pLenti-SV40-T-tsA58

Vector Name pLenti-SV40-T-tsA58
VectorType Lentivector
Antibiotic Information Mammalian: Puromycin.

However, no selection marker needed for cell immortalization.

Primary cells that are not successfully immortalized will die after several passage rounds.
Additional Information No Additional Information
***Note: Features may not be to scale, please refer to sequence or text map for detailed information.
***Note: The vector sequence shown below is representative of the parental vector only and does not include the gene of interest. The sequence of the gene can be found through the accession number link on the product page. The restriction sites within the cloning region may differ from the provided sequence.
1 ttttggattg aagccaatat gataatgagg gggtggagtt tgtgacgtgg cgcggggcgt   
61 gggaacgggg cgggtgacgt agtagtgtgg cggaagtgtg atgttgcaag tgtggcggaa
121 cacatgtaag cgacggatgt ggcaaaagtg acgtttttgg tgtgcgccgg tgtacacagg
181 aagtgacaat tttcgcgcgg ttttaggcgg atgttgtagt aaatttgggc gtaaccgagt
241 aagatttggc cattttcgcg ggaaaactga ataagaggaa gtgaaatctg aataattttg
301 tgttactcat agcgcgtaat acggcagacc tcagcgctag attattgaag catttatcag
361 ggttattgtc tcatgagcgg atacatattt gaatgtattt agaaaaataa acaaataggg
421 gttccgcgca catttccccg aaaagtgcca cctgacgtta actataacgg tcctaaggta
481 gcgaaaatgt agtcttatgc aatactcttg tagtcttgca acatggtaac gatgagttag
541 caacatgcct tacaaggaga gaaaaagcac cgtgcatgcc gattggtgga agtaaggtgg
601 tacgatcgtg ccttattagg aaggcaacag acgggtctga catggattgg acgaaccact
661 gaattgccgc attgcagaga tattgtattt aagtgcctag ctcgatacat aaacgggtct
721 ctctggttag accagatctg agcctgggag ctctctggct aactagggaa cccactgctt
781 aagcctcaat aaagcttgcc ttgagtgctt caagtagtgt gtgcccgtct gttgtgtgac
841 tctggtaact agagatccct cagacccttt tagtcagtgt ggaaaatctc tagcagtggc
901 gcccgaacag ggacttgaaa gcgaaaggga aaccagagga gctctctcga cgcaggactc
961 ggcttgctga agcgcgcacg gcaagaggcg aggggcggcg actggtgagt acgccaaaaa
1021 ttttgactag cggaggctag aaggagagag atgggtgcga gagcgtcagt attaagcggg
1081 ggagaattag atcgcgatgg gaaaaaattc ggttaaggcc agggggaaag aaaaaatata
1141 aattaaaaca tatagtatgg gcaagcaggg agctagaacg attcgcagtt aatcctggcc
1201 tgttagaaac atcagaaggc tgtagacaaa tactgggaca gctacaacca tcccttcaga
1261 caggatcaga agaacttaga tcattatata atacagtagc aaccctctat tgtgtgcatc
1321 aaaggataga gataaaagac accaaggaag ctttagacaa gatagaggaa gagcaaaaca
1381 aaagtaagac caccgcacag caagcccgct gatcttcaga cctggaggag gagatatgag
1441 ggacattgga gaagtgaatt atataaatat aaagtagtaa aaattgaacc attaggagta
1501 gcacccacca aggcaaagag aagagtggtg cagagagaaa aaagagcagt gggaatagga
1561 gctttgttcc ttgggttctt gggagcagca ggaagcacta tgggcgcagc gtcaatgacg
1621 ctgacggtac aggccagaca attattgtct ggtatagtgc agcagcagaa caatttgctg
1681 agggctattg aggcgcaaca gcatctgttg caactcacag tctggggcat caagcagctc
1741 caggcaagaa tcctggctgt ggaaagatac ctaaaggatc aacagctcct ggggatttgg
1801 ggttgctctg gaaaactcat ttgcaccact gctgtgcctt ggaatgctag ttggagtaat
1861 aaatctctgg aacagatttg gaatcacacg acctggatgg agtgggacag agaaattaac
1921 aattacacaa gcttaataca ctccttaatt gaagaatcgc aaaaccagca agaaaagaat
1981 gaacaagaat tattggaatt agataaatgg gcaagtttgt ggaattggtt taacataaca
2041 aattggctgt ggtatataaa attattcata atgatagtag gaggcttggt aggtttaaga
2101 atagtttttg ctgtactttc tatagtgaat agagttaggc agggatattc accattatcg
2161 tttcagaccc acctcccaac cccgagggga cccgacaggc ccgaaggaat agaagaagaa
2221 ggtggagaga gagacagaga cagatccatt cgattagtga acggatctcg acggtatcga
2281 aagcttggga ttcgaattta aaagaaaagg ggggattggg gggtacagtg caggggaaag
2341 aatagtagac ataatagcaa cagacataca aactaaagaa ctacaaaaac aaattacaaa
2401 aattcaaaat tttcgggttt ttcgaaccta gggttccgcg ttacataact tacggtaaat
2461 ggcccgcctg gctgaccgcc caacgacccc cgcccattga cgtcaataat gacgtatgtt
2521 cccatagtaa cgccaatagg gactttccat tgacgtcaat gggtggagta tttacggtaa
2581 actgcccact tggcagtaca tcaagtgtat catatgccaa gtacgccccc tattgacgtc
2641 aatgacggta aatggcccgc ctggcattat gcccagtaca tgaccttatg ggactttcct
2701 acttggcagt acatctacgt ttagtcatcg ctattaccat ggtgatgcgg ttttggcagt
2761 acatcaatgg gcgtggatag cggtttgact cacggggatt tccaagtctc caccccattg
2821 acgtcaatgg gagtttgttt tggcaccaaa atcaacggga ctttccaaaa tgtcgtaaca
2881 actccgcccc attgacgcaa atgggcggta ggcgtgtacg gtgggaggtc tatataagca
2941 gagctcgttt agtgaaccgt cagatcgcct ggagacgcca tccacgctgt tttgacctcc
3001 atagaagaac cgagtttaaa ctccctatca gtgatagaga tctccctatc agtgatagag
3061 agctagcccc gggatcgatc aattgagtac ttacgtaggt accccagtgt ggtggcctgc
3121 aggtgaattc agccaccatg gataaagttt taaacagaga ggaatctttg cagctaatgg
3181 accttctagg tcttgaaagg agtgcctggg ggaatattcc tctgatgaga aaggcatatt
3241 taaaaaaatg caaggagttt catcctgata aaggaggaga tgaagaaaaa atgaagaaaa
3301 tgaatactct gtacaagaaa atggaagatg gagtaaaata tgctcatcaa cctgactttg
3361 gaggcttctg ggatgcaact gagattccaa cctatggaac tgatgaatgg gagcagtggt
3421 ggaatgcctt taatgaggaa aacctgtttt gctcagaaga aatgccatct agtgatgatg
3481 aggctactgc tgactctcaa cattctactc ctccaaaaaa gaagagaaag gtagaagacc
3541 ccaaggactt tccttcagaa ttgctaagtt ttttgagtca tgctgtgttt agtaatagaa
3601 ctcttgcttg ctttgctatt tacaccacaa aggaaaaagc tgcactgcta tacaagaaaa
3661 ttatggaaaa atattctgta acctttataa gtaggcataa cagttataat cataacatac
3721 tgttttttct tactccacac aggcatagag tgtctgctat taataactat gctcaaaaat
3781 tgtgtacctt tagcttttta atttgtaaag gggttaataa ggaatatttg atgtatagtg
3841 ccttgactag agatccattt tctgttattg aggaaagttt gccaggtggg ttaaaggagc
3901 atgattttaa tccagaagaa gcagaggaaa ctaaacaagt gtcctggaag cttgtaacag
3961 agtatgcaat ggaaacaaaa tgtgatgatg tgttgttatt gcttgggatg tacttggaat
4021 ttcagtacag ttttgaaatg tgtttaaaat gtattaaaaa agaacagccc agccactata
4081 agtaccatga aaagcattat gcaaatgctg ctatatttgc tgacagcaaa aaccaaaaaa
4141 ccatatgcca acaggctgtt gatactgttt tagctaaaaa gcgggttgat agcctacaat
4201 taactagaga acaaatgtta acaaacagat ttaatgatct tttggatagg atggatataa
4261 tgtttggttc tacaggctct gctgacatag aagaatggat ggctggagtt gcttggctac
4321 actgtttgtt gcccaaaatg gattcagtgg tgtatgactt tttaaaatgc atggtgtaca
4381 acattcctaa aaaaagatac tggctgttta aaggaccaat tgatagtggt aaaactacat
4441 tagcagctgt tttgcttgaa ttatgtgggg ggaaagcttt aaatgttaat ttgcccttgg
4501 acaggctgaa ctttgagcta ggagtagcta ttgaccagtt tttagtagtt tttgaggatg
4561 taaagggcac tggaggggag tccagagatt tgccttcagg tcagggaatt aataacctgg
4621 acaatttaag ggattatttg gatggcagtg ttaaggtaaa cttagaaaag aaacacctaa
4681 ataaaagaac tcaaatattt ccccctggaa tagtcaccat gaatgagtac agtgtgccta
4741 aaacactgca ggccagattt gtaaaacaaa tagattttag gcccaaagat tatttaaagc
4801 attgcctgga acgcagtgag tttttgttag aaaagagaat aattcaaagt ggcattgctt
4861 tgcttcttat gttaatttgg tacagacctg tggctgagtt tgctcaaagt attcagagca
4921 gaattgtgga gtggaaagag agattggaca aagagtttag tttgtcagtg tatcaaaaaa
4981 tgaagtttaa tgtggctatg ggaattggag ttttagattg gctaagaaac agtgatgatg
5041 atgatgaaga cagccaggaa aatgctgata aaaatgaaga tggtggggag aagaacatgg
5101 aagactcagg gcatgaaaca ggcattgatt cacagtccca aggctcattt caggcccctc
5161 agtcctcaca gtctgttcat gatcataatc agccatacca catttgtaga ggttttactt
5221 gctttaaaaa acctcccaca cctccccctg aacctgaaac ataaaatgaa tgctcgagta
5281 cccatacgac gtcccagact acgcttgagt ttaaacacgc gtggtgtgga aagtccccag
5341 gctccccagc aggcagaagt atgcaaagca tgcatctcaa ttagtcagca accaggtgtg
5401 gaaagtcccc aggctcccca gcaggcagaa gtatgcaaag catgcatctc aattagtcag
5461 caaccatagt cccgccccta actccgccca tcccgcccct aactccgccc agttccgccc
5521 attctccgcc ccatggctga ctaatttttt ttatttatgc agaggccgag gccgcctcgg
5581 cctctgagct attccagaag tagtgaggag gcttttttgg aggccatgac cgagtacaag
5641 cccacggtgc gcctcgccac ccgcgacgac gtccctcggg ccgtacgcac cctcgccgcc
5701 gcgttcgccg actaccccgc cacgcgccac accgtggacc cggaccgcca catcgagcgg
5761 gtcaccgagc tgcaagaact cttcctcacg cgcgtcgggc tcgacatcgg caaggtgtgg
5821 gtcgcggacg acggcgccgc ggtggcggtc tggaccacgc cggagagcgt cgaagcgggg
5881 gcggtgttcg ccgagatcgg cccgcgcatg gccgagttga gcggttcccg gctggccgcg
5941 cagcaacaga tggaagggct cctggcgccg caccggccca aggagcccgc gtggttcctg
6001 gccaccgtcg gcgtctcgcc cgaccaccag ggcaagggtc tgggcagcgc cgtcgtgctc
6061 cccggagtgg aggcggccga gcgcgccggg gtgcccgcct tcctggagac ctccgcgccc
6121 cgcaacctcc ccttctacga gcggctcggc ttcaccgtca ccgccgacgt cgaggtgccc
6181 gaaggaccgc gcacctggtg catgacccgc aagcccggtg cctgaacgcg ttccggaaat
6241 caacctctgg attacaaaat ttgtgaaaga ttgactggta ttcttaacta tgttgctcct
6301 tttacgctat gtggatacgc tgctttaatg cctttgtatc atgctattgc ttcccgtatg
6361 gctttcattt tctcctcctt gtataaatcc tggttgctgt ctctttatga ggagttgtgg
6421 cccgttgtca ggcaacgtgg cgtggtgtgc actgtgtttg ctgacgcaac ccccactggt
6481 tggggcattg ccaccacctg tcagctcctt tccgggactt tcgctttccc cctccctatt
6541 gccacggcgg aactcatcgc cgcctgcctt gcccgctgct ggacaggggc tcggctgttg
6601 ggcactgaca attccgtggt gttgtcgggg aagctgacgt cctttccatg gctgctcgcc
6661 tgtgttgcca cctggattct gcgcgggacg tccttctgct acgtcccttc ggccctcaat
6721 ccagcggacc ttccttcccg cggcctgctg ccggctctgc ggcctcttcc gcgtctcgcc
6781 ttcgccctca gacgagtcgg atctcccttt gggccgcctc cccgcctgtc cggatggaag
6841 ggctaattca ctcccaacga atacaagatc tgctttttgc ttgtactggg tctctctggt
6901 tagaccagat ctgagcctgg gagctctctg gctaactagg gaacccactg cttaagcctc
6961 aataaagctt gccttgagtg cttcaagtag tgtgtgcccg tctgttgtgt gactctggta
7021 actagagatc cctcagaccc ttttagtcag tgtggaaaat ctctagcagt agtagttcat
7081 gtcatcttat tattcagtat ttataacttg caaagaaatg aatatcagag agtgagagga
7141 acttgtttat tgcagcttat aatggttaca aataaagcaa tagcatcaca aatttcacaa
7201 ataaagcatt tttttcactg cattctagtt gtggtttgtc caaactcatc aatgtatctt
7261 atcatgtctg gcatctatgt cgggtgcgga gaaagaggta atgaaatggc attatgggta
7321 ttatgggtct gcattaatga atcggccaac gatcccggtg tgaaataccg cacagatgcg
7381 taaggagaaa ataccgcatc aggcgctctt ccgcttcctc gctcactgac tcgctgcgct
7441 cggtcgttcg gctgcggcga gcggtatcag ctcactcaaa ggcggtaata cggttatcca
7501 cagaatcagg ggataacgca ggaaagaaca tgtgagcaaa aggccagcaa aaggccagga
7561 accgtaaaaa ggccgcgttg ctggcgtttt tccataggct ccgcccccct gacgagcatc
7621 acaaaaatcg acgctcaagt cagaggtggc gaaacccgac aggactataa agataccagg
7681 cgtttccccc tggaagctcc ctcgtgcgct ctcctgttcc gaccctgccg cttaccggat
7741 acctgtccgc ctttctccct tcgggaagcg tggcgctttc tcatagctca cgctgtaggt
7801 atctcagttc ggtgtaggtc gttcgctcca agctgggctg tgtgcacgaa ccccccgttc
7861 agcccgaccg ctgcgcctta tccggtaact atcgtcttga gtccaacccg gtaagacacg
7921 acttatcgcc actggcagca gccactggta acaggattag cagagcgagg tatgtaggcg
7981 gtgctacaga gttcttgaag tggtggccta actacggcta cactagaagg acagtatttg
8041 gtatctgcgc tctgctgaag ccagttacct tcggaaaaag agttggtagc tcttgatccg
8101 gcaaacaaac caccgctggt agcggtggtt tttttgtttg caagcagcag attacgcgca
8161 gaaaaaaagg atctcaagaa gatcctttga tcttttctac ggggtctgac gctcagtgga
8221 acgaaaactc acgttaaggg attttggtca tgagattatc aaaaaggatc ttcacctaga
8281 tccttttaaa ttaaaaatga agttttaaat caatctaaag tatatatgag taaacttggt
8341 ctgacagtta ccaatgctta atcagtgagg cacctatctc agcgatctgt ctatttcgtt
8401 catccatagt tgcctgactc cccgtcgtgt agataactac gatacgggag ggcttaccat
8461 ctggccccag tgctgcaatg ataccgcgag acccacgctc accggctcca gatttatcag
8521 caataaacca gccagccgga agggccgagc gcagaagtgg tcctgcaact ttatccgcct
8581 ccatccagtc tattaattgt tgccgggaag ctagagtaag tagttcgcca gttaatagtt
8641 tgcgcaacgt tgttgaaaaa ggatcttcac ctagatcctt ttcacgtaga aagccagtcc
8701 gcagaaacgg tgctgacccc ggatgaatgt cagctactgg gctatctgga caagggaaaa
8761 cgcaagcgca aagagaaagc aggtagcttg cagtgggctt acatggcgat agctagactg
8821 ggcggtttta tggacagcaa gcgaaccgga attgccagct ggggcgccct ctggtaaggt
8881 tgggaagccc tgcaaagtaa actggatggc tttctcgccg ccaaggatct gatggcgcag
8941 gggatcaagc tctgatcaag agacaggatg aggatcgttt cgcatgattg aacaagatgg
9001 attgcacgca ggttctccgg ccgcttgggt ggagaggcta ttcggctatg actgggcaca
9061 acagacaatc ggctgctctg atgccgccgt gttccggctg tcagcgcagg ggcgcccggt
9121 tctttttgtc aagaccgacc tgtccggtgc cctgaatgaa ctgcaagacg aggcagcgcg
9181 gctatcgtgg ctggccacga cgggcgttcc ttgcgcagct gtgctcgacg ttgtcactga
9241 agcgggaagg gactggctgc tattgggcga agtgccgggg caggatctcc tgtcatctca
9301 ccttgctcct gccgagaaag tatccatcat ggctgatgca atgcggcggc tgcatacgct
9361 tgatccggct acctgcccat tcgaccacca agcgaaacat cgcatcgagc gagcacgtac
9421 tcggatggaa gccggtcttg tcgatcagga tgatctggac gaagagcatc aggggctcgc
9481 gccagccgaa ctgttcgcca ggctcaaggc gagcatgccc gacggcgagg atctcgtcgt
9541 gacccatggc gatgcctgct tgccgaatat catggtggaa aatggccgct tttctggatt
9601 catcgactgt ggccggctgg gtgtggcgga ccgctatcag gacatagcgt tggctacccg
9661 tgatattgct gaagagcttg gcggcgaatg ggctgaccgc ttcctcgtgc tttacggtat
9721 cgccgctccc gattcgcagc gcatcgcctt ctatcgcctt cttgacgagt tcttctgaat
9781 tttgttaaaa tttttgttaa atcagctcat tttttaacca ataggccgaa atcggcaaca
9841 tcccttataa atcaaaagaa tagaccgcga tagggttgag tgttgttcca gtttggaaca
9901 agagtccact attaaagaac gtggactcca acgtcaaagg gcgaaaaacc gtctatcagg
9961 gcgatggccc actacgtgaa ccatcaccca aatcaagttt tttgcggtcg aggtgccgta
10021 aagctctaaa tcggaaccct aaagggagcc cccgatttag agcttgacgg ggaaagccgg
10081 cgaacgtggc gagaaaggaa gggaagaaag cgaaaggagc gggcgctagg gcgctggcaa
10141 gtgtagcggt cacgctgcgc gtaaccacca cacccgcgcg cttaatgcgc cgctacaggg
10201 cgcgtccatt cgccattcag gatcgaatta attcttaatt aacatcatca ataatatacc
10261 tt
              LOCUS    dna           10262 bp                  
FEATURES Location/Qualifiers
Other Gene 162..310
/gene="Encap other"
Promoter 365..393
/gene="amp prom"
Other Gene 715..895
/gene="HIV-1_5_LTR other"
Other Gene 1006..1050
/gene="HIV-1_psi_pack other"
misc_binding 1092..1097
/dbxref="REBASE:NruI"
Regulatory_Seq 1557..1790
/gene="RRE reg"
ORF 1600..2301
/sequence="ORF_1 rf(1)"
Promoter 2885..2966
/gene="CMV prom"
Regulatory_Seq 3022..3061
/gene="tetO reg"
misc_binding 3068..3073
/dbxref="REBASE:XmaI"
misc_binding 3068..3073
/dbxref="REBASE:SmaI"
misc_binding 3074..3079
/dbxref="REBASE:ClaI"
misc_binding 3098..3103
/dbxref="REBASE:KpnI"
misc_binding 3125..3130
/dbxref="REBASE:EcoRI"
ORF 3138..5264
/sequence="ORF_4 rf(3)"
Other Gene 3396..5264
/gene="SV40_lrgT other"
misc_binding 5273..5278
/dbxref="REBASE:XhoI"
Promoter 5323..5591
/gene="SV40 prom"
Rep_Origin 5490..5567
/gene="SV40 origin"
ORF 5557..6225
/sequence="ORF_2 rf(1)"
misc_binding 5570..5582
/dbxref="REBASE:SfiI"
Marker 5626..6225
/gene="puro marker"
Other Gene 6835..6887
/gene="delta_U3 other"
Other Gene 6888..7068
/gene="HIV-1_5_LTR other"
Rep_Origin 7574..8193
/gene="pBR322 origin"
Promoter 8846..8895
/gene="NEOKAN prom"
ORF 8984..9778
/sequence="ORF_3 rf(2)"
Marker 8987..9775
/gene="NTP_II marker"
Rep_Origin 9883..10188
/gene="f1 origin"
***Note: The text map shown below is representative of the parental vector only and does not include the gene of interest. The sequence of the gene can be found through the accession number link on the product page.
1   ttttggattgaagccaatatgataatgagggggtggagtttgtgacgtggcgcggggcgt 60
AAAACCTAACTTCGGTTATACTATTACTCCCCCACCTCAAACACTGCACCGCGCCCCGCA

61 gggaacggggcgggtgacgtagtagtgtggcggaagtgtgatgttgcaagtgtggcggaa 120
CCCTTGCCCCGCCCACTGCATCATCACACCGCCTTCACACTACAACGTTCACACCGCCTT

Encap other(162,310)>>>
|
121 cacatgtaagcgacggatgtggcaaaagtgacgtttttggtgtgcgccggtgtacacagg 180
GTGTACATTCGCTGCCTACACCGTTTTCACTGCAAAAACCACACGCGGCCACATGTGTCC

181 aagtgacaattttcgcgcggttttaggcggatgttgtagtaaatttgggcgtaaccgagt 240
TTCACTGTTAAAAGCGCGCCAAAATCCGCCTACAACATCATTTAAACCCGCATTGGCTCA

241 aagatttggccattttcgcgggaaaactgaataagaggaagtgaaatctgaataattttg 300
TTCTAAACCGGTAAAAGCGCCCTTTTGACTTATTCTCCTTCACTTTAGACTTATTAAAAC

301 tgttactcatagcgcgtaatacggcagacctcagcgctagattattgaagcatttatcag 360
ACAATGAGTATCGCGCATTATGCCGTCTGGAGTCGCGATCTAATAACTTCGTAAATAGTC

amp prom(365,393)<<<
|
361 ggttattgtctcatgagcggatacatatttgaatgtatttagaaaaataaacaaataggg 420
CCAATAACAGAGTACTCGCCTATGTATAAACTTACATAAATCTTTTTATTTGTTTATCCC

421 gttccgcgcacatttccccgaaaagtgccacctgacgttaactataacggtcctaaggta 480
CAAGGCGCGTGTAAAGGGGCTTTTCACGGTGGACTGCAATTGATATTGCCAGGATTCCAT

481 gcgaaaatgtagtcttatgcaatactcttgtagtcttgcaacatggtaacgatgagttag 540
CGCTTTTACATCAGAATACGTTATGAGAACATCAGAACGTTGTACCATTGCTACTCAATC

541 caacatgccttacaaggagagaaaaagcaccgtgcatgccgattggtggaagtaaggtgg 600
GTTGTACGGAATGTTCCTCTCTTTTTCGTGGCACGTACGGCTAACCACCTTCATTCCACC

601 tacgatcgtgccttattaggaaggcaacagacgggtctgacatggattggacgaaccact 660
ATGCTAGCACGGAATAATCCTTCCGTTGTCTGCCCAGACTGTACCTAACCTGCTTGGTGA

HIV-1_5_LTR other(715,895)>>>
|
661 gaattgccgcattgcagagatattgtatttaagtgcctagctcgatacataaacgggtct 720
CTTAACGGCGTAACGTCTCTATAACATAAATTCACGGATCGAGCTATGTATTTGCCCAGA

721 ctctggttagaccagatctgagcctgggagctctctggctaactagggaacccactgctt 780
GAGACCAATCTGGTCTAGACTCGGACCCTCGAGAGACCGATTGATCCCTTGGGTGACGAA

781 aagcctcaataaagcttgccttgagtgcttcaagtagtgtgtgcccgtctgttgtgtgac 840
TTCGGAGTTATTTCGAACGGAACTCACGAAGTTCATCACACACGGGCAGACAACACACTG

841 tctggtaactagagatccctcagacccttttagtcagtgtggaaaatctctagcagtggc 900
AGACCATTGATCTCTAGGGAGTCTGGGAAAATCAGTCACACCTTTTAGAGATCGTCACCG

901 gcccgaacagggacttgaaagcgaaagggaaaccagaggagctctctcgacgcaggactc 960
CGGGCTTGTCCCTGAACTTTCGCTTTCCCTTTGGTCTCCTCGAGAGAGCTGCGTCCTGAG

HIV-1_psi_pack other(1006,1050)>>>
|
961 ggcttgctgaagcgcgcacggcaagaggcgaggggcggcgactggtgagtacgccaaaaa 1020
CCGAACGACTTCGCGCGTGCCGTTCTCCGCTCCCCGCCGCTGACCACTCATGCGGTTTTT

1021 ttttgactagcggaggctagaaggagagagatgggtgcgagagcgtcagtattaagcggg 1080
AAAACTGATCGCCTCCGATCTTCCTCTCTCTACCCACGCTCTCGCAGTCATAATTCGCCC

NruI
|
1081 ggagaattagatcgcgatgggaaaaaattcggttaaggccagggggaaagaaaaaatata 1140
CCTCTTAATCTAGCGCTACCCTTTTTTAAGCCAATTCCGGTCCCCCTTTCTTTTTTATAT

1141 aattaaaacatatagtatgggcaagcagggagctagaacgattcgcagttaatcctggcc 1200
TTAATTTTGTATATCATACCCGTTCGTCCCTCGATCTTGCTAAGCGTCAATTAGGACCGG

1201 tgttagaaacatcagaaggctgtagacaaatactgggacagctacaaccatcccttcaga 1260
ACAATCTTTGTAGTCTTCCGACATCTGTTTATGACCCTGTCGATGTTGGTAGGGAAGTCT

1261 caggatcagaagaacttagatcattatataatacagtagcaaccctctattgtgtgcatc 1320
GTCCTAGTCTTCTTGAATCTAGTAATATATTATGTCATCGTTGGGAGATAACACACGTAG

1321 aaaggatagagataaaagacaccaaggaagctttagacaagatagaggaagagcaaaaca 1380
TTTCCTATCTCTATTTTCTGTGGTTCCTTCGAAATCTGTTCTATCTCCTTCTCGTTTTGT

1381 aaagtaagaccaccgcacagcaagcccgctgatcttcagacctggaggaggagatatgag 1440
TTTCATTCTGGTGGCGTGTCGTTCGGGCGACTAGAAGTCTGGACCTCCTCCTCTATACTC

1441 ggacattggagaagtgaattatataaatataaagtagtaaaaattgaaccattaggagta 1500
CCTGTAACCTCTTCACTTAATATATTTATATTTCATCATTTTTAACTTGGTAATCCTCAT

RRE reg(1557,1790)>>>
|
1501 gcacccaccaaggcaaagagaagagtggtgcagagagaaaaaagagcagtgggaatagga 1560
CGTGGGTGGTTCCGTTTCTCTTCTCACCACGTCTCTCTTTTTTCTCGTCACCCTTATCCT

ORF_1 rf(1)(1600,2301)>>>
|
1561 gctttgttccttgggttcttgggagcagcaggaagcactatgggcgcagcgtcaatgacg 1620
CGAAACAAGGAACCCAAGAACCCTCGTCGTCCTTCGTGATACCCGCGTCGCAGTTACTGC

1621 ctgacggtacaggccagacaattattgtctggtatagtgcagcagcagaacaatttgctg 1680
GACTGCCATGTCCGGTCTGTTAATAACAGACCATATCACGTCGTCGTCTTGTTAAACGAC

1681 agggctattgaggcgcaacagcatctgttgcaactcacagtctggggcatcaagcagctc 1740
TCCCGATAACTCCGCGTTGTCGTAGACAACGTTGAGTGTCAGACCCCGTAGTTCGTCGAG

1741 caggcaagaatcctggctgtggaaagatacctaaaggatcaacagctcctggggatttgg 1800
GTCCGTTCTTAGGACCGACACCTTTCTATGGATTTCCTAGTTGTCGAGGACCCCTAAACC

1801 ggttgctctggaaaactcatttgcaccactgctgtgccttggaatgctagttggagtaat 1860
CCAACGAGACCTTTTGAGTAAACGTGGTGACGACACGGAACCTTACGATCAACCTCATTA

1861 aaatctctggaacagatttggaatcacacgacctggatggagtgggacagagaaattaac 1920
TTTAGAGACCTTGTCTAAACCTTAGTGTGCTGGACCTACCTCACCCTGTCTCTTTAATTG

1921 aattacacaagcttaatacactccttaattgaagaatcgcaaaaccagcaagaaaagaat 1980
TTAATGTGTTCGAATTATGTGAGGAATTAACTTCTTAGCGTTTTGGTCGTTCTTTTCTTA

1981 gaacaagaattattggaattagataaatgggcaagtttgtggaattggtttaacataaca 2040
CTTGTTCTTAATAACCTTAATCTATTTACCCGTTCAAACACCTTAACCAAATTGTATTGT

2041 aattggctgtggtatataaaattattcataatgatagtaggaggcttggtaggtttaaga 2100
TTAACCGACACCATATATTTTAATAAGTATTACTATCATCCTCCGAACCATCCAAATTCT

2101 atagtttttgctgtactttctatagtgaatagagttaggcagggatattcaccattatcg 2160
TATCAAAAACGACATGAAAGATATCACTTATCTCAATCCGTCCCTATAAGTGGTAATAGC

2161 tttcagacccacctcccaaccccgaggggacccgacaggcccgaaggaatagaagaagaa 2220
AAAGTCTGGGTGGAGGGTTGGGGCTCCCCTGGGCTGTCCGGGCTTCCTTATCTTCTTCTT

2221 ggtggagagagagacagagacagatccattcgattagtgaacggatctcgacggtatcga 2280
CCACCTCTCTCTCTGTCTCTGTCTAGGTAAGCTAATCACTTGCCTAGAGCTGCCATAGCT

2281 aagcttgggattcgaatttaaaagaaaaggggggattggggggtacagtgcaggggaaag 2340
TTCGAACCCTAAGCTTAAATTTTCTTTTCCCCCCTAACCCCCCATGTCACGTCCCCTTTC

2341 aatagtagacataatagcaacagacatacaaactaaagaactacaaaaacaaattacaaa 2400
TTATCATCTGTATTATCGTTGTCTGTATGTTTGATTTCTTGATGTTTTTGTTTAATGTTT

2401 aattcaaaattttcgggtttttcgaacctagggttccgcgttacataacttacggtaaat 2460
TTAAGTTTTAAAAGCCCAAAAAGCTTGGATCCCAAGGCGCAATGTATTGAATGCCATTTA

2461 ggcccgcctggctgaccgcccaacgacccccgcccattgacgtcaataatgacgtatgtt 2520
CCGGGCGGACCGACTGGCGGGTTGCTGGGGGCGGGTAACTGCAGTTATTACTGCATACAA

2521 cccatagtaacgccaatagggactttccattgacgtcaatgggtggagtatttacggtaa 2580
GGGTATCATTGCGGTTATCCCTGAAAGGTAACTGCAGTTACCCACCTCATAAATGCCATT

2581 actgcccacttggcagtacatcaagtgtatcatatgccaagtacgccccctattgacgtc 2640
TGACGGGTGAACCGTCATGTAGTTCACATAGTATACGGTTCATGCGGGGGATAACTGCAG

2641 aatgacggtaaatggcccgcctggcattatgcccagtacatgaccttatgggactttcct 2700
TTACTGCCATTTACCGGGCGGACCGTAATACGGGTCATGTACTGGAATACCCTGAAAGGA

2701 acttggcagtacatctacgtttagtcatcgctattaccatggtgatgcggttttggcagt 2760
TGAACCGTCATGTAGATGCAAATCAGTAGCGATAATGGTACCACTACGCCAAAACCGTCA

2761 acatcaatgggcgtggatagcggtttgactcacggggatttccaagtctccaccccattg 2820
TGTAGTTACCCGCACCTATCGCCAAACTGAGTGCCCCTAAAGGTTCAGAGGTGGGGTAAC

2821 acgtcaatgggagtttgttttggcaccaaaatcaacgggactttccaaaatgtcgtaaca 2880
TGCAGTTACCCTCAAACAAAACCGTGGTTTTAGTTGCCCTGAAAGGTTTTACAGCATTGT

CMV prom(2885,2966)>>>
|
2881 actccgccccattgacgcaaatgggcggtaggcgtgtacggtgggaggtctatataagca 2940
TGAGGCGGGGTAACTGCGTTTACCCGCCATCCGCACATGCCACCCTCCAGATATATTCGT

2941 gagctcgtttagtgaaccgtcagatcgcctggagacgccatccacgctgttttgacctcc 3000
CTCGAGCAAATCACTTGGCAGTCTAGCGGACCTCTGCGGTAGGTGCGACAAAACTGGAGG

tetO reg(3022,3061)>>>
|
3001 atagaagaaccgagtttaaactccctatcagtgatagagatctccctatcagtgatagag 3060
TATCTTCTTGGCTCAAATTTGAGGGATAGTCACTATCTCTAGAGGGATAGTCACTATCTC

SmaI
|
XmaI ClaI KpnI
| | | |
3061 agctagccccgggatcgatcaattgagtacttacgtaggtaccccagtgtggtggcctgc 3120
TCGATCGGGGCCCTAGCTAGTTAACTCATGAATGCATCCATGGGGTCACACCACCGGACG

EcoRI ORF_4 rf(3)(3138,5264)>>>
| |
3121 aggtgaattcaGCCACCatggataaagttttaaacagagaggaatctttgcagctaatgg 3180
TCCACTTAAGTCGGTGGTACCTATTTCAAAATTTGTCTCTCCTTAGAAACGTCGATTACC

3181 accttctaggtcttgaaaggagtgcctgggggaatattcctctgatgagaaaggcatatt 3240
TGGAAGATCCAGAACTTTCCTCACGGACCCCCTTATAAGGAGACTACTCTTTCCGTATAA

3241 taaaaaaatgcaaggagtttcatcctgataaaggaggagatgaagaaaaaatgaagaaaa 3300
ATTTTTTTACGTTCCTCAAAGTAGGACTATTTCCTCCTCTACTTCTTTTTTACTTCTTTT

3301 tgaatactctgtacaagaaaatggaagatggagtaaaatatgctcatcaacctgactttg 3360
ACTTATGAGACATGTTCTTTTACCTTCTACCTCATTTTATACGAGTAGTTGGACTGAAAC

SV40_lrgT other(3396,5264)>>>
|
3361 gaggcttctgggatgcaactgagattccaacctatggaactgatgaatgggagcagtggt 3420
CTCCGAAGACCCTACGTTGACTCTAAGGTTGGATACCTTGACTACTTACCCTCGTCACCA

3421 ggaatgcctttaatgaggaaaacctgttttgctcagaagaaatgccatctagtgatgatg 3480
CCTTACGGAAATTACTCCTTTTGGACAAAACGAGTCTTCTTTACGGTAGATCACTACTAC

3481 aggctactgctgactctcaacattctactcctccaaaaaagaagagaaaggtagaagacc 3540
TCCGATGACGACTGAGAGTTGTAAGATGAGGAGGTTTTTTCTTCTCTTTCCATCTTCTGG

3541 ccaaggactttccttcagaattgctaagttttttgagtcatgctgtgtttagtaatagaa 3600
GGTTCCTGAAAGGAAGTCTTAACGATTCAAAAAACTCAGTACGACACAAATCATTATCTT

3601 ctcttgcttgctttgctatttacaccacaaaggaaaaagctgcactgctatacaagaaaa 3660
GAGAACGAACGAAACGATAAATGTGGTGTTTCCTTTTTCGACGTGACGATATGTTCTTTT

3661 ttatggaaaaatattctgtaacctttataagtaggcataacagttataatcataacatac 3720
AATACCTTTTTATAAGACATTGGAAATATTCATCCGTATTGTCAATATTAGTATTGTATG

3721 tgttttttcttactccacacaggcatagagtgtctgctattaataactatgctcaaaaat 3780
ACAAAAAAGAATGAGGTGTGTCCGTATCTCACAGACGATAATTATTGATACGAGTTTTTA

3781 tgtgtacctttagctttttaatttgtaaaggggttaataaggaatatttgatgtatagtg 3840
ACACATGGAAATCGAAAAATTAAACATTTCCCCAATTATTCCTTATAAACTACATATCAC

3841 ccttgactagagatccattttctgttattgaggaaagtttgccaggtgggttaaaggagc 3900
GGAACTGATCTCTAGGTAAAAGACAATAACTCCTTTCAAACGGTCCACCCAATTTCCTCG

3901 atgattttaatccagaagaagcagaggaaactaaacaagtgtcctggaagcttgtaacag 3960
TACTAAAATTAGGTCTTCTTCGTCTCCTTTGATTTGTTCACAGGACCTTCGAACATTGTC

3961 agtatgcaatggaaacaaaatgtgatgatgtgttgttattgcttgggatgtacttggaat 4020
TCATACGTTACCTTTGTTTTACACTACTACACAACAATAACGAACCCTACATGAACCTTA

4021 ttcagtacagttttgaaatgtgtttaaaatgtattaaaaaagaacagcccagccactata 4080
AAGTCATGTCAAAACTTTACACAAATTTTACATAATTTTTTCTTGTCGGGTCGGTGATAT

4081 agtaccatgaaaagcattatgcaaatgctgctatatttgctgacagcaaaaaccaaaaaa 4140
TCATGGTACTTTTCGTAATACGTTTACGACGATATAAACGACTGTCGTTTTTGGTTTTTT

4141 ccatatgccaacaggctgttgatactgttttagctaaaaagcgggttgatagcctacaat 4200
GGTATACGGTTGTCCGACAACTATGACAAAATCGATTTTTCGCCCAACTATCGGATGTTA

4201 taactagagaacaaatgttaacaaacagatttaatgatcttttggataggatggatataa 4260
ATTGATCTCTTGTTTACAATTGTTTGTCTAAATTACTAGAAAACCTATCCTACCTATATT

4261 tgtttggttctacaggctctgctgacatagaagaatggatggctggagttgcttggctac 4320
ACAAACCAAGATGTCCGAGACGACTGTATCTTCTTACCTACCGACCTCAACGAACCGATG

4321 actgtttgttgcccaaaatggattcagtggtgtatgactttttaaaatgcatggtgtaca 4380
TGACAAACAACGGGTTTTACCTAAGTCACCACATACTGAAAAATTTTACGTACCACATGT

4381 acattcctaaaaaaagatactggctgtttaaaggaccaattgatagtggtaaaactacat 4440
TGTAAGGATTTTTTTCTATGACCGACAAATTTCCTGGTTAACTATCACCATTTTGATGTA

4441 tagcagctgttttgcttgaattatgtggggggaaagctttaaatgttaatttgcccttgg 4500
ATCGTCGACAAAACGAACTTAATACACCCCCCTTTCGAAATTTACAATTAAACGGGAACC

4501 acaggctgaactttgagctaggagtagctattgaccagtttttagtagtttttgaggatg 4560
TGTCCGACTTGAAACTCGATCCTCATCGATAACTGGTCAAAAATCATCAAAAACTCCTAC

4561 taaagggcactggaggggagtccagagatttgccttcaggtcagggaattaataacctgg 4620
ATTTCCCGTGACCTCCCCTCAGGTCTCTAAACGGAAGTCCAGTCCCTTAATTATTGGACC

4621 acaatttaagggattatttggatggcagtgttaaggtaaacttagaaaagaaacacctaa 4680
TGTTAAATTCCCTAATAAACCTACCGTCACAATTCCATTTGAATCTTTTCTTTGTGGATT

4681 ataaaagaactcaaatatttccccctggaatagtcaccatgaatgagtacagtgtgccta 4740
TATTTTCTTGAGTTTATAAAGGGGGACCTTATCAGTGGTACTTACTCATGTCACACGGAT

4741 aaacactgcaggccagatttgtaaaacaaatagattttaggcccaaagattatttaaagc 4800
TTTGTGACGTCCGGTCTAAACATTTTGTTTATCTAAAATCCGGGTTTCTAATAAATTTCG

4801 attgcctggaacgcagtgagtttttgttagaaaagagaataattcaaagtggcattgctt 4860
TAACGGACCTTGCGTCACTCAAAAACAATCTTTTCTCTTATTAAGTTTCACCGTAACGAA

4861 tgcttcttatgttaatttggtacagacctgtggctgagtttgctcaaagtattcagagca 4920
ACGAAGAATACAATTAAACCATGTCTGGACACCGACTCAAACGAGTTTCATAAGTCTCGT

4921 gaattgtggagtggaaagagagattggacaaagagtttagtttgtcagtgtatcaaaaaa 4980
CTTAACACCTCACCTTTCTCTCTAACCTGTTTCTCAAATCAAACAGTCACATAGTTTTTT

4981 tgaagtttaatgtggctatgggaattggagttttagattggctaagaaacagtgatgatg 5040
ACTTCAAATTACACCGATACCCTTAACCTCAAAATCTAACCGATTCTTTGTCACTACTAC

5041 atgatgaagacagccaggaaaatgctgataaaaatgaagatggtggggagaagaacatgg 5100
TACTACTTCTGTCGGTCCTTTTACGACTATTTTTACTTCTACCACCCCTCTTCTTGTACC

5101 aagactcagggcatgaaacaggcattgattcacagtcccaaggctcatttcaggcccctc 5160
TTCTGAGTCCCGTACTTTGTCCGTAACTAAGTGTCAGGGTTCCGAGTAAAGTCCGGGGAG

5161 agtcctcacagtctgttcatgatcataatcagccataccacatttgtagaggttttactt 5220
TCAGGAGTGTCAGACAAGTACTAGTATTAGTCGGTATGGTGTAAACATCTCCAAAATGAA

XhoI
|
5221 gctttaaaaaacctcccacacctccccctgaacctgaaacataaAATGAATGctcgagta 5280
CGAAATTTTTTGGAGGGTGTGGAGGGGGACTTGGACTTTGTATTTTACTTACGAGCTCAT

SV40 prom(5323,5591)>>>
|
5281 cccatacgacgtcccagactacgcttgagtttaaacacgcgtggtgtggaaagtccccag 5340
GGGTATGCTGCAGGGTCTGATGCGAACTCAAATTTGTGCGCACCACACCTTTCAGGGGTC

5341 gctccccagcaggcagaagtatgcaaagcatgcatctcaattagtcagcaaccaggtgtg 5400
CGAGGGGTCGTCCGTCTTCATACGTTTCGTACGTAGAGTTAATCAGTCGTTGGTCCACAC

5401 gaaagtccccaggctccccagcaggcagaagtatgcaaagcatgcatctcaattagtcag 5460
CTTTCAGGGGTCCGAGGGGTCGTCCGTCTTCATACGTTTCGTACGTAGAGTTAATCAGTC

SV40 origin(5490,5567)>>>
|
5461 caaccatagtcccgcccctaactccgcccatcccgcccctaactccgcccagttccgccc 5520
GTTGGTATCAGGGCGGGGATTGAGGCGGGTAGGGCGGGGATTGAGGCGGGTCAAGGCGGG

SfiI
|
ORF_2 rf(1)(5557,6225)>>>
| |
5521 attctccgccccatggctgactaattttttttatttatgcagaggccgaggccgcctcgg 5580
TAAGAGGCGGGGTACCGACTGATTAAAAAAAATAAATACGTCTCCGGCTCCGGCGGAGCC

puro marker(5626,6225)>>>
|
5581 cctctgagctattccagaagtagtgaggaggcttttttggaggccatgaccgagtacaag 5640
GGAGACTCGATAAGGTCTTCATCACTCCTCCGAAAAAACCTCCGGTACTGGCTCATGTTC

5641 cccacggtgcgcctcgccacccgcgacgacgtccctcgggccgtacgcaccctcgccgcc 5700
GGGTGCCACGCGGAGCGGTGGGCGCTGCTGCAGGGAGCCCGGCATGCGTGGGAGCGGCGG

5701 gcgttcgccgactaccccgccacgcgccacaccgtggacccggaccgccacatcgagcgg 5760
CGCAAGCGGCTGATGGGGCGGTGCGCGGTGTGGCACCTGGGCCTGGCGGTGTAGCTCGCC

5761 gtcaccgagctgcaagaactcttcctcacgcgcgtcgggctcgacatcggcaaggtgtgg 5820
CAGTGGCTCGACGTTCTTGAGAAGGAGTGCGCGCAGCCCGAGCTGTAGCCGTTCCACACC

5821 gtcgcggacgacggcgccgcggtggcggtctggaccacgccggagagcgtcgaagcgggg 5880
CAGCGCCTGCTGCCGCGGCGCCACCGCCAGACCTGGTGCGGCCTCTCGCAGCTTCGCCCC

5881 gcggtgttcgccgagatcggcccgcgcatggccgagttgagcggttcccggctggccgcg 5940
CGCCACAAGCGGCTCTAGCCGGGCGCGTACCGGCTCAACTCGCCAAGGGCCGACCGGCGC

5941 cagcaacagatggaagggctcctggcgccgcaccggcccaaggagcccgcgtggttcctg 6000
GTCGTTGTCTACCTTCCCGAGGACCGCGGCGTGGCCGGGTTCCTCGGGCGCACCAAGGAC

6001 gccaccgtcggcgtctcgcccgaccaccagggcaagggtctgggcagcgccgtcgtgctc 6060
CGGTGGCAGCCGCAGAGCGGGCTGGTGGTCCCGTTCCCAGACCCGTCGCGGCAGCACGAG

6061 cccggagtggaggcggccgagcgcgccggggtgcccgccttcctggagacctccgcgccc 6120
GGGCCTCACCTCCGCCGGCTCGCGCGGCCCCACGGGCGGAAGGACCTCTGGAGGCGCGGG

6121 cgcaacctccccttctacgagcggctcggcttcaccgtcaccgccgacgtcgaggtgccc 6180
GCGTTGGAGGGGAAGATGCTCGCCGAGCCGAAGTGGCAGTGGCGGCTGCAGCTCCACGGG

6181 gaaggaccgcgcacctggtgcatgacccgcaagcccggtgcctgaacgcgttccggaaat 6240
CTTCCTGGCGCGTGGACCACGTACTGGGCGTTCGGGCCACGGACTTGCGCAAGGCCTTTA

6241 caacctctggattacaaaatttgtgaaagattgactggtattcttaactatgttgctcct 6300
GTTGGAGACCTAATGTTTTAAACACTTTCTAACTGACCATAAGAATTGATACAACGAGGA

6301 tttacgctatgtggatacgctgctttaatgcctttgtatcatgctattgcttcccgtatg 6360
AAATGCGATACACCTATGCGACGAAATTACGGAAACATAGTACGATAACGAAGGGCATAC

6361 gctttcattttctcctccttgtataaatcctggttgctgtctctttatgaggagttgtgg 6420
CGAAAGTAAAAGAGGAGGAACATATTTAGGACCAACGACAGAGAAATACTCCTCAACACC

6421 cccgttgtcaggcaacgtggcgtggtgtgcactgtgtttgctgacgcaacccccactggt 6480
GGGCAACAGTCCGTTGCACCGCACCACACGTGACACAAACGACTGCGTTGGGGGTGACCA

6481 tggggcattgccaccacctgtcagctcctttccgggactttcgctttccccctccctatt 6540
ACCCCGTAACGGTGGTGGACAGTCGAGGAAAGGCCCTGAAAGCGAAAGGGGGAGGGATAA

6541 gccacggcggaactcatcgccgcctgccttgcccgctgctggacaggggctcggctgttg 6600
CGGTGCCGCCTTGAGTAGCGGCGGACGGAACGGGCGACGACCTGTCCCCGAGCCGACAAC

6601 ggcactgacaattccgtggtgttgtcggggaagctgacgtcctttccatggctgctcgcc 6660
CCGTGACTGTTAAGGCACCACAACAGCCCCTTCGACTGCAGGAAAGGTACCGACGAGCGG

6661 tgtgttgccacctggattctgcgcgggacgtccttctgctacgtcccttcggccctcaat 6720
ACACAACGGTGGACCTAAGACGCGCCCTGCAGGAAGACGATGCAGGGAAGCCGGGAGTTA

6721 ccagcggaccttccttcccgcggcctgctgccggctctgcggcctcttccgcgtctcgcc 6780
GGTCGCCTGGAAGGAAGGGCGCCGGACGACGGCCGAGACGCCGGAGAAGGCGCAGAGCGG

delta_U3 other(6835,6887)>>>
|
6781 ttcgccctcagacgagtcggatctccctttgggccgcctccccgcctgtccggatggaag 6840
AAGCGGGAGTCTGCTCAGCCTAGAGGGAAACCCGGCGGAGGGGCGGACAGGCCTACCTTC

HIV-1_5_LTR other(6888,7068)>>>
|
6841 ggctaattcactcccaacgaatacaagatctgctttttgcttgtactgggtctctctggt 6900
CCGATTAAGTGAGGGTTGCTTATGTTCTAGACGAAAAACGAACATGACCCAGAGAGACCA

6901 tagaccagatctgagcctgggagctctctggctaactagggaacccactgcttaagcctc 6960
ATCTGGTCTAGACTCGGACCCTCGAGAGACCGATTGATCCCTTGGGTGACGAATTCGGAG

6961 aataaagcttgccttgagtgcttcaagtagtgtgtgcccgtctgttgtgtgactctggta 7020
TTATTTCGAACGGAACTCACGAAGTTCATCACACACGGGCAGACAACACACTGAGACCAT

7021 actagagatccctcagacccttttagtcagtgtggaaaatctctagcagtagtagttcat 7080
TGATCTCTAGGGAGTCTGGGAAAATCAGTCACACCTTTTAGAGATCGTCATCATCAAGTA

7081 gtcatcttattattcagtatttataacttgcaaagaaatgaatatcagagagtgagagga 7140
CAGTAGAATAATAAGTCATAAATATTGAACGTTTCTTTACTTATAGTCTCTCACTCTCCT

7141 acttgtttattgcagcttataatggttacaaataaagcaatagcatcacaaatttcacaa 7200
TGAACAAATAACGTCGAATATTACCAATGTTTATTTCGTTATCGTAGTGTTTAAAGTGTT

7201 ataaagcatttttttcactgcattctagttgtggtttgtccaaactcatcaatgtatctt 7260
TATTTCGTAAAAAAAGTGACGTAAGATCAACACCAAACAGGTTTGAGTAGTTACATAGAA

7261 atcatgtctggcatctatgtcgggtgcggagaaagaggtaatgaaatggcattatgggta 7320
TAGTACAGACCGTAGATACAGCCCACGCCTCTTTCTCCATTACTTTACCGTAATACCCAT

7321 ttatgggtctgcattaatgaatcggccaacgatcccggtgtgaaataccgcacagatgcg 7380
AATACCCAGACGTAATTACTTAGCCGGTTGCTAGGGCCACACTTTATGGCGTGTCTACGC

7381 taaggagaaaataccgcatcaggcgctcttccgcttcctcgctcactgactcgctgcgct 7440
ATTCCTCTTTTATGGCGTAGTCCGCGAGAAGGCGAAGGAGCGAGTGACTGAGCGACGCGA

7441 cggtcgttcggctgcggcgagcggtatcagctcactcaaaggcggtaatacggttatcca 7500
GCCAGCAAGCCGACGCCGCTCGCCATAGTCGAGTGAGTTTCCGCCATTATGCCAATAGGT

7501 cagaatcaggggataacgcaggaaagaacatgtgagcaaaaggccagcaaaaggccagga 7560
GTCTTAGTCCCCTATTGCGTCCTTTCTTGTACACTCGTTTTCCGGTCGTTTTCCGGTCCT

pBR322 origin(7574,8193)<<<
|
7561 accgtaaaaaggccgcgttgctggcgtttttccataggctccgcccccctgacgagcatc 7620
TGGCATTTTTCCGGCGCAACGACCGCAAAAAGGTATCCGAGGCGGGGGGACTGCTCGTAG

7621 acaaaaatcgacgctcaagtcagaggtggcgaaacccgacaggactataaagataccagg 7680
TGTTTTTAGCTGCGAGTTCAGTCTCCACCGCTTTGGGCTGTCCTGATATTTCTATGGTCC

7681 cgtttccccctggaagctccctcgtgcgctctcctgttccgaccctgccgcttaccggat 7740
GCAAAGGGGGACCTTCGAGGGAGCACGCGAGAGGACAAGGCTGGGACGGCGAATGGCCTA

7741 acctgtccgcctttctcccttcgggaagcgtggcgctttctcatagctcacgctgtaggt 7800
TGGACAGGCGGAAAGAGGGAAGCCCTTCGCACCGCGAAAGAGTATCGAGTGCGACATCCA

7801 atctcagttcggtgtaggtcgttcgctccaagctgggctgtgtgcacgaaccccccgttc 7860
TAGAGTCAAGCCACATCCAGCAAGCGAGGTTCGACCCGACACACGTGCTTGGGGGGCAAG

7861 agcccgaccgctgcgccttatccggtaactatcgtcttgagtccaacccggtaagacacg 7920
TCGGGCTGGCGACGCGGAATAGGCCATTGATAGCAGAACTCAGGTTGGGCCATTCTGTGC

7921 acttatcgccactggcagcagccactggtaacaggattagcagagcgaggtatgtaggcg 7980
TGAATAGCGGTGACCGTCGTCGGTGACCATTGTCCTAATCGTCTCGCTCCATACATCCGC

7981 gtgctacagagttcttgaagtggtggcctaactacggctacactagaaggacagtatttg 8040
CACGATGTCTCAAGAACTTCACCACCGGATTGATGCCGATGTGATCTTCCTGTCATAAAC

8041 gtatctgcgctctgctgaagccagttaccttcggaaaaagagttggtagctcttgatccg 8100
CATAGACGCGAGACGACTTCGGTCAATGGAAGCCTTTTTCTCAACCATCGAGAACTAGGC

8101 gcaaacaaaccaccgctggtagcggtggtttttttgtttgcaagcagcagattacgcgca 8160
CGTTTGTTTGGTGGCGACCATCGCCACCAAAAAAACAAACGTTCGTCGTCTAATGCGCGT

8161 gaaaaaaaggatctcaagaagatcctttgatcttttctacggggtctgacgctcagtgga 8220
CTTTTTTTCCTAGAGTTCTTCTAGGAAACTAGAAAAGATGCCCCAGACTGCGAGTCACCT

8221 acgaaaactcacgttaagggattttggtcatgagattatcaaaaaggatcttcacctaga 8280
TGCTTTTGAGTGCAATTCCCTAAAACCAGTACTCTAATAGTTTTTCCTAGAAGTGGATCT

8281 tccttttaaattaaaaatgaagttttaaatcaatctaaagtatatatgagtaaacttggt 8340
AGGAAAATTTAATTTTTACTTCAAAATTTAGTTAGATTTCATATATACTCATTTGAACCA

8341 ctgacagttaccaatgcttaatcagtgaggcacctatctcagcgatctgtctatttcgtt 8400
GACTGTCAATGGTTACGAATTAGTCACTCCGTGGATAGAGTCGCTAGACAGATAAAGCAA

8401 catccatagttgcctgactccccgtcgtgtagataactacgatacgggagggcttaccat 8460
GTAGGTATCAACGGACTGAGGGGCAGCACATCTATTGATGCTATGCCCTCCCGAATGGTA

8461 ctggccccagtgctgcaatgataccgcgagacccacgctcaccggctccagatttatcag 8520
GACCGGGGTCACGACGTTACTATGGCGCTCTGGGTGCGAGTGGCCGAGGTCTAAATAGTC

8521 caataaaccagccagccggaagggccgagcgcagaagtggtcctgcaactttatccgcct 8580
GTTATTTGGTCGGTCGGCCTTCCCGGCTCGCGTCTTCACCAGGACGTTGAAATAGGCGGA

8581 ccatccagtctattaattgttgccgggaagctagagtaagtagttcgccagttaatagtt 8640
GGTAGGTCAGATAATTAACAACGGCCCTTCGATCTCATTCATCAAGCGGTCAATTATCAA

8641 tgcgcaacgttgttgaaaaaggatcttcacctagatccttttcacgtagaaagccagtcc 8700
ACGCGTTGCAACAACTTTTTCCTAGAAGTGGATCTAGGAAAAGTGCATCTTTCGGTCAGG

8701 gcagaaacggtgctgaccccggatgaatgtcagctactgggctatctggacaagggaaaa 8760
CGTCTTTGCCACGACTGGGGCCTACTTACAGTCGATGACCCGATAGACCTGTTCCCTTTT

8761 cgcaagcgcaaagagaaagcaggtagcttgcagtgggcttacatggcgatagctagactg 8820
GCGTTCGCGTTTCTCTTTCGTCCATCGAACGTCACCCGAATGTACCGCTATCGATCTGAC

NEOKAN prom(8846,8895)>>>
|
8821 ggcggttttatggacagcaagcgaaccggaattgccagctggggcgccctctggtaaggt 8880
CCGCCAAAATACCTGTCGTTCGCTTGGCCTTAACGGTCGACCCCGCGGGAGACCATTCCA

8881 tgggaagccctgcaaagtaaactggatggctttctcgccgccaaggatctgatggcgcag 8940
ACCCTTCGGGACGTTTCATTTGACCTACCGAAAGAGCGGCGGTTCCTAGACTACCGCGTC

NTP_II marker(8987,9775)>>>
|
ORF_3 rf(2)(8984,9778)>>>
| |
8941 gggatcaagctctgatcaagagacaggatgaggatcgtttcgcatgattgaacaagatgg 9000
CCCTAGTTCGAGACTAGTTCTCTGTCCTACTCCTAGCAAAGCGTACTAACTTGTTCTACC

9001 attgcacgcaggttctccggccgcttgggtggagaggctattcggctatgactgggcaca 9060
TAACGTGCGTCCAAGAGGCCGGCGAACCCACCTCTCCGATAAGCCGATACTGACCCGTGT

9061 acagacaatcggctgctctgatgccgccgtgttccggctgtcagcgcaggggcgcccggt 9120
TGTCTGTTAGCCGACGAGACTACGGCGGCACAAGGCCGACAGTCGCGTCCCCGCGGGCCA

9121 tctttttgtcaagaccgacctgtccggtgccctgaatgaactgcaagacgaggcagcgcg 9180
AGAAAAACAGTTCTGGCTGGACAGGCCACGGGACTTACTTGACGTTCTGCTCCGTCGCGC

9181 gctatcgtggctggccacgacgggcgttccttgcgcagctgtgctcgacgttgtcactga 9240
CGATAGCACCGACCGGTGCTGCCCGCAAGGAACGCGTCGACACGAGCTGCAACAGTGACT

9241 agcgggaagggactggctgctattgggcgaagtgccggggcaggatctcctgtcatctca 9300
TCGCCCTTCCCTGACCGACGATAACCCGCTTCACGGCCCCGTCCTAGAGGACAGTAGAGT

9301 ccttgctcctgccgagaaagtatccatcatggctgatgcaatgcggcggctgcatacgct 9360
GGAACGAGGACGGCTCTTTCATAGGTAGTACCGACTACGTTACGCCGCCGACGTATGCGA

9361 tgatccggctacctgcccattcgaccaccaagcgaaacatcgcatcgagcgagcacgtac 9420
ACTAGGCCGATGGACGGGTAAGCTGGTGGTTCGCTTTGTAGCGTAGCTCGCTCGTGCATG

9421 tcggatggaagccggtcttgtcgatcaggatgatctggacgaagagcatcaggggctcgc 9480
AGCCTACCTTCGGCCAGAACAGCTAGTCCTACTAGACCTGCTTCTCGTAGTCCCCGAGCG

9481 gccagccgaactgttcgccaggctcaaggcgagcatgcccgacggcgaggatctcgtcgt 9540
CGGTCGGCTTGACAAGCGGTCCGAGTTCCGCTCGTACGGGCTGCCGCTCCTAGAGCAGCA

9541 gacccatggcgatgcctgcttgccgaatatcatggtggaaaatggccgcttttctggatt 9600
CTGGGTACCGCTACGGACGAACGGCTTATAGTACCACCTTTTACCGGCGAAAAGACCTAA

9601 catcgactgtggccggctgggtgtggcggaccgctatcaggacatagcgttggctacccg 9660
GTAGCTGACACCGGCCGACCCACACCGCCTGGCGATAGTCCTGTATCGCAACCGATGGGC

9661 tgatattgctgaagagcttggcggcgaatgggctgaccgcttcctcgtgctttacggtat 9720
ACTATAACGACTTCTCGAACCGCCGCTTACCCGACTGGCGAAGGAGCACGAAATGCCATA

9721 cgccgctcccgattcgcagcgcatcgccttctatcgccttcttgacgagttcttctgaat 9780
GCGGCGAGGGCTAAGCGTCGCGTAGCGGAAGATAGCGGAAGAACTGCTCAAGAAGACTTA

9781 tttgttaaaatttttgttaaatcagctcattttttaaccaataggccgaaatcggcaaca 9840
AAACAATTTTAAAAACAATTTAGTCGAGTAAAAAATTGGTTATCCGGCTTTAGCCGTTGT

f1 origin(9883,10188)<<<
|
9841 tcccttataaatcaaaagaatagaccgcgatagggttgagtgttgttccagtttggaaca 9900
AGGGAATATTTAGTTTTCTTATCTGGCGCTATCCCAACTCACAACAAGGTCAAACCTTGT

9901 agagtccactattaaagaacgtggactccaacgtcaaagggcgaaaaaccgtctatcagg 9960
TCTCAGGTGATAATTTCTTGCACCTGAGGTTGCAGTTTCCCGCTTTTTGGCAGATAGTCC

9961 gcgatggcccactacgtgaaccatcacccaaatcaagttttttgcggtcgaggtgccgta 10020
CGCTACCGGGTGATGCACTTGGTAGTGGGTTTAGTTCAAAAAACGCCAGCTCCACGGCAT

10021 aagctctaaatcggaaccctaaagggagcccccgatttagagcttgacggggaaagccgg 10080
TTCGAGATTTAGCCTTGGGATTTCCCTCGGGGGCTAAATCTCGAACTGCCCCTTTCGGCC

10081 cgaacgtggcgagaaaggaagggaagaaagcgaaaggagcgggcgctagggcgctggcaa 10140
GCTTGCACCGCTCTTTCCTTCCCTTCTTTCGCTTTCCTCGCCCGCGATCCCGCGACCGTT

10141 gtgtagcggtcacgctgcgcgtaaccaccacacccgcgcgcttaatgcgccgctacaggg 10200
CACATCGCCAGTGCGACGCGCATTGGTGGTGTGGGCGCGCGAATTACGCGGCGATGTCCC

10201 cgcgtccattcgccattcaggatcgaattaattcttaattaacatcatcaataatatacc 10260
GCGCAGGTAAGCGGTAAGTCCTAGCTTAATTAAGAATTAATTGTAGTAGTTATTATATGG

10261 tt 10262
AA