pLenti-III-CFP-N
 • Properties
 • Map
 • Sequence
 • Genbank
 • Text Map
 • Features
Vector NamepLenti-III-CFP-N
VectorTypeLentiviral Vector
Antibiotic InformationPuromycin
Sequencing PrimersCMV sequencing primer 5`---CGC AAA TGG GCG GTA GGC GTG---3`
SV40 reverse sequencing primer 5`---TAG TCA GCC ATG GGG CGG AGA ---3`
Additional InformationNo Additional Information
***Note: Features may not be to scale, please refer to sequence or text map for detailed information.
***Note: The vector sequence shown below is representative of the parental vector only and does not include the gene of interest. The sequence of the gene can be found through the accession number link on the product page. The restriction sites within the cloning region may differ from the provided sequence.


    1 ttttggattg aagccaatat gataatgagg gggtggagtt tgtgacgtgg cgcggggcgt   
    61 gggaacgggg cgggtgacgt agtagtgtgg cggaagtgtg atgttgcaag tgtggcggaa   
   121 cacatgtaag cgacggatgt ggcaaaagtg acgtttttgg tgtgcgccgg tgtacacagg   
   181 aagtgacaat tttcgcgcgg ttttaggcgg atgttgtagt aaatttgggc gtaaccgagt   
   241 aagatttggc cattttcgcg ggaaaactga ataagaggaa gtgaaatctg aataattttg   
   301 tgttactcat agcgcgtaat acggcagacc tcagcgctag attattgaag catttatcag   
   361 ggttattgtc tcatgagcgg atacatattt gaatgtattt agaaaaataa acaaataggg   
   421 gttccgcgca catttccccg aaaagtgcca cctgacgtta actataacgg tcctaaggta   
   481 gcgaaaatgt agtcttatgc aatactcttg tagtcttgca acatggtaac gatgagttag   
   541 caacatgcct tacaaggaga gaaaaagcac cgtgcatgcc gattggtgga agtaaggtgg   
   601 tacgatcgtg ccttattagg aaggcaacag acgggtctga catggattgg acgaaccact   
   661 gaattgccgc attgcagaga tattgtattt aagtgcctag ctcgatacat aaacgggtct   
   721 ctctggttag accagatctg agcctgggag ctctctggct aactagggaa cccactgctt   
   781 aagcctcaat aaagcttgcc ttgagtgctt caagtagtgt gtgcccgtct gttgtgtgac   
   841 tctggtaact agagatccct cagacccttt tagtcagtgt ggaaaatctc tagcagtggc   
   901 gcccgaacag ggacttgaaa gcgaaaggga aaccagagga gctctctcga cgcaggactc   
   961 ggcttgctga agcgcgcacg gcaagaggcg aggggcggcg actggtgagt acgccaaaaa   
   1021 ttttgactag cggaggctag aaggagagag atgggtgcga gagcgtcagt attaagcggg   
   1081 ggagaattag atcgcgatgg gaaaaaattc ggttaaggcc agggggaaag aaaaaatata   
   1141 aattaaaaca tatagtatgg gcaagcaggg agctagaacg attcgcagtt aatcctggcc   
   1201 tgttagaaac atcagaaggc tgtagacaaa tactgggaca gctacaacca tcccttcaga   
   1261 caggatcaga agaacttaga tcattatata atacagtagc aaccctctat tgtgtgcatc   
   1321 aaaggataga gataaaagac accaaggaag ctttagacaa gatagaggaa gagcaaaaca   
   1381 aaagtaagac caccgcacag caagcccgct gatcttcaga cctggaggag gagatatgag   
   1441 ggacattgga gaagtgaatt atataaatat aaagtagtaa aaattgaacc attaggagta   
   1501 gcacccacca aggcaaagag aagagtggtg cagagagaaa aaagagcagt gggaatagga   
   1561 gctttgttcc ttgggttctt gggagcagca ggaagcacta tgggcgcagc gtcaatgacg   
   1621 ctgacggtac aggccagaca attattgtct ggtatagtgc agcagcagaa caatttgctg   
   1681 agggctattg aggcgcaaca gcatctgttg caactcacag tctggggcat caagcagctc   
   1741 caggcaagaa tcctggctgt ggaaagatac ctaaaggatc aacagctcct ggggatttgg   
   1801 ggttgctctg gaaaactcat ttgcaccact gctgtgcctt ggaatgctag ttggagtaat   
   1861 aaatctctgg aacagatttg gaatcacacg acctggatgg agtgggacag agaaattaac   
   1921 aattacacaa gcttaataca ctccttaatt gaagaatcgc aaaaccagca agaaaagaat   
   1981 gaacaagaat tattggaatt agataaatgg gcaagtttgt ggaattggtt taacataaca   
   2041 aattggctgt ggtatataaa attattcata atgatagtag gaggcttggt aggtttaaga   
   2101 atagtttttg ctgtactttc tatagtgaat agagttaggc agggatattc accattatcg   
   2161 tttcagaccc acctcccaac cccgagggga cccgacaggc ccgaaggaat agaagaagaa   
   2221 ggtggagaga gagacagaga cagatccatt cgattagtga acggatctcg acggtatcga   
   2281 aagcttggga ttcgaattta aaagaaaagg ggggattggg gggtacagtg caggggaaag   
   2341 aatagtagac ataatagcaa cagacataca aactaaagaa ctacaaaaac aaattacaaa   
   2401 aattcaaaat tttcgggttt ttcgaaccta gggttccgcg ttacataact tacggtaaat   
   2461 ggcccgcctg gctgaccgcc caacgacccc cgcccattga cgtcaataat gacgtatgtt   
   2521 cccatagtaa cgccaatagg gactttccat tgacgtcaat gggtggagta tttacggtaa   
   2581 actgcccact tggcagtaca tcaagtgtat catatgccaa gtacgccccc tattgacgtc   
   2641 aatgacggta aatggcccgc ctggcattat gcccagtaca tgaccttatg ggactttcct   
   2701 acttggcagt acatctacgt ttagtcatcg ctattaccat ggtgatgcgg ttttggcagt   
   2761 acatcaatgg gcgtggatag cggtttgact cacggggatt tccaagtctc caccccattg   
   2821 acgtcaatgg gagtttgttt tggcaccaaa atcaacggga ctttccaaaa tgtcgtaaca   
   2881 actccgcccc attgacgcaa atgggcggta ggcgtgtacg gtgggaggtc tatataagca   
   2941 gagctcgttt agtgaaccgt cagatcgcct ggagacgcca tccacgctgt tttgacctcc   
   3001 atagaagaac cgagtttaaa ctccctatca gtgatagaga tctccctatc agtgatagag   
   3061 agctaggtat ataacgccac catggtgagc aagggcgagg agctgttcac cggggtggtg   
   3121 cccatcctgg tcgagctgga cggcgacgta aacggccaca ggttcagcgt gtccggcgag   
   3181 ggcgagggcg atgccaccta cggcaagctg accctgaagt tcatctgcac caccggcaag   
   3241 ctgcccgtgc cctggcccac cctcgtgacc accctgacct ggggcgtgca gtgcttcagc   
   3301 cgctaccccg accacatgaa gcagcacgac ttcttcaagt ccgccatgcc cgaaggctac   
   3361 gtccaggagc gtaccatctt cttcaaggac gacggcaact acaagacccg cgccgaggtg   
   3421 aagttcgagg gcgacaccct ggtgaaccgc atcgagctga agggcatcga cttcaaggag   
   3481 gacggcaaca tcctggggca caagctggag tacaactaca tcagccacaa cgtctatatc   
   3541 accgccgaca agcagaagaa cggcatcaag gcccacttca agatccgcca caacatcgag   
   3601 gacggcagcg tgcagctcgc cgaccactac cagcagaaca cccccatcgg cgacggcccc   
   3661 gtgctgctgc ccgacaacca ctacctgagc acccagtccg ccctgagcaa agaccccaac   
   3721 gagaagcgcg atcacatggt cctgctggag ttcgtgaccg ccgccgggat cactctcggc   
   3781 atggacgagc tgtacaagcc cggggctagc caattgagta cttacgtagg taccccagtg   
   3841 tggtggcctg caggtgaatt cactagtacc ggtaggcctg tcgacgatat cgggcccgcg   
   3901 gccgctggat cctctagact gcagctcgag tacccatacg acgtcccaga ctacgcttga   
   3961 gtttaaacac gcgtggtgtg gaaagtcccc aggctcccca gcaggcagaa gtatgcaaag   
   4021 catgcatctc aattagtcag caaccaggtg tggaaagtcc ccaggctccc cagcaggcag   
   4081 aagtatgcaa agcatgcatc tcaattagtc agcaaccata gtcccgcccc taactccgcc   
   4141 catcccgccc ctaactccgc ccagttccgc ccattctccg ccccatggct gactaatttt   
   4201 ttttatttat gcagaggccg aggccgcctc ggcctctgag ctattccaga agtagtgagg   
   4261 aggctttttt ggaggccatg accgagtaca agcccacggt gcgcctcgcc acccgcgacg   
   4321 acgtccctcg ggccgtacgc accctcgccg ccgcgttcgc cgactacccc gccacgcgcc   
   4381 acaccgtgga cccggaccgc cacatcgagc gggtcaccga gctgcaagaa ctcttcctca   
   4441 cgcgcgtcgg gctcgacatc ggcaaggtgt gggtcgcgga cgacggcgcc gcggtggcgg   
   4501 tctggaccac gccggagagc gtcgaagcgg gggcggtgtt cgccgagatc ggcccgcgca   
   4561 tggccgagtt gagcggttcc cggctggccg cgcagcaaca gatggaaggg ctcctggcgc   
   4621 cgcaccggcc caaggagccc gcgtggttcc tggccaccgt cggcgtctcg cccgaccacc   
   4681 agggcaaggg tctgggcagc gccgtcgtgc tccccggagt ggaggcggcc gagcgcgccg   
   4741 gggtgcccgc cttcctggag acctccgcgc cccgcaacct ccccttctac gagcggctcg   
   4801 gcttcaccgt caccgccgac gtcgaggtgc ccgaaggacc gcgcacctgg tgcatgaccc   
   4861 gcaagcccgg tgcctgaacg cgttccggaa atcaacctct ggattacaaa atttgtgaaa   
   4921 gattgactgg tattcttaac tatgttgctc cttttacgct atgtggatac gctgctttaa   
   4981 tgcctttgta tcatgctatt gcttcccgta tggctttcat tttctcctcc ttgtataaat   
   5041 cctggttgct gtctctttat gaggagttgt ggcccgttgt caggcaacgt ggcgtggtgt   
   5101 gcactgtgtt tgctgacgca acccccactg gttggggcat tgccaccacc tgtcagctcc   
   5161 tttccgggac tttcgctttc cccctcccta ttgccacggc ggaactcatc gccgcctgcc   
   5221 ttgcccgctg ctggacaggg gctcggctgt tgggcactga caattccgtg gtgttgtcgg   
   5281 ggaagctgac gtcctttcca tggctgctcg cctgtgttgc cacctggatt ctgcgcggga   
   5341 cgtccttctg ctacgtccct tcggccctca atccagcgga ccttccttcc cgcggcctgc   
   5401 tgccggctct gcggcctctt ccgcgtctcg ccttcgccct cagacgagtc ggatctccct   
   5461 ttgggccgcc tccccgcctg tccggatgga agggctaatt cactcccaac gaatacaaga   
   5521 tctgcttttt gcttgtactg ggtctctctg gttagaccag atctgagcct gggagctctc   
   5581 tggctaacta gggaacccac tgcttaagcc tcaataaagc ttgccttgag tgcttcaagt   
   5641 agtgtgtgcc cgtctgttgt gtgactctgg taactagaga tccctcagac ccttttagtc   
   5701 agtgtggaaa atctctagca gtagtagttc atgtcatctt attattcagt atttataact   
   5761 tgcaaagaaa tgaatatcag agagtgagag gaacttgttt attgcagctt ataatggtta   
   5821 caaataaagc aatagcatca caaatttcac aaataaagca tttttttcac tgcattctag   
   5881 ttgtggtttg tccaaactca tcaatgtatc ttatcatgtc tggcatctat gtcgggtgcg   
   5941 gagaaagagg taatgaaatg gcattatggg tattatgggt ctgcattaat gaatcggcca   
   6001 acgatcccgg tgtgaaatac cgcacagatg cgtaaggaga aaataccgca tcaggcgctc   
   6061 ttccgcttcc tcgctcactg actcgctgcg ctcggtcgtt cggctgcggc gagcggtatc   
   6121 agctcactca aaggcggtaa tacggttatc cacagaatca ggggataacg caggaaagaa   
   6181 catgtgagca aaaggccagc aaaaggccag gaaccgtaaa aaggccgcgt tgctggcgtt   
   6241 tttccatagg ctccgccccc ctgacgagca tcacaaaaat cgacgctcaa gtcagaggtg   
   6301 gcgaaacccg acaggactat aaagatacca ggcgtttccc cctggaagct ccctcgtgcg   
   6361 ctctcctgtt ccgaccctgc cgcttaccgg atacctgtcc gcctttctcc cttcgggaag   
   6421 cgtggcgctt tctcatagct cacgctgtag gtatctcagt tcggtgtagg tcgttcgctc   
   6481 caagctgggc tgtgtgcacg aaccccccgt tcagcccgac cgctgcgcct tatccggtaa   
   6541 ctatcgtctt gagtccaacc cggtaagaca cgacttatcg ccactggcag cagccactgg   
   6601 taacaggatt agcagagcga ggtatgtagg cggtgctaca gagttcttga agtggtggcc   
   6661 taactacggc tacactagaa ggacagtatt tggtatctgc gctctgctga agccagttac   
   6721 cttcggaaaa agagttggta gctcttgatc cggcaaacaa accaccgctg gtagcggtgg   
   6781 tttttttgtt tgcaagcagc agattacgcg cagaaaaaaa ggatctcaag aagatccttt   
   6841 gatcttttct acggggtctg acgctcagtg gaacgaaaac tcacgttaag ggattttggt   
   6901 catgagatta tcaaaaagga tcttcaccta gatcctttta aattaaaaat gaagttttaa   
   6961 atcaatctaa agtatatatg agtaaacttg gtctgacagt taccaatgct taatcagtga   
   7021 ggcacctatc tcagcgatct gtctatttcg ttcatccata gttgcctgac tccccgtcgt   
   7081 gtagataact acgatacggg agggcttacc atctggcccc agtgctgcaa tgataccgcg   
   7141 agacccacgc tcaccggctc cagatttatc agcaataaac cagccagccg gaagggccga   
   7201 gcgcagaagt ggtcctgcaa ctttatccgc ctccatccag tctattaatt gttgccggga   
   7261 agctagagta agtagttcgc cagttaatag tttgcgcaac gttgttgaaa aaggatcttc   
   7321 acctagatcc ttttcacgta gaaagccagt ccgcagaaac ggtgctgacc ccggatgaat   
   7381 gtcagctact gggctatctg gacaagggaa aacgcaagcg caaagagaaa gcaggtagct   
   7441 tgcagtgggc ttacatggcg atagctagac tgggcggttt tatggacagc aagcgaaccg   
   7501 gaattgccag ctggggcgcc ctctggtaag gttgggaagc cctgcaaagt aaactggatg   
   7561 gctttctcgc cgccaaggat ctgatggcgc aggggatcaa gctctgatca agagacagga   
   7621 tgaggatcgt ttcgcatgat tgaacaagat ggattgcacg caggttctcc ggccgcttgg   
   7681 gtggagaggc tattcggcta tgactgggca caacagacaa tcggctgctc tgatgccgcc   
   7741 gtgttccggc tgtcagcgca ggggcgcccg gttctttttg tcaagaccga cctgtccggt   
   7801 gccctgaatg aactgcaaga cgaggcagcg cggctatcgt ggctggccac gacgggcgtt   
   7861 ccttgcgcag ctgtgctcga cgttgtcact gaagcgggaa gggactggct gctattgggc   
   7921 gaagtgccgg ggcaggatct cctgtcatct caccttgctc ctgccgagaa agtatccatc   
   7981 atggctgatg caatgcggcg gctgcatacg cttgatccgg ctacctgccc attcgaccac   
   8041 caagcgaaac atcgcatcga gcgagcacgt actcggatgg aagccggtct tgtcgatcag   
   8101 gatgatctgg acgaagagca tcaggggctc gcgccagccg aactgttcgc caggctcaag   
   8161 gcgagcatgc ccgacggcga ggatctcgtc gtgacccatg gcgatgcctg cttgccgaat   
   8221 atcatggtgg aaaatggccg cttttctgga ttcatcgact gtggccggct gggtgtggcg   
   8281 gaccgctatc aggacatagc gttggctacc cgtgatattg ctgaagagct tggcggcgaa   
   8341 tgggctgacc gcttcctcgt gctttacggt atcgccgctc ccgattcgca gcgcatcgcc   
   8401 ttctatcgcc ttcttgacga gttcttctga attttgttaa aatttttgtt aaatcagctc   
   8461 attttttaac caataggccg aaatcggcaa catcccttat aaatcaaaag aatagaccgc   
   8521 gatagggttg agtgttgttc cagtttggaa caagagtcca ctattaaaga acgtggactc   
   8581 caacgtcaaa gggcgaaaaa ccgtctatca gggcgatggc ccactacgtg aaccatcacc   
   8641 caaatcaagt tttttgcggt cgaggtgccg taaagctcta aatcggaacc ctaaagggag   
   8701 cccccgattt agagcttgac ggggaaagcc ggcgaacgtg gcgagaaagg aagggaagaa   
   8761 agcgaaagga gcgggcgcta gggcgctggc aagtgtagcg gtcacgctgc gcgtaaccac   
   8821 cacacccgcg cgcttaatgc gccgctacag ggcgcgtcca ttcgccattc aggatcgaat   
   8881 taattcttaa ttaacatcat caataatata cctt                 
                  LOCUS    dna           8914 bp                  
FEATURES       Location/Qualifiers
   Other Gene   162..310
           /gene="Encap other"
   Promoter    365..393
           /gene="amp prom"
   misc_binding  457..462
           /dbxref="REBASE:HpaI"
   Other Gene   715..895
           /gene="HIV-1_5_LTR other"
   Other Gene   1006..1050
           /gene="HIV-1_psi_pack other"
   misc_binding  1092..1097
           /dbxref="REBASE:NruI"
   Regulatory_Seq 1557..1790
           /gene="RRE reg"
   ORF       1600..2301
           /sequence="ORF_1 rf(1)"
   misc_binding  2611..2616
           /dbxref="REBASE:NdeI"
   Promoter    2885..2966
           /gene="CMV prom"
   Regulatory_Seq 3022..3061
           /gene="tetO reg"
   ORF       3049..4023
           /sequence="ORF_5 rf(5)"
   Reporter    3082..3798
           /gene="EGFP reporter"
   ORF       3082..3960
           /sequence="ORF_2 rf(1)"
   misc_binding  3799..3804
           /dbxref="REBASE:XmaI"
   misc_binding  3799..3804
           /dbxref="REBASE:SmaI"
   misc_binding  3829..3834
           /dbxref="REBASE:KpnI"
   misc_binding  3856..3861
           /dbxref="REBASE:EcoRI"
   misc_binding  3874..3879
           /dbxref="REBASE:StuI"
   misc_binding  3886..3891
           /dbxref="REBASE:EcoRV"
   misc_binding  3892..3897
           /dbxref="REBASE:ApaI"
   misc_binding  3898..3905
           /dbxref="REBASE:NotI"
   misc_binding  3907..3912
           /dbxref="REBASE:BamHI"
   misc_binding  3913..3918
           /dbxref="REBASE:XbaI"
   misc_binding  3925..3930
           /dbxref="REBASE:XhoI"
   Promoter    3975..4243
           /gene="SV40 prom"
   Rep_Origin   4142..4219
           /gene="SV40 origin"
   ORF       4209..4877
           /sequence="ORF_4 rf(3)"
   misc_binding  4222..4234
           /dbxref="REBASE:SfiI"
   Marker     4278..4877
           /gene="puro marker"
   Other Gene   5487..5539
           /gene="delta_U3 other"
   Other Gene   5540..5720
           /gene="HIV-1_5_LTR other"
   Rep_Origin   6226..6845
           /gene="pBR322 origin"
   Promoter    7498..7547
           /gene="NEOKAN prom"
   misc_binding  7605..7610
           /dbxref="REBASE:BclI"
   ORF       7636..8430
           /sequence="ORF_3 rf(1)"
   Marker     7639..8427
           /gene="NTP_II marker"
   Rep_Origin   8535..8840
           /gene="f1 origin"
BASE COUNT  2228 a  2262 c  2420 g  2004 t  0 others
ORIGIN
    1 ttttggattg aagccaatat gataatgagg gggtggagtt tgtgacgtgg cgcggggcgt   
    61 gggaacgggg cgggtgacgt agtagtgtgg cggaagtgtg atgttgcaag tgtggcggaa   
   121 cacatgtaag cgacggatgt ggcaaaagtg acgtttttgg tgtgcgccgg tgtacacagg   
   181 aagtgacaat tttcgcgcgg ttttaggcgg atgttgtagt aaatttgggc gtaaccgagt   
   241 aagatttggc cattttcgcg ggaaaactga ataagaggaa gtgaaatctg aataattttg   
   301 tgttactcat agcgcgtaat acggcagacc tcagcgctag attattgaag catttatcag   
   361 ggttattgtc tcatgagcgg atacatattt gaatgtattt agaaaaataa acaaataggg   
   421 gttccgcgca catttccccg aaaagtgcca cctgacgtta actataacgg tcctaaggta   
   481 gcgaaaatgt agtcttatgc aatactcttg tagtcttgca acatggtaac gatgagttag   
   541 caacatgcct tacaaggaga gaaaaagcac cgtgcatgcc gattggtgga agtaaggtgg   
   601 tacgatcgtg ccttattagg aaggcaacag acgggtctga catggattgg acgaaccact   
   661 gaattgccgc attgcagaga tattgtattt aagtgcctag ctcgatacat aaacgggtct   
   721 ctctggttag accagatctg agcctgggag ctctctggct aactagggaa cccactgctt   
   781 aagcctcaat aaagcttgcc ttgagtgctt caagtagtgt gtgcccgtct gttgtgtgac   
   841 tctggtaact agagatccct cagacccttt tagtcagtgt ggaaaatctc tagcagtggc   
   901 gcccgaacag ggacttgaaa gcgaaaggga aaccagagga gctctctcga cgcaggactc   
   961 ggcttgctga agcgcgcacg gcaagaggcg aggggcggcg actggtgagt acgccaaaaa   
   1021 ttttgactag cggaggctag aaggagagag atgggtgcga gagcgtcagt attaagcggg   
   1081 ggagaattag atcgcgatgg gaaaaaattc ggttaaggcc agggggaaag aaaaaatata   
   1141 aattaaaaca tatagtatgg gcaagcaggg agctagaacg attcgcagtt aatcctggcc   
   1201 tgttagaaac atcagaaggc tgtagacaaa tactgggaca gctacaacca tcccttcaga   
   1261 caggatcaga agaacttaga tcattatata atacagtagc aaccctctat tgtgtgcatc   
   1321 aaaggataga gataaaagac accaaggaag ctttagacaa gatagaggaa gagcaaaaca   
   1381 aaagtaagac caccgcacag caagcccgct gatcttcaga cctggaggag gagatatgag   
   1441 ggacattgga gaagtgaatt atataaatat aaagtagtaa aaattgaacc attaggagta   
   1501 gcacccacca aggcaaagag aagagtggtg cagagagaaa aaagagcagt gggaatagga   
   1561 gctttgttcc ttgggttctt gggagcagca ggaagcacta tgggcgcagc gtcaatgacg   
   1621 ctgacggtac aggccagaca attattgtct ggtatagtgc agcagcagaa caatttgctg   
   1681 agggctattg aggcgcaaca gcatctgttg caactcacag tctggggcat caagcagctc   
   1741 caggcaagaa tcctggctgt ggaaagatac ctaaaggatc aacagctcct ggggatttgg   
   1801 ggttgctctg gaaaactcat ttgcaccact gctgtgcctt ggaatgctag ttggagtaat   
   1861 aaatctctgg aacagatttg gaatcacacg acctggatgg agtgggacag agaaattaac   
   1921 aattacacaa gcttaataca ctccttaatt gaagaatcgc aaaaccagca agaaaagaat   
   1981 gaacaagaat tattggaatt agataaatgg gcaagtttgt ggaattggtt taacataaca   
   2041 aattggctgt ggtatataaa attattcata atgatagtag gaggcttggt aggtttaaga   
   2101 atagtttttg ctgtactttc tatagtgaat agagttaggc agggatattc accattatcg   
   2161 tttcagaccc acctcccaac cccgagggga cccgacaggc ccgaaggaat agaagaagaa   
   2221 ggtggagaga gagacagaga cagatccatt cgattagtga acggatctcg acggtatcga   
   2281 aagcttggga ttcgaattta aaagaaaagg ggggattggg gggtacagtg caggggaaag   
   2341 aatagtagac ataatagcaa cagacataca aactaaagaa ctacaaaaac aaattacaaa   
   2401 aattcaaaat tttcgggttt ttcgaaccta gggttccgcg ttacataact tacggtaaat   
   2461 ggcccgcctg gctgaccgcc caacgacccc cgcccattga cgtcaataat gacgtatgtt   
   2521 cccatagtaa cgccaatagg gactttccat tgacgtcaat gggtggagta tttacggtaa   
   2581 actgcccact tggcagtaca tcaagtgtat catatgccaa gtacgccccc tattgacgtc   
   2641 aatgacggta aatggcccgc ctggcattat gcccagtaca tgaccttatg ggactttcct   
   2701 acttggcagt acatctacgt ttagtcatcg ctattaccat ggtgatgcgg ttttggcagt   
   2761 acatcaatgg gcgtggatag cggtttgact cacggggatt tccaagtctc caccccattg   
   2821 acgtcaatgg gagtttgttt tggcaccaaa atcaacggga ctttccaaaa tgtcgtaaca   
   2881 actccgcccc attgacgcaa atgggcggta ggcgtgtacg gtgggaggtc tatataagca   
   2941 gagctcgttt agtgaaccgt cagatcgcct ggagacgcca tccacgctgt tttgacctcc   
   3001 atagaagaac cgagtttaaa ctccctatca gtgatagaga tctccctatc agtgatagag   
   3061 agctaggtat ataacgccac catggtgagc aagggcgagg agctgttcac cggggtggtg   
   3121 cccatcctgg tcgagctgga cggcgacgta aacggccaca ggttcagcgt gtccggcgag   
   3181 ggcgagggcg atgccaccta cggcaagctg accctgaagt tcatctgcac caccggcaag   
   3241 ctgcccgtgc cctggcccac cctcgtgacc accctgacct ggggcgtgca gtgcttcagc   
   3301 cgctaccccg accacatgaa gcagcacgac ttcttcaagt ccgccatgcc cgaaggctac   
   3361 gtccaggagc gtaccatctt cttcaaggac gacggcaact acaagacccg cgccgaggtg   
   3421 aagttcgagg gcgacaccct ggtgaaccgc atcgagctga agggcatcga cttcaaggag   
   3481 gacggcaaca tcctggggca caagctggag tacaactaca tcagccacaa cgtctatatc   
   3541 accgccgaca agcagaagaa cggcatcaag gcccacttca agatccgcca caacatcgag   
   3601 gacggcagcg tgcagctcgc cgaccactac cagcagaaca cccccatcgg cgacggcccc   
   3661 gtgctgctgc ccgacaacca ctacctgagc acccagtccg ccctgagcaa agaccccaac   
   3721 gagaagcgcg atcacatggt cctgctggag ttcgtgaccg ccgccgggat cactctcggc   
   3781 atggacgagc tgtacaagcc cggggctagc caattgagta cttacgtagg taccccagtg   
   3841 tggtggcctg caggtgaatt cactagtacc ggtaggcctg tcgacgatat cgggcccgcg   
   3901 gccgctggat cctctagact gcagctcgag tacccatacg acgtcccaga ctacgcttga   
   3961 gtttaaacac gcgtggtgtg gaaagtcccc aggctcccca gcaggcagaa gtatgcaaag   
   4021 catgcatctc aattagtcag caaccaggtg tggaaagtcc ccaggctccc cagcaggcag   
   4081 aagtatgcaa agcatgcatc tcaattagtc agcaaccata gtcccgcccc taactccgcc   
   4141 catcccgccc ctaactccgc ccagttccgc ccattctccg ccccatggct gactaatttt   
   4201 ttttatttat gcagaggccg aggccgcctc ggcctctgag ctattccaga agtagtgagg   
   4261 aggctttttt ggaggccatg accgagtaca agcccacggt gcgcctcgcc acccgcgacg   
   4321 acgtccctcg ggccgtacgc accctcgccg ccgcgttcgc cgactacccc gccacgcgcc   
   4381 acaccgtgga cccggaccgc cacatcgagc gggtcaccga gctgcaagaa ctcttcctca   
   4441 cgcgcgtcgg gctcgacatc ggcaaggtgt gggtcgcgga cgacggcgcc gcggtggcgg   
   4501 tctggaccac gccggagagc gtcgaagcgg gggcggtgtt cgccgagatc ggcccgcgca   
   4561 tggccgagtt gagcggttcc cggctggccg cgcagcaaca gatggaaggg ctcctggcgc   
   4621 cgcaccggcc caaggagccc gcgtggttcc tggccaccgt cggcgtctcg cccgaccacc   
   4681 agggcaaggg tctgggcagc gccgtcgtgc tccccggagt ggaggcggcc gagcgcgccg   
   4741 gggtgcccgc cttcctggag acctccgcgc cccgcaacct ccccttctac gagcggctcg   
   4801 gcttcaccgt caccgccgac gtcgaggtgc ccgaaggacc gcgcacctgg tgcatgaccc   
   4861 gcaagcccgg tgcctgaacg cgttccggaa atcaacctct ggattacaaa atttgtgaaa   
   4921 gattgactgg tattcttaac tatgttgctc cttttacgct atgtggatac gctgctttaa   
   4981 tgcctttgta tcatgctatt gcttcccgta tggctttcat tttctcctcc ttgtataaat   
   5041 cctggttgct gtctctttat gaggagttgt ggcccgttgt caggcaacgt ggcgtggtgt   
   5101 gcactgtgtt tgctgacgca acccccactg gttggggcat tgccaccacc tgtcagctcc   
   5161 tttccgggac tttcgctttc cccctcccta ttgccacggc ggaactcatc gccgcctgcc   
   5221 ttgcccgctg ctggacaggg gctcggctgt tgggcactga caattccgtg gtgttgtcgg   
   5281 ggaagctgac gtcctttcca tggctgctcg cctgtgttgc cacctggatt ctgcgcggga   
   5341 cgtccttctg ctacgtccct tcggccctca atccagcgga ccttccttcc cgcggcctgc   
   5401 tgccggctct gcggcctctt ccgcgtctcg ccttcgccct cagacgagtc ggatctccct   
   5461 ttgggccgcc tccccgcctg tccggatgga agggctaatt cactcccaac gaatacaaga   
   5521 tctgcttttt gcttgtactg ggtctctctg gttagaccag atctgagcct gggagctctc   
   5581 tggctaacta gggaacccac tgcttaagcc tcaataaagc ttgccttgag tgcttcaagt   
   5641 agtgtgtgcc cgtctgttgt gtgactctgg taactagaga tccctcagac ccttttagtc   
   5701 agtgtggaaa atctctagca gtagtagttc atgtcatctt attattcagt atttataact   
   5761 tgcaaagaaa tgaatatcag agagtgagag gaacttgttt attgcagctt ataatggtta   
   5821 caaataaagc aatagcatca caaatttcac aaataaagca tttttttcac tgcattctag   
   5881 ttgtggtttg tccaaactca tcaatgtatc ttatcatgtc tggcatctat gtcgggtgcg   
   5941 gagaaagagg taatgaaatg gcattatggg tattatgggt ctgcattaat gaatcggcca   
   6001 acgatcccgg tgtgaaatac cgcacagatg cgtaaggaga aaataccgca tcaggcgctc   
   6061 ttccgcttcc tcgctcactg actcgctgcg ctcggtcgtt cggctgcggc gagcggtatc   
   6121 agctcactca aaggcggtaa tacggttatc cacagaatca ggggataacg caggaaagaa   
   6181 catgtgagca aaaggccagc aaaaggccag gaaccgtaaa aaggccgcgt tgctggcgtt   
   6241 tttccatagg ctccgccccc ctgacgagca tcacaaaaat cgacgctcaa gtcagaggtg   
   6301 gcgaaacccg acaggactat aaagatacca ggcgtttccc cctggaagct ccctcgtgcg   
   6361 ctctcctgtt ccgaccctgc cgcttaccgg atacctgtcc gcctttctcc cttcgggaag   
   6421 cgtggcgctt tctcatagct cacgctgtag gtatctcagt tcggtgtagg tcgttcgctc   
   6481 caagctgggc tgtgtgcacg aaccccccgt tcagcccgac cgctgcgcct tatccggtaa   
   6541 ctatcgtctt gagtccaacc cggtaagaca cgacttatcg ccactggcag cagccactgg   
   6601 taacaggatt agcagagcga ggtatgtagg cggtgctaca gagttcttga agtggtggcc   
   6661 taactacggc tacactagaa ggacagtatt tggtatctgc gctctgctga agccagttac   
   6721 cttcggaaaa agagttggta gctcttgatc cggcaaacaa accaccgctg gtagcggtgg   
   6781 tttttttgtt tgcaagcagc agattacgcg cagaaaaaaa ggatctcaag aagatccttt   
   6841 gatcttttct acggggtctg acgctcagtg gaacgaaaac tcacgttaag ggattttggt   
   6901 catgagatta tcaaaaagga tcttcaccta gatcctttta aattaaaaat gaagttttaa   
   6961 atcaatctaa agtatatatg agtaaacttg gtctgacagt taccaatgct taatcagtga   
   7021 ggcacctatc tcagcgatct gtctatttcg ttcatccata gttgcctgac tccccgtcgt   
   7081 gtagataact acgatacggg agggcttacc atctggcccc agtgctgcaa tgataccgcg   
   7141 agacccacgc tcaccggctc cagatttatc agcaataaac cagccagccg gaagggccga   
   7201 gcgcagaagt ggtcctgcaa ctttatccgc ctccatccag tctattaatt gttgccggga   
   7261 agctagagta agtagttcgc cagttaatag tttgcgcaac gttgttgaaa aaggatcttc   
   7321 acctagatcc ttttcacgta gaaagccagt ccgcagaaac ggtgctgacc ccggatgaat   
   7381 gtcagctact gggctatctg gacaagggaa aacgcaagcg caaagagaaa gcaggtagct   
   7441 tgcagtgggc ttacatggcg atagctagac tgggcggttt tatggacagc aagcgaaccg   
   7501 gaattgccag ctggggcgcc ctctggtaag gttgggaagc cctgcaaagt aaactggatg   
   7561 gctttctcgc cgccaaggat ctgatggcgc aggggatcaa gctctgatca agagacagga   
   7621 tgaggatcgt ttcgcatgat tgaacaagat ggattgcacg caggttctcc ggccgcttgg   
   7681 gtggagaggc tattcggcta tgactgggca caacagacaa tcggctgctc tgatgccgcc   
   7741 gtgttccggc tgtcagcgca ggggcgcccg gttctttttg tcaagaccga cctgtccggt   
   7801 gccctgaatg aactgcaaga cgaggcagcg cggctatcgt ggctggccac gacgggcgtt   
   7861 ccttgcgcag ctgtgctcga cgttgtcact gaagcgggaa gggactggct gctattgggc   
   7921 gaagtgccgg ggcaggatct cctgtcatct caccttgctc ctgccgagaa agtatccatc   
   7981 atggctgatg caatgcggcg gctgcatacg cttgatccgg ctacctgccc attcgaccac   
   8041 caagcgaaac atcgcatcga gcgagcacgt actcggatgg aagccggtct tgtcgatcag   
   8101 gatgatctgg acgaagagca tcaggggctc gcgccagccg aactgttcgc caggctcaag   
   8161 gcgagcatgc ccgacggcga ggatctcgtc gtgacccatg gcgatgcctg cttgccgaat   
   8221 atcatggtgg aaaatggccg cttttctgga ttcatcgact gtggccggct gggtgtggcg   
   8281 gaccgctatc aggacatagc gttggctacc cgtgatattg ctgaagagct tggcggcgaa   
   8341 tgggctgacc gcttcctcgt gctttacggt atcgccgctc ccgattcgca gcgcatcgcc   
   8401 ttctatcgcc ttcttgacga gttcttctga attttgttaa aatttttgtt aaatcagctc   
   8461 attttttaac caataggccg aaatcggcaa catcccttat aaatcaaaag aatagaccgc   
   8521 gatagggttg agtgttgttc cagtttggaa caagagtcca ctattaaaga acgtggactc   
   8581 caacgtcaaa gggcgaaaaa ccgtctatca gggcgatggc ccactacgtg aaccatcacc   
   8641 caaatcaagt tttttgcggt cgaggtgccg taaagctcta aatcggaacc ctaaagggag   
   8701 cccccgattt agagcttgac ggggaaagcc ggcgaacgtg gcgagaaagg aagggaagaa   
   8761 agcgaaagga gcgggcgcta gggcgctggc aagtgtagcg gtcacgctgc gcgtaaccac   
   8821 cacacccgcg cgcttaatgc gccgctacag ggcgcgtcca ttcgccattc aggatcgaat   
   8881 taattcttaa ttaacatcat caataatata cctt                 
//
***Note: The text map shown below is representative of the parental vector only and does not include the gene of interest. The sequence of the gene can be found through the accession number link on the product page.
1   ttttggattgaagccaatatgataatgagggggtggagtttgtgacgtggcgcggggcgt 60
   AAAACCTAACTTCGGTTATACTATTACTCCCCCACCTCAAACACTGCACCGCGCCCCGCA

61  gggaacggggcgggtgacgtagtagtgtggcggaagtgtgatgttgcaagtgtggcggaa 120
   CCCTTGCCCCGCCCACTGCATCATCACACCGCCTTCACACTACAACGTTCACACCGCCTT

                        Encap other(162,310)>>> 
                        |
121  cacatgtaagcgacggatgtggcaaaagtgacgtttttggtgtgcgccggtgtacacagg 180
   GTGTACATTCGCTGCCTACACCGTTTTCACTGCAAAAACCACACGCGGCCACATGTGTCC

181  aagtgacaattttcgcgcggttttaggcggatgttgtagtaaatttgggcgtaaccgagt 240
   TTCACTGTTAAAAGCGCGCCAAAATCCGCCTACAACATCATTTAAACCCGCATTGGCTCA

241  aagatttggccattttcgcgggaaaactgaataagaggaagtgaaatctgaataattttg 300
   TTCTAAACCGGTAAAAGCGCCCTTTTGACTTATTCTCCTTCACTTTAGACTTATTAAAAC

301  tgttactcatagcgcgtaatacggcagacctcagcgctagattattgaagcatttatcag 360
   ACAATGAGTATCGCGCATTATGCCGTCTGGAGTCGCGATCTAATAACTTCGTAAATAGTC

     amp prom(365,393)<<< 
     |
361  ggttattgtctcatgagcggatacatatttgaatgtatttagaaaaataaacaaataggg 420
   CCAATAACAGAGTACTCGCCTATGTATAAACTTACATAAATCTTTTTATTTGTTTATCCC

                       HpaI 
                       |
421  gttccgcgcacatttccccgaaaagtgccacctgacgttaactataacggtcctaaggta 480
   CAAGGCGCGTGTAAAGGGGCTTTTCACGGTGGACTGCAATTGATATTGCCAGGATTCCAT

481  gcgaaaatgtagtcttatgcaatactcttgtagtcttgcaacatggtaacgatgagttag 540
   CGCTTTTACATCAGAATACGTTATGAGAACATCAGAACGTTGTACCATTGCTACTCAATC

541  caacatgccttacaaggagagaaaaagcaccgtgcatgccgattggtggaagtaaggtgg 600
   GTTGTACGGAATGTTCCTCTCTTTTTCGTGGCACGTACGGCTAACCACCTTCATTCCACC

601  tacgatcgtgccttattaggaaggcaacagacgggtctgacatggattggacgaaccact 660
   ATGCTAGCACGGAATAATCCTTCCGTTGTCTGCCCAGACTGTACCTAACCTGCTTGGTGA

                              HIV-1_5_LTR other(715,895)>>> 
                              |
661  gaattgccgcattgcagagatattgtatttaagtgcctagctcgatacataaacgggtct 720
   CTTAACGGCGTAACGTCTCTATAACATAAATTCACGGATCGAGCTATGTATTTGCCCAGA

721  ctctggttagaccagatctgagcctgggagctctctggctaactagggaacccactgctt 780
   GAGACCAATCTGGTCTAGACTCGGACCCTCGAGAGACCGATTGATCCCTTGGGTGACGAA

781  aagcctcaataaagcttgccttgagtgcttcaagtagtgtgtgcccgtctgttgtgtgac 840
   TTCGGAGTTATTTCGAACGGAACTCACGAAGTTCATCACACACGGGCAGACAACACACTG

841  tctggtaactagagatccctcagacccttttagtcagtgtggaaaatctctagcagtggc 900
   AGACCATTGATCTCTAGGGAGTCTGGGAAAATCAGTCACACCTTTTAGAGATCGTCACCG

901  gcccgaacagggacttgaaagcgaaagggaaaccagaggagctctctcgacgcaggactc 960
   CGGGCTTGTCCCTGAACTTTCGCTTTCCCTTTGGTCTCCTCGAGAGAGCTGCGTCCTGAG

                          HIV-1_psi_pack other(1006,1050)>>> 
                          |
961  ggcttgctgaagcgcgcacggcaagaggcgaggggcggcgactggtgagtacgccaaaaa 1020
   CCGAACGACTTCGCGCGTGCCGTTCTCCGCTCCCCGCCGCTGACCACTCATGCGGTTTTT

1021 ttttgactagcggaggctagaaggagagagatgggtgcgagagcgtcagtattaagcggg 1080
   AAAACTGATCGCCTCCGATCTTCCTCTCTCTACCCACGCTCTCGCAGTCATAATTCGCCC

          NruI 
          |
1081 ggagaattagatcgcgatgggaaaaaattcggttaaggccagggggaaagaaaaaatata 1140
   CCTCTTAATCTAGCGCTACCCTTTTTTAAGCCAATTCCGGTCCCCCTTTCTTTTTTATAT

1141 aattaaaacatatagtatgggcaagcagggagctagaacgattcgcagttaatcctggcc 1200
   TTAATTTTGTATATCATACCCGTTCGTCCCTCGATCTTGCTAAGCGTCAATTAGGACCGG

1201 tgttagaaacatcagaaggctgtagacaaatactgggacagctacaaccatcccttcaga 1260
   ACAATCTTTGTAGTCTTCCGACATCTGTTTATGACCCTGTCGATGTTGGTAGGGAAGTCT

1261 caggatcagaagaacttagatcattatataatacagtagcaaccctctattgtgtgcatc 1320
   GTCCTAGTCTTCTTGAATCTAGTAATATATTATGTCATCGTTGGGAGATAACACACGTAG

1321 aaaggatagagataaaagacaccaaggaagctttagacaagatagaggaagagcaaaaca 1380
   TTTCCTATCTCTATTTTCTGTGGTTCCTTCGAAATCTGTTCTATCTCCTTCTCGTTTTGT

1381 aaagtaagaccaccgcacagcaagcccgctgatcttcagacctggaggaggagatatgag 1440
   TTTCATTCTGGTGGCGTGTCGTTCGGGCGACTAGAAGTCTGGACCTCCTCCTCTATACTC

1441 ggacattggagaagtgaattatataaatataaagtagtaaaaattgaaccattaggagta 1500
   CCTGTAACCTCTTCACTTAATATATTTATATTTCATCATTTTTAACTTGGTAATCCTCAT

                               RRE reg(1557,1790)>>> 
                               |
1501 gcacccaccaaggcaaagagaagagtggtgcagagagaaaaaagagcagtgggaatagga 1560
   CGTGGGTGGTTCCGTTTCTCTTCTCACCACGTCTCTCTTTTTTCTCGTCACCCTTATCCT

                       ORF_1 rf(1)(1600,2301)>>> 
                       |
1561 gctttgttccttgggttcttgggagcagcaggaagcactatgggcgcagcgtcaatgacg 1620
   CGAAACAAGGAACCCAAGAACCCTCGTCGTCCTTCGTGATACCCGCGTCGCAGTTACTGC

1621 ctgacggtacaggccagacaattattgtctggtatagtgcagcagcagaacaatttgctg 1680
   GACTGCCATGTCCGGTCTGTTAATAACAGACCATATCACGTCGTCGTCTTGTTAAACGAC

1681 agggctattgaggcgcaacagcatctgttgcaactcacagtctggggcatcaagcagctc 1740
   TCCCGATAACTCCGCGTTGTCGTAGACAACGTTGAGTGTCAGACCCCGTAGTTCGTCGAG

1741 caggcaagaatcctggctgtggaaagatacctaaaggatcaacagctcctggggatttgg 1800
   GTCCGTTCTTAGGACCGACACCTTTCTATGGATTTCCTAGTTGTCGAGGACCCCTAAACC

1801 ggttgctctggaaaactcatttgcaccactgctgtgccttggaatgctagttggagtaat 1860
   CCAACGAGACCTTTTGAGTAAACGTGGTGACGACACGGAACCTTACGATCAACCTCATTA

1861 aaatctctggaacagatttggaatcacacgacctggatggagtgggacagagaaattaac 1920
   TTTAGAGACCTTGTCTAAACCTTAGTGTGCTGGACCTACCTCACCCTGTCTCTTTAATTG

1921 aattacacaagcttaatacactccttaattgaagaatcgcaaaaccagcaagaaaagaat 1980
   TTAATGTGTTCGAATTATGTGAGGAATTAACTTCTTAGCGTTTTGGTCGTTCTTTTCTTA

1981 gaacaagaattattggaattagataaatgggcaagtttgtggaattggtttaacataaca 2040
   CTTGTTCTTAATAACCTTAATCTATTTACCCGTTCAAACACCTTAACCAAATTGTATTGT

2041 aattggctgtggtatataaaattattcataatgatagtaggaggcttggtaggtttaaga 2100
   TTAACCGACACCATATATTTTAATAAGTATTACTATCATCCTCCGAACCATCCAAATTCT

2101 atagtttttgctgtactttctatagtgaatagagttaggcagggatattcaccattatcg 2160
   TATCAAAAACGACATGAAAGATATCACTTATCTCAATCCGTCCCTATAAGTGGTAATAGC

2161 tttcagacccacctcccaaccccgaggggacccgacaggcccgaaggaatagaagaagaa 2220
   AAAGTCTGGGTGGAGGGTTGGGGCTCCCCTGGGCTGTCCGGGCTTCCTTATCTTCTTCTT

2221 ggtggagagagagacagagacagatccattcgattagtgaacggatctcgacggtatcga 2280
   CCACCTCTCTCTCTGTCTCTGTCTAGGTAAGCTAATCACTTGCCTAGAGCTGCCATAGCT

2281 aagcttgggattcgaatttaaaagaaaaggggggattggggggtacagtgcaggggaaag 2340
   TTCGAACCCTAAGCTTAAATTTTCTTTTCCCCCCTAACCCCCCATGTCACGTCCCCTTTC

2341 aatagtagacataatagcaacagacatacaaactaaagaactacaaaaacaaattacaaa 2400
   TTATCATCTGTATTATCGTTGTCTGTATGTTTGATTTCTTGATGTTTTTGTTTAATGTTT

2401 aattcaaaattttcgggtttttcgaacctagggttccgcgttacataacttacggtaaat 2460
   TTAAGTTTTAAAAGCCCAAAAAGCTTGGATCCCAAGGCGCAATGTATTGAATGCCATTTA

2461 ggcccgcctggctgaccgcccaacgacccccgcccattgacgtcaataatgacgtatgtt 2520
   CCGGGCGGACCGACTGGCGGGTTGCTGGGGGCGGGTAACTGCAGTTATTACTGCATACAA

2521 cccatagtaacgccaatagggactttccattgacgtcaatgggtggagtatttacggtaa 2580
   GGGTATCATTGCGGTTATCCCTGAAAGGTAACTGCAGTTACCCACCTCATAAATGCCATT

                   NdeI 
                   |
2581 actgcccacttggcagtacatcaagtgtatcatatgccaagtacgccccctattgacgtc 2640
   TGACGGGTGAACCGTCATGTAGTTCACATAGTATACGGTTCATGCGGGGGATAACTGCAG

2641 aatgacggtaaatggcccgcctggcattatgcccagtacatgaccttatgggactttcct 2700
   TTACTGCCATTTACCGGGCGGACCGTAATACGGGTCATGTACTGGAATACCCTGAAAGGA

2701 acttggcagtacatctacgtttagtcatcgctattaccatggtgatgcggttttggcagt 2760
   TGAACCGTCATGTAGATGCAAATCAGTAGCGATAATGGTACCACTACGCCAAAACCGTCA

2761 acatcaatgggcgtggatagcggtttgactcacggggatttccaagtctccaccccattg 2820
   TGTAGTTACCCGCACCTATCGCCAAACTGAGTGCCCCTAAAGGTTCAGAGGTGGGGTAAC

2821 acgtcaatgggagtttgttttggcaccaaaatcaacgggactttccaaaatgtcgtaaca 2880
   TGCAGTTACCCTCAAACAAAACCGTGGTTTTAGTTGCCCTGAAAGGTTTTACAGCATTGT

     CMV prom(2885,2966)>>> 
     |
2881 actccgccccattgacgcaaatgggcggtaggcgtgtacggtgggaggtctatataagca 2940
   TGAGGCGGGGTAACTGCGTTTACCCGCCATCCGCACATGCCACCCTCCAGATATATTCGT

2941 gagctcgtttagtgaaccgtcagatcgcctggagacgccatccacgctgttttgacctcc 3000
   CTCGAGCAAATCACTTGGCAGTCTAGCGGACCTCTGCGGTAGGTGCGACAAAACTGGAGG

              tetO reg(3022,3061)>>>   ORF_5 rf(5)(3049,4023)<<< 
              |             |
3001 atagaagaaccgagtttaaactccctatcagtgatagagatctccctatcagtgatagag 3060
   TATCTTCTTGGCTCAAATTTGAGGGATAGTCACTATCTCTAGAGGGATAGTCACTATCTC

              EGFP reporter(3082,3798)>>> 
              |
              ORF_2 rf(1)(3082,3960)>>> 
              |
3061 agctaggtatataacgccaccATGGTGAGCAAGGGCGAGGAGCTGTTCACCGGGGTGGTG 3120
   TCGATCCATATATTGCGGTGGTACCACTCGTTCCCGCTCCTCGACAAGTGGCCCCACCAC

3121 CCCATCCTGGTCGAGCTGGACGGCGACGTAAACGGCCACAGGTTCAGCGTGTCCGGCGAG 3180
   GGGTAGGACCAGCTCGACCTGCCGCTGCATTTGCCGGTGTCCAAGTCGCACAGGCCGCTC

3181 GGCGAGGGCGATGCCACCTACGGCAAGCTGACCCTGAAGTTCATCTGCACCACCGGCAAG 3240
   CCGCTCCCGCTACGGTGGATGCCGTTCGACTGGGACTTCAAGTAGACGTGGTGGCCGTTC

3241 CTGCCCGTGCCCTGGCCCACCCTCGTGACCACCCTGACCTGGGGCGTGCAGTGCTTCAGC 3300
   GACGGGCACGGGACCGGGTGGGAGCACTGGTGGGACTGGACCCCGCACGTCACGAAGTCG

3301 CGCTACCCCGACCACATGAAGCAGCACGACTTCTTCAAGTCCGCCATGCCCGAAGGCTAC 3360
   GCGATGGGGCTGGTGTACTTCGTCGTGCTGAAGAAGTTCAGGCGGTACGGGCTTCCGATG

3361 GTCCAGGAGCGTACCATCTTCTTCAAGGACGACGGCAACTACAAGACCCGCGCCGAGGTG 3420
   CAGGTCCTCGCATGGTAGAAGAAGTTCCTGCTGCCGTTGATGTTCTGGGCGCGGCTCCAC

3421 AAGTTCGAGGGCGACACCCTGGTGAACCGCATCGAGCTGAAGGGCATCGACTTCAAGGAG 3480
   TTCAAGCTCCCGCTGTGGGACCACTTGGCGTAGCTCGACTTCCCGTAGCTGAAGTTCCTC

3481 GACGGCAACATCCTGGGGCACAAGCTGGAGTACAACTACATCAGCCACAACGTCTATATC 3540
   CTGCCGTTGTAGGACCCCGTGTTCGACCTCATGTTGATGTAGTCGGTGTTGCAGATATAG

3541 ACCGCCGACAAGCAGAAGAACGGCATCAAGGCCCACTTCAAGATCCGCCACAACATCGAG 3600
   TGGCGGCTGTTCGTCTTCTTGCCGTAGTTCCGGGTGAAGTTCTAGGCGGTGTTGTAGCTC

3601 GACGGCAGCGTGCAGCTCGCCGACCACTACCAGCAGAACACCCCCATCGGCGACGGCCCC 3660
   CTGCCGTCGCACGTCGAGCGGCTGGTGATGGTCGTCTTGTGGGGGTAGCCGCTGCCGGGG

3661 GTGCTGCTGCCCGACAACCACTACCTGAGCACCCAGTCCGCCCTGAGCAAAGACCCCAAC 3720
   CACGACGACGGGCTGTTGGTGATGGACTCGTGGGTCAGGCGGGACTCGTTTCTGGGGTTG

3721 GAGAAGCGCGATCACATGGTCCTGCTGGAGTTCGTGACCGCCGCCGGGATCACTCTCGGC 3780
   CTCTTCGCGCTAGTGTACCAGGACGACCTCAAGCACTGGCGGCGGCCCTAGTGAGAGCCG

              SmaI 
              |
             XmaI               KpnI 
             | |                |
3781 ATGGACGAGCTGTACAAGcccggggctagccaattgagtacttacgtaggtaccccagtg 3840
   TACCTGCTCGACATGTTCGGGCCCCGATCGGTTAACTCATGAATGCATCCATGGGGTCAC

           EcoRI        StuI    EcoRV  ApaI 
           |          |      |    |
3841 tggtggcctgcaggtgaattcactagtaccggtaggcctgtcgacgatatcgggcccgcg 3900
   ACCACCGGACGTCCACTTAAGTGATCATGGCCATCCGGACAGCTGCTATAGCCCGGGCGC

   NotI  BamHI XbaI    XhoI 
   |    |   |      |
3901 gccgctggatcctctagactgcagctcgagtacccatacgacgtcccagactacgcttga 3960
   CGGCGACCTAGGAGATCTGACGTCGAGCTCATGGGTATGCTGCAGGGTCTGATGCGAACT

          SV40 prom(3975,4243)>>> 
          |
3961 gtttaaacacgcgtggtgtggaaagtccccaggctccccagcaggcagaagtatgcaaag 4020
   CAAATTTGTGCGCACCACACCTTTCAGGGGTCCGAGGGGTCGTCCGTCTTCATACGTTTC

4021 catgcatctcaattagtcagcaaccaggtgtggaaagtccccaggctccccagcaggcag 4080
   GTACGTAGAGTTAATCAGTCGTTGGTCCACACCTTTCAGGGGTCCGAGGGGTCGTCCGTC

4081 aagtatgcaaagcatgcatctcaattagtcagcaaccatagtcccgcccctaactccgcc 4140
   TTCATACGTTTCGTACGTAGAGTTAATCAGTCGTTGGTATCAGGGCGGGGATTGAGGCGG

    SV40 origin(4142,4219)>>> 
    |
4141 catcccgcccctaactccgcccagttccgcccattctccgccccatggctgactaatttt 4200
   GTAGGGCGGGGATTGAGGCGGGTCAAGGCGGGTAAGAGGCGGGGTACCGACTGATTAAAA

                  SfiI 
                  |
       ORF_4 rf(3)(4209,4877)>>> 
       |          |
4201 ttttatttatgcagaggccgaggccgcctcggcctctgagctattccagaagtagtgagg 4260
   AAAATAAATACGTCTCCGGCTCCGGCGGAGCCGGAGACTCGATAAGGTCTTCATCACTCC

            puro marker(4278,4877)>>> 
            |
4261 aggcttttttggaggccatgaccgagtacaagcccacggtgcgcctcgccacccgcgacg 4320
   TCCGAAAAAACCTCCGGTACTGGCTCATGTTCGGGTGCCACGCGGAGCGGTGGGCGCTGC

4321 acgtccctcgggccgtacgcaccctcgccgccgcgttcgccgactaccccgccacgcgcc 4380
   TGCAGGGAGCCCGGCATGCGTGGGAGCGGCGGCGCAAGCGGCTGATGGGGCGGTGCGCGG

4381 acaccgtggacccggaccgccacatcgagcgggtcaccgagctgcaagaactcttcctca 4440
   TGTGGCACCTGGGCCTGGCGGTGTAGCTCGCCCAGTGGCTCGACGTTCTTGAGAAGGAGT

4441 cgcgcgtcgggctcgacatcggcaaggtgtgggtcgcggacgacggcgccgcggtggcgg 4500
   GCGCGCAGCCCGAGCTGTAGCCGTTCCACACCCAGCGCCTGCTGCCGCGGCGCCACCGCC

4501 tctggaccacgccggagagcgtcgaagcgggggcggtgttcgccgagatcggcccgcgca 4560
   AGACCTGGTGCGGCCTCTCGCAGCTTCGCCCCCGCCACAAGCGGCTCTAGCCGGGCGCGT

4561 tggccgagttgagcggttcccggctggccgcgcagcaacagatggaagggctcctggcgc 4620
   ACCGGCTCAACTCGCCAAGGGCCGACCGGCGCGTCGTTGTCTACCTTCCCGAGGACCGCG

4621 cgcaccggcccaaggagcccgcgtggttcctggccaccgtcggcgtctcgcccgaccacc 4680
   GCGTGGCCGGGTTCCTCGGGCGCACCAAGGACCGGTGGCAGCCGCAGAGCGGGCTGGTGG

4681 agggcaagggtctgggcagcgccgtcgtgctccccggagtggaggcggccgagcgcgccg 4740
   TCCCGTTCCCAGACCCGTCGCGGCAGCACGAGGGGCCTCACCTCCGCCGGCTCGCGCGGC

4741 gggtgcccgccttcctggagacctccgcgccccgcaacctccccttctacgagcggctcg 4800
   CCCACGGGCGGAAGGACCTCTGGAGGCGCGGGGCGTTGGAGGGGAAGATGCTCGCCGAGC

4801 gcttcaccgtcaccgccgacgtcgaggtgcccgaaggaccgcgcacctggtgcatgaccc 4860
   CGAAGTGGCAGTGGCGGCTGCAGCTCCACGGGCTTCCTGGCGCGTGGACCACGTACTGGG

4861 gcaagcccggtgcctgaacgcgttccggaaatcaacctctggattacaaaatttgtgaaa 4920
   CGTTCGGGCCACGGACTTGCGCAAGGCCTTTAGTTGGAGACCTAATGTTTTAAACACTTT

4921 gattgactggtattcttaactatgttgctccttttacgctatgtggatacgctgctttaa 4980
   CTAACTGACCATAAGAATTGATACAACGAGGAAAATGCGATACACCTATGCGACGAAATT

4981 tgcctttgtatcatgctattgcttcccgtatggctttcattttctcctccttgtataaat 5040
   ACGGAAACATAGTACGATAACGAAGGGCATACCGAAAGTAAAAGAGGAGGAACATATTTA

5041 cctggttgctgtctctttatgaggagttgtggcccgttgtcaggcaacgtggcgtggtgt 5100
   GGACCAACGACAGAGAAATACTCCTCAACACCGGGCAACAGTCCGTTGCACCGCACCACA

5101 gcactgtgtttgctgacgcaacccccactggttggggcattgccaccacctgtcagctcc 5160
   CGTGACACAAACGACTGCGTTGGGGGTGACCAACCCCGTAACGGTGGTGGACAGTCGAGG

5161 tttccgggactttcgctttccccctccctattgccacggcggaactcatcgccgcctgcc 5220
   AAAGGCCCTGAAAGCGAAAGGGGGAGGGATAACGGTGCCGCCTTGAGTAGCGGCGGACGG

5221 ttgcccgctgctggacaggggctcggctgttgggcactgacaattccgtggtgttgtcgg 5280
   AACGGGCGACGACCTGTCCCCGAGCCGACAACCCGTGACTGTTAAGGCACCACAACAGCC

5281 ggaagctgacgtcctttccatggctgctcgcctgtgttgccacctggattctgcgcggga 5340
   CCTTCGACTGCAGGAAAGGTACCGACGAGCGGACACAACGGTGGACCTAAGACGCGCCCT

5341 cgtccttctgctacgtcccttcggccctcaatccagcggaccttccttcccgcggcctgc 5400
   GCAGGAAGACGATGCAGGGAAGCCGGGAGTTAGGTCGCCTGGAAGGAAGGGCGCCGGACG

5401 tgccggctctgcggcctcttccgcgtctcgccttcgccctcagacgagtcggatctccct 5460
   ACGGCCGAGACGCCGGAGAAGGCGCAGAGCGGAAGCGGGAGTCTGCTCAGCCTAGAGGGA

                delta_U3 other(5487,5539)>>> 
                |
5461 ttgggccgcctccccgcctgtccggatggaagggctaattcactcccaacgaatacaaga 5520
   AACCCGGCGGAGGGGCGGACAGGCCTACCTTCCCGATTAAGTGAGGGTTGCTTATGTTCT

             HIV-1_5_LTR other(5540,5720)>>> 
             |
5521 tctgctttttgcttgtactgggtctctctggttagaccagatctgagcctgggagctctc 5580
   AGACGAAAAACGAACATGACCCAGAGAGACCAATCTGGTCTAGACTCGGACCCTCGAGAG

5581 tggctaactagggaacccactgcttaagcctcaataaagcttgccttgagtgcttcaagt 5640
   ACCGATTGATCCCTTGGGTGACGAATTCGGAGTTATTTCGAACGGAACTCACGAAGTTCA

5641 agtgtgtgcccgtctgttgtgtgactctggtaactagagatccctcagacccttttagtc 5700
   TCACACACGGGCAGACAACACACTGAGACCATTGATCTCTAGGGAGTCTGGGAAAATCAG

5701 agtgtggaaaatctctagcagtagtagttcatgtcatcttattattcagtatttataact 5760
   TCACACCTTTTAGAGATCGTCATCATCAAGTACAGTAGAATAATAAGTCATAAATATTGA

5761 tgcaaagaaatgaatatcagagagtgagaggaacttgtttattgcagcttataatggtta 5820
   ACGTTTCTTTACTTATAGTCTCTCACTCTCCTTGAACAAATAACGTCGAATATTACCAAT

5821 caaataaagcaatagcatcacaaatttcacaaataaagcatttttttcactgcattctag 5880
   GTTTATTTCGTTATCGTAGTGTTTAAAGTGTTTATTTCGTAAAAAAAGTGACGTAAGATC

5881 ttgtggtttgtccaaactcatcaatgtatcttatcatgtctggcatctatgtcgggtgcg 5940
   AACACCAAACAGGTTTGAGTAGTTACATAGAATAGTACAGACCGTAGATACAGCCCACGC

5941 gagaaagaggtaatgaaatggcattatgggtattatgggtctgcattaatgaatcggcca 6000
   CTCTTTCTCCATTACTTTACCGTAATACCCATAATACCCAGACGTAATTACTTAGCCGGT

6001 acgatcccggtgtgaaataccgcacagatgcgtaaggagaaaataccgcatcaggcgctc 6060
   TGCTAGGGCCACACTTTATGGCGTGTCTACGCATTCCTCTTTTATGGCGTAGTCCGCGAG

6061 ttccgcttcctcgctcactgactcgctgcgctcggtcgttcggctgcggcgagcggtatc 6120
   AAGGCGAAGGAGCGAGTGACTGAGCGACGCGAGCCAGCAAGCCGACGCCGCTCGCCATAG

6121 agctcactcaaaggcggtaatacggttatccacagaatcaggggataacgcaggaaagaa 6180
   TCGAGTGAGTTTCCGCCATTATGCCAATAGGTGTCTTAGTCCCCTATTGCGTCCTTTCTT

                          pBR322 origin(6226,6845)<<< 
                          |
6181 catgtgagcaaaaggccagcaaaaggccaggaaccgtaaaaaggccgcgttgctggcgtt 6240
   GTACACTCGTTTTCCGGTCGTTTTCCGGTCCTTGGCATTTTTCCGGCGCAACGACCGCAA

6241 tttccataggctccgcccccctgacgagcatcacaaaaatcgacgctcaagtcagaggtg 6300
   AAAGGTATCCGAGGCGGGGGGACTGCTCGTAGTGTTTTTAGCTGCGAGTTCAGTCTCCAC

6301 gcgaaacccgacaggactataaagataccaggcgtttccccctggaagctccctcgtgcg 6360
   CGCTTTGGGCTGTCCTGATATTTCTATGGTCCGCAAAGGGGGACCTTCGAGGGAGCACGC

6361 ctctcctgttccgaccctgccgcttaccggatacctgtccgcctttctcccttcgggaag 6420
   GAGAGGACAAGGCTGGGACGGCGAATGGCCTATGGACAGGCGGAAAGAGGGAAGCCCTTC

6421 cgtggcgctttctcatagctcacgctgtaggtatctcagttcggtgtaggtcgttcgctc 6480
   GCACCGCGAAAGAGTATCGAGTGCGACATCCATAGAGTCAAGCCACATCCAGCAAGCGAG

6481 caagctgggctgtgtgcacgaaccccccgttcagcccgaccgctgcgccttatccggtaa 6540
   GTTCGACCCGACACACGTGCTTGGGGGGCAAGTCGGGCTGGCGACGCGGAATAGGCCATT

6541 ctatcgtcttgagtccaacccggtaagacacgacttatcgccactggcagcagccactgg 6600
   GATAGCAGAACTCAGGTTGGGCCATTCTGTGCTGAATAGCGGTGACCGTCGTCGGTGACC

6601 taacaggattagcagagcgaggtatgtaggcggtgctacagagttcttgaagtggtggcc 6660
   ATTGTCCTAATCGTCTCGCTCCATACATCCGCCACGATGTCTCAAGAACTTCACCACCGG

6661 taactacggctacactagaaggacagtatttggtatctgcgctctgctgaagccagttac 6720
   ATTGATGCCGATGTGATCTTCCTGTCATAAACCATAGACGCGAGACGACTTCGGTCAATG

6721 cttcggaaaaagagttggtagctcttgatccggcaaacaaaccaccgctggtagcggtgg 6780
   GAAGCCTTTTTCTCAACCATCGAGAACTAGGCCGTTTGTTTGGTGGCGACCATCGCCACC

6781 tttttttgtttgcaagcagcagattacgcgcagaaaaaaaggatctcaagaagatccttt 6840
   AAAAAAACAAACGTTCGTCGTCTAATGCGCGTCTTTTTTTCCTAGAGTTCTTCTAGGAAA

6841 gatcttttctacggggtctgacgctcagtggaacgaaaactcacgttaagggattttggt 6900
   CTAGAAAAGATGCCCCAGACTGCGAGTCACCTTGCTTTTGAGTGCAATTCCCTAAAACCA

6901 catgagattatcaaaaaggatcttcacctagatccttttaaattaaaaatgaagttttaa 6960
   GTACTCTAATAGTTTTTCCTAGAAGTGGATCTAGGAAAATTTAATTTTTACTTCAAAATT

6961 atcaatctaaagtatatatgagtaaacttggtctgacagttaccaatgcttaatcagtga 7020
   TAGTTAGATTTCATATATACTCATTTGAACCAGACTGTCAATGGTTACGAATTAGTCACT

7021 ggcacctatctcagcgatctgtctatttcgttcatccatagttgcctgactccccgtcgt 7080
   CCGTGGATAGAGTCGCTAGACAGATAAAGCAAGTAGGTATCAACGGACTGAGGGGCAGCA

7081 gtagataactacgatacgggagggcttaccatctggccccagtgctgcaatgataccgcg 7140
   CATCTATTGATGCTATGCCCTCCCGAATGGTAGACCGGGGTCACGACGTTACTATGGCGC

7141 agacccacgctcaccggctccagatttatcagcaataaaccagccagccggaagggccga 7200
   TCTGGGTGCGAGTGGCCGAGGTCTAAATAGTCGTTATTTGGTCGGTCGGCCTTCCCGGCT

7201 gcgcagaagtggtcctgcaactttatccgcctccatccagtctattaattgttgccggga 7260
   CGCGTCTTCACCAGGACGTTGAAATAGGCGGAGGTAGGTCAGATAATTAACAACGGCCCT

7261 agctagagtaagtagttcgccagttaatagtttgcgcaacgttgttgaaaaaggatcttc 7320
   TCGATCTCATTCATCAAGCGGTCAATTATCAAACGCGTTGCAACAACTTTTTCCTAGAAG

7321 acctagatccttttcacgtagaaagccagtccgcagaaacggtgctgaccccggatgaat 7380
   TGGATCTAGGAAAAGTGCATCTTTCGGTCAGGCGTCTTTGCCACGACTGGGGCCTACTTA

7381 gtcagctactgggctatctggacaagggaaaacgcaagcgcaaagagaaagcaggtagct 7440
   CAGTCGATGACCCGATAGACCTGTTCCCTTTTGCGTTCGCGTTTCTCTTTCGTCCATCGA

                                NEOKAN prom(7498,7547)>>> 
                                |
7441 tgcagtgggcttacatggcgatagctagactgggcggttttatggacagcaagcgaaccg 7500
   ACGTCACCCGAATGTACCGCTATCGATCTGACCCGCCAAAATACCTGTCGTTCGCTTGGC

7501 gaattgccagctggggcgccctctggtaaggttgggaagccctgcaaagtaaactggatg 7560
   CTTAACGGTCGACCCCGCGGGAGACCATTCCAACCCTTCGGGACGTTTCATTTGACCTAC

                          BclI 
                          |
7561 gctttctcgccgccaaggatctgatggcgcaggggatcaagctctgatcaagagacagga 7620
   CGAAAGAGCGGCGGTTCCTAGACTACCGCGTCCCCTAGTTCGAGACTAGTTCTCTGTCCT

            NTP_II marker(7639,8427)>>> 
            |
           ORF_3 rf(1)(7636,8430)>>> 
           | |
7621 tgaggatcgtttcgcatgattgaacaagatggattgcacgcaggttctccggccgcttgg 7680
   ACTCCTAGCAAAGCGTACTAACTTGTTCTACCTAACGTGCGTCCAAGAGGCCGGCGAACC

7681 gtggagaggctattcggctatgactgggcacaacagacaatcggctgctctgatgccgcc 7740
   CACCTCTCCGATAAGCCGATACTGACCCGTGTTGTCTGTTAGCCGACGAGACTACGGCGG

7741 gtgttccggctgtcagcgcaggggcgcccggttctttttgtcaagaccgacctgtccggt 7800
   CACAAGGCCGACAGTCGCGTCCCCGCGGGCCAAGAAAAACAGTTCTGGCTGGACAGGCCA

7801 gccctgaatgaactgcaagacgaggcagcgcggctatcgtggctggccacgacgggcgtt 7860
   CGGGACTTACTTGACGTTCTGCTCCGTCGCGCCGATAGCACCGACCGGTGCTGCCCGCAA

7861 ccttgcgcagctgtgctcgacgttgtcactgaagcgggaagggactggctgctattgggc 7920
   GGAACGCGTCGACACGAGCTGCAACAGTGACTTCGCCCTTCCCTGACCGACGATAACCCG

7921 gaagtgccggggcaggatctcctgtcatctcaccttgctcctgccgagaaagtatccatc 7980
   CTTCACGGCCCCGTCCTAGAGGACAGTAGAGTGGAACGAGGACGGCTCTTTCATAGGTAG

7981 atggctgatgcaatgcggcggctgcatacgcttgatccggctacctgcccattcgaccac 8040
   TACCGACTACGTTACGCCGCCGACGTATGCGAACTAGGCCGATGGACGGGTAAGCTGGTG

8041 caagcgaaacatcgcatcgagcgagcacgtactcggatggaagccggtcttgtcgatcag 8100
   GTTCGCTTTGTAGCGTAGCTCGCTCGTGCATGAGCCTACCTTCGGCCAGAACAGCTAGTC

8101 gatgatctggacgaagagcatcaggggctcgcgccagccgaactgttcgccaggctcaag 8160
   CTACTAGACCTGCTTCTCGTAGTCCCCGAGCGCGGTCGGCTTGACAAGCGGTCCGAGTTC

8161 gcgagcatgcccgacggcgaggatctcgtcgtgacccatggcgatgcctgcttgccgaat 8220
   CGCTCGTACGGGCTGCCGCTCCTAGAGCAGCACTGGGTACCGCTACGGACGAACGGCTTA

8221 atcatggtggaaaatggccgcttttctggattcatcgactgtggccggctgggtgtggcg 8280
   TAGTACCACCTTTTACCGGCGAAAAGACCTAAGTAGCTGACACCGGCCGACCCACACCGC

8281 gaccgctatcaggacatagcgttggctacccgtgatattgctgaagagcttggcggcgaa 8340
   CTGGCGATAGTCCTGTATCGCAACCGATGGGCACTATAACGACTTCTCGAACCGCCGCTT

8341 tgggctgaccgcttcctcgtgctttacggtatcgccgctcccgattcgcagcgcatcgcc 8400
   ACCCGACTGGCGAAGGAGCACGAAATGCCATAGCGGCGAGGGCTAAGCGTCGCGTAGCGG

8401 ttctatcgccttcttgacgagttcttctgaattttgttaaaatttttgttaaatcagctc 8460
   AAGATAGCGGAAGAACTGCTCAAGAAGACTTAAAACAATTTTAAAAACAATTTAGTCGAG

8461 attttttaaccaataggccgaaatcggcaacatcccttataaatcaaaagaatagaccgc 8520
   TAAAAAATTGGTTATCCGGCTTTAGCCGTTGTAGGGAATATTTAGTTTTCTTATCTGGCG

          f1 origin(8535,8840)<<< 
          |
8521 gatagggttgagtgttgttccagtttggaacaagagtccactattaaagaacgtggactc 8580
   CTATCCCAACTCACAACAAGGTCAAACCTTGTTCTCAGGTGATAATTTCTTGCACCTGAG

8581 caacgtcaaagggcgaaaaaccgtctatcagggcgatggcccactacgtgaaccatcacc 8640
   GTTGCAGTTTCCCGCTTTTTGGCAGATAGTCCCGCTACCGGGTGATGCACTTGGTAGTGG

8641 caaatcaagttttttgcggtcgaggtgccgtaaagctctaaatcggaaccctaaagggag 8700
   GTTTAGTTCAAAAAACGCCAGCTCCACGGCATTTCGAGATTTAGCCTTGGGATTTCCCTC

8701 cccccgatttagagcttgacggggaaagccggcgaacgtggcgagaaaggaagggaagaa 8760
   GGGGGCTAAATCTCGAACTGCCCCTTTCGGCCGCTTGCACCGCTCTTTCCTTCCCTTCTT

8761 agcgaaaggagcgggcgctagggcgctggcaagtgtagcggtcacgctgcgcgtaaccac 8820
   TCGCTTTCCTCGCCCGCGATCCCGCGACCGTTCACATCGCCAGTGCGACGCGCATTGGTG

8821 cacacccgcgcgcttaatgcgccgctacagggcgcgtccattcgccattcaggatcgaat 8880
   GTGTGGGCGCGCGAATTACGCGGCGATGTCCCGCGCAGGTAAGCGGTAAGTCCTAGCTTA

8881 taattcttaattaacatcatcaataatatacctt 8914
   ATTAAGAATTAATTGTAGTAGTTATTATATGGAA
                  LOCUS    dna           8914 bp                  
FEATURES       Location/Qualifiers
   Other Gene   162..310
           /gene="Encap other"
   Promoter    365..393
           /gene="amp prom"
   misc_binding  457..462
           /dbxref="REBASE:HpaI"
   Other Gene   715..895
           /gene="HIV-1_5_LTR other"
   Other Gene   1006..1050
           /gene="HIV-1_psi_pack other"
   misc_binding  1092..1097
           /dbxref="REBASE:NruI"
   Regulatory_Seq 1557..1790
           /gene="RRE reg"
   ORF       1600..2301
           /sequence="ORF_1 rf(1)"
   misc_binding  2611..2616
           /dbxref="REBASE:NdeI"
   Promoter    2885..2966
           /gene="CMV prom"
   Regulatory_Seq 3022..3061
           /gene="tetO reg"
   ORF       3049..4023
           /sequence="ORF_5 rf(5)"
   Reporter    3082..3798
           /gene="EGFP reporter"
   ORF       3082..3960
           /sequence="ORF_2 rf(1)"
   misc_binding  3799..3804
           /dbxref="REBASE:XmaI"
   misc_binding  3799..3804
           /dbxref="REBASE:SmaI"
   misc_binding  3829..3834
           /dbxref="REBASE:KpnI"
   misc_binding  3856..3861
           /dbxref="REBASE:EcoRI"
   misc_binding  3874..3879
           /dbxref="REBASE:StuI"
   misc_binding  3886..3891
           /dbxref="REBASE:EcoRV"
   misc_binding  3892..3897
           /dbxref="REBASE:ApaI"
   misc_binding  3898..3905
           /dbxref="REBASE:NotI"
   misc_binding  3907..3912
           /dbxref="REBASE:BamHI"
   misc_binding  3913..3918
           /dbxref="REBASE:XbaI"
   misc_binding  3925..3930
           /dbxref="REBASE:XhoI"
   Promoter    3975..4243
           /gene="SV40 prom"
   Rep_Origin   4142..4219
           /gene="SV40 origin"
   ORF       4209..4877
           /sequence="ORF_4 rf(3)"
   misc_binding  4222..4234
           /dbxref="REBASE:SfiI"
   Marker     4278..4877
           /gene="puro marker"
   Other Gene   5487..5539
           /gene="delta_U3 other"
   Other Gene   5540..5720
           /gene="HIV-1_5_LTR other"
   Rep_Origin   6226..6845
           /gene="pBR322 origin"
   Promoter    7498..7547
           /gene="NEOKAN prom"
   misc_binding  7605..7610
           /dbxref="REBASE:BclI"
   ORF       7636..8430
           /sequence="ORF_3 rf(1)"
   Marker     7639..8427
           /gene="NTP_II marker"
   Rep_Origin   8535..8840
           /gene="f1 origin"
BASE COUNT  2228 a  2262 c  2420 g  2004 t  0 others