pAAV-G-PGK
 • Properties
 • Map
 • Sequence
 • Genbank
 • Text Map
Vector NamepAAV-G-PGK
VectorTypeAAV Plasmid
Antibiotic InformationBacterial: Kanamycin
Sequencing PrimersPGK sequencing primer
5'---AAT TCT ACC GGG TAG GGG AGG CGC T---3'
Additional InformationThe gene expression is driven by a PGK promoter, without any Tag or reporter.
Original vector size: 6304bp
Vector without insert: 4592bp
***Note: Features may not be to scale, please refer to sequence or text map for detailed information.
***Note: The vector sequence shown below is representative of the parental vector only and does not include the gene of interest. The sequence of the gene can be found through the accession number link on the product page. The restriction sites within the cloning region may differ from the provided sequence.


    1 ttttggattg aagccaatat gataatgagg gggtggagtt tgtgacgtgg cgcggggcgt   
    61 gggaacgggg cgggtgacgt agtagtgtgg cggaagtgtg atgttgcaag tgtggcggaa   
   121 cacatgtaag cgacggatgt ggcaaaagtg acgtttttgg tgtgcgccgg tgtacacagg   
   181 aagtgacaat tttcgcgcgg ttttaggcgg atgttgtagt aaatttgggc gtaaccgagt   
   241 aagatttggc cattttcgcg ggaaaactga ataagaggaa gtgaaatctg aataattttg   
   301 tgttactcat agcgcgtaat acggcagacc tcagcgctag attattgaag catttatcag   
   361 ggttattgtc tcatgagcgg atacatattt gaatgtattt agaaaaataa acaaataggg   
   421 gttccgcgca catttccccg aaaagtgcca cctgacgtta acctgcgcgc tcgctcgctc   
   481 actgaggccg cccgggcaaa gcccgggcgt cgggcgacct ttggtcgccc ggcctcagtg   
   541 agcgagcgag cgcgcagaga gggagtggcc aactccatca ctaggggttc cttgtagtta   
   601 atgattaacc cgccatgcta cttatctacg tagccatgct ctaggaagat cgcctaggca   
   661 attgccggta ggcgccaacc ggctccgttc tttggtggcc ccttcgcgcc accttctact   
   721 cctcccctag tcaggaagtt cccccccgcc ccgcagctcg cgtcgtgcag gacgtgacaa   
   781 atggaagtag cacgtctcac tagtctcgtg cagatggaca gcaccgctga gcaatggaag   
   841 cgggtaggcc tttggggcag cggccaatag cagctttgct ccttcgcttt ctgggctcag   
   901 aggctgggaa ggggtgggtc cgggggcggg ctcaggggcg ggctcagggg cggggcgggc   
   961 gcccgaaggt cctccggagg cccggcattc tgcacgcttc aaaagcgcac gtctgccgcg   
   1021 ctgttctcct cttcctcatc tccgggcctt tcgacggtac cgagctcgtt tagtgaaccg   
   1081 tcagatcgcc tggagacgcc atccacgctg ttttgacctc catagaagaa ccgagtttaa   
   1141 actccctatc agtgatagag atctccctat cagtgataga gagctagcga tatcaacaag   
   1201 tttgtacaaa aaagctgaac gagaaacgta aaatgatata aatatcaata tattaaatta   
   1261 gattttgcat aaaaaacaga ctacataata ctgtaaaaca caacatatcc agtcactatg   
   1321 gcggccgcat taggcacccc aggctttaca ctttatgctt ccggctcgta taatgtgtgg   
   1381 attttgagtt aggatccgtc gagattttca ggagctaagg aagctaaaat ggagaaaaaa   
   1441 atcactggat ataccaccgt tgatatatcc caatggcatc gtaaagaaca ttttgaggca   
   1501 tttcagtcag ttgctcaatg tacctataac cagaccgttc agctggatat tacggccttt   
   1561 ttaaagaccg taaagaaaaa taagcacaag ttttatccgg cctttattca cattcttgcc   
   1621 cgcctgatga atgctcatcc ggaattccgt atggcaatga aagacggtga gctggtgata   
   1681 tgggatagtg ttcacccttg ttacaccgtt ttccatgagc aaactgaaac gttttcatcg   
   1741 ctctggagtg aataccacga cgatttccgg cagtttctac acatatattc gcaagatgtg   
   1801 gcgtgttacg gtgaaaacct ggcctatttc cctaaagggt ttattgagaa tatgtttttc   
   1861 gtctcagcca atccctgggt gagtttcacc agttttgatt taaacgtggc caatatggac   
   1921 aacttcttcg cccccgtttt caccatgggc aaatattata cgcaaggcga caaggtgctg   
   1981 atgccgctgg cgattcaggt tcatcatgcc gtttgtgatg gcttccatgt cggcagaatg   
   2041 cttaatgaat tacaacagta ctgcgatgag tggcagggcg gggcgtaaag atctggatcc   
   2101 ggcttactaa aagccagata acagtatgcg tatttgcgcg ctgatttttg cggtataaga   
   2161 atatatactg atatgtatac ccgaagtatg tcaaaaagag gtatgctatg aagcagcgta   
   2221 ttacagtgac agttgacagc gacagctatc agttgctcaa ggcatatatg atgtcaatat   
   2281 ctccggtctg gtaagcacaa ccatgcagaa tgaagcccgt cgtctgcgtg ccgaacgctg   
   2341 gaaagcggaa aatcaggaag ggatggctga ggtcgcccgg tttattgaaa tgaacggctc   
   2401 ttttgctgac gagaacaggg gctggtgaaa tgcagtttaa ggtttacacc tataaaagag   
   2461 agagccgtta tcgtctgttt gtggatgtac agagtgatat tattgacacg cccgggcgac   
   2521 ggatggtgat ccccctggcc agtgcacgtc tgctgtcaga taaagtctcc cgtgaacttt   
   2581 acccggtggt gcatatcggg gatgaaagct ggcgcatgat gaccaccgat atggccagtg   
   2641 tgccggtctc cgttatcggg gaagaagtgg ctgatctcag ccaccgcgaa aatgacatca   
   2701 aaaacgccat taacctgatg ttctggggaa tataaatgtc aggctccctt atacacagcc   
   2761 agtctgcagg tcgaccatag tgactggata tgttgtgttt tacagtatta tgtagtctgt   
   2821 tttttatgca aaatctaatt taatatattg atatttatat cattttacgt ttctcgttca   
   2881 gctttcttgt acaaagtggt tgatatctga ctcgagtacc catacgacgt cccagactac   
   2941 gctacgcgtc ttaaggcgat cgcagacatg ataagataca ttgatgagtt tggacaaacc   
   3001 acaactagaa tgcagtgaaa aaaatgcttt atttgtgaaa tttgtgatgc tattgcttta   
   3061 tttgtaacca ttataagctg caataaacaa gttaataaca acaattccat tcattttatg   
   3121 tttcaggttc agggggagat gtgggaggtt ttttaaagca agtaaaacct ctacaaatgt   
   3181 ggtagtcgaa attcccgata aggatcttcc tagagcatgg ctacgtagat aagtagcatg   
   3241 gcgggttaat cattaactac aaggaacccc tagtgatgga gttggccact ccctctctgc   
   3301 gcgctcgctc gctcactgag gccgggcgac caaaggtcgc ccgacgcccg ggctttgccc   
   3361 gggcggcctc agtgagcgag cgagcgcgca gggatcccgg tgtgaaatac cgcacagatg   
   3421 cgtaaggaga aaataccgca tcaggcgctc ttccgcttcc tcgctcactg actcgctgcg   
   3481 ctcggtcgtt cggctgcggc gagcggtatc agctcactca aaggcggtaa tacggttatc   
   3541 cacagaatca ggggataacg caggaaagaa catgtgagca aaaggccagc aaaaggccag   
   3601 gaaccgtaaa aaggccgcgt tgctggcgtt tttccatagg ctccgccccc ctgacgagca   
   3661 tcacaaaaat cgacgctcaa gtcagaggtg gcgaaacccg acaggactat aaagatacca   
   3721 ggcgtttccc cctggaagct ccctcgtgcg ctctcctgtt ccgaccctgc cgcttaccgg   
   3781 atacctgtcc gcctttctcc cttcgggaag cgtggcgctt tctcatagct cacgctgtag   
   3841 gtatctcagt tcggtgtagg tcgttcgctc caagctgggc tgtgtgcacg aaccccccgt   
   3901 tcagcccgac cgctgcgcct tatccggtaa ctatcgtctt gagtccaacc cggtaagaca   
   3961 cgacttatcg ccactggcag cagccactgg taacaggatt agcagagcga ggtatgtagg   
   4021 cggtgctaca gagttcttga agtggtggcc taactacggc tacactagaa ggacagtatt   
   4081 tggtatctgc gctctgctga agccagttac cttcggaaaa agagttggta gctcttgatc   
   4141 cggcaaacaa accaccgctg gtagcggtgg tttttttgtt tgcaagcagc agattacgcg   
   4201 cagaaaaaaa ggatctcaag aagatccttt gatcttttct acggggtctg acgctcagtg   
   4261 gaacgaaaac tcacgttaag ggattttggt catgagatta tcaaaaagga tcttcaccta   
   4321 gatcctttta aattaaaaat gaagttttaa atcaatctaa agtatatatg agtaaacttg   
   4381 gtctgacagt taccaatgct taatcagtga ggcacctatc tcagcgatct gtctatttcg   
   4441 ttcatccata gttgcctgac tccccgtcgt gtagataact acgatacggg agggcttacc   
   4501 atctggcccc agtgctgcaa tgataccgcg agacccacgc tcaccggctc cagatttatc   
   4561 agcaataaac cagccagccg gaagggccga gcgcagaagt ggtcctgcaa ctttatccgc   
   4621 ctccatccag tctattaatt gttgccggga agctagagta agtagttcgc cagttaatag   
   4681 tttgcgcaac gttgttgaaa aaggatcttc acctagatcc ttttcacgta gaaagccagt   
   4741 ccgcagaaac ggtgctgacc ccggatgaat gtcagctact gggctatctg gacaagggaa   
   4801 aacgcaagcg caaagagaaa gcaggtagct tgcagtgggc ttacatggcg atagctagac   
   4861 tgggcggttt tatggacagc aagcgaaccg gaattgccag ctggggcgcc ctctggtaag   
   4921 gttgggaagc cctgcaaagt aaactggatg gctttctcgc cgccaaggat ctgatggcgc   
   4981 aggggatcaa gctctgatca agagacagga tgaggatcgt ttcgcatgat tgaacaagat   
   5041 ggattgcacg caggttctcc ggccgcttgg gtggagaggc tattcggcta tgactgggca   
   5101 caacagacaa tcggctgctc tgatgccgcc gtgttccggc tgtcagcgca ggggcgcccg   
   5161 gttctttttg tcaagaccga cctgtccggt gccctgaatg aactgcaaga cgaggcagcg   
   5221 cggctatcgt ggctggccac gacgggcgtt ccttgcgcag ctgtgctcga cgttgtcact   
   5281 gaagcgggaa gggactggct gctattgggc gaagtgccgg ggcaggatct cctgtcatct   
   5341 caccttgctc ctgccgagaa agtatccatc atggctgatg caatgcggcg gctgcatacg   
   5401 cttgatccgg ctacctgccc attcgaccac caagcgaaac atcgcatcga gcgagcacgt   
   5461 actcggatgg aagccggtct tgtcgatcag gatgatctgg acgaagagca tcaggggctc   
   5521 gcgccagccg aactgttcgc caggctcaag gcgagcatgc ccgacggcga ggatctcgtc   
   5581 gtgacccatg gcgatgcctg cttgccgaat atcatggtgg aaaatggccg cttttctgga   
   5641 ttcatcgact gtggccggct gggtgtggcg gaccgctatc aggacatagc gttggctacc   
   5701 cgtgatattg ctgaagagct tggcggcgaa tgggctgacc gcttcctcgt gctttacggt   
   5761 atcgccgctc ccgattcgca gcgcatcgcc ttctatcgcc ttcttgacga gttcttctga   
   5821 attttgttaa aatttttgtt aaatcagctc attttttaac caataggccg aaatcggcaa   
   5881 catcccttat aaatcaaaag aatagaccgc gatagggttg agtgttgttc cagtttggaa   
   5941 caagagtcca ctattaaaga acgtggactc caacgtcaaa gggcgaaaaa ccgtctatca   
   6001 gggcgatggc ccactacgtg aaccatcacc caaatcaagt tttttgcggt cgaggtgccg   
   6061 taaagctcta aatcggaacc ctaaagggag cccccgattt agagcttgac ggggaaagcc   
   6121 ggcgaacgtg gcgagaaagg aagggaagaa agcgaaagga gcgggcgcta gggcgctggc   
   6181 aagtgtagcg gtcacgctgc gcgtaaccac cacacccgcg cgcttaatgc gccgctacag   
   6241 ggcgcgtcca ttcgccattc aggatcgaat taattcttaa ttaacatcat caataatata   
   6301 cctt                                
                  LOCUS    dna           6304 bp                  
FEATURES       Location/Qualifiers
   Other Gene   162..310
           /gene="Encap other"
   Promoter    365..393
           /gene="amp prom"
   misc_binding  457..462
           /dbxref="REBASE:HpaI"
   misc_binding  846..851
           /dbxref="REBASE:StuI"
   misc_binding  1056..1061
           /dbxref="REBASE:KpnI"
   misc_binding  1062..1067
           /dbxref="REBASE:SacI"
   Regulatory_Seq 1143..1182
           /gene="tetO reg"
   Other Gene   1196..1320
           /gene="attR1 other"
   Other Gene   1220..1320
           /gene="attR2 other"
   misc_binding  1321..1328
           /dbxref="REBASE:NotI"
   Marker     1429..2088
           /gene="CAT marker"
   ORF       1429..2088
           /sequence="ORF_1 rf(1)"
   misc_binding  1642..1647
           /dbxref="REBASE:EcoRI"
   Other Gene   2430..2735
           /gene="ccdB other"
   misc_binding  2764..2769
           /dbxref="REBASE:PstI"
   Other Gene   2776..2895
           /gene="attR1 other"
   Other Gene   2776..2876
           /gene="attR2 other"
   misc_binding  2911..2916
           /dbxref="REBASE:XhoI"
   Rep_Origin   3616..4235
           /gene="pBR322 origin"
   Promoter    4888..4937
           /gene="NEOKAN prom"
   misc_binding  4995..5000
           /dbxref="REBASE:BclI"
   ORF       5026..5820
           /sequence="ORF_2 rf(1)"
   Marker     5029..5817
           /gene="NTP_II marker"
   misc_binding  5555..5560
           /dbxref="REBASE:SphI"
   Rep_Origin   5925..6230
           /gene="f1 origin"
BASE COUNT  1580 a  1508 c  1682 g  1534 t  0 others
ORIGIN
***Note: The text map shown below is representative of the parental vector only and does not include the gene of interest. The sequence of the gene can be found through the accession number link on the product page.
1   ttttggattgaagccaatatgataatgagggggtggagtttgtgacgtggcgcggggcgt 60
   AAAACCTAACTTCGGTTATACTATTACTCCCCCACCTCAAACACTGCACCGCGCCCCGCA

61  gggaacggggcgggtgacgtagtagtgtggcggaagtgtgatgttgcaagtgtggcggaa 120
   CCCTTGCCCCGCCCACTGCATCATCACACCGCCTTCACACTACAACGTTCACACCGCCTT

                        Encap other(162,310)>>> 
                        |
121  cacatgtaagcgacggatgtggcaaaagtgacgtttttggtgtgcgccggtgtacacagg 180
   GTGTACATTCGCTGCCTACACCGTTTTCACTGCAAAAACCACACGCGGCCACATGTGTCC

181  aagtgacaattttcgcgcggttttaggcggatgttgtagtaaatttgggcgtaaccgagt 240
   TTCACTGTTAAAAGCGCGCCAAAATCCGCCTACAACATCATTTAAACCCGCATTGGCTCA

241  aagatttggccattttcgcgggaaaactgaataagaggaagtgaaatctgaataattttg 300
   TTCTAAACCGGTAAAAGCGCCCTTTTGACTTATTCTCCTTCACTTTAGACTTATTAAAAC

301  tgttactcatagcgcgtaatacggcagacctcagcgctagattattgaagcatttatcag 360
   ACAATGAGTATCGCGCATTATGCCGTCTGGAGTCGCGATCTAATAACTTCGTAAATAGTC

     amp prom(365,393)<<< 
     |
361  ggttattgtctcatgagcggatacatatttgaatgtatttagaaaaataaacaaataggg 420
   CCAATAACAGAGTACTCGCCTATGTATAAACTTACATAAATCTTTTTATTTGTTTATCCC

                       HpaI 
                       |
421  gttccgcgcacatttccccgaaaagtgccacctgacgttaacctgcgcgctcgctcgctc 480
   CAAGGCGCGTGTAAAGGGGCTTTTCACGGTGGACTGCAATTGGACGCGCGAGCGAGCGAG

481  actgaggccgcccgggcaaagcccgggcgtcgggcgacctttggtcgcccggcctcagtg 540
   TGACTCCGGCGGGCCCGTTTCGGGCCCGCAGCCCGCTGGAAACCAGCGGGCCGGAGTCAC

541  agcgagcgagcgcgcagagagggagtggccaactccatcactaggggttccttgtagtta 600
   TCGCTCGCTCGCGCGTCTCTCCCTCACCGGTTGAGGTAGTGATCCCCAAGGAACATCAAT

601  atgattaacccgccatgctacttatctacgtagccatgctctaggaagatcgcctaggca 660
   TACTAATTGGGCGGTACGATGAATAGATGCATCGGTACGAGATCCTTCTAGCGGATCCGT

661  attgccggtaggcgccaaccggctccgttctttggtggccccttcgcgccaccttctact 720
   TAACGGCCATCCGCGGTTGGCCGAGGCAAGAAACCACCGGGGAAGCGCGGTGGAAGATGA

721  cctcccctagtcaggaagttcccccccgccccgcagctcgcgtcgtgcaggacgtgacaa 780
   GGAGGGGATCAGTCCTTCAAGGGGGGGCGGGGCGTCGAGCGCAGCACGTCCTGCACTGTT

781  atggaagtagcacgtctcactagtctcgtgcagatggacagcaccgctgagcaatggaag 840
   TACCTTCATCGTGCAGAGTGATCAGAGCACGTCTACCTGTCGTGGCGACTCGTTACCTTC

       StuI 
       |
841  cgggtaggcctttggggcagcggccaatagcagctttgctccttcgctttctgggctcag 900
   GCCCATCCGGAAACCCCGTCGCCGGTTATCGTCGAAACGAGGAAGCGAAAGACCCGAGTC

901  aggctgggaaggggtgggtccgggggcgggctcaggggcgggctcaggggcggggcgggc 960
   TCCGACCCTTCCCCACCCAGGCCCCCGCCCGAGTCCCCGCCCGAGTCCCCGCCCCGCCCG

961  gcccgaaggtcctccggaggcccggcattctgcacgcttcaaaagcgcacgtctgccgcg 1020
   CGGGCTTCCAGGAGGCCTCCGGGCCGTAAGACGTGCGAAGTTTTCGCGTGCAGACGGCGC

                       KpnI SacI 
                       |   |
1021 ctgttctcctcttcctcatctccgggcctttcgacggtaccgagctcgtttagtgaaccg 1080
   GACAAGAGGAGAAGGAGTAGAGGCCCGGAAAGCTGCCATGGCTCGAGCAAATCACTTGGC

1081 tcagatcgcctggagacgccatccacgctgttttgacctccatagaagaaccgagtttaa 1140
   AGTCTAGCGGACCTCTGCGGTAGGTGCGACAAAACTGGAGGTATCTTCTTGGCTCAAATT

    tetO reg(1143,1182)>>>                attR1 other(1196,1320)>>> 
    |                          |
1141 actccctatcagtgatagagatctccctatcagtgatagagagctagcgatatcaacaag 1200
   TGAGGGATAGTCACTATCTCTAGAGGGATAGTCACTATCTCTCGATCGCTATAGTTGTTC

             attR2 other(1220,1320)<<< 
             |
1201 tttgtacaaaaaagctgaacgagaaacgtaaaatgatataaatatcaatatattaaatta 1260
   AAACATGTTTTTTCGACTTGCTCTTTGCATTTTACTATATTTATAGTTATATAATTTAAT

1261 gattttgcataaaaaacagactacataatactgtaaaacacaacatatccagtcactatg 1320
   CTAAAACGTATTTTTTGTCTGATGTATTATGACATTTTGTGTTGTATAGGTCAGTGATAC

    NotI 
    |
1321 gcggccgcattaggcaccccaggctttacactttatgcttccggctcgtataatgtgtgg 1380
   CGCCGGCGTAATCCGTGGGGTCCGAAATGTGAAATACGAAGGCCGAGCATATTACACACC

                           ORF_1 rf(1)(1429,2088)>>> 
                           |
                           CAT marker(1429,2088)>>> 
                           |
1381 attttgagttaggatccgtcgagattttcaggagctaaggaagctaaaatggagaaaaaa 1440
   TAAAACTCAATCCTAGGCAGCTCTAAAAGTCCTCGATTCCTTCGATTTTACCTCTTTTTT

1441 atcactggatataccaccgttgatatatcccaatggcatcgtaaagaacattttgaggca 1500
   TAGTGACCTATATGGTGGCAACTATATAGGGTTACCGTAGCATTTCTTGTAAAACTCCGT

1501 tttcagtcagttgctcaatgtacctataaccagaccgttcagctggatattacggccttt 1560
   AAAGTCAGTCAACGAGTTACATGGATATTGGTCTGGCAAGTCGACCTATAATGCCGGAAA

1561 ttaaagaccgtaaagaaaaataagcacaagttttatccggcctttattcacattcttgcc 1620
   AATTTCTGGCATTTCTTTTTATTCGTGTTCAAAATAGGCCGGAAATAAGTGTAAGAACGG

              EcoRI 
              |
1621 cgcctgatgaatgctcatccggaattccgtatggcaatgaaagacggtgagctggtgata 1680
   GCGGACTACTTACGAGTAGGCCTTAAGGCATACCGTTACTTTCTGCCACTCGACCACTAT

1681 tgggatagtgttcacccttgttacaccgttttccatgagcaaactgaaacgttttcatcg 1740
   ACCCTATCACAAGTGGGAACAATGTGGCAAAAGGTACTCGTTTGACTTTGCAAAAGTAGC

1741 ctctggagtgaataccacgacgatttccggcagtttctacacatatattcgcaagatgtg 1800
   GAGACCTCACTTATGGTGCTGCTAAAGGCCGTCAAAGATGTGTATATAAGCGTTCTACAC

1801 gcgtgttacggtgaaaacctggcctatttccctaaagggtttattgagaatatgtttttc 1860
   CGCACAATGCCACTTTTGGACCGGATAAAGGGATTTCCCAAATAACTCTTATACAAAAAG

1861 gtctcagccaatccctgggtgagtttcaccagttttgatttaaacgtggccaatatggac 1920
   CAGAGTCGGTTAGGGACCCACTCAAAGTGGTCAAAACTAAATTTGCACCGGTTATACCTG

1921 aacttcttcgcccccgttttcaccatgggcaaatattatacgcaaggcgacaaggtgctg 1980
   TTGAAGAAGCGGGGGCAAAAGTGGTACCCGTTTATAATATGCGTTCCGCTGTTCCACGAC

1981 atgccgctggcgattcaggttcatcatgccgtttgtgatggcttccatgtcggcagaatg 2040
   TACGGCGACCGCTAAGTCCAAGTAGTACGGCAAACACTACCGAAGGTACAGCCGTCTTAC

2041 cttaatgaattacaacagtactgcgatgagtggcagggcggggcgtaaagatctggatcc 2100
   GAATTACTTAATGTTGTCATGACGCTACTCACCGTCCCGCCCCGCATTTCTAGACCTAGG

2101 ggcttactaaaagccagataacagtatgcgtatttgcgcgctgatttttgcggtataaga 2160
   CCGAATGATTTTCGGTCTATTGTCATACGCATAAACGCGCGACTAAAAACGCCATATTCT

2161 atatatactgatatgtatacccgaagtatgtcaaaaagaggtatgctatgaagcagcgta 2220
   TATATATGACTATACATATGGGCTTCATACAGTTTTTCTCCATACGATACTTCGTCGCAT

2221 ttacagtgacagttgacagcgacagctatcagttgctcaaggcatatatgatgtcaatat 2280
   AATGTCACTGTCAACTGTCGCTGTCGATAGTCAACGAGTTCCGTATATACTACAGTTATA

2281 ctccggtctggtaagcacaaccatgcagaatgaagcccgtcgtctgcgtgccgaacgctg 2340
   GAGGCCAGACCATTCGTGTTGGTACGTCTTACTTCGGGCAGCAGACGCACGGCTTGCGAC

2341 gaaagcggaaaatcaggaagggatggctgaggtcgcccggtttattgaaatgaacggctc 2400
   CTTTCGCCTTTTAGTCCTTCCCTACCGACTCCAGCGGGCCAAATAACTTTACTTGCCGAG

                  ccdB other(2430,2735)>>> 
                  |
2401 ttttgctgacgagaacaggggctggtgaaatgcagtttaaggtttacacctataaaagag 2460
   AAAACGACTGCTCTTGTCCCCGACCACTTTACGTCAAATTCCAAATGTGGATATTTTCTC

2461 agagccgttatcgtctgtttgtggatgtacagagtgatattattgacacgcccgggcgac 2520
   TCTCGGCAATAGCAGACAAACACCTACATGTCTCACTATAATAACTGTGCGGGCCCGCTG

2521 ggatggtgatccccctggccagtgcacgtctgctgtcagataaagtctcccgtgaacttt 2580
   CCTACCACTAGGGGGACCGGTCACGTGCAGACGACAGTCTATTTCAGAGGGCACTTGAAA

2581 acccggtggtgcatatcggggatgaaagctggcgcatgatgaccaccgatatggccagtg 2640
   TGGGCCACCACGTATAGCCCCTACTTTCGACCGCGTACTACTGGTGGCTATACCGGTCAC

2641 tgccggtctccgttatcggggaagaagtggctgatctcagccaccgcgaaaatgacatca 2700
   ACGGCCAGAGGCAATAGCCCCTTCTTCACCGACTAGAGTCGGTGGCGCTTTTACTGTAGT

2701 aaaacgccattaacctgatgttctggggaatataaatgtcaggctcccttatacacagcc 2760
   TTTTGCGGTAATTGGACTACAAGACCCCTTATATTTACAGTCCGAGGGAATATGTGTCGG

           attR2 other(2776,2876)>>> 
           |
       PstI  attR1 other(2776,2895)<<< 
       |   |
2761 agtctgcaggtcgaccatagtgactggatatgttgtgttttacagtattatgtagtctgt 2820
   TCAGACGTCCAGCTGGTATCACTGACCTATACAACACAAAATGTCATAATACATCAGACA

2821 tttttatgcaaaatctaatttaatatattgatatttatatcattttacgtttctcgttca 2880
   AAAAATACGTTTTAGATTAAATTATATAACTATAAATATAGTAAAATGCAAAGAGCAAGT

                   XhoI 
                   |
2881 gctttcttgtacaaagtggttgatatctgactcgagtacccatacgacgtcccagactac 2940
   CGAAAGAACATGTTTCACCAACTATAGACTGAGCTCATGGGTATGCTGCAGGGTCTGATG

2941 gctacgcgtcttaaggcgatcgcagacatgataagatacattgatgagtttggacaaacc 3000
   CGATGCGCAGAATTCCGCTAGCGTCTGTACTATTCTATGTAACTACTCAAACCTGTTTGG

3001 acaactagaatgcagtgaaaaaaatgctttatttgtgaaatttgtgatgctattgcttta 3060
   TGTTGATCTTACGTCACTTTTTTTACGAAATAAACACTTTAAACACTACGATAACGAAAT

3061 tttgtaaccattataagctgcaataaacaagttaataacaacaattccattcattttatg 3120
   AAACATTGGTAATATTCGACGTTATTTGTTCAATTATTGTTGTTAAGGTAAGTAAAATAC

3121 tttcaggttcagggggagatgtgggaggttttttaaagcaagtaaaacctctacaaatgt 3180
   AAAGTCCAAGTCCCCCTCTACACCCTCCAAAAAATTTCGTTCATTTTGGAGATGTTTACA

3181 ggtagtcgaaattcccgataaggatcttcctagagcatggctacgtagataagtagcatg 3240
   CCATCAGCTTTAAGGGCTATTCCTAGAAGGATCTCGTACCGATGCATCTATTCATCGTAC

3241 gcgggttaatcattaactacaaggaacccctagtgatggagttggccactccctctctgc 3300
   CGCCCAATTAGTAATTGATGTTCCTTGGGGATCACTACCTCAACCGGTGAGGGAGAGACG

3301 gcgctcgctcgctcactgaggccgggcgaccaaaggtcgcccgacgcccgggctttgccc 3360
   CGCGAGCGAGCGAGTGACTCCGGCCCGCTGGTTTCCAGCGGGCTGCGGGCCCGAAACGGG

3361 gggcggcctcagtgagcgagcgagcgcgcagggatcccggtgtgaaataccgcacagatg 3420
   CCCGCCGGAGTCACTCGCTCGCTCGCGCGTCCCTAGGGCCACACTTTATGGCGTGTCTAC

3421 cgtaaggagaaaataccgcatcaggcgctcttccgcttcctcgctcactgactcgctgcg 3480
   GCATTCCTCTTTTATGGCGTAGTCCGCGAGAAGGCGAAGGAGCGAGTGACTGAGCGACGC

3481 ctcggtcgttcggctgcggcgagcggtatcagctcactcaaaggcggtaatacggttatc 3540
   GAGCCAGCAAGCCGACGCCGCTCGCCATAGTCGAGTGAGTTTCCGCCATTATGCCAATAG

3541 cacagaatcaggggataacgcaggaaagaacatgtgagcaaaaggccagcaaaaggccag 3600
   GTGTCTTAGTCCCCTATTGCGTCCTTTCTTGTACACTCGTTTTCCGGTCGTTTTCCGGTC

           pBR322 origin(3616,4235)<<< 
           |
3601 gaaccgtaaaaaggccgcgttgctggcgtttttccataggctccgcccccctgacgagca 3660
   CTTGGCATTTTTCCGGCGCAACGACCGCAAAAAGGTATCCGAGGCGGGGGGACTGCTCGT

3661 tcacaaaaatcgacgctcaagtcagaggtggcgaaacccgacaggactataaagatacca 3720
   AGTGTTTTTAGCTGCGAGTTCAGTCTCCACCGCTTTGGGCTGTCCTGATATTTCTATGGT

3721 ggcgtttccccctggaagctccctcgtgcgctctcctgttccgaccctgccgcttaccgg 3780
   CCGCAAAGGGGGACCTTCGAGGGAGCACGCGAGAGGACAAGGCTGGGACGGCGAATGGCC

3781 atacctgtccgcctttctcccttcgggaagcgtggcgctttctcatagctcacgctgtag 3840
   TATGGACAGGCGGAAAGAGGGAAGCCCTTCGCACCGCGAAAGAGTATCGAGTGCGACATC

3841 gtatctcagttcggtgtaggtcgttcgctccaagctgggctgtgtgcacgaaccccccgt 3900
   CATAGAGTCAAGCCACATCCAGCAAGCGAGGTTCGACCCGACACACGTGCTTGGGGGGCA

3901 tcagcccgaccgctgcgccttatccggtaactatcgtcttgagtccaacccggtaagaca 3960
   AGTCGGGCTGGCGACGCGGAATAGGCCATTGATAGCAGAACTCAGGTTGGGCCATTCTGT

3961 cgacttatcgccactggcagcagccactggtaacaggattagcagagcgaggtatgtagg 4020
   GCTGAATAGCGGTGACCGTCGTCGGTGACCATTGTCCTAATCGTCTCGCTCCATACATCC

4021 cggtgctacagagttcttgaagtggtggcctaactacggctacactagaaggacagtatt 4080
   GCCACGATGTCTCAAGAACTTCACCACCGGATTGATGCCGATGTGATCTTCCTGTCATAA

4081 tggtatctgcgctctgctgaagccagttaccttcggaaaaagagttggtagctcttgatc 4140
   ACCATAGACGCGAGACGACTTCGGTCAATGGAAGCCTTTTTCTCAACCATCGAGAACTAG

4141 cggcaaacaaaccaccgctggtagcggtggtttttttgtttgcaagcagcagattacgcg 4200
   GCCGTTTGTTTGGTGGCGACCATCGCCACCAAAAAAACAAACGTTCGTCGTCTAATGCGC

4201 cagaaaaaaaggatctcaagaagatcctttgatcttttctacggggtctgacgctcagtg 4260
   GTCTTTTTTTCCTAGAGTTCTTCTAGGAAACTAGAAAAGATGCCCCAGACTGCGAGTCAC

4261 gaacgaaaactcacgttaagggattttggtcatgagattatcaaaaaggatcttcaccta 4320
   CTTGCTTTTGAGTGCAATTCCCTAAAACCAGTACTCTAATAGTTTTTCCTAGAAGTGGAT

4321 gatccttttaaattaaaaatgaagttttaaatcaatctaaagtatatatgagtaaacttg 4380
   CTAGGAAAATTTAATTTTTACTTCAAAATTTAGTTAGATTTCATATATACTCATTTGAAC

4381 gtctgacagttaccaatgcttaatcagtgaggcacctatctcagcgatctgtctatttcg 4440
   CAGACTGTCAATGGTTACGAATTAGTCACTCCGTGGATAGAGTCGCTAGACAGATAAAGC

4441 ttcatccatagttgcctgactccccgtcgtgtagataactacgatacgggagggcttacc 4500
   AAGTAGGTATCAACGGACTGAGGGGCAGCACATCTATTGATGCTATGCCCTCCCGAATGG

4501 atctggccccagtgctgcaatgataccgcgagacccacgctcaccggctccagatttatc 4560
   TAGACCGGGGTCACGACGTTACTATGGCGCTCTGGGTGCGAGTGGCCGAGGTCTAAATAG

4561 agcaataaaccagccagccggaagggccgagcgcagaagtggtcctgcaactttatccgc 4620
   TCGTTATTTGGTCGGTCGGCCTTCCCGGCTCGCGTCTTCACCAGGACGTTGAAATAGGCG

4621 ctccatccagtctattaattgttgccgggaagctagagtaagtagttcgccagttaatag 4680
   GAGGTAGGTCAGATAATTAACAACGGCCCTTCGATCTCATTCATCAAGCGGTCAATTATC

4681 tttgcgcaacgttgttgaaaaaggatcttcacctagatccttttcacgtagaaagccagt 4740
   AAACGCGTTGCAACAACTTTTTCCTAGAAGTGGATCTAGGAAAAGTGCATCTTTCGGTCA

4741 ccgcagaaacggtgctgaccccggatgaatgtcagctactgggctatctggacaagggaa 4800
   GGCGTCTTTGCCACGACTGGGGCCTACTTACAGTCGATGACCCGATAGACCTGTTCCCTT

4801 aacgcaagcgcaaagagaaagcaggtagcttgcagtgggcttacatggcgatagctagac 4860
   TTGCGTTCGCGTTTCTCTTTCGTCCATCGAACGTCACCCGAATGTACCGCTATCGATCTG

                 NEOKAN prom(4888,4937)>>> 
                 |
4861 tgggcggttttatggacagcaagcgaaccggaattgccagctggggcgccctctggtaag 4920
   ACCCGCCAAAATACCTGTCGTTCGCTTGGCCTTAACGGTCGACCCCGCGGGAGACCATTC

4921 gttgggaagccctgcaaagtaaactggatggctttctcgccgccaaggatctgatggcgc 4980
   CAACCCTTCGGGACGTTTCATTTGACCTACCGAAAGAGCGGCGGTTCCTAGACTACCGCG

                           NTP_II marker(5029,5817)>>> 
                           |
           BclI             ORF_2 rf(1)(5026,5820)>>> 
           |               | |
4981 aggggatcaagctctgatcaagagacaggatgaggatcgtttcgcatgattgaacaagat 5040
   TCCCCTAGTTCGAGACTAGTTCTCTGTCCTACTCCTAGCAAAGCGTACTAACTTGTTCTA

5041 ggattgcacgcaggttctccggccgcttgggtggagaggctattcggctatgactgggca 5100
   CCTAACGTGCGTCCAAGAGGCCGGCGAACCCACCTCTCCGATAAGCCGATACTGACCCGT

5101 caacagacaatcggctgctctgatgccgccgtgttccggctgtcagcgcaggggcgcccg 5160
   GTTGTCTGTTAGCCGACGAGACTACGGCGGCACAAGGCCGACAGTCGCGTCCCCGCGGGC

5161 gttctttttgtcaagaccgacctgtccggtgccctgaatgaactgcaagacgaggcagcg 5220
   CAAGAAAAACAGTTCTGGCTGGACAGGCCACGGGACTTACTTGACGTTCTGCTCCGTCGC

5221 cggctatcgtggctggccacgacgggcgttccttgcgcagctgtgctcgacgttgtcact 5280
   GCCGATAGCACCGACCGGTGCTGCCCGCAAGGAACGCGTCGACACGAGCTGCAACAGTGA

5281 gaagcgggaagggactggctgctattgggcgaagtgccggggcaggatctcctgtcatct 5340
   CTTCGCCCTTCCCTGACCGACGATAACCCGCTTCACGGCCCCGTCCTAGAGGACAGTAGA

5341 caccttgctcctgccgagaaagtatccatcatggctgatgcaatgcggcggctgcatacg 5400
   GTGGAACGAGGACGGCTCTTTCATAGGTAGTACCGACTACGTTACGCCGCCGACGTATGC

5401 cttgatccggctacctgcccattcgaccaccaagcgaaacatcgcatcgagcgagcacgt 5460
   GAACTAGGCCGATGGACGGGTAAGCTGGTGGTTCGCTTTGTAGCGTAGCTCGCTCGTGCA

5461 actcggatggaagccggtcttgtcgatcaggatgatctggacgaagagcatcaggggctc 5520
   TGAGCCTACCTTCGGCCAGAACAGCTAGTCCTACTAGACCTGCTTCTCGTAGTCCCCGAG

                       SphI 
                       |
5521 gcgccagccgaactgttcgccaggctcaaggcgagcatgcccgacggcgaggatctcgtc 5580
   CGCGGTCGGCTTGACAAGCGGTCCGAGTTCCGCTCGTACGGGCTGCCGCTCCTAGAGCAG

5581 gtgacccatggcgatgcctgcttgccgaatatcatggtggaaaatggccgcttttctgga 5640
   CACTGGGTACCGCTACGGACGAACGGCTTATAGTACCACCTTTTACCGGCGAAAAGACCT

5641 ttcatcgactgtggccggctgggtgtggcggaccgctatcaggacatagcgttggctacc 5700
   AAGTAGCTGACACCGGCCGACCCACACCGCCTGGCGATAGTCCTGTATCGCAACCGATGG

5701 cgtgatattgctgaagagcttggcggcgaatgggctgaccgcttcctcgtgctttacggt 5760
   GCACTATAACGACTTCTCGAACCGCCGCTTACCCGACTGGCGAAGGAGCACGAAATGCCA

5761 atcgccgctcccgattcgcagcgcatcgccttctatcgccttcttgacgagttcttctga 5820
   TAGCGGCGAGGGCTAAGCGTCGCGTAGCGGAAGATAGCGGAAGAACTGCTCAAGAAGACT

5821 attttgttaaaatttttgttaaatcagctcattttttaaccaataggccgaaatcggcaa 5880
   TAAAACAATTTTAAAAACAATTTAGTCGAGTAAAAAATTGGTTATCCGGCTTTAGCCGTT

                         f1 origin(5925,6230)<<< 
                         |
5881 catcccttataaatcaaaagaatagaccgcgatagggttgagtgttgttccagtttggaa 5940
   GTAGGGAATATTTAGTTTTCTTATCTGGCGCTATCCCAACTCACAACAAGGTCAAACCTT

5941 caagagtccactattaaagaacgtggactccaacgtcaaagggcgaaaaaccgtctatca 6000
   GTTCTCAGGTGATAATTTCTTGCACCTGAGGTTGCAGTTTCCCGCTTTTTGGCAGATAGT

6001 gggcgatggcccactacgtgaaccatcacccaaatcaagttttttgcggtcgaggtgccg 6060
   CCCGCTACCGGGTGATGCACTTGGTAGTGGGTTTAGTTCAAAAAACGCCAGCTCCACGGC

6061 taaagctctaaatcggaaccctaaagggagcccccgatttagagcttgacggggaaagcc 6120
   ATTTCGAGATTTAGCCTTGGGATTTCCCTCGGGGGCTAAATCTCGAACTGCCCCTTTCGG

6121 ggcgaacgtggcgagaaaggaagggaagaaagcgaaaggagcgggcgctagggcgctggc 6180
   CCGCTTGCACCGCTCTTTCCTTCCCTTCTTTCGCTTTCCTCGCCCGCGATCCCGCGACCG

6181 aagtgtagcggtcacgctgcgcgtaaccaccacacccgcgcgcttaatgcgccgctacag 6240
   TTCACATCGCCAGTGCGACGCGCATTGGTGGTGTGGGCGCGCGAATTACGCGGCGATGTC

6241 ggcgcgtccattcgccattcaggatcgaattaattcttaattaacatcatcaataatata 6300
   CCGCGCAGGTAAGCGGTAAGTCCTAGCTTAATTAAGAATTAATTGTAGTAGTTATTATAT

6301 cctt 6304
   GGAA