pLenti-GIII-CMV-C-term-HA

Vector Name pLenti-GIII-CMV-C-term-HA
VectorType Lentiviral Plasmid
Antibiotic Information Bacterial: Kanamycin. Mammalian: Puromycin.
Sequencing Primers CMV sequencing primer
5`---CGC AAA TGG GCG GTA GGC GTG---3`
SV40 reverse sequencing primer
5`---TAG TCA GCC ATG GGG CGG AGA ---3`
Additional Information The gene expression is driven by a CMV promoter, with a C-terminal HA Tag.
Original Vector: 9776bp
Vector without Insert Casette: 8071bp
***Note: Features may not be to scale, please refer to sequence or text map for detailed information.
***Note: The vector sequence shown below is representative of the parental vector only and does not include the gene of interest. The sequence of the gene can be found through the accession number link on the product page. The restriction sites within the cloning region may differ from the provided sequence.
    1 cgtgccttat taggaaggca acagacgggt ctgacatgga ttggacgaac cactgaattg   
    61 ccgcattgca gagatattgt atttaagtgc ctagctcgat acataaacgg gtctctctgg   
   121 ttagaccaga tctgagcctg ggagctctct ggctaactag ggaacccact gcttaagcct   
   181 caataaagct tgccttgagt gcttcaagta gtgtgtgccc gtctgttgtg tgactctggt   
   241 aactagagat ccctcagacc cttttagtca gtgtggaaaa tctctagcag tggcgcccga   
   301 acagggactt gaaagcgaaa gggaaaccag aggagctctc tcgacgcagg actcggcttg   
   361 ctgaagcgcg cacggcaaga ggcgaggggc ggcgactggt gagtacgcca aaaattttga   
   421 ctagcggagg ctagaaggag agagatgggt gcgagagcgt cagtattaag cgggggagaa   
   481 ttagatcgcg atgggaaaaa attcggttaa ggccaggggg aaagaaaaaa tataaattaa   
   541 aacatatagt atgggcaagc agggagctag aacgattcgc agttaatcct ggcctgttag   
   601 aaacatcaga aggctgtaga caaatactgg gacagctaca accatccctt cagacaggat   
   661 cagaagaact tagatcatta tataatacag tagcaaccct ctattgtgtg catcaaagga   
   721 tagagataaa agacaccaag gaagctttag acaagataga ggaagagcaa aacaaaagta   
   781 agaccaccgc acagcaagcc cgctgatctt cagacctgga ggaggagata tgagggacat   
   841 tggagaagtg aattatataa atataaagta gtaaaaattg aaccattagg agtagcaccc   
   901 accaaggcaa agagaagagt ggtgcagaga gaaaaaagag cagtgggaat aggagctttg   
   961 ttccttgggt tcttgggagc agcaggaagc actatgggcg cagcgtcaat gacgctgacg   
   1021 gtacaggcca gacaattatt gtctggtata gtgcagcagc agaacaattt gctgagggct   
   1081 attgaggcgc aacagcatct gttgcaactc acagtctggg gcatcaagca gctccaggca   
   1141 agaatcctgg ctgtggaaag atacctaaag gatcaacagc tcctggggat ttggggttgc   
   1201 tctggaaaac tcatttgcac cactgctgtg ccttggaatg ctagttggag taataaatct   
   1261 ctggaacaga tttggaatca cacgacctgg atggagtggg acagagaaat taacaattac   
   1321 acaagcttaa tacactcctt aattgaagaa tcgcaaaacc agcaagaaaa gaatgaacaa   
   1381 gaattattgg aattagataa atgggcaagt ttgtggaatt ggtttaacat aacaaattgg   
   1441 ctgtggtata taaaattatt cataatgata gtaggaggct tggtaggttt aagaatagtt   
   1501 tttgctgtac tttctatagt gaatagagtt aggcagggat attcaccatt atcgtttcag   
   1561 acccacctcc caaccccgag gggacccgac aggcccgaag gaatagaaga agaaggtgga   
   1621 gagagagaca gagacagatc cattcgatta gtgaacggat ctcgacggta tcgaaagctt   
   1681 gggattcgaa tttaaaagaa aaggggggat tggggggtac agtgcagggg aaagaatagt   
   1741 agacataata gcaacagaca tacaaactaa agaactacaa aaacaaatta caaaaattca   
   1801 aaattttcgg gtttttcgaa cctagggttc cgcgttacat aacttacggt aaatggcccg   
   1861 cctggctgac cgcccaacga cccccgccca ttgacgtcaa taatgacgta tgttcccata   
   1921 gtaacgccaa tagggacttt ccattgacgt caatgggtgg agtatttacg gtaaactgcc   
   1981 cacttggcag tacatcaagt gtatcatatg ccaagtacgc cccctattga cgtcaatgac   
   2041 ggtaaatggc ccgcctggca ttatgcccag tacatgacct tatgggactt tcctacttgg   
   2101 cagtacatct acgtttagtc atcgctatta ccatggtgat gcggttttgg cagtacatca   
   2161 atgggcgtgg atagcggttt gactcacggg gatttccaag tctccacccc attgacgtca   
   2221 atgggagttt gttttggcac caaaatcaac gggactttcc aaaatgtcgt aacaactccg   
   2281 ccccattgac gcaaatgggc ggtaggcgtg tacggtggga ggtctatata agcagagctc   
   2341 gtttagtgaa ccgtcagatc gcctggagac gccatccacg ctgttttgac ctccatagaa   
   2401 gaaccgagtt taaactccct atcagtgata gagatctccc tatcagtgat agagagctag   
   2461 cgatatcaac aagtttgtac aaaaaagctg aacgagaaac gtaaaatgat ataaatatca   
   2521 atatattaaa ttagattttg cataaaaaac agactacata atactgtaaa acacaacata   
   2581 tccagtcact atggcggccg cattaggcac cccaggcttt acactttatg cttccggctc   
   2641 gtataatgtg tggattttga gttaggatcc gtcgagattt tcaggagcta aggaagctaa   
   2701 aatggagaaa aaaatcactg gatataccac cgttgatata tcccaatggc atcgtaaaga   
   2761 acattttgag gcatttcagt cagttgctca atgtacctat aaccagaccg ttcagctgga   
   2821 tattacggcc tttttaaaga ccgtaaagaa aaataagcac aagttttatc cggcctttat   
   2881 tcacattctt gcccgcctga tgaatgctca tccggaattc cgtatggcaa tgaaagacgg   
   2941 tgagctggtg atatgggata gtgttcaccc ttgttacacc gttttccatg agcaaactga   
   3001 aacgttttca tcgctctgga gtgaatacca cgacgatttc cggcagtttc tacacatata   
   3061 ttcgcaagat gtggcgtgtt acggtgaaaa cctggcctat ttccctaaag ggtttattga   
   3121 gaatatgttt ttcgtctcag ccaatccctg ggtgagtttc accagttttg atttaaacgt   
   3181 ggccaatatg gacaacttct tcgcccccgt tttcaccatg ggcaaatatt atacgcaagg   
   3241 cgacaaggtg ctgatgccgc tggcgattca ggttcatcat gccgtttgtg atggcttcca   
   3301 tgtcggcaga atgcttaatg aattacaaca gtactgcgat gagtggcagg gcggggcgta   
   3361 aagatctgga tccggcttac taaaagccag ataacagtat gcgtatttgc gcgctgattt   
   3421 ttgcggtata agaatatata ctgatatgta tacccgaagt atgtcaaaaa gaggtatgct   
   3481 atgaagcagc gtattacagt gacagttgac agcgacagct atcagttgct caaggcatat   
   3541 atgatgtcaa tatctccggt ctggtaagca caaccatgca gaatgaagcc cgtcgtctgc   
   3601 gtgccgaacg ctggaaagcg gaaaatcagg aagggatggc tgaggtcgcc cggtttattg   
   3661 aaatgaacgg ctcttttgct gacgagaaca ggggctggtg aaatgcagtt taaggtttac   
   3721 acctataaaa gagagagccg ttatcgtctg tttgtggatg tacagagtga tattattgac   
   3781 acgcccgggc gacggatggt gatccccctg gccagtgcac gtctgctgtc agataaagtc   
   3841 tcccgtgaac tttacccggt ggtgcatatc ggggatgaaa gctggcgcat gatgaccacc   
   3901 gatatggcca gtgtgccggt ctccgttatc ggggaagaag tggctgatct cagccaccgc   
   3961 gaaaatgaca tcaaaaacgc cattaacctg atgttctggg gaatataaat gtcaggctcc   
   4021 cttatacaca gccagtctgc aggtcgacca tagtgactgg atatgttgtg ttttacagta   
   4081 ttatgtagtc tgttttttat gcaaaatcta atttaatata ttgatattta tatcatttta   
   4141 cgtttctcgt tcagctttct tgtacaaagt ggttgatatc ctcgagtacc catacgacgt   
   4201 cccagactac gcttgagttt aaacacgcgt ggtgtggaaa gtccccaggc tccccagcag   
   4261 gcagaagtat gcaaagcatg catctcaatt agtcagcaac caggtgtgga aagtccccag   
   4321 gctccccagc aggcagaagt atgcaaagca tgcatctcaa ttagtcagca accatagtcc   
   4381 cgcccctaac tccgcccatc ccgcccctaa ctccgcccag ttccgcccat tctccgcccc   
   4441 atggctgact aatttttttt atttatgcag aggccgaggc cgcctcggcc tctgagctat   
   4501 tccagaagta gtgaggaggc ttttttggag gccatgaccg agtacaagcc cacggtgcgc   
   4561 ctcgccaccc gcgacgacgt ccctcgggcc gtacgcaccc tcgccgccgc gttcgccgac   
   4621 taccccgcca cgcgccacac cgtggacccg gaccgccaca tcgagcgggt caccgagctg   
   4681 caagaactct tcctcacgcg cgtcgggctc gacatcggca aggtgtgggt cgcggacgac   
   4741 ggcgccgcgg tggcggtctg gaccacgccg gagagcgtcg aagcgggggc ggtgttcgcc   
   4801 gagatcggcc cgcgcatggc cgagttgagc ggttcccggc tggccgcgca gcaacagatg   
   4861 gaagggctcc tggcgccgca ccggcccaag gagcccgcgt ggttcctggc caccgtcggc   
   4921 gtctcgcccg accaccaggg caagggtctg ggcagcgccg tcgtgctccc cggagtggag   
   4981 gcggccgagc gcgccggggt gcccgccttc ctggagacct ccgcgccccg caacctcccc   
   5041 ttctacgagc ggctcggctt caccgtcacc gccgacgtcg aggtgcccga aggaccgcgc   
   5101 acctggtgca tgacccgcaa gcccggtgcc tgaacgcgtt ccggaaatca acctctggat   
   5161 tacaaaattt gtgaaagatt gactggtatt cttaactatg ttgctccttt tacgctatgt   
   5221 ggatacgctg ctttaatgcc tttgtatcat gctattgctt cccgtatggc tttcattttc   
   5281 tcctccttgt ataaatcctg gttgctgtct ctttatgagg agttgtggcc cgttgtcagg   
   5341 caacgtggcg tggtgtgcac tgtgtttgct gacgcaaccc ccactggttg gggcattgcc   
   5401 accacctgtc agctcctttc cgggactttc gctttccccc tccctattgc cacggcggaa   
   5461 ctcatcgccg cctgccttgc ccgctgctgg acaggggctc ggctgttggg cactgacaat   
   5521 tccgtggtgt tgtcggggaa gctgacgtcc tttccatggc tgctcgcctg tgttgccacc   
   5581 tggattctgc gcgggacgtc cttctgctac gtcccttcgg ccctcaatcc agcggacctt   
   5641 ccttcccgcg gcctgctgcc ggctctgcgg cctcttccgc gtctcgcctt cgccctcaga   
   5701 cgagtcggat ctccctttgg gccgcctccc cgcctgtccg gatggaaggg ctaattcact   
   5761 cccaacgaat acaagatctg ctttttgctt gtactgggtc tctctggtta gaccagatct   
   5821 gagcctggga gctctctggc taactaggga acccactgct taagcctcaa taaagcttgc   
   5881 cttgagtgct tcaagtagtg tgtgcccgtc tgttgtgtga ctctggtaac tagagatccc   
   5941 tcagaccctt ttagtcagtg tggaaaatct ctagcagtag tagttcatgt catcttatta   
   6001 ttcagtattt ataacttgca aagaaatgaa tatcagagag tgagaggaac ttgtttattg   
   6061 cagcttataa tggttacaaa taaagcaata gcatcacaaa tttcacaaat aaagcatttt   
   6121 tttcactgca ttctagttgt ggtttgtcca aactcatcaa tgtatcttat catgtctggc   
   6181 atctatgtcg ggtgcggaga aagaggtaat gaaatggcat tatgggtatt atgggtctgc   
   6241 attaatgaat cggccaacgg atgtcggtgt gaaataccgc acagatgcgt aaggagaaaa   
   6301 taccgcatca ggcgctcttc cgcttcctcg ctcactgact cgctgcgctc ggtcgttcgg   
   6361 ctgcggcgag cggtatcagc tcactcaaag gcggtaatac ggttatccac agaatcaggg   
   6421 gataacgcag gaaagaacat gtgagcaaaa ggccagcaaa aggccaggaa ccgtaaaaag   
   6481 gccgcgttgc tggcgttttt ccataggctc cgcccccctg acgagcatca caaaaatcga   
   6541 cgctcaagtc agaggtggcg aaacccgaca ggactataaa gataccaggc gtttccccct   
   6601 ggaagctccc tcgtgcgctc tcctgttccg accctgccgc ttaccggata cctgtccgcc   
   6661 tttctccctt cgggaagcgt ggcgctttct catagctcac gctgtaggta tctcagttcg   
   6721 gtgtaggtcg ttcgctccaa gctgggctgt gtgcacgaac cccccgttca gcccgaccgc   
   6781 tgcgccttat ccggtaacta tcgtcttgag tccaacccgg taagacacga cttatcgcca   
   6841 ctggcagcag ccactggtaa caggattagc agagcgaggt atgtaggcgg tgctacagag   
   6901 ttcttgaagt ggtggcctaa ctacggctac actagaagga cagtatttgg tatctgcgct   
   6961 ctgctgaagc cagttacctt cggaaaaaga gttggtagct cttgatccgg caaacaaacc   
   7021 accgctggta gcggtggttt ttttgtttgc aagcagcaga ttacgcgcag aaaaaaagga   
   7081 tctcaagaag atcctttgat cttttctacg gggtctgacg ctcagtggaa cgaaaactca   
   7141 cgttaaggga ttttggccat gagattatca aaaaggatct tcacctagat ccttttcacg   
   7201 tagaaagcca gtccgcagaa acggtgctga ccccggatga atgtcagcta ctgggctatc   
   7261 tggacaaggg aaaacgcaag cgcaaagaga aagcaggtag cttgcagtgg gcttacatgg   
   7321 cgatagctag actgggcggt tttatggaca gcaagcgaac cggaattgcc agctggggcg   
   7381 ccctctggta aggttgggaa gccctgcaaa gtaaactgga tggctttctt gccgccaagg   
   7441 atctgatggc gcaggggatc aagctctgat caagagacag gatgaggatc gtttcgcatg   
   7501 attgaacaag atggattgca cgcaggttct ccggccgctt gggtggagag gctattcggc   
   7561 tatgactggg cacaacagac aatcggctgc tctgatgccg ccgtgttccg gctgtcagcg   
   7621 caggggcgcc cggttctttt tgtcaagacc gacctgtccg gtgccctgaa tgaactgcaa   
   7681 gacgaggcag cgcggctatc gtggctggcc acgacgggcg ttccttgcgc agctgtgctc   
   7741 gacgttgtca ctgaagcggg aagggactgg ctgctattgg gcgaagtgcc ggggcaggat   
   7801 ctcctgtcat ctcaccttgc tcctgccgag aaagtatcca tcatggctga tgcaatgcgg   
   7861 cggctgcata cgcttgatcc ggctacctgc ccattcgacc accaagcgaa acatcgcatc   
   7921 gagcgagcac gtactcggat ggaagccggt cttgtcgatc aggatgatct ggacgaagag   
   7981 catcaggggc tcgcgccagc cgaactgttc gccaggctca aggcgagcat gcccgacggc   
   8041 gaggatctcg tcgtgaccca tggcgatgcc tgcttgccga atatcatggt ggaaaatggc   
   8101 cgcttttctg gattcatcga ctgtggccgg ctgggtgtgg cggaccgcta tcaggacata   
   8161 gcgttggcta cccgtgatat tgctgaagag cttggcggcg aatgggctga ccgcttcctc   
   8221 gtgctttacg gtatcgccgc tcccgattcg cagcgcatcg ccttctatcg ccttcttgac   
   8281 gagttcttct gaattttgtt aaaatttttg ttaaatcagc tcatttttta accaataggc   
   8341 cgaaatcggc aaaatccctt ataaatcaaa agaatagacc gagatagggt tgagtgttgt   
   8401 tccagtttgg aacaagagtc cactattaaa gaacgtggac tccaacgtca aagggcgaaa   
   8461 aaccgtctat cagggcgatg gcccactacg tgaaccatca ccctaatcaa gttttttggg   
   8521 gtcgaggtgc cgtaaagcac taaatcggaa ccctaaaggg agcccccgat ttagagcttg   
   8581 acggggaaag ccggcgaacg tggcgagaaa ggaagggaag aaagcgaaag gagcgggcgc   
   8641 tagggcgctg gcaagtgtag cggtcacgct gcgcgtaacc accacacccg ccgcgcttaa   
   8701 tgcgccgcta cagggcgcgt ccattcgcca ttcaggatcg aattaattct taattaacat   
   8761 catcaataat ataccttttt tggattgaag ccaatatgat aatgaggggg tggagtttgt   
   8821 gacgtggcgc ggggcgtggg aacggggcgg gtgacgtagt agtgtggcgg aagtgtgatg   
   8881 ttgcaagtgt ggcggaacac atgtaagcga cggatgtggc aaaagtgacg tttttggtgt   
   8941 gcgccggtgt acacaggaag tgacaatttt cgcgcggttt taggcggatg ttgtagtaaa   
   9001 tttgggcgta accgagtaag atttggccat tttcgcggga aaactgaata agaggaagtg   
   9061 aaatctgaat aattttgtgt tactcatagc gcgtaatact ctcatgagcg gatacatatt   
   9121 tgaatgtatt tagaaaaata aacaaatagg ggttccgcgc acatttcccc gaaaagtgcc   
   9181 acctgacgta actataacgg tcctaaggta gcgaaaatgt agtcttatgc aatactcttg   
   9241 tagtcttgca acatggtaac gatgagttag caacatgcct tacaaggaga gaaaaagcac   
   9301 cgtgcatgcc gattggtgga agtaaggtgg tacgat                
              LOCUS    dna           9336 bp                  
FEATURES       Location/Qualifiers
   Other Gene   109..289
           /gene="HIV-1_5_LTR other"
   Other Gene   400..444
           /gene="HIV-1_psi_pack other"
   misc_binding  486..491
           /dbxref="REBASE:NruI"
   Regulatory_Seq 951..1184
           /gene="RRE reg"
   ORF       994..1695
           /sequence="ORF_1 rf(1)"
   misc_binding  2005..2010
           /dbxref="REBASE:NdeI"
   Promoter    2279..2360
           /gene="CMV prom"
   Regulatory_Seq 2416..2455
           /gene="tetO reg"
   Other Gene   2469..2593
           /gene="attR1 other"
   Other Gene   2493..2593
           /gene="attR2 other"
   misc_binding  2594..2601
           /dbxref="REBASE:NotI"
   Marker     2702..3361
           /gene="CAT marker"
   ORF       2702..3361
           /sequence="ORF_4 rf(2)"
   misc_binding  2915..2920
           /dbxref="REBASE:EcoRI"
   Other Gene   3703..4008
           /gene="ccdB other"
   misc_binding  3784..3789
           /dbxref="REBASE:SmaI"
   misc_binding  3784..3789
           /dbxref="REBASE:XmaI"
   misc_binding  4037..4042
           /dbxref="REBASE:PstI"
   Other Gene   4049..4168
           /gene="attR1 other"
   Other Gene   4049..4149
           /gene="attR2 other"
   misc_binding  4181..4186
           /dbxref="REBASE:XhoI"
   Promoter    4231..4499
           /gene="SV40 prom"
   Rep_Origin   4398..4475
           /gene="SV40 origin"
   ORF       4465..5133
           /sequence="ORF_2 rf(1)"
   misc_binding  4478..4490
           /dbxref="REBASE:SfiI"
   Marker     4534..5133
           /gene="puro marker"
   Other Gene   5743..5795
           /gene="delta_U3 other"
   Other Gene   5796..5976
           /gene="HIV-1_5_LTR other"
   Rep_Origin   6483..7102
           /gene="pBR322 origin"
   Promoter    7360..7409
           /gene="NEOKAN prom"
   misc_binding  7467..7472
           /dbxref="REBASE:BclI"
   ORF       7498..8292
           /sequence="ORF_3 rf(1)"
   Marker     7501..8289
           /gene="NTP_II marker"
   Rep_Origin   8397..8703
           /gene="f1 origin"
   Other Gene   8758..8859
           /gene="RITR other"
   Other Gene   8758..8859
           /gene="LITR other"
   Other Gene   8939..9087
           /gene="Encap other"
BASE COUNT  2399 a  2219 c  2484 g  2234 t  0 others
ORIGIN
    1 cgtgccttat taggaaggca acagacgggt ctgacatgga ttggacgaac cactgaattg   
    61 ccgcattgca gagatattgt atttaagtgc ctagctcgat acataaacgg gtctctctgg   
   121 ttagaccaga tctgagcctg ggagctctct ggctaactag ggaacccact gcttaagcct   
   181 caataaagct tgccttgagt gcttcaagta gtgtgtgccc gtctgttgtg tgactctggt   
   241 aactagagat ccctcagacc cttttagtca gtgtggaaaa tctctagcag tggcgcccga   
   301 acagggactt gaaagcgaaa gggaaaccag aggagctctc tcgacgcagg actcggcttg   
   361 ctgaagcgcg cacggcaaga ggcgaggggc ggcgactggt gagtacgcca aaaattttga   
   421 ctagcggagg ctagaaggag agagatgggt gcgagagcgt cagtattaag cgggggagaa   
   481 ttagatcgcg atgggaaaaa attcggttaa ggccaggggg aaagaaaaaa tataaattaa   
   541 aacatatagt atgggcaagc agggagctag aacgattcgc agttaatcct ggcctgttag   
   601 aaacatcaga aggctgtaga caaatactgg gacagctaca accatccctt cagacaggat   
   661 cagaagaact tagatcatta tataatacag tagcaaccct ctattgtgtg catcaaagga   
   721 tagagataaa agacaccaag gaagctttag acaagataga ggaagagcaa aacaaaagta   
   781 agaccaccgc acagcaagcc cgctgatctt cagacctgga ggaggagata tgagggacat   
   841 tggagaagtg aattatataa atataaagta gtaaaaattg aaccattagg agtagcaccc   
   901 accaaggcaa agagaagagt ggtgcagaga gaaaaaagag cagtgggaat aggagctttg   
   961 ttccttgggt tcttgggagc agcaggaagc actatgggcg cagcgtcaat gacgctgacg   
   1021 gtacaggcca gacaattatt gtctggtata gtgcagcagc agaacaattt gctgagggct   
   1081 attgaggcgc aacagcatct gttgcaactc acagtctggg gcatcaagca gctccaggca   
   1141 agaatcctgg ctgtggaaag atacctaaag gatcaacagc tcctggggat ttggggttgc   
   1201 tctggaaaac tcatttgcac cactgctgtg ccttggaatg ctagttggag taataaatct   
   1261 ctggaacaga tttggaatca cacgacctgg atggagtggg acagagaaat taacaattac   
   1321 acaagcttaa tacactcctt aattgaagaa tcgcaaaacc agcaagaaaa gaatgaacaa   
   1381 gaattattgg aattagataa atgggcaagt ttgtggaatt ggtttaacat aacaaattgg   
   1441 ctgtggtata taaaattatt cataatgata gtaggaggct tggtaggttt aagaatagtt   
   1501 tttgctgtac tttctatagt gaatagagtt aggcagggat attcaccatt atcgtttcag   
   1561 acccacctcc caaccccgag gggacccgac aggcccgaag gaatagaaga agaaggtgga   
   1621 gagagagaca gagacagatc cattcgatta gtgaacggat ctcgacggta tcgaaagctt   
   1681 gggattcgaa tttaaaagaa aaggggggat tggggggtac agtgcagggg aaagaatagt   
   1741 agacataata gcaacagaca tacaaactaa agaactacaa aaacaaatta caaaaattca   
   1801 aaattttcgg gtttttcgaa cctagggttc cgcgttacat aacttacggt aaatggcccg   
   1861 cctggctgac cgcccaacga cccccgccca ttgacgtcaa taatgacgta tgttcccata   
   1921 gtaacgccaa tagggacttt ccattgacgt caatgggtgg agtatttacg gtaaactgcc   
   1981 cacttggcag tacatcaagt gtatcatatg ccaagtacgc cccctattga cgtcaatgac   
   2041 ggtaaatggc ccgcctggca ttatgcccag tacatgacct tatgggactt tcctacttgg   
   2101 cagtacatct acgtttagtc atcgctatta ccatggtgat gcggttttgg cagtacatca   
   2161 atgggcgtgg atagcggttt gactcacggg gatttccaag tctccacccc attgacgtca   
   2221 atgggagttt gttttggcac caaaatcaac gggactttcc aaaatgtcgt aacaactccg   
   2281 ccccattgac gcaaatgggc ggtaggcgtg tacggtggga ggtctatata agcagagctc   
   2341 gtttagtgaa ccgtcagatc gcctggagac gccatccacg ctgttttgac ctccatagaa   
   2401 gaaccgagtt taaactccct atcagtgata gagatctccc tatcagtgat agagagctag   
   2461 cgatatcaac aagtttgtac aaaaaagctg aacgagaaac gtaaaatgat ataaatatca   
   2521 atatattaaa ttagattttg cataaaaaac agactacata atactgtaaa acacaacata   
   2581 tccagtcact atggcggccg cattaggcac cccaggcttt acactttatg cttccggctc   
   2641 gtataatgtg tggattttga gttaggatcc gtcgagattt tcaggagcta aggaagctaa   
   2701 aatggagaaa aaaatcactg gatataccac cgttgatata tcccaatggc atcgtaaaga   
   2761 acattttgag gcatttcagt cagttgctca atgtacctat aaccagaccg ttcagctgga   
   2821 tattacggcc tttttaaaga ccgtaaagaa aaataagcac aagttttatc cggcctttat   
   2881 tcacattctt gcccgcctga tgaatgctca tccggaattc cgtatggcaa tgaaagacgg   
   2941 tgagctggtg atatgggata gtgttcaccc ttgttacacc gttttccatg agcaaactga   
   3001 aacgttttca tcgctctgga gtgaatacca cgacgatttc cggcagtttc tacacatata   
   3061 ttcgcaagat gtggcgtgtt acggtgaaaa cctggcctat ttccctaaag ggtttattga   
   3121 gaatatgttt ttcgtctcag ccaatccctg ggtgagtttc accagttttg atttaaacgt   
   3181 ggccaatatg gacaacttct tcgcccccgt tttcaccatg ggcaaatatt atacgcaagg   
   3241 cgacaaggtg ctgatgccgc tggcgattca ggttcatcat gccgtttgtg atggcttcca   
   3301 tgtcggcaga atgcttaatg aattacaaca gtactgcgat gagtggcagg gcggggcgta   
   3361 aagatctgga tccggcttac taaaagccag ataacagtat gcgtatttgc gcgctgattt   
   3421 ttgcggtata agaatatata ctgatatgta tacccgaagt atgtcaaaaa gaggtatgct   
   3481 atgaagcagc gtattacagt gacagttgac agcgacagct atcagttgct caaggcatat   
   3541 atgatgtcaa tatctccggt ctggtaagca caaccatgca gaatgaagcc cgtcgtctgc   
   3601 gtgccgaacg ctggaaagcg gaaaatcagg aagggatggc tgaggtcgcc cggtttattg   
   3661 aaatgaacgg ctcttttgct gacgagaaca ggggctggtg aaatgcagtt taaggtttac   
   3721 acctataaaa gagagagccg ttatcgtctg tttgtggatg tacagagtga tattattgac   
   3781 acgcccgggc gacggatggt gatccccctg gccagtgcac gtctgctgtc agataaagtc   
   3841 tcccgtgaac tttacccggt ggtgcatatc ggggatgaaa gctggcgcat gatgaccacc   
   3901 gatatggcca gtgtgccggt ctccgttatc ggggaagaag tggctgatct cagccaccgc   
   3961 gaaaatgaca tcaaaaacgc cattaacctg atgttctggg gaatataaat gtcaggctcc   
   4021 cttatacaca gccagtctgc aggtcgacca tagtgactgg atatgttgtg ttttacagta   
   4081 ttatgtagtc tgttttttat gcaaaatcta atttaatata ttgatattta tatcatttta   
   4141 cgtttctcgt tcagctttct tgtacaaagt ggttgatatc ctcgagtacc catacgacgt   
   4201 cccagactac gcttgagttt aaacacgcgt ggtgtggaaa gtccccaggc tccccagcag   
   4261 gcagaagtat gcaaagcatg catctcaatt agtcagcaac caggtgtgga aagtccccag   
   4321 gctccccagc aggcagaagt atgcaaagca tgcatctcaa ttagtcagca accatagtcc   
   4381 cgcccctaac tccgcccatc ccgcccctaa ctccgcccag ttccgcccat tctccgcccc   
   4441 atggctgact aatttttttt atttatgcag aggccgaggc cgcctcggcc tctgagctat   
   4501 tccagaagta gtgaggaggc ttttttggag gccatgaccg agtacaagcc cacggtgcgc   
   4561 ctcgccaccc gcgacgacgt ccctcgggcc gtacgcaccc tcgccgccgc gttcgccgac   
   4621 taccccgcca cgcgccacac cgtggacccg gaccgccaca tcgagcgggt caccgagctg   
   4681 caagaactct tcctcacgcg cgtcgggctc gacatcggca aggtgtgggt cgcggacgac   
   4741 ggcgccgcgg tggcggtctg gaccacgccg gagagcgtcg aagcgggggc ggtgttcgcc   
   4801 gagatcggcc cgcgcatggc cgagttgagc ggttcccggc tggccgcgca gcaacagatg   
   4861 gaagggctcc tggcgccgca ccggcccaag gagcccgcgt ggttcctggc caccgtcggc   
   4921 gtctcgcccg accaccaggg caagggtctg ggcagcgccg tcgtgctccc cggagtggag   
   4981 gcggccgagc gcgccggggt gcccgccttc ctggagacct ccgcgccccg caacctcccc   
   5041 ttctacgagc ggctcggctt caccgtcacc gccgacgtcg aggtgcccga aggaccgcgc   
   5101 acctggtgca tgacccgcaa gcccggtgcc tgaacgcgtt ccggaaatca acctctggat   
   5161 tacaaaattt gtgaaagatt gactggtatt cttaactatg ttgctccttt tacgctatgt   
   5221 ggatacgctg ctttaatgcc tttgtatcat gctattgctt cccgtatggc tttcattttc   
   5281 tcctccttgt ataaatcctg gttgctgtct ctttatgagg agttgtggcc cgttgtcagg   
   5341 caacgtggcg tggtgtgcac tgtgtttgct gacgcaaccc ccactggttg gggcattgcc   
   5401 accacctgtc agctcctttc cgggactttc gctttccccc tccctattgc cacggcggaa   
   5461 ctcatcgccg cctgccttgc ccgctgctgg acaggggctc ggctgttggg cactgacaat   
   5521 tccgtggtgt tgtcggggaa gctgacgtcc tttccatggc tgctcgcctg tgttgccacc   
   5581 tggattctgc gcgggacgtc cttctgctac gtcccttcgg ccctcaatcc agcggacctt   
   5641 ccttcccgcg gcctgctgcc ggctctgcgg cctcttccgc gtctcgcctt cgccctcaga   
   5701 cgagtcggat ctccctttgg gccgcctccc cgcctgtccg gatggaaggg ctaattcact   
   5761 cccaacgaat acaagatctg ctttttgctt gtactgggtc tctctggtta gaccagatct   
   5821 gagcctggga gctctctggc taactaggga acccactgct taagcctcaa taaagcttgc   
   5881 cttgagtgct tcaagtagtg tgtgcccgtc tgttgtgtga ctctggtaac tagagatccc   
   5941 tcagaccctt ttagtcagtg tggaaaatct ctagcagtag tagttcatgt catcttatta   
   6001 ttcagtattt ataacttgca aagaaatgaa tatcagagag tgagaggaac ttgtttattg   
   6061 cagcttataa tggttacaaa taaagcaata gcatcacaaa tttcacaaat aaagcatttt   
   6121 tttcactgca ttctagttgt ggtttgtcca aactcatcaa tgtatcttat catgtctggc   
   6181 atctatgtcg ggtgcggaga aagaggtaat gaaatggcat tatgggtatt atgggtctgc   
   6241 attaatgaat cggccaacgg atgtcggtgt gaaataccgc acagatgcgt aaggagaaaa   
   6301 taccgcatca ggcgctcttc cgcttcctcg ctcactgact cgctgcgctc ggtcgttcgg   
   6361 ctgcggcgag cggtatcagc tcactcaaag gcggtaatac ggttatccac agaatcaggg   
   6421 gataacgcag gaaagaacat gtgagcaaaa ggccagcaaa aggccaggaa ccgtaaaaag   
   6481 gccgcgttgc tggcgttttt ccataggctc cgcccccctg acgagcatca caaaaatcga   
   6541 cgctcaagtc agaggtggcg aaacccgaca ggactataaa gataccaggc gtttccccct   
   6601 ggaagctccc tcgtgcgctc tcctgttccg accctgccgc ttaccggata cctgtccgcc   
   6661 tttctccctt cgggaagcgt ggcgctttct catagctcac gctgtaggta tctcagttcg   
   6721 gtgtaggtcg ttcgctccaa gctgggctgt gtgcacgaac cccccgttca gcccgaccgc   
   6781 tgcgccttat ccggtaacta tcgtcttgag tccaacccgg taagacacga cttatcgcca   
   6841 ctggcagcag ccactggtaa caggattagc agagcgaggt atgtaggcgg tgctacagag   
   6901 ttcttgaagt ggtggcctaa ctacggctac actagaagga cagtatttgg tatctgcgct   
   6961 ctgctgaagc cagttacctt cggaaaaaga gttggtagct cttgatccgg caaacaaacc   
   7021 accgctggta gcggtggttt ttttgtttgc aagcagcaga ttacgcgcag aaaaaaagga   
   7081 tctcaagaag atcctttgat cttttctacg gggtctgacg ctcagtggaa cgaaaactca   
   7141 cgttaaggga ttttggccat gagattatca aaaaggatct tcacctagat ccttttcacg   
   7201 tagaaagcca gtccgcagaa acggtgctga ccccggatga atgtcagcta ctgggctatc   
   7261 tggacaaggg aaaacgcaag cgcaaagaga aagcaggtag cttgcagtgg gcttacatgg   
   7321 cgatagctag actgggcggt tttatggaca gcaagcgaac cggaattgcc agctggggcg   
   7381 ccctctggta aggttgggaa gccctgcaaa gtaaactgga tggctttctt gccgccaagg   
   7441 atctgatggc gcaggggatc aagctctgat caagagacag gatgaggatc gtttcgcatg   
   7501 attgaacaag atggattgca cgcaggttct ccggccgctt gggtggagag gctattcggc   
   7561 tatgactggg cacaacagac aatcggctgc tctgatgccg ccgtgttccg gctgtcagcg   
   7621 caggggcgcc cggttctttt tgtcaagacc gacctgtccg gtgccctgaa tgaactgcaa   
   7681 gacgaggcag cgcggctatc gtggctggcc acgacgggcg ttccttgcgc agctgtgctc   
   7741 gacgttgtca ctgaagcggg aagggactgg ctgctattgg gcgaagtgcc ggggcaggat   
   7801 ctcctgtcat ctcaccttgc tcctgccgag aaagtatcca tcatggctga tgcaatgcgg   
   7861 cggctgcata cgcttgatcc ggctacctgc ccattcgacc accaagcgaa acatcgcatc   
   7921 gagcgagcac gtactcggat ggaagccggt cttgtcgatc aggatgatct ggacgaagag   
   7981 catcaggggc tcgcgccagc cgaactgttc gccaggctca aggcgagcat gcccgacggc   
   8041 gaggatctcg tcgtgaccca tggcgatgcc tgcttgccga atatcatggt ggaaaatggc   
   8101 cgcttttctg gattcatcga ctgtggccgg ctgggtgtgg cggaccgcta tcaggacata   
   8161 gcgttggcta cccgtgatat tgctgaagag cttggcggcg aatgggctga ccgcttcctc   
   8221 gtgctttacg gtatcgccgc tcccgattcg cagcgcatcg ccttctatcg ccttcttgac   
   8281 gagttcttct gaattttgtt aaaatttttg ttaaatcagc tcatttttta accaataggc   
   8341 cgaaatcggc aaaatccctt ataaatcaaa agaatagacc gagatagggt tgagtgttgt   
   8401 tccagtttgg aacaagagtc cactattaaa gaacgtggac tccaacgtca aagggcgaaa   
   8461 aaccgtctat cagggcgatg gcccactacg tgaaccatca ccctaatcaa gttttttggg   
   8521 gtcgaggtgc cgtaaagcac taaatcggaa ccctaaaggg agcccccgat ttagagcttg   
   8581 acggggaaag ccggcgaacg tggcgagaaa ggaagggaag aaagcgaaag gagcgggcgc   
   8641 tagggcgctg gcaagtgtag cggtcacgct gcgcgtaacc accacacccg ccgcgcttaa   
   8701 tgcgccgcta cagggcgcgt ccattcgcca ttcaggatcg aattaattct taattaacat   
   8761 catcaataat ataccttttt tggattgaag ccaatatgat aatgaggggg tggagtttgt   
   8821 gacgtggcgc ggggcgtggg aacggggcgg gtgacgtagt agtgtggcgg aagtgtgatg   
   8881 ttgcaagtgt ggcggaacac atgtaagcga cggatgtggc aaaagtgacg tttttggtgt   
   8941 gcgccggtgt acacaggaag tgacaatttt cgcgcggttt taggcggatg ttgtagtaaa   
   9001 tttgggcgta accgagtaag atttggccat tttcgcggga aaactgaata agaggaagtg   
   9061 aaatctgaat aattttgtgt tactcatagc gcgtaatact ctcatgagcg gatacatatt   
   9121 tgaatgtatt tagaaaaata aacaaatagg ggttccgcgc acatttcccc gaaaagtgcc   
   9181 acctgacgta actataacgg tcctaaggta gcgaaaatgt agtcttatgc aatactcttg   
   9241 tagtcttgca acatggtaac gatgagttag caacatgcct tacaaggaga gaaaaagcac   
   9301 cgtgcatgcc gattggtgga agtaaggtgg tacgat                
//
            
***Note: The text map shown below is representative of the parental vector only and does not include the gene of interest. The sequence of the gene can be found through the accession number link on the product page.
1   cgtgccttattaggaaggcaacagacgggtctgacatggattggacgaaccactgaattg 60
   GCACGGAATAATCCTTCCGTTGTCTGCCCAGACTGTACCTAACCTGCTTGGTGACTTAAC

                           HIV-1_5_LTR other(109,289)>>> 
                           |
61  ccgcattgcagagatattgtatttaagtgcctagctcgatacataaacgggtctctctgg 120
   GGCGTAACGTCTCTATAACATAAATTCACGGATCGAGCTATGTATTTGCCCAGAGAGACC

121  ttagaccagatctgagcctgggagctctctggctaactagggaacccactgcttaagcct 180
   AATCTGGTCTAGACTCGGACCCTCGAGAGACCGATTGATCCCTTGGGTGACGAATTCGGA

181  caataaagcttgccttgagtgcttcaagtagtgtgtgcccgtctgttgtgtgactctggt 240
   GTTATTTCGAACGGAACTCACGAAGTTCATCACACACGGGCAGACAACACACTGAGACCA

241  aactagagatccctcagacccttttagtcagtgtggaaaatctctagcagtggcgcccga 300
   TTGATCTCTAGGGAGTCTGGGAAAATCAGTCACACCTTTTAGAGATCGTCACCGCGGGCT

301  acagggacttgaaagcgaaagggaaaccagaggagctctctcgacgcaggactcggcttg 360
   TGTCCCTGAACTTTCGCTTTCCCTTTGGTCTCCTCGAGAGAGCTGCGTCCTGAGCCGAAC

                       HIV-1_psi_pack other(400,444)>>> 
                       |
361  ctgaagcgcgcacggcaagaggcgaggggcggcgactggtgagtacgccaaaaattttga 420
   GACTTCGCGCGTGCCGTTCTCCGCTCCCCGCCGCTGACCACTCATGCGGTTTTTAAAACT

421  ctagcggaggctagaaggagagagatgggtgcgagagcgtcagtattaagcgggggagaa 480
   GATCGCCTCCGATCTTCCTCTCTCTACCCACGCTCTCGCAGTCATAATTCGCCCCCTCTT

       NruI 
       |
481  ttagatcgcgatgggaaaaaattcggttaaggccagggggaaagaaaaaatataaattaa 540
   AATCTAGCGCTACCCTTTTTTAAGCCAATTCCGGTCCCCCTTTCTTTTTTATATTTAATT

541  aacatatagtatgggcaagcagggagctagaacgattcgcagttaatcctggcctgttag 600
   TTGTATATCATACCCGTTCGTCCCTCGATCTTGCTAAGCGTCAATTAGGACCGGACAATC

601  aaacatcagaaggctgtagacaaatactgggacagctacaaccatcccttcagacaggat 660
   TTTGTAGTCTTCCGACATCTGTTTATGACCCTGTCGATGTTGGTAGGGAAGTCTGTCCTA

661  cagaagaacttagatcattatataatacagtagcaaccctctattgtgtgcatcaaagga 720
   GTCTTCTTGAATCTAGTAATATATTATGTCATCGTTGGGAGATAACACACGTAGTTTCCT

721  tagagataaaagacaccaaggaagctttagacaagatagaggaagagcaaaacaaaagta 780
   ATCTCTATTTTCTGTGGTTCCTTCGAAATCTGTTCTATCTCCTTCTCGTTTTGTTTTCAT

781  agaccaccgcacagcaagcccgctgatcttcagacctggaggaggagatatgagggacat 840
   TCTGGTGGCGTGTCGTTCGGGCGACTAGAAGTCTGGACCTCCTCCTCTATACTCCCTGTA

841  tggagaagtgaattatataaatataaagtagtaaaaattgaaccattaggagtagcaccc 900
   ACCTCTTCACTTAATATATTTATATTTCATCATTTTTAACTTGGTAATCCTCATCGTGGG

                            RRE reg(951,1184)>>> 
                            |
901  accaaggcaaagagaagagtggtgcagagagaaaaaagagcagtgggaataggagctttg 960
   TGGTTCCGTTTCTCTTCTCACCACGTCTCTCTTTTTTCTCGTCACCCTTATCCTCGAAAC

                    ORF_1 rf(1)(994,1695)>>> 
                    |
961  ttccttgggttcttgggagcagcaggaagcactatgggcgcagcgtcaatgacgctgacg 1020
   AAGGAACCCAAGAACCCTCGTCGTCCTTCGTGATACCCGCGTCGCAGTTACTGCGACTGC

1021 gtacaggccagacaattattgtctggtatagtgcagcagcagaacaatttgctgagggct 1080
   CATGTCCGGTCTGTTAATAACAGACCATATCACGTCGTCGTCTTGTTAAACGACTCCCGA

1081 attgaggcgcaacagcatctgttgcaactcacagtctggggcatcaagcagctccaggca 1140
   TAACTCCGCGTTGTCGTAGACAACGTTGAGTGTCAGACCCCGTAGTTCGTCGAGGTCCGT

1141 agaatcctggctgtggaaagatacctaaaggatcaacagctcctggggatttggggttgc 1200
   TCTTAGGACCGACACCTTTCTATGGATTTCCTAGTTGTCGAGGACCCCTAAACCCCAACG

1201 tctggaaaactcatttgcaccactgctgtgccttggaatgctagttggagtaataaatct 1260
   AGACCTTTTGAGTAAACGTGGTGACGACACGGAACCTTACGATCAACCTCATTATTTAGA

1261 ctggaacagatttggaatcacacgacctggatggagtgggacagagaaattaacaattac 1320
   GACCTTGTCTAAACCTTAGTGTGCTGGACCTACCTCACCCTGTCTCTTTAATTGTTAATG

1321 acaagcttaatacactccttaattgaagaatcgcaaaaccagcaagaaaagaatgaacaa 1380
   TGTTCGAATTATGTGAGGAATTAACTTCTTAGCGTTTTGGTCGTTCTTTTCTTACTTGTT

1381 gaattattggaattagataaatgggcaagtttgtggaattggtttaacataacaaattgg 1440
   CTTAATAACCTTAATCTATTTACCCGTTCAAACACCTTAACCAAATTGTATTGTTTAACC

1441 ctgtggtatataaaattattcataatgatagtaggaggcttggtaggtttaagaatagtt 1500
   GACACCATATATTTTAATAAGTATTACTATCATCCTCCGAACCATCCAAATTCTTATCAA

1501 tttgctgtactttctatagtgaatagagttaggcagggatattcaccattatcgtttcag 1560
   AAACGACATGAAAGATATCACTTATCTCAATCCGTCCCTATAAGTGGTAATAGCAAAGTC

1561 acccacctcccaaccccgaggggacccgacaggcccgaaggaatagaagaagaaggtgga 1620
   TGGGTGGAGGGTTGGGGCTCCCCTGGGCTGTCCGGGCTTCCTTATCTTCTTCTTCCACCT

1621 gagagagacagagacagatccattcgattagtgaacggatctcgacggtatcgaaagctt 1680
   CTCTCTCTGTCTCTGTCTAGGTAAGCTAATCACTTGCCTAGAGCTGCCATAGCTTTCGAA

1681 gggattcgaatttaaaagaaaaggggggattggggggtacagtgcaggggaaagaatagt 1740
   CCCTAAGCTTAAATTTTCTTTTCCCCCCTAACCCCCCATGTCACGTCCCCTTTCTTATCA

1741 agacataatagcaacagacatacaaactaaagaactacaaaaacaaattacaaaaattca 1800
   TCTGTATTATCGTTGTCTGTATGTTTGATTTCTTGATGTTTTTGTTTAATGTTTTTAAGT

1801 aaattttcgggtttttcgaacctagggttccgcgttacataacttacggtaaatggcccg 1860
   TTTAAAAGCCCAAAAAGCTTGGATCCCAAGGCGCAATGTATTGAATGCCATTTACCGGGC

1861 cctggctgaccgcccaacgacccccgcccattgacgtcaataatgacgtatgttcccata 1920
   GGACCGACTGGCGGGTTGCTGGGGGCGGGTAACTGCAGTTATTACTGCATACAAGGGTAT

1921 gtaacgccaatagggactttccattgacgtcaatgggtggagtatttacggtaaactgcc 1980
   CATTGCGGTTATCCCTGAAAGGTAACTGCAGTTACCCACCTCATAAATGCCATTTGACGG

                NdeI 
                |
1981 cacttggcagtacatcaagtgtatcatatgccaagtacgccccctattgacgtcaatgac 2040
   GTGAACCGTCATGTAGTTCACATAGTATACGGTTCATGCGGGGGATAACTGCAGTTACTG

2041 ggtaaatggcccgcctggcattatgcccagtacatgaccttatgggactttcctacttgg 2100
   CCATTTACCGGGCGGACCGTAATACGGGTCATGTACTGGAATACCCTGAAAGGATGAACC

2101 cagtacatctacgtttagtcatcgctattaccatggtgatgcggttttggcagtacatca 2160
   GTCATGTAGATGCAAATCAGTAGCGATAATGGTACCACTACGCCAAAACCGTCATGTAGT

2161 atgggcgtggatagcggtttgactcacggggatttccaagtctccaccccattgacgtca 2220
   TACCCGCACCTATCGCCAAACTGAGTGCCCCTAAAGGTTCAGAGGTGGGGTAACTGCAGT

                                CMV prom(2279,2360)>>> 
                                |
2221 atgggagtttgttttggcaccaaaatcaacgggactttccaaaatgtcgtaacaactccg 2280
   TACCCTCAAACAAAACCGTGGTTTTAGTTGCCCTGAAAGGTTTTACAGCATTGTTGAGGC

2281 ccccattgacgcaaatgggcggtaggcgtgtacggtgggaggtctatataagcagagctc 2340
   GGGGTAACTGCGTTTACCCGCCATCCGCACATGCCACCCTCCAGATATATTCGTCTCGAG

2341 gtttagtgaaccgtcagatcgcctggagacgccatccacgctgttttgacctccatagaa 2400
   CAAATCACTTGGCAGTCTAGCGGACCTCTGCGGTAGGTGCGACAAAACTGGAGGTATCTT

           tetO reg(2416,2455)>>> 
           |
2401 gaaccgagtttaaactccctatcagtgatagagatctccctatcagtgatagagagctag 2460
   CTTGGCTCAAATTTGAGGGATAGTCACTATCTCTAGAGGGATAGTCACTATCTCTCGATC

                   attR2 other(2493,2593)<<< 
                   |
       attR1 other(2469,2593)>>> 
       |            |
2461 cgatatcaacaagtttgtacaaaaaagctgaacgagaaacgtaaaatgatataaatatca 2520
   GCTATAGTTGTTCAAACATGTTTTTTCGACTTGCTCTTTGCATTTTACTATATTTATAGT

2521 atatattaaattagattttgcataaaaaacagactacataatactgtaaaacacaacata 2580
   TATATAATTTAATCTAAAACGTATTTTTTGTCTGATGTATTATGACATTTTGTGTTGTAT

           NotI 
           |
2581 tccagtcactatggcggccgcattaggcaccccaggctttacactttatgcttccggctc 2640
   AGGTCAGTGATACCGCCGGCGTAATCCGTGGGGTCCGAAATGTGAAATACGAAGGCCGAG

2641 gtataatgtgtggattttgagttaggatccgtcgagattttcaggagctaaggaagctaa 2700
   CATATTACACACCTAAAACTCAATCCTAGGCAGCTCTAAAAGTCCTCGATTCCTTCGATT

    ORF_4 rf(2)(2702,3361)>>> 
    |
    CAT marker(2702,3361)>>> 
    |
2701 aatggagaaaaaaatcactggatataccaccgttgatatatcccaatggcatcgtaaaga 2760
   TTACCTCTTTTTTTAGTGACCTATATGGTGGCAACTATATAGGGTTACCGTAGCATTTCT

2761 acattttgaggcatttcagtcagttgctcaatgtacctataaccagaccgttcagctgga 2820
   TGTAAAACTCCGTAAAGTCAGTCAACGAGTTACATGGATATTGGTCTGGCAAGTCGACCT

2821 tattacggcctttttaaagaccgtaaagaaaaataagcacaagttttatccggcctttat 2880
   ATAATGCCGGAAAAATTTCTGGCATTTCTTTTTATTCGTGTTCAAAATAGGCCGGAAATA

                     EcoRI 
                     |
2881 tcacattcttgcccgcctgatgaatgctcatccggaattccgtatggcaatgaaagacgg 2940
   AGTGTAAGAACGGGCGGACTACTTACGAGTAGGCCTTAAGGCATACCGTTACTTTCTGCC

2941 tgagctggtgatatgggatagtgttcacccttgttacaccgttttccatgagcaaactga 3000
   ACTCGACCACTATACCCTATCACAAGTGGGAACAATGTGGCAAAAGGTACTCGTTTGACT

3001 aacgttttcatcgctctggagtgaataccacgacgatttccggcagtttctacacatata 3060
   TTGCAAAAGTAGCGAGACCTCACTTATGGTGCTGCTAAAGGCCGTCAAAGATGTGTATAT

3061 ttcgcaagatgtggcgtgttacggtgaaaacctggcctatttccctaaagggtttattga 3120
   AAGCGTTCTACACCGCACAATGCCACTTTTGGACCGGATAAAGGGATTTCCCAAATAACT

3121 gaatatgtttttcgtctcagccaatccctgggtgagtttcaccagttttgatttaaacgt 3180
   CTTATACAAAAAGCAGAGTCGGTTAGGGACCCACTCAAAGTGGTCAAAACTAAATTTGCA

3181 ggccaatatggacaacttcttcgcccccgttttcaccatgggcaaatattatacgcaagg 3240
   CCGGTTATACCTGTTGAAGAAGCGGGGGCAAAAGTGGTACCCGTTTATAATATGCGTTCC

3241 cgacaaggtgctgatgccgctggcgattcaggttcatcatgccgtttgtgatggcttcca 3300
   GCTGTTCCACGACTACGGCGACCGCTAAGTCCAAGTAGTACGGCAAACACTACCGAAGGT

3301 tgtcggcagaatgcttaatgaattacaacagtactgcgatgagtggcagggcggggcgta 3360
   ACAGCCGTCTTACGAATTACTTAATGTTGTCATGACGCTACTCACCGTCCCGCCCCGCAT

3361 aagatctggatccggcttactaaaagccagataacagtatgcgtatttgcgcgctgattt 3420
   TTCTAGACCTAGGCCGAATGATTTTCGGTCTATTGTCATACGCATAAACGCGCGACTAAA

3421 ttgcggtataagaatatatactgatatgtatacccgaagtatgtcaaaaagaggtatgct 3480
   AACGCCATATTCTTATATATGACTATACATATGGGCTTCATACAGTTTTTCTCCATACGA

3481 atgaagcagcgtattacagtgacagttgacagcgacagctatcagttgctcaaggcatat 3540
   TACTTCGTCGCATAATGTCACTGTCAACTGTCGCTGTCGATAGTCAACGAGTTCCGTATA

3541 atgatgtcaatatctccggtctggtaagcacaaccatgcagaatgaagcccgtcgtctgc 3600
   TACTACAGTTATAGAGGCCAGACCATTCGTGTTGGTACGTCTTACTTCGGGCAGCAGACG

3601 gtgccgaacgctggaaagcggaaaatcaggaagggatggctgaggtcgcccggtttattg 3660
   CACGGCTTGCGACCTTTCGCCTTTTAGTCCTTCCCTACCGACTCCAGCGGGCCAAATAAC

                        ccdB other(3703,4008)>>> 
                        |
3661 aaatgaacggctcttttgctgacgagaacaggggctggtgaaatgcagtttaaggtttac 3720
   TTTACTTGCCGAGAAAACGACTGCTCTTGTCCCCGACCACTTTACGTCAAATTCCAAATG

3721 acctataaaagagagagccgttatcgtctgtttgtggatgtacagagtgatattattgac 3780
   TGGATATTTTCTCTCTCGGCAATAGCAGACAAACACCTACATGTCTCACTATAATAACTG

      SmaI 
      |
     XmaI 
     | |
3781 acgcccgggcgacggatggtgatccccctggccagtgcacgtctgctgtcagataaagtc 3840
   TGCGGGCCCGCTGCCTACCACTAGGGGGACCGGTCACGTGCAGACGACAGTCTATTTCAG

3841 tcccgtgaactttacccggtggtgcatatcggggatgaaagctggcgcatgatgaccacc 3900
   AGGGCACTTGAAATGGGCCACCACGTATAGCCCCTACTTTCGACCGCGTACTACTGGTGG

3901 gatatggccagtgtgccggtctccgttatcggggaagaagtggctgatctcagccaccgc 3960
   CTATACCGGTCACACGGCCAGAGGCAATAGCCCCTTCTTCACCGACTAGAGTCGGTGGCG

3961 gaaaatgacatcaaaaacgccattaacctgatgttctggggaatataaatgtcaggctcc 4020
   CTTTTACTGTAGTTTTTGCGGTAATTGGACTACAAGACCCCTTATATTTACAGTCCGAGG

                 attR2 other(4049,4149)>>> 
                 |
              PstI  attR1 other(4049,4168)<<< 
              |   |
4021 cttatacacagccagtctgcaggtcgaccatagtgactggatatgttgtgttttacagta 4080
   GAATATGTGTCGGTCAGACGTCCAGCTGGTATCACTGACCTATACAACACAAAATGTCAT

4081 ttatgtagtctgttttttatgcaaaatctaatttaatatattgatatttatatcatttta 4140
   AATACATCAGACAAAAAATACGTTTTAGATTAAATTATATAACTATAAATATAGTAAAAT

                        XhoI 
                        |
4141 cgtttctcgttcagctttcttgtacaaagtggttgatatcctcgagtacccatacgacgt 4200
   GCAAAGAGCAAGTCGAAAGAACATGTTTCACCAACTATAGGAGCTCATGGGTATGCTGCA

                  SV40 prom(4231,4499)>>> 
                  |
4201 cccagactacgcttgagtttaaacacgcgtggtgtggaaagtccccaggctccccagcag 4260
   GGGTCTGATGCGAACTCAAATTTGTGCGCACCACACCTTTCAGGGGTCCGAGGGGTCGTC

4261 gcagaagtatgcaaagcatgcatctcaattagtcagcaaccaggtgtggaaagtccccag 4320
   CGTCTTCATACGTTTCGTACGTAGAGTTAATCAGTCGTTGGTCCACACCTTTCAGGGGTC

4321 gctccccagcaggcagaagtatgcaaagcatgcatctcaattagtcagcaaccatagtcc 4380
   CGAGGGGTCGTCCGTCTTCATACGTTTCGTACGTAGAGTTAATCAGTCGTTGGTATCAGG

            SV40 origin(4398,4475)>>> 
            |
4381 cgcccctaactccgcccatcccgcccctaactccgcccagttccgcccattctccgcccc 4440
   GCGGGGATTGAGGCGGGTAGGGCGGGGATTGAGGCGGGTCAAGGCGGGTAAGAGGCGGGG

                          SfiI 
                          |
               ORF_2 rf(1)(4465,5133)>>> 
               |          |
4441 atggctgactaattttttttatttatgcagaggccgaggccgcctcggcctctgagctat 4500
   TACCGACTGATTAAAAAAAATAAATACGTCTCCGGCTCCGGCGGAGCCGGAGACTCGATA

                    puro marker(4534,5133)>>> 
                    |
4501 tccagaagtagtgaggaggcttttttggaggccatgaccgagtacaagcccacggtgcgc 4560
   AGGTCTTCATCACTCCTCCGAAAAAACCTCCGGTACTGGCTCATGTTCGGGTGCCACGCG

4561 ctcgccacccgcgacgacgtccctcgggccgtacgcaccctcgccgccgcgttcgccgac 4620
   GAGCGGTGGGCGCTGCTGCAGGGAGCCCGGCATGCGTGGGAGCGGCGGCGCAAGCGGCTG

4621 taccccgccacgcgccacaccgtggacccggaccgccacatcgagcgggtcaccgagctg 4680
   ATGGGGCGGTGCGCGGTGTGGCACCTGGGCCTGGCGGTGTAGCTCGCCCAGTGGCTCGAC

4681 caagaactcttcctcacgcgcgtcgggctcgacatcggcaaggtgtgggtcgcggacgac 4740
   GTTCTTGAGAAGGAGTGCGCGCAGCCCGAGCTGTAGCCGTTCCACACCCAGCGCCTGCTG

4741 ggcgccgcggtggcggtctggaccacgccggagagcgtcgaagcgggggcggtgttcgcc 4800
   CCGCGGCGCCACCGCCAGACCTGGTGCGGCCTCTCGCAGCTTCGCCCCCGCCACAAGCGG

4801 gagatcggcccgcgcatggccgagttgagcggttcccggctggccgcgcagcaacagatg 4860
   CTCTAGCCGGGCGCGTACCGGCTCAACTCGCCAAGGGCCGACCGGCGCGTCGTTGTCTAC

4861 gaagggctcctggcgccgcaccggcccaaggagcccgcgtggttcctggccaccgtcggc 4920
   CTTCCCGAGGACCGCGGCGTGGCCGGGTTCCTCGGGCGCACCAAGGACCGGTGGCAGCCG

4921 gtctcgcccgaccaccagggcaagggtctgggcagcgccgtcgtgctccccggagtggag 4980
   CAGAGCGGGCTGGTGGTCCCGTTCCCAGACCCGTCGCGGCAGCACGAGGGGCCTCACCTC

4981 gcggccgagcgcgccggggtgcccgccttcctggagacctccgcgccccgcaacctcccc 5040
   CGCCGGCTCGCGCGGCCCCACGGGCGGAAGGACCTCTGGAGGCGCGGGGCGTTGGAGGGG

5041 ttctacgagcggctcggcttcaccgtcaccgccgacgtcgaggtgcccgaaggaccgcgc 5100
   AAGATGCTCGCCGAGCCGAAGTGGCAGTGGCGGCTGCAGCTCCACGGGCTTCCTGGCGCG

5101 acctggtgcatgacccgcaagcccggtgcctgaacgcgttccggaaatcaacctctggat 5160
   TGGACCACGTACTGGGCGTTCGGGCCACGGACTTGCGCAAGGCCTTTAGTTGGAGACCTA

5161 tacaaaatttgtgaaagattgactggtattcttaactatgttgctccttttacgctatgt 5220
   ATGTTTTAAACACTTTCTAACTGACCATAAGAATTGATACAACGAGGAAAATGCGATACA

5221 ggatacgctgctttaatgcctttgtatcatgctattgcttcccgtatggctttcattttc 5280
   CCTATGCGACGAAATTACGGAAACATAGTACGATAACGAAGGGCATACCGAAAGTAAAAG

5281 tcctccttgtataaatcctggttgctgtctctttatgaggagttgtggcccgttgtcagg 5340
   AGGAGGAACATATTTAGGACCAACGACAGAGAAATACTCCTCAACACCGGGCAACAGTCC

5341 caacgtggcgtggtgtgcactgtgtttgctgacgcaacccccactggttggggcattgcc 5400
   GTTGCACCGCACCACACGTGACACAAACGACTGCGTTGGGGGTGACCAACCCCGTAACGG

5401 accacctgtcagctcctttccgggactttcgctttccccctccctattgccacggcggaa 5460
   TGGTGGACAGTCGAGGAAAGGCCCTGAAAGCGAAAGGGGGAGGGATAACGGTGCCGCCTT

5461 ctcatcgccgcctgccttgcccgctgctggacaggggctcggctgttgggcactgacaat 5520
   GAGTAGCGGCGGACGGAACGGGCGACGACCTGTCCCCGAGCCGACAACCCGTGACTGTTA

5521 tccgtggtgttgtcggggaagctgacgtcctttccatggctgctcgcctgtgttgccacc 5580
   AGGCACCACAACAGCCCCTTCGACTGCAGGAAAGGTACCGACGAGCGGACACAACGGTGG

5581 tggattctgcgcgggacgtccttctgctacgtcccttcggccctcaatccagcggacctt 5640
   ACCTAAGACGCGCCCTGCAGGAAGACGATGCAGGGAAGCCGGGAGTTAGGTCGCCTGGAA

5641 ccttcccgcggcctgctgccggctctgcggcctcttccgcgtctcgccttcgccctcaga 5700
   GGAAGGGCGCCGGACGACGGCCGAGACGCCGGAGAAGGCGCAGAGCGGAAGCGGGAGTCT

                        delta_U3 other(5743,5795)>>> 
                        |
5701 cgagtcggatctccctttgggccgcctccccgcctgtccggatggaagggctaattcact 5760
   GCTCAGCCTAGAGGGAAACCCGGCGGAGGGGCGGACAGGCCTACCTTCCCGATTAAGTGA

                     HIV-1_5_LTR other(5796,5976)>>> 
                     |
5761 cccaacgaatacaagatctgctttttgcttgtactgggtctctctggttagaccagatct 5820
   GGGTTGCTTATGTTCTAGACGAAAAACGAACATGACCCAGAGAGACCAATCTGGTCTAGA

5821 gagcctgggagctctctggctaactagggaacccactgcttaagcctcaataaagcttgc 5880
   CTCGGACCCTCGAGAGACCGATTGATCCCTTGGGTGACGAATTCGGAGTTATTTCGAACG

5881 cttgagtgcttcaagtagtgtgtgcccgtctgttgtgtgactctggtaactagagatccc 5940
   GAACTCACGAAGTTCATCACACACGGGCAGACAACACACTGAGACCATTGATCTCTAGGG

5941 tcagacccttttagtcagtgtggaaaatctctagcagtagtagttcatgtcatcttatta 6000
   AGTCTGGGAAAATCAGTCACACCTTTTAGAGATCGTCATCATCAAGTACAGTAGAATAAT

6001 ttcagtatttataacttgcaaagaaatgaatatcagagagtgagaggaacttgtttattg 6060
   AAGTCATAAATATTGAACGTTTCTTTACTTATAGTCTCTCACTCTCCTTGAACAAATAAC

6061 cagcttataatggttacaaataaagcaatagcatcacaaatttcacaaataaagcatttt 6120
   GTCGAATATTACCAATGTTTATTTCGTTATCGTAGTGTTTAAAGTGTTTATTTCGTAAAA

6121 tttcactgcattctagttgtggtttgtccaaactcatcaatgtatcttatcatgtctggc 6180
   AAAGTGACGTAAGATCAACACCAAACAGGTTTGAGTAGTTACATAGAATAGTACAGACCG

6181 atctatgtcgggtgcggagaaagaggtaatgaaatggcattatgggtattatgggtctgc 6240
   TAGATACAGCCCACGCCTCTTTCTCCATTACTTTACCGTAATACCCATAATACCCAGACG

6241 attaatgaatcggccaacggatgtcggtgtgaaataccgcacagatgcgtaaggagaaaa 6300
   TAATTACTTAGCCGGTTGCCTACAGCCACACTTTATGGCGTGTCTACGCATTCCTCTTTT

6301 taccgcatcaggcgctcttccgcttcctcgctcactgactcgctgcgctcggtcgttcgg 6360
   ATGGCGTAGTCCGCGAGAAGGCGAAGGAGCGAGTGACTGAGCGACGCGAGCCAGCAAGCC

6361 ctgcggcgagcggtatcagctcactcaaaggcggtaatacggttatccacagaatcaggg 6420
   GACGCCGCTCGCCATAGTCGAGTGAGTTTCCGCCATTATGCCAATAGGTGTCTTAGTCCC

6421 gataacgcaggaaagaacatgtgagcaaaaggccagcaaaaggccaggaaccgtaaaaag 6480
   CTATTGCGTCCTTTCTTGTACACTCGTTTTCCGGTCGTTTTCCGGTCCTTGGCATTTTTC

    pBR322 origin(6483,7102)<<< 
    |
6481 gccgcgttgctggcgtttttccataggctccgcccccctgacgagcatcacaaaaatcga 6540
   CGGCGCAACGACCGCAAAAAGGTATCCGAGGCGGGGGGACTGCTCGTAGTGTTTTTAGCT

6541 cgctcaagtcagaggtggcgaaacccgacaggactataaagataccaggcgtttccccct 6600
   GCGAGTTCAGTCTCCACCGCTTTGGGCTGTCCTGATATTTCTATGGTCCGCAAAGGGGGA

6601 ggaagctccctcgtgcgctctcctgttccgaccctgccgcttaccggatacctgtccgcc 6660
   CCTTCGAGGGAGCACGCGAGAGGACAAGGCTGGGACGGCGAATGGCCTATGGACAGGCGG

6661 tttctcccttcgggaagcgtggcgctttctcatagctcacgctgtaggtatctcagttcg 6720
   AAAGAGGGAAGCCCTTCGCACCGCGAAAGAGTATCGAGTGCGACATCCATAGAGTCAAGC

6721 gtgtaggtcgttcgctccaagctgggctgtgtgcacgaaccccccgttcagcccgaccgc 6780
   CACATCCAGCAAGCGAGGTTCGACCCGACACACGTGCTTGGGGGGCAAGTCGGGCTGGCG

6781 tgcgccttatccggtaactatcgtcttgagtccaacccggtaagacacgacttatcgcca 6840
   ACGCGGAATAGGCCATTGATAGCAGAACTCAGGTTGGGCCATTCTGTGCTGAATAGCGGT

6841 ctggcagcagccactggtaacaggattagcagagcgaggtatgtaggcggtgctacagag 6900
   GACCGTCGTCGGTGACCATTGTCCTAATCGTCTCGCTCCATACATCCGCCACGATGTCTC

6901 ttcttgaagtggtggcctaactacggctacactagaaggacagtatttggtatctgcgct 6960
   AAGAACTTCACCACCGGATTGATGCCGATGTGATCTTCCTGTCATAAACCATAGACGCGA

6961 ctgctgaagccagttaccttcggaaaaagagttggtagctcttgatccggcaaacaaacc 7020
   GACGACTTCGGTCAATGGAAGCCTTTTTCTCAACCATCGAGAACTAGGCCGTTTGTTTGG

7021 accgctggtagcggtggtttttttgtttgcaagcagcagattacgcgcagaaaaaaagga 7080
   TGGCGACCATCGCCACCAAAAAAACAAACGTTCGTCGTCTAATGCGCGTCTTTTTTTCCT

7081 tctcaagaagatcctttgatcttttctacggggtctgacgctcagtggaacgaaaactca 7140
   AGAGTTCTTCTAGGAAACTAGAAAAGATGCCCCAGACTGCGAGTCACCTTGCTTTTGAGT

7141 cgttaagggattttggccatgagattatcaaaaaggatcttcacctagatccttttcacg 7200
   GCAATTCCCTAAAACCGGTACTCTAATAGTTTTTCCTAGAAGTGGATCTAGGAAAAGTGC

7201 tagaaagccagtccgcagaaacggtgctgaccccggatgaatgtcagctactgggctatc 7260
   ATCTTTCGGTCAGGCGTCTTTGCCACGACTGGGGCCTACTTACAGTCGATGACCCGATAG

7261 tggacaagggaaaacgcaagcgcaaagagaaagcaggtagcttgcagtgggcttacatgg 7320
   ACCTGTTCCCTTTTGCGTTCGCGTTTCTCTTTCGTCCATCGAACGTCACCCGAATGTACC

                       NEOKAN prom(7360,7409)>>> 
                       |
7321 cgatagctagactgggcggttttatggacagcaagcgaaccggaattgccagctggggcg 7380
   GCTATCGATCTGACCCGCCAAAATACCTGTCGTTCGCTTGGCCTTAACGGTCGACCCCGC

7381 ccctctggtaaggttgggaagccctgcaaagtaaactggatggctttcttgccgccaagg 7440
   GGGAGACCATTCCAACCCTTCGGGACGTTTCATTTGACCTACCGAAAGAACGGCGGTTCC

                 BclI             ORF_3 rf(1)(7498,8292)>>> 
                 |               |
7441 atctgatggcgcaggggatcaagctctgatcaagagacaggatgaggatcgtttcgcatg 7500
   TAGACTACCGCGTCCCCTAGTTCGAGACTAGTTCTCTGTCCTACTCCTAGCAAAGCGTAC

   NTP_II marker(7501,8289)>>> 
   |
7501 attgaacaagatggattgcacgcaggttctccggccgcttgggtggagaggctattcggc 7560
   TAACTTGTTCTACCTAACGTGCGTCCAAGAGGCCGGCGAACCCACCTCTCCGATAAGCCG

7561 tatgactgggcacaacagacaatcggctgctctgatgccgccgtgttccggctgtcagcg 7620
   ATACTGACCCGTGTTGTCTGTTAGCCGACGAGACTACGGCGGCACAAGGCCGACAGTCGC

7621 caggggcgcccggttctttttgtcaagaccgacctgtccggtgccctgaatgaactgcaa 7680
   GTCCCCGCGGGCCAAGAAAAACAGTTCTGGCTGGACAGGCCACGGGACTTACTTGACGTT

7681 gacgaggcagcgcggctatcgtggctggccacgacgggcgttccttgcgcagctgtgctc 7740
   CTGCTCCGTCGCGCCGATAGCACCGACCGGTGCTGCCCGCAAGGAACGCGTCGACACGAG

7741 gacgttgtcactgaagcgggaagggactggctgctattgggcgaagtgccggggcaggat 7800
   CTGCAACAGTGACTTCGCCCTTCCCTGACCGACGATAACCCGCTTCACGGCCCCGTCCTA

7801 ctcctgtcatctcaccttgctcctgccgagaaagtatccatcatggctgatgcaatgcgg 7860
   GAGGACAGTAGAGTGGAACGAGGACGGCTCTTTCATAGGTAGTACCGACTACGTTACGCC

7861 cggctgcatacgcttgatccggctacctgcccattcgaccaccaagcgaaacatcgcatc 7920
   GCCGACGTATGCGAACTAGGCCGATGGACGGGTAAGCTGGTGGTTCGCTTTGTAGCGTAG

7921 gagcgagcacgtactcggatggaagccggtcttgtcgatcaggatgatctggacgaagag 7980
   CTCGCTCGTGCATGAGCCTACCTTCGGCCAGAACAGCTAGTCCTACTAGACCTGCTTCTC

7981 catcaggggctcgcgccagccgaactgttcgccaggctcaaggcgagcatgcccgacggc 8040
   GTAGTCCCCGAGCGCGGTCGGCTTGACAAGCGGTCCGAGTTCCGCTCGTACGGGCTGCCG

8041 gaggatctcgtcgtgacccatggcgatgcctgcttgccgaatatcatggtggaaaatggc 8100
   CTCCTAGAGCAGCACTGGGTACCGCTACGGACGAACGGCTTATAGTACCACCTTTTACCG

8101 cgcttttctggattcatcgactgtggccggctgggtgtggcggaccgctatcaggacata 8160
   GCGAAAAGACCTAAGTAGCTGACACCGGCCGACCCACACCGCCTGGCGATAGTCCTGTAT

8161 gcgttggctacccgtgatattgctgaagagcttggcggcgaatgggctgaccgcttcctc 8220
   CGCAACCGATGGGCACTATAACGACTTCTCGAACCGCCGCTTACCCGACTGGCGAAGGAG

8221 gtgctttacggtatcgccgctcccgattcgcagcgcatcgccttctatcgccttcttgac 8280
   CACGAAATGCCATAGCGGCGAGGGCTAAGCGTCGCGTAGCGGAAGATAGCGGAAGAACTG

8281 gagttcttctgaattttgttaaaatttttgttaaatcagctcattttttaaccaataggc 8340
   CTCAAGAAGACTTAAAACAATTTTAAAAACAATTTAGTCGAGTAAAAAATTGGTTATCCG

                               f1 origin(8397,8703)<<< 
                               |
8341 cgaaatcggcaaaatcccttataaatcaaaagaatagaccgagatagggttgagtgttgt 8400
   GCTTTAGCCGTTTTAGGGAATATTTAGTTTTCTTATCTGGCTCTATCCCAACTCACAACA

8401 tccagtttggaacaagagtccactattaaagaacgtggactccaacgtcaaagggcgaaa 8460
   AGGTCAAACCTTGTTCTCAGGTGATAATTTCTTGCACCTGAGGTTGCAGTTTCCCGCTTT

8461 aaccgtctatcagggcgatggcccactacgtgaaccatcaccctaatcaagttttttggg 8520
   TTGGCAGATAGTCCCGCTACCGGGTGATGCACTTGGTAGTGGGATTAGTTCAAAAAACCC

8521 gtcgaggtgccgtaaagcactaaatcggaaccctaaagggagcccccgatttagagcttg 8580
   CAGCTCCACGGCATTTCGTGATTTAGCCTTGGGATTTCCCTCGGGGGCTAAATCTCGAAC

8581 acggggaaagccggcgaacgtggcgagaaaggaagggaagaaagcgaaaggagcgggcgc 8640
   TGCCCCTTTCGGCCGCTTGCACCGCTCTTTCCTTCCCTTCTTTCGCTTTCCTCGCCCGCG

8641 tagggcgctggcaagtgtagcggtcacgctgcgcgtaaccaccacacccgccgcgcttaa 8700
   ATCCCGCGACCGTTCACATCGCCAGTGCGACGCGCATTGGTGGTGTGGGCGGCGCGAATT

                                LITR other(8758,8859)>>> 
                                |
                                RITR other(8758,8859)<<< 
                                |
8701 tgcgccgctacagggcgcgtccattcgccattcaggatcgaattaattcttaattaacat 8760
   ACGCGGCGATGTCCCGCGCAGGTAAGCGGTAAGTCCTAGCTTAATTAAGAATTAATTGTA

8761 catcaataatataccttttttggattgaagccaatatgataatgagggggtggagtttgt 8820
   GTAGTTATTATATGGAAAAAACCTAACTTCGGTTATACTATTACTCCCCCACCTCAAACA

8821 gacgtggcgcggggcgtgggaacggggcgggtgacgtagtagtgtggcggaagtgtgatg 8880
   CTGCACCGCGCCCCGCACCCTTGCCCCGCCCACTGCATCATCACACCGCCTTCACACTAC

                                Encap other(8939,9087)>>> 
                                |
8881 ttgcaagtgtggcggaacacatgtaagcgacggatgtggcaaaagtgacgtttttggtgt 8940
   AACGTTCACACCGCCTTGTGTACATTCGCTGCCTACACCGTTTTCACTGCAAAAACCACA

8941 gcgccggtgtacacaggaagtgacaattttcgcgcggttttaggcggatgttgtagtaaa 9000
   CGCGGCCACATGTGTCCTTCACTGTTAAAAGCGCGCCAAAATCCGCCTACAACATCATTT

9001 tttgggcgtaaccgagtaagatttggccattttcgcgggaaaactgaataagaggaagtg 9060
   AAACCCGCATTGGCTCATTCTAAACCGGTAAAAGCGCCCTTTTGACTTATTCTCCTTCAC

9061 aaatctgaataattttgtgttactcatagcgcgtaatactctcatgagcggatacatatt 9120
   TTTAGACTTATTAAAACACAATGAGTATCGCGCATTATGAGAGTACTCGCCTATGTATAA

9121 tgaatgtatttagaaaaataaacaaataggggttccgcgcacatttccccgaaaagtgcc 9180
   ACTTACATAAATCTTTTTATTTGTTTATCCCCAAGGCGCGTGTAAAGGGGCTTTTCACGG

9181 acctgacgtaactataacggtcctaaggtagcgaaaatgtagtcttatgcaatactcttg 9240
   TGGACTGCATTGATATTGCCAGGATTCCATCGCTTTTACATCAGAATACGTTATGAGAAC

9241 tagtcttgcaacatggtaacgatgagttagcaacatgccttacaaggagagaaaaagcac 9300
   ATCAGAACGTTGTACCATTGCTACTCAATCGTTGTACGGAATGTTCCTCTCTTTTTCGTG

9301 cgtgcatgccgattggtggaagtaaggtggtacgat 9336
   GCACGTACGGCTAACCACCTTCATTCCACCATGCTA
              LOCUS    dna           9336 bp                  
FEATURES       Location/Qualifiers
   Other Gene   109..289
           /gene="HIV-1_5_LTR other"
   Other Gene   400..444
           /gene="HIV-1_psi_pack other"
   misc_binding  486..491
           /dbxref="REBASE:NruI"
   Regulatory_Seq 951..1184
           /gene="RRE reg"
   ORF       994..1695
           /sequence="ORF_1 rf(1)"
   misc_binding  2005..2010
           /dbxref="REBASE:NdeI"
   Promoter    2279..2360
           /gene="CMV prom"
   Regulatory_Seq 2416..2455
           /gene="tetO reg"
   Other Gene   2469..2593
           /gene="attR1 other"
   Other Gene   2493..2593
           /gene="attR2 other"
   misc_binding  2594..2601
           /dbxref="REBASE:NotI"
   Marker     2702..3361
           /gene="CAT marker"
   ORF       2702..3361
           /sequence="ORF_4 rf(2)"
   misc_binding  2915..2920
           /dbxref="REBASE:EcoRI"
   Other Gene   3703..4008
           /gene="ccdB other"
   misc_binding  3784..3789
           /dbxref="REBASE:SmaI"
   misc_binding  3784..3789
           /dbxref="REBASE:XmaI"
   misc_binding  4037..4042
           /dbxref="REBASE:PstI"
   Other Gene   4049..4168
           /gene="attR1 other"
   Other Gene   4049..4149
           /gene="attR2 other"
   misc_binding  4181..4186
           /dbxref="REBASE:XhoI"
   Promoter    4231..4499
           /gene="SV40 prom"
   Rep_Origin   4398..4475
           /gene="SV40 origin"
   ORF       4465..5133
           /sequence="ORF_2 rf(1)"
   misc_binding  4478..4490
           /dbxref="REBASE:SfiI"
   Marker     4534..5133
           /gene="puro marker"
   Other Gene   5743..5795
           /gene="delta_U3 other"
   Other Gene   5796..5976
           /gene="HIV-1_5_LTR other"
   Rep_Origin   6483..7102
           /gene="pBR322 origin"
   Promoter    7360..7409
           /gene="NEOKAN prom"
   misc_binding  7467..7472
           /dbxref="REBASE:BclI"
   ORF       7498..8292
           /sequence="ORF_3 rf(1)"
   Marker     7501..8289
           /gene="NTP_II marker"
   Rep_Origin   8397..8703
           /gene="f1 origin"
   Other Gene   8758..8859
           /gene="RITR other"
   Other Gene   8758..8859
           /gene="LITR other"
   Other Gene   8939..9087
           /gene="Encap other"
BASE COUNT  2399 a  2219 c  2484 g  2234 t  0 others