pLenti-SV40-T-tsA58-No-Selection

Vector Name pLenti-SV40-T-tsA58-No-Selection
VectorType Lentiviral plasmid
Antibiotic Information No selection marker needed for cell immortalization. Primary cells that are not successfully immortalized will die after several passage rounds.
Sequencing Primers CMV sequencing primer 5`---CGC AAA TGG GCG GTA GGC GTG---3`
Additional Information

The gene expression is driven by the CMV promoter, without any Tag or reporter.

***Note: Features may not be to scale, please refer to sequence or text map for detailed information.
***Note: The vector sequence shown below is representative of the parental vector only and does not include the gene of interest. The sequence of the gene can be found through the accession number link on the product page. The restriction sites within the cloning region may differ from the provided sequence.
 ttttggattg aagccaatat gataatgagg gggtggagtt tgtgacgtgg  50
 cgcggggcgt gggaacgggg cgggtgacgt agtagtgtgg cggaagtgtg  100
 atgttgcaag tgtggcggaa cacatgtaag cgacggatgt ggcaaaagtg  150
 acgtttttgg tgtgcgccgg tgtacacagg aagtgacaat tttcgcgcgg  200
 ttttaggcgg atgttgtagt aaatttgggc gtaaccgagt aagatttggc  250
 cattttcgcg ggaaaactga ataagaggaa gtgaaatctg aataattttg  300
 tgttactcat agcgcgtaat acggcagacc tcagcgctag attattgaag  350
 catttatcag ggttattgtc tcatgagcgg atacatattt gaatgtattt  400
 agaaaaataa acaaataggg gttccgcgca catttccccg aaaagtgcca  450
 cctgacgtta actataacgg tcctaaggta gcgaaaatgt agtcttatgc  500
 aatactcttg tagtcttgca acatggtaac gatgagttag caacatgcct  550
 tacaaggaga gaaaaagcac cgtgcatgcc gattggtgga agtaaggtgg  600
 tacgatcgtg ccttattagg aaggcaacag acgggtctga catggattgg  650
 acgaaccact gaattgccgc attgcagaga tattgtattt aagtgcctag  700
 ctcgatacat aaacgggtct ctctggttag accagatctg agcctgggag  750
 ctctctggct aactagggaa cccactgctt aagcctcaat aaagcttgcc  800
 ttgagtgctt caagtagtgt gtgcccgtct gttgtgtgac tctggtaact  850
 agagatccct cagacccttt tagtcagtgt ggaaaatctc tagcagtggc  900
 gcccgaacag ggacttgaaa gcgaaaggga aaccagagga gctctctcga  950
 cgcaggactc ggcttgctga agcgcgcacg gcaagaggcg aggggcggcg  1000
 actggtgagt acgccaaaaa ttttgactag cggaggctag aaggagagag  1050
 atgggtgcga gagcgtcagt attaagcggg ggagaattag atcgcgatgg  1100
 gaaaaaattc ggttaaggcc agggggaaag aaaaaatata aattaaaaca  1150
 tatagtatgg gcaagcaggg agctagaacg attcgcagtt aatcctggcc  1200
 tgttagaaac atcagaaggc tgtagacaaa tactgggaca gctacaacca  1250
 tcccttcaga caggatcaga agaacttaga tcattatata atacagtagc  1300
 aaccctctat tgtgtgcatc aaaggataga gataaaagac accaaggaag  1350
 ctttagacaa gatagaggaa gagcaaaaca aaagtaagac caccgcacag  1400
 caagcccgct gatcttcaga cctggaggag gagatatgag ggacattgga  1450
 gaagtgaatt atataaatat aaagtagtaa aaattgaacc attaggagta  1500
 gcacccacca aggcaaagag aagagtggtg cagagagaaa aaagagcagt  1550
 gggaatagga gctttgttcc ttgggttctt gggagcagca ggaagcacta  1600
 tgggcgcagc gtcaatgacg ctgacggtac aggccagaca attattgtct  1650
 ggtatagtgc agcagcagaa caatttgctg agggctattg aggcgcaaca  1700
 gcatctgttg caactcacag tctggggcat caagcagctc caggcaagaa  1750
 tcctggctgt ggaaagatac ctaaaggatc aacagctcct ggggatttgg  1800
 ggttgctctg gaaaactcat ttgcaccact gctgtgcctt ggaatgctag  1850
 ttggagtaat aaatctctgg aacagatttg gaatcacacg acctggatgg  1900
 agtgggacag agaaattaac aattacacaa gcttaataca ctccttaatt  1950
 gaagaatcgc aaaaccagca agaaaagaat gaacaagaat tattggaatt  2000
 agataaatgg gcaagtttgt ggaattggtt taacataaca aattggctgt  2050
 ggtatataaa attattcata atgatagtag gaggcttggt aggtttaaga  2100
 atagtttttg ctgtactttc tatagtgaat agagttaggc agggatattc  2150
 accattatcg tttcagaccc acctcccaac cccgagggga cccgacaggc  2200
 ccgaaggaat agaagaagaa ggtggagaga gagacagaga cagatccatt  2250
 cgattagtga acggatctcg acggtatcga aagcttggga ttcgaattta  2300
 aaagaaaagg ggggattggg gggtacagtg caggggaaag aatagtagac  2350
 ataatagcaa cagacataca aactaaagaa ctacaaaaac aaattacaaa  2400
 aattcaaaat tttcgggttt ttcgaaccta gggttccgcg ttacataact  2450
 tacggtaaat ggcccgcctg gctgaccgcc caacgacccc cgcccattga  2500
 cgtcaataat gacgtatgtt cccatagtaa cgccaatagg gactttccat  2550
 tgacgtcaat gggtggagta tttacggtaa actgcccact tggcagtaca  2600
 tcaagtgtat catatgccaa gtacgccccc tattgacgtc aatgacggta  2650
 aatggcccgc ctggcattat gcccagtaca tgaccttatg ggactttcct  2700
 acttggcagt acatctacgt ttagtcatcg ctattaccat ggtgatgcgg  2750
 ttttggcagt acatcaatgg gcgtggatag cggtttgact cacggggatt  2800
 tccaagtctc caccccattg acgtcaatgg gagtttgttt tggcaccaaa  2850
 atcaacggga ctttccaaaa tgtcgtaaca actccgcccc attgacgcaa  2900
 atgggcggta ggcgtgtacg gtgggaggtc tatataagca gagctcgttt  2950
 agtgaaccgt cagatcgcct ggagacgcca tccacgctgt tttgacctcc  3000
 atagaagaac cgagtttaaa ctccctatca gtgatagaga tctccctatc  3050
 agtgatagag agctagcccc gggatcgatc aattgagtac ttacgtaggt  3100
 accccagtgt ggtggcctgc aggtgaattc agccaccatg gataaagttt  3150
 taaacagaga ggaatctttg cagctaatgg accttctagg tcttgaaagg  3200
 agtgcctggg ggaatattcc tctgatgaga aaggcatatt taaaaaaatg  3250
 caaggagttt catcctgata aaggaggaga tgaagaaaaa atgaagaaaa  3300
 tgaatactct gtacaagaaa atggaagatg gagtaaaata tgctcatcaa  3350
 cctgactttg gaggcttctg ggatgcaact gagattccaa cctatggaac  3400
 tgatgaatgg gagcagtggt ggaatgcctt taatgaggaa aacctgtttt  3450
 gctcagaaga aatgccatct agtgatgatg aggctactgc tgactctcaa  3500
 cattctactc ctccaaaaaa gaagagaaag gtagaagacc ccaaggactt  3550
 tccttcagaa ttgctaagtt ttttgagtca tgctgtgttt agtaatagaa  3600
 ctcttgcttg ctttgctatt tacaccacaa aggaaaaagc tgcactgcta  3650
 tacaagaaaa ttatggaaaa atattctgta acctttataa gtaggcataa  3700
 cagttataat cataacatac tgttttttct tactccacac aggcatagag  3750
 tgtctgctat taataactat gctcaaaaat tgtgtacctt tagcttttta  3800
 atttgtaaag gggttaataa ggaatatttg atgtatagtg ccttgactag  3850
 agatccattt tctgttattg aggaaagttt gccaggtggg ttaaaggagc  3900
 atgattttaa tccagaagaa gcagaggaaa ctaaacaagt gtcctggaag  3950
 cttgtaacag agtatgcaat ggaaacaaaa tgtgatgatg tgttgttatt  4000
 gcttgggatg tacttggaat ttcagtacag ttttgaaatg tgtttaaaat  4050
 gtattaaaaa agaacagccc agccactata agtaccatga aaagcattat  4100
 gcaaatgctg ctatatttgc tgacagcaaa aaccaaaaaa ccatatgcca  4150
 acaggctgtt gatactgttt tagctaaaaa gcgggttgat agcctacaat  4200
 taactagaga acaaatgtta acaaacagat ttaatgatct tttggatagg  4250
 atggatataa tgtttggttc tacaggctct gctgacatag aagaatggat  4300
 ggctggagtt gcttggctac actgtttgtt gcccaaaatg gattcagtgg  4350
 tgtatgactt tttaaaatgc atggtgtaca acattcctaa aaaaagatac  4400
 tggctgttta aaggaccaat tgatagtggt aaaactacat tagcagctgt  4450
 tttgcttgaa ttatgtgggg ggaaagcttt aaatgttaat ttgcccttgg  4500
 acaggctgaa ctttgagcta ggagtagcta ttgaccagtt tttagtagtt  4550
 tttgaggatg taaagggcac tggaggggag tccagagatt tgccttcagg  4600
 tcagggaatt aataacctgg acaatttaag ggattatttg gatggcagtg  4650
 ttaaggtaaa cttagaaaag aaacacctaa ataaaagaac tcaaatattt  4700
 ccccctggaa tagtcaccat gaatgagtac agtgtgccta aaacactgca  4750
 ggccagattt gtaaaacaaa tagattttag gcccaaagat tatttaaagc  4800
 attgcctgga acgcagtgag tttttgttag aaaagagaat aattcaaagt  4850
 ggcattgctt tgcttcttat gttaatttgg tacagacctg tggctgagtt  4900
 tgctcaaagt attcagagca gaattgtgga gtggaaagag agattggaca  4950
 aagagtttag tttgtcagtg tatcaaaaaa tgaagtttaa tgtggctatg  5000
 ggaattggag ttttagattg gctaagaaac agtgatgatg atgatgaaga  5050
 cagccaggaa aatgctgata aaaatgaaga tggtggggag aagaacatgg  5100
 aagactcagg gcatgaaaca ggcattgatt cacagtccca aggctcattt  5150
 caggcccctc agtcctcaca gtctgttcat gatcataatc agccatacca  5200
 catttgtaga ggttttactt gctttaaaaa acctcccaca cctccccctg  5250
 aacctgaaac ataaaatgaa tgctcgagta cccatacgac gtcccagact  5300
 acgcttgagt ttaaacacgc gttccggaaa tcaacctctg gattacaaaa  5350
 tttgtgaaag attgactggt attcttaact atgttgctcc ttttacgcta  5400
 tgtggatacg ctgctttaat gcctttgtat catgctattg cttcccgtat  5450
 ggctttcatt ttctcctcct tgtataaatc ctggttgctg tctctttatg  5500
 aggagttgtg gcccgttgtc aggcaacgtg gcgtggtgtg cactgtgttt  5550
 gctgacgcaa cccccactgg ttggggcatt gccaccacct gtcagctcct  5600
 ttccgggact ttcgctttcc ccctccctat tgccacggcg gaactcatcg  5650
 ccgcctgcct tgcccgctgc tggacagggg ctcggctgtt gggcactgac  5700
 aattccgtgg tgttgtcggg gaagctgacg tcctttccat ggctgctcgc  5750
 ctgtgttgcc acctggattc tgcgcgggac gtccttctgc tacgtccctt  5800
 cggccctcaa tccagcggac cttccttccc gcggcctgct gccggctctg  5850
 cggcctcttc cgcgtctcgc cttcgccctc agacgagtcg gatctccctt  5900
 tgggccgcct ccccgcctgt ccggatggaa gggctaattc actcccaacg  5950
 aatacaagat ctgctttttg cttgtactgg gtctctctgg ttagaccaga  6000
 tctgagcctg ggagctctct ggctaactag ggaacccact gcttaagcct  6050
 caataaagct tgccttgagt gcttcaagta gtgtgtgccc gtctgttgtg  6100
 tgactctggt aactagagat ccctcagacc cttttagtca gtgtggaaaa  6150
 tctctagcag tagtagttca tgtcatctta ttattcagta tttataactt  6200
 gcaaagaaat gaatatcaga gagtgagagg aacttgttta ttgcagctta  6250
 taatggttac aaataaagca atagcatcac aaatttcaca aataaagcat  6300
 ttttttcact gcattctagt tgtggtttgt ccaaactcat caatgtatct  6350
 tatcatgtct ggcatctatg tcgggtgcgg agaaagaggt aatgaaatgg  6400
 cattatgggt attatgggtc tgcattaatg aatcggccaa cgatcccggt  6450
 gtgaaatacc gcacagatgc gtaaggagaa aataccgcat caggcgctct  6500
 tccgcttcct cgctcactga ctcgctgcgc tcggtcgttc ggctgcggcg  6550
 agcggtatca gctcactcaa aggcggtaat acggttatcc acagaatcag  6600
 gggataacgc aggaaagaac atgtgagcaa aaggccagca aaaggccagg  6650
 aaccgtaaaa aggccgcgtt gctggcgttt ttccataggc tccgcccccc  6700
 tgacgagcat cacaaaaatc gacgctcaag tcagaggtgg cgaaacccga  6750
 caggactata aagataccag gcgtttcccc ctggaagctc cctcgtgcgc  6800
 tctcctgttc cgaccctgcc gcttaccgga tacctgtccg cctttctccc  6850
 ttcgggaagc gtggcgcttt ctcatagctc acgctgtagg tatctcagtt  6900
 cggtgtaggt cgttcgctcc aagctgggct gtgtgcacga accccccgtt  6950
 cagcccgacc gctgcgcctt atccggtaac tatcgtcttg agtccaaccc  7000
 ggtaagacac gacttatcgc cactggcagc agccactggt aacaggatta  7050
 gcagagcgag gtatgtaggc ggtgctacag agttcttgaa gtggtggcct  7100
 aactacggct acactagaag gacagtattt ggtatctgcg ctctgctgaa  7150
 gccagttacc ttcggaaaaa gagttggtag ctcttgatcc ggcaaacaaa  7200
 ccaccgctgg tagcggtggt ttttttgttt gcaagcagca gattacgcgc  7250
 agaaaaaaag gatctcaaga agatcctttg atcttttcta cggggtctga  7300
 cgctcagtgg aacgaaaact cacgttaagg gattttggtc atgagattat  7350
 caaaaaggat cttcacctag atccttttaa attaaaaatg aagttttaaa  7400
 tcaatctaaa gtatatatga gtaaacttgg tctgacagtt accaatgctt  7450
 aatcagtgag gcacctatct cagcgatctg tctatttcgt tcatccatag  7500
 ttgcctgact ccccgtcgtg tagataacta cgatacggga gggcttacca  7550
 tctggcccca gtgctgcaat gataccgcga gacccacgct caccggctcc  7600
 agatttatca gcaataaacc agccagccgg aagggccgag cgcagaagtg  7650
 gtcctgcaac tttatccgcc tccatccagt ctattaattg ttgccgggaa  7700
 gctagagtaa gtagttcgcc agttaatagt ttgcgcaacg ttgttgaaaa  7750
 aggatcttca cctagatcct tttcacgtag aaagccagtc cgcagaaacg  7800
 gtgctgaccc cggatgaatg tcagctactg ggctatctgg acaagggaaa  7850
 acgcaagcgc aaagagaaag caggtagctt gcagtgggct tacatggcga  7900
 tagctagact gggcggtttt atggacagca agcgaaccgg aattgccagc  7950
 tggggcgccc tctggtaagg ttgggaagcc ctgcaaagta aactggatgg  8000
 ctttctcgcc gccaaggatc tgatggcgca ggggatcaag ctctgatcaa  8050
 gagacaggat gaggatcgtt tcgcatgatt gaacaagatg gattgcacgc  8100
 aggttctccg gccgcttggg tggagaggct attcggctat gactgggcac  8150
 aacagacaat cggctgctct gatgccgccg tgttccggct gtcagcgcag  8200
 gggcgcccgg ttctttttgt caagaccgac ctgtccggtg ccctgaatga  8250
 actgcaagac gaggcagcgc ggctatcgtg gctggccacg acgggcgttc  8300
 cttgcgcagc tgtgctcgac gttgtcactg aagcgggaag ggactggctg  8350
 ctattgggcg aagtgccggg gcaggatctc ctgtcatctc accttgctcc  8400
 tgccgagaaa gtatccatca tggctgatgc aatgcggcgg ctgcatacgc  8450
 ttgatccggc tacctgccca ttcgaccacc aagcgaaaca tcgcatcgag  8500
 cgagcacgta ctcggatgga agccggtctt gtcgatcagg atgatctgga  8550
 cgaagagcat caggggctcg cgccagccga actgttcgcc aggctcaagg  8600
 cgagcatgcc cgacggcgag gatctcgtcg tgacccatgg cgatgcctgc  8650
 ttgccgaata tcatggtgga aaatggccgc ttttctggat tcatcgactg  8700
 tggccggctg ggtgtggcgg accgctatca ggacatagcg ttggctaccc  8750
 gtgatattgc tgaagagctt ggcggcgaat gggctgaccg cttcctcgtg  8800
 ctttacggta tcgccgctcc cgattcgcag cgcatcgcct tctatcgcct  8850
 tcttgacgag ttcttctgaa ttttgttaaa atttttgtta aatcagctca  8900
 ttttttaacc aataggccga aatcggcaac atcccttata aatcaaaaga  8950
 atagaccgcg atagggttga gtgttgttcc agtttggaac aagagtccac  9000
 tattaaagaa cgtggactcc aacgtcaaag ggcgaaaaac cgtctatcag  9050
 ggcgatggcc cactacgtga accatcaccc aaatcaagtt ttttgcggtc  9100
 gaggtgccgt aaagctctaa atcggaaccc taaagggagc ccccgattta  9150
 gagcttgacg gggaaagccg gcgaacgtgg cgagaaagga agggaagaaa  9200
 gcgaaaggag cgggcgctag ggcgctggca agtgtagcgg tcacgctgcg  9250
 cgtaaccacc acacccgcgc gcttaatgcg ccgctacagg gcgcgtccat  9300
 tcgccattca ggatcgaatt aattcttaat taacatcatc aataatatac  9350
 ctt  9353