pAAV-G-MSCV
 • Properties
 • Map
 • Sequence
 • Genbank
 • Text Map
Vector NamepAAV-G-MSCV
VectorTypeAAV Vector
Antibiotic InformationBacterial: Kanamycin
Sequencing PrimersMSCV sequencing primer
5'--GCC CAC AAC CCC TCA CTT--3'
Additional InformationThe gene expression is driven by a MSCV promoter, without any Tag or reporter.
Original Vector: 6198bp
Vector without Insert Casette: 4479bp
***Note: Features may not be to scale, please refer to sequence or text map for detailed information.
***Note: The vector sequence shown below is representative of the parental vector only and does not include the gene of interest. The sequence of the gene can be found through the accession number link on the product page. The restriction sites within the cloning region may differ from the provided sequence.


1 ttttggattg aagccaatat gataatgagg gggtggagtt tgtgacgtgg cgcggggcgt   
    61 gggaacgggg cgggtgacgt agtagtgtgg cggaagtgtg atgttgcaag tgtggcggaa   
   121 cacatgtaag cgacggatgt ggcaaaagtg acgtttttgg tgtgcgccgg tgtacacagg   
   181 aagtgacaat tttcgcgcgg ttttaggcgg atgttgtagt aaatttgggc gtaaccgagt   
   241 aagatttggc cattttcgcg ggaaaactga ataagaggaa gtgaaatctg aataattttg   
   301 tgttactcat agcgcgtaat acggcagacc tcagcgctag attattgaag catttatcag   
   361 ggttattgtc tcatgagcgg atacatattt gaatgtattt agaaaaataa acaaataggg   
   421 gttccgcgca catttccccg aaaagtgcca cctgacgtta acctgcgcgc tcgctcgctc   
   481 actgaggccg cccgggcaaa gcccgggcgt cgggcgacct ttggtcgccc ggcctcagtg   
   541 agcgagcgag cgcgcagaga gggagtggcc aactccatca ctaggggttc cttgtagtta   
   601 atgattaacc cgccatgcta cttatctacg tagccatgct ctaggaagat cgcctaggtg   
   661 aaagacccca cctgtaggtt tggcaagtta gcttaagtaa cgccattttg caaggcatgg   
   721 aaaatacata actgagaata gagaagttca gatcaaggtt aggaacagag agacagcaga   
   781 atatgggcca aacaggatat ctgtggtaag cagttcctgc cccggctcag ggccaagaac   
   841 agatggtccc cagatgcggt cccgccctca gcagtttcta gcgaaccatc agatgtttcc   
   901 agggtgcccc aaggacctga aatgaccctg tgccttattt gaactaacca atcagtttgc   
   961 ttcttgcttc tgtttgtgtg cttctgctcc ctgagctcaa taaaagagcc cacaacccct   
   1021 cacttggtgg gccagtcctc tgatagactg tgtcccctgg atacccgtat ggtaccgcta   
   1081 gcgatatctg actcgagtac ccatacgacg tcccagacta cgctacgcgt cttaaggcga   
   1141 tcgcagacat gataagatac attgatgagt ttggacaaac cacaactaga atgcagtgaa   
   1201 aaaaatgctt tatttgtgaa atttgtgatg ctattgcttt atttgtaacc attataagct   
   1261 gcaataaaca agttaataac aacaattcca ttcattttat gtttcaggtt cagggggaga   
   1321 tgtgggaggt tttttaaagc aagtaaaacc tctacaaatg tggtagtcga aattcccgat   
   1381 aaggatcttc ctagagcatg gctacgtaga taagtagcat ggcgggttaa tcattaacta   
   1441 caaggaaccc ctagtgatgg agttggccac tccctctctg cgcgctcgct cgctcactga   
   1501 ggccgggcga ccaaaggtcg cccgacgccc gggctttgcc cgggcggcct cagtgagcga   
   1561 gcgagcgcgc agggatcccg gtgtgaaata ccgcacagat gcgtaaggag aaaataccgc   
   1621 atcaggcgct cttccgcttc ctcgctcact gactcgctgc gctcggtcgt tcggctgcgg   
   1681 cgagcggtat cagctcactc aaaggcggta atacggttat ccacagaatc aggggataac   
   1741 gcaggaaaga acatgtgagc aaaaggccag caaaaggcca ggaaccgtaa aaaggccgcg   
   1801 ttgctggcgt ttttccatag gctccgcccc cctgacgagc atcacaaaaa tcgacgctca   
   1861 agtcagaggt ggcgaaaccc gacaggacta taaagatacc aggcgtttcc ccctggaagc   
   1921 tccctcgtgc gctctcctgt tccgaccctg ccgcttaccg gatacctgtc cgcctttctc   
   1981 ccttcgggaa gcgtggcgct ttctcatagc tcacgctgta ggtatctcag ttcggtgtag   
   2041 gtcgttcgct ccaagctggg ctgtgtgcac gaaccccccg ttcagcccga ccgctgcgcc   
   2101 ttatccggta actatcgtct tgagtccaac ccggtaagac acgacttatc gccactggca   
   2161 gcagccactg gtaacaggat tagcagagcg aggtatgtag gcggtgctac agagttcttg   
   2221 aagtggtggc ctaactacgg ctacactaga aggacagtat ttggtatctg cgctctgctg   
   2281 aagccagtta ccttcggaaa aagagttggt agctcttgat ccggcaaaca aaccaccgct   
   2341 ggtagcggtg gtttttttgt ttgcaagcag cagattacgc gcagaaaaaa aggatctcaa   
   2401 gaagatcctt tgatcttttc tacggggtct gacgctcagt ggaacgaaaa ctcacgttaa   
   2461 gggattttgg tcatgagatt atcaaaaagg atcttcacct agatcctttt aaattaaaaa   
   2521 tgaagtttta aatcaatcta aagtatatat gagtaaactt ggtctgacag ttaccaatgc   
   2581 ttaatcagtg aggcacctat ctcagcgatc tgtctatttc gttcatccat agttgcctga   
   2641 ctccccgtcg tgtagataac tacgatacgg gagggcttac catctggccc cagtgctgca   
   2701 atgataccgc gagacccacg ctcaccggct ccagatttat cagcaataaa ccagccagcc   
   2761 ggaagggccg agcgcagaag tggtcctgca actttatccg cctccatcca gtctattaat   
   2821 tgttgccggg aagctagagt aagtagttcg ccagttaata gtttgcgcaa cgttgttgaa   
   2881 aaaggatctt cacctagatc cttttcacgt agaaagccag tccgcagaaa cggtgctgac   
   2941 cccggatgaa tgtcagctac tgggctatct ggacaaggga aaacgcaagc gcaaagagaa   
   3001 agcaggtagc ttgcagtggg cttacatggc gatagctaga ctgggcggtt ttatggacag   
   3061 caagcgaacc ggaattgcca gctggggcgc cctctggtaa ggttgggaag ccctgcaaag   
   3121 taaactggat ggctttctcg ccgccaagga tctgatggcg caggggatca agctctgatc   
   3181 aagagacagg atgaggatcg tttcgcatga ttgaacaaga tggattgcac gcaggttctc   
   3241 cggccgcttg ggtggagagg ctattcggct atgactgggc acaacagaca atcggctgct   
   3301 ctgatgccgc cgtgttccgg ctgtcagcgc aggggcgccc ggttcttttt gtcaagaccg   
   3361 acctgtccgg tgccctgaat gaactgcaag acgaggcagc gcggctatcg tggctggcca   
   3421 cgacgggcgt tccttgcgca gctgtgctcg acgttgtcac tgaagcggga agggactggc   
   3481 tgctattggg cgaagtgccg gggcaggatc tcctgtcatc tcaccttgct cctgccgaga   
   3541 aagtatccat catggctgat gcaatgcggc ggctgcatac gcttgatccg gctacctgcc   
   3601 cattcgacca ccaagcgaaa catcgcatcg agcgagcacg tactcggatg gaagccggtc   
   3661 ttgtcgatca ggatgatctg gacgaagagc atcaggggct cgcgccagcc gaactgttcg   
   3721 ccaggctcaa ggcgagcatg cccgacggcg aggatctcgt cgtgacccat ggcgatgcct   
   3781 gcttgccgaa tatcatggtg gaaaatggcc gcttttctgg attcatcgac tgtggccggc   
   3841 tgggtgtggc ggaccgctat caggacatag cgttggctac ccgtgatatt gctgaagagc   
   3901 ttggcggcga atgggctgac cgcttcctcg tgctttacgg tatcgccgct cccgattcgc   
   3961 agcgcatcgc cttctatcgc cttcttgacg agttcttctg aattttgtta aaatttttgt   
   4021 taaatcagct cattttttaa ccaataggcc gaaatcggca acatccctta taaatcaaaa   
   4081 gaatagaccg cgatagggtt gagtgttgtt ccagtttgga acaagagtcc actattaaag   
   4141 aacgtggact ccaacgtcaa agggcgaaaa accgtctatc agggcgatgg cccactacgt   
   4201 gaaccatcac ccaaatcaag ttttttgcgg tcgaggtgcc gtaaagctct aaatcggaac   
   4261 cctaaaggga gcccccgatt tagagcttga cggggaaagc cggcgaacgt ggcgagaaag   
   4321 gaagggaaga aagcgaaagg agcgggcgct agggcgctgg caagtgtagc ggtcacgctg   
   4381 cgcgtaacca ccacacccgc gcgcttaatg cgccgctaca gggcgcgtcc attcgccatt   
   4441 caggatcgaa ttaattctta attaacatca tcaataatat acctt
                  LOCUS    dna           4485 bp                  
FEATURES       Location/Qualifiers
   Other Gene   162..310
           /gene="Encap other"
   Promoter    365..393
           /gene="amp prom"
   misc_binding  457..462
           /dbxref="REBASE:HpaI"
   misc_binding  457..462
           /dbxref="REBASE:HincII"
   misc_binding  993..998
           /dbxref="REBASE:SacI"
   misc_binding  1071..1076
           /dbxref="REBASE:KpnI"
   misc_binding  1092..1097
           /dbxref="REBASE:XhoI"
   misc_binding  1573..1578
           /dbxref="REBASE:BamHI"
   Rep_Origin   1797..2416
           /gene="pBR322 origin"
   Promoter    3069..3118
           /gene="NEOKAN prom"
   misc_binding  3176..3181
           /dbxref="REBASE:BclI"
   ORF       3207..4001
           /sequence="ORF_1 rf(3)"
   Marker     3210..3998
           /gene="NTP_II marker"
   misc_binding  3736..3741
           /dbxref="REBASE:SphI"
   misc_binding  3767..3772
           /dbxref="REBASE:NcoI"
   Rep_Origin   4106..4411
           /gene="f1 origin"
***Note: The text map shown below is representative of the parental vector only and does not include the gene of interest. The sequence of the gene can be found through the accession number link on the product page.
1   ttttggattgaagccaatatgataatgagggggtggagtttgtgacgtggcgcggggcgt 60
   AAAACCTAACTTCGGTTATACTATTACTCCCCCACCTCAAACACTGCACCGCGCCCCGCA

61  gggaacggggcgggtgacgtagtagtgtggcggaagtgtgatgttgcaagtgtggcggaa 120
   CCCTTGCCCCGCCCACTGCATCATCACACCGCCTTCACACTACAACGTTCACACCGCCTT

                        Encap other(162,310)>>> 
                        |
121  cacatgtaagcgacggatgtggcaaaagtgacgtttttggtgtgcgccggtgtacacagg 180
   GTGTACATTCGCTGCCTACACCGTTTTCACTGCAAAAACCACACGCGGCCACATGTGTCC

181  aagtgacaattttcgcgcggttttaggcggatgttgtagtaaatttgggcgtaaccgagt 240
   TTCACTGTTAAAAGCGCGCCAAAATCCGCCTACAACATCATTTAAACCCGCATTGGCTCA

241  aagatttggccattttcgcgggaaaactgaataagaggaagtgaaatctgaataattttg 300
   TTCTAAACCGGTAAAAGCGCCCTTTTGACTTATTCTCCTTCACTTTAGACTTATTAAAAC

301  tgttactcatagcgcgtaatacggcagacctcagcgctagattattgaagcatttatcag 360
   ACAATGAGTATCGCGCATTATGCCGTCTGGAGTCGCGATCTAATAACTTCGTAAATAGTC

     amp prom(365,393)<<< 
     |
361  ggttattgtctcatgagcggatacatatttgaatgtatttagaaaaataaacaaataggg 420
   CCAATAACAGAGTACTCGCCTATGTATAAACTTACATAAATCTTTTTATTTGTTTATCCC

                       HincII 
                       |
                       HpaI 
                       |
421  gttccgcgcacatttccccgaaaagtgccacctgacgttaacctgcgcgctcgctcgctc 480
   CAAGGCGCGTGTAAAGGGGCTTTTCACGGTGGACTGCAATTGGACGCGCGAGCGAGCGAG

481  actgaggccgcccgggcaaagcccgggcgtcgggcgacctttggtcgcccggcctcagtg 540
   TGACTCCGGCGGGCCCGTTTCGGGCCCGCAGCCCGCTGGAAACCAGCGGGCCGGAGTCAC

541  agcgagcgagcgcgcagagagggagtggccaactccatcactaggggttccttgtagtta 600
   TCGCTCGCTCGCGCGTCTCTCCCTCACCGGTTGAGGTAGTGATCCCCAAGGAACATCAAT

601  atgattaacccgccatgctacttatctacgtagccatgctctaggaagatcgcctaggtg 660
   TACTAATTGGGCGGTACGATGAATAGATGCATCGGTACGAGATCCTTCTAGCGGATCCAC

661  aaagaccccacctgtaggtttggcaagttagcttaagtaacgccattttgcaaggcatgg 720
   TTTCTGGGGTGGACATCCAAACCGTTCAATCGAATTCATTGCGGTAAAACGTTCCGTACC

721  aaaatacataactgagaatagagaagttcagatcaaggttaggaacagagagacagcaga 780
   TTTTATGTATTGACTCTTATCTCTTCAAGTCTAGTTCCAATCCTTGTCTCTCTGTCGTCT

781  atatgggccaaacaggatatctgtggtaagcagttcctgccccggctcagggccaagaac 840
   TATACCCGGTTTGTCCTATAGACACCATTCGTCAAGGACGGGGCCGAGTCCCGGTTCTTG

841  agatggtccccagatgcggtcccgccctcagcagtttctagcgaaccatcagatgtttcc 900
   TCTACCAGGGGTCTACGCCAGGGCGGGAGTCGTCAAAGATCGCTTGGTAGTCTACAAAGG

901  agggtgccccaaggacctgaaatgaccctgtgccttatttgaactaaccaatcagtttgc 960
   TCCCACGGGGTTCCTGGACTTTACTGGGACACGGAATAAACTTGATTGGTTAGTCAAACG

                      SacI 
                      |
961  ttcttgcttctgtttgtgtgcttctgctccctgagctcaataaaagagcccacaacccct 1020
   AAGAACGAAGACAAACACACGAAGACGAGGGACTCGAGTTATTTTCTCGGGTGTTGGGGA

                               KpnI 
                               |
1021 cacttggtgggccagtcctctgatagactgtgtcccctggatacccgtatggtaccgcta 1080
   GTGAACCACCCGGTCAGGAGACTATCTGACACAGGGGACCTATGGGCATACCATGGCGAT

         XhoI 
         |
1081 gcgatatctgactcgagtacccatacgacgtcccagactacgctacgcgtcttaaggcga 1140
   CGCTATAGACTGAGCTCATGGGTATGCTGCAGGGTCTGATGCGATGCGCAGAATTCCGCT

1141 tcgcagacatgataagatacattgatgagtttggacaaaccacaactagaatgcagtgaa 1200
   AGCGTCTGTACTATTCTATGTAACTACTCAAACCTGTTTGGTGTTGATCTTACGTCACTT

1201 aaaaatgctttatttgtgaaatttgtgatgctattgctttatttgtaaccattataagct 1260
   TTTTTACGAAATAAACACTTTAAACACTACGATAACGAAATAAACATTGGTAATATTCGA

1261 gcaataaacaagttaataacaacaattccattcattttatgtttcaggttcagggggaga 1320
   CGTTATTTGTTCAATTATTGTTGTTAAGGTAAGTAAAATACAAAGTCCAAGTCCCCCTCT

1321 tgtgggaggttttttaaagcaagtaaaacctctacaaatgtggtagtcgaaattcccgat 1380
   ACACCCTCCAAAAAATTTCGTTCATTTTGGAGATGTTTACACCATCAGCTTTAAGGGCTA

1381 aaggatcttcctagagcatggctacgtagataagtagcatggcgggttaatcattaacta 1440
   TTCCTAGAAGGATCTCGTACCGATGCATCTATTCATCGTACCGCCCAATTAGTAATTGAT

1441 caaggaacccctagtgatggagttggccactccctctctgcgcgctcgctcgctcactga 1500
   GTTCCTTGGGGATCACTACCTCAACCGGTGAGGGAGAGACGCGCGAGCGAGCGAGTGACT

1501 ggccgggcgaccaaaggtcgcccgacgcccgggctttgcccgggcggcctcagtgagcga 1560
   CCGGCCCGCTGGTTTCCAGCGGGCTGCGGGCCCGAAACGGGCCCGCCGGAGTCACTCGCT

          BamHI 
          |
1561 gcgagcgcgcagggatcccggtgtgaaataccgcacagatgcgtaaggagaaaataccgc 1620
   CGCTCGCGCGTCCCTAGGGCCACACTTTATGGCGTGTCTACGCATTCCTCTTTTATGGCG

1621 atcaggcgctcttccgcttcctcgctcactgactcgctgcgctcggtcgttcggctgcgg 1680
   TAGTCCGCGAGAAGGCGAAGGAGCGAGTGACTGAGCGACGCGAGCCAGCAAGCCGACGCC

1681 cgagcggtatcagctcactcaaaggcggtaatacggttatccacagaatcaggggataac 1740
   GCTCGCCATAGTCGAGTGAGTTTCCGCCATTATGCCAATAGGTGTCTTAGTCCCCTATTG

                               pBR322 origin(1797,2416)<<< 
                               |
1741 gcaggaaagaacatgtgagcaaaaggccagcaaaaggccaggaaccgtaaaaaggccgcg 1800
   CGTCCTTTCTTGTACACTCGTTTTCCGGTCGTTTTCCGGTCCTTGGCATTTTTCCGGCGC

1801 ttgctggcgtttttccataggctccgcccccctgacgagcatcacaaaaatcgacgctca 1860
   AACGACCGCAAAAAGGTATCCGAGGCGGGGGGACTGCTCGTAGTGTTTTTAGCTGCGAGT

1861 agtcagaggtggcgaaacccgacaggactataaagataccaggcgtttccccctggaagc 1920
   TCAGTCTCCACCGCTTTGGGCTGTCCTGATATTTCTATGGTCCGCAAAGGGGGACCTTCG

1921 tccctcgtgcgctctcctgttccgaccctgccgcttaccggatacctgtccgcctttctc 1980
   AGGGAGCACGCGAGAGGACAAGGCTGGGACGGCGAATGGCCTATGGACAGGCGGAAAGAG

1981 ccttcgggaagcgtggcgctttctcatagctcacgctgtaggtatctcagttcggtgtag 2040
   GGAAGCCCTTCGCACCGCGAAAGAGTATCGAGTGCGACATCCATAGAGTCAAGCCACATC

2041 gtcgttcgctccaagctgggctgtgtgcacgaaccccccgttcagcccgaccgctgcgcc 2100
   CAGCAAGCGAGGTTCGACCCGACACACGTGCTTGGGGGGCAAGTCGGGCTGGCGACGCGG

2101 ttatccggtaactatcgtcttgagtccaacccggtaagacacgacttatcgccactggca 2160
   AATAGGCCATTGATAGCAGAACTCAGGTTGGGCCATTCTGTGCTGAATAGCGGTGACCGT

2161 gcagccactggtaacaggattagcagagcgaggtatgtaggcggtgctacagagttcttg 2220
   CGTCGGTGACCATTGTCCTAATCGTCTCGCTCCATACATCCGCCACGATGTCTCAAGAAC

2221 aagtggtggcctaactacggctacactagaaggacagtatttggtatctgcgctctgctg 2280
   TTCACCACCGGATTGATGCCGATGTGATCTTCCTGTCATAAACCATAGACGCGAGACGAC

2281 aagccagttaccttcggaaaaagagttggtagctcttgatccggcaaacaaaccaccgct 2340
   TTCGGTCAATGGAAGCCTTTTTCTCAACCATCGAGAACTAGGCCGTTTGTTTGGTGGCGA

2341 ggtagcggtggtttttttgtttgcaagcagcagattacgcgcagaaaaaaaggatctcaa 2400
   CCATCGCCACCAAAAAAACAAACGTTCGTCGTCTAATGCGCGTCTTTTTTTCCTAGAGTT

2401 gaagatcctttgatcttttctacggggtctgacgctcagtggaacgaaaactcacgttaa 2460
   CTTCTAGGAAACTAGAAAAGATGCCCCAGACTGCGAGTCACCTTGCTTTTGAGTGCAATT

2461 gggattttggtcatgagattatcaaaaaggatcttcacctagatccttttaaattaaaaa 2520
   CCCTAAAACCAGTACTCTAATAGTTTTTCCTAGAAGTGGATCTAGGAAAATTTAATTTTT

2521 tgaagttttaaatcaatctaaagtatatatgagtaaacttggtctgacagttaccaatgc 2580
   ACTTCAAAATTTAGTTAGATTTCATATATACTCATTTGAACCAGACTGTCAATGGTTACG

2581 ttaatcagtgaggcacctatctcagcgatctgtctatttcgttcatccatagttgcctga 2640
   AATTAGTCACTCCGTGGATAGAGTCGCTAGACAGATAAAGCAAGTAGGTATCAACGGACT

2641 ctccccgtcgtgtagataactacgatacgggagggcttaccatctggccccagtgctgca 2700
   GAGGGGCAGCACATCTATTGATGCTATGCCCTCCCGAATGGTAGACCGGGGTCACGACGT

2701 atgataccgcgagacccacgctcaccggctccagatttatcagcaataaaccagccagcc 2760
   TACTATGGCGCTCTGGGTGCGAGTGGCCGAGGTCTAAATAGTCGTTATTTGGTCGGTCGG

2761 ggaagggccgagcgcagaagtggtcctgcaactttatccgcctccatccagtctattaat 2820
   CCTTCCCGGCTCGCGTCTTCACCAGGACGTTGAAATAGGCGGAGGTAGGTCAGATAATTA

2821 tgttgccgggaagctagagtaagtagttcgccagttaatagtttgcgcaacgttgttgaa 2880
   ACAACGGCCCTTCGATCTCATTCATCAAGCGGTCAATTATCAAACGCGTTGCAACAACTT

2881 aaaggatcttcacctagatccttttcacgtagaaagccagtccgcagaaacggtgctgac 2940
   TTTCCTAGAAGTGGATCTAGGAAAAGTGCATCTTTCGGTCAGGCGTCTTTGCCACGACTG

2941 cccggatgaatgtcagctactgggctatctggacaagggaaaacgcaagcgcaaagagaa 3000
   GGGCCTACTTACAGTCGATGACCCGATAGACCTGTTCCCTTTTGCGTTCGCGTTTCTCTT

3001 agcaggtagcttgcagtgggcttacatggcgatagctagactgggcggttttatggacag 3060
   TCGTCCATCGAACGTCACCCGAATGTACCGCTATCGATCTGACCCGCCAAAATACCTGTC

       NEOKAN prom(3069,3118)>>> 
       |
3061 caagcgaaccggaattgccagctggggcgccctctggtaaggttgggaagccctgcaaag 3120
   GTTCGCTTGGCCTTAACGGTCGACCCCGCGGGAGACCATTCCAACCCTTCGGGACGTTTC

                               BclI 
                               |
3121 taaactggatggctttctcgccgccaaggatctgatggcgcaggggatcaagctctgatc 3180
   ATTTGACCTACCGAAAGAGCGGCGGTTCCTAGACTACCGCGTCCCCTAGTTCGAGACTAG

                  NTP_II marker(3210,3998)>>> 
                  |
                ORF_1 rf(3)(3207,4001)>>> 
                | |
3181 aagagacaggatgaggatcgtttcgcatgattgaacaagatggattgcacgcaggttctc 3240
   TTCTCTGTCCTACTCCTAGCAAAGCGTACTAACTTGTTCTACCTAACGTGCGTCCAAGAG

3241 cggccgcttgggtggagaggctattcggctatgactgggcacaacagacaatcggctgct 3300
   GCCGGCGAACCCACCTCTCCGATAAGCCGATACTGACCCGTGTTGTCTGTTAGCCGACGA

3301 ctgatgccgccgtgttccggctgtcagcgcaggggcgcccggttctttttgtcaagaccg 3360
   GACTACGGCGGCACAAGGCCGACAGTCGCGTCCCCGCGGGCCAAGAAAAACAGTTCTGGC

3361 acctgtccggtgccctgaatgaactgcaagacgaggcagcgcggctatcgtggctggcca 3420
   TGGACAGGCCACGGGACTTACTTGACGTTCTGCTCCGTCGCGCCGATAGCACCGACCGGT

3421 cgacgggcgttccttgcgcagctgtgctcgacgttgtcactgaagcgggaagggactggc 3480
   GCTGCCCGCAAGGAACGCGTCGACACGAGCTGCAACAGTGACTTCGCCCTTCCCTGACCG

3481 tgctattgggcgaagtgccggggcaggatctcctgtcatctcaccttgctcctgccgaga 3540
   ACGATAACCCGCTTCACGGCCCCGTCCTAGAGGACAGTAGAGTGGAACGAGGACGGCTCT

3541 aagtatccatcatggctgatgcaatgcggcggctgcatacgcttgatccggctacctgcc 3600
   TTCATAGGTAGTACCGACTACGTTACGCCGCCGACGTATGCGAACTAGGCCGATGGACGG

3601 cattcgaccaccaagcgaaacatcgcatcgagcgagcacgtactcggatggaagccggtc 3660
   GTAAGCTGGTGGTTCGCTTTGTAGCGTAGCTCGCTCGTGCATGAGCCTACCTTCGGCCAG

3661 ttgtcgatcaggatgatctggacgaagagcatcaggggctcgcgccagccgaactgttcg 3720
   AACAGCTAGTCCTACTAGACCTGCTTCTCGTAGTCCCCGAGCGCGGTCGGCTTGACAAGC

             SphI            NcoI 
             |             |
3721 ccaggctcaaggcgagcatgcccgacggcgaggatctcgtcgtgacccatggcgatgcct 3780
   GGTCCGAGTTCCGCTCGTACGGGCTGCCGCTCCTAGAGCAGCACTGGGTACCGCTACGGA

3781 gcttgccgaatatcatggtggaaaatggccgcttttctggattcatcgactgtggccggc 3840
   CGAACGGCTTATAGTACCACCTTTTACCGGCGAAAAGACCTAAGTAGCTGACACCGGCCG

3841 tgggtgtggcggaccgctatcaggacatagcgttggctacccgtgatattgctgaagagc 3900
   ACCCACACCGCCTGGCGATAGTCCTGTATCGCAACCGATGGGCACTATAACGACTTCTCG

3901 ttggcggcgaatgggctgaccgcttcctcgtgctttacggtatcgccgctcccgattcgc 3960
   AACCGCCGCTTACCCGACTGGCGAAGGAGCACGAAATGCCATAGCGGCGAGGGCTAAGCG

3961 agcgcatcgccttctatcgccttcttgacgagttcttctgaattttgttaaaatttttgt 4020
   TCGCGTAGCGGAAGATAGCGGAAGAACTGCTCAAGAAGACTTAAAACAATTTTAAAAACA

4021 taaatcagctcattttttaaccaataggccgaaatcggcaacatcccttataaatcaaaa 4080
   ATTTAGTCGAGTAAAAAATTGGTTATCCGGCTTTAGCCGTTGTAGGGAATATTTAGTTTT

                f1 origin(4106,4411)<<< 
                |
4081 gaatagaccgcgatagggttgagtgttgttccagtttggaacaagagtccactattaaag 4140
   CTTATCTGGCGCTATCCCAACTCACAACAAGGTCAAACCTTGTTCTCAGGTGATAATTTC

4141 aacgtggactccaacgtcaaagggcgaaaaaccgtctatcagggcgatggcccactacgt 4200
   TTGCACCTGAGGTTGCAGTTTCCCGCTTTTTGGCAGATAGTCCCGCTACCGGGTGATGCA

4201 gaaccatcacccaaatcaagttttttgcggtcgaggtgccgtaaagctctaaatcggaac 4260
   CTTGGTAGTGGGTTTAGTTCAAAAAACGCCAGCTCCACGGCATTTCGAGATTTAGCCTTG

4261 cctaaagggagcccccgatttagagcttgacggggaaagccggcgaacgtggcgagaaag 4320
   GGATTTCCCTCGGGGGCTAAATCTCGAACTGCCCCTTTCGGCCGCTTGCACCGCTCTTTC

4321 gaagggaagaaagcgaaaggagcgggcgctagggcgctggcaagtgtagcggtcacgctg 4380
   CTTCCCTTCTTTCGCTTTCCTCGCCCGCGATCCCGCGACCGTTCACATCGCCAGTGCGAC

4381 cgcgtaaccaccacacccgcgcgcttaatgcgccgctacagggcgcgtccattcgccatt 4440
   GCGCATTGGTGGTGTGGGCGCGCGAATTACGCGGCGATGTCCCGCGCAGGTAAGCGGTAA

4441 caggatcgaattaattcttaattaacatcatcaataatatacctt 4485
   GTCCTAGCTTAATTAAGAATTAATTGTAGTAGTTATTATATGGAA