pPB-His-MBP
 • Properties
 • Map
 • Sequence
 • Genbank
 • Text Map
Vector NamepPB-His-MBP
VectorTypeProtein Vector
Antibiotic InformationBacterial: Kanamycin.
Sequencing PrimersMBP Forward primer: 5'-CGCAGATGTCCGCTTTCTGG-3'

T7 terminator primer: 5'-GCTAGTTATTGCTCAGCGG-3'
Additional InformationNo Additional Information
***Note: Features may not be to scale, please refer to sequence or text map for detailed information.
***Note: The vector sequence shown below is representative of the parental vector only and does not include the gene of interest. The sequence of the gene can be found through the accession number link on the product page. The restriction sites within the cloning region may differ from the provided sequence.


1 tggcgaatgg gacgcgccct gtagcggcgc attaagcgcg gcgggtgtgg tggttacgcg   
61 cagcgtgacc gctacacttg ccagcgccct agcgcccgct cctttcgctt tcttcccttc
121 ctttctcgcc acgttcgccg gctttccccg tcaagctcta aatcgggggc tccctttagg
181 gttccgattt agtgctttac ggcacctcga ccccaaaaaa cttgattagg gtgatggttc
241 acgtagtggg ccatcgccct gatagacggt ttttcgccct ttgacgttgg agtccacgtt
301 ctttaatagt ggactcttgt tccaaactgg aacaacactc aaccctatct cggtctattc
361 ttttgattta taagggattt tgccgatttc ggcctattgg ttaaaaaatg agctgattta
421 acaaaaattt aacgcgaatt ttaacaaaat attaacgttt acaatttcag gtggcacttt
481 tcggggaaat gtgcgcggaa cccctatttg tttatttttc taaatacatt caaatatgta
541 tccgctcatg aattaattct tagaaaaact catcgagcat caaatgaaac tgcaatttat
601 tcatatcagg attatcaata ccatattttt gaaaaagccg tttctgtaat gaaggagaaa
661 actcaccgag gcagttccat aggatggcaa gatcctggta tcggtctgcg attccgactc
721 gtccaacatc aatacaacct attaatttcc cctcgtcaaa aataaggtta tcaagtgaga
781 aatcaccatg agtgacgact gaatccggtg agaatggcaa aagtttatgc atttctttcc
841 agacttgttc aacaggccag ccattacgct cgtcatcaaa atcactcgca tcaaccaaac
901 cgttattcat tcgtgattgc gcctgagcga gacgaaatac gcgatcgctg ttaaaaggac
961 aattacaaac aggaatcgaa tgcaaccggc gcaggaacac tgccagcgca tcaacaatat
1021 tttcacctga atcaggatat tcttctaata cctggaatgc tgttttcccg gggatcgcag
1081 tggtgagtaa ccatgcatca tcaggagtac ggataaaatg cttgatggtc ggaagaggca
1141 taaattccgt cagccagttt agtctgacca tctcatctgt aacatcattg gcaacgctac
1201 ctttgccatg tttcagaaac aactctggcg catcgggctt cccatacaat cgatagattg
1261 tcgcacctga ttgcccgaca ttatcgcgag cccatttata cccatataaa tcagcatcca
1321 tgttggaatt taatcgcggc ctagagcaag acgtttcccg ttgaatatgg ctcataacac
1381 cccttgtatt actgtttatg taagcagaca gttttattgt tcatgaccaa aatcccttaa
1441 cgtgagtttt cgttccactg agcgtcagac cccgtagaaa agatcaaagg atcttcttga
1501 gatccttttt ttctgcgcgt aatctgctgc ttgcaaacaa aaaaaccacc gctaccagcg
1561 gtggtttgtt tgccggatca agagctacca actctttttc cgaaggtaac tggcttcagc
1621 agagcgcaga taccaaatac tgtccttcta gtgtagccgt agttaggcca ccacttcaag
1681 aactctgtag caccgcctac atacctcgct ctgctaatcc tgttaccagt ggctgctgcc
1741 agtggcgata agtcgtgtct taccgggttg gactcaagac gatagttacc ggataaggcg
1801 cagcggtcgg gctgaacggg gggttcgtgc acacagccca gcttggagcg aacgacctac
1861 accgaactga gatacctaca gcgtgagcta tgagaaagcg ccacgcttcc cgaagggaga
1921 aaggcggaca ggtatccggt aagcggcagg gtcggaacag gagagcgcac gagggagctt
1981 ccagggggaa acgcctggta tctttatagt cctgtcgggt ttcgccacct ctgacttgag
2041 cgtcgatttt tgtgatgctc gtcagggggg cggagcctat ggaaaaacgc cagcaacgcg
2101 gcctttttac ggttcctggc cttttgctgg ccttttgctc acatgttctt tcctgcgtta
2161 tcccctgatt ctgtggataa ccgtattacc gcctttgagt gagctgatac cgctcgccgc
2221 agccgaacga ccgagcgcag cgagtcagtg agcgaggaag cggaagagcg cctgatgcgg
2281 tattttctcc ttacgcatct gtgcggtatt tcacaccgca tatatggtgc actctcagta
2341 caatctgctc tgatgccgca tagttaagcc agtatacact ccgctatcgc tacgtgactg
2401 ggtcatggct gcgccccgac acccgccaac acccgctgac gcgccctgac gggcttgtct
2461 gctcccggca tccgcttaca gacaagctgt gaccgtctcc gggagctgca tgtgtcagag
2521 gttttcaccg tcatcaccga aacgcgcgag gcagctgcgg taaagctcat cagcgtggtc
2581 gtgaagcgat tcacagatgt ctgcctgttc atccgcgtcc agctcgttga gtttctccag
2641 aagcgttaat gtctggcttc tgataaagcg ggccatgtta agggcggttt tttcctgttt
2701 ggtcactgat gcctccgtgt aagggggatt tctgttcatg ggggtaatga taccgatgaa
2761 acgagagagg atgctcacga tacgggttac tgatgatgaa catgcccggt tactggaacg
2821 ttgtgagggt aaacaactgg cggtatggat gcggcgggac cagagaaaaa tcactcaggg
2881 tcaatgccag cgcttcgtta atacagatgt aggtgttcca cagggtagcc agcagcatcc
2941 tgcgatgcag atccggaaca taatggtgca gggcgctgac ttccgcgttt ccagacttta
3001 cgaaacacgg aaaccgaaga ccattcatgt tgttgctcag gtcgcagacg ttttgcagca
3061 gcagtcgctt cacgttcgct cgcgtatcgg tgattcattc tgctaaccag taaggcaacc
3121 ccgccagcct agccgggtcc tcaacgacag gagcacgatc atgcgcaccc gtggggccgc
3181 catgccggcg ataatggcct gcttctcgcc gaaacgtttg gtggcgggac cagtgacgaa
3241 ggcttgagcg agggcgtgca agattccgaa taccgcaagc gacaggccga tcatcgtcgc
3301 gctccagcga aagcggtcct cgccgaaaat gacccagagc gctgccggca cctgtcctac
3361 gagttgcatg ataaagaaga cagtcataag tgcggcgacg atagtcatgc cccgcgccca
3421 ccggaaggag ctgactgggt tgaaggctct caagggcatc ggtcgagatc ccggtgccta
3481 atgagtgagc taacttacat taattgcgtt gcgctcactg cccgctttcc agtcgggaaa
3541 cctgtcgtgc cagctgcatt aatgaatcgg ccaacgcgcg gggagaggcg gtttgcgtat
3601 tgggcgccag ggtggttttt cttttcacca gtgagacggg caacagctga ttgcccttca
3661 ccgcctggcc ctgagagagt tgcagcaagc ggtccacgct ggtttgcccc agcaggcgaa
3721 aatcctgttt gatggtggtt aacggcggga tataacatga gctgtcttcg gtatcgtcgt
3781 atcccactac cgagatatcc gcaccaacgc gcagcccgga ctcggtaatg gcgcgcattg
3841 cgcccagcgc catctgatcg ttggcaacca gcatcgcagt gggaacgatg ccctcattca
3901 gcatttgcat ggtttgttga aaaccggaca tggcactcca gtcgccttcc cgttccgcta
3961 tcggctgaat ttgattgcga gtgagatatt tatgccagcc agccagacgc agacgcgccg
4021 agacagaact taatgggccc gctaacagcg cgatttgctg gtgacccaat gcgaccagat
4081 gctccacgcc cagtcgcgta ccgtcttcat gggagaaaat aatactgttg atgggtgtct
4141 ggtcagagac atcaagaaat aacgccggaa cattagtgca ggcagcttcc acagcaatgg
4201 catcctggtc atccagcgga tagttaatga tcagcccact gacgcgttgc gcgagaagat
4261 tgtgcaccgc cgctttacag gcttcgacgc cgcttcgttc taccatcgac accaccacgc
4321 tggcacccag ttgatcggcg cgagatttaa tcgccgcgac aatttgcgac ggcgcgtgca
4381 gggccagact ggaggtggca acgccaatca gcaacgactg tttgcccgcc agttgttgtg
4441 ccacgcggtt gggaatgtaa ttcagctccg ccatcgccgc ttccactttt tcccgcgttt
4501 tcgcagaaac gtggctggcc tggttcacca cgcgggaaac ggtctgataa gagacaccgg
4561 catactctgc gacatcgtat aacgttactg gtttcacatt caccaccctg aattgactct
4621 cttccgggcg ctatcatgcc ataccgcgaa aggttttgcg ccattcgatg gtgtccggga
4681 tctcgacgct ctcccttatg cgactcctgc attaggaagc agcccagtag taggttgagg
4741 ccgttgagca ccgccgccgc aaggaatggt gcatgcaagg agatggcgcc caacagtccc
4801 ccggccacgg ggcctgccac catacccacg ccgaaacaag cgctcatgag cccgaagtgg
4861 cgagcccgat cttccccatc ggtgatgtcg gcgatatagg cgccagcaac cgcacctgtg
4921 gcgccggtga tgccggccac gatgcgtccg gcgtagagga tcgagatctc gatcccgcga
4981 aattaatacg actcactata ggggaattgt gagcggataa caattcccct ctagaaataa
5041 ttttgtttaa ctttaagaag gagatatacc atgggcagca gccatcatca tcatcatcac
5101 ggtaccaaaa ctgaagaagg taaactggta atctggatta acggcgataa aggctataac
5161 ggtctcgctg aagtcggtaa gaaattcgag aaagataccg gaattaaagt caccgttgag
5221 catccggata aactggaaga gaaattccca caggttgcgg caactggcga tggccctgac
5281 attatcttct gggcacacga ccgctttggt ggctacgctc aatctggcct gttggctgaa
5341 atcaccccgg acaaagcgtt ccaggacaag ctgtatccgt ttacctggga tgccgtacgt
5401 tacaacggca agctgattgc ttacccgatc gctgttgaag cgttatcgct gatttataac
5461 aaagatctgc tgccgaaccc gccaaaaacc tgggaagaga tcccggcgct ggataaagaa
5521 ctgaaagcga aaggtaagag cgcgctgatg ttcaacctgc aagaaccgta cttcacctgg
5581 ccgctgattg ctgctgacgg gggttatgcg ttcaagtatg aaaacggcaa gtacgacatt
5641 aaagacgtgg gcgtggataa cgctggcgcg aaagcgggtc tgaccttcct ggttgacctg
5701 attaaaaaca aacacatgaa tgcagacacc gattactcca tcgcagaagc tgcctttaat
5761 aaaggcgaaa cagcgatgac catcaacggc ccgtgggcat ggtccaacat cgacaccagc
5821 aaagtgaatt atggtgtaac ggtactgccg accttcaagg gtcaaccatc caaaccgttc
5881 gttggcgtgc tgagcgcagg tattaacgcc gccagtccga acaaagagct ggcgaaagag
5941 ttcctcgaaa actatctgct gactgatgaa ggtctggaag cggttaataa agacaaaccg
6001 ctgggtgccg tagcgctgaa gtcttacgag gaagagttgg cgaaagatcc acgtattgcc
6061 gccaccatgg aaaacgccca gaaaggtgaa atcatgccga acatcccgca gatgtccgct
6121 ttctggtatg ccgtgcgtac tgcggtgatc aacgccgcca gcggtcgtca gactgtcgat
6181 gaagccctga aagacgcgca gactggtagc ggctctggtt ctggtagcgg ctctgaaaac
6241 ctttacttcc agggcactgc tagcgatatc aacaagtttg tacaaaaaag ctgaacgaga
6301 aacgtaaaat gatataaata tcaatatatt aaattagatt ttgcataaaa aacagactac
6361 ataatactgt aaaacacaac atatccagtc actatggcgg ccgcattagg caccccaggc
6421 tttacacttt atgcttccgg ctcgtataat gtgtggattt tgagttagga tccgtcgaga
6481 ttttcaggag ctaaggaagc taaaatggag aaaaaaatca ctggatatac caccgttgat
6541 atatcccaat ggcatcgtaa agaacatttt gaggcatttc agtcagttgc tcaatgtacc
6601 tataaccaga ccgttcagct ggatattacg gcctttttaa agaccgtaaa gaaaaataag
6661 cacaagtttt atccggcctt tattcacatt cttgcccgcc tgatgaatgc tcatccggaa
6721 ttccgtatgg caatgaaaga cggtgagctg gtgatatggg atagtgttca cccttgttac
6781 accgttttcc atgagcaaac tgaaacgttt tcatcgctct ggagtgaata ccacgacgat
6841 ttccggcagt ttctacacat atattcgcaa gatgtggcgt gttacggtga aaacctggcc
6901 tatttcccta aagggtttat tgagaatatg tttttcgtct cagccaatcc ctgggtgagt
6961 ttcaccagtt ttgatttaaa cgtggccaat atggacaact tcttcgcccc cgttttcacc
7021 atgggcaaat attatacgca aggcgacaag gtgctgatgc cgctggcgat tcaggttcat
7081 catgccgttt gtgatggctt ccatgtcggc agaatgctta atgaattaca acagtactgc
7141 gatgagtggc agggcggggc gtaaagatct ggatccggct tactaaaagc cagataacag
7201 tatgcgtatt tgcgcgctga tttttgcggt ataagaatat atactgatat gtatacccga
7261 agtatgtcaa aaagaggtat gctatgaagc agcgtattac agtgacagtt gacagcgaca
7321 gctatcagtt gctcaaggca tatatgatgt caatatctcc ggtctggtaa gcacaaccat
7381 gcagaatgaa gcccgtcgtc tgcgtgccga acgctggaaa gcggaaaatc aggaagggat
7441 ggctgaggtc gcccggttta ttgaaatgaa cggctctttt gctgacgaga acaggggctg
7501 gtgaaatgca gtttaaggtt tacacctata aaagagagag ccgttatcgt ctgtttgtgg
7561 atgtacagag tgatattatt gacacgcccg ggcgacggat ggtgatcccc ctggccagtg
7621 cacgtctgct gtcagataaa gtctcccgtg aactttaccc ggtggtgcat atcggggatg
7681 aaagctggcg catgatgacc accgatatgg ccagtgtgcc ggtctccgtt atcggggaag
7741 aagtggctga tctcagccac cgcgaaaatg acatcaaaaa cgccattaac ctgatgttct
7801 ggggaatata aatgtcaggc tcccttatac acagccagtc tgcaggtcga ccatagtgac
7861 tggatatgtt gtgttttaca gtattatgta gtctgttttt tatgcaaaat ctaatttaat
7921 atattgatat ttatatcatt ttacgtttct cgttcagctt tcttgtacaa agtggttgat
7981 atctgactcg agcaccacca ccaccaccac tgagatccgg ctgctaacaa agcccgaaag
8041 gaagctgagt tggctgctgc caccgctgag caataactag cataacccct tggggcctct
8101 aaacgggtct tgaggggttt tttgctgaaa ggaggaacta tatccggat
                  LOCUS    dna           8149 bp                  
FEATURES Location/Qualifiers
Rep_Origin 29..335
/gene="f1 origin"
Marker 560..1375
/gene="kan2 marker"
ORF 560..1375
/sequence="ORF_4 rf(4)"
misc_binding 1249..1254
/dbxref="REBASE:ClaI"
misc_binding 1284..1289
/dbxref="REBASE:NruI"
Rep_Origin 1481..2100
/gene="pBR322 origin"
Other Gene 2515..2706
/gene="ROP other"
misc_binding 3179..3189
/dbxref="REBASE:BglI"
Regulatory_Seq 3515..4606
/gene="lacI reg"
ORF 3515..4474
/sequence="ORF_3 rf(4)"
misc_binding 3738..3743
/dbxref="REBASE:HpaI"
misc_binding 4035..4040
/dbxref="REBASE:ApaI"
misc_binding 4771..4776
/dbxref="REBASE:SphI"
Promoter 4984..5002
/gene="T7 prom"
Regulatory_Seq 5002..5029
/gene="lacO reg"
misc_binding 5030..5035
/dbxref="REBASE:XbaI"
ORF 5071..6294
/sequence="ORF_1 rf(1)"
misc_binding 5101..5106
/dbxref="REBASE:KpnI"
Other Gene 6272..6396
/gene="attR1 other"
Other Gene 6296..6396
/gene="attR2 other"
misc_binding 6397..6404
/dbxref="REBASE:NotI"
Marker 6505..7164
/gene="CAT marker"
ORF 6505..7164
/sequence="ORF_2 rf(1)"
misc_binding 6718..6723
/dbxref="REBASE:EcoRI"
Other Gene 7506..7811
/gene="ccdB other"
misc_binding 7840..7845
/dbxref="REBASE:PstI"
Other Gene 7852..7971
/gene="attR1 other"
Other Gene 7852..7952
/gene="attR2 other"
misc_binding 7987..7992
/dbxref="REBASE:XhoI"
Terminator 8021..8149
/gene="T7 term"
***Note: The text map shown below is representative of the parental vector only and does not include the gene of interest. The sequence of the gene can be found through the accession number link on the product page.
                 f1 origin(29,335)>>> 
|
1 tggcgaatgggacgcgccctgtagcggcgcattaagcgcggcgggtgtggtggttacgcg 60
ACCGCTTACCCTGCGCGGGACATCGCCGCGTAATTCGCGCCGCCCACACCACCAATGCGC

61 cagcgtgaccgctacacttgccagcgccctagcgcccgctcctttcgctttcttcccttc 120
GTCGCACTGGCGATGTGAACGGTCGCGGGATCGCGGGCGAGGAAAGCGAAAGAAGGGAAG

121 ctttctcgccacgttcgccggctttccccgtcaagctctaaatcgggggctccctttagg 180
GAAAGAGCGGTGCAAGCGGCCGAAAGGGGCAGTTCGAGATTTAGCCCCCGAGGGAAATCC

181 gttccgatttagtgctttacggcacctcgaccccaaaaaacttgattagggtgatggttc 240
CAAGGCTAAATCACGAAATGCCGTGGAGCTGGGGTTTTTTGAACTAATCCCACTACCAAG

241 acgtagtgggccatcgccctgatagacggtttttcgccctttgacgttggagtccacgtt 300
TGCATCACCCGGTAGCGGGACTATCTGCCAAAAAGCGGGAAACTGCAACCTCAGGTGCAA

301 ctttaatagtggactcttgttccaaactggaacaacactcaaccctatctcggtctattc 360
GAAATTATCACCTGAGAACAAGGTTTGACCTTGTTGTGAGTTGGGATAGAGCCAGATAAG

361 ttttgatttataagggattttgccgatttcggcctattggttaaaaaatgagctgattta 420
AAAACTAAATATTCCCTAAAACGGCTAAAGCCGGATAACCAATTTTTTACTCGACTAAAT

421 acaaaaatttaacgcgaattttaacaaaatattaacgtttacaatttcaggtggcacttt 480
TGTTTTTAAATTGCGCTTAAAATTGTTTTATAATTGCAAATGTTAAAGTCCACCGTGAAA

481 tcggggaaatgtgcgcggaacccctatttgtttatttttctaaatacattcaaatatgta 540
AGCCCCTTTACACGCGCCTTGGGGATAAACAAATAAAAAGATTTATGTAAGTTTATACAT

ORF_4 rf(4)(560,1375)<<<
|
kan2 marker(560,1375)<<<
|
541 tccgctcatgaattaattcttagaaaaactcatcgagcatcaaatgaaactgcaatttat 600
AGGCGAGTACTTAATTAAGAATCTTTTTGAGTAGCTCGTAGTTTACTTTGACGTTAAATA

601 tcatatcaggattatcaataccatatttttgaaaaagccgtttctgtaatgaaggagaaa 660
AGTATAGTCCTAATAGTTATGGTATAAAAACTTTTTCGGCAAAGACATTACTTCCTCTTT

661 actcaccgaggcagttccataggatggcaagatcctggtatcggtctgcgattccgactc 720
TGAGTGGCTCCGTCAAGGTATCCTACCGTTCTAGGACCATAGCCAGACGCTAAGGCTGAG

721 gtccaacatcaatacaacctattaatttcccctcgtcaaaaataaggttatcaagtgaga 780
CAGGTTGTAGTTATGTTGGATAATTAAAGGGGAGCAGTTTTTATTCCAATAGTTCACTCT

781 aatcaccatgagtgacgactgaatccggtgagaatggcaaaagtttatgcatttctttcc 840
TTAGTGGTACTCACTGCTGACTTAGGCCACTCTTACCGTTTTCAAATACGTAAAGAAAGG

841 agacttgttcaacaggccagccattacgctcgtcatcaaaatcactcgcatcaaccaaac 900
TCTGAACAAGTTGTCCGGTCGGTAATGCGAGCAGTAGTTTTAGTGAGCGTAGTTGGTTTG

901 cgttattcattcgtgattgcgcctgagcgagacgaaatacgcgatcgctgttaaaaggac 960
GCAATAAGTAAGCACTAACGCGGACTCGCTCTGCTTTATGCGCTAGCGACAATTTTCCTG

961 aattacaaacaggaatcgaatgcaaccggcgcaggaacactgccagcgcatcaacaatat 1020
TTAATGTTTGTCCTTAGCTTACGTTGGCCGCGTCCTTGTGACGGTCGCGTAGTTGTTATA

1021 tttcacctgaatcaggatattcttctaatacctggaatgctgttttcccggggatcgcag 1080
AAAGTGGACTTAGTCCTATAAGAAGATTATGGACCTTACGACAAAAGGGCCCCTAGCGTC

1081 tggtgagtaaccatgcatcatcaggagtacggataaaatgcttgatggtcggaagaggca 1140
ACCACTCATTGGTACGTAGTAGTCCTCATGCCTATTTTACGAACTACCAGCCTTCTCCGT

1141 taaattccgtcagccagtttagtctgaccatctcatctgtaacatcattggcaacgctac 1200
ATTTAAGGCAGTCGGTCAAATCAGACTGGTAGAGTAGACATTGTAGTAACCGTTGCGATG

ClaI
|
1201 ctttgccatgtttcagaaacaactctggcgcatcgggcttcccatacaatcgatagattg 1260
GAAACGGTACAAAGTCTTTGTTGAGACCGCGTAGCCCGAAGGGTATGTTAGCTATCTAAC

NruI
|
1261 tcgcacctgattgcccgacattatcgcgagcccatttatacccatataaatcagcatcca 1320
AGCGTGGACTAACGGGCTGTAATAGCGCTCGGGTAAATATGGGTATATTTAGTCGTAGGT

1321 tgttggaatttaatcgcggcctagagcaagacgtttcccgttgaatatggctcataacac 1380
ACAACCTTAAATTAGCGCCGGATCTCGTTCTGCAAAGGGCAACTTATACCGAGTATTGTG

1381 cccttgtattactgtttatgtaagcagacagttttattgttcatgaccaaaatcccttaa 1440
GGGAACATAATGACAAATACATTCGTCTGTCAAAATAACAAGTACTGGTTTTAGGGAATT

pBR322 origin(1481,2100)>>>
|
1441 cgtgagttttcgttccactgagcgtcagaccccgtagaaaagatcaaaggatcttcttga 1500
GCACTCAAAAGCAAGGTGACTCGCAGTCTGGGGCATCTTTTCTAGTTTCCTAGAAGAACT

1501 gatcctttttttctgcgcgtaatctgctgcttgcaaacaaaaaaaccaccgctaccagcg 1560
CTAGGAAAAAAAGACGCGCATTAGACGACGAACGTTTGTTTTTTTGGTGGCGATGGTCGC

1561 gtggtttgtttgccggatcaagagctaccaactctttttccgaaggtaactggcttcagc 1620
CACCAAACAAACGGCCTAGTTCTCGATGGTTGAGAAAAAGGCTTCCATTGACCGAAGTCG

1621 agagcgcagataccaaatactgtccttctagtgtagccgtagttaggccaccacttcaag 1680
TCTCGCGTCTATGGTTTATGACAGGAAGATCACATCGGCATCAATCCGGTGGTGAAGTTC

1681 aactctgtagcaccgcctacatacctcgctctgctaatcctgttaccagtggctgctgcc 1740
TTGAGACATCGTGGCGGATGTATGGAGCGAGACGATTAGGACAATGGTCACCGACGACGG

1741 agtggcgataagtcgtgtcttaccgggttggactcaagacgatagttaccggataaggcg 1800
TCACCGCTATTCAGCACAGAATGGCCCAACCTGAGTTCTGCTATCAATGGCCTATTCCGC

1801 cagcggtcgggctgaacggggggttcgtgcacacagcccagcttggagcgaacgacctac 1860
GTCGCCAGCCCGACTTGCCCCCCAAGCACGTGTGTCGGGTCGAACCTCGCTTGCTGGATG

1861 accgaactgagatacctacagcgtgagctatgagaaagcgccacgcttcccgaagggaga 1920
TGGCTTGACTCTATGGATGTCGCACTCGATACTCTTTCGCGGTGCGAAGGGCTTCCCTCT

1921 aaggcggacaggtatccggtaagcggcagggtcggaacaggagagcgcacgagggagctt 1980
TTCCGCCTGTCCATAGGCCATTCGCCGTCCCAGCCTTGTCCTCTCGCGTGCTCCCTCGAA

1981 ccagggggaaacgcctggtatctttatagtcctgtcgggtttcgccacctctgacttgag 2040
GGTCCCCCTTTGCGGACCATAGAAATATCAGGACAGCCCAAAGCGGTGGAGACTGAACTC

2041 cgtcgatttttgtgatgctcgtcaggggggcggagcctatggaaaaacgccagcaacgcg 2100
GCAGCTAAAAACACTACGAGCAGTCCCCCCGCCTCGGATACCTTTTTGCGGTCGTTGCGC

2101 gcctttttacggttcctggccttttgctggccttttgctcacatgttctttcctgcgtta 2160
CGGAAAAATGCCAAGGACCGGAAAACGACCGGAAAACGAGTGTACAAGAAAGGACGCAAT

2161 tcccctgattctgtggataaccgtattaccgcctttgagtgagctgataccgctcgccgc 2220
AGGGGACTAAGACACCTATTGGCATAATGGCGGAAACTCACTCGACTATGGCGAGCGGCG

2221 agccgaacgaccgagcgcagcgagtcagtgagcgaggaagcggaagagcgcctgatgcgg 2280
TCGGCTTGCTGGCTCGCGTCGCTCAGTCACTCGCTCCTTCGCCTTCTCGCGGACTACGCC

2281 tattttctccttacgcatctgtgcggtatttcacaccgcatatatggtgcactctcagta 2340
ATAAAAGAGGAATGCGTAGACACGCCATAAAGTGTGGCGTATATACCACGTGAGAGTCAT

2341 caatctgctctgatgccgcatagttaagccagtatacactccgctatcgctacgtgactg 2400
GTTAGACGAGACTACGGCGTATCAATTCGGTCATATGTGAGGCGATAGCGATGCACTGAC

2401 ggtcatggctgcgccccgacacccgccaacacccgctgacgcgccctgacgggcttgtct 2460
CCAGTACCGACGCGGGGCTGTGGGCGGTTGTGGGCGACTGCGCGGGACTGCCCGAACAGA

ROP other(2515,2706)<<<
|
2461 gctcccggcatccgcttacagacaagctgtgaccgtctccgggagctgcatgtgtcagag 2520
CGAGGGCCGTAGGCGAATGTCTGTTCGACACTGGCAGAGGCCCTCGACGTACACAGTCTC

2521 gttttcaccgtcatcaccgaaacgcgcgaggcagctgcggtaaagctcatcagcgtggtc 2580
CAAAAGTGGCAGTAGTGGCTTTGCGCGCTCCGTCGACGCCATTTCGAGTAGTCGCACCAG

2581 gtgaagcgattcacagatgtctgcctgttcatccgcgtccagctcgttgagtttctccag 2640
CACTTCGCTAAGTGTCTACAGACGGACAAGTAGGCGCAGGTCGAGCAACTCAAAGAGGTC

2641 aagcgttaatgtctggcttctgataaagcgggccatgttaagggcggttttttcctgttt 2700
TTCGCAATTACAGACCGAAGACTATTTCGCCCGGTACAATTCCCGCCAAAAAAGGACAAA

2701 ggtcactgatgcctccgtgtaagggggatttctgttcatgggggtaatgataccgatgaa 2760
CCAGTGACTACGGAGGCACATTCCCCCTAAAGACAAGTACCCCCATTACTATGGCTACTT

2761 acgagagaggatgctcacgatacgggttactgatgatgaacatgcccggttactggaacg 2820
TGCTCTCTCCTACGAGTGCTATGCCCAATGACTACTACTTGTACGGGCCAATGACCTTGC

2821 ttgtgagggtaaacaactggcggtatggatgcggcgggaccagagaaaaatcactcaggg 2880
AACACTCCCATTTGTTGACCGCCATACCTACGCCGCCCTGGTCTCTTTTTAGTGAGTCCC

2881 tcaatgccagcgcttcgttaatacagatgtaggtgttccacagggtagccagcagcatcc 2940
AGTTACGGTCGCGAAGCAATTATGTCTACATCCACAAGGTGTCCCATCGGTCGTCGTAGG

2941 tgcgatgcagatccggaacataatggtgcagggcgctgacttccgcgtttccagacttta 3000
ACGCTACGTCTAGGCCTTGTATTACCACGTCCCGCGACTGAAGGCGCAAAGGTCTGAAAT

3001 cgaaacacggaaaccgaagaccattcatgttgttgctcaggtcgcagacgttttgcagca 3060
GCTTTGTGCCTTTGGCTTCTGGTAAGTACAACAACGAGTCCAGCGTCTGCAAAACGTCGT

3061 gcagtcgcttcacgttcgctcgcgtatcggtgattcattctgctaaccagtaaggcaacc 3120
CGTCAGCGAAGTGCAAGCGAGCGCATAGCCACTAAGTAAGACGATTGGTCATTCCGTTGG

3121 ccgccagcctagccgggtcctcaacgacaggagcacgatcatgcgcacccgtggggccgc 3180
GGCGGTCGGATCGGCCCAGGAGTTGCTGTCCTCGTGCTAGTACGCGTGGGCACCCCGGCG

BglI
|
3181 catgccggcgataatggcctgcttctcgccgaaacgtttggtggcgggaccagtgacgaa 3240
GTACGGCCGCTATTACCGGACGAAGAGCGGCTTTGCAAACCACCGCCCTGGTCACTGCTT

3241 ggcttgagcgagggcgtgcaagattccgaataccgcaagcgacaggccgatcatcgtcgc 3300
CCGAACTCGCTCCCGCACGTTCTAAGGCTTATGGCGTTCGCTGTCCGGCTAGTAGCAGCG

3301 gctccagcgaaagcggtcctcgccgaaaatgacccagagcgctgccggcacctgtcctac 3360
CGAGGTCGCTTTCGCCAGGAGCGGCTTTTACTGGGTCTCGCGACGGCCGTGGACAGGATG

3361 gagttgcatgataaagaagacagtcataagtgcggcgacgatagtcatgccccgcgccca 3420
CTCAACGTACTATTTCTTCTGTCAGTATTCACGCCGCTGCTATCAGTACGGGGCGCGGGT

3421 ccggaaggagctgactgggttgaaggctctcaagggcatcggtcgagatcccggtgccta 3480
GGCCTTCCTCGACTGACCCAACTTCCGAGAGTTCCCGTAGCCAGCTCTAGGGCCACGGAT

lacI reg(3515,4606)<<<
|
ORF_3 rf(4)(3515,4474)<<<
|
3481 atgagtgagctaacttacattaattgcgttgcgctcactgcccgctttccagtcgggaaa 3540
TACTCACTCGATTGAATGTAATTAACGCAACGCGAGTGACGGGCGAAAGGTCAGCCCTTT

3541 cctgtcgtgccagctgcattaatgaatcggccaacgcgcggggagaggcggtttgcgtat 3600
GGACAGCACGGTCGACGTAATTACTTAGCCGGTTGCGCGCCCCTCTCCGCCAAACGCATA

3601 tgggcgccagggtggtttttcttttcaccagtgagacgggcaacagctgattgcccttca 3660
ACCCGCGGTCCCACCAAAAAGAAAAGTGGTCACTCTGCCCGTTGTCGACTAACGGGAAGT

3661 ccgcctggccctgagagagttgcagcaagcggtccacgctggtttgccccagcaggcgaa 3720
GGCGGACCGGGACTCTCTCAACGTCGTTCGCCAGGTGCGACCAAACGGGGTCGTCCGCTT

HpaI
|
3721 aatcctgtttgatggtggttaacggcgggatataacatgagctgtcttcggtatcgtcgt 3780
TTAGGACAAACTACCACCAATTGCCGCCCTATATTGTACTCGACAGAAGCCATAGCAGCA

3781 atcccactaccgagatatccgcaccaacgcgcagcccggactcggtaatggcgcgcattg 3840
TAGGGTGATGGCTCTATAGGCGTGGTTGCGCGTCGGGCCTGAGCCATTACCGCGCGTAAC

3841 cgcccagcgccatctgatcgttggcaaccagcatcgcagtgggaacgatgccctcattca 3900
GCGGGTCGCGGTAGACTAGCAACCGTTGGTCGTAGCGTCACCCTTGCTACGGGAGTAAGT

3901 gcatttgcatggtttgttgaaaaccggacatggcactccagtcgccttcccgttccgcta 3960
CGTAAACGTACCAAACAACTTTTGGCCTGTACCGTGAGGTCAGCGGAAGGGCAAGGCGAT

3961 tcggctgaatttgattgcgagtgagatatttatgccagccagccagacgcagacgcgccg 4020
AGCCGACTTAAACTAACGCTCACTCTATAAATACGGTCGGTCGGTCTGCGTCTGCGCGGC

ApaI
|
4021 agacagaacttaatgggcccgctaacagcgcgatttgctggtgacccaatgcgaccagat 4080
TCTGTCTTGAATTACCCGGGCGATTGTCGCGCTAAACGACCACTGGGTTACGCTGGTCTA

4081 gctccacgcccagtcgcgtaccgtcttcatgggagaaaataatactgttgatgggtgtct 4140
CGAGGTGCGGGTCAGCGCATGGCAGAAGTACCCTCTTTTATTATGACAACTACCCACAGA

4141 ggtcagagacatcaagaaataacgccggaacattagtgcaggcagcttccacagcaatgg 4200
CCAGTCTCTGTAGTTCTTTATTGCGGCCTTGTAATCACGTCCGTCGAAGGTGTCGTTACC

4201 catcctggtcatccagcggatagttaatgatcagcccactgacgcgttgcgcgagaagat 4260
GTAGGACCAGTAGGTCGCCTATCAATTACTAGTCGGGTGACTGCGCAACGCGCTCTTCTA

4261 tgtgcaccgccgctttacaggcttcgacgccgcttcgttctaccatcgacaccaccacgc 4320
ACACGTGGCGGCGAAATGTCCGAAGCTGCGGCGAAGCAAGATGGTAGCTGTGGTGGTGCG

4321 tggcacccagttgatcggcgcgagatttaatcgccgcgacaatttgcgacggcgcgtgca 4380
ACCGTGGGTCAACTAGCCGCGCTCTAAATTAGCGGCGCTGTTAAACGCTGCCGCGCACGT

4381 gggccagactggaggtggcaacgccaatcagcaacgactgtttgcccgccagttgttgtg 4440
CCCGGTCTGACCTCCACCGTTGCGGTTAGTCGTTGCTGACAAACGGGCGGTCAACAACAC

4441 ccacgcggttgggaatgtaattcagctccgccatcgccgcttccactttttcccgcgttt 4500
GGTGCGCCAACCCTTACATTAAGTCGAGGCGGTAGCGGCGAAGGTGAAAAAGGGCGCAAA

4501 tcgcagaaacgtggctggcctggttcaccacgcgggaaacggtctgataagagacaccgg 4560
AGCGTCTTTGCACCGACCGGACCAAGTGGTGCGCCCTTTGCCAGACTATTCTCTGTGGCC

4561 catactctgcgacatcgtataacgttactggtttcacattcaccaccctgaattgactct 4620
GTATGAGACGCTGTAGCATATTGCAATGACCAAAGTGTAAGTGGTGGGACTTAACTGAGA

4621 cttccgggcgctatcatgccataccgcgaaaggttttgcgccattcgatggtgtccggga 4680
GAAGGCCCGCGATAGTACGGTATGGCGCTTTCCAAAACGCGGTAAGCTACCACAGGCCCT

4681 tctcgacgctctcccttatgcgactcctgcattaggaagcagcccagtagtaggttgagg 4740
AGAGCTGCGAGAGGGAATACGCTGAGGACGTAATCCTTCGTCGGGTCATCATCCAACTCC

SphI
|
4741 ccgttgagcaccgccgccgcaaggaatggtgcatgcaaggagatggcgcccaacagtccc 4800
GGCAACTCGTGGCGGCGGCGTTCCTTACCACGTACGTTCCTCTACCGCGGGTTGTCAGGG

4801 ccggccacggggcctgccaccatacccacgccgaaacaagcgctcatgagcccgaagtgg 4860
GGCCGGTGCCCCGGACGGTGGTATGGGTGCGGCTTTGTTCGCGAGTACTCGGGCTTCACC

4861 cgagcccgatcttccccatcggtgatgtcggcgatataggcgccagcaaccgcacctgtg 4920
GCTCGGGCTAGAAGGGGTAGCCACTACAGCCGCTATATCCGCGGTCGTTGGCGTGGACAC

4921 gcgccggtgatgccggccacgatgcgtccggcgtagaggatcgagatctcgatcccgcga 4980
CGCGGCCACTACGGCCGGTGCTACGCAGGCCGCATCTCCTAGCTCTAGAGCTAGGGCGCT

lacO reg(5002,5029)>>>
|
T7 prom(4984,5002)>>> XbaI
| | |
4981 aattaatacgactcactataggggaattgtgagcggataacaattcccctctagaaataa 5040
TTAATTATGCTGAGTGATATCCCCTTAACACTCGCCTATTGTTAAGGGGAGATCTTTATT

ORF_1 rf(1)(5071,6294)>>>
|
5041 ttttgtttaactttaagaaggagatataccatgggcagcagccatcatcatcatcatcac 5100
AAAACAAATTGAAATTCTTCCTCTATATGGTACCCGTCGTCGGTAGTAGTAGTAGTAGTG

KpnI
|
5101 ggtaccaaaactgaagaaggtaaactggtaatctggattaacggcgataaaggctataac 5160
CCATGGTTTTGACTTCTTCCATTTGACCATTAGACCTAATTGCCGCTATTTCCGATATTG

5161 ggtctcgctgaagtcggtaagaaattcgagaaagataccggaattaaagtcaccgttgag 5220
CCAGAGCGACTTCAGCCATTCTTTAAGCTCTTTCTATGGCCTTAATTTCAGTGGCAACTC

5221 catccggataaactggaagagaaattcccacaggttgcggcaactggcgatggccctgac 5280
GTAGGCCTATTTGACCTTCTCTTTAAGGGTGTCCAACGCCGTTGACCGCTACCGGGACTG

5281 attatcttctgggcacacgaccgctttggtggctacgctcaatctggcctgttggctgaa 5340
TAATAGAAGACCCGTGTGCTGGCGAAACCACCGATGCGAGTTAGACCGGACAACCGACTT

5341 atcaccccggacaaagcgttccaggacaagctgtatccgtttacctgggatgccgtacgt 5400
TAGTGGGGCCTGTTTCGCAAGGTCCTGTTCGACATAGGCAAATGGACCCTACGGCATGCA

5401 tacaacggcaagctgattgcttacccgatcgctgttgaagcgttatcgctgatttataac 5460
ATGTTGCCGTTCGACTAACGAATGGGCTAGCGACAACTTCGCAATAGCGACTAAATATTG

5461 aaagatctgctgccgaacccgccaaaaacctgggaagagatcccggcgctggataaagaa 5520
TTTCTAGACGACGGCTTGGGCGGTTTTTGGACCCTTCTCTAGGGCCGCGACCTATTTCTT

5521 ctgaaagcgaaaggtaagagcgcgctgatgttcaacctgcaagaaccgtacttcacctgg 5580
GACTTTCGCTTTCCATTCTCGCGCGACTACAAGTTGGACGTTCTTGGCATGAAGTGGACC

5581 ccgctgattgctgctgacgggggttatgcgttcaagtatgaaaacggcaagtacgacatt 5640
GGCGACTAACGACGACTGCCCCCAATACGCAAGTTCATACTTTTGCCGTTCATGCTGTAA

5641 aaagacgtgggcgtggataacgctggcgcgaaagcgggtctgaccttcctggttgacctg 5700
TTTCTGCACCCGCACCTATTGCGACCGCGCTTTCGCCCAGACTGGAAGGACCAACTGGAC

5701 attaaaaacaaacacatgaatgcagacaccgattactccatcgcagaagctgcctttaat 5760
TAATTTTTGTTTGTGTACTTACGTCTGTGGCTAATGAGGTAGCGTCTTCGACGGAAATTA

5761 aaaggcgaaacagcgatgaccatcaacggcccgtgggcatggtccaacatcgacaccagc 5820
TTTCCGCTTTGTCGCTACTGGTAGTTGCCGGGCACCCGTACCAGGTTGTAGCTGTGGTCG

5821 aaagtgaattatggtgtaacggtactgccgaccttcaagggtcaaccatccaaaccgttc 5880
TTTCACTTAATACCACATTGCCATGACGGCTGGAAGTTCCCAGTTGGTAGGTTTGGCAAG

5881 gttggcgtgctgagcgcaggtattaacgccgccagtccgaacaaagagctggcgaaagag 5940
CAACCGCACGACTCGCGTCCATAATTGCGGCGGTCAGGCTTGTTTCTCGACCGCTTTCTC

5941 ttcctcgaaaactatctgctgactgatgaaggtctggaagcggttaataaagacaaaccg 6000
AAGGAGCTTTTGATAGACGACTGACTACTTCCAGACCTTCGCCAATTATTTCTGTTTGGC

6001 ctgggtgccgtagcgctgaagtcttacgaggaagagttggcgaaagatccacgtattgcc 6060
GACCCACGGCATCGCGACTTCAGAATGCTCCTTCTCAACCGCTTTCTAGGTGCATAACGG

6061 gccaccatggaaaacgcccagaaaggtgaaatcatgccgaacatcccgcagatgtccgct 6120
CGGTGGTACCTTTTGCGGGTCTTTCCACTTTAGTACGGCTTGTAGGGCGTCTACAGGCGA

6121 ttctggtatgccgtgcgtactgcggtgatcaacgccgccagcggtcgtcagactgtcgat 6180
AAGACCATACGGCACGCATGACGCCACTAGTTGCGGCGGTCGCCAGCAGTCTGACAGCTA

6181 gaagccctgaaagacgcgcagactggtagcggctctggttctggtagcggctctgaaaac 6240
CTTCGGGACTTTCTGCGCGTCTGACCATCGCCGAGACCAAGACCATCGCCGAGACTTTTG

attR2 other(6296,6396)<<<
|
attR1 other(6272,6396)>>>
| |
6241 ctttacttccagggcactgctagcgatatcaacaagtttgtacaaaaaagctgaacgaga 6300
GAAATGAAGGTCCCGTGACGATCGCTATAGTTGTTCAAACATGTTTTTTCGACTTGCTCT

6301 aacgtaaaatgatataaatatcaatatattaaattagattttgcataaaaaacagactac 6360
TTGCATTTTACTATATTTATAGTTATATAATTTAATCTAAAACGTATTTTTTGTCTGATG

NotI
|
6361 ataatactgtaaaacacaacatatccagtcactatggcggccgcattaggcaccccaggc 6420
TATTATGACATTTTGTGTTGTATAGGTCAGTGATACCGCCGGCGTAATCCGTGGGGTCCG

6421 tttacactttatgcttccggctcgtataatgtgtggattttgagttaggatccgtcgaga 6480
AAATGTGAAATACGAAGGCCGAGCATATTACACACCTAAAACTCAATCCTAGGCAGCTCT

ORF_2 rf(1)(6505,7164)>>>
|
CAT marker(6505,7164)>>>
|
6481 ttttcaggagctaaggaagctaaaatggagaaaaaaatcactggatataccaccgttgat 6540
AAAAGTCCTCGATTCCTTCGATTTTACCTCTTTTTTTAGTGACCTATATGGTGGCAACTA

6541 atatcccaatggcatcgtaaagaacattttgaggcatttcagtcagttgctcaatgtacc 6600
TATAGGGTTACCGTAGCATTTCTTGTAAAACTCCGTAAAGTCAGTCAACGAGTTACATGG

6601 tataaccagaccgttcagctggatattacggcctttttaaagaccgtaaagaaaaataag 6660
ATATTGGTCTGGCAAGTCGACCTATAATGCCGGAAAAATTTCTGGCATTTCTTTTTATTC

EcoRI
|
6661 cacaagttttatccggcctttattcacattcttgcccgcctgatgaatgctcatccggaa 6720
GTGTTCAAAATAGGCCGGAAATAAGTGTAAGAACGGGCGGACTACTTACGAGTAGGCCTT

6721 ttccgtatggcaatgaaagacggtgagctggtgatatgggatagtgttcacccttgttac 6780
AAGGCATACCGTTACTTTCTGCCACTCGACCACTATACCCTATCACAAGTGGGAACAATG

6781 accgttttccatgagcaaactgaaacgttttcatcgctctggagtgaataccacgacgat 6840
TGGCAAAAGGTACTCGTTTGACTTTGCAAAAGTAGCGAGACCTCACTTATGGTGCTGCTA

6841 ttccggcagtttctacacatatattcgcaagatgtggcgtgttacggtgaaaacctggcc 6900
AAGGCCGTCAAAGATGTGTATATAAGCGTTCTACACCGCACAATGCCACTTTTGGACCGG

6901 tatttccctaaagggtttattgagaatatgtttttcgtctcagccaatccctgggtgagt 6960
ATAAAGGGATTTCCCAAATAACTCTTATACAAAAAGCAGAGTCGGTTAGGGACCCACTCA

6961 ttcaccagttttgatttaaacgtggccaatatggacaacttcttcgcccccgttttcacc 7020
AAGTGGTCAAAACTAAATTTGCACCGGTTATACCTGTTGAAGAAGCGGGGGCAAAAGTGG

7021 atgggcaaatattatacgcaaggcgacaaggtgctgatgccgctggcgattcaggttcat 7080
TACCCGTTTATAATATGCGTTCCGCTGTTCCACGACTACGGCGACCGCTAAGTCCAAGTA

7081 catgccgtttgtgatggcttccatgtcggcagaatgcttaatgaattacaacagtactgc 7140
GTACGGCAAACACTACCGAAGGTACAGCCGTCTTACGAATTACTTAATGTTGTCATGACG

7141 gatgagtggcagggcggggcgtaaagatctggatccggcttactaaaagccagataacag 7200
CTACTCACCGTCCCGCCCCGCATTTCTAGACCTAGGCCGAATGATTTTCGGTCTATTGTC

7201 tatgcgtatttgcgcgctgatttttgcggtataagaatatatactgatatgtatacccga 7260
ATACGCATAAACGCGCGACTAAAAACGCCATATTCTTATATATGACTATACATATGGGCT

7261 agtatgtcaaaaagaggtatgctatgaagcagcgtattacagtgacagttgacagcgaca 7320
TCATACAGTTTTTCTCCATACGATACTTCGTCGCATAATGTCACTGTCAACTGTCGCTGT

7321 gctatcagttgctcaaggcatatatgatgtcaatatctccggtctggtaagcacaaccat 7380
CGATAGTCAACGAGTTCCGTATATACTACAGTTATAGAGGCCAGACCATTCGTGTTGGTA

7381 gcagaatgaagcccgtcgtctgcgtgccgaacgctggaaagcggaaaatcaggaagggat 7440
CGTCTTACTTCGGGCAGCAGACGCACGGCTTGCGACCTTTCGCCTTTTAGTCCTTCCCTA

7441 ggctgaggtcgcccggtttattgaaatgaacggctcttttgctgacgagaacaggggctg 7500
CCGACTCCAGCGGGCCAAATAACTTTACTTGCCGAGAAAACGACTGCTCTTGTCCCCGAC

ccdB other(7506,7811)>>>
|
7501 gtgaaatgcagtttaaggtttacacctataaaagagagagccgttatcgtctgtttgtgg 7560
CACTTTACGTCAAATTCCAAATGTGGATATTTTCTCTCTCGGCAATAGCAGACAAACACC

7561 atgtacagagtgatattattgacacgcccgggcgacggatggtgatccccctggccagtg 7620
TACATGTCTCACTATAATAACTGTGCGGGCCCGCTGCCTACCACTAGGGGGACCGGTCAC

7621 cacgtctgctgtcagataaagtctcccgtgaactttacccggtggtgcatatcggggatg 7680
GTGCAGACGACAGTCTATTTCAGAGGGCACTTGAAATGGGCCACCACGTATAGCCCCTAC

7681 aaagctggcgcatgatgaccaccgatatggccagtgtgccggtctccgttatcggggaag 7740
TTTCGACCGCGTACTACTGGTGGCTATACCGGTCACACGGCCAGAGGCAATAGCCCCTTC

7741 aagtggctgatctcagccaccgcgaaaatgacatcaaaaacgccattaacctgatgttct 7800
TTCACCGACTAGAGTCGGTGGCGCTTTTACTGTAGTTTTTGCGGTAATTGGACTACAAGA

attR2 other(7852,7952)>>>
|
PstI attR1 other(7852,7971)<<<
| |
7801 ggggaatataaatgtcaggctcccttatacacagccagtctgcaggtcgaccatagtgac 7860
CCCCTTATATTTACAGTCCGAGGGAATATGTGTCGGTCAGACGTCCAGCTGGTATCACTG

7861 tggatatgttgtgttttacagtattatgtagtctgttttttatgcaaaatctaatttaat 7920
ACCTATACAACACAAAATGTCATAATACATCAGACAAAAAATACGTTTTAGATTAAATTA

7921 atattgatatttatatcattttacgtttctcgttcagctttcttgtacaaagtggttgat 7980
TATAACTATAAATATAGTAAAATGCAAAGAGCAAGTCGAAAGAACATGTTTCACCAACTA

XhoI T7 term(8021,8149)>>>
| |
7981 atctgactcgagcaccaccaccaccaccactgagatccggctgctaacaaagcccgaaag 8040
TAGACTGAGCTCGTGGTGGTGGTGGTGGTGACTCTAGGCCGACGATTGTTTCGGGCTTTC

8041 gaagctgagttggctgctgccaccgctgagcaataactagcataaccccttggggcctct 8100
CTTCGACTCAACCGACGACGGTGGCGACTCGTTATTGATCGTATTGGGGAACCCCGGAGA

8101 aaacgggtcttgaggggttttttgctgaaaggaggaactatatccggat 8149
TTTGCCCAGAACTCCCCAAAAAACGACTTTCCTCCTTGATATAGGCCTA