pLenti-SV40-Tt

Vector Name pLenti-SV40-Tt
VectorType Lentivector
Antibiotic Information No selection marker needed for cell immortalization. Primary cells that are not successfully immortalized will die after several passage rounds.
Additional Information No Additional Information
***Note: Features may not be to scale, please refer to sequence or text map for detailed information.
***Note: The vector sequence shown below is representative of the parental vector only and does not include the gene of interest. The sequence of the gene can be found through the accession number link on the product page. The restriction sites within the cloning region may differ from the provided sequence.
1 ttttggattg aagccaatat gataatgagg gggtggagtt tgtgacgtgg cgcggggcgt   
61 gggaacgggg cgggtgacgt agtagtgtgg cggaagtgtg atgttgcaag tgtggcggaa
121 cacatgtaag cgacggatgt ggcaaaagtg acgtttttgg tgtgcgccgg tgtacacagg
181 aagtgacaat tttcgcgcgg ttttaggcgg atgttgtagt aaatttgggc gtaaccgagt
241 aagatttggc cattttcgcg ggaaaactga ataagaggaa gtgaaatctg aataattttg
301 tgttactcat agcgcgtaat acggcagacc tcagcgctag attattgaag catttatcag
361 ggttattgtc tcatgagcgg atacatattt gaatgtattt agaaaaataa acaaataggg
421 gttccgcgca catttccccg aaaagtgcca cctgacgtta actataacgg tcctaaggta
481 gcgaaaatgt agtcttatgc aatactcttg tagtcttgca acatggtaac gatgagttag
541 caacatgcct tacaaggaga gaaaaagcac cgtgcatgcc gattggtgga agtaaggtgg
601 tacgatcgtg ccttattagg aaggcaacag acgggtctga catggattgg acgaaccact
661 gaattgccgc attgcagaga tattgtattt aagtgcctag ctcgatacat aaacgggtct
721 ctctggttag accagatctg agcctgggag ctctctggct aactagggaa cccactgctt
781 aagcctcaat aaagcttgcc ttgagtgctt caagtagtgt gtgcccgtct gttgtgtgac
841 tctggtaact agagatccct cagacccttt tagtcagtgt ggaaaatctc tagcagtggc
901 gcccgaacag ggacttgaaa gcgaaaggga aaccagagga gctctctcga cgcaggactc
961 ggcttgctga agcgcgcacg gcaagaggcg aggggcggcg actggtgagt acgccaaaaa
1021 ttttgactag cggaggctag aaggagagag atgggtgcga gagcgtcagt attaagcggg
1081 ggagaattag atcgcgatgg gaaaaaattc ggttaaggcc agggggaaag aaaaaatata
1141 aattaaaaca tatagtatgg gcaagcaggg agctagaacg attcgcagtt aatcctggcc
1201 tgttagaaac atcagaaggc tgtagacaaa tactgggaca gctacaacca tcccttcaga
1261 caggatcaga agaacttaga tcattatata atacagtagc aaccctctat tgtgtgcatc
1321 aaaggataga gataaaagac accaaggaag ctttagacaa gatagaggaa gagcaaaaca
1381 aaagtaagac caccgcacag caagcccgct gatcttcaga cctggaggag gagatatgag
1441 ggacattgga gaagtgaatt atataaatat aaagtagtaa aaattgaacc attaggagta
1501 gcacccacca aggcaaagag aagagtggtg cagagagaaa aaagagcagt gggaatagga
1561 gctttgttcc ttgggttctt gggagcagca ggaagcacta tgggcgcagc gtcaatgacg
1621 ctgacggtac aggccagaca attattgtct ggtatagtgc agcagcagaa caatttgctg
1681 agggctattg aggcgcaaca gcatctgttg caactcacag tctggggcat caagcagctc
1741 caggcaagaa tcctggctgt ggaaagatac ctaaaggatc aacagctcct ggggatttgg
1801 ggttgctctg gaaaactcat ttgcaccact gctgtgcctt ggaatgctag ttggagtaat
1861 aaatctctgg aacagatttg gaatcacacg acctggatgg agtgggacag agaaattaac
1921 aattacacaa gcttaataca ctccttaatt gaagaatcgc aaaaccagca agaaaagaat
1981 gaacaagaat tattggaatt agataaatgg gcaagtttgt ggaattggtt taacataaca
2041 aattggctgt ggtatataaa attattcata atgatagtag gaggcttggt aggtttaaga
2101 atagtttttg ctgtactttc tatagtgaat agagttaggc agggatattc accattatcg
2161 tttcagaccc acctcccaac cccgagggga cccgacaggc ccgaaggaat agaagaagaa
2221 ggtggagaga gagacagaga cagatccatt cgattagtga acggatctcg acggtatcga
2281 aagcttggga ttcgaattta aaagaaaagg ggggattggg gggtacagtg caggggaaag
2341 aatagtagac ataatagcaa cagacataca aactaaagaa ctacaaaaac aaattacaaa
2401 aattcaaaat tttcgggttt ttcgaaccta gggttccgcg ttacataact tacggtaaat
2461 ggcccgcctg gctgaccgcc caacgacccc cgcccattga cgtcaataat gacgtatgtt
2521 cccatagtaa cgccaatagg gactttccat tgacgtcaat gggtggagta tttacggtaa
2581 actgcccact tggcagtaca tcaagtgtat catatgccaa gtacgccccc tattgacgtc
2641 aatgacggta aatggcccgc ctggcattat gcccagtaca tgaccttatg ggactttcct
2701 acttggcagt acatctacgt ttagtcatcg ctattaccat ggtgatgcgg ttttggcagt
2761 acatcaatgg gcgtggatag cggtttgact cacggggatt tccaagtctc caccccattg
2821 acgtcaatgg gagtttgttt tggcaccaaa atcaacggga ctttccaaaa tgtcgtaaca
2881 actccgcccc attgacgcaa atgggcggta ggcgtgtacg gtgggaggtc tatataagca
2941 gagctcgttt agtgaaccgt cagatcgcct ggagacgcca tccacgctgt tttgacctcc
3001 atagaagaac cgagtttaaa ctccctatca gtgatagaga tctccctatc agtgatagag
3061 agctagcccc gggatcgatc aattgagtac ttacgtaggt accccagtgt ggtggcctgc
3121 aggtgaattc actagtaccg gtaggcctgt cgactggatc cgcggcctct gagctattcc
3181 agaagtagtg aggaggcttt tttggaggcc taggcttttg caaaaagctt tgcaaagatg
3241 gataaagttt taaacagaga ggaatctttg cagctaatgg accttctagg tcttgaaagg
3301 agtgcctggg ggaatattcc tctgatgaga aaggcatatt taaaaaaatg caaggagttt
3361 catcctgata aaggaggaga tgaagaaaaa atgaagaaaa tgaatactct gtacaagaaa
3421 atggaagatg gagtaaaata tgctcatcaa cctgactttg gaggcttctg ggatgcaact
3481 gaggtatttg cttcttcctt aaatcctggt gttgatgcaa tgtactgcaa acaatggcct
3541 gagtgtgcaa agaaaatgtc tgctaactgc atatgcttgc tgtgcttact gaggatgaag
3601 catgaaaata gaaaattata caggaaagat ccacttgtgt gggttgattg ctactgcttc
3661 gattgcttta gaatgtggtt tggacttgat ctttgtgaag gaaccttact tctgtggtgt
3721 gacataattg gacaaactac ctacagagat ttaaagctct aaggtaaata taaaattttt
3781 aagtgtataa tgtgttaaac tactgattct aattgtttgt gtattttaga ttccaaccta
3841 tggaactgat gaatgggagc agtggtggaa tgcctttaat gaggaaaacc tgttttgctc
3901 agaagaaatg ccatctagtg atgatgaggc tactgctgac tctcaacatt ctactcctcc
3961 aaaaaagaag agaaaggtag aagaccccaa ggactttcct tcagaattgc taagtttttt
4021 gagtcatgct gtgtttagta atagaactct tgcttgcttt gctatttaca ccacaaagga
4081 aaaagctgca ctgctataca agaaaattat ggaaaaatat tctgtaacct ttataagtag
4141 gcataacagt tataatcata acatactgtt ttttcttact ccacacaggc atagagtgtc
4201 tgctattaat aactatgctc aaaaattgtg tacctttagc tttttaattt gtaaaggggt
4261 taataaggaa tatttgatgt atagtgcctt gactagagat ccattttctg ttattgagga
4321 aagtttgcca ggtgggttaa aggagcatga ttttaatcca gaagaagcag aggaaactaa
4381 acaagtgtcc tggaagcttg taacagagta tgcaatggaa acaaaatgtg atgatgtgtt
4441 gttattgctt gggatgtact tggaatttca gtacagtttt gaaatgtgtt taaaatgtat
4501 taaaaaagaa cagcccagcc actataagta ccatgaaaag cattatgcaa atgctgctat
4561 atttgctgac agcaaaaacc aaaaaaccat atgccaacag gctgttgata ctgttttagc
4621 taaaaagcgg gttgatagcc tacaattaac tagagaacaa atgttaacaa acagatttaa
4681 tgatcttttg gataggatgg atataatgtt tggttctaca ggctctgctg acatagaaga
4741 atggatggct ggagttgctt ggctacactg tttgttgccc aaaatggatt cagtggtgta
4801 tgacttttta aaatgcatgg tgtacaacat tcctaaaaaa agatactggc tgtttaaagg
4861 accaattgat agtggtaaaa ctacattagc agctgctttg cttgaattat gtggggggaa
4921 agctttaaat gttaatttgc ccttggacag gctgaacttt gagctaggag tagctattga
4981 ccagttttta gtagtttttg aggatgtaaa gggcactgga ggggagtcca gagatttgcc
5041 ttcaggtcag ggaattaata acctggacaa tttaagggat tatttggatg gcagtgttaa
5101 ggtaaactta gaaaagaaac acctaaataa aagaactcaa atatttcccc ctggaatagt
5161 caccatgaat gagtacagtg tgcctaaaac actgcaggcc agatttgtaa aacaaataga
5221 ttttaggccc aaagattatt taaagcattg cctggaacgc agtgagtttt tgttagaaaa
5281 gagaataatt caaagtggca ttgctttgct tcttatgtta atttggtaca gacctgtggc
5341 tgagtttgct caaagtattc agagcagaat tgtggagtgg aaagagagat tggacaaaga
5401 gtttagtttg tcagtgtatc aaaaaatgaa gtttaatgtg gctatgggaa ttggagtttt
5461 agattggcta agaaacagtg atgatgatga tgaagacagc caggaaaatg ctgataaaaa
5521 tgaagatggt ggggagaaga acatggaaga ctcagggcat gaaacaggca ttgattcaca
5581 gtcccaaggc tcatttcagg cccctcagtc ctcacagtct gttcatgatc ataatcagcc
5641 ataccacatt tgtagaggtt ttacttgctt taaaaaacct cccacacctc cccctgaacc
5701 tgaaacataa aatgaatgca attgttgttg ttggatccgg taccgaattc gcggccgcac
5761 tcgagatatc tagactgcag ctcgagtacc catacgacgt cccagactac gcttgagttt
5821 aaacacgcgt ggtgtggaaa gtccccaggc tccccagcag gcagaagtat gcaaagcatg
5881 catctcaatt agtcagcaac caggtgtgga aagtccccag gctccccagc aggcagaagt
5941 atgcaaagca tgcatctcaa ttagtcagca accatagtcc cgcccctaac tccgcccatc
6001 ccgcccctaa ctccgcccag ttccgcccat tctccgcccc atggctgact aatttttttt
6061 atttatgcag aggccgaggc cgcctcggcc tctgagctat tccagaagta gtgaggaggc
6121 ttttttggag gccatgaccg agtacaagcc cacggtgcgc ctcgccaccc gcgacgacgt
6181 ccctcgggcc gtacgcaccc tcgccgccgc gttcgccgac taccccgcca cgcgccacac
6241 cgtggacccg gaccgccaca tcgagcgggt caccgagctg caagaactct tcctcacgcg
6301 cgtcgggctc gacatcggca aggtgtgggt cgcggacgac ggcgccgcgg tggcggtctg
6361 gaccacgccg gagagcgtcg aagcgggggc ggtgttcgcc gagatcggcc cgcgcatggc
6421 cgagttgagc ggttcccggc tggccgcgca gcaacagatg gaagggctcc tggcgccgca
6481 ccggcccaag gagcccgcgt ggttcctggc caccgtcggc gtctcgcccg accaccaggg
6541 caagggtctg ggcagcgccg tcgtgctccc cggagtggag gcggccgagc gcgccggggt
6601 gcccgccttc ctggagacct ccgcgccccg caacctcccc ttctacgagc ggctcggctt
6661 caccgtcacc gccgacgtcg aggtgcccga aggaccgcgc acctggtgca tgacccgcaa
6721 gcccggtgcc tgaacgcgtt ccggaaatca acctctggat tacaaaattt gtgaaagatt
6781 gactggtatt cttaactatg ttgctccttt tacgctatgt ggatacgctg ctttaatgcc
6841 tttgtatcat gctattgctt cccgtatggc tttcattttc tcctccttgt ataaatcctg
6901 gttgctgtct ctttatgagg agttgtggcc cgttgtcagg caacgtggcg tggtgtgcac
6961 tgtgtttgct gacgcaaccc ccactggttg gggcattgcc accacctgtc agctcctttc
7021 cgggactttc gctttccccc tccctattgc cacggcggaa ctcatcgccg cctgccttgc
7081 ccgctgctgg acaggggctc ggctgttggg cactgacaat tccgtggtgt tgtcggggaa
7141 gctgacgtcc tttccatggc tgctcgcctg tgttgccacc tggattctgc gcgggacgtc
7201 cttctgctac gtcccttcgg ccctcaatcc agcggacctt ccttcccgcg gcctgctgcc
7261 ggctctgcgg cctcttccgc gtctcgcctt cgccctcaga cgagtcggat ctccctttgg
7321 gccgcctccc cgcctgtccg gatggaaggg ctaattcact cccaacgaat acaagatctg
7381 ctttttgctt gtactgggtc tctctggtta gaccagatct gagcctggga gctctctggc
7441 taactaggga acccactgct taagcctcaa taaagcttgc cttgagtgct tcaagtagtg
7501 tgtgcccgtc tgttgtgtga ctctggtaac tagagatccc tcagaccctt ttagtcagtg
7561 tggaaaatct ctagcagtag tagttcatgt catcttatta ttcagtattt ataacttgca
7621 aagaaatgaa tatcagagag tgagaggaac ttgtttattg cagcttataa tggttacaaa
7681 taaagcaata gcatcacaaa tttcacaaat aaagcatttt tttcactgca ttctagttgt
7741 ggtttgtcca aactcatcaa tgtatcttat catgtctggc atctatgtcg ggtgcggaga
7801 aagaggtaat gaaatggcat tatgggtatt atgggtctgc attaatgaat cggccaacga
7861 tcccggtgtg aaataccgca cagatgcgta aggagaaaat accgcatcag gcgctcttcc
7921 gcttcctcgc tcactgactc gctgcgctcg gtcgttcggc tgcggcgagc ggtatcagct
7981 cactcaaagg cggtaatacg gttatccaca gaatcagggg ataacgcagg aaagaacatg
8041 tgagcaaaag gccagcaaaa ggccaggaac cgtaaaaagg ccgcgttgct ggcgtttttc
8101 cataggctcc gcccccctga cgagcatcac aaaaatcgac gctcaagtca gaggtggcga
8161 aacccgacag gactataaag ataccaggcg tttccccctg gaagctccct cgtgcgctct
8221 cctgttccga ccctgccgct taccggatac ctgtccgcct ttctcccttc gggaagcgtg
8281 gcgctttctc atagctcacg ctgtaggtat ctcagttcgg tgtaggtcgt tcgctccaag
8341 ctgggctgtg tgcacgaacc ccccgttcag cccgaccgct gcgccttatc cggtaactat
8401 cgtcttgagt ccaacccggt aagacacgac ttatcgccac tggcagcagc cactggtaac
8461 aggattagca gagcgaggta tgtaggcggt gctacagagt tcttgaagtg gtggcctaac
8521 tacggctaca ctagaaggac agtatttggt atctgcgctc tgctgaagcc agttaccttc
8581 ggaaaaagag ttggtagctc ttgatccggc aaacaaacca ccgctggtag cggtggtttt
8641 tttgtttgca agcagcagat tacgcgcaga aaaaaaggat ctcaagaaga tcctttgatc
8701 ttttctacgg ggtctgacgc tcagtggaac gaaaactcac gttaagggat tttggtcatg
8761 agattatcaa aaaggatctt cacctagatc cttttaaatt aaaaatgaag ttttaaatca
8821 atctaaagta tatatgagta aacttggtct gacagttacc aatgcttaat cagtgaggca
8881 cctatctcag cgatctgtct atttcgttca tccatagttg cctgactccc cgtcgtgtag
8941 ataactacga tacgggaggg cttaccatct ggccccagtg ctgcaatgat accgcgagac
9001 ccacgctcac cggctccaga tttatcagca ataaaccagc cagccggaag ggccgagcgc
9061 agaagtggtc ctgcaacttt atccgcctcc atccagtcta ttaattgttg ccgggaagct
9121 agagtaagta gttcgccagt taatagtttg cgcaacgttg ttgaaaaagg atcttcacct
9181 agatcctttt cacgtagaaa gccagtccgc agaaacggtg ctgaccccgg atgaatgtca
9241 gctactgggc tatctggaca agggaaaacg caagcgcaaa gagaaagcag gtagcttgca
9301 gtgggcttac atggcgatag ctagactggg cggttttatg gacagcaagc gaaccggaat
9361 tgccagctgg ggcgccctct ggtaaggttg ggaagccctg caaagtaaac tggatggctt
9421 tctcgccgcc aaggatctga tggcgcaggg gatcaagctc tgatcaagag acaggatgag
9481 gatcgtttcg catgattgaa caagatggat tgcacgcagg ttctccggcc gcttgggtgg
9541 agaggctatt cggctatgac tgggcacaac agacaatcgg ctgctctgat gccgccgtgt
9601 tccggctgtc agcgcagggg cgcccggttc tttttgtcaa gaccgacctg tccggtgccc
9661 tgaatgaact gcaagacgag gcagcgcggc tatcgtggct ggccacgacg ggcgttcctt
9721 gcgcagctgt gctcgacgtt gtcactgaag cgggaaggga ctggctgcta ttgggcgaag
9781 tgccggggca ggatctcctg tcatctcacc ttgctcctgc cgagaaagta tccatcatgg
9841 ctgatgcaat gcggcggctg catacgcttg atccggctac ctgcccattc gaccaccaag
9901 cgaaacatcg catcgagcga gcacgtactc ggatggaagc cggtcttgtc gatcaggatg
9961 atctggacga agagcatcag gggctcgcgc cagccgaact gttcgccagg ctcaaggcga
10021 gcatgcccga cggcgaggat ctcgtcgtga cccatggcga tgcctgcttg ccgaatatca
10081 tggtggaaaa tggccgcttt tctggattca tcgactgtgg ccggctgggt gtggcggacc
10141 gctatcagga catagcgttg gctacccgtg atattgctga agagcttggc ggcgaatggg
10201 ctgaccgctt cctcgtgctt tacggtatcg ccgctcccga ttcgcagcgc atcgccttct
10261 atcgccttct tgacgagttc ttctgaattt tgttaaaatt tttgttaaat cagctcattt
10321 tttaaccaat aggccgaaat cggcaacatc ccttataaat caaaagaata gaccgcgata
10381 gggttgagtg ttgttccagt ttggaacaag agtccactat taaagaacgt ggactccaac
10441 gtcaaagggc gaaaaaccgt ctatcagggc gatggcccac tacgtgaacc atcacccaaa
10501 tcaagttttt tgcggtcgag gtgccgtaaa gctctaaatc ggaaccctaa agggagcccc
10561 cgatttagag cttgacgggg aaagccggcg aacgtggcga gaaaggaagg gaagaaagcg
10621 aaaggagcgg gcgctagggc gctggcaagt gtagcggtca cgctgcgcgt aaccaccaca
10681 cccgcgcgct taatgcgccg ctacagggcg cgtccattcg ccattcagga tcgaattaat
10741 tcttaattaa catcatcaat aatatacctt
              LOCUS    dna           10770 bp                  
FEATURES Location/Qualifiers
Other Gene 162..310
/gene="Encap other"
Promoter 365..393
/gene="amp prom"
Other Gene 715..895
/gene="HIV-1_5_LTR other"
Other Gene 1006..1050
/gene="HIV-1_psi_pack other"
misc_binding 1092..1097
/dbxref="REBASE:NruI"
Regulatory_Seq 1557..1790
/gene="RRE reg"
ORF 1600..2301
/sequence="ORF_1 rf(1)"
Promoter 2885..2966
/gene="CMV prom"
Regulatory_Seq 3022..3061
/gene="tetO reg"
misc_binding 3068..3073
/dbxref="REBASE:XmaI"
misc_binding 3068..3073
/dbxref="REBASE:SmaI"
misc_binding 3074..3079
/dbxref="REBASE:ClaI"
Other Gene 3763..3778
/gene="SV40_int other"
Other Gene 3842..5710
/gene="SV40_lrgT other"
ORF 3908..5710
/sequence="ORF_2 rf(2)"
misc_binding 5751..5758
/dbxref="REBASE:NotI"
misc_binding 5765..5770
/dbxref="REBASE:EcoRV"
misc_binding 5769..5774
/dbxref="REBASE:XbaI"
Promoter 5831..6099
/gene="SV40 prom"
Rep_Origin 5998..6075
/gene="SV40 origin"
ORF 6065..6733
/sequence="ORF_3 rf(2)"
misc_binding 6078..6090
/dbxref="REBASE:SfiI"
Marker 6134..6733
/gene="puro marker"
Other Gene 7343..7395
/gene="delta_U3 other"
Other Gene 7396..7576
/gene="HIV-1_5_LTR other"
Rep_Origin 8082..8701
/gene="pBR322 origin"
Promoter 9354..9403
/gene="NEOKAN prom"
ORF 9492..10286
/sequence="ORF_4 rf(3)"
Marker 9495..10283
/gene="NTP_II marker"
Rep_Origin 10391..10696
/gene="f1 origin"
***Note: The text map shown below is representative of the parental vector only and does not include the gene of interest. The sequence of the gene can be found through the accession number link on the product page.
1   ttttggattgaagccaatatgataatgagggggtggagtttgtgacgtggcgcggggcgt 60
AAAACCTAACTTCGGTTATACTATTACTCCCCCACCTCAAACACTGCACCGCGCCCCGCA

61 gggaacggggcgggtgacgtagtagtgtggcggaagtgtgatgttgcaagtgtggcggaa 120
CCCTTGCCCCGCCCACTGCATCATCACACCGCCTTCACACTACAACGTTCACACCGCCTT

Encap other(162,310)>>>
|
121 cacatgtaagcgacggatgtggcaaaagtgacgtttttggtgtgcgccggtgtacacagg 180
GTGTACATTCGCTGCCTACACCGTTTTCACTGCAAAAACCACACGCGGCCACATGTGTCC

181 aagtgacaattttcgcgcggttttaggcggatgttgtagtaaatttgggcgtaaccgagt 240
TTCACTGTTAAAAGCGCGCCAAAATCCGCCTACAACATCATTTAAACCCGCATTGGCTCA

241 aagatttggccattttcgcgggaaaactgaataagaggaagtgaaatctgaataattttg 300
TTCTAAACCGGTAAAAGCGCCCTTTTGACTTATTCTCCTTCACTTTAGACTTATTAAAAC

301 tgttactcatagcgcgtaatacggcagacctcagcgctagattattgaagcatttatcag 360
ACAATGAGTATCGCGCATTATGCCGTCTGGAGTCGCGATCTAATAACTTCGTAAATAGTC

amp prom(365,393)<<<
|
361 ggttattgtctcatgagcggatacatatttgaatgtatttagaaaaataaacaaataggg 420
CCAATAACAGAGTACTCGCCTATGTATAAACTTACATAAATCTTTTTATTTGTTTATCCC

421 gttccgcgcacatttccccgaaaagtgccacctgacgttaactataacggtcctaaggta 480
CAAGGCGCGTGTAAAGGGGCTTTTCACGGTGGACTGCAATTGATATTGCCAGGATTCCAT

481 gcgaaaatgtagtcttatgcaatactcttgtagtcttgcaacatggtaacgatgagttag 540
CGCTTTTACATCAGAATACGTTATGAGAACATCAGAACGTTGTACCATTGCTACTCAATC

541 caacatgccttacaaggagagaaaaagcaccgtgcatgccgattggtggaagtaaggtgg 600
GTTGTACGGAATGTTCCTCTCTTTTTCGTGGCACGTACGGCTAACCACCTTCATTCCACC

601 tacgatcgtgccttattaggaaggcaacagacgggtctgacatggattggacgaaccact 660
ATGCTAGCACGGAATAATCCTTCCGTTGTCTGCCCAGACTGTACCTAACCTGCTTGGTGA

HIV-1_5_LTR other(715,895)>>>
|
661 gaattgccgcattgcagagatattgtatttaagtgcctagctcgatacataaacgggtct 720
CTTAACGGCGTAACGTCTCTATAACATAAATTCACGGATCGAGCTATGTATTTGCCCAGA

721 ctctggttagaccagatctgagcctgggagctctctggctaactagggaacccactgctt 780
GAGACCAATCTGGTCTAGACTCGGACCCTCGAGAGACCGATTGATCCCTTGGGTGACGAA

781 aagcctcaataaagcttgccttgagtgcttcaagtagtgtgtgcccgtctgttgtgtgac 840
TTCGGAGTTATTTCGAACGGAACTCACGAAGTTCATCACACACGGGCAGACAACACACTG

841 tctggtaactagagatccctcagacccttttagtcagtgtggaaaatctctagcagtggc 900
AGACCATTGATCTCTAGGGAGTCTGGGAAAATCAGTCACACCTTTTAGAGATCGTCACCG

901 gcccgaacagggacttgaaagcgaaagggaaaccagaggagctctctcgacgcaggactc 960
CGGGCTTGTCCCTGAACTTTCGCTTTCCCTTTGGTCTCCTCGAGAGAGCTGCGTCCTGAG

HIV-1_psi_pack other(1006,1050)>>>
|
961 ggcttgctgaagcgcgcacggcaagaggcgaggggcggcgactggtgagtacgccaaaaa 1020
CCGAACGACTTCGCGCGTGCCGTTCTCCGCTCCCCGCCGCTGACCACTCATGCGGTTTTT

1021 ttttgactagcggaggctagaaggagagagatgggtgcgagagcgtcagtattaagcggg 1080
AAAACTGATCGCCTCCGATCTTCCTCTCTCTACCCACGCTCTCGCAGTCATAATTCGCCC

NruI
|
1081 ggagaattagatcgcgatgggaaaaaattcggttaaggccagggggaaagaaaaaatata 1140
CCTCTTAATCTAGCGCTACCCTTTTTTAAGCCAATTCCGGTCCCCCTTTCTTTTTTATAT

1141 aattaaaacatatagtatgggcaagcagggagctagaacgattcgcagttaatcctggcc 1200
TTAATTTTGTATATCATACCCGTTCGTCCCTCGATCTTGCTAAGCGTCAATTAGGACCGG

1201 tgttagaaacatcagaaggctgtagacaaatactgggacagctacaaccatcccttcaga 1260
ACAATCTTTGTAGTCTTCCGACATCTGTTTATGACCCTGTCGATGTTGGTAGGGAAGTCT

1261 caggatcagaagaacttagatcattatataatacagtagcaaccctctattgtgtgcatc 1320
GTCCTAGTCTTCTTGAATCTAGTAATATATTATGTCATCGTTGGGAGATAACACACGTAG

1321 aaaggatagagataaaagacaccaaggaagctttagacaagatagaggaagagcaaaaca 1380
TTTCCTATCTCTATTTTCTGTGGTTCCTTCGAAATCTGTTCTATCTCCTTCTCGTTTTGT

1381 aaagtaagaccaccgcacagcaagcccgctgatcttcagacctggaggaggagatatgag 1440
TTTCATTCTGGTGGCGTGTCGTTCGGGCGACTAGAAGTCTGGACCTCCTCCTCTATACTC

1441 ggacattggagaagtgaattatataaatataaagtagtaaaaattgaaccattaggagta 1500
CCTGTAACCTCTTCACTTAATATATTTATATTTCATCATTTTTAACTTGGTAATCCTCAT

RRE reg(1557,1790)>>>
|
1501 gcacccaccaaggcaaagagaagagtggtgcagagagaaaaaagagcagtgggaatagga 1560
CGTGGGTGGTTCCGTTTCTCTTCTCACCACGTCTCTCTTTTTTCTCGTCACCCTTATCCT

ORF_1 rf(1)(1600,2301)>>>
|
1561 gctttgttccttgggttcttgggagcagcaggaagcactatgggcgcagcgtcaatgacg 1620
CGAAACAAGGAACCCAAGAACCCTCGTCGTCCTTCGTGATACCCGCGTCGCAGTTACTGC

1621 ctgacggtacaggccagacaattattgtctggtatagtgcagcagcagaacaatttgctg 1680
GACTGCCATGTCCGGTCTGTTAATAACAGACCATATCACGTCGTCGTCTTGTTAAACGAC

1681 agggctattgaggcgcaacagcatctgttgcaactcacagtctggggcatcaagcagctc 1740
TCCCGATAACTCCGCGTTGTCGTAGACAACGTTGAGTGTCAGACCCCGTAGTTCGTCGAG

1741 caggcaagaatcctggctgtggaaagatacctaaaggatcaacagctcctggggatttgg 1800
GTCCGTTCTTAGGACCGACACCTTTCTATGGATTTCCTAGTTGTCGAGGACCCCTAAACC

1801 ggttgctctggaaaactcatttgcaccactgctgtgccttggaatgctagttggagtaat 1860
CCAACGAGACCTTTTGAGTAAACGTGGTGACGACACGGAACCTTACGATCAACCTCATTA

1861 aaatctctggaacagatttggaatcacacgacctggatggagtgggacagagaaattaac 1920
TTTAGAGACCTTGTCTAAACCTTAGTGTGCTGGACCTACCTCACCCTGTCTCTTTAATTG

1921 aattacacaagcttaatacactccttaattgaagaatcgcaaaaccagcaagaaaagaat 1980
TTAATGTGTTCGAATTATGTGAGGAATTAACTTCTTAGCGTTTTGGTCGTTCTTTTCTTA

1981 gaacaagaattattggaattagataaatgggcaagtttgtggaattggtttaacataaca 2040
CTTGTTCTTAATAACCTTAATCTATTTACCCGTTCAAACACCTTAACCAAATTGTATTGT

2041 aattggctgtggtatataaaattattcataatgatagtaggaggcttggtaggtttaaga 2100
TTAACCGACACCATATATTTTAATAAGTATTACTATCATCCTCCGAACCATCCAAATTCT

2101 atagtttttgctgtactttctatagtgaatagagttaggcagggatattcaccattatcg 2160
TATCAAAAACGACATGAAAGATATCACTTATCTCAATCCGTCCCTATAAGTGGTAATAGC

2161 tttcagacccacctcccaaccccgaggggacccgacaggcccgaaggaatagaagaagaa 2220
AAAGTCTGGGTGGAGGGTTGGGGCTCCCCTGGGCTGTCCGGGCTTCCTTATCTTCTTCTT

2221 ggtggagagagagacagagacagatccattcgattagtgaacggatctcgacggtatcga 2280
CCACCTCTCTCTCTGTCTCTGTCTAGGTAAGCTAATCACTTGCCTAGAGCTGCCATAGCT

2281 aagcttgggattcgaatttaaaagaaaaggggggattggggggtacagtgcaggggaaag 2340
TTCGAACCCTAAGCTTAAATTTTCTTTTCCCCCCTAACCCCCCATGTCACGTCCCCTTTC

2341 aatagtagacataatagcaacagacatacaaactaaagaactacaaaaacaaattacaaa 2400
TTATCATCTGTATTATCGTTGTCTGTATGTTTGATTTCTTGATGTTTTTGTTTAATGTTT

2401 aattcaaaattttcgggtttttcgaacctagggttccgcgttacataacttacggtaaat 2460
TTAAGTTTTAAAAGCCCAAAAAGCTTGGATCCCAAGGCGCAATGTATTGAATGCCATTTA

2461 ggcccgcctggctgaccgcccaacgacccccgcccattgacgtcaataatgacgtatgtt 2520
CCGGGCGGACCGACTGGCGGGTTGCTGGGGGCGGGTAACTGCAGTTATTACTGCATACAA

2521 cccatagtaacgccaatagggactttccattgacgtcaatgggtggagtatttacggtaa 2580
GGGTATCATTGCGGTTATCCCTGAAAGGTAACTGCAGTTACCCACCTCATAAATGCCATT

2581 actgcccacttggcagtacatcaagtgtatcatatgccaagtacgccccctattgacgtc 2640
TGACGGGTGAACCGTCATGTAGTTCACATAGTATACGGTTCATGCGGGGGATAACTGCAG

2641 aatgacggtaaatggcccgcctggcattatgcccagtacatgaccttatgggactttcct 2700
TTACTGCCATTTACCGGGCGGACCGTAATACGGGTCATGTACTGGAATACCCTGAAAGGA

2701 acttggcagtacatctacgtttagtcatcgctattaccatggtgatgcggttttggcagt 2760
TGAACCGTCATGTAGATGCAAATCAGTAGCGATAATGGTACCACTACGCCAAAACCGTCA

2761 acatcaatgggcgtggatagcggtttgactcacggggatttccaagtctccaccccattg 2820
TGTAGTTACCCGCACCTATCGCCAAACTGAGTGCCCCTAAAGGTTCAGAGGTGGGGTAAC

2821 acgtcaatgggagtttgttttggcaccaaaatcaacgggactttccaaaatgtcgtaaca 2880
TGCAGTTACCCTCAAACAAAACCGTGGTTTTAGTTGCCCTGAAAGGTTTTACAGCATTGT

CMV prom(2885,2966)>>>
|
2881 actccgccccattgacgcaaatgggcggtaggcgtgtacggtgggaggtctatataagca 2940
TGAGGCGGGGTAACTGCGTTTACCCGCCATCCGCACATGCCACCCTCCAGATATATTCGT

2941 gagctcgtttagtgaaccgtcagatcgcctggagacgccatccacgctgttttgacctcc 3000
CTCGAGCAAATCACTTGGCAGTCTAGCGGACCTCTGCGGTAGGTGCGACAAAACTGGAGG

tetO reg(3022,3061)>>>
|
3001 atagaagaaccgagtttaaactccctatcagtgatagagatctccctatcagtgatagag 3060
TATCTTCTTGGCTCAAATTTGAGGGATAGTCACTATCTCTAGAGGGATAGTCACTATCTC

SmaI
|
XmaI ClaI
| | |
3061 agctagccccgggatcgatcaattgagtacttacgtaggtaccccagtgtggtggcctgc 3120
TCGATCGGGGCCCTAGCTAGTTAACTCATGAATGCATCCATGGGGTCACACCACCGGACG

3121 aggtgaattcactagtaccggtaggcctgtcgacTggatccGCGGCCTCTGAGCTATTCC 3180
TCCACTTAAGTGATCATGGCCATCCGGACAGCTGACCTAGGCGCCGGAGACTCGATAAGG

3181 AGAAGTAGTGAGGAGGCTTTTTTGGAGGCCTAGGCTTTTGCAAAAAGCTTTGCAAAGatg 3240
TCTTCATCACTCCTCCGAAAAAACCTCCGGATCCGAAAACGTTTTTCGAAACGTTTCTAC

3241 gataaagttttaaacagagaggaatctttgcagctaatggaccttctaggtcttgaaagg 3300
CTATTTCAAAATTTGTCTCTCCTTAGAAACGTCGATTACCTGGAAGATCCAGAACTTTCC

3301 agtgcctgggggaatattcctctgatgagaaaggcatatttaaaaaaatgcaaggagttt 3360
TCACGGACCCCCTTATAAGGAGACTACTCTTTCCGTATAAATTTTTTTACGTTCCTCAAA

3361 catcctgataaaggaggagatgaagaaaaaatgaagaaaatgaatactctgtacaagaaa 3420
GTAGGACTATTTCCTCCTCTACTTCTTTTTTACTTCTTTTACTTATGAGACATGTTCTTT

3421 atggaagatggagtaaaatatgctcatcaacctgactttggaggcttctgggatgcaact 3480
TACCTTCTACCTCATTTTATACGAGTAGTTGGACTGAAACCTCCGAAGACCCTACGTTGA

3481 gaggtatttgcttcttccttaaatcctggtgttgatgcaatgtactgcaaacaatggcct 3540
CTCCATAAACGAAGAAGGAATTTAGGACCACAACTACGTTACATGACGTTTGTTACCGGA

3541 gagtgtgcaaagaaaatgtctgctaactgcatatgcttgctgtgcttactgaggatgaag 3600
CTCACACGTTTCTTTTACAGACGATTGACGTATACGAACGACACGAATGACTCCTACTTC

3601 catgaaaatagaaaattatacaggaaagatccacttgtgtgggttgattgctactgcttc 3660
GTACTTTTATCTTTTAATATGTCCTTTCTAGGTGAACACACCCAACTAACGATGACGAAG

3661 gattgctttagaatgtggtttggacttgatctttgtgaaggaaccttacttctgtggtgt 3720
CTAACGAAATCTTACACCAAACCTGAACTAGAAACACTTCCTTGGAATGAAGACACCACA

SV40_int other(3763,3778)>>>
|
3721 gacataattggacaaactacctacagagatttaaagctctaaggtaaatataaaattttt 3780
CTGTATTAACCTGTTTGATGGATGTCTCTAAATTTCGAGATTCCATTTATATTTTAAAAA

3781 aagtgtataatgtgttaaactactgattctaattgtttgtgtattttagattccaaccta 3840
TTCACATATTACACAATTTGATGACTAAGATTAACAAACACATAAAATCTAAGGTTGGAT

SV40_lrgT other(3842,5710)>>>
|
3841 tggaactgatgaatgggagcagtggtggaatgcctttaatgaggaaaacctgttttgctc 3900
ACCTTGACTACTTACCCTCGTCACCACCTTACGGAAATTACTCCTTTTGGACAAAACGAG

ORF_2 rf(2)(3908,5710)>>>
|
3901 agaagaaatgccatctagtgatgatgaggctactgctgactctcaacattctactcctcc 3960
TCTTCTTTACGGTAGATCACTACTACTCCGATGACGACTGAGAGTTGTAAGATGAGGAGG

3961 aaaaaagaagagaaaggtagaagaccccaaggactttccttcagaattgctaagtttttt 4020
TTTTTTCTTCTCTTTCCATCTTCTGGGGTTCCTGAAAGGAAGTCTTAACGATTCAAAAAA

4021 gagtcatgctgtgtttagtaatagaactcttgcttgctttgctatttacaccacaaagga 4080
CTCAGTACGACACAAATCATTATCTTGAGAACGAACGAAACGATAAATGTGGTGTTTCCT

4081 aaaagctgcactgctatacaagaaaattatggaaaaatattctgtaacctttataagtag 4140
TTTTCGACGTGACGATATGTTCTTTTAATACCTTTTTATAAGACATTGGAAATATTCATC

4141 gcataacagttataatcataacatactgttttttcttactccacacaggcatagagtgtc 4200
CGTATTGTCAATATTAGTATTGTATGACAAAAAAGAATGAGGTGTGTCCGTATCTCACAG

4201 tgctattaataactatgctcaaaaattgtgtacctttagctttttaatttgtaaaggggt 4260
ACGATAATTATTGATACGAGTTTTTAACACATGGAAATCGAAAAATTAAACATTTCCCCA

4261 taataaggaatatttgatgtatagtgccttgactagagatccattttctgttattgagga 4320
ATTATTCCTTATAAACTACATATCACGGAACTGATCTCTAGGTAAAAGACAATAACTCCT

4321 aagtttgccaggtgggttaaaggagcatgattttaatccagaagaagcagaggaaactaa 4380
TTCAAACGGTCCACCCAATTTCCTCGTACTAAAATTAGGTCTTCTTCGTCTCCTTTGATT

4381 acaagtgtcctggaagcttgtaacagagtatgcaatggaaacaaaatgtgatgatgtgtt 4440
TGTTCACAGGACCTTCGAACATTGTCTCATACGTTACCTTTGTTTTACACTACTACACAA

4441 gttattgcttgggatgtacttggaatttcagtacagttttgaaatgtgtttaaaatgtat 4500
CAATAACGAACCCTACATGAACCTTAAAGTCATGTCAAAACTTTACACAAATTTTACATA

4501 taaaaaagaacagcccagccactataagtaccatgaaaagcattatgcaaatgctgctat 4560
ATTTTTTCTTGTCGGGTCGGTGATATTCATGGTACTTTTCGTAATACGTTTACGACGATA

4561 atttgctgacagcaaaaaccaaaaaaccatatgccaacaggctgttgatactgttttagc 4620
TAAACGACTGTCGTTTTTGGTTTTTTGGTATACGGTTGTCCGACAACTATGACAAAATCG

4621 taaaaagcgggttgatagcctacaattaactagagaacaaatgttaacaaacagatttaa 4680
ATTTTTCGCCCAACTATCGGATGTTAATTGATCTCTTGTTTACAATTGTTTGTCTAAATT

4681 tgatcttttggataggatggatataatgtttggttctacaggctctgctgacatagaaga 4740
ACTAGAAAACCTATCCTACCTATATTACAAACCAAGATGTCCGAGACGACTGTATCTTCT

4741 atggatggctggagttgcttggctacactgtttgttgcccaaaatggattcagtggtgta 4800
TACCTACCGACCTCAACGAACCGATGTGACAAACAACGGGTTTTACCTAAGTCACCACAT

4801 tgactttttaaaatgcatggtgtacaacattcctaaaaaaagatactggctgtttaaagg 4860
ACTGAAAAATTTTACGTACCACATGTTGTAAGGATTTTTTTCTATGACCGACAAATTTCC

4861 accaattgatagtggtaaaactacattagcagctgctttgcttgaattatgtggggggaa 4920
TGGTTAACTATCACCATTTTGATGTAATCGTCGACGAAACGAACTTAATACACCCCCCTT

4921 agctttaaatgttaatttgcccttggacaggctgaactttgagctaggagtagctattga 4980
TCGAAATTTACAATTAAACGGGAACCTGTCCGACTTGAAACTCGATCCTCATCGATAACT

4981 ccagtttttagtagtttttgaggatgtaaagggcactggaggggagtccagagatttgcc 5040
GGTCAAAAATCATCAAAAACTCCTACATTTCCCGTGACCTCCCCTCAGGTCTCTAAACGG

5041 ttcaggtcagggaattaataacctggacaatttaagggattatttggatggcagtgttaa 5100
AAGTCCAGTCCCTTAATTATTGGACCTGTTAAATTCCCTAATAAACCTACCGTCACAATT

5101 ggtaaacttagaaaagaaacacctaaataaaagaactcaaatatttccccctggaatagt 5160
CCATTTGAATCTTTTCTTTGTGGATTTATTTTCTTGAGTTTATAAAGGGGGACCTTATCA

5161 caccatgaatgagtacagtgtgcctaaaacactgcaggccagatttgtaaaacaaataga 5220
GTGGTACTTACTCATGTCACACGGATTTTGTGACGTCCGGTCTAAACATTTTGTTTATCT

5221 ttttaggcccaaagattatttaaagcattgcctggaacgcagtgagtttttgttagaaaa 5280
AAAATCCGGGTTTCTAATAAATTTCGTAACGGACCTTGCGTCACTCAAAAACAATCTTTT

5281 gagaataattcaaagtggcattgctttgcttcttatgttaatttggtacagacctgtggc 5340
CTCTTATTAAGTTTCACCGTAACGAAACGAAGAATACAATTAAACCATGTCTGGACACCG

5341 tgagtttgctcaaagtattcagagcagaattgtggagtggaaagagagattggacaaaga 5400
ACTCAAACGAGTTTCATAAGTCTCGTCTTAACACCTCACCTTTCTCTCTAACCTGTTTCT

5401 gtttagtttgtcagtgtatcaaaaaatgaagtttaatgtggctatgggaattggagtttt 5460
CAAATCAAACAGTCACATAGTTTTTTACTTCAAATTACACCGATACCCTTAACCTCAAAA

5461 agattggctaagaaacagtgatgatgatgatgaagacagccaggaaaatgctgataaaaa 5520
TCTAACCGATTCTTTGTCACTACTACTACTACTTCTGTCGGTCCTTTTACGACTATTTTT

5521 tgaagatggtggggagaagaacatggaagactcagggcatgaaacaggcattgattcaca 5580
ACTTCTACCACCCCTCTTCTTGTACCTTCTGAGTCCCGTACTTTGTCCGTAACTAAGTGT

5581 gtcccaaggctcatttcaggcccctcagtcctcacagtctgttcatgatcataatcagcc 5640
CAGGGTTCCGAGTAAAGTCCGGGGAGTCAGGAGTGTCAGACAAGTACTAGTATTAGTCGG

5641 ataccacatttgtagaggttttacttgctttaaaaaacctcccacacctccccctgaacc 5700
TATGGTGTAAACATCTCCAAAATGAACGAAATTTTTTGGAGGGTGTGGAGGGGGACTTGG

NotI
|
5701 tgaaacataaAATGAATGCAATTGTTGTTGTTggatccGGTACCGAATTCGCGGCCGCAC 5760
ACTTTGTATTTTACTTACGTTAACAACAACAACCTAGGCCATGGCTTAAGCGCCGGCGTG

XbaI
|
EcoRV
| |
5761 TCGAGATAtctagactgcagctcgagtacccatacgacgtcccagactacgcttgagttt 5820
AGCTCTATAGATCTGACGTCGAGCTCATGGGTATGCTGCAGGGTCTGATGCGAACTCAAA

SV40 prom(5831,6099)>>>
|
5821 aaacacgcgtggtgtggaaagtccccaggctccccagcaggcagaagtatgcaaagcatg 5880
TTTGTGCGCACCACACCTTTCAGGGGTCCGAGGGGTCGTCCGTCTTCATACGTTTCGTAC

5881 catctcaattagtcagcaaccaggtgtggaaagtccccaggctccccagcaggcagaagt 5940
GTAGAGTTAATCAGTCGTTGGTCCACACCTTTCAGGGGTCCGAGGGGTCGTCCGTCTTCA

SV40 origin(5998,6075)>>>
|
5941 atgcaaagcatgcatctcaattagtcagcaaccatagtcccgcccctaactccgcccatc 6000
TACGTTTCGTACGTAGAGTTAATCAGTCGTTGGTATCAGGGCGGGGATTGAGGCGGGTAG

6001 ccgcccctaactccgcccagttccgcccattctccgccccatggctgactaatttttttt 6060
GGCGGGGATTGAGGCGGGTCAAGGCGGGTAAGAGGCGGGGTACCGACTGATTAAAAAAAA

SfiI
|
ORF_3 rf(2)(6065,6733)>>>
| |
6061 atttatgcagaggccgaggccgcctcggcctctgagctattccagaagtagtgaggaggc 6120
TAAATACGTCTCCGGCTCCGGCGGAGCCGGAGACTCGATAAGGTCTTCATCACTCCTCCG

puro marker(6134,6733)>>>
|
6121 ttttttggaggccatgaccgagtacaagcccacggtgcgcctcgccacccgcgacgacgt 6180
AAAAAACCTCCGGTACTGGCTCATGTTCGGGTGCCACGCGGAGCGGTGGGCGCTGCTGCA

6181 ccctcgggccgtacgcaccctcgccgccgcgttcgccgactaccccgccacgcgccacac 6240
GGGAGCCCGGCATGCGTGGGAGCGGCGGCGCAAGCGGCTGATGGGGCGGTGCGCGGTGTG

6241 cgtggacccggaccgccacatcgagcgggtcaccgagctgcaagaactcttcctcacgcg 6300
GCACCTGGGCCTGGCGGTGTAGCTCGCCCAGTGGCTCGACGTTCTTGAGAAGGAGTGCGC

6301 cgtcgggctcgacatcggcaaggtgtgggtcgcggacgacggcgccgcggtggcggtctg 6360
GCAGCCCGAGCTGTAGCCGTTCCACACCCAGCGCCTGCTGCCGCGGCGCCACCGCCAGAC

6361 gaccacgccggagagcgtcgaagcgggggcggtgttcgccgagatcggcccgcgcatggc 6420
CTGGTGCGGCCTCTCGCAGCTTCGCCCCCGCCACAAGCGGCTCTAGCCGGGCGCGTACCG

6421 cgagttgagcggttcccggctggccgcgcagcaacagatggaagggctcctggcgccgca 6480
GCTCAACTCGCCAAGGGCCGACCGGCGCGTCGTTGTCTACCTTCCCGAGGACCGCGGCGT

6481 ccggcccaaggagcccgcgtggttcctggccaccgtcggcgtctcgcccgaccaccaggg 6540
GGCCGGGTTCCTCGGGCGCACCAAGGACCGGTGGCAGCCGCAGAGCGGGCTGGTGGTCCC

6541 caagggtctgggcagcgccgtcgtgctccccggagtggaggcggccgagcgcgccggggt 6600
GTTCCCAGACCCGTCGCGGCAGCACGAGGGGCCTCACCTCCGCCGGCTCGCGCGGCCCCA

6601 gcccgccttcctggagacctccgcgccccgcaacctccccttctacgagcggctcggctt 6660
CGGGCGGAAGGACCTCTGGAGGCGCGGGGCGTTGGAGGGGAAGATGCTCGCCGAGCCGAA

6661 caccgtcaccgccgacgtcgaggtgcccgaaggaccgcgcacctggtgcatgacccgcaa 6720
GTGGCAGTGGCGGCTGCAGCTCCACGGGCTTCCTGGCGCGTGGACCACGTACTGGGCGTT

6721 gcccggtgcctgaacgcgttccggaaatcaacctctggattacaaaatttgtgaaagatt 6780
CGGGCCACGGACTTGCGCAAGGCCTTTAGTTGGAGACCTAATGTTTTAAACACTTTCTAA

6781 gactggtattcttaactatgttgctccttttacgctatgtggatacgctgctttaatgcc 6840
CTGACCATAAGAATTGATACAACGAGGAAAATGCGATACACCTATGCGACGAAATTACGG

6841 tttgtatcatgctattgcttcccgtatggctttcattttctcctccttgtataaatcctg 6900
AAACATAGTACGATAACGAAGGGCATACCGAAAGTAAAAGAGGAGGAACATATTTAGGAC

6901 gttgctgtctctttatgaggagttgtggcccgttgtcaggcaacgtggcgtggtgtgcac 6960
CAACGACAGAGAAATACTCCTCAACACCGGGCAACAGTCCGTTGCACCGCACCACACGTG

6961 tgtgtttgctgacgcaacccccactggttggggcattgccaccacctgtcagctcctttc 7020
ACACAAACGACTGCGTTGGGGGTGACCAACCCCGTAACGGTGGTGGACAGTCGAGGAAAG

7021 cgggactttcgctttccccctccctattgccacggcggaactcatcgccgcctgccttgc 7080
GCCCTGAAAGCGAAAGGGGGAGGGATAACGGTGCCGCCTTGAGTAGCGGCGGACGGAACG

7081 ccgctgctggacaggggctcggctgttgggcactgacaattccgtggtgttgtcggggaa 7140
GGCGACGACCTGTCCCCGAGCCGACAACCCGTGACTGTTAAGGCACCACAACAGCCCCTT

7141 gctgacgtcctttccatggctgctcgcctgtgttgccacctggattctgcgcgggacgtc 7200
CGACTGCAGGAAAGGTACCGACGAGCGGACACAACGGTGGACCTAAGACGCGCCCTGCAG

7201 cttctgctacgtcccttcggccctcaatccagcggaccttccttcccgcggcctgctgcc 7260
GAAGACGATGCAGGGAAGCCGGGAGTTAGGTCGCCTGGAAGGAAGGGCGCCGGACGACGG

7261 ggctctgcggcctcttccgcgtctcgccttcgccctcagacgagtcggatctccctttgg 7320
CCGAGACGCCGGAGAAGGCGCAGAGCGGAAGCGGGAGTCTGCTCAGCCTAGAGGGAAACC

delta_U3 other(7343,7395)>>>
|
7321 gccgcctccccgcctgtccggatggaagggctaattcactcccaacgaatacaagatctg 7380
CGGCGGAGGGGCGGACAGGCCTACCTTCCCGATTAAGTGAGGGTTGCTTATGTTCTAGAC

HIV-1_5_LTR other(7396,7576)>>>
|
7381 ctttttgcttgtactgggtctctctggttagaccagatctgagcctgggagctctctggc 7440
GAAAAACGAACATGACCCAGAGAGACCAATCTGGTCTAGACTCGGACCCTCGAGAGACCG

7441 taactagggaacccactgcttaagcctcaataaagcttgccttgagtgcttcaagtagtg 7500
ATTGATCCCTTGGGTGACGAATTCGGAGTTATTTCGAACGGAACTCACGAAGTTCATCAC

7501 tgtgcccgtctgttgtgtgactctggtaactagagatccctcagacccttttagtcagtg 7560
ACACGGGCAGACAACACACTGAGACCATTGATCTCTAGGGAGTCTGGGAAAATCAGTCAC

7561 tggaaaatctctagcagtagtagttcatgtcatcttattattcagtatttataacttgca 7620
ACCTTTTAGAGATCGTCATCATCAAGTACAGTAGAATAATAAGTCATAAATATTGAACGT

7621 aagaaatgaatatcagagagtgagaggaacttgtttattgcagcttataatggttacaaa 7680
TTCTTTACTTATAGTCTCTCACTCTCCTTGAACAAATAACGTCGAATATTACCAATGTTT

7681 taaagcaatagcatcacaaatttcacaaataaagcatttttttcactgcattctagttgt 7740
ATTTCGTTATCGTAGTGTTTAAAGTGTTTATTTCGTAAAAAAAGTGACGTAAGATCAACA

7741 ggtttgtccaaactcatcaatgtatcttatcatgtctggcatctatgtcgggtgcggaga 7800
CCAAACAGGTTTGAGTAGTTACATAGAATAGTACAGACCGTAGATACAGCCCACGCCTCT

7801 aagaggtaatgaaatggcattatgggtattatgggtctgcattaatgaatcggccaacga 7860
TTCTCCATTACTTTACCGTAATACCCATAATACCCAGACGTAATTACTTAGCCGGTTGCT

7861 tcccggtgtgaaataccgcacagatgcgtaaggagaaaataccgcatcaggcgctcttcc 7920
AGGGCCACACTTTATGGCGTGTCTACGCATTCCTCTTTTATGGCGTAGTCCGCGAGAAGG

7921 gcttcctcgctcactgactcgctgcgctcggtcgttcggctgcggcgagcggtatcagct 7980
CGAAGGAGCGAGTGACTGAGCGACGCGAGCCAGCAAGCCGACGCCGCTCGCCATAGTCGA

7981 cactcaaaggcggtaatacggttatccacagaatcaggggataacgcaggaaagaacatg 8040
GTGAGTTTCCGCCATTATGCCAATAGGTGTCTTAGTCCCCTATTGCGTCCTTTCTTGTAC

pBR322 origin(8082,8701)<<<
|
8041 tgagcaaaaggccagcaaaaggccaggaaccgtaaaaaggccgcgttgctggcgtttttc 8100
ACTCGTTTTCCGGTCGTTTTCCGGTCCTTGGCATTTTTCCGGCGCAACGACCGCAAAAAG

8101 cataggctccgcccccctgacgagcatcacaaaaatcgacgctcaagtcagaggtggcga 8160
GTATCCGAGGCGGGGGGACTGCTCGTAGTGTTTTTAGCTGCGAGTTCAGTCTCCACCGCT

8161 aacccgacaggactataaagataccaggcgtttccccctggaagctccctcgtgcgctct 8220
TTGGGCTGTCCTGATATTTCTATGGTCCGCAAAGGGGGACCTTCGAGGGAGCACGCGAGA

8221 cctgttccgaccctgccgcttaccggatacctgtccgcctttctcccttcgggaagcgtg 8280
GGACAAGGCTGGGACGGCGAATGGCCTATGGACAGGCGGAAAGAGGGAAGCCCTTCGCAC

8281 gcgctttctcatagctcacgctgtaggtatctcagttcggtgtaggtcgttcgctccaag 8340
CGCGAAAGAGTATCGAGTGCGACATCCATAGAGTCAAGCCACATCCAGCAAGCGAGGTTC

8341 ctgggctgtgtgcacgaaccccccgttcagcccgaccgctgcgccttatccggtaactat 8400
GACCCGACACACGTGCTTGGGGGGCAAGTCGGGCTGGCGACGCGGAATAGGCCATTGATA

8401 cgtcttgagtccaacccggtaagacacgacttatcgccactggcagcagccactggtaac 8460
GCAGAACTCAGGTTGGGCCATTCTGTGCTGAATAGCGGTGACCGTCGTCGGTGACCATTG

8461 aggattagcagagcgaggtatgtaggcggtgctacagagttcttgaagtggtggcctaac 8520
TCCTAATCGTCTCGCTCCATACATCCGCCACGATGTCTCAAGAACTTCACCACCGGATTG

8521 tacggctacactagaaggacagtatttggtatctgcgctctgctgaagccagttaccttc 8580
ATGCCGATGTGATCTTCCTGTCATAAACCATAGACGCGAGACGACTTCGGTCAATGGAAG

8581 ggaaaaagagttggtagctcttgatccggcaaacaaaccaccgctggtagcggtggtttt 8640
CCTTTTTCTCAACCATCGAGAACTAGGCCGTTTGTTTGGTGGCGACCATCGCCACCAAAA

8641 tttgtttgcaagcagcagattacgcgcagaaaaaaaggatctcaagaagatcctttgatc 8700
AAACAAACGTTCGTCGTCTAATGCGCGTCTTTTTTTCCTAGAGTTCTTCTAGGAAACTAG

8701 ttttctacggggtctgacgctcagtggaacgaaaactcacgttaagggattttggtcatg 8760
AAAAGATGCCCCAGACTGCGAGTCACCTTGCTTTTGAGTGCAATTCCCTAAAACCAGTAC

8761 agattatcaaaaaggatcttcacctagatccttttaaattaaaaatgaagttttaaatca 8820
TCTAATAGTTTTTCCTAGAAGTGGATCTAGGAAAATTTAATTTTTACTTCAAAATTTAGT

8821 atctaaagtatatatgagtaaacttggtctgacagttaccaatgcttaatcagtgaggca 8880
TAGATTTCATATATACTCATTTGAACCAGACTGTCAATGGTTACGAATTAGTCACTCCGT

8881 cctatctcagcgatctgtctatttcgttcatccatagttgcctgactccccgtcgtgtag 8940
GGATAGAGTCGCTAGACAGATAAAGCAAGTAGGTATCAACGGACTGAGGGGCAGCACATC

8941 ataactacgatacgggagggcttaccatctggccccagtgctgcaatgataccgcgagac 9000
TATTGATGCTATGCCCTCCCGAATGGTAGACCGGGGTCACGACGTTACTATGGCGCTCTG

9001 ccacgctcaccggctccagatttatcagcaataaaccagccagccggaagggccgagcgc 9060
GGTGCGAGTGGCCGAGGTCTAAATAGTCGTTATTTGGTCGGTCGGCCTTCCCGGCTCGCG

9061 agaagtggtcctgcaactttatccgcctccatccagtctattaattgttgccgggaagct 9120
TCTTCACCAGGACGTTGAAATAGGCGGAGGTAGGTCAGATAATTAACAACGGCCCTTCGA

9121 agagtaagtagttcgccagttaatagtttgcgcaacgttgttgaaaaaggatcttcacct 9180
TCTCATTCATCAAGCGGTCAATTATCAAACGCGTTGCAACAACTTTTTCCTAGAAGTGGA

9181 agatccttttcacgtagaaagccagtccgcagaaacggtgctgaccccggatgaatgtca 9240
TCTAGGAAAAGTGCATCTTTCGGTCAGGCGTCTTTGCCACGACTGGGGCCTACTTACAGT

9241 gctactgggctatctggacaagggaaaacgcaagcgcaaagagaaagcaggtagcttgca 9300
CGATGACCCGATAGACCTGTTCCCTTTTGCGTTCGCGTTTCTCTTTCGTCCATCGAACGT

NEOKAN prom(9354,9403)>>>
|
9301 gtgggcttacatggcgatagctagactgggcggttttatggacagcaagcgaaccggaat 9360
CACCCGAATGTACCGCTATCGATCTGACCCGCCAAAATACCTGTCGTTCGCTTGGCCTTA

9361 tgccagctggggcgccctctggtaaggttgggaagccctgcaaagtaaactggatggctt 9420
ACGGTCGACCCCGCGGGAGACCATTCCAACCCTTCGGGACGTTTCATTTGACCTACCGAA

9421 tctcgccgccaaggatctgatggcgcaggggatcaagctctgatcaagagacaggatgag 9480
AGAGCGGCGGTTCCTAGACTACCGCGTCCCCTAGTTCGAGACTAGTTCTCTGTCCTACTC

NTP_II marker(9495,10283)>>>
|
ORF_4 rf(3)(9492,10286)>>>
| |
9481 gatcgtttcgcatgattgaacaagatggattgcacgcaggttctccggccgcttgggtgg 9540
CTAGCAAAGCGTACTAACTTGTTCTACCTAACGTGCGTCCAAGAGGCCGGCGAACCCACC

9541 agaggctattcggctatgactgggcacaacagacaatcggctgctctgatgccgccgtgt 9600
TCTCCGATAAGCCGATACTGACCCGTGTTGTCTGTTAGCCGACGAGACTACGGCGGCACA

9601 tccggctgtcagcgcaggggcgcccggttctttttgtcaagaccgacctgtccggtgccc 9660
AGGCCGACAGTCGCGTCCCCGCGGGCCAAGAAAAACAGTTCTGGCTGGACAGGCCACGGG

9661 tgaatgaactgcaagacgaggcagcgcggctatcgtggctggccacgacgggcgttcctt 9720
ACTTACTTGACGTTCTGCTCCGTCGCGCCGATAGCACCGACCGGTGCTGCCCGCAAGGAA

9721 gcgcagctgtgctcgacgttgtcactgaagcgggaagggactggctgctattgggcgaag 9780
CGCGTCGACACGAGCTGCAACAGTGACTTCGCCCTTCCCTGACCGACGATAACCCGCTTC

9781 tgccggggcaggatctcctgtcatctcaccttgctcctgccgagaaagtatccatcatgg 9840
ACGGCCCCGTCCTAGAGGACAGTAGAGTGGAACGAGGACGGCTCTTTCATAGGTAGTACC

9841 ctgatgcaatgcggcggctgcatacgcttgatccggctacctgcccattcgaccaccaag 9900
GACTACGTTACGCCGCCGACGTATGCGAACTAGGCCGATGGACGGGTAAGCTGGTGGTTC

9901 cgaaacatcgcatcgagcgagcacgtactcggatggaagccggtcttgtcgatcaggatg 9960
GCTTTGTAGCGTAGCTCGCTCGTGCATGAGCCTACCTTCGGCCAGAACAGCTAGTCCTAC

9961 atctggacgaagagcatcaggggctcgcgccagccgaactgttcgccaggctcaaggcga 10020
TAGACCTGCTTCTCGTAGTCCCCGAGCGCGGTCGGCTTGACAAGCGGTCCGAGTTCCGCT

10021 gcatgcccgacggcgaggatctcgtcgtgacccatggcgatgcctgcttgccgaatatca 10080
CGTACGGGCTGCCGCTCCTAGAGCAGCACTGGGTACCGCTACGGACGAACGGCTTATAGT

10081 tggtggaaaatggccgcttttctggattcatcgactgtggccggctgggtgtggcggacc 10140
ACCACCTTTTACCGGCGAAAAGACCTAAGTAGCTGACACCGGCCGACCCACACCGCCTGG

10141 gctatcaggacatagcgttggctacccgtgatattgctgaagagcttggcggcgaatggg 10200
CGATAGTCCTGTATCGCAACCGATGGGCACTATAACGACTTCTCGAACCGCCGCTTACCC

10201 ctgaccgcttcctcgtgctttacggtatcgccgctcccgattcgcagcgcatcgccttct 10260
GACTGGCGAAGGAGCACGAAATGCCATAGCGGCGAGGGCTAAGCGTCGCGTAGCGGAAGA

10261 atcgccttcttgacgagttcttctgaattttgttaaaatttttgttaaatcagctcattt 10320
TAGCGGAAGAACTGCTCAAGAAGACTTAAAACAATTTTAAAAACAATTTAGTCGAGTAAA

10321 tttaaccaataggccgaaatcggcaacatcccttataaatcaaaagaatagaccgcgata 10380
AAATTGGTTATCCGGCTTTAGCCGTTGTAGGGAATATTTAGTTTTCTTATCTGGCGCTAT

f1 origin(10391,10696)<<<
|
10381 gggttgagtgttgttccagtttggaacaagagtccactattaaagaacgtggactccaac 10440
CCCAACTCACAACAAGGTCAAACCTTGTTCTCAGGTGATAATTTCTTGCACCTGAGGTTG

10441 gtcaaagggcgaaaaaccgtctatcagggcgatggcccactacgtgaaccatcacccaaa 10500
CAGTTTCCCGCTTTTTGGCAGATAGTCCCGCTACCGGGTGATGCACTTGGTAGTGGGTTT

10501 tcaagttttttgcggtcgaggtgccgtaaagctctaaatcggaaccctaaagggagcccc 10560
AGTTCAAAAAACGCCAGCTCCACGGCATTTCGAGATTTAGCCTTGGGATTTCCCTCGGGG

10561 cgatttagagcttgacggggaaagccggcgaacgtggcgagaaaggaagggaagaaagcg 10620
GCTAAATCTCGAACTGCCCCTTTCGGCCGCTTGCACCGCTCTTTCCTTCCCTTCTTTCGC

10621 aaaggagcgggcgctagggcgctggcaagtgtagcggtcacgctgcgcgtaaccaccaca 10680
TTTCCTCGCCCGCGATCCCGCGACCGTTCACATCGCCAGTGCGACGCGCATTGGTGGTGT

10681 cccgcgcgcttaatgcgccgctacagggcgcgtccattcgccattcaggatcgaattaat 10740
GGGCGCGCGAATTACGCGGCGATGTCCCGCGCAGGTAAGCGGTAAGTCCTAGCTTAATTA

10741 tcttaattaacatcatcaataatatacctt 10770
AGAATTAATTGTAGTAGTTATTATATGGAA