pPM-C-HA
 • Properties
 • Map
 • Sequence
 • Genbank
 • Text Map
Vector NamepPM-C-HA
VectorTypeProtein Vector
Antibiotic InformationKanamycin
Sequencing PrimersCMV sequencing primer
5`---CGC AAA TGG GCG GTA GGC GTG---3`
Additional InformationOriginal Vector: 6470bp
Vector without Insert Cassette: 4765bp
***Note: Features may not be to scale, please refer to sequence or text map for detailed information.
***Note: The vector sequence shown below is representative of the parental vector only and does not include the gene of interest. The sequence of the gene can be found through the accession number link on the product page. The restriction sites within the cloning region may differ from the provided sequence.


1 ttttggattg aagccaatat gataatgagg gggtggagtt tgtgacgtgg cgcggggcgt   
    61 gggaacgggg cgggtgacgt agtagtgtgg cggaagtgtg atgttgcaag tgtggcggaa   
   121 cacatgtaag cgacggatgt ggcaaaagtg acgtttttgg tgtgcgccgg tgtacacagg   
   181 aagtgacaat tttcgcgcgg ttttaggcgg atgttgtagt aaatttgggc gtaaccgagt   
   241 aagatttggc cattttcgcg ggaaaactga ataagaggaa gtgaaatctg aataattttg   
   301 tgttactcat agcgcgtaat acggcagacc tcagcgctag attattgaag catttatcag   
   361 ggttattgtc tcatgagcgg atacatattt gaatgtattt agaaaaataa acaaataggg   
   421 gttccgcgca catttccccg aaaagtgcca cctgacgtta actataacgg tcctaaggta   
   481 gcgaaagctc agatctggat ctcccgatcc cctatggtcg actctcagta caatctgctc   
   541 tgatgccgca tagttaagcc agtatctgct ccctgcttgt gtgttggagg tcgctgagta   
   601 gtgcgcgagc aaaatttaag ctacaacaag gcaaggcttg accgacaatt gcatgaagaa   
   661 tctgcttagg gttaggcgtt ttgcgctgct tcgcgatgta cgggccagat atacgcgttg   
   721 acattgatta ttgactagtt attaatagta atcaattacg gggtcattag ttcatagccc   
   781 atatatggag ttccgcgtta cataacttac ggtaaatggc ccgcctggct gaccgcccaa   
   841 cgacccccgc ccattgacgt caataatgac gtatgttccc atagtaacgc caatagggac   
   901 tttccattga cgtcaatggg tggagtattt acggtaaact gcccacttgg cagtacatca   
   961 agtgtatcat atgccaagta cgccccctat tgacgtcaat gacggtaaat ggcccgcctg   
   1021 gcattatgcc cagtacatga ccttatggga ctttcctact tggcagtaca tctacgtatt   
   1081 agtcatcgct attaccatgg tgatgcggtt ttggcagtac atcaatgggc gtggatagcg   
   1141 gtttgactca cggggatttc caagtctcca ccccattgac gtcaatggga gtttgttttg   
   1201 gaaccaaaat caacgggact ttccaaaatg tcgtaacaac tccgccccat tgacgcaaat   
   1261 gggcggtagg cgtgtacggt gggaggtcta tataagcaga gctctcccta tcagtgatag   
   1321 agatctccct atcagtgata gagatcgtcg acgagctcgt ttagtgaacc gtcagatcgc   
   1381 ctggagacgc catccacgct gttttgacct ccatagaagc tagcgatatc aacaagtttg   
   1441 tacaaaaaag ctgaacgaga aacgtaaaat gatataaata tcaatatatt aaattagatt   
   1501 ttgcataaaa aacagactac ataatactgt aaaacacaac atatccagtc actatggcgg   
   1561 ccgcattagg caccccaggc tttacacttt atgcttccgg ctcgtataat gtgtggattt   
   1621 tgagttagga tccgtcgaga ttttcaggag ctaaggaagc taaaatggag aaaaaaatca   
   1681 ctggatatac caccgttgat atatcccaat ggcatcgtaa agaacatttt gaggcatttc   
   1741 agtcagttgc tcaatgtacc tataaccaga ccgttcagct ggatattacg gcctttttaa   
   1801 agaccgtaaa gaaaaataag cacaagtttt atccggcctt tattcacatt cttgcccgcc   
   1861 tgatgaatgc tcatccggaa ttccgtatgg caatgaaaga cggtgagctg gtgatatggg   
   1921 atagtgttca cccttgttac accgttttcc atgagcaaac tgaaacgttt tcatcgctct   
   1981 ggagtgaata ccacgacgat ttccggcagt ttctacacat atattcgcaa gatgtggcgt   
   2041 gttacggtga aaacctggcc tatttcccta aagggtttat tgagaatatg tttttcgtct   
   2101 cagccaatcc ctgggtgagt ttcaccagtt ttgatttaaa cgtggccaat atggacaact   
   2161 tcttcgcccc cgttttcacc atgggcaaat attatacgca aggcgacaag gtgctgatgc   
   2221 cgctggcgat tcaggttcat catgccgttt gtgatggctt ccatgtcggc agaatgctta   
   2281 atgaattaca acagtactgc gatgagtggc agggcggggc gtaaagatct ggatccggct   
   2341 tactaaaagc cagataacag tatgcgtatt tgcgcgctga tttttgcggt ataagaatat   
   2401 atactgatat gtatacccga agtatgtcaa aaagaggtat gctatgaagc agcgtattac   
   2461 agtgacagtt gacagcgaca gctatcagtt gctcaaggca tatatgatgt caatatctcc   
   2521 ggtctggtaa gcacaaccat gcagaatgaa gcccgtcgtc tgcgtgccga acgctggaaa   
   2581 gcggaaaatc aggaagggat ggctgaggtc gcccggttta ttgaaatgaa cggctctttt   
   2641 gctgacgaga acaggggctg gtgaaatgca gtttaaggtt tacacctata aaagagagag   
   2701 ccgttatcgt ctgtttgtgg atgtacagag tgatattatt gacacgcccg ggcgacggat   
   2761 ggtgatcccc ctggccagtg cacgtctgct gtcagataaa gtctcccgtg aactttaccc   
   2821 ggtggtgcat atcggggatg aaagctggcg catgatgacc accgatatgg ccagtgtgcc   
   2881 ggtctccgtt atcggggaag aagtggctga tctcagccac cgcgaaaatg acatcaaaaa   
   2941 cgccattaac ctgatgttct ggggaatata aatgtcaggc tcccttatac acagccagtc   
   3001 tgcaggtcga ccatagtgac tggatatgtt gtgttttaca gtattatgta gtctgttttt   
   3061 tatgcaaaat ctaatttaat atattgatat ttatatcatt ttacgtttct cgttcagctt   
   3121 tcttgtacaa agtggttgat atcctcgagt acccatacga cgtcccagac tacgcttgag   
   3181 tttaaaccgc tgatcagcct cgactgtgcc ttctagttgc cagccatctg ttgttgcccg   
   3241 ggcgcgatcg ctgcccctcc cccgtgcctt ccttgaccct ggaaggtgcc actcccactg   
   3301 tcctttccta ataaaatgag gaaattgcat cgcattgtct gagtaggtgt cattctattc   
   3361 tggggggtgg ggtggggcag gacagcaagg gggaggattg ggaagacaat agcaggcatg   
   3421 ctggggatgc ggtgggctct atggcttctg aggcggaaag aaccagcaga tcgatctgca   
   3481 tctatgtcgg gtgcggagaa agaggtaatg aaatggcatt atgggtatta tgggtctgca   
   3541 ttaatgaatc ggccaacgga tcccggtgtg aaataccgca cagatgcgta aggagaaaat   
   3601 accgcatcag gcgctcttcc gcttcctcgc tcactgactc gctgcgctcg gtcgttcggc   
   3661 tgcggcgagc ggtatcagct cactcaaagg cggtaatacg gttatccaca gaatcagggg   
   3721 ataacgcagg aaagaacatg tgagcaaaag gccagcaaaa ggccaggaac cgtaaaaagg   
   3781 ccgcgttgct ggcgtttttc cataggctcc gcccccctga cgagcatcac aaaaatcgac   
   3841 gctcaagtca gaggtggcga aacccgacag gactataaag ataccaggcg tttccccctg   
   3901 gaagctccct cgtgcgctct cctgttccga ccctgccgct taccggatac ctgtccgcct   
   3961 ttctcccttc gggaagcgtg gcgctttctc atagctcacg ctgtaggtat ctcagttcgg   
   4021 tgtaggtcgt tcgctccaag ctgggctgtg tgcacgaacc ccccgttcag cccgaccgct   
   4081 gcgccttatc cggtaactat cgtcttgagt ccaacccggt aagacacgac ttatcgccac   
   4141 tggcagcagc cactggtaac aggattagca gagcgaggta tgtaggcggt gctacagagt   
   4201 tcttgaagtg gtggcctaac tacggctaca ctagaaggac agtatttggt atctgcgctc   
   4261 tgctgaagcc agttaccttc ggaaaaagag ttggtagctc ttgatccggc aaacaaacca   
   4321 ccgctggtag cggtggtttt tttgtttgca agcagcagat tacgcgcaga aaaaaaggat   
   4381 ctcaagaaga tcctttgatc ttttctacgg ggtctgacgc tcagtggaac gaaaactcac   
   4441 gttaagggat tttggtcatg agattatcaa aaaggatctt cacctagatc cttttaaatt   
   4501 aaaaatgaag ttttaaatca atctaaagta tatatgagta aacttggtct gacagttacc   
   4561 aatgcttaat cagtgaggca cctatctcag cgatctgtct atttcgttca tccatagttg   
   4621 cctgactccc cgtcgtgtag ataactacga tacgggaggg cttaccatct ggccccagtg   
   4681 ctgcaatgat accgcgagac ccacgctcac cggctccaga tttatcagca ataaaccagc   
   4741 cagccggaag ggccgagcgc agaagtggtc ctgcaacttt atccgcctcc atccagtcta   
   4801 ttaattgttg ccgggaagct agagtaagta gttcgccagt taatagtttg cgcaacgttg   
   4861 ttgaaaaagg atcttcacct agatcctttt cacgtagaaa gccagtccgc agaaacggtg   
   4921 ctgaccccgg atgaatgtca gctactgggc tatctggaca agggaaaacg caagcgcaaa   
   4981 gagaaagcag gtagcttgca gtgggcttac atggcgatag ctagactggg cggttttatg   
   5041 gacagcaagc gaaccggaat tgccagctgg ggcgccctct ggtaaggttg ggaagccctg   
   5101 caaagtaaac tggatggctt tctcgccgcc aaggatctga tggcgcaggg gatcaagctc   
   5161 tgatcaagag acaggatgag gatcgtttcg catgattgaa caagatggat tgcacgcagg   
   5221 ttctccggcc gcttgggtgg agaggctatt cggctatgac tgggcacaac agacaatcgg   
   5281 ctgctctgat gccgccgtgt tccggctgtc agcgcagggg cgcccggttc tttttgtcaa   
   5341 gaccgacctg tccggtgccc tgaatgaact gcaagacgag gcagcgcggc tatcgtggct   
   5401 ggccacgacg ggcgttcctt gcgcagctgt gctcgacgtt gtcactgaag cgggaaggga   
   5461 ctggctgcta ttgggcgaag tgccggggca ggatctcctg tcatctcacc ttgctcctgc   
   5521 cgagaaagta tccatcatgg ctgatgcaat gcggcggctg catacgcttg atccggctac   
   5581 ctgcccattc gaccaccaag cgaaacatcg catcgagcga gcacgtactc ggatggaagc   
   5641 cggtcttgtc gatcaggatg atctggacga agagcatcag gggctcgcgc cagccgaact   
   5701 gttcgccagg ctcaaggcga gcatgcccga cggcgaggat ctcgtcgtga cccatggcga   
   5761 tgcctgcttg ccgaatatca tggtggaaaa tggccgcttt tctggattca tcgactgtgg   
   5821 ccggctgggt gtggcggacc gctatcagga catagcgttg gctacccgtg atattgctga   
   5881 agagcttggc ggcgaatggg ctgaccgctt cctcgtgctt tacggtatcg ccgctcccga   
   5941 ttcgcagcgc atcgccttct atcgccttct tgacgagttc ttctgaattt tgttaaaatt   
   6001 tttgttaaat cagctcattt tttaaccaat aggccgaaat cggcaacatc ccttataaat   
   6061 caaaagaata gaccgcgata gggttgagtg ttgttccagt ttggaacaag agtccactat   
   6121 taaagaacgt ggactccaac gtcaaagggc gaaaaaccgt ctatcagggc gatggcccac   
   6181 tacgtgaacc atcacccaaa tcaagttttt tgcggtcgag gtgccgtaaa gctctaaatc   
   6241 ggaaccctaa agggagcccc cgatttagag cttgacgggg aaagccggcg aacgtggcga   
   6301 gaaaggaagg gaagaaagcg aaaggagcgg gcgctagggc gctggcaagt gtagcggtca   
   6361 cgctgcgcgt aaccaccaca cccgcgcgct taatgcgccg ctacagggcg cgtccattcg   
   6421 ccattcagga tcgaattaat tcttaattaa catcatcaat aatatacctt
                  LOCUS    dna           6470 bp                  
FEATURES       Location/Qualifiers
   Other Gene   162..310
           /gene="Encap other"
   Promoter    365..393
           /gene="amp prom"
   misc_binding  457..462
           /dbxref="REBASE:HpaI"
   misc_binding  691..696
           /dbxref="REBASE:NruI"
   misc_binding  968..973
           /dbxref="REBASE:NdeI"
   Regulatory_Seq 1305..1344
           /gene="tetO reg"
   misc_binding  1557..1564
           /dbxref="REBASE:NotI"
   Marker     1665..2324
           /gene="CAT marker"
   ORF       1665..2324
           /sequence="ORF_2 rf(3)"
   misc_binding  1878..1883
           /dbxref="REBASE:EcoRI"
   Other Gene   2666..2971
           /gene="ccdB other"
   misc_binding  3000..3005
           /dbxref="REBASE:PstI"
   misc_binding  3144..3149
           /dbxref="REBASE:XhoI"
   misc_binding  3470..3475
           /dbxref="REBASE:ClaI"
   Rep_Origin   3782..4401
           /gene="pBR322 origin"
   Promoter    5054..5103
           /gene="NEOKAN prom"
   ORF       5192..5986
           /sequence="ORF_1 rf(2)"
   Marker     5195..5983
           /gene="NTP_II marker"
   Rep_Origin   6091..6396
           /gene="f1 origin"
***Note: The text map shown below is representative of the parental vector only and does not include the gene of interest. The sequence of the gene can be found through the accession number link on the product page.
1   ttttggattgaagccaatatgataatgagggggtggagtttgtgacgtggcgcggggcgt 60
   AAAACCTAACTTCGGTTATACTATTACTCCCCCACCTCAAACACTGCACCGCGCCCCGCA

61  gggaacggggcgggtgacgtagtagtgtggcggaagtgtgatgttgcaagtgtggcggaa 120
   CCCTTGCCCCGCCCACTGCATCATCACACCGCCTTCACACTACAACGTTCACACCGCCTT

                        Encap other(162,310)>>> 
                        |
121  cacatgtaagcgacggatgtggcaaaagtgacgtttttggtgtgcgccggtgtacacagg 180
   GTGTACATTCGCTGCCTACACCGTTTTCACTGCAAAAACCACACGCGGCCACATGTGTCC

181  aagtgacaattttcgcgcggttttaggcggatgttgtagtaaatttgggcgtaaccgagt 240
   TTCACTGTTAAAAGCGCGCCAAAATCCGCCTACAACATCATTTAAACCCGCATTGGCTCA

241  aagatttggccattttcgcgggaaaactgaataagaggaagtgaaatctgaataattttg 300
   TTCTAAACCGGTAAAAGCGCCCTTTTGACTTATTCTCCTTCACTTTAGACTTATTAAAAC

301  tgttactcatagcgcgtaatacggcagacctcagcgctagattattgaagcatttatcag 360
   ACAATGAGTATCGCGCATTATGCCGTCTGGAGTCGCGATCTAATAACTTCGTAAATAGTC

     amp prom(365,393)<<< 
     |
361  ggttattgtctcatgagcggatacatatttgaatgtatttagaaaaataaacaaataggg 420
   CCAATAACAGAGTACTCGCCTATGTATAAACTTACATAAATCTTTTTATTTGTTTATCCC

                       HpaI 
                       |
421  gttccgcgcacatttccccgaaaagtgccacctgacgttaactataacggtcctaaggta 480
   CAAGGCGCGTGTAAAGGGGCTTTTCACGGTGGACTGCAATTGATATTGCCAGGATTCCAT

481  gcgaaagctcagatctggatctcccgatcccctatggtcgactctcagtacaatctgctc 540
   CGCTTTCGAGTCTAGACCTAGAGGGCTAGGGGATACCAGCTGAGAGTCATGTTAGACGAG

541  tgatgccgcatagttaagccagtatctgctccctgcttgtgtgttggaggtcgctgagta 600
   ACTACGGCGTATCAATTCGGTCATAGACGAGGGACGAACACACAACCTCCAGCGACTCAT

601  gtgcgcgagcaaaatttaagctacaacaaggcaaggcttgaccgacaattgcatgaagaa 660
   CACGCGCTCGTTTTAAATTCGATGTTGTTCCGTTCCGAACTGGCTGTTAACGTACTTCTT

                    NruI 
                    |
661  tctgcttagggttaggcgttttgcgctgcttcgcgatgtacgggccagatatacgcgttg 720
   AGACGAATCCCAATCCGCAAAACGCGACGAAGCGCTACATGCCCGGTCTATATGCGCAAC

721  acattgattattgactagttattaatagtaatcaattacggggtcattagttcatagccc 780
   TGTAACTAATAACTGATCAATAATTATCATTAGTTAATGCCCCAGTAATCAAGTATCGGG

781  atatatggagttccgcgttacataacttacggtaaatggcccgcctggctgaccgcccaa 840
   TATATACCTCAAGGCGCAATGTATTGAATGCCATTTACCGGGCGGACCGACTGGCGGGTT

841  cgacccccgcccattgacgtcaataatgacgtatgttcccatagtaacgccaatagggac 900
   GCTGGGGGCGGGTAACTGCAGTTATTACTGCATACAAGGGTATCATTGCGGTTATCCCTG

901  tttccattgacgtcaatgggtggagtatttacggtaaactgcccacttggcagtacatca 960
   AAAGGTAACTGCAGTTACCCACCTCATAAATGCCATTTGACGGGTGAACCGTCATGTAGT

        NdeI 
        |
961  agtgtatcatatgccaagtacgccccctattgacgtcaatgacggtaaatggcccgcctg 1020
   TCACATAGTATACGGTTCATGCGGGGGATAACTGCAGTTACTGCCATTTACCGGGCGGAC

1021 gcattatgcccagtacatgaccttatgggactttcctacttggcagtacatctacgtatt 1080
   CGTAATACGGGTCATGTACTGGAATACCCTGAAAGGATGAACCGTCATGTAGATGCATAA

1081 agtcatcgctattaccatggtgatgcggttttggcagtacatcaatgggcgtggatagcg 1140
   TCAGTAGCGATAATGGTACCACTACGCCAAAACCGTCATGTAGTTACCCGCACCTATCGC

1141 gtttgactcacggggatttccaagtctccaccccattgacgtcaatgggagtttgttttg 1200
   CAAACTGAGTGCCCCTAAAGGTTCAGAGGTGGGGTAACTGCAGTTACCCTCAAACAAAAC

1201 gaaccaaaatcaacgggactttccaaaatgtcgtaacaactccgccccattgacgcaaat 1260
   CTTGGTTTTAGTTGCCCTGAAAGGTTTTACAGCATTGTTGAGGCGGGGTAACTGCGTTTA

                         tetO reg(1305,1344)>>> 
                         |
1261 gggcggtaggcgtgtacggtgggaggtctatataagcagagctctccctatcagtgatag 1320
   CCCGCCATCCGCACATGCCACCCTCCAGATATATTCGTCTCGAGAGGGATAGTCACTATC

1321 agatctccctatcagtgatagagatcgtcgacgagctcgtttagtgaaccgtcagatcgc 1380
   TCTAGAGGGATAGTCACTATCTCTAGCAGCTGCTCGAGCAAATCACTTGGCAGTCTAGCG

1381 ctggagacgccatccacgctgttttgacctccatagaagctagcgatatcaacaagtttg 1440
   GACCTCTGCGGTAGGTGCGACAAAACTGGAGGTATCTTCGATCGCTATAGTTGTTCAAAC

1441 tacaaaaaagctgaacgagaaacgtaaaatgatataaatatcaatatattaaattagatt 1500
   ATGTTTTTTCGACTTGCTCTTTGCATTTTACTATATTTATAGTTATATAATTTAATCTAA

                                NotI 
                                |
1501 ttgcataaaaaacagactacataatactgtaaaacacaacatatccagtcactatggcgg 1560
   AACGTATTTTTTGTCTGATGTATTATGACATTTTGTGTTGTATAGGTCAGTGATACCGCC

1561 ccgcattaggcaccccaggctttacactttatgcttccggctcgtataatgtgtggattt 1620
   GGCGTAATCCGTGGGGTCCGAAATGTGAAATACGAAGGCCGAGCATATTACACACCTAAA

                         ORF_2 rf(3)(1665,2324)>>> 
                         |
                         CAT marker(1665,2324)>>> 
                         |
1621 tgagttaggatccgtcgagattttcaggagctaaggaagctaaaatggagaaaaaaatca 1680
   ACTCAATCCTAGGCAGCTCTAAAAGTCCTCGATTCCTTCGATTTTACCTCTTTTTTTAGT

1681 ctggatataccaccgttgatatatcccaatggcatcgtaaagaacattttgaggcatttc 1740
   GACCTATATGGTGGCAACTATATAGGGTTACCGTAGCATTTCTTGTAAAACTCCGTAAAG

1741 agtcagttgctcaatgtacctataaccagaccgttcagctggatattacggcctttttaa 1800
   TCAGTCAACGAGTTACATGGATATTGGTCTGGCAAGTCGACCTATAATGCCGGAAAAATT

1801 agaccgtaaagaaaaataagcacaagttttatccggcctttattcacattcttgcccgcc 1860
   TCTGGCATTTCTTTTTATTCGTGTTCAAAATAGGCCGGAAATAAGTGTAAGAACGGGCGG

            EcoRI 
            |
1861 tgatgaatgctcatccggaattccgtatggcaatgaaagacggtgagctggtgatatggg 1920
   ACTACTTACGAGTAGGCCTTAAGGCATACCGTTACTTTCTGCCACTCGACCACTATACCC

1921 atagtgttcacccttgttacaccgttttccatgagcaaactgaaacgttttcatcgctct 1980
   TATCACAAGTGGGAACAATGTGGCAAAAGGTACTCGTTTGACTTTGCAAAAGTAGCGAGA

1981 ggagtgaataccacgacgatttccggcagtttctacacatatattcgcaagatgtggcgt 2040
   CCTCACTTATGGTGCTGCTAAAGGCCGTCAAAGATGTGTATATAAGCGTTCTACACCGCA

2041 gttacggtgaaaacctggcctatttccctaaagggtttattgagaatatgtttttcgtct 2100
   CAATGCCACTTTTGGACCGGATAAAGGGATTTCCCAAATAACTCTTATACAAAAAGCAGA

2101 cagccaatccctgggtgagtttcaccagttttgatttaaacgtggccaatatggacaact 2160
   GTCGGTTAGGGACCCACTCAAAGTGGTCAAAACTAAATTTGCACCGGTTATACCTGTTGA

2161 tcttcgcccccgttttcaccatgggcaaatattatacgcaaggcgacaaggtgctgatgc 2220
   AGAAGCGGGGGCAAAAGTGGTACCCGTTTATAATATGCGTTCCGCTGTTCCACGACTACG

2221 cgctggcgattcaggttcatcatgccgtttgtgatggcttccatgtcggcagaatgctta 2280
   GCGACCGCTAAGTCCAAGTAGTACGGCAAACACTACCGAAGGTACAGCCGTCTTACGAAT

2281 atgaattacaacagtactgcgatgagtggcagggcggggcgtaaagatctggatccggct 2340
   TACTTAATGTTGTCATGACGCTACTCACCGTCCCGCCCCGCATTTCTAGACCTAGGCCGA

2341 tactaaaagccagataacagtatgcgtatttgcgcgctgatttttgcggtataagaatat 2400
   ATGATTTTCGGTCTATTGTCATACGCATAAACGCGCGACTAAAAACGCCATATTCTTATA

2401 atactgatatgtatacccgaagtatgtcaaaaagaggtatgctatgaagcagcgtattac 2460
   TATGACTATACATATGGGCTTCATACAGTTTTTCTCCATACGATACTTCGTCGCATAATG

2461 agtgacagttgacagcgacagctatcagttgctcaaggcatatatgatgtcaatatctcc 2520
   TCACTGTCAACTGTCGCTGTCGATAGTCAACGAGTTCCGTATATACTACAGTTATAGAGG

2521 ggtctggtaagcacaaccatgcagaatgaagcccgtcgtctgcgtgccgaacgctggaaa 2580
   CCAGACCATTCGTGTTGGTACGTCTTACTTCGGGCAGCAGACGCACGGCTTGCGACCTTT

2581 gcggaaaatcaggaagggatggctgaggtcgcccggtttattgaaatgaacggctctttt 2640
   CGCCTTTTAGTCCTTCCCTACCGACTCCAGCGGGCCAAATAACTTTACTTGCCGAGAAAA

                ccdB other(2666,2971)>>> 
                |
2641 gctgacgagaacaggggctggtgaaatgcagtttaaggtttacacctataaaagagagag 2700
   CGACTGCTCTTGTCCCCGACCACTTTACGTCAAATTCCAAATGTGGATATTTTCTCTCTC

2701 ccgttatcgtctgtttgtggatgtacagagtgatattattgacacgcccgggcgacggat 2760
   GGCAATAGCAGACAAACACCTACATGTCTCACTATAATAACTGTGCGGGCCCGCTGCCTA

2761 ggtgatccccctggccagtgcacgtctgctgtcagataaagtctcccgtgaactttaccc 2820
   CCACTAGGGGGACCGGTCACGTGCAGACGACAGTCTATTTCAGAGGGCACTTGAAATGGG

2821 ggtggtgcatatcggggatgaaagctggcgcatgatgaccaccgatatggccagtgtgcc 2880
   CCACCACGTATAGCCCCTACTTTCGACCGCGTACTACTGGTGGCTATACCGGTCACACGG

2881 ggtctccgttatcggggaagaagtggctgatctcagccaccgcgaaaatgacatcaaaaa 2940
   CCAGAGGCAATAGCCCCTTCTTCACCGACTAGAGTCGGTGGCGCTTTTACTGTAGTTTTT

2941 cgccattaacctgatgttctggggaatataaatgtcaggctcccttatacacagccagtc 3000
   GCGGTAATTGGACTACAAGACCCCTTATATTTACAGTCCGAGGGAATATGTGTCGGTCAG

     PstI
     |
3001 tgcaggtcgaccatagtgactggatatgttgtgttttacagtattatgtagtctgttttt 3060
   ACGTCCAGCTGGTATCACTGACCTATACAACACAAAATGTCATAATACATCAGACAAAAA

3061 tatgcaaaatctaatttaatatattgatatttatatcattttacgtttctcgttcagctt 3120
   ATACGTTTTAGATTAAATTATATAACTATAAATATAGTAAAATGCAAAGAGCAAGTCGAA

               XhoI 
               |
3121 tcttgtacaaagtggttgatatcctcgagtacccatacgacgtcccagactacgcttgag 3180
   AGAACATGTTTCACCAACTATAGGAGCTCATGGGTATGCTGCAGGGTCTGATGCGAACTC

3181 tttaaaccgctgatcagcctcgactgtgccttctagttgccagccatctgttgttgcccg 3240
   AAATTTGGCGACTAGTCGGAGCTGACACGGAAGATCAACGGTCGGTAGACAACAACGGGC

3241 ggcgcgatcgctgcccctcccccgtgccttccttgaccctggaaggtgccactcccactg 3300
   CCGCGCTAGCGACGGGGAGGGGGCACGGAAGGAACTGGGACCTTCCACGGTGAGGGTGAC

3301 tcctttcctaataaaatgaggaaattgcatcgcattgtctgagtaggtgtcattctattc 3360
   AGGAAAGGATTATTTTACTCCTTTAACGTAGCGTAACAGACTCATCCACAGTAAGATAAG

3361 tggggggtggggtggggcaggacagcaagggggaggattgggaagacaatagcaggcatg 3420
   ACCCCCCACCCCACCCCGTCCTGTCGTTCCCCCTCCTAACCCTTCTGTTATCGTCCGTAC

                             ClaI 
                             |
3421 ctggggatgcggtgggctctatggcttctgaggcggaaagaaccagcagatcgatctgca 3480
   GACCCCTACGCCACCCGAGATACCGAAGACTCCGCCTTTCTTGGTCGTCTAGCTAGACGT

3481 tctatgtcgggtgcggagaaagaggtaatgaaatggcattatgggtattatgggtctgca 3540
   AGATACAGCCCACGCCTCTTTCTCCATTACTTTACCGTAATACCCATAATACCCAGACGT

3541 ttaatgaatcggccaacggatcccggtgtgaaataccgcacagatgcgtaaggagaaaat 3600
   AATTACTTAGCCGGTTGCCTAGGGCCACACTTTATGGCGTGTCTACGCATTCCTCTTTTA

3601 accgcatcaggcgctcttccgcttcctcgctcactgactcgctgcgctcggtcgttcggc 3660
   TGGCGTAGTCCGCGAGAAGGCGAAGGAGCGAGTGACTGAGCGACGCGAGCCAGCAAGCCG

3661 tgcggcgagcggtatcagctcactcaaaggcggtaatacggttatccacagaatcagggg 3720
   ACGCCGCTCGCCATAGTCGAGTGAGTTTCCGCCATTATGCCAATAGGTGTCTTAGTCCCC

3721 ataacgcaggaaagaacatgtgagcaaaaggccagcaaaaggccaggaaccgtaaaaagg 3780
   TATTGCGTCCTTTCTTGTACACTCGTTTTCCGGTCGTTTTCCGGTCCTTGGCATTTTTCC

    pBR322 origin(3782,4401)<<< 
    |
3781 ccgcgttgctggcgtttttccataggctccgcccccctgacgagcatcacaaaaatcgac 3840
   GGCGCAACGACCGCAAAAAGGTATCCGAGGCGGGGGGACTGCTCGTAGTGTTTTTAGCTG

3841 gctcaagtcagaggtggcgaaacccgacaggactataaagataccaggcgtttccccctg 3900
   CGAGTTCAGTCTCCACCGCTTTGGGCTGTCCTGATATTTCTATGGTCCGCAAAGGGGGAC

3901 gaagctccctcgtgcgctctcctgttccgaccctgccgcttaccggatacctgtccgcct 3960
   CTTCGAGGGAGCACGCGAGAGGACAAGGCTGGGACGGCGAATGGCCTATGGACAGGCGGA

3961 ttctcccttcgggaagcgtggcgctttctcatagctcacgctgtaggtatctcagttcgg 4020
   AAGAGGGAAGCCCTTCGCACCGCGAAAGAGTATCGAGTGCGACATCCATAGAGTCAAGCC

4021 tgtaggtcgttcgctccaagctgggctgtgtgcacgaaccccccgttcagcccgaccgct 4080
   ACATCCAGCAAGCGAGGTTCGACCCGACACACGTGCTTGGGGGGCAAGTCGGGCTGGCGA

4081 gcgccttatccggtaactatcgtcttgagtccaacccggtaagacacgacttatcgccac 4140
   CGCGGAATAGGCCATTGATAGCAGAACTCAGGTTGGGCCATTCTGTGCTGAATAGCGGTG

4141 tggcagcagccactggtaacaggattagcagagcgaggtatgtaggcggtgctacagagt 4200
   ACCGTCGTCGGTGACCATTGTCCTAATCGTCTCGCTCCATACATCCGCCACGATGTCTCA

4201 tcttgaagtggtggcctaactacggctacactagaaggacagtatttggtatctgcgctc 4260
   AGAACTTCACCACCGGATTGATGCCGATGTGATCTTCCTGTCATAAACCATAGACGCGAG

4261 tgctgaagccagttaccttcggaaaaagagttggtagctcttgatccggcaaacaaacca 4320
   ACGACTTCGGTCAATGGAAGCCTTTTTCTCAACCATCGAGAACTAGGCCGTTTGTTTGGT

4321 ccgctggtagcggtggtttttttgtttgcaagcagcagattacgcgcagaaaaaaaggat 4380
   GGCGACCATCGCCACCAAAAAAACAAACGTTCGTCGTCTAATGCGCGTCTTTTTTTCCTA

4381 ctcaagaagatcctttgatcttttctacggggtctgacgctcagtggaacgaaaactcac 4440
   GAGTTCTTCTAGGAAACTAGAAAAGATGCCCCAGACTGCGAGTCACCTTGCTTTTGAGTG

4441 gttaagggattttggtcatgagattatcaaaaaggatcttcacctagatccttttaaatt 4500
   CAATTCCCTAAAACCAGTACTCTAATAGTTTTTCCTAGAAGTGGATCTAGGAAAATTTAA

4501 aaaaatgaagttttaaatcaatctaaagtatatatgagtaaacttggtctgacagttacc 4560
   TTTTTACTTCAAAATTTAGTTAGATTTCATATATACTCATTTGAACCAGACTGTCAATGG

4561 aatgcttaatcagtgaggcacctatctcagcgatctgtctatttcgttcatccatagttg 4620
   TTACGAATTAGTCACTCCGTGGATAGAGTCGCTAGACAGATAAAGCAAGTAGGTATCAAC

4621 cctgactccccgtcgtgtagataactacgatacgggagggcttaccatctggccccagtg 4680
   GGACTGAGGGGCAGCACATCTATTGATGCTATGCCCTCCCGAATGGTAGACCGGGGTCAC

4681 ctgcaatgataccgcgagacccacgctcaccggctccagatttatcagcaataaaccagc 4740
   GACGTTACTATGGCGCTCTGGGTGCGAGTGGCCGAGGTCTAAATAGTCGTTATTTGGTCG

4741 cagccggaagggccgagcgcagaagtggtcctgcaactttatccgcctccatccagtcta 4800
   GTCGGCCTTCCCGGCTCGCGTCTTCACCAGGACGTTGAAATAGGCGGAGGTAGGTCAGAT

4801 ttaattgttgccgggaagctagagtaagtagttcgccagttaatagtttgcgcaacgttg 4860
   AATTAACAACGGCCCTTCGATCTCATTCATCAAGCGGTCAATTATCAAACGCGTTGCAAC

4861 ttgaaaaaggatcttcacctagatccttttcacgtagaaagccagtccgcagaaacggtg 4920
   AACTTTTTCCTAGAAGTGGATCTAGGAAAAGTGCATCTTTCGGTCAGGCGTCTTTGCCAC

4921 ctgaccccggatgaatgtcagctactgggctatctggacaagggaaaacgcaagcgcaaa 4980
   GACTGGGGCCTACTTACAGTCGATGACCCGATAGACCTGTTCCCTTTTGCGTTCGCGTTT

4981 gagaaagcaggtagcttgcagtgggcttacatggcgatagctagactgggcggttttatg 5040
   CTCTTTCGTCCATCGAACGTCACCCGAATGTACCGCTATCGATCTGACCCGCCAAAATAC

          NEOKAN prom(5054,5103)>>> 
          |
5041 gacagcaagcgaaccggaattgccagctggggcgccctctggtaaggttgggaagccctg 5100
   CTGTCGTTCGCTTGGCCTTAACGGTCGACCCCGCGGGAGACCATTCCAACCCTTCGGGAC

5101 caaagtaaactggatggctttctcgccgccaaggatctgatggcgcaggggatcaagctc 5160
   GTTTCATTTGACCTACCGAAAGAGCGGCGGTTCCTAGACTACCGCGTCCCCTAGTTCGAG

                    NTP_II marker(5195,5983)>>> 
                    |
                   ORF_1 rf(2)(5192,5986)>>> 
                   | |
5161 tgatcaagagacaggatgaggatcgtttcgcatgattgaacaagatggattgcacgcagg 5220
   ACTAGTTCTCTGTCCTACTCCTAGCAAAGCGTACTAACTTGTTCTACCTAACGTGCGTCC

5221 ttctccggccgcttgggtggagaggctattcggctatgactgggcacaacagacaatcgg 5280
   AAGAGGCCGGCGAACCCACCTCTCCGATAAGCCGATACTGACCCGTGTTGTCTGTTAGCC

5281 ctgctctgatgccgccgtgttccggctgtcagcgcaggggcgcccggttctttttgtcaa 5340
   GACGAGACTACGGCGGCACAAGGCCGACAGTCGCGTCCCCGCGGGCCAAGAAAAACAGTT

5341 gaccgacctgtccggtgccctgaatgaactgcaagacgaggcagcgcggctatcgtggct 5400
   CTGGCTGGACAGGCCACGGGACTTACTTGACGTTCTGCTCCGTCGCGCCGATAGCACCGA

5401 ggccacgacgggcgttccttgcgcagctgtgctcgacgttgtcactgaagcgggaaggga 5460
   CCGGTGCTGCCCGCAAGGAACGCGTCGACACGAGCTGCAACAGTGACTTCGCCCTTCCCT

5461 ctggctgctattgggcgaagtgccggggcaggatctcctgtcatctcaccttgctcctgc 5520
   GACCGACGATAACCCGCTTCACGGCCCCGTCCTAGAGGACAGTAGAGTGGAACGAGGACG

5521 cgagaaagtatccatcatggctgatgcaatgcggcggctgcatacgcttgatccggctac 5580
   GCTCTTTCATAGGTAGTACCGACTACGTTACGCCGCCGACGTATGCGAACTAGGCCGATG

5581 ctgcccattcgaccaccaagcgaaacatcgcatcgagcgagcacgtactcggatggaagc 5640
   GACGGGTAAGCTGGTGGTTCGCTTTGTAGCGTAGCTCGCTCGTGCATGAGCCTACCTTCG

5641 cggtcttgtcgatcaggatgatctggacgaagagcatcaggggctcgcgccagccgaact 5700
   GCCAGAACAGCTAGTCCTACTAGACCTGCTTCTCGTAGTCCCCGAGCGCGGTCGGCTTGA

5701 gttcgccaggctcaaggcgagcatgcccgacggcgaggatctcgtcgtgacccatggcga 5760
   CAAGCGGTCCGAGTTCCGCTCGTACGGGCTGCCGCTCCTAGAGCAGCACTGGGTACCGCT

5761 tgcctgcttgccgaatatcatggtggaaaatggccgcttttctggattcatcgactgtgg 5820
   ACGGACGAACGGCTTATAGTACCACCTTTTACCGGCGAAAAGACCTAAGTAGCTGACACC

5821 ccggctgggtgtggcggaccgctatcaggacatagcgttggctacccgtgatattgctga 5880
   GGCCGACCCACACCGCCTGGCGATAGTCCTGTATCGCAACCGATGGGCACTATAACGACT

5881 agagcttggcggcgaatgggctgaccgcttcctcgtgctttacggtatcgccgctcccga 5940
   TCTCGAACCGCCGCTTACCCGACTGGCGAAGGAGCACGAAATGCCATAGCGGCGAGGGCT

5941 ttcgcagcgcatcgccttctatcgccttcttgacgagttcttctgaattttgttaaaatt 6000
   AAGCGTCGCGTAGCGGAAGATAGCGGAAGAACTGCTCAAGAAGACTTAAAACAATTTTAA

6001 tttgttaaatcagctcattttttaaccaataggccgaaatcggcaacatcccttataaat 6060
   AAACAATTTAGTCGAGTAAAAAATTGGTTATCCGGCTTTAGCCGTTGTAGGGAATATTTA

                  f1 origin(6091,6396)<<< 
                  |
6061 caaaagaatagaccgcgatagggttgagtgttgttccagtttggaacaagagtccactat 6120
   GTTTTCTTATCTGGCGCTATCCCAACTCACAACAAGGTCAAACCTTGTTCTCAGGTGATA

6121 taaagaacgtggactccaacgtcaaagggcgaaaaaccgtctatcagggcgatggcccac 6180
   ATTTCTTGCACCTGAGGTTGCAGTTTCCCGCTTTTTGGCAGATAGTCCCGCTACCGGGTG

6181 tacgtgaaccatcacccaaatcaagttttttgcggtcgaggtgccgtaaagctctaaatc 6240
   ATGCACTTGGTAGTGGGTTTAGTTCAAAAAACGCCAGCTCCACGGCATTTCGAGATTTAG

6241 ggaaccctaaagggagcccccgatttagagcttgacggggaaagccggcgaacgtggcga 6300
   CCTTGGGATTTCCCTCGGGGGCTAAATCTCGAACTGCCCCTTTCGGCCGCTTGCACCGCT

6301 gaaaggaagggaagaaagcgaaaggagcgggcgctagggcgctggcaagtgtagcggtca 6360
   CTTTCCTTCCCTTCTTTCGCTTTCCTCGCCCGCGATCCCGCGACCGTTCACATCGCCAGT

6361 cgctgcgcgtaaccaccacacccgcgcgcttaatgcgccgctacagggcgcgtccattcg 6420
   GCGACGCGCATTGGTGGTGTGGGCGCGCGAATTACGCGGCGATGTCCCGCGCAGGTAAGC

6421 ccattcaggatcgaattaattcttaattaacatcatcaataatatacctt 6470
   GGTAAGTCCTAGCTTAATTAAGAATTAATTGTAGTAGTTATTATATGGAA