pLenti-GIII-EF1a

Vector Name pLenti-GIII-EF1a
VectorType Lentiviral Plasmid
Antibiotic Information Bacterial: Kanamycin. Mammalian: Puromycin.
Sequencing Primers EF1a sequencing primer
5'--TCA GAC AGT GGT TCA AAG--3'
SV40 reverse sequencing primer
5`---TAG TCA GCC ATG GGG CGG AGA ---3`
Additional Information The gene expression is driven by an EF1a promoter, without any Tag or reporter.
Original Vector: 10369bp
Vector without Insert Cassette: 8662bp
***Note: Features may not be to scale, please refer to sequence or text map for detailed information.
***Note: The vector sequence shown below is representative of the parental vector only and does not include the gene of interest. The sequence of the gene can be found through the accession number link on the product page. The restriction sites within the cloning region may differ from the provided sequence.
LOCUS    dna           9929 bp                  
FEATURES       Location/Qualifiers
   Other Gene   109..289
           /gene="HIV-1_5_LTR other"
   Other Gene   400..444
           /gene="HIV-1_psi_pack other"
   misc_binding  486..491
           /dbxref="REBASE:NruI"
   Regulatory_Seq 951..1184
           /gene="RRE reg"
   ORF       994..1695
           /sequence="ORF_1 rf(1)"
   ORF       1775..2755
           /sequence="ORF_5 rf(5)"
   Promoter    1838..3015
           /gene="EF1a prom"
   misc_binding  2450..2455
           /dbxref="REBASE:ApaI"
   Other Gene   3041..3165
           /gene="attR1 other"
   Other Gene   3065..3165
           /gene="attR2 other"
   misc_binding  3166..3173
           /dbxref="REBASE:NotI"
   Marker     3274..3933
           /gene="CAT marker"
   ORF       3274..3933
           /sequence="ORF_2 rf(1)"
   misc_binding  3487..3492
           /dbxref="REBASE:EcoRI"
   Other Gene   4275..4580
           /gene="ccdB other"
   misc_binding  4356..4361
           /dbxref="REBASE:SmaI"
   misc_binding  4356..4361
           /dbxref="REBASE:XmaI"
   Other Gene   4621..4740
           /gene="attR1 other"
   Other Gene   4621..4721
           /gene="attR2 other"
   misc_binding  4762..4767
           /dbxref="REBASE:XbaI"
   Promoter    4824..5092
           /gene="SV40 prom"
   Rep_Origin   4991..5068
           /gene="SV40 origin"
   ORF       5058..5726
           /sequence="ORF_3 rf(3)"
   misc_binding  5071..5083
           /dbxref="REBASE:SfiI"
   Marker     5127..5726
           /gene="puro marker"
   Other Gene   6336..6388
           /gene="delta_U3 other"
   Other Gene   6389..6569
           /gene="HIV-1_5_LTR other"
   Rep_Origin   7076..7695
           /gene="pBR322 origin"
   Promoter    7953..8002
           /gene="NEOKAN prom"
   misc_binding  8060..8065
           /dbxref="REBASE:BclI"
   ORF       8091..8885
           /sequence="ORF_4 rf(3)"
   Marker     8094..8882
           /gene="NTP_II marker"
   Rep_Origin   8990..9296
           /gene="f1 origin"
   Other Gene   9351..9452
           /gene="RITR other"
   Other Gene   9351..9452
           /gene="LITR other"
   Other Gene   9532..9680
           /gene="Encap other"
BASE COUNT  2442 a  2373 c  2742 g  2372 t  0 others
ORIGIN
    1 cgtgccttat taggaaggca acagacgggt ctgacatgga ttggacgaac cactgaattg   
    61 ccgcattgca gagatattgt atttaagtgc ctagctcgat acataaacgg gtctctctgg   
   121 ttagaccaga tctgagcctg ggagctctct ggctaactag ggaacccact gcttaagcct   
   181 caataaagct tgccttgagt gcttcaagta gtgtgtgccc gtctgttgtg tgactctggt   
   241 aactagagat ccctcagacc cttttagtca gtgtggaaaa tctctagcag tggcgcccga   
   301 acagggactt gaaagcgaaa gggaaaccag aggagctctc tcgacgcagg actcggcttg   
   361 ctgaagcgcg cacggcaaga ggcgaggggc ggcgactggt gagtacgcca aaaattttga   
   421 ctagcggagg ctagaaggag agagatgggt gcgagagcgt cagtattaag cgggggagaa   
   481 ttagatcgcg atgggaaaaa attcggttaa ggccaggggg aaagaaaaaa tataaattaa   
   541 aacatatagt atgggcaagc agggagctag aacgattcgc agttaatcct ggcctgttag   
   601 aaacatcaga aggctgtaga caaatactgg gacagctaca accatccctt cagacaggat   
   661 cagaagaact tagatcatta tataatacag tagcaaccct ctattgtgtg catcaaagga   
   721 tagagataaa agacaccaag gaagctttag acaagataga ggaagagcaa aacaaaagta   
   781 agaccaccgc acagcaagcc cgctgatctt cagacctgga ggaggagata tgagggacat   
   841 tggagaagtg aattatataa atataaagta gtaaaaattg aaccattagg agtagcaccc   
   901 accaaggcaa agagaagagt ggtgcagaga gaaaaaagag cagtgggaat aggagctttg   
   961 ttccttgggt tcttgggagc agcaggaagc actatgggcg cagcgtcaat gacgctgacg   
   1021 gtacaggcca gacaattatt gtctggtata gtgcagcagc agaacaattt gctgagggct   
   1081 attgaggcgc aacagcatct gttgcaactc acagtctggg gcatcaagca gctccaggca   
   1141 agaatcctgg ctgtggaaag atacctaaag gatcaacagc tcctggggat ttggggttgc   
   1201 tctggaaaac tcatttgcac cactgctgtg ccttggaatg ctagttggag taataaatct   
   1261 ctggaacaga tttggaatca cacgacctgg atggagtggg acagagaaat taacaattac   
   1321 acaagcttaa tacactcctt aattgaagaa tcgcaaaacc agcaagaaaa gaatgaacaa   
   1381 gaattattgg aattagataa atgggcaagt ttgtggaatt ggtttaacat aacaaattgg   
   1441 ctgtggtata taaaattatt cataatgata gtaggaggct tggtaggttt aagaatagtt   
   1501 tttgctgtac tttctatagt gaatagagtt aggcagggat attcaccatt atcgtttcag   
   1561 acccacctcc caaccccgag gggacccgac aggcccgaag gaatagaaga agaaggtgga   
   1621 gagagagaca gagacagatc cattcgatta gtgaacggat ctcgacggta tcgaaagctt   
   1681 gggattcgaa tttaaaagaa aaggggggat tggggggtac agtgcagggg aaagaatagt   
   1741 agacataata gcaacagaca tacaaactaa agaactacaa aaacaaatta caaaaattca   
   1801 aaattttcgg gtttttcgaa cctagggagt gggaattggc tccggtgccc gtcagtgggc   
   1861 agagcgcaca tcgcccacag tccccgagaa gttgggggga ggggtcggca attgaaccgg   
   1921 tgcctagaga aggtggcgcg gggtaaactg ggaaagtgat gtcgtgtact ggctccgcct   
   1981 ttttcccgag ggtgggggag aaccgtatat aagtgcagta gtcgccgtga acgttctttt   
   2041 tcgcaacggg tttgccgcca gaacacaggt aagtgccgtg tgtggttccc gcgggcctgg   
   2101 cctctttacg ggttatggcc cttgcgtgcc ttgaattact tccactggct gcagtacgtg   
   2161 attcttgatc ccgagcttcg ggttggaagt gggtgggaga gttcgaggcc ttgcgcttaa   
   2221 ggagcccctt cgcctcgtgc ttgagttgag gcctggcctg ggcgctgggg ccgccgcgtg   
   2281 cgaatctggt ggcaccttcg cgcctgtctc gctgctttcg ataagtctct agccatttaa   
   2341 aatttttgat gacctgctgc gacgcttttt ttctggcaag atagtcttgt aaatgcgggc   
   2401 caagatctgc acactggtat ttcggttttt ggggccgcgg gcggcgacgg ggcccgtgcg   
   2461 tcccagcgca catgttcggc gaggcggggc ctgcgagcgc ggccaccgag aatcggacgg   
   2521 gggtagtctc aagctggccg gcctgctctg gtgcctggcc tcgcgccgcc gtgtatcgcc   
   2581 ccgccctggg cggcaaggct ggcccggtcg gcaccagttg cgtgagcgga aagatggccg   
   2641 cttcccggcc ctgctgcagg gagctcaaaa tggaggacgc ggcgctcggg agagcgggcg   
   2701 ggtgagtcac ccacacaaag gaaaagggcc tttccgtcct cagccgtcgc ttcatgtgac   
   2761 tccacggagt accgggcgcc gtccaggcac ctcgattagt tctcgagctt ttggagtacg   
   2821 tcgtctttag gttgggggga ggggttttat gcgatggagt ttccccacac tgagtgggtg   
   2881 gagactgaag ttaggccagc ttggcacttg atgtaattct ccttggaatt tgcccttttt   
   2941 gagtttggat cttggttcat tctcaagcct cagacagtgg ttcaaagttt ttttcttcca   
   3001 tttcaggtgt cgtgaggaat ttcgactgct agcgatatca acaagtttgt acaaaaaagc   
   3061 tgaacgagaa acgtaaaatg atataaatat caatatatta aattagattt tgcataaaaa   
   3121 acagactaca taatactgta aaacacaaca tatccagtca ctatggcggc cgcattaggc   
   3181 accccaggct ttacacttta tgcttccggc tcgtataatg tgtggatttt gagttaggat   
   3241 ccgtcgagat tttcaggagc taaggaagct aaaatggaga aaaaaatcac tggatatacc   
   3301 accgttgata tatcccaatg gcatcgtaaa gaacattttg aggcatttca gtcagttgct   
   3361 caatgtacct ataaccagac cgttcagctg gatattacgg cctttttaaa gaccgtaaag   
   3421 aaaaataagc acaagtttta tccggccttt attcacattc ttgcccgcct gatgaatgct   
   3481 catccggaat tccgtatggc aatgaaagac ggtgagctgg tgatatggga tagtgttcac   
   3541 ccttgttaca ccgttttcca tgagcaaact gaaacgtttt catcgctctg gagtgaatac   
   3601 cacgacgatt tccggcagtt tctacacata tattcgcaag atgtggcgtg ttacggtgaa   
   3661 aacctggcct atttccctaa agggtttatt gagaatatgt ttttcgtctc agccaatccc   
   3721 tgggtgagtt tcaccagttt tgatttaaac gtggccaata tggacaactt cttcgccccc   
   3781 gttttcacca tgggcaaata ttatacgcaa ggcgacaagg tgctgatgcc gctggcgatt   
   3841 caggttcatc atgccgtttg tgatggcttc catgtcggca gaatgcttaa tgaattacaa   
   3901 cagtactgcg atgagtggca gggcggggcg taaagatctg gatccggctt actaaaagcc   
   3961 agataacagt atgcgtattt gcgcgctgat ttttgcggta taagaatata tactgatatg   
   4021 tatacccgaa gtatgtcaaa aagaggtatg ctatgaagca gcgtattaca gtgacagttg   
   4081 acagcgacag ctatcagttg ctcaaggcat atatgatgtc aatatctccg gtctggtaag   
   4141 cacaaccatg cagaatgaag cccgtcgtct gcgtgccgaa cgctggaaag cggaaaatca   
   4201 ggaagggatg gctgaggtcg cccggtttat tgaaatgaac ggctcttttg ctgacgagaa   
   4261 caggggctgg tgaaatgcag tttaaggttt acacctataa aagagagagc cgttatcgtc   
   4321 tgtttgtgga tgtacagagt gatattattg acacgcccgg gcgacggatg gtgatccccc   
   4381 tggccagtgc acgtctgctg tcagataaag tctcccgtga actttacccg gtggtgcata   
   4441 tcggggatga aagctggcgc atgatgacca ccgatatggc cagtgtgccg gtctccgtta   
   4501 tcggggaaga agtggctgat ctcagccacc gcgaaaatga catcaaaaac gccattaacc   
   4561 tgatgttctg gggaatataa atgtcaggct cccttataca cagccagtct gcaggtcgac   
   4621 catagtgact ggatatgttg tgttttacag tattatgtag tctgtttttt atgcaaaatc   
   4681 taatttaata tattgatatt tatatcattt tacgtttctc gttcagcttt cttgtacaaa   
   4741 gtggttgata tctgaggatc ctctagactg cagctcgagt acccatacga cgtcccagac   
   4801 tacgcttgag tttaaacacg cgtggtgtgg aaagtcccca ggctccccag caggcagaag   
   4861 tatgcaaagc atgcatctca attagtcagc aaccaggtgt ggaaagtccc caggctcccc   
   4921 agcaggcaga agtatgcaaa gcatgcatct caattagtca gcaaccatag tcccgcccct   
   4981 aactccgccc atcccgcccc taactccgcc cagttccgcc cattctccgc cccatggctg   
   5041 actaattttt tttatttatg cagaggccga ggccgcctcg gcctctgagc tattccagaa   
   5101 gtagtgagga ggcttttttg gaggccatga ccgagtacaa gcccacggtg cgcctcgcca   
   5161 cccgcgacga cgtccctcgg gccgtacgca ccctcgccgc cgcgttcgcc gactaccccg   
   5221 ccacgcgcca caccgtggac ccggaccgcc acatcgagcg ggtcaccgag ctgcaagaac   
   5281 tcttcctcac gcgcgtcggg ctcgacatcg gcaaggtgtg ggtcgcggac gacggcgccg   
   5341 cggtggcggt ctggaccacg ccggagagcg tcgaagcggg ggcggtgttc gccgagatcg   
   5401 gcccgcgcat ggccgagttg agcggttccc ggctggccgc gcagcaacag atggaagggc   
   5461 tcctggcgcc gcaccggccc aaggagcccg cgtggttcct ggccaccgtc ggcgtctcgc   
   5521 ccgaccacca gggcaagggt ctgggcagcg ccgtcgtgct ccccggagtg gaggcggccg   
   5581 agcgcgccgg ggtgcccgcc ttcctggaga cctccgcgcc ccgcaacctc cccttctacg   
   5641 agcggctcgg cttcaccgtc accgccgacg tcgaggtgcc cgaaggaccg cgcacctggt   
   5701 gcatgacccg caagcccggt gcctgaacgc gttccggaaa tcaacctctg gattacaaaa   
   5761 tttgtgaaag attgactggt attcttaact atgttgctcc ttttacgcta tgtggatacg   
   5821 ctgctttaat gcctttgtat catgctattg cttcccgtat ggctttcatt ttctcctcct   
   5881 tgtataaatc ctggttgctg tctctttatg aggagttgtg gcccgttgtc aggcaacgtg   
   5941 gcgtggtgtg cactgtgttt gctgacgcaa cccccactgg ttggggcatt gccaccacct   
   6001 gtcagctcct ttccgggact ttcgctttcc ccctccctat tgccacggcg gaactcatcg   
   6061 ccgcctgcct tgcccgctgc tggacagggg ctcggctgtt gggcactgac aattccgtgg   
   6121 tgttgtcggg gaagctgacg tcctttccat ggctgctcgc ctgtgttgcc acctggattc   
   6181 tgcgcgggac gtccttctgc tacgtccctt cggccctcaa tccagcggac cttccttccc   
   6241 gcggcctgct gccggctctg cggcctcttc cgcgtctcgc cttcgccctc agacgagtcg   
   6301 gatctccctt tgggccgcct ccccgcctgt ccggatggaa gggctaattc actcccaacg   
   6361 aatacaagat ctgctttttg cttgtactgg gtctctctgg ttagaccaga tctgagcctg   
   6421 ggagctctct ggctaactag ggaacccact gcttaagcct caataaagct tgccttgagt   
   6481 gcttcaagta gtgtgtgccc gtctgttgtg tgactctggt aactagagat ccctcagacc   
   6541 cttttagtca gtgtggaaaa tctctagcag tagtagttca tgtcatctta ttattcagta   
   6601 tttataactt gcaaagaaat gaatatcaga gagtgagagg aacttgttta ttgcagctta   
   6661 taatggttac aaataaagca atagcatcac aaatttcaca aataaagcat ttttttcact   
   6721 gcattctagt tgtggtttgt ccaaactcat caatgtatct tatcatgtct ggcatctatg   
   6781 tcgggtgcgg agaaagaggt aatgaaatgg cattatgggt attatgggtc tgcattaatg   
   6841 aatcggccaa cggatgtcgg tgtgaaatac cgcacagatg cgtaaggaga aaataccgca   
   6901 tcaggcgctc ttccgcttcc tcgctcactg actcgctgcg ctcggtcgtt cggctgcggc   
   6961 gagcggtatc agctcactca aaggcggtaa tacggttatc cacagaatca ggggataacg   
   7021 caggaaagaa catgtgagca aaaggccagc aaaaggccag gaaccgtaaa aaggccgcgt   
   7081 tgctggcgtt tttccatagg ctccgccccc ctgacgagca tcacaaaaat cgacgctcaa   
   7141 gtcagaggtg gcgaaacccg acaggactat aaagatacca ggcgtttccc cctggaagct   
   7201 ccctcgtgcg ctctcctgtt ccgaccctgc cgcttaccgg atacctgtcc gcctttctcc   
   7261 cttcgggaag cgtggcgctt tctcatagct cacgctgtag gtatctcagt tcggtgtagg   
   7321 tcgttcgctc caagctgggc tgtgtgcacg aaccccccgt tcagcccgac cgctgcgcct   
   7381 tatccggtaa ctatcgtctt gagtccaacc cggtaagaca cgacttatcg ccactggcag   
   7441 cagccactgg taacaggatt agcagagcga ggtatgtagg cggtgctaca gagttcttga   
   7501 agtggtggcc taactacggc tacactagaa ggacagtatt tggtatctgc gctctgctga   
   7561 agccagttac cttcggaaaa agagttggta gctcttgatc cggcaaacaa accaccgctg   
   7621 gtagcggtgg tttttttgtt tgcaagcagc agattacgcg cagaaaaaaa ggatctcaag   
   7681 aagatccttt gatcttttct acggggtctg acgctcagtg gaacgaaaac tcacgttaag   
   7741 ggattttggc catgagatta tcaaaaagga tcttcaccta gatccttttc acgtagaaag   
   7801 ccagtccgca gaaacggtgc tgaccccgga tgaatgtcag ctactgggct atctggacaa   
   7861 gggaaaacgc aagcgcaaag agaaagcagg tagcttgcag tgggcttaca tggcgatagc   
   7921 tagactgggc ggttttatgg acagcaagcg aaccggaatt gccagctggg gcgccctctg   
   7981 gtaaggttgg gaagccctgc aaagtaaact ggatggcttt cttgccgcca aggatctgat   
   8041 ggcgcagggg atcaagctct gatcaagaga caggatgagg atcgtttcgc atgattgaac   
   8101 aagatggatt gcacgcaggt tctccggccg cttgggtgga gaggctattc ggctatgact   
   8161 gggcacaaca gacaatcggc tgctctgatg ccgccgtgtt ccggctgtca gcgcaggggc   
   8221 gcccggttct ttttgtcaag accgacctgt ccggtgccct gaatgaactg caagacgagg   
   8281 cagcgcggct atcgtggctg gccacgacgg gcgttccttg cgcagctgtg ctcgacgttg   
   8341 tcactgaagc gggaagggac tggctgctat tgggcgaagt gccggggcag gatctcctgt   
   8401 catctcacct tgctcctgcc gagaaagtat ccatcatggc tgatgcaatg cggcggctgc   
   8461 atacgcttga tccggctacc tgcccattcg accaccaagc gaaacatcgc atcgagcgag   
   8521 cacgtactcg gatggaagcc ggtcttgtcg atcaggatga tctggacgaa gagcatcagg   
   8581 ggctcgcgcc agccgaactg ttcgccaggc tcaaggcgag catgcccgac ggcgaggatc   
   8641 tcgtcgtgac ccatggcgat gcctgcttgc cgaatatcat ggtggaaaat ggccgctttt   
   8701 ctggattcat cgactgtggc cggctgggtg tggcggaccg ctatcaggac atagcgttgg   
   8761 ctacccgtga tattgctgaa gagcttggcg gcgaatgggc tgaccgcttc ctcgtgcttt   
   8821 acggtatcgc cgctcccgat tcgcagcgca tcgccttcta tcgccttctt gacgagttct   
   8881 tctgaatttt gttaaaattt ttgttaaatc agctcatttt ttaaccaata ggccgaaatc   
   8941 ggcaaaatcc cttataaatc aaaagaatag accgagatag ggttgagtgt tgttccagtt   
   9001 tggaacaaga gtccactatt aaagaacgtg gactccaacg tcaaagggcg aaaaaccgtc   
   9061 tatcagggcg atggcccact acgtgaacca tcaccctaat caagtttttt ggggtcgagg   
   9121 tgccgtaaag cactaaatcg gaaccctaaa gggagccccc gatttagagc ttgacgggga   
   9181 aagccggcga acgtggcgag aaaggaaggg aagaaagcga aaggagcggg cgctagggcg   
   9241 ctggcaagtg tagcggtcac gctgcgcgta accaccacac ccgccgcgct taatgcgccg   
   9301 ctacagggcg cgtccattcg ccattcagga tcgaattaat tcttaattaa catcatcaat   
   9361 aatatacctt ttttggattg aagccaatat gataatgagg gggtggagtt tgtgacgtgg   
   9421 cgcggggcgt gggaacgggg cgggtgacgt agtagtgtgg cggaagtgtg atgttgcaag   
   9481 tgtggcggaa cacatgtaag cgacggatgt ggcaaaagtg acgtttttgg tgtgcgccgg   
   9541 tgtacacagg aagtgacaat tttcgcgcgg ttttaggcgg atgttgtagt aaatttgggc   
   9601 gtaaccgagt aagatttggc cattttcgcg ggaaaactga ataagaggaa gtgaaatctg   
   9661 aataattttg tgttactcat agcgcgtaat actctcatga gcggatacat atttgaatgt   
   9721 atttagaaaa ataaacaaat aggggttccg cgcacatttc cccgaaaagt gccacctgac   
   9781 gtaactataa cggtcctaag gtagcgaaaa tgtagtctta tgcaatactc ttgtagtctt   
   9841 gcaacatggt aacgatgagt tagcaacatg ccttacaagg agagaaaaag caccgtgcat   
   9901 gccgattggt ggaagtaagg tggtacgat                    
//
              LOCUS    dna           9929 bp                  
FEATURES       Location/Qualifiers
   Other Gene   109..289
           /gene="HIV-1_5_LTR other"
   Other Gene   400..444
           /gene="HIV-1_psi_pack other"
   misc_binding  486..491
           /dbxref="REBASE:NruI"
   Regulatory_Seq 951..1184
           /gene="RRE reg"
   ORF       994..1695
           /sequence="ORF_1 rf(1)"
   ORF       1775..2755
           /sequence="ORF_5 rf(5)"
   Promoter    1838..3015
           /gene="EF1a prom"
   misc_binding  2450..2455
           /dbxref="REBASE:ApaI"
   Other Gene   3041..3165
           /gene="attR1 other"
   Other Gene   3065..3165
           /gene="attR2 other"
   misc_binding  3166..3173
           /dbxref="REBASE:NotI"
   Marker     3274..3933
           /gene="CAT marker"
   ORF       3274..3933
           /sequence="ORF_2 rf(1)"
   misc_binding  3487..3492
           /dbxref="REBASE:EcoRI"
   Other Gene   4275..4580
           /gene="ccdB other"
   misc_binding  4356..4361
           /dbxref="REBASE:SmaI"
   misc_binding  4356..4361
           /dbxref="REBASE:XmaI"
   Other Gene   4621..4740
           /gene="attR1 other"
   Other Gene   4621..4721
           /gene="attR2 other"
   misc_binding  4762..4767
           /dbxref="REBASE:XbaI"
   Promoter    4824..5092
           /gene="SV40 prom"
   Rep_Origin   4991..5068
           /gene="SV40 origin"
   ORF       5058..5726
           /sequence="ORF_3 rf(3)"
   misc_binding  5071..5083
           /dbxref="REBASE:SfiI"
   Marker     5127..5726
           /gene="puro marker"
   Other Gene   6336..6388
           /gene="delta_U3 other"
   Other Gene   6389..6569
           /gene="HIV-1_5_LTR other"
   Rep_Origin   7076..7695
           /gene="pBR322 origin"
   Promoter    7953..8002
           /gene="NEOKAN prom"
   misc_binding  8060..8065
           /dbxref="REBASE:BclI"
   ORF       8091..8885
           /sequence="ORF_4 rf(3)"
   Marker     8094..8882
           /gene="NTP_II marker"
   Rep_Origin   8990..9296
           /gene="f1 origin"
   Other Gene   9351..9452
           /gene="RITR other"
   Other Gene   9351..9452
           /gene="LITR other"
   Other Gene   9532..9680
           /gene="Encap other"
BASE COUNT  2442 a  2373 c  2742 g  2372 t  0 others
ORIGIN
    1 cgtgccttat taggaaggca acagacgggt ctgacatgga ttggacgaac cactgaattg   
    61 ccgcattgca gagatattgt atttaagtgc ctagctcgat acataaacgg gtctctctgg   
   121 ttagaccaga tctgagcctg ggagctctct ggctaactag ggaacccact gcttaagcct   
   181 caataaagct tgccttgagt gcttcaagta gtgtgtgccc gtctgttgtg tgactctggt   
   241 aactagagat ccctcagacc cttttagtca gtgtggaaaa tctctagcag tggcgcccga   
   301 acagggactt gaaagcgaaa gggaaaccag aggagctctc tcgacgcagg actcggcttg   
   361 ctgaagcgcg cacggcaaga ggcgaggggc ggcgactggt gagtacgcca aaaattttga   
   421 ctagcggagg ctagaaggag agagatgggt gcgagagcgt cagtattaag cgggggagaa   
   481 ttagatcgcg atgggaaaaa attcggttaa ggccaggggg aaagaaaaaa tataaattaa   
   541 aacatatagt atgggcaagc agggagctag aacgattcgc agttaatcct ggcctgttag   
   601 aaacatcaga aggctgtaga caaatactgg gacagctaca accatccctt cagacaggat   
   661 cagaagaact tagatcatta tataatacag tagcaaccct ctattgtgtg catcaaagga   
   721 tagagataaa agacaccaag gaagctttag acaagataga ggaagagcaa aacaaaagta   
   781 agaccaccgc acagcaagcc cgctgatctt cagacctgga ggaggagata tgagggacat   
   841 tggagaagtg aattatataa atataaagta gtaaaaattg aaccattagg agtagcaccc   
   901 accaaggcaa agagaagagt ggtgcagaga gaaaaaagag cagtgggaat aggagctttg   
   961 ttccttgggt tcttgggagc agcaggaagc actatgggcg cagcgtcaat gacgctgacg   
   1021 gtacaggcca gacaattatt gtctggtata gtgcagcagc agaacaattt gctgagggct   
   1081 attgaggcgc aacagcatct gttgcaactc acagtctggg gcatcaagca gctccaggca   
   1141 agaatcctgg ctgtggaaag atacctaaag gatcaacagc tcctggggat ttggggttgc   
   1201 tctggaaaac tcatttgcac cactgctgtg ccttggaatg ctagttggag taataaatct   
   1261 ctggaacaga tttggaatca cacgacctgg atggagtggg acagagaaat taacaattac   
   1321 acaagcttaa tacactcctt aattgaagaa tcgcaaaacc agcaagaaaa gaatgaacaa   
   1381 gaattattgg aattagataa atgggcaagt ttgtggaatt ggtttaacat aacaaattgg   
   1441 ctgtggtata taaaattatt cataatgata gtaggaggct tggtaggttt aagaatagtt   
   1501 tttgctgtac tttctatagt gaatagagtt aggcagggat attcaccatt atcgtttcag   
   1561 acccacctcc caaccccgag gggacccgac aggcccgaag gaatagaaga agaaggtgga   
   1621 gagagagaca gagacagatc cattcgatta gtgaacggat ctcgacggta tcgaaagctt   
   1681 gggattcgaa tttaaaagaa aaggggggat tggggggtac agtgcagggg aaagaatagt   
   1741 agacataata gcaacagaca tacaaactaa agaactacaa aaacaaatta caaaaattca   
   1801 aaattttcgg gtttttcgaa cctagggagt gggaattggc tccggtgccc gtcagtgggc   
   1861 agagcgcaca tcgcccacag tccccgagaa gttgggggga ggggtcggca attgaaccgg   
   1921 tgcctagaga aggtggcgcg gggtaaactg ggaaagtgat gtcgtgtact ggctccgcct   
   1981 ttttcccgag ggtgggggag aaccgtatat aagtgcagta gtcgccgtga acgttctttt   
   2041 tcgcaacggg tttgccgcca gaacacaggt aagtgccgtg tgtggttccc gcgggcctgg   
   2101 cctctttacg ggttatggcc cttgcgtgcc ttgaattact tccactggct gcagtacgtg   
   2161 attcttgatc ccgagcttcg ggttggaagt gggtgggaga gttcgaggcc ttgcgcttaa   
   2221 ggagcccctt cgcctcgtgc ttgagttgag gcctggcctg ggcgctgggg ccgccgcgtg   
   2281 cgaatctggt ggcaccttcg cgcctgtctc gctgctttcg ataagtctct agccatttaa   
   2341 aatttttgat gacctgctgc gacgcttttt ttctggcaag atagtcttgt aaatgcgggc   
   2401 caagatctgc acactggtat ttcggttttt ggggccgcgg gcggcgacgg ggcccgtgcg   
   2461 tcccagcgca catgttcggc gaggcggggc ctgcgagcgc ggccaccgag aatcggacgg   
   2521 gggtagtctc aagctggccg gcctgctctg gtgcctggcc tcgcgccgcc gtgtatcgcc   
   2581 ccgccctggg cggcaaggct ggcccggtcg gcaccagttg cgtgagcgga aagatggccg   
   2641 cttcccggcc ctgctgcagg gagctcaaaa tggaggacgc ggcgctcggg agagcgggcg   
   2701 ggtgagtcac ccacacaaag gaaaagggcc tttccgtcct cagccgtcgc ttcatgtgac   
   2761 tccacggagt accgggcgcc gtccaggcac ctcgattagt tctcgagctt ttggagtacg   
   2821 tcgtctttag gttgggggga ggggttttat gcgatggagt ttccccacac tgagtgggtg   
   2881 gagactgaag ttaggccagc ttggcacttg atgtaattct ccttggaatt tgcccttttt   
   2941 gagtttggat cttggttcat tctcaagcct cagacagtgg ttcaaagttt ttttcttcca   
   3001 tttcaggtgt cgtgaggaat ttcgactgct agcgatatca acaagtttgt acaaaaaagc   
   3061 tgaacgagaa acgtaaaatg atataaatat caatatatta aattagattt tgcataaaaa   
   3121 acagactaca taatactgta aaacacaaca tatccagtca ctatggcggc cgcattaggc   
   3181 accccaggct ttacacttta tgcttccggc tcgtataatg tgtggatttt gagttaggat   
   3241 ccgtcgagat tttcaggagc taaggaagct aaaatggaga aaaaaatcac tggatatacc   
   3301 accgttgata tatcccaatg gcatcgtaaa gaacattttg aggcatttca gtcagttgct   
   3361 caatgtacct ataaccagac cgttcagctg gatattacgg cctttttaaa gaccgtaaag   
   3421 aaaaataagc acaagtttta tccggccttt attcacattc ttgcccgcct gatgaatgct   
   3481 catccggaat tccgtatggc aatgaaagac ggtgagctgg tgatatggga tagtgttcac   
   3541 ccttgttaca ccgttttcca tgagcaaact gaaacgtttt catcgctctg gagtgaatac   
   3601 cacgacgatt tccggcagtt tctacacata tattcgcaag atgtggcgtg ttacggtgaa   
   3661 aacctggcct atttccctaa agggtttatt gagaatatgt ttttcgtctc agccaatccc   
   3721 tgggtgagtt tcaccagttt tgatttaaac gtggccaata tggacaactt cttcgccccc   
   3781 gttttcacca tgggcaaata ttatacgcaa ggcgacaagg tgctgatgcc gctggcgatt   
   3841 caggttcatc atgccgtttg tgatggcttc catgtcggca gaatgcttaa tgaattacaa   
   3901 cagtactgcg atgagtggca gggcggggcg taaagatctg gatccggctt actaaaagcc   
   3961 agataacagt atgcgtattt gcgcgctgat ttttgcggta taagaatata tactgatatg   
   4021 tatacccgaa gtatgtcaaa aagaggtatg ctatgaagca gcgtattaca gtgacagttg   
   4081 acagcgacag ctatcagttg ctcaaggcat atatgatgtc aatatctccg gtctggtaag   
   4141 cacaaccatg cagaatgaag cccgtcgtct gcgtgccgaa cgctggaaag cggaaaatca   
   4201 ggaagggatg gctgaggtcg cccggtttat tgaaatgaac ggctcttttg ctgacgagaa   
   4261 caggggctgg tgaaatgcag tttaaggttt acacctataa aagagagagc cgttatcgtc   
   4321 tgtttgtgga tgtacagagt gatattattg acacgcccgg gcgacggatg gtgatccccc   
   4381 tggccagtgc acgtctgctg tcagataaag tctcccgtga actttacccg gtggtgcata   
   4441 tcggggatga aagctggcgc atgatgacca ccgatatggc cagtgtgccg gtctccgtta   
   4501 tcggggaaga agtggctgat ctcagccacc gcgaaaatga catcaaaaac gccattaacc   
   4561 tgatgttctg gggaatataa atgtcaggct cccttataca cagccagtct gcaggtcgac   
   4621 catagtgact ggatatgttg tgttttacag tattatgtag tctgtttttt atgcaaaatc   
   4681 taatttaata tattgatatt tatatcattt tacgtttctc gttcagcttt cttgtacaaa   
   4741 gtggttgata tctgaggatc ctctagactg cagctcgagt acccatacga cgtcccagac   
   4801 tacgcttgag tttaaacacg cgtggtgtgg aaagtcccca ggctccccag caggcagaag   
   4861 tatgcaaagc atgcatctca attagtcagc aaccaggtgt ggaaagtccc caggctcccc   
   4921 agcaggcaga agtatgcaaa gcatgcatct caattagtca gcaaccatag tcccgcccct   
   4981 aactccgccc atcccgcccc taactccgcc cagttccgcc cattctccgc cccatggctg   
   5041 actaattttt tttatttatg cagaggccga ggccgcctcg gcctctgagc tattccagaa   
   5101 gtagtgagga ggcttttttg gaggccatga ccgagtacaa gcccacggtg cgcctcgcca   
   5161 cccgcgacga cgtccctcgg gccgtacgca ccctcgccgc cgcgttcgcc gactaccccg   
   5221 ccacgcgcca caccgtggac ccggaccgcc acatcgagcg ggtcaccgag ctgcaagaac   
   5281 tcttcctcac gcgcgtcggg ctcgacatcg gcaaggtgtg ggtcgcggac gacggcgccg   
   5341 cggtggcggt ctggaccacg ccggagagcg tcgaagcggg ggcggtgttc gccgagatcg   
   5401 gcccgcgcat ggccgagttg agcggttccc ggctggccgc gcagcaacag atggaagggc   
   5461 tcctggcgcc gcaccggccc aaggagcccg cgtggttcct ggccaccgtc ggcgtctcgc   
   5521 ccgaccacca gggcaagggt ctgggcagcg ccgtcgtgct ccccggagtg gaggcggccg   
   5581 agcgcgccgg ggtgcccgcc ttcctggaga cctccgcgcc ccgcaacctc cccttctacg   
   5641 agcggctcgg cttcaccgtc accgccgacg tcgaggtgcc cgaaggaccg cgcacctggt   
   5701 gcatgacccg caagcccggt gcctgaacgc gttccggaaa tcaacctctg gattacaaaa   
   5761 tttgtgaaag attgactggt attcttaact atgttgctcc ttttacgcta tgtggatacg   
   5821 ctgctttaat gcctttgtat catgctattg cttcccgtat ggctttcatt ttctcctcct   
   5881 tgtataaatc ctggttgctg tctctttatg aggagttgtg gcccgttgtc aggcaacgtg   
   5941 gcgtggtgtg cactgtgttt gctgacgcaa cccccactgg ttggggcatt gccaccacct   
   6001 gtcagctcct ttccgggact ttcgctttcc ccctccctat tgccacggcg gaactcatcg   
   6061 ccgcctgcct tgcccgctgc tggacagggg ctcggctgtt gggcactgac aattccgtgg   
   6121 tgttgtcggg gaagctgacg tcctttccat ggctgctcgc ctgtgttgcc acctggattc   
   6181 tgcgcgggac gtccttctgc tacgtccctt cggccctcaa tccagcggac cttccttccc   
   6241 gcggcctgct gccggctctg cggcctcttc cgcgtctcgc cttcgccctc agacgagtcg   
   6301 gatctccctt tgggccgcct ccccgcctgt ccggatggaa gggctaattc actcccaacg   
   6361 aatacaagat ctgctttttg cttgtactgg gtctctctgg ttagaccaga tctgagcctg   
   6421 ggagctctct ggctaactag ggaacccact gcttaagcct caataaagct tgccttgagt   
   6481 gcttcaagta gtgtgtgccc gtctgttgtg tgactctggt aactagagat ccctcagacc   
   6541 cttttagtca gtgtggaaaa tctctagcag tagtagttca tgtcatctta ttattcagta   
   6601 tttataactt gcaaagaaat gaatatcaga gagtgagagg aacttgttta ttgcagctta   
   6661 taatggttac aaataaagca atagcatcac aaatttcaca aataaagcat ttttttcact   
   6721 gcattctagt tgtggtttgt ccaaactcat caatgtatct tatcatgtct ggcatctatg   
   6781 tcgggtgcgg agaaagaggt aatgaaatgg cattatgggt attatgggtc tgcattaatg   
   6841 aatcggccaa cggatgtcgg tgtgaaatac cgcacagatg cgtaaggaga aaataccgca   
   6901 tcaggcgctc ttccgcttcc tcgctcactg actcgctgcg ctcggtcgtt cggctgcggc   
   6961 gagcggtatc agctcactca aaggcggtaa tacggttatc cacagaatca ggggataacg   
   7021 caggaaagaa catgtgagca aaaggccagc aaaaggccag gaaccgtaaa aaggccgcgt   
   7081 tgctggcgtt tttccatagg ctccgccccc ctgacgagca tcacaaaaat cgacgctcaa   
   7141 gtcagaggtg gcgaaacccg acaggactat aaagatacca ggcgtttccc cctggaagct   
   7201 ccctcgtgcg ctctcctgtt ccgaccctgc cgcttaccgg atacctgtcc gcctttctcc   
   7261 cttcgggaag cgtggcgctt tctcatagct cacgctgtag gtatctcagt tcggtgtagg   
   7321 tcgttcgctc caagctgggc tgtgtgcacg aaccccccgt tcagcccgac cgctgcgcct   
   7381 tatccggtaa ctatcgtctt gagtccaacc cggtaagaca cgacttatcg ccactggcag   
   7441 cagccactgg taacaggatt agcagagcga ggtatgtagg cggtgctaca gagttcttga   
   7501 agtggtggcc taactacggc tacactagaa ggacagtatt tggtatctgc gctctgctga   
   7561 agccagttac cttcggaaaa agagttggta gctcttgatc cggcaaacaa accaccgctg   
   7621 gtagcggtgg tttttttgtt tgcaagcagc agattacgcg cagaaaaaaa ggatctcaag   
   7681 aagatccttt gatcttttct acggggtctg acgctcagtg gaacgaaaac tcacgttaag   
   7741 ggattttggc catgagatta tcaaaaagga tcttcaccta gatccttttc acgtagaaag   
   7801 ccagtccgca gaaacggtgc tgaccccgga tgaatgtcag ctactgggct atctggacaa   
   7861 gggaaaacgc aagcgcaaag agaaagcagg tagcttgcag tgggcttaca tggcgatagc   
   7921 tagactgggc ggttttatgg acagcaagcg aaccggaatt gccagctggg gcgccctctg   
   7981 gtaaggttgg gaagccctgc aaagtaaact ggatggcttt cttgccgcca aggatctgat   
   8041 ggcgcagggg atcaagctct gatcaagaga caggatgagg atcgtttcgc atgattgaac   
   8101 aagatggatt gcacgcaggt tctccggccg cttgggtgga gaggctattc ggctatgact   
   8161 gggcacaaca gacaatcggc tgctctgatg ccgccgtgtt ccggctgtca gcgcaggggc   
   8221 gcccggttct ttttgtcaag accgacctgt ccggtgccct gaatgaactg caagacgagg   
   8281 cagcgcggct atcgtggctg gccacgacgg gcgttccttg cgcagctgtg ctcgacgttg   
   8341 tcactgaagc gggaagggac tggctgctat tgggcgaagt gccggggcag gatctcctgt   
   8401 catctcacct tgctcctgcc gagaaagtat ccatcatggc tgatgcaatg cggcggctgc   
   8461 atacgcttga tccggctacc tgcccattcg accaccaagc gaaacatcgc atcgagcgag   
   8521 cacgtactcg gatggaagcc ggtcttgtcg atcaggatga tctggacgaa gagcatcagg   
   8581 ggctcgcgcc agccgaactg ttcgccaggc tcaaggcgag catgcccgac ggcgaggatc   
   8641 tcgtcgtgac ccatggcgat gcctgcttgc cgaatatcat ggtggaaaat ggccgctttt   
   8701 ctggattcat cgactgtggc cggctgggtg tggcggaccg ctatcaggac atagcgttgg   
   8761 ctacccgtga tattgctgaa gagcttggcg gcgaatgggc tgaccgcttc ctcgtgcttt   
   8821 acggtatcgc cgctcccgat tcgcagcgca tcgccttcta tcgccttctt gacgagttct   
   8881 tctgaatttt gttaaaattt ttgttaaatc agctcatttt ttaaccaata ggccgaaatc   
   8941 ggcaaaatcc cttataaatc aaaagaatag accgagatag ggttgagtgt tgttccagtt   
   9001 tggaacaaga gtccactatt aaagaacgtg gactccaacg tcaaagggcg aaaaaccgtc   
   9061 tatcagggcg atggcccact acgtgaacca tcaccctaat caagtttttt ggggtcgagg   
   9121 tgccgtaaag cactaaatcg gaaccctaaa gggagccccc gatttagagc ttgacgggga   
   9181 aagccggcga acgtggcgag aaaggaaggg aagaaagcga aaggagcggg cgctagggcg   
   9241 ctggcaagtg tagcggtcac gctgcgcgta accaccacac ccgccgcgct taatgcgccg   
   9301 ctacagggcg cgtccattcg ccattcagga tcgaattaat tcttaattaa catcatcaat   
   9361 aatatacctt ttttggattg aagccaatat gataatgagg gggtggagtt tgtgacgtgg   
   9421 cgcggggcgt gggaacgggg cgggtgacgt agtagtgtgg cggaagtgtg atgttgcaag   
   9481 tgtggcggaa cacatgtaag cgacggatgt ggcaaaagtg acgtttttgg tgtgcgccgg   
   9541 tgtacacagg aagtgacaat tttcgcgcgg ttttaggcgg atgttgtagt aaatttgggc   
   9601 gtaaccgagt aagatttggc cattttcgcg ggaaaactga ataagaggaa gtgaaatctg   
   9661 aataattttg tgttactcat agcgcgtaat actctcatga gcggatacat atttgaatgt   
   9721 atttagaaaa ataaacaaat aggggttccg cgcacatttc cccgaaaagt gccacctgac   
   9781 gtaactataa cggtcctaag gtagcgaaaa tgtagtctta tgcaatactc ttgtagtctt   
   9841 gcaacatggt aacgatgagt tagcaacatg ccttacaagg agagaaaaag caccgtgcat   
   9901 gccgattggt ggaagtaagg tggtacgat                    
//
            
***Note: The text map shown below is representative of the parental vector only and does not include the gene of interest. The sequence of the gene can be found through the accession number link on the product page.
1   cgtgccttattaggaaggcaacagacgggtctgacatggattggacgaaccactgaattg 60
   GCACGGAATAATCCTTCCGTTGTCTGCCCAGACTGTACCTAACCTGCTTGGTGACTTAAC

                           HIV-1_5_LTR other(109,289)>>> 
                           |
61  ccgcattgcagagatattgtatttaagtgcctagctcgatacataaacgggtctctctgg 120
   GGCGTAACGTCTCTATAACATAAATTCACGGATCGAGCTATGTATTTGCCCAGAGAGACC

121  ttagaccagatctgagcctgggagctctctggctaactagggaacccactgcttaagcct 180
   AATCTGGTCTAGACTCGGACCCTCGAGAGACCGATTGATCCCTTGGGTGACGAATTCGGA

181  caataaagcttgccttgagtgcttcaagtagtgtgtgcccgtctgttgtgtgactctggt 240
   GTTATTTCGAACGGAACTCACGAAGTTCATCACACACGGGCAGACAACACACTGAGACCA

241  aactagagatccctcagacccttttagtcagtgtggaaaatctctagcagtggcgcccga 300
   TTGATCTCTAGGGAGTCTGGGAAAATCAGTCACACCTTTTAGAGATCGTCACCGCGGGCT

301  acagggacttgaaagcgaaagggaaaccagaggagctctctcgacgcaggactcggcttg 360
   TGTCCCTGAACTTTCGCTTTCCCTTTGGTCTCCTCGAGAGAGCTGCGTCCTGAGCCGAAC

                       HIV-1_psi_pack other(400,444)>>> 
                       |
361  ctgaagcgcgcacggcaagaggcgaggggcggcgactggtgagtacgccaaaaattttga 420
   GACTTCGCGCGTGCCGTTCTCCGCTCCCCGCCGCTGACCACTCATGCGGTTTTTAAAACT

421  ctagcggaggctagaaggagagagatgggtgcgagagcgtcagtattaagcgggggagaa 480
   GATCGCCTCCGATCTTCCTCTCTCTACCCACGCTCTCGCAGTCATAATTCGCCCCCTCTT

       NruI 
       |
481  ttagatcgcgatgggaaaaaattcggttaaggccagggggaaagaaaaaatataaattaa 540
   AATCTAGCGCTACCCTTTTTTAAGCCAATTCCGGTCCCCCTTTCTTTTTTATATTTAATT

541  aacatatagtatgggcaagcagggagctagaacgattcgcagttaatcctggcctgttag 600
   TTGTATATCATACCCGTTCGTCCCTCGATCTTGCTAAGCGTCAATTAGGACCGGACAATC

601  aaacatcagaaggctgtagacaaatactgggacagctacaaccatcccttcagacaggat 660
   TTTGTAGTCTTCCGACATCTGTTTATGACCCTGTCGATGTTGGTAGGGAAGTCTGTCCTA

661  cagaagaacttagatcattatataatacagtagcaaccctctattgtgtgcatcaaagga 720
   GTCTTCTTGAATCTAGTAATATATTATGTCATCGTTGGGAGATAACACACGTAGTTTCCT

721  tagagataaaagacaccaaggaagctttagacaagatagaggaagagcaaaacaaaagta 780
   ATCTCTATTTTCTGTGGTTCCTTCGAAATCTGTTCTATCTCCTTCTCGTTTTGTTTTCAT

781  agaccaccgcacagcaagcccgctgatcttcagacctggaggaggagatatgagggacat 840
   TCTGGTGGCGTGTCGTTCGGGCGACTAGAAGTCTGGACCTCCTCCTCTATACTCCCTGTA

841  tggagaagtgaattatataaatataaagtagtaaaaattgaaccattaggagtagcaccc 900
   ACCTCTTCACTTAATATATTTATATTTCATCATTTTTAACTTGGTAATCCTCATCGTGGG

                            RRE reg(951,1184)>>> 
                            |
901  accaaggcaaagagaagagtggtgcagagagaaaaaagagcagtgggaataggagctttg 960
   TGGTTCCGTTTCTCTTCTCACCACGTCTCTCTTTTTTCTCGTCACCCTTATCCTCGAAAC

                    ORF_1 rf(1)(994,1695)>>> 
                    |
961  ttccttgggttcttgggagcagcaggaagcactatgggcgcagcgtcaatgacgctgacg 1020
   AAGGAACCCAAGAACCCTCGTCGTCCTTCGTGATACCCGCGTCGCAGTTACTGCGACTGC

1021 gtacaggccagacaattattgtctggtatagtgcagcagcagaacaatttgctgagggct 1080
   CATGTCCGGTCTGTTAATAACAGACCATATCACGTCGTCGTCTTGTTAAACGACTCCCGA

1081 attgaggcgcaacagcatctgttgcaactcacagtctggggcatcaagcagctccaggca 1140
   TAACTCCGCGTTGTCGTAGACAACGTTGAGTGTCAGACCCCGTAGTTCGTCGAGGTCCGT

1141 agaatcctggctgtggaaagatacctaaaggatcaacagctcctggggatttggggttgc 1200
   TCTTAGGACCGACACCTTTCTATGGATTTCCTAGTTGTCGAGGACCCCTAAACCCCAACG

1201 tctggaaaactcatttgcaccactgctgtgccttggaatgctagttggagtaataaatct 1260
   AGACCTTTTGAGTAAACGTGGTGACGACACGGAACCTTACGATCAACCTCATTATTTAGA

1261 ctggaacagatttggaatcacacgacctggatggagtgggacagagaaattaacaattac 1320
   GACCTTGTCTAAACCTTAGTGTGCTGGACCTACCTCACCCTGTCTCTTTAATTGTTAATG

1321 acaagcttaatacactccttaattgaagaatcgcaaaaccagcaagaaaagaatgaacaa 1380
   TGTTCGAATTATGTGAGGAATTAACTTCTTAGCGTTTTGGTCGTTCTTTTCTTACTTGTT

1381 gaattattggaattagataaatgggcaagtttgtggaattggtttaacataacaaattgg 1440
   CTTAATAACCTTAATCTATTTACCCGTTCAAACACCTTAACCAAATTGTATTGTTTAACC

1441 ctgtggtatataaaattattcataatgatagtaggaggcttggtaggtttaagaatagtt 1500
   GACACCATATATTTTAATAAGTATTACTATCATCCTCCGAACCATCCAAATTCTTATCAA

1501 tttgctgtactttctatagtgaatagagttaggcagggatattcaccattatcgtttcag 1560
   AAACGACATGAAAGATATCACTTATCTCAATCCGTCCCTATAAGTGGTAATAGCAAAGTC

1561 acccacctcccaaccccgaggggacccgacaggcccgaaggaatagaagaagaaggtgga 1620
   TGGGTGGAGGGTTGGGGCTCCCCTGGGCTGTCCGGGCTTCCTTATCTTCTTCTTCCACCT

1621 gagagagacagagacagatccattcgattagtgaacggatctcgacggtatcgaaagctt 1680
   CTCTCTCTGTCTCTGTCTAGGTAAGCTAATCACTTGCCTAGAGCTGCCATAGCTTTCGAA

1681 gggattcgaatttaaaagaaaaggggggattggggggtacagtgcaggggaaagaatagt 1740
   CCCTAAGCTTAAATTTTCTTTTCCCCCCTAACCCCCCATGTCACGTCCCCTTTCTTATCA

                    ORF_5 rf(5)(1775,2755)<<< 
                    |
1741 agacataatagcaacagacatacaaactaaagaactacaaaaacaaattacaaaaattca 1800
   TCTGTATTATCGTTGTCTGTATGTTTGATTTCTTGATGTTTTTGTTTAATGTTTTTAAGT

                      EF1a prom(1838,3015)>>> 
                      |
1801 aaattttcgggtttttcgaacctagggagtgggaattggctccggtgcccgtcagtgggc 1860
   TTTAAAAGCCCAAAAAGCTTGGATCCCTCACCCTTAACCGAGGCCACGGGCAGTCACCCG

1861 agagcgcacatcgcccacagtccccgagaagttggggggaggggtcggcaattgaaccgg 1920
   TCTCGCGTGTAGCGGGTGTCAGGGGCTCTTCAACCCCCCTCCCCAGCCGTTAACTTGGCC

1921 tgcctagagaaggtggcgcggggtaaactgggaaagtgatgtcgtgtactggctccgcct 1980
   ACGGATCTCTTCCACCGCGCCCCATTTGACCCTTTCACTACAGCACATGACCGAGGCGGA

1981 ttttcccgagggtgggggagaaccgtatataagtgcagtagtcgccgtgaacgttctttt 2040
   AAAAGGGCTCCCACCCCCTCTTGGCATATATTCACGTCATCAGCGGCACTTGCAAGAAAA

2041 tcgcaacgggtttgccgccagaacacaggtaagtgccgtgtgtggttcccgcgggcctgg 2100
   AGCGTTGCCCAAACGGCGGTCTTGTGTCCATTCACGGCACACACCAAGGGCGCCCGGACC

2101 cctctttacgggttatggcccttgcgtgccttgaattacttccactggctgcagtacgtg 2160
   GGAGAAATGCCCAATACCGGGAACGCACGGAACTTAATGAAGGTGACCGACGTCATGCAC

2161 attcttgatcccgagcttcgggttggaagtgggtgggagagttcgaggccttgcgcttaa 2220
   TAAGAACTAGGGCTCGAAGCCCAACCTTCACCCACCCTCTCAAGCTCCGGAACGCGAATT

2221 ggagccccttcgcctcgtgcttgagttgaggcctggcctgggcgctggggccgccgcgtg 2280
   CCTCGGGGAAGCGGAGCACGAACTCAACTCCGGACCGGACCCGCGACCCCGGCGGCGCAC

2281 cgaatctggtggcaccttcgcgcctgtctcgctgctttcgataagtctctagccatttaa 2340
   GCTTAGACCACCGTGGAAGCGCGGACAGAGCGACGAAAGCTATTCAGAGATCGGTAAATT

2341 aatttttgatgacctgctgcgacgctttttttctggcaagatagtcttgtaaatgcgggc 2400
   TTAAAAACTACTGGACGACGCTGCGAAAAAAAGACCGTTCTATCAGAACATTTACGCCCG

                              ApaI 
                              |
2401 caagatctgcacactggtatttcggtttttggggccgcgggcggcgacggggcccgtgcg 2460
   GTTCTAGACGTGTGACCATAAAGCCAAAAACCCCGGCGCCCGCCGCTGCCCCGGGCACGC

2461 tcccagcgcacatgttcggcgaggcggggcctgcgagcgcggccaccgagaatcggacgg 2520
   AGGGTCGCGTGTACAAGCCGCTCCGCCCCGGACGCTCGCGCCGGTGGCTCTTAGCCTGCC

2521 gggtagtctcaagctggccggcctgctctggtgcctggcctcgcgccgccgtgtatcgcc 2580
   CCCATCAGAGTTCGACCGGCCGGACGAGACCACGGACCGGAGCGCGGCGGCACATAGCGG

2581 ccgccctgggcggcaaggctggcccggtcggcaccagttgcgtgagcggaaagatggccg 2640
   GGCGGGACCCGCCGTTCCGACCGGGCCAGCCGTGGTCAACGCACTCGCCTTTCTACCGGC

2641 cttcccggccctgctgcagggagctcaaaatggaggacgcggcgctcgggagagcgggcg 2700
   GAAGGGCCGGGACGACGTCCCTCGAGTTTTACCTCCTGCGCCGCGAGCCCTCTCGCCCGC

2701 ggtgagtcacccacacaaaggaaaagggcctttccgtcctcagccgtcgcttcatgtgac 2760
   CCACTCAGTGGGTGTGTTTCCTTTTCCCGGAAAGGCAGGAGTCGGCAGCGAAGTACACTG

2761 tccacggagtaccgggcgccgtccaggcacctcgattagttctcgagcttttggagtacg 2820
   AGGTGCCTCATGGCCCGCGGCAGGTCCGTGGAGCTAATCAAGAGCTCGAAAACCTCATGC

2821 tcgtctttaggttggggggaggggttttatgcgatggagtttccccacactgagtgggtg 2880
   AGCAGAAATCCAACCCCCCTCCCCAAAATACGCTACCTCAAAGGGGTGTGACTCACCCAC

2881 gagactgaagttaggccagcttggcacttgatgtaattctccttggaatttgcccttttt 2940
   CTCTGACTTCAATCCGGTCGAACCGTGAACTACATTAAGAGGAACCTTAAACGGGAAAAA

2941 gagtttggatcttggttcattctcaagcctcagacagtggttcaaagtttttttcttcca 3000
   CTCAAACCTAGAACCAAGTAAGAGTTCGGAGTCTGTCACCAAGTTTCAAAAAAAGAAGGT

                       attR1 other(3041,3165)>>> 
                       |
3001 tttcaggtgtcgtgaggaatttcgactgctagcgatatcaacaagtttgtacaaaaaagc 3060
   AAAGTCCACAGCACTCCTTAAAGCTGACGATCGCTATAGTTGTTCAAACATGTTTTTTCG

     attR2 other(3065,3165)<<< 
     |
3061 tgaacgagaaacgtaaaatgatataaatatcaatatattaaattagattttgcataaaaa 3120
   ACTTGCTCTTTGCATTTTACTATATTTATAGTTATATAATTTAATCTAAAACGTATTTTT

                           NotI 
                           |
3121 acagactacataatactgtaaaacacaacatatccagtcactatggcggccgcattaggc 3180
   TGTCTGATGTATTATGACATTTTGTGTTGTATAGGTCAGTGATACCGCCGGCGTAATCCG

3181 accccaggctttacactttatgcttccggctcgtataatgtgtggattttgagttaggat 3240
   TGGGGTCCGAAATGTGAAATACGAAGGCCGAGCATATTACACACCTAAAACTCAATCCTA

                    CAT marker(3274,3933)>>> 
                    |
                    ORF_2 rf(1)(3274,3933)>>> 
                    |
3241 ccgtcgagattttcaggagctaaggaagctaaaatggagaaaaaaatcactggatatacc 3300
   GGCAGCTCTAAAAGTCCTCGATTCCTTCGATTTTACCTCTTTTTTTAGTGACCTATATGG

3301 accgttgatatatcccaatggcatcgtaaagaacattttgaggcatttcagtcagttgct 3360
   TGGCAACTATATAGGGTTACCGTAGCATTTCTTGTAAAACTCCGTAAAGTCAGTCAACGA

3361 caatgtacctataaccagaccgttcagctggatattacggcctttttaaagaccgtaaag 3420
   GTTACATGGATATTGGTCTGGCAAGTCGACCTATAATGCCGGAAAAATTTCTGGCATTTC

3421 aaaaataagcacaagttttatccggcctttattcacattcttgcccgcctgatgaatgct 3480
   TTTTTATTCGTGTTCAAAATAGGCCGGAAATAAGTGTAAGAACGGGCGGACTACTTACGA

       EcoRI 
       |
3481 catccggaattccgtatggcaatgaaagacggtgagctggtgatatgggatagtgttcac 3540
   GTAGGCCTTAAGGCATACCGTTACTTTCTGCCACTCGACCACTATACCCTATCACAAGTG

3541 ccttgttacaccgttttccatgagcaaactgaaacgttttcatcgctctggagtgaatac 3600
   GGAACAATGTGGCAAAAGGTACTCGTTTGACTTTGCAAAAGTAGCGAGACCTCACTTATG

3601 cacgacgatttccggcagtttctacacatatattcgcaagatgtggcgtgttacggtgaa 3660
   GTGCTGCTAAAGGCCGTCAAAGATGTGTATATAAGCGTTCTACACCGCACAATGCCACTT

3661 aacctggcctatttccctaaagggtttattgagaatatgtttttcgtctcagccaatccc 3720
   TTGGACCGGATAAAGGGATTTCCCAAATAACTCTTATACAAAAAGCAGAGTCGGTTAGGG

3721 tgggtgagtttcaccagttttgatttaaacgtggccaatatggacaacttcttcgccccc 3780
   ACCCACTCAAAGTGGTCAAAACTAAATTTGCACCGGTTATACCTGTTGAAGAAGCGGGGG

3781 gttttcaccatgggcaaatattatacgcaaggcgacaaggtgctgatgccgctggcgatt 3840
   CAAAAGTGGTACCCGTTTATAATATGCGTTCCGCTGTTCCACGACTACGGCGACCGCTAA

3841 caggttcatcatgccgtttgtgatggcttccatgtcggcagaatgcttaatgaattacaa 3900
   GTCCAAGTAGTACGGCAAACACTACCGAAGGTACAGCCGTCTTACGAATTACTTAATGTT

3901 cagtactgcgatgagtggcagggcggggcgtaaagatctggatccggcttactaaaagcc 3960
   GTCATGACGCTACTCACCGTCCCGCCCCGCATTTCTAGACCTAGGCCGAATGATTTTCGG

3961 agataacagtatgcgtatttgcgcgctgatttttgcggtataagaatatatactgatatg 4020
   TCTATTGTCATACGCATAAACGCGCGACTAAAAACGCCATATTCTTATATATGACTATAC

4021 tatacccgaagtatgtcaaaaagaggtatgctatgaagcagcgtattacagtgacagttg 4080
   ATATGGGCTTCATACAGTTTTTCTCCATACGATACTTCGTCGCATAATGTCACTGTCAAC

4081 acagcgacagctatcagttgctcaaggcatatatgatgtcaatatctccggtctggtaag 4140
   TGTCGCTGTCGATAGTCAACGAGTTCCGTATATACTACAGTTATAGAGGCCAGACCATTC

4141 cacaaccatgcagaatgaagcccgtcgtctgcgtgccgaacgctggaaagcggaaaatca 4200
   GTGTTGGTACGTCTTACTTCGGGCAGCAGACGCACGGCTTGCGACCTTTCGCCTTTTAGT

4201 ggaagggatggctgaggtcgcccggtttattgaaatgaacggctcttttgctgacgagaa 4260
   CCTTCCCTACCGACTCCAGCGGGCCAAATAACTTTACTTGCCGAGAAAACGACTGCTCTT

          ccdB other(4275,4580)>>> 
          |
4261 caggggctggtgaaatgcagtttaaggtttacacctataaaagagagagccgttatcgtc 4320
   GTCCCCGACCACTTTACGTCAAATTCCAAATGTGGATATTTTCTCTCTCGGCAATAGCAG

                      SmaI 
                      |
                     XmaI 
                     | |
4321 tgtttgtggatgtacagagtgatattattgacacgcccgggcgacggatggtgatccccc 4380
   ACAAACACCTACATGTCTCACTATAATAACTGTGCGGGCCCGCTGCCTACCACTAGGGGG

4381 tggccagtgcacgtctgctgtcagataaagtctcccgtgaactttacccggtggtgcata 4440
   ACCGGTCACGTGCAGACGACAGTCTATTTCAGAGGGCACTTGAAATGGGCCACCACGTAT

4441 tcggggatgaaagctggcgcatgatgaccaccgatatggccagtgtgccggtctccgtta 4500
   AGCCCCTACTTTCGACCGCGTACTACTGGTGGCTATACCGGTCACACGGCCAGAGGCAAT

4501 tcggggaagaagtggctgatctcagccaccgcgaaaatgacatcaaaaacgccattaacc 4560
   AGCCCCTTCTTCACCGACTAGAGTCGGTGGCGCTTTTACTGTAGTTTTTGCGGTAATTGG

4561 tgatgttctggggaatataaatgtcaggctcccttatacacagccagtctgcaggtcgac 4620
   ACTACAAGACCCCTTATATTTACAGTCCGAGGGAATATGTGTCGGTCAGACGTCCAGCTG

   attR2 other(4621,4721)>>> 
   |
   attR1 other(4621,4740)<<< 
   |
4621 catagtgactggatatgttgtgttttacagtattatgtagtctgttttttatgcaaaatc 4680
   GTATCACTGACCTATACAACACAAAATGTCATAATACATCAGACAAAAAATACGTTTTAG

4681 taatttaatatattgatatttatatcattttacgtttctcgttcagctttcttgtacaaa 4740
   ATTAAATTATATAACTATAAATATAGTAAAATGCAAAGAGCAAGTCGAAAGAACATGTTT

              XbaI 
              |
4741 gtggttgatatctgaggatcctctagactgcagctcgagtacccatacgacgtcccagac 4800
   CACCAACTATAGACTCCTAGGAGATCTGACGTCGAGCTCATGGGTATGCTGCAGGGTCTG

               SV40 prom(4824,5092)>>> 
               |
4801 tacgcttgagtttaaacacgcgtggtgtggaaagtccccaggctccccagcaggcagaag 4860
   ATGCGAACTCAAATTTGTGCGCACCACACCTTTCAGGGGTCCGAGGGGTCGTCCGTCTTC

4861 tatgcaaagcatgcatctcaattagtcagcaaccaggtgtggaaagtccccaggctcccc 4920
   ATACGTTTCGTACGTAGAGTTAATCAGTCGTTGGTCCACACCTTTCAGGGGTCCGAGGGG

4921 agcaggcagaagtatgcaaagcatgcatctcaattagtcagcaaccatagtcccgcccct 4980
   TCGTCCGTCTTCATACGTTTCGTACGTAGAGTTAATCAGTCGTTGGTATCAGGGCGGGGA

        SV40 origin(4991,5068)>>> 
        |
4981 aactccgcccatcccgcccctaactccgcccagttccgcccattctccgccccatggctg 5040
   TTGAGGCGGGTAGGGCGGGGATTGAGGCGGGTCAAGGCGGGTAAGAGGCGGGGTACCGAC

                      SfiI 
                      |
            ORF_3 rf(3)(5058,5726)>>> 
            |          |
5041 actaattttttttatttatgcagaggccgaggccgcctcggcctctgagctattccagaa 5100
   TGATTAAAAAAAATAAATACGTCTCCGGCTCCGGCGGAGCCGGAGACTCGATAAGGTCTT

                puro marker(5127,5726)>>> 
                |
5101 gtagtgaggaggcttttttggaggccatgaccgagtacaagcccacggtgcgcctcgcca 5160
   CATCACTCCTCCGAAAAAACCTCCGGTACTGGCTCATGTTCGGGTGCCACGCGGAGCGGT

5161 cccgcgacgacgtccctcgggccgtacgcaccctcgccgccgcgttcgccgactaccccg 5220
   GGGCGCTGCTGCAGGGAGCCCGGCATGCGTGGGAGCGGCGGCGCAAGCGGCTGATGGGGC

5221 ccacgcgccacaccgtggacccggaccgccacatcgagcgggtcaccgagctgcaagaac 5280
   GGTGCGCGGTGTGGCACCTGGGCCTGGCGGTGTAGCTCGCCCAGTGGCTCGACGTTCTTG

5281 tcttcctcacgcgcgtcgggctcgacatcggcaaggtgtgggtcgcggacgacggcgccg 5340
   AGAAGGAGTGCGCGCAGCCCGAGCTGTAGCCGTTCCACACCCAGCGCCTGCTGCCGCGGC

5341 cggtggcggtctggaccacgccggagagcgtcgaagcgggggcggtgttcgccgagatcg 5400
   GCCACCGCCAGACCTGGTGCGGCCTCTCGCAGCTTCGCCCCCGCCACAAGCGGCTCTAGC

5401 gcccgcgcatggccgagttgagcggttcccggctggccgcgcagcaacagatggaagggc 5460
   CGGGCGCGTACCGGCTCAACTCGCCAAGGGCCGACCGGCGCGTCGTTGTCTACCTTCCCG

5461 tcctggcgccgcaccggcccaaggagcccgcgtggttcctggccaccgtcggcgtctcgc 5520
   AGGACCGCGGCGTGGCCGGGTTCCTCGGGCGCACCAAGGACCGGTGGCAGCCGCAGAGCG

5521 ccgaccaccagggcaagggtctgggcagcgccgtcgtgctccccggagtggaggcggccg 5580
   GGCTGGTGGTCCCGTTCCCAGACCCGTCGCGGCAGCACGAGGGGCCTCACCTCCGCCGGC

5581 agcgcgccggggtgcccgccttcctggagacctccgcgccccgcaacctccccttctacg 5640
   TCGCGCGGCCCCACGGGCGGAAGGACCTCTGGAGGCGCGGGGCGTTGGAGGGGAAGATGC

5641 agcggctcggcttcaccgtcaccgccgacgtcgaggtgcccgaaggaccgcgcacctggt 5700
   TCGCCGAGCCGAAGTGGCAGTGGCGGCTGCAGCTCCACGGGCTTCCTGGCGCGTGGACCA

5701 gcatgacccgcaagcccggtgcctgaacgcgttccggaaatcaacctctggattacaaaa 5760
   CGTACTGGGCGTTCGGGCCACGGACTTGCGCAAGGCCTTTAGTTGGAGACCTAATGTTTT

5761 tttgtgaaagattgactggtattcttaactatgttgctccttttacgctatgtggatacg 5820
   AAACACTTTCTAACTGACCATAAGAATTGATACAACGAGGAAAATGCGATACACCTATGC

5821 ctgctttaatgcctttgtatcatgctattgcttcccgtatggctttcattttctcctcct 5880
   GACGAAATTACGGAAACATAGTACGATAACGAAGGGCATACCGAAAGTAAAAGAGGAGGA

5881 tgtataaatcctggttgctgtctctttatgaggagttgtggcccgttgtcaggcaacgtg 5940
   ACATATTTAGGACCAACGACAGAGAAATACTCCTCAACACCGGGCAACAGTCCGTTGCAC

5941 gcgtggtgtgcactgtgtttgctgacgcaacccccactggttggggcattgccaccacct 6000
   CGCACCACACGTGACACAAACGACTGCGTTGGGGGTGACCAACCCCGTAACGGTGGTGGA

6001 gtcagctcctttccgggactttcgctttccccctccctattgccacggcggaactcatcg 6060
   CAGTCGAGGAAAGGCCCTGAAAGCGAAAGGGGGAGGGATAACGGTGCCGCCTTGAGTAGC

6061 ccgcctgccttgcccgctgctggacaggggctcggctgttgggcactgacaattccgtgg 6120
   GGCGGACGGAACGGGCGACGACCTGTCCCCGAGCCGACAACCCGTGACTGTTAAGGCACC

6121 tgttgtcggggaagctgacgtcctttccatggctgctcgcctgtgttgccacctggattc 6180
   ACAACAGCCCCTTCGACTGCAGGAAAGGTACCGACGAGCGGACACAACGGTGGACCTAAG

6181 tgcgcgggacgtccttctgctacgtcccttcggccctcaatccagcggaccttccttccc 6240
   ACGCGCCCTGCAGGAAGACGATGCAGGGAAGCCGGGAGTTAGGTCGCCTGGAAGGAAGGG

6241 gcggcctgctgccggctctgcggcctcttccgcgtctcgccttcgccctcagacgagtcg 6300
   CGCCGGACGACGGCCGAGACGCCGGAGAAGGCGCAGAGCGGAAGCGGGAGTCTGCTCAGC

                     delta_U3 other(6336,6388)>>> 
                     |
6301 gatctccctttgggccgcctccccgcctgtccggatggaagggctaattcactcccaacg 6360
   CTAGAGGGAAACCCGGCGGAGGGGCGGACAGGCCTACCTTCCCGATTAAGTGAGGGTTGC

                 HIV-1_5_LTR other(6389,6569)>>> 
                 |
6361 aatacaagatctgctttttgcttgtactgggtctctctggttagaccagatctgagcctg 6420
   TTATGTTCTAGACGAAAAACGAACATGACCCAGAGAGACCAATCTGGTCTAGACTCGGAC

6421 ggagctctctggctaactagggaacccactgcttaagcctcaataaagcttgccttgagt 6480
   CCTCGAGAGACCGATTGATCCCTTGGGTGACGAATTCGGAGTTATTTCGAACGGAACTCA

6481 gcttcaagtagtgtgtgcccgtctgttgtgtgactctggtaactagagatccctcagacc 6540
   CGAAGTTCATCACACACGGGCAGACAACACACTGAGACCATTGATCTCTAGGGAGTCTGG

6541 cttttagtcagtgtggaaaatctctagcagtagtagttcatgtcatcttattattcagta 6600
   GAAAATCAGTCACACCTTTTAGAGATCGTCATCATCAAGTACAGTAGAATAATAAGTCAT

6601 tttataacttgcaaagaaatgaatatcagagagtgagaggaacttgtttattgcagctta 6660
   AAATATTGAACGTTTCTTTACTTATAGTCTCTCACTCTCCTTGAACAAATAACGTCGAAT

6661 taatggttacaaataaagcaatagcatcacaaatttcacaaataaagcatttttttcact 6720
   ATTACCAATGTTTATTTCGTTATCGTAGTGTTTAAAGTGTTTATTTCGTAAAAAAAGTGA

6721 gcattctagttgtggtttgtccaaactcatcaatgtatcttatcatgtctggcatctatg 6780
   CGTAAGATCAACACCAAACAGGTTTGAGTAGTTACATAGAATAGTACAGACCGTAGATAC

6781 tcgggtgcggagaaagaggtaatgaaatggcattatgggtattatgggtctgcattaatg 6840
   AGCCCACGCCTCTTTCTCCATTACTTTACCGTAATACCCATAATACCCAGACGTAATTAC

6841 aatcggccaacggatgtcggtgtgaaataccgcacagatgcgtaaggagaaaataccgca 6900
   TTAGCCGGTTGCCTACAGCCACACTTTATGGCGTGTCTACGCATTCCTCTTTTATGGCGT

6901 tcaggcgctcttccgcttcctcgctcactgactcgctgcgctcggtcgttcggctgcggc 6960
   AGTCCGCGAGAAGGCGAAGGAGCGAGTGACTGAGCGACGCGAGCCAGCAAGCCGACGCCG

6961 gagcggtatcagctcactcaaaggcggtaatacggttatccacagaatcaggggataacg 7020
   CTCGCCATAGTCGAGTGAGTTTCCGCCATTATGCCAATAGGTGTCTTAGTCCCCTATTGC

                               pBR322 origin(7076,7695)<<< 
                               |
7021 caggaaagaacatgtgagcaaaaggccagcaaaaggccaggaaccgtaaaaaggccgcgt 7080
   GTCCTTTCTTGTACACTCGTTTTCCGGTCGTTTTCCGGTCCTTGGCATTTTTCCGGCGCA

7081 tgctggcgtttttccataggctccgcccccctgacgagcatcacaaaaatcgacgctcaa 7140
   ACGACCGCAAAAAGGTATCCGAGGCGGGGGGACTGCTCGTAGTGTTTTTAGCTGCGAGTT

7141 gtcagaggtggcgaaacccgacaggactataaagataccaggcgtttccccctggaagct 7200
   CAGTCTCCACCGCTTTGGGCTGTCCTGATATTTCTATGGTCCGCAAAGGGGGACCTTCGA

7201 ccctcgtgcgctctcctgttccgaccctgccgcttaccggatacctgtccgcctttctcc 7260
   GGGAGCACGCGAGAGGACAAGGCTGGGACGGCGAATGGCCTATGGACAGGCGGAAAGAGG

7261 cttcgggaagcgtggcgctttctcatagctcacgctgtaggtatctcagttcggtgtagg 7320
   GAAGCCCTTCGCACCGCGAAAGAGTATCGAGTGCGACATCCATAGAGTCAAGCCACATCC

7321 tcgttcgctccaagctgggctgtgtgcacgaaccccccgttcagcccgaccgctgcgcct 7380
   AGCAAGCGAGGTTCGACCCGACACACGTGCTTGGGGGGCAAGTCGGGCTGGCGACGCGGA

7381 tatccggtaactatcgtcttgagtccaacccggtaagacacgacttatcgccactggcag 7440
   ATAGGCCATTGATAGCAGAACTCAGGTTGGGCCATTCTGTGCTGAATAGCGGTGACCGTC

7441 cagccactggtaacaggattagcagagcgaggtatgtaggcggtgctacagagttcttga 7500
   GTCGGTGACCATTGTCCTAATCGTCTCGCTCCATACATCCGCCACGATGTCTCAAGAACT

7501 agtggtggcctaactacggctacactagaaggacagtatttggtatctgcgctctgctga 7560
   TCACCACCGGATTGATGCCGATGTGATCTTCCTGTCATAAACCATAGACGCGAGACGACT

7561 agccagttaccttcggaaaaagagttggtagctcttgatccggcaaacaaaccaccgctg 7620
   TCGGTCAATGGAAGCCTTTTTCTCAACCATCGAGAACTAGGCCGTTTGTTTGGTGGCGAC

7621 gtagcggtggtttttttgtttgcaagcagcagattacgcgcagaaaaaaaggatctcaag 7680
   CATCGCCACCAAAAAAACAAACGTTCGTCGTCTAATGCGCGTCTTTTTTTCCTAGAGTTC

7681 aagatcctttgatcttttctacggggtctgacgctcagtggaacgaaaactcacgttaag 7740
   TTCTAGGAAACTAGAAAAGATGCCCCAGACTGCGAGTCACCTTGCTTTTGAGTGCAATTC

7741 ggattttggccatgagattatcaaaaaggatcttcacctagatccttttcacgtagaaag 7800
   CCTAAAACCGGTACTCTAATAGTTTTTCCTAGAAGTGGATCTAGGAAAAGTGCATCTTTC

7801 ccagtccgcagaaacggtgctgaccccggatgaatgtcagctactgggctatctggacaa 7860
   GGTCAGGCGTCTTTGCCACGACTGGGGCCTACTTACAGTCGATGACCCGATAGACCTGTT

7861 gggaaaacgcaagcgcaaagagaaagcaggtagcttgcagtgggcttacatggcgatagc 7920
   CCCTTTTGCGTTCGCGTTTCTCTTTCGTCCATCGAACGTCACCCGAATGTACCGCTATCG

                   NEOKAN prom(7953,8002)>>> 
                   |
7921 tagactgggcggttttatggacagcaagcgaaccggaattgccagctggggcgccctctg 7980
   ATCTGACCCGCCAAAATACCTGTCGTTCGCTTGGCCTTAACGGTCGACCCCGCGGGAGAC

7981 gtaaggttgggaagccctgcaaagtaaactggatggctttcttgccgccaaggatctgat 8040
   CATTCCAACCCTTCGGGACGTTTCATTTGACCTACCGAAAGAACGGCGGTTCCTAGACTA

                              NTP_II marker(8094,8882)>>> 
                              |
             BclI             ORF_4 rf(3)(8091,8885)>>> 
             |               | |
8041 ggcgcaggggatcaagctctgatcaagagacaggatgaggatcgtttcgcatgattgaac 8100
   CCGCGTCCCCTAGTTCGAGACTAGTTCTCTGTCCTACTCCTAGCAAAGCGTACTAACTTG

8101 aagatggattgcacgcaggttctccggccgcttgggtggagaggctattcggctatgact 8160
   TTCTACCTAACGTGCGTCCAAGAGGCCGGCGAACCCACCTCTCCGATAAGCCGATACTGA

8161 gggcacaacagacaatcggctgctctgatgccgccgtgttccggctgtcagcgcaggggc 8220
   CCCGTGTTGTCTGTTAGCCGACGAGACTACGGCGGCACAAGGCCGACAGTCGCGTCCCCG

8221 gcccggttctttttgtcaagaccgacctgtccggtgccctgaatgaactgcaagacgagg 8280
   CGGGCCAAGAAAAACAGTTCTGGCTGGACAGGCCACGGGACTTACTTGACGTTCTGCTCC

8281 cagcgcggctatcgtggctggccacgacgggcgttccttgcgcagctgtgctcgacgttg 8340
   GTCGCGCCGATAGCACCGACCGGTGCTGCCCGCAAGGAACGCGTCGACACGAGCTGCAAC

8341 tcactgaagcgggaagggactggctgctattgggcgaagtgccggggcaggatctcctgt 8400
   AGTGACTTCGCCCTTCCCTGACCGACGATAACCCGCTTCACGGCCCCGTCCTAGAGGACA

8401 catctcaccttgctcctgccgagaaagtatccatcatggctgatgcaatgcggcggctgc 8460
   GTAGAGTGGAACGAGGACGGCTCTTTCATAGGTAGTACCGACTACGTTACGCCGCCGACG

8461 atacgcttgatccggctacctgcccattcgaccaccaagcgaaacatcgcatcgagcgag 8520
   TATGCGAACTAGGCCGATGGACGGGTAAGCTGGTGGTTCGCTTTGTAGCGTAGCTCGCTC

8521 cacgtactcggatggaagccggtcttgtcgatcaggatgatctggacgaagagcatcagg 8580
   GTGCATGAGCCTACCTTCGGCCAGAACAGCTAGTCCTACTAGACCTGCTTCTCGTAGTCC

8581 ggctcgcgccagccgaactgttcgccaggctcaaggcgagcatgcccgacggcgaggatc 8640
   CCGAGCGCGGTCGGCTTGACAAGCGGTCCGAGTTCCGCTCGTACGGGCTGCCGCTCCTAG

8641 tcgtcgtgacccatggcgatgcctgcttgccgaatatcatggtggaaaatggccgctttt 8700
   AGCAGCACTGGGTACCGCTACGGACGAACGGCTTATAGTACCACCTTTTACCGGCGAAAA

8701 ctggattcatcgactgtggccggctgggtgtggcggaccgctatcaggacatagcgttgg 8760
   GACCTAAGTAGCTGACACCGGCCGACCCACACCGCCTGGCGATAGTCCTGTATCGCAACC

8761 ctacccgtgatattgctgaagagcttggcggcgaatgggctgaccgcttcctcgtgcttt 8820
   GATGGGCACTATAACGACTTCTCGAACCGCCGCTTACCCGACTGGCGAAGGAGCACGAAA

8821 acggtatcgccgctcccgattcgcagcgcatcgccttctatcgccttcttgacgagttct 8880
   TGCCATAGCGGCGAGGGCTAAGCGTCGCGTAGCGGAAGATAGCGGAAGAACTGCTCAAGA

8881 tctgaattttgttaaaatttttgttaaatcagctcattttttaaccaataggccgaaatc 8940
   AGACTTAAAACAATTTTAAAAACAATTTAGTCGAGTAAAAAATTGGTTATCCGGCTTTAG

                            f1 origin(8990,9296)<<< 
                            |
8941 ggcaaaatcccttataaatcaaaagaatagaccgagatagggttgagtgttgttccagtt 9000
   CCGTTTTAGGGAATATTTAGTTTTCTTATCTGGCTCTATCCCAACTCACAACAAGGTCAA

9001 tggaacaagagtccactattaaagaacgtggactccaacgtcaaagggcgaaaaaccgtc 9060
   ACCTTGTTCTCAGGTGATAATTTCTTGCACCTGAGGTTGCAGTTTCCCGCTTTTTGGCAG

9061 tatcagggcgatggcccactacgtgaaccatcaccctaatcaagttttttggggtcgagg 9120
   ATAGTCCCGCTACCGGGTGATGCACTTGGTAGTGGGATTAGTTCAAAAAACCCCAGCTCC

9121 tgccgtaaagcactaaatcggaaccctaaagggagcccccgatttagagcttgacgggga 9180
   ACGGCATTTCGTGATTTAGCCTTGGGATTTCCCTCGGGGGCTAAATCTCGAACTGCCCCT

9181 aagccggcgaacgtggcgagaaaggaagggaagaaagcgaaaggagcgggcgctagggcg 9240
   TTCGGCCGCTTGCACCGCTCTTTCCTTCCCTTCTTTCGCTTTCCTCGCCCGCGATCCCGC

9241 ctggcaagtgtagcggtcacgctgcgcgtaaccaccacacccgccgcgcttaatgcgccg 9300
   GACCGTTCACATCGCCAGTGCGACGCGCATTGGTGGTGTGGGCGGCGCGAATTACGCGGC

                            LITR other(9351,9452)>>> 
                            |
                            RITR other(9351,9452)<<< 
                            |
9301 ctacagggcgcgtccattcgccattcaggatcgaattaattcttaattaacatcatcaat 9360
   GATGTCCCGCGCAGGTAAGCGGTAAGTCCTAGCTTAATTAAGAATTAATTGTAGTAGTTA

9361 aatataccttttttggattgaagccaatatgataatgagggggtggagtttgtgacgtgg 9420
   TTATATGGAAAAAACCTAACTTCGGTTATACTATTACTCCCCCACCTCAAACACTGCACC

9421 cgcggggcgtgggaacggggcgggtgacgtagtagtgtggcggaagtgtgatgttgcaag 9480
   GCGCCCCGCACCCTTGCCCCGCCCACTGCATCATCACACCGCCTTCACACTACAACGTTC

                             Encap other(9532,9680)>>> 
                             |
9481 tgtggcggaacacatgtaagcgacggatgtggcaaaagtgacgtttttggtgtgcgccgg 9540
   ACACCGCCTTGTGTACATTCGCTGCCTACACCGTTTTCACTGCAAAAACCACACGCGGCC

9541 tgtacacaggaagtgacaattttcgcgcggttttaggcggatgttgtagtaaatttgggc 9600
   ACATGTGTCCTTCACTGTTAAAAGCGCGCCAAAATCCGCCTACAACATCATTTAAACCCG

9601 gtaaccgagtaagatttggccattttcgcgggaaaactgaataagaggaagtgaaatctg 9660
   CATTGGCTCATTCTAAACCGGTAAAAGCGCCCTTTTGACTTATTCTCCTTCACTTTAGAC

9661 aataattttgtgttactcatagcgcgtaatactctcatgagcggatacatatttgaatgt 9720
   TTATTAAAACACAATGAGTATCGCGCATTATGAGAGTACTCGCCTATGTATAAACTTACA

9721 atttagaaaaataaacaaataggggttccgcgcacatttccccgaaaagtgccacctgac 9780
   TAAATCTTTTTATTTGTTTATCCCCAAGGCGCGTGTAAAGGGGCTTTTCACGGTGGACTG

9781 gtaactataacggtcctaaggtagcgaaaatgtagtcttatgcaatactcttgtagtctt 9840
   CATTGATATTGCCAGGATTCCATCGCTTTTACATCAGAATACGTTATGAGAACATCAGAA

9841 gcaacatggtaacgatgagttagcaacatgccttacaaggagagaaaaagcaccgtgcat 9900
   CGTTGTACCATTGCTACTCAATCGTTGTACGGAATGTTCCTCTCTTTTTCGTGGCACGTA

9901 gccgattggtggaagtaaggtggtacgat 9929
   CGGCTAACCACCTTCATTCCACCATGCTA
              LOCUS    dna           9929 bp                  
FEATURES       Location/Qualifiers
   Other Gene   109..289
           /gene="HIV-1_5_LTR other"
   Other Gene   400..444
           /gene="HIV-1_psi_pack other"
   misc_binding  486..491
           /dbxref="REBASE:NruI"
   Regulatory_Seq 951..1184
           /gene="RRE reg"
   ORF       994..1695
           /sequence="ORF_1 rf(1)"
   ORF       1775..2755
           /sequence="ORF_5 rf(5)"
   Promoter    1838..3015
           /gene="EF1a prom"
   misc_binding  2450..2455
           /dbxref="REBASE:ApaI"
   Other Gene   3041..3165
           /gene="attR1 other"
   Other Gene   3065..3165
           /gene="attR2 other"
   misc_binding  3166..3173
           /dbxref="REBASE:NotI"
   Marker     3274..3933
           /gene="CAT marker"
   ORF       3274..3933
           /sequence="ORF_2 rf(1)"
   misc_binding  3487..3492
           /dbxref="REBASE:EcoRI"
   Other Gene   4275..4580
           /gene="ccdB other"
   misc_binding  4356..4361
           /dbxref="REBASE:SmaI"
   misc_binding  4356..4361
           /dbxref="REBASE:XmaI"
   Other Gene   4621..4740
           /gene="attR1 other"
   Other Gene   4621..4721
           /gene="attR2 other"
   misc_binding  4762..4767
           /dbxref="REBASE:XbaI"
   Promoter    4824..5092
           /gene="SV40 prom"
   Rep_Origin   4991..5068
           /gene="SV40 origin"
   ORF       5058..5726
           /sequence="ORF_3 rf(3)"
   misc_binding  5071..5083
           /dbxref="REBASE:SfiI"
   Marker     5127..5726
           /gene="puro marker"
   Other Gene   6336..6388
           /gene="delta_U3 other"
   Other Gene   6389..6569
           /gene="HIV-1_5_LTR other"
   Rep_Origin   7076..7695
           /gene="pBR322 origin"
   Promoter    7953..8002
           /gene="NEOKAN prom"
   misc_binding  8060..8065
           /dbxref="REBASE:BclI"
   ORF       8091..8885
           /sequence="ORF_4 rf(3)"
   Marker     8094..8882
           /gene="NTP_II marker"
   Rep_Origin   8990..9296
           /gene="f1 origin"
   Other Gene   9351..9452
           /gene="RITR other"
   Other Gene   9351..9452
           /gene="LITR other"
   Other Gene   9532..9680
           /gene="Encap other"
BASE COUNT  2442 a  2373 c  2742 g  2372 t  0 others