaattaac   
   1921 aattacacaa gcttaataca ctccttaatt gaagaatcgc aaaaccagca agaaaagaat   
   1981 gaacaagaat tattggaatt agataaatgg gcaagtttgt ggaattggtt taacataaca   
   2041 aattggctgt ggtatataaa attattcata atgatagtag gaggcttggt aggtttaaga   
   2101 atagtttttg ctgtactttc tatagtgaat agagttaggc agggatattc accattatcg   
   2161 tttcagaccc acctcccaac cccgagggga cccgacaggc ccgaaggaat agaagaagaa   
   2221 ggtggagaga gagacagaga cagatccatt cgattagtga acggatctcg acggtatcga   
   2281 aagcttggga ttcgaattta aaagaaaagg ggggattggg gggtacagtg caggggaaag   
   2341 aatagtagac ataatagcaa cagacataca aactaaagaa ctacaaaaac aaattacaaa   
   2401 aattcaaaat tttcgggttt ttcgaaccta gggttccgcg ttacataact tacggtaaat   
   2461 ggcccgcctg gctgaccgcc caacgacccc cgcccattga cgtcaataat gacgtatgtt   
   2521 cccatagtaa cgccaatagg gactttccat tgacgtcaat gggtggagta tttacggtaa   
   2581 actgcccact tggcagtaca tcaagtgtat catatgccaa gtacgccccc tattgacgtc   
   2641 aatgacggta aatggcccgc ctggcattat gcccagtaca tgaccttatg ggactttcct   
   2701 acttggcagt acatctacgt ttagtcatcg ctattaccat ggtgatgcgg ttttggcagt   
   2761 acatcaatgg gcgtggatag cggtttgact cacggggatt tccaagtctc caccccattg   
   2821 acgtcaatgg gagtttgttt tggcaccaaa atcaacggga ctttccaaaa tgtcgtaaca   
   2881 actccgcccc attgacgcaa atgggcggta ggcgtgtacg gtgggaggtc tatataagca   
   2941 gagctcgttt agtgaaccgt cagatcgcct ggagacgcca tccacgctgt tttgacctcc   
   3001 atagaagaac cgagtttaaa ctccctatca gtgatagaga tctccctatc agtgatagag   
   3061 agctagcccc gggatcgatc aattgagtac ttacgtaggt accccagtgt ggtggcctgc   
   3121 aggtgaattc actagtaccg gtaggcctgt cgacgatatc gggcccgcgg ccgctggatc   
   3181 ccgcgaccgg tcgaccagct ttgcaaagat ggataaagtt ttaaacagag aggaatcttt   
   3241 gcagctaatg gaccttctag gtcttgaaag gagtgcctgg gggaatattc ctctgatgag   
   3301 aaaggcatat ttaaaaaaat gcaaggagtt tcatcctgat aaaggaggag atgaagaaaa   
   3361 aatgaagaaa atgaatactc tgtacaagaa aatggaagat ggagtaaaat atgctcatca   
   3421 acctgacttt ggaggcttct gggatgcaac tgagattcca acctatggaa ctgatgaatg   
   3481 ggagcagtgg tggaatgcct ttaatgagga aaacctgttt tgctcagaag aaatgccatc   
   3541 tagtgatgat gaggctactg ctgactctca acattctact cctccaaaaa agaagagaaa   
   3601 ggtagaagac cccaaggact ttccttcaga attgctaagt tttttgagtc atgctgtgtt   
   3661 tagtaataga actcttgctt gctttgctat ttacaccaca aaggaaaaag ctgcactgct   
   3721 atacaagaaa attatggaaa aatattctgt aacctttata agtaggcata acagttataa   
   3781 tcataacata ctgttttttc ttactccaca caggcataga gtgtctgcta ttaataacta   
   3841 tgctcaaaaa ttgtgtacct ttagcttttt aatttgtaaa ggggttaata aggaatattt   
   3901 gatgtatagt gccttgacta gagatccatt ttctgttatt gaggaaagtt tgccaggtgg   
   3961 gttaaaggag catgatttta atccagaaga agcagaggaa actaaacaag tgtcctggaa   
   4021 gcttgtaaca gagtatgcaa tggaaacaaa atgtgatgat gtgttgttat tgcttgggat   
   4081 gtacttggaa tttcagtaca gttttgaaat gtgtttaaaa tgtattaaaa aagaacagcc   
   4141 cagccactat aagtaccatg aaaagcatta tgcaaatgct gctatatttg ctgacagcaa   
   4201 aaaccaaaaa accatatgcc aacaggctgt tgatactgtt ttagctaaaa agcgggttga   
   4261 tagcctacaa ttaactagag aacaaatgtt aacaaacaga tttaatgatc ttttggatag   
   4321 gatggatata atgtttggtt ctacaggctc tgctgacata gaagaatgga tggctggagt   
   4381 tgcttggcta cactgtttgt tgcccaaaat ggattcagtg gtgtatgact ttttaaaatg   
   4441 catggtgtac aacattccta aaaaaagata ctggctgttt aaaggaccaa ttgatagtgg   
   4501 taaaactaca ttagcagctg ctttgcttga attatgtggg gggaaagctt taaatgttaa   
   4561 tttgcccttg gacaggctga actttgagct aggagtagct attgaccagt ttttagtagt   
   4621 ttttgaggat gtaaagggca ctggagggga gtccagagat ttgccttcag gtcagggaat   
   4681 taataacctg gacaatttaa gggattattt ggatggcagt gttaaggtaa acttagaaaa   
   4741 gaaacaccta aataaaagaa ctcaaatatt tccccctgga atagtcacca tgaatgagta   
   4801 cagtgtgcct aaaacactgc aggccagatt tgtaaaacaa atagatttta ggcccaaaga   
   4861 ttatttaaag cattgcctgg aacgcagtga gtttttgtta gaaaagagaa taattcaaag   
   4921 tggcattgct ttgcttctta tgttaatttg gtacagacct gtggctgagt ttgctcaaag   
   4981 tattcagagc agaattgtgg agtggaaaga gagattggac aaagagttta gtttgtcagt   
   5041 gtatcaaaaa atgaagttta atgtggctat gggaattgga gttttagatt ggctaagaaa   
   5101 cagtgatgat gatgatgaag acagccagga aaatgctgat aaaaatgaag atggtgggga   
   5161 gaagaacatg gaagactcag ggcatgaaac aggcattgat tcacagtccc aaggctcatt   
   5221 tcaggcccct cagtcctcac agtctgttca tgatcataat cagccatacc acatttgtag   
   5281 aggttttact tgctttaaaa aacctcccac acctccccct gaacctgaaa cataaaatga   
   5341 atgcaattgt tgttgttaac ggggatcctc tagactgcag ctcgagaatc aacctctgga   
   5401 ttacaaaatt tgtgaaagat tgactggtat tcttaactat gttgctcctt ttacgctatg   
   5461 tggatacgct gctttaatgc ctttgtatca tgctattgct tcccgtatgg ctttcatttt   
   5521 ctcctccttg tataaatcct ggttgctgtc tctttatgag gagttgtggc ccgttgtcag   
   5581 gcaacgtggc gtggtgtgca ctgtgtttgc tgacgcaacc cccactggtt ggggcattgc   
   5641 caccacctgt cagctccttt ccgggacttt cgctttcccc ctccctattg ccacggcgga   
   5701 actcatcgcc gcctgccttg cccgctgctg gacaggggct cggctgttgg gcactgacaa   
   5761 ttccgtggtg ttgtcgggga agctgacgtc ctttccatgg ctgctcgcct gtgttgccac   
   5821 ctggattctg cgcgggacgt ccttctgcta cgtcccttcg gccctcaatc cagcggacct   
   5881 tccttcccgc ggcctgctgc cggctctgcg gcctcttccg cgtctcgcct tcgccctcag   
   5941 acgagtcgga tctccctttg ggccgcctcc ccgcctgtcc ggatggaagg gctaattcac   
   6001 tcccaacgaa tacaagatct gctttttgct tgtactgggt ctctctggtt agaccagatc   
   6061 tgagcctggg agctctctgg ctaactaggg aacccactgc ttaagcctca ataaagcttg   
   6121 ccttgagtgc ttcaagtagt gtgtgcccgt ctgttgtgtg actctggtaa ctagagatcc   
   6181 ctcagaccct tttagtcagt gtggaaaatc tctagcagta gtagttcatg tcatcttatt   
   6241 attcagtatt tataacttgc aaagaaatga atatcagaga gtgagaggaa cttgtttatt   
   6301 gcagcttata atggttacaa ataaagcaat agcatcacaa atttcacaaa taaagcattt   
   6361 ttttcactgc attctagttg tggtttgtcc aaactcatca atgtatctta tcatgtctgg   
   6421 catctatgtc gggtgcggag aaagaggtaa tgaaatggca ttatgggtat tatgggtctg   
   6481 cattaatgaa tcggccaacg atcccggtgt gaaataccgc acagatgcgt aaggagaaaa   
   6541 taccgcatca ggcgctcttc cgcttcctcg ctcactgact cgctgcgctc ggtcgttcgg   
   6601 ctgcggcgag cggtatcagc tcactcaaag gcggtaatac ggttatccac agaatcaggg   
   6661 gataacgcag gaaagaacat gtgagcaaaa ggccagcaaa aggccaggaa ccgtaaaaag   
   6721 gccgcgttgc tggcgttttt ccataggctc cgcccccctg acgagcatca caaaaatcga   
   6781 cgctcaagtc agaggtggcg aaacccgaca ggactataaa gataccaggc gtttccccct   
   6841 ggaagctccc tcgtgcgctc tcctgttccg accctgccgc ttaccggata cctgtccgcc   
   6901 tttctccctt cgggaagcgt ggcgctttct catagctcac gctgtaggta tctcagttcg   
   6961 gtgtaggtcg ttcgctccaa gctgggctgt gtgcacgaac cccccgttca gcccgaccgc   
   7021 tgcgccttat ccggtaacta tcgtcttgag tccaacccgg taagacacga cttatcgcca   
   7081 ctggcagcag ccactggtaa caggattagc agagcgaggt atgtaggcgg tgctacagag   
   7141 ttcttgaagt ggtggcctaa ctacggctac actagaagga cagtatttgg tatctgcgct   
   7201 ctgctgaagc cagttacctt cggaaaaaga gttggtagct cttgatccgg caaacaaacc   
   7261 accgctggta gcggtggttt ttttgtttgc aagcagcaga ttacgcgcag aaaaaaagga   
   7321 tctcaagaag atcctttgat cttttctacg gggtctgacg ctcagtggaa cgaaaactca   
   7381 cgttaaggga ttttggtcat gagattatca aaaaggatct tcacctagat ccttttaaat   
   7441 taaaaatgaa gttttaaatc aatctaaagt atatatgagt aaacttggtc tgacagttac   
   7501 caatgcttaa tcagtgaggc acctatctca gcgatctgtc tatttcgttc atccatagtt   
   7561 gcctgactcc ccgtcgtgta gataactacg atacgggagg gcttaccatc tggccccagt   
   7621 gctgcaatga taccgcgaga cccacgctca ccggctccag atttatcagc aataaaccag   
   7681 ccagccggaa gggccgagcg cagaagtggt cctgcaactt tatccgcctc catccagtct   
   7741 attaattgtt gccgggaagc tagagtaagt agttcgccag ttaatagttt gcgcaacgtt   
   7801 gttgaaaaag gatcttcacc tagatccttt tcacgtagaa agccagtccg cagaaacggt   
   7861 gctgaccccg gatgaatgtc agctactggg ctatctggac aagggaaaac gcaagcgcaa   
   7921 agagaaagca ggtagcttgc agtgggctta catggcgata gctagactgg gcggttttat   
   7981 ggacagcaag cgaaccggaa ttgccagctg gggcgccctc tggtaaggtt gggaagccct   
   8041 gcaaagtaaa ctggatggct ttctcgccgc caaggatctg atggcgcagg ggatcaagct   
   8101 ctgatcaaga gacaggatga ggatcgtttc gcatgattga acaagatgga ttgcacgcag   
   8161 gttctccggc cgcttgggtg gagaggctat tcggctatga ctgggcacaa cagacaatcg   
   8221 gctgctctga tgccgccgtg ttccggctgt cagcgcaggg gcgcccggtt ctttttgtca   
   8281 agaccgacct gtccggtgcc ctgaatgaac tgcaagacga ggcagcgcgg ctatcgtggc   
   8341 tggccacgac gggcgttcct tgcgcagctg tgctcgacgt tgtcactgaa gcgggaaggg   
   8401 actggctgct attgggcgaa gtgccggggc aggatctcct gtcatctcac cttgctcctg   
   8461 ccgagaaagt atccatcatg gctgatgcaa tgcggcggct gcatacgctt gatccggcta   
   8521 cctgcccatt cgaccaccaa gcgaaacatc gcatcgagcg agcacgtact cggatggaag   
   8581 ccggtcttgt cgatcaggat gatctggacg aagagcatca ggggctcgcg ccagccgaac   
   8641 tgttcgccag gctcaaggcg agcatgcccg acggcgagga tctcgtcgtg acccatggcg   
   8701 atgcctgctt gccgaatatc atggtggaaa atggccgctt ttctggattc atcgactgtg   
   8761 gccggctggg tgtggcggac cgctatcagg acatagcgtt ggctacccgt gatattgctg   
   8821 aagagcttgg cggcgaatgg gctgaccgct tcctcgtgct ttacggtatc gccgctcccg   
   8881 attcgcagcg catcgccttc tatcgccttc ttgacgagtt cttctgaatt ttgttaaaat   
   8941 ttttgttaaa tcagctcatt ttttaaccaa taggccgaaa tcggcaacat cccttataaa   
   9001 tcaaaagaat agaccgcgat agggttgagt gttgttccag tttggaacaa gagtccacta   
   9061 ttaaagaacg tggactccaa cgtcaaaggg cgaaaaaccg tctatcaggg cgatggccca   
   9121 ctacgtgaac catcacccaa atcaagtttt ttgcggtcga ggtgccgtaa agctctaaat   
   9181 cggaacccta aagggagccc ccgatttaga gcttgacggg gaaagccggc gaacgtggcg   
   9241 agaaaggaag ggaagaaagc gaaaggagcg ggcgctaggg cgctggcaag tgtagcggtc   
   9301 acgctgcgcg taaccaccac acccgcgcgc ttaatgcgcc gctacagggc gcgtccattc   
   9361 gccattcagg atcgaattaa ttcttaatta acatcatcaa taatatacct t      
              LOCUS    dna           9411 bp                  
FEATURES       Location/Qualifiers
   Other Gene   162..310
           /gene="Encap other"
   Promoter    365..393
           /gene="amp prom"
   Other Gene   715..895
           /gene="HIV-1_5_LTR other"
   Other Gene   1006..1050
           /gene="HIV-1_psi_pack other"
   misc_binding  1092..1097
           /dbxref="REBASE:NruI"
   Regulatory_Seq 1557..1790
           /gene="RRE reg"
   ORF       1600..2301
           /sequence="ORF_1 rf(1)"
   Promoter    2885..2966
           /gene="CMV prom"
   Regulatory_Seq 3022..3061
           /gene="tetO reg"
   misc_binding  3068..3073
           /dbxref="REBASE:XmaI"
   misc_binding  3068..3073
           /dbxref="REBASE:SmaI"
   misc_binding  3074..3079
           /dbxref="REBASE:ClaI"
   misc_binding  3098..3103
           /dbxref="REBASE:KpnI"
   misc_binding  3125..3130
           /dbxref="REBASE:EcoRI"
   misc_binding  3143..3148
           /dbxref="REBASE:StuI"
   misc_binding  3155..3160
           /dbxref="REBASE:EcoRV"
   misc_binding  3161..3166
           /dbxref="REBASE:ApaI"
   misc_binding  3167..3174
           /dbxref="REBASE:NotI"
   ORF       3209..5335
           /sequence="ORF_2 rf(2)"
   Other Gene   3467..5335
           /gene="SV40_lrgT other"
   misc_binding  5369..5374
           /dbxref="REBASE:XbaI"
   misc_binding  5381..5386
           /dbxref="REBASE:XhoI"
   Other Gene   5984..6036
           /gene="delta_U3 other"
   Other Gene   6037..6217
           /gene="HIV-1_5_LTR other"
   Rep_Origin   6723..7342
           /gene="pBR322 origin"
   Promoter    7995..8044
           /gene="NEOKAN prom"
   ORF       8133..8927
           /sequence="ORF_3 rf(3)"
   Marker     8136..8924
           /gene="NTP_II marker"
   Rep_Origin   9032..9337
           /gene="f1 origin"
BASE COUNT  2614 a  2003 c  2422 g  2372 t  0 others
ORIGIN
    1 ttttggattg aagccaatat gataatgagg gggtggagtt tgtgacgtgg cgcggggcgt   
    61 gggaacgggg cgggtgacgt agtagtgtgg cggaagtgtg atgttgcaag tgtggcggaa   
   121 cacatgtaag cgacggatgt ggcaaaagtg acgtttttgg tgtgcgccgg tgtacacagg   
   181 aagtgacaat tttcgcgcgg ttttaggcgg atgttgtagt aaatttgggc gtaaccgagt   
   241 aagatttggc cattttcgcg ggaaaactga ataagaggaa gtgaaatctg aataattttg   
   301 tgttactcat agcgcgtaat acggcagacc tcagcgctag attattgaag catttatcag   
   361 ggttattgtc tcatgagcgg atacatattt gaatgtattt agaaaaataa acaaataggg   
   421 gttccgcgca catttccccg aaaagtgcca cctgacgtta actataacgg tcctaaggta   
   481 gcgaaaatgt agtcttatgc aatactcttg tagtcttgca acatggtaac gatgagttag   
   541 caacatgcct tacaaggaga gaaaaagcac cgtgcatgcc gattggtgga agtaaggtgg   
   601 tacgatcgtg ccttattagg aaggcaacag acgggtctga catggattgg acgaaccact   
   661 gaattgccgc attgcagaga tattgtattt aagtgcctag ctcgatacat aaacgggtct   
   721 ctctggttag accagatctg agcctgggag ctctctggct aactagggaa cccactgctt   
   781 aagcctcaat aaagcttgcc ttgagtgctt caagtagtgt gtgcccgtct gttgtgtgac   
   841 tctggtaact agagatccct cagacccttt tagtcagtgt ggaaaatctc tagcagtggc   
   901 gcccgaacag ggacttgaaa gcgaaaggga aaccagagga gctctctcga cgcaggactc   
   961 ggcttgctga agcgcgcacg gcaagaggcg aggggcggcg actggtgagt acgccaaaaa   
   1021 ttttgactag cggaggctag aaggagagag atgggtgcga gagcgtcagt attaagcggg   
   1081 ggagaattag atcgcgatgg gaaaaaattc ggttaaggcc agggggaaag aaaaaatata   
   1141 aattaaaaca tatagtatgg gcaagcaggg agctagaacg attcgcagtt aatcctggcc   
   1201 tgttagaaac atcagaaggc tgtagacaaa tactgggaca gctacaacca tcccttcaga   
   1261 caggatcaga agaacttaga tcattatata atacagtagc aaccctctat tgtgtgcatc   
   1321 aaaggataga gataaaagac accaaggaag ctttagacaa gatagaggaa gagcaaaaca   
   1381 aaagtaagac caccgcacag caagcccgct gatcttcaga cctggaggag gagatatgag   
   1441 ggacattgga gaagtgaatt atataaatat aaagtagtaa aaattgaacc attaggagta   
   1501 gcacccacca aggcaaagag aagagtggtg cagagagaaa aaagagcagt gggaatagga   
   1561 gctttgttcc ttgggttctt gggagcagca ggaagcacta tgggcgcagc gtcaatgacg   
   1621 ctgacggtac aggccagaca attattgtct ggtatagtgc agcagcagaa caatttgctg   
   1681 agggctattg aggcgcaaca gcatctgttg caactcacag tctggggcat caagcagctc   
   1741 caggcaagaa tcctggctgt ggaaagatac ctaaaggatc aacagctcct ggggatttgg   
   1801 ggttgctctg gaaaactcat ttgcaccact gctgtgcctt ggaatgctag ttggagtaat   
   1861 aaatctctgg aacagatttg gaatcacacg acctggatgg agtgggacag agaaattaac   
   1921 aattacacaa gcttaataca ctccttaatt gaagaatcgc aaaaccagca agaaaagaat   
   1981 gaacaagaat tattggaatt agataaatgg gcaagtttgt ggaattggtt taacataaca   
   2041 aattggctgt ggtatataaa attattcata atgatagtag gaggcttggt aggtttaaga   
   2101 atagtttttg ctgtactttc tatagtgaat agagttaggc agggatattc accattatcg   
   2161 tttcagaccc acctcccaac cccgagggga cccgacaggc ccgaaggaat agaagaagaa   
   2221 ggtggagaga gagacagaga cagatccatt cgattagtga acggatctcg acggtatcga   
   2281 aagcttggga ttcgaattta aaagaaaagg ggggattggg gggtacagtg caggggaaag   
   2341 aatagtagac ataatagcaa cagacataca aactaaagaa ctacaaaaac aaattacaaa   
   2401 aattcaaaat tttcgggttt ttcgaaccta gggttccgcg ttacataact tacggtaaat   
   2461 ggcccgcctg gctgaccgcc caacgacccc cgcccattga cgtcaataat gacgtatgtt   
   2521 cccatagtaa cgccaatagg gactttccat tgacgtcaat gggtggagta tttacggtaa   
   2581 actgcccact tggcagtaca tcaagtgtat catatgccaa gtacgccccc tattgacgtc   
   2641 aatgacggta aatggcccgc ctggcattat gcccagtaca tgaccttatg ggactttcct   
   2701 acttggcagt acatctacgt ttagtcatcg ctattaccat ggtgatgcgg ttttggcagt   
   2761 acatcaatgg gcgtggatag cggtttgact cacggggatt tccaagtctc caccccattg   
   2821 acgtcaatgg gagtttgttt tggcaccaaa atcaacggga ctttccaaaa tgtcgtaaca   
   2881 actccgcccc attgacgcaa atgggcggta ggcgtgtacg gtgggaggtc tatataagca   
   2941 gagctcgttt agtgaaccgt cagatcgcct ggagacgcca tccacgctgt tttgacctcc   
   3001 atagaagaac cgagtttaaa ctccctatca gtgatagaga tctccctatc agtgatagag   
   3061 agctagcccc gggatcgatc aattgagtac ttacgtaggt accccagtgt ggtggcctgc   
   3121 aggtgaattc actagtaccg gtaggcctgt cgacgatatc gggcccgcgg ccgctggatc   
   3181 ccgcgaccgg tcgaccagct ttgcaaagat ggataaagtt ttaaacagag aggaatcttt   
   3241 gcagctaatg gaccttctag gtcttgaaag gagtgcctgg gggaatattc ctctgatgag   
   3301 aaaggcatat ttaaaaaaat gcaaggagtt tcatcctgat aaaggaggag atgaagaaaa   
   3361 aatgaagaaa atgaatactc tgtacaagaa aatggaagat ggagtaaaat atgctcatca   
   3421 acctgacttt ggaggcttct gggatgcaac tgagattcca acctatggaa ctgatgaatg   
   3481 ggagcagtgg tggaatgcct ttaatgagga aaacctgttt tgctcagaag aaatgccatc   
   3541 tagtgatgat gaggctactg ctgactctca acattctact cctccaaaaa agaagagaaa   
   3601 ggtagaagac cccaaggact ttccttcaga attgctaagt tttttgagtc atgctgtgtt   
   3661 tagtaataga actcttgctt gctttgctat ttacaccaca aaggaaaaag ctgcactgct   
   3721 atacaagaaa attatggaaa aatattctgt aacctttata agtaggcata acagttataa   
   3781 tcataacata ctgttttttc ttactccaca caggcataga gtgtctgcta ttaataacta   
   3841 tgctcaaaaa ttgtgtacct ttagcttttt aatttgtaaa ggggttaata aggaatattt   
   3901 gatgtatagt gccttgacta gagatccatt ttctgttatt gaggaaagtt tgccaggtgg   
   3961 gttaaaggag catgatttta atccagaaga agcagaggaa actaaacaag tgtcctggaa   
   4021 gcttgtaaca gagtatgcaa tggaaacaaa atgtgatgat gtgttgttat tgcttgggat   
   4081 gtacttggaa tttcagtaca gttttgaaat gtgtttaaaa tgtattaaaa aagaacagcc   
   4141 cagccactat aagtaccatg aaaagcatta tgcaaatgct gctatatttg ctgacagcaa   
   4201 aaaccaaaaa accatatgcc aacaggctgt tgatactgtt ttagctaaaa agcgggttga   
   4261 tagcctacaa ttaactagag aacaaatgtt aacaaacaga tttaatgatc ttttggatag   
   4321 gatggatata atgtttggtt ctacaggctc tgctgacata gaagaatgga tggctggagt   
   4381 tgcttggcta cactgtttgt tgcccaaaat ggattcagtg gtgtatgact ttttaaaatg   
   4441 catggtgtac aacattccta aaaaaagata ctggctgttt aaaggaccaa ttgatagtgg   
   4501 taaaactaca ttagcagctg ctttgcttga attatgtggg gggaaagctt taaatgttaa   
   4561 tttgcccttg gacaggctga actttgagct aggagtagct attgaccagt ttttagtagt   
   4621 ttttgaggat gtaaagggca ctggagggga gtccagagat ttgccttcag gtcagggaat   
   4681 taataacctg gacaatttaa gggattattt ggatggcagt gttaaggtaa acttagaaaa   
   4741 gaaacaccta aataaaagaa ctcaaatatt tccccctgga atagtcacca tgaatgagta   
   4801 cagtgtgcct aaaacactgc aggccagatt tgtaaaacaa atagatttta ggcccaaaga   
   4861 ttatttaaag cattgcctgg aacgcagtga gtttttgtta gaaaagagaa taattcaaag   
   4921 tggcattgct ttgcttctta tgttaatttg gtacagacct gtggctgagt ttgctcaaag   
   4981 tattcagagc agaattgtgg agtggaaaga gagattggac aaagagttta gtttgtcagt   
   5041 gtatcaaaaa atgaagttta atgtggctat gggaattgga gttttagatt ggctaagaaa   
   5101 cagtgatgat gatgatgaag acagccagga aaatgctgat aaaaatgaag atggtgggga   
   5161 gaagaacatg gaagactcag ggcatgaaac aggcattgat tcacagtccc aaggctcatt   
   5221 tcaggcccct cagtcctcac agtctgttca tgatcataat cagccatacc acatttgtag   
   5281 aggttttact tgctttaaaa aacctcccac acctccccct gaacctgaaa cataaaatga   
   5341 atgcaattgt tgttgttaac ggggatcctc tagactgcag ctcgagaatc aacctctgga   
   5401 ttacaaaatt tgtgaaagat tgactggtat tcttaactat gttgctcctt ttacgctatg   
   5461 tggatacgct gctttaatgc ctttgtatca tgctattgct tcccgtatgg ctttcatttt   
   5521 ctcctccttg tataaatcct ggttgctgtc tctttatgag gagttgtggc ccgttgtcag   
   5581 gcaacgtggc gtggtgtgca ctgtgtttgc tgacgcaacc cccactggtt ggggcattgc   
   5641 caccacctgt cagctccttt ccgggacttt cgctttcccc ctccctattg ccacggcgga   
   5701 actcatcgcc gcctgccttg cccgctgctg gacaggggct cggctgttgg gcactgacaa   
   5761 ttccgtggtg ttgtcgggga agctgacgtc ctttccatgg ctgctcgcct gtgttgccac   
   5821 ctggattctg cgcgggacgt ccttctgcta cgtcccttcg gccctcaatc cagcggacct   
   5881 tccttcccgc ggcctgctgc cggctctgcg gcctcttccg cgtctcgcct tcgccctcag   
   5941 acgagtcgga tctccctttg ggccgcctcc ccgcctgtcc ggatggaagg gctaattcac   
   6001 tcccaacgaa tacaagatct gctttttgct tgtactgggt ctctctggtt agaccagatc   
   6061 tgagcctggg agctctctgg ctaactaggg aacccactgc ttaagcctca ataaagcttg   
   6121 ccttgagtgc ttcaagtagt gtgtgcccgt ctgttgtgtg actctggtaa ctagagatcc   
   6181 ctcagaccct tttagtcagt gtggaaaatc tctagcagta gtagttcatg tcatcttatt   
   6241 attcagtatt tataacttgc aaagaaatga atatcagaga gtgagaggaa cttgtttatt   
   6301 gcagcttata atggttacaa ataaagcaat agcatcacaa atttcacaaa taaagcattt   
   6361 ttttcactgc attctagttg tggtttgtcc aaactcatca atgtatctta tcatgtctgg   
   6421 catctatgtc gggtgcggag aaagaggtaa tgaaatggca ttatgggtat tatgggtctg   
   6481 cattaatgaa tcggccaacg atcccggtgt gaaataccgc acagatgcgt aaggagaaaa   
   6541 taccgcatca ggcgctcttc cgcttcctcg ctcactgact cgctgcgctc ggtcgttcgg   
   6601 ctgcggcgag cggtatcagc tcactcaaag gcggtaatac ggttatccac agaatcaggg   
   6661 gataacgcag gaaagaacat gtgagcaaaa ggccagcaaa aggccaggaa ccgtaaaaag   
   6721 gccgcgttgc tggcgttttt ccataggctc cgcccccctg acgagcatca caaaaatcga   
   6781 cgctcaagtc agaggtggcg aaacccgaca ggactataaa gataccaggc gtttccccct   
   6841 ggaagctccc tcgtgcgctc tcctgttccg accctgccgc ttaccggata cctgtccgcc   
   6901 tttctccctt cgggaagcgt ggcgctttct catagctcac gctgtaggta tctcagttcg   
   6961 gtgtaggtcg ttcgctccaa gctgggctgt gtgcacgaac cccccgttca gcccgaccgc   
   7021 tgcgccttat ccggtaacta tcgtcttgag tccaacccgg taagacacga cttatcgcca   
   7081 ctggcagcag ccactggtaa caggattagc agagcgaggt atgtaggcgg tgctacagag   
   7141 ttcttgaagt ggtggcctaa ctacggctac actagaagga cagtatttgg tatctgcgct   
   7201 ctgctgaagc cagttacctt cggaaaaaga gttggtagct cttgatccgg caaacaaacc   
   7261 accgctggta gcggtggttt ttttgtttgc aagcagcaga ttacgcgcag aaaaaaagga   
   7321 tctcaagaag atcctttgat cttttctacg gggtctgacg ctcagtggaa cgaaaactca   
   7381 cgttaaggga ttttggtcat gagattatca aaaaggatct tcacctagat ccttttaaat   
   7441 taaaaatgaa gttttaaatc aatctaaagt atatatgagt aaacttggtc tgacagttac   
   7501 caatgcttaa tcagtgaggc acctatctca gcgatctgtc tatttcgttc atccatagtt   
   7561 gcctgactcc ccgtcgtgta gataactacg atacgggagg gcttaccatc tggccccagt   
   7621 gctgcaatga taccgcgaga cccacgctca ccggctccag atttatcagc aataaaccag   
   7681 ccagccggaa gggccgagcg cagaagtggt cctgcaactt tatccgcctc catccagtct   
   7741 attaattgtt gccgggaagc tagagtaagt agttcgccag ttaatagttt gcgcaacgtt   
   7801 gttgaaaaag gatcttcacc tagatccttt tcacgtagaa agccagtccg cagaaacggt   
   7861 gctgaccccg gatgaatgtc agctactggg ctatctggac aagggaaaac gcaagcgcaa   
   7921 agagaaagca ggtagcttgc agtgggctta catggcgata gctagactgg gcggttttat   
   7981 ggacagcaag cgaaccggaa ttgccagctg gggcgccctc tggtaaggtt gggaagccct   
   8041 gcaaagtaaa ctggatggct ttctcgccgc caaggatctg atggcgcagg ggatcaagct   
   8101 ctgatcaaga gacaggatga ggatcgtttc gcatgattga acaagatgga ttgcacgcag   
   8161 gttctccggc cgcttgggtg gagaggctat tcggctatga ctgggcacaa cagacaatcg   
   8221 gctgctctga tgccgccgtg ttccggctgt cagcgcaggg gcgcccggtt ctttttgtca   
   8281 agaccgacct gtccggtgcc ctgaatgaac tgcaagacga ggcagcgcgg ctatcgtggc   
   8341 tggccacgac gggcgttcct tgcgcagctg tgctcgacgt tgtcactgaa gcgggaaggg   
   8401 actggctgct attgggcgaa gtgccggggc aggatctcct gtcatctcac cttgctcctg   
   8461 ccgagaaagt atccatcatg gctgatgcaa tgcggcggct gcatacgctt gatccggcta   
   8521 cctgcccatt cgaccaccaa gcgaaacatc gcatcgagcg agcacgtact cggatggaag   
   8581 ccggtcttgt cgatcaggat gatctggacg aagagcatca ggggctcgcg ccagccgaac   
   8641 tgttcgccag gctcaaggcg agcatgcccg acggcgagga tctcgtcgtg acccatggcg   
   8701 atgcctgctt gccgaatatc atggtggaaa atggccgctt ttctggattc atcgactgtg   
   8761 gccggctggg tgtggcggac cgctatcagg acatagcgtt ggctacccgt gatattgctg   
   8821 aagagcttgg cggcgaatgg gctgaccgct tcctcgtgct ttacggtatc gccgctcccg   
   8881 attcgcagcg catcgccttc tatcgccttc ttgacgagtt cttctgaatt ttgttaaaat   
   8941 ttttgttaaa tcagctcatt ttttaaccaa taggccgaaa tcggcaacat cccttataaa   
   9001 tcaaaagaat agaccgcgat agggttgagt gttgttccag tttggaacaa gagtccacta   
   9061 ttaaagaacg tggactccaa cgtcaaaggg cgaaaaaccg tctatcaggg cgatggccca   
   9121 ctacgtgaac catcacccaa atcaagtttt ttgcggtcga ggtgccgtaa agctctaaat   
   9181 cggaacccta aagggagccc ccgatttaga gcttgacggg gaaagccggc gaacgtggcg   
   9241 agaaaggaag ggaagaaagc gaaaggagcg ggcgctaggg cgctggcaag tgtagcggtc   
   9301 acgctgcgcg taaccaccac acccgcgcgc ttaatgcgcc gctacagggc gcgtccattc   
   9361 gccattcagg atcgaattaa ttcttaatta acatcatcaa taatatacct t       
//
            
***Note: The text map shown below is representative of the parental vector only and does not include the gene of interest. The sequence of the gene can be found through the accession number link on the product page.
1   ttttggattgaagccaatatgataatgagggggtggagtttgtgacgtggcgcggggcgt 60
   AAAACCTAACTTCGGTTATACTATTACTCCCCCACCTCAAACACTGCACCGCGCCCCGCA

61  gggaacggggcgggtgacgtagtagtgtggcggaagtgtgatgttgcaagtgtggcggaa 120
   CCCTTGCCCCGCCCACTGCATCATCACACCGCCTTCACACTACAACGTTCACACCGCCTT

                        Encap other(162,310)>>> 
                        |
121  cacatgtaagcgacggatgtggcaaaagtgacgtttttggtgtgcgccggtgtacacagg 180
   GTGTACATTCGCTGCCTACACCGTTTTCACTGCAAAAACCACACGCGGCCACATGTGTCC

181  aagtgacaattttcgcgcggttttaggcggatgttgtagtaaatttgggcgtaaccgagt 240
   TTCACTGTTAAAAGCGCGCCAAAATCCGCCTACAACATCATTTAAACCCGCATTGGCTCA

241  aagatttggccattttcgcgggaaaactgaataagaggaagtgaaatctgaataattttg 300
   TTCTAAACCGGTAAAAGCGCCCTTTTGACTTATTCTCCTTCACTTTAGACTTATTAAAAC

301  tgttactcatagcgcgtaatacggcagacctcagcgctagattattgaagcatttatcag 360
   ACAATGAGTATCGCGCATTATGCCGTCTGGAGTCGCGATCTAATAACTTCGTAAATAGTC

     amp prom(365,393)<<< 
     |
361  ggttattgtctcatgagcggatacatatttgaatgtatttagaaaaataaacaaataggg 420
   CCAATAACAGAGTACTCGCCTATGTATAAACTTACATAAATCTTTTTATTTGTTTATCCC

421  gttccgcgcacatttccccgaaaagtgccacctgacgttaactataacggtcctaaggta 480
   CAAGGCGCGTGTAAAGGGGCTTTTCACGGTGGACTGCAATTGATATTGCCAGGATTCCAT

481  gcgaaaatgtagtcttatgcaatactcttgtagtcttgcaacatggtaacgatgagttag 540
   CGCTTTTACATCAGAATACGTTATGAGAACATCAGAACGTTGTACCATTGCTACTCAATC

541  caacatgccttacaaggagagaaaaagcaccgtgcatgccgattggtggaagtaaggtgg 600
   GTTGTACGGAATGTTCCTCTCTTTTTCGTGGCACGTACGGCTAACCACCTTCATTCCACC

601  tacgatcgtgccttattaggaaggcaacagacgggtctgacatggattggacgaaccact 660
   ATGCTAGCACGGAATAATCCTTCCGTTGTCTGCCCAGACTGTACCTAACCTGCTTGGTGA

                              HIV-1_5_LTR other(715,895)>>> 
                              |
661  gaattgccgcattgcagagatattgtatttaagtgcctagctcgatacataaacgggtct 720
   CTTAACGGCGTAACGTCTCTATAACATAAATTCACGGATCGAGCTATGTATTTGCCCAGA

721  ctctggttagaccagatctgagcctgggagctctctggctaactagggaacccactgctt 780
   GAGACCAATCTGGTCTAGACTCGGACCCTCGAGAGACCGATTGATCCCTTGGGTGACGAA

781  aagcctcaataaagcttgccttgagtgcttcaagtagtgtgtgcccgtctgttgtgtgac 840
   TTCGGAGTTATTTCGAACGGAACTCACGAAGTTCATCACACACGGGCAGACAACACACTG

841  tctggtaactagagatccctcagacccttttagtcagtgtggaaaatctctagcagtggc 900
   AGACCATTGATCTCTAGGGAGTCTGGGAAAATCAGTCACACCTTTTAGAGATCGTCACCG

901  gcccgaacagggacttgaaagcgaaagggaaaccagaggagctctctcgacgcaggactc 960
   CGGGCTTGTCCCTGAACTTTCGCTTTCCCTTTGGTCTCCTCGAGAGAGCTGCGTCCTGAG

                          HIV-1_psi_pack other(1006,1050)>>> 
                          |
961  ggcttgctgaagcgcgcacggcaagaggcgaggggcggcgactggtgagtacgccaaaaa 1020
   CCGAACGACTTCGCGCGTGCCGTTCTCCGCTCCCCGCCGCTGACCACTCATGCGGTTTTT

1021 ttttgactagcggaggctagaaggagagagatgggtgcgagagcgtcagtattaagcggg 1080
   AAAACTGATCGCCTCCGATCTTCCTCTCTCTACCCACGCTCTCGCAGTCATAATTCGCCC

          NruI 
          |
1081 ggagaattagatcgcgatgggaaaaaattcggttaaggccagggggaaagaaaaaatata 1140
   CCTCTTAATCTAGCGCTACCCTTTTTTAAGCCAATTCCGGTCCCCCTTTCTTTTTTATAT

1141 aattaaaacatatagtatgggcaagcagggagctagaacgattcgcagttaatcctggcc 1200
   TTAATTTTGTATATCATACCCGTTCGTCCCTCGATCTTGCTAAGCGTCAATTAGGACCGG

1201 tgttagaaacatcagaaggctgtagacaaatactgggacagctacaaccatcccttcaga 1260
   ACAATCTTTGTAGTCTTCCGACATCTGTTTATGACCCTGTCGATGTTGGTAGGGAAGTCT

1261 caggatcagaagaacttagatcattatataatacagtagcaaccctctattgtgtgcatc 1320
   GTCCTAGTCTTCTTGAATCTAGTAATATATTATGTCATCGTTGGGAGATAACACACGTAG

1321 aaaggatagagataaaagacaccaaggaagctttagacaagatagaggaagagcaaaaca 1380
   TTTCCTATCTCTATTTTCTGTGGTTCCTTCGAAATCTGTTCTATCTCCTTCTCGTTTTGT

1381 aaagtaagaccaccgcacagcaagcccgctgatcttcagacctggaggaggagatatgag 1440
   TTTCATTCTGGTGGCGTGTCGTTCGGGCGACTAGAAGTCTGGACCTCCTCCTCTATACTC

1441 ggacattggagaagtgaattatataaatataaagtagtaaaaattgaaccattaggagta 1500
   CCTGTAACCTCTTCACTTAATATATTTATATTTCATCATTTTTAACTTGGTAATCCTCAT

                               RRE reg(1557,1790)>>> 
                               |
1501 gcacccaccaaggcaaagagaagagtggtgcagagagaaaaaagagcagtgggaatagga 1560
   CGTGGGTGGTTCCGTTTCTCTTCTCACCACGTCTCTCTTTTTTCTCGTCACCCTTATCCT

                       ORF_1 rf(1)(1600,2301)>>> 
                       |
1561 gctttgttccttgggttcttgggagcagcaggaagcactatgggcgcagcgtcaatgacg 1620
   CGAAACAAGGAACCCAAGAACCCTCGTCGTCCTTCGTGATACCCGCGTCGCAGTTACTGC

1621 ctgacggtacaggccagacaattattgtctggtatagtgcagcagcagaacaatttgctg 1680
   GACTGCCATGTCCGGTCTGTTAATAACAGACCATATCACGTCGTCGTCTTGTTAAACGAC

1681 agggctattgaggcgcaacagcatctgttgcaactcacagtctggggcatcaagcagctc 1740
   TCCCGATAACTCCGCGTTGTCGTAGACAACGTTGAGTGTCAGACCCCGTAGTTCGTCGAG

1741 caggcaagaatcctggctgtggaaagatacctaaaggatcaacagctcctggggatttgg 1800
   GTCCGTTCTTAGGACCGACACCTTTCTATGGATTTCCTAGTTGTCGAGGACCCCTAAACC

1801 ggttgctctggaaaactcatttgcaccactgctgtgccttggaatgctagttggagtaat 1860
   CCAACGAGACCTTTTGAGTAAACGTGGTGACGACACGGAACCTTACGATCAACCTCATTA

1861 aaatctctggaacagatttggaatcacacgacctggatggagtgggacagagaaattaac 1920
   TTTAGAGACCTTGTCTAAACCTTAGTGTGCTGGACCTACCTCACCCTGTCTCTTTAATTG

1921 aattacacaagcttaatacactccttaattgaagaatcgcaaaaccagcaagaaaagaat 1980
   TTAATGTGTTCGAATTATGTGAGGAATTAACTTCTTAGCGTTTTGGTCGTTCTTTTCTTA

1981 gaacaagaattattggaattagataaatgggcaagtttgtggaattggtttaacataaca 2040
   CTTGTTCTTAATAACCTTAATCTATTTACCCGTTCAAACACCTTAACCAAATTGTATTGT

2041 aattggctgtggtatataaaattattcataatgatagtaggaggcttggtaggtttaaga 2100
   TTAACCGACACCATATATTTTAATAAGTATTACTATCATCCTCCGAACCATCCAAATTCT

2101 atagtttttgctgtactttctatagtgaatagagttaggcagggatattcaccattatcg 2160
   TATCAAAAACGACATGAAAGATATCACTTATCTCAATCCGTCCCTATAAGTGGTAATAGC

2161 tttcagacccacctcccaaccccgaggggacccgacaggcccgaaggaatagaagaagaa 2220
   AAAGTCTGGGTGGAGGGTTGGGGCTCCCCTGGGCTGTCCGGGCTTCCTTATCTTCTTCTT

2221 ggtggagagagagacagagacagatccattcgattagtgaacggatctcgacggtatcga 2280
   CCACCTCTCTCTCTGTCTCTGTCTAGGTAAGCTAATCACTTGCCTAGAGCTGCCATAGCT

2281 aagcttgggattcgaatttaaaagaaaaggggggattggggggtacagtgcaggggaaag 2340
   TTCGAACCCTAAGCTTAAATTTTCTTTTCCCCCCTAACCCCCCATGTCACGTCCCCTTTC

2341 aatagtagacataatagcaacagacatacaaactaaagaactacaaaaacaaattacaaa 2400
   TTATCATCTGTATTATCGTTGTCTGTATGTTTGATTTCTTGATGTTTTTGTTTAATGTTT

2401 aattcaaaattttcgggtttttcgaacctagggttccgcgttacataacttacggtaaat 2460
   TTAAGTTTTAAAAGCCCAAAAAGCTTGGATCCCAAGGCGCAATGTATTGAATGCCATTTA

2461 ggcccgcctggctgaccgcccaacgacccccgcccattgacgtcaataatgacgtatgtt 2520
   CCGGGCGGACCGACTGGCGGGTTGCTGGGGGCGGGTAACTGCAGTTATTACTGCATACAA

2521 cccatagtaacgccaatagggactttccattgacgtcaatgggtggagtatttacggtaa 2580
   GGGTATCATTGCGGTTATCCCTGAAAGGTAACTGCAGTTACCCACCTCATAAATGCCATT

2581 actgcccacttggcagtacatcaagtgtatcatatgccaagtacgccccctattgacgtc 2640
   TGACGGGTGAACCGTCATGTAGTTCACATAGTATACGGTTCATGCGGGGGATAACTGCAG

2641 aatgacggtaaatggcccgcctggcattatgcccagtacatgaccttatgggactttcct 2700
   TTACTGCCATTTACCGGGCGGACCGTAATACGGGTCATGTACTGGAATACCCTGAAAGGA

2701 acttggcagtacatctacgtttagtcatcgctattaccatggtgatgcggttttggcagt 2760
   TGAACCGTCATGTAGATGCAAATCAGTAGCGATAATGGTACCACTACGCCAAAACCGTCA

2761 acatcaatgggcgtggatagcggtttgactcacggggatttccaagtctccaccccattg 2820
   TGTAGTTACCCGCACCTATCGCCAAACTGAGTGCCCCTAAAGGTTCAGAGGTGGGGTAAC

2821 acgtcaatgggagtttgttttggcaccaaaatcaacgggactttccaaaatgtcgtaaca 2880
   TGCAGTTACCCTCAAACAAAACCGTGGTTTTAGTTGCCCTGAAAGGTTTTACAGCATTGT

     CMV prom(2885,2966)>>> 
     |
2881 actccgccccattgacgcaaatgggcggtaggcgtgtacggtgggaggtctatataagca 2940
   TGAGGCGGGGTAACTGCGTTTACCCGCCATCCGCACATGCCACCCTCCAGATATATTCGT

2941 gagctcgtttagtgaaccgtcagatcgcctggagacgccatccacgctgttttgacctcc 3000
   CTCGAGCAAATCACTTGGCAGTCTAGCGGACCTCTGCGGTAGGTGCGACAAAACTGGAGG

              tetO reg(3022,3061)>>> 
              |
3001 atagaagaaccgagtttaaactccctatcagtgatagagatctccctatcagtgatagag 3060
   TATCTTCTTGGCTCAAATTTGAGGGATAGTCACTATCTCTAGAGGGATAGTCACTATCTC

        SmaI 
        |
       XmaI  ClaI            KpnI 
       | |  |             |
3061 agctagccccgggatcgatcaattgagtacttacgtaggtaccccagtgtggtggcctgc 3120
   TCGATCGGGGCCCTAGCTAGTTAACTCATGAATGCATCCATGGGGTCACACCACCGGACG

                           NotI 
                           |
      EcoRI        StuI    EcoRV  ApaI 
      |          |      |    | |
3121 aggtgaattcactagtaccggtaggcctgtcgacgatatcgggcccgcggccgctggatc 3180
   TCCACTTAAGTGATCATGGCCATCCGGACAGCTGCTATAGCCCGGGCGCCGGCGACCTAG

                 ORF_2 rf(2)(3209,5335)>>> 
                 |
3181 cCGCGACCGGTCGACCAGCTTTGCAAAGatggataaagttttaaacagagaggaatcttt 3240
   GGCGCTGGCCAGCTGGTCGAAACGTTTCTACCTATTTCAAAATTTGTCTCTCCTTAGAAA

3241 gcagctaatggaccttctaggtcttgaaaggagtgcctgggggaatattcctctgatgag 3300
   CGTCGATTACCTGGAAGATCCAGAACTTTCCTCACGGACCCCCTTATAAGGAGACTACTC

3301 aaaggcatatttaaaaaaatgcaaggagtttcatcctgataaaggaggagatgaagaaaa 3360
   TTTCCGTATAAATTTTTTTACGTTCCTCAAAGTAGGACTATTTCCTCCTCTACTTCTTTT

3361 aatgaagaaaatgaatactctgtacaagaaaatggaagatggagtaaaatatgctcatca 3420
   TTACTTCTTTTACTTATGAGACATGTTCTTTTACCTTCTACCTCATTTTATACGAGTAGT

                          SV40_lrgT other(3467,5335)>>> 
                          |
3421 acctgactttggaggcttctgggatgcaactgagattccaacctatggaactgatgaatg 3480
   TGGACTGAAACCTCCGAAGACCCTACGTTGACTCTAAGGTTGGATACCTTGACTACTTAC

3481 ggagcagtggtggaatgcctttaatgaggaaaacctgttttgctcagaagaaatgccatc 3540
   CCTCGTCACCACCTTACGGAAATTACTCCTTTTGGACAAAACGAGTCTTCTTTACGGTAG

3541 tagtgatgatgaggctactgctgactctcaacattctactcctccaaaaaagaagagaaa 3600
   ATCACTACTACTCCGATGACGACTGAGAGTTGTAAGATGAGGAGGTTTTTTCTTCTCTTT

3601 ggtagaagaccccaaggactttccttcagaattgctaagttttttgagtcatgctgtgtt 3660
   CCATCTTCTGGGGTTCCTGAAAGGAAGTCTTAACGATTCAAAAAACTCAGTACGACACAA

3661 tagtaatagaactcttgcttgctttgctatttacaccacaaaggaaaaagctgcactgct 3720
   ATCATTATCTTGAGAACGAACGAAACGATAAATGTGGTGTTTCCTTTTTCGACGTGACGA

3721 atacaagaaaattatggaaaaatattctgtaacctttataagtaggcataacagttataa 3780
   TATGTTCTTTTAATACCTTTTTATAAGACATTGGAAATATTCATCCGTATTGTCAATATT

3781 tcataacatactgttttttcttactccacacaggcatagagtgtctgctattaataacta 3840
   AGTATTGTATGACAAAAAAGAATGAGGTGTGTCCGTATCTCACAGACGATAATTATTGAT

3841 tgctcaaaaattgtgtacctttagctttttaatttgtaaaggggttaataaggaatattt 3900
   ACGAGTTTTTAACACATGGAAATCGAAAAATTAAACATTTCCCCAATTATTCCTTATAAA

3901 gatgtatagtgccttgactagagatccattttctgttattgaggaaagtttgccaggtgg 3960
   CTACATATCACGGAACTGATCTCTAGGTAAAAGACAATAACTCCTTTCAAACGGTCCACC

3961 gttaaaggagcatgattttaatccagaagaagcagaggaaactaaacaagtgtcctggaa 4020
   CAATTTCCTCGTACTAAAATTAGGTCTTCTTCGTCTCCTTTGATTTGTTCACAGGACCTT

4021 gcttgtaacagagtatgcaatggaaacaaaatgtgatgatgtgttgttattgcttgggat 4080
   CGAACATTGTCTCATACGTTACCTTTGTTTTACACTACTACACAACAATAACGAACCCTA

4081 gtacttggaatttcagtacagttttgaaatgtgtttaaaatgtattaaaaaagaacagcc 4140
   CATGAACCTTAAAGTCATGTCAAAACTTTACACAAATTTTACATAATTTTTTCTTGTCGG

4141 cagccactataagtaccatgaaaagcattatgcaaatgctgctatatttgctgacagcaa 4200
   GTCGGTGATATTCATGGTACTTTTCGTAATACGTTTACGACGATATAAACGACTGTCGTT

4201 aaaccaaaaaaccatatgccaacaggctgttgatactgttttagctaaaaagcgggttga 4260
   TTTGGTTTTTTGGTATACGGTTGTCCGACAACTATGACAAAATCGATTTTTCGCCCAACT

4261 tagcctacaattaactagagaacaaatgttaacaaacagatttaatgatcttttggatag 4320
   ATCGGATGTTAATTGATCTCTTGTTTACAATTGTTTGTCTAAATTACTAGAAAACCTATC

4321 gatggatataatgtttggttctacaggctctgctgacatagaagaatggatggctggagt 4380
   CTACCTATATTACAAACCAAGATGTCCGAGACGACTGTATCTTCTTACCTACCGACCTCA

4381 tgcttggctacactgtttgttgcccaaaatggattcagtggtgtatgactttttaaaatg 4440
   ACGAACCGATGTGACAAACAACGGGTTTTACCTAAGTCACCACATACTGAAAAATTTTAC

4441 catggtgtacaacattcctaaaaaaagatactggctgtttaaaggaccaattgatagtgg 4500
   GTACCACATGTTGTAAGGATTTTTTTCTATGACCGACAAATTTCCTGGTTAACTATCACC

4501 taaaactacattagcagctgctttgcttgaattatgtggggggaaagctttaaatgttaa 4560
   ATTTTGATGTAATCGTCGACGAAACGAACTTAATACACCCCCCTTTCGAAATTTACAATT

4561 tttgcccttggacaggctgaactttgagctaggagtagctattgaccagtttttagtagt 4620
   AAACGGGAACCTGTCCGACTTGAAACTCGATCCTCATCGATAACTGGTCAAAAATCATCA

4621 ttttgaggatgtaaagggcactggaggggagtccagagatttgccttcaggtcagggaat 4680
   AAAACTCCTACATTTCCCGTGACCTCCCCTCAGGTCTCTAAACGGAAGTCCAGTCCCTTA

4681 taataacctggacaatttaagggattatttggatggcagtgttaaggtaaacttagaaaa 4740
   ATTATTGGACCTGTTAAATTCCCTAATAAACCTACCGTCACAATTCCATTTGAATCTTTT

4741 gaaacacctaaataaaagaactcaaatatttccccctggaatagtcaccatgaatgagta 4800
   CTTTGTGGATTTATTTTCTTGAGTTTATAAAGGGGGACCTTATCAGTGGTACTTACTCAT

4801 cagtgtgcctaaaacactgcaggccagatttgtaaaacaaatagattttaggcccaaaga 4860
   GTCACACGGATTTTGTGACGTCCGGTCTAAACATTTTGTTTATCTAAAATCCGGGTTTCT

4861 ttatttaaagcattgcctggaacgcagtgagtttttgttagaaaagagaataattcaaag 4920
   AATAAATTTCGTAACGGACCTTGCGTCACTCAAAAACAATCTTTTCTCTTATTAAGTTTC

4921 tggcattgctttgcttcttatgttaatttggtacagacctgtggctgagtttgctcaaag 4980
   ACCGTAACGAAACGAAGAATACAATTAAACCATGTCTGGACACCGACTCAAACGAGTTTC

4981 tattcagagcagaattgtggagtggaaagagagattggacaaagagtttagtttgtcagt 5040
   ATAAGTCTCGTCTTAACACCTCACCTTTCTCTCTAACCTGTTTCTCAAATCAAACAGTCA

5041 gtatcaaaaaatgaagtttaatgtggctatgggaattggagttttagattggctaagaaa 5100
   CATAGTTTTTTACTTCAAATTACACCGATACCCTTAACCTCAAAATCTAACCGATTCTTT

5101 cagtgatgatgatgatgaagacagccaggaaaatgctgataaaaatgaagatggtgggga 5160
   GTCACTACTACTACTACTTCTGTCGGTCCTTTTACGACTATTTTTACTTCTACCACCCCT

5161 gaagaacatggaagactcagggcatgaaacaggcattgattcacagtcccaaggctcatt 5220
   CTTCTTGTACCTTCTGAGTCCCGTACTTTGTCCGTAACTAAGTGTCAGGGTTCCGAGTAA

5221 tcaggcccctcagtcctcacagtctgttcatgatcataatcagccataccacatttgtag 5280
   AGTCCGGGGAGTCAGGAGTGTCAGACAAGTACTAGTATTAGTCGGTATGGTGTAAACATC

5281 aggttttacttgctttaaaaaacctcccacacctccccctgaacctgaaacataaAATGA 5340
   TCCAAAATGAACGAAATTTTTTGGAGGGTGTGGAGGGGGACTTGGACTTTGTATTTTACT

                  XbaI    XhoI 
                  |      |
5341 ATGCAATTGTTGTTGTTAACGGggatcctctagactgcagctcgagaatcaacctctgga 5400
   TACGTTAACAACAACAATTGCCCCTAGGAGATCTGACGTCGAGCTCTTAGTTGGAGACCT

5401 ttacaaaatttgtgaaagattgactggtattcttaactatgttgctccttttacgctatg 5460
   AATGTTTTAAACACTTTCTAACTGACCATAAGAATTGATACAACGAGGAAAATGCGATAC

5461 tggatacgctgctttaatgcctttgtatcatgctattgcttcccgtatggctttcatttt 5520
   ACCTATGCGACGAAATTACGGAAACATAGTACGATAACGAAGGGCATACCGAAAGTAAAA

5521 ctcctccttgtataaatcctggttgctgtctctttatgaggagttgtggcccgttgtcag 5580
   GAGGAGGAACATATTTAGGACCAACGACAGAGAAATACTCCTCAACACCGGGCAACAGTC

5581 gcaacgtggcgtggtgtgcactgtgtttgctgacgcaacccccactggttggggcattgc 5640
   CGTTGCACCGCACCACACGTGACACAAACGACTGCGTTGGGGGTGACCAACCCCGTAACG

5641 caccacctgtcagctcctttccgggactttcgctttccccctccctattgccacggcgga 5700
   GTGGTGGACAGTCGAGGAAAGGCCCTGAAAGCGAAAGGGGGAGGGATAACGGTGCCGCCT

5701 actcatcgccgcctgccttgcccgctgctggacaggggctcggctgttgggcactgacaa 5760
   TGAGTAGCGGCGGACGGAACGGGCGACGACCTGTCCCCGAGCCGACAACCCGTGACTGTT

5761 ttccgtggtgttgtcggggaagctgacgtcctttccatggctgctcgcctgtgttgccac 5820
   AAGGCACCACAACAGCCCCTTCGACTGCAGGAAAGGTACCGACGAGCGGACACAACGGTG

5821 ctggattctgcgcgggacgtccttctgctacgtcccttcggccctcaatccagcggacct 5880
   GACCTAAGACGCGCCCTGCAGGAAGACGATGCAGGGAAGCCGGGAGTTAGGTCGCCTGGA

5881 tccttcccgcggcctgctgccggctctgcggcctcttccgcgtctcgccttcgccctcag 5940
   AGGAAGGGCGCCGGACGACGGCCGAGACGCCGGAGAAGGCGCAGAGCGGAAGCGGGAGTC

                         delta_U3 other(5984,6036)>>> 
                         |
5941 acgagtcggatctccctttgggccgcctccccgcctgtccggatggaagggctaattcac 6000
   TGCTCAGCCTAGAGGGAAACCCGGCGGAGGGGCGGACAGGCCTACCTTCCCGATTAAGTG

                     HIV-1_5_LTR other(6037,6217)>>> 
                     |
6001 tcccaacgaatacaagatctgctttttgcttgtactgggtctctctggttagaccagatc 6060
   AGGGTTGCTTATGTTCTAGACGAAAAACGAACATGACCCAGAGAGACCAATCTGGTCTAG

6061 tgagcctgggagctctctggctaactagggaacccactgcttaagcctcaataaagcttg 6120
   ACTCGGACCCTCGAGAGACCGATTGATCCCTTGGGTGACGAATTCGGAGTTATTTCGAAC

6121 ccttgagtgcttcaagtagtgtgtgcccgtctgttgtgtgactctggtaactagagatcc 6180
   GGAACTCACGAAGTTCATCACACACGGGCAGACAACACACTGAGACCATTGATCTCTAGG

6181 ctcagacccttttagtcagtgtggaaaatctctagcagtagtagttcatgtcatcttatt 6240
   GAGTCTGGGAAAATCAGTCACACCTTTTAGAGATCGTCATCATCAAGTACAGTAGAATAA

6241 attcagtatttataacttgcaaagaaatgaatatcagagagtgagaggaacttgtttatt 6300
   TAAGTCATAAATATTGAACGTTTCTTTACTTATAGTCTCTCACTCTCCTTGAACAAATAA

6301 gcagcttataatggttacaaataaagcaatagcatcacaaatttcacaaataaagcattt 6360
   CGTCGAATATTACCAATGTTTATTTCGTTATCGTAGTGTTTAAAGTGTTTATTTCGTAAA

6361 ttttcactgcattctagttgtggtttgtccaaactcatcaatgtatcttatcatgtctgg 6420
   AAAAGTGACGTAAGATCAACACCAAACAGGTTTGAGTAGTTACATAGAATAGTACAGACC

6421 catctatgtcgggtgcggagaaagaggtaatgaaatggcattatgggtattatgggtctg 6480
   GTAGATACAGCCCACGCCTCTTTCTCCATTACTTTACCGTAATACCCATAATACCCAGAC

6481 cattaatgaatcggccaacgatcccggtgtgaaataccgcacagatgcgtaaggagaaaa 6540
   GTAATTACTTAGCCGGTTGCTAGGGCCACACTTTATGGCGTGTCTACGCATTCCTCTTTT

6541 taccgcatcaggcgctcttccgcttcctcgctcactgactcgctgcgctcggtcgttcgg 6600
   ATGGCGTAGTCCGCGAGAAGGCGAAGGAGCGAGTGACTGAGCGACGCGAGCCAGCAAGCC

6601 ctgcggcgagcggtatcagctcactcaaaggcggtaatacggttatccacagaatcaggg 6660
   GACGCCGCTCGCCATAGTCGAGTGAGTTTCCGCCATTATGCCAATAGGTGTCTTAGTCCC

6661 gataacgcaggaaagaacatgtgagcaaaaggccagcaaaaggccaggaaccgtaaaaag 6720
   CTATTGCGTCCTTTCTTGTACACTCGTTTTCCGGTCGTTTTCCGGTCCTTGGCATTTTTC

    pBR322 origin(6723,7342)<<< 
    |
6721 gccgcgttgctggcgtttttccataggctccgcccccctgacgagcatcacaaaaatcga 6780
   CGGCGCAACGACCGCAAAAAGGTATCCGAGGCGGGGGGACTGCTCGTAGTGTTTTTAGCT

6781 cgctcaagtcagaggtggcgaaacccgacaggactataaagataccaggcgtttccccct 6840
   GCGAGTTCAGTCTCCACCGCTTTGGGCTGTCCTGATATTTCTATGGTCCGCAAAGGGGGA

6841 ggaagctccctcgtgcgctctcctgttccgaccctgccgcttaccggatacctgtccgcc 6900
   CCTTCGAGGGAGCACGCGAGAGGACAAGGCTGGGACGGCGAATGGCCTATGGACAGGCGG

6901 tttctcccttcgggaagcgtggcgctttctcatagctcacgctgtaggtatctcagttcg 6960
   AAAGAGGGAAGCCCTTCGCACCGCGAAAGAGTATCGAGTGCGACATCCATAGAGTCAAGC

6961 gtgtaggtcgttcgctccaagctgggctgtgtgcacgaaccccccgttcagcccgaccgc 7020
   CACATCCAGCAAGCGAGGTTCGACCCGACACACGTGCTTGGGGGGCAAGTCGGGCTGGCG

7021 tgcgccttatccggtaactatcgtcttgagtccaacccggtaagacacgacttatcgcca 7080
   ACGCGGAATAGGCCATTGATAGCAGAACTCAGGTTGGGCCATTCTGTGCTGAATAGCGGT

7081 ctggcagcagccactggtaacaggattagcagagcgaggtatgtaggcggtgctacagag 7140
   GACCGTCGTCGGTGACCATTGTCCTAATCGTCTCGCTCCATACATCCGCCACGATGTCTC

7141 ttcttgaagtggtggcctaactacggctacactagaaggacagtatttggtatctgcgct 7200
   AAGAACTTCACCACCGGATTGATGCCGATGTGATCTTCCTGTCATAAACCATAGACGCGA

7201 ctgctgaagccagttaccttcggaaaaagagttggtagctcttgatccggcaaacaaacc 7260
   GACGACTTCGGTCAATGGAAGCCTTTTTCTCAACCATCGAGAACTAGGCCGTTTGTTTGG

7261 accgctggtagcggtggtttttttgtttgcaagcagcagattacgcgcagaaaaaaagga 7320
   TGGCGACCATCGCCACCAAAAAAACAAACGTTCGTCGTCTAATGCGCGTCTTTTTTTCCT

7321 tctcaagaagatcctttgatcttttctacggggtctgacgctcagtggaacgaaaactca 7380
   AGAGTTCTTCTAGGAAACTAGAAAAGATGCCCCAGACTGCGAGTCACCTTGCTTTTGAGT

7381 cgttaagggattttggtcatgagattatcaaaaaggatcttcacctagatccttttaaat 7440
   GCAATTCCCTAAAACCAGTACTCTAATAGTTTTTCCTAGAAGTGGATCTAGGAAAATTTA

7441 taaaaatgaagttttaaatcaatctaaagtatatatgagtaaacttggtctgacagttac 7500
   ATTTTTACTTCAAAATTTAGTTAGATTTCATATATACTCATTTGAACCAGACTGTCAATG

7501 caatgcttaatcagtgaggcacctatctcagcgatctgtctatttcgttcatccatagtt 7560
   GTTACGAATTAGTCACTCCGTGGATAGAGTCGCTAGACAGATAAAGCAAGTAGGTATCAA

7561 gcctgactccccgtcgtgtagataactacgatacgggagggcttaccatctggccccagt 7620
   CGGACTGAGGGGCAGCACATCTATTGATGCTATGCCCTCCCGAATGGTAGACCGGGGTCA

7621 gctgcaatgataccgcgagacccacgctcaccggctccagatttatcagcaataaaccag 7680
   CGACGTTACTATGGCGCTCTGGGTGCGAGTGGCCGAGGTCTAAATAGTCGTTATTTGGTC

7681 ccagccggaagggccgagcgcagaagtggtcctgcaactttatccgcctccatccagtct 7740
   GGTCGGCCTTCCCGGCTCGCGTCTTCACCAGGACGTTGAAATAGGCGGAGGTAGGTCAGA

7741 attaattgttgccgggaagctagagtaagtagttcgccagttaatagtttgcgcaacgtt 7800
   TAATTAACAACGGCCCTTCGATCTCATTCATCAAGCGGTCAATTATCAAACGCGTTGCAA

7801 gttgaaaaaggatcttcacctagatccttttcacgtagaaagccagtccgcagaaacggt 7860
   CAACTTTTTCCTAGAAGTGGATCTAGGAAAAGTGCATCTTTCGGTCAGGCGTCTTTGCCA

7861 gctgaccccggatgaatgtcagctactgggctatctggacaagggaaaacgcaagcgcaa 7920
   CGACTGGGGCCTACTTACAGTCGATGACCCGATAGACCTGTTCCCTTTTGCGTTCGCGTT

7921 agagaaagcaggtagcttgcagtgggcttacatggcgatagctagactgggcggttttat 7980
   TCTCTTTCGTCCATCGAACGTCACCCGAATGTACCGCTATCGATCTGACCCGCCAAAATA

          NEOKAN prom(7995,8044)>>> 
          |
7981 ggacagcaagcgaaccggaattgccagctggggcgccctctggtaaggttgggaagccct 8040
   CCTGTCGTTCGCTTGGCCTTAACGGTCGACCCCGCGGGAGACCATTCCAACCCTTCGGGA

8041 gcaaagtaaactggatggctttctcgccgccaaggatctgatggcgcaggggatcaagct 8100
   CGTTTCATTTGACCTACCGAAAGAGCGGCGGTTCCTAGACTACCGCGTCCCCTAGTTCGA

                     NTP_II marker(8136,8924)>>> 
                     |
                   ORF_3 rf(3)(8133,8927)>>> 
                   | |
8101 ctgatcaagagacaggatgaggatcgtttcgcatgattgaacaagatggattgcacgcag 8160
   GACTAGTTCTCTGTCCTACTCCTAGCAAAGCGTACTAACTTGTTCTACCTAACGTGCGTC

8161 gttctccggccgcttgggtggagaggctattcggctatgactgggcacaacagacaatcg 8220
   CAAGAGGCCGGCGAACCCACCTCTCCGATAAGCCGATACTGACCCGTGTTGTCTGTTAGC

8221 gctgctctgatgccgccgtgttccggctgtcagcgcaggggcgcccggttctttttgtca 8280
   CGACGAGACTACGGCGGCACAAGGCCGACAGTCGCGTCCCCGCGGGCCAAGAAAAACAGT

8281 agaccgacctgtccggtgccctgaatgaactgcaagacgaggcagcgcggctatcgtggc 8340
   TCTGGCTGGACAGGCCACGGGACTTACTTGACGTTCTGCTCCGTCGCGCCGATAGCACCG

8341 tggccacgacgggcgttccttgcgcagctgtgctcgacgttgtcactgaagcgggaaggg 8400
   ACCGGTGCTGCCCGCAAGGAACGCGTCGACACGAGCTGCAACAGTGACTTCGCCCTTCCC

8401 actggctgctattgggcgaagtgccggggcaggatctcctgtcatctcaccttgctcctg 8460
   TGACCGACGATAACCCGCTTCACGGCCCCGTCCTAGAGGACAGTAGAGTGGAACGAGGAC

8461 ccgagaaagtatccatcatggctgatgcaatgcggcggctgcatacgcttgatccggcta 8520
   GGCTCTTTCATAGGTAGTACCGACTACGTTACGCCGCCGACGTATGCGAACTAGGCCGAT

8521 cctgcccattcgaccaccaagcgaaacatcgcatcgagcgagcacgtactcggatggaag 8580
   GGACGGGTAAGCTGGTGGTTCGCTTTGTAGCGTAGCTCGCTCGTGCATGAGCCTACCTTC

8581 ccggtcttgtcgatcaggatgatctggacgaagagcatcaggggctcgcgccagccgaac 8640
   GGCCAGAACAGCTAGTCCTACTAGACCTGCTTCTCGTAGTCCCCGAGCGCGGTCGGCTTG

8641 tgttcgccaggctcaaggcgagcatgcccgacggcgaggatctcgtcgtgacccatggcg 8700
   ACAAGCGGTCCGAGTTCCGCTCGTACGGGCTGCCGCTCCTAGAGCAGCACTGGGTACCGC

8701 atgcctgcttgccgaatatcatggtggaaaatggccgcttttctggattcatcgactgtg 8760
   TACGGACGAACGGCTTATAGTACCACCTTTTACCGGCGAAAAGACCTAAGTAGCTGACAC

8761 gccggctgggtgtggcggaccgctatcaggacatagcgttggctacccgtgatattgctg 8820
   CGGCCGACCCACACCGCCTGGCGATAGTCCTGTATCGCAACCGATGGGCACTATAACGAC

8821 aagagcttggcggcgaatgggctgaccgcttcctcgtgctttacggtatcgccgctcccg 8880
   TTCTCGAACCGCCGCTTACCCGACTGGCGAAGGAGCACGAAATGCCATAGCGGCGAGGGC

8881 attcgcagcgcatcgccttctatcgccttcttgacgagttcttctgaattttgttaaaat 8940
   TAAGCGTCGCGTAGCGGAAGATAGCGGAAGAACTGCTCAAGAAGACTTAAAACAATTTTA

8941 ttttgttaaatcagctcattttttaaccaataggccgaaatcggcaacatcccttataaa 9000
   AAAACAATTTAGTCGAGTAAAAAATTGGTTATCCGGCTTTAGCCGTTGTAGGGAATATTT

                   f1 origin(9032,9337)<<< 
                   |
9001 tcaaaagaatagaccgcgatagggttgagtgttgttccagtttggaacaagagtccacta 9060
   AGTTTTCTTATCTGGCGCTATCCCAACTCACAACAAGGTCAAACCTTGTTCTCAGGTGAT

9061 ttaaagaacgtggactccaacgtcaaagggcgaaaaaccgtctatcagggcgatggccca 9120
   AATTTCTTGCACCTGAGGTTGCAGTTTCCCGCTTTTTGGCAGATAGTCCCGCTACCGGGT

9121 ctacgtgaaccatcacccaaatcaagttttttgcggtcgaggtgccgtaaagctctaaat 9180
   GATGCACTTGGTAGTGGGTTTAGTTCAAAAAACGCCAGCTCCACGGCATTTCGAGATTTA

9181 cggaaccctaaagggagcccccgatttagagcttgacggggaaagccggcgaacgtggcg 9240
   GCCTTGGGATTTCCCTCGGGGGCTAAATCTCGAACTGCCCCTTTCGGCCGCTTGCACCGC

9241 agaaaggaagggaagaaagcgaaaggagcgggcgctagggcgctggcaagtgtagcggtc 9300
   TCTTTCCTTCCCTTCTTTCGCTTTCCTCGCCCGCGATCCCGCGACCGTTCACATCGCCAG

9301 acgctgcgcgtaaccaccacacccgcgcgcttaatgcgccgctacagggcgcgtccattc 9360
   TGCGACGCGCATTGGTGGTGTGGGCGCGCGAATTACGCGGCGATGTCCCGCGCAGGTAAG

9361 gccattcaggatcgaattaattcttaattaacatcatcaataatatacctt 9411
   CGGTAAGTCCTAGCTTAATTAAGAATTAATTGTAGTAGTTATTATATGGAA
              LOCUS    dna           9411 bp                  
FEATURES       Location/Qualifiers
   Other Gene   162..310
           /gene="Encap other"
   Promoter    365..393
           /gene="amp prom"
   Other Gene   715..895
           /gene="HIV-1_5_LTR other"
   Other Gene   1006..1050
           /gene="HIV-1_psi_pack other"
   misc_binding  1092..1097
           /dbxref="REBASE:NruI"
   Regulatory_Seq 1557..1790
           /gene="RRE reg"
   ORF       1600..2301
           /sequence="ORF_1 rf(1)"
   Promoter    2885..2966
           /gene="CMV prom"
   Regulatory_Seq 3022..3061
           /gene="tetO reg"
   misc_binding  3068..3073
           /dbxref="REBASE:XmaI"
   misc_binding  3068..3073
           /dbxref="REBASE:SmaI"
   misc_binding  3074..3079
           /dbxref="REBASE:ClaI"
   misc_binding  3098..3103
           /dbxref="REBASE:KpnI"
   misc_binding  3125..3130
           /dbxref="REBASE:EcoRI"
   misc_binding  3143..3148
           /dbxref="REBASE:StuI"
   misc_binding  3155..3160
           /dbxref="REBASE:EcoRV"
   misc_binding  3161..3166
           /dbxref="REBASE:ApaI"
   misc_binding  3167..3174
           /dbxref="REBASE:NotI"
   ORF       3209..5335
           /sequence="ORF_2 rf(2)"
   Other Gene   3467..5335
           /gene="SV40_lrgT other"
   misc_binding  5369..5374
           /dbxref="REBASE:XbaI"
   misc_binding  5381..5386
           /dbxref="REBASE:XhoI"
   Other Gene   5984..6036
           /gene="delta_U3 other"
   Other Gene   6037..6217
           /gene="HIV-1_5_LTR other"
   Rep_Origin   6723..7342
           /gene="pBR322 origin"
   Promoter    7995..8044
           /gene="NEOKAN prom"
   ORF       8133..8927
           /sequence="ORF_3 rf(3)"
   Marker     8136..8924
           /gene="NTP_II marker"
   Rep_Origin   9032..9337
           /gene="f1 origin"
BASE COUNT  2614 a  2003 c  2422 g  2372 t  0 others