pNV-sgRNA-Cas9-2A-GFP

Vector Name pNV-sgRNA-Cas9-2A-GFP
VectorType Non-viral sgRNA/Cas9 All-in-One expression vector
Antibiotic Information Bacterial: Ampicillin
Sequencing Primers U6 Forward Primer: 5'--GAGGGCCTATTTCCCATGATTCC--3'
Additional Information No Additional Information
***Note: Features may not be to scale, please refer to sequence or text map for detailed information.
***Note: The vector sequence shown below is representative of the parental vector only and does not include the gene of interest. The sequence of the gene can be found through the accession number link on the product page. The restriction sites within the cloning region may differ from the provided sequence.
1 tcgcgcgttt cggtgatgac ggtgaaaacc tctgacacat gcagctcccg gagacggtca   
61 cagcttgtct gtaagcggat gccgggagca gacaagcccg tcagggcgcg tcagcgggtg
121 ttggcgggtg tcggggctgg cttaactatg cggcatcaga gcagattgta ctgagagtgc
181 accatatgcg gtgtgaaata ccgcacagat gcgtaaggag aaaataccgc atcaggcgcc
241 attcgccatt caggctgcgc aactgttggg aagggcgatc ggtgcgggcc tcttcgctat
301 tacgccagct ggcgaaaggg ggatgtgctg caaggcgatt aagttgggta acgccagggt
361 tttcccagtc acgacgttgt aaaacgacgg ccagtgaatt cgagctcggt acctcgcgaa
421 tgcatctaga tatccctagc ggctccggtg cccgtcagtg ggcagagcgc acatcgccca
481 cagtccccga gaagttgggg ggaggggtcg gcaattgaac cggtgcctag agaaggtggc
541 gcggggtaaa ctgggaaagt gatgtcgtgt actggctccg cctttttccc gagggtgggg
601 gagaaccgta tataagtgca gtagtcgccg tgaacgttct ttttcgcaac gggtttgccg
661 ccagaacaca ggtaagtgcc gtgtgtggtt cccgcgggcc tggcctcttt acgggttatg
721 gcccttgcgt gccttgaatt acttccactg gctgcagtac gtgattcttg atcccgagct
781 tcgggttgga agtgggtggg agagttcgag gccttgcgct taaggagccc cttcgcctcg
841 tgcttgagtt gaggcctggc ctgggcgctg gggccgccgc gtgcgaatct ggtggcacct
901 tcgcgcctgt ctcgctgctt tcgataagtc tctagccatt taaaattttt gatgacctgc
961 tgcgacgctt tttttctggc aagatagtct tgtaaatgcg ggccaagatc tgcacactgg
1021 tatttcggtt tttggggccg cgggcggcga cggggcccgt gcgtcccagc gcacatgttc
1081 ggcgaggcgg ggcctgcgag cgcggccacc gagaatcgga cgggggtagt ctcaagctgg
1141 ccggcctgct ctggtgcctg gcctcgcgcc gccgtgtatc gccccgccct gggcggcaag
1201 gctggcccgg tcggcaccag ttgcgtgagc ggaaagatgg ccgcttcccg gccctgctgc
1261 agggagctca aaatggagga cgcggcgctc gggagagcgg gcgggtgagt cacccacaca
1321 aaggaaaagg gcctttccgt cctcagccgt cgcttcatgt gactccacgg agtaccgggc
1381 gccgtccagg cacctcgatt agttctcgag cttttggagt acgtcgtctt taggttgggg
1441 ggaggggttt tatgcgatgg agtttcccca cactgagtgg gtggagactg aagttaggcc
1501 agcttggcac ttgatgtaat tctccttgga atttgccctt tttgagtttg gatcttggtt
1561 cattctcaag cctcagacag tggttcaaag tttttttctt ccatttcagg tgtcgtgagc
1621 gatcgccatg gccccaaaga agaagcggaa ggtcggtatc cacggagtcc cagcagccga
1681 caagaagtac agcatcggcc tggacatcgg caccaactct gtgggctggg ccgtgatcac
1741 cgacgagtac aaggtgccca gcaagaaatt caaggtgctg ggcaacaccg accggcacag
1801 catcaagaag aacctgatcg gagccctgct gttcgacagc ggcgaaacag ccgaggccac
1861 ccggctgaag agaaccgcca gaagaagata caccagacgg aagaaccgga tctgctatct
1921 gcaagagatc ttcagcaacg agatggccaa ggtggacgac agcttcttcc acagactgga
1981 agagtccttc ctggtggaag aggataagaa gcacgagcgg caccccatct tcggcaacat
2041 cgtggacgag gtggcctacc acgagaagta ccccaccatc taccacctga gaaagaaact
2101 ggtggacagc accgacaagg ccgacctgcg gctgatctat ctggccctgg cccacatgat
2161 caagttccgg ggccacttcc tgatcgaggg cgacctgaac cccgacaaca gcgacgtgga
2221 caagctgttc atccagctgg tgcagaccta caaccagctg ttcgaggaaa accccatcaa
2281 cgccagcggc gtggacgcca aggccatcct gtctgccaga ctgagcaaga gcagacggct
2341 ggaaaatctg atcgcccagc tgcccggcga gaagaagaat ggcctgttcg gcaacctgat
2401 tgccctgagc ctgggcctga cccccaactt caagagcaac ttcgacctgg ccgaggatgc
2461 caaactgcag ctgagcaagg acacctacga cgacgacctg gacaacctgc tggcccagat
2521 cggcgaccag tacgccgacc tgtttctggc cgccaagaac ctgtccgacg ccatcctgct
2581 gagcgacatc ctgagagtga acaccgagat caccaaggcc cccctgagcg cctctatgat
2641 caagagatac gacgagcacc accaggacct gaccctgctg aaagctctcg tgcggcagca
2701 gctgcctgag aagtacaaag agattttctt cgaccagagc aagaacggct acgccggcta
2761 cattgacggc ggagccagcc aggaagagtt ctacaagttc atcaagccca tcctggaaaa
2821 gatggacggc accgaggaac tgctcgtgaa gctgaacaga gaggacctgc tgcggaagca
2881 gcggaccttc gacaacggca gcatccccca ccagatccac ctgggagagc tgcacgccat
2941 tctgcggcgg caggaagatt tttacccatt cctgaaggac aaccgggaaa agatcgagaa
3001 gatcctgacc ttccgcatcc cctactacgt gggccctctg gccaggggaa acagcagatt
3061 cgcctggatg accagaaaga gcgaggaaac catcaccccc tggaacttcg aggaagtggt
3121 ggacaagggc gcttccgccc agagcttcat cgagcggatg accaacttcg ataagaacct
3181 gcccaacgag aaggtgctgc ccaagcacag cctgctgtac gagtacttca ccgtgtataa
3241 cgagctgacc aaagtgaaat acgtgaccga gggaatgaga aagcccgcct tcctgagcgg
3301 cgagcagaaa aaggccatcg tggacctgct gttcaagacc aaccggaaag tgaccgtgaa
3361 gcagctgaaa gaggactact tcaagaaaat cgagtgcttc gactccgtgg aaatctccgg
3421 cgtggaagat cggttcaacg cctccctggg cacataccac gatctgctga aaattatcaa
3481 ggacaaggac ttcctggaca atgaggaaaa cgaggacatt ctggaagata tcgtgctgac
3541 cctgacactg tttgaggaca gagagatgat cgaggaacgg ctgaaaacct atgcccacct
3601 gttcgacgac aaagtgatga agcagctgaa gcggcggaga tacaccggct ggggcaggct
3661 gagccggaag ctgatcaacg gcatccggga caagcagtcc ggcaagacaa tcctggattt
3721 cctgaagtcc gacggcttcg ccaacagaaa cttcatgcag ctgatccacg acgacagcct
3781 gacctttaaa gaggacatcc agaaagccca ggtgtccggc cagggcgata gcctgcacga
3841 gcacattgcc aatctggccg gcagccccgc cattaagaag ggcatcctgc agacagtgaa
3901 ggtggtggac gagctcgtga aagtgatggg ccggcacaag cccgagaaca tcgtgatcga
3961 aatggccaga gagaaccaga ccacccagaa gggacagaag aacagccgcg agagaatgaa
4021 gcggatcgaa gagggcatca aagagctggg cagccagatc ctgaaagaac accccgtgga
4081 aaacacccag ctgcagaacg agaagctgta cctgtactac ctgcagaatg ggcgggatat
4141 gtacgtggac caggaactgg acatcaaccg gctgtccgac tacgatgtgg accatatcgt
4201 gcctcagagc tttctgaagg acgactccat cgacaacaag gtgctgacca gaagcgacaa
4261 gaaccggggc aagagcgaca acgtgccctc cgaagaggtc gtgaagaaga tgaagaacta
4321 ctggcggcag ctgctgaacg ccaagctgat tacccagaga aagttcgaca atctgaccaa
4381 ggccgagaga ggcggcctga gcgaactgga taaggccggc ttcatcaaga gacagctggt
4441 ggaaacccgg cagatcacaa agcacgtggc acagatcctg gactcccgga tgaacactaa
4501 gtacgacgag aatgacaagc tgatccggga agtgaaagtg atcaccctga agtccaagct
4561 ggtgtccgat ttccggaagg atttccagtt ttacaaagtg cgcgagatca acaactacca
4621 ccacgcccac gacgcctacc tgaacgccgt cgtgggaacc gccctgatca aaaagtaccc
4681 taagctggaa agcgagttcg tgtacggcga ctacaaggtg tacgacgtgc ggaagatgat
4741 cgccaagagc gagcaggaaa tcggcaaggc taccgccaag tacttcttct acagcaacat
4801 catgaacttt ttcaagaccg agattaccct ggccaacggc gagatccgga agcggcctct
4861 gatcgagaca aacggcgaaa ccggggagat cgtgtgggat aagggccggg attttgccac
4921 cgtgcggaaa gtgctgagca tgccccaagt gaatatcgtg aaaaagaccg aggtgcagac
4981 aggcggcttc agcaaagagt ctatcctgcc caagaggaac agcgataagc tgatcgccag
5041 aaagaaggac tgggacccta agaagtacgg cggcttcgac agccccaccg tggcctattc
5101 tgtgctggtg gtggccaaag tggaaaaggg caagtccaag aaactgaaga gtgtgaaaga
5161 gctgctgggg atcaccatca tggaaagaag cagcttcgag aagaatccca tcgactttct
5221 ggaagccaag ggctacaaag aagtgaaaaa ggacctgatc atcaagctgc ctaagtactc
5281 cctgttcgag ctggaaaacg gccggaagag aatgctggcc tctgccggcg aactgcagaa
5341 gggaaacgaa ctggccctgc cctccaaata tgtgaacttc ctgtacctgg ccagccacta
5401 tgagaagctg aagggctccc ccgaggataa tgagcagaaa cagctgtttg tggaacagca
5461 caagcactac ctggacgaga tcatcgagca gatcagcgag ttctccaaga gagtgatcct
5521 ggccgacgct aatctggaca aagtgctgtc cgcctacaac aagcaccggg ataagcccat
5581 cagagagcag gccgagaata tcatccacct gtttaccctg accaatctgg gagcccctgc
5641 cgccttcaag tactttgaca ccaccatcga ccggaagagg tacaccagca ccaaagaggt
5701 gctggacgcc accctgatcc accagagcat caccggcctg tacgagacac ggatcgacct
5761 gtctcagctg ggaggcgaca aaaggccggc ggccacgaaa aaggccggcc aggcaaaaaa
5821 gaaaaagacg cgtcagtgta ctaattatgc tctcttgaaa ttggctggag atgttgagag
5881 caacccaggt cccatggtga gcaagggcga ggagctgttc accggggtgg tgcccatcct
5941 ggtcgagctg gacggcgacg taaacggcca caagttcagc gtgtccggcg agggcgaggg
6001 cgatgccacc tacggcaagc tgaccctgaa gttcatctgc accaccggca agctgcccgt
6061 gccctggccc accctcgtga ccaccctgac ctacggcgtg cagtgcttca gccgctaccc
6121 cgaccacatg aagcagcacg acttcttcaa gtccgccatg cccgaaggct acgtccagga
6181 gcgcaccatc ttcttcaagg acgacggcaa ctacaagacc cgcgccgagg tgaagttcga
6241 gggcgacacc ctggtgaacc gcatcgagct gaagggcatc gacttcaagg aggacggcaa
6301 catcctgggg cacaagctgg agtacaacta caacagccac aacgtctata tcatggccga
6361 caagcagaag aacggcatca aggtgaactt caagatccgc cacaacatcg aggacggcag
6421 cgtgcagctc gccgaccact accagcagaa cacccccatc ggcgacggcc ccgtgctgct
6481 gcccgacaac cactacctga gcacccagtc cgccctgagc aaagacccca acgagaagcg
6541 cgatcacatg gtcctgctgg agttcgtgac cgccgccggg atcactctcg gcatggacga
6601 gctgtacaag taagtttaaa cgtcgagctg tgccttctag ttgccagcca tctgttgttt
6661 gcccctcccc cgtgccttcc ttgaccctgg aaggtgccac tcccactgtc ctttcctaat
6721 aaaatgagga aattgcatcg cattgtctga gtaggtgtca ttctattctg gggggtgggg
6781 tggggcagga cagcaagggg gaggattggg aagagaatag caggcatgct ggggacaatt
6841 ggagggccta tttcccatga ttccttcata tttgcatata cgatacaagg ctgttagaga
6901 gataattaga attaatttga ctgtaaacac aaagatatta gtacaaaata cgtgacgtag
6961 aaagtaataa tttcttgggt agtttgcagt tttaaaatta tgttttaaaa tggactatca
7021 tatgcttacc gtaacttgaa agtatttcga tttcttgggt ttatatatct tgtggaaagg
7081 acgaaacacc ggagtcttca ccggtgaaga cgcgttttag agctagaaat agcaagttaa
7141 aataaggcta gtccgttatc aacttgaaaa agtggcaccg agtcggtgct tttttttgat
7201 atcggatccc gggcccgtcg actgcagagg cctgcatgca agcttggcgt aatcatggtc
7261 atagctgttt cctgtgtgaa attgttatcc gctcacaatt ccacacaaca tacgagccgg
7321 aagcataaag tgtaaagcct ggggtgccta atgagtgagc taactcacat taattgcgtt
7381 gcgctcactg cccgctttcc agtcgggaaa cctgtcgtgc cagctgcatt aatgaatcgg
7441 ccaacgcgcg gggagaggcg gtttgcgtat tgggcgctct tccgcttcct cgctcactga
7501 ctcgctgcgc tcggtcgttc ggctgcggcg agcggtatca gctcactcaa aggcggtaat
7561 acggttatcc acagaatcag gggataacgc aggaaagaac atgtgagcaa aaggccagca
7621 aaaggccagg aaccgtaaaa aggccgcgtt gctggcgttt ttccataggc tccgcccccc
7681 tgacgagcat cacaaaaatc gacgctcaag tcagaggtgg cgaaacccga caggactata
7741 aagataccag gcgtttcccc ctggaagctc cctcgtgcgc tctcctgttc cgaccctgcc
7801 gcttaccgga tacctgtccg cctttctccc ttcgggaagc gtggcgcttt ctcatagctc
7861 acgctgtagg tatctcagtt cggtgtaggt cgttcgctcc aagctgggct gtgtgcacga
7921 accccccgtt cagcccgacc gctgcgcctt atccggtaac tatcgtcttg agtccaaccc
7981 ggtaagacac gacttatcgc cactggcagc agccactggt aacaggatta gcagagcgag
8041 gtatgtaggc ggtgctacag agttcttgaa gtggtggcct aactacggct acactagaag
8101 aacagtattt ggtatctgcg ctctgctgaa gccagttacc ttcggaaaaa gagttggtag
8161 ctcttgatcc ggcaaacaaa ccaccgctgg tagcggtggt ttttttgttt gcaagcagca
8221 gattacgcgc agaaaaaaag gatctcaaga agatcctttg atcttttcta cggggtctga
8281 cgctcagtgg aacgaaaact cacgttaagg gattttggtc atgagattat caaaaaggat
8341 cttcacctag atccttttaa attaaaaatg aagttttaaa tcaatctaaa gtatatatga
8401 gtaaacttgg tctgacagtt accaatgctt aatcagtgag gcacctatct cagcgatctg
8461 tctatttcgt tcatccatag ttgcctgact ccccgtcgtg tagataacta cgatacggga
8521 gggcttacca tctggcccca gtgctgcaat gataccgcga gacccacgct caccggctcc
8581 agatttatca gcaataaacc agccagccgg aagggccgag cgcagaagtg gtcctgcaac
8641 tttatccgcc tccatccagt ctattaattg ttgccgggaa gctagagtaa gtagttcgcc
8701 agttaatagt ttgcgcaacg ttgttgccat tgctacaggc atcgtggtgt cacgctcgtc
8761 gtttggtatg gcttcattca gctccggttc ccaacgatca aggcgagtta catgatcccc
8821 catgttgtgc aaaaaagcgg ttagctcctt cggtcctccg atcgttgtca gaagtaagtt
8881 ggccgcagtg ttatcactca tggttatggc agcactgcat aattctctta ctgtcatgcc
8941 atccgtaaga tgcttttctg tgactggtga gtactcaacc aagtcattct gagaatagtg
9001 tatgcggcga ccgagttgct cttgcccggc gtcaatacgg gataataccg cgccacatag
9061 cagaacttta aaagtgctca tcattggaaa acgttcttcg gggcgaaaac tctcaaggat
9121 cttaccgctg ttgagatcca gttcgatgta acccactcgt gcacccaact gatcttcagc
9181 atcttttact ttcaccagcg tttctgggtg agcaaaaaca ggaaggcaaa atgccgcaaa
9241 aaagggaata agggcgacac ggaaatgttg aatactcata ctcttccttt ttcaatatta
9301 ttgaagcatt tatcagggtt attgtctcat gagcggatac atatttgaat gtatttagaa
9361 aaataaacaa ataggggttc cgcgcacatt tccccgaaaa gtgccacctg acgtctaaga
9421 aaccattatt atcatgacat taacctataa aaataggcgt atcacgaggc cctttcgtc
              LOCUS    dna           9479 bp                  
FEATURES Location/Qualifiers
Reporter 239..398
/gene="lacZ_a reporter"
misc_binding 396..401
/dbxref="REBASE:EcoRI"
misc_binding 408..413
/dbxref="REBASE:KpnI"
misc_binding 414..419
/dbxref="REBASE:NruI"
misc_binding 425..430
/dbxref="REBASE:XbaI"
ORF 426..1358
/sequence="ORF_2 rf(4)"
Promoter 441..1618
/gene="EF1a prom"
misc_binding 1405..1410
/dbxref="REBASE:XhoI"
ORF 1430..4195
/sequence="ORF_3 rf(5)"
ORF 1628..6613
/sequence="ORF_1 rf(2)"
Reporter 5894..6610
/gene="EGFP reporter"
misc_binding 7204..7209
/dbxref="REBASE:BamHI"
misc_binding 7208..7213
/dbxref="REBASE:SmaI"
misc_binding 7208..7213
/dbxref="REBASE:XmaI"
misc_binding 7217..7222
/dbxref="REBASE:AccI"
misc_binding 7217..7222
/dbxref="REBASE:HincII"
misc_binding 7240..7245
/dbxref="REBASE:HindIII"
Promoter 7307..7336
/gene="lac prom"
Rep_Origin 7645..8264
/gene="pBR322 origin"
Marker 8419..9279
/gene="amp marker"
ORF 8419..9279
/sequence="ORF_4 rf(6)"
Promoter 9321..9349
/gene="amp prom"

1 tcgcgcgttt cggtgatgac ggtgaaaacc tctgacacat gcagctcccg gagacggtca
61 cagcttgtct gtaagcggat gccgggagca gacaagcccg tcagggcgcg tcagcgggtg
121 ttggcgggtg tcggggctgg cttaactatg cggcatcaga gcagattgta ctgagagtgc
181 accatatgcg gtgtgaaata ccgcacagat gcgtaaggag aaaataccgc atcaggcgcc
241 attcgccatt caggctgcgc aactgttggg aagggcgatc ggtgcgggcc tcttcgctat
301 tacgccagct ggcgaaaggg ggatgtgctg caaggcgatt aagttgggta acgccagggt
361 tttcccagtc acgacgttgt aaaacgacgg ccagtgaatt cgagctcggt acctcgcgaa
421 tgcatctaga tatccctagc ggctccggtg cccgtcagtg ggcagagcgc acatcgccca
481 cagtccccga gaagttgggg ggaggggtcg gcaattgaac cggtgcctag agaaggtggc
541 gcggggtaaa ctgggaaagt gatgtcgtgt actggctccg cctttttccc gagggtgggg
601 gagaaccgta tataagtgca gtagtcgccg tgaacgttct ttttcgcaac gggtttgccg
661 ccagaacaca ggtaagtgcc gtgtgtggtt cccgcgggcc tggcctcttt acgggttatg
721 gcccttgcgt gccttgaatt acttccactg gctgcagtac gtgattcttg atcccgagct
781 tcgggttgga agtgggtggg agagttcgag gccttgcgct taaggagccc cttcgcctcg
841 tgcttgagtt gaggcctggc ctgggcgctg gggccgccgc gtgcgaatct ggtggcacct
901 tcgcgcctgt ctcgctgctt tcgataagtc tctagccatt taaaattttt gatgacctgc
961 tgcgacgctt tttttctggc aagatagtct tgtaaatgcg ggccaagatc tgcacactgg
1021 tatttcggtt tttggggccg cgggcggcga cggggcccgt gcgtcccagc gcacatgttc
1081 ggcgaggcgg ggcctgcgag cgcggccacc gagaatcgga cgggggtagt ctcaagctgg
1141 ccggcctgct ctggtgcctg gcctcgcgcc gccgtgtatc gccccgccct gggcggcaag
1201 gctggcccgg tcggcaccag ttgcgtgagc ggaaagatgg ccgcttcccg gccctgctgc
1261 agggagctca aaatggagga cgcggcgctc gggagagcgg gcgggtgagt cacccacaca
1321 aaggaaaagg gcctttccgt cctcagccgt cgcttcatgt gactccacgg agtaccgggc
1381 gccgtccagg cacctcgatt agttctcgag cttttggagt acgtcgtctt taggttgggg
1441 ggaggggttt tatgcgatgg agtttcccca cactgagtgg gtggagactg aagttaggcc
1501 agcttggcac ttgatgtaat tctccttgga atttgccctt tttgagtttg gatcttggtt
1561 cattctcaag cctcagacag tggttcaaag tttttttctt ccatttcagg tgtcgtgagc
1621 gatcgccatg gccccaaaga agaagcggaa ggtcggtatc cacggagtcc cagcagccga
1681 caagaagtac agcatcggcc tggacatcgg caccaactct gtgggctggg ccgtgatcac
1741 cgacgagtac aaggtgccca gcaagaaatt caaggtgctg ggcaacaccg accggcacag
1801 catcaagaag aacctgatcg gagccctgct gttcgacagc ggcgaaacag ccgaggccac
1861 ccggctgaag agaaccgcca gaagaagata caccagacgg aagaaccgga tctgctatct
1921 gcaagagatc ttcagcaacg agatggccaa ggtggacgac agcttcttcc acagactgga
1981 agagtccttc ctggtggaag aggataagaa gcacgagcgg caccccatct tcggcaacat
2041 cgtggacgag gtggcctacc acgagaagta ccccaccatc taccacctga gaaagaaact
2101 ggtggacagc accgacaagg ccgacctgcg gctgatctat ctggccctgg cccacatgat
2161 caagttccgg ggccacttcc tgatcgaggg cgacctgaac cccgacaaca gcgacgtgga
2221 caagctgttc atccagctgg tgcagaccta caaccagctg ttcgaggaaa accccatcaa
2281 cgccagcggc gtggacgcca aggccatcct gtctgccaga ctgagcaaga gcagacggct
2341 ggaaaatctg atcgcccagc tgcccggcga gaagaagaat ggcctgttcg gcaacctgat
2401 tgccctgagc ctgggcctga cccccaactt caagagcaac ttcgacctgg ccgaggatgc
2461 caaactgcag ctgagcaagg acacctacga cgacgacctg gacaacctgc tggcccagat
2521 cggcgaccag tacgccgacc tgtttctggc cgccaagaac ctgtccgacg ccatcctgct
2581 gagcgacatc ctgagagtga acaccgagat caccaaggcc cccctgagcg cctctatgat
2641 caagagatac gacgagcacc accaggacct gaccctgctg aaagctctcg tgcggcagca
2701 gctgcctgag aagtacaaag agattttctt cgaccagagc aagaacggct acgccggcta
2761 cattgacggc ggagccagcc aggaagagtt ctacaagttc atcaagccca tcctggaaaa
2821 gatggacggc accgaggaac tgctcgtgaa gctgaacaga gaggacctgc tgcggaagca
2881 gcggaccttc gacaacggca gcatccccca ccagatccac ctgggagagc tgcacgccat
2941 tctgcggcgg caggaagatt tttacccatt cctgaaggac aaccgggaaa agatcgagaa
3001 gatcctgacc ttccgcatcc cctactacgt gggccctctg gccaggggaa acagcagatt
3061 cgcctggatg accagaaaga gcgaggaaac catcaccccc tggaacttcg aggaagtggt
3121 ggacaagggc gcttccgccc agagcttcat cgagcggatg accaacttcg ataagaacct
3181 gcccaacgag aaggtgctgc ccaagcacag cctgctgtac gagtacttca ccgtgtataa
3241 cgagctgacc aaagtgaaat acgtgaccga gggaatgaga aagcccgcct tcctgagcgg
3301 cgagcagaaa aaggccatcg tggacctgct gttcaagacc aaccggaaag tgaccgtgaa
3361 gcagctgaaa gaggactact tcaagaaaat cgagtgcttc gactccgtgg aaatctccgg
3421 cgtggaagat cggttcaacg cctccctggg cacataccac gatctgctga aaattatcaa
3481 ggacaaggac ttcctggaca atgaggaaaa cgaggacatt ctggaagata tcgtgctgac
3541 cctgacactg tttgaggaca gagagatgat cgaggaacgg ctgaaaacct atgcccacct
3601 gttcgacgac aaagtgatga agcagctgaa gcggcggaga tacaccggct ggggcaggct
3661 gagccggaag ctgatcaacg gcatccggga caagcagtcc ggcaagacaa tcctggattt
3721 cctgaagtcc gacggcttcg ccaacagaaa cttcatgcag ctgatccacg acgacagcct
3781 gacctttaaa gaggacatcc agaaagccca ggtgtccggc cagggcgata gcctgcacga
3841 gcacattgcc aatctggccg gcagccccgc cattaagaag ggcatcctgc agacagtgaa
3901 ggtggtggac gagctcgtga aagtgatggg ccggcacaag cccgagaaca tcgtgatcga
3961 aatggccaga gagaaccaga ccacccagaa gggacagaag aacagccgcg agagaatgaa
4021 gcggatcgaa gagggcatca aagagctggg cagccagatc ctgaaagaac accccgtgga
4081 aaacacccag ctgcagaacg agaagctgta cctgtactac ctgcagaatg ggcgggatat
4141 gtacgtggac caggaactgg acatcaaccg gctgtccgac tacgatgtgg accatatcgt
4201 gcctcagagc tttctgaagg acgactccat cgacaacaag gtgctgacca gaagcgacaa
4261 gaaccggggc aagagcgaca acgtgccctc cgaagaggtc gtgaagaaga tgaagaacta
4321 ctggcggcag ctgctgaacg ccaagctgat tacccagaga aagttcgaca atctgaccaa
4381 ggccgagaga ggcggcctga gcgaactgga taaggccggc ttcatcaaga gacagctggt
4441 ggaaacccgg cagatcacaa agcacgtggc acagatcctg gactcccgga tgaacactaa
4501 gtacgacgag aatgacaagc tgatccggga agtgaaagtg atcaccctga agtccaagct
4561 ggtgtccgat ttccggaagg atttccagtt ttacaaagtg cgcgagatca acaactacca
4621 ccacgcccac gacgcctacc tgaacgccgt cgtgggaacc gccctgatca aaaagtaccc
4681 taagctggaa agcgagttcg tgtacggcga ctacaaggtg tacgacgtgc ggaagatgat
4741 cgccaagagc gagcaggaaa tcggcaaggc taccgccaag tacttcttct acagcaacat
4801 catgaacttt ttcaagaccg agattaccct ggccaacggc gagatccgga agcggcctct
4861 gatcgagaca aacggcgaaa ccggggagat cgtgtgggat aagggccggg attttgccac
4921 cgtgcggaaa gtgctgagca tgccccaagt gaatatcgtg aaaaagaccg aggtgcagac
4981 aggcggcttc agcaaagagt ctatcctgcc caagaggaac agcgataagc tgatcgccag
5041 aaagaaggac tgggacccta agaagtacgg cggcttcgac agccccaccg tggcctattc
5101 tgtgctggtg gtggccaaag tggaaaaggg caagtccaag aaactgaaga gtgtgaaaga
5161 gctgctgggg atcaccatca tggaaagaag cagcttcgag aagaatccca tcgactttct
5221 ggaagccaag ggctacaaag aagtgaaaaa ggacctgatc atcaagctgc ctaagtactc
5281 cctgttcgag ctggaaaacg gccggaagag aatgctggcc tctgccggcg aactgcagaa
5341 gggaaacgaa ctggccctgc cctccaaata tgtgaacttc ctgtacctgg ccagccacta
5401 tgagaagctg aagggctccc ccgaggataa tgagcagaaa cagctgtttg tggaacagca
5461 caagcactac ctggacgaga tcatcgagca gatcagcgag ttctccaaga gagtgatcct
5521 ggccgacgct aatctggaca aagtgctgtc cgcctacaac aagcaccggg ataagcccat
5581 cagagagcag gccgagaata tcatccacct gtttaccctg accaatctgg gagcccctgc
5641 cgccttcaag tactttgaca ccaccatcga ccggaagagg tacaccagca ccaaagaggt
5701 gctggacgcc accctgatcc accagagcat caccggcctg tacgagacac ggatcgacct
5761 gtctcagctg ggaggcgaca aaaggccggc ggccacgaaa aaggccggcc aggcaaaaaa
5821 gaaaaagacg cgtcagtgta ctaattatgc tctcttgaaa ttggctggag atgttgagag
5881 caacccaggt cccatggtga gcaagggcga ggagctgttc accggggtgg tgcccatcct
5941 ggtcgagctg gacggcgacg taaacggcca caagttcagc gtgtccggcg agggcgaggg
6001 cgatgccacc tacggcaagc tgaccctgaa gttcatctgc accaccggca agctgcccgt
6061 gccctggccc accctcgtga ccaccctgac ctacggcgtg cagtgcttca gccgctaccc
6121 cgaccacatg aagcagcacg acttcttcaa gtccgccatg cccgaaggct acgtccagga
6181 gcgcaccatc ttcttcaagg acgacggcaa ctacaagacc cgcgccgagg tgaagttcga
6241 gggcgacacc ctggtgaacc gcatcgagct gaagggcatc gacttcaagg aggacggcaa
6301 catcctgggg cacaagctgg agtacaacta caacagccac aacgtctata tcatggccga
6361 caagcagaag aacggcatca aggtgaactt caagatccgc cacaacatcg aggacggcag
6421 cgtgcagctc gccgaccact accagcagaa cacccccatc ggcgacggcc ccgtgctgct
6481 gcccgacaac cactacctga gcacccagtc cgccctgagc aaagacccca acgagaagcg
6541 cgatcacatg gtcctgctgg agttcgtgac cgccgccggg atcactctcg gcatggacga
6601 gctgtacaag taagtttaaa cgtcgagctg tgccttctag ttgccagcca tctgttgttt
6661 gcccctcccc cgtgccttcc ttgaccctgg aaggtgccac tcccactgtc ctttcctaat
6721 aaaatgagga aattgcatcg cattgtctga gtaggtgtca ttctattctg gggggtgggg
6781 tggggcagga cagcaagggg gaggattggg aagagaatag caggcatgct ggggacaatt
6841 ggagggccta tttcccatga ttccttcata tttgcatata cgatacaagg ctgttagaga
6901 gataattaga attaatttga ctgtaaacac aaagatatta gtacaaaata cgtgacgtag
6961 aaagtaataa tttcttgggt agtttgcagt tttaaaatta tgttttaaaa tggactatca
7021 tatgcttacc gtaacttgaa agtatttcga tttcttgggt ttatatatct tgtggaaagg
7081 acgaaacacc ggagtcttca ccggtgaaga cgcgttttag agctagaaat agcaagttaa
7141 aataaggcta gtccgttatc aacttgaaaa agtggcaccg agtcggtgct tttttttgat
7201 atcggatccc gggcccgtcg actgcagagg cctgcatgca agcttggcgt aatcatggtc
7261 atagctgttt cctgtgtgaa attgttatcc gctcacaatt ccacacaaca tacgagccgg
7321 aagcataaag tgtaaagcct ggggtgccta atgagtgagc taactcacat taattgcgtt
7381 gcgctcactg cccgctttcc agtcgggaaa cctgtcgtgc cagctgcatt aatgaatcgg
7441 ccaacgcgcg gggagaggcg gtttgcgtat tgggcgctct tccgcttcct cgctcactga
7501 ctcgctgcgc tcggtcgttc ggctgcggcg agcggtatca gctcactcaa aggcggtaat
7561 acggttatcc acagaatcag gggataacgc aggaaagaac atgtgagcaa aaggccagca
7621 aaaggccagg aaccgtaaaa aggccgcgtt gctggcgttt ttccataggc tccgcccccc
7681 tgacgagcat cacaaaaatc gacgctcaag tcagaggtgg cgaaacccga caggactata
7741 aagataccag gcgtttcccc ctggaagctc cctcgtgcgc tctcctgttc cgaccctgcc
7801 gcttaccgga tacctgtccg cctttctccc ttcgggaagc gtggcgcttt ctcatagctc
7861 acgctgtagg tatctcagtt cggtgtaggt cgttcgctcc aagctgggct gtgtgcacga
7921 accccccgtt cagcccgacc gctgcgcctt atccggtaac tatcgtcttg agtccaaccc
7981 ggtaagacac gacttatcgc cactggcagc agccactggt aacaggatta gcagagcgag
8041 gtatgtaggc ggtgctacag agttcttgaa gtggtggcct aactacggct acactagaag
8101 aacagtattt ggtatctgcg ctctgctgaa gccagttacc ttcggaaaaa gagttggtag
8161 ctcttgatcc ggcaaacaaa ccaccgctgg tagcggtggt ttttttgttt gcaagcagca
8221 gattacgcgc agaaaaaaag gatctcaaga agatcctttg atcttttcta cggggtctga
8281 cgctcagtgg aacgaaaact cacgttaagg gattttggtc atgagattat caaaaaggat
8341 cttcacctag atccttttaa attaaaaatg aagttttaaa tcaatctaaa gtatatatga
8401 gtaaacttgg tctgacagtt accaatgctt aatcagtgag gcacctatct cagcgatctg
8461 tctatttcgt tcatccatag ttgcctgact ccccgtcgtg tagataacta cgatacggga
8521 gggcttacca tctggcccca gtgctgcaat gataccgcga gacccacgct caccggctcc
8581 agatttatca gcaataaacc agccagccgg aagggccgag cgcagaagtg gtcctgcaac
8641 tttatccgcc tccatccagt ctattaattg ttgccgggaa gctagagtaa gtagttcgcc
8701 agttaatagt ttgcgcaacg ttgttgccat tgctacaggc atcgtggtgt cacgctcgtc
8761 gtttggtatg gcttcattca gctccggttc ccaacgatca aggcgagtta catgatcccc
8821 catgttgtgc aaaaaagcgg ttagctcctt cggtcctccg atcgttgtca gaagtaagtt
8881 ggccgcagtg ttatcactca tggttatggc agcactgcat aattctctta ctgtcatgcc
8941 atccgtaaga tgcttttctg tgactggtga gtactcaacc aagtcattct gagaatagtg
9001 tatgcggcga ccgagttgct cttgcccggc gtcaatacgg gataataccg cgccacatag
9061 cagaacttta aaagtgctca tcattggaaa acgttcttcg gggcgaaaac tctcaaggat
9121 cttaccgctg ttgagatcca gttcgatgta acccactcgt gcacccaact gatcttcagc
9181 atcttttact ttcaccagcg tttctgggtg agcaaaaaca ggaaggcaaa atgccgcaaa
9241 aaagggaata agggcgacac ggaaatgttg aatactcata ctcttccttt ttcaatatta
9301 ttgaagcatt tatcagggtt attgtctcat gagcggatac atatttgaat gtatttagaa
9361 aaataaacaa ataggggttc cgcgcacatt tccccgaaaa gtgccacctg acgtctaaga
9421 aaccattatt atcatgacat taacctataa aaataggcgt atcacgaggc cctttcgtc
***Note: The text map shown below is representative of the parental vector only and does not include the gene of interest. The sequence of the gene can be found through the accession number link on the product page.
1   tcgcgcgtttcggtgatgacggtgaaaacctctgacacatgcagctcccggagacggtca 60
AGCGCGCAAAGCCACTACTGCCACTTTTGGAGACTGTGTACGTCGAGGGCCTCTGCCAGT

61 cagcttgtctgtaagcggatgccgggagcagacaagcccgtcagggcgcgtcagcgggtg 120
GTCGAACAGACATTCGCCTACGGCCCTCGTCTGTTCGGGCAGTCCCGCGCAGTCGCCCAC

121 ttggcgggtgtcggggctggcttaactatgcggcatcagagcagattgtactgagagtgc 180
AACCGCCCACAGCCCCGACCGAATTGATACGCCGTAGTCTCGTCTAACATGACTCTCACG

lacZ_a reporter(239,398)<<<
|
181 accatatgcggtgtgaaataccgcacagatgcgtaaggagaaaataccgcatcaggcgcc 240
TGGTATACGCCACACTTTATGGCGTGTCTACGCATTCCTCTTTTATGGCGTAGTCCGCGG

241 attcgccattcaggctgcgcaactgttgggaagggcgatcggtgcgggcctcttcgctat 300
TAAGCGGTAAGTCCGACGCGTTGACAACCCTTCCCGCTAGCCACGCCCGGAGAAGCGATA

301 tacgccagctggcgaaagggggatgtgctgcaaggcgattaagttgggtaacgccagggt 360
ATGCGGTCGACCGCTTTCCCCCTACACGACGTTCCGCTAATTCAACCCATTGCGGTCCCA

NruI
|
EcoRI KpnI
| | |
361 tttcccagtcacgacgttgtaaaacgacggccagtgaattcgagctcggtacctcgcgaa 420
AAAGGGTCAGTGCTGCAACATTTTGCTGCCGGTCACTTAAGCTCGAGCCATGGAGCGCTT

ORF_2 rf(4)(426,1358)<<<
|
XbaI EF1a prom(441,1618)>>>
| |
421 tgcatctagatatccCTAGCGGCTCCGGTGCCCGTCAGTGGGCAGAGCGCACATCGCCCA 480
ACGTAGATCTATAGGGATCGCCGAGGCCACGGGCAGTCACCCGTCTCGCGTGTAGCGGGT

481 CAGTCCCCGAGAAGTTGGGGGGAGGGGTCGGCAATTGAACCGGTGCCTAGAGAAGGTGGC 540
GTCAGGGGCTCTTCAACCCCCCTCCCCAGCCGTTAACTTGGCCACGGATCTCTTCCACCG

541 GCGGGGTAAACTGGGAAAGTGATGTCGTGTACTGGCTCCGCCTTTTTCCCGAGGGTGGGG 600
CGCCCCATTTGACCCTTTCACTACAGCACATGACCGAGGCGGAAAAAGGGCTCCCACCCC

601 GAGAACCGTATATAAGTGCAGTAGTCGCCGTGAACGTTCTTTTTCGCAACGGGTTTGCCG 660
CTCTTGGCATATATTCACGTCATCAGCGGCACTTGCAAGAAAAAGCGTTGCCCAAACGGC

661 CCAGAACACAGGTAAGTGCCGTGTGTGGTTCCCGCGGGCCTGGCCTCTTTACGGGTTATG 720
GGTCTTGTGTCCATTCACGGCACACACCAAGGGCGCCCGGACCGGAGAAATGCCCAATAC

721 GCCCTTGCGTGCCTTGAATTACTTCCACTGGCTGCAGTACGTGATTCTTGATCCCGAGCT 780
CGGGAACGCACGGAACTTAATGAAGGTGACCGACGTCATGCACTAAGAACTAGGGCTCGA

781 TCGGGTTGGAAGTGGGTGGGAGAGTTCGAGGCCTTGCGCTTAAGGAGCCCCTTCGCCTCG 840
AGCCCAACCTTCACCCACCCTCTCAAGCTCCGGAACGCGAATTCCTCGGGGAAGCGGAGC

841 TGCTTGAGTTGAGGCCTGGCCTGGGCGCTGGGGCCGCCGCGTGCGAATCTGGTGGCACCT 900
ACGAACTCAACTCCGGACCGGACCCGCGACCCCGGCGGCGCACGCTTAGACCACCGTGGA

901 TCGCGCCTGTCTCGCTGCTTTCGATAAGTCTCTAGCCATTTAAAATTTTTGATGACCTGC 960
AGCGCGGACAGAGCGACGAAAGCTATTCAGAGATCGGTAAATTTTAAAAACTACTGGACG

961 TGCGACGCTTTTTTTCTGGCAAGATAGTCTTGTAAATGCGGGCCAAGATCTGCACACTGG 1020
ACGCTGCGAAAAAAAGACCGTTCTATCAGAACATTTACGCCCGGTTCTAGACGTGTGACC

1021 TATTTCGGTTTTTGGGGCCGCGGGCGGCGACGGGGCCCGTGCGTCCCAGCGCACATGTTC 1080
ATAAAGCCAAAAACCCCGGCGCCCGCCGCTGCCCCGGGCACGCAGGGTCGCGTGTACAAG

1081 GGCGAGGCGGGGCCTGCGAGCGCGGCCACCGAGAATCGGACGGGGGTAGTCTCAAGCTGG 1140
CCGCTCCGCCCCGGACGCTCGCGCCGGTGGCTCTTAGCCTGCCCCCATCAGAGTTCGACC

1141 CCGGCCTGCTCTGGTGCCTGGCCTCGCGCCGCCGTGTATCGCCCCGCCCTGGGCGGCAAG 1200
GGCCGGACGAGACCACGGACCGGAGCGCGGCGGCACATAGCGGGGCGGGACCCGCCGTTC

1201 GCTGGCCCGGTCGGCACCAGTTGCGTGAGCGGAAAGATGGCCGCTTCCCGGCCCTGCTGC 1260
CGACCGGGCCAGCCGTGGTCAACGCACTCGCCTTTCTACCGGCGAAGGGCCGGGACGACG

1261 AGGGAGCTCAAAATGGAGGACGCGGCGCTCGGGAGAGCGGGCGGGTGAGTCACCCACACA 1320
TCCCTCGAGTTTTACCTCCTGCGCCGCGAGCCCTCTCGCCCGCCCACTCAGTGGGTGTGT

1321 AAGGAAAAGGGCCTTTCCGTCCTCAGCCGTCGCTTCATGTGACTCCACGGAGTACCGGGC 1380
TTCCTTTTCCCGGAAAGGCAGGAGTCGGCAGCGAAGTACACTGAGGTGCCTCATGGCCCG

XhoI ORF_3 rf(5)(1430,4195)<<<
| |
1381 GCCGTCCAGGCACCTCGATTAGTTCTCGAGCTTTTGGAGTACGTCGTCTTTAGGTTGGGG 1440
CGGCAGGTCCGTGGAGCTAATCAAGAGCTCGAAAACCTCATGCAGCAGAAATCCAACCCC

1441 GGAGGGGTTTTATGCGATGGAGTTTCCCCACACTGAGTGGGTGGAGACTGAAGTTAGGCC 1500
CCTCCCCAAAATACGCTACCTCAAAGGGGTGTGACTCACCCACCTCTGACTTCAATCCGG

1501 AGCTTGGCACTTGATGTAATTCTCCTTGGAATTTGCCCTTTTTGAGTTTGGATCTTGGTT 1560
TCGAACCGTGAACTACATTAAGAGGAACCTTAAACGGGAAAAACTCAAACCTAGAACCAA

1561 CATTCTCAAGCCTCAGACAGTGGTTCAAAGTTTTTTTCTTCCATTTCAGGTGTCGTGAGC 1620
GTAAGAGTTCGGAGTCTGTCACCAAGTTTCAAAAAAAGAAGGTAAAGTCCACAGCACTCG

ORF_1 rf(2)(1628,6613)>>>
|
1621 GATCGCCATGGCCCCAAAGAAGAAGCGGAAGGTCGGTATCCACGGAGTCCCAGCAGCCGA 1680
CTAGCGGTACCGGGGTTTCTTCTTCGCCTTCCAGCCATAGGTGCCTCAGGGTCGTCGGCT

1681 CAAGAAGTACAGCATCGGCCTGGACATCGGCACCAACTCTGTGGGCTGGGCCGTGATCAC 1740
GTTCTTCATGTCGTAGCCGGACCTGTAGCCGTGGTTGAGACACCCGACCCGGCACTAGTG

1741 CGACGAGTACAAGGTGCCCAGCAAGAAATTCAAGGTGCTGGGCAACACCGACCGGCACAG 1800
GCTGCTCATGTTCCACGGGTCGTTCTTTAAGTTCCACGACCCGTTGTGGCTGGCCGTGTC

1801 CATCAAGAAGAACCTGATCGGAGCCCTGCTGTTCGACAGCGGCGAAACAGCCGAGGCCAC 1860
GTAGTTCTTCTTGGACTAGCCTCGGGACGACAAGCTGTCGCCGCTTTGTCGGCTCCGGTG

1861 CCGGCTGAAGAGAACCGCCAGAAGAAGATACACCAGACGGAAGAACCGGATCTGCTATCT 1920
GGCCGACTTCTCTTGGCGGTCTTCTTCTATGTGGTCTGCCTTCTTGGCCTAGACGATAGA

1921 GCAAGAGATCTTCAGCAACGAGATGGCCAAGGTGGACGACAGCTTCTTCCACAGACTGGA 1980
CGTTCTCTAGAAGTCGTTGCTCTACCGGTTCCACCTGCTGTCGAAGAAGGTGTCTGACCT

1981 AGAGTCCTTCCTGGTGGAAGAGGATAAGAAGCACGAGCGGCACCCCATCTTCGGCAACAT 2040
TCTCAGGAAGGACCACCTTCTCCTATTCTTCGTGCTCGCCGTGGGGTAGAAGCCGTTGTA

2041 CGTGGACGAGGTGGCCTACCACGAGAAGTACCCCACCATCTACCACCTGAGAAAGAAACT 2100
GCACCTGCTCCACCGGATGGTGCTCTTCATGGGGTGGTAGATGGTGGACTCTTTCTTTGA

2101 GGTGGACAGCACCGACAAGGCCGACCTGCGGCTGATCTATCTGGCCCTGGCCCACATGAT 2160
CCACCTGTCGTGGCTGTTCCGGCTGGACGCCGACTAGATAGACCGGGACCGGGTGTACTA

2161 CAAGTTCCGGGGCCACTTCCTGATCGAGGGCGACCTGAACCCCGACAACAGCGACGTGGA 2220
GTTCAAGGCCCCGGTGAAGGACTAGCTCCCGCTGGACTTGGGGCTGTTGTCGCTGCACCT

2221 CAAGCTGTTCATCCAGCTGGTGCAGACCTACAACCAGCTGTTCGAGGAAAACCCCATCAA 2280
GTTCGACAAGTAGGTCGACCACGTCTGGATGTTGGTCGACAAGCTCCTTTTGGGGTAGTT

2281 CGCCAGCGGCGTGGACGCCAAGGCCATCCTGTCTGCCAGACTGAGCAAGAGCAGACGGCT 2340
GCGGTCGCCGCACCTGCGGTTCCGGTAGGACAGACGGTCTGACTCGTTCTCGTCTGCCGA

2341 GGAAAATCTGATCGCCCAGCTGCCCGGCGAGAAGAAGAATGGCCTGTTCGGcAACCTGAT 2400
CCTTTTAGACTAGCGGGTCGACGGGCCGCTCTTCTTCTTACCGGACAAGCCGTTGGACTA

2401 TGCCCTGAGCCTGGGCCTGACCCCCAACTTCAAGAGCAACTTCGACCTGGCCGAGGATGC 2460
ACGGGACTCGGACCCGGACTGGGGGTTGAAGTTCTCGTTGAAGCTGGACCGGCTCCTACG

2461 CAAACTGCAGCTGAGCAAGGACACCTACGACGACGACCTGGACAACCTGCTGGCCCAGAT 2520
GTTTGACGTCGACTCGTTCCTGTGGATGCTGCTGCTGGACCTGTTGGACGACCGGGTCTA

2521 CGGCGACCAGTACGCCGACCTGTTTCTGGCCGCCAAGAACCTGTCCGACGCCATCCTGCT 2580
GCCGCTGGTCATGCGGCTGGACAAAGACCGGCGGTTCTTGGACAGGCTGCGGTAGGACGA

2581 GAGCGACATCCTGAGAGTGAACACCGAGATCACCAAGGCCCCCCTGAGCGCCTCTATGAT 2640
CTCGCTGTAGGACTCTCACTTGTGGCTCTAGTGGTTCCGGGGGGACTCGCGGAGATACTA

2641 CAAGAGATACGACGAGCACCACCAGGACCTGACCCTGCTGAAAGCTCTCGTGCGGCAGCA 2700
GTTCTCTATGCTGCTCGTGGTGGTCCTGGACTGGGACGACTTTCGAGAGCACGCCGTCGT

2701 GCTGCCTGAGAAGTACAAAGAGATTTTCTTCGACCAGAGCAAGAACGGCTACGCCGGCTA 2760
CGACGGACTCTTCATGTTTCTCTAAAAGAAGCTGGTCTCGTTCTTGCCGATGCGGCCGAT

2761 CATTGACGGCGGAGCCAGCCAGGAAGAGTTCTACAAGTTCATCAAGCCCATCCTGGAAAA 2820
GTAACTGCCGCCTCGGTCGGTCCTTCTCAAGATGTTCAAGTAGTTCGGGTAGGACCTTTT

2821 GATGGACGGCACCGAGGAACTGCTCGTGAAGCTGAACAGAGAGGACCTGCTGCGGAAGCA 2880
CTACCTGCCGTGGCTCCTTGACGAGCACTTCGACTTGTCTCTCCTGGACGACGCCTTCGT

2881 GCGGACCTTCGACAACGGCAGCATCCCCCACCAGATCCACCTGGGAGAGCTGCACGCCAT 2940
CGCCTGGAAGCTGTTGCCGTCGTAGGGGGTGGTCTAGGTGGACCCTCTCGACGTGCGGTA

2941 TCTGCGGCGGCAGGAAGATTTTTACCCATTCCTGAAGGACAACCGGGAAAAGATCGAGAA 3000
AGACGCCGCCGTCCTTCTAAAAATGGGTAAGGACTTCCTGTTGGCCCTTTTCTAGCTCTT

3001 GATCCTGACCTTCCGCATCCCCTACTACGTGGGCCCTCTGGCCAGGGGAAACAGCAGATT 3060
CTAGGACTGGAAGGCGTAGGGGATGATGCACCCGGGAGACCGGTCCCCTTTGTCGTCTAA

3061 CGCCTGGATGACCAGAAAGAGCGAGGAAACCATCACCCCCTGGAACTTCGAGGAAGTGGT 3120
GCGGACCTACTGGTCTTTCTCGCTCCTTTGGTAGTGGGGGACCTTGAAGCTCCTTCACCA

3121 GGACAAGGGCGCTTCCGCCCAGAGCTTCATCGAGCGGATGACCAACTTCGATAAGAACCT 3180
CCTGTTCCCGCGAAGGCGGGTCTCGAAGTAGCTCGCCTACTGGTTGAAGCTATTCTTGGA

3181 GCCCAACGAGAAGGTGCTGCCCAAGCACAGCCTGCTGTACGAGTACTTCACCGTGTATAA 3240
CGGGTTGCTCTTCCACGACGGGTTCGTGTCGGACGACATGCTCATGAAGTGGCACATATT

3241 CGAGCTGACCAAAGTGAAATACGTGACCGAGGGAATGAGAAAGCCCGCCTTCCTGAGCGG 3300
GCTCGACTGGTTTCACTTTATGCACTGGCTCCCTTACTCTTTCGGGCGGAAGGACTCGCC

3301 CGAGCAGAAAAAGGCCATCGTGGACCTGCTGTTCAAGACCAACCGGAAAGTGACCGTGAA 3360
GCTCGTCTTTTTCCGGTAGCACCTGGACGACAAGTTCTGGTTGGCCTTTCACTGGCACTT

3361 GCAGCTGAAAGAGGACTACTTCAAGAAAATCGAGTGCTTCGACTCCGTGGAAATCTCCGG 3420
CGTCGACTTTCTCCTGATGAAGTTCTTTTAGCTCACGAAGCTGAGGCACCTTTAGAGGCC

3421 CGTGGAAGATCGGTTCAACGCCTCCCTGGGCACATACCACGATCTGCTGAAAATTATCAA 3480
GCACCTTCTAGCCAAGTTGCGGAGGGACCCGTGTATGGTGCTAGACGACTTTTAATAGTT

3481 GGACAAGGACTTCCTGGACAATGAGGAAAACGAGGACATTCTGGAAGATATCGTGCTGAC 3540
CCTGTTCCTGAAGGACCTGTTACTCCTTTTGCTCCTGTAAGACCTTCTATAGCACGACTG

3541 CCTGACACTGTTTGAGGACAGAGAGATGATCGAGGAACGGCTGAAAACCTATGCCCACCT 3600
GGACTGTGACAAACTCCTGTCTCTCTACTAGCTCCTTGCCGACTTTTGGATACGGGTGGA

3601 GTTCGACGACAAAGTGATGAAGCAGCTGAAGCGGCGGAGATACACCGGCTGGGGCAGGCT 3660
CAAGCTGCTGTTTCACTACTTCGTCGACTTCGCCGCCTCTATGTGGCCGACCCCGTCCGA

3661 GAGCCGGAAGCTGATCAACGGCATCCGGGACAAGCAGTCCGGCAAGACAATCCTGGATTT 3720
CTCGGCCTTCGACTAGTTGCCGTAGGCCCTGTTCGTCAGGCCGTTCTGTTAGGACCTAAA

3721 CCTGAAGTCCGACGGCTTCGCCAACAGAAACTTCATGCAGCTGATCCACGACGACAGCCT 3780
GGACTTCAGGCTGCCGAAGCGGTTGTCTTTGAAGTACGTCGACTAGGTGCTGCTGTCGGA

3781 GACCTTTAAAGAGGACATCCAGAAAGCCCAGGTGTCCGGCCAGGGCGATAGCCTGCACGA 3840
CTGGAAATTTCTCCTGTAGGTCTTTCGGGTCCACAGGCCGGTCCCGCTATCGGACGTGCT

3841 GCACATTGCCAATCTGGCCGGCAGCCCCGCCATTAAGAAGGGCATCCTGCAGACAGTGAA 3900
CGTGTAACGGTTAGACCGGCCGTCGGGGCGGTAATTCTTCCCGTAGGACGTCTGTCACTT

3901 GGTGGTGGACGAGCTCGTGAAAGTGATGGGCCGGCACAAGCCCGAGAACATCGTGATCGA 3960
CCACCACCTGCTCGAGCACTTTCACTACCCGGCCGTGTTCGGGCTCTTGTAGCACTAGCT

3961 AATGGCCAGAGAGAACCAGACCACCCAGAAGGGACAGAAGAACAGCCGCGAGAGAATGAA 4020
TTACCGGTCTCTCTTGGTCTGGTGGGTCTTCCCTGTCTTCTTGTCGGCGCTCTCTTACTT

4021 GCGGATCGAAGAGGGCATCAAAGAGCTGGGCAGCCAGATCCTGAAAGAACACCCCGTGGA 4080
CGCCTAGCTTCTCCCGTAGTTTCTCGACCCGTCGGTCTAGGACTTTCTTGTGGGGCACCT

4081 AAACACCCAGCTGCAGAACGAGAAGCTGTACCTGTACTACCTGCAGAATGGGCGGGATAT 4140
TTTGTGGGTCGACGTCTTGCTCTTCGACATGGACATGATGGACGTCTTACCCGCCCTATA

4141 GTACGTGGACCAGGAACTGGACATCAACCGGCTGTCCGACTACGATGTGGACCATATCGT 4200
CATGCACCTGGTCCTTGACCTGTAGTTGGCCGACAGGCTGATGCTACACCTGGTATAGCA

4201 GCCTCAGAGCTTTCTGAAGGACGACTCCATCGACAACAAGGTGCTGACCAGAAGCGACAA 4260
CGGAGTCTCGAAAGACTTCCTGCTGAGGTAGCTGTTGTTCCACGACTGGTCTTCGCTGTT

4261 GAACCGGGGCAAGAGCGACAACGTGCCCTCCGAAGAGGTCGTGAAGAAGATGAAGAACTA 4320
CTTGGCCCCGTTCTCGCTGTTGCACGGGAGGCTTCTCCAGCACTTCTTCTACTTCTTGAT

4321 CTGGCGGCAGCTGCTGAACGCCAAGCTGATTACCCAGAGAAAGTTCGACAATCTGACCAA 4380
GACCGCCGTCGACGACTTGCGGTTCGACTAATGGGTCTCTTTCAAGCTGTTAGACTGGTT

4381 GGCCGAGAGAGGCGGCCTGAGCGAACTGGATAAGGCCGGCTTCATCAAGAGACAGCTGGT 4440
CCGGCTCTCTCCGCCGGACTCGCTTGACCTATTCCGGCCGAAGTAGTTCTCTGTCGACCA

4441 GGAAACCCGGCAGATCACAAAGCACGTGGCACAGATCCTGGACTCCCGGATGAACACTAA 4500
CCTTTGGGCCGTCTAGTGTTTCGTGCACCGTGTCTAGGACCTGAGGGCCTACTTGTGATT

4501 GTACGACGAGAATGACAAGCTGATCCGGGAAGTGAAAGTGATCACCCTGAAGTCCAAGCT 4560
CATGCTGCTCTTACTGTTCGACTAGGCCCTTCACTTTCACTAGTGGGACTTCAGGTTCGA

4561 GGTGTCCGATTTCCGGAAGGATTTCCAGTTTTACAAAGTGCGCGAGATCAACAACTACCA 4620
CCACAGGCTAAAGGCCTTCCTAAAGGTCAAAATGTTTCACGCGCTCTAGTTGTTGATGGT

4621 CCACGCCCACGACGCCTACCTGAACGCCGTCGTGGGAACCGCCCTGATCAAAAAGTACCC 4680
GGTGCGGGTGCTGCGGATGGACTTGCGGCAGCACCCTTGGCGGGACTAGTTTTTCATGGG

4681 TAAGCTGGAAAGCGAGTTCGTGTACGGCGACTACAAGGTGTACGACGTGCGGAAGATGAT 4740
ATTCGACCTTTCGCTCAAGCACATGCCGCTGATGTTCCACATGCTGCACGCCTTCTACTA

4741 CGCCAAGAGCGAGCAGGAAATCGGCAAGGCTACCGCCAAGTACTTCTTCTACAGCAACAT 4800
GCGGTTCTCGCTCGTCCTTTAGCCGTTCCGATGGCGGTTCATGAAGAAGATGTCGTTGTA

4801 CATGAACTTTTTCAAGACCGAGATTACCCTGGCCAACGGCGAGATCCGGAAGCGGCCTCT 4860
GTACTTGAAAAAGTTCTGGCTCTAATGGGACCGGTTGCCGCTCTAGGCCTTCGCCGGAGA

4861 GATCGAGACAAACGGCGAAACCGGGGAGATCGTGTGGGATAAGGGCCGGGATTTTGCCAC 4920
CTAGCTCTGTTTGCCGCTTTGGCCCCTCTAGCACACCCTATTCCCGGCCCTAAAACGGTG

4921 CGTGCGGAAAGTGCTGAGCATGCCCCAAGTGAATATCGTGAAAAAGACCGAGGTGCAGAC 4980
GCACGCCTTTCACGACTCGTACGGGGTTCACTTATAGCACTTTTTCTGGCTCCACGTCTG

4981 AGGCGGCTTCAGCAAAGAGTCTATCCTGCCCAAGAGGAACAGCGATAAGCTGATCGCCAG 5040
TCCGCCGAAGTCGTTTCTCAGATAGGACGGGTTCTCCTTGTCGCTATTCGACTAGCGGTC

5041 AAAGAAGGACTGGGACCCTAAGAAGTACGGCGGCTTCGACAGCCCCACCGTGGCCTATTC 5100
TTTCTTCCTGACCCTGGGATTCTTCATGCCGCCGAAGCTGTCGGGGTGGCACCGGATAAG

5101 TGTGCTGGTGGTGGCCAAAGTGGAAAAGGGCAAGTCCAAGAAACTGAAGAGTGTGAAAGA 5160
ACACGACCACCACCGGTTTCACCTTTTCCCGTTCAGGTTCTTTGACTTCTCACACTTTCT

5161 GCTGCTGGGGATCACCATCATGGAAAGAAGCAGCTTCGAGAAGAATCCCATCGACTTTCT 5220
CGACGACCCCTAGTGGTAGTACCTTTCTTCGTCGAAGCTCTTCTTAGGGTAGCTGAAAGA

5221 GGAAGCCAAGGGCTACAAAGAAGTGAAAAAGGACCTGATCATCAAGCTGCCTAAGTACTC 5280
CCTTCGGTTCCCGATGTTTCTTCACTTTTTCCTGGACTAGTAGTTCGACGGATTCATGAG

5281 CCTGTTCGAGCTGGAAAACGGCCGGAAGAGAATGCTGGCCTCTGCCGGCGAACTGCAGAA 5340
GGACAAGCTCGACCTTTTGCCGGCCTTCTCTTACGACCGGAGACGGCCGCTTGACGTCTT

5341 GGGAAACGAACTGGCCCTGCCCTCCAAATATGTGAACTTCCTGTACCTGGCCAGCCACTA 5400
CCCTTTGCTTGACCGGGACGGGAGGTTTATACACTTGAAGGACATGGACCGGTCGGTGAT

5401 TGAGAAGCTGAAGGGCTCCCCCGAGGATAATGAGCAGAAACAGCTGTTTGTGGAACAGCA 5460
ACTCTTCGACTTCCCGAGGGGGCTCCTATTACTCGTCTTTGTCGACAAACACCTTGTCGT

5461 CAAGCACTACCTGGACGAGATCATCGAGCAGATCAGCGAGTTCTCCAAGAGAGTGATCCT 5520
GTTCGTGATGGACCTGCTCTAGTAGCTCGTCTAGTCGCTCAAGAGGTTCTCTCACTAGGA

5521 GGCCGACGCTAATCTGGACAAAGTGCTGTCCGCCTACAACAAGCACCGGGATAAGCCCAT 5580
CCGGCTGCGATTAGACCTGTTTCACGACAGGCGGATGTTGTTCGTGGCCCTATTCGGGTA

5581 CAGAGAGCAGGCCGAGAATATCATCCACCTGTTTACCCTGACCAATCTGGGAGCCCCTGC 5640
GTCTCTCGTCCGGCTCTTATAGTAGGTGGACAAATGGGACTGGTTAGACCCTCGGGGACG

5641 CGCCTTCAAGTACTTTGACACCACCATCGACCGGAAGAGGTACACCAGCACCAAAGAGGT 5700
GCGGAAGTTCATGAAACTGTGGTGGTAGCTGGCCTTCTCCATGTGGTCGTGGTTTCTCCA

5701 GCTGGACGCCACCCTGATCCACCAGAGCATCACCGGCCTGTACGAGACACGGATCGACCT 5760
CGACCTGCGGTGGGACTAGGTGGTCTCGTAGTGGCCGGACATGCTCTGTGCCTAGCTGGA

5761 GTCTCAGCTGGGAGGCGACAAAAGGCCGGCGGCCACGAAAAAGGCCGGCCAGGCAAAAAA 5820
CAGAGTCGACCCTCCGCTGTTTTCCGGCCGCCGGTGCTTTTTCCGGCCGGTCCGTTTTTT

5821 GAAAAAGACGCGTCAGTGTACTAATTATGCTCTCTTGAAATTGGCTGGAGATGTTGAGAG 5880
CTTTTTCTGCGCAGTCACATGATTAATACGAGAGAACTTTAACCGACCTCTACAACTCTC

EGFP reporter(5894,6610)>>>
|
5881 CAACCCAGGTCCCatggtgagcaagggcgaggagctgttcaccggggtggtgcccatcct 5940
GTTGGGTCCAGGGTACCACTCGTTCCCGCTCCTCGACAAGTGGCCCCACCACGGGTAGGA

5941 ggtcgagctggacggcgacgtaaacggccacaagttcagcgtgtccggcgagggcgaggg 6000
CCAGCTCGACCTGCCGCTGCATTTGCCGGTGTTCAAGTCGCACAGGCCGCTCCCGCTCCC

6001 cgatgccacctacggcaagctgaccctgaagttcatctgcaccaccggcaagctgcccgt 6060
GCTACGGTGGATGCCGTTCGACTGGGACTTCAAGTAGACGTGGTGGCCGTTCGACGGGCA

6061 gccctggcccaccctcgtgaccaccctgacctacggcgtgcagtgcttcagccgctaccc 6120
CGGGACCGGGTGGGAGCACTGGTGGGACTGGATGCCGCACGTCACGAAGTCGGCGATGGG

6121 cgaccacatgaagcagcacgacttcttcaagtccgccatgcccgaaggctacgtccagga 6180
GCTGGTGTACTTCGTCGTGCTGAAGAAGTTCAGGCGGTACGGGCTTCCGATGCAGGTCCT

6181 gcgcaccatcttcttcaaggacgacggcaactacaagacccgcgccgaggtgaagttcga 6240
CGCGTGGTAGAAGAAGTTCCTGCTGCCGTTGATGTTCTGGGCGCGGCTCCACTTCAAGCT

6241 gggcgacaccctggtgaaccgcatcgagctgaagggcatcgacttcaaggaggacggcaa 6300
CCCGCTGTGGGACCACTTGGCGTAGCTCGACTTCCCGTAGCTGAAGTTCCTCCTGCCGTT

6301 catcctggggcacaagctggagtacaactacaacagccacaacgtctatatcatggccga 6360
GTAGGACCCCGTGTTCGACCTCATGTTGATGTTGTCGGTGTTGCAGATATAGTACCGGCT

6361 caagcagaagaacggcatcaaggtgaacttcaagatccgccacaacatcgaggacggcag 6420
GTTCGTCTTCTTGCCGTAGTTCCACTTGAAGTTCTAGGCGGTGTTGTAGCTCCTGCCGTC

6421 cgtgcagctcgccgaccactaccagcagaacacccccatcggcgacggccccgtgctgct 6480
GCACGTCGAGCGGCTGGTGATGGTCGTCTTGTGGGGGTAGCCGCTGCCGGGGCACGACGA

6481 gcccgacaaccactacctgagcacccagtccgccctgagcaaagaccccaacgagaagcg 6540
CGGGCTGTTGGTGATGGACTCGTGGGTCAGGCGGGACTCGTTTCTGGGGTTGCTCTTCGC

6541 cgatcacatggtcctgctggagttcgtgaccgccgccgggatcactctcggcatggacga 6600
GCTAGTGTACCAGGACGACCTCAAGCACTGGCGGCGGCCCTAGTGAGAGCCGTACCTGCT

6601 gctgtacaagtaaGTTTAAACGtcgagctgtgccttctagttgccagccatctgttgttt 6660
CGACATGTTCATTCAAATTTGCAGCTCGACACGGAAGATCAACGGTCGGTAGACAACAAA

6661 gcccctcccccgtgccttccttgaccctggaaggtgccactcccactgtcctttcctaat 6720
CGGGGAGGGGGCACGGAAGGAACTGGGACCTTCCACGGTGAGGGTGACAGGAAAGGATTA

6721 aaaatgaggaaattgcatcgcattgtctgagtaggtgtcattctattctggggggtgggg 6780
TTTTACTCCTTTAACGTAGCGTAACAGACTCATCCACAGTAAGATAAGACCCCCCACCCC

6781 tggggcaggacagcaagggggaggattgggaagagaatagcaggcatgctggggacaatt 6840
ACCCCGTCCTGTCGTTCCCCCTCCTAACCCTTCTCTTATCGTCCGTACGACCCCTGTTAA

6841 ggagggcctatttcccatgattccttcatatttgcatatacgatacaaggctgttagaga 6900
CCTCCCGGATAAAGGGTACTAAGGAAGTATAAACGTATATGCTATGTTCCGACAATCTCT

6901 gataattagaattaatttgactgtaaacacaaagatattagtacaaaatacgtgacgtag 6960
CTATTAATCTTAATTAAACTGACATTTGTGTTTCTATAATCATGTTTTATGCACTGCATC

6961 aaagtaataatttcttgggtagtttgcagttttaaaattatgttttaaaatggactatca 7020
TTTCATTATTAAAGAACCCATCAAACGTCAAAATTTTAATACAAAATTTTACCTGATAGT

7021 tatgcttaccgtaacttgaaagtatttcgatttcttgggtttatatatcttgtggaaagg 7080
ATACGAATGGCATTGAACTTTCATAAAGCTAAAGAACCCAAATATATAGAACACCTTTCC

7081 acgaaacaccggagtcttcaccggtgaagacgcgttttagagctagaaatagcaagttaa 7140
TGCTTTGTGGCCTCAGAAGTGGCCACTTCTGCGCAAAATCTCGATCTTTATCGTTCAATT

7141 aataaggctagtccgttatcaacttgaaaaagtggcaccgagtcggtgcttttttttgat 7200
TTATTCCGATCAGGCAATAGTTGAACTTTTTCACCGTGGCTCAGCCACGAAAAAAAACTA

XmaI HincII
| |
BamHI SmaI AccI HindIII
| | | || |
7201 atcggatcccgggcccgtcgactgcagaggcctgcatgcaagcttggcgtaatcatggtc 7260
TAGCCTAGGGCCCGGGCAGCTGACGTCTCCGGACGTACGTTCGAACCGCATTAGTACCAG

lac prom(7307,7336)<<<
|
7261 atagctgtttcctgtgtgaaattgttatccgctcacaattccacacaacatacgagccgg 7320
TATCGACAAAGGACACACTTTAACAATAGGCGAGTGTTAAGGTGTGTTGTATGCTCGGCC

7321 aagcataaagtgtaaagcctggggtgcctaatgagtgagctaactcacattaattgcgtt 7380
TTCGTATTTCACATTTCGGACCCCACGGATTACTCACTCGATTGAGTGTAATTAACGCAA

7381 gcgctcactgcccgctttccagtcgggaaacctgtcgtgccagctgcattaatgaatcgg 7440
CGCGAGTGACGGGCGAAAGGTCAGCCCTTTGGACAGCACGGTCGACGTAATTACTTAGCC

7441 ccaacgcgcggggagaggcggtttgcgtattgggcgctcttccgcttcctcgctcactga 7500
GGTTGCGCGCCCCTCTCCGCCAAACGCATAACCCGCGAGAAGGCGAAGGAGCGAGTGACT

7501 ctcgctgcgctcggtcgttcggctgcggcgagcggtatcagctcactcaaaggcggtaat 7560
GAGCGACGCGAGCCAGCAAGCCGACGCCGCTCGCCATAGTCGAGTGAGTTTCCGCCATTA

7561 acggttatccacagaatcaggggataacgcaggaaagaacatgtgagcaaaaggccagca 7620
TGCCAATAGGTGTCTTAGTCCCCTATTGCGTCCTTTCTTGTACACTCGTTTTCCGGTCGT

pBR322 origin(7645,8264)<<<
|
7621 aaaggccaggaaccgtaaaaaggccgcgttgctggcgtttttccataggctccgcccccc 7680
TTTCCGGTCCTTGGCATTTTTCCGGCGCAACGACCGCAAAAAGGTATCCGAGGCGGGGGG

7681 tgacgagcatcacaaaaatcgacgctcaagtcagaggtggcgaaacccgacaggactata 7740
ACTGCTCGTAGTGTTTTTAGCTGCGAGTTCAGTCTCCACCGCTTTGGGCTGTCCTGATAT

7741 aagataccaggcgtttccccctggaagctccctcgtgcgctctcctgttccgaccctgcc 7800
TTCTATGGTCCGCAAAGGGGGACCTTCGAGGGAGCACGCGAGAGGACAAGGCTGGGACGG

7801 gcttaccggatacctgtccgcctttctcccttcgggaagcgtggcgctttctcatagctc 7860
CGAATGGCCTATGGACAGGCGGAAAGAGGGAAGCCCTTCGCACCGCGAAAGAGTATCGAG

7861 acgctgtaggtatctcagttcggtgtaggtcgttcgctccaagctgggctgtgtgcacga 7920
TGCGACATCCATAGAGTCAAGCCACATCCAGCAAGCGAGGTTCGACCCGACACACGTGCT

7921 accccccgttcagcccgaccgctgcgccttatccggtaactatcgtcttgagtccaaccc 7980
TGGGGGGCAAGTCGGGCTGGCGACGCGGAATAGGCCATTGATAGCAGAACTCAGGTTGGG

7981 ggtaagacacgacttatcgccactggcagcagccactggtaacaggattagcagagcgag 8040
CCATTCTGTGCTGAATAGCGGTGACCGTCGTCGGTGACCATTGTCCTAATCGTCTCGCTC

8041 gtatgtaggcggtgctacagagttcttgaagtggtggcctaactacggctacactagaag 8100
CATACATCCGCCACGATGTCTCAAGAACTTCACCACCGGATTGATGCCGATGTGATCTTC

8101 aacagtatttggtatctgcgctctgctgaagccagttaccttcggaaaaagagttggtag 8160
TTGTCATAAACCATAGACGCGAGACGACTTCGGTCAATGGAAGCCTTTTTCTCAACCATC

8161 ctcttgatccggcaaacaaaccaccgctggtagcggtggtttttttgtttgcaagcagca 8220
GAGAACTAGGCCGTTTGTTTGGTGGCGACCATCGCCACCAAAAAAACAAACGTTCGTCGT

8221 gattacgcgcagaaaaaaaggatctcaagaagatcctttgatcttttctacggggtctga 8280
CTAATGCGCGTCTTTTTTTCCTAGAGTTCTTCTAGGAAACTAGAAAAGATGCCCCAGACT

8281 cgctcagtggaacgaaaactcacgttaagggattttggtcatgagattatcaaaaaggat 8340
GCGAGTCACCTTGCTTTTGAGTGCAATTCCCTAAAACCAGTACTCTAATAGTTTTTCCTA

8341 cttcacctagatccttttaaattaaaaatgaagttttaaatcaatctaaagtatatatga 8400
GAAGTGGATCTAGGAAAATTTAATTTTTACTTCAAAATTTAGTTAGATTTCATATATACT

ORF_4 rf(6)(8419,9279)<<<
|
amp marker(8419,9279)<<<
|
8401 gtaaacttggtctgacagttaccaatgcttaatcagtgaggcacctatctcagcgatctg 8460
CATTTGAACCAGACTGTCAATGGTTACGAATTAGTCACTCCGTGGATAGAGTCGCTAGAC

8461 tctatttcgttcatccatagttgcctgactccccgtcgtgtagataactacgatacggga 8520
AGATAAAGCAAGTAGGTATCAACGGACTGAGGGGCAGCACATCTATTGATGCTATGCCCT

8521 gggcttaccatctggccccagtgctgcaatgataccgcgagacccacgctcaccggctcc 8580
CCCGAATGGTAGACCGGGGTCACGACGTTACTATGGCGCTCTGGGTGCGAGTGGCCGAGG

8581 agatttatcagcaataaaccagccagccggaagggccgagcgcagaagtggtcctgcaac 8640
TCTAAATAGTCGTTATTTGGTCGGTCGGCCTTCCCGGCTCGCGTCTTCACCAGGACGTTG

8641 tttatccgcctccatccagtctattaattgttgccgggaagctagagtaagtagttcgcc 8700
AAATAGGCGGAGGTAGGTCAGATAATTAACAACGGCCCTTCGATCTCATTCATCAAGCGG

8701 agttaatagtttgcgcaacgttgttgccattgctacaggcatcgtggtgtcacgctcgtc 8760
TCAATTATCAAACGCGTTGCAACAACGGTAACGATGTCCGTAGCACCACAGTGCGAGCAG

8761 gtttggtatggcttcattcagctccggttcccaacgatcaaggcgagttacatgatcccc 8820
CAAACCATACCGAAGTAAGTCGAGGCCAAGGGTTGCTAGTTCCGCTCAATGTACTAGGGG

8821 catgttgtgcaaaaaagcggttagctccttcggtcctccgatcgttgtcagaagtaagtt 8880
GTACAACACGTTTTTTCGCCAATCGAGGAAGCCAGGAGGCTAGCAACAGTCTTCATTCAA

8881 ggccgcagtgttatcactcatggttatggcagcactgcataattctcttactgtcatgcc 8940
CCGGCGTCACAATAGTGAGTACCAATACCGTCGTGACGTATTAAGAGAATGACAGTACGG

8941 atccgtaagatgcttttctgtgactggtgagtactcaaccaagtcattctgagaatagtg 9000
TAGGCATTCTACGAAAAGACACTGACCACTCATGAGTTGGTTCAGTAAGACTCTTATCAC

9001 tatgcggcgaccgagttgctcttgcccggcgtcaatacgggataataccgcgccacatag 9060
ATACGCCGCTGGCTCAACGAGAACGGGCCGCAGTTATGCCCTATTATGGCGCGGTGTATC

9061 cagaactttaaaagtgctcatcattggaaaacgttcttcggggcgaaaactctcaaggat 9120
GTCTTGAAATTTTCACGAGTAGTAACCTTTTGCAAGAAGCCCCGCTTTTGAGAGTTCCTA

9121 cttaccgctgttgagatccagttcgatgtaacccactcgtgcacccaactgatcttcagc 9180
GAATGGCGACAACTCTAGGTCAAGCTACATTGGGTGAGCACGTGGGTTGACTAGAAGTCG

9181 atcttttactttcaccagcgtttctgggtgagcaaaaacaggaaggcaaaatgccgcaaa 9240
TAGAAAATGAAAGTGGTCGCAAAGACCCACTCGTTTTTGTCCTTCCGTTTTACGGCGTTT

9241 aaagggaataagggcgacacggaaatgttgaatactcatactcttcctttttcaatatta 9300
TTTCCCTTATTCCCGCTGTGCCTTTACAACTTATGAGTATGAGAAGGAAAAAGTTATAAT

amp prom(9321,9349)<<<
|
9301 ttgaagcatttatcagggttattgtctcatgagcggatacatatttgaatgtatttagaa 9360
AACTTCGTAAATAGTCCCAATAACAGAGTACTCGCCTATGTATAAACTTACATAAATCTT

9361 aaataaacaaataggggttccgcgcacatttccccgaaaagtgccacctgacgtctaaga 9420
TTTATTTGTTTATCCCCAAGGCGCGTGTAAAGGGGCTTTTCACGGTGGACTGCAGATTCT

9421 aaccattattatcatgacattaacctataaaaataggcgtatcacgaggccctttcgtc 9479
TTGGTAATAATAGTACTGTAATTGGATATTTTTATCCGCATAGTGCTCCGGGAAAGCAG
              LOCUS    dna           9479 bp                  
FEATURES Location/Qualifiers
Reporter 239..398
/gene="lacZ_a reporter"
misc_binding 396..401
/dbxref="REBASE:EcoRI"
misc_binding 408..413
/dbxref="REBASE:KpnI"
misc_binding 414..419
/dbxref="REBASE:NruI"
misc_binding 425..430
/dbxref="REBASE:XbaI"
ORF 426..1358
/sequence="ORF_2 rf(4)"
Promoter 441..1618
/gene="EF1a prom"
misc_binding 1405..1410
/dbxref="REBASE:XhoI"
ORF 1430..4195
/sequence="ORF_3 rf(5)"
ORF 1628..6613
/sequence="ORF_1 rf(2)"
Reporter 5894..6610
/gene="EGFP reporter"
misc_binding 7204..7209
/dbxref="REBASE:BamHI"
misc_binding 7208..7213
/dbxref="REBASE:SmaI"
misc_binding 7208..7213
/dbxref="REBASE:XmaI"
misc_binding 7217..7222
/dbxref="REBASE:AccI"
misc_binding 7217..7222
/dbxref="REBASE:HincII"
misc_binding 7240..7245
/dbxref="REBASE:HindIII"
Promoter 7307..7336
/gene="lac prom"
Rep_Origin 7645..8264
/gene="pBR322 origin"
Marker 8419..9279
/gene="amp marker"
ORF 8419..9279
/sequence="ORF_4 rf(6)"
Promoter 9321..9349
/gene="amp prom"